Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17."

Átírás

1 CIGÁNY ÉRDEKVEDELMI ES POLGARI SZÖVETSEG jelölő szervezet roma nemzetiségi (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szervezet roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított elektronikus levélben (pnih(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. Lukács Kálmán szeptember 3. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati A Helyi Választási Iroda a Ve *-aihan foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat képviselők évi választásán Csorváson a LUNGO DROM ORSZAGOS CIGANY ellenében 8 db. ajánlóívet adott át. ellenőrizte. választáson csak nyilvántartásba vett j elölőszervezet állíthat. feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a roma nemzetiségi választói POLGARI SZÖVETSEG jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba hejelentést követő négy napon belül A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választójoggal, megfelel a törvényes vette. A HVB a Ve. l32. értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a A Ve (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db- ajánlást. jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Lukács Kálmán Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakos a LUNGO DROM ORSZÁGOS következő döntést hozta. 27/2014. (IX.5.) HVB határozat hatáskörében eljárva Lukács Kálmán Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakost a LUNGO DROM ORSZÁGOS CIGÁNY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZÖVETSEG jelölő önkormányzati képviselők évi választásán ERDEKVEDELMI ES POLGÁRI SZŐVETSEG jelölő szervezet roma nemzetiségi egyéni névjegyzékben szerepel. A LIJNGO DROM ORSZÁGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES

2 r j IWB elnoke Gergly János 224.-ok alapján biztosította a Bizottság. A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 44. (1) bekezdésén 124. (1) bekezdésén, án, a évi L. törvény 9.* (3) hekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223- A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaluiak megfelelően határozott. A HVB hatáskörét a Ve, 318. (2) bekezdése állapítja meg. Csorvás, szeptember 5.

3 roma nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem 28/2014. (IX.5.) HVB határozat hatáskörében eljárva Lukács Kálmánné Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakost a Lukács Kálmánné Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakos a LUNGO DROM ORSZÁGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGÁRI SZÖVETSEG jelölő szervezet szavazattal a következő döntést hozta. LUNGO DROM ORSZÁGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZÓ VETSEG önkormányzati képviselők évi választásán elektronikus levélben (pmh(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. képviselők évi választásán Csorváson a LUNGO DROM ORSZAGOS CIGÁNY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZOVETSEG jelölő szervezet roma nemzetiségi egyéni jelölő szervezet roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a Corvá Város Helyi Választási Bizottsága 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított Lukács Kálmáriné szeptember 3. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati ellenében 5 db. ajánlóívet adott át. ellenőrizte. választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat. feltételeknek, ajogszabályokhan előírt nyilatkozatokat megtette, a roma nemzetiségi választói POLGÁRI SZÖVETSEG jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba A Helyi Választási Iroda a Ve *-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db- ajánlást. A Ve. 1 l9. (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választójoggal, megfelel a törvényes képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás névjegyzékben szerepel. A LUNGO DROM ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES bejelentést követő négy napon belül vette. A HVB a Ve. 132.* értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a

4 HVB elnöke Gerge3) jános 224.*-ok alapján biztosította a Bizottság. án, a évi L törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 22i., 223 A határozat a Ve. 1O. (»-(3) bekezdésén, 4.* (1) bekezdésén 124. (1) bekezdésén, l32,* Csorvás, szeptember 5. A HVB hatáskörét a Ve * (2) bekezdése állapítja meg. A fentiekre tekintettel a FWB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott.

5 roma nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem hatáskörében eljárva Kesztyűs Péterné Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakost a LUNGO DROM ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGÁRI SZÖVETSÉG jelölő önkormányzati képviselők évi választásán Ezen határozat ellen fellebbezésnek vau helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben képviselők évi választásán Csorváson a LUNGO DROM ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES POLGARI SZÓVETSEG jelölő szervezet roma nemzetiségi egyéni ellenében 5 db. ajánlóívet adott át. bejelentést követő négy napon belül vette. A HVB a Ve. 132.* értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI FS POLGÁRI SZOVETSEG jelölő szervezet (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról ellenőrizte. POLGARI SZOVETSEG jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás névjegyzékben szerepel. A LUNGO DROM ORSZAGOS CIGANY ERDEKVEDELMI ES A Helyi Választási Iroda a Ve. l2s-127.-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a Kesztyűs Péterné Csorvás, Bartók Béla u. 34. sz. alatti lakos a LUNGO DROM szavazattal a következő döntést hozta. 29/2014. (IX.5.) HVB határozat szervezet roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi elektronikus levélben (pmhcsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. Kesztyűs Péterné szeptember 3. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati választáson csak nyilvántartásba vett j elölőszervezet állíthat. feltételeknek, ajogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a roma nemzetiségi választói A I-IVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választójoggal megfelel a törvényes A Ve (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db- ajánlást.

6 RVB elnöke Gerge1 János 224.-ok alapján biztosította a Bizottság. A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése állapítja meg. A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 44 * (1) bekezdésén 124. (1) bekezdésén, 132. án, a évi L. törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223- A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozotl Csorvás, szeptember 5.

7 szavazattal a következő döntést hozta. a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. * (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva HORVATFI SÁNDOR Csorvás, Ady E. u. 30/2014. (IX.5.) I{VB határozat Horváth Sándort (a továbbiakban: HVB) Csorvás városban polgármesterjelöltként 5. sz alatti lakos, polgármesteijelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem I{VB elnöke GergelJános Csorvás, szeptember 5. A határozat a Ve. l0. (l)-(3) bekezdésén, 124.* (1) bekezdésén, l32.*-án, a évi L. törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., ok alapján biztosította a Bizottság. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. (2) bekezdése állapítja meg. A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott. számát. A HVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges 131 db érvényes ajánlások Horváth Sándor án nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 20 db eredeti ajánlóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t tájékoztatták, illetékes választási bizottságnál. A Ve a alapján az illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon A Ve. l24. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terj esztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a elektronikus levélben (pmh(cicsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. 592() Csorás, Rákóczi u. I 7. Csorvás Város helyi Választási Bizottsága

8 Urszinyi Andor u. 3/A. sz alatti lakos, polgá.rmesteijelöltként történő nyilvántartásba vétele bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva PAP JÁNOS DÁNIEL Békéscsaba, tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta. 31/2014. (IX.5.) IIVB határozat Pap János Dánielt Csorvás Város 1-lelyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) Csorvás városban polgármesterj elöltként a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. * (2) János elnöke Csorvás, szeptember 5. törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221.*, ok alapján biztosította a Bizottság. A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, l24. (1) bekezdésén, 132.*-án, a évi L. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. * (2) bekezdése állapítja meg. A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott. számát. A FIVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges 131 db érvényes ajánlások Pap János Dániel én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 25 db eredeti ajánlóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a 1{VB-t tájékoztatták. A Ve (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 132.*-a alapján az illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a elektronikus levélben (j,nih(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a I-1VB-hez ( Csorvás, RákÓczi u. 17.

9 bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva GECS LASZLO FERENC Csorvás, Batthyány u. 9. sz. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta. 32/2014. (IX.5.) HVB határozat a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2) F{VB elnöke Gergely János Csorvás, szeptember 5. A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 124. (1) bekezdésén, 132.-án, a évi L. biztosította a Bizottság. törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., *-ok alapján A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. (2) bekezdése állapítja meg. A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott. számát. önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges db 44 érvényes ajánlások A HVB megállapította, hogy az ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 8 db eredeti ajánlóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t tájékoztatták. Gécs László Ferenc én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfélelő iratokat, A Ve, 124. (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 132.*-a alapján az illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a elektronikus levélben (prnh(i2csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. Csorvás városban egyéni listás rnggetlen jelöltként A szavazólapon szereplő neve: Gécs László. Gécs László Ferencet (a továbbiakban: HVB) 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

10 bekezdéséhen megállapított hatáskörében eljárva DEBRECZENI ISTVÁN Csorvás, Ady E. u. Debreezeni Istvánt (a továbbiakban: HVB) Csorvás városban egyéni listás fflggetlen jelöltként 33/2014. (IX.5.) HVB határozat 54. sz. alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2) igen O nem szavazattal a következő döntést hozta. Gergety Jários HVB elnöke Csorvás, szeptember 5. biztosította a Bizottság. A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 124. (1) bekezdésén, 132.*-án, a évi L. törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., *-ok alapján A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. (2) bekezdése állapítja meg. A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott. számát. önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges ajánlások 44 db érvényes A }{VB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi Debreczeni István án nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 10 db eredeti ajánlóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t tájékoztatták. A Ve (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 132.*-a alapján az illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a elektronikus levélben (pmh(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. 592() Csorvás, Rkóczi u. 17,

11 A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott. Gyimesiné Hugyik Erzsébet Csorvás, Álmos u. 22. sz. alatti lakos az IDENTITA SZLOVÁK EGYESÜLET jelölő Szervezet szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta. 34/2014. (IX.5.) HVB határozat hatáskörében eljárva Gyimesiné Hugyik Erzsébet Csorvás, Almos u. 22. sz. alatti lakost az képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi önkormányzati képviselők évi (a továbbiakban: I{VB) a választási eljárásról IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő Szervezet szlovák nemzetiségi egyéni választásán 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított elektronikus levélben (imh(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. önkormányzati képviselők évi választásán Csorváson az IDENTITA SZLOVÁK EGYESULET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás ellenében 2 db. ajánlóívet adott át. választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat. A Ve (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati Gyimesiné Hugyik Erzsébet szeptember 5. napján kérte a települési nemzetiségi A Helyi Választási Iroda a Ve *-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db.- ajánlást. ellenőrizte. feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a szlovák nemzetiségi választói névjegyzékben szerepel. Az IDENTITA SZLOVAK EGYESÜLET jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A HVB a Ve. 132.* értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő négy napon belül A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választói oggal, megfelel a törvényes jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő ágy, hogy az legkésőbb a

12 Csorvás, szeptember 5. HVB elnöke Gergely János 224.-ok alapján biztosította a Bizottság. Úri, a évi L. törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221, 223- A határozat a Ve. 1O. (1)-(3) bekezdésén, 44 (1) bekezdésén 124. (1) bekezdésén, 132.*- A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése állapítja meg.

13 A Helyi Választási Iroda a Ve *-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben lelrtaknak megfelelően határozott. Mocbnács Mihály Csorvás, Békéscsabai u. 21. sz. alatti lakos az IDENTITA SZLOVÁK EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta. 35/2014. (IX.5.) HVB határozat hatáskörében eljárva Mochnács Mihály Csorvás, Békéscsabai u. 21. sz. alatti lakost az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról választásán képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi önkormányzati képviselők évi elektronikus levélben (pmh(2i2csorvas.hu) lehet előterjeszteni A határidő jogvesztő. Mocbnács Mihály szeptember 5. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők évi választásán Csorváson az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás ellenében 2 dó. ajánlóívet adott át. jogi személy, jogi személyiség nélküli Szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a 5920 Csorvás, Rákóczi u, 17. szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított ellenőrizte. Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db.- ajánlást. választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat. A Ve (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választói oggal, megfelel a törvényes feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a szlovák nemzetiségi választói névjegyzékben szerepel. Az IDENTITA SZLO VAK EGYESULET jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A HVB a Ve értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő négy napon belül

14 A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 44. (1) bekezdésén 124.* (1) bekezdésén, Csorvás, szeptember 5. HVB elnöke UerglyJános 224.-ok alapján biztosította a Bizottság. A 1{VB hatáskörét a Ve (2) bekezdése állapítja meg. án, a évi L. törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A. fellebbezési jogot a Ve. 22l., 223

15 A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választói oggal, megfelel a törvényes A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott. Hugyik Mihályné Csorvás, Dózsa Gy. u 70. sz. alatti lakos az IDENTITA SZLOVÁK EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyáhan 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta. 36/2014. (IX.5.) HVB határozat hatáskörében eljárva Hugyik Mihályné Csorvás, Dózsa Gy. u 70. sz. alatti lakost az IDENTITA SZLOVÁK EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi önkormányzati képviselők évi választásán 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. * (2) bekezdésében megállapított elektronikus levélben (pmh(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. Hugyik Mihályné szeptember 5. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők évi választásán Csorváson az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás ellenében 2 db. ajánlóívet adott át. ellenőrizte, Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db.- ajánlást. A 1-lelyi Választási Iroda a Ve *-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat. A Ve * (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a szlovák nemzetiségi választói névjegyzékben szerepel. Az IDENTITA SZLOVÁK EGYESULET jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A HVB a Ve. 132.* értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő négy napon belül jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a

16 Gergely János 224.-ok alapján biztosította a Bizottság. A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 44.* (1) bekezdésén 124. (1) bekezdésén, án, a évi L. törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221.*, 223- A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése állapítja meg. Csorvás, szeptember 5. HVB elnöke

17 A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott. Balla Andrásné Csorvás, Zrínyi u. 24. sz. alatti lakos az IDENTITA SZLOVÁK EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta. 37/2014. (IX.5.) IIVB határozat hatáskörében eljárva Balla Andrásné Csorvás, Zrínyi u. 24. sz. alatti lakost az IDENTITA (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról SZLOVAK EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi önkormányzati képviselők évi választásán elektronikus levélben (pmh(icsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. képviselők évi választásán Csorváson az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db.- ajánlást. A Helyi Választási Iroda a Ve. 125-l27.-aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított Balla Andrásné szeptember 5. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A kérelemmel egyidejűleg igazolás ellenében 2 db. ajánlófvet adott át. választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat. ellenőrizte. feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a szlovák nemzetiségi választói névjegyzékben szerepel. Az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A HVB a Ve. l32. értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő négy napon belül A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választójoggal, megfelel a törvényes A Ve. 119.* (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati

18 Csorvás, szeptember 5. HVB elnöke Gerge Í János % 224.-ok alapján biztosította a Bizottság. A határozat a Ve. 10. (1)(3) bekezdésén, 44.* (1) hekezdésén 124. (1) hekezdésén, 132.*- án, a évi L. törvény 9. (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., 223- A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése állapítja meg.

19 A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott. nyilvántartásba vétele tárgyában 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta. 38/2014. (IX.5.) HVB határozat képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi önkormányzati képviselők évi (a továbbiakbaii: HVB) a választási eljárásról kérelemmel egyidejűleg igazolás ellenében 2 db. ajánlóívet adott át. ellenőrizte. feltételeknek, a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtette, a szlovák nemzetiségi értelmében a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő négy napon belül elektronikus levélben (pmh(icsorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. Laurinyecz György szeptember 5. napján kérte a települési nemzetiségi önkormányzati szervezet szlovák nemzetiségi egyéni képviselő-jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét. A Az érvényes ajánlások száma elérte ajelöléshez szükséges -5 db.- ajánlást. választói névjegyzékben szerepel. Az IDENTITA SZLOVAK EGYESÜLET jelölő szervezetet a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vette. A HVB a Ve. 132.* Laurinyecz György Csorvás, Nefelejcs u. 11. sz. alatti lakos az IDENTITA SZLOVÁK EGYESÜLET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként történő hatáskörében eljárva Laurinyecz György Csorvás, Nefelejcs u. 11. sz. alatti lakost az IDENTITA SZLOVAK EGYESULET jelölő szervezet szlovák nemzetiségi egyéni választásán képviselők évi választásán Csorváson az IDENTITA SZLOVAK EGYESÜLET jelölő választáson csak nyilvántartásba vett jelölőszervezet állíthat Csorvás, Rákóczi u. 17. szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 318. (2) bekezdésében megállapított A Helyi Választási Iroda a Ve aiban foglaltak figyelembe vételével az ajánlásokat A Ve. 1 l9. (1) bekezdése szerint a jelöltet a települési nemzetiségi önkormányzati A HVB megállapította, hogy nevezett rendelkezik választói oggal, megfelel a törvényes jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a

20 A határozat a Ve. 1O. (1)-(3) bekezdésén, 44. (1) bekezdésén 124. (1) hekezdésén, Csorvás, szeptember 5. - HVB elnöke 224.-ok alapján biztosította a Bizottság. án, a évi L. törvény 9. (3) bekezdéséri alapul A fellebbezési jogot a Ve. 221.*, 223- A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése á11apía meg. Gergél7 János

21 bekezdésében megállapított hatáskörében eijárva Keliger Béláné Csorvás, Hunyadi u. 91. sz. Keliger Bélánét (a továbbiakban: FWB) Csorvás városban polgármesterjelöltként szavazattal a következő döntést hozta. 39/2014. (IX.5.) HVB határozat alatti lakos, polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyábai 3 igen O nem a váiasztsi eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2) \c \ ; HVB elnoke, Gere ty János Csorvás, szeptember 5. \ \ biztosította a Bizottság. törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221., *-ok alapján A határozat a Ve. 10. (1)-(3) bekezdésén, 124. (1) bekezdésén, 132.*-án, a évi L. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. (2) bekezdése állapítja meg. A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott. számát. A HVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges 131 db érvényes ajánlások nyilatkozatokat, továbbá a HVI-től átvett, a HVI által hitelesített 18 db eredeti ajánlóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t tájékoztatták. önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) Keliger Béláné én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat, törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon illetékes választási bizottságnál. A Ve a alapján az illetékes választási bizottság a A Ve. 124.* (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az elektronikus levélben (pmh(),csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő. megtámadott határozat meghozatalától számított 3. napon megérkezzen a }{VB-hez (5920 jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett terniészetes és 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Csorvás Város Helyi V!asztási Bizottsága

22 alatti lakos, egyéni listás képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyábar 3 igen O nem szavazattal a következő döntést hozta. bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva Keliger Béláné Csorvás, Hunyadi u. 91. z. 40/2014. (IX.5.) HVB határozat Keliger Bélánét (a továbbiakban: I-{VB) Csorvás városban egyéni listás független jelöltként a választási eljárásról szóló évi XXXVL törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. (2) HVB elnokl Gergy Janos Csorvas, 2014 szeptember 5 \ törvény 9.* (3) bekezdésén alapul. A fellebbezési jogot a Ve. 221.*, ok alapján biztosította a Bizottság. A határozat a Ve. l0. (l)-(3) bekezdésén, 124. (1) bekezdésén, 132.-án, a évi L. A HVB hatáskörét a Ve. 307/G. * (2) bekezdése állapítja meg. A fentiekre tekintettel a HVB a rendelkező részben leírtaknak megfelelően határozott. A HVB megállapította, hogy az ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a helyi számát. önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 9. (1) bekezdése alapján megállapított, a jelöltséghez szükséges 44 db ajánlások érvényes Keliger Béláné én nyújtotta be a Ve. rendelkezéseinek megfelelő iratokat, nyilatkozatokat, továbbá a }{VI-től átvett, a HVI által hitelesített 7 db eredeti ajárilóívet. Az ajánlások ellenőrzését a HVI munkatársai elvégezték és az ellenőrzés eredményéről a HVB-t tájékoztatták. A Ve (1) bekezdése alapján a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. A Ve a alapján az illetékes választási bizottság a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentést követő 4. napon jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet terjesztheti elő úgy, hogy az legkésőbb a Ezen határozat ellen feliebbezésnek van helye. A fellebbezést a központi névjegyzékben elektronikus levélben (pmh(csorvas.hu) lehet előterjeszteni. A határidő jogvesztő Csorvás, Rákóczi u. 17.

több, azonos nemzetiséget képviselő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati

több, azonos nemzetiséget képviselő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati (személyi azonosító: 5650, Mezőberény Dózsa György u. 1 0.sz. alatti lakost Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi szervezet határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda JEGYZŐKÖNYV Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről Az ülés helye: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda Az ülés ideje: 2014.09.04. 17 óra Az ülés tárgya: 1. Egyéni

Részletesebben

A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről SAJÓIVÁNKAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről A Sajóivánkai Helyi Választási

Részletesebben

Mezőbcrény Helyi Választási Bizottság 6/2014. (VIH.29.) sz. határozata

Mezőbcrény Helyi Választási Bizottság 6/2014. (VIH.29.) sz. határozata fellebbezést Mezőbcrény Helyi Választási Bizottság 6/2014. (VIH.29.) sz. határozata A Mezőberónyi Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Szekeres Józsefné (személyi azonosító: ) Mezőherény, Bajcsy

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/540-157 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bogyiszló Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

3/2014. ( ) HVB határozat

3/2014. ( ) HVB határozat Tápiószelei Helyi Választási Bizottság 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. Fax: 36-53/380-045 E-mail: tszele@t-online.hu 3/2014. (09. 02.) HVB határozat A tápiószelei Helyi Választási Bizottság (továbbiakban:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 12-én, 14.23 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport

Részletesebben

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről.

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről. Jegyzőkönyv Helyi Választási Bizottság (HVB) üléséről Készült: 2010. szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban 16.00 órai kezdettel tartott ülésről. Jelen vannak: elnök, Nagy Ákos elnök helyettes,

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/440-130 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Fácánkert Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a Szatymaz Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. nyilvántartásba vétele Előadó: Radics Zénó HVB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. nyilvántartásba vétele Előadó: Radics Zénó HVB elnök JEGYZŐKÖNYV Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről Az ülés helye: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Az ülés ideje: 2014.09.08. 17 óra Az ülés tárgya: 1. Egyéni listás képviselőjelöltek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2019. évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 09-én 17.25 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1872-6/2019. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. városi honlapon (www.mezobereny.hu). A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a hatáskörében

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember8-án, 17.00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 1/2014. (VIII. 29.) számú határozata

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 1/2014. (VIII. 29.) számú határozata Jegyzőkönyv Készült: ának hivatalos helyiségében 2014. augusztus 29- én megtartott Helyi Választási Bizottság alakuló üléséről. Jelen vannak: Szántó Zsolt polgármester Dr. Szilágyi Norbert jegyző, HVI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 22/2014. (IX. 08.) számú határozata

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 22/2014. (IX. 08.) számú határozata Jegyzőkönyv Készült: ának hivatalos helyiségében 2014. szeptember 08- án megtartott Helyi Választási Bizottság üléséről. Jelen vannak: Dr. Szilágyi Norbert jegyző, HVI vezető Tóthszegi-Németh Éva jegyzőkönyvvezető,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

47/2014/IX.15/ H A T Á R O Z A T

47/2014/IX.15/ H A T Á R O Z A T 7. számú HVB jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Kossuth L. út 138. szám alatti jegyzői irodában a HVB üléséről 2014. szeptember 15-én 11:00-kor Jelen vannak: Antal Lászlóné HVB tag Bodnár Beáta HVB tag Urbánné

Részletesebben

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot:

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot: Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 59/2014. (X.12.) számú HVB határozat Verpelét Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 7. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 7. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2019. évi 7. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 11-én 17.00 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II.

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II. IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2017. 03. 02-án 8.30 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Nyírmihálydi Helyi Választási Bizottság 51/2014 ( IX. 08) határozata

Nyírmihálydi Helyi Választási Bizottság 51/2014 ( IX. 08) határozata Üi:2170-8/2014 Tárgy:polgármester jelöltek sorrendjének meghatározása sorsolással 51/2014 ( IX. 08) a 2014. október 12-én megtartott ülésén a A polgármesteri szavazólapon a jelöltek az alábbi sorrendben

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én 19.00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. számú

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Alsózsolca Város Helyi Választási Bizottsága 3571Alsózsolca Kossuth Lajos u. 138 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Helye: 2014. október hó 13. napján.- 3:25 órakor kezdődő Alsózsolca Város Helyi

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása TÁJÉKOZTATÓ jelölő szervezetek és jelöltek részére a 2016. december 18. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT Határozat száma:48/2014. (X.13.) hbv. Tárgy: egyéni listás képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. városi honlapon (www.mezobereny.hu). A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg. települési

Részletesebben

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 A Bánréve Helyi Választási Bizottság 44/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Tarany községi Helyi Választási Bizottság 37/2014. (X. 12.) határozata A Tarany községi Helyi Választási

Részletesebben

Sülysápi Helyi Választási Bizottság 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. tel.: 06-29/ , fax: 06-29/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sülysápi Helyi Választási Bizottság 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. tel.: 06-29/ , fax: 06-29/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysápi Helyi Választási Bizottság 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. tel.: 06-29/435-001, fax: 06-29/435-003 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Sülysápi Helyi Választási Bizottság (HVB) 2014. szeptember

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok Ki rendelkezik választójoggal a nemzetiségi képviselő választáson? A választáson az választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE A Köztársasági Elnök a 308/2019. (VII.26.) számú határozatában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját 2019. október 13. napjára tűzte

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 51/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. SZUHAKÁLLÓI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Szuhakállói Helyi Választási Bizottság 28/2014.(X.12.) határozata a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Részletesebben

Kihirdetve: október 4. dr. Papolczy Antal

Kihirdetve: október 4. dr. Papolczy Antal 74/2010. (X. 04.) számú HVB határozat október 3-i helyi önkormányzati képviselő és polgármesterek választásán Isaszeg polgármester választás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: A polgármester

Részletesebben

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához.

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához. VADNAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához A Vadnai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK/FÜGGETLEN JELÖLTEK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK/FÜGGETLEN JELÖLTEK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK/FÜGGETLEN JELÖLTEK RÉSZÉRE I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően a

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Csomád községben

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1869-14/2019. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság én órakor tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság én órakor tartott üléséről IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2014. 09. 11-én 17.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Budapest 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2014. évi 4. üléséről Készült Budapest Főváros 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság 2010. október 3-án megtartott munkaülésen. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint. Varga Ernő jegyző üdvözli a bizottsági tagokat,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT 47/2014. (X. 13.) HVB határozat Kivonat a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva 2014. október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Települési önkormányzati képviselık választási eredményének

Részletesebben

Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA

Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA Váraszó Község Helyi Választási Bizottsága 2017. augusztus 7. napján tartott ülésén az időközi polgármester választás tárgyában

Részletesebben

Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13) HVB számú határozata

Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13) HVB számú határozata Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága Szám: 1817-4/2018. Tárgy: időközi önkormányzati képviselőválasztás kitűzése Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13)

Részletesebben

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára

Részletesebben

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Köztársasági Elnök Úr 2014. október 12-re, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők

Részletesebben

Vezetője. Tájékoztató a évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztásokról. (Jelöltek, jelölőszervezetek)

Vezetője. Tájékoztató a évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztásokról. (Jelöltek, jelölőszervezetek) Tájékoztató a 2019. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztásokról 1 (Jelöltek, jelölőszervezetek) A Szentlőrinci Vállasztás Hivatal a 2019. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztások

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l

K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l BUGAC HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 6114 Bugac, Béke u. 10. Kihagyva a kihagyandók! K I V O N A T Bugac Helyi Választási Bizottság 2014. október 12-én tartott ülés j e g y z ő k ö n y v é b ő l 32/2010.(X.3.)

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 8754 Galambok, Ady Endre u. 2. Tel: , fax:

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 8754 Galambok, Ady Endre u. 2. Tel: , fax: GI/828- /2019. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 8754 Galambok, Ady Endre u. 2. Tel: 06-93-358-130, fax: 06-93-358-372 e-mail: hatosag@galambok.hu 38/2019.(IX.18.) számú HVB határozat A Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Kecskéden

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Budakeszin

Részletesebben

Mczőbcrény Helyi Vúlasztási Bizottság 83/ (IX. 8.) sz. határozata

Mczőbcrény Helyi Vúlasztási Bizottság 83/ (IX. 8.) sz. határozata - Erintettek. Q1 A Ve. 2. (1) bekezdése) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelölt ésjelölő bejelentett jelöltek soltendjének sorsolását a hejelentésre rendelkezésre álló határnapon

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-8/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI

Részletesebben

A bizottság a határozatot 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadta.

A bizottság a határozatot 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadta. 144/2006.(IX.08) HVB határozat A helyi választási bizottság Székely Istvánt (1195 Bp. Nagysándor J. u. 24.) az MDF-FKGP-CÉFKE (jelölő szervezet) jelöltjét a 3. számú egyéni választókerület önkormányzati

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1870-5/2018. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 77/ ,

Helyi Választási Bizottság Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 77/ , Helyi Választási Bizottság Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 77/523-104, e-mail: jegyzo@kiskunhalas.hu Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága 2/2017 (XI.20.) HVB. h Időközi települési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: A Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságának (a továbbiakban: OEVB) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. március 3-án megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 5. üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 5. üléséről JEGYZŐKÖNYV Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. évi 5. üléséről Készült Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018.

Részletesebben

hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott szervezet í\iezőberény Helyi Választási Bizottság 85/2014. (IX. 9.) sz. határozata független polgármesterjelöltként nyilvántartásba vételét elutasítja Csollár Norbert 2014. szeptember 8-én kérte Mezőberény

Részletesebben

HATÁROZATOT: INDOKOLÁS:

HATÁROZATOT: INDOKOLÁS: Rédics Községi Helyi Választási Bizottság 17/2010.(IX.10.) számú határozata A Rédics Községi Helyi Választási Bizottság a Rédics községi polgármester-választás szavazólapjának jóváhagyása tárgyában meghozta

Részletesebben

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről BOJT KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 2/2016. (III. 30.) számú HVB h a t á r o z a t a az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Bojt Község Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

A Szendrői Helyi Választási Bizottság

A Szendrői Helyi Választási Bizottság A Szendrői Helyi Választási Bizottság...j~.2014. (x.!~l)határozata A Szendrői Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; Fax: 74/510-251 Ikt.szám: IV.315/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője a Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő választókerületek

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Révfülöp Nagyközségi A Révfülöpi () Szabó Sándor Pál független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 2/2013. (I.23.) HVB határozat A az 1997. évi C. törvény

Részletesebben

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal)

Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága. 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA. (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú határozattal) Budapest XIV. kerület Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsága 2/2017. (II. 1.) számú HATÁROZATA (kijavítva a 3/2017. (II.2.) számú

Részletesebben

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata Sződ község területén a 2014. évi helyhatósági választásokon alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a helyi választási bizottság üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a helyi választási bizottság üléséről JEGYZŐKÖNYV a helyi választási bizottság üléséről Készült: Magyargéc Polgármesteri Hivatalában 2010. év augusztus 17-én 10 órától megtartott Helyi Választási Bizottság üléséről. Jelen vannak: Uramecz László

Részletesebben

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12 én megtartandó választására

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Szavazólapok adattartalmának jóváhagyása, imprimálása.

Jegyzőkönyv. 1. Szavazólapok adattartalmának jóváhagyása, imprimálása. 4/2010. HVB ülés. Jegyzőkönyv Készült Kardoskút Község Önkormányzata hivatalos helyiségében a Kardoskút Község Helyi Választási Bizottsága ülésén 2010. szeptember 14. napján, délelőtt 10 órai kezdettel.

Részletesebben

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVÓ Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én (csütörtökön) 16 órakor, a Városházán kezdődő alakuló ülésére Az ülést vezeti: Kovács Lászlóné

Részletesebben

városi honlapon (www.mezobereny.hu).

városi honlapon (www.mezobereny.hu). a ha postai a Mezőberény Helyi Választási Bizottság 102/2014.(X.12.) határozata A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben