Vision and Values. Szociális alapelvek. Social Standards

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vision and Values. Szociális alapelvek. Social Standards"

Átírás

1 Vision and Values Szociális alapelvek Social Standards 1

2 Tartalom Előszó 4 1. A végrehajtás módja 6 2. Munkaidő, munkabér, szabadság 6 3. Diszkrimináció 8 4. Gyermek- és kényszermunka Összeférhetetlenség és korrupció Gyülekezési szabadság és kollektív szerződéskötés Egészség- és balesetvédelem Szociális hatások felmérése Szállítók és szolgáltatók 14 2

3 Contents Foreword 5 1. Implementation Procedure 7 2. Working Hours, Wages and Vacation Entitlement 7 3. Discrimination 9 4. Child Labor and Forced Labor Conflicts of Interest and Corruption Freedom of Association and Collective Bargaining Health and Safety Social Impacts and Assessment Suppliers and Service Providers 15 3

4 Előszó A Henkel Szociális Alapelvek kettős céllal született. Egyrészt azért, hogy meghatározzuk a társaság etikai és szociális elveit, másrészt pedig hogy kinyilvánításuk az emberi jogok melletti elkötelezettségünket a munkatársaink, vevőink, szállítóink, befektetőink, valamint a működési területünkön élő közösségek előtt. Mindez azon az alapvető vállalati elven alapul, mely szerint Értékeljük, kihívások elé állítjuk és jutalmazzuk munkatársainkat. Ez a szabályzat világszerte minden Henkel vállalatra érvényes, és a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően úgy kell kiegészíteni, hogy jogilag érvényesíthető legyen. A Henkel elfogadja az ENSZ egyetemes emberi jogokról szóló nyilatkozatát, valamint számos, világszerte elismert, a multinacionális társaságokra vonatkozó nyilatkozatot. A nyilatkozatokban foglaltak érvényesítése természetes módon következik a Henkel jövőképének és értékeinek, Etikai Kódexének, Beszerzési Szabályzatának, valamint Baleset-, Egészség- és Környezetvédelmi Szabályzatának alkalmazásából. A felsorolt szabályzatok szintén érvényesek a Henkel minden szervezetére, valamint a vállalat minden, világszerte folytatott üzleti tevékenységére. A szabályzatok együttesen garantálják az ENSZ globális szerződésének végrehajtását, melyre a Henkel 2003-ban vállalt kötelezettséget. Ebben a dokumentumban a Henkel több, globális szabályzaton alapuló követelményt foglalt össze, így például az ENSZ globális szerződéséből, valamint az OECD (Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) multinacionális vállalkozásoknak szóló irányelvéből fakadó követelményeket. A Henkel elkötelezte magát a nemzetközi munkaügyi előírások, helyileg pedig az ennél is szigorúbb rendelkezések betartása mellett. A Henkel ezen dokumentumban foglaltak alapján határozza meg a hatókörébe eső döntéshozatal és konstruktív párbeszéd kereteit, miközben tiszteletben tartja a helyi jogszabályi előírásokat, és elismeri a kormányzatok felelősségét az emberi jogok védelme terén. Kasper Rorsted Az igazgatóság elnöke Kathrin Menges A globális humán erőforrás szervezet vezetője Megjegyzés: Ez a dokumentum elektronikus úton készült és került terjesztésre, ezért aláírás nélkül is érvényes! 4

5 Foreword The aim of the Henkel Social Standards is to define for our employees, customers, suppliers, investors and the communities in which we operate the ethical and social values we respect and our commitment to uphold human rights. These derive from our key corporate value: We value, challenge and reward our people. The Standards apply to Henkel s business operations worldwide and shall be supplemented according to the local legal requirements in order to legally safeguard their applicability. Henkel supports the United Nations Universal Declaration of Human Rights and a number of globally recognized declarations for multinational enterprises. The promotion of these Social Standards internally and throughout all of Henkel s business locations constitutes a natural extension of our Vision and Values, our Code of Conduct, our Purchasing Standards and our sh e Standards. These too are in force and enforced at all Henkel locations and likewise apply to Henkel s business operations worldwide. Together, these Codes and Standards form the basis for the implementation of the United Nations Global Compact initiative to which Henkel committed in In these Social Standards, Henkel has integrated central requirements derived from different public standards, e.g. the United Nations Global Compact, the oecd (Organization for Economic Cooperation and Development) Guidelines for Multinational Enterprises etc. Henkel is committed to strict adherence to international labor standards as a minimum, and local statutes where these are more exacting. Henkel uses these Standards as a framework for decision-making and constructive engagement within its sphere of influence, while respecting local legal requirements as well as the responsibility of governments to protect human rights. Kasper Rorsted Chairman of the Management Board Kathrin Menges Head of Global Human Resources Note: This document was prepared and distributed electronically and is therefore valid without signature! 5

6 1. A végrehajtás módja Ezen dokumentumban foglalt elvek világszerte minden Henkel vállalatra érvényesek, és a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően úgy kell őket kiegészíteni, hogy jogilag érvényesíthetők legyenek. Az itt rögzített elvek betartása minden vezető alapvető kötelessége. Ezért a vezetőknek meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket az elvek érvényesítése érdekében, és a feladatok elvégzése során minden esetben figyelembe kell venniük ezeket az elveket. A Henkel munkavállalóit megfelelő módon tájékoztatni kell ezekről az elvekről, és biztosítani kell számukra a vállalati szabályzatokhoz való hozzáférést. A társaság külső telefonos forródrót szolgáltatást biztosít, melyen keresztül bárki névtelenül jelezheti a szabályzatok vagy az elvek súlyosabb megsértését. A független szolgáltatók által üzemeltetett forródrót igénybevétele elsősorban akkor ajánlott, ha a problémát nem lehet közvetlenül az érintett munkatárssal vagy vezetővel rendezni. Az ilyen módon a vezetők tudomására jutott panasz miatt a bejelentő semmilyen hátrányt sem szenvedhet. Kétséges esetekben a humán erőforrás osztály vagy a jogszabályok betartásával foglalkozó iroda adhat tanácsot. A Társaság belső ellenőrzési szervezete az ezen dokumentumban foglaltak alapján végzi a szociális elvek betartására vonatkozó ellenőrzéseket. 2. Munkaidő, munkabér, szabadság Cél Az alkalmazottak jogainak és pihenőidőre való jogosultságának betartása; tisztességes munkafeltételek biztosítása. Követelmények A Henkel tiszteletben tartja a pihenéshez, valamint felépüléshez való jogot, alkalmazottainak tisztességes bért és juttatásokat biztosít. A rendes heti munkaidő általában nem haladhatja meg a 48 órát, kivéve, ha az ettől való eltérést a jogszabály megengedi. Az eltérés csak a következő két feltétel együttes fennállása esetén lehetséges: (I) a nemzeti törvények lehetővé teszik a fenti időkorlát túllépését; és (II) önkéntes 6

7 1. Implementation Procedure These principles are binding upon Henkel s business operations worldwide and shall be supplemented with respect to the local legal requirements in order to legally safeguard their applicability. Compliance with these principles is intrinsic to the leadership role. Management shall therefore take appropriate measures to implement these principles and shall fulfill their responsibilities accordingly. Henkel s employees are to be made aware of these principles in an appropriate form and shall have access to the Corporate Standards. External hotlines have been set up, through which employees can anonymously report major infringements of our Codes and Standards. They should be used in particular where incidents cannot be cleared up directly with the employee concerned or a supervisor. The hotlines are run by independent companies. Any complaint brought to a supervisor s or manager s attention in this way shall not result in adverse consequences for the complainant. In addition, the managers and specialists in the Human Resources department or the Corporate Compliance Office may provide advice in cases of doubt. Corporate Internal Audit includes these principles in its audit criteria for the assessments of Social Standards. 2. Working Hours, Wages and Vacation Entitlement Goal To respect the rights and entitlements of employees and provide fair working conditions. Requirements Henkel respects the right to rest and recuperation and provides its employees with fair compensation and benefits. The maximum work time of a normal work week shall usually not exceed 48 hours, unless otherwise permissible by law. Exceptions to this rule apply only where both of the following conditions exist: (I) National law allows work time exceeding this limit; and (II) a freely negotiated collective bargaining agreement is in force that allows work time averaging, including adequate rest periods. All overtime work undertaken shall not exceed 12 hours per week. At least one day off shall be granted per seven-day working period. 7

8 tárgyaláson alapuló kollektív szerződés van érvényben, mely lehetővé teszi a munkaidő átlagszámítás alapján történő meghatározását, beleértve a megfelelő pihenőidőt is. A túlóra mértéke nem haladhatja meg a heti 12 órát, és 7 napos időszakonként legalább egy pihenőnapot kell biztosítani. A munkabér és a juttatások meghatározása a munkahelyi teljesítmény alapján, hátrányos megkülönböztetés nélkül történik, figyelembe véve a helyi körülményeket és megélhetési költségeket. A bért és a juttatásokat rendszeresen felül kell vizsgálni. A megállapodás szerinti bért késedelem nélkül ki kell fizetni, és az esetleges levonásokat egyértelműen jelezni kell. Megfelelő szabadságot és szülési szabadságot kell biztosítani, figyelembe véve a helyi jogszabályi követelményeket. 3. Diszkrimináció Cél Zéró tolerancia a diszkriminációval szemben. Követelmények Az alkalmazottakkal való egyenlő bánásmód a Henkel vállalati politikájának alapelve. A származáson, bőrszínen, nemen, szexuális orientáción, vallási vagy politikai meggyőződésen, szakszervezeti tagságon, fogyatékosságon, állampolgárságon, nemzetiségen vagy életkoron, illetve más jellemzőkön alapuló hátrányos megkülönböztetés nem tolerálható. A fentieken alapuló megkülönböztetés nem fogadható el a toborzással, bérezéssel, képzési lehetőségek biztosításával, előléptetéssel, elbocsátással vagy nyugdíjazással kapcsolatban sem. Be kell vezetni, és megfelelően dokumentálni a diszkrimináció kiküszöbölését biztosító HR eljárásokat. A zaklatás semmilyen formája sem tolerálható. 8

9 Remuneration and benefits shall be based on job performance in a nondiscriminatory manner, taking into account local standards and cost of living. Compensation shall be reviewed on a regular basis. Remuneration shall be paid as agreed and without undue delay. Deductions from remuneration shall be clearly stated. Adequate vacation entitlement and maternity leave shall be provided, taking into account local statutory requirements. 3. Discrimination Goal Zero tolerance of discrimination. Requirements Equal treatment of its employees is a fundamental principle of Henkel s corporate policy. Discrimination relating to, but not limited to, race, color, gender, sexual orientation, religion, political affiliation, trade union membership, disability, nationality, social origin or age shall not be tolerated. Discrimination based on the above criteria in hiring, remuneration, access to training, promotion, termination or retirement is unacceptable. HR processes ensuring the absence of discrimination shall be put in place and appropriately documented. All forms of harassment shall not be tolerated. 9

10 4. Gyermek- és kényszermunka Cél Zéró tolerancia a gyermek- és kényszermunkával szemben. Követelmények A Henkel világszerte a gyermek- és kényszermunkával szembeni zéró tolerancia elvét követi. A 14 éve aluli (gyermekkorú) személyek alkalmazása nem megengedett. A fent meghatározott gyermekkorúnál idősebb, de a 18. életévét be nem töltött alkalmazott megnevezése: fiatal munkavállaló. Ettől a meghatározástól csak akkor lehetséges az eltérés, ha a jogszabály szigorúbb követelményt ír elő. Az iskolakötelezettség alá eső fiatal munkavállalók csak a tanítási időn kívül végezhetnek munkát. Fiatal munkavállaló esetében az iskolában, az utazással és a munkában eltöltött idő összesen nem haladhatja meg a napi 10 órát. A fiatal munkavállaló éjszaka nem dolgozhat, és munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát. A fiatal munkavállalók nem végezhetnek olyan veszélyes munkát, amelyik jellegénél vagy típusánál fogva veszélyezteti, vagy veszélyeztetheti a fiatal munkavállaló biztonságát, egészségét vagy erkölcsi fejlődését. Fenyegetés hatására történő, nem az érintett személy által önként vállalt munkavégzés nem tolerálható. 5. Összeférhetetlenség és korrupció Cél Tisztességes üzleti viszonyok kialakítása, az összeférhetetlenség és a korrupció kiküszöbölése. Követelmények A részletes szabályozást a Henkel Etikai Kódexe tartalmazza. 10

11 4. Child Labor and Forced Labor Goal Zero tolerance of child labor and forced labor. Requirements Henkel follows a clear zero tolerance for child labor and forced labor policy worldwide. E mployment of children under 14 years of age ( child ) shall not be accepted. A young worker is over the age of a child, as defined above, and under the age of 18. Exceptions to this definition apply only where applicable law provides for stricter regulations. Where young workers fall under compulsory education laws, they may work only outside of school hours. Any young worker s school, work and transportation time shall not exceed a combined total of 10 hours per day and in no case shall young workers work more than 8 hours a day. They may not work during night hours. Young workers shall not be engaged in hazardous work which by its nature or type has or leads to adverse effects on the young workers safety, health and moral development. Extraction of labor from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily will not be tolerated. 5. Conflicts of Interest and Corruption Goal To ensure fair business relationships, prevent conflicts of interest and combat corruption. Requirements Details are specified in Henkel s Code of Conduct. 11

12 6. Gyülekezési szabadság és kollektív szerződéskötés Cél A munkavállalók jogainak és gyülekezési szabadságának tiszteletben tartása. Követelmények A Henkel nyílt, konstruktív párbeszédet kíván folytatni a munkavállalóival és azok képviselőivel. A munkavállalók szabadon csatlakozhatnak érdekvédelmi szervezetekhez. Amennyiben nincsen munkavállalói képviselet, vagy a törvény korlátozza a munkavállalók képviselőválasztási jogát, a Henkel biztosítja a munkavállalók és a vezető közötti egyeztetést, valamint párbeszédet. Tekintet nélkül a helyi jogszabályokra és szabályzatokra, tiszteletben kell tartani a munkavállalók jogát arra, hogy szabadon választott képviselőre bízzák érdekeik képviseletét. Tiszteletben kell tartani a kollektív szerződéskötés jogát; e jog érvényesítése nem érintheti hátrányosan a munkavállalókat. A választott képviselők számára biztosítani kell a kielégítő tájékoztatást, helyiségeket, valamint azt, hogy az általuk képviselt munkavállalókkal a megfelelő módon tudjanak kapcsolatot tartani. Tilos hátrányos megkülönböztetést alkalmazni a választott képviselőkkel szemben. 7. Egészség- és balesetvédelem Cél A munkavállalók, vállalkozók és látogatók egészségének és biztonságának védelme. Követelmények A részletes szabályozást a Henkel Baleset-, Egészség- és Környezetvédelmi Szabályzata a SHE tartalmazza. 12

13 6. Freedom of Association and Collective Bargaining Goal To respect the rights of employees and freedom of association. Requirements Henkel is committed to an open and constructive dialogue with its employees and their representatives. Employees are free to join organizations of their choice to represent them. At locations where there are no representatives, or the employees right to elect employee representatives is restricted by law, Henkel ensures an appropriate social dialogue between employees and management. Local regulations and statutes notwithstanding, the rights of employees to be represented by freely elected employee representatives shall be respected. The right to collective bargaining shall be respected and exercise thereof shall not result in any sanctioning of employees. E lected employee representatives shall be provided with necessary information and facilities, and shall have adequate access to their clients. Employee representatives shall not be subjected to discrimination. 7. Health and Safety Goal To ensure the health and safety of employees, contractors and visitors. Requirements Details are specified in Henkel s SHE Standards. 13

14 8. Szociális hatások felmérése Cél A vállalat működésével kapcsolatos szociális hatások beleértve az emberi jogok és az alapvető munkavállalói jogok sérülését, valamint a korrupciót azonosítása, elemzése és felmérése a megfelelő korrekciós intézkedések érdekében. Követelmények A Henkel feladata az üzleti döntéseiből fakadó szociális hatások azonosítása és felmérése. Azonosítani kell a jelentős (potenciális) szociális hatással járó tevékenységeket, termékeket és folyamatokat, valamint fel kell mérni az emberi jogok esetleges sérülésének veszélyét. Amennyiben a körülmények jelentősen megváltoznak, a felmérést meg kell ismételni. Az új tevékenységek, projektek értékelése során a kockázatértékelésnek ki kell térnie az emberi jogokat érintő potenciális kockázatokra, és azokat figyelembe kell venni a döntések meghozatala során. A felmért hatásokat dokumentálni kell, és a negatív következmények minimalizálása érdekében a megfelelő döntéshozók tudomására kell hozni. 9. Szállítók és szolgáltatók Cél Követelményeink egyértelművé tétele szállító és szolgáltató partnereink számára, és annak biztosítása, hogy partnereink megfeleljenek etikai elvárásainknak. Követelmények A Henkel ellenőrzi, hogy szállító és szolgáltató partnerei eleget tesznek-e szabályzatainak és etikai elvárásainak, ideértve a nemzetközileg elfogadott munkaügyi előírások betartására, valamint a gyermekmunka kizárására vonatkozó elvárásokat is. Megjegyzés: Ez a dokumentum olyan szociális alapelveket tartalmaz, amelyek mellett a Henkel elkötelezte magát. A dokumentumban foglaltak azonban nem értelmezhetők olyan módon, mintha önálló jogalapot adnának szerződéses jogok érvényesítésére a Henkellel szemben. 14

15 8. Social Impacts and Assessment Goal To identify, analyze and assess relevant social impacts including deleterious effects on human rights and basic employee rights, and also cases of corruption and ensure that, where necessary, appropriate measures for remediation are duly initiated. Requirements Henkel is responsible for identifying and assessing the social impacts of its business decisions. Activities, products and processes which have or can have significant social impacts shall be identified and assessed including potential human rights risks. In the event of changes in material circumstances, such assessments shall be appropriately reviewed. When appraising new operations or new projects, potential human rights risks shall be included within the associated risk assessments and taken into account in relevant decisionmaking procedures. Indications of discernible impact shall be documented and made available to the relevant decision-makers in order to avoid or minimize impairment. 9. Suppliers and Service Providers Goal To ensure that our standards are made transparent to our suppliers and service providers, and that such vendors meet our ethical expectations. Requirements Henkel suppliers and service providers are evaluated with respect to their abilities to meet Henkel s Corporate Standards and ethical expectations, which includes striving for internationally accepted labor standards and a zero tolerance policy towards the application of child labor. Note : These Henkel Social Standards represent fundamental principles to which Henkel commits. This document shall however not be misinterpreted as providing an independent basis for assertion of contractual rights against Henkel. 15

16 Kiadta: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Németország 2011 Henkel AG & Co. KGaA Szerkesztette: Humán erőforrás menedzsment Tel: Henkel Intranet:

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Vállalati fenntarthatósági kódex

Vállalati fenntarthatósági kódex Jövőképünk és értékeink Vállalati fenntarthatósági kódex Code of Corporate Sustainability 1 Fenntarthatóan és társadalomilag felelősen tevékenykedünk Azt értjük ezalatt, hogy a gazdasági, ökológiai és

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Guiding Principles for Suppliers. Irányelvek Beszállítóink számára

Guiding Principles for Suppliers. Irányelvek Beszállítóink számára Irányelvek Beszállítóink számára A Coca-Cola HBC AG és leányvállalatai (együttesen a "Coca-Cola Hellenic" vagy a "vállalat") - etikus gazdálkodó szervezetként eljárva - felelősnek érzik magukat annak biztosításáért,

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 17. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 17. szám MAGYAR KÖZLÖNY 17. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 11., csütörtök Tartalomjegyzék 20/2016. (II. 11.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok

Részletesebben

Az Ön kézikönyve GUDE W 520 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2446099

Az Ön kézikönyve GUDE W 520 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2446099 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató GUDE W 520. Megtalálja a választ minden kérdésre az GUDE W 520 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

T/8717. számú. törvényjavaslat. a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről

T/8717. számú. törvényjavaslat. a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/8717. számú törvényjavaslat a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről Előadó: Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. február 2009. évi.. törvény

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

IBM Egészségfejlesztési Programok

IBM Egészségfejlesztési Programok IBM Egészségfejlesztési Programok Egészségfejlesztési stratégia, CEE Szeptember, 2015 Fekete Aranka Röviden az ről 4 egység Magyarországon IBM HU, Bp Sales, Létszám: 350 fő, átlagéletkor: 40,6 év IBM ISSC,

Részletesebben

ADDENDUM B TO THE INTERNATIONAL FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT ON A DUAL DEGREE PROGRAM Between

ADDENDUM B TO THE INTERNATIONAL FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT ON A DUAL DEGREE PROGRAM Between ADDENDUM B TO THE INTERNATIONAL FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT ON A DUAL DEGREE PROGRAM Between FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION UNIVERSITY OF SZEGED and DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Részletesebben

információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése Veszprém, június 3.

információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály és az MKT KI Tudományos Ülése Veszprém, június 3. Központi adattárolás és kórházi információs rendszer szintű megjelenítés lehetőségei Dr. Alexin Zoltán SZTE, TTIK, Szoftverfejlesztés Tanszék 6720 Szeged, Árpád tér 2. e-mail: alexin@inf.u-szeged.hu http://www.inf.u-szeged.hu/~alexin

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

2008. évi XCVIII. törvény

2008. évi XCVIII. törvény 2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1395, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. már ci us 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. már ci us 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi VI. tör vény A Mó do sí tott Eu ró pai Szo ci á lis Kar ta ki hir de té sé rõl... 7254 Oldal 55/2009.

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Vision & Values Jövôképünk & Értékeink

Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Vállalati fenntarthatósági kódex Code of Corporate Sustainability Fenntarthatóan és a társadalomilag felelôsen tevékenykedünk Azt értjük ezalatt, hogy a gazdasági,

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2012/0305(COD) 5.4.2013 MÓDOSÍTÁS: 183-319 Jelentéstervezet Bas Eickhout (PE506.101v01-00) a fluortartalmú

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján

Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján Cukorbetegség a munkahelyen. Az egészségfejlesztés és betegtámogatás szempontjai a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások alapján dr. Koós Tamás OEFI szakmai munkacsoport vezető 2013. február 28. "Egészséges

Részletesebben

A környezetközpontú tanácsadás. Environmental Management Consulting

A környezetközpontú tanácsadás. Environmental Management Consulting A környezetközpontú tanácsadás Environmental Management Consulting Minden gazdasági-társadalmi folyamat közvetlenül vagy közvetve hatással van a környezetre, így ennek védelméhez kapcsolódó intézkedések

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016 HÍRLEVÉL NEWSLETTER a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról about the changes of tax law put into force from 2016 Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott Adózás rendjéről szóló törvény

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai. Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe április 6.

Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai. Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe április 6. Oracle E-Business Suite auditok tapasztalatai Gáspár Gyula Senior Manager Oracle License Management Services, Central Europe 2016. április 6. Copyright 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél

A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél Magyar Minőséghét Konferencia 206 Május 3. Lantos Gábor Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél Continuous mprovement Program

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: "Convention 182

2. Az Egyezmény eredeti angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: Convention 182 A gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182. számú Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Furukawa Electric Group CSR Code of Conduct / Furukawa Electric Group Vállalati Társadalmi Felelősségvállalási Magatartási Kódex

Furukawa Electric Group CSR Code of Conduct / Furukawa Electric Group Vállalati Társadalmi Felelősségvállalási Magatartási Kódex CSR Code of Conduct / 1. Human rights 1-1. Respect the human rights/ Prohibit discrimination Respect the human rights of all people and do not engage in discrimination or harassment on the grounds of race,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása PV4421 FL-PGC1A PEPTIDE, 100 UM

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása PV4421 FL-PGC1A PEPTIDE, 100 UM BIZTONSÁGI ADATLAP Az anyag/készítmény azonosítása 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termék neve FL-PGC1A PEPTIDE, 100 UM A vállalat/vállalkozás azonosítása Life Technologies 5791

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben