Czirók Zoltán: Felderítők Albertfalván ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Czirók Zoltán: Felderítők Albertfalván ( )"

Átírás

1 Czirók Zoltán: Felderítők Albertfalván ( ) Az első világháborút és ezzel együtt az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően a közös hadsereg elveszítette létalapját, a Monarchia területén létrejövő új államok pedig igyekeztek mielőbb létrehozni saját hadseregüket. A császári és királyi Repülőcsapatok (k.u.k. Luftfahrtruppen = LFT) repülőinek nagy része immár saját szülő- esetenként pedig újonnan választott hazájuk formálódó repülőalakulataihoz jelentkeztek további szolgálatra. A frontokról hazatérő, hátországi szolgálatot teljesítő vagy épp szabadságukat töltő magyar repülők alkották az első magyar repülőalakulatok személyzetét, amelyek természetszerűleg olyan helyeken jöttek létre, ahol rendelkezésre állt a szükséges repülőanyag és kiszolgáló személyzet a repülőgépgyáraknál. Az albertfalvai Magyar Repülőgépgyár Rt. nemcsak az ország, hanem a Monarchia legnagyobb repülőgépgyára volt november 6-án alapította Camilio Castiglioni, Ludwig Lohner és két magyar ipari konszern, a Ganz-Danubius és a Weiss Manfréd. Mivel az UFAG már 1914 elején megrendelést kapott Lohner kétfedelűek gyártására, de a megfelelő gyárépületek még nem álltak rendelkezésre, a gépeket az egykori budapesti szivattyú-állomáson készítették el és Rákosmezőn végezték a tesztrepüléseket végén költözött át a gyár a végleges helyére, Albertfalvára. A Magyar Repülőgépgyár Rt. madártávlatból, 1918 (Winkler Aero Archív) A háború folyamán a gyár vezetése a tömegtermelést részesítette előnyben a fejlesztéssel szemben, így előfordult, hogy amikor 1917-ben az UFAG-nak a tűzbiztosság és a ledobható tartály fejlesztését kellett volna végeznie, a vezetés azt mellőzte arra hivatkozva, hogy a sorozatgyártás mellett nincs nélkülözhető ideje a kísérletezésre. A gyár élete 1916 januárjában változott meg végérvényesen, amikor a termelés gerincét kitevő Hansa-Brandenburg C.I gépek megrendelését elfogadták. Ennek nyomán a február 29-i tőkeemelés után a részvénytulajdonosok jóváhagyták a Hansa- Brandenburg gyár két igazgatójának felvételét az irányító testületébe. Az UFAG kilenc sorozatban 732 darab Hansa- Brandenburg C.I típusú repülőgépet gyártott, amely a pilóták által leginkább kedvelt és legmegbízhatóbb felderítőgépnek bizonyult. Az összesen 1258 legyártott Hansa-Brandenburg C.I 58.2 %-át így az albertfalvai gyár tudhatta magáénak. Emellett 1918-ban a termelés fő vonalát a sikertelen Hansa-Brandenburg C.II továbbfejlesztéseként született UFAG C.I felderítőgép képviselte, amely gyorsasága és jó manőverező képességének köszönhetően a kisebb hibák mellett is kedvező fogadtatásra talált a fronton. A cseh származású Stanko Bloudek, Oravecz Béla és a Fischamendből érkezett Karl Balaban irányítása alatt működő program eredményeként 126 darab UFAG C.I került ki az üzemből a háború végéig. A gyár hivatalos adatok szerint 928 szárazföldi gépet adott át az LFT-nek. 2 1 A gyár nevét a világháború során főleg német fordításban (Ungarische Flugzeug A.G. = UFAG) használták, az eredeti magyar név értelemszerűen a háború utáni dokumentumokban kerül újra elő fokozatosan. Ehelyütt az eredeti dokumentumoknak megfelelően használjuk a megnevezéseket. 2 Peter M. Grosz George Haddow Peter Schiemer: Austro-Hungarian Army Aircraft of World War One. Mountain View (California), Flying Machines Press, , o. MRT Évkönyv 2012 / 17

2 Újonnan gyártott UFAG C.I felderítőgépek az albertfalvai gyár udvarán, valamikor 1918 őszén Az UFAG-nak azonban volt egy másik, hasonlóan fontos profilja is, a vízi repülőgépgyártás. Az üzem területe kiterjedt az Albertfalva melletti Duna-szakaszra, ami megfelelő terepet nyújtott e tevékenységhez. Itt sem adták alább, ami a teljesítményt illeti: a 413 haditengerészeti repülőgép közül 185 darabot készítettek Albertfalván Lohner T, Te, Tl, Weichmann K, Brandenburg K és W13, valamint S típusú iskola-repülőcsónakokat így e téren is a képzeletbeli dobogó legfelső fokán helyezkedett el a gyár. 3 Az UFAG fejlődése szinte töretlen volt. Amíg 1917 közepén mintegy 1000 munkás dolgozott a gyárban, addig a háború végén ez a szám 1700-ra emelkedett, a gyár teljesítménye pedig az 1917-es havi átlag 27.8 repülőgépről 1918-ban 35.2-re. Az első műszaki igazgató, Wittmann Viktor távozása után Walter Zapletal lépett a helyébe és Péchy Pál lett a főmérnök, majd 1917-ben Asbóth Oszkár is csatlakozott a gyárhoz, létrehozva egy propeller és helikopter kísérletekkel foglalkozó részleget. Természetesen egy ekkora gyárat nem volt egyszerű irányítani és bár 1918 nyarán Georg Horowitz személyében új vezérigazgatóval átszervezések kezdődtek, nem sikerült minden problémát kiküszöbölni. A jó fiúk Albertfalván, január. Balról jobbra: Juhász János, Szöllösy István, Adolf János, Hottovy Ferenc, Szalay Ernő parancsnok, Klér János,???, Malovetz György (HL, Nagy Béla hagyatéka) A Brandenburg és UFAG C.I törzseket még az augusztusi ellenőrzéskor is rendszertelenül, nem a gyártási folyamat szükségleteinek megfelelően tárolták, az átvett repülőgépek pedig számos esetben akadályozták az összeszerelést, mivel nem állt rendelkezésre megfelelő vasúti szállítási lehetőség. Továbbá a Fliegerarsenallal való kommunikáció minőségét az albertfalvai üzem esetében is kifogásolták és állítólag háromszor annyi munkaórát követelt egy repülőgép előállítása, mint a hasonló méretű német gyáraknál szeptember 10-én az üzem területén tűz pusztított és ennek áldozatul esett 27 kész szárazföldi és vízi repülőgép. Mindezen kisebb-nagyobb problémák ellenére az UFAG óriási szolgálatot tett a Monarchia repülőcsapatainak ellátása érdekében. 4 3 Schupita: Die k.u.k. Seefliger. Koblenz, Bernard & Graefe Verlag, , , o. 4 Grosz Haddow Schiemer: i. m. 6-7., o. 18 / MRT Évkönyv 2012

3 1918. november 8-án a Légügyi Kormánybiztosság a beállott békés idők -re hivatkozva elrendelte a 75%-os létszámcsökkentést, valamint a termelés fokozatos, de lehetőleg mihamarabbi, ugyanilyen mértékű redukálását. Fennmaradt jegyzetek alapján tudjuk, hogy az UFAG ekkoriban 216 gépen dolgozott, ezek közül 80 szárazföldi gép 90%-os, további 100 szárazföldi és 36 tengerészeti gép 30%-os készültséggel bírt. Egy másik jegyzet azonban pontosít ezeken az adatokon (irányárat is rendelve a gépek mellé), eszerint 120 UFAG C.I felderítőgépből 40 darab teljesen, a többi 80%-ban kész volt (45000 K/db), további 300 repülőgépről a kötlevél nem volt aláírva. 200 darab kétfedelű valószínűleg Hansa-Brandenburg C.I típusú repülőgép 20%-os készültségi fokon állt (45000 K/db). 2 tengeri gép valószínűleg Brandenburg K típusú készen állt a gyárban (69200 K/db), további 12 gépről pedig csak írásbeli megrendelés volt, de a kötlevelet még nem írták alá. Hasonló volt a helyzet a 25 tengeri egyfedelűvel Brandenburg W29 is, amelyek közül 1 teljesen, 24 pedig 30%-os készültségi fokon állt. 5 A gyár kormánybiztosának Demel Károlyt nevezték ki, hogy felügyelje a rendelkezések végrehajtását. 6 November 12-én bocsátották ki azt a rendeletet, amely hivatalosan is létrehozta a magyar repülés intézményrendszerét és szabályozni próbálta a magyar repülőalakulatok szervezetét. Mivel a rendelkezésre álló személyzetről és anyagról nem volt megfelelő áttekintés, a rendelet inkább egy tervezet volt, amelyben két Csoportparancsnokság (Budapest és Arad) alárendeltségében 13 repülőosztályt és 10 benzinállomást kívántak felállítani Albertfalván az I. és II. légi posta osztályt. 7 A repülőosztályok közül azonban egyelőre csupán kettő működött, az egyik Albertfalván. A 2. repülőosztály Hansa-Brandenburg C.I és UFAG C.I típusú repülőgépei startra készen (Aviatika) A Népszava példányainak eljuttatása a megszállott területekre (Aviatika) I. Légi posta osztály (1918. nov.-dec.) Az osztály első parancsnoka Szalay Ernő százados volt. Az egység állományában 1918 folyamán a következő személyek repültek: Pilóták: Csenkey Géza százados, Kaczander Ferenc és Matzenauer Hugó főhadnagyok, Debreczeni Károly, Hottovy Ferenc, Juhász János, Mayer János, Pfendert József, Rácz Mihály, Rátkay János, Szöllösy István és Tóth József őrmesterek, Adolf János, Klér János és Malovetz György szakaszvezetők, Czeripp József és Emőd László tizedesek (Fehér Antal, Dobos István) Megfigyelők: Beregszászy Béla, Czurmy, Füzéressy István, Gerő Pál, Harsányi Gábor, Hetvig, Hoffmann, Horváth, Höss Lajos, Kecskés Sándor, Kovács, Richter Károly, Rohla Miklós, Rotter László és Vizkelety Imre főhadnagyok Az alakulat gépállományát az albertfalvai gyár által gyártott, 369-es sorozatú Hansa-Brandenburg C.I típusú felderítőgépek utolsó, még el nem szállított példányai alkották. Az osztály repülőgép-állománya 1918 novemberében: Dátum XI. 13. XI. 14. XI. 16. Légi posta osztály Albertfalva H-Br. C.I H-Br. C.I H-Br. C.I (?) Az I. Légi posta osztály első repüléseinek egyikét Csenkey Géza teljesítette Gerő Pál megfigyelővel november 8-án, a cél Trencsén és Egbell volt. 5 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL), Polgári Demokratikus Forradalom (továbbiakban: PDF) iratai. 82/bk d. 6 HL, PDF iratai. 12/bk d. 7 HL, PDF iratai. 94/bk d. MRT Évkönyv 2012 / 19

4 Léváig a repülés zavartalanul folyt a felhők felett és megfigyelendő területen sem észleltek semmi különöset. Léva felett azonban motordefektet kaptak és 3 cilinderrel Pomázig jutottak, ahol kényszerleszállást hajtottak végre. Csenkey rendbe hozta a motort és újra levegőbe emelkedett. Hazafelé repülve Budapest felett 3 cilinder állt meg, de ettől függetlenül simán leszálltak Albertfalván. 8 Ugyanaznap Kislángra (Székesfehérvártól D-re) küldött az osztály egy gépet karhatalmi feladatokra. A jelentés szerint a községben csend honolt, útközben pedig a szokásos helyeken cédulákat szórtak le. 9 A november 10-én abszolvált 4 repülésből hármat is a számú Brandenburg C.I-el végeztek, így nem csoda, hogy a harmadik repülésnél a motor felmondta a szolgálatot. Kaczander, Rohla megfigyelővel Dunaföldvárra és Kecskemétre indult, ahonnan csak később értek vissza. 10 November 13-án az idő sem kedvezett túlságosan a repülésnek Juhász és Füzéressy a Muraközbe indult, de a havazás és az eső miatt csak Nagykanizsáig juthattak. (Érdekes, hogy a jelentés szerint két gép indult a Muraközbe, de a repülési nyilvántartás szerint a másik úti célja Siófok volt.) Kaszala Károlyra aki eredetileg a légi rendőrség kötelékében repült pedig egy nagyon fontos feladat várt: fél millió koronát kellett átszállítania egy miniszteri küldöttel együtt Lévára. Ugyanaznap még egy másik repülőgép is indult Albertfalváról, 2 pilótával és egy szerelővel, mivel egy Szegedről november 12-én indult gép Monoron leszállt és azt Albertfalvára kellett átrepülni. 11 November 14-én, reggel 9.15-kor startolt Malovetz György pilótával és Höss Lajos megfigyelővel a számú, valamint Hottovy Ferenc pilótával és Harsányi József megfigyelővel a számú Hansa-Brandenburg C.I, hogy a Muraközbe repülve ott szokás szerint -anyagot szórjon szét. Álljon itt Höss hadnagy jelentése a történtekről: A vezető gép Bicskétől kb. 30 km-re nyugatra hirtelen alacsonyra szállott és elvesztettük szem elől. A közbeeső falvakban röpcédulákat dobtunk ca. 200 m magasból. A röpcédulákat mohón kapkodták. Feltűnő csoportosulást sehol sem észleltünk. Erős széltől elterelve Csepregen tájékozódás végett leszálltunk. Innen egy óra múlva mehettünk tovább, mert a megjelent nemzetőrség bevitt bennünket a parancsnoksághoz igazolás végett. Szombathelyre megérkezve benzint és olajat töltöttünk és utána startoltunk Csáktornya felé. Útközben nyugatról hófelhők jöttek és köd ereszkedett le, mely miatt kénytelenek voltunk Csömödérből Szombathely felé visszafordulni. Zebercze felett motorhiba állott be, mely miatt kénytelenek voltunk Nova mellett leszállni. A hirtelen leszállott köd miatt azonban egy fában fennakadtunk és lezuhantunk. Nován utólag értesültünk Dr. Székely József járásorvostól, hogy Zeberczén a nemzetőrség ránk lőtt. A novai főszolgabíró jelentéséből tudjuk, hogy a gép délután 5-kor zuhant le és darabokra tört. A megfigyelőnek nem esett baja, a pilóta leütötte orrát, száján és lábán megsérült. A sérült gépet bevagonírozták és november 16-án Budapestre irányították (furcsa módon már aznap részt vett a gép egy repülésen legalábbis a feljegyzések alapján). Ugyanakkor az eset tanulságos volt egy másik szempontból is. A jelentés felterjesztésekor külön kiemelték az utolsó mondatot hogy rálőttek a gépre és ezzel együtt kéréssel fordultak a Hadügyminisztériumhoz, hogy hasonló eseteknek az elkerülése céljából karhatalmi és feladatokat végző jelvénynélküli repülőgépeknek a nemzetőrségek részéről való megtámadását rendeletileg megtiltani méltóztassék. 12 November 15-én a havazás megakadályozott mindenféle felszállást, másnap azonban a köztársaság kikiáltása alkalmából már négy gép indult Albertfalváról az Országház fölé. Az 1918-as év utolsó ismert jelentése arról számol be, hogy november 22-én délelőtt Szöllösy István pilóta Richter megfigyelővel szállt fel, hogy Nyitrára repüljenek, de motorhiba miatt kénytelenek voltak leszállni Zsitvakenézen. A leszállás azonban a fagyott föld miatt nem sikerült túl jól propellertörést szenvedtek. A sérült gépet Aranyosmaróton bevagonírozták és Budapestre küldték. 13 A december már nem adott alkalmat túl sok repülésre, az állandó rossz időjárás miatt az 5 felszállásból mindössze egy alkalommal sikerült a kívánt célt elérni. De így is kiemelkedőt nyújtottak az albertfalvai repülők az önálló magyar katonai repülés kezdeti időszakában: Még egész Budapest a forradalom friss levegőjétől mámorosan járt-kelt, az albertfalvai repülőtéren már serény munka folyt egy repülőosztály felállításáért. Jóleső érzéssel, büszkeséggel állapítjuk meg, hogy repülők voltak az elsők, akik építeni kezdtek a régi hadsereg széthullott köveiből. Különösen az albertfalvai 2. sz. repülőosztály megalkotója és jelenleg is parancsnoka, Szalay Ernő százados tevékenysége érdemelte ki az elismerést, mert november első napjai óta fáradhatatlan munkát végző század a köztársasági kormány szolgálatában eddig közel száz felszállást teljesített karhatalmi, és postarepülésekben. Pozsony, Zsolna, Salgótarján, Debrecen, Szeged, Mohács körön belül január elejéig az albertfalvai repülők szórták le a iratok ezreit a megszállt területeken, intették nyugalomra a vidék lakosságát és vittek postát a szénkrízis idején elszigetelt vidéki városokba HL, PDF iratai. 29/bk d. 9 HL, PDF iratai. 30/bk d. 10 HL, PDF iratai. 76/bk d. 11 HL, PDF iratai. 123/bk d. 12 HL, PDF iratai. 157/bk d. 13 Uo. 14 Aviatika, I. évf. 2. sz március o. 20 / MRT Évkönyv 2012

5 Az 1. Légi posta osztály repülései november-decemberben: 15 Dátum Pilóta Megfigyelő Repülőgép Útvonal Feladat XI. 8. Csenkey Gerő Af-Temesvár-(Trencsén-Egbell)-Af Motorhiba miatt Lévánál kényszerleszállt. S: L: Mayer Harsányi Af-Székesfehérvár-Af Kedvezőtlen idő miatt vissza. Fehér Rotter Af-Pest környéke-af Dobos Horváth Af-Kecskemét-Af XI. 10. Klér Rotter Af-Székesfehérvár-Af Szöllösy Richter Af-Tétény-Érd-Af Hottovy Kecskés Af-Szolnok-Af Kaczander Rohla Af-Dunaföldvár-Kecskemét-Af Motorhiba miatt kényszerleszállás. XI. 13. Rácz Kecskés Af-Székesfehérvár-Siófok-Nagykanizsa- Esztergom-Vác-Af Juhász Füzéressy Af-Székesfehérvár-Veszprém-Nagykanizsa- Csáktornya-Fonyód-Adony-Ercsi-Af Eső és hóesés miatt Nagykanizsáról vissza. Kaszala Miniszteri Af-Léva-Af küldött Czeripp gyári pilóta Af-Monor-Af gép átrepülés XI. 14. Malovetz Höss Af-Szombathely-Nova Novánál kényszerleszállt, törés. S: 9.15 Hottovy Harsányi Af-Bicske-Kisbér-Pápa-Veszprém- Várpalota-Székesfehérvár-Af Muraközbe, de Szombathely előtt felhő miatt vissza. S: 9.15 Matzenauer Richter Af-Rákospalota-Szöd-Vác-Kőbánya- Alsónémedi-Érd-Törökbálint-Budafok-Af XI. 16. Pfendert Füzéressy Af-Országház fölé-af Mayer Kecskés Köztársaság kikiáltása. Szöllösy Harsányi S: Debreczeni Vizkelety XI. 20. Pfendert Beregszászy Af-Bicske-Vác-Af Rácz Füzéressy Af-Cegléd Köd miatt kényszerleszállás. Adolf Richter Af-Szeged-Af Szöllösy Czurmy Af-NyitraAf Tóth Vizkelety Af-Szolnok gépátvitel Rátkai Hoffmann Af-Rákospalota-Af temetés Rácz Beregszászy Af-Mátyásföld gépátrepülés Emőd Kovács Af-Pest környéke-af XI. 22. Szöllösy Richter Af-Nyitra Kényszerleszállás, propellertörés. S: XII.20. Rátkay Richter Af-Győr-Af Eső és köd miatt vissza. összeköttetés XII.22. Klér Füzéressy Af-Pándorfalu-Af karhatalom XII.31. Adolf Füzéressy Af-Pándorfalu-Af karhatalom Hottovy Höss Szél és eső miatt vissza. Klér Hetvig Az osztály saját kimutatásai szerint végzett november hónapban: - 27 repülést parancsra, 8 óra 25 perc időtartammal - 18 felszállást pilóták ellenőrzésére és gépek berepülése céljából, 6 óra időtartammal összesen 9 repülőnap, naponként átlag 3 felszállás december hónapban: - 5 repülést parancsra, 8 óra 10 perc időtartammal - 4 felszállást berepülés céljából, 1 óra 30 perc időtartammal összesen 3 repülőnap, naponként átlag 3 felszállással 15 HL, Magyar Tanácsköztársaság (továbbiakban: MTK) iratai. Repülések nyilvántartása. A 2. sz. repülőosztály novemberdecember havi jelentése. 28.a. d. MRT Évkönyv 2012 / 21

6 2. repülőosztály (1919. jan.-márc.) 1919-re nyilvánvalóvá vált, hogy részben anyag- és emberhiány, részben a demarkációs vonal folyamatos tolódása folytán elveszett vagy veszélybe került repülőterek miatt a novemberben tervezett 13 repülőosztály felállítása nem kivitelezhető. Januárban már csak 8 repülőosztály és 3 repülőkülönítménnyel számoltak, február-március hónapokban pedig a különítmények száma tovább csökkent. Az albertfalvai egység 2. repülőosztály néven működött tovább. Újév napján az osztály egy különítménye Vízkelety főhadnagy vezetésével esőn és hóesésen keresztül jutott el Pándorfaluba (Parndorf), miután előző nap a rossz idő miatt kénytelenek voltak visszafordulni. Amikor a különítmény január 6-án Albertfalván leszállt, az egyik gép kilenc találatot hozott haza a Pozsony körüli kirándulásokról. 16 Amennyiben az időjárás lehetővé tette, naponta több alkalommal is levegőbe emelkedtek a Brandi -k, a legkülönbözőbb feladatok végrehajtására. Ehhez azonban biztosítani kellett a megfelelő számú repülőgépet. A január 17-én, majd javított változatban február 3-án kiadott rendelet szerint az osztálynak nyolc darab kétüléses felderítő a kívánatos gépállománya, és ezeket konkrétan sorozatszámmal meg is nevezték. 17 Ezek a repülőgépek ekkor már jórészt rendelkezésükre is álltak. A 2. repülőosztály gépállománya január-március: Dátum I. 22. II. 3. (kiutalandó) 2. repülőosztály Albertfalva 8 db kétüléses H-Br. C.I (?) UFAG C.I január végén az osztály egy különítményét két-két pilótával (Bán, Mayer) és megfigyelővel (Harsányi, Szebeny), gépeikkel ( , ) együtt a salgótarjáni 40. gyalogezredhez osztották be. Január 30-án települtek át Aszódra és innen indultak felderítő- és repüléseikre. Február 7-én, amikor Salgótarjánba repültek az összeköttetés helyreállítása céljából, leszállásnál mindkét gép légcsavarja eltörött. Albertfalváról kellett légi úton új légcsavarokat szállítani, így két nap múlva visszatérhettek Aszódra. A különítmény megbízatása eredetileg február 13- ig tartott, de azt meghosszabbították igaz, a személyzetet felváltották (Adolf és Malovetz pilóták, valamint Füzéressy és Smerd megfigyelők alkották február közepétől a különítményt). 18 Ez idő alatt természetesen a repülőgépek is nagy terhelésnek voltak kitéve és nem egyszer előfordult, hogy útközben mondta fel a szolgálatot a motor vagy a gép egyéb alkatrésze. Az aszódi különítmény egy gépének február 2-án motorhiba miatt kellett visszafordulnia Hatvannál, 10-én pedig Losonc felett a hűtő repedt el és Pálfalvánál kényszerleszállást hajtott végre a pilóta. 19 De az albertfalvaiak sem voltak szerencsésebbek. Február 13-án Emődöt és Stojánt repülésről visszatérőben hagyta cserben a motorja. Legéndtől (Nógrád megye) nyugatra voltak kénytelenek leszállni, eközben pedig a futószerkezet eltörött, így a gépet be kellett szállítani Albertfalvára. 20 Persze az időjárás sem volt mindig kegyes a repülőkhöz, több esetben meg kellett szakítani a feladat végrehajtását. Így történt február 22-én is, amikor a miniszterelnöki sajtóiroda utasítására Kápolna, valamint a környező városok és falvak felett röpcédulákat kellett volna szórni a lakosság részére, hirdetve a másnapi földosztást, amelyet Károlyi Mihály köztársasági elnök tartott a birtokán. 21 A repülőgép azonban a köd miatt csak Aszódig jutott el. 22 A másnapi parancsnak azonban már sikeresen eleget tett az osztály, hiszen és között Kápolna felett keringve hirdették a földosztást (ekkor Károlyi is a városban tartózkodott). 23 Az ugyanaznap esedékes zsolnai tót népgyűlés (a csehek ellen) alatt azonban nem került sor röpcédulák dobására helyette két nappal később járt albertfalvai gép Zsolna felett (mintegy 500 km-es út!), ahol gépfegyvertűzzel fogadták Aviatika, I. évf. 2. sz március o. 17 HL, PDF iratai. 85/bk., 217/bk d. 18 HL, PDF iratai. 410/bk d. 19 HL, PDF iratai. 410/bk d. 20 HL, PDF iratai. 383/bk d. 21 HL, PDF iratai. 423/bk d. 22 HL, PDF iratai. 460/bk d. 23 HL, PDF iratai. 506/bk d. 24 HL, PDF iratai. 497/bk d. 22 / MRT Évkönyv 2012

7 Nem ez volt azonban az egyetlen eset, hogy tüzet nyitottak magyar repülőgépre. Repülőink koszorút dobtak le a pozsonyi vértanúk sírjára. A pozsonyi vérfürdő áldozatait f. hó 16-án temették el nagy részvét mellett. A Károlyi-párt megkeresésére repülőinknek 12 koszorút kellett volna a frissen felhantolt sírokra ledobálni. Sajnos a rossz, ködös időjárás nem engedte meg derék repülőinknek, hogy a koszorúkat, mint ahogy az tervbe volt véve, 16-án de. 11 órakor, a temetés alkalmával dobálják le. Vasárnap kétszer is megkísérelték, hogy startoljanak, de a sűrű köd lehetetlenné tette a repülést, ugyanígy volt hétfőn is. Végre kedden du. az első szép tavaszi napon két géppel elstartoltak Rácz őrmester tábori pilóta és Vizkeleti főhadnagy megfigyelő, Hottovy őrmester tábori pilóta és Ritzdorfer főhadnagy megfigyelő. A koszorúkat Rácz és Vizkeleti gépe vitte, melyek szerencsésen meg is érkeztek s a koszorúkat a temetőben ledobálták. Azután a város felett keringve, Az Est példányait dobálták le. Amint tudjuk, a csehek nem engedik meg a magyar lapoknak a megszállott területekre való behozatalát s most repülőink juttatták hosszú és szomorú hetek után először magyar lapokhoz a pozsonyiakat. A cseh katonaság azonnal elzárta a főbb utcákat, hogy megakadályozza azt, hogy a lakosság a lehulló lapokat felszedje. Természetesen ez nem sikerült, mert csak igen kis számú Az Est-et foglalhattak le a csehek. Közben, amint a szemtank állítják, egyre kattogott a gépfegyver és ropogott a gyalogsági tűz. A villamosok megállottak s az utasok rohantak a koszorúkat és a röpcédulákat felszedni. A másik repülőgép, amelyben Hottovy és Ritzdorfer ültek Komárom felett cseh golyózáporba kerültek. Több találat érte a gépet s ezek közül egy a benzintartályt fúrta keresztül s kénytelenek voltak visszafordulni. Tartalékbenzinjük segítségével sikerült a veszélyes zónát elhagyva, Bábolnán leszállani, ahol a gép simán leszállt. 25 Hottovy és Riesdorfer es jelű UCI-jára a komáromi várból lőttek és a Bábolnán kényszerleszállt gépet 21-én miután egy másik gép benzint vitt sikerült visszarepülni Albertfalvára. 26 Ez a gép minden bizonnyal utolsó repülését március 6-án végezte, amikor Debreczeni őrmesterrel a kormánynál és Rotter megfigyelővel Gyöngyös közelében kényszerleszállást végzett a sűrű köd miatt és teljesen összetört. 27 Február 20-án egy még súlyosabb incidens történt. Az egyik albertfalvai gép Suták Kálmán szakaszvezető pilótával és Polnisch Ottó főhadnagy megfigyelővel a fedélzetén anyagot szállított a demarkációs vonalon túlra. Rimaszombat felett tüzet nyitottak a magyar gépre, amelynek kényszerleszállást kellett végrehajtania. A csehek elfogták repülőinket és bár a gép átvizsgálásakor nem találtak semmilyen fegyvert, csak szórólapokat és Népszavát, mégis azzal fenyegetőztek, hogy ki fogják őket végezni. A katonai vezetés a Fegyverszüneti Bizottságnál tiltakozott az eset miatt. 28 Bár márciusban egy további baleset is történt 3-án Gallasz és Stoján jóvoltából az albertfalvai egység legnagyobb veszteségét 11-én szenvedte el. Az osztály parancsnoka, Szalay Ernő százados repült Hottovy Ferenc őrmester pilótával, -repülést végeztek, amikor Mosonmagyaróvár közelében a rossz időjárási viszonyoknak köszönhetően a gép lezuhant és teljesen kiégett magával ragadva a benne ülőket. 29 A két nagyszerű repülő ünnepélyes temetését február 14-én kor tartották. Mindezen áldozatok mellett az albertfalvaiak továbbra is szinte egyedül vitték a repülő feladatok terheinek oroszlánrészét: Mióta a légjáró csapatok többi századai is üzemben vannak, azóta kisebb területen, de annál hathatósabban élesztették az albertfalvaiak a megszállt északnyugati megyék lakóiban a Magyarországhoz való tartozás érzését. A század kitűnő műszaki vezetése és repülőinek magas qualitása eredményezte azt, hogy négy hónapos működése alatt mindössze három gépe ment tönkre és ebből is csak kettő motorhiba miatt. Pedig Szalayék repülnek úgyszólván minden időben. ( ) Az albertfalvai egész repülőosztály működése egyike azoknak a bíztató jeleknek, melyek a magyar repülés jövőjére a legszebb reményekre jogosítanak. 30 Az igazi megpróbáltatások azonban még csak ezután következtek. Március 6-án egy újabb tervezet látott napvilágot a század-beosztást illetően. Eszerint az albertfalvai alakulat 1. repülőszázad néven, Szalay Ernő parancsnokkal, majd az ő halála után Csenkey Géza vezetésével működött volna. Az egyeztetések és módosítások után március 21-én adták ki a tervezet végleges változatát, mely szerint a toborzás útján felállítandó 6 hadosztály és a székely különítménynek megfelelően 7 repülőszázadot kívántak megszervezni. A századokat lehetőleg 169-es sorozatú Brandenburg C.I gépekkel kívánták ellátni 100 darab volt állítólag készülőben Albertfalván. 31 E tervezet azonban egyrészt jóval nagyobb kiadásokkal járt volna, mint amennyit a hadügyi tárca előirányzott, ezért minisztertanácsi döntésre várt másrészt pedig március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot, amivel párhuzamosan hamarosan kezdetét vette a fegyveres harc is az ország területére benyomuló intervenciós csapatok ellen. 25 Aviatika, I. évf. 1. sz február o. 26 HL, PDF iratai. 441/bk., 442/bk., 446/bk d. 27 HL, PDF iratai. 628/bk d. 28 HL, Miniszteri Fegyverszüneti Bizottság iratai. 2524/1919, 2734/ d. Aviatika, I. évf. 1. sz február o. 29 HL, PDF iratai. 674/bk d. 30 Aviatika, I. évf. 2. sz február o. 31 HL, PDF iratai. 576/bk d. MRT Évkönyv 2012 / 23

8 A 2. repülőosztály ismert repülései március 21-ig: 32 Dátum Pilóta Megfigyelő Repülőgép Útvonal Feladat I. 1. Hottovy Richter Af-Pándorfalu-Af karhatalom Klér Vizkelety I. 6. Hottovy Richter Af-Pándorfalu-Af karhatalom Klér Vizkelety Adolf Smerd I. 7. Tóth Rácz Dr. Festetich Rotter Af-Székesfehérvár-Af hadügyminisz ter fehérvári útja Anderle Hangay Tóth Csizmadia Af-Budapest-Af berepülés I. 8. Czeripp Szebenyi Af-Komárom-Af Szöllösy Harsányi Af-Győr-Af Debreczeni Apáthy Af-Érsekújvár-Af Hüm. futárja szds. Kaczander Wilcsek Af-Debrecen-Af I. 9. Juhász Wilcsek Af-Debrecen-Af Gallasz Harsányi Af-Komárom-Af I. 10. Mayer Kappel Af-Komárom-Af Debreczeni Riesdorfer Af-Debrecen-Af posta Emőd Czeripp Af-Budapest-Af I. 30. Tóth röpirat Af-Aszód röpiratok szállítása Bán Szebeny Af-Aszód (69-70.) kiküldetés Mayer Harsányi S: L:14.45 II. 1. Fehér Bíró Af-Székesfehérvár-Af Kedvezőtlen idő miatt visszatért. II. 3. Mayer Harsányi Aszód-Ipolyság-Balassagyarmat-Aszód (71.) S: 9.10 L: Mayer Harsányi Aszód-Hatvan (72.) Hatvannál motorhiba miatt vissza kellett fordulni Aszódra. S: L: Fehér Dobos Af-Székesfehérvár-Af II. 7. Bán Szebeny Aszód-Salgótarján (73-74.) összeköttetés Mayer Harsányi Leszálláskor mindkét gép légcsavarja helyreállítása eltörött. S: L: Hottovy Smerd Af-Esztergom-Érsekújvár-Galánta-Pozsony- Győr-Af S: L-Győr: S-Győr: L: Klér Riesdorfer Af-Érsekújvár-Pozsony-Győr-Af S: L-Győr: S-Győr: L: Malovetz Gara Af-Ipolyság-Garam-Léva-Af Köd és eső a megfigyelést lehetetlenné tette. S: L: Tóth Af-Aszód-Af röpiratok szállítása Tóth 3 szerelő Af-Salgótarján segélyrepülés II. 8. Tóth Af-Aszód-Salgótarján-Af S: L: légcsavar szállítása Rátkay Kappel Af-Vác-Esztergom-Érsekújvár-Nyitra-Af S: L: Juhász Nagy Af-Budapest-Af Rácz Harsányi Af-Budapest-Af II. 9. Mayer Harsányi Salgótarján-Aszód (75.) - S: 8.30 L: 9.10 Bán Szebeny Salgótarján-Losonc-Balassagyarmat- Ipolyság-Aszód (76.) S: 9.30 L: / MRT Évkönyv 2012

9 Tóth Adolf Af-Salgótarján-Af S: L: II. 10. Bán Szebeny Aszód-Nagyszécsény-Balassagyarmat- Ipolyság-Párkánynána-Szob-Af (77.) S: L: Malovetz Harsányi Af-Esztergom-Komárom-Érsekújvár- Kotolkút-Af S: L: Adolf Harsányi Aszód-Rimaszombat-Losonc-Aszód (78.) Losoncnál hűtőrepedés, Pálfalvánál kor kényszerleszállás. S: L: II. 11. Mayer Szebeny Aszód-Pálfalva-Aszód (81.) S: L-Pálfalva: L: 1745 Bán Szebeny Af-Aszód (79.) S: L: Rátkay Soltész Af-Budapest-Af II. 12. Mayer Harsányi Aszód-Bánréve-Nagyszécsény-Aszód (80.) S: 9.50 L: II. 13. Emőd Stoján Af-Ipoly völgye-selmecbánya- Körmöcbánya-Besztercebánya-Losonc- Legénd Nem tért vissza, motorhiba miatt kényszerleszállás. S: L: Bán Szebeny Aszód-Litke-Nógrád-Ludány-Szécsény- Balassagyarmat-Aszód (82.) S: L: Mayer Harsányi Aszód-Drégelypalánk-Csalomia-Ipolyság- Visk-Aszód (83.) S: L: Bán Szebeny Aszód-Af (84-85.) Mayer Harsányi S: L: II. 14. Gallasz Gara Af-Vác-Ipolyság-Balassagyarmat-Af (68.) S: L: Juhász Vizkelety Af-Bicske-Komárom-Esztergom (86.) S: L: II. 15. Adolf Smerd Aszód-Balassagyarmat-Losonc-Aszód (96.) S: L: II. 18. Rácz Vizkelety Af-Bicske-Komárom Újváros- Dunaszerdahely-Pozsony-Af (86.) S: L: Hottovy Riesdorfer Af-Bicske-Komárom-Bábolna (87.) Lövés a benzintartályba, kényszerleszállás. S: L: II. 19. Klér Harsányi Af-Gödöllő-Aszód-Af (88.) Köd miatt közben Rákoscsatán leszáll. S: 11.4(1)5 L: 14.30(55) II. 21. Juhász Hottovy Af-Bicske-Tata Óváros-Bábolna-Af (89.) S: L: 12.45(16.30) Hottovy Riesdorfer Bábolna-Komárom-Af (90.) S: L: II. 22. Rátkay Kappel Af-Gödöllő-Aszód-Af (91.) Kápolna helyett csak Aszódig lehetett végrehajtani, a mélyen fekvő kőd és esőfelhők miatt vissza. S: L: Malovetz Smerd Aszód-Salgótarján-Rimaszombat-Losonc- Balassagyarmat-Aszód (95.) II. 22. Tóth Raksányi főgépszerel ő S: L: Af-Nógrádlegénd S: II. 22. Tóth Af-Nógrádlegénd (91.) S: jelentéstétel a Hopságnak átrepülés átrepülés parancs átadás benzin száll nek átrepülés javítás átrepülés javítás MRT Évkönyv 2012 / 25

10 II. 23. Rácz Riesdorfer Af-Hatvan-Kápolna-Af (94.) S: L: II. 23. Adolf Füzéressy Aszód-Feled-Rimaszombat-Aszód (97.) S: L: II. 22. Malovetz Füzéressy Aszód-Losonc-Ipolyság-Aszód (99.) II. 24. S: L: II. 25. Debreczeni Stoján Af-Budapest-Af (92.) S: L: Juhász Gara Af-Esztergom-Léva-Körmöcbánya-Rutka- Zsolna-Af (93.) Zsolnán gépfegyver tűz. S: L: Malovetz Füzéressy Aszód-Fülek-Rozsnyó-Rimaszombat- Losonc-Selmecbánya-Párkány-Aszód (100.) Benzinhiány miatt leszállás Budapesten. S: 8h45 L-Aszód: 12h03 S-Aszód: II. 26. Malovetz Füzéressy Aszód-Rimaszombat-Fülek-Losonc- Balassagyarmat-Aszód (101.) S: 9.00 L: Adolf Smerd Aszód-Rimaszombat-Málnapatak-Losonc- Ipolyság-Balassagyarmat-Aszód (102.) S: 9.10 L: Malovetz Füzéressy Aszód-Balassagyarmat-Léva-Párkány-Aszód (103.) S: L: Adolf Smerd Aszód-Balassagyarmat-Korpona-Léva- Esztergom-Aszód (104.) S: L: II. 27. Rátkay Höss Af-Székesfehérvár (98.) S: L: III. 3. Gallasz Stoján Af-Fehérvár-Siófok-Kaposvár (105.) A gép 6-án tért vissza sarkantyútörés miatt. III. 6. Gallasz Stoján ua. vissza (106.) Debreczeni Rotter Af-Hatvan-Losonc-Ipoly folyó-győr (107.) Gyöngyös közelében a köd miatt kényszerleszállt, összetört. III. 10. Bán Kappel Af-Erzsébetfalva-Soroksár-Dunaharaszti-Af (108.) S: L: III. 11. Hottovy Szalay Af-Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróváron lezuhant és teljesen elégett. III. 12. Rátkay Harsányi Af-Esztergom-N.Tapolcsány-Trencsén-Af (109.) III. 13. Juhász Matuschek Af-Tata-Győr (110.) (Matuska) S: L: III. 14. Juhász Matuschek Győr-Magyaróvár-Győr-Tata-Af (Matuska) S: L: Az osztály saját kimutatásai szerint végzett január 1-29.: 18 repülést parancsra 37 óra 20 perc repülési idővel január 1-15.: további 11 próbafelszállást és berepülést 4 óra repülési idővel január 30. február 14.: 34 repülést parancsra 54 óra 35 perc repülési idővel további 8 felszállást 2 óra 20 perc repülési idővel az osztály üzemében február : 24 repülést 45 óra repülési idővel további 4 berepülést 1 óra 10(30) perc repülési idővel toborzás 32 HL, PDF iratai. 298/bk., 315/bk., 319/bk., 320/bk., 321/bk., 330/bk., 331/bk., 367/bk., 378/bk., 383/bk., 410/bk., 416/bk., 419/bk., 420/bk., 421/bk., 423/bk., 441/bk., 442/bk., 443/bk., 446/bk., 447/bk., 460/bk., 497/bk., 506/bk., 521/bk.,.556/bk., 557/bk., 577/bk., 628/bk., 698/bk., 699/bk., 700/bk doboz HL, MTK iratai. Repülések nyilvántartása. A 2. sz. repülőosztály január-március havi jelentése. 28.a. doboz 26 / MRT Évkönyv 2012

11 2. repülőszázad (1919. márc.-júl.) Czirók Zoltán: Felderítők Albertfalván ( ) A Tanácsköztársaság kormánya, a Forradalmi Kormányzótanács számára a Vix-jegyzék visszautasítása után nyilvánvaló volt, hogy az antant ezt nem fogja ellenlépés nélkül hagyni, így azonnal megkezdték a Vörös Hadsereg szervezését. A Hadügyi Népbiztosság 37. (légügyi) osztálya által március 24-én kiadott, a vörös hadsereghez tartozó magyar repülőalakulatok beosztásáról és hadilábra helyezéséről szóló rendelet több jelentős intézkedés mellett a repülő alakulatok beosztását egyelőre érintetlenül hagyta. 33 Ugyanaznap egy másik rendelet is érkezett az albertfalvai alakulathoz, miszerint röpcédulákat kell szállítani a szegedi 5. és a debreceni 7. repülőosztályhoz, útközben pedig végzését is előírták a század repülőinek. 34 A szegedi út március án minden probléma nélkül zajlott a repülési napló szerint, Debrecenbe viszont meglehetősen nagy nehézségek árán jutottak el az albertfalvai gépek. Március 31-én előbb Klér János két politikai kiküldöttel indult a városba, de Mezőkövesdnél kényszerleszállást hajtott végre. Juhász János egy Weinberger nevű utassal és a röpiratokkal Nyíregyházán tette ugyanezt, majd Czeripp József az egyik politikai küldöttel ugyan megérkezett Debrecenbe, de leszállásnál géptörést szenvedett. Rácz Mihály volt az egyetlen aznap, aki sikeresen landolt Debrecenben a másik politikai küldöttel. Ezek után nem csoda, ha úgy tűnik a kimutatásokból, hogy nem volt a századnak elegendő repülőgépe, dacára annak, hogy egy repülőgépgyár mellett működtek. Hozzá kell tenni azonban, hogy április közepén a röpcédulák leszállítása mind Debrecenbe, mind Békéscsabára már zökkenőmentesen ment. A jelű Hansa-Brandenburg C.I repülőgép, amelyen Hottovy Ferenc és Szalay Ernő utolsó bevetését repülte (Winkler Aero Archív) Április 8-án a Hadügyi Népbiztosság elrendelte a repülőcsapatok átszervezését. Ennek nyomán immár a Vörös Légjáró Csapatok 2. repülőszázadaként működött Albertfalván az egység, egyelőre a Budapesti 2. hadosztályparancsnokság alárendeltségében. 35 Ez a beosztás azonban hamarosan, az első harcokat követően jelentősen átalakult és a későbbiekben is egy, a fronthelyzethez igazodó, ugyanakkor rugalmas alárendeltséget próbáltak kialakítani. Május 1-jén ismét súlyos veszteség érte a századot, az egyik legtapasztaltabb pilóta, Juhász János Csepel mellett tartályrobbanás következtében égve lezuhant és meghalt. 36 Miután a román előrenyomulás következtében elveszett a Tiszántúl, május első napjaiban rohamléptekkel fogott hozzá a hadsereg újjászervezéséhez a katonai vezetés. Május 5-től a Hadsereg-főparancsnokság lett a legfőbb vezető szerv, amelynek alárendeltek minden száraz-földi, vízi és légi egységet, május 8-án pedig részletesen meghatározták az egyes repülőalakulatok feladatait a légi re vonatkozólag. A hadsereg-főparancsnokságnak közvetlenül alárendelve a 2. repülőszázadot a Duna vonalának Baja és Apatin közötti ére utasították HL, MTK iratai. 737/bk. 27. d. 34 HL, MTK iratai. 734/bk., 756/bk. 27. d. 35 HL, MTK iratai. 7848/eln. 27. d. 36 Aviatika, I. évf sz június o. 37 HL, MTK iratai. 14. sz./hdm. 97. d., 508/206. hdm. 27. d. MRT Évkönyv 2012 / 27

12 Másnap, május 9-én a Hadsereg-főparancsnokság alá rendelt 2., 6., 7. és 8. repülőszázadokat egy repülőcsoport kötelékébe egyesítették, ideiglenes parancsnokául pedig Jeszenszky Imrét nevezték ki. A repülőcsoportot május 23-án szüntették meg, az alárendeltségébe tartozó alakulatok felett a vezetést a Repülő Csapat Parancsnokság vette át. 38 Az albertfalvai 2. repülőosztály parancsnoka, Szalay Ernő százados az indulásra váró jelű UFAG C.I mellett (Winkler Aero Archív) A 2. repülőszázad repülői Albertfalván egy UFAG C.I-es előtt, március. Balról jobbra: Csertői János, Biehler Viktor, Malovetz György, Rácz Mihály, Csenkey Géza, Klér János, Tóth József, Koch Leó, Debreczeni Károly, Anderle Károly, Juhász János, Szöllősy István (Winkler Aero Archív) 38 HL, MTK iratai. 509/209 hdm. 27. d. 28 / MRT Évkönyv 2012

13 Az időközben körvonalazódó északi hadművelethez viszont újabb átszervezések szükségeltettek. A repülőcsapatokra vonatkozó május 25-i rendelkezés szerint a továbbiakban is közvetlenül a Hadsereg-főparancsnokság alárendeltségében az albertfalvai 2. repülőszázad a 6. repülőszázaddal együtt a Tisza vonalának 25 km mélységben való ét kapták feladatul Szeged-Tiszalúcig bezárólag. 39 Május 28-án sor került a repülőcsapatok végleges átszervezésére, amely szerint a tábori repülőcsapatok -hoz tartozott a Vörös Repülőcsapat Parancsnokságnak alárendelt 9 repülőszázad, ezek mindegyikét egy-egy tábori magasabb parancsnoksághoz osztanak be, a hadműveleti helyzet függvényében a Hadsereg-főparancsnokság szabályozása nyomán. A repülő-alakulatok elnevezése is megváltozott, az albertfalvai egység a 2. vörös repülőszázad nevet kapta. 40 Érdemes azonban megjegyezni, hogy az elnevezéshez a rendeletet követően még maga a Repülőcsapat Parancsnokság sem ragaszkodott, hiszen a kiadott parancsokban következetesen elhagyta a vörös jelzőt a századok megnevezése elől ugyanúgy, ahogy az egyes századok jelentéseiben is mellőzték azt szinte kivétel nélkül. A 2. repülőszázad repülői Albertfalván, március. Balról jobbra: Szöllösy, Koch, Rácz, Juhász, Csertői, Csenkey, Biehler, Tóth, Debreczeni, Klér, Anderle,???, Malovetz (Winkler Aero Archív) A századhoz beosztott repülők a május 28-i rendelet névjegyzéke alapján: Parancsnok: Csenkey Géza Parancsnok helyettes: Kuncze Béla Pilóták: Csanády Árpád, Gallasz Rudolf, Bán Valér, Kaczander Ferenc, Schlitner Herman, Biehler Viktor, Adolf János, Rácz Mihály, Klér János, Debreczeni Károly, Mayer János, Szöllössy István, Koch Leo, Malovetz György, Czeripp József Megfigyelők: Stoján Lajos, Szebeny Miklós, Füzéressy István, Kazay Kálmán, Kappel Lajos, Harsányi Gábor, Smerd Dezső, (Pilát Tibor) Pontosan nem ismert időpontban valamikor május-június folyamán - a század élén is változás történt, az egység parancsnoka ugyanis megszökött, Csenkey egy kétüléses géppel szerb területre repült. 41 Távozása után a parancsnokságot Csanády Árpád vette át. Miután a május 30-án indított északi hadjáratot teljes siker koronázta és június 10-én Bártfánál elérték a történelmi Magyarország határait a magyar csapatok, a harci helyzet változásait követve június 10-én ismét változott a repülőszázadok feladata és alárendeltségi viszonya. Június 11-től a 2. repülőszázadot - a győri 4. repülőszázaddal együtt - alárendelték a 3. hadosztályparancsnokságnak és az északnyugati frontnak a Nyitra folyóig terjedő területe ét kapta feladatául HL, MTK iratai. 525/203 hdm. 63. d. 40 HL, MTK iratai. Hadügyi Népbiztosság 10756/eln d. 41 HL, Miniszteri Fegyverszüneti Bizottság iratai. 665/ d., 1031/ d. 42 HL MTK iratai. 610/10. hdm. 83. d. MRT Évkönyv 2012 / 29

14 A csehszlovák csapatok június 16-án megindított ellentámadására reagálva újabb összevonásokat eszközölt a katonai vezetés és ezzel párhuzamosan június 18-tól az albertfalvai századot az V. hadtestparancsnokság alá rendelték a következő feladattal: A 2. repülőszázad feladata a Léva- Selmecbánya- Újbánya- Garam völgye- Aranyosmarót- Verebély közti területeket felderíteni, s e célból a fenti irányba naponként egy repülést végezni. 43 Miután június 24-én az északi arcvonalon érvénybe lépett a fegyverszünet, június 30-tól újabb módosítások nyomán újfent a hadsereg-főparancsnokság alárendeltségébe került az egység. 44 Az időközben kirobbant ellenforradalmi megmozdulással összefüggésben azonban az albertfalvai század is bevetési parancsot kapott. Már június 24-én este továbbította Bernhardt István politikai megbízott Kun Béla írásbeli parancsát az ellenforradalmi hajóraj azonnali bombázásáról. (Hasonló tartalmú utasítást kapott a csepeli vízi repülőszázad is.) Az ellenforradalmárokkal rokonszenvező repülőtisztek szabotázsa azonban a legtöbb esetben megakadályozta a repülőgépek harcba szállását a kirendelt alakulatok részéről. Albertfalváról 25-én reggel 2 gép ugyan magasba emelkedett, de az összekötőhídnál állomásozó Pozsony monitorra ledobott bombák célt tévesztettek. 45 Június 26-án Debreczeni Károly pilóta Harsányi József megfigyelővel szállt fel a Paksnál lévő monitorok bombázására, de a motor első cilinderével valami baj történt, úgy hogy a cilinder levált és kényszerleszállást csináltunk Tétény és Kamara-erdő között 2.10-kor. 46 A es UCI balesete Albertfalván április 27-én, az előtérben Nagy-Józsa György pilóta (HL, Nagy Béla hagyatéka) A tiszai hadműveletek előkészítéséhez a repülőszázadok beosztását és feladatait is a tervekhez igazították, így a harcokban részt vevő századokat július 12-én új állomáshelyre rendelték, a 2. repülőszázadot Ceglédre közvetlenül alárendelve az I. hadtestparancsnokságnak, feladatuk pedig a következő területek e: Csongrád- Békéscsaba- Borosjenő és Borosjenőtől keletre, Fehér Körös völgyéig bezárólag, Tiszafüred- Debrecen- Margitfa vonaláig. Az egység július 18.-án vonult be új állomáshelyére 47, amelynek pilótái már szinte kizárólag a legújabb 169-es és 269-es sorozatú Hansa-Brandenburg C.I gépekkel repültek. A július 20-án megindított tiszai offenzíva 4 nap alatt kifulladt és a 26-án a román csapatok visszafoglalták régi állásaikat, a magyar egységek pedig kénytelenek voltak visszahúzódni a Tisza jobb partjára. Az egy hétig tartó harcokat követően a Vörös Hadsereg ismét ott állt, ahol a hadművelet megkezdése előtt, a csapatok harckészsége, harcképessége azonban nagyon meggyengült. Óriási volt a morális kár, a harci szellem hanyatlása és úgy tűnt, hogy a főhadiszállásnak sem állt szándékában az elszánt védekezés. A katonák tömegesen dezertáltak, és amikor a román csapatok július 30-án Szolnoknál átkeltek a Tiszán, nyitva állt előttük az út a főváros felé. 43 HL MTK iratai. 618/5 hdm d. 44 HL MTK iratai. 630/201 hdm. 78. d. 45 Gecsényi Lajos: A dunai hajóraj az június 24-i ellenforradalomban. Hadtörténelmi Közlemények, sz. 80. o. 46 HL MTK iratai. 626/sz.n. hdm. 63. d. 47 HL MTK iratai. 127/23., 127/31. hdm. 78. d. 30 / MRT Évkönyv 2012

15 Ezékiel András (jobbról), a MARE berepülőpilótája a os UFAG C.I szárnyán (Winkler Aero Archív) Ezékiel (jobbról a második) egy Hansa-Brandenburg C.I előtt Albertfalván (Winkler Aero Archív) A 2. repülőszázaddal kapcsolatos utolsó információkhoz Matzenauer Hugó jóvoltából juthatunk: A század a szolnoki térségben és a Ceglédtől keletre fekvő részeken végzett felderítő, és harci tevékenységet a román intervenciósok ellen. A század a Kecskemét-Cegléd-i országút mentén táborozott. Utolsó látogatásom ennél a századnál, közvetlenül a románok szolnoki tiszai átkelése után történt, amikor Csanádyt az MRT Évkönyv 2012 / 31

16 országúton találtam meg, aki azon töprengett, hogy mi történjen századával. Ekkor én azonnal visszarepültem Kecskemétre, ahonnét a hadosztályparancsnokságtól felhívtam a vezérkari főnökséget, akiktől azt az utasítást kaptam, hogy a gépeket azonnal irányítsam Szombathelyre és a műszaki anyagot tengelyen szállítsam ugyancsak oda. Másnap, a vonatszerelvény indulása előtt, kb. 11 órakor, felhívott Csanády Ceglédről és közölte velem, hogy nála van egy román vezérkari százados, aki üzeni, hogy a század maradjon Kecskeméten, senkinek sem történik bántódása. 48 Egyéb részletes dokumentum nélkül nehéz lenne a század tevékenységéből további eseményeket kiemelni, de minden másnál beszédesebb ha kissé hiányos is a repülési napló, amely bizonyságul szolgál arra nézve, miért volt ez az egység az egyik legfontosabb és legmegbízhatóbb nemcsak a Tanácsköztársaság alatt, hanem már egészen novembertől. A mintegy 200 (ismert) felszállást egyetlen más repülőszázad sem tudta még csak megközelíteni sem. A 2. repülőszázad repülőgép-állománya április-június: április IV. 19. IV. 21. IV. 23. UFAG C.I 2 db H-Br. C.I 2 db UFAG C.I 1 db UFAG C.I H-Br. C.I 2 db UFAG C.I 1 db május V. 3. V. 7. V. 8. V. 26. V. 29. UFAG C.I UFAG C.I 2 db 2 db UFAG C.I UFAG C.I Pilóta 10 Megfigyelő 8 Olaj Benzin Bomba (12 kg) 200 db Fényképezőgép 0 Gépfegyver június VI. 1. VI. 2. VI. 3. VI. 5. VI. 8. VI. 9. H-Br. C.I H-Br. C.I H-Br. C.I H-Br. C.I H-Br. C.I H-Br. C.I db javítás alatt H-Br. C.I LVG C.VI 1 db H-Br. C.I LVG C.VI 1 db H-Br. C.I LVG C.VI 1 db H-Br. C.I LVG C.VI 1 db H-Br. C.I Pilóta Megfigyelő Olaj 0 hordó 0 hordó 0 hordó elegendő Benzin 2 hordó 0 hordó 0 hordó elegendő Bomba (12 kg) 200 db 200 db 200 db 200 db 20 db Fényképezőgép Gépfegyver 48 HL, MTK iratai es visszaemlékezések. Matzenauer Hugó visszaemlékezései. 49 HL MTK iratai. 507/201., 508/204., 529/203., 604/203., 605/205., 608/201., 609/202. hdm. 63. d., HN 37. osztályának jelentései ápr. 19., ápr. 21., ápr. 23., máj. 3. sz. n., 526/202. hdm d. 32 / MRT Évkönyv 2012

17 A 2. repülőszázad ismert repülései, március-július: 50 Dátum Pilóta Megfigyelő Repülőgép Útvonal Feladat III. 23. Czeripp Riesdorfer Af-Duna mente-baja-af (111.) III. 25. Csenkey Harsányi Af-Szeged-Af (112.) röpcédulák átadása III. 26. Rácz Af-Kecskemét-Af (113.) Szamuely népbiztos átrepülés Adolf Riesdorfer Af-Szeged (114.) röpcédulák átadása Adolf Riesdorfer Szeged-Af (115.) visszaút III. 28. Mayer Schmidt Af-Baja-Af (116.) III. 31. Klér 2 pol. kiküld. Af-Mezőkövesd-Debrecen (117.) átrepülés (Kényszerleszállás Mezőkövednél) Juhász Weinberger Af-Debrecen (118.) (Kényszerleszállás Nyíregyházán) röpirat átszállítása Czeripp pol. kiküld. Af-Debrecen (119.) átrepülés (géptörés) Rácz pol. kiküld. Af-Debrecen (IV. 1-én vissza) (120.) átrepülés IV. 7. Juhász Reviczky Af-Arad (121.) átrepülés IV. 8. Juhász Reviczky Arad-Af (122.) átrepülés IV. 13. Mustos Kis-Zentai Af-Kaposvár (123.) temetés IV. 14. Csenkey Stoján Af-Vác-Losonc-Rimaszombat-Af (124.) Debreczeni Smerd Af-Kecskemét-Békéscsaba (125.) tob. lajstromok átadása IV. 17. Csertőy Kappel Af-Duna mente Baja és Szabadka között-af (126.) IV. 19. Juhász pol. megb Af-Debrecen-Af (127.) röpcédula szállítása Csertőy Kappel Af-Békéscsaba-Af (128.) röpiratok szállítása IV. 20. Csenkey - LVG Af-Szolnok-Debrecen (129.) röpcédula szállítása IV. 27. Csenkey Füzéressy Af-Ipolyság-Balassagyarmat-Af (130.) Czeripp Revitzky Af-Szekszárd-Baja-Szabadka-Af (131.) IV. 28. Gallasz Juhász Af-Aszód-Af (132.) átrepülés Bichler Kazay Af-Ipolyság-Zólyom-Selmec-Af (133.) Czeripp Revitzky Af-Rozsnyó-Losonc-Balassagyarmat-Af (134.) Debreczeni Harsányi Af-Érsekújvár-Győr-Af (135.) IV. 29. Csanády Revitzky Af-Szombathely (136.) átrepülés Csertőy Smerd Af-Losonc-Rimaszombat-Szendrő-Af (137.) V. 1. Csertőy Harsányi Af-Budapest-Af Rácz Riesdorfer Af-Budapest-Af V. 5. Tóth Tóth Af-Aszód átrepülés V. 9. Kaczander Morgenstein Af-Baja-Af V. 10. Klér Stoján Af-Baja-Apatin-Af (138.) V. 11. Malovetz Riesdorfer Af-Baja-Apatin-Rácalmás (139.) Kényszerleszállás Rácalmáson. V. 12. Malovetz Riesdorfer Af-Budapest-Af átrepülés V. 13. Tóth szerelő Af-Rácalmás gépjavítás Csenkey Füzéressy Af-Baja-Apatin-Rácalmás-Af (140.) V. 14. Tóth Harsányi Af-Szolnok-Szentes-Af (141.) Kuncze Stoján Af-Baja-Apatin-Mohács-Af (142.) V. 15. Csanády Szebenyi Af-Baja-Apatin-Zombor-Af (143.) Rátkay Füzéressy Af-Alpár-Af V. 16. Czeripp Harsányi Af-Baja-Zombor-Szekszárd-Af (145.) V. 17. Szöllösy Revitzky Af-Szekszárd-Dunaszekcső-Zombor-Af (146.) Debreczeni Kappel Af-Baja-Csavojfelső-Szentiván-Nádudvar- Bátya-Af (148.) S: 9.45 L: V. 20. Csertőy Riesdorfer Af-Kaposvár-Af (149.) V. 21. Dózsa Füzéressy Af-Szentes-Csongrád-Szolnok-Af (150.) MRT Évkönyv 2012 / 33

18 V. 22. Anderle Harsányi Af-Szolnok-Csongrád-Af (151.) V. 23. Rátkay Revitzky Af-Csongrád-Szolnok-Af (152.) V. 24. Biehler Kappel Af-Kerepes-Kecskemét-Kiskunfélegyháza- Kistelek-Mindszent-Szentes-Csongrád- Szolnok-Cegléd-Ráckeve-Af A fényképezés rossz idő miatt lehetetlen, eső miatt Szegedet kikerülve Mindszent felé kellett repülni. S: 7.50 L: 9.55 V. 25. Malovetz Szebeny Af-a Tisza vonala Csongrád és Szolnok között-af S: 7.40 L: V. 26. Klér Stoján Af-Szolnok-Szentes-Af (155.) V. 27. Csertőy Revitzky Af-Kecskemét-Af (156.) Rossz idő miatt vissza. V. 28. Mayer Harsányi Af-Cegléd-Af (157.) Alacsonyan járó felhők miatt vissza. V. 29. Dózsa Füzéressy Af-Szentes-Kunszentmárton-Szajol-Szolnok- Af (158.) S: 7.28 L: 9.45 V. 31. Csanády Szebeny Af-Csongrád-Szentes-Kunszentmárton- Szolnok-Törökszentmiklós-Af (159.) S: 9.15 L: Kuncze Stoján Af-Mezőtárkány átrepülés VI. 1. Czeripp Harsányi Af-Szentes-Csongrád-Szolnok-Af (160.) VI. 2. Koch Harsányi Af-Tiszavárkony-Szolnok-Af (161.) VI. 3. Debreczeni Füzéressy Af- (S: 8.15) Mezőtárkány- (L: 9h15 S: 10h45) Miskolc- (L: 11h20 S: 14h50) - Tokaj-Sátoraljaújhely-Buj-Királytelek- Hajdúnánás-Tiszapolgári-Mezőcsap-Af Benzinhiány és viharos szél miatt leszállások. VI. 5. Mayer Harsányi Af-Kecskemét-Szentes-Csongrád- Kunszentmárton-Szolnok-kényszerleszállás Besenyszögnél motorhiba miatt-újszász- Tápiógyöngye-Af (163.) S: 7.30 L: VI. 7. Debreczeni Smerd LVG Af-Szolnok-Fülöpszállás-Af (164.) S: 7.00 L: 9.35 VI. 8. Czeripp Harsányi Af-Szeged-Nagykőrös-Kiskunfélegyháza- Szentes-Szeged-Csongrád-Tiszaföldvár- Szolnok-Af (165.) S: 8.00 L: VI. 9. Mayer Füzéressy Af-Tiszaföldvár-Öcsöd-Törökszentmiklós- Tiszarosz-Szolnok-Af (166.) S: 8.00 L: VI. 10. Szöllösy Smerd LVG Af-Balassagyarmat-Losonc-Af (167.) VI. 12. Csanády Harsányi Af-Nagyszécsény-Szolnok-Af (168.) VI. 16. Malovetz Smerd Af-Érsekújvár-Komárom-Af (169.) VI. 17. Klecz Szebeny Af-Érsekújvár-Komárom-Ógyalla-Af (170.) VI. 20. Mayer Harsányi Af-Nagysalló-Léva-Hontnádas-Af (171.) VI. 25. Tóth Stoján Af-Duna mente-esztergom-af (172.) Az ellenforradalmi monitorokat. Mayer Harsányi Af-Duna mente-af (173.) bombázás Az ellenforradalmi monitorok támadása. Szöllösy Smerd Af-Duna mente-esztergom-af (174.) Az ellenforradalmi monitorokat. VI. 26. Debreczeni Harsányi Af-Duna mente-paks-af (175.) bombázás A motor első cilindere levált, kényszerleszállás Tétényistáp és Kamara erdő között (14.10), a gép leszállásnál összetört. VII. 19. Debreczeni Gerő Cegléd-Pusztafenyő-Standa-százlábú híd- Szolnok-Cegléd S: 9.15 L: VII. 21. Tóth Harsányi Cegléd-Törökszentmiklós-Mezőtúr-Cegléd (151.) S: 5.45 L: 6.30 VII. 21. Klér Gara Cegléd-Fegyvernek-Törökszentmiklós- Mezőtúr-Cegléd 34 / MRT Évkönyv 2012

19 VII. 22. Szöllösy Gerő Cegléd-Törökszentmiklós-Fegyvernek- Pusztatenyő-Cegléd S: 7.00 L: 8.30 VII. 23. Csanádi Harsányi Cegléd-Mezőtúr-Túrkeve-Cegléd S: L: VII. 24. Malovetz Gerő Cegléd-Szolnok-Törökszentmiklós- Kisújszállás-Karcag-Mezőtúr-Cegléd S: 5.10 L: 7.30 VII. 25. Kos (Tóth) Stoján Cegléd-Fegyvernek-Kisújszállás-Mezőtúr- Öcsöd-Tiszakürt-Cegléd S: 5.30 L: 9.05 Csanádi Stoján Cegléd-Szolnok-Kalaposfalu-Cegléd S: L: VII. 24. Malovetz Gerő Cegléd-Kisújszállás-Kunmadaras-Kunhegyes- Cegléd S: L: VII. 24. Istvánffy Harsányi Cegléd-Kisújszállás-Kunmadaras-Kunhegyes- Cegléd S: L: VII. 26. Klér Gerő Cegléd-Fegyvernek-Törökszentmiklós- Tiszavezseny-Cegléd (12.) S: 8.00 L: VII. 27. Istvánffy Harsányi Cegléd-Tiszasüly-Fegyvernek- Törökszentmiklós-Csongrád-Cegléd Alacsony felhő és eső miatt a lehetetlen. S: 7.10 L: 8.00 VII. 28. Istvánffy Gerő Cegléd-Tisza vonala Szolnoktól északra- Cegléd (13.) S L: 7.35 VII. 31. Tóth Stoján Cegléd-Szolnok-Tiszapüspöki-Fegyvernek- Tiszabő-Jászladány-Cegléd (16.) S: 6.30 L: 8.30 bombázás bombázás Albertfalvai hattyúdal Augusztus 1-jén a Kormányzótanács lemondott és ezzel véget ért a Tanácsköztársaság időszaka, három nappal később, augusztus 4-én pedig a románok bevonultak Budapestre kezdetét vette az ország, és ezzel együtt a repülőiparunk kirablása. Ezt a folyamatot a légügyi osztályhoz befutó helyzetjelentések alapján meglehetős pontossággal lehet rekonstruálni, álljon itt szemléltetésképpen az albertfalvai repülőgépgyárra vonatkozó jelentések gyűjteménye: augusztus : A Mare repülőgépgyárból 9 gép elszállítását jelentik. A gyárban talált összes fegyvereket a románok elvitték augusztus : A Mare repülőgépgyár jelenti, hogy a románok a jelentett 9 db repülőgépen kívül újabban 13 különböző típusú repülőgépet és több szárnykészletet szállítottak el, acélárut, szegecseket, armatúrákat, cellonlakkot, csavarárut csomagolnak amelyek a gyár tulajdonát képezik. Augusztus hó 18-án egy 19 kocsiból álló vonatot tolattak a gyárba, 6 repülőgéppel és egy alkatrészekkel, amelyeket úgy látszik, a gyárban akarnak javíttatni augusztus 23.: A Mare repülőgépgyár jelenti f. hó 19-én 2 db, 20-án 1 db repülőgépet vittek el a románok. A gyári nyersanyag 33 %-át el akarják szállítani. 11 vagon beraktározásával majdnem elkészültek augusztus 29.: A Mare repülőgépgyár jelenti, hogy a románok által f. évi aug. 23-ig 27 db repülőgép lett átvéve szeptember 3.: A Mare repülőgépgyárnál újabban 1 teljes repülőgépet és 9 garnitúra repülőgép felszerelést vittek el szeptember 9.: A Mare repülőgépgyár jelenti, hogy a románok újabban 7 db komplett repülőgépet vittek el szeptember 24.: A Mare albertfalvai repülőgépgyártól újabb 5 repülőgépet ( ) szállítottak el a románok október 11.: A Mare albertfalvai repülőgépgyárból újabban ismét elvittek 1 db komplett repülőgépet (a negyvenediket). A Honvédelmi Minisztérium által készített végső összesítésnél a kimutatás a fentieknél alacsonyabb számokat tartalmazott, így nem tudni, a különbség minek a számlájára írható HL MTK iratai. Repülések nyilvántartása L.ü., 511/202., 525/207., 529/202., 531/209., 604/203., 605/206., 607/205., 608/202., 609/204., 719/sz.n., 722/sz.n., 724/206, 725/sz.n., 725/202., 725/204., 726/sz.n., 727/sz.n., 728/sz.n., 731/sz.n. hdm. 63. d. 51 HL Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) iratai. 1798/bk., 2197/bk. 37. oszt d. MRT Évkönyv 2012 / 35

20 A románok által a Magyar Repülőgépgyár Rt-ből elszállított kincstári érték: db típus ár/db ár/összesen 4 vízi repülőgép , D.VII/egy L.V.G Llyod-Berg UCI D.D , Mág-Berg német gép (176-os) ezen gépek javítási összértéke motor g. Hassel és 3 g. Gruppen Ausrüst , db gépfegyver és egyéb anyag 3, összesen 11, A veszteség komoly érvágást jelentett a repülőgépgyár számára. A megmaradt anyagok és szerszámgépek segítségével még összeszereltek, illetve befejeztek legalább 3 Hansa-Brandenburg C.I (369-es sorozat) és 6 UFAG C.I felderítőgépet elejéig, majd március 21-én a MARE-t bekebelezte a Neuschloss-Lichtig Flugzeugwerke und Holzindustrie AG, amely profilját tekintve bútorgyártással foglalkozott. Ezt követően a gyárban néhány kísérleti gépen kívül már csak javításokkal foglalkoztak. 52 Az utolsó harci bevetés, amelynél szerepet kapott az albertfalvai repülőtér, Horthy és csapatainak Budapestre történő, november 16-i bevonulásának légi biztosítása volt, ezek azonban már az albertfalvai repüléstörténet egy következő fejezetének hasábjaira tartoznak. Leszállásnál átvágódott Hansa-Brandenburg C.I felderítőgép a Vörös Légjáró Csapatok jelvényével (Winkler Aero Archív) 52 Grosz Haddow Schiemer: i. m. 288., 292. o. 36 / MRT Évkönyv 2012

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Czirok Zoltán Német repülôgépek a Balkánról

Czirok Zoltán Német repülôgépek a Balkánról Czirok Zoltán Német repülôgépek a Balkánról Az elsô világháború befejezése után a Balkánról kivonuló, Mackensen parancsnoksága alá tartozó német hadsereg lefegyverzését az antant elôírásai szerint a Károlyi-kormánynak

Részletesebben

Repülőszázadok Ongán 1919

Repülőszázadok Ongán 1919 Czirók Zoltán Repülőszázadok Ongán 1919 90 évvel ezelőtt igaz mindössze két hónap erejéig mozgalmassá váltak a hétköznapok Onga határában, mivel a Vörös Légjáró Csapatok több repülőalakulata is a község

Részletesebben

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986 Az 1913-ban megindult kezdeményezésre Aszódon 1914. április 30-án megalakult

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010 19.344340

Részletesebben

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban

A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban A Nagy Háború befejezése és következményei szakmai konferencia Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Debrecen, 2018. november 5. A Monarchia utolsó offenzívája a Piavénál 1918-ban Különös tekintettel a debreceni

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu]

Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Címkereső / Utcakereső - Házszámszintű térkép és címkereső - 150 magyar város részletes térképe itt! [Térképnet.hu] Az utcakereső szolgáltatás segítségével könnyen megtalálhatja a keresett címet! Csak

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz

Frissítve: augusztus :28 Netjogtár Hatály: 2008.XII Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányz Magyar joganyagok - 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet - a hivatásos önkormányzat 1. oldal 303/2008. (XII. 18.) Korm. rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok egyszeri

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Czirók Zoltán: Hadirepülők Rákoson ( )

Czirók Zoltán: Hadirepülők Rákoson ( ) Czirók Zoltán: Hadirepülők Rákoson (1918-1919) A magyar repülés kezdeti időszaka szinte egyet jelent Rákosmező fogalmával, a korabeli lovassági gyakorlótér számos repülőkísérletnek volt szemtanúja. 1909

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) Czirók Zoltán

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) Czirók Zoltán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) 251 260. EGY REPÜLŐSZÁZAD VISZONTAGSÁGAI ARADTÓL BÉKÉSCSABÁIG (1918 1919) 1 Czirók Zoltán Az I. világháborúban az új fegyver, a repülőgép megjelenése nagyban

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BUDAPEST BANK ZRT. FIÓKHÁLÓZATÁRÓL ÉS AZ ÁLTALUK VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL (HATÁLYOS JÚLIUS 02-TŐL)

HIRDETMÉNY A BUDAPEST BANK ZRT. FIÓKHÁLÓZATÁRÓL ÉS AZ ÁLTALUK VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL (HATÁLYOS JÚLIUS 02-TŐL) HIRDETMÉNY A BUDAPEST BANK ZRT. FIÓKHÁLÓZATÁRÓL ÉS AZ ÁLTALUK VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL (HATÁLYOS 2018. JÚLIUS 02-TŐL) A Budapest Bank Zrt. Fiókhálózata: Fiók: lakossági, kisvállalkozási és vállalati termékértékesítés

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA FÖLDGÁZ ÜGYINTÉZÉSI PONTOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA Abaújszántó posta zárva zárva zárva 14:00-18:00 08:00-12:00 zárva 08:00-12:00 14:00-18:00 zárva zárva Ajka 1 posta zárva 14:00-18:00 zárva zárva 12:00-16:00

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (wwwantszhu), valamint

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban)

HÖT-ök napi készenléti szolgálati létszáma 54%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontásban) -ök napi készenléti szolgálati létszáma 5%-os egységes tartalékképzéssel (megyei bontás) Létszám Módosított javaslat OSZ jav. tartalék % nettó OSZ jav. Tartalék % Mohács 5 5, 5,, - -,,, 5,, -, 5,, 5, 5,

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

Rejtő Ernő igaz története

Rejtő Ernő igaz története B. Stenge Csaba B. Stenge Csaba: Rejtő Ernő igaz története Rejtő Ernő igaz története Rasztik (Rejtő) Ernő 1919. október 15-én született Baján, római katolikus családban. Édesapja Rasztik István Géza (1888-1939)

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Tájékoztató. A képzés célja:

Tájékoztató. A képzés célja: Tájékoztató A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése c. képzésről A képzést szervezi:, EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-

Részletesebben

Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO Abony Hipermarket Abony TESCO Ajka Hipermarket Ajka TESCO Baja Hipermarket Baja TESCO 41019

Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO Abony Hipermarket Abony TESCO Ajka Hipermarket Ajka TESCO Baja Hipermarket Baja TESCO 41019 Lánc Áruházszám áruház neve város TESCO 41050 Abony Hipermarket Abony TESCO 41770 Ajka Hipermarket Ajka TESCO 41650 Baja Hipermarket Baja TESCO 41019 Balassagyarmat Hipermarket Balassagyarmat TESCO 41021

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN június : Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941 1941. június 27. 1941-1945: Fegyveres semlegesség Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: Semlegességi taktika: Magyarország a II.

Részletesebben

Cím Megnevezés Telefonszám

Cím Megnevezés Telefonszám Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út 21. Ajka 8448 8. számú fkl. Út Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Cím Megnevezés Telefonszám Dózsa György utca 97 Balassagyarmat 2660 Kóvári út 6. Balatonakarattya

Részletesebben

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A Honvédség harmadik L 410-es repülőgépe 924-es fedélzeti számmal állt szolgálatba. 1987. szeptember 8-án érkezett meg a tököli 93-as számú vegyes szállítórepülő

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az országban egy

Részletesebben

6500 Baja, Déri Frigyes sétány Budapest, Bajcsy- Zsilinszky Endre út Budapest, Erzsébet krt. 2.

6500 Baja, Déri Frigyes sétány Budapest, Bajcsy- Zsilinszky Endre út Budapest, Erzsébet krt. 2. Megye CIB bankfiók neve Nyitvatartás Cím Kutya behozható Megjegyzés/ kiegészítés Budapest Allee Fiók H: 10.00-18.00 K: 10.00-18.00 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 Allee Bevásárlóközpont

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/a 896-21-74 237-48-80 E-mail isz.aso@bfkh.hu 13.00 18.00 13.00 16.00 8.30 13.00 8.30 12.30 BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon

Fiók neve Nyitvatartási rend Cím Telefon Ajkai Fiók 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a. 88/510-030 Allee Skála Fiók H: 10.00-20.00 K: 10.00-20.00 Sze:10.00-20.00 Cs: 10.00-20.00 P: 10.00-20.00 Szo:10.00-14.00 Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október

Részletesebben

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI Az ezredforduló környékén az addigi mentőhelikopterek pótlására néhány Mi 2-es helikopter külföldről érkezett Hazánkba. A szóban forgó helikopter Ukrajnából

Részletesebben

Halálos kimenetelű szovjet katonai atrocitások a vasúton 1946-ban

Halálos kimenetelű szovjet katonai atrocitások a vasúton 1946-ban "Harmadszor azt kérdeztem tőle, hogy mi van a kocsiban, azt felelte, hogy a stari papa spaty"1 Halálos kimenetelű szovjet katonai atrocitások a vasúton 1946-ban Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent

Részletesebben

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH Az Egészségügyi Minisztériumnak 2000 nyarán átadott hat honvédségi Mi 2-es helikopter egyike volt a 8918-as oldalszámú is. A helikopterek 2000.

Részletesebben

A hidak és hidászat népszerűsítése a közösségi hálón TÓTH TIBOR

A hidak és hidászat népszerűsítése a közösségi hálón TÓTH TIBOR A hidak és hidászat népszerűsítése a közösségi hálón TÓTH TIBOR 1 Cél: Egy olyan közösségi felület létrehozása, amelyen megtalálhatók a hidak paraméterei folyamatosan követhető az építési folyamat, és

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út

Public. sztenderd nyitvatartású bankfiókjainkban meghirdetett pénztári órák: Budapest, II. kerület, Hidegkúti út Hirdetmény egyedi pénztári órák meghirdetésére Kedves Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Hirdetményben meghatározott bankfiókjainkban pénztári órákat hirdetünk meg. Az egyedi pénztári órákon

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A magyar vasút fejlődési irányai

A magyar vasút fejlődési irányai 3.2.6. A magyar vasút fejlődési irányai A Pán-európai vasúti folyosók A Páneurópai folyosók magyar szakaszai (2000. augusztus) A TINA vasúti folyosók Magyarországon Magyarországot érintő Helsinki folyosók

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

Lengyel Szuhojok Kecskeméten

Lengyel Szuhojok Kecskeméten Lengyel Szuhojok Kecskeméten 2006. június 30-án módomban állt látni lengyel Szu-22-es vadászbombázók leszállását a kecskeméti katonai repülőtéren. Aznap egy nyílt napot tartottak ott, ezért a leszállásokat

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Budapest I.KERÜLET 3011 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I.KERÜLET 3012 01.02-12.23 180 perc 350 Ft/óra Budapest I.KERÜLET 3013 01.01-12.31 00:00-23:59 00:00-23:59 00:00-23:59 525 Ft/óra Budapest

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Bombázók Bevetési Jelentései

Bombázók Bevetési Jelentései Bombázók Bevetési Jelentései Az itt következő négy Bevetési Jelentés eredeti leírását az 1945-ös bombázásokról a 15. Légierők Történelmi Kutatóintézetében őrzik mikrofilmen és gépelt formában. Négy csoport

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012.augusztus 29-én kelt H-KE-III- 352/2012. (Budapest Horizont 2. Tőkevédett Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest,

Részletesebben

Országosan egységes közterületi parkolási zóna adatbázis

Országosan egységes közterületi parkolási zóna adatbázis Országosan egységes közterületi parkolási zóna adatbázis Az adatok tájékoztató jellegűek! Város Zónakód Üzemidő: H-P Üzemidő: Szombat Üzemidő: Vasárnap Üzemidő: Pihenőnap Személygépkocsi díj Ajka 8401

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

A Médiatanács 1326/2018. (XII. 4.) számú döntésének melléklete: a közszolgálati médiaszolgáltatások által használt médiaszolgáltatási lehetősége

A Médiatanács 1326/2018. (XII. 4.) számú döntésének melléklete: a közszolgálati médiaszolgáltatások által használt médiaszolgáltatási lehetősége A Médiatanács 1326/2018. (XII. 4.) számú döntésének melléklete: a közszolgálati médiaszolgáltatások által használt médiaszolgáltatási lehetősége M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) a fentiekkel azonos földrajzi

Részletesebben

A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája

A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája A Magyarországon telepített traffipaxok országos listája 2019.02.15 BÁCS-KISKUN MEGYE Kecskemét, 5. sz. főút, 82+592 km-szelvény Apostag, 51. sz. főút, 74+494 km-szelvény Baja, 51. sz. főút, 159+319 km-szelvény

Részletesebben

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről Háda1 Kft. 4493 Tiszakanyár, Kölcsey út 12. Jelentés energetikai szakreferens tevékenységről 2018. január havi jelentés Készítette: InFend Energy Kft. 1158 Budapest Késmárk utca 7/b. Háda1 Kft. 2018. január

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről Háda1 Kft. 4493 Tiszakanyár, Kölcsey út 12. Jelentés energetikai szakreferens tevékenységről 2018. február havi jelentés Készítette: InFend Energy Kft. 1158 Budapest Késmárk utca 7/b. Háda1 Kft. 2018.

Részletesebben

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről Háda1 Kft. 4493 Tiszakanyár, Kölcsey út 12. Jelentés energetikai szakreferens tevékenységről 2018. március havi jelentés Készítette: InFend Energy Kft. 1158 Budapest Késmárk utca 7/b. Háda1 Kft. 2018.

Részletesebben

ekonyvtar.sk-szeged.hu

ekonyvtar.sk-szeged.hu A SZEGEDI EGYETEM IRTA DR. CZÍMER KÁROLY A SZEGEDI DUGONICS-TÁRSASÁG TAGJA S Z E G E D LENYOMAT A SZEGEDI HÍRADÓ 11. SZAMÁBÓL 1907. A SZEGEDI EGYETEM IRTA DR CZÍMER KÁROLY A SZEGEDI DUGONICS-TÁRSASÁG

Részletesebben

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről Háda1 Kft. 4493 Tiszakanyár, Kölcsey út 12. Jelentés energetikai szakreferens tevékenységről 2018. április havi jelentés Készítette: InFend Energy Kft. 1158 Budapest Késmárk utca 7/b. Háda1 Kft. 2018.

Részletesebben

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT

ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT ITT KELL IGÉNYELNI A NYUGDÍJAT Nyugdíj iránti igényt az alábbi járási hivatalnál illetve ha a jogszerző már nyugellátásban részesült a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Nemzetközi nyugdíjügyekben

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről Háda1 Kft. 4493 Tiszakanyár, Kölcsey út 12. Jelentés energetikai szakreferens tevékenységről 2018. június havi jelentés Készítette: InFend Energy Kft. 1158 Budapest Késmárk utca 7/b. Háda1 Kft. 2018. június

Részletesebben

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről

Jelentés. energetikai szakreferens. tevékenységről Háda1 Kft. 4493 Tiszakanyár, Kölcsey út 12. Jelentés energetikai szakreferens tevékenységről 2018. május havi jelentés Készítette: InFend Energy Kft. 1158 Budapest Késmárk utca 7/b. Háda1 Kft. 2018. május

Részletesebben