Nem én szegregálok, az élet szegregál A jászladányi iskolai szegregáció és előzményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem én szegregálok, az élet szegregál A jászladányi iskolai szegregáció és előzményei"

Átírás

1 Nem én szegregálok, az élet szegregál A jászladányi iskolai szegregáció és előzményei A hazai iskolai szegregációs folyamatok állatorvosi lovaként jellemzett, egyben legismertebb iskolai elkülönítési üggyel tanulmányok, cikkek tucatja, perek garmadája foglalkozott. A több mint tíz éve zajló történetben először született a roma gyerekek jogait respektáló bírósági ítélet. Legfelsőbb Bíróság június 29-i ítélete kimondja, hogy a településen zajló iskolaszervezési folyamatok a roma és hátrányos helyzetű gyerekek jogellenes elkülönítését eredményezték. Egyetlen kormány sem vitatta, hogy a roma gyermekek minőségi oktatása az egyik legfontosabb feltétel a romák társadalmi integrációjához. A jászladányi iskolaügy jól példázza, mivé silányul bármiféle kormányzati akarat, ha egy helyi döntéshozó másképp látja az integráció kérdését, és más megoldásokban látja a helyi roma és nem roma lakosság együttélésének zálogát. Tíz év elteltével már felnőttek lettek azok a roma gyerekek, akik tanulhattak volna talán más körülmények között is. A Roma Sajtóközpont a tíz év történéseit gyűjtötte össze. Feszültségforrások A feszültségek főszereplői az egykori iskolatársak, az egyaránt tántoríthatatlanságukról ismert Dankó István polgármester, a település befolyásos emberének, a legtöbb embernek munkát adó egykori TSz vezetőjének a fia, és a kétkezi munkásból polgárjogi jogvédővé és cigány kisebbségi vezetővé avanzsált Kállai László. Régóta feszültségforrást jelentett a település határában, a cigánytelep közvetlen szomszédságában található szemétlerakó. Legális szemétlerakó hiányában a település összes lakosa egy rothadó, bűzös, döglött tóba hordta hulladékát, súlyos közegészségügyi következményekkel veszélyeztetve elsősorban a telepen élőket november 21-én Jászladány Nagyközség Polgármestere írásbeli javaslatot tett alapítványi iskola létesítésére, amelynek a szükségességét az igénytelenebb és az igényesebb szülői, tanulói felelősségvállalások közötti feszültségekkel indokolta. Az igénytelenséget, mint közösségi minőséget, általában a szegényebbekhez, és romákhoz kötötte, míg az igényességet a nem-roma, és tehetősebb közösségéhez elején kezdődtek a romák elleni atrocitások, melyek során csuklyás támadók cigányokat bántalmaztak, majd utóbb, júniusban két esetben molotov koktélokat dobáltak romák lakta házakra. Az elkövetők nem lettek meg, a helyi hatóságok és a rendőrség a cigány kisebbségi önkormányzat (ckö) szerint nem tett semmit az ügy kezelése érdekében. A ckö feljelentést tett, a nyomozás eredménytelenül zárult. Az önkormányzat testületi ülése májusban elítélte a csuklyás támadásokat, de a ckö-t elítélő határozatot fogadott el. Három nappal később Kállai László ckö elnök lakossági fórumot tartott, itt hangzott el Kállai később sokat idézett kijelentése, miszerint a jászladányi magyar lakosság közel fele cigányellenes és rasszista nézeteket vall, és ha másként nem tudják kifejezni ellenszenvüket csuklyát húznak, és így zaklatják a cigányokat. Kállai ügyének segítője, Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány vezetője a sajtóban intette nyugalomra Kállait, hogy alaptalan és nem bizonyítható állításokkal csak ront a helyzeten.

2 A településen évek óta építési tilalom volt érvényben, ami Kállai szerint a cigányok telepről a faluba költözése elleni intézkedés, s amelyet a nem cigányoknak számos esetben bizonyítható módon nem kellett betartaniuk februárjában a kisebbségi önkormányzat tagjai éhségsztrájkba kezdtek, tiltakoztak a magániskola terve miatt, a település cigány-magyar megosztása ellen, az építési tilalom megszüntetésért, a szociális alapellátás biztosításáért, és követelték, hogy az önkormányzat számoljon el a cigány felzárkóztatásra kapott emelt normatíva, valamint a Farkas Flórián vezette Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzattól pályázaton nyert támogatás felhasználásával, amelyből az önkormányzati iskolaépület felújítása történt elején, majd szeptemberében a polgármester megakadályozta, hogy a kisebbségi önkormányzat kifüggessze a nevét Jászladányi Cigány Önkormányzat tartalmazó táblát a települési önkormányzat épületében található irodájára, mert az elnevezéssel nem értett egyet. Az iskolaügy A település önkormányzata mindenekelőtt a polgármester úgy próbálta megakadályozni a helyi tanulók más települések iskoláiba vándorlását; illetve a jogvédők szerint legalizálni a helyi iskolában a roma és a nem roma tanulók elkülönítését, hogy bátorította és támogatta egy alapítványi magániskola létrehozását az önkormányzati iskolai javak részleges átadásával. A helyi kisebbségi önkormányzat élve a törvényben biztosított jogával, nem adta egyetértését a legalábbis papíron cigány kisebbségi oktatási program szerint működő általános iskola működési feltételeinek a csökkentéséhez, tehát megvétózta az önkormányzat döntését. Az önkormányzat csak abban az esetben vélte garantálhatónak a tanulni vágyó jó magaviseletű diákok színvonalas oktatását, a jogvédők szerint pedig a romák távoltartását, ha olyan alapítványi iskolát gründol, amely tandíjat szedhet. A jogvédők és a ckö álláspontját erősíti a polgármester előterjesztése, ami egyfajta vulgarizált huntingtoni parafrázis a cigány-magyar viszonyra alkalmazva: a népcsoportokat, amelyek a különböző kultúrákat hordozzák, nem lehet erőszakosan egybezárni, integrálni egymással a jászladányi társadalomban a cigány-magyar törésvonal felerősödik, ha egybeesik a szegény-gazdag törésvonallal". A cigányokat és a szegényeket a szöveg több helyütt alsóbb néprétegek kifejezéssel jelöli. A polgármester arra hivatkozva tagadta meg a ckö egyetértési jogának elismerését, hogy az iskolában nem folyik kisebbségi oktatási program mivel azt egy határozattal, illetve az iskola alapító okiratának módosításával törölték. A jogszabályok alapján azonban az alapító okirat módosításához is kellett volna a ckö egyetértése, éppen azért, mert az a kisebbségi oktatást érintette. Így az önkormányzat eljárása mindenképpen jogellenes volt. A cigány kisebbségi önkormányzat példátlan bátorsággal és elszántsággal ragaszkodott álláspontjához, ezért a Kállai vezette megmozdulásoknak sok támogatója volt helyben és országosan. Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman 2001 májusában először és utoljára tárgyalóasztalhoz ültette Dankót és Kállait, ahol a magániskola és a kisebbségi önkormányzat elnevezésének kivételével több dologban sikerült megegyezésre jutni.

3 Az önkormányzati iskolaépületet végül egy márciusi testületi határozattal megosztották az önkormányzati és az alapítványi iskola között; az alapítványi iskola a 16-ból 11 osztálytermet bérelt az önkormányzati iskola épületében, de hozzá került a tornaszoba és az ebédlő és a könyvtár is, valamint a tárgyi eszközök jó része áprilisában megalapították az Antal Mihály Alapítványi Iskolát, melynek fenntartója a Jászladányi Zana Sándor Imre Nevelési Oktatási Közhasznú Alapítvány lett. Az alapítók között találjuk a Jászföld Mg Rt. vezérigazgatóját, id. Dankó Istvánt, ifj. Dankó István polgármester apját. A jegyző kiadta az iskola működési engedélyét. Az oktatási miniszter, Pálinkás József javaslatára megkért Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat szakvéleménye az önkormányzati épületrész átadását jogellenesnek minősítette augusztusában Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal megsemmisítette a jegyző által a Zana Sándor Alapítványi Iskola számára kiadott működési engedélyt az önkormányzati iskola megosztásáról szóló képviselőtestületi határozatot törvénytelennek minősítve. Az oktatási tárca új vezetője, Magyar Bálint augusztus végén megtagadta az OM azonosító kiadását az alapítványi iskolának, hivatkozva mindenekelőtt a megyei közigazgatási hivatal korábbi döntésére, ill. a működési engedély hiányára. Ennek ellenére megtartották a tanévnyitót az alapítványi iskolában. Nem én szegregálok, az élet szegregál jelentette ki a Roma Sajtóközpont tudósítójának Dankó István polgármester augusztus 29-én, az alapítványi iskolában megrendezésre kerülő első tanévnyitó előtt. Az oktatási tárca szeptemberben levélben értesítette az intézményt, hogy OM azonosító hiányában nem kaphat állami támogatást, és a működésük törvénytelen. Az alapítvány bírósághoz fordult. Az alapítványi iskola működését formailag felfüggesztették, az önkormányzati iskola papíron visszavette az alapítványi iskolába íratott 205 tanulót és 12 tanárt, az alapítványi iskolába íratott gyerekek külön osztályokban és tanárokkal tanultak. Több tüntetés zajlott ezt követően az alapítványi iskola mellett és ellen. A októberi kisebbségi választáson a jászladányi cigány kisebbségi önkormányzatba egy kivétellel nem romák kerültek be, a polgármester felesége lett az elnök, a tagok Nagy Gellértné, az iskolát működtetni kívánó alapítvány kuratóriumi elnökhelyettese, Balog János az önkormányzat építésügyi előadója, Tolvaj Árpád, egy helyi kisgazda. Ezzel elhárult a ckö jelentette minimális és egyébként is figyelmen kívül hagyott jogi akadály az iskola átszervezésében. Az oktatási tárca módszertani, anyagi és infrastrukturális támogatást ajánlott fel az önkormányzatnak, de az nem élt a lehetőséggel, közben az önkormányzati iskola igazgatója fegyelmit kapott, mert nem működött együtt a nem is létező alapítványi iskola vezetőjével. Később eltávolították, de a munkaügyi pert megnyerte. A megyei főügyész óvást nyújtott be a Közigazgatási Hivatalnak az alapítványi iskola működési engedélyét megsemmisítő határozata ellen. Az ennek nyomán az Oktatási Minisztérium kezdeményezésére indult Legfőbb Ügyészségi vizsgálat állásfoglalásában törvénysértőnek ítélte a jászladányi Antal Mihály Általános Iskolát létrehozó Zana Sándor Imre Nevelési, Oktatási

4 Közhasznú Alapítvány alapító okiratának több pontját: az alapítvány nem hozhatott létre, és nem működtethetett iskolát. A kisebbségi választások kijátszása után a Kállai László korábbi ckö elnök által megalapított Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet gyűjtést indított annak érdekében, hogy a jászladányi magániskola esetleges 2003 szeptemberi indulásakor valamennyi cigány gyereket beírathassák, egész éves tandíjukat kifizethessék. Az összeg 2003 szeptemberére összegyűlt. Az alapítványi iskola 2003 nyarán megkapta a működési engedélyt és az OM azonosítót. A hivatalos működés megkezdése előtt, 2003 augusztusában az iskola vezetése megtagadta 101 roma gyerek fölvételét arra hivatkozva, hogy a létszám már betelt; az iskola csak azoknak a szülőknek a jelentkezését fogadhatja el, akik már 2003 februárjában jelezték szándékukat. Később Tóth Ibolya igazgatónő további 19 roma gyerektől azzal az indokkal tagadta meg a felvételt, hogy az iskolának nincs kapacitása további tanulók felvételére jóllehet az iskola 250 tanuló felvételére kapott engedélyt és addig csak 209 tanuló iratkozott be. Így aztán szeptemberben sikerült a csaknem romák nélküli iskolában megkezdeni a tanítást. Az iskolaépületet megosztották az önkormányzati és az alapítványi iskola között. Az alapítványi iskolába fel nem vett gyerekek szülei panasszal fordultak az Oktatási Minisztériumhoz, a kisebbségi ombudsmanhoz és a Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. Az oktatási miniszter megkeresésére az ombudsman megállapította, hogy az alapítványi iskolának nem lett volna szabad kiadni az OM azonosítót, mivel az iskolát alapvetően alkotmányellenes céllal hozták létre. A miniszter ugyancsak vizsgálatra kérte az Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpontot (OKÉV). Az OKÉV vizsgálata többek között megállapította, hogy az iskolaépületet nem jogszerűen osztották meg az alapítványi és az önkormányzati intézmény között, és a településen ténylegesen oktatási szegregáció érvényesül. Évekig elhúzódó pereskedések kezdődtek. A Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet 2007 januárjában tiltakozott a településen működő alapítványi általános iskola döntése ellen. Kállai szerint a cigány tanulókat kitiltották az alapítványi iskola folyosójáról, amelyen keresztül korábban ebédelni jártak, és így az utcán és az udvaron keresztül kell eljutniuk az ebédlőig. Dankó István, Jászladány polgármestere a döntést úgy értékelte, hogy a roma fiatalokat sehonnan nem tiltották ki, csak az épület egy részét adták bérbe egy alapítványi iskolának, amit a bérlő alapítványon kívül senki sem használhat. A polgármester nem vette át a Gandhit idéző, mezítláb, indiai ruhában megjelenő Kállai és kísérői petícióját, arra kérte a romák küldöttségét, várják végig a képviselőtestületi ülést. Az (OKÉV jogutód) Oktatási Hivatal határozatban állapította meg, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola tanulói esetében sérült az egyenlő bánásmódról szóló törvény követelménye októberében Kállai László és néhány helyi aktivista gyalog indult Budapestre, és a Sándor palotában petíciót adtak át Sólyom László köztársasági elnöknek. A petícióban többek között a gyermekek törvénysértő elkülönítésének megszüntetését, a gyermekek minőségi oktatását, a kirekesztő struktúrák megszüntetését, a közszolgáltatásokhoz és a közjavakhoz való egyenlő hozzáférést, a fejlesztésekben a területi és hozzáférési szempontok, valamint a legszegényebbek érdekeinek hangsúlyos megjelenítését, pártatlan, romát és nem romát egyenlő mércével mérő

5 igazságszolgáltatást, elfogulatlan rendőrséget követeltek. A demonstráció egy több hónapig tartó, iskolai szegregáció ellen tiltakozó országjáró kampány lezárása volt. Közszereplők megnyilvánulásai Lévai Katalin, esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter 2003-ban, a hivatalosan is megnyíló alapítványi iskola tanévnyitója előtti napokban Jászladányba látogatott és azt nyilatkozta, hogy esélyt kell adni az alapítványi iskolának, hogy bebizonyítsa: nemcsak programjában és a szólamok szintjén, hanem a mindennapokban sem kirekesztő a működése. A korábbi oktatási miniszter, Pálinkás József 2004 februárjában felszólalt egy helyi rendezvényen. A Fidesz oktatási kabinetjének elnökeként kijelentette, hogy a szülőknek joguk van olyan iskolát létrehozni, amely megfelel saját elvárásaiknak. Pálinkás miniszterként, 2001 októberében még maga szólította fel a jászladányi önkormányzatot, hogy érvényesítse a cigány kisebbségi önkormányzat egyetértési jogát. Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok egykori országgyűlési biztosa állásfoglalásban fejtette ki: a jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskolában folyó oktatás azért nem engedélyezhető, mert azt egy alkotmányellenes cél elérése érdekében szervezték meg. Az ombudsman szerint egyértelmű, hogy a településen előbb a szegregációra való törekvés szándéka fogalmazódott meg, majd utóbb ennek kivitelezése érdekében történt meg az alapítvány bejegyzése, valamint az iskola létrehozása. Mádl Ferenc köztársasági elnök 2002 szeptemberében hivatalában fogadta Jászladány polgármesterét, Dankó Istvánt és a helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnökét, Kállai Lászlót. A köztársasági elnök hangsúlyozta: az ügyben nincs közvetlen cselekvési jogköre, ezért csak reményét fejezheti ki, hogy az érintett vezetők és testületek tárgyalások útján oldják meg a kialakult helyzetet. Sólyom László köztársasági elnök Kállai 2006-os, 2007-es nyílt levelére nem válaszolt, a 2009-es gyalogos demonstráció során átadott petíciót érdemi válasz nélkül hagyta. Perek A Parlament 2003 végén elfogadta az antidiszkriminációs törvényt (2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról - Ebktv). Ezzel a magyar jogrendszerben is megjelent a rejtett diszkrimináció fogalma. A törvény lehetővé teszi a jászladányihoz hasonló közvetett diszkriminációs ügyekben történő fellépést. Az Oktatási Minisztérium 2004 márciusában jogerősen pert vesztett az alapítványi iskolával szemben: a Legfelsőbb Bíróság formai indokra hivatkozva megsemmisítette a tárca 2002-es határozatát, amely megtagadta az OM azonosító kiadását, ami miatt az iskolában csak egy évvel később kezdődhetett a tanítás. A formai ok az volt, hogy a határozatot a miniszter, nem pedig a közigazgatási államtitkár írta alá. A minisztérium közigazgatási államtitkára elismerte a formai hibát, ugyanakkor fenntartotta a tárca álláspontját az ügy érdemi részét illetően júliusában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság idézés kibocsátása nélkül elutasította a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatalnak az Ebktv.-re alapozott, a jászladányi önkormányzatnak az iskolaügyben hozott közigazgatási hivatali határozat végrehajtására kötelezését célzó keresetét azért, mert az ügyben a hivatal két évvel ezelőtt már bírósághoz fordult, s akkor jogerős döntés született arról, hogy a bérbeadás megfelelt a jogszabályban előírtaknak. Később ezt az

6 ítéletet egy felülvizsgálati kérelem nyomán a Legfelsőbb Bíróság is helyben hagyta. A hivatkozott korábbi perben is a megyei majd a Legfelsőbb Bíróság hozott elutasító döntést. A döntés ellen a Közigazgatási Hivatal fellebbezéssel élt. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla úgy határozott, új, első fokú eljárás lefolytatása szükséges január 18-án az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) perbeni beavatkozóként vett részt a tárgyaláson, az EBH elnökhelyettese, a néhai Furmann Imre elfogultsági indítvánnyal élt a bíró ellen. Az indítványt a bíróság elutasította, a per további folytatásában a felperes bizonyítási indítványait többségében figyelmen kívül hagyva a bíróság határozatában az alperest egyetlen pontban sem marasztalta el, jogsértést nem állapított meg. Az EBH szerepe Az EBH eredetileg elutasította a Kállai László által képviselt Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet és a Horváth Aladár által képviselt Roma Polgárjogi Alapítvány, mint kérelmezők által benyújtott Jászladány Nagyközség Önkormányzata, mint eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt előterjesztett beadványt. A hatóság a rendelkezésére álló 75 napos vizsgálati idejét 30 nappal meghosszabbította, de 105 nap után arra a következtetésre jutott, hogy az iskolaügyben nincs lehetősége jogi segítségnyújtásra, holott az Ebktv 14. f és g pontja alapján feladatainak ellátása során együttműködik a társadalmi és érdek-képviseleti szervezetekkel, valamint az érintett állami szervekkel; az érintettek számára pedig folyamatos tájékoztatást ad és segítséget nyújt az egyenlő bánásmód megsértése elleni fellépéshez. A hatóság a perbeni beavatkozás lehetőségével jóval később élt. A hatóságnak az Ebktv. 14. (1) d) pontja alapján lehetősége van javaslatot tenni az egyenlő bánásmódot érintő jogi szabályozás módosítására, például ha úgy ítéli meg, hogy a hatályos jogszabályok és a diszkrimináció elleni fellépés eszközrendszere nem elégségesek a szegregáció csökkentése, felszámolása, az egyenlő bánásmód megteremtése céljából májusában a jászladányi Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola fenntartója 30 millió forint vagyoni kártérítés megfizetését követelte az oktatási minisztertől, aki 2002-ben visszavonta az iskola OM azonosítójának kiadását, egy évvel késleltetve ezzel működésük megkezdését. Az ügy több forduló után 2011-ben jogerős határozattal zárult, amely elutasította a felperesek minden igényét. Sárközi Gábor Roma Sajtóközpont

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány. Jelentés 2002: a változások, az ígéretek és a várakozások éve

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány. Jelentés 2002: a változások, az ígéretek és a várakozások éve Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Cigánynak lenni Magyarországon Jelentés 2002: a változások, az ígéretek és a várakozások éve Szerkesztette: Kállai Ernõ és Törzsök Erika Budapest

Részletesebben

SKANZENBEN HELYZETRÕL. A ciklus utolsó küldöttgyûlésnek napja június 27., helye a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A Települési Önkormányzatok

SKANZENBEN HELYZETRÕL. A ciklus utolsó küldöttgyûlésnek napja június 27., helye a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata HARCOK 6 Mi mennyi? FEJLESZTÉSEK 10 Pácin igaza XVI. évfolyam, 2. szám 2006. február Ára: 360 forint KARCOK 19 Mi sok? MINDENNAPOK 20 Viharok után A ciklus utolsó küldöttgyûlésnek

Részletesebben

PER ELSÔ FELVONÁSA. Farkas Lilla

PER ELSÔ FELVONÁSA. Farkas Lilla Farkas Lilla A MISKOLCI DESZEGREGÁCIÓS PER ELSÔ FELVONÁSA Amióta léteznek cigány jogvédô szervezetek, tevékenységeik között elôkelô helyen szerepel a romák iskolai szegregációja elleni jogi fellépés. A

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2

VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2 VÁLOGATÁS A MAGYARORSZÁGI ROMÁKAT ÉRINTÔ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKBÔL 2002 2006 2 2002 Tizennégy cigányszervezet csatlakozott ahhoz a megállapodáshoz, amelyet a 2002- es országgyûlési választásokon való együttmûködésrôl

Részletesebben

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek.

Halmai Gábor. * A jelentés összeállításában részt vett Bárd Petra, Mészáros Gábor, Polgári Eszter, D. Tóth Balázs és Varsányi Benedek. Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2005-BEN * B E V E Z E T Ô M E G J E G Y Z É S E K Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében

Részletesebben

Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében

Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében Márton Adrienn: Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód - közoktatási diszkrimináció a roma gyerekek körében - 1 - Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 5 2 TÖRTÉNELEM, KÖZOKTATÁSI DISZKRIMINÁCIÓ,

Részletesebben

Cigánynak lenni Magyarországon

Cigánynak lenni Magyarországon Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Cigánynak lenni Magyarországon Jelentés 2007 A gyûlölet célkeresztjében Szer kesz tet te: Tör zsök Eri ka, Paskó Ildi és Zolnay János Budapest, 2008

Részletesebben

I. A szegregáció szociológiai fogalma

I. A szegregáció szociológiai fogalma Az oktatási szegregáció kérdései Az országgyűlési biztos 2003. évi munkájáról 2004. május 19-én számolt be az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának. A meghallgatáson felmerült annak az igénye,

Részletesebben

Az Alapítvány induló vagyona: 1.000.000 Ft Alapítója: Eleőd Ádám külföldi (Argentína) magánszemély

Az Alapítvány induló vagyona: 1.000.000 Ft Alapítója: Eleőd Ádám külföldi (Argentína) magánszemély I. Az Alapítvány bemutatása Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 2003. november 28-án alakult. A Fővárosi Bíróság 9064. sorszámon 2004.-01.02-án vette nyilvántartásba és minősítette közhasznú

Részletesebben

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 1 2 3 DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 4 TARTALOM 1. SZR, KU, ENY, RA és ZR települések diszkriminatív eseteinek elemzése 7 1.1. Bevezetés 7 2. Diszkriminatív esetek SZR-ről 8 2.1. Háziorvos eljárásával

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN B E V E Z E T É S A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON Az önkormányzat részérõl elkövetett hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2006 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda beszámolója Felelõs kiadó: DR. KÁRPÁTI JÓZSEF Szerkesztette: IVÁNYI

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008 április

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008 április Mindenki színes bőrű, különben nem látszana. falfirka ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008 április A Romák Világnapja 1971-ben a romák első londoni világkongresszusán az Indiából

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

Közös állásfoglalás a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezésével kapcsolatban

Közös állásfoglalás a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezésével kapcsolatban CFCF Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány Közös állásfoglalás a piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola átszervezésével kapcsolatban Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (1093

Részletesebben

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas wertyuiobnmqwertyuiopasdfghjkl cvbnuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiophjkl Kisebbségvédelem Európában cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Kisebbségvédelmi alapismeretek wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

Részletesebben

2002. 2003. 2004. 2005.

2002. 2003. 2004. 2005. Ebben az évben nem volt jogalkotási javaslatunk. 2002. 2003. 2003-ban két jogalkotási javaslatunk volt, amelyek megtalálhatók a http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2003/nyito.html oldalon, a 2003. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2006. január 1. december 31. J/2099 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013

Amerikai Nagykövetség, Budapest. Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 2013. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2013 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220287#wrapper Kiadta az Amerikai

Részletesebben

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program...

1. A kutatás módszertana... 5. 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7. 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 1 2 3 Tartalom 1. A kutatás módszertana... 5 2. Az elemzett esélyegyenlőségi dokumentumok bemutatása... 7 2.1. Helyi esélyegyenlőségi program... 7 2.2. Esélyegyenlőségi terv... 8 2.3. Integrált város-/településfejlesztési

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA

CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ és a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ANTIDISZKRIMINÁCIÓS TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY A projektet támogatja az Európai Unió és Magyar Köztársaság

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest Magyarország Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról - 2005 Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) 2006. március 8. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/

Részletesebben

Amerikai Nagykövetség, Budapest

Amerikai Nagykövetség, Budapest 2011. évi emberi jogi jelentés Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról 2011 http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm Kiadta az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma

Részletesebben

Tabutémák a médiában. Romák a médiában

Tabutémák a médiában. Romák a médiában Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kommunikáció és Média Tanszék Tabutémák a médiában Romák a médiában Konzulens: Lakatos Zsuzsanna Főiskolai adjunktus Készítette: Janicsák Szilvia

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 13-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Az Állandó Bizottság május 14-i ülése Erdély... 9

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához

Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához Mi is az ombudsman? Az ombudsman a világ számos országában működő emberi jogi jogvédő intézmény. Magyarországi megfelelője a

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. ÁPRILIS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN AZ OKTATÁS CSAPDÁI Az iskola célja mindig az kell legyen,

Részletesebben

Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JO GOK OR SZÁG GYÛ LÉ SI BIZ TO SÁ NAK TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL 2008 Beszámoló A nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának tevékenységéről 2008

Részletesebben