Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda"

Átírás

1 Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Hírlevél Az alábbiakban ismertetjük a szeptember 1-től szeptember 30. napjáig megjelent, az Önök működése szempontjából feltehetően szükséges vagy figyelemre méltó jogszabályokat, jogszabályváltozásokat. 1. A Magyar Közlöny 149. számában kihirdették a villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 52/2013. (IX. 13.) NFM rendeletet, amelynek rendelkezései szeptember 14-én, november 15-én, illetve május 1-én lépnek hatályba. Az NFM rendelet az alábbi releváns szabályokat tartalmazza: - A felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások - Az elosztó és az egyetemes szolgáltató által ingyenesen biztosítandó szolgáltatások - A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások - A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai (A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény értelmében felhasználónak minősül, aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez) 2. A Magyar Közlöny 153. számában kihirdették a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalókat Dr. Aszmann Róbert Dr. Fuglinszky Ádám Dr. Fuglinszky János Dr. Sárga Emil Dr. Szilágyi Zoltán Newsletter Hereby we send you the legal regulations and the changes in the law which were issued between 1 st September and 30 th September 2013 and are presumably necessary or notable from the point of view of the operation of your business. 1. The Regulation of the Minister for National Development Nr. 52/2013. (IX. 13) on The Chargeable Services and Services Free of Charge to be Provided by the Distributor of Electricity and the Universal Service Provider was announced in the edition Nr. 149 of the Hungarian Bulletin, the regulations of which came and come into effect on 14 th of September, 15 th of November 2013 and 1 st May The Regulation contains the following relevant provisions: - Chargeable services on the basis of the demand of the user or the licensee - Services which are to be provided by the distributor and the universal service provider free of charge - Chargeable services in case of a breach of the contract by the user - Fees to be paid for the chargeable services (According to Act Nr. LXXXVI. of 2007 on Electricity Supply a user is who consumes electricity for the purpose to use it at its own place of use, from a public network or through a private electric line but not by transmission) 2. The Government Regulation Nr. 335/2013. (IX. 20.) on the modification of the Government Regulation Nr. 112/2006 (V. 12.) on the Permission of the Social Employment and the Support for the Social Employment, of the

2 foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendeletet, amely szeptember 23-án lépett hatályba, és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alábbi releváns módosításait tartalmazza: - A munkáltatók akkreditálásával kapcsolatos módosításokat - A költségvetési támogatás általános szabályainak módosítását: ennek értelmében a rendelet szerint támogatás kizárólag a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához (egyéni támogatás) vagy munkahely rehabilitációs célú átalakításához (munkahely-teremtési támogatás) nyújtható - Az egyéni támogatás általános szabályainak megállapítását - A munkahely-teremtési támogatás szabályainak megállapítását (A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény értelmében megváltozott munkaképességű személy az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű) Government Regulation Nr. 327/2012. (XI. 16.) on the Accreditation of the Employers Employing Workers with Changed (reduced) Working Capacity, and on State Aids which may be Granted for the Employment of Workers with Changed (reduced) Working Capacity was announced in the edition Nr. 153 of the Hungarian Bulletin, the Government Regulation came into effect on 23 rd September 2013, and it contains the following relevant modifications of the Government Regulation Nr. 327/2012 (XI. 16.) on the Accreditation of the Employers Employing Workers with Changed (reduced) Working Capacity, and on State Aids which may be Granted for the Employment of Workers with Changed (reduced) Working Capacity: - Modifications on the accreditation of employers - Modifications on the general rules on state aid: according to this an aid in line with the Government Regulation may only be granted for the rehabilitating employment of the workers with changed working capacity (individual aid) or for the reorganization of the workplace for rehabilitation purposes (aid for creating workplaces) - Determination of the general rules on individual aid - Determination of the rules on aid for creating workplaces (According to the Act Nr. CXCI of 2011 on the Care of the Persons with Changed Working Capacity and Modifications of Certain Statutes a person with changed working capacity is a person, whose health status is of 60 percent or less according to the complex evaluation of the rehabilitation office.) 3. A Magyar Közlöny 153. számában kihirdették a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendeletet, amely a címben hivatkozott tárgyú kormányrendeletek az 3. The Government Regulation Nr. 336/2013. (IX. 20.) on the modification of the Government Regulation Nr. 33/1997. (II. 20.) on the Regulations of the Imposition of Nature Protection Fines, and of the Government Regulation Nr. 191/2009. (IX. 15.) on the Construction Activity in the Building Industry was announced in the edition Nr. 153 of the

3 alábbi releváns módosításait tartalmazza: A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet esetében: - A természetvédelmi alapbírság legkisebb összegével és legmagasabb mértékével kapcsolatos szabályok módosítása - A természetvédelmi bírság alapbírság részének meghatározásakor figyelembe veendő tényezők módosítását Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet esetében - az építési munkaterület átadása szabályainak módosítását: a kivitelező részére történő átadáshoz tulajdonosi nyilatkozatot ír elő - építési naplóba történő bejegyzéssel kapcsolatos szabályok módosítását: minden építési napon kötelező bejegyzést tenni - az elektronikus építési naplóval kapcsolatos szabályok megállapítását (az e-építési napló készenlétbe helyezésének szabályai, az e-építési napló mellékleteinek meghatározása, az egyes építményfajtákkal kapcsolatban az e- építési napló alkalmazásának határideje) 4. A Magyar Közlöny 155. számában kihirdették a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 18/2013. (IX. 24.) MNB rendeletet, amely szeptember 25-én lépett hatályba, és a jegybanki alapkamat mértékét 3,60%-ban állapította meg. 5. A Magyar Közlöny 155. számában kihirdették az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 39/2013. (IX. 24.) NGM rendeletet, amely szeptember 25-én lépett hatályba, és az alábbi releváns rendelkezéseket tartalmazza: Hungarian Bulletin. The Government Regulation contains the following relevant modifications of the Government Regulations quoted in the title: In case of the Government Regulation Nr. 33/1997. (II. 20.) on the Regulations of the Imposition of Nature Protection fines - Modifications of the regulations on the minimal and maximal extent of the basic nature protection fine - Modifications on the factors which shall be taken into consideration in the course of the imposition of the basic nature protection fine In case of the Government Regulation Nr. 191/2009. (IX. 15.) on the Construction Activity in the Building Industry - Modifications of the rules on the handing over of the construction site: the statement of the owner is necessary for the handing over to the contractor - Modifications of the rules on the records of the construction logbook: each day of the construction activity must be recorded - Determination of the rules on the electronic construction logbook (rules on the availability, the determination of the annexes of the electronic logbook, deadline of the application of the electronic logbook with respect to certain construction types) 4. The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 18/2013. (IX. 24.) on the Central Bank Base Rate was announced in the edition Nr. 155 of the Hungarian Bulletin, which came into effect on 25 th September 2013, and determined the base rate at 3,60%. 5. The Regulation of the Minister for National Economics Nr. 39/2013 (IX. 24.) on the Implementation of the Toll Treaty on the International Transportation of Goods with TIR- Certificate was announced in the circulation Nr. 155 of the Hungarian Bulletin, which came into effect on 25 th September 2013, and contains the following relevant rules:

4 - TIR-igazolvány kiadásával és az ezzel összefüggő garanciavállalással kapcsolatos részletszabályok megállapítását (a kiadásra jogosult, a kiadásra jogosító felhatalmazás kérelmezése, felhatalmazás visszavonása) - TIR-igazolvány használatára vonatkozó kérelemmel kapcsolatos részletszabályok megállapítását - Hatósági jogkörök megállapítását 6. A Magyar Közlöny 158. számában kihirdették a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvényt, amelynek a rendelkezései szeptember 27-én, október 1-jén és március 15-én lépnek hatályba. A törvény újraszabályozta a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatait. A korábbi szabályozáshoz képest a legfőbb változást az jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank látja el a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével összefüggő feladatokat ennek a változásnak az alkotmányos alapja Magyarország Alaptörvényének október 1-én hatályba lépett ötödik módosítása. 7. A Magyar Közlöny 159. számában kihirdették a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő egyes kötelezettségeiről, valamint a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról szóló 19/2013. (IX. 27.) MNB rendeletet, amely október 1-én lépett hatályba. A módosítás a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének egyes rendeleteiben foglalt az ott meghatározott szervezetek és személyek részére meghatározott - kötelezettségek december 31-éig történő teljesítésének eltérő szabályait állapítja meg. - Determination of the detailed rules on the issuance of the TIR certificate and the guarantee in connection with this (the authorized issuer, the application for the authorization for the issuance, withdrawal of the authorization) - Determination of the detailed rules on the application for the use of the TIR certificate - Determination of official powers 6. The Act Nr. CXXXIX of 2013 on the Hungarian National Bank was announced in the edition Nr. 158 of the Hungarian Bulletin, the articles of which came and come into effect on 27 th September 2013, 1 st October 2013 and 15 th March The Act has reregulated the fundamental tasks of the Hungarian National Bank. The most significant change in comparison to the earlier regulation is that the Hungarian National Bank became responsible for the tasks in connection with the supervision of the financial transmission system the constitutional basis of this modification is the fifth modification of the Hungarian Constitution which came into effect on 1 st of October The Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 19/2013. (IX. 27.) on the modification of the Regulation of the President of the Hungarian National Bank Nr. 20/2012. (X. 15.) on Certain Obligations of the Persons and Organizations being Subject to the Supervision of the Financial Transmission System to be Performed towards the Hungarian National Bank, and the Information to be provided towards the Central Bank Information System, the Group of Information Providers, the Method and Deadline of the Provision of the Information was announced in the edition Nr. 159 of the Hungarian Bulletin, which came into effect on 1 st October The modification determines deriving rules on the obligations set forth in the Regulations of the President of the Hungarian Financial Supervisory Authority for the organizations and persons determined by these Regulations which shall be performed until 31 st December A Magyar Közlöny 160. számában kihirdették 8. The Government Regulation Nr. 345/2013.

5 az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendeletet, amely a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel 50 Korm. rendelet módosítását tartalmazza többek között az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítását, valamint a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítását - és amelynek rendelkezései október 1-én és január 1-én lépnek hatályba. (IX. 30.) on the Modifications of Certain Government Regulations in Connection with the Act on the Hungarian National Bank, which contains the modifications of 50 Government Regulations in line with the Act on the Hungarian National Bank among others the modification of the Government Regulation Nr. 98/1995. (VIII. 24.) on the Safety Rules of the Issuance of, Dealing with and Elimination of Security, and the modifications of the Government Degree Nr. 250/2000. (XII. 24.) on the Particularities of the Obligations of the Credit Institutions and Financial Enterprises on the Preparation of the Annual report and Bookkeeping was announced in the circulation Nr. 160 of the Hungarian Bulletin, the articles of which come and came into force on 1 st October 2013 and 1 st January A Magyar Közlöny 160. számában kihirdették a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 40/2013. (IX. 30.) NGM rendeletet, amely a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény rendelkezéseivel összefüggésben 14 miniszteri rendelet módosítását tartalmazza többek között a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosítását és amelynek rendelkezései október 1-én, január 1-én és február 1-én léptek és lépnek hatályba. 10. A Magyar Közlöny 160. számában kihirdették a hitelintézetek befektetési szabályzatáról szóló 42/2013. (IX. 30.) NGM rendeletet, amely október 1-én lépett hatályba. Az NGM rendelet megállapította a hitelintézetnek befektetési szabályzatának kötelező tartalmi elemeit, az alábbi témakörökkel kapcsolatban: - a befektetési célú részesedések, - forgatási célú részesedések, valamint - a kapcsolódó mérlegen kívüli tételek, és - származtatott ügyletek. 9. The Regulation of the Minister for National Economics Nr. 40/2013. (IX. 30.) on the Modification of Regulations of the Minister for National Economics in Connection with the Act on the Hungarian National Bank, which contains the modification of 14 ministerial regulations in connection with the regulations of the Act on the Hungarian National Bank among others the modification of the Regulation of the Finance Minister Nr. 24/2008. (VIII. 15.) on the Detailed Rules of the Informational Obligations in Connection with the Quoted Securities was announced in the circulation Nr. 160 of the Hungarian Bulletin, the articles of which came and come into force on 1 st October 2013, 1 st January 2013, and 1 st February The Regulation of the Minister for National Economics Nr. 42/2013. (IX. 30.) on the Investment Regulation of the Credit Institutions was announced in the circulation Nr. 160 of the Hungarian Bulletin, which came into effect on 1 st October The Regulation determined the compulsory content of the investment regulation of the credit institutions with regard to the following matters: - shares for investment purposes, - negotiable shares, - connected items outside of the balance sheet, and - derivative transaction.

6 A fenti jogszabályok értelmezésénél, vagy felhasználásánál felmerült bármely kérdéssel kapcsolatban állunk rendelkezésükre, illetve kérésükre a fenti jogszabályokról részletes tájékoztatót készítünk. Tisztelettel: If you have any questions with regard to the above legal regulations concerning their interpretation or application, we are at your disposal and on your request we prepare a detailed summary on the above regulations. Sincerely, Dr. Szilágyi Zoltán Az Iroda Vezetője Dr. Zoltán Szilágyi Head of the Law Office

Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda

Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Hírlevél Az alábbiakban ismertetjük a 2013. október 1. napjától 2013. december 31. napjáig megjelent, az Önök működése szempontjából feltehetően szükséges vagy

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary adó OLDAL 1/13 JÚLIUS 2015 recent PAGE 1/13 JULY 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Dear Clients, érintő Personal income érintő rules of ation types Hírlevelünkben a 2015. első félévében kihirdetett fontosabb adóról

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 7., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi XXIX. törvény A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról

Részletesebben

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001)

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Documents Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Az Országgyűlés * a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt, a határon

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.12.04. Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2012. október 1-ei ülésnapján megszavazta a. 2012. évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról,

Részletesebben

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007

Tax & Legal Alert Hungary Special Issue for Real Estate 14 Dec 2007 Hungary 14 Dec 2007 Ingatlanokat érintőadóváltozások 2008. Tax changes relating to Real Estate Effective 1 January 2008 Contacts: Russell W. Lambert Partner, Service Line Leader E-mail: russell.lambert@hu.pwc.com

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE TARTALOM XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. OKTÓBER 8. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1051 Budapest, József Attila u. 2 4.

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 PAGE 1/5 JULY 2014 Tisztelt Ügyfeleink! Idén nyáron az adótörvények kapcsán több módosító csomagot is tárgyalt a magyar Parlament, illetve voltak olyan korábbi jogszabályváltozások

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya:

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya: Kitöltési útmutató a 14K103 jelű, a biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 181. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 29., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 181. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 29., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 29., hétfõ 181. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXXVIII. törvény Az Európai Unióról szóló Szerzõdéshez, az Európai Unió Mûködésérõl szóló

Részletesebben

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 17-19. LAW FIRM TEL: (+361) 214-0080, FAX: (+361) 2140078 E-MAIL: OFFICE@FORGODAMJANOVIC.

FORGÓ, DAMJANOVIC & PARTNERS 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 17-19. LAW FIRM TEL: (+361) 214-0080, FAX: (+361) 2140078 E-MAIL: OFFICE@FORGODAMJANOVIC. BANKJOGI HÍRLEVÉL/BANKING LAW NEWSLETTER 4/2011-22 JUNE 2011 Megkezdi működését a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) A PBT a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mellett működő, bíróságon kívüli, alternatív

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Customer, //2012.02.01 oldal 1/5 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Customer, //2012.02.01 oldal 1/5 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.02.01 Tisztelt Ügyfelünk! 2011-ben az év végén zajlott a törvénygyártás, és ennek következtében még sok olyan adó információ van, mely a cégek működtetését befolyásolhatják. Minimálbér,

Részletesebben

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions

10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok Pensions, benefits, annuities and other provisions 10.1. Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások... 166 Pensions, pension-type benefits 10.2. Igénybejelentések,

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12

BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 BRANKO HÍRLEVÉL 2014/12 BRANKO NEWSLETTER 2014/12 Tisztelt Ügyfelünk, A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2015. január 1- jétől kiegészül többek között a 22/E. -sal: A termékek közúti fuvarozásával

Részletesebben

T/5826. számú. törvényjavaslat

T/5826. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/5826. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a z ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China (Hungária) Zrt. (H-1051 Budapest, József nádor tér

Részletesebben