Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda"

Átírás

1 Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Hírlevél Az alábbiakban ismertetjük a október 1. napjától december 31. napjáig megjelent, az Önök működése szempontjából feltehetően szükséges vagy figyelemre méltó jogszabályokat, jogszabályváltozásokat. 1. A Magyar Közlöny 172. számában kihirdették a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLIX. törvényt, amelynek rendelkezései október 25-én, január 1-én, valamint október 29-én léptek, illetve lépnek hatályba. A törvény többek között az alábbi törvények módosítását tartalmazza: a) A szabadalmi ügyvivőkről szóló évi XXXII. törvény módosítását, b) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény módosítását, ennek keretében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által készített újdonságkutatási jelentéssel kapcsolatos szabályok módosítását, c) A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló évi XI. törvény módosítását, d) A szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény módosítása, ennek keretében az árva mű felhasználásával kapcsolatos szabályokat, e) A formatervezési minták oltalmáról szóló évi XLVIII. törvény módosítását, és f) A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény módosítása, ennek keretében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szakértői eljárásával kapcsolatos szabályok módosítását. 2. A Magyar Közlöny 176. számában kihirdették a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 375/2013. (X. 25.) Korm. rendeletet, amelynek rendelkezései október 26-án léptek hatályba. A Korm. rendelet az adókedvezmény iránti kérelem, valamint a nagyberuházási projektek támogatására vonatkozó kérelem Dr. Aszmann Róbert Dr. Fuglinszky Ádám Dr. Fuglinszky János Dr. Sárga Emil Dr. Szilágyi Zoltán Newsletter Hereby we send you the legal regulations and the changes in the law which were issued between 1 st October and 31 st December 2013 and are presumably necessary or notable from the point of view of the operation of your business. 1. The Act Nr. CLIX of 2013 on the Modification of Certain Acts on Intellectual Property was announced in the edition Nr. 172 of the Hungarian Bulletin, the articles of which came and come into effect on 25 th of October 2013, 1 st of January 2014, 29 th of October The Act contains amongst others the modification of the following Acts: a) modification of Act Nr. XXXII of 1995 on the Patent Agents, b) modification of Act Nr. XXXIII of 1995 on the Patent Protection of Inventions, which contains the modification of the rules on the novelty-research reports prepared by the Hungarian Intellectual Property Office, c) modification of Act XI of 1997 on the Protection of Trademarks and Geographical Indications, d) modification of Act Nr. LXXVI of 1999 on Copyright, which modified the rules on the usage of the orphan works, e) modification of Act Nr. XLVIII of 2001 on the Protection of Designs, and f) modification of Act Nr. CXXXIV of 2004 on Research and Development and Technological Innovation, which modified the rules on the expertise procedure carried out by the Hungarian Intellectual Property Office. 2. The Government Regulation Nr. 375/2013 (X. 25.) on the Modification of the Government Regulation Nr. 206/2006 (X. 16.) on Tax Allowance for Development was announced in the edition Nr. 176 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 26 th October The Regulation contains modification on the rules of the content of the

2 tartalmi elemeivel kapcsolatos módosításokat tartalmaz. application for tax allowance, and for the subsidization of large investment projects. 3. A Magyar Közlöny 178. számában kihirdették a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 22/2013. (X. 29.) MNB rendeletet, amely október 30-án lépett hatályba, és a jegybanki alapkamat mértékét 3,40 %-ban állapította meg. 4. A Magyar Közlöny 183. számában kihirdették a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 23/2013. (XI. 6.) MNB rendeletet. A MNB rendelet rendelkezései január 1-én léptek hatályba. A jogszabály tartalmazza az érintett szervezetek által (különösen bankok, hitelintézetek, elszámolóházak) a Magyar Nemzeti Bank részére szolgáltatandó információkat. 5. A Magyar Közlöny 184. számában kihirdették az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendeletet, amelynek rendelkezései november 7-én és január 6-án léptek hatályba. Az NGM rendelet tartalmazza az adóügyek elektronikus intézésének (pl. bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítése, bevallási kötelezettség elektronikus teljesítése), a bankkártyás adófizetésének, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított házibankos fizetési megoldással történő egyösszegű adófizetés, valamint az egyes adóügyek telefonon keresztül történő ügyintézésének szabályait. 6. A Magyar Közlöny 185. számában kihirdették a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló évi CLXXIV. törvényt, amelynek rendelkezései én lépnek hatályba. A törvény tartalmazza a szomszédjogok szabályozását, valamint a használati jogok ingatlan-nyilvántartással összefüggő különös szabályait. (A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz 3. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 22/2013 (X. 29.) on the Central Base Rate was announced in the edition Nr. 178 of the Hungarian Bulletin, which came into effect on 30 th October and determined the base rate at 3,40 %. 4. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 23/2013 (XI. 6.) on the Obligations to Data-Supply towards the Central Bank Information System Primarily for the Purpose of Performance of Basic Obligations of the Hungarian National Bank was announced in the edition Nr. 183 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 1 st January The Regulation contains the datasupply obligations of the concerned organizations (e.g. banks, credit institutions, clearing houses) towards the Hungarian National Bank. 5. The Regulation of the Minister for National Economics Nr. 47/2013 (XI. 7.) on Rules of the Electronic Management of Tax Matters before the State Tax Authority, and on the Modification of other Ministerial Regulations on Taxation was announced in the edition Nr. 184 of the came into effect on 7 th November 2013 and 6 th January The Regulation contains the rules on the electronic management of tax matters (e.g. the electronic performance of the obligation to report, to report the changes, to declare tax), on the payment of taxes by bankcard, on the payment of tax in a lump sum via home-banking service provided by a financial institution which has joined the Electronic Payment and Clearing System, and of the management of certain tax matters over the phone. 6. The Act Nr. CLXXIV of 2013 on the Neighbor Rights and the Special Restrictions of Ownership was announced in the edition Nr. 185 of the come into effect on 15 th March The Act contains the rules on the neighbor rights and the special rules on rights of use in connection with the real estate registration.

3 módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket.) 7. A Magyar Közlöny 185. számában kihirdették az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló évi CLXXVI. törvényt, amelynek rendelkezései március 15-én lépnek hatályba. A törvény rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvénnyel együtt kell alkalmazni a gazdasági társaság, a szövetkezet, valamint az egyesülés átalakulása, egyesülése, szétválása során. (A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket.) 8. A Magyar Közlöny 185. számában kihirdették a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvényt, amelynek rendelkezései március 15-én lépnek hatályba. (A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket.) 9. A Magyar Közlöny 185. számában kihirdették az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXIX. törvényt, amelynek rendelkezései december 1-én, január 1-én, január 2-án és július 1-én léptek, illetve lépnek hatályba. A törvény módosítja többek között - a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényt (módosulnak a munkáltató által teljesítendő kockázatértékeléssel, a kockázatkezeléssel és a megelőző intézkedések meghatározásával kapcsolatos szabályok, továbbá a munkabalesettel, a foglalkozási megbetegedéssel és a fokozott expozíciós esettel kapcsolatos szabályok) - a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvényt (módosulnak a munkaügyi hatóság ellenőrzési tevékenységének és az alkalmazható intézkedések szabályai). 7. The Act Nr. CLXXVI of 2013 on the Reorganization, Merger and Demerger of Certain Legal Persons was announced in the edition Nr. 185 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which come into effect on 15 th March The regulations of the Act have to be applied together with the Act Nr. V of 2013 on the Civil Code in the course of the reorganization, merger and demerger of companies, co-operatives, and associations. 8. The Act Nr. CLXXVII of 2013 on the Transitional and Authorizing Regulations in Connection with the Entry into Force of the Act Nr. V of 2013 on the Civil Code was announced in the edition Nr. 185 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which come into effect on 15 th March The Act Nr. CLXXIX of 2013 on the Modification of Certain Employment Related Acts was announced in the edition Nr. 185 of the came and come into effect on 1 st December 2013, 1 st January 2014, 2 nd January 2014 and 1 st July The Act modifies amongst others: - the Act Nr. XCIII of 2013 on Safety at Work (the rules on the employer s risk-assessment obligations, on the risk-treatment and on the determination of preventive actions, and rules on the work accident, work-related disease and intense exposition related cases) - Act Nr. LXXV of 1996 on the monitoring of working conditions (the rules on the monitoring activities of labor offices, and applicable actions are modified)

4 10. A Magyar Közlöny 185. számában kihirdették az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvényt, amelynek rendelkezései november 19-én, november 22-én, január 1-én, illetve január 12-én léptek hatályba. A törvény módosítja többek között: - a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvényt (módosul a fogyasztó fogalma, a fogyasztói csoporttal kapcsolatos szabályok, a telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatos szabályok, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályai; a törvénymódosítás megállapítja fogyasztóvédelmi referens alkalmazásának kötelezettségét minden olyan vállalkozás esetében kötelező, amely nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá -, a fogyasztóvédelmi rezsipontok szabályait) - A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvényt (módosulnak a fogalommeghatározások) 11. A Magyar Közlöny 190. számában kihirdették az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról szóló évi CLXXXVI. törvényt, amelynek rendelkezései január 1-én és március 15-én lépnek hatályba. A törvény tartalmazza többek között a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény módosítását, és meghatározza a zár alá- vétel szabályait. 12. A Magyar Közlöny 190. számában kihirdették az építési beruházások közbeszerzései lefolytatásának további gyorsító és egyszerűsítő feltételeiről, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 433/2013. (XI. 18.) Korm. rendeletet, amelynek rendelkezései november 19. napján léptek hatályba. A Korm. rendelet - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletre 10. The Act Nr. CLXXXIII of 2013 on the Modification of Certain Acts for the Purpose of Customer Protection was announced in the edition Nr. 185 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 19 th November 2013, 22 nd November 2013, 1 January 2014 and 12 th January The Act modifies amongst others the following Acts: - Act Nr. CLV of 1997 on Customer Protection (the rules on the definition of customer, on the customers group, on the phone customers - service, on the proceeding of the customer protection office are modified; moreover the Act implies the obligation of the employment of an official responsible for customer protection it is obligatory in case of all companies which do not fall under the scope of the Act on the Small and Medium-size Companies and Support of their Development -, furthermore the Act stipulates the rules on the overheads centers for customer protection) - Act Nr. CLXIV of 2005 on the Commerce (the definitions are modified) 11. The Act Nr. LXXXVI of 2013 on the Modification of Certain Criminal and Connected Acts was announced in the edition Nr. 190 of the came and come into effect on 1 st January 2014 and 15 th March The Act modifies the Act Nr. CIV of 2001 on the Criminal Measures Applicable against Legal Persons,and defines the rules of impoundment. 12. The Government Regulation Nr 443/2013 (XI. 18.) on Further Promoting and Simplifying Conditions of the Public Procurement Procedure for Building Constructions and on the Modification of Government Regulation 306/2011 (XII. 23.) on the Detailed Rules of the Public Procurement Procedure for Building Constructions, and Government Regulation Nr. 310/2011 (XII. 23.) on the Method of Certification of Suitability and Exclusion Criterions, and of Determination of Public Procurement Technical Description was announced in the edition Nr. 190 of the came into effect on 19 th November The Government Regulation with respect to the Government Regulation 306/2011 (XII. 23.) on

5 vonatkozóan meghatározza az aránytalanul alacsony árajánlatnak minősítés feltételeit a rezsióradíjjal kapcsolatban, és indokolás kérési kötelezettséget állapít meg, továbbá módosítja az alvállalkozó igénybevétele esetén alkalmazandó ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szabályokat. A Korm. rendelet - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelettel összefüggésben az igazolások kötelező elfogadására vonatkozó szabályokat módosítja. 13. A Magyar Közlöny 192. számában kihirdették az egyes épület-energetikai tárgyú, valamint építésügyi hatósági eljárásokról és építési követelményekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 440/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletet. A Korm. rendelet módosította az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (meghatározza az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához, valamint a 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében szükséges, kötelezően biztosítandó gépjármű elhelyezési lehetőségek számát.) 14. A Magyar Közlöny 193. számában kihirdették a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény módosításáról szóló évi CLXXXIX. törvényt, amelynek rendelkezései november 22-én, március 1-én, és január 1-én léptek és lépnek hatályba. A törvény megállapítja a fogyasztók számára készpénzkifizetés vagy készpénzfelvétel esetében két alkalommal díjtól és költségtől mentesen történő igénybevétel szabályait. 15. A Magyar Közlöny 193. számában kihirdették a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény módosításáról szóló évi CXCI. törvényt, amelynek rendelkezései november 22-én léptek hatályba. A módosítás alapján a Kormány vállalkozások összefonódását közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek the Detailed Rules of the Public Procurement Procedure of Building Constructions determines, under which conditions does a price qualify as disproportionally low price in case of the overheads-hourly rate, implies the obligation of reasoning, furthermore it modifies the rules on the payment of consideration in case of the participation of a subcontractor. The Regulation in connection with the Government Regulation Nr. 310/2011 (XII. 23.) on the Method of Certification of Suitability and Exclusion Criterions, and of Determination of Public Procurement Technical Description modified the rules on the obligatory acceptance of the certifications. 13. The Government Regulation Nr. 440/2013 (XI. 20.) on the Modification of Certain Government Regulations concerning Building Energetics, Construction Administrative Proceedings and Construction Requirements was announced in the edition Nr. 192 of the Hungarian Bulletin. The Government Regulation modified the Government Regulation Nr. 253/1997 (XII. 20.) on the National Requirements of Urban Planning and Construction (it determines the minimum number of vehicle parking places, which has to be made available for the proper use of new buildings and independent parts of buildings, and for the shops which are bigger than 300 m2 gross. 14. The Act Nr. CLXXXIX of 2013 on the Modification of the Act Nr. LXXXV of 2009 on the Provision of Money Transfer Services, in Connection with Reduction of Financial Overheads was announced in the edition Nr. 193 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came and come into effect on 22 November 2013, 1 March 2014 and 1 January The Act determines the rules of the twotimes free (money-disbursement or) money with drawing for customers. 15. The Act Nr. CXCI of 2013 on the Modification of the Act Nr. LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Practices and Restriction of Competition was announced in the edition Nr. 193 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 22 nd November According to the Act the government may - for public interest - qualify certain integrations of

6 minősítheti, amely összefonódáshoz nem kell a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérni. 16. A Magyar Közlöny 196. számában kihirdették a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 25/2013. (XI. 26.) MNB rendeletet, amely november 27-én lépett hatályba, és a jegybanki alapkamat mértékét 3,20 %-ban állapította meg. 17. A Magyar Közlöny 196. számában kihirdették a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM MeHVM PM együttes rendelet és az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 29/2013. (XI. 26.) KIM rendeletet, amely október 30-án lépett hatályba. A KIM rendelet módosítja a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő beküldésekor előterjesztett elektronikus űrlapra vonatkozó szabályokat. 18. A Magyar Közlöny 199. számában kihirdették az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról szóló évi CC. törvényt. A törvény többek között az alábbi törvények módosítását tartalmazza: a) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása b) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása c) Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása d) Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosítása e) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosítása f) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény módosítása g) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény módosítása h) A számvitelről szóló évi C. törvény enterprises as important for national strategic purposes, in this case the approval of the Hungarian Competition Authority is not needed. 16. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 25/2013 (XI. 26.) on the Central Base Rate was announced in the edition Nr. 196, which came into effect on 27 th November, 2013, and determined the base rate at 3,20%. 17. The Regulation of the Minister of Public Administration and Justice Nr. 29/2013 (XI. 26.) on the Modification of the IRM-MeHVM-PM Common Regulation Nr. 11/2009 (IV. 28.) on the Electronic Deposition and Announcement of the Annual Account Pursuant to the Act on Accounting, and the IM Regulation Nr. 24/2006. (V. 18.) on Certain Rules on the Electronic Company Registration Procedure and Register of Companies was announced in the edition Nr. 196 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 30 th of October The Regulation modifies the rules on the electronic form which has to be used in the course of the electronic submission of the annual report. 18. The Act Nr. CC of 2013 on the Modification of Certain Tax Related Acts and Other Connected Acts, and of the Act Nr. CXXII of 2010 on the National Tax and Customs Authority was announced in the edition Nr. 199 of the Hungarian Bulletin. The Regulation contains amongst others modification of the following Acts: a) modification of Act Nr. CXVII of 1995 on Personal Income Tax, b) modification of Act Nr. LXXXI of 1996 on Company Tax and Dividend Tax, c) modification of Act Nr. CXXVII of 2007 on Value Added Tax d) modification of Act Nr. XCIII of 1990 on Duties, e) Act Nr. XCII of 2003 on the Order of Taxation, f) Act Nr. LXXX of 1997 on Social Security Benefits, and Persons Entitled to Private Pension, and the Cover of these Services, g) Act Nr. LXVI of 1998 on Medical Contribution h) Act Nr. C of 2000 on Accounting.

7 módosítása i) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosítása 19. A Magyar Közlöny 199. számában kihirdették a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló évi CCI. törvényt, amelynek rendelkezései január 1-én illetve július 1-én léptek, illetve lépnek hatályba. A törvény többek között az alábbi releváns módosításokat tartalmazza: a) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény átfogó módosítását, a törvénymódosítás: - megállapítja az összehasonlító reklám tilalmát, - újraszabályozza a törvény III. Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma Fejezetét, - módosítja a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat, - a Gazdasági Versenyhivatalt autonóm államigazgatási szervvé minősíti, ezzel összefüggésben módosítja a szervezeti szabályokat, - újraszabályozza a törvény VIII. Piac elemzés és ágazati vizsgálat Fejezetét, - módosítja a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásának szabályait, - módosítja a bíróság versenyfelügyeleti eljárásának szabályait - újraszabályozza a törvény XVII. A Gazdasági Versenyhivatal eljárása a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása során Fejezetét, és b) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény módosítását (a Gazdasági Versenyhivatal eljárásával összefüggésben) 20. A Magyar Közlöny 207. számában kihirdették az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló évi CCXIII. i) Act Nr. CXXII of 2010 on the National Tax and Customs Authority. 19. The Act Nr. CCI of 2013 on the Modification of the Act Nr. LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Practices and Restriction of Competition and of Certain Statutory Rules on the Proceedings of the Hungarian Competition Authority was announced in the edition Nr. 199 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came and come into effect on 1 st January 2014, 1 July The Regulation contains the following relevant modifications: a) The overall modification of the Act Nr. LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Practices and Restriction of Competition : - the Act determines the prohibition of comparative advertising, - it replaces Chapter III Prohibition of the unlawful manipulation of business decisions of the Act - it modifies the rules on the control of integration of enterprises - it stipulates that the Hungarian Competition Authority becomes an autonomous administrative body, and the organizational rules are modified respectively, - it replaces Chapter VIII on Market analysis and sector-specific monitoring - it modifies the rules on the competition supervision proceedings of the Hungarian Competition Authority - it modifies the rules on the competition supervision proceedings of the court - it replaces Chapter XVII on the Proceedings of the Hungarian Competition Authority in the course of the application of the Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council, and, b) the modification of Act Nr. XLVII of 2008 on the Prohibition of Unfair Commercial Practice towards Customers (in connection with the proceedings of the Hungarian Competition Authority) 20. The Act Nr. CCXIII of 2013 on the Modification of Certain Acts Concerning Civil Organizations in Connection with the Entry into Force of the Act Nr. 5 of 2013 on the Civil Code, and Modification for other Purposes was announced in the edition Nr. 207 of the

8 törvényt, amely tartalmazza többek között az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény átfogó módosítását. (A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket.) 21. A Magyar Közlöny 211. számában kihirdették a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletet, amelynek rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. Korm. rendelet a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása mellett a minimálbér összegét forintban állapítja meg. 22. A Magyar Közlöny 212. számában kihirdették a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 36/2013. (XII. 17.) MNB rendeletet, amely december 18-án lépett hatályba, és a jegybanki alapkamat mértékét 3,00 %-ban állapította meg. 23. A Magyar Közlöny 212. számában kihirdették a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról 63/2013. (XII. 17.) NGM rendeletet, amelynek rendelkezései január 1-én léptek hatályba. Az NGM rendelet módosítja a munkabalesetek kivizsgálásának szabályait. 24. A Magyar Közlöny 213. számában kihirdették a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló évi CCXXI. törvényt, amelynek rendelkezései március 15-én lépnek hatályba. A hitelbiztosítéki nyilvántartás hitelesen tanúsítja, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a nyilvántartásban szereplő tartalommal hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett. A törvény a hiteles nyilvántartásra vonatkozó szabályokat állapítja meg. (A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Hungarian Bulletin, which contains amongst others the overall modification of the Act Nr. CLXXV of 2011 on the Right to Associate, on Nonprofit Status and on the Functioning and Support of Civil Organizations. 21. The Government Regulation Nr. 483/2013 (XII. 17.) on the Stipulation of the Obligatory Minimum Working Salary (Minimal Salary) and the Guaranteed Salary-Minimum was announced in the edition Nr. 211 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 1 st January The Government Regulation determined the minimal salary at HUF, for the performance of the full working time. 22. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 36/2013 (XII. 17.) on the Central Base Rate was announced in the edition Nr. 212 of the Hungarian Bulletin, which came into effect on 18 th December 2013, and determined the base rate at 3,00 %. 23. The Regulation of the Minister for National Development Nr. 63/2013 (XII. 17.) on the Modification of the MüM Regulation Nr. 5/1993 (XII. 26.) on the Implementation of Act Nr. XCIII of 1993 on Safety at Work was announced in the edition Nr. 212 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 1 st January The Regulation modifies the rules on the examination of accidents at workplace. 24. The Act Nr. CCXXI of 2013 on the Securities Register was announced in the edition Nr. 213 of the come into effect on 15 th March The Securities Register authentically certifies that the person making a statement on securities has made a statement on securities at the registered time with the registered content. The Act determines the rules on the authentic register.

9 Önöket.) 25. A Magyar Közlöny 217. számában kihirdették az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvényt, amelynek rendelkezései január 1-én, valamint március 15-én léptek, illetve lépnek hatályba. A törvény meghatározza a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és az utalványkibocsátó tevékenységének szabályait. 26. A Magyar Közlöny 217. számában kihirdették az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXXXVI. törvényt. A törvény többek között az alábbi törvények módosítását tartalmazza: a) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény módosítása, b) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása, c) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény módosítása, d) A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény módosítása, e) A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény módosítása. 27. A Magyar Közlöny 217. számában kihirdették a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvényt, amelynek rendelkezései január 1- jén, március 15-én, valamint július 1-jén léptek, illetve lépnek hatályba. A törvény meghatározza a pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi, szolgáltatási és bankképviseleti tevékenységre, önkéntes intézményvédelemre, valamint betétbiztosításra vonatkozó szabályokat, továbbá a pénzügyi intézményekre alkalmazandó rendelkezéseket. 28. A Magyar Közlöny 219. számában kihirdették a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII. 29.) MNB rendeletet, amelynek rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. A MNB rendelet meghatározza a hatálya alá tartozó szervezetek (így a hitelintézetek) rendeletben foglalt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettsége Magyar Nemzeti Bank részére történő elektronikus teljesítésének szabályait. 25. The Act Nr. CCXXXV of 2013 on Certain Financial Service Providers was announced in the edition Nr. 217 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came and come into effect on 1 st January 2014, 15 th March The Act stipulates the rules on cash flow institutes, on electronic money issuer institutes and on the bill issuing activity. 26. The Act Nr. CCXXXVI of 2013 on the Modification of Certain Financial Acts was announced in the edition Nr. 217 of the Hungarian Bulletin. The Act contains the modification of the following Acts: a) modification of Act Nr. CXVII of 1995 on the Personal Income Tax, b) modification of Act Nr. LXXXI of 1996 on the Company Tax and Dividend Tax, c) modification Act Nr. XX of 2001 on the Hungarian Development Bank Corporation, d) modification of Act Nr. CXX on the Capital Market, e) modification of Act Nr. CVIII on Public Procurement. 27. The Act Nr. CCXXXVII of 2013 on Credit Institutions and Financial Enterprises was announced in the edition Nr. 217 of the came and come into effect on 1 st January 2014, 15 th March 2014, 1 st July The Act determines the rules on financial services, on supplementary financial services, on service and bank representation, on voluntary institutionprotection, and on deposit insurance, furthermore the rules on financial institutions. 28. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 39/2013 (XII. 29.) on the Obligation to Report the Basic Data by Persons and Organizations Being Subject to the Supervision of the Financial Intermediary System was announced in the edition Nr. 219 of the came into effect on 1 st January The Regulation stipulates the rules on the electronic performance of the obligation to report and datasupply by the organizations (such as credit institutions) towards the Hungarian National

10 29. A Magyar Közlöny 219. számában kihirdették az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár, a biztosító, a független biztosításközvetítő, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 40/2013. (XII. 29.) MNB rendeletet, amelynek rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. A MNB rendelet a hatálya alá tartozó szervezetek panaszkezelésének részletes szabályait határozza meg. 30. A Magyar Közlöny 222. számában kihirdették az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló évi CCLII. törvényt. A fenti törvény az új Polgári Törvénykönyvhöz módosításokról külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket. 31. A Magyar Közlöny 222. számában kihirdették a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, amelynek rendelkezései december 31-én és január 1-jén léptek hatályba. A Korm. rendelet módosította többek között a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet. 32. A Magyar Közlöny 223. számában kihirdették a pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 535/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, amelynek rendelkezései január 1-jén léptek hatályba. A Korm. rendelet a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a befektetési szolgáltatási tevékenységének és kiegészítő szolgáltatásának ellátásához használt informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályokat állapítja meg. Bank. 29. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 40/2013 (XII. 29.) on the Rules of Complaint Treatment of the Voluntary Mutual Insurance Fund, Financial Institute, Money Transfer Institute, Electronicmoney Issuer Institute, Private Pension Fund, Insurer, Independent Insurance-Broker, Employers Pension Provider Institute, Investing Enterprise and Produce Exchange Provider was announced in the edition Nr. 219 of the came into effect on 1 st January The Regulation determines the rules of complaint treatment of the organizations subject to the Regulation. 30. The Act Nr. CCLII of 2013 on the Modification of Certain Acts in Connection with the Entry into Force of the New Civil Code was announced in the edition Nr. 222 of the Hungarian Bulletin. 31. The Government Regulation Nr. 518/2013 (XII. 30.) on the Modification of Government Regulations Containing Specific Accounting Rules in Connection with the Act on Accounting was announced in the edition Nr. 222 of the came into effect on 31 st of December 2013, and 1 st January The Government Regulation modified amongst others the Government Regulation Nr. 250/2000 (XII. 24.) on the Specific Rules on the Preparation of Annual Report and Accountancy of Credit Institutes and Financial Enterprises. 32. The Government Regulation Nr. 535/2013 (XII: 30.) on the Protection of IT System of Financial Institutions, Investing Enterprises and Produce Exchange Providers was announced in the edition Nr. 223 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came into effect on 1 st January The Regulation contains the provisions governing the protection of the IT system used for financial service, supplementary financial service, investment service activities and for supplementary services.

11 A fenti jogszabályok értelmezésénél, vagy felhasználásánál felmerült bármely kérdéssel kapcsolatban állunk rendelkezésükre, illetve kérésükre a fenti jogszabályokról részletes tájékoztatót készítünk. Tisztelettel: If you have any questions with regard to the above legal regulations concerning their interpretation or application, we are at your disposal and on your request we prepare a detailed summary on the above regulations. Sincerely, Dr. Szilágyi Zoltán Az Iroda Vezetője Dr. Zoltán Szilágyi Head of the Law Office

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations www.1x1forditoiroda.hu

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations www.1x1forditoiroda.hu Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between

ENGAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. hereby entered into by and between MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely:.....;cégjegyzékszám:.... ; képviseli:.. (név)... (tisztség).. (cégjegyzés módja) mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről pedig a

Részletesebben

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a lakossági deviza-jelzáloghitel állománnyal rendelkező pénzügyi intézmények képviseletében eljáró Magyar Bankszövetség képviselői között

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 18., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi LXX. törvény A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN

Havasi Ügyvédi Iroda. AZ ÚJ Ptk. HATÁLYBALÉPÉSE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ Ptk. TÁRSASÁGI JOGI FEJEZETÉBEN Havasi Ügyvédi Iroda lawfirm Rechtsanwaltkanzlei office H-9022 Győr, Kiss J. u. 7/A. phone (36 96) 526-905 fax (36 96) 526-906 dhavasi@havasi.gyor.hu office@havasi.gyor.hu www.havasiadvocat.com bankszámlaszám/bank

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 181. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 29., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 181. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 29., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 29., hétfõ 181. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXXVIII. törvény Az Európai Unióról szóló Szerzõdéshez, az Európai Unió Mûködésérõl szóló

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

HMJ-n szereplő jogszabályok listája

HMJ-n szereplő jogszabályok listája 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (nem)

Részletesebben

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat Glossary magyar:layout 1 6/7/11 11:14 AM Page 1 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara örömmel ajánlja figyelmükbe ezt a Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat elôsegítve ezzel a legjobb

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben