Áramkörvédelmi készülékek kiválasztása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áramkörvédelmi készülékek kiválasztása"

Átírás

1 Áramkörvédelmi készülékek kiválasztása A kismegszakítók képesek: v védelmet nyújtani tűz ellen, amelyet villamos hia (rövidzárlat, túláram és szigetelési hia) okozhat. v védelmet nyújtani emereknek áramütés ellen közvetett érintés esetén. A kismegszakítók kiválasztását optimalizálni kell a tökéletes védelem elérése érdekéen, miközen iztosítani kell a folyamatos energiaellátást. Bár a kismegszakítókat néha használják vezérlési feladatokra is, javasolt külön vezérlő készülékek installálása, amelyek alkalmasaak a sűrű kapcsolások elvégzésére (kapcsolók, kontaktorok, impulzus relék). DB788 DB789 DB790 DB79 L L L Villamos csatlakozások védelme elektromágneses rövidzárlatok és termikus túlterhelések ellen Terhelések túláram védelme Vezérlő készülékek védelme Védelmi kismegszakítók kiválasztása A kiválasztás számos kritériumtól függ: megszakítóképesség max. feszültség a védett áramkör tervezett terhelése (A) vezetékek, káelek keresztmetszete, elhelyezése, típusa környezeti hőmérséklet (lehetséges értékcsökkenések) a terhelés, amely meghatározza a védelmi készülék pólusszámát és a kioldási jelleggöréjét. Megszakítóképesség kiválasztása A megszakítóképességnek nagyonak vagy egyenlőnek kell lennie a hálózatoldalon létrejövő független rövidzárlati (Isc) áramnál (az ISC értéke függ a vezeték hosszától, keresztmetszetétől és a etáplálás teljesítményétől). Azonan, ha a kismegszakítót a hálózatoldalon egy áramkorlátozó megszakítóval együtt alkalmazzuk, ez a megszakítóképesség lecsökkenthető. (lásd Kaszkádolás (Acti 9 Műszaki kézikönyv) és Rövidzárlati áramkorlátozás (Acti 9 Műszaki kézikönyv)). áramérték kiválasztása A névleges áramérték (In) kiválasztása mindenen túl a villamos csatlakozások védelme szerint történik: v káelekhez: a kiválasztás a keresztmetszet szerint történik, v Canalis előre gyártott tokozott gyűjtősín rendszerekhez: egyszerűen az előre gyártott tokozott gyűjtősín rendszer névleges értékével kell egyenlő legyen vagy annál nagyo. Általánosságan, a névleges áramértéknek nagyonak kell lennie mint az áramkör névleges áramértéke. A hálózatoldalon található megszakító névleges áramértéknek mindig kisenek vagy egyenlőnek kell lennie a terhelésoldalon található összes megszakító névleges áramértékénél. Kioldási jelleggöre kiválasztása A kioldási jelleggöre érzékenyeé vagy érzéketleneé teszi a védelmet a következőkkel szemen: a teljesítmény elindulásakor tapasztalható felfutó áram, túlterhelési áram. E0695 t (s) Túláram védelem (termikus védelem) Emerek közvetett érintés elleni védelme IT és TN érintésvédelmi rendszeren B C D Rövidzárlat védelem (elektromágneses védelem) I / In Kioldási küszöértékek (x In) Jelleggörék MSZ EN MSZ EN B In és 5 In között, In és,8 In között C 5 In és 0 In között 7 In és 0 In között D vagy K - 0 In és In között MA - In Z -, In és,6 In között A nemkívánatos kioldás elkerülése érdekéen javasolt kevésé érzékeny jelleggörét választani, például váltani B jelleggöréről C jelleggörére (lásd Kioldási jelleggörék (Acti 9 Műszaki kézikönyv)). 6

2 Áramkörvédelmi készülékek kiválasztása (folytatás) DB79 DB787 DB0589 Áramkör leválasztás Motorvédelem Folyamatos energiaellátás A nemkívánatos kioldásokat a következő jelenségek generálhatják: v megszakítók ekapcsolásakor a felfutó áram, v túlterhelési áram, és néha a felharmonikus áramok a háromfázisú nullavezetően (). Megoldások Válasszon kevésé érzékeny jelleggöréjű kismegszakítót: váltson B jelleggöréről C jelleggörére vagy C jelleggöréről D jelleggörére (). Csökkentse az áramkörönkénti terhelések számát. Kapcsolja e az áramköröket idően késleltetéssel, időzítő kiegészítők használatával. Más körülmények nemléte esetén a megszakító névleges áramértéke is emelhető, viszont ekkor megszűnik a villamos csatlakozások védelme. Biztosítson szelektivitást a védelmi készülékek között (lásd Védelmi szelektivitás (Acti 9 Műszaki kézikönyv)). A szelektivitás tulajdonképpen egyfajta koordináció automatikus megszakító készülékek között azért, hogy mindig csak a hiahelyhez legközelei védelmi készülék szólaljon meg és csak a hiás áramkört szakaszolja ki. Teljes szelektivitás Minden hiaértékre, a túlterheléstől a rövidzárlatig az elosztási rendszer teljesen szelektív, ha D készülék megszólal és D készülék ekapcsolva marad. Részleges szelektivitás A szelektivitás részleges, ha a fent említett feltételek esetén nem minden zárlati értékre igaz csak kise rövidzárlatok esetén. Ez a kise rövidzárlati érték a szelektivitási határérték. Ezt a szelektivitási határértéket túllépve D és D megszakító is nyit. () Speciális eseteken, amikor háromfázisú áramkörök elektronikus előtéttel ellátott kisülő lámpákat táplálnak meg, akkor. felharmonikus áramok és ezek egészszámú töszörösei jelennek meg a hálózaton. A nullavezető megfelelő méretezésével meg kell védeni a vezetőt a túlmelegedéstől. Azonan a nullavezetőn keresztülfolyó áram nagyo lehet, mint a fázisokan folyó áram, így nemkívánatos kioldást okozhat. () Olyan installációkan, ahol a vezetékhossz igen nagy és az érintésvédelmi rendszer TN vagy IT, ott lehetséges, hogy szükség van szivárgó áram védelemre az emeri élet védelme érdekéen. Leválasztás A leválasztás célja, hogy szétkapcsoljon és elválasszon egymástól egy áramkört vagy készüléket a villamos installáció töi részétől, annak érdekéen, hogy iztosítsa a hálózaton karantartási munkálatokat végző szakemer iztonságát. A megszakító töpólusú kell legyen: például szakítsa meg a feszültség alatt álló vezetékeket, eleértve a nullavezetőt () is. Reteszelhetőnek kell lennie kikapcsolt állapotan, hogy kiküszöölhesse a véletlen visszakapcsolást, legalá ipari környezeten. Meg kell felelnie a szaványan előírt leválasztási követelményeknek. () Kivételt képez a PEN vezető, amelyet tilos megszakítani. Motorvédelem Motorok védelme túlmelegedés ellen, például hosszúidejű túlterhelés, rotor megakadás, fáziskiesés. Motorok speciális jellemzői: a túlterhelés elleni védelmet, egy speciálisan motorvédelemre kifejlesztett hővédelmi relé látja el. Ez a relé adott eseten képes ellátni a tokozott gyűjtősín rendszerek túlterhelésvédelmét is. a rövidzárlat védelmet een az eseten egy túlterhelés elleni védelem nélküli zárlatvédelmi eszköz, egy megszakító látja el (MA típus). 7

3 Megszakító panoráma Kiválasztási tálázatok Kismegszakítók Típus idpn idpn N Szavány MSZ EN MSZ EN Pólusok száma P+N P+N, P, P+N Áram-védőkioldó (Vigi) Kiegészítő távkioldáshoz és távjelzéshez Villamos jellemzők Kioldási jelleggörék B, C C, D áram (A) In 0 0 Maximális névleges üzemi feszültség (V)Ue AC (50/60 Hz) 0 0/00 max DC Minimális névleges üzemi feszültség (V) Ue AC (50/60 Hz) min DC szigetelési feszültség (V AC) Ui 0 0 lökőfeszültség-állóság (kv) Uimp Áramkorlátozó képesség 0 A-ig (MSZ EN 60898) Megszakítóképesség AC-megszakítóképesség Ue (50/60 Hz) Fázis / Nulla Fázis / Nulla Fázis / Fázis MSZ EN (ka) Icu...60 V... V V V V 0 0 V Ics MSZ EN (A) Icn 0/5 V - 0/00 V DC-megszakítóképesség Ue DC MSZ EN (ka) Icu...8 V (P) 7 V (P) V (P) V (P) V (P) Ics Továi jellemzők Alkalmasság ipari leválasztásra az MSZ EN Referencia hőmérséklet MSZ EN Hiakioldás jelzés Pozitív kontaktus jelzés Gyors érintkezőzárási mechanizmus IP védettség IP Csak a készülék IP0 IP0 Készülék moduláris szekrényen II. érintésvédelmi osztály II. érintésvédelmi osztály Továi részletekért lásd. oldaltól. oldaltól Kiegészítők 90. oldaltól 90. oldaltól Segédkontaktusok 5. oldaltól 5. oldaltól Áramvédő-kioldók (Vigi) 8

4 Megszakító panoráma (folytatás) ik60n ic60n ic60h ic60l MSZ EN MSZ EN 6097-, MSZ EN 6097-, MSZ EN 6097-, P, P+N,, P P, P+N,, P P, P+N,, P P,, P B, C B, C, D B, C, D B, C, K, Z 6 0,5 6 ( 6 DC-en) 0,5 6 ( 6 DC-en) 0,5 6 ( 6 DC-en) 0/00 0/5, 0 0/5, 0 0/5, Fázis / Nulla Fázis / Fázis (Fázis / Nulla) Fázis / Nulla 50 (0,5 A) 6 (6 6 A) 50 (0,5 A) 6 (6 6 A) 50 (0,5 A) 0 (6 6 A) 50 (0,5 A) 0 (6 6 A) Fázis / Fázis Fázis / Nulla (Fázis / Nulla) 70 (0,5 A) (6 6 A) 70 (0,5 A) 0 (6 6 A) 50 (0,5 A) 0 (6 6 A) 50 (0,5 A) 0 (6 6 A) 5 (0,5 A) 6 (6 6 A) 70 (0,5 A) (6 6 A) 70 (0,5 A) 5 (6 6 A) Fázis / Fázis Fázis (Fázis / Nulla) 00 (0,5 A) 70 (6 6 A) 00 (0,5 A) 50 (6 5 A) 6 (/0 A) 0 (50/6 A) 70 (0,5 A) 0 (6 6 A) 70 (0,5 A) 5 (6 6 A) 50 (0,5 A) 0 (6 6 A) 00 (0,5 A) 5 (6 5 A) 0 (/0 A) 5 (50/6 A) Fázis / Fázis (Fázis / Nulla) 00 (0,5 A) 80 (6 6 A) 00 (0,5 A) 70 (6 6 A) 00 (0,5 A) 50 (6 5 A) 6 (/0 A) 0 (50/6 A) 00 (0,5 A) 5 (6 5 A) 0 (/0 A) 5 (50/6 A) 70 (0,5 A) 0 (6 5 A) 5 (/0 A) 0 (50/6 A) 00 % Icu (0,5 A) 50 % Icu (6 6 A) () 00 % Icu (0,5 A) 00 % Icu (0,5 A) 75 % Icu (6 6 A) 50 % Icu (6 6 A) % Icu 00 % Icu 00 % Icu 50 C 50 C 50 C Visi-trip alak Visi-trip alak Visi-trip alak IP0 IP0 IP0 IP0 II. érintésvédelmi osztály II. érintésvédelmi osztály II. érintésvédelmi osztály II. érintésvédelmi osztály 50 oldaltól 8. oldaltól. oldaltól 6. oldaltól 8. oldaltól és 9. oldaltól 8. oldaltól és 9.oldaltól 8. oldaltól és 9. oldaltól 8. oldaltól és 9. oldaltól 8. oldaltól és 9. oldaltól 8. oldaltól és 9. oldaltól. oldaltól. oldaltól. oldaltól () 00 % Icu 6-5 A névleges áramérték esetén, Ue 00 - V AC Fázis/Fázis esetén és Ue - 60 V AC Fázis/N esetén. 9

5 Megszakító panoráma (folytatás) Kiválasztási tálázatok (folytatás) Kismegszakítók Típus C0N C0H Szavány MSZ EN MSZ EN Pólusok száma P,, P P,, P Áram-védőkioldó (Vigi) Kiegészítő távkioldáshoz és távjelzéshez Villamos jellemzők Kioldási jelleggörék B, C B, C áram (A) In 6, 80, 00, Maximális névleges üzemi feszültség (V)Ue AC (50/60 Hz) 0/5, 0 0/5, 0 max DC 5/pólus 5/pólus Minimális névleges üzemi feszültség (V) Ue AC (50/60 Hz) min DC szigetelési feszültség (V AC) Ui lökőfeszültség-állóság (kv) Uimp 6 6 Megszakítóképesség AC-megszakítóképesség Ue (50/60 Hz) Fázis Fázis / Fázis (Fázis / Nulla) Fázis Fázis / Fázis (Fázis / Nulla) MSZ EN (ka) Icu V 0 V V V () 0,5 () 5 0 V V Ics 75 % Icu 50 % Icu MSZ EN (A) Icn 0/00 V DC-megszakítóképesség Ue DC MSZ EN (ka) Icu 60 V (P) V (P) V (P) V (P) Ics 00 % Icu 00 % Icu Továi jellemzők Alkalmasság ipari leválasztásra az MSZ EN Referencia hőmérséklet MSZ EN Hiakioldás jelzés Pozitív kontaktus jelzés Gyors érintkezőzárási mechanizmus Leszerelés a gyűjtősín leszerelése nélkül Speciális gyűjtősín Speciális gyűjtősín IP védettség IP Csak a készülék IP0 IP0 Készülék moduláris szekrényen Továi részletekért lásd 5. oldaltól 58. oldaltól Kiegészítők 89. és 00. oldaltól 89. és 00. oldaltól Segédkontaktusok 89. és 5. oldaltól 89. és 5. oldaltól Áram-védőkioldók (Vigi) 8. oldaltól 8. oldaltól () Megszakítóképesség pólusan IT leválasztott nullavezető rendszeren (kettős hia esetén). 0

6 Megszakító panoráma (folytatás) NG5N NG5H NG5L MSZ EN MSZ EN MSZ EN P,, P P,, P P,, P B, C, D C B, C, D /5, 500 0/5, 500 0/5, 500 5/pólus 5/pólus 5/pólus Fázis Fázis / Fázis (Fázis / Nulla) Ph Fázis / Fázis (Fázis / Nulla) () 6,5 () % Icu 75 % Icu 75 % Icu Fázis Fázis / Fázis (Fázis / Nulla) % Icu 00 % Icu 00 % Icu 0 C 0 C 0 C Billenőkar pozíció Piros mechanikus jelzés Billenőkar pozíció Piros mechanikus jelzés IP0 IP0 IP0 Billenőkar pozíció Piros mechanikus jelzés 6. oldaltól 6. oldaltól 6. oldaltól 9. és 0. oldaltól 9. és 0. oldaltól 9. és 0. oldaltól 9. és. oldaltól 9. és. oldaltól 9. és. oldaltól. oldaltól. oldaltól. oldaltól () Megszakítóképesség pólusan IT leválasztott nullavezető rendszeren (kettős hia esetén).

7 Megszakító panoráma (folytatás) Kiválasztási tálázatok (folytatás) Kismegszakítók Típus ic60lma NG5LMA Szavány MSZ EN MSZ EN Pólusok száma, P, P Áram-védőkioldó (Vigi) Kiegészítő távkioldáshoz és távjelzéshez Villamos jellemzők Kioldási jelleggörék MA (Ii = In) MA (Ii = In) áram (A) In, Maximális névleges üzemi feszültség Ue AC (50/60 Hz) (V) max DC 50 Minimális névleges üzemi feszültség (V)Ue AC (50/60 Hz) min DC szigetelési feszültség (V AC) Ui lökőfeszültség-állóság (kv) Uimp 6 8 Megszakítóképesség AC-megszakítóképesség Ue (50/60 Hz) MSZ EN (ka) Icu...60 V... V V V 0 V V 0 (,6 6 A) 00 0 (5 0 A) 0/00 V V 0 (,6 6 A) 50 5 (5 0 A) 00/5 V 0 V 5 (,6 6 A) 0 0 (5 0 A) 500 V 5 Ics 50 % Icu (,6 0 A) 75 % Icu MSZ EN (A) Icn 0/00 V Továi jellemzők Alkalmasság ipari leválasztásra az MSZ EN Referencia hőmérséklet MSZ EN C 0 C Hiakioldás jelzés Visi-trip alak Billenőkar pozíció Piros mechanikus jelzés Pozitív kontaktus jelzés Gyors érintkezőzárási mechanizmus Leszerelés a gyűjtősín leszerelése nélkül Felső csatlakozás esetén IP védettség IP Csak a készülék IP0 IP0 Készülék moduláris szekrényen II. érintésvédelmi osztály Továi részletekért lásd 90. oldaltól 9. oldaltól Kiegészítők 8. oldaltól és 9. oldaltól 9. és 0. oldaltól Segédkontaktusok 8. oldaltól és 9. oldaltól 9. és. oldaltól Áram-védőkioldók (Vigi). oldaltól. oldaltól

8 Megszakító panoráma (folytatás) Kiválasztási tálázatok (folytatás) P5M motorvédő kismegszakítók Típus P5M Szavány MSZ EN és MSZ EN Pólusok száma P Áram-védőkioldó (Vigi) Kiegészítő távkioldáshoz és távjelzéshez Villamos jellemzők Elektromágneses kioldás In (± 0 %) áram (A) In 0,6-5 (6 A-es zárlatkorlátozó egységgel) Maximális névleges üzemi feszültség Ue AC (50/60 Hz) 690 (V) max DC Minimális névleges üzemi feszültség Ue AC (50/60 Hz) 0 (V) min DC szigetelési feszültség (V AC) Ui 690 lökőfeszültség-állóság (kv)uimp 6 Megszakítóképesség AC-megszakítóképesség Ue (50/60 Hz) áram (A) 0,6 -,6,5 6, MSZ EN (ka) Icu V nem korlátozott Ics 00 % Icu Icu V nem korlátozott Ics 50 % Icu 0 % Icu Icu 0 V nem korlátozott Ics 00 % Icu 50 % Icu Icu 500 V nem korlátozott Ics 00 % Icu 75 % Icu Icu 690 V nem korlátozott Ics 75 % Icu Továi jellemzők Alkalmasság ipari leválasztásra az MSZ EN Hiakioldás jelzés Billenőkar pozíció Pozitív kontaktus jelzés Gyors érintkezőzárási mechanizmus Leszerelés a gyűjtősín leszerelése nélkül IP védettség IP Csak a készülék IP0 Készülék moduláris szekrényen Továi részletekért lásd 85. oldaltól Kiegészítők 85. oldaltól Segédkontaktusok 85. oldaltól Áram-védőkioldók (Vigi)

9 i DPN kismegszakítók DB00 DB0557 DB865 DB85 MSZ EN Tanúsítványok Egy tulajdonan az emerek közvetlen vagy közvetett érintésvédelmét, szigetelési hiákat és a villamos rendszer okozta tűzveszélyt áramvédőkapcsolókkal oldják meg, amelyek lehetnek egy kismegszakító és egy szivárgóáram-védelem kominációja. Vezérlés és védelem Ezeket a kismegszakítókat arra tervevezték, hogy védelmet nyújtsanak túláramok (túlterhelés és zárlat) ellen TT és TN-S érintésvédelmi rendszereken, a szolgáltató szektoran, mezőgazdaságan és ipari alkalmazásokan, ahol a nullavezetőt is meg kell szakítani, annak védelme nélkül. PB079- Rendelési számok i DPN kismegszakítók 500 Típus P+N P+N DB66 N DB89 N 5 N N 6 Segédkontaktusok 5. oldaltól 5. oldaltól Vigi áram (In) B jelleggöre C jelleggöre B jelleggöre C jelleggöre A - A9N5 - - A - A9N5 - - A - A9N A A9N55 A9N A A9N56 A9N A A9N7 A9N7 A9N7 A9N7 6 A A9N57 A9N A A9N58 A9N A A9N59 A9N A A9N50 A9N A A9N5 A9N Szélesség 9mm-es 6 modulméreten Kiegészitők 90. oldaltól

10 i DPN kismegszakítók (folytatás) PB070- Rendelési számok i DPN F kismegszakítók Típus 6000 P+N DB89 N N Segédkontaktusok 5. oldaltól Vigi áram (In) C jelleggöre A A9N68 PB07- PB07- PB07- A A9N6 A A9N6 6 A A9N6 0 A A9N6 6 A A9N65 0 A A9N66 5 A A9N67 A A9N68 0 A A9N69 Szélesség 9mm-es modulméreten Kiegészitők 90. oldaltól i DPN N kismegszakítók 6000 Típus P+N P P+N DB89 N DB86 5 DB66 N 5 N 6 N 6 Segédkontaktusok 5. oldaltól 5. oldaltól 5. oldaltól Vigi áram (In) B jelleggöre C jelleggöre D jelleggöre C jelleggöre D jelleggöre B jelleggöre C jelleggöre D jelleggöre A - A9N A - A9N A - A9N A A9N755 A9N A A9N756 A9N555 A9N565 A9N575 A9N585 - A9N595 A9N605 0 A A9N757 A9N556 A9N566 A9N576 A9N586 - A9N596 A9N606 A A9N758 A9N75 A9N76 A9N77 A9N78 A9N758 A9N79 A9N70 6 A A9N759 A9N557 A9N567 A9N577 A9N587 - A9N597 A9N607 0 A A9N750 A9N558 A9N568 A9N578 A9N588 - A9N598 A9N608 5 A A9N75 A9N559 A9N569 A9N579 A9N589 - A9N599 A9N609 A A9N75 A9N560 A9N570 A9N580 A9N590 - A9N600 A9N60 0 A A9N75 A9N56 A9N57 A9N58 A9N59 - A9N60 A9N6 Szélesség 9mm-es 6 6 modulméreten Kiegészitők 90. oldaltól 5

11 i DPN kismegszakítók (folytatás) Műszaki adatok Fő jellemzők i DPN i DPN F i DPN N szigetelési feszültség (Ui) fázis-fázis 0 V AC - 0 V AC üzem feszültség (Ue) fázis-nulla 0 V AC 0 V AC 0 V AC fázis-fázis 00 V AC - 00 V AC Mágneses kioldás B jelleggöre... 5 In - - C jelleggöre In - D jelleggöre 0... In - - MSZ EN szavány szerint Áramkorlátozó képesség zárlati megszakítóképesség (Icn) 500 A 6000 A 6000 A üzemi zárlati megszakítóképesség (Ics) 00 % Icn 00 % Icn 00 % Icn Egyedi pólus névleges zárlati ekapcsoló- és Icn = Icn Icn = Icn Icn = Icn megszakítóképessége (Icn) MSZ EN szavány szerint kizárólag C jelleggöre lökőfeszültség-állóság (Uimp) - kv kv Megszakítóképesség (Icu) - 6 ka 0 ka Szennyeződési fokozat - MSZ EN szavány szerint - (ipari környezeten installálásra) Továi jellemzők IP védelem Csak a készülék IP0 (MSZ EN 6059) Készülék moduláris szekrényen II. érintésvédelmi osztály Élettartam (O-C) Villamos y 0 A ciklus ciklus ciklus u 5 A ciklus ciklus ciklus Mechanikai ciklus ciklus ciklus működési hőmérséklet -5 C C -5 C C -5 C C tárolási hőmérséklet -0 C C -0 C C -0 C C Klímaállóság (MSZ EN ) kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 55 C) A nullavezető ontása és zárása idően el van tolva a fázis nyitásához Nem keletkezik szikra a készülék működtetése közen képest. DB0 DB DB IP0 5 mm DIN sínre pattintható. Bármilyen pozícióan installálható. Súly (g) DB78 Méretek (mm) 5 Kismegszakítók Típus i DPN, i DPN F, i DPN N P+N 5 P 0 P+N OFF B C A E 5 5 D Kismegszakítók Típus Pólusok száma A B C D E i DPN, i DPN F, i DPN N P+N P P+N

12 7

13 ic60n kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással (B, C, D jelleggöre) DB0669 DB865 DB85 MSZ EN MSZ EN PB070-0 PB Tanúsítványok PB PB ic60n kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással, multi-szaványos kismegszakítók, amelyek a következő funkciókat valósítják meg: v áramkörvédelem rövidzárlatok ellen, v áramkörvédelem túlterhelések ellen, v alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen, v hiakioldás jelzés egy piros mechanikus jelzéssel a kismegszakító előlapján. Váltakozó áram (AC) 50/60 Hz zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) zárlati üzemi megszakítóképesség Fázis/Fázis (P, P, P) - V 0-0 V 80-5 V 0 V Fázis/N (P, P+N, P+N) - 60 V 00 - V 0-0 V - (Ics) 0,5 - A 50 ka 50 ka 50 ka 5 ka 00 % Icu áram (In) 6-6 A 6 ka 0 ka 0 ka 6 ka 75 % Icu zárlati megszakítóképesség (Icn) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) Fázis/Fázis 00 V Fázis/N 0 V áram (In) 0,5-6 A 6000 A Egyenáram (DC) zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) +/- között - 7 V 00 - V 0-50 V zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) Pólusok száma P P (sora kötve) P (sora kötves) P (sora kötve) - 6 A 6 ka 6 ka 6 ka 6 ka 00 % of Icu Rendelési számok áram (In) ic60n kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással Típus P P+N P Segédkontaktusok Vigi ic60 áram (In) Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre B C D B C B C D 0,5 A - A9F070 A9F A9F A9F070 A9F0570 A A9F00 A9F00 A9F050 - A9F060 - A9F00 A9F050 A A9F00 A9F00 A9F050 - A9F060 A9F00 A9F00 A9F050 A - A9F00 A9F050 - A9F060 - A9F00 A9F050 A A9F00 A9F00 A9F050 - A9F060 A9F00 A9F00 A9F050 6 A A9F006 A9F006 A9F0506 A9F0606 A9F0606 A9F006 A9F006 A9F A A9F00 A9F00 A9F050 A9F060 A9F060 A9F00 A9F00 A9F050 A A9F0 A9F0 A9F05 A9F06 A9F06 A9F0 A9F0 A9F05 6 A A9F06 A9F06 A9F056 A9F066 A9F066 A9F06 A9F06 A9F056 0 A A9F00 A9F00 A9F050 A9F060 A9F060 A9F00 A9F00 A9F050 5 A A9F05 A9F05 A9F055 A9F065 A9F065 A9F05 A9F05 A9F055 A A9F0 A9F0 A9F05 A9F06 A9F06 A9F0 A9F0 A9F05 0 A A9F00 A9F00 A9F050 A9F060 A9F060 A9F00 A9F00 A9F A A9F050 A9F050 A9F0550 A9F0650 A9F0650 A9F050 A9F050 A9F A A9F06 A9F06 A9F056 A9F066 A9F066 A9F06 A9F06 A9F056 Szélesség 9mm-es modulméreten Kiegészítők 8. és 9. oldaltól 8. és 9. oldaltól 8. és 9. oldaltól 8

14 ic60n kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással (B, C, D jelleggöre) (folytatás) Szigetelt csatlakozókapcsok IP0 Kettős ekötésű csatlakozókapcsok alul és felül v ekötés vezetékkel, v ekötés gyűjtősínnel Nagy jelölőcímke felület Visi-trip alak Hiakioldás jelzés egy piros mechanikus jelzéssel a kismegszakító előlapján Dupla, DIN sínre pattintó hátsó retesz lehetővé teszi a gyűjtősín leszerelése nélküli szerszámmentes leszerelést Húzni Húzni Pozitív kontaktus jelzés Alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen A zöld csík jelenléte garantálja az érintkezők fi zikai elválasztását, így lehetővé teszi a terhelésoldali karantartási műveletek elvégzését tökéletes iztonságan. A megnövelt termék élettartamnak köszönhetően: v túlfeszültségek elleni ellenállás a magas szintű ipari teljesítmény koncepciónak megfelelően (szennyezettségi fok, névleges lökőfeszültség-állóság és névleges szigetelési feszültség) v nagy teljesítményű áramkorlátozó képesség (lásd áramkorlátozó jelleggörék) v a gyors érintkezőzárási mechanizmus miatt az érintkezők zárásának seessége független a működtető kar mozgatásának seességétől Távjelzés (nyitott/zárt/kioldott) opcionálisan választható segédkontaktusokkal Alsó vagy felső megtáplálás P P+N P Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre B C D B C B C D - A9F070 A9F A9F A9F070 A9F A9F00 A9F050 - A9F070 - A9F00 A9F050 A9F00 A9F00 A9F050 - A9F070 - A9F00 A9F050 - A9F00 A9F050 - A9F070 - A9F00 A9F050 - A9F00 A9F050 - A9F070 - A9F00 A9F050 A9F006 A9F006 A9F0506 A9F0706 A9F0706 A9F006 A9F006 A9F0506 A9F00 A9F00 A9F050 A9F070 A9F070 A9F00 A9F00 A9F050 A9F0 A9F0 A9F05 A9F07 A9F07 A9F0 A9F0 A9F05 A9F06 A9F06 A9F056 A9F076 A9F076 A9F06 A9F06 A9F056 A9F00 A9F00 A9F050 A9F070 A9F070 A9F00 A9F00 A9F050 A9F05 A9F05 A9F055 A9F075 A9F075 A9F05 A9F05 A9F055 A9F0 A9F0 A9F05 A9F07 A9F07 A9F0 A9F0 A9F05 A9F00 A9F00 A9F050 A9F070 A9F070 A9F00 A9F00 A9F050 A9F050 A9F050 A9F0550 A9F0750 A9F0750 A9F050 A9F050 A9F0550 A9F06 A9F06 A9F056 A9F076 A9F076 A9F06 A9F06 A9F és 9. oldaltól 8. és 9. oldaltól 8. és 9. oldaltól 9

15 ic60n kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással (B, C, D jelleggöre) Csatlakozás kettős ekötésű kismegszakítók között Gyűjtősínnel hátul, vezetékkel elől Hátul Elől Hátul gyűjtősín nélkül, vezetékkel elől DB085 áram Meghúzási nyomaték Gyűjtősín Gyűjtősín tüske vastagság Rézvezetékek Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel 0,5-5 A N.m,5 mm - 5 mm - 6 mm - 6 A,5 N.m,5 mm - 5 mm - 5 mm Vezetékekkel Hátul Elől DB086 áram Meghúzási nyoma ték Rézvezetékek Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel Rézvezetékek Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel Csatlakozás kettős és egyes ekötésű kismegszakítók között Vezetékkel hátul, gyűjtősínnel elől Hátul Elől DB087 áram Meghúzási nyomaték Rézvezetékek Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel Gyűjtősín tüske vastagság DB95 DB96 DB95 DB96 DB95 DB96 DB95 DB96 0,5-5 A N.m - 6 mm - 0 mm - 6 mm - 6 mm - 6 A,5 N.m - 6 mm - 0 mm - 6 mm - 6 mm 0,5-5 A N.m - 6 mm - 0 mm,5 mm - 6 A,5 N.m - 6 mm - 0 mm,5 mm Csatlakozás gyűjtősínnel vagy vezetékkel (EN 5007 szavány értelméen). Csatlakozás Kiegészítő nélkül Kiegészítővel DB060 mm 6,5 mm PZ Névl. áram Meghúzási nyomaték Merev Rézvezetékek Hajlékony vagy érvéghüvellyel 50 mm² Al csatlakozás Sajtolható káelsaru csatlakozás Multivezeték csatlakozás Merev vezeték Hajlékony vezeték DB95 DB96 DB95 DB8789 DB8787 0,5 5 A N.m 5 mm 6 mm - Ø 5 mm A,5 N.m 5 mm 5 mm 50 mm x 6 mm x 0 mm 0

16 ic60n kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással (B, C, D jelleggöre) (folytatás) DB0 DB DB Bármilyen pozícióan installálható. IP0 5mm DIN sínre pattintható PD0059- Csatlakozás Műszaki adatok MSZ EN szavány szerint szigetelési feszültség (Ui) 500 V AC Szennyeződési fokozat lökőfeszültség állóság (Uimp) 6 kv Hőkioldás Referencia hőmérséklet 50 C Hőfokfüggés lásd Értékcsökkenés hőmérséklet hatására fejezet Elektromágneses B jelleggöre In ± 0 % kioldás C jelleggöre 8 In ± 0 % D jelleggöre In ± 0 % Alkalmazási kategória A MSZ EN szavány szerint Áramkorlátozó képesség Egyedi pólus névleges zárlati ekapcsoló- és Icn = Icn megszakítóképessége (Icn) Továi jellemzők IP védelem Csak a készülék IP0 (MSZ EN 6059) Készülék moduláris szekrényen II. érintésvédelmi osztály Élettartam (O-C) Villamos ciklus Mechanikai ciklus Túlfeszültség kategória (MSZ HD 606) IV működési hőmérséklet -5 C C tárolási hőmérséklet -0 C C Klímaállóság (MSZ EN ) kezelésmód (9 % relatív páratartalom és 0 C) A kettős ekötésű ic60 kismegszakítók leszerelése DIN sínről a gyűjtősín megontása nélkül Gyűjtősín a terhelésoldalon Gyűjtősín a hálózatoldalon PD Húzza meg az alsó reteszt -Húzza meg a felső reteszt -Vegye ki a kismegszakítót Méretek (mm) Súly (g) DB76 P+N / P P P+N / P P , ,5 69, Megszakító Típus ic60n P 5 P (P+N) 50 P 75 P (P+N) 500 6

17 ic60h kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással (B, C, D jelleggöre) DB0669 DB865 DB85 MSZ EN MSZ EN PB070-0 Tanúsítványok PB ic60h kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással, multiszaványos kismegszakítók, amelyek a következő funkciókat valósítják meg: v áramkörvédelem rövidzárlatok ellen, v áramkörvédelem túlterhelések ellen, v alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen, v hiakioldás jelzés egy piros mechanikus jelzéssel a kismegszakító előlapján. Váltakozó áram (AC) 50/60 Hz zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) Fázis / Fázis (P, P, P) - V 0-0 V 80-5 V 0 V Fázis / Nulla (P, P+N, P+N) - 60 V 00 - V 0-0 V - zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) áram (In) 0,5 - A 70 ka 70 ka 70 ka 50 ka 00% Icu 6-0 A ka 0 ka 5 ka 0 ka 50% Icu 50/6 A ka - 5 ka 0 ka 50% Icu PB Rendelési számok PB070-0 zárlati megszakítóképesség (Icn) MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) Fázis / Fázis 00 V Fázis / Nulla 0 V áram (In) 0,5-6 A 0000 A Egyenáram (DC) zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) +/- között - 7 V 00 - V 0-50 V Pólusok száma P P (sora kötve) P (sora kötve) P (sora kötve) zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) ka 0 ka 0 ka 0 ka 00% Icu áram (In) A ic60h kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással Típus P P+N P Segédkontaktusok Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre áram (In) B C D B C B C D 0,5 A - A9F0770 A9F A9F A9F0770 A9F0870 A - A9F070 A9F080 - A9F A9F070 A9F080 A - A9F070 A9F080 - A9F A9F070 A9F080 A - A9F070 A9F080 - A9F A9F070 A9F080 A - A9F070 A9F080 - A9F A9F070 A9F080 6 A A9F0606 A9F0706 A9F0806 A9F06606 A9F07606 A9F0606 A9F0706 A9F A A9F060 A9F070 A9F080 A9F0660 A9F0760 A9F060 A9F070 A9F080 A A9F06 A9F07 A9F08 A9F066 A9F076 A9F06 A9F07 A9F08 6 A A9F066 A9F076 A9F086 A9F0666 A9F0766 A9F066 A9F076 A9F086 0 A A9F060 A9F070 A9F080 A9F0660 A9F0760 A9F060 A9F070 A9F080 5 A A9F065 A9F075 A9F085 A9F0665 A9F0765 A9F065 A9F075 A9F085 A A9F06 A9F07 A9F08 A9F066 A9F076 A9F06 A9F07 A9F08 0 A A9F060 A9F070 A9F080 A9F0660 A9F0760 A9F060 A9F070 A9F A A9F0650 A9F0750 A9F0850 A9F06650 A9F07650 A9F0650 A9F0750 A9F A A9F066 A9F076 A9F086 A9F0666 A9F0766 A9F066 A9F076 A9F086 Szélesség 9mm-es modulméreten Kiegészítők 8. és 9. oldaltól 8. és 9. oldaltól 8. és 9. oldaltól

18 ic60h kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással (B, C, D jelleggöre) Szigetelt csatlakozókapcsok IP0 Kettős ekötésű csatlakozókapcsok alul és felül: v ekötés vezetékkel, v ekötés gyűjtősínnel Nagy jelölőcímke felület Visi-trip alak Hiakioldás jelzés egy piros mechanikus jelzéssel a kismegszakító előlapján. Dupla, DIN sínre pattintható hátsó retesz lehetővé teszi a gyűjtősín leszerelése nélküli szerszámmentes leszerelést. Húzni Húzni Pozitív kontaktus jelzés Alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen. A zöld csík jelenléte garantálja az érintkezők fi zikai elválasztását, így lehetővé teszi a terhelésoldali karantartási műveletek elvégzését tökéletes iztonságan. A megnövelt termék élettartamnak köszönhetően: v a túlfeszültségek elleni ellenállásnak a magas szintű ipari teljesítmény koncepciónak megfelelően (szennyezettségi fok, névleges lökőfeszültség-állóság és névleges szigetelési feszültség) v nagy teljesítményű áramkorlátozó képesség (lásd áramkorlátozó jelleggörék) v a gyors érintkezőzárási mechanizmus miatt az érintkezők zárásának seessége független a működtető kar mozgatásának seességétől Távjelzés (nyitott/zárt/kioldott) opcionálisan választható segédkontaktusokkal. Alsó vagy felső megtáplálás. P P Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók oldaltól Jelleggöre Jelleggöre B C D B C D - A9F0770 A9F A9F0770 A9F A9F070 A9F080 - A9F070 A9F080 - A9F070 A9F080 - A9F070 A9F080 - A9F070 A9F080 - A9F070 A9F080 - A9F070 A9F080 - A9F070 A9F080 A9F0606 A9F0706 A9F0806 A9F0606 A9F0706 A9F0806 A9F060 A9F070 A9F080 A9F060 A9F070 A9F080 A9F06 A9F07 A9F08 A9F06 A9F07 A9F08 A9F066 A9F076 A9F086 A9F066 A9F076 A9F086 A9F060 A9F070 A9F080 A9F060 A9F070 A9F080 A9F065 A9F075 A9F085 A9F065 A9F075 A9F085 A9F06 A9F07 A9F08 A9F06 A9F07 A9F08 A9F060 A9F070 A9F080 A9F060 A9F070 A9F080 A9F0650 A9F0750 A9F0850 A9F0650 A9F0750 A9F0850 A9F066 A9F076 A9F086 A9F066 A9F076 A9F és 9. oldaltól 8. és 9. oldaltól

19 ic60h kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással (B, C, D jelleggöre) (folytatás) Csatalkozás kettős ekötésű kismegszakítók között Gyűjtősínnel hátul, vezetékkel elől Hátul Elől Hátul gyűjtősín nélkül, vezetékkel elől DB085 áram Meghúzási nyomaték Gyűjtősín Gyűjtősín tüske vastagság Rézvezetékek Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel 0,5-5 A N.m,5 mm - 5 mm - 6 mm - 6 A,5 N.m,5 mm - 5 mm - 5 mm Vezetékekkel Hátul Elől DB086 áram Meghúzási nyoma ték Rézvezetékek Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel Rézvezetékek Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel Csatlakozás kettős és egyes ekötésű kismegszakítók között Vezetékkel hátul, gyűjtősínnel elől Hátul Elől DB087 áram Meghúzási nyomaték Rézvezetékek Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel Gyűjtősín tüske vastagság DB95 DB96 DB95 DB96 DB95 DB96 DB95 DB96 0,5-5 A N.m - 6 mm - 0 mm - 6 mm - 6 mm - 6 A,5 N.m - 6 mm - 0 mm - 6 mm - 6 mm 0,5-5 A N.m - 6 mm - 0 mm,5 mm - 6 A,5 N.m - 6 mm - 0 mm,5 mm Csatlakozás gyűjtősínnel vagy vezetékkel (EN 5007 szavány értelméen). Csatlakozás Kiegészítő nélkül Kiegészítővel DB060 mm 6,5 mm PZ Névl. áram Meghúzási nyomaték Merev Rézvezetékek Hajlékony vagy érvéghüvellyel 50 mm² Al csatlakozás Sajtolható káelsaru csatlakozás Multivezeték csatlakozás Merev vezeték Hajlékony vezeték DB95 DB96 DB95 DB8789 DB8787 0,5 5 A N.m 5 mm 6 mm - Ø 5 mm A,5 N.m 5 mm 5 mm 50 mm x 6 mm x 0 mm

20 ic60h kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással (B, C, D jelleggöre) (folytatás) DB DB Bármilyen pozícióan installálható IP0 Műszaki adatok Fő jellemzők MSZ EN szavány szerint szigetelési feszültség (Ui) 500 V AC Szennyeződési fokozat lökőfeszültség állóság (Uimp) 6 kv Hőkioldás Reference temperature 50 C Temperature derating lásd Értékcsökkenés hőmérséklet hatására fejezet Elektromágneses B jelleggöre In ± 0 % kioldás C jelleggöre 8 In ± 0 % D jelleggöre In ± 0 % Alkalmazási kategória A MSZ EN szavány szerint Áramkorlátozó képesség Egyedi pólus névleges zárlati ekapcsoló- és Icn = Icn megszakítóképessége (Icn) Továi jellemzők IP védelem Csak a készülék IP0 (MSZ EN 6059) Készülék moduláris szekrényen II. érintésvédelmi osztály Endurance (O-C) Villamos ciklus Mechanikai ciklus Túlfeszültség kategória (MSZ HD 606) IV működési hőmérséklet -5 C C tárolási hőmérséklet -0 C C Klímaállóság (MSZ EN ) kezelésmód (9 % relatív páratartalom és 0 C) DB0 5mm DIN sínre pattintható PD0059- A kettős ekötésű ic60 kismegszakítók leszerelése DIN sínről a gyűjtősín megontása nélkül Gyűjtősín a terhelésoldalon Gyűjtősín a hálózatoldalon PD Húzza meg az alsó reteszt - Húzza meg a felső reteszt - Vegye ki a kismegszakítót Méretek (mm) Súly (g) DB77 P P P+N / P P , ,5 69,5 5 Megszakító Típus ic60h P 5 P (P+N) 50 P 75 P

21 ic60l kismegszakítók (B, C, K, Z jelleggöre) DB669 DB55 DB858 MSZ EN MSZ EN A-ig PB0-0 Tanúsítványok PB05-0 ic60l kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással, multi-szaványos kismegszakítók, amelyek a következő funkciókat valósítják meg: v áramkörvédelem rövidzárlatok ellen, v áramkörvédelem túlterhelések ellen, v alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen. v hiakioldás jelzés egy piros mechanikus jelzéssel a kismegszakító előlapján. Váltakozó áram (AC) 50/60 Hz zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) Fázis/Fázis (P, P, V 0 0 V 80 5 V 0 V P) Fázis/Nulla (P) 60 V 00 V 0 0 V - Névl. 0,5 A 00 ka 00 ka 00 ka 70 ka 00 % Icu áram (In) 6 5 A 70 ka - 5 ka 0 ka 50 % Icu () /0 A 70 ka - 0 ka 5 ka 50 % Icu 50/6 A 70 ka - 5 ka 0 ka 50 % Icu zárlati megszakítóképesség (Icn) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) Fázis/Fázis 00 V Fázis/Nulla 0 V Névl. áram (In) 0,5 0 A 5000 A Rendelési számok ic60l kismegszakítók kettős ekötésű csatlakozással Egyenáram (DC) zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) +/- között 8 V 7 V 00 V 0 50 V Pólusok száma P P (sora kötve) Típus P P P (sora kötve) P (sora kötve) zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) Névl. áram 6 A 5 ka 5 ka 5 ka 5 ka 5 ka 00 % Icu (In) Segédkontaktusok Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 Vigi ic60 áram-védőkioldók. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók. oldaltól áram (In) Jelleggöre Jelleggöre B C K Z B C K Z 0,5 A A9F970 A9F970 A9F9570 A9F970 A9F970 A9F970 A9F9570 A9F970 A A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90,6 A - - A9F957 A9F A9F957 A9F97 A A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 6 A A9F906 A9F906 A9F9506 A9F906 A9F906 A9F906 A9F9506 A9F906 0 A A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 6 A A9F96 A9F96 A9F956 A9F96 A9F96 A9F96 A9F956 A9F96 0 A A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 5 A A9F95 A9F95 A9F955 A9F95 A9F95 A9F95 A9F955 A9F95 A A9F9 A9F9 A9F95 A9F9 A9F9 A9F9 A9F95 A9F9 0 A A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 50 A A9F950 A9F950 A9F9550 () A9F950 A9F950 A9F950 A9F9550 A9F950 6 A A9F96 A9F96 A9F956 () A9F96 A9F96 A9F96 A9F956 A9F96 Szélesség 9mm-es modulméreten Kiegészítők 8. és 9. oldaltól 8. és 9. oldaltól 6 () 00 % Icu 6-5 A közötti névleges áram értékekre, Ue = 00 - V AC Fázis/ Fázis és Ue= - 60 V AC Fázis /N esetén. () Tanúsítvány nélkül.

22 ic60l kismegszakítók (B, C, K, Z jelleggöre) (folytatás) PB06-0 Szigetelt csatlakozókapcsok IP0 Visi-trip alak Hiakioldás jelzés egy piros mechanikus jelzéssel a kismegszakító előlapján Nagy jelölőcímke felület Dupla, DIN sínre pattintó hátsó retesz lehetővé teszi a gyűjtősín leszerelése nélküli szerszámmentes leszerelést Pozitív kontaktus jelzés Alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen. A zöld csík jelenléte garantálja az érintkezők fi zikai elválasztását, így lehetővé teszi a terhelésoldali karantartási műveletek elvégzését tökéletes iztonságan A megnövelt termék élettartamnak köszönhetően: v túlfeszültségek elleni ellenállás a magas szintű ipari teljesítmény koncepciónak megfelelően (szennyezettségi fok, névleges lökőfeszültség-állóság szigetelési feszültség), v nagy teljesítményű áramkorlátozó képesség (lásd áramkorlátozó jelleggörék), v a gyors érintkezőzárási mechanizmus miatt az érintkezők zárásának seessége független a működtető kar mozgatásának seességétől. Távjelzés (nyitott/zárt/kioldott) opcionálisan választható segédkontaktusokkal Alsó vagy felső megtáplálás. P P Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók. oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 8. és 9. oldaltól Vigi ic60 áram-védőkioldók. oldaltól Jelleggöre Jelleggöre B C K Z B C K Z A9F970 A9F970 A9F9570 A9F970 A9F970 A9F970 A9F9570 A9F970 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F A9F957 A9F A9F957 A9F97 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F906 A9F906 A9F9506 A9F906 A9F906 A9F906 A9F9506 A9F906 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F96 A9F96 A9F956 A9F96 A9F96 A9F96 A9F956 A9F96 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F95 A9F95 A9F955 A9F95 A9F95 A9F95 A9F955 A9F95 A9F9 A9F9 A9F95 A9F9 A9F9 A9F9 A9F95 A9F9 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F90 A9F90 A9F950 A9F90 A9F950 A9F950 A9F9550 A9F950 A9F950 A9F950 A9F9550 A9F950 A9F96 A9F96 A9F956 A9F96 A9F96 A9F96 A9F956 A9F és 9. oldaltól 8. és 9. oldaltól 7

23 ic60l kismegszakítók (B, C, K, Z jelleggöre) (folytatás) DB060 Csatlakozás Kiegészítő nélkül Kiegészítővel mm 6,5 mm PZ Névl. áram Meghúzási nyomaték Merev Rézvezetékek Hajlékony vagy érvéghüvellyel 50 mm² Al csatlakozás Sajtolható káelsaru csatlakozás Multivezeték csatlakozás Merev vezeték Hajlékony vezeték DB95 DB96 DB95 DB8789 DB8787 0,5 5 A N.m 5 mm 6 mm - Ø 5 mm A,5 N.m 5 mm 5 mm 50 mm x 6 mm x 0 mm DB0 DB DB 5 mm DIN sínre pattintható. Bármilyen pozícióan installálható. IP0 Műszaki adatok Fő jellemzők MSZ EN szavány szerint szigetelési feszültség (Ui) 500 V AC Szennyeződési fokozat lökőfeszültség állóság (Uimp) 6 kv Hőkioldás Referencia hőmérséklet 50 C Hőfokfüggés lásd Értékcsökkenés hőmérséklet hatására fejezet Elektromágneses B jelleggöre In ± 0 % kioldás C jelleggöre 8 In ± 0 % K jelleggöre In ± 0 % Z jelleggöre In ± 0 % Alkalmazási kategória A MSZ EN szavány szerint Áramkorlátozó képesség Egyedi pólus névleges zárlati ekapcsoló- és Icn = Icn megszakítóképessége (Icn) Továi jellemzők Megszakítóképesség póluson 80-5 V szigetelt nullavezetős IT rendszeren. (kettős hia fellépése esetén). IP védelem Csak a készülék (MSZ EN 6059) Készülék moduláris szekrényen 0 A ka 50/6 A ka IP0 II. érintésvédelmi osztály Élettartam (O-C) Villamos ciklus Mechanikai ciklus Túlfeszültség kategória (MSZ HD 606) IV működési hőmérséklet -5 C +70 C tárolási hőmérséklet -0 C +85 C Klímaállóság (MSZ EN ) kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 55 C) 8

24 ic60l kismegszakítók (B, C, K, Z jelleggöre) (folytatás) Súly (g) Megszakító Típus ic60l P 5 P 50 P 75 P 500 Méretek (mm) DB586 P P P P , ,5 69,5, ,6 6 9

25 ik60n kismegszakítók (B és C jelleggöre) DB669 MSZ EN Tanúsítványok PB059-0 PB06-0 ik60n kismegszakítók, multi-szaványos kismegszakítók, amelyek a következő funkciókat valósítják meg: v áramkörvédelem rövidzárlatok ellen, v áramkörvédelem túlterhelések ellen, v leválasztás, áramkörök nyitása és zárása. ik60n kismegszakító 50/60 Hz zárlati megszakítóképesség (Icn) az MSZ EN szavány szerint Fázis/Fázis 00 V 00 % Icn Fázis/Nulla 0 V 6 A 6000 A áram (In) zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) Rendelési számok ik60n kismegszakítók Típus P P P 5 6 Segédkontaktusok Segédkontaktusok nélkül Segédkontaktusok nélkül Segédkontaktusok nélkül Vigi Vigi nélkül Vigi nélkül Vigi nélkül áram (In) Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre B C B C B C A A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 - - A A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 - - A A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 - - A A9K0 A9K0 A9K0 A9K A A9K06 A9K06 A9K06 A9K06 A9K06 A9K06 0 A A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 6 A A9K6 A9K6 A9K6 A9K6 A9K6 A9K6 0 A A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 5 A A9K5 A9K5 A9K5 A9K5 A9K5 A9K5 A A9K A9K A9K A9K A9K A9K 0 A A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 A9K0 50 A A9K50 A9K50 A9K50 A9K50 A9K50 A9K50 6 A A9K6 A9K6 A9K6 A9K6 A9K6 A9K6 működési frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz Szélesség 9mm-es 6 6 modulméreten Kiegészítők 50

26 ik60n kismegszakítók (B és C jelleggöre) (folytatás) PB0-0 Dupla DIN sínre pattintó hátsó retesz lehetővé teszi a gyűjtősín leszerelése nélküli leszerelést Nagy jelölőcímke felület Reteszelési lehetőség A Gyors érintkezőzárási mechanizmus miatt az érintkezők zárásának seessége független a működtető kar mozgatásának seességétől Alsó vagy felső etáplálás Csatlakozás Kiegészítő nélkül DB060 mm 6,5 mm PZ Típus áram Meghúzási nyomaték Rézvezetékek Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel DB95 DB96 B jelleggöre 5 A N.m 5 mm 6 mm 6 A,5 N.m 5 mm 5 mm C jelleggöre A N.m 5 mm 6 mm 0 6 A,5 N.m 5 mm 5 mm 5

27 ik60n kismegszakítók (B és C jelleggöre) (folytatás) DB0 DB DB9 5 mm DIN sínre pattintható Bármilyen pozícióan installálható Műszaki adatok Fő jellemzők MSZ EN szavány szerint szigetelési feszültség (Ui) 0 V AC Szennyeződési fokozat lökőfeszültség állóság (Uimp) kv Hőkioldás Referencia hőmérséklet 0 C Hőfokfüggés lásd Értékcsökkenés hőmérséklet hatására fejezet Elektromágneses kioldás B jelleggöre C jelleggöre -5 ln 5-0 In Áramkorlátozó képesség Egyedi pólus névleges zárlati ekapcsoló- és Icn = Icn megszakítóképessége (Icn) Továi jellemzők IP védelem (MSZ EN 6059) Készülék moduláris szekrényen II érintésvédelmi osztály Élettartam (O-C) Villamos ciklus Mechanikai ciklus Túlfeszültség kategória (MSZ HD 606) III működési hőmérséklet -5 C C tárolási hőmérséklet -0 C C Súly (g) Megszakító Típus ik60n P 00 P 00 P 00 Méretek (mm) DB9 P P P , ,5 69,5, ,6 6 5

28 5

29 C0N kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) PB PB DB0 Tanúsítványok DB55 PB MSZ EN , MSZ EN C0N kismegszakítók, multi-szaványos kismegszakítók, amelyek a következő funkciókat valósítják meg: áramkörvédelem rövidzárlatok ellen, áramkörvédelem túlterhelések ellen, alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen. hiakioldás jelzés egy külön rápattintott segédkontaktus segítségével. Váltakozó áram (AC) 50/60 Hz zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Típus Feszültség (Ue) zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) P 0 V 0-0 V 80-5 V 0 V áram (In) 6-5 A 0 ka 0 ka ka () - 75 % Icu P/P/P 0 V 0-0 V 80-5 V 0 V 6-5 A - 0 ka 0 ka 6 ka 75 % Icu zárlati megszakítóképesség (Icn) az MSZ EN szavány szerint Típus Feszültség (V) P, P, P, P 0-00 V áram (In) 6-5 A 0000 A 75 % Icn () Egy pólusú megszakítóképesség IT leválasztott nullavezető rendszeren (kettős hia). Egyenáram (DC) PB079-0 zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Típus Feszültség (V) P /8 V 5 V 50 V áram (In) 6-5 A 0 ka 0 ka - 00 % Icu P (sora kötve) /8 V 5 V 50 V 6-5 A ka 00 % Icu zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) Rendelési számok C0N kismegszakítók Típus P P Segédkontaktusok Távkioldók és jelzőmodulok 89. és 5. oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 89. és 5. oldaltól Vigi C0 Vigi C0 áram-védőkioldók 8 oldaltól Vigi C0 áram-védőkioldók 8 oldaltól Jelleggöre Jelleggöre áram (In) B C D B C D 6 A A9N80 A9N856 A9N878 A9N8 A9N860 A9N88 80 A A9N8 A9N857 A9N879 A9N85 A9N86 A9N88 00 A A9N8 A9N858 A9N880 A9N86 A9N86 A9N88 5 A A9N8 A9N859 A9N88 A9N87 A9N86 A9N885 Szélesség 9mm-es 6 modulméreten Kiegészítők 89. és 00. oldaltól 89. és 00. oldaltól 5

30 C0N kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) (folytatás) Szigetelt csatlakozókapcsok IP0 PB Hely epattintható csatlakozókapocs jelölőcímkének Pozitív kontaktus jelzés Alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen A zöld csík jelenléte garantálja az érintkezők fi zikai elválasztását, így lehetővé teszi a terhelésoldali karantartási műveletek elvégzését tökéletes iztonságan A megnövelt termék élettartamnak köszönhetően: v túlfeszültségek elleni ellenállás a magas szintű ipari teljesítmény koncepciónak megfelelően (szennyezettségi fok, névleges lökőfeszültség-állóság és névleges szigetelési feszültség) v nagy teljesítményű áramkorlátozó képesség (lásd áramkorlátozó jelleggörék) v a gyors érintkezőzárási mechanizmus miatt az érintkezők zárásának seessége független a működtető kar mozgatásának seességétől. Távjelzés (nyitott/zárt/kioldott) opcionálisan választható segédkontaktusokkal Alsó vagy felső megtáplálás P P Távkioldók és jelzőmodulok 89. és 5. oldaltól Vigi C0 áram-védőkioldók 8 oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 89. és 5. oldaltól Vigi C0 áram-védőkioldók 8 oldaltól Jelleggöre Jelleggöre B C D B C D A9N88 A9N86 A9N886 A9N85 A9N87 A9N890 A9N89 A9N865 A9N887 A9N85 A9N87 A9N89 A9N850 A9N867 A9N888 A9N85 A9N87 A9N89 A9N85 A9N869 A9N889 A9N855 A9N876 A9N és 00. oldaltól 89. és 00. oldaltól 55

31 C0N kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) (folytatás) Csatlakozás Kiegészítő nélkül Kiegészítővel Súly (g) Megszakító Típus C0N P 05 P 0 P 65 P 80 Méretek (mm) DB5 DB6 5 mm 6.5 mm áram Meghúzási nyomaték Rézvezetékek Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel 50 mm² Al csatlakozás Sajtolható káelsaru csatlakozás Multivezeték csatlakozás Merev vezeték Hajlékony vezeték PZ DB95 DB96 DB95 DB8789 DB A,5 N.m - 50 mm,5-5 mm 6-50 mm Ø 5 mm x 6 mm² x 0 mm² () 6 A-ig terjedő káelsaruk esetén mellső vagy hátsó hozzáféréssel. DB8767 DB8 5mm DIN sínre pattintható Műszaki adatok Fő jellemzők MSZ EN szavány szerint szigetelési feszültség (Ui) 500 V AC Szennyeződési fokozat lökőfeszültség állóság (Uimp) 6 kv Hőkioldás Referencia hőmérséklet 0 C MSZ EN Elektromágneses B jelleggöre és 5 In kioldás C jelleggöre 5 és 0 In D jelleggöre 0 és In Áramkorlátozó képesség DB9 Bármilyen pozícióan installálható. IP0 Továi jellemzők IP védelem Csak a készülék IP0 (MSZ EN 6059) Készülék moduláris szekrényen Élettartam (O-C) Villamos 6 A ciklus (O-C) A ciklus (O-C) Mechanikai ciklus működési hőmérséklet -0 C C tárolási hőmérséklet -0 C C Klímaállóság (MSZ EN ) kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 55 C) 56

32 57

33 C0H kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) PB PB DB0 Tanúsítványok DB55 PB MSZ EN , MSZ EN C0H kismegszakítók, multiszaványos kismegszakítók, amelyek a következő funkciókat valósítják meg: áramkörvédelem rövidzárlatok ellen, áramkörvédelem túlterhelések ellen, alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen. hiakioldás jelzés egy külön rápattintott segédkontaktus segítségével. Váltakozó áram (AC) 50/60 Hz zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Típus Feszültség (V) zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) P 0 V 0-0 V 80-5 V 0 V 6-5 A 0 ka 5 ka,5 ka () - 50 % Icu áram (In) P, P, P 0 V 0-0 V 80-5 V 0 V 6-5 A - 0 ka 5 ka 0 ka 50 % Icu zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Típus Feszültség (V) P, P, P, P 0-00 V áram (In) 6-5 A 5000 A 50 % Icn () Egy pólusú megszakítóképesség IT leválasztott nullavezető rendszeren (kettős hia). Egyenáram (DC) PB079-0 zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Típus Feszültség (V) P /8 V 5 V 50 V áram (In) 6-5 A 5 ka 5 ka - 00 % Icu P (sora kötve) /8 V 5 V 50 V 6-5 A ka 00 % Icu zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) Rendelési számok C0H kismegszakítók Típus P P Segédkontaktusok Távkioldók és jelzőmodulok 89. és 5. oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 89. és 5. oldaltól Vigi C0 Vigi C0 áram-védőkioldók 8 oldaltól Vigi C0 áram-védőkioldók 8 oldaltól Jelleggöre Jelleggöre áram (In) B C D B C D 6 A A9N80 A9N85 A9N889 A9N8 A9N856 A9N A A9N80 A9N86 A9N890 A9N8 A9N857 A9N A A9N80 A9N87 A9N89 A9N8 A9N858 A9N850 5 A A9N80 A9N88 A9N89 A9N85 A9N859 A9N850 Szélesség 9mm-es 6 modulméreten. Kiegészítők 89. és 00. oldaltól 89. és 00. oldaltól 58

34 C0H kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) (folytatás) Szigetelt csatlakozókapcsok IP0 PB Hely epattintható csatlakozókapocs jelölőcímkének. Pozitív kontaktus jelzés Alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen A zöld csík jelenléte garantálja az érintkezők fi zikai elválasztását, így lehetővé teszi a terhelésoldali karantartási műveletek elvégzését tökéletes iztonságan A megnövelt termék élettartamnak köszönhetően: v túlfeszültségek elleni ellenállás a magas szintű ipari teljesítmény koncepciónak megfelelően (szennyezettségi fok, névleges lökőfeszültség-állóság és névleges szigetelési feszültség) v nagy teljesítményű áramkorlátozó képesség (lásd áramkorlátozó jelleggörék) v a Gyors érintkezőzárási mechanizmus miatt az érintkezők zárásának seessége független a működtető kar mozgatásának seességétől. Távjelzés (nyitott/zárt/kioldott) opcionálisan választható segédkontaktusokkal Alsó vagy felső megtáplálás P P Távkioldók és jelzőmodulok 89. és 5. oldaltól Vigi C0 áram-védőkioldók 8 oldaltól Távkioldók és jelzőmodulok 89. és 5. oldaltól Vigi C0 áram-védőkioldók 8 oldaltól Jelleggöre Jelleggöre B C D B C D A9N8 A9N867 A9N85 A9N8 A9N878 A9N85 A9N8 A9N868 A9N85 A9N85 A9N879 A9N85 A9N85 A9N869 A9N85 A9N86 A9N880 A9N85 A9N86 A9N870 A9N85 A9N87 A9N88 A9N és 00. oldaltól 89. és 00. oldaltól 59

35 C0H kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) (folytatás) DB6 Csatlakozás Kiegészítő nélkül Kiegészítővel Súly (g) Megszakító Típus C0H P 05 P 0 P 65 P 80 Méretek (mm) DB5 5 mm 6,5 mm PZ áram Meghúzási nyomaték Rézvezetékek 50 mm² Al Merev Hajlékony vagy érvéghüvellyel csatlakozás Sajtolható Multi-vezeték káelsaru csatlakozás csatlakozás Merev vezeték Hajlékony vezeték DB95 DB96 DB95 DB8789 DB A,5 N.m - 50 mm,5-5 mm 6-50 mm Ø 5 mm x 6 mm² x 0 mm² () 6 A-ig terjedő káelsaruk esetén mellső vagy hátsó hozzáféréssel. DB8767 DB8 5 mm DIN sínre pattintható. Műszaki adatok Fő jellemzők MSZ EN szavány szerint szigetelési feszültség (Ui) 500 V AC Szennyeződési fokozat lökőfeszültség állóság (Uimp) 6 kv Hőkioldás Referencia hőmérséklet 0 C MSZ EN Elektromágneses B jelleggöre és 5 In kioldás C jelleggöre 5 és 0 In D jelleggöre 0 és In Áramkorlátozó képesség DB9 Bármilyen pozícióan installálható IP0 Továi jellemzők IP védelem Csak a készülék IP0 (MSZ EN 6059) Készülék moduláris szekrényen (IPXXD) Élettartam (O-C) Villamos 6 A ciklus (O-C) A ciklus (O-C) Mechanikai ciklus működési hőmérséklet -0 C C tárolási hőmérséklet -0 C C Klímaállóság (MSZ EN ) kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 55 C) 60

36 6

37 NG5N kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) DB669 Tanúsítványok MSZ EN NG5N kismegszakítók, multi-szaványos kismegszakítók, amelyek a következő funkciókat valósítják meg: v áramkörvédelem rövidzárlatok ellen, v áramkörvédelem túlterhelések ellen, v alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen. v hiakioldás jelzés egy piros mechanikus jelzéssel a kismegszakító előlapján _SE _SE-0 NG5N P NG5N P 05690_SE _SE-0 NG5N P NG5N P Váltakozó áram (AC) 50/60 Hz zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) zárlati üzemi Fázis/Fázis V 500 V megszakítóképesség (P, P, P+N, P) Fázis/N (P) 0 0 V 0 0 V 0 V V 5 V (Ics) 0-5 A 50 ka 5 ka 50 ka 6 ka () 5 ka 0 ka 0 ka 75 % Icu áram (In) () Egy pólusú megszakítóképesség IT leválasztott nullavezető rendszeren (kettős hia). Egyenáram (DC) zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) Fázis/Fázis (P, P, V 500 V P+N, P) Fázis/N (P) 60 V 5 V - - Pólusok száma P P P P áram (In) zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) 0-5 A 5 ka 5 ka 5 ka 5 ka 00 % Icu Rendelési számok NG5N megszakító Típus P P P P+N P 5 N Segédkontaktusok 6 Távkioldók és jelzőmodulok 9. és. oldaltól Vigi NG5 áram-védőkioldók oldaltól áram (In) Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre C C B C D C B C D 0 A A A A A A A A A A A Szélesség 9 mm-es modulméreten 6 9 Kiegészítők 9. és 0. oldaltól N

38 NG5H kismegszakítók (C jelleggöre) DB669 Tanúsítványok MSZ EN NG5H kismegszakítók, multiszaványos kismegszakítók, amelyek a következő funkciókat valósítják meg: v áramkörvédelem rövidzárlatok ellen, v áramkörvédelem túlterhelések ellen, v alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen. v hiakioldás jelzés egy piros mechanikus jelzéssel a kismegszakító előlapján N_SE N_SE-0 NG5H P NG5H P 05696N_SE N_SE-0 NG5H P NG5H P Váltakozó áram (AC) 50/60 Hz zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) zárlati üzemi Fázis/Fázis V 500 V megszakítóképesség (P, P, P) Fázis/N V V (Ics) (P) 0 V 0 V 5 V 0-80 A 70 ka 6 ka 70 ka 9 ka () 6 ka 0 ka ka 75 % Icu áram (In) () Egy pólusú megszakítóképesség IT leválasztott nullavezető rendszeren (kettős hia). Egyenáram (DC) zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) Fázis/Fázis (P, P, V 500 V P+N, P) Fázis/N (P) 60 V 5 V - - Pólusok száma P P P P áram (In) zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) 0-80 A 6 ka 6 ka 6 ka 6 ka 00 % Icu Rendelési számok NG5H megszakító Típus P P P P Segédkontaktusok Távkioldók és jelzőmodulok 9. és. oldaltól Vigi NG5 áram-védőkioldók oldaltól áram (In) C jelleggöre C jelleggöre C jelleggöre C jelleggöre 0 A A A A A A A A A Szélesség 9mm-es modulméreten 6 9 Kiegészítők 9. és 0. oldaltól

39 NG5L kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) (folytatás) DB669 Tanúsítványok MSZ EN NG5L kismegszakítók, multiszaványos kismegszakítók, amelyek a következő funkciókat valósítják meg: v áramkörvédelem rövidzárlatok ellen, v áramkörvédelem túlterhelések ellen, v alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen. v hiakioldás jelzés egy piros mechanikus jelzéssel a kismegszakító előlapján. 567_SE-0 NG5L P 568_SE-0 NG5L P Váltakozó áram (AC) 50/60 Hz zárlati határ-megszakítóképesség (Icu) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) Fázis/Fázis V 500 V (P, P, P) 0 V 5 V Fázis/N (P) V 0 V 5 V Névl. áram (In) 0 80 A zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) 00 ka 50 ka 00 ka,5 ka () 50 ka 0 ka 5 ka 75 % Icu 569_SE-0 NG5L P 560_SE-0 NG5L P () Egy pólusú megszakítóképesség IT leválasztott nullavezető rendszeren (kettős hia). Egyenáram (DC) zárlati határ-megszakítóképességg (Icu) az MSZ EN szavány szerint Feszültség (Ue) Fázis/Fázis (P, P, V 500 V P+N, P) Fázis/N (P) 60 V 5 V - - Pólusok száma P P P P Névl. áram (In) zárlati üzemi megszakítóképesség (Ics) 0 80 A 50 ka 50 ka 50 ka 50 ka 00 % Icu Rendelési számok NG5L megszakító Típus P P P P Segédkontaktusok Távkioldók és jelzőmodulok 9. és. oldaltól Vigi NG5 áram-védőkioldók oldaltól áram (In) Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre Jelleggöre B C D B C D B C D B C D 0 A A A A A A A A A Szélesség 9mm-es modulméreten 6 9 Kiegészítők 9. és 0. oldaltól

40 NG5N, NG5H, NG5L kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) (folytatás) DB86 Csatlakozás NG5 u 80 A 0 mm Névl. áram Meghúzási nyomaték Kiegészítő nélkül Rézvezetékek 70 mm Merev Kiegészítővel Sajtolható Al káelsaru csatlakozás csatlakozás Kis káelsaru csatlakozás Multi-vezeték csatlakozás Merev vezeték Hajlékony vagy érvéghüvellyel Hajlékony vezeték PZ 6,5 mm NG5 y 6 A DB95 DB A,5 N.m,5-50 mm - 5 mm x 6 mm x 0 mm 80-5 A 6 N.m 6-70 mm 0-50 mm 5-70 mm x 5 mm x 50 mm x 70 mm P és P típusok: hálózatoldali feszültségcsapok minden pólushoz, 6,5 mm gyors csatlakozású csatlakozókapcsokkal. DB0 DB88 DB8789 DB mm DB DB0 DB 5 mm DIN sínre pattintható. Bármilyen pozícióan installálható. IP0 Műszaki adatok Fő jellemzők MSZ EN szavány szerint szigetelési feszültség (Ui) 690 V AC Szennyeződési fokozat lökőfeszültség állóság (Uimp) 8 kv Hőkioldás Referencia 0 C hőmérséklet Elektromágneses B jelleggöre In ± 0 % kioldás (Ii) C jelleggöre 8 In ± 0 % D jelleggöre In ± 0 % Alkalmazási kategória A Továi jellemzők IP védelem Csak a készülék IP0 (MSZ EN 6059) Készülék moduláris szekrényen Élettartam (O-C) Villamos y 6 A: ciklus u 6 A: ciklus Mechanikai ciklus működési hőmérséklet -0 C C tárolási hőmérséklet -0 C C Klímaállóság (MSZ EN ) kezelésmód (95 % relatív páratartalom és 55 C) 65

41 NG5N, NG5H, NG5L kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) (folytatás) Súly (g) Megszakító Típus NG5H P 0 P 80 P 70 P 960 Méretek (mm) DB59 DB87 6,5 7,75 5,5 7,75 79,5 8,5 6,5 70,5 70,5 6,5 6,5 5,5 8,5 5 Méretezés és furatkiosztás szerelőlapos felszereléshez 66

42 NG5N, NG5H, NG5L kismegszakítók (B, C, D jelleggöre) (folytatás) Feszültségcsapok: v segédáramköri megtáplálás v mérés v vészleállítás v távkioldás Vezetékek, káelek: v ordázott szorítókapocs v csatlakozókapocs mélység v meghúzás Allen hex kulccsal P, P Reteszelés a következő pozíciókan: O vagy I, kézi vezérlés tiltott, kioldás engedélyezett 05698N_SE-90 Teszt nyomógom a kioldási mechanizmus kielégítő működésének ellenőrzésére leszerelés a DIN sínről v fémes retesz P, P Beépített reteszelő Hatás és rezgésellenállás: v nagy erősségű tokozat v IK 05 Megszakító kioldott jelzés Központi kézi vezérlés, pozíció: v Bekapcsolva v hiakioldás v Kikapcsolva DB9 Alsó vagy felső megtáplálás Pozitív kontaktus jelzés: v Alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN szavány értelméen v A zöld csík jelenléte garantálja az érintkezők fi zikai elválasztását, így lehetővé teszi a terhelésoldali karantartási műveletek elvégzését tökéletes iztonságan A megnövelt termék élettartamnak köszönhetően: v túlfeszültségek elleni ellenállás magas értékű, v nagy teljesítményű áramkorlátozó képesség (lásd áramkorlátozó jelleggörék), v a gyors érintkezőzárási mechanizmus miatt az érintkezők zárásának seessége független a működtető kar mozgatásának seességétől. 67

idpn. Vigi áramvédős kismegszakítók

idpn. Vigi áramvédős kismegszakítók kismegszakítók DB116619 DB123430 DB123400 MSZ EN 61009 Tanúsítványok PB110000-40 b idpn. véd s kismegszakítók teljes védelmet nyújtanak a végelosztásban (túlok és szigeteléshibák ellen): v emberi védelem

Részletesebben

P25M. Motorvédelem. MSZ EN és MSZ EN (kombinációban) Rendelési szám. Névleges megszakítóképesség az MSZ EN szabvány szerint

P25M. Motorvédelem. MSZ EN és MSZ EN (kombinációban) Rendelési szám. Névleges megszakítóképesség az MSZ EN szabvány szerint Terhelésvédelem P25M 045666_SE DB669 Tanúsítványok () MSZ EN 60947-2 és MSZ EN 60947-4- (kombinációban) Védelmet nyújt egyfázisú és háromfázisú motorokhoz, kézi vezérléssel. A védelem tartalmaz: b leválasztást

Részletesebben

Szivárgóáram-védelmi készülékek kiválasztása

Szivárgóáram-védelmi készülékek kiválasztása Szivárgó-védelmi készülékek kiválasztása Az érzékenység kiválasztása A szivárgó-védelmi eszköz érzékenysége leginká a etöltendő funkciótól függ: Védelem közvetlen érintés okozta ütések ellen. Védelem közvetett

Részletesebben

RCA távműködtető segédrelé

RCA távműködtető segédrelé távműködtető segédrelé ic60 kismegszakítókhoz PB10653-40 távműködtető rendszer lehetővé teszi: b Kismegszakító villamos távműködtetése (nyitás és zárás) Vigi áram-védőkioldóval vagy anélkül, villamos kioldótekercsekkel

Részletesebben

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008

RED A típus. Védelem Szivárgóáram-védelem Automatikusan önvisszazáró áram-védőkapcsoló. 30 ma MSZ EN 61008 RED 3 ma DB669 MSZ E 68 PB779_SE-5 Tanúsítványok A RED automatikusan önvisszazáró készülék egy ból és egy automatikus önvisszazáró egységből áll. b emberi védelem feszültség alatt álló részek közvetlen

Részletesebben

DSE1, CDS, CDSc terhelésfigyelő kontaktorok

DSE1, CDS, CDSc terhelésfigyelő kontaktorok ,, terhelésfigyelő kontaktorok e Tanúsítványok Terhelésfigyelő kontaktorok : IEC 64-8, : NF C 61.750, EN 500 81.1 mikor a terhelések által felvett teljesítmény meghaladja a készüléken beállított küszöbszintet,

Részletesebben

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika

C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika DC áramkörök védelme C60PV-DC kismegszakító C karakterisztika A C60PV-DC egy DC kismegszakító többfüzéres (multi string). PB105200-50 Kiegészítve csatlakozódoboz kapcsolókkal (pl: C60NA-DC), a C60PV-DC

Részletesebben

ict kontaktorok MSZ EN 61095, IEC 1095 Zavarszűrő iactp b Ez a kiegészítő egy zavarszűrő, amely korlátozza a túlfeszültségeket a vezérelt áramkörben

ict kontaktorok MSZ EN 61095, IEC 1095 Zavarszűrő iactp b Ez a kiegészítő egy zavarszűrő, amely korlátozza a túlfeszültségeket a vezérelt áramkörben DB99 DB669 Tanúsítványok DB0660 MSZ EN 6095, IEC 095 két változatban érhetők el: b Standard kontaktorok b Kézi működtetésű kontaktorok. Az széles választéka kielégíti a legtöbb alkalmazás igényeit. at

Részletesebben

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető

TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető TGV-2 típusú kéziműködtetésű motorvédő kapcsoló Műszaki ismertető A motorvédőkapcsoló olyan mechanikai kapcsolókészülék, amely hárompólusú érintkezőrendszerből, kéziműködtetésű mechanizmusból, termikus

Részletesebben

Gyűjtősínek. ic60, iid, isw-na, C120, NG125, STI, DPN, C60H-DC, isw. Védelem Áramkörök védelme Szivárgóáram-védelem. Gyűjtősínek

Gyűjtősínek. ic60, iid, isw-na, C120, NG125, STI, DPN, C60H-DC, isw. Védelem Áramkörök védelme Szivárgóáram-védelem. Gyűjtősínek ic60, iid, isw-na, C120, NG125, STI, DPN, C60H-DC, isw 1P+N és 3P+N gyűjtősínek 043532 Funkció A gyűjtősínek egyszerűbbé teszik a Schneider Electric termékek beépítését. b 2db oldalsó IP2 takaróval szállítva

Részletesebben

MPX 3 motorvédő kismegszakítók

MPX 3 motorvédő kismegszakítók MPX 3 motorvédő kismegszakítók műszaki jellemzők MOTORVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓK MPX 3 32S MPX 3 32H Méret 1 2 Típus termikus-mágneses termikus-mágneses Zárlati megszakítóképesség normál kiemelt Kar típusa billenőkaros

Részletesebben

itl impulzusrelék MSZ EN itls: MSZ EN itls b A működési állapot távjelzését teszi lehetővé (nyitás/zárás).

itl impulzusrelék MSZ EN itls: MSZ EN itls b A működési állapot távjelzését teszi lehetővé (nyitás/zárás). itl impulzusrelék DB123399 DB116619 itl, itli, itls, itlc, itlm MSZ EN 60669-2-2 itls: MSZ EN 60947-5-1 Tanúsítványok Impulzusrelé B106126-34 B106128-34 itl b Az impulzusreléket világítási áramkörök nyomógombos

Részletesebben

túlfeszültségkorlátozók

túlfeszültségkorlátozók iprf1 12.5r/PRF1 Master/PRD1 25r/PRD1 Master túlfeszültség-korlátozók 1. és 2. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozók Az 1. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó készülékek megfelelnek

Részletesebben

Acti 9 a hatékonyság, amit Ön is megérdemel

Acti 9 a hatékonyság, amit Ön is megérdemel Kisfeszültség Acti 9 a hatékonyság, amit Ön is megérdemel Műszaki kézikönyv Tartalomjegyzék Kioldási jelleggörbék 5 Rövidzárlati áramkorlátozás 3 Kioldási jelleggörbék C20 3 Kaszkádolás 32 Kaszkádolás

Részletesebben

0,16A, kioldási osztály 10 0,11-0,16A / 0,04kW BES ,20A, kioldási osztály 10 0,14-0,20A / 0,06kW BES00020

0,16A, kioldási osztály 10 0,11-0,16A / 0,04kW BES ,20A, kioldási osztály 10 0,14-0,20A / 0,06kW BES00020 W BES MOTORVÉDŐKAPCSOLÓ NAGYSÁG 0 Összeépíthető 0 nagyságú mágneskapcsolóval az LSZ0D002 mechanikus összekötővel (AC tekercs) vagy az LSZ0D004-gyel (DC tekercs) Összeépíthető 00 nagyságú mágneskapcsolóval

Részletesebben

Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ Mellső beépítésű, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ00003

Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ Mellső beépítésű, 1 z + 1 ny 00/0/2/ BEZ00003 W SEGÉDÉRINTKEZŐ Be- és kikapcsolt állapot jelzése A motorvédőkapcsoló bal oldalára vagy elejére pattintható építési változatok Minden építési nagysághoz BEZ00001 Oldalra szerelhető, 1 z + 1 ny 00/0/2/3

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W TYTAN R BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ 60 mm-es SÍNRENDSZERRE IS504851 Biztosító betéttartóval (villogó kiolvadásjelző) Szűkitő betéttel D01 és 10x38 mm cilinder betétekhez 400 V AC, 63 A, 50 ka, AC22B, lakatolható,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Áram-védôs kismegszakítók. Áram-védôkioldók. Áram-védôkapcsolók. Érintésvédelem. c DPNN Vigi áram-védôs kismegszakító

Tartalomjegyzék. Áram-védôs kismegszakítók. Áram-védôkioldók. Áram-védôkapcsolók. Érintésvédelem. c DPNN Vigi áram-védôs kismegszakító C Érintésvédelem C artalomjegyzék Áram-védôs kismegszakítók c DPNa Vigi áram-védôs kismegszakító c DPNN Vigi áram-védôs kismegszakító C2 C3 C c C60 Vigi áram-védôkioldó c C120 Vigi áram-védôkioldó c NG125

Részletesebben

isw kapcsolók isw vezérlőkapcsolók (20, 32 A) MSZ EN 60947-3 Rendelési számok isw vezérlőkapcsolók (20, 32 A) Névleges áram (In) DB118998 DB118999

isw kapcsolók isw vezérlőkapcsolók (20, 32 A) MSZ EN 60947-3 Rendelési számok isw vezérlőkapcsolók (20, 32 A) Névleges áram (In) DB118998 DB118999 isw kapcsolók DB122818 PB105266-40 Kontaktus állásjelzés b Alkalmas ipari leválasztásra az MSZ EN 60947-3 szabvány értelmében b A zöld csík jelenléte garantálja az érintkezők fi zikai elválasztását, így

Részletesebben

Védelmi kapcsolókészülékek

Védelmi kapcsolókészülékek Motorvédő kapcsoló Z-MS Megbízható védelem termikus túlterhelés és zárlat esetén. Alkalmas kiselosztókba történő beépítéshez. Érinkezőállás-kijelző piros - zöld. Fő alkalmazási terület: max. 15 kw (380/400

Részletesebben

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként,

Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként, 5SL Kismegszakítók BET Kisfeszültségű áramkör védelem z új 5SL kismegszakító 6 k-ig terjedő alkalmazáshoz. készülék rendelkezik az összes Siemens kismegszakítónál megszokott szolgáltatási jellemzővel.

Részletesebben

Kismegszakítók ETIMAT

Kismegszakítók ETIMAT Kismegszakítók ETIMAT Plombálható Az ETIMAT 6 kismegszakítók előnyei ON/OFF jelölés a kapcsoló karon Felszerelhető kiegészítő eszközökkel (segédérintkező,munkaáramú kioldó,feszültségcsökkenési kioldó)

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

Épületautomatizálás. Fôkatalógus. Kismegszakítók. Érvényes: augusztustól. Think future. Switch to green.

Épületautomatizálás. Fôkatalógus. Kismegszakítók. Érvényes: augusztustól. Think future. Switch to green. Épületautomatizálás Ipari automatizálás Rendszerek Fôkatalógus Kismegszakítók Érvényes: 03. augusztustól Think future. Switch to green. Tartalomjegyzék Kismegszakítók PLSM Kismegszakítók PLS-DC Kismegszakítók

Részletesebben

HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Segéd és hibajelző érintkező 500 V C (A) 230 V AC 3 A 6 A 1 A 2 A 4 A

HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Segéd és hibajelző érintkező 500 V C (A) 230 V AC 3 A 6 A 1 A 2 A 4 A HÁLÓZATI INSTALLÁIÓS KÉSZÜLÉKEK Segéd és hibajelző érintkező 20/400 V A 5.000 20 5 7.5 4.000 0,5-4 -25..+55 Piktogramok F/0 -AUX11 EVOH-AUX11 EVOTDA-AUX11 -AL EVOH-AL EVOTDA-AL EVOH EVOTDA EVOH EVOTDA

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé 0,11...0,16 A / 0,04 kw 9004840541731 LSTD0016 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 00 LSTD0032 Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció

Részletesebben

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d

W BEÁLLÍTHATÓ IDŐ TARTOMÁNY. 10min 30s - 10min 30min 90s - 30min 30min - 10h 90min - 30h. 72min - 1d 216min - 3d 12h - 10d 36h - 30d ZR6MF052 W SCHRACK INFO 16 funkció 16 időzítési tartomány Külső potenciométer csatlakoztatási lehetőség Univerzális tápfeszültség 24-240 V AC/DC 2 váltóérintkező 22,5 mm széles Ipari tokozat W FUNKCIÓK

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

(A típus) MSZ EN 61008-1

(A típus) MSZ EN 61008-1 (A típus) DB106619 DB123865 DB123854 MSZ EN 61008-1 Tanúsítványok PB107413-40 KEMA KEUR tanúsítvány, csak a 2P/ 25 A - 63 A rendelési számokra b -véd kapcsolók kett s bekötés csatlakozással a következ

Részletesebben

STD és SCU. STD400RC/RL-DIN és SAE STD1000RL-DIN és SAE SCU10-DIN és SAE. Dimmerek STD SCU

STD és SCU. STD400RC/RL-DIN és SAE STD1000RL-DIN és SAE SCU10-DIN és SAE. Dimmerek STD SCU és P112245 P112248 400RC/R-DI P112246 400RC/R-SAE b dimmerek izzólámpák, halogénlámpák fényáramát és motorok teljesítményét szabályozzák 40 1000 W-ig egy vagy több kapcsolási pontról. b Vezérelhetők a

Részletesebben

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320

Motorvédő relé 1,8...2,5 A / 0,75 kw LST Motorvédő relé 2,2...3,2 A / 1,1 kw LST00320 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 0 LST0... Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés - Teszt funkció és

Részletesebben

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000

LEÍRÁS NÉVLEGES ÁRAM A / KW* EAN-CODE SZÁLLÍTÁS STORE RENDELÉSI SZÁM. Motorvédő relé A / 18,5 kw LST34000 W LST MOTORVÉDŐ RELÉ NAGYSÁG 3 LST2... W SCHRACK INFO Jellemző tulajdonságok: - Túlterhelés és fáziskiesés védelem - 1 záró + 1 nyitó segédérintkező - Kézi és automatikus visszaállítás - Állásjelzés -

Részletesebben

VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL

VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL VEZETÉKVÉDÕ KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÁSSAL, BOLF SOROZAT BO66756 30 MÛSZAKI ADATOK Jelleggörbe: B,C EN 60898 szerint Névleges feszültség. 230V, 50/60Hz Mûködési fesz. tartomány: 96-253V Zárlati megszakítóképesség:

Részletesebben

Kiegészítô mûszaki adatok

Kiegészítô mûszaki adatok Compact S Kiegészítô mûszaki adatok Bemutatás Alkalmazások és mûszaki adatok Beépítési javaslatok Méretek 47 Csatlakozás 8 Villamos bekötési rajzok 9 Kioldási görbék 4 Compact S80-MA 4 Compact S0 0 az

Részletesebben

KISMEGSZAKÍTÓK, 6kA. W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK W SCHRACK INFO W ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK W TARTOZÉKOK W MEGJEGYZÉS W MŰSZAKI ADATOK

KISMEGSZAKÍTÓK, 6kA. W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK W SCHRACK INFO W ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK W TARTOZÉKOK W MEGJEGYZÉS W MŰSZAKI ADATOK W BMS6 KISMEGSZAKÍTÓ 6kA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 9 BM617110 BM617210 BM617310 BM617410 Szigetelt kialakítású vezetékcsatlakoztatási hiba elleni védelem Vezeték és soroló sín csatlakozási lehetőség alul és

Részletesebben

MY kompakt megszakítók

MY kompakt megszakítók w, rögzített kivitel MY132138B MY110838B MY220438 MY340238 Kompakt megszakítók rögzített értékű termomágneses védelemmel, max. 125A, MY1..838B 18kA, MY1..138B 25kA, szorítókapoccsal Kompakt megszakítók

Részletesebben

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek w Lépcsőházi automaták w Schrack-Info Lépcsőházi automaták TIMON, VOWA, BZ BZ327350 w Lépcsőházi automata TIMON w Schrack-Info Energiamegtakarítási funkció Beállítható kapcsolási idő 0,5-30 perc Alacsony

Részletesebben

Műszaki adatok. ASTI ETIMAT 6 kismegszakító

Műszaki adatok. ASTI ETIMAT 6 kismegszakító ETIMAT kismegszakító 7,7 5 0.5 Névleges feszültség Névleges áram Névleges frekvencia Zárlati megszakítóképesség Energia korlátozási osztály ási karakterisztika Sínreszerelhetőség 0/00 V AC, max. 0 V DC

Részletesebben

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1

Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, Solar bemutató Kisfeszültségű elemek. ABB April 11, 2014 Slide 1 Gazsó András, Kisfeszültségű készülékek és berendezések, 2014.04.11. Solar bemutató Kisfeszültségű elemek April 11, 2014 Slide 1 Szolár erőművek fajtái Lakossági AC elosztó String elosztó Napelemek Inverter

Részletesebben

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A

34-es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A -es sorozat - Ultravékony print-/dugaszolható relék 6 A - 5 mm széles, ultravékony relé - Érzékeny DC tekercs, 170 mw - Biztonsági elválasztás VDE 0160/EN 50178 szerint a tekercs és az érintkezõk között

Részletesebben

VX 3 függőleges optimalizált elosztási rendszerek

VX 3 függőleges optimalizált elosztási rendszerek VX 3 optimalizált elosztási rendszerek VX 3 elosztási rendszerek I max (A) Szerelés Kat. szám lexo³ XL³ 125 XL³ 160 Elosztószekrények XL³ 400 XL³ 800 XL³ 4000 Elosztók mérete alapján: VX 3 4 rugós elosztóblokk

Részletesebben

SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK

SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK SORBAÉPÍTHETÕ KÉSZÜLÉKEK KISMEGSZAKÍTÓK BMS6 6kA (0kA)... 2 SI-E KESKENY KIVITEL (+N) 6kA... 0 BMS0-DC EGYENÁRAMÚ KIVITEL 7,5kA... BMS0 0kA (5kA)... 2 BMS0-H VEZÉRLÕKÖRI KISMEGSZAKÍTÓ 0kA (5kA)... 22 BMS

Részletesebben

általános felhasználású dc kismegszakítók szabványi megfelelőség iec / en névleges üzemi feszültség u e 220 v dc pólusonként

általános felhasználású dc kismegszakítók szabványi megfelelőség iec / en névleges üzemi feszültség u e 220 v dc pólusonként általános felhasználású dc kismegszakítók szabványi megfelelőség iec / en 60947-2 névleges üzemi feszültség u e 220 v dc pólusonként névleges áram 1 63 a névleges zárlati határ-megszakítóképesség I cu

Részletesebben

Sorbaépíthető védelmi készülékek

Sorbaépíthető védelmi készülékek w Állás/hibajelző segédérintkező BD-HR, B-HR, kioldás jelzéssel BM900022 1 váltóérintkező mindig állásjelző, 1 váltóérintkező pedig átkapcsolható hibajelző segédérintkezőnek BD900022 felszerelhető a PRIORI

Részletesebben

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014

Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014 Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség

Részletesebben

KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA

KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA 6 W BMS4 KISMEGSZAKÍTÓ, 1 PÓLUSÚ KAPCSOLT NULLAVEZETŐVEL, 4,5kA 4 BM417610 3 CIRCUIT KAPCSOLÁSI DIAGRAM RAJZ Sínezés 10 mm 2 / N BS990115 Sínezés 16 mm 2 / 1N, 2N, 3N BS900123 Sínezés

Részletesebben

HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok, TR-PH típus

HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok, TR-PH típus HÁLÓZATI INSTALLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok Falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok, TR-PH típus UL94 54 1-2,5 TR-PH02 TR-PH01 TR-PH08 TR-PH01 1 - - TR-PHF01-1 -

Részletesebben

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI

ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÜZLETKÖTŐI ÉRTEKEZLET 2012-01-13 DUNAKESZI ÉS MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓK KONTAKTOROK Kontaktor definíció: Olyan gyakori működésre alkalmas elektromágneses elven működtetett mechanikus kapcsolókészülék,

Részletesebben

CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P

CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P CTX 3 ipari mágneskapcsolók 3P 9 és 100 A között 4 160 96 4 161 26 4 161 46 4 161 56 4 161 86 4 161 96 Műszaki jellemzők (60. oldal) Geometriai méretek és koordinációs táblázatok, e-katalógusban Megfelel

Részletesebben

SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy 600mm-es gyűjtősínrendszerre

SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy 600mm-es gyűjtősínrendszerre SPX vízszintes késes szakaszolókapcsoló kalapsínre, szerelőlapra vagy mm-es gyűjtősínrendszerre SPX-V függőleges késes szakaszolókapcsoló 0, vagy 85 mm-es gyűjtősínrendszerre 052 052 02 052 04 052 0 052

Részletesebben

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT

HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-100A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT HIBAÁRAM KAPCSOLÓK 25-00A, BCF SOROZAT BC60203 Mûködés áramiránytól független, elektromechanikus kioldás Tartozékok: segédérintkezõ, sínezés A sínezést l. a Sínzés

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Általános tulajdonságok Ith: Ui: Uimp: Ue: Ie: Maximálisan megengedett állandósult áram Névleges szigetelési feszültség Névleges lökőfeszültség állóság Névleges üzemi feszültség Névleges üzemi áram Leválasztásra

Részletesebben

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod Táblázat fejlécek piktogramjai Ajtókupplungos Alapkivitel IP65 Tokozva IP65 Isc Rövidzárási áram Umpp Névleges feszültség Impp Névleges áram % Hatásfok Pmax Névleges teljesítmény max Teljesítmény-tolerancia

Részletesebben

58.P3 58.P4. 3 váltóérintkező, 10 A. push in kapcsok

58.P3 58.P4. 3 váltóérintkező, 10 A. push in kapcsok 58-58- Csatoló relék, 3 vagy 4 váltóérintkező push in csatlakozással 58.P3 58.P4 58.P3-as típus 3 váltóérintkező, 10 A 58.P4-es típus 4 váltóérintkező, 7 A AC vagy DC kivitelű tekercsek LED-es állapotjelző

Részletesebben

2 váltóérintkező, 8 A push in kapcsok

2 váltóérintkező, 8 A push in kapcsok 4C 4C- Csatoló relék, 1 vagy 2 váltóérintkező push in csatlakozókkal 4C.P1 4C.P2 4C.P1-es típus 1 váltóérintkező 10 A 4C.P2-es típus 2 váltóérintkező 8 A AC vagy DC kivitelű tekercsek LED-es állapotjelző

Részletesebben

22-es sorozat - Installációs mágneskapcsolók 25 A

22-es sorozat - Installációs mágneskapcsolók 25 A Installációs mágneskapcsolók 2 vagy 4 érintkezővel, 25 A Érintkezők kettős megszakítási hellyel A nyitott érintkezők távolsága 3 mm (záró) A nyitott érintkezők távolsága 1,5 mm (nyitó) Belső kapcsolási

Részletesebben

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1 Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.

Részletesebben

Hőhatások és túláramvédelem

Hőhatások és túláramvédelem Hőhatások és túláramvédelem 2018. 06. 07. https://admittancia.wordpress.com 1 tartalom MSZ HD 60364-4.41. Érintésvédelem A táplálás önműködő lekapcsolása MSZ HD 60364-4.42. Hőhatások elleni védelem MSZ

Részletesebben

CTX-1 ipari mágneskapcsoló

CTX-1 ipari mágneskapcsoló Te CTX-1 ipari mágneskapcsoló műszaki jellemzők Szabványok Megfelel az alábbi előírásoknak: - IEC/EN 60947-1 - IEC/EN 60947-4-1 - IEC/EN 60947-5-1 - UL 508 Környezeti feltételek Tárolási hőmérséklet: -

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás Moduláris készülékcsalád Áramkörök védelme Kiválasztási táblázatok Típus C60N C60H Névleges áram (A) 1 63 1 63 Maximális feszültség, Ue (V) AC DC Minimális feszültség, Ue min (V AC-DC) Szigetelési feszültség

Részletesebben

ES SOROZAT. Installációs mágneskapcsolók A

ES SOROZAT. Installációs mágneskapcsolók A 2 vagy 4 érintkezővel: 25 A, 4 érintkezővel: 40 A vagy 63 A Az érintkezők kivitele: érintkezőhíd A nyitott érintkezők távolsága: záró 3 mm, nyitó 1.5 mm (22.32 és 22.34-es típusoknál), nyitó 3 mm (22.44

Részletesebben

Beépítési útmutató Méretek 0 EasyPact 100 EasyPact 250

Beépítési útmutató Méretek 0 EasyPact 100 EasyPact 250 Beépítési útmutató Méretek 0 EasyPact 100 EasyPact 250 Méretek EasyPact 100 Méretek EasyPact 250 DB106057 DB106058 Beépítés szerelõlapra EasyPact 100 Beépítés szerelõlapra EasyPact 250 DB106095 Beépítés

Részletesebben

Kisfeszültség. Acti 9. a hatékonyság, amit Ön is megérdemel. Műszaki kézikönyv

Kisfeszültség. Acti 9. a hatékonyság, amit Ön is megérdemel. Műszaki kézikönyv Kisfeszültség Acti 9 a hatékonyság, amit Ön is megérdemel Műszaki kézikönyv Tartalomjegyzék Kioldási jelleggörék 5 Rövidzárlati áramkorlátozás 3 Kioldási jelleggörék C20 3 Kaszkádolás 32 Kaszkádolás és

Részletesebben

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC 60947-3. L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod

Táblázat fejlécek piktogramjai IP65 / C. Hőmérsékleti együttható IEC 60947-3. L-N 8/20μs. Névleges szigetelési feszültség. mod Táblázat fejlécek piktogramjai Ajtókupplungos Alapkivitel IP65 Tokozva IP65 Isc Rövidzárási áram Umpp Névleges feszültség Impp Névleges áram % Hatásfok Pmax Névleges teljesítmény max Teljesítmény-tolerancia

Részletesebben

GV3P50 motor megszakító GV3 pólusú - 50 A - 3-pólusú 3d - mágneses léptetőegység

GV3P50 motor megszakító GV3 pólusú - 50 A - 3-pólusú 3d - mágneses léptetőegység Termékadatlap Karakterisztika GV3P50 motor megszakító GV3 pólusú - 50 A - 3-pólusú 3d - mágneses léptetőegység Fő jellemzők Termékcsalád TeSys Termék neve TeSys GV3 Készülék rövid megnevezése GV3P Termék

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

EVO MODULÁRIS TERMÉKCSALÁD

EVO MODULÁRIS TERMÉKCSALÁD HÁLÓZATI INSTALLÁIÓS KÉSZÜLÉKEK Kiválasztási segédlet EVO MODULÁRIS TERMÉKSALÁD Kismegszakítók, 6 ka-0 ka Kismegszakítók, +N F/ F/5 Kombinált védőkapcsolók Áram-védőkapcsolók F/5 F/7 Leválasztó kapcsolók

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

KATALÓGUS MODULÁRIS VÉDELMI KÉSZÜLÉKEK A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

KATALÓGUS MODULÁRIS VÉDELMI KÉSZÜLÉKEK A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE KATALÓGUS MODULÁRIS VÉDELMI KÉSZÜLÉKEK A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE RX3 lakossági védelmi készülékek RX3 lakossági kismegszakítók 6000/6kA 4. oldal TX3 védelmi

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A Fupact készülékek általános bemutatása Fupact termékcsalád leírása és működési módja A Fupact termékcsalád egy készülékbe integrálja a kapcsolás, a szakaszolás és a biztosítófoglalat funkciókat. Ezeket

Részletesebben

130 mm (W3, W3-U típus) max. 2,5 mm 2 (W3, W3-U) Névleges kioldó hibaáram: (A)

130 mm (W3, W3-U típus) max. 2,5 mm 2 (W3, W3-U) Névleges kioldó hibaáram: (A) HIBAÁRAM KAPCSOLÓK HIBAÁRAM KIOLDÓ RELÉ KÜLSŐ ÁRAMVÁLTÓVAL, BCFR. SOROZAT 100 Kioldó relé: Kivitel: szelektív leoldás, 40 ms késleltetés Lökőáramállóság: 5 ka (8/20 μs) Lüktető egyenáram érzékeny Max.

Részletesebben

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérséklet-szabályozás Áttekintés PB501158 PB501159 Állítható termosztátok O (kék gomb) záró érintkez vel a ventilátor indításának vezérléséhez, ha a h mérséklet meghaladja a kijelzett maximum értéket. C (piros gomb) nyitó érintkez

Részletesebben

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek w Impulzuskapcsoló LQ6 334 LQ612230 w Méretek LQ690001 A mechanikus impulzuskapcsolók nagy megbízhatóságúak. Nyomógombok és élvilágító nyomógombok használatával komfortos világításvezérlés alakítható ki.

Részletesebben

Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési pozíció

Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési pozíció W HIBAÁRAM KAPCSOLÓ BCF0 SOROZAT ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 80 BC004103 Állásjelzés Érzékenység: váltakozó áram (AC) és lüktető egyenáram (A) Tetszés szerint hálózat csatlakoztatási irány Univerzális beépítési

Részletesebben

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2.

kis vagy közepes bekapcsolási áramok kapcsolására érintkezők anyaga AgNi 2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC Lásd rendelési információk 250 / 440 250 / 440 2. 2 vagy 4 érintkezővel: 25, 4 érintkezővel: 40 vagy 63 z érintkezők kivitele: érintkezőhíd nyitott érintkezők távolsága: záró 3 mm, nyitó 1,5 mm (22.32 és 22.34-es típusoknál), nyitó 3 mm (22.44 és 22.64-es

Részletesebben

2 váltóérintkező 10 A csavaros csatlakozású foglalat

2 váltóérintkező 10 A csavaros csatlakozású foglalat 58- - Csatoló relé modulok 7-0 A 58- Csatoló relék,, 3 vagy 4 váltóérintkezővel, 7 mm vagy 3 mm szélesség, EMC védőmodullal és téves bekötés elleni diódával DC változatnál 58.3 58.33 58.34 AC vagy DC kivitelű

Részletesebben

Acti 9 Smartlink. Vezérlés, távműködtetés, jelzés MSZ EN , MSZ EN

Acti 9 Smartlink. Vezérlés, távműködtetés, jelzés MSZ EN , MSZ EN PB107753-68 PB107797-67 DB123430 Tanúsítványok A9XMSB11 e PB107754-12 MSZ EN 61131-2, MSZ EN 62053-31 Az adatokat továbbít Acti 9 készülékekről egy PLC-re vagy egy felügyeleti rendszerre Modbus soros kommunikációs

Részletesebben

VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK

VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK A1 A VISSZAKAPCSOLÓ ÉS TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉKEK VISSZAKAPCSOLÓ AUTOMATIKA ÉS FSE TÁVKAPCSOLÓ KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5,5 11, 8 SCHRACK INFO Mechanikus készülék, motoros működtetéssel Oldal 133 18,

Részletesebben

GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK

GANZ KK Kft GANZ KK Kf ISO 9001 ISO rendszezrbenauditált ben auditá HÕRELÉK Kft KK GNZ riso 900 rendszerben auditált ÕRELÉK 00.0.6 õrelék háromfázisú termobimetállos hõrelék különféle villamos fogyasztók elsõsorban motorok túlterhelés elleni védelmére szolgálnak. típusváltozatok

Részletesebben

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO

TERMOPTO. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával. Funkcionális elektronika TERMOPTO Funkcionális elektronika TERMOPTO TERMOPTO A LED-es állapotjelzés a kapcsolási állapotról ad információt. Mechanikus relék helyett potenciál-leválasztás sorkapocs formájában PUSH IN csatlakozástechnikával

Részletesebben

as sorozat - Csatoló relé modulok 7-10 A

as sorozat - Csatoló relé modulok 7-10 A - Csatoló relé modulok 7-0 58.3 Csatoló relék,, 3 vagy 4 váltóérintkezővel, 7 mm vagy 3 mm szélesség, EMC védőmodullal és téves bekötés elleni diódával DC változatnál 58.34 C vagy DC kivitelű tekercsek

Részletesebben

Tartozékok védelmi készülékekhez Segédérintkezők Z-HK, Z-AHK; kioldásjelző-érintkező Z-NHK

Tartozékok védelmi készülékekhez Segédérintkezők Z-HK, Z-AHK; kioldásjelző-érintkező Z-NHK Segédérintkezők Z-HK, Z-AHK; kioldásjelző-érintkező Z-NHK Kivitel IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62019 szerint. Utólag felszerelhető (csavarokkal). A megadott minimális feszültségek érintkezőnként érvényesek.

Részletesebben

Beltéri szekrények és moduláris elosztók

Beltéri szekrények és moduláris elosztók eltéri szekrények és moduláris elosztók.3.47.60.68.102.108.150 Életvédelem Kiegészítő berendezések Kényelmi funkciók Gyűjtősínek Szekrények Record Plus ( keret 160 ) eltéri szekrények és moduláris elosztók

Részletesebben

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 1 CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs.

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 1 CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. 48- - Csatoló relé modulok 8-10 - 16 48- Csatoló relék, 1 vagy 2 váltóérintkező, 15,8 mm széles, EMC védőmodullal és téves bekötés elleni diódával DC tekercsfeszu ltségnél 48.31 48.52/72 C vagy DC érzékeny

Részletesebben

VX 3 függőleges optimalizált elosztási rendszerek

VX 3 függőleges optimalizált elosztási rendszerek VX 3 optimalizált elosztási rendszerek VX 3 elosztási rendszerek I max (A) Szerelés Kat. szám Plexo³ XL³ 125 XL³ 160 Elosztószekrények XL³ 400 XL³ 800 XL³ 4000 Elosztók mérete alapján: VX 3 4P rugós elosztóblokk

Részletesebben

DMX³ légmegszakítók és terheléskapcsolók

DMX³ légmegszakítók és terheléskapcsolók DMX³ légmegszakítók és terheléskapcsolók kiválasztási tábla LÉGMEGSZAKÍTÓK TERHELÉSKAPCSOLÓK 0286 56 + 288 02 0286 74 + 288 02 0286 96 Megszakítók DMX³ 2500 DMX³ 4000 DMX³-I 50 ka 65 ka 100 ka 50 ka 65

Részletesebben

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 7.xxx CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs.

1 váltóérintkező, 10 A csavaros csatlakozású foglalat. 7.xxx CO (váltóérintkező) 2 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. 49- - Csatoló relé modulok 8-10 - 16 A 49- Csatoló relék, 1 vagy 2 váltóérintkező, 15,5 mm széles, EMC védőmodullal 49.31-50x0 49.52/72-50x0 AC, DC vagy DC érzékeny kivitelű tekercsek iztonsági leválasztás

Részletesebben

ES SOROZAT. Felügyeleti relék A

ES SOROZAT. Felügyeleti relék A gy- és háromfázisú hálózatok felügyelete Választható felügyeleti funkciók: fesz. csökkenés, fesz. növekedés, fesz. növekedés és -csökkenés, fáziskiesés, fázissorrend, aszimmetria és nullavezető szakadása

Részletesebben

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK

BIZTOSÍTÓK, BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK NEOZED (DO) BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK BIZTOSÍTÓALJZAT SI330 IS50433 Terhelhetõség: max. 00A-ig Beköthetõ vezeték:,5-35mm 2 Névleges feszültség: 400V AC, 250V DC A fedél tartozék (kivétel IS 504 33) DIN sínre

Részletesebben

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés

Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés W IMPULZUSKAPCSOLÓ STELLA W SCHRACK INFO Alacsony kapcsolási zaj Energiamegtakarítási funkció 0,5-30 perc Nagy kapcsolási képesség, 80 A bekapcsolási áramlökési csúcs LED-es kijelzés 142 LQ540000 W FUNKCIÓK

Részletesebben

Kismegszakítók. -nél nagyobb túláramtartományban mutatkozik, ahol a B típusú, 3 5 I n. , a D típusú kismegszakítók 10 15 I n

Kismegszakítók. -nél nagyobb túláramtartományban mutatkozik, ahol a B típusú, 3 5 I n. , a D típusú kismegszakítók 10 15 I n Kismegszakítók A kismegszakítók villamos hálózatok túlterhelés elleni védelmére, valamint az elektromos zárlatból adódó meghibásodások megelőzésére, illetve környezet- és balesetvédelem megvalósítására

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W QUADRON CrossLinkBreaker ÉS VolBreaker NH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓK SZERELŐLAPRA ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK QUADRON KAPCSOLÓK Biztosítós kapcsoló NH betétekhez Építési nagyság: 000, 00, 1, 2, 3, 4a Szerelőlapra

Részletesebben

Túláramvédelem ellenőrzése

Túláramvédelem ellenőrzése Túláramvédelem ellenőrzése Megszakítók, olvadóbiztosítók, motorvédők, számítások EBF tanfolyam 2018. 06. 28. gyure.peter@moravarosi.hu 1 tartalom Fogalmak Túláramvédelmi eszközök Univerzális megszakítók

Részletesebben

DILEM12-10 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ)

DILEM12-10 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) 1 oldal Kontaktor, 5,5 kw/400 V, AC-működtetésű Típus DILEM12-10 (230 V 50 HZ, 240 V 60 HZ) Cikkszám 127075 Választék Termékválaszték Választékcsoport Alkalmazási lehetőségek Ismertetés Pólusszám Csatlakoztatási

Részletesebben

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek

Sorbaépíthető jelző, működtető és vezérlőkészülékek w Sorbaépíthető jelző és működtető készülékek Sorbaépíthető működtető és jelző készülékek maszkolt szekrényekhez 372 BZ117131 w Sorbaépíthető kapcsoló billenőkarral Állásjelzés a kapcsolókar segítségével

Részletesebben

Épületinformatika â 1880 Edison

Épületinformatika â 1880 Edison â 1880 Edison levego ben kifeszített fém szál zárlati áram korlátozásra csak kis zárlati teljesítmény esetén használható Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések

Részletesebben

B B Áramkörök védelme

B B Áramkörök védelme Áramkörök védelme Tartalomjegyzék 5 4 1 O-OFF O-OFF Kiválasztási táblázatok c C60/C10 kismegszakítók és áram-védôkioldók c NG15 kismegszakítók és áram-védôkioldók c Villamos kiegészítôk és tartozékok Multi

Részletesebben

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK

BIZTOSÍTÓS KÉSZÜLÉKEK, GYŰJTŐSÍN RENDSZEREK W TYTAN T BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ D01, DO2 ÉS CILINDER BETÉTEKHEZ - ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK IS503040 400 VAC, 63 A, 50 ka, AC22B hőmérséklet felügyelet; villogó kiolvadás jelző; kezelőtől független kapcsolási

Részletesebben

Túlfeszültség-védelem villámcsapások ellen

Túlfeszültség-védelem villámcsapások ellen Túlfeszültség-korlátozók lakossági, kereskedelmi és ipari épületek védelmére Katalógus, kiválasztási és felhasználási útmutató, valamint alkalmazási példák Tartalomjegyzék Kiválasztási útmutató és műszaki

Részletesebben