Vision and Values. Szociális alapelvek. Social Standards

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vision and Values. Szociális alapelvek. Social Standards"

Átírás

1 Vision and Values Szociális alapelvek Social Standards 1

2 Tartalom Előszó 4 1. A végrehajtás módja 6 2. Munkaidő, munkabér, szabadság 6 3. Diszkrimináció 8 4. Gyermek- és kényszermunka Összeférhetetlenség és korrupció Gyülekezési szabadság és kollektív szerződéskötés Egészség- és balesetvédelem Szociális hatások felmérése Szállítók és szolgáltatók 14 2

3 Contents Foreword 5 1. Implementation Procedure 7 2. Working Hours, Wages and Vacation Entitlement 7 3. Discrimination 9 4. Child Labor and Forced Labor Conflicts of Interest and Corruption Freedom of Association and Collective Bargaining Health and Safety Social Impacts and Assessment Suppliers and Service Providers 15 3

4 Előszó A Henkel Szociális Alapelvek kettős céllal született. Egyrészt azért, hogy meghatározzuk a társaság etikai és szociális elveit, másrészt pedig hogy kinyilvánításuk az emberi jogok melletti elkötelezettségünket a munkatársaink, vevőink, szállítóink, befektetőink, valamint a működési területünkön élő közösségek előtt. Mindez azon az alapvető vállalati elven alapul, mely szerint Értékeljük, kihívások elé állítjuk és jutalmazzuk munkatársainkat. Ez a szabályzat világszerte minden Henkel vállalatra érvényes, és a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően úgy kell kiegészíteni, hogy jogilag érvényesíthető legyen. A Henkel elfogadja az ENSZ egyetemes emberi jogokról szóló nyilatkozatát, valamint számos, világszerte elismert, a multinacionális társaságokra vonatkozó nyilatkozatot. A nyilatkozatokban foglaltak érvényesítése természetes módon következik a Henkel jövőképének és értékeinek, Etikai Kódexének, Beszerzési Szabályzatának, valamint Baleset-, Egészség- és Környezetvédelmi Szabályzatának alkalmazásából. A felsorolt szabályzatok szintén érvényesek a Henkel minden szervezetére, valamint a vállalat minden, világszerte folytatott üzleti tevékenységére. A szabályzatok együttesen garantálják az ENSZ globális szerződésének végrehajtását, melyre a Henkel 2003-ban vállalt kötelezettséget. Ebben a dokumentumban a Henkel több, globális szabályzaton alapuló követelményt foglalt össze, így például az ENSZ globális szerződéséből, valamint az OECD (Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) multinacionális vállalkozásoknak szóló irányelvéből fakadó követelményeket. A Henkel elkötelezte magát a nemzetközi munkaügyi előírások, helyileg pedig az ennél is szigorúbb rendelkezések betartása mellett. A Henkel ezen dokumentumban foglaltak alapján határozza meg a hatókörébe eső döntéshozatal és konstruktív párbeszéd kereteit, miközben tiszteletben tartja a helyi jogszabályi előírásokat, és elismeri a kormányzatok felelősségét az emberi jogok védelme terén. Kasper Rorsted Az igazgatóság elnöke Kathrin Menges A globális humán erőforrás szervezet vezetője Megjegyzés: Ez a dokumentum elektronikus úton készült és került terjesztésre, ezért aláírás nélkül is érvényes! 4

5 Foreword The aim of the Henkel Social Standards is to define for our employees, customers, suppliers, investors and the communities in which we operate the ethical and social values we respect and our commitment to uphold human rights. These derive from our key corporate value: We value, challenge and reward our people. The Standards apply to Henkel s business operations worldwide and shall be supplemented according to the local legal requirements in order to legally safeguard their applicability. Henkel supports the United Nations Universal Declaration of Human Rights and a number of globally recognized declarations for multinational enterprises. The promotion of these Social Standards internally and throughout all of Henkel s business locations constitutes a natural extension of our Vision and Values, our Code of Conduct, our Purchasing Standards and our sh e Standards. These too are in force and enforced at all Henkel locations and likewise apply to Henkel s business operations worldwide. Together, these Codes and Standards form the basis for the implementation of the United Nations Global Compact initiative to which Henkel committed in In these Social Standards, Henkel has integrated central requirements derived from different public standards, e.g. the United Nations Global Compact, the oecd (Organization for Economic Cooperation and Development) Guidelines for Multinational Enterprises etc. Henkel is committed to strict adherence to international labor standards as a minimum, and local statutes where these are more exacting. Henkel uses these Standards as a framework for decision-making and constructive engagement within its sphere of influence, while respecting local legal requirements as well as the responsibility of governments to protect human rights. Kasper Rorsted Chairman of the Management Board Kathrin Menges Head of Global Human Resources Note: This document was prepared and distributed electronically and is therefore valid without signature! 5

6 1. A végrehajtás módja Ezen dokumentumban foglalt elvek világszerte minden Henkel vállalatra érvényesek, és a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően úgy kell őket kiegészíteni, hogy jogilag érvényesíthetők legyenek. Az itt rögzített elvek betartása minden vezető alapvető kötelessége. Ezért a vezetőknek meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket az elvek érvényesítése érdekében, és a feladatok elvégzése során minden esetben figyelembe kell venniük ezeket az elveket. A Henkel munkavállalóit megfelelő módon tájékoztatni kell ezekről az elvekről, és biztosítani kell számukra a vállalati szabályzatokhoz való hozzáférést. A társaság külső telefonos forródrót szolgáltatást biztosít, melyen keresztül bárki névtelenül jelezheti a szabályzatok vagy az elvek súlyosabb megsértését. A független szolgáltatók által üzemeltetett forródrót igénybevétele elsősorban akkor ajánlott, ha a problémát nem lehet közvetlenül az érintett munkatárssal vagy vezetővel rendezni. Az ilyen módon a vezetők tudomására jutott panasz miatt a bejelentő semmilyen hátrányt sem szenvedhet. Kétséges esetekben a humán erőforrás osztály vagy a jogszabályok betartásával foglalkozó iroda adhat tanácsot. A Társaság belső ellenőrzési szervezete az ezen dokumentumban foglaltak alapján végzi a szociális elvek betartására vonatkozó ellenőrzéseket. 2. Munkaidő, munkabér, szabadság Cél Az alkalmazottak jogainak és pihenőidőre való jogosultságának betartása; tisztességes munkafeltételek biztosítása. Követelmények A Henkel tiszteletben tartja a pihenéshez, valamint felépüléshez való jogot, alkalmazottainak tisztességes bért és juttatásokat biztosít. A rendes heti munkaidő általában nem haladhatja meg a 48 órát, kivéve, ha az ettől való eltérést a jogszabály megengedi. Az eltérés csak a következő két feltétel együttes fennállása esetén lehetséges: (I) a nemzeti törvények lehetővé teszik a fenti időkorlát túllépését; és (II) önkéntes 6

7 1. Implementation Procedure These principles are binding upon Henkel s business operations worldwide and shall be supplemented with respect to the local legal requirements in order to legally safeguard their applicability. Compliance with these principles is intrinsic to the leadership role. Management shall therefore take appropriate measures to implement these principles and shall fulfill their responsibilities accordingly. Henkel s employees are to be made aware of these principles in an appropriate form and shall have access to the Corporate Standards. External hotlines have been set up, through which employees can anonymously report major infringements of our Codes and Standards. They should be used in particular where incidents cannot be cleared up directly with the employee concerned or a supervisor. The hotlines are run by independent companies. Any complaint brought to a supervisor s or manager s attention in this way shall not result in adverse consequences for the complainant. In addition, the managers and specialists in the Human Resources department or the Corporate Compliance Office may provide advice in cases of doubt. Corporate Internal Audit includes these principles in its audit criteria for the assessments of Social Standards. 2. Working Hours, Wages and Vacation Entitlement Goal To respect the rights and entitlements of employees and provide fair working conditions. Requirements Henkel respects the right to rest and recuperation and provides its employees with fair compensation and benefits. The maximum work time of a normal work week shall usually not exceed 48 hours, unless otherwise permissible by law. Exceptions to this rule apply only where both of the following conditions exist: (I) National law allows work time exceeding this limit; and (II) a freely negotiated collective bargaining agreement is in force that allows work time averaging, including adequate rest periods. All overtime work undertaken shall not exceed 12 hours per week. At least one day off shall be granted per seven-day working period. 7

8 tárgyaláson alapuló kollektív szerződés van érvényben, mely lehetővé teszi a munkaidő átlagszámítás alapján történő meghatározását, beleértve a megfelelő pihenőidőt is. A túlóra mértéke nem haladhatja meg a heti 12 órát, és 7 napos időszakonként legalább egy pihenőnapot kell biztosítani. A munkabér és a juttatások meghatározása a munkahelyi teljesítmény alapján, hátrányos megkülönböztetés nélkül történik, figyelembe véve a helyi körülményeket és megélhetési költségeket. A bért és a juttatásokat rendszeresen felül kell vizsgálni. A megállapodás szerinti bért késedelem nélkül ki kell fizetni, és az esetleges levonásokat egyértelműen jelezni kell. Megfelelő szabadságot és szülési szabadságot kell biztosítani, figyelembe véve a helyi jogszabályi követelményeket. 3. Diszkrimináció Cél Zéró tolerancia a diszkriminációval szemben. Követelmények Az alkalmazottakkal való egyenlő bánásmód a Henkel vállalati politikájának alapelve. A származáson, bőrszínen, nemen, szexuális orientáción, vallási vagy politikai meggyőződésen, szakszervezeti tagságon, fogyatékosságon, állampolgárságon, nemzetiségen vagy életkoron, illetve más jellemzőkön alapuló hátrányos megkülönböztetés nem tolerálható. A fentieken alapuló megkülönböztetés nem fogadható el a toborzással, bérezéssel, képzési lehetőségek biztosításával, előléptetéssel, elbocsátással vagy nyugdíjazással kapcsolatban sem. Be kell vezetni, és megfelelően dokumentálni a diszkrimináció kiküszöbölését biztosító HR eljárásokat. A zaklatás semmilyen formája sem tolerálható. 8

9 Remuneration and benefits shall be based on job performance in a nondiscriminatory manner, taking into account local standards and cost of living. Compensation shall be reviewed on a regular basis. Remuneration shall be paid as agreed and without undue delay. Deductions from remuneration shall be clearly stated. Adequate vacation entitlement and maternity leave shall be provided, taking into account local statutory requirements. 3. Discrimination Goal Zero tolerance of discrimination. Requirements Equal treatment of its employees is a fundamental principle of Henkel s corporate policy. Discrimination relating to, but not limited to, race, color, gender, sexual orientation, religion, political affiliation, trade union membership, disability, nationality, social origin or age shall not be tolerated. Discrimination based on the above criteria in hiring, remuneration, access to training, promotion, termination or retirement is unacceptable. HR processes ensuring the absence of discrimination shall be put in place and appropriately documented. All forms of harassment shall not be tolerated. 9

10 4. Gyermek- és kényszermunka Cél Zéró tolerancia a gyermek- és kényszermunkával szemben. Követelmények A Henkel világszerte a gyermek- és kényszermunkával szembeni zéró tolerancia elvét követi. A 14 éve aluli (gyermekkorú) személyek alkalmazása nem megengedett. A fent meghatározott gyermekkorúnál idősebb, de a 18. életévét be nem töltött alkalmazott megnevezése: fiatal munkavállaló. Ettől a meghatározástól csak akkor lehetséges az eltérés, ha a jogszabály szigorúbb követelményt ír elő. Az iskolakötelezettség alá eső fiatal munkavállalók csak a tanítási időn kívül végezhetnek munkát. Fiatal munkavállaló esetében az iskolában, az utazással és a munkában eltöltött idő összesen nem haladhatja meg a napi 10 órát. A fiatal munkavállaló éjszaka nem dolgozhat, és munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát. A fiatal munkavállalók nem végezhetnek olyan veszélyes munkát, amelyik jellegénél vagy típusánál fogva veszélyezteti, vagy veszélyeztetheti a fiatal munkavállaló biztonságát, egészségét vagy erkölcsi fejlődését. Fenyegetés hatására történő, nem az érintett személy által önként vállalt munkavégzés nem tolerálható. 5. Összeférhetetlenség és korrupció Cél Tisztességes üzleti viszonyok kialakítása, az összeférhetetlenség és a korrupció kiküszöbölése. Követelmények A részletes szabályozást a Henkel Etikai Kódexe tartalmazza. 10

11 4. Child Labor and Forced Labor Goal Zero tolerance of child labor and forced labor. Requirements Henkel follows a clear zero tolerance for child labor and forced labor policy worldwide. E mployment of children under 14 years of age ( child ) shall not be accepted. A young worker is over the age of a child, as defined above, and under the age of 18. Exceptions to this definition apply only where applicable law provides for stricter regulations. Where young workers fall under compulsory education laws, they may work only outside of school hours. Any young worker s school, work and transportation time shall not exceed a combined total of 10 hours per day and in no case shall young workers work more than 8 hours a day. They may not work during night hours. Young workers shall not be engaged in hazardous work which by its nature or type has or leads to adverse effects on the young workers safety, health and moral development. Extraction of labor from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily will not be tolerated. 5. Conflicts of Interest and Corruption Goal To ensure fair business relationships, prevent conflicts of interest and combat corruption. Requirements Details are specified in Henkel s Code of Conduct. 11

12 6. Gyülekezési szabadság és kollektív szerződéskötés Cél A munkavállalók jogainak és gyülekezési szabadságának tiszteletben tartása. Követelmények A Henkel nyílt, konstruktív párbeszédet kíván folytatni a munkavállalóival és azok képviselőivel. A munkavállalók szabadon csatlakozhatnak érdekvédelmi szervezetekhez. Amennyiben nincsen munkavállalói képviselet, vagy a törvény korlátozza a munkavállalók képviselőválasztási jogát, a Henkel biztosítja a munkavállalók és a vezető közötti egyeztetést, valamint párbeszédet. Tekintet nélkül a helyi jogszabályokra és szabályzatokra, tiszteletben kell tartani a munkavállalók jogát arra, hogy szabadon választott képviselőre bízzák érdekeik képviseletét. Tiszteletben kell tartani a kollektív szerződéskötés jogát; e jog érvényesítése nem érintheti hátrányosan a munkavállalókat. A választott képviselők számára biztosítani kell a kielégítő tájékoztatást, helyiségeket, valamint azt, hogy az általuk képviselt munkavállalókkal a megfelelő módon tudjanak kapcsolatot tartani. Tilos hátrányos megkülönböztetést alkalmazni a választott képviselőkkel szemben. 7. Egészség- és balesetvédelem Cél A munkavállalók, vállalkozók és látogatók egészségének és biztonságának védelme. Követelmények A részletes szabályozást a Henkel Baleset-, Egészség- és Környezetvédelmi Szabályzata a SHE tartalmazza. 12

13 6. Freedom of Association and Collective Bargaining Goal To respect the rights of employees and freedom of association. Requirements Henkel is committed to an open and constructive dialogue with its employees and their representatives. Employees are free to join organizations of their choice to represent them. At locations where there are no representatives, or the employees right to elect employee representatives is restricted by law, Henkel ensures an appropriate social dialogue between employees and management. Local regulations and statutes notwithstanding, the rights of employees to be represented by freely elected employee representatives shall be respected. The right to collective bargaining shall be respected and exercise thereof shall not result in any sanctioning of employees. E lected employee representatives shall be provided with necessary information and facilities, and shall have adequate access to their clients. Employee representatives shall not be subjected to discrimination. 7. Health and Safety Goal To ensure the health and safety of employees, contractors and visitors. Requirements Details are specified in Henkel s SHE Standards. 13

14 8. Szociális hatások felmérése Cél A vállalat működésével kapcsolatos szociális hatások beleértve az emberi jogok és az alapvető munkavállalói jogok sérülését, valamint a korrupciót azonosítása, elemzése és felmérése a megfelelő korrekciós intézkedések érdekében. Követelmények A Henkel feladata az üzleti döntéseiből fakadó szociális hatások azonosítása és felmérése. Azonosítani kell a jelentős (potenciális) szociális hatással járó tevékenységeket, termékeket és folyamatokat, valamint fel kell mérni az emberi jogok esetleges sérülésének veszélyét. Amennyiben a körülmények jelentősen megváltoznak, a felmérést meg kell ismételni. Az új tevékenységek, projektek értékelése során a kockázatértékelésnek ki kell térnie az emberi jogokat érintő potenciális kockázatokra, és azokat figyelembe kell venni a döntések meghozatala során. A felmért hatásokat dokumentálni kell, és a negatív következmények minimalizálása érdekében a megfelelő döntéshozók tudomására kell hozni. 9. Szállítók és szolgáltatók Cél Követelményeink egyértelművé tétele szállító és szolgáltató partnereink számára, és annak biztosítása, hogy partnereink megfeleljenek etikai elvárásainknak. Követelmények A Henkel ellenőrzi, hogy szállító és szolgáltató partnerei eleget tesznek-e szabályzatainak és etikai elvárásainak, ideértve a nemzetközileg elfogadott munkaügyi előírások betartására, valamint a gyermekmunka kizárására vonatkozó elvárásokat is. Megjegyzés: Ez a dokumentum olyan szociális alapelveket tartalmaz, amelyek mellett a Henkel elkötelezte magát. A dokumentumban foglaltak azonban nem értelmezhetők olyan módon, mintha önálló jogalapot adnának szerződéses jogok érvényesítésére a Henkellel szemben. 14

15 8. Social Impacts and Assessment Goal To identify, analyze and assess relevant social impacts including deleterious effects on human rights and basic employee rights, and also cases of corruption and ensure that, where necessary, appropriate measures for remediation are duly initiated. Requirements Henkel is responsible for identifying and assessing the social impacts of its business decisions. Activities, products and processes which have or can have significant social impacts shall be identified and assessed including potential human rights risks. In the event of changes in material circumstances, such assessments shall be appropriately reviewed. When appraising new operations or new projects, potential human rights risks shall be included within the associated risk assessments and taken into account in relevant decisionmaking procedures. Indications of discernible impact shall be documented and made available to the relevant decision-makers in order to avoid or minimize impairment. 9. Suppliers and Service Providers Goal To ensure that our standards are made transparent to our suppliers and service providers, and that such vendors meet our ethical expectations. Requirements Henkel suppliers and service providers are evaluated with respect to their abilities to meet Henkel s Corporate Standards and ethical expectations, which includes striving for internationally accepted labor standards and a zero tolerance policy towards the application of child labor. Note : These Henkel Social Standards represent fundamental principles to which Henkel commits. This document shall however not be misinterpreted as providing an independent basis for assertion of contractual rights against Henkel. 15

16 Kiadta: Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Németország 2011 Henkel AG & Co. KGaA Szerkesztette: Humán erőforrás menedzsment Tel: Henkel Intranet:

Panasonic Etikai Kódex

Panasonic Etikai Kódex Panasonic Etikai Kódex Panasonic Etikai Kódex Panasonic Etikai Kódex Table of Contents Scope of Application and Observance...3 Chapter 1: Our Core Values...4 Chapter 2: Implementing the Code in Business

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat Glossary magyar:layout 1 6/7/11 11:14 AM Page 1 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara örömmel ajánlja figyelmükbe ezt a Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat elôsegítve ezzel a legjobb

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

2008. évi XCVIII. törvény

2008. évi XCVIII. törvény 2008. évi XCVIII. törvény az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről 1. Az Országgyűlés e

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.)

COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA. (hatályos 2009.) AZ ING LÍZING MAGYARORSZÁG CSOPORT PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA (hatályos 2009.) COMPLAINT HANDLING POLICY OF ING LEASE HUNGARY (effective from 2009) Az ING Lízing Magyarország-csoport (székhely: 1068

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

A befogadó és sokszínű munkahelyért

A befogadó és sokszínű munkahelyért A befogadó és sokszínű munkahelyért j ó p é l d á k Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) Jó példák magyarországi vállalatoktól Az anyagot összeállította: Tardos Katalin, Ph.D. International Labour

Részletesebben

Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law

Agrár- és Környezetjog Journal of Agricultural and Environmental Law A tudományos közleményei 2011 No. 10 A tartalomból - Contents BEZDÁN Anikó Judit A vadásztársaságok fogalmának meghatározásáról The Conceptual Definition of Hunters Societies -3- Dr. ROMÁN Róbert A szövetkezeti

Részletesebben

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás kifejezések ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt ACCRUED COSTS Halmazati hátralék ACQUISITION STRATEGY Beszerzési stratégia

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul ITIL magyar szakkifejezés-gyűjtemény, v1.0, 2011. október 16. a v1.0-ös, 2011. július 29-i angol szakkifejezés-gyűjtemény alapján ITIL szakkifejezések és rövidítések magyarul Ez a szakkifejezés-gyűjtemény

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben