Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda"

Átírás

1 Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Hírlevél Az alábbiakban ismertetjük a október 1. napjától december 31. napjáig megjelent, az Önök működése szempontjából feltehetően szükséges vagy figyelemre méltó jogszabályokat, jogszabályváltozásokat. 1. A Magyar Közlöny 172. számában kihirdették a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLIX. törvényt, amelynek rendelkezései október 25-én, január 1-én, valamint október 29-én léptek, illetve lépnek hatályba. A törvény többek között az alábbi törvények módosítását tartalmazza: a) A szabadalmi ügyvivőkről szóló évi XXXII. törvény módosítását, b) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény módosítását, ennek keretében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által készített újdonságkutatási jelentéssel kapcsolatos szabályok módosítását, c) A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló évi XI. törvény módosítását, d) A szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény módosítása, ennek keretében az árva mű felhasználásával kapcsolatos szabályokat, e) A formatervezési minták oltalmáról szóló évi XLVIII. törvény módosítását, és f) A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény módosítása, ennek keretében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szakértői eljárásával kapcsolatos szabályok módosítását. 2. A Magyar Közlöny 176. számában kihirdették a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 375/2013. (X. 25.) Korm. rendeletet, amelynek rendelkezései október 26-án léptek hatályba. A Korm. rendelet az adókedvezmény iránti kérelem, valamint a nagyberuházási projektek támogatására vonatkozó kérelem Dr. Aszmann Róbert Dr. Fuglinszky Ádám Dr. Fuglinszky János Dr. Sárga Emil Dr. Szilágyi Zoltán Newsletter Hereby we send you the legal regulations and the changes in the law which were issued between 1 st October and 31 st December 2013 and are presumably necessary or notable from the point of view of the operation of your business. 1. The Act Nr. CLIX of 2013 on the Modification of Certain Acts on Intellectual Property was announced in the edition Nr. 172 of the Hungarian Bulletin, the articles of which came and come into effect on 25 th of October 2013, 1 st of January 2014, 29 th of October The Act contains amongst others the modification of the following Acts: a) modification of Act Nr. XXXII of 1995 on the Patent Agents, b) modification of Act Nr. XXXIII of 1995 on the Patent Protection of Inventions, which contains the modification of the rules on the novelty-research reports prepared by the Hungarian Intellectual Property Office, c) modification of Act XI of 1997 on the Protection of Trademarks and Geographical Indications, d) modification of Act Nr. LXXVI of 1999 on Copyright, which modified the rules on the usage of the orphan works, e) modification of Act Nr. XLVIII of 2001 on the Protection of Designs, and f) modification of Act Nr. CXXXIV of 2004 on Research and Development and Technological Innovation, which modified the rules on the expertise procedure carried out by the Hungarian Intellectual Property Office. 2. The Government Regulation Nr. 375/2013 (X. 25.) on the Modification of the Government Regulation Nr. 206/2006 (X. 16.) on Tax Allowance for Development was announced in the edition Nr. 176 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 26 th October The Regulation contains modification on the rules of the content of the

2 tartalmi elemeivel kapcsolatos módosításokat tartalmaz. application for tax allowance, and for the subsidization of large investment projects. 3. A Magyar Közlöny 178. számában kihirdették a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 22/2013. (X. 29.) MNB rendeletet, amely október 30-án lépett hatályba, és a jegybanki alapkamat mértékét 3,40 %-ban állapította meg. 4. A Magyar Közlöny 183. számában kihirdették a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 23/2013. (XI. 6.) MNB rendeletet. A MNB rendelet rendelkezései január 1-én léptek hatályba. A jogszabály tartalmazza az érintett szervezetek által (különösen bankok, hitelintézetek, elszámolóházak) a Magyar Nemzeti Bank részére szolgáltatandó információkat. 5. A Magyar Közlöny 184. számában kihirdették az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendeletet, amelynek rendelkezései november 7-én és január 6-án léptek hatályba. Az NGM rendelet tartalmazza az adóügyek elektronikus intézésének (pl. bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítése, bevallási kötelezettség elektronikus teljesítése), a bankkártyás adófizetésének, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított házibankos fizetési megoldással történő egyösszegű adófizetés, valamint az egyes adóügyek telefonon keresztül történő ügyintézésének szabályait. 6. A Magyar Közlöny 185. számában kihirdették a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló évi CLXXIV. törvényt, amelynek rendelkezései én lépnek hatályba. A törvény tartalmazza a szomszédjogok szabályozását, valamint a használati jogok ingatlan-nyilvántartással összefüggő különös szabályait. (A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz 3. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 22/2013 (X. 29.) on the Central Base Rate was announced in the edition Nr. 178 of the Hungarian Bulletin, which came into effect on 30 th October and determined the base rate at 3,40 %. 4. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 23/2013 (XI. 6.) on the Obligations to Data-Supply towards the Central Bank Information System Primarily for the Purpose of Performance of Basic Obligations of the Hungarian National Bank was announced in the edition Nr. 183 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 1 st January The Regulation contains the datasupply obligations of the concerned organizations (e.g. banks, credit institutions, clearing houses) towards the Hungarian National Bank. 5. The Regulation of the Minister for National Economics Nr. 47/2013 (XI. 7.) on Rules of the Electronic Management of Tax Matters before the State Tax Authority, and on the Modification of other Ministerial Regulations on Taxation was announced in the edition Nr. 184 of the came into effect on 7 th November 2013 and 6 th January The Regulation contains the rules on the electronic management of tax matters (e.g. the electronic performance of the obligation to report, to report the changes, to declare tax), on the payment of taxes by bankcard, on the payment of tax in a lump sum via home-banking service provided by a financial institution which has joined the Electronic Payment and Clearing System, and of the management of certain tax matters over the phone. 6. The Act Nr. CLXXIV of 2013 on the Neighbor Rights and the Special Restrictions of Ownership was announced in the edition Nr. 185 of the come into effect on 15 th March The Act contains the rules on the neighbor rights and the special rules on rights of use in connection with the real estate registration.

3 módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket.) 7. A Magyar Közlöny 185. számában kihirdették az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló évi CLXXVI. törvényt, amelynek rendelkezései március 15-én lépnek hatályba. A törvény rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvénnyel együtt kell alkalmazni a gazdasági társaság, a szövetkezet, valamint az egyesülés átalakulása, egyesülése, szétválása során. (A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket.) 8. A Magyar Közlöny 185. számában kihirdették a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvényt, amelynek rendelkezései március 15-én lépnek hatályba. (A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket.) 9. A Magyar Közlöny 185. számában kihirdették az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXIX. törvényt, amelynek rendelkezései december 1-én, január 1-én, január 2-án és július 1-én léptek, illetve lépnek hatályba. A törvény módosítja többek között - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényt (módosulnak a munkáltató által teljesítendő kockázatértékeléssel, a kockázatkezeléssel és a megelőző intézkedések meghatározásával kapcsolatos szabályok, továbbá a munkabalesettel, a foglalkozási megbetegedéssel és a fokozott expozíciós esettel kapcsolatos szabályok) - a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvényt (módosulnak a munkaügyi hatóság ellenőrzési tevékenységének és az alkalmazható intézkedések szabályai). 7. The Act Nr. CLXXVI of 2013 on the Reorganization, Merger and Demerger of Certain Legal Persons was announced in the edition Nr. 185 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which come into effect on 15 th March The regulations of the Act have to be applied together with the Act Nr. V of 2013 on the Civil Code in the course of the reorganization, merger and demerger of companies, co-operatives, and associations. 8. The Act Nr. CLXXVII of 2013 on the Transitional and Authorizing Regulations in Connection with the Entry into Force of the Act Nr. V of 2013 on the Civil Code was announced in the edition Nr. 185 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which come into effect on 15 th March The Act Nr. CLXXIX of 2013 on the Modification of Certain Employment Related Acts was announced in the edition Nr. 185 of the came and come into effect on 1 st December 2013, 1 st January 2014, 2 nd January 2014 and 1 st July The Act modifies amongst others: - the Act Nr. XCIII of 2013 on Safety at Work (the rules on the employer s risk-assessment obligations, on the risk-treatment and on the determination of preventive actions, and rules on the work accident, work-related disease and intense exposition related cases) - Act Nr. LXXV of 1996 on the monitoring of working conditions (the rules on the monitoring activities of labor offices, and applicable actions are modified)

4 10. A Magyar Közlöny 185. számában kihirdették az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvényt, amelynek rendelkezései november 19-én, november 22-én, január 1-én, illetve január 12-én léptek hatályba. A törvény módosítja többek között: - a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvényt (módosul a fogyasztó fogalma, a fogyasztói csoporttal kapcsolatos szabályok, a telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatos szabályok, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályai; a törvénymódosítás megállapítja fogyasztóvédelmi referens alkalmazásának kötelezettségét minden olyan vállalkozás esetében kötelező, amely nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá -, a fogyasztóvédelmi rezsipontok szabályait) - A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvényt (módosulnak a fogalommeghatározások) 11. A Magyar Közlöny 190. számában kihirdették az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló évi CLXXXVI. törvényt, amelynek rendelkezései január 1-én és március 15-én lépnek hatályba. A törvény tartalmazza többek között a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény módosítását, és meghatározza a zár alá- vétel szabályait. 12. A Magyar Közlöny 190. számában kihirdették az építési beruházások közbeszerzései lefolytatásának további gyorsító és egyszerűsítő feltételeiről, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 433/2013. (XI. 18.) Korm. rendeletet, amelynek rendelkezései november 19. napján léptek hatályba. A Korm. rendelet - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletre 10. The Act Nr. CLXXXIII of 2013 on the Modification of Certain Acts for the Purpose of Customer Protection was announced in the edition Nr. 185 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 19 th November 2013, 22 nd November 2013, 1 January 2014 and 12 th January The Act modifies amongst others the following Acts: - Act Nr. CLV of 1997 on Customer Protection (the rules on the definition of customer, on the customers group, on the phone customers - service, on the proceeding of the customer protection office are modified; moreover the Act implies the obligation of the employment of an official responsible for customer protection it is obligatory in case of all companies which do not fall under the scope of the Act on the Small and Medium-size Companies and Support of their Development -, furthermore the Act stipulates the rules on the overheads centers for customer protection) - Act Nr. CLXIV of 2005 on the Commerce (the definitions are modified) 11. The Act Nr. LXXXVI of 2013 on the Modification of Certain Criminal and Connected Acts was announced in the edition Nr. 190 of the came and come into effect on 1 st January 2014 and 15 th March The Act modifies the Act Nr. CIV of 2001 on the Criminal Measures Applicable against Legal Persons,and defines the rules of impoundment. 12. The Government Regulation Nr 443/2013 (XI. 18.) on Further Promoting and Simplifying Conditions of the Public Procurement Procedure for Building Constructions and on the Modification of Government Regulation 306/2011 (XII. 23.) on the Detailed Rules of the Public Procurement Procedure for Building Constructions, and Government Regulation Nr. 310/2011 (XII. 23.) on the Method of Certification of Suitability and Exclusion Criterions, and of Determination of Public Procurement Technical Description was announced in the edition Nr. 190 of the came into effect on 19 th November The Government Regulation with respect to the Government Regulation 306/2011 (XII. 23.) on

5 vonatkozóan meghatározza az aránytalanul alacsony árajánlatnak minősítés feltételeit a rezsióradíjjal kapcsolatban, és indokolás kérési kötelezettséget állapít meg, továbbá módosítja az alvállalkozó igénybevétele esetén alkalmazandó ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szabályokat. A Korm. rendelet - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelettel összefüggésben az igazolások kötelező elfogadására vonatkozó szabályokat módosítja. 13. A Magyar Közlöny 192. számában kihirdették az egyes épület-energetikai tárgyú, valamint építésügyi hatósági eljárásokról és építési követelményekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 440/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletet. A Korm. rendelet módosította az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (meghatározza az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához, valamint a 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében szükséges, kötelezően biztosítandó gépjármű elhelyezési lehetőségek számát.) 14. A Magyar Közlöny 193. számában kihirdették a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló évi CLXXXIX. törvényt, amelynek rendelkezései november 22-én, március 1-én, és január 1-én léptek és lépnek hatályba. A törvény megállapítja a fogyasztók számára készpénzkifizetés vagy készpénzfelvétel esetében két alkalommal díjtól és költségtől mentesen történő igénybevétel szabályait. 15. A Magyar Közlöny 193. számában kihirdették a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény módosításáról szóló évi CXCI. törvényt, amelynek rendelkezései november 22-én léptek hatályba. A módosítás alapján a Kormány vállalkozások összefonódását közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek the Detailed Rules of the Public Procurement Procedure of Building Constructions determines, under which conditions does a price qualify as disproportionally low price in case of the overheads-hourly rate, implies the obligation of reasoning, furthermore it modifies the rules on the payment of consideration in case of the participation of a subcontractor. The Regulation in connection with the Government Regulation Nr. 310/2011 (XII. 23.) on the Method of Certification of Suitability and Exclusion Criterions, and of Determination of Public Procurement Technical Description modified the rules on the obligatory acceptance of the certifications. 13. The Government Regulation Nr. 440/2013 (XI. 20.) on the Modification of Certain Government Regulations concerning Building Energetics, Construction Administrative Proceedings and Construction Requirements was announced in the edition Nr. 192 of the Hungarian Bulletin. The Government Regulation modified the Government Regulation Nr. 253/1997 (XII. 20.) on the National Requirements of Urban Planning and Construction (it determines the minimum number of vehicle parking places, which has to be made available for the proper use of new buildings and independent parts of buildings, and for the shops which are bigger than 300 m2 gross. 14. The Act Nr. CLXXXIX of 2013 on the Modification of the Act Nr. LXXXV of 2009 on the Provision of Money Transfer Services, in Connection with Reduction of Financial Overheads was announced in the edition Nr. 193 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came and come into effect on 22 November 2013, 1 March 2014 and 1 January The Act determines the rules of the twotimes free (money-disbursement or) money with drawing for customers. 15. The Act Nr. CXCI of 2013 on the Modification of the Act Nr. LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Practices and Restriction of Competition was announced in the edition Nr. 193 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 22 nd November According to the Act the government may - for public interest - qualify certain integrations of

6 minősítheti, amely összefonódáshoz nem kell a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni. 16. A Magyar Közlöny 196. számában kihirdették a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 25/2013. (XI. 26.) MNB rendeletet, amely november 27-én lépett hatályba, és a jegybanki alapkamat mértékét 3,20 %-ban állapította meg. 17. A Magyar Közlöny 196. számában kihirdették a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM MeHVM PM együttes rendelet és az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 29/2013. (XI. 26.) KIM rendeletet, amely október 30-án lépett hatályba. A KIM rendelet módosítja a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő beküldésekor előterjesztett elektronikus űrlapra vonatkozó szabályokat. 18. A Magyar Közlöny 199. számában kihirdették az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi CC. törvényt. A törvény többek között az alábbi törvények módosítását tartalmazza: a) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása b) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása c) Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása d) Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosítása e) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosítása f) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény módosítása g) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény módosítása h) A számvitelről szóló évi C. törvény enterprises as important for national strategic purposes, in this case the approval of the Hungarian Competition Authority is not needed. 16. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 25/2013 (XI. 26.) on the Central Base Rate was announced in the edition Nr. 196, which came into effect on 27 th November, 2013, and determined the base rate at 3,20%. 17. The Regulation of the Minister of Public Administration and Justice Nr. 29/2013 (XI. 26.) on the Modification of the IRM-MeHVM-PM Common Regulation Nr. 11/2009 (IV. 28.) on the Electronic Deposition and Announcement of the Annual Account Pursuant to the Act on Accounting, and the IM Regulation Nr. 24/2006. (V. 18.) on Certain Rules on the Electronic Company Registration Procedure and Register of Companies was announced in the edition Nr. 196 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 30 th of October The Regulation modifies the rules on the electronic form which has to be used in the course of the electronic submission of the annual report. 18. The Act Nr. CC of 2013 on the Modification of Certain Tax Related Acts and Other Connected Acts, and of the Act Nr. CXXII of 2010 on the National Tax and Customs Authority was announced in the edition Nr. 199 of the Hungarian Bulletin. The Regulation contains amongst others modification of the following Acts: a) modification of Act Nr. CXVII of 1995 on Personal Income Tax, b) modification of Act Nr. LXXXI of 1996 on Company Tax and Dividend Tax, c) modification of Act Nr. CXXVII of 2007 on Value Added Tax d) modification of Act Nr. XCIII of 1990 on Duties, e) Act Nr. XCII of 2003 on the Order of Taxation, f) Act Nr. LXXX of 1997 on Social Security Benefits, and Persons Entitled to Private Pension, and the Cover of these Services, g) Act Nr. LXVI of 1998 on Medical Contribution h) Act Nr. C of 2000 on Accounting.

7 módosítása i) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosítása 19. A Magyar Közlöny 199. számában kihirdették a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló évi CCI. törvényt, amelynek rendelkezései január 1-én illetve július 1-én léptek, illetve lépnek hatályba. A törvény többek között az alábbi releváns módosításokat tartalmazza: a) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény átfogó módosítását, a törvénymódosítás: - megállapítja az összehasonlító reklám tilalmát, - újraszabályozza a törvény III. Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma Fejezetét, - módosítja a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat, - a Gazdasági Versenyhivatalt autonóm államigazgatási szervvé minősíti, ezzel összefüggésben módosítja a szervezeti szabályokat, - újraszabályozza a törvény VIII. Piac elemzés és ágazati vizsgálat Fejezetét, - módosítja a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásának szabályait, - módosítja a bíróság versenyfelügyeleti eljárásának szabályait - újraszabályozza a törvény XVII. A Gazdasági Versenyhivatal eljárása a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása során Fejezetét, és b) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény módosítását (a Gazdasági Versenyhivatal eljárásával összefüggésben) 20. A Magyar Közlöny 207. számában kihirdették az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló évi CCXIII. i) Act Nr. CXXII of 2010 on the National Tax and Customs Authority. 19. The Act Nr. CCI of 2013 on the Modification of the Act Nr. LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Practices and Restriction of Competition and of Certain Statutory Rules on the Proceedings of the Hungarian Competition Authority was announced in the edition Nr. 199 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came and come into effect on 1 st January 2014, 1 July The Regulation contains the following relevant modifications: a) The overall modification of the Act Nr. LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Practices and Restriction of Competition : - the Act determines the prohibition of comparative advertising, - it replaces Chapter III Prohibition of the unlawful manipulation of business decisions of the Act - it modifies the rules on the control of integration of enterprises - it stipulates that the Hungarian Competition Authority becomes an autonomous administrative body, and the organizational rules are modified respectively, - it replaces Chapter VIII on Market analysis and sector-specific monitoring - it modifies the rules on the competition supervision proceedings of the Hungarian Competition Authority - it modifies the rules on the competition supervision proceedings of the court - it replaces Chapter XVII on the Proceedings of the Hungarian Competition Authority in the course of the application of the Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council, and, b) the modification of Act Nr. XLVII of 2008 on the Prohibition of Unfair Commercial Practice towards Customers (in connection with the proceedings of the Hungarian Competition Authority) 20. The Act Nr. CCXIII of 2013 on the Modification of Certain Acts Concerning Civil Organizations in Connection with the Entry into Force of the Act Nr. 5 of 2013 on the Civil Code, and Modification for other Purposes was announced in the edition Nr. 207 of the

8 törvényt, amely tartalmazza többek között az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény átfogó módosítását. (A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket.) 21. A Magyar Közlöny 211. számában kihirdették a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletet, amelynek rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. Korm. rendelet a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása mellett a minimálbér összegét forintban állapítja meg. 22. A Magyar Közlöny 212. számában kihirdették a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 36/2013. (XII. 17.) MNB rendeletet, amely december 18-án lépett hatályba, és a jegybanki alapkamat mértékét 3,00 %-ban állapította meg. 23. A Magyar Közlöny 212. számában kihirdették a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról 63/2013. (XII. 17.) NGM rendeletet, amelynek rendelkezései január 1-én léptek hatályba. Az NGM rendelet módosítja a munkabalesetek kivizsgálásának szabályait. 24. A Magyar Közlöny 213. számában kihirdették a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló évi CCXXI. törvényt, amelynek rendelkezései március 15-én lépnek hatályba. A hitelbiztosítéki nyilvántartás hitelesen tanúsítja, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a nyilvántartásban szereplő tartalommal hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett. A törvény a hiteles nyilvántartásra vonatkozó szabályokat állapítja meg. (A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Hungarian Bulletin, which contains amongst others the overall modification of the Act Nr. CLXXV of 2011 on the Right to Associate, on Nonprofit Status and on the Functioning and Support of Civil Organizations. 21. The Government Regulation Nr. 483/2013 (XII. 17.) on the Stipulation of the Obligatory Minimum Working Salary (Minimal Salary) and the Guaranteed Salary-Minimum was announced in the edition Nr. 211 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 1 st January The Government Regulation determined the minimal salary at HUF, for the performance of the full working time. 22. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 36/2013 (XII. 17.) on the Central Base Rate was announced in the edition Nr. 212 of the Hungarian Bulletin, which came into effect on 18 th December 2013, and determined the base rate at 3,00 %. 23. The Regulation of the Minister for National Development Nr. 63/2013 (XII. 17.) on the Modification of the MüM Regulation Nr. 5/1993 (XII. 26.) on the Implementation of Act Nr. XCIII of 1993 on Safety at Work was announced in the edition Nr. 212 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 1 st January The Regulation modifies the rules on the examination of accidents at workplace. 24. The Act Nr. CCXXI of 2013 on the Securities Register was announced in the edition Nr. 213 of the come into effect on 15 th March The Securities Register authentically certifies that the person making a statement on securities has made a statement on securities at the registered time with the registered content. The Act determines the rules on the authentic register.

9 Önöket.) 25. A Magyar Közlöny 217. számában kihirdették az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvényt, amelynek rendelkezései január 1-én, valamint március 15-én léptek, illetve lépnek hatályba. A törvény meghatározza a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és az utalványkibocsátó tevékenységének szabályait. 26. A Magyar Közlöny 217. számában kihirdették az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXXXVI. törvényt. A törvény többek között az alábbi törvények módosítását tartalmazza: a) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása, b) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása, c) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosítása, d) A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény módosítása, e) A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény módosítása. 27. A Magyar Közlöny 217. számában kihirdették a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényt, amelynek rendelkezései január 1- jén, március 15-én, valamint július 1-jén léptek, illetve lépnek hatályba. A törvény meghatározza a pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi, szolgáltatási és bankképviseleti tevékenységre, önkéntes intézményvédelemre, valamint betétbiztosításra vonatkozó szabályokat, továbbá a pénzügyi intézményekre alkalmazandó rendelkezéseket. 28. A Magyar Közlöny 219. számában kihirdették a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII. 29.) MNB rendeletet, amelynek rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. A MNB rendelet meghatározza a hatálya alá tartozó szervezetek (így a hitelintézetek) rendeletben foglalt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettsége Magyar Nemzeti Bank részére történő elektronikus teljesítésének szabályait. 25. The Act Nr. CCXXXV of 2013 on Certain Financial Service Providers was announced in the edition Nr. 217 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came and come into effect on 1 st January 2014, 15 th March The Act stipulates the rules on cash flow institutes, on electronic money issuer institutes and on the bill issuing activity. 26. The Act Nr. CCXXXVI of 2013 on the Modification of Certain Financial Acts was announced in the edition Nr. 217 of the Hungarian Bulletin. The Act contains the modification of the following Acts: a) modification of Act Nr. CXVII of 1995 on the Personal Income Tax, b) modification of Act Nr. LXXXI of 1996 on the Company Tax and Dividend Tax, c) modification Act Nr. XX of 2001 on the Hungarian Development Bank Corporation, d) modification of Act Nr. CXX on the Capital Market, e) modification of Act Nr. CVIII on Public Procurement. 27. The Act Nr. CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises was announced in the edition Nr. 217 of the came and come into effect on 1 st January 2014, 15 th March 2014, 1 st July The Act determines the rules on financial services, on supplementary financial services, on service and bank representation, on voluntary institutionprotection, and on deposit insurance, furthermore the rules on financial institutions. 28. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 39/2013 (XII. 29.) on the Obligation to Report the Basic Data by Persons and Organizations Being Subject to the Supervision of the Financial Intermediary System was announced in the edition Nr. 219 of the came into effect on 1 st January The Regulation stipulates the rules on the electronic performance of the obligation to report and datasupply by the organizations (such as credit institutions) towards the Hungarian National

10 29. A Magyar Közlöny 219. számában kihirdették az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár, a biztosító, a független biztosításközvetítő, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 40/2013. (XII. 29.) MNB rendeletet, amelynek rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. A MNB rendelet a hatálya alá tartozó szervezetek panaszkezelésének részletes szabályait határozza meg. 30. A Magyar Közlöny 222. számában kihirdették az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló évi CCLII. törvényt. A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket. 31. A Magyar Közlöny 222. számában kihirdették a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, amelynek rendelkezései december 31-én és január 1-jén léptek hatályba. A Korm. rendelet módosította többek között a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet. 32. A Magyar Közlöny 223. számában kihirdették a pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 535/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, amelynek rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. A Korm. rendelet a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási tevékenységének és kiegészítő szolgáltatásának ellátásához használt informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályokat állapítja meg. Bank. 29. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 40/2013 (XII. 29.) on the Rules of Complaint Treatment of the Voluntary Mutual Insurance Fund, Financial Institute, Money Transfer Institute, Electronicmoney Issuer Institute, Private Pension Fund, Insurer, Independent Insurance-Broker, Employers Pension Provider Institute, Investing Enterprise and Produce Exchange Provider was announced in the edition Nr. 219 of the came into effect on 1 st January The Regulation determines the rules of complaint treatment of the organizations subject to the Regulation. 30. The Act Nr. CCLII of 2013 on the Modification of Certain Acts in Connection with the Entry into Force of the New Civil Code was announced in the edition Nr. 222 of the Hungarian Bulletin. 31. The Government Regulation Nr. 518/2013 (XII. 30.) on the Modification of Government Regulations Containing Specific Accounting Rules in Connection with the Act on Accounting was announced in the edition Nr. 222 of the came into effect on 31 st of December 2013, and 1 st January The Government Regulation modified amongst others the Government Regulation Nr. 250/2000 (XII. 24.) on the Specific Rules on the Preparation of Annual Report and Accountancy of Credit Institutes and Financial Enterprises. 32. The Government Regulation Nr. 535/2013 (XII: 30.) on the Protection of IT System of Financial Institutions, Investing Enterprises and Produce Exchange Providers was announced in the edition Nr. 223 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 1 st January The Regulation contains the provisions governing the protection of the IT system used for financial service, supplementary financial service, investment service activities and for supplementary services.

11 A fenti jogszabályok értelmezésénél, vagy felhasználásánál felmerült bármely kérdéssel kapcsolatban állunk rendelkezésükre, illetve kérésükre a fenti jogszabályokról részletes tájékoztatót készítünk. Tisztelettel: If you have any questions with regard to the above legal regulations concerning their interpretation or application, we are at your disposal and on your request we prepare a detailed summary on the above regulations. Sincerely, Dr. Szilágyi Zoltán Az Iroda Vezetője Dr. Zoltán Szilágyi Head of the Law Office

Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda

Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Hírlevél Az alábbiakban ismertetjük a 2013. szeptember 1-től 2013. szeptember 30. napjáig megjelent, az Önök működése szempontjából feltehetően szükséges vagy

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. november 21-e és december 11-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 193-206. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2013. évi CLXXXVII.

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361)

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U LAW FIRM TEL: (+361) , FAX: (+361) BANKJOGI HÍRLEVÉL/BANKING LAW NEWSLETTER 5/2011-20 JULY 2011 elnökének 7/2011. (VI.16.) PSZÁF rendelete a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről A rendelet hatálya a hitelintézetre, a hitelintézettel

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

A RITEK Zrt. működésére és TITÁN-keretrendszer moduljaira vonatkozó jogszabályok hatályos listája

A RITEK Zrt. működésére és TITÁN-keretrendszer moduljaira vonatkozó jogszabályok hatályos listája A RITEK Zrt. működésére és TITÁN-keretrendszer moduljaira vonatkozó jogszabályok hatályos listája Hatályosság ellenőrzése: www.njt.hu, illetve http://rendeletek.szegedvaros.hu/ segítségével RITEK Zrt.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007

SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 SUPERVISION PROGRAM OF YEAR 2007 Scope of validity: Administrative activity performed by the organisational units supervised by the Deputy President for Food Chain Safety and by the Directorates for Food

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016 HÍRLEVÉL NEWSLETTER a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról about the changes of tax law put into force from 2016 Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott Adózás rendjéről szóló törvény

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

./ (342) , ; -mail:

./ (342) , ; -mail: 2046 28 2008., 28.02.2008. 96-63-5905017458-04022010-089 4 2010. «.» 16 04 2010.»,.. 2010. ), :., 2.. 95/10-8. 20/10-9 : :., 2010. 20/10-9 2.. 20/10-9 3...4 1.....9 2.., 2 (1932-1941)...55 3. (1932-1941)...93...95

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX PhF Fizikai Futures / HUPX PhF Physical Futures Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PHF-2014-0011 Dátum / Of: 15/10/2014 Tárgy / Subject: Piaci Szabályzat módosítása

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 105 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 106 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

2009. évi XXIII. törvény

2009. évi XXIII. törvény 2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

INFORMATION ON DATA MANAGEMENT

INFORMATION ON DATA MANAGEMENT INFORMATION ON DATA MANAGEMENT I. Mode of informing 1. This information (hereinafter: Information on Data Management) refers to the management of personal information during the services provided by Máté

Részletesebben

2015. Åvi pånzçgyi jelentås (PolgÄri TÉrvÅnykÉnyv 3:258. Ñ (1) bek.) MagyarorszÄg: KockÄzatok, lehetősågek Ås MagatartÄsi KÜdex

2015. Åvi pånzçgyi jelentås (PolgÄri TÉrvÅnykÉnyv 3:258. Ñ (1) bek.) MagyarorszÄg: KockÄzatok, lehetősågek Ås MagatartÄsi KÜdex Oldal 1 / 8 P ITEE 1535 Budapest Pf. 8 30. OTP Bank Nyrt. Dr SÄndor CsÄnyi ElnÅk VezÇrigazgatÉ NÄdor u. 16. 1051 Budapest HUNGARY +36-1-473-5955 PatakiS@otpbank.hu Budapest, 2016.03.29. 2015. Åvi pånzçgyi

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

T/3406. számú. törvényjavaslat

T/3406. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3406. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság Oldal 1 / 17 NAME AND REGISTERED

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

on 19 th November, 2013

on 19 th November, 2013 The Faculty of Law and Political Sciences of the Pázmány Péter Catholic University would like to invite you to the conference on The Labour Code in the Light of International Labour Law on 19 th November,

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján.

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján. A 2016. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke 1 Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

2008. évi LX. törvény. az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről

2008. évi LX. törvény. az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az olimpiai jelkép oltalmáról

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity:

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity: Company excerpt Prevalent data of company xxxxxxxxxxxxl Kereskedelmi Korlátolt Felel ısségő Társaság (1075 xxxxxxxxx, Károly krt. 3/c.) with company registration number xxxxxxxxxxxxxxxx on date 2011. február

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika Spare Part Catalog Clutch-matic System We ll Clutch for you! Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika General Notes / Általános Információk Spare Part catalog is available only in English and Hungarian Language.

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 PAGE 1/5 JULY 2014 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal

Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal Megfelelés az új iratkezelési rendeletnek az ELOik modullal Dezsényi Csaba csaba.dezsenyi@ovitas.hu Mindenki nyugodjon meg! Az meg fog felelni az új jogszabályoknak! 2 Mit jelent? Felülvizsgálat Szerelés

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK CAFETÉRIA 2017 Munkáltatói és kifizetői juttatások 2017-ben Budapest, 2017 Szerző: Surányi Imréné ISBN 978-963-638-522-4 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek) ISSN 1788-0165 (Adózási

Részletesebben

Road construction works

Road construction works Road construction works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/45294693.aspx External tender id 246818-2014 Tender type Tender Document type Additional information Procurement procedure Open

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

A gyógyszer-gazdaságossági törvény (a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a

A gyógyszer-gazdaságossági törvény (a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 2011. július 1-jével a gyógyszergazdaságossági törvény promóciós szabályai számos ponton és jelentős mértékben módosultak On 1 July 2011, significant amendments to the EMA s provisions on promotions came

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary:

Ezt a levelet kaptad (alatta a tennivalók magyarul) March 30, 2012 VIA EMAIL. Dear Beneficiary: Amennyiben részvényt vásároltál nagyobb tételben (5000 USD felett) a DubLi alapítványától, ezt a levelet kaptad emailben, melyre LEGKÉSŐBB 2012 április 30.ig kell elküldjed a választ, hogy megkapd a részvényeket.

Részletesebben

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 August 2005 11519/05 COPEN 117 EJN 39 EUROJUST 43 NOTE from : to : Subject : Hungarian delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 17. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 17. szám MAGYAR KÖZLÖNY 17. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 11., csütörtök Tartalomjegyzék 20/2016. (II. 11.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions

1. Bevezető rendelkezések 1 Introductory Provisions ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DATA MANAGEMENT REGULATIONS amely készült a Jaipur Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 3. ; cégjegyzékszáma: 01-09- 984763) (a továbbiakban:

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben