NT.. típusú nagyteljesítményű késes biztosító gyártmánycsalád

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NT.. típusú nagyteljesítményű késes biztosító gyártmánycsalád"

Átírás

1 NT.. típusú nagyteljesítményű késes biztosító gyártmánycsalád Műszaki ismertető A biztosító olyan készülék, amely az erre a célra tervezett és méretezett alkatrészének túláram vagy zárlat esetén a létrejövő hőhatásra történő kiolvadása útján nyitja azt az áramkört, amelybe be van iktatva, megszakítva az áramot, ha az egy adott értéket elegendő ideig meghalad, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és berendezéseket, fogyasztókészülékeket megóvja. Túláramnak nevezünk minden olyan áramot, amely az adott áramkörben az áramkör méretezésének alapjául szolgáló névleges áramot meghaladja. A gyakorlati életben a túláramok tartománya a névleges áramot legfeljebb %-al meghaladó túlterhelési áramok, továbbá az ezeknél nagyobb, a teljes rövidzárig tartó zárlati áramok tartományaira osztható. A túlterhelési áram olyan túláram, amely egy villamosan ép áramkörben is fellép, elsősorban egy villamosmotoros hajtásnál előforduló mechanikai ok miatt. Ez az ok a gépészeti berendezésnél az alkalmazott technológia valamely rendellenessége lehet, ha a mechanikai terhelés szakaszosan, vagy állandóan a névlegesnél nagyobb. A túlterhelésnek természetesen villamos oka is lehet, ha a gépet tápláló hálózat feszültsége jelentős mértékben lecsökken, esetleg részleges menetzárlat, kismértékű földzárlat, a háromfázisú hálózat egyik fázisának kimaradása, vagy a villamos gép egyéb meghibásodása, esetleg a hálózatszakaszon lévő több nagy teljesítményű fogyasztó egyidejű üzeme következik be. Zárlati áramnak nevezzük az áramkör üzemszerűen különböző potenciálon lévő pontjai között egy elhanyagolhatóan kis értékű ellenállás vagy impedancia formájában megjelenő hibából (véletlen vagy szándékos összekötéséből ) származó túláramot. A zárlatvédelmet úgy kell kialakítani, hogy a védelem működésekor csak a meghibásodott berendezésrész kapcsolódjon ki, és a zárlat fennállása lehetőleg csak rövid időre korlátozódjon. Az olvadóbiztosítókkal megvalósított védelem sok szempontból előnyös lehet. Ha megfelelően építik be, nem robbanás- és tűzveszélyes, semmilyen karbantartást nem igényel, a zárlati áramot rendkívül gyorsan és nagyon rövid idő alatt szakítja meg gyakorlatilag veszélytelen túlfeszültség mellett. Beépítésük és alkalmazásuk igen olcsó annak ellenére, hogy minden kioldás után betétet kell cserélni, teljesítőképességük a betétek cseréjével Nagyteljesítményű késes biztosítók

2 könnyen változtatható és olyan helyeken való alkalmazásuk ahol csak ritkán kell kapcsolni, a lehető legolcsóbb, leggazdaságosabb és legegyszerűbb. Háromfázisú áramkörökben az egyik fázis biztosítóbetétjének kiolvadása az épen maradt fázisok túlterhelődését okozza, amiért azok is, de legalább az egyik rövid időn belül kiold, és így az áramkört lekapcsolják a táphálózatról. A biztosító magában foglalja a teljes készüléket alkotó összes alkatrészt, úgymint: biztosítóaljzat és biztosítóbetét. A biztosítóaljzat a biztosítónak az a biztosítóbetét befogadására és tartására szolgáló rögzített része, amely érintkezőkkel és csatlakozókapcsokkal van ellátva. A biztosítóbetét a biztosítónak az a része, beleértve az olvadóelemet, amelyet a biztosító működése után ki kell cserélni. Az olvadóelem a biztosítóbetétnek az a része, amely a biztosító működésekor kiolvad A kiolvadásjelző olyan eszköz, amely jelzi, hogy a biztosító kiolvadt. A biztosítóérintkező két vagy több olyan vezető rész, amely a biztosítóbetét és a megfelelő biztosítófoglalat közötti áramköri folytonosság biztosítására szolgál. A csatlakozókapocs a biztosítónak a külső áramkörökhöz való villamos csatlakozására kialakított vezető része. A késes érintkezőjű biztosítókat elsősorban nagyteljesítményű hálózatokban alkalmazzák. Használatuk és kezelésük csak feljogosított, kioktatott és szakképzett személyek számára engedélyezett. A betétek két végén egy-egy késalakú érintkező található. A betétek ezen érintkezőkkel csatlakoznak az aljzat érintkezőihez. A betétek és aljzatok rézből készült érintkezői felületi bevonattal, ezüstözéssel vannak ellátva. Az olvadóbetét a kerámiából készült betét testből, az abba két oldalról becsavarozott, a késérintkezőket tartó, és a kezelőfogantyú csatlakoztatására szolgáló szerelvénnyel ellátott véglapokból, a véglapokat összekötő olvadóelemekből és jelzőszálból, valamint az olvadóelemeket körülvevő kvarchomok töltetből és jelzőszemből épül fel. A biztosítóbetétek méreteit a 2. számú táblázat tartalmazza. Nagyteljesítményű késes biztosítók

3 Az 1 pólusú biztosítóaljzat kerámia alapra szerelt érintkezőkből és csavaros csatlakozókapcsokból áll. Az 1 pólusú biztosítóaljzatok méretei a 3. számú táblázatban találhatók. A 00C-00 és az 1 méretnagyságú biztosítókhoz rendelkezésre áll 3 pólusú kivitelben is biztosítóaljzat. A 00C-00 méretnagyságú, 3 pólusú aljzat önkioltó tulajdonságú, és magas hőállóságú műanyagból készült közös alaptestre szerelt érintkezőkből és csatlakozókapcsokból készül. Az 1 méretnagyságú 3 pólusú aljzat fémlemezből készített alaplapra szerelt porcelántartókra rögzített 3 2 db érintkező és csatlakozókapocs egységből épül fel. Az aljzatkombinációk méreteit a 4. számú táblázat tartalmazza. A biztosítóaljzatok csatlakozókapcsai saruzással előkészített vezetékek, vagy sínek csatlakoztatására alkalmasak. A kvarchomok töltet kisebb túláramoknál történő kiolvadáskor csak hűtőhatást fejt ki. Nagyobb zárlati áramoknál a megolvadt fémszál a környező kvarchomokot is megolvasztja, és egy negatív karakterisztikájú kvarc-fém olvadék félvezető-csövet képez. A környező Nagyteljesítményű késes biztosítók

4 homok hűtőhatása folytán ennek vezetőképessége gyorsan csökken, és így a zárlati áramot igen gyorsan korlátozza. Ez a jelenség nagyon gyorsan, 2-3 ms-nál rövidebb idő alatt játszódik le, tehát az olvadóbiztosítónak áramkorlátozó hatása is van. Az NT.. típusú olvadóbiztosítók szavatolt áramkorlátozó hatását az 1. számú diagram mutatja. A koordináta rendszer vízszintes tengelyén a független zárlati áram effektív értéke, a függőleges tengelyén pedig az áram csúcsértéke látható. A kisfeszültségű berendezésekben előforduló I rz zárlati áram állandósult effektív értéke, és az első periódusban adódó csúcsértéke közötti összefüggést a diagram meredek egyenese mutatja, ahol a független zárlati áram csúcsértéke a zárlati áram 2,5-szerese. A különböző névleges áramerősségű biztosítóbetétek esetén a különböző független zárlati áramnál kialakuló legnagyobb zárlati áram csúcsértékét a kisebb meredekségű egyenesek mutatják. Ez utóbbi egyenesek segítségével meghatározható, hogy az adott független zárlati áramerősségnél, a választott névleges áramerősségű biztosítóbetéten mekkora lehet az átfolyó zárlati áram csúcsértéke. A diagramból a biztosító áramkorlátozó hatása szemléletesen leolvasható. Látható, hogy adott független zárlati áramnál nem a 2,5 I rz egyenes által meghatározható csúcsérték, hanem helyette a különböző névleges áramú betétek kisebb meredekségű egyenesei által meghatározható áram alakul ki. A diagramból megállapítható, hogy ha a független zárlati áram értéke az áramkörben pl. 30 ka, akkor a 100 A névleges áramerősségű betéten csak kb.15 ka alakul ki a 2,5-szeres csúcsértéknek megfelelő kb. 73 ka helyett. A késes biztosítók előnyös tulajdonsága, hogy a betétet viszonylag egyszerűen lehet a kezelőfogantyú alkalmazásával az aljzatokba behelyezni és az aljzatokból eltávolítani, így azok szakaszolóként is használhatók, mivel teljes biztonsággal, és jól látható módon bontják az áramkört. Az NT.. típusú biztosító gyártmánycsalád névleges zárlati megszakító képessége 120 ka eff, névleges feszültsége 500 V AC, vagy 440 V DC, névleges árama méretnagyságtól függően 2 A-tól 630 A-ig terjed. A korszerű konstrukciós elvek szerint tervezett NT.. típusú biztosítóbetétek szabványos megjelölésénél a gg jelöli a teljes tartományú megszakító képességgel rendelkező, általános alkalmazásra szolgáló biztosítóbetéteket. Ez a jelölés a korábbi VDE szabvány szerinti "gl" jelölésnek felel meg. A motoráramkörök védelmére szolgáló résztartományú megszakítóképességgel rendelkező biztosítóbetéteket am jelöléssel látják el. Az NT.. típusú biztosítóbetétek szabványos megjelölésénél az első betűvel a megszakítási tartományt, a második betűvel az alkalmazási kategóriát adják meg. Teljes tartományú megszakító képességgel rendelkezik az a biztosítóbetét, amely a névleges áramtól a max. megszakító képességig terjedő áramtartományba eső bármely áramértéket képes megszakítani (pl. 63 A-tól 120 ka-ig.). Nagyteljesítményű késes biztosítók

5 A biztosítók méretnagyságaihoz a névleges áramok alábbi tartományai tartoznak. Méretnagyság áram tartománya (A) 00C A biztosítóbetétek és a biztosítóaljzatok választékát az 1. számú ábra mutatja be. A vonatkozó szabvány előírások szerint a biztosítók a névleges áramerősség 1,5-szeresével tartósan terhelhetők anélkül, hogy az olvadóelemen maradandó elváltozás történne. Az átfolyó áram hatására az olvadóelem természetesen melegszik, az így keletkezett veszteség az előírások szerint 100 A-re vonatkoztatva W-nál nem lehet nagyobb. Az NT.. típusú biztosítóbetétek teljesitmény-disszipációjának megengedett legnagyobb értékét adjuk meg a következő táblázatban: Méretnagyság áram (A) Veszteségi teljesítmény (W) 00C 160 7, A biztosítók kiolvadási áram-idő jelleggörbéje ( jellegsávja ) szolgál a védelem méretezésének alapjául. Az olvadószál kiolvadásának a névleges áramerősség 1,5-2,1-szerese között kell bekövetkeznie. A biztosítókra megadott kiolvadási jelleggörbéhez tartozó tűrésre a gyártó szavatosságot vállal, amelynek nagysága ± 20 %. A 2. számú diagramon az NT..típusú am jelű biztosítók kioldási jellegsávját a 3. és 4. számú diagramokon az NT.. típusú, gg-gl jelű biztosítók kioldási jellegsávjait láthatjuk. A vonatkozó szabványokban az alábbi táblázatban összefoglalt egyezményes időket és egyezményes áramokat adják meg a leggyakrabban alkalmazott gg ("gl") jelű biztosítóbetétekre. áram (A) Nem kioldó áram (I nf ) Kioldó áram (I f ) Egyezményes idő (óra) I n <4 1,5 2,1 1 4 I n <16 1,5 1, I n <63 1,25 1, I n <160 1,25 1, I n <400 1,25 1, I n 1,25 1,6 4 Nagyteljesítményű késes biztosítók

6 A biztosítóbetétnek a nem kioldó áram hatására az egyezményes időn belül nem szabad kioldania, míg a kioldó áram hatására az egyezményes időn belül kell kioldania, és az áramkört meg kell szakítania. Az NT.. típusú nagyteljesítményű késes biztosító gyártmánycsalád kielégíti mind az EN ; az EN és a HD S4 jelzetű európai szabványok, valamint az MSZ EN ; az MSZ EN és az MSZ HD S4 jelzetű magyar nemzeti szabványok követelményeit. A végrehajtott szabványossági típusvizsgálatok megfelelő eredményei alapján a gyártmánycsalád a MEEI Kft. által kiadott D0648V111; a D0652D111; a D030V101 és a D0669V111 számú Típusvizsgálati Tanúsítványokkal, és a CCA/HU 0173; a CCA/HU 0178; a CCA/HU 0180 és a CCA/HU 0183 számú európai CENELEC - CCA Megfelelőségi Tanúsítványokkal (Statement of Test Result) rendelkezik. Nagyteljesítményű késes biztosítók

7 A nagyteljesítményű biztosító betétek és aljzatok választéka (1.sz. táblázat) 00C méretnagyságú biztosítók 00 méretnagyságú biztosítók 0 méretnagyságú biztosítók gg Tracon kód Tracon kód Tracon kód am áram gg am áram gg am áram NT00C NTM NT0-6 NTM0-6 6 NT00C NT00-4 NTM NT0-10 NTM NT00C NT00-6 NTM NT0-16 NTM NT00C NT00-10 NTM NT0-20 NTM NT00C NT00-16 NTM NT0-25 NTM NT00C NT00-20 NTM NT0-32 NTM NT00C NT00-25 NTM NT0-40 NTM NT00C NT00-32 NTM NT0-50 NTM NT00C NT00-40 NTM NT0-63 NTM NT00C NT00-50 NTM NT0-80 NTM NT00C NT00-63 NTM NT0-100 NTM NT00C NT00-80 NTM NT0-125 NTM NT00C NT NTM NT0-160 NTM NT NTM NT NTM méretnagyságú biztosítók 2 méretnagyságú biztosítók 3 méretnagyságú biztosítók gg am áram gg am áram gg am áram NT NT2-125 NTM NT3-315 NTM NT1-40 NTM NT2-160 NTM NT3-355 NTM NT1-50 NTM NT2-200 NTM NT3-400 NTM NT1-63 NTM NT2-224 NTM NT3-425 NTM NT1-80 NTM NT2-250 NTM NT3-500 NTM NT1-100 NTM NTM NT3-630 NTM NT1-125 NTM NT2-315 NTM NT1-160 NTM NT2-355 NTM NT1-200 NTM NT2-400 NTM NT NT1-250 NTM Nagyteljesítményű késes biztosítók

8 Tartozékok Tracon kód NTA-00C-00 NTA-0 NTA-1 NTA-2 NTA-3 NTA00/3 NTA1/3 NTK Megnevezés Nagyteljesítményű késes biztosító aljzat 00C A Nagyteljesítményű késes biztosító aljzat A Nagyteljesítményű késes biztosító aljzat A Nagyteljesítményű késes biztosító aljzat A Nagyteljesítményű késes biztosító aljzat A Nagyteljesítményű késes biztosító aljzat 00, 3 pólus Nagyteljesítményű késes biztosító aljzat 1, 3 pólus Késes biztosító kezelő fogó 1000 V Rövidrezáró kések Tracon a b c d kód NTR ,5 78+1,5 NTR ,5 NTR ,5 NTR ,5 NTR ,5 a b c d NTAK00 Kapcsolható biztosító A kapcsolható biztosító olyan mechanikus kapcsolókészülék, amelyben a behelyezett biztosítóbetét késérintkezői működnek mozgóérintkezőként. A készülék állóérintkezőit a biztosítóaljzat érintkezői alkotják. A hárompólusú kapcsolóba 3 db vízszintesen elrendezett 00C vagy 00 méretnagyságú biztosítóbetét helyezhető be, a fedélen kiképzett tartókba. A kapcsoló ki- és bekapcsolása a fekél nyitásával és zárásával történik. A kábelsaruval szerelt csatlakozóvezetékeket vagy a 20 3 mm méretű réz gyűjtősíneket csavaros csatlakozókapcsokhoz lehet bekötni. Műszaki adatok: szigetelési feszültség: 690 V lökőfeszültség állóság: 6 kv üzemi áram: 160 A Alkalmazási kategória: AC 21/B üzemi feszültség: 500 V frekvencia: 50 Hz Védettségi fokozat (zárt állapotban, a kezelő oldal felöl): IP 42 Nagyteljesítményű késes biztosítók

9 10 a f e1 c b g e2 Méret a f g c e1 e2 b 00C 78+1, , , , , , , , , sz. táblázat A betétek méretei Tracon kód a b c1 c2 d e l k i u M m v NTA00C , M NTA , M NTA M NTA M NTA M sz. táblázat Az aljzatok méretei Tracon kód a b c1 c2 m l k u l q v e f i NTA-00/ ,5 7, NTA-1/ ,0 10, sz. táblázat A 3 pólusú biztosító aljzat méretei Nagyteljesítményű késes biztosítók

10 1. sz. diagram 2. sz. diagram Áramkorlátozási jelleggörbék Kiolvadási jelleggörbe 3. sz. diagram 4. sz. diagram Kiolvadási jelleggörbék (1) Kiolvadási jelleggörbék (2) Nagyteljesítményű késes biztosítók

11 TRACON BUDAPEST KFT Dunakeszi Déli Ipari Park, Pallag u. 21. Tel.: (27) Fax: (27)

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten

Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten Beépítési útmutató, Hensel Mi 75210-1B HENSEL szekrényben DEHNshield 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető készre szerelten A Hensel Hungária Kft. által gyártott és a DEHN+SÖHNE előírásai alapján

Részletesebben

NV/NH. Kisfeszültségű, NH rendszerű késes biztosító betétek. Az erő felügyeletet igényel. Kisfeszültségű, NH rendszerű késes biztosító betétek

NV/NH. Kisfeszültségű, NH rendszerű késes biztosító betétek. Az erő felügyeletet igényel. Kisfeszültségű, NH rendszerű késes biztosító betétek Kisfeszültségű, NH rendszerű késes biztosító betétek Biztosító aljzatok Tartozékok Kisfeszültségű biztosító sínek Biztosítós szakaszolók NV rendszerű biztosítós szakaszolók Műszaki adatok 102 108 110 112

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom

Védelmi javaslat. Tetőre telepített napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme. www.dehn.hu. Tartalom Tartalom Vezetéknyomvonal és földelés napelemes rendszereknél "s" biztonsági távolság az MSZ EN 62305-3 szabvány szerint Magárnyék a napelem cellákon Speciális védőkészülékek napelemes rendszerek egyenáramú

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők

Tartalomjegyzék. DS..D és DA..D Szervoerősítők Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 NCT szervoerősítők... 2 Az NCT hajtásrendszerek felépítése... 2 DS..D és DA..D Szervoerősítők... 2 Biztonsági előírások... 2 DS2/4os, DS6/12es, DS8/16es és DA8/12es

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

hengeres biztosító betétek

hengeres biztosító betétek Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw

Katalógus. Altivar 11 fordulatszám-szabályozók 0,18 2,2 kw Katalógus 2003 Altivar fordulatszám-szabályozók 0,8 2,2 kw Tartalomjegyzék Altivar Bemutatás................................. 2-3. Rendelési számok.......................... 4-5. Jellemzôk..................................

Részletesebben

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 61 439 SZABVANYERTELMEZES.HU IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN TARTALMI ÉS FORMAI VÁLTOZÁSOK A KISFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK SZABVÁNYAIBAN

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Adatlap. CI-tronic Lágyindítású motorvezérlõ MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 50 I-O típusok. 2002 december DKACT.PD.C50.G2.

Adatlap. CI-tronic Lágyindítású motorvezérlõ MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 50 I-O típusok. 2002 december DKACT.PD.C50.G2. CI-tronic Lágyindítású motorvezérlõ MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 50 I-O típusok 2002 december DKACT.PD.C50.G2.47 520B1443 2 DKACT.PD.C50.G2.47 Danfoss A/S 12-2002 Bevezetés Az MCI lágyindítókat

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

KK0-20-6002 KK1-32-6002 KK2-40-6002 KK2-63-6002 KK2-80-6002 KKZ0-20-6008 KKL1-32-6002 KK1-32-6002-EXF2 KKMV1-32-9022

KK0-20-6002 KK1-32-6002 KK2-40-6002 KK2-63-6002 KK2-80-6002 KKZ0-20-6008 KKL1-32-6002 KK1-32-6002-EXF2 KKMV1-32-9022 KÉZIKAPCSOÓK KK KK KK KK KK KK KKZ KK KKEXF KKMV KKVT KKMS Kézikapcsolók KK, KK IP védettségû csatlakozókapcsok o,,, os állásrögzítés világszerte elterjedt, szokványos elõlapméretek szerelõsínre pattintható

Részletesebben

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás Hegesztő és plazmavágó berendezések 6. kiadás 2 Hegesztés- és vágástechnológia Az ESAB több mint 100 éve vezető szerepet játszik a hegesztés- és vágástechnológiák megújításában. Folyamatosan dolgozunk

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt.

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kiválasztási útmutató VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével 98% Hatásfok Jobb energiafelhasználás és csökkenő költségek

Részletesebben