Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 EGY HAJÓBAN GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDÖ (KIEMELTEN KÖZHASZNÚ) ALAPÍTVÁNY Pk.60187/2004/4., Adsz.: , Számlasz.: Pécs, Szabadság u. 5., tel./ fax: 72/ web: elnök: Dr. Tímár Csaba Közhasznúsági jelentés 2008.

2 1. A évi számviteli beszámoló 1.1 Általános kiegészítések a., Működési forma Az alapítvány, bejegyzésének kelte: Pk.60187/2004/4. Az Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet működik. b., Alapítás, alakulás időpontja A társaság alapító okirata szeptember 10. napján kelt. Az alapítvány Baranya megyében egy ismert és elismert alapítvány. Megalakulása óta az Alapítvány kezelő, döntést hozó, ügyintéző és képviseleti szerve a Kuratórium, mely három tagból és egy elnökből áll. c., Az Alapítvány jogállása Az alapítvány jogi személy, amelyet az alapítók határozatlan időtartamra hoztak létre. Az Alapítvány közhasznú jogállásának fokozata: kiemelten közhasznú szervezet. d., Tevékenységi kör, az Alapítvány céljai Az Alapítvány cél szerinti ei a következők: tanácsadás, oktatás, felnőttoktatási, képzés, alap-, közép,- és felsőfokú felnőttképzési, humán erőforrás fejlesztés, jogi segítségnyújtás, érdekképviselet, érdekvédelem, jogvédelem, jogi segítségnyújtás, közvetítői (mediációs), vállalkozói tanácsadás, kutatás-fejlesztés, adatbázis készítés és kezelés, adatfeldolgozás, piac- és közvélemény-kutatás, tanulmánykészítés elemzés, rendezvényszervezés, (projekt)menedzsmenti, pályázatírás, fordítás, szakfordítás, oktatást szolgáló taneszközök bérbeadása, szabadidős és amatőrsport szolgáltatás, az Alapítvány együttműködik nemzetközi, országos és regionális civilés közigazgatási szervezetekkel, munkaügyi szervezést végez. Az Alapítvány céljai és cél szerinti ei megvalósítását a rászorulóknak ingyenesen, térítésmentesen végzi. Az Alapítvány célja továbbá, hogy a fiataloknak, a fiatalok által működtetett szervezeteknek, társaságoknak a társadalomban, a gazdaságban és a piacon való érvényesülését komplex módon és minél előnyösebben segítse. A gyermekek és fiatalok sport általi lekötésén, kimozdításán, foglalkoztatásán keresztül a gyermekek és fiatalok közvetlen, illetve közvetett egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, részükre gyógyító, egészségügyi és szociális nyújtása, rehabilitációs folytatásával a szenvedélybeteg fiatalok gyógyulásának elősegítése hagyományos, illetve alternatív módszerek alkalmazásával. Az Alapítvány három mindenben együtt, egymás mellett és egyenrangúan működő szekciót tart fenn, melyek elősegítik a közös programok megvalósulását, a közös célok elérését. 2

3 e., Az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása és az azzal való gazdálkodása Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat rendelkezéseinek figyelembe vételével a kezelő szerv, a Kuratórium határoz. Az Alapítvány vállalkozási et csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott ére fordítja. Az Alapítvány nyitott minden magyarországi és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint csatlakozó adományozó felé. A és nem felajánlások elfogadásának feltétele az alapító okirat rendelkezéseinek az adományozók részéről külön nyilatkozattal történő elfogadása. f., Működési feltételek, gazdasági környezet Az alapítvány egyre jelentősebb referenciákkal rendelkezik. Az eltelt időszak legsikeresebb programjai a következők voltak évtől folyamatosan jó viszonyt ápolunk a Baranya Megyei Vállalkozói Központtal, és számos projektben közösen vettünk részt velük. Érdekvédelmi ünk során minden hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult állampolgár részére 2005-től az Igazságügyi Minisztérium általi bejegyzésünk alapján, jogi segítői et (a nép ügyvédje) látunk el. Ezen szolgáltatást fejlesztve 2005 augusztusától, Magyarországon elsőként és abszolút innovatív kezdeményezésként, az ún. Mobil Jogsegély Programot üzemeltetjük, amellyel jelenleg Baranya Megye 150 vidéki településén élő lakosnak biztosítottunk/biztosítunk helyben, hétről-hétre ingyenes jogi segítséget. A Program olyan innovatív megoldásokat támogat és végez, melyek komplex szociális és segítő ek folytatásával teszik elérhetővé a közszolgáltatásokat vidéken. Folyamatosan bővül partnereink listája, egyre több céggel, szervezettel kerülünk kapcsolatba, és együttműködve látunk el feladatokat évben sikeresen végeztünk vállalatfejlesztési, illetve jogi tanácsadói et a Baranya Megyei Vállalakozói Központtal együttműködve. Az alapítvány e az elhatározott stratégia mentén folytatódott. Ifjúsági találkozókat, helyi kezdeményezéseket, sport-, szabadidős-, ifjúsági- és kulturális rendezvényeket szerveztünk, kortárs önkénteseket foglalkoztattunk. A Mobil Jogsegély szolgálatot kiterjesztettük Veszprém megyére is évben a Mobil Jogsegély szolgálat Somogy megyében is elindult, illetve tárgyalásokat folytattunk Tolna megye vonatkozásában is év végére szinte az egész Dunántúl területén működött a szolgáltatás. 3

4 A tárgyévben a következő ekből származott az alapből származó eredmény: jogi segítségnyújtás, oktatás, sportrendezvények, tanulmányok készítése, ill. tanácsadási. g., A jövedelmezőség alakulása Az alapítvány gazdálkodásában domináns szerepet kapott a közhasznú, s ennek nyereségtartalma évről évre jelentősebben is változhat az elvégzendő feladat költségstruktúrájától függően. Emiatt nem lehet előre meghatározott jövedelmezőségi mutatókat meghatározni a közhasznú elvégzésével összefüggésben. Míg évben a közhasznú ből származó eredmény e Ft-ot, addig évben e Ft-ot tett ki. Az alapítvány menedzsmentjére továbbra is jellemző stratégiai gondolkodás, a jó szakmai vezetés, a szakszerű pénzügyi gazdálkodás, a jó alkalmazkodási készség, a változások kívánalmainak való folyamatos megfelelés. 1. A tőkeváltozás bemutatása: Saját tőke én: e Ft én: e Ft A saját tőke növekedése a évben: e Ft A saját tőke a évben további növekedést ért el, a társadalmi környezet változása miatt azonban az alapítványnak folyamatosan meg kell újítani a végzett ét, s folyamatosan meg kell felelni az egyre növekvő kihívásoknak. 2. A várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék részletezése: Céltartalék képzésére nem volt szükség. Tájékoztató kiegészítések: 1.A foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása: Az éves szinten kifizetett bérköltségek e Ft-ot tettek ki. A foglalkoztatott létszám átlagosan éves szinten 7 fő. A személyi jellegű egyéb kifizetések éves szinten e Ft-ot, a bérjárulékok e Ft-ot tettek ki. 2. Közhasznú alapítvány által a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai részére kifizetés nem történt. 4

5 h., Kapott felajánlások évben az alapítvány a következő gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől, szervezetektől kapott támogatásokat: Adatok e ft-ban Felajánló megnevezése Pécsi Jótékony Nőegylet Dr. Tímárné Réti Tímea célja Táborozási hozzájárulás 120 támogatás 335 Euro Golf Kft általános támogatás Pogány Aero Travel Kft. általános támogatás Ösvény Alapítvány EVS költségek Segítőszolgálat Bt Összesen általános támogatás Központi költségvetésből kapott támogatás : Adatok e ft-ban Regionális Munkaügyi Központ Munkatapasztalat-szerzési támogatás, bértámogatás Összesen i., Kimutatás a pályázati úton nyert támogatásokról Az alábbi táblázat tartalmazza és nevesíti azokat a szervezeteket, amelyektől a évben támogatásban részesültünk. Adatok ezer forintban megnevezése célja Zsidó Hitközség Pécsi Zsidó Kulturális Nap 150 5

6 Raiffeisen Bank Zrt Utcai képzőművészet- Máskép(p) projekt Hídépítő Zrt National Agency Greece (European Voluntary Service) Vakondtúrás Program Kirándulással egybekötött szemétszedési akció zetközi Ifjúsági önkéntes szolgálat Összesen A Mobilitás EVS (European Voluntary Service Európai Önkéntes Szolgálat) projektjében a Fiatalok lendületben projekt (Youth in Action Programme) keretében megvalósítóként szerepeltünk. Egy görög önkéntes fiatalokat összefogó szervezet (Orfeas Organization) alapítványunkat választotta fogadó szervezetként ben összesen 4 csoportot, 25 fő görög önkéntes fiatalt fogadott szervezetünk, számukra több héten át az önkéntes foglalkoztatással kapcsolatos programokat és foglalkoztatást szerveztünk. j., Közhasznú bevételei Megnevezés Bevétel forrása Közhasznú Jogi segítségnyújtás, (Mobil Jogsegély Program), Közhasznú Zöld Híd Alapítvány Képzőművészet- Életre keltett falak Murál Morál csoport 245 Cél szerinti Oktatás, képzés, üzletviteli tanácsadás Egyéb cél szerinti Hazai és multinacionális nagyvállalatok K + F Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások (tanácsadás, tanulmánykészítés) Összesen

7 A Mobil Jogsegély projekt 2008-ban további jelentős előrelépést mutatott, mivel a hálózatépítés eredményeként az év végére szinte az egész Dunántúl területén működött a szolgáltatás. A évben várhatóan további 3-4 megyében (a Duna- Tisza közén és esetleg a Tiszántúlon) is jelen lesz a Mobil Jogsegély projekt. Hazai és multinacionális nagyvállalatok K+F szolgáltatásokat (elemzések, tanulmányok elkészítését, ill. tanácsadási et) vásárolnak az Alapítványtól, az ehhez kapcsolódó eket megbízási szerződések alapján az arra felkért külső szervezetek végezték el. Ebből az egyéb célszerinti ből fennmaradó ket az Alapítvány minden esetben a közhasznú ek finanszírozására (pl. gyermek- és ifjúsági programokra, táboroztatásra, ill. a Mobil Jogsegély program hálózatépítésére, működtetésének biztosítására, oktatás fejlesztésére) fordítja. k., Közhasznú ráfordításai Megnevezés Ráfordítás célja Közhasznú Jogi segítségnyújtás, (Mobil Jogsegély Program), Cél szerinti Oktatás, képzés, üzletviteli tanácsadás Egyéb cél szerinti Hazai és multinacionális nagyvállalatok K + F Kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások (tanácsadás, tanulmánykészítés) Összesen A Mobil Jogsegély projekt 2008-ban további jelentős előrelépést mutatott, mivel az intenzív hálózatépítés eredményeként az év végére szinte már az egész Dunántúl területén működött a szolgáltatás. Ennek kiépítése jelentős anyagi ráfordítást igényelt, melyhez a szükséges alapot az egyéb célszerinti (pl. K+F, tanácsadási) ek bevételeiből tudta az Alapítvány biztosítani. A felnőttképzési és oktatási fejlesztésének célja egy olyan e-learning rendszer kialakítása, mely a távoktatás kritériumainak is minden szempontból megfelel, és szerves része lehet az Egy Hajóban Alapítvány képzési választékának. Terveink szerint a rendszer teljes kiépülésével az Alapítvány távoktatási formában is tud ajánlani tanfolyamokat majd az érdeklődőknek. 7

8 l., Cél szerinti juttatás kimutatása Tárgyévben más szervezetnek vagy személyeknek nyújtott támogatás összesen e Ft-ot tett ki. Adományozott megnevezése célja Ormánság szíve Alapítvány támogatás Az Alapítvány a támogatásokat a támogatott szervezetek céljai megvalósítására adta. Nyilatkozat Alapítványunk vezető tisztségviselői a évben az alapítvány által juttatásban nem részesültek. Dr. Tímár Csaba elnök Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány 8

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben 1. Az Alapítvány neve: Segítség Köve Alapítvány Rövid neve: - 2. Alapító: Sitku István (lakcím) Az Alapító rendelkezik arról, hogy halála esetén Oszkó Ákosnak (lakcím)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2010. évről Készült: Budapest, 2011. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014.DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évről Készült: Budapest, 2010. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Főiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerű ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznú beszámolója

Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi közhasznú beszámolója Wojtyla Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft 2011. évi közhasznú beszámolója A Szent Anna Porta Szolgáltató Közhasznú Társaság 2005. március 16-án alakult, Cégbírósági bejegyzésének száma:

Részletesebben