Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etnikai. továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi"

Átírás

1 szervezet határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vl1.24.) IM rendelet ( jogszabálysértésre fellebbezést Nemzeti - hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének támogatásával nemzetiségi Etnikai Mezőberény Helyi Választási Bizottság 70/ (IX.8.) sz. határozata A Mezőherényi helyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Király Károly (személyi azonosító: 5650, Mezőberény, Kereki u. 27. sz. alatti lakost l\ Iagyarországi meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. Király Károly szeptember 8-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Nemzeti - szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Kisebbségek Erdekvédelrni Egyesületének támogatásával roma nemzetiségi képviselőjelöltként Mezöberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken önkormányzati választás egyéni képviselő jelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóiv került átadásra. cím: in1b(imezobereny.bu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat Mezőherény, Kossuth tér I.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb meg kell vizsgálni a 122. *-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló HVB veszi nyilvántartásba. A Ve *-a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során a szavazást megelőző harmnincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként INDOKOLÁS vagy több, azonos nemzetiséget képviselő Etnikai

2 bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szü séges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. a bejelentést követő negyedik napon jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes [ltételeknek megluelő napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nei» lytatni. ha A Ve *-a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három - Irattár - A - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláján (személyes adatok nélkül) Közzétéve. ( rövid úton és postai úton) - Király - Magyarországi Károly, Mezőberény, Kereki u. 27. jelölt (rövid úton és postai úton) Nemzeti - Etnikai Értesül: Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének jelölőszervezet HV elndk Pa1lagi\Sándrné Mezőberény, szeptember 8. S (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A t ellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 3l8 (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A Fenti jogszabályi rendelkezéselue figyelemmel a HVB a rendelkező részben Foglaltak kliltúrá ját és hagyományát ismeri. tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,

3 jogszabálysértésre fellebbezést 9 t? ft Mezőberény Helyi Választási Bizottság 69/ (IX.8.) sz. határozata A Mezőbcrényi 1 lelyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Karácson Ádám (személyi azonosító 5650, Mezőbcrény Kereki u. 27. sz. alatti lakost Magyarországi Nemzeti - Fiikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének támogatásával nemzetiségi képviselőjelöltként Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgúr, jelölt, jelölő szervezet, tovabbú az ügyben érintett teiiiészetes S Jogi személy, jogi személyiség nélkuli szervezet hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszárn: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: int o(2imezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. INDOKOLÁS Karácson Ádám szeptember 8-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgánnesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Nemzeti - Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének támogatásával roma nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőherény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó riyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet ( továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkonnányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) forrnanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóiv került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajúnlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot

4 tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát ismeri. A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon bllui d klil v.gini Ai ajanlaok tlteks lllflo1/lset ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szüksées számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes fcltél.eleknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listát legkésőbb a hejelentést követő negyedik napon A fenti jogszabályi rendelkezésekre Ígyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A HVB hatáskörét a Ve. 3l8. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. Mezőberény, szeptember 8. / j Pa11a Sándoné HVBelnök Ertesül: - Karácson Adám Mezőberény, Kereki u. 27. jelölt (rövid úton és postai úton) - Magyarországi Nemzeti - Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) - Irattár Közzétéve. - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül

5 cím: inuo(áimezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat (személyi azonosító_ ) 5650, Mczőberény, Martinovies u. 36. sz. alatti lakost Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, Jogi személyiség nélküli határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott Magyarországi emzeti - Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesületének támogatásával nemzetiségi képviselőjelöltként A Mezőherényi Ilelyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Szászné Karácson Olga t J - k Mezőberény helyi Választási Bizottság 71/2014. (IX.8.) sz. határozata / /-- meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. HVB veszi nyilvántartásba. az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra. választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet ( továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a és polgármesterek választásán, valamint a. nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Szászné Karácson Olga szeptember 8-én kérte a évi helyi önkormányzati nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Nemzeti - képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőherény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők INDOKOLÁS bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére önkormányzati választás egyéni képviselője lö It bejelentése) formanyomtatvánnyal A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb testülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell á1lapítaii, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelőltséghez szükséges számot. képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő- nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, Fia a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati több, azonos nemzetiséget képviselő

6 mezobereny.hu, hizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vétciére illetékes választási bizottságot. jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát a hejelentést követő negyedik napon legkésőbb napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes cllcn )I tovább f olytatni, ha A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három A Ve a kimondja. hogy az illetékes HVB minden, a törvényes Feltételeknek meg[uelő - Városháza. honlapj án (www személyes adatok nélkül - Irattár - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. Értesül: (rövid úton és postai úton) - Magyarországi - Szászné Karácson Olga, Mezőherény, Martinovies u. 36. jelölt (rövid úton és postai úton) Nemzeti - Etnikai Kisebbségek Erdekvédelmi Egyesületének jelölőszervezet \. HVBelnIk Pallági ándoné /\ Bi alapján hozta. A Fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és Mezőberény, szeptember 8. / A HVB hatáskörét a Ve. 3l8. (2) bekezdése hiztositja. A HVB határozatát a Ve a (3) bekezdése alapján biztosította. szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A Fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak tesz ai-ról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát ismeri.

7 Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő átadásra. Mezőberény Helyi Választási Bizottság 58/2014. (IX. 8.) sz. határozata képviselőjelöltként Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával nemzetiségi. Országos Fóruma támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörhen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó meghozatalától számított harmadik napon óráig rnegérkezzen. cím: inű4imezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat azonosító 5650, Mezőherény, Rózsa u. 24.sz. alatti lakost MCF A A Mezőherényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban IVB) Mezei Tibor (személyi képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi Mezei Tibor (1963) szeptember 5-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a MCF A Magyarországi Cigányok előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni nyomtatványokról szóló 4/2014. (V1I.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes ús jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges 7 darabot. képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (I )-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, a szavazást megelőző harrnincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a A Ve a kimondja, hogy a 1-IVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje HVB veszi nyilvántartásba. A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati INDOKOLÁS vagy több, azonos nemzetiséget képviselő

8 bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listát legkésőbb A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes r Iléleleknek megfelelő ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. a bejelentési követő negyedik napon napon belül cl kel] végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nejlblytatni, ha A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hejelentésétől számított három - Irattár - Városháza honlapj án ( személyes adatok nélkül - A városháza hirdei.őtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. - Mezei Értesül: Tibor, Mezőberény, Rózsa u. 24. jelölt (rövid úton és postai úton) A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma.jelölőszcrvezet ( rövid úton és postai úton) - MCF HVB elnk * PallagSándcrné Mezőberény, szeptember 8. (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A Fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve. 3l8. (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben lbglaltak tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát ismeri.

9 \1) Mezőberény Helyi Választási Bizottság 57/ (IX.8.) sz. határozata A Mezőberényi I Iejyi Választási Bizottság (továbbiakban IIVB) Mezei Tibor (személyi azonosító 5650, Mezőherény, Rózsa u. 22/l.sz. alatti lakost MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával nemzetiségi képviselő jelöltként, Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, Jogi személyiség nélküli szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér I.) tiixon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: iní o(imezobereny.hu) kel! előtetjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. INDOKOLÁS Mezei Tibor (1984) szeptember 5-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával roma nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/ (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgárrncstcrjelö!tet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szei-inti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot

10 bizonyossú válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát a hejelentést követő negyedik napon -- legkésőbb A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes li.lté[eleknek meghelő napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését net)lytatni, ha A Ve. 27. a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésátől számított három - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül - Irattár - A városháza hirdetölábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. Értesül: úton) - ifjj vtezei - MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma jelölőszervezet ( rövid úton és postai Tibor, Mezőberény, Rózsa u. 22/1. jelölt (rövid úton és postai úton) HtBeln) k Pallag\Sándoné j lá. Mezőberény, szeptember 8. L. (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a szerint döntött ajelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre ügyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak kultúráját és hagyományát ismeri. tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,

11 Mezőberény helyi Választási Bizottság 56/2014. (IX. 8.) sz. határozata A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (továbbiakban HVB) Csőke István (személyi azonosító: 5650, Mezőherény, (ialilei u. 13. sz. alatti lakost MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával nemzetiségi képviselő jelöltként Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő vákisztópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér I.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: info(,niezoberenyhu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. INDOKOLÁS Csőke István szeptember 5-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi Önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörhen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A 9!A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot

12 - Csőke legkésőbb tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát ismeri. A Ve előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hejelentésétől számított három napon belül cl kell végezni. Az ajántások tételes ellenőrzését ha bizonyossú válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. -a A Ve *-a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes Fellételeknek mcg[ elelő jelölő szervezetet, jelöltet. illetve listát a bejelentést követő negyedik napon - A Fenti jogszabályi rendelkezésekre igyelemmel a HVB a rendelkező részben lhglallak szerint döntött a jelöli nyilvántartásba vételéről. A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve alapján hozta. A Fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. -a Mezőberény, szeptember 8. j Wt Pa1lagSándoié 11 B elnök Értesül: István, Mezőberény, Galilei u. 13. jelölt (rövid úton és postai úton) - MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma, jelölőszervezet (rövid úton és postai úton) - Irattár Közzétéve. - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül

13 azonosító: 5650, Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő átadásra. szervezet nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. jogszahálysértésre fellebbezést hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott Mezőberény, ()kcrt 43.sz. alatti lakost LUNGO DROM Mczőberény helyi Választási Bizottság 67/2014. (IX.8.) sz. határozata Országos Cigány Erdekvédclnii és Polgári Szövetség támogatásával nemzetiségi képviselőjelöltként 1 bl--- IlJi1 hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet) szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és Jogi személy, Jogi személyiség nélküli meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság ( továbbiakban IIVB) Dézsán Imre (személyi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a LtJNG() DROM Országos Cigány meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi Dézsán Imre szeptember 8-án kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák Erdekvédeirni és Polgári Szövetség támogatásával roma nemzetiségi képviselő- jelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken egyéni képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került határozata ellen A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. cím: infomezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( HVB veszi nyilvántartásba. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során A 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, Fia a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati INDOKOLÁS vagy több, azonos nemzetiséget képviselő

14 bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. napon belul Ll kcll vgini Az ajanlasok tltllls lkno1/..slt Iolytatm ha jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A Ve a előírja. hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes ll1ételeknek ineguelelő - Városháza honlapj án ( személyes adatok nélkül - Irattár - A városháza hirdetötábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. rövid úton és postai úton) - Dézsán Imre, Mezőberény, Okert 43. Jelölt (rövid úton és postai úton) - LUNGO DROM Országos Cigány Erdekvédelmi és Polgári Szövetség.jelölőszervezet ( Értesül: HvB elnk.1. Mezobeieny, 2014 szepteinbei 8.! Pa1la Sándrné (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) ás A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a ) szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben hglaltak kultúráját és hagyományát ismeri. tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,

15 Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő átadásra. szervezet Mezőberény Helyi Választási Bizottság 51/2014. (IX. 8.) sz. határozata Szervezetek Uniója - támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöltként, hivatkozással. illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott jogszabálysértésre Szövetsége ( l LC nemzetiségi képviselőj elöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, szlovák nemzetiségi képvisclőjelöltként Mczöhcrény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. cím: infomezobereny.hu) kell előtcijeszteni úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák (személyi azonosító 5650, Mczőbcrény, Zrínyi sgt. 76. sz. alatti lakost, a A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban I IVB) Drcnyovszki Györgyné képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati Drenyovszki (iyörgyné szeptember 7-én kérte a évi helyi önkormányzati nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (V[I.24.) lm rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. *-ban A Mezőberényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóivek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G * (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló a szavazást megelőző harrriincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell HVB veszi nyilvántartásba. A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a INDOKOLÁS vagy több, azonos nemzetiséget képviselő

16 jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha ajánlások elienőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. a hejelentést követő negyedik napon A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését tésétől számított három legkésőbb A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a - Drenyovszki - Magyarországi 7 H\B elnök / - Irattár - A - Városháza honlapján ( személyes adatok nélkül városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Közzétéve. Értesül: PallagSándoné Mezőberény, szeptember 8. - Györgyné, Mezőberény, Zrínyi sgt. 76 jelölt (rövid úton és postai úton) Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniójajelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) / (3) bekezdése alapján biztosította. alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a HVB a rendelkező részben foglaltak kultúráját és hagyományát ismeri. képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli,

17 fellebbezést 1. * Mezőbcrény helyi Választási Bizottság 50/2014. (IX. 8.) sz. határozata A Mezőherányi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban 1 IVB) Ollé Iária (személyi azonosító 5650, Mezőherény, I lősök u. 6. B. lii. 2/6 sz. alatti lakost, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöliként, Jelen batarozat ellen a központi névjegyzékben szereplő válusztópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszahálysértésre hivatkozással, illetve a HVB mérlegeléi jogkörében hozott határozata ellen nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: info(iimezobereny.hu) kell előterjeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon óráig mcgérkczzcn. INDOKOLÁS - Szövetsége Ollé Mária szeptember 7-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők ás polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válusztásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vll.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóíveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati

18 legkésőbb képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományát ismeri. A Ve a előírja, hogy az ajánlások ellenőrzését a jelölt hj ított három napon belül cl kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tova lolytatni. ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot. A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát a hejelentést követő negyedik napon A fenti jogszabályi rendelkezésekre flgyelemmel a HVB a rendelkező részben íoglaltalk szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a alapján hozta. A fellebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és (3) bekezdése alapján biztosította. Mezőberény, szeptember 8. (7. 1 Plai Sándrné 1-WB elnk Értesül: - Ollé Mária, Mezőberény, Hősök u. 6. B. lh. 2/6. jelölt (rövid úton és postai úton) - Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniójajelölőszervezet (rövid úton és postai úton) - [rattár Közzétéve. - A városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) - Városháza horilapj án ( személyes adatok nélkül

19 azonosító 5650, Mezőherény, Jókai u sz. alatti lakost, a Magyarországi szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli Jelefl határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő válaszlópolgár, jclöll, jelölő veszi. Uniója - A Mezőherényiilelyi Választási Bizottság (továbbiakban 1IVB) Borgula György (személyi Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöltként nyilvántartásba Mezőberény Helyi Választási Bizottság 52/2014. (IX. 8.) sz. határozata Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati A 9/A. értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a bekezdése szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot. meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesteijelöltet legkésőbb A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, HVB veszi nyilvántartásba. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. Borgula György szeptember 7-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni átadásra. polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöhként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a - Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (Vll.24.) IM rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban képviselőjelölt bejelentése) formanyomtatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került INDOKOLÁS cím: inlb(mezobereny.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb, jelen határozat szervezet Mezőberény, Kossuth tér I.) Faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( meghozatalától számított harmadik napon óráig megérkezzen. határozata ellen - h ( jogszabálysértésre tllcbbezést Szövetsége A Mezőberényi Helyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

20 - Magyarországi - A - Városháza kultúráját és hagyományát ismeri. Közzétéve. Értesül: / legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon A Fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a I-IVB a rendelkező részben tglaltak képviselők megelőző két általános választásán nem volt más nemzetiség jelöltje, nyilatkozatot tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, szerint döntött a jelölt nyilvántartásba vételéről. alapján hozta. A h.llebbezés lehetőségét a Ve (1) bekezdése, valamint a 223. (1) és A HVB hatáskörét a Ve (2) bekezdése biztosítja. A HVB határozatát a Ve a (3) bekezdése alapján biztosította. bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot. Az napon belül el kell végezni. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább lolytatni, ha A Ve I 27 a Joi ja hogy d7 ajanlasok Ll knoi»t a jllolt hoi41itott hai om Mezőherény, szeptember 8. vételére illetékes választási bizottságot. aániások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba jelölő, szervezetet, jelöltet, illetve listát Szervezetek Uniója jelölőszervezet ( rövid úton és postai úton) honlapján ( személyes adatok nélkül - Irattár A Ve a kimondja, hogy az illetékes HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő Borgula György, Mezőberény, Jókai u. 64. jelölt (rövid úton és postai úton) Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák városháza hirdetőtábláján ( személyes adatok nélkül) Pallagi \Sándoié H\B elriö

21 h Mezőberény tielyi Választási Bizottság 53/2014. (IX.8.) sz. határozata A Mezőberényi I lelyi Választási Bizottság (továbbiakban I IVB) Cservenák János (személyi azonosító: 5650, Mczőberény, Kereki u. 38. sz. alatti lukost, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a % 1agyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége támogatásával, nemzetiségi képviselőjelöltként Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással. illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést személyesen, levélben (5650. Mezőherény, Kossuth tér 1.) faxon (faxszám: 66/ ) vagy elektronikus levélben ( cím: infoá)mezobei-eny.hu) kell elő[eijeszteni Úgy, hogy az legkésőbb jelen határozat meghozatalától számított harmadik napon 1600 óráig megérkezzen. INDOKOLÁS - Szövetsége Cservenák János szeptember 7-én kérte a évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nemzetiségi képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vételét a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet és a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója támogatásával, szlovák nemzetiségi képviselőjelöltként Mezőberény, 800 sz. szavazókörben. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VIl.24.) [M rendelet (továbbiakban Rendelet ) 19. -ban előírt 17. mellékletben szereplő E3 jelű (nemzetiségi önkormányzati választás egyéni képviselőjelölt bejelentése) f ormanyorntatvánnyal egyidejűleg 2 darab ajánlóív került átadásra. A Mezőherényi 1-lelyi Választási Iroda megbizonyosodott arról, hogy a leadott ajánlóiveken az érvényes ajánlások száma eléri ajelöltséghez szükséges 7 darabot. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 124. (1) bekezdése szerint ajelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére az illetékes választási bizottságnál. A Ve. 307/G (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni listás, és az egyéni választókerületi egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harminenegyedik napon, szeptember ig kell bejelenteni és a HVB veszi nyilvántartásba. A Ve a kimondja, hogy a HVI az ajánlásokat ellenőrzi. Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e ajelöltséghez szükséges számot. A 9/A.* értelmében a polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselőtestülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt, ha a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati

több, azonos nemzetiséget képviselő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati

több, azonos nemzetiséget képviselő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati (személyi azonosító: 5650, Mezőberény Dózsa György u. 1 0.sz. alatti lakost Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett

Részletesebben

Mezőbcrény Helyi Választási Bizottság 6/2014. (VIH.29.) sz. határozata

Mezőbcrény Helyi Választási Bizottság 6/2014. (VIH.29.) sz. határozata fellebbezést Mezőbcrény Helyi Választási Bizottság 6/2014. (VIH.29.) sz. határozata A Mezőberónyi Helyi Választási Bizottság ( továbbiakban HVB) Szekeres Józsefné (személyi azonosító: ) Mezőherény, Bajcsy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda JEGYZŐKÖNYV Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről Az ülés helye: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda Az ülés ideje: 2014.09.04. 17 óra Az ülés tárgya: 1. Egyéni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. nyilvántartásba vétele Előadó: Radics Zénó HVB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről. nyilvántartásba vétele Előadó: Radics Zénó HVB elnök JEGYZŐKÖNYV Csanádapáca Község Helyi Választási Bizottsága üléséről Az ülés helye: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Az ülés ideje: 2014.09.08. 17 óra Az ülés tárgya: 1. Egyéni listás képviselőjelöltek

Részletesebben

A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről

A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről SAJÓIVÁNKAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Sajóivánkai Helyi Választási Bizottság 4/2014.(IX.4) határozata Pintér Sándor független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételéről A Sajóivánkai Helyi Választási

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről:

Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Kivonat a Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8. napján 17:00 órakor megtartott üléséről: Jásztelek Község Helyi Választási Bizottságának 24/2014. (IX.08.) HVB határozata települési nemzetiségi

Részletesebben

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Csorvás Város Helyi Választási Bizottsága 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. CIGÁNY ÉRDEKVEDELMI ES POLGARI SZÖVETSEG jelölő szervezet roma nemzetiségi (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szervezet roma nemzetiségi egyéni képviselőjelöltként Csorvás városban a nemzetiségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2019. évi 6. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 09-én 17.25 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület

Részletesebben

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a

SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a SZATYMAZ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 13/2014. (IX. 9.) HVB számú h a t á r o z a t a Szatymaz Község Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 12-én, 14.23 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport

Részletesebben

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. városi honlapon (www.mezobereny.hu). A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg. települési

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. Tel.: 74/540-157 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bogyiszló Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott

hivatkozással, illetve a HVB mérlegelési jogkörében hozott szervezet í\iezőberény Helyi Választási Bizottság 85/2014. (IX. 9.) sz. határozata független polgármesterjelöltként nyilvántartásba vételét elutasítja Csollár Norbert 2014. szeptember 8-én kérte Mezőberény

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helyi Választási Bizottság Fácánkert 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. Tel.: 74/440-130 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Fácánkert Község Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) 2014. augusztus 29. napján,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1872-6/2019. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

3/2014. ( ) HVB határozat

3/2014. ( ) HVB határozat Tápiószelei Helyi Választási Bizottság 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. Fax: 36-53/380-045 E-mail: tszele@t-online.hu 3/2014. (09. 02.) HVB határozat A tápiószelei Helyi Választási Bizottság (továbbiakban:

Részletesebben

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013.

A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. városi honlapon (www.mezobereny.hu). A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) A HVB elrendeli a határozat közzétételét Mezőberény Város Önkormányzat hirdetőtábláján, és a hatáskörében

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 7. SZ. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG évi 7. SZ. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2019. évi 7. SZ. ÜLÉSÉRŐL Készült Budapest Főváros VIII. kerületi Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 11-én 17.00 órakor a Budapest Főváros VIII. kerület

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Tarany községi Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Tarany községi Helyi Választási Bizottság 37/2014. (X. 12.) határozata A Tarany községi Helyi Választási

Részletesebben

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot:

Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u /2014. (X.12.) számú HVB határozat. határozatot: Verpelét Város Helyi Választási bizottsága 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. 59/2014. (X.12.) számú HVB határozat Verpelét Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzati

Részletesebben

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről.

Készült: szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban órai kezdettel tartott ülésről. Jegyzőkönyv Helyi Választási Bizottság (HVB) üléséről Készült: 2010. szeptember 3-án a bátai Polgármesteri Hivatalban 16.00 órai kezdettel tartott ülésről. Jelen vannak: elnök, Nagy Ákos elnök helyettes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Alsózsolca Város Helyi Választási Bizottsága 3571Alsózsolca Kossuth Lajos u. 138 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Helye: 2014. október hó 13. napján.- 3:25 órakor kezdődő Alsózsolca Város Helyi

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 28/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT

Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága. H-4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: +36/54/ HATÁROZAT Határozat száma:48/2014. (X.13.) hbv. Tárgy: egyéni listás képviselő választás eredményének megállapítása HATÁROZAT Nádudvar Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása TÁJÉKOZTATÓ jelölő szervezetek és jelöltek részére a 2016. december 18. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember 15-én 19.00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. számú

Részletesebben

Mczőbcrény Helyi Vúlasztási Bizottság 83/ (IX. 8.) sz. határozata

Mczőbcrény Helyi Vúlasztási Bizottság 83/ (IX. 8.) sz. határozata - Erintettek. Q1 A Ve. 2. (1) bekezdése) pontja a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelölt ésjelölő bejelentett jelöltek soltendjének sorsolását a hejelentésre rendelkezésre álló határnapon

Részletesebben

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v

Fővárosi Választási Bizottság. J e g y z ő k ö n y v Fővárosi Választási Bizottság J e g y z ő k ö n y v Készült: a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember8-án, 17.00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport

Részletesebben

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához.

A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához. VADNAI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Vadnai Helyi Választási Bizottság 18/2014.(X.12.) határozata a polgármester választás eredményének megállapításához A Vadnai Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Budapest 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2014. évi 4. üléséről Készült Budapest Főváros 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok Ki rendelkezik választójoggal a nemzetiségi képviselő választáson? A választáson az választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság

A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság 422014.(X.12.) határozata A Taktaharkányi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán

Részletesebben

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Indokolás. A Ve (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. SZUHAKÁLLÓI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Szuhakállói Helyi Választási Bizottság 28/2014.(X.12.) határozata a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításáról

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata

A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság 29/2014. (X.13.) határozata A Pusztaföldvári Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános

Részletesebben

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság

Múcsonyi Helyi Választási Bizottság Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 3744 Mucsony, Fő út 2. : 48/403-078 Fax: 48/403-078/126 sz. mellék hivatali e-mail: hivatal@mucsony.hu A Múcsonyi Helyi Választási Bizottság 51/2014. (X.12.) határozata

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Csomád községben

Részletesebben

Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13) HVB számú határozata

Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13) HVB számú határozata Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága Szám: 1817-4/2018. Tárgy: időközi önkormányzati képviselőválasztás kitűzése Szombathely Megyei jogú Város Helyi Választási Bizottsága 2/2018. (VII.13)

Részletesebben

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat az egyéni listás települési önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 45/2014. (X. 13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottsága

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1869-14/2019. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 A Bánréve Helyi Választási Bizottság 44/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Köztársasági Elnök Úr 2014. október 12-re, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők

Részletesebben

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/

HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/ Fax: 48/ HELYI V ÁLA SZTÁSI BIZOTTSÁG 3654 Bánréve Kossuth út 24. Tel.: 48/554-900 Fax: 48/554-900 ' A Bánrévei Helyi Választási Bizottság 43/2014. (X.13.) határozata A Bánrévei Helyi Választási Bizottság a helyi

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Kecskéden

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Budakeszin

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT:

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ HATÁROZATOT: Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-6/2014. HATÁROZATI KIVONAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u

Batéi HVI Vezetőjétől 7258 Baté, Fő u Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12. napjára

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Tevel Község Helyi Választási Bizottsága ülésérıl JEGYZİKÖNYV ülésérıl Az ülés helye: Az ülés ideje: Az ülés tárgya: Tevel, Fı u. 288. Tanácsterem 2010. augusztus 25. nap 16.00 óra Kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltek nyilvántartásba vétele Jelen

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV

Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Helyi Választási Bizottság 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 5-én 10:25 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Részletesebben

Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA

Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA Váraszó Község Helyi Választási Bizottság 1/2017. (VIII.7.) számú HATÁROZATA Váraszó Község Helyi Választási Bizottsága 2017. augusztus 7. napján tartott ülésén az időközi polgármester választás tárgyában

Részletesebben

A Szendrői Helyi Választási Bizottság

A Szendrői Helyi Választási Bizottság A Szendrői Helyi Választási Bizottság...j~.2014. (x.!~l)határozata A Szendrői Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 5. üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság évi 5. üléséről JEGYZŐKÖNYV Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. évi 5. üléséről Készült Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018.

Részletesebben

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Részletesebben

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Határozat. a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához. A Csömöri Helyi Választási Bizottság Határozat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapításához A Csömöri Helyi Választási Bizottság 47/2014. (X.13.) határozata A Csömöri Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12 én megtartandó választására

Részletesebben

városi honlapon (www.mezobereny.hu).

városi honlapon (www.mezobereny.hu). a ha postai a Mezőberény Helyi Választási Bizottság 102/2014.(X.12.) határozata A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (2) bekezdésében biztosított

választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200.-ában és a 307/N. (2) bekezdésében biztosított igénybe veheti. levélcímét. hatáskörében eljárva Mezőberény városban a kompenzációs listás választás eredményét A Mezőberényi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK/FÜGGETLEN JELÖLTEK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK/FÜGGETLEN JELÖLTEK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ JELÖLŐ SZERVEZETEK/FÜGGETLEN JELÖLTEK RÉSZÉRE I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően a

Részletesebben

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT

Kivonat. a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl HATÁROZAT 47/2014. (X. 13.) HVB határozat Kivonat a Helyi Választási Bizottság Sándorfalva 2014. október 13-án tartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Települési önkormányzati képviselık választási eredményének

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182

Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. 74/447-998, fax: 74/447-182 Helyi Választási Iroda 7133 Fadd, Dózsa Gy u 12 74/447-998, fax: 74/447-182 Fadd Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása a 2010 október 3-án tartandó helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

A4 HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1

A4 HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1 12. melléklet a 4/2014. (VII. 24.)IM rendelethez Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán A4 HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 1 AJÁNLÓÍV IGÉNYLÉSE

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek és független jelöltek részére 1. A JELÖLŐ SZERVEZET (PÁRT, TÁRSADALMI SZERVEZET) BEJELENTÉSE A választáson jelöltet, illetve listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II.

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság án 8.30 órakor tartott üléséről. Bp. IX. Bakáts tér 14. II. IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2017. 03. 02-án 8.30 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Vezetője. Tájékoztató a évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztásokról. (Jelöltek, jelölőszervezetek)

Vezetője. Tájékoztató a évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztásokról. (Jelöltek, jelölőszervezetek) Tájékoztató a 2019. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztásokról 1 (Jelöltek, jelölőszervezetek) A Szentlőrinci Vállasztás Hivatal a 2019. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati vállasztások

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság én órakor tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság én órakor tartott üléséről IX. Helyi Választási Bizottság JEGYZŐKÖNYV készült a IX. Helyi Választási Bizottság 2014. 09. 11-én 17.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bp. IX. Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/

Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/ Telefax: 57/ Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. Tel.: 57/446-006 Telefax: 57/446-002 Jászszentandrás Község Helyi Választási Bizottsága 2/2016. (VII.05.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 34/2014. (IX.15.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat

JEGYZŐKÖNYV. 10/2014. (III. 3.) számú OEVB határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: A Heves megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottságának (a továbbiakban: OEVB) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. március 3-án megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szajlai Helyi Választási Bizottság 3334. Szajla, Kertész utca 2. Iktatószám: 781-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 6-án 13.00 órakor Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE A Köztársasági Elnök a 308/2019. (VII.26.) számú határozatában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját 2019. október 13. napjára tűzte

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 1/2014. (VIII. 29.) számú határozata

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 1/2014. (VIII. 29.) számú határozata Jegyzőkönyv Készült: ának hivatalos helyiségében 2014. augusztus 29- én megtartott Helyi Választási Bizottság alakuló üléséről. Jelen vannak: Szántó Zsolt polgármester Dr. Szilágyi Norbert jegyző, HVI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1870-5/2018. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Tájékoztatás. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó szabályokról

Tájékoztatás. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó szabályokról Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozó szabályokról Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Tel: 88/ , fax: 88/

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Tel: 88/ , fax: 88/ HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Tel: 88/585-600, fax: 88/596-581 e-mail: berhida@berhida.hu VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY Berhida Város Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 2019. október

Részletesebben

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata

Palotás község Helyi Választási Bizottsága. 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata Palotás község Helyi Választási Bizottsága 1/2016.(VIII.15.) HVB határozata az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről Palotás község Helyi Választási Bizottsága (a

Részletesebben

Helyi Választási Bizottság Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 77/ ,

Helyi Választási Bizottság Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 77/ , Helyi Választási Bizottság Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 77/523-104, e-mail: jegyzo@kiskunhalas.hu Kiskunhalas Város Helyi Választási Bizottsága 2/2017 (XI.20.) HVB. h Időközi települési

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/ ; ; Fax: 74/ Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Tel.: 74/504-100; 504-180; Fax: 74/510-251 Ikt.sz.: IV.280-8/2014. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

Szentkirályi Helyi Választási Bizottság 2/2018. (VI.28.) HVB HATÁROZATA

Szentkirályi Helyi Választási Bizottság 2/2018. (VI.28.) HVB HATÁROZATA Szentkirályi Helyi Választási Bizottság 2/2018. (VI.28.) HVB HATÁROZATA A Szentkirályi Helyi Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. Révfülöp Nagyközségi A Révfülöpi () Szabó Sándor Pál független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 2/2013. (I.23.) HVB határozat A az 1997. évi C. törvény

Részletesebben

Targy: az egyeni listas telepulesi onkormanyzati kepviselovalasztas eredmenyenek megallapitasa

Targy: az egyeni listas telepulesi onkormanyzati kepviselovalasztas eredmenyenek megallapitasa Targy: az egyeni listas telepulesi onkormanyzati kepviselovalasztas eredmenyenek megallapitasa A Sajobabony Helyi Valasztasi Bizottsag 50/2014. (X.13.) hatarozata A Sajobabonyi Helyi Valasztasi Bizottsag

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú határozata A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése tárgyában

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

v é g z é s t : Az ítélőtábla a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 58/2014. (IX. 18.) TVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t : Az ítélőtábla a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 58/2014. (IX. 18.) TVB számú határozatát helybenhagyja. Debreceni Ítélőtábla Pk.I.20.604/2014/2. szám A Debreceni Ítélőtábla a dr. Néző Gabriella ügyvéd ügyintézése mellett a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt Lehet Más a Politika (1136 Budapest,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság október 3-án megtartott munkaülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyömrő Város Helyi Választási Bizottság 2010. október 3-án megtartott munkaülésen. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint. Varga Ernő jegyző üdvözli a bizottsági tagokat,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a helyi választási bizottság üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a helyi választási bizottság üléséről JEGYZŐKÖNYV a helyi választási bizottság üléséről Készült: Magyargéc Polgármesteri Hivatalában 2010. év augusztus 17-én 10 órától megtartott Helyi Választási Bizottság üléséről. Jelen vannak: Uramecz László

Részletesebben

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére

Beszámoló a Képviselő-testület október 22-i alakuló ülésére 1 Beszámoló a Képviselő-testület 2014. október 22-i alakuló ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. október 12-én megtartott polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, megyei közgyűlés tagjai és a roma nemzetiségi

Részletesebben