Czirók Zoltán: Hadirepülők Rákoson ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Czirók Zoltán: Hadirepülők Rákoson ( )"

Átírás

1 Czirók Zoltán: Hadirepülők Rákoson ( ) A magyar repülés kezdeti időszaka szinte egyet jelent Rákosmező fogalmával, a korabeli lovassági gyakorlótér számos repülőkísérletnek volt szemtanúja decemberétől kezdve az első világháború kitöréséig magyar aviatikusok egész generációja nőtte ki magát a rákosi homokon felépített hangárvárosban, hogy a nyugati példákat követve hazánkban is meghonosítsák és népszerűsítsék a géprepülést. A nagy világégés véget vetett e folyamatnak, a háborús igények pedig óriási fejlődést idéztek elő az aviatikában. Rákosmezőnek azonban négy évvel később, a teljesen megváltozott körülmények között is fontos szerep jutott a magyar repülésben és a formálódó magyar repülő-csapatok egyik kiemelkedő jelentőségű bázisává vált. A repülőtéren otthonra találó repülőalakulat története a legjobban illusztrált a korabeli egységek közül köszönhetően a század fotográfusának, Üveges Józsefnek de az itt szolgáló repülők közül is számosan papírra vetették emlékeiket. Az es rákosi repülés történetére kíváncsi kutató azonban a források tekintetében már jóval nagyobb problémákkal szembesül, e téren ugyanis komoly hiányosságok jellemzik a vonatkozó dokumentumokat. A végeredmény így csak egy kísérlet lehet, amelyben a fényképek és a visszaemlékezések színes történetei között tátongó réseket megpróbáljuk kitölteni e célt hivatott szolgálni jelen tanulmány. Rákos házi repülőalakulata mellett helyet követel magának az írásban két további repülőszázad is, amelyek bár marginális szerepet játszottak, mégis részét képezik Rákos es repüléstörténetének. A rákosi repülőtér 1918 végén (Winkler Aero Archív) A 8. REPÜLŐOSZTÁLY/3. REPÜLŐSZÁZAD TÖRTÉNETE A 8. repülőosztály repülői által a rákosi reptérről készített légi felvételek (Winkler Aero Archív) Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlását követően a katonai vezetés azonnal hozzálátott az önálló magyar repülőcsapatok felállításához. Legfontosabb feladataik a szervezetrendszer kialakítása, a repülőegységek felállítása és feltöltése, a repülőipar működőképességének meg-őrzése, valamint a demarkációs vonal eltolódásai miatt veszélybe került repülőtereken lévő anyagok megmentése volt és e feladatokat általában sikerrel oldották meg. Budapesten, a Haller utcában lévő Nádasdy-laktanyában alakult meg a repülők törzskülönítménye, ahol kezdetben Mauer százados, egy erdélyi származású tábori pilóta volt a parancsnok, majd hamarosan Bogyay Arthur őrnagy vette át a vezetést. Itt kellett jelentkezni a világháborúban szolgált repülőknek és a kijelölt századparancsnokok közülük toborozták leendő egységük számára a személyzetet. 1 A felállítandó repülőosztályok és repülőkülönítmények közül a 8. repülőosztály élére Hartzer Sándor századost, a Flik 28 egykori parancsnokát nevezték ki. 2 Magát az alakulatot 1918 végén kezdték el szervezni, állomáshelyéül pedig a rákosi repülőteret jelölték meg. Troján Gyulát karácsony előtt értesítették, hogy jelentkezzen az osztálynál, mivel oda kapott beosztást. Meg voltam lepve, amikor odaértem, mert ott már három nagy ponyva-hangár állott, tele U.C.I., Phönix és Brandenburgi típusú gépekkel. Ezeken kívül állt még ott két régi között épült fa hangár is, a régi rákosi gárda maradványaként. Ezekben csodálatos ma bizonyára szörnyszülötteknek kinéző félig kész, vagy félredobott géptörzsek, szárny- meg légcsavar-részek és még sok minden más megkezdett, félbehagyott fém, faanyag hevert. Senki sem törődött vele. Senkinek sem jutott eszébe, hogy azokat az utókor számára félretegye, megmentse. El is tűnt lassan onnan minden, még a fa hangárokat is szétszedték, pedig micsoda értékes emléke lett volna a magyar repülésnek. Rákoson már rendes század-élet alakult ki. A gépeket rendbe hoztuk. A régi szerelő-gárda is összeverődött. Repülgettünk, feladatokat hajtottunk végre. 3 1 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL), Personalia. Nagy Béla repüléssel kapcsolatos hagyatéka (továbbiakban: NB). Nagy Józsa György és Szajkovics Ede visszaemlékezése d. 2 Flik = Fliegerkompanie, azaz repülőszázad 3 Közlekedési Múzeum Archívuma (továbbiakban: KMA), Kézirattár. 303/966 Troján Gyula visszaemlékezései. 33

2 A jelű felderítőgép Rákoson március 14-én (Winkler Aero Archív) A 3. vörös repülőszázad különítményének vonata. A fotó közepén, a vonat ablakában Horváth Mihály pilóta látható (Winkler Aero Archív) A 3. repülőszázad tagjai egy kimustrált Hansa-Brandenburg B.I gép törzsében. Balról jobbra: 2. Katics János, 3. Hartzer Sándor, 4. Deutsch, 6. Szopkó Jenő (HL, Nagy Béla hagyatéka) A repülőtér közvetlen a lóversenytéri víztorony mellett, a Fehér út túloldalán helyezkedett el. Az egyetlen állandó épületben, a Takács-vendéglőben volt az egység irodája, a közelében álltak a sátorhangárok. 4 A rákosi alakulat két pilótája 1919 tavaszán (NB hagyaték) Szabó László főhadnagy Egy Hansa-Brandenburg C.I-es karbantartása Rákoson február 27-én (HL, Nagy Béla hagyatéka) Szopkó Jenő szakaszvezető Az osztály fő feladata elsősorban tevékenységben merült ki, ezzel kapcsolatosan az osztály egy tisztjét eligazítás miatt Budapestre rendelték február elején. 5 4 HL, Personalia, NB. Neogrády Sándor visszaemlékezése d. KMA, Kézirattár 431/968 Feljegyzések a Monarchia-beli repülőszázadok személyi állományáról. Pavel József visszaemlékezése. 5 HL, Polgári Demokratikus Forradalom (továbbiakban: PDF) iratai. 233/bk. 30. d. 34

3 Az első ismert bevetésekre március 10-én került sor, 6 másnap pedig a századparancsnok is felszállt Bencze nal, hogy röpcédulát szórjanak szét az Ipolyság, Balassagyarmat és Fülek kör-nyékén. Leszállásnál azonban a gép keréktörést szenvedett és átvágódott, a propeller, a hűtő és az oldalkormány törése a repülőgépet kis időre kivonta a forgalomból. 7 De a következő repülés sem alakult szerencsésebben, Szopkó Jenő szakaszvezető és Mathes József főhadnagy útjukat megszakítva Hatvannál kényszerültek leszállni. 8 Hansa-Brandenburg C.I balesete Rákoson (Winkler Aero Archív) Február 20-án Suták Kálmán szakaszvezető és Polnisch Ottó főhadnagy repült a csehszlovák területek fölé -anyaggal, de fogságba estek. Az Aviatika folyóirat a következőképp számolt be az eseményekről: A csehek lelőttek egy magyar repülőgépet. Miután a csehek a megszállott területen lévő magyarokat teljesen elzárták a külvilágtól, repülőinknek vált feladatukká, hogy ez elzárt és sanyargatott magyarságot hazai hírekkel lássák el. Egyik repülőgépünk, Suták Kálmán tábori pilóta és Polnisch Ottó hadnagy vezetése alatt e hó 20-án több, a demarkációs vonal mögött lévő várost és helységet keresett fel, hogy Károlyi köztársasági elnöknek az elzárt magyarsághoz intézett röpcéduláit, valamint a Népszavá -nak ezer példányát eljuttassák. A gépet Rimaszombat fölött lőtték le. A csehek elfogták repülőinket. A gép átvizsgálásakor nem találtak benne egyebet, mint Károlyinak egy pár szózatát és néhány Népszavá -t. Gépfegyver vagy egyéb lövőszerszám nem volt náluk. A csehek mégis azzal fenyegetik repülőinket, hogy ki fogják őket végezni. 9 A pilóta könnyebben megsérült, a fogságba esett repülők kivégzése ellen Böhm hadügyminiszter a magyar-csehszlovák hadifogoly-szerződésre hivatkozva tiltakozott. 10 Egy német LVG C.VI típusú géppel repült március 10-én Troján Gyula szakaszvezető és Rohla Miklós főhadnagy mélyen a szlovák területek fölé: Így repültem én is 1919 március közepe-felé egy L.V.G. típusú 300 LE motorral felszerelt német géppel az akkor körülzárt Salgótarján és Kassa fölé. Postát, röplapokat vittünk, amiket megfigyelő tisztem dobált le. Mindkét helyen erős ágyútűzzel fogadtak, de alacsonyan repülve végrehajtottuk feladatunkat és erős 5 óra hosszat tartó repülés után, szerencsésen visszatértünk Rákosra. Ennyi ideig magyar géppel nem lehetett repülni, mert nem volt olyan nagy az üzemanyagtartálya. 11 Repülőgépek a rákosi reptéren (balról jobbra): Phönix C.I 49.02, Hansa-Brandenburg C.I, (Winkler Aero Archív) 6 HL, PDF iratai. 329/bk., 332/bk. 30. d. 7 HL, PDF iratai. 360/bk. 30. d. 8 HL, PDF iratai. 388/bk. 30. d. 9 Aviatika, I. évf. 1. szám február o. 10 HL, Kikülönített gyűjtemények. Miniszteri Fegyverszüneti Bizottság iratai d. 11 KMA, Kézirattár. 303/966 Troján Gyula visszaemlékezései. 35

4 A 8. repülőosztály repülőgép-állománya január 17-én a Légügyi osztály készített egy jegyzéket, amelyben felsorolták az egyes repülőosztályoknak kiutalandó repülőgépeket. 12 Ennek nyomán február 3-án általános számokban meghatározták az egységeknél kívánatos gépmennyiséget, február 8-án pedig véglegesítették a gépek sorozatszámait. Ezek alapján a 8. repülőosztálynál nyolc kétüléses repülőgépnek kell rendelkezésre állnia, mégpedig a következőknek (zárójelben a motor száma): 13 Hansa-Brandenburg B.I (52189) III. Albertfalváról Cinkotára szállítva (52242) Hansa-Brandenburg C.I (17175) IV. Cinkotán erősen sérült állapotban, motor kiszerelve III. 22-én (17187) IV. Cinkotán kiselejtezendő állapotban, motor kiszerelve III. 24-én (53055) (34802) (35218) (35208) A fenti repülőgépek közül több már az osztálynál szolgált, a jelűt például január 10-én adták át az alakulatnak. 14 A Hansa-Brandenburg gépekből viszont négy egyáltalán kerül említésre a későbbi állományjelentésekben vagy a bevetések során három a cinkotai Anyag-szertár jegyzékeiben tűnik fel ezek valószínűleg a február-márciusi bevetések során sérültek meg vagy kerültek ellenséges kézre. Az osztálynak a hazai gyárakból kikerült repülőgépek mellett két LVG C.VI típusú repülőgépe is volt, ezek az országon átvonuló és leszerelt Mackensen hadsereg készletéből származtak. Az egyiket Pavel József szerelő részvételével a Cinkotáról vitték Albertfalvára, ahol összeszerelték, majd innen repülték át Rákosra, míg a másikat már közvetlenül Hartzer osztályához szállították és ott rakták össze. 15 A gépek sorozatszámai valószínűsíthetőleg: 6721/18 és 6751/18. A 8. repülőosztály ismert repülései március 21-ig 16 Dátum Pilóta Megfigyelő Repülőgép Útvonal Feladat II. 10. Kreuter Ferenc Szőke Pál Rákos-Vác-Ipolyság-Korpona-Rákos S:14.00 L: Deutsch Rohla Miklós 6721/18 Rákos-Vác-Pásztó-Miskolc-Rákos S: L: II. 12. Hartzer Sándor Bencze Rákos-Vác-Ipolyság-Balassagyarmat-Fülek-Karancs-Rákos Leszállásnál a gép átvágódott. - S: L: II. 15. Szopkó Jenő Mathes József Rákos-Vác-Ipolyság-Losonc-Málnapatak Kényszerleszállt Hatvan mellett. S: L: megfigyelés (15.000) II. 20. Suták Polnisch Rákos-Vác-Rimaszombat III. 10. III. 12. III. 13. Kálmán Troján Gyula Szabó Lajos Kremo Ambrus Szopkó Jenő Ottó Rohla Miklós Neogrády Sándor Mathes József Rohla Miklós Rimaszombatnál fogságba estek. 6751/18 Aszód-Salgótarján-Rimaszombat-Bátka-Tornalja-Pelsőcz- Sziliceszádalmás-Tomagörgő-Torna-Somodifürdő-Szepsi-Csécs- Szurdok-Hernád mente-miskolc-maklár-gyöngyös-hatvan- Rákos 641/bk S: L: LVG Rákos-Feled-Rimaszombat-Sajó-Gömör-Verpelit-Rákos (Murányig Bánréve-Pelsőcöt érintve) Rákos-Ipolyság-Rimaszombat-Losonc-Gyöngyös-Rákos Rákos-Komárom-Pozsony-Rákos Népszava 12 HL, PDF iratai. 85/bk. 30. d. 13 HL, PDF iratai. 217/bk. 30. d. 14 HL, PDF iratai. 71/bk. 30. d. 15 HL, Personalia, NB. Neogrády Sándor visszaemlékezése d. KMA, Kézirattár. 431/968 Feljegyzések a Monarchia-beli repülőszázadok személyi állományáról. Pavel József visszaemlékezése. 16 HL, PDF iratai. 641/bk. 30. d.; Magyar Tanácsköztársaság (továbbiakban: MTK) iratai. Repülések nyilvántartása. 28/a d. 36

5 A 8. repülőosztálynál bevetést teljesített repülők: Parancsnok: Hartzer Sándor százados Pilóták: Szabó László főhadnagy, Kremo Ambrus, Kreuter Ferenc és Deutsch törzsőrmesterek, Suták Kálmán, Szopkó Jenő és Troján Gyula szakaszvezetők Megfigyelők: Bencze, Mathes József, Neogrády Sándor, Polnisch Ottó, Rohla Miklós és Szőke Pál főhadnagyok Életkép a rákosi reptéren, 1919 nyara. A Hansa-Brandenburg C.I-es mellett állók (balról jobbra) Szőke Pál, Szopkó Jenő, Kiss József, Katics János, Lipták Aladár, Kalmár (?), Kremó Ambrus (Winkler Aero Archív) jelű Phönix C.I felderítő Rákoson (Winkler Aero Archív) Rákosi pilóták útban a reptérre. A bakon szemben Bencze ül, a kocsiban balra középen Kvasz András, jobbra középen Zichy Hermann (Winkler Aero Archív) 37

6 A Tanácsköztársaság kikiáltása után magyar repülőcsapatokat több alkalommal is átszervezték, ezek közül az április 8-i rendelet érintette leginkább a rákosi alakulatot, amelynek előírásai értelmében az egység a 3. repülőszázad nevet kapta és a budapesti 3. hadosztályparancsnokság alárendeltségébe került. 17 A május 28-i végleges átszervezésnél minden századot a vörös jelzővel is elláttak. 18 A Tanácsköztársaság első időszakában nem sok feladat jutott az egységnek, ezek is javarészt jellegű bevetések voltak. Az egyik ilyen repülés azonban jelentős izgalmakat hozott Deutsch számára, az eseményeket az ő visszaemlékezéséből ismerhetjük meg: Egy berepülés során, amikor március 28-án a Tanácsköztársaság megalakulását ismertető röplapokat szórtam le Románia felett, egy légelhárító gránát repeszdarabja arcomat és jobb szememet is súlyosan megsebesítette, percekig nem láttam, két fogam kiütötte arcomat nyolc centiméteren átvágta. Nem szeretem nyalni a sebeimet, de állíthatom, hogy nagy nehézségek között jutottam el Nyíregyházáig, amely idő alatt az operáló orvos szerint több mint egy és fél liter vért vesztettem. 19 A május 1-i ünnepségből a rákosi egység is kivette részét, a századot utasították, hogy a főváros több pontján légi felvételeken örökítsék meg az eseményt. A századparancsnok választása Horváth Mihályra és Gara Imrére esett és természetesen a fotózás mellett elmaradhatatlan volt a légi bemutató is: A Vérmező felett már egészen alacsonyan repültünk (cca méter magasan). Váratlanul érkeztünk, ami meglepte az ünneplő sereget és egyszerre mindenki a repülőgépünket figyelte, elbűvölve álltak, hogy ilyen alacsonyan repültünk, karlengetve üdvözöltek bennünket, voltak akik örömükben a kalapjukat hajigálták fel a magasba felénk. Egypár tiszteletkört repültem felettük éles fordulatokkal bedöntve a repülőgépemet 20 A rákosi repülőszázad feladatait először a május 8-án előírtakból ismerjük. Eszerint a 3. hadosztályparancsnokság feladata az Ipoly mentén Szécsényig felderíteni minden csapatmozdulatot, e célból a 3. repülőszázadnak naponta kellett felderítő repülést végezni a terület felett. 21 A május eleji újjászervezésnek köszönhetően a Vörös Hadsereg alakulatai jelentős sikereket értek el az északi fronton, május 10-én elfoglalták Szécsényt és a Salgótarjántól északra lévő csehszlovák csapatokat Fülekig űzték vissza. Május 12-én az erős magyar támadás nyomán a Fülek, Losonc irányban védekező csehszlovák egységek rendezetlen visszavonulásba kezdtek, a Feled irányába előrenyomuló magyar csapatok pedig katasztrofális vereséggel fenyegették az ellenséget. A kibontakozó támadást azonban a Vörös Hadsereg parancsnoksága leállította, mivel a déli fronton tervezett román hadműveletekről érkeztek hírek. A magyar átcsoportosítás levegőhöz juttatta a csehszlovákokat és a május 17-én megindított offenzívájuk könnyedén tért nyert, két nappal később pedig Salgótarján helyzete kritikussá vált. Május 20-án a kora reggeli órákban indították meg végre támadásukat a magyar csapatok, másnap pedig Miskolc újra magyar kézre került, a közös csehszlovák-román ellentámadással pedig kezdetét vette az ún. második miskolci csata. 22 E harcok során a 3. repülőszázad jelentős felderítőmunkát végzett, majd a hadműveletek nyomán május 25-től a Feled- Losonc vonal és az Ipoly torkolatáig eső terület ét határozták meg célként az egység számára. 23 Ebből az időszakból is fennmaradt Horváth Mihály egy bevetésének leírása: A re a kora reggeli órákban indultunk el, miután gépemet alaposan átvizsgáltam. Fényképezőgépet több tartalékkazettával és légiharcra számítva, több gépfegyver-rolnit, valamint három kis kézibombát tettünk be a gépbe. Megfigyelőmmel megbeszéltük az útirányt és azt, hogy ahol lehet, ott magasan repülünk el és fényképezünk. Századparancsnokunktól pedig megkaptuk a vezérkar részletes utasításait és a motorpróba után felszálltunk az öreg Brandy -val. Harminchét év távlatából már részletesen nem emlékszem a minden mozzanatára. De arra jól emlékszem, hogy Eger, Miskolc, Kassa volt az útirány. ( ) Eleinte alacsonyan repültünk, megfigyelőm szorgalmasan jegyzetelt és fényképezett. Kassához közeledve már magasan repültünk, mert errefelé ellenséges repülőtámadással számolhattunk. Ez be is következett, Kassától mintegy 40 kilométerre egész alacsonyan három vagy négy cseh vadászgépet vettem észre, amint felénk igyekeztek. Megfigyelőmet idejében figyelmeztettem a veszélyre és nyugatnak fordultunk Rozsnyó irányába. Az idő erősen felhős volt. Ezt kihasználva, hamarosan eltűntem a felhők között a cseh vadászrepülők elől. Már Igló tájékán a vasútvonal fölött repültünk, amikor messziről észrevettem, hogy egy hosszú tehervonat robog a síneken. Gondoltam, ezt a vonatot egy kicsit megpiszkálom. Hátrafordulva figyelmeztettem megfigyelőmet, hogy megtámadom a tehervonatot. Ő intett fejével, hogy ért engem. A teljes gázt levettem a motorról és erős szög alatt, szinte zuhanórepülésszerűen rácsaptam a tehervonatra. 17 HL, MTK iratai. 7848/eln. 27. d. 18 HL, MTK iratai. 737/bk. 27. d. A vörös jelzőhöz a rendelet megjelenését követően maga a Repülőcsapat parancsnokság sem ragaszkodott, a kiadott parancsnokban ugyanis következetesen elhagyták ugyanúgy, ahogy az egyes századok is mellőzték jelentéseikben szinte kivétel nélkül. Ez az oka, hogy jelen írásban sem használjuk. 19 KMA, Kézirattár. 553/969 Piantowsky 1919-es veterán visszaemlékezése. Deutsch a háborút követően Piantowsky ra változtatta a nevét, visszaemlékezéseit már e néven hagyta az utókorra. 20 KMA, Kézirattár. 154/965 Horváth Mihály pilóta visszaemlékezései. 21 HL, MTK iratai. 14. sz./hdm. 97. d. 22 Magyarország hadtörténete. II. köt p. 23 HL, MTK iratai. 508/206, 525/203 L.ü. 63. d. 38

7 Az akkori nagy Brandenburger -rel azonban vigyázni kellett és a gépet a zuhanásból nem volt szabad hirtelen felrántani, kiemelni, mert a szárnyak a nagy megterheléstől könnyen megsérülhettek volna. Így többször megismételtem a zuhanó leereszkedést, hirtelen rácsaptam a tehervonatra, amely tüzérséget szállított. A magasból is jól láttam, hogy a vonatról elöl, és hátul gépfegyverrel lőnek rám. De amint föléjük értem, két gépfegyveremmel, mely a motor mellé volt beépítve, erős szög alatt lőni kezdtem. A vonat azonnal megállt, az ellenséges tüzérek otthagyták gépfegyvereiket, rohantak, ki merre látott. Megfigyelőm közben a két kis bombával kezelésbe vette a tehervonat vagonjait, ezek lángra lobbanva füstölni kezdtek. Ezután, mint akik jól végezték dolgukat, odébb álltunk. Most Zólyomnak vettük az irányt. Itt is élénk csapatszállításokat észleltünk, a vasútállomásról és környékéről repülőfelvételeket készítettünk, majd a Salgótarjántól északra fekvő vidék ellenséges álláspontjait rögzítettük. Zólyom és Losonc között erős légvédelmi tüzet kaptunk, jól kellett manőverezni a géppel, hogy gyorsan kikerüljünk belőle. A gép jobb szárnya meg is sérült néhány srapnellszilánktól. Salgótarjántól északra a bányászváros ellen irányuló erős ellenséges csapatmozdulatokat észleltünk. A kisebb egységeket alacsony repülésben itt is megtámadtuk és géppuskatűzzel szétugrasztottuk őket. Visszaérkezve repülőszázadunk kiindulási helyére, értékes jelentést adtunk a vezérkar részére. 24 A 3. hadosztály és a 80. dandár parancsnokságainak irataiból kiderül, hogy bár a repülésekről készült jelentéseknek csak egy része maradt fenn a század május végén naponta akár többször is felszállt felderíteni Losonc irányába. Május 30-án például a reggeli órákban (7.25-kor) értek Losonc fölé, ahol két üteg erősen lőtte a felderítőgépet, erre ők három bomba ledobásával válaszoltak közülük azonban csak egy robbant fel a pályatest mellett egy tehervonatnál. Néhány óra múlva azonban már ismét a terület felett járt egy magyar kétfedelű. A 3. repülőszázad vegyes gépparkkal: Hansa-Brandenburg C.I, Phönix C.I, (Winkler Aero Archiv) Május 23-án a 3. hadosztályparancsnokság a következő kéréssel fordult a felsőbb vezetéshez: A repülőszázadnak jelenlegi állomáshelye mellett a repülő eredményei mint ezt az utolsó napok harcainál kitűnt, oly későn jutnak a hadosztályparancsnoksághoz, hogy azoknak idejében való előkészítése már nem lehetséges. Kérem tehát a hds. parancsnokságot, hogy a 3. repülőszázad Aszódra vagy Hatvanra előrevonassék. 24 KMA, Kézirattár. 154/965 Horváth Mihály pilóta visszaemlékezései. 39

8 Részben ennek okán, részben pedig a készülő hadműveletek támogatására Pásztóra helyeztek egy különítményt. Deutsch szerint három Hansa-Brandenburg felderítőgéppel, vonaton érkeztek az új állomáshelyre. 25 A hivatalos dokumentumok viszont mindössze egyetlen gépről számolnak be a különítmény állományából, és már június 1-jén Pásztón állomásoztak. Ezen a napon a repülési kimutatás szerint Szopkó Jenő repült át Rákosról Pásztóra. Hansa-Brandenburg C.I-es Pásztón, a vasútállomás előtti réten helybéliek körében. A géptől jobbra negyedik Katics János pilóta (Winkler Aero Archív) Hansa-Brandenburg C.I felderítőgép starthoz készülődik Pásztón (Winkler Aero Archív) 25 KMA, Kézirattár 906/976. Piantowsky visszaemlékezése repülési tevékenységéről. Pavel József szerint a század Losoncra települt és innen különítettek ki egy gépet Losoncra. A gép pilótája Katics János volt (az egyik szerelő maga Pavel), aki sokat szállt fel Pásztóról, mivel a világháborúban nem jutott ki az arcvonalra és így akarta megszerezni a tábori pilótajelvényt. Bár e beszámolóban említett repülőgép-mennyiség megegyezik a hivatalos jelentésekben közöltekkel, több tekintetben ellentmond más visszaemlékezéseknek, iratoknak (lásd pl. a losonci áttelepülést). Fenntarthatjuk azonban annak a lehetőségét is, hogy a Losoncra történő átköltözést követően is szolgált egy repülőgép Pásztón. KMA, Kézirattár. 431/968 Feljegyzések a Monarchiabeli repülőszázadok személyi állományáról. Pavel József visszaemlékezése. 40

9 Ebéd főzése Pásztón. A guggoló nő mögött Rohla Miklós, mellette sapkával a kezében Hartzer Sándor, majd Bencze, a bal szélen Deutsch látható (Winkler Aero Archív) Hansa-Brandenburg C.I felderítő és Fokker C.I kétüléses vadászgép Pásztón (Winkler Aero Archív) jelű Aviatik D.I vadászgép Pásztón 1919 májusában, a pilóta valószínűleg Kovács Ferenc (Winkler Aero Archív) A jelű Hansa-Brandenburg C.I-es balesete Losoncon 1919 júniusában (Winkler Aero Archív) A Vörös Hadsereg május 30-án indított északi hadjáratának sikeres előrenyomulását a 3. repülőszázad igyekezett a lehetőségeihez képest a legnagyobb mértékben támogatni. Ezért is volt jelentősége a repülőkülönítmény előretolásának, hiszen Pásztóról indulva a század repülőinek több idő állt rendelkezésére a hadműveleti terület feletti repülésre. Már az első napokban megállapították a ek, hogy a legérzékenyebb támadási terület a Sajó és az Ipolyon lévő átkelő vonalak, ezért ezek támadásával segítséget nyújtottak a földi alakulatoknak Losonc és környékének elfoglalásához. Emellett Deutsch június elején egy Fokker vadászgépet is kapott. 41

10 Ettől kezdve feladatom volt a vezérkar által megjelölt kisebb területek gyors e, ellenséges csapatmozdulatok zavarása és az ellenséges repülőgépek elhárítása. Az utóbbival csak egyszer találkoztam Zólyom felett, de mielőtt elértem volna, észrevett és oly gyorsan távozott, hogy képtelen voltam utolérni. 26 Június 5-én Horváth Mihályék jelentették, hogy Nyitrától délre csapatfelvonulásokat láttak, ezek közül többet meg is támadtak, gépükön számos golyótalálattal tértek vissza. Deutsch vadászgépével azonnal elindult a megjelölt terület fölé, ahol kisebb csapatmozgásokon kívül Nyitra és Verebély között lovak által vontatott tüzérség haladt a front felé. Megtámadta őket és ennek következtében a lovak az ágyúkat és a lőszerkocsikat elragadták és többet az útszéli árokba borítottak. Június 6-án három gép települt át Losoncra, a hónap további részében innen repülték bevetéseiket a század pilótái és megfigyelői. Deutsch szerint Losoncon négy gépük volt, köztük egy Fokker vadászgép is. Június 8-án a 3. hadosztálytól egy jelentést küldtek, amely a következőkről számolt be: Repülőnk kint volt most és repült Beregberzenc, Selmecbánya és Túrócszentmárton felett és jelenti: hogy Körmöcbánya és Túrócszentmárton között az egész vonal tele van cseh erőkkel és ezen erők mennek vissza észak felé példás rendben. A legnagyobb oszlop 12 órakor Selmecbánya és Alsóturcsa között volt. Egy pár bombát hajított le, de mivel a gép megsérült, kénytelen volt leszállani, a gép még egyszer felszállani nem tud. Javítása huzamosabb ideig tarthat. (tönkre ment?) Több repülőnk nincs. Kérek intézkedni, hogy egy-két repülő küldessék, bombával vagy géppuskával, az egész tár-saság közé egy-két bombát lehajítani, óriási területet nyernénk. Nagy fejetlenséget tudna előidézni, esetleg elcsíphetnék őket. 27 A sikeres északi hadjáratot követően, június 10-én a századot amely ekkor Losoncon állomásozott a 80. dandárnak rendelték alá, feladataként pedig a Garam -Túróc és attól keletre fekvő völgyek, valamint a Vág és Poprád völgyek ét határozták meg Poprádig. Fő hangsúly a Garam -Túróc és Vág-völgy, különösen pedig Ruttka környékének megfigyelésén volt, amelynek vasúti állomása kedvező célpontok esetén bombázniuk kellett. 28 Június 15-én Aranyosmarót irányából Léva felé haladó vasúti sín mellett meneteltek cseh-szlovák katonák, akiket Horváth Mihály gépfegyvereivel támadott meg, nagy pánikot előidézve soraikban. 29 Június 18-án Lipták Aladár berepülést végzett Losoncon, de gépe motor-defektet kapott és kényszerleszállást végzett. Weisel László ugyanezen a napon volt részese egy géptörésnek 30 nem tudni, hogy a két baleset ugyanazt az esetet takarja-e. Horváth Mihálynak a júniusi ellenforradalmi kísérletnél június 26-án is főszerep jutott. A rákosi reptéren a vörös repszázadnál ezen a napon a századparancsnok-helyettes és a politikai megbízott, s én mint tábori pilóta és a szerelőlegénység egy részlege tartózkodott a napiszolgálatban. Én éppen a repülőtéren sétálgattam és a levegőtengert szemléltem, hogy nem érkezik-e repülőgépünk az előretolt frontrepülőterünkről. Egyszer csak látom, hogy Zichy parancsnokhelyettes és a politikai megbízott felém szalad és integetnek, hogy én is siessek hozzájuk, mert valami sürgős mondanivalójuk van. Odaérve jelentkezem és a parancsnokhelyettes és a politikai megbízott közlik velem, hogy a Vöröshadsereg Parancsnokságtól azonnali végrehajtandó parancs jött. A politikai megbízott rögtön közbeszól: A parancsot azonnal végre kell hajtani, kérem vállalja a végrehajtását. A századunknál jelenleg azon a napon nem volt kétüléses felderítő repülőgép, csupán egy Berg típusú vadászrepülőgép, a pilóták réme volt ez a repülőgép-típus. Ugyanis ezt a repülőgép-típust nagyon gyengén konstruálták; vékony gyenge szárnyakkal és a gép alkatához erős nehéz motor volt beépítve a sárkányhoz képest. Így gyorsan emelkedett, de éles fordulóban, zuhanó repülésben hamar lemaradtak a szárnyak. Bernhardt politikai megbízott és Zichy századparancsnok-helyettes közölték velem, hogy ellenforradalmi megmozdulás tört ki és a monitorok ellenforradalmi legénysége lövi, ágyúzza Budapestet; azonnali parancsot kaptunk a Vörös Vezérkartól, hogy repülőgéppel bombázzuk le a monitorokat. De minthogy tudom, hogy ön nem vadászpilóta, hanem felderítő, kétüléses volános repülőgépeket repül és most jelenleg egy használaton kívüli együléses botkormányos Berg típusú vadászrepülőgép van itt a századunknál a rákosi repülőtéren: Tudja-e vállalni a bevetést? Az első világháborúban az olasz fronton egy alkalommal végeztem két vagy három felszállást D-3 típusú együléses botkormányos vadászrepülőgéppel, így hát gondolkodás nélkül mertem vállalni a bevetést. A szerelőlegénység rögtön parancsot kapott a vadászgép üzemkészenlétbe és startra állítására. A raktárból kihoztak egy 10 vagy 20 kg-os repülőbombát már nem emlékszem pontosan hány kilogrammos volt a bomba A legénység jelentette, hogy kész a startra a vadászgép. Magamra öltve a bőrruházatomat magam is megnéztem a repülőgép merevítő kábeleit, két gépfegyverem melyek a motor két oldalán voltak beépítve fixre és fogaskerék-áttétellel működtek, foszforos lövedékkel rendesen meg voltak töltve; majd jelentkeztem startomat a bevetésre és beültem a gépembe motorpróbát tartottam. A motor megcsinálta a kívánt túraszámot, a bombát elhelyeztem lábamnál, intettem, hogy vegyék el a gép elől a féktuskókat és feltartva a kezem engedélyt kértem az elstartolásra; és elindultam az ellenforradalmi monitor bombázására. 26 KMA, Kézirattár. 553/969 Piantowsky 1919-es veterán visszaemlékezése. 27 HL, MTK iratai. sz.n. (161.) 54. d. 28 HL, MTK iratai. 610/ d. 29 KMA, Kézirattár. 553/969 Piantowsky 1919-es veterán visszaemlékezése. 30 KMA, Kézirattár. 431/968 Feljegyzések a Monarchia-beli repülőszázadok személyi állományáról. Weisel (Liszkay) László visszaemlékezése. 42

11 A parancsot azonban nem tudtam végrehajtani, mert alig emelkedtem fel 200 méter magasságba, éppen a sörgyárak fölé értem, egyszer csak elkezd prüszkölni a motorom s majdnem végképp leállt Szinte megdermedt bennem a vér, itt vagyok a házak felett a bombával és leáll a motorom Rögtön siklórepülésbe kezdtem, s mint előbb ismertem a gép tulajdonságát a motor nehéz, a sárkány könnyű volt a motor gyorsan siklott lefelé. Néztem a műszereket, rögtön láttam, hogy kiszaladt a légnyomás a benzintartályból és így a nyomáshiányából a motor nem kapott benzint. Hamar elkezdtem pumpálni a levegőt a tartályba, és motorom szerencsére újra elkezdett működni nem kell, hogy ecseteljem örömöm. Egyik kezemben a botkormány, a másik kezemmel állandóan pumpáltam a levegőt, mert úgy látszik a benzintartály kilyukadt és nem tartotta a légnyomást. Így vissza kellett fordulnom. Nem tagadom megizzadtam a bőrruha alatt. De vajon hogy szálljak le élesített bombával? Ha véletlenül rossz leszállást hajtok végre és a repülőgépemmel felborulok a bombával együtt, akkor Újra agyamba szaladt a vér, de magamra erőszakoltam a pilóta hidegvért. Végre a repülőterünk fölé értem és nagy nyugodtságot erőszakoltam magamra, leszállásba kezdtem az élesített bombával. ( ) Minden idegszálam megfeszítve, szememmel pontosan mérve a földet, a gép kilebegését érezve, boldogan hallgattam a kerekek zenéjét, amint az édes anyaföldet érintve biztos talajt értem Élek! Most már mertem gondolkozni sorsom felett. Ha a motor nem ugrik be és elfullad hirtelen a sok benzint kapva, úgy menthetetlenül ott leltem volna halálomat a sörgyárak felett 31 A hivatalos jelentés szerint a Dunapentele közelében lévő ellenforradalmi monitorok e és bombázása az alacsony felhők Paks és Dunapentele jövő viharfelhő és motorhiba következtében hiúsult meg, de Dunapentelénél ellenforradalmi monitorokat nem észlelt Horváth. 32 Egyesek tudni vélték: a lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy a motorhibát ismeretlen tettes készakarva idézte elő, mert a motor kenésére szolgáló olaj egy részét leengedte és a hiányzó részt vízzel pótolta. Bár ezt a bevetést Rákosról repülte Horváth, egy korabeli dokumentum a század, illetve a losonci részleg visszarendelését június 30-i dátummal említi. Deutsch július 12-én egy hadianyagot szállító tehervonatot támadott meg, amely Besztercebánya irányából tartott a front felé. A legnagyobb hatást a mozdonynak vezető és fűtő által elfoglalt részére leadott golyóim okozták. A vonatot leállították, a szerelvényt kísérő katonákkal együtt leugráltak és a vonat mentén elterülő berkes erdőben kerestek fedezéket és lövöldöztek gépemre. A vonat három vagonjában vas hordókban benzint vagy olajat szállítottak, ezek nagy része gépfegyvereim golyóitól kilyukadt és tartalmuk kifolyt, sajnos gépfegyvereimben gyújtófoszforos töltény nem volt. 33 Július 16-án Nyustya község szélén viszont sikerült Deutschnak négy teher- és egy személy-autót felgyújtania. Július 20-án pedig Zólyomnál a vasútállomáson fedezte fel, hogy a teher-vonatokból hadianyagot rakodnak ki, mivel azonban már nem volt lőszere, hazarepült és jelentése nyomán Horváth és Rohla négy bombával felszerelve tért vissza a helyszínre és támadta a szerelvényeket. 34 Meg kell még jegyezni, hogy a 3. repülőszázad volt az egyetlen alakulat, amely bizonyíthatóan használta az aszódi Lloyd Repülőgép- és Motorgyár Rt. által készített Phönix C.I típusú felderítőgépeket. Három példányt 49.02, 49.03, biztosan repültek a századnál. Sajnos a rákosi alakulatra vonatkozó dokumentumok hiánya miatt nem tudjuk, hogy mikor és mennyit repülték ezeket a gépeket. A század fényképésze, Üveges József jóvoltából azonban számos felvétel tanúskodik arról, hogy a rákosi reptér állandó tartozékai voltak. A július 20-án megindított tiszai hadműveletek támogatására a rákosi 3. repülőszázadot Mezőtárkányra helyezték, míg a század egy különítménye Rákoson maradt. A repülőcsapatok július 18-i hadrendje szerint a 80. dandár alárendeltségében lévő alakulat ekkor már áttelepült és a rákosi különítménnyel együtt négy üzemképes repülőgéppel bírt. 35 Képek a 3. repülőszázad mezőtárkányi életéből (Winkler Aero Archív) 31 KMA, Kézirattár. 154/965 Horváth Mihály pilóta visszaemlékezései. 32 HL, MTK iratai. 626/sz. n. 63. d. 33 KMA, Kézirattár. 553/969 Piantowsky 1919-es veterán visszaemlékezése. 34 Uo. 35 HL, MTK iratai. 718/209 hdm. 69. d. 43

12 Nagy-Józsa György július 24-én csatlakozott a századhoz, Szopkó Jenő pilótával egy -es géppel érkeztek Rákosról. A század csak rövid ideig állomásozott Mezőtárkányon, július 26-án ugyanis már Ongáról repültek bevetést az alakulat pilótái. Szopkó Jenő és Bencze balesete a jelű Phönic C.I-essel (Winkler Aero Archív) Kép a 3. repülőszázad mezőtárkányi életéből (Winkler Aero Archív) Az egység ongai tevékenységéről fennmaradt kevés dokumentum egyike Sidó és Bencze július 26-i bevetéséről számol be. A két repülő azt a feladatot kapta, hogy derítse fel és bombázza az ellenséges csapatok Kisköre melletti tiszai átkelési pontját. Két bombával eltalálták a pontonhidat, de a másik kettőt két légvédelmi üteg erős tüze miatt itt nem tudták ledobni. Erre az ütegre csaptak le és arra dobták bombáikat. Ezután Szolnok felé folytatták útjukat és végiggéppuskázták a Szolnok - debreceni műúton haladó csapatokat, végül pedig Debrecent elérve géppuskával lőtték a vasútállomást, majd közel ötórás repülés után tértek vissza támaszpontjukra. 36 Nagy-Józsa György két nappal későbbi repülésének saját bevallása szerint nem sok haszna volt, mivel ellenséget nem igen láttak. 37 Pár napot követően pedig összeomlott az arcvonal és erre a századra is a menekülés várt. A 3. repülőszázad repülőgép-, személyi és anyagállománya április-május április IV. 21. IV. 23. Startra kész repülőgépek rövidjáratú rövidjáratú május V. 3. V. 7. V. 8. V. 12. V. 14. V. 26. V. 29. Startra kész repülőgépek hosszújáratú 2 db rövidjáratú B.I C.I B.I C.I db 3 db hosszújáratú rövidjáratú Javítás alatt B.I Aviatik D.I Pilóta Megfigyelő Benzin 1800 kg Olaj 550 kg Bomba (12 kg) 68 Fényképezőgép 0 Gépfegyver 3 36 Sidó visszaemlékezése. Winkler László archívumából. 37 HL, Personália, NB. Nagy-Józsa György visszaemlékezése d. 38 HL, MTK iratai. 507/201, 508/204, 526/202, 529/ d. 44

13 A 3. repülőszázad repülőgép-, személyi és anyagállománya június-július június VI. 1. VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. VI. 8.* VI. 9.* Startra kész repülőgépek hosszújáratú Javítás alatt Aviatik D.I db Aviatik D.I B.I Aviatik D.I C.I Aviatik D.I B.I Aviatik D.I C.I Aviatik D.I C.I Pilóta Megfigyelő Benzin 1600 kg 5 hordó 480 l 480 l Olaj 600 kg 2 hordó 450 l 450 l Bomba (12 kg) Fényképezőgép Gépfegyver Pásztói különítmény júniusjúlius Startra kész repülőgépek VI. 15. VII. 5. VII db A 3. repülőszázad ismert repülései: 40 C.I 169.??? C.I *Rákos-Losonc Rákos-Mezőtárkány Dátu Pilóta Megfigyelő Repülőg Útvonal Feladat m ép IV.19 Mayer Nagy-Józsa Rákos-Kecskemét-Rákos átrepülés. János György Szopkó Rohla Rákos-demarkációs vonaltól északra-rákos Jenő Miklós IV.23 Győry Nagy-Józsa Rákos-Ipoly völgye-rákos / Felhők miatt Vácnál vissza.. Vilmos György Leszállásnál a gép megsérült. L: IV.28. Kremo Ambrus Rohla Miklós Rákos-Sajó és Ipoly közötti terület-rákos IV.29. Szopkó Jenő Bencze Rákos-Vác-Ipoly völgye-pálmonostor-rákos V. 1. Horváth Gara Rákos-Budapest-Rákos fényképezés Mihály Imre V. 4. Horváth Rohla Rákos-Romhány-Balassagyarmat-Ipolyság-Vác-Rákos Mihály Miklós V. 9. Mayer Gara Rákos-Szolnok-Ipolyság-Szécsény-Rákos János Imre V. 10. Szopkó Gara Rákos-Losonc-Fülek-Balassagyarmat-Rákos Jenő Imre V. 11. Rainer Sümegi Rákos-Diósgyőr-Miskolc-Rákos Ottó S: 10h05 L: 12h18 V. 12. Kremo Gyurovics Rákos-Ipoly völgye-szop-ipolyság-balassagyarmat- Ambrus Béla Nagyszécsény-Tőrincs-Rákos / S: L: V. 13. Kucsera Bencze Rákos-Szod-Ipoly völgye-losonc-fülek-salgótarján-hatvan- József Aszód-Gödöllő-Rákos (12.) S: 9.45 L: V. 20. Deutsch Bencze Rákos-Párkánynána-Érsekújvár-Rákos V. 22. Katics Gyurovits Rákos-Miskolc-Sajószentpéter-Rákos János Béla V. 23. Lipták Aladár Szőke Pál Rákos-Balassagyarmat-Nagyszécsény-Rákos 39 HL, MTK iratai. 604/203, 604/203, 603/203, 605/205, 608/201, 609/ d. 40 HL, MTK iratai. Repülések nyilvántartása. 28/a. d., 1232/bk. 28. d., 512/213, 513/202, 525/208, 528/ d., 97/11 hdm. 78. d. 45

14 Dátu m Pilóta Megfigyelő Repülőg ép V. 25. Skokán Erthner (?) János Lajos V. 28. Horváth Mihály V. 30. Katics János V. 31. Mayer János VI. 1. Szopkó Jenő VI. 3. Deutsch VI. 6. Hartzer Sándor Deutsch Szopkó Jenő VI.10 Kremo. Ambrus VI.17 Katics. János VI.18 Lipták. Aladár VI.26 Horváth. Mihály VII.6. VII.2 4. VII.2 6. VII.2 8. Horváth Mihály Szopkó Jenő Sidó Kremo Ambrus Rohla Miklós Útvonal Rákos-Tiszaluc-Szikszó-Sajószentpéter-Miskolc-Mezőtárkány Motorhiba miatt 7.50-kor leszállás Mezőtárkányon, felszállás 9.45-kor, majd ugyanide visszatérés. S: 6.45 L: Rákos-Salgótarján-Fülek-Losonc-Rimaszombat-Szécsény- Rákos S: 9.45 L: Feladat reptér keresés Rohla Miklós Rákos-Losonc-Apátfalva-Rákos Bencze Rákos-Rimaszombat-Losonc-Rákos - Rákos-Pásztó szolgálati út Bencze Bencze Sály - Pásztó-Nyitra-Zólyom-Pásztó (21.) Losonc-Besztercebánya- Tornaalja Pásztó-Losonc Szőke Losonc-Selmecbánya-Kekcsény-Losonc (25.) Pál Bencze Losonc-Zólyom-Gyetva-Losonc (27.) - Losonc Motordefekt, kényszerleszállás Rákos-Paks-Dunapentele-Rákos Viharfelhő és motorhiba miatt vissza. S: L: Gara Rákos-Szolnok-Karcag-Mezőtúr-Csongrád-Rákos (31.) Imre S: L: Nagy-Józsa 161.??? Rákos-Mezőtárkány György S: 7.30 L: 8.25 Bencze Onga-Kisköre-Szolnok-Debrecen-Onga Nagy-Józsa Onga-Tiszafüred-Onga György S: L: szolgálati út berepülés bombázás szolgálati út bombázás A 3. repülőszázad egyéb repülései Piantowsky (Deutsch) visszaemlékezései nyomán Dátum Pilóta Megfigy Repülőg Útvonal Feladat elő ép III. 28. Deutsch Szőke Rákos-Románia légtere-nyíregyháza A pilóta légvédelmi lövedéktől megsérült, kényszerleszállt Nyíregyházán. IV. 19. Deutsch??? Rákos-Királyháza-Szatmárnémeti-Nagyvárad-Rákos IV. 27. Deutsch??? Rákos-Beregszász-Mátészalkán-Nagykáló-Rákos V. 4. Deutsch??? Rákos-Salgótarján és térsége-rákos V. 5. Deutsch??? Rákos-Szolnok-Mezőcsát-Tokaj-Rákos V. 9. Deutsch??? Rákos-Losonc és környéke-rákos V. 16. Deutsch??? Rákos-Miskolc és térsége-rákos V. 23. Deutsch??? Rákos-Kassa-Rákos V. 29. Deutsch??? Rákos-Rozsnyó-Igló-Eperjes-Kassa-Rákos VI. 5. Horváth??? Pásztó-Nyitra-Pásztó Deutsch - Fokker Pásztó-Nyitra-Verebély-Pásztó alacsonytámadás VI. 15. Deutsch - Fokker Pásztó-Aranyosmarót-Léva-Pásztó VII. 12. Deutsch - Fokker Rákos-Besztercebánya-Rákos VII. 16. Deutsch - Fokker Rákos-Nyustya-Rákos VII. 20. Deutsch - Fokker Rákos-Zólyom-Rákos Horváth Rohla Rákos-Zólyom-Rákos bombázás 46

15 Parancsnok és helyettese Rákoson: Hartzer Sándor és Zichy Hermann (Winkler Aero Archiv) A 3. repülőszázadhoz beosztott repülők a május 28-i rendelet névjegyzéke alapján: Parancsnok: Hartzer Sándor Parancsnok helyettes: Zichy Hermann Pilóták: Deutsch, Horváth Mihály, ffy László, Katics János, Kremo Ambrus, Kucsera József, Lipták Aladár, Mayer János, Polyakovics Elemér, Rajner Ottó, Szabó László, Szopkó Jenő Megfigyelők: Bencze, Gara Imre, Gyurovits Béla, Koczor Gyula, Nagy Józsa György, Szőke Pál, Weisel László, (Pogány Vilmos) A 7. REPÜLŐSZÁZAD RÁKOSON június elejére az akkor Ongán állomásozó 7. repülőszázadnak mindössze egyetlen üzemképes repülőgépe maradt és a személyi állománya is alaposan megcsappant, így lényegében újjá kellett szervezni az egész alakulatot. A Wágner János irányítása alatt álló egységet ezért visszavonták Rákosra. 41 A század június havi tevékenységéről lényegében nem ismert semmi. Az alárendeltségi viszonyokat és i feladatokat szabályzó rendeletekben következetesen nem szerepel az egység, de az újjászervezést követően minden bizonnyal végeztek eket, elsősorban a Tisza szolnoki szakaszát és a Szolnok-Püspökladány közötti területet tartották megfigyelés alatt. E tevékenységük a júliusi tiszai offenzívában jutott még nagyobb szerephez, a Fegyverneknél felállított román hidat több alkalommal is próbálták megsemmisíteni. Az utolsó, július 18-i jelentés szerint a század három startra kész repülőgéppel rendelkezett. 42 Közvetlen a Tanácsköztársaság összeomlása előtt Neogrády Sándor is parancsot kapott, hogy a fegyverneki hidat felderítse és bombázza. Neogrády 3 db 10 kg-os bombát visz. Megállapítja, hogy Fegyvernek viszonylag messze van a Tiszától s a híd valóban megépült Tiszabőnél. A Tisza jobb partján jól látja, hiszen alig 800 m magasan repül tehát már átkelve nagy zárt alakzatokban állnak a román csapatok (Gyalogság, tüzérség, vonat). Négyszögletes alakzat, valószínűleg rendezkednek az átkelt kötelékek. A hídon pedig egyre áramlik át a román katonaság. Mindenesetre az átáramlás szivárgássá változik, amikor Neográdíék gépe a híd fölé ér. Neogrády repülő szíve örömmel szemlélte a kiváló célt. Ilyent egész háborús pályafutása alatt nem észlelt. Lenyúl az egyik bombáért, kihúzza a biztosítékot, dobni készül. Ebben a pillanatban nagy recsegés-ropogás közvetlen előttük s a repülési magasságukban srapnel-felhők jelennek meg. A román tüzérség lőtte őket s vészesen jól. Menekülniük kell, hiszen alacsonyan vannak. Neogrády gyorsan ledobja a bombákat, a hatást már nem figyelheti meg, mert ellenfelével van elfoglalva. Észre is veszi Tiszabő mögött a tüzelő ütegeket. Visszarepülés alatt erősen figyeli az utakat. Megdöbbenéssel tapasztalja, hogy sehol sincs mozgás. Hol a vörös hadsereg, amely ellenállna az átkelt románoknak? tódul fel benne a kérdés. Felháborodva jelent Wagnernek. Hamarosan megjön a parancs: az üzemképes gépeknek át kell települniük a Dunántúlra. Késő este Wagner és társai gépkocsikon kezdik elhagyni a rákosi repülőteret. Vele nem intézkednek s az utolsó gépkocsira felkapaszkodva tér be Budapestre. 43 A század gépeinek legalább egy részét biztosan nem sikerült átmenteni a Dunántúlra, hiszen a románok által zsákmányolt repülőanyag kimutatásában az szerepel, hogy az a kecskeméti 5. és a rákosi 7. repülőszázad állományából nyolc repülőgép jutott az ellenség kezére HL, Personalia, NB. Neogrády Sándor visszaemlékezése d. A század május utolsó napjaiban települt át Mátyásföldről Mezőtárkányra, de május 29-én és június 1-jén három felszállás alatt elvesztettek öt pilótát és megfigyelőt (ketten életüket vesztették) baleset vagy bevetés során, köztük a század parancsnokát. 42 HL, MTK iratai. 718/209 hdm. 69. d. 43 HL, Personalia, NB. Neogrády Sándor visszaemlékezése d. 44 HL, HM iratai. 2197/bk. 37. o. 47

16 A 7. repülőszázad ismert repülései Rákosról, július: 45 Dátum Pilóta Megfigy. Repülőgép Útvonal Feladat VII.6. Skokán Varga Rákos-Tiszafüred-Bivalyhalom-Karcag-Szolnok- János János Tiszanroff-Kisújszállás-Rákos VII.19. VII.20. VII.23. VII.30. Sandy Endre Fiedler Róbert, Skokán János, Vidra Károly Miletics József Skokán János Sandy Endre Szabó Károly Kecskés Sándor Wágner János, Kelényi László, Varga János Weisel László Kelényi László Weisel László Weisel László S: 15h25 L: 17h Rákos-Szolnok-Törökszentmiklós-Fegyvernek- Abádszalók-Tiszafüred-Rákos (47.) S: 6.45 L: 9.30 (kényszerleszállás) S: L: Rákos-Szolnok-Törökszentmiklós-Fegyvernek- Tiszaroff-Abádszalók-Tiszafüred-Rákos (48.) S: 7.45 L: 10.55, 10.58, Rákos-Szolnok-Törökszentmiklós-Kisújszállás- Karcag-Püspökladány-Rákos (49.) - S: L: Rákos-Szolnok-Törökszentmiklós-Kisújszállás- Karcag-Püspökladány-Rákos (50.) / S: L: Rákos-Fegyvernek-Besenyőszög-Jászladány- Szolnok-Kőtelek-Abony-Rákos (51.) / S: L: Rákos-Tiszaalpár-Tiszakécske-Tiszatószeg- Szolnok-Fegyvernek-Rákos / Köd, felhős idő és eső miatt a lehetetlen. S: L: bombázás A 10. HARCI REPÜLŐSZÁZAD FELÁLLÍTÁSA RÁKOSON június 21-én a Hadsereg-főparancsnokság a következő rendeletet küldte meg a Repülő-csapat Parancsnokságnak: Budapest védelmére a 10. számú harci repülőszázad sürgősen felállítandó és pedig Mátyásföldön. Ezen századot taktikai alkalmazását illetőleg a IV. hadtestnek rendelem alá. Különben mint a többi repülőszázad a repülőcsapat parancsnokság útján a Hadseregparancsnokságnak marad alárendelve. A légügyi osztály a rendelethez egy előterjesztést csatolt: I. A Vörös Repülőcsapatok hadrakelt alakulatai közt a 8. számú század harci repülőszázad, amelynek állománya 25 gépből álló felszereléshez állapíttatott meg. Az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ekkora gépállomány belátható időn belül az anyaghiány miatt nem lesz elérhető és a századnak eddig átlag 6-9 gépe volt mindig. Ha már most a Hadseregfőparancsnokság hozzájárulását adná ahhoz, hogy a harci századok 25 helyett 12 gépre rendszeresíttessenek, ezzel a 10. század egyszerre fel lehetne állítható a 8. század felszabaduló legénységéből. Eléretnék továbbá az is, hogy a 10. század felállítása a kincstárt jóformán semmivel se terhelné meg, mert nem volna szükséges néhány mesterembertől eltekintve új személyzet felvétele. II. A 10. század állomáshelyéül Mátyásföld nem jöhet tekintetbe, mert ott a kiképző század állíttatik fel és ennek nyugodt és eredményes üzeme csak úgy biztosítható, ha Mátyásföldre más alakulatot nem helyezünk. ( ) Ha a Hadseregfőparancsnokság valamely budapesti (két-üléses) századot Szombathelyre helyezné át, akkor a 10. század Albertfalván, Rákoson vagy Gödöllőn el lehetne helyezhető és a szombathelyi felszerelt repülőtér se maradna kihasználatlanul. 46 Bár az ok ismeretlen, de az előterjesztést augusztus 9-én változás folytán tárgytalanná nyilvánították. Az újabb harci századot biztosan felállították, méghozzá Rákoson és a román bevonulás idején 8 (egy másik adat szerint 9) Aviatik D.I vadászgéppel bírt. A személyzetről és a század esetleges bevetéseiről azonban közelebbiek nem ismertek, az egység gépei és felszere-lése azonban a románok zsákmánya lett. A 7. repülőszázad jelű Hansa-Brandenburg C.I típusú felderítőgépe Rákoson (Winkler Aero Archív) A rákosi repülőtér 1919 nyarán. (Winkler Aero Archív) 45 HL, MTK iratai. 719/sz. n., 720/sz. n., 723/sz. n., 730/205, 730/sz. n. 63. d., 77/11 hdm. 78. d. 46 HL, MTK iratai. 1537/bk. 27. d. 48

Czirok Zoltán Német repülôgépek a Balkánról

Czirok Zoltán Német repülôgépek a Balkánról Czirok Zoltán Német repülôgépek a Balkánról Az elsô világháború befejezése után a Balkánról kivonuló, Mackensen parancsnoksága alá tartozó német hadsereg lefegyverzését az antant elôírásai szerint a Károlyi-kormánynak

Részletesebben

Repülőszázadok Ongán 1919

Repülőszázadok Ongán 1919 Czirók Zoltán Repülőszázadok Ongán 1919 90 évvel ezelőtt igaz mindössze két hónap erejéig mozgalmassá váltak a hétköznapok Onga határában, mivel a Vörös Légjáró Csapatok több repülőalakulata is a község

Részletesebben

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban A Nagy Háború befejezése és következményei szakmai konferencia Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 2018. november 5. A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban Különös tekintettel a debreceni

Részletesebben

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986 Az 1913-ban megindult kezdeményezésre Aszódon 1914. április 30-án megalakult

Részletesebben

Czirók Zoltán: Felderítők Albertfalván ( )

Czirók Zoltán: Felderítők Albertfalván ( ) Czirók Zoltán: Felderítők Albertfalván (1918-1919) Az első világháborút és ezzel együtt az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően a közös hadsereg elveszítette létalapját, a Monarchia területén

Részletesebben

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8.

A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, május 8. A Magyar Államvasutak két különleges akciója a Nagy háború alatt. Prof. Dr. Majdán János Rektor emeritus Budapest, 2019. május 8. KTE - BMGE Tartalom 1. Előzmények (1914-1916) 2. A Bruszilov offenzíva

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941 1941. június 27. 1941-1945: Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: Semlegességi taktika: Magyarország a II.

Részletesebben

Repülőbalesetek a közelmúltban / Mi történt 2016 ban? Eger, október 19. dr. Becske Loránd.

Repülőbalesetek a közelmúltban / Mi történt 2016 ban? Eger, október 19. dr. Becske Loránd. Repülőbalesetek a közelmúltban / Mi történt 2016 ban? Eger, 2017. október 19. dr. Becske Loránd. 1 2 Bejelentések száma 3 A KBSZ hez 2016 ban 554 bejelentés érkezett, amelyből 490 el kell(ett) foglalkoznunk.

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A Honvédség harmadik L 410-es repülőgépe 924-es fedélzeti számmal állt szolgálatba. 1987. szeptember 8-án érkezett meg a tököli 93-as számú vegyes szállítórepülő

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

Karácsony József, csendőr alezredes

Karácsony József, csendőr alezredes Karácsony József, csendőr alezredes Szül. Kékes, Szolnok-Doboka vármegye (Erdély), 1895.06.13. Édesapja Karácsony Sándor földbirtokos, 1840-ben Erdélyben született, ott is halt meg 1916. március 29-én.

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett.

Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett. Lázár Vilmos Örményszármazású magyar nemesi családban született. 1848-ban a forradalom hatására lépett be a honvédseregbe, 1849 nyarára ezredes lett. Mivel az osztrákok előtt tette le a fegyvert, kegyelemből

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) Czirók Zoltán

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) Czirók Zoltán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) 251 260. EGY REPÜLŐSZÁZAD VISZONTAGSÁGAI ARADTÓL BÉKÉSCSABÁIG (1918 1919) 1 Czirók Zoltán Az I. világháborúban az új fegyver, a repülőgép megjelenése nagyban

Részletesebben

Lengyel Szuhojok Kecskeméten

Lengyel Szuhojok Kecskeméten Lengyel Szuhojok Kecskeméten 2006. június 30-án módomban állt látni lengyel Szu-22-es vadászbombázók leszállását a kecskeméti katonai repülőtéren. Aznap egy nyílt napot tartottak ott, ezért a leszállásokat

Részletesebben

Bombázók Bevetési Jelentései

Bombázók Bevetési Jelentései Bombázók Bevetési Jelentései Az itt következő négy Bevetési Jelentés eredeti leírását az 1945-ös bombázásokról a 15. Légierők Történelmi Kutatóintézetében őrzik mikrofilmen és gépelt formában. Négy csoport

Részletesebben

Olaszország hadba lép

Olaszország hadba lép Doberdó & Isonzó Az olaszok átállása Olaszország az I. világháború előtt a hármas szövetség tagjaként Németország és a Monarchia szövetségese volt. Majd ellentétbe került a Monarchiával. A fiatal olasz

Részletesebben

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások

A Nagy Háború ( ) emlékezete Megyei Történelem Verseny. 1. forduló - megoldások A Nagy Háború (1914-1918) emlékezete Megyei Történelem Verseny 1. forduló - megoldások 1. feladat (10 pont) 1. Igaz 2. Hamis 3. Hamis 4. Igaz 5. Igaz 6. Hamis 7. Igaz 8. Igaz 9. Igaz 10. Hamis 2. feladat

Részletesebben

A repülőtér a II. világháború során súlyos károkat szenvedett, újjáépítése 1948-ig tartott.

A repülőtér a II. világháború során súlyos károkat szenvedett, újjáépítése 1948-ig tartott. A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis (hívóneve: "TITÁN") a Magyar Honvédség egyik légi katonai szervezete. Rendeltetése a Magyar Köztársaság és a NATO szövetségesek légterének, csapatainak

Részletesebben

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH Az Egészségügyi Minisztériumnak 2000 nyarán átadott hat honvédségi Mi 2-es helikopter egyike volt a 8918-as oldalszámú is. A helikopterek 2000.

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák

A játék célja. A játék tartozékai. A játéktáblák Szabályfüzet A középkorban minden nemesnek az volt a legfontosabb, hogy minél nagyobb terület fölött uralkodjon, és minél nagyobb befolyást szerezzen a királyi udvarban. A beházasodás más nemesi családokba

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás. a évi MENETRENDHEZ. ÉRVÉNYES: 2017.

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás. a évi MENETRENDHEZ. ÉRVÉNYES: 2017. MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3. sz. Módosítás a 2016-2017. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2017. augusztus 2-tól 37163-1/2017/START Mez Oldal Változások 70 A 1204 és a 1205

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

A 8633-as szovjet Mi 2 Magyarországon az első HA-BGH és a HA-BGO

A 8633-as szovjet Mi 2 Magyarországon az első HA-BGH és a HA-BGO A 8633-as szovjet Mi 2 Magyarországon az első HA-BGH és a HA-BGO A Magyarországra került számos Mi 2-es helikopter története között talán ezé a legérdekesebb, mivel csak a harmadik magyar lajstromjele

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA Abaújszántó posta zárva zárva zárva 14:00-18:00 08:00-12:00 zárva 08:00-12:00 14:00-18:00 zárva zárva Ajka 1 posta zárva 14:00-18:00 zárva zárva 12:00-16:00

Részletesebben

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI Az ezredforduló környékén az addigi mentőhelikopterek pótlására néhány Mi 2-es helikopter külföldről érkezett Hazánkba. A szóban forgó helikopter Ukrajnából

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2013-026-6 NAGYON SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET

ZÁRÓJELENTÉS 2013-026-6 NAGYON SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET ZÁRÓJELENTÉS 2013-026-6 NAGYON SÚLYOS VÍZIKÖZLEKEDÉSI BALESET Szolnok, Holt-Tisza 2013. március 2. alumínium horgász csónak nyilvántartásra nem kötelezett A szakmai vizsgálat célja a víziközlekedési baleset

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Bozótlövész. 1. pálya: Puskázás

Bozótlövész. 1. pálya: Puskázás 1. pálya: Puskázás Történet: Nomád egy csertölgy takarásában állt, amikor meglátta a támadókat, akik elfogták Grabót. Tüzet nyitott az egyik támadóra, akit eltalált. A másik két zsoldos Rosennal vívott

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Beérkezett pályaművek elbírálása: március 8. A pályázók értesítése: március 10. Ünnepélyes átadás: április 18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Beérkezett pályaművek elbírálása: március 8. A pályázók értesítése: március 10. Ünnepélyes átadás: április 18. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A RepTár Szolnok Nonprofit Kft. mint Kiíró, pályázatot hirdet: Vitéz Nagybányai Horthy István repülő főhadnagy domborművének elhelyezésére a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum területén. A

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM MÁS SZÓVAL A rovat azokat igyekszik bemutatni, akiknek erre, szakterületükön belül, nem lenne szükségük: gondolkodásukat, alkotásaikat a szakma határainkon túl is ismeri. Mi azonban a be nem avatottakhoz

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2008-315-5 VASÚTI BALESET Rákos állomás 2008. 07. 22. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása,

Részletesebben

chemins de fer français)

chemins de fer français) ZÁRÓJELENTÉS 2006-0175-5 VASÚTI BALESET Lébény-Mosonszentmiklós és Kimle állomások között 2006. december 27. A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

http://www.fly-navy.de/bases/nordholz2.htm 2 http://en.wikipedia.org/wiki/cuxhaven_raid

http://www.fly-navy.de/bases/nordholz2.htm 2 http://en.wikipedia.org/wiki/cuxhaven_raid Nordholz 1 egy város az Északi tenger mellett, Cuxhaven közelében. A Német Haditengerészet Légi-bázisa, egyben polgári repülőtér. Itt található az Aeronauticum Léghajó és Haditengerészeti Repülőmúzeum.

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Beszámoló: Madártani szakmai kirándulás a Cséffai Természetvédelmi Területre

Beszámoló: Madártani szakmai kirándulás a Cséffai Természetvédelmi Területre Beszámoló: Madártani szakmai kirándulás a Cséffai Természetvédelmi Területre 200 december 7-9 Első nap Útvonal: gyalog, szálláshely - tavakat elválasztó út gát - megfigyelőtorony a 2-es tó partján szálláshely

Részletesebben

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM Az Országos Mentıszolgálat az elsı három Mi 2-es helikopterét üzemidı miatt 1999-re leállította, és ezért a Szolgálatnál géphiány lépett fel. Mivel a Honvédség

Részletesebben

Magyarok az I. világháborúban Doberdó, Isonzó

Magyarok az I. világháborúban Doberdó, Isonzó Magyarok az I. világháborúban Doberdó, Isonzó A Pécsi SzC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziumának tanulmányi kirándulása 2017. június 13-14. Résztvevő: Horvat Dorisz (9. B) Nagy Richárd (9. B) Riszt

Részletesebben

Múltunk tanúi - Az aranyvonat

Múltunk tanúi - Az aranyvonat 2012 július 07. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Összeállításunk nem a Magyar Nemzeti Bank aranykészletét 1945-ben nyugatra

Részletesebben

Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása

Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása Ügyintéző: Iktatószám: Lócsi Iván VFO/151/1/2008 Tárgy: a 2006-069-5 számú vasúti esemény vizsgálatának lezárása Eset kategóriája: vasúti baleset, ütközés közúti járművel Ideje: 2006. augusztus 30. 10

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Adott belföldi vonat jegyzékében megtalálható: a vonat típusa, száma, a vonat neve, a vonatra érvényes helyfoglalási előírás, amennyiben nincs jelezve, a

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-938-5 VASÚTI BALESET Hatvan állomás 2013. november 4. 65822-1 sz. vonat

ZÁRÓJELENTÉS. 2013-938-5 VASÚTI BALESET Hatvan állomás 2013. november 4. 65822-1 sz. vonat ZÁRÓJELENTÉS 2013-938-5 VASÚTI BALESET Hatvan állomás 2013. november 4. 65822-1 sz. vonat A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak,

Részletesebben

legénység felvételének feltételei is, megkötésekkel biztosítván a felvett személyek feltétlen megbizhatóságát.

legénység felvételének feltételei is, megkötésekkel biztosítván a felvett személyek feltétlen megbizhatóságát. Nyomozó alosztályok A csendőr nyomozó alakulatok felállítását megelőzően a testület illetékességébe tartozó minden bűncselekményt az őrs egyenruhás járőre nyomozott. A csendőrség akkor még nem rendelkezett

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

A vörös kérő Alfa MiTo teszt, hölgyeknek. Írta: Vajda János 2010. március 08. hétfő, 02:44 - Módosítás: 2010. március 08.

A vörös kérő Alfa MiTo teszt, hölgyeknek. Írta: Vajda János 2010. március 08. hétfő, 02:44 - Módosítás: 2010. március 08. Bizony a MiTo nem újdonság már, mégis mind a mai napig sokunkat rabul ejt. No de nem is ez cikkünk apropója, hanem a jó eséllyel elég nagyszámú leendő hölgy tulajdonosok megszólítása, ugyanis mind a mai

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Adott belföldi vonat jegyzékében megtalálható: a vonat típusa, száma, a vonat neve, a vonatra érvényes helyfoglalási előírás, amennyiben nincs jelezve, a

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 5 2012.10.03. 9:41 2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2010. május 19. A hidrometeorológiai helyzet és várható alakulása Tegnap az éjszakai órákban, majd ma hajnalban

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 71/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 71/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY 11/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 71/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Farkas-hegy légtere 2003.05.01. HA-1201: lajstromjel Motorfalke SF 25C:

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet

Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet ZÁRÓJELENTÉS 123/2002 Légiközlekedési baleset Siófok-Kiliti repülőtér, 2002. augusztus 10. Cessna 206 HA-SKC A szakmai vizsgálat célja légiközlekedési baleset

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Gömörországban jártunk. Bábolnai Általános Iskola, 7. A osztálya. A HATÁRTALANUL pályázaton három napos utat nyertünk Szlovákiába, Gömörországba.

Gömörországban jártunk. Bábolnai Általános Iskola, 7. A osztálya. A HATÁRTALANUL pályázaton három napos utat nyertünk Szlovákiába, Gömörországba. PÁLYÁZAT Gömörországban jártunk Bábolnai Általános Iskola, 7. A osztálya A HATÁRTALANUL pályázaton három napos utat nyertünk Szlovákiába, Gömörországba. Izgatottan készültünk az utazásra. Két előkészítő

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 204/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 204/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY 1 43/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 204/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Eger 2003.09.13. 31-14: azonosító jelű Apolló CX-MD: típusú UL repülőgép

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk Nagy Zsófia: A mi táblánk 2011 decemberében, karácsonyi meglepetésként, egyik diákom családjának közbenjárása révén került osztálytermünkbe egy Mimio interaktív tábla. Persze nagy volt az öröm a gyerekek

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM!

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! Minden UAC-alkalmazott figyelmébe! Vörös biztonsági kód a Vállalat marsi bázisának dimenziókapu-kutató részlegénél. Inváziós áttörés! Ismétlem: inváziós áttörés! Kameráink

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányzat 1. oldal 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok egyszeri

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (wwwantszhu), valamint

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

0469 SZIGETVÁRI Oszkár A fővárosi rendőrség detektív testületei.

0469 SZIGETVÁRI Oszkár A fővárosi rendőrség detektív testületei. SZIGETVÁRI Oszkár: 0469 SZIGETVÁRI Oszkár A fővárosi rendőrség detektívtestülete A fővárosi rendőrség detektív testületei. DOI : 10.31627/RTF.XXVII.2017.53N.85-96P A magyar állam a kiegyezéskor nem vette

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

Határtalanul program Erdély május 3-6.

Határtalanul program Erdély május 3-6. Határtalanul program Erdély 2017. május 3-6. Május harmadikától hatodikáig Erdélyben jártunk. Mindenki nagyon várta a kirándulást, amin a Határtalanul pályázat segítségével vehettünk részt. Szerdán korán

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A repülés világa a motoros repülőgépektől a drónokig.

A repülés világa a motoros repülőgépektől a drónokig. A repülés világa a motoros repülőgépektől a drónokig. 1903. a kezdet. tíznél alig több másodpercig a levegőben repült a REPÜLŐGÉP Néhány adat: Motor: 12 LE, vízhűtéses benzinmotor Fesztáv: 12.3 méter Hossz:

Részletesebben

REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE

REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE REPÜLÉSI NAPLÓ BALLONREPÜLŐK RÉSZÉRE Nyilvántartási sz.: a napló tulajdonosának Kiadó SE.: a tulajdonos sajátkezű aláírása P.H. kiadó aláírása 3 SZEMÉLYI ADATOK Születési hely: Születési év, hó, nap: Anyja

Részletesebben

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet)

BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016. 5. FORDULÓ - olvasmány. Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) BÖNGÉSZŐ JÁTÉK 2015-2016 5. FORDULÓ - olvasmány Berg Judit: Lengemesék, II. Nádtengeri nyár (részlet) Lengevár a világ legkülönösebb városa. Alatta víz, fölötte ég, körülötte hullámzik a végtelen Nádtenger.

Részletesebben