JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről február

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-5-205/ Témaszám: 706. Vizsgálat-azonosító szám: V0139 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: dr. Horváth Margit osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: dr. Bartos László Pál számvevő dr. Horváth Erika számvevő dr. Burján Margit számvevő tanácsos, főtanácsadó Kocsis Ferencné számvevő Dede Katalin számvevő Krüzselyi Attila számvevő dr. Márkus Gábor számvevő tanácsos, főtanácsadó Tóth Árpád számvevő tanácsos Méhes Áron számvevő gyakornok dr. Zsombor András számvevő Szélpál Ferenc számvevő tanácsos Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a médiatörvény végrehajtásának pénzügyi - gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a közalapítványoknak és az alapítványoknak az évek között juttatott nem normatív központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről Jelentés a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Televízió Közalapítvány és a Magyar Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt évi gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről (2003) Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és a Magyar Rádió Részvénytársaság működésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Nemzeti Bank évi működésének ellenőrzéséről Jelentés a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt évi gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslatáról Vélemény a Magyar Televízió Részvénytársaság évi költségvetési támogatási igényének megalapozottságáról, indokoltságáról Vélemény a Duna Televízió Részvénytársaság évi költségvetési támogatási igényének megalapozottságáról, indokoltságáról sorszáma

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI ÁLLAMI FELADATELLÁTÁS SZABÁLYSZERŰSÉGE, INDOKOLTSÁGA A feladatellátás szabályozottsága, követelményrendszere Az alapítói (tulajdonosi) joggyakorlás szabályszerűsége, hatékonysága AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI ÁLLAMI FELADATELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSA A finanszírozás rendszere, az államháztartáson kívülre juttatott források alakulása Az állami feladatellátással kapcsolatos támogatások megalapozottsága, szabály- és célszerűsége A fejezetek intézményei vagyonkezelésében lévő szervezetek részesedése, azok nyilvántartása A vizsgálatba bevont szervezetek gazdálkodása A létszám alakulása A szabad pénzeszközök alakulása AZ ELLENŐRZÉSEK RENDSZERE, A MEGÁLLAPÍTÁSOK HASZNOSULÁSA A VIZSGÁLT SZERVEZETEKNÉL 55 MELLÉKLETEK 1/a-r. számú Észrevételek 2. számú Az államháztartáson kívüli szervezetek részére az állami feladatellátással kapcsolatban átadott eszközök évben 3. számú Az államháztartáson kívüli szervezetek részére az állami feladatellátással kapcsolatban átadott eszközök évben 4. számú A fejezetek intézményei felügyeletében lévő szervezetek részére az állami feladatellátással kapcsolatban átadott eszközök évben 5. számú A fejezetek intézményei felügyeletében lévő szervezetek részére az állami feladatellátással kapcsolatban átadott eszközök évben 1

5 6. számú Fejezeti kezelésű előirányzatokból a gazdasági, a közhasznú társaságoknak és a (köz)alapítványoknak biztosított támogatások évben 7. számú A veszteségesen/forráshiányosan gazdálkodó szervezetek közhasznú és vállalkozási eredménye 2002-ben és 2003-ban 8. számú Az alapítói, a költségvetési és a pályázati támogatások szervezettípusonkénti megoszlása ( ) 9. számú Az alapítói, a költségvetési és a pályázati támogatások fejezetenkénti megoszlása ( ) 10. számú A továbbadott támogatások megoszlása fejezetenként ( ) 11. számú A szervezetek létszámának megoszlása fejezetenként ( ) FÜGGELÉKEK 1. számú A kérdőíves felmérésben választ adó szervezetek jegyzéke 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE áfa Áht. Ámr. APEH ÁPV Rt. ÁSZ BM BMK DTV Rt. ESZA Kht. ESzCsM Fejezet FMM FVM GKM GyISM HM IHM IM Jbt. Kht. Kincstár KSH Kszt. KÜM KVI KvVM ME MEH média törvény MNB MR KA MR Rt. MTA MTI Rt. MTV Rt. NKÖM OFA általános forgalmi adó az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet Adó- és Pénzügyi ellenőrzési Hivatal Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Állami Számvevőszék Belügyminisztérium Biztonságos Magyarországért Közalapítvány Duna Televízió Részvénytársaság ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi szolgáltató Közhasznú Társaság Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium A költségvetési fejezet gazdálkodását is felügyelő cím /intézmény /Igazgatás Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium Honvédelmi Minisztérium Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Magyar Nemzeti bankról szóló évi LVIII. törvény Közhasznú Társaság Magyar Államkincstár Részvénytársaság Központi Statisztikai Hivatal fejezet Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény Külügyminisztérium Kincstári Vagyoni Igazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Miniszterelnökség fejezet Miniszterelnöki Hivatal A rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény Magyar Nemzeti Bank Részvénytársaság Magyar Rádió Közalapítvány Magyar Rádió Részvénytársaság Magyar Tudományos Akadémia Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság Magyar Televízió Részvénytársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 3

7 OGY OM OMKT Kft. Pedagógus Továbbképző Kht. PM Ptk. szervezet SzMSz üvegzseb törvény Országgyűlés Oktatási Minisztérium Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Közhasznú Társaság Pénzügyminisztérium Polgári Törvénykönyv az állami feladatellátással kapcsolatban alapított (részesedés szerzéssel érintett) gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok Szervezeti és Működési Szabályzat a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény 4

8 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR alapítvány elkülönített állami pénzalap gazdasági társaság közalapítvány közhasznú társaság közvetett állami tulajdonú részesedés non-profit szektor TEÁOR A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, illetve a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény szerint tartós közérdekű célra, alapító okiratban létrehozott célvagyon, amelynek felhasználását és működtetését kezelő szervezet, többnyire az alapító által kinevezett kuratórium irányítja. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény szerint az állam egyes feladatait részben államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozó olyan alap, amely működésének jellege az államháztartáson belül elkülönített finanszírozást tesz szükségessé. Azon gazdálkodó szervezetek gyűjtőfogalma, amelyek üzletszerű közös gazdasági tevékenység végzésére saját cégnév alatt jogalanyisággal rendelkeznek és megfelelnek a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvényben taxatívan felsorolt valamelyik társasági formának. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, illetve a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény szerint olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselőtestülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény szerint olyan non-profit szervezet, amely társasági formában, de közjavak és közszolgáltatások előállítására jön létre. A közhasznú tevékenység mellett kizárólag annak elősegítése érdekében és kiegészítő jelleggel folytathat üzletszerű gazdasági tevékenységet, mely a társadalom szükségleteinek a kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja. A fejezetek intézményei vagyonkezelésében, illetve érdekeltségében lévő gazdasági és közhasznú társaságok, (köz)alapítványok által alapított gazdálkodó szervezetek. Olyan szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, közhasznú társaságok és egyéb társadalmi szervezetek) összefoglaló elnevezése, melyek nem tartoznak sem a szorosan vett állami, sem a gazdasági, üzleti szférához. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere. 5

9 6

10 BEVEZETÉS JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Magyar Köztársaság Alkotmánya rögzíti a jogállamiság legfontosabb intézményeinek (Országgyűlés, Köztársasági Elnökség, Alkotmánybíróság, Állami Számvevőszék, Magyar Nemzeti Bank, Kormány, a helyi önkormányzatok, a bírói szervezet és az Ügyészség) fő feladatait, emellett az alkotmányos alapjogokat és kötelességeket. Az intézmények működéséhez, az alapjogok érvényesüléséhez az Alkotmány a feltételek biztosítását az állam elsőrendű feladatává teszi, ezzel az állami feladatellátás kereteit is kijelöli. Az állami feladatokat alapvetően az államháztartás alrendszerei keretében látják el, ugyanakkor az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (Áht.) lehetővé teszi azoknak részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül államháztartáson kívül történő ellátását is összhangban a civil társadalom erősítésének szándékával. A civil szervezetek által ellátott feladatokhoz többféle formában biztosítható költségvetési forrás (pályázati úton, normatív finanszírozásként és közvetlenül alapítványok, közalapítványok létesítésével). Az állami feladatok tartalmát és azok ellátásának követelményeit az Áht. szerint külön törvényekben kell előírni, de ez csak az állami feladatok egy részénél érvényesül. Állami feladatokat a legszélesebb körben, törvényi felhatalmazás nélküli jogszabályokban és jogszabályi körön kívül, alacsonyabb döntési szinteken egyaránt meghatároznak. Sem az Áht-ban, sem az államháztartás működésére vonatkozó más jogszabályban nem található meg az állami feladat tartalmi definíciója, az állami finanszírozás terjedelme és mértéke. A gazdasági és közhasznú társaságok, (köz)alapítványok működésének előnye, hogy megfelelő alkalmazásuk esetén kímélik a költségvetési eszközöket, a közfeladat ellátásban teret kaphat a menedzsment szemlélet. Az állam azonban változatlanul felelős a feladatok ellátásáért, akkor is, ha az állami feladatot vállaló államháztartáson kívüli szervezet annak nem tud eleget tenni. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzései 1 a feladat-, szervezetrendszernek a költségvetési forrásokkal való összhangja tekintetében folyamatosan feltártak Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről, 0241 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési törvényjavaslatáról, 0431 Jelentés a Pénzügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről, 0330 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről, 0443 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről, 0338 Vélemény a Magyar Köztársaság évi költségvetési javaslatára. 7

11 BEVEZETÉS hiányosságokat, megállapításai, javaslatai azonban nem hasznosultak megfelelően. Az ÁSZ a fejezetek ún. átfogó és téma ellenőrzései 1 során visszatérően felhívta a figyelmet a párhuzamos feladatellátásra, az együttműködési zavarokra és az ezek felszámolásában rejlő költségmegtakarítási lehetőségekre. Az ÁSZ elnöke 2004-ben miniszterelnöki felkérésre külön összeállítást készített - az ÁSZ által elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján - a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához. Az Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítványok gazdálkodásának törvényességére és célszerűségére vonatkozó vizsgálataink feltárták, hogy az alapítói céltól eltérően a közalapítványokat csaknem teljes egészében a központi költségvetés finanszírozza. 2 A létrehozásuk eredeti szándéka az államháztartáson kívüli források, ezen belül a civil szféra bevonása az állami közfeladatok ellátásának finanszírozásába nem teljesült. Az állami feladatok szűkítését a Kormányok kivétel nélkül prioritásként határozták meg, érdemi elmozdulás azonban az állami feladatellátás rendszerének egészét illetően nem történt. Az állam működési költségeinek csökkentése, a nagy ellátó rendszerek reformja, hatékonyabb működtetése hosszú évek óta, kormányokon túlmutatóan központban lévő, ám napjainkig alapvetően megoldatlan feladat. A megoldás összehangolt, megalapozott, költség- és hatékonyság-elemzéssel alátámasztott jogi és gazdasági szabályozásokat és azok következetes végrehajtását igényelte volna. 3 Az állami feladatok csökkentését a fejezetek, azok intézményei gazdasági és közhasznú társaságok, alapítványok létesítésével oldották meg, ez sok esetben azt jelentette, hogy érdemi funkció- és feladatelemzés nélkül saját érdekeltségű, államháztartáson kívüli szervezetekbe mentették át a létszámot. Ezeket a törekvéseket elősegítette a jogi, szabályozási környezet változása is. Az állami vállalatok átalakításával nagy számban jöttek létre állami tulajdonban és kezelésben működő gazdasági társaságok, majd a kilencvenes évek elején elsősorban alapítványok, később 1994-től közalapítványok szervezeti keretei között nyílt lehetőség az állami feladatok államháztartáson kívüli ellátására, Jelentés a közalapítványoknak és az alapítványoknak az évek között jutatott nem normatív központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről, 0237 Jelentés a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek jutatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről, 0311 Jelentés a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről 0301 Jelentés az állami és egyházi tulajdonban lévő korházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről, 0222 Jelentés az Egészségügyi Minisztérium működésének ellenőrzéséről, 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban lévő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról, 0025 Jelentés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről, Jelentés az Illyés Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről, 0437 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 3 A közigazgatás reformjával foglalkozó kormánybiztos számára az ÁSZ elnöke megküldte az államháztartás központi szintjét érintő ÁSZ ajánlások gyűjteményét az közötti évekről, melyet a kormánybiztos a közigazgatás reformjához készítendő tanulmányához felhasznált. 8

12 BEVEZETÉS majd a kilencvenes évek második felében a közhasznú társaságok megjelenése vált jellemzővé. A nagy ellátó rendszerek közül az egészségügyi és oktatási ágazatban a feladatok zömmel az önkormányzatokon keresztül valósulnak meg, a reformok, az átfogó rendszerelemek kidolgozása viszont a központi kormányzathoz tartozik. Az egészségügy az állami újraelosztás egyik legjelentősebb, az egész társadalmat érintő ágazata, amelynek átalakítása körülbelül egy évtizede folyik. A reform megvalósítása azonban a tervezettnél lassúbb, az ellátó rendszer átalakításában eddig csak részleges eredményeket hozott és esetenként egymásnak ellentmondó lépések történtek. A törvényi bizonytalanságok, a költségvetési alkumechanizmusok, az ellentmondásos, többcsatornás finanszírozás a hatékony feladatellátást, a megtakarításokat nem segítette elő. Az oktatási ágazatban jelentősebb változtatásokra pl. integráció, normatívák kialakítása a felsőoktatásban került sor, ezek azonban összességükben és intézményenként sem eredményeztek költségcsökkenést. A költségvetésből származó források felhasználásának mérséklésére, ellenőrzésére a vizsgált időszakban is hoztak az államháztartáson kívüli feladatellátás egyes elemeit érintő szigorító és korlátozó intézkedéseket a gazdasági és közhasznú társaságok alapítását, a részesedések szerzését, a költségvetési intézmények mozgásterét illetően. A helyszíni ellenőrzést követően az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása kapcsán az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és a megalapozó intézkedésekről hozott kormányszintű döntések 1 az egész állami feladatellátás rendszerét is érintő átfogó intézkedés-sorozatot rendeltek el (fejezeti intézkedési tervek, hozzárendelt módszertani útmutató alapján; feladat, szervezet, intézmény-felülvizsgálatok; szakmai, költséghatékonysági átvilágítások). Vizsgálatunk a és a év gazdálkodási folyamataira terjedt ki. Az ellenőrzésünk célja annak megállapítása volt, hogy az állami feladatellátással összefüggésben az államháztartáson kívülre történő vagyon-, pénzeszközjuttatás rendszerében mennyiben érvényesültek egységes rendező elvek a döntések előkészítésében, azok megvalósításában; a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás alrendszerei állami feladatellátásában közreműködő államháztartáson kívüli szervezetek köre meghatározható volt-e; az állami feladatellátással összefüggésben az államháztartáson kívülre jogés célszerűen biztosították-e a forrásokat, a közpénzek felhasználását megfe- 1 Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozat, továbbá a Kormány VI. 2-ai jegyzőkönyvi határozata az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azt megalapozó intézkedésekről. 9

13 BEVEZETÉS lelően ellenőrizték-e, a hatékonyság szempontjait figyelembe vették-e, a közpénzek megtakarítása kimutatható volt-e. Az ellenőrzés előkészítése keretében felhasználtuk az ÁSZ által a Magyar Köztársaság költségvetése évi végrehajtásának ellenőrzésekor végzett, az államháztartásból a felügyeleti szervek és intézményeik által alapított, illetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági szervezetek és közhasznú társaságok részére a fejezeti kezelésű előirányzataikból átadott költségvetési pénzeszközök nagyságrendjére vonatkozó felmérés adatait. Ugyancsak az előkészítés keretében a központi költségvetés 25 fejezete, továbbá a Munkaerőpiaci Alap, az Egészségbiztosítási Alap körében kérdőíves felmérést végeztünk az állami feladatellátásban részt vevő szervezeteknek biztosított erőforrások, az intézmények (rész)tulajdonában /alapításában lévő szervezetek számbavétele érdekében. A kérdések érintették az intézmények vagyonkezelésében, alapításában lévő szervezetekkel kapcsolatos alapítói /tulajdonosi joggyakorlást, az ezen szervezetek részére különböző jogcímeken biztosított támogatások rendszerét (tőkejuttatás, a működésre, felhalmozásra átadott pénzeszközök, a megbízási, vállalkozási, szakértői szerződés keretében biztosított egyéb kifizetések), az állami feladatellátásban részt vevő szervezetek tevékenységében az állami feladatellátás súlyát (a vagyonkezelésben lévő /alapított szervezetek mérleg, eredmény és létszám adatain keresztül), a közvetett támogatásokat. A tulajdonosi joggyakorlás és támogatás rendszerét átfogó kérdéscsoportból összegző áttekintést kívántunk kapni az intézmények által alapított, vagyonkezelésükben működő gazdasági társaságokról, közhasznú társaságokról és (köz)alapítványokról a december 31-ei, illetve a december 31-ei állapot szerint. A vizsgálat fontosságával, időszerűségével a fejezetek egyetértettek, ugyanakkor sok esetben nem mérték fel helyesen az adatszolgáltatás időigényét, illetve nem fordítottak kellő gondot az adatok ellenőrzésére, ezáltal azok megbízhatóságára. A szervezetek nagy része a fejezetek közbeiktatása nélkül, közvetlenül küldte meg a kért tanúsítványokat, sok esetben jogcím és azonosító adatok megadása nélkül, illetve számos kitöltési hibával (GKM, NKÖM, OM). Törekvéseink a sorozatos konzultációk ellenére sem jártak megfelelő sikerrel, elsősorban a nagy fejezetek (ME, OM, NKÖM, GKM) nem közölték teljes körűen a pénzeszközátadásokra vonatkozó adatokat. Nehezítette az ellenőrzést és az elemzést, hogy a tanúsítványok többségét jelentős késéssel kaptuk meg. Az ellenőrzés nem terjedt ki az államháztartás önkormányzati alrendszerére, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság hozzárendelt vagyonában lévő, privatizációra előkészített gazdasági, illetve közhasznú társaságokra, továbbá a vizsgált időszakban az állami vagyoni körből - felszámolási és végelszámolási eljárás révén - kikerülő részesedésekre. 10

14 BEVEZETÉS Nemleges adatszolgáltatást nyújtott be az Országgyűlés (OGY), a Köztársasági Elnökség (KE), az Alkotmánybíróság, az ÁSZ 1, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, a Bíróságok, az Ügyészség, a Gazdasági Versenyhivatal fejezet és a Nyugdíjbiztosítási Alap. A helyszínen ellenőrzött 57 szervezet kiválasztásánál alapvetően a részesedés mértékét, súlyát vettük figyelembe. Az ellenőrzés során nagymértékben támaszkodtunk a közalapítványoknak és az alapítványoknak az évek között juttatott nem normatív központi költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatban végzett számvevőszéki ellenőrzés tapasztalataira. Kontrollként felhasználtuk a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggésben végrehajtandó feladatokról szóló 2396/2002. (XII. 27.) Korm. határozat 2. és 3. pontja alapján - a Pénzügyminisztérium (PM) által - végzett felmérés adatait. Ellenőrzéseink során első ízben került sor az államháztartáson kívüli állami feladatellátás átfogó, tényfeltáró jellegű átvilágítására. Az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszere elemzéséhez a számítógépes feldolgozással nyert és a helyszíni ellenőrzés tapasztalataival kiegészített adatbázist hoztunk létre, mivel az államháztartás pénzügyi információs rendszerében a vizsgálatunkhoz szükséges adattartalmú adatbázis nem állt rendelkezésre. Ellenőrzésünk aktualitására többek között a minisztériumoknak az ÁSZ által kockázatosnak minősített finanszírozási gyakorlata hívta fel a figyelmet. A tárcák a tervezettnél magasabb költségvetési hiány mellett - a társaságok folyamatos feladatellátásához szükséges forrásokon túl - a jelentős összegű költségvetési támogatásokkal kamatbevételekhez juttatták a társaságaikat. A társaságok egy része a többletforrások ellenére is veszteségessé vált, felélték a jegyzett tőkét, a tőkehiányt költségvetési támogatásból pótolták. Az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzésével párhuzamosan végeztük el a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek támogatási rendszerének vizsgálatát. 2 A két ellenőrzés megállapításai több esetben jól egészítik ki egymást. Az ellenőrzés jogalapját az ÁSZ-ról szóló évi XXXVIII. törvény 2. (6) és (9) bekezdései képezték. 1 Az Állami Számvevőszék fejezetet az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 1. (5) bekezdése alapján független könyvvizsgáló ellenőrzi, a jelen adatkérésünk ÁSZ-ra történő kiterjesztésére a teljes körűség érdekében került sor. 2 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek támogatási rendszerének ellenőrzéséről szóló jelentésünket várhatóan 2005 január hónapban hozzuk nyilvánosságra. 11

15 BEVEZETÉS A jelentés-tervezetet egyeztettük az érintett 17 fejezet vezetőjével. Az érintettek részéről érdemi észrevétel nem merült fel. 1 A levelek másolatát a jelentés 1/a-r. számú melléklete tartalmazza. 1 A NKÖM és az ICSSZEM fejezet vezetője az észrevételezés keretében már a tervezett intézkedésekről is tájékoztatást adott. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A vizsgált államháztartási alrendszereknél az ellenőrzött időszakban nem érvényesült az államháztartáson kívüli állami feladatellátásban a rendszerszemlélet. A jogi szabályozás nem határozott meg egységes, átlátható követelményrendszert az állami feladatok államháztartáson kívülre szervezésére, sőt az állami feladatok tartalmát, követelményeit illetően sem volt következetes. A szabályozási hiányosságok is hozzájárultak ahhoz, hogy a fejezetek sem törekedtek a feladatok, a vagyon, a pénzeszközök államháztartáson kívülre helyezésénél egységes rendező elvek kimunkálására; a döntések előkészítésénél nem vált általánossá a megalapozó hatástanulmányok készítése. Nem volt egyértelműen behatárolható az államháztartáson kívüli szervezeteknek az állami feladatok ellátásával való kapcsolata. Az állami feladatot a megadott osztályozási rendben az adatbázisban szereplő szervezetek több mint fele (417-ből 228) nem tudta meghatározni. Az állami feladatok államháztartáson kívüli ellátását determinálta, hogy a költségvetések tervezésénél az intézményi rendszer szűkítése folyamatosan prioritásként szerepelt, amit a Kormány többek között a központi költségvetési szervek számára előírt folyamatos létszámleépítéssel kényszerített ki. A szervezetek alapítása esetenként megalapozó elemzések hiányában többletköltséggel járt (a Kincstár megszüntetése három jogutód szervezet, benne két részvénytársaság megalakításával, majd a kincstári és banki funkciók ismételt szervezeti egyesítésével), illetve nem mindig az adott állami feladatot végezték. Az állami feladatellátásban résztvevő szervezetek működésére, gazdálkodására vonatkozó szabályozásokban csak egyes elemeikben jelentek meg az állam tulajdonosi szerepéből következő sajátosságok az alapításra, a tulajdonosi joggyakorlásra, az ellenőrzésre és a megfelelő átláthatóságot biztosító számviteli nyilvántartásra vonatkozóan. A vizsgált időszak alatt az állami feladatellátásban közreműködő gazdasági és közhasznú társaságok alapítására, a részesedés-szerzésekre vonatkozó előírásokat szigorították. Az Áht. módosításával június 9-étől a költségvetési szervek csak többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező társaságot alapíthatnak; az alapításokhoz, részesedés-szerzésekhez a központi és társadalombiztosítási költségvetési szervek esetén a Kormány jóváhagyását írták elő; egyes jogok gyakorlását meghatározott döntési szintekhez kötötték (az alapítást, részesedés-szerzést a fejezet felügyeletét ellátó szervek nem ruházhatják át). A vizsgált időszakban létrehozott 3 gazdasági, 4 közhasznú társaság esetében a Kormány jóváhagyását beszerezték, ugyanakkor egy esetben (KvVM fejezet) az alapítás intézményi hatáskörben történt. A költségvetési intézmények gazdasági szerepvállalására további korlátozásokat (közalapítványok, közhasznú társaságok alapításának szigorítása; alapít- 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ványok létrehozási tilalmának kiterjesztése minden költségvetési szervre) vezetett be az üvegzseb törvény. Ugyanakkor átfogó szabályrendszer felállítására nem került sor. Az állami feladatellátással, annak rendszerével összefüggő fontos feladatokat (államháztartási alrendszerek szabályozásának felülvizsgálata; monitoring rendszer kialakítása a tulajdonosi joggyakorlás támogatására; feladat- és teljesítménymutatók meghatározása az állami feladatellátásra; minisztériumi feladatok költségvetési körön kívülre szervezése) meghatározó kormányhatározatokat hatályon kívül helyeztek anélkül, hogy a végre nem hajtott feladatokat tartalmilag jogszabályi szinten összerendezték volna. A fejezetek, költségvetési szervek részére a meglévő részesedések, érdekeltségek megtartása indokoltságának felülvizsgálatát sem írták elő. Az alapítóknak, vagyonkezelőknek a vizsgált években 300 fölötti szervezetben csaknem kétharmaduk gazdasági, egyharmaduk közhasznú társaság - évente 500 Mrd Ft nagyságrendű részesedése 1 volt. Az állami feladatok államháztartáson kívüli ellátásában a Kormány szerepe jelentős volt. Jogszabályokkal, kormányzati szintű döntésekkel hozták létre a vizsgált időszakban működő gazdasági és közhasznú társaságok több mint 50%-át, valamint az összes közalapítványt. (A Kormány 2002-ben hat, ban négy közalapítványt ebből egyet alapítvány közalapítvánnyá történő átalakításával alapított.) A közalapítványok felülvizsgálatának szükségességére 2 az ÁSZ a jelentéseiben visszatérően rámutatott. A Kormány 2004-ben - átfogó felülvizsgálatot követően - döntött közalapítványok megszüntetéséről, átalakításáról, gazdasági és közhasznú társaságok megszüntetéséről, teljes vagy részleges privatizációjáról. Az állami feladatok közül legnagyobb arányban műszaki kutatásokra, fejlesztésekre alapítottak közhasznú társaságokat. A gazdasági társaságok többsége az ár- és belvízvédelem, mező- és erdőgazdálkodás, vízellátás feladataiban működött közre. A (köz)alapítványokat különböző tevékenységek (a nemzeti és etnikai kisebbségek, határon túliak támogatása, sport, az európai integrációval kapcsolatos kommunikációs feladatok 3, kutatás, egészségmegőrzés, szociális tevékenység, oktatás, kultúra) támogatására hozták létre. A közalapítványok azonban az állami pénzeszközök továbbosztását végezték. Az állami feladatokat ellátó államháztartáson kívüli szervezetek finanszírozására egységes rendező elveket nem állapítottak meg, a jogszabályban történt forrásmegjelölésen túl a tulajdonosok, alapítók pénzügyi lehetőségeik függvényében, egyedi döntések alapján nyújtottak támogatást, amelynek öszszege mindkét vizsgált évben a központi költségvetés kiadásának 10%-a volt (2002-ben 613,1 Mrd Ft, 2003-ban 578,1 Mrd Ft). Az erőforrások döntő, 90% körüli részét a fejezetek költségvetésében megjelenő feladatokhoz rendelt fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtották. 1 A KVI portfoliójában szereplő 2002-ben 9,1 Mrd Ft, 2003-ban 5,3 Mrd Ft - kisebbségi részesedések nélkül Jelentés a közalapítványoknak és az alapítványoknak az évek között juttatott nem normatív központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 3 A Kormány a 1043/2004. (V. 7.) Korm. határozatával megszüntette az EU Kommunikációs Közalapítványt. 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A fejezeti kezelésű előirányzatokból származó források kétharmada gazdasági társaságok, egyötöde közhasznú társaságok, 5-7%-a pedig (köz)alapítványok részére került átadásra. Ennek átlagosan 8%-át fordították működésre, a többit a feladatfinanszírozás keretében biztosították. 1 Az alapítók, vagyonkezelők rendszeresen biztosítottak gazdasági és közhasznú társaságaik részére is működési támogatást, amelyhez nem határoztak meg rendező elveket. A működési támogatások (2003-ban 23 Mrd Ft) közel felét egy fejezet (GKM) nyújtotta a gazdasági és közhasznú társaságai számára. Az államháztartáson kívülre került források felhasználásának jog- és célszerűségét tekintve komoly aggályok merültek fel. Megállapításaink szerint a fejezetek, költségvetési intézmények, több mint egyharmada előzetes felmérés, elemzés nélkül alapított szervezeteket, szerzett részesedéseket. Az alapítók, vagyonkezelők nem mérték fel teljes körűen a várható előnyöket, hátrányokat, melyhez január 1-jétől az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) szempontokat adott. A vizsgált időszakban alapított szervezetek 60% ánál nem tartották be a létesítés indokolására vonatkozó jogszabályi előírást. Az összehasonlító elemzési tevékenységet nehezítette, hogy a költségvetési intézmények által ellátott feladatokra vonatkozó mutatószámok, normatívák kidolgozása annak ellenére nem történt meg, hogy az államháztartási reform elemeként azt több kormányhatározatban elrendelték. A fejezetek több mint háromnegyedénél alapvetően szabályozási és működési hiányosságokat állapítottunk meg. Kevésbé voltak jellemzőek ezek a hibák három fejezetnél (PM, Központi Statisztikai Hivatal /KSH/, Külügyminisztérium /KÜM/). A tulajdonosi, alapítói joggyakorlást általában a sajátosságok (pl. többségi, kisebbségi tulajdon; eltérő szervezetek) figyelembevétele nélkül, elnagyoltan szabályozták. Azok a gyakorlatban néhány elem (tulajdonosi joggyakorlók, vezető tisztségviselők kinevezése; üzleti terv, éves beszámoló, közhasznúsági jelentés jóváhagyása) működtetésére korlátozódtak. A közmédiumokat az ÁSZ rendszeresen vizsgálta 2 és tett elmarasztaló megállapításokat az irányítási, tulajdonosi struktúrák döntési mechanizmusára, különösen az MTV Rt-t illetően a felelőtlen gazdálkodásra. Ezeket a jelen vizsgálatunk is alátámasztotta. A közmédiumok esetében kialakított sajátos tulajdonosi és irányítási konstrukció (közalapítványok közbeiktatása), valamint a közszolgálati feladatellátás 1 Jelentés az Illyés Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről, 0437 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2 Jelentés a Magyar Televízió Közalapítvány és a Magyar Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről, 0326 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt évi gazdálkodásának ellenőrzéséről, 0335 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és a Magyar Rádió Részvénytársaság működésének ellenőrzéséről, 0408 Jelentés a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről, 0244 Vélemény a Magyar Televízió Részvénytársaság évi költségvetési támogatási igényének megalapozottságáról, indokoltságáról, 0245 Vélemény a Duna Televízió Részvénytársaság évi költségvetési támogatási igényének megalapozottságáról, indokoltságáról. 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK követelmény- és normarendszere törvényi szintű meghatározásának elmulasztása áttekinthetetlen, pazarló gazdálkodáshoz, vagyonvesztéshez is vezetett. 1 A jogszabályi előírások nem egységesek a szervezeteknek juttatott, továbbá a működésük alatt keletkezett vagyon felhasználhatóságának szabályozását illetően. Kötelezően csak a (köz)alapítványoknál kell a felhasználhatóságról rendelkezni a létesítő okiratban. Az előírásoknak a (köz)alapítványok - néhány kivétellel - eleget tettek. A 100%-os, illetve a többségi tulajdonú társaságok egyharmadánál jártak el a kötelező jogszabályi előírás hiányában kellő gondossággal, az alapítók rendelkeztek a vagyon felhasználhatóságáról. A szabályozás hiánya is hozzájárult több szervezetnél a vagyonvesztéshez. A költségvetés szerkezete nem biztosítja, hogy az állami feladatokat ellátó, a fejezet intézményei vagyonrészesedésében lévő gazdasági és közhasznú társaságok részére átadott állami/költségvetési eszközök teljes körűen áttekinthetők, azonosíthatók legyenek. Az éves költségvetésekről, illetve azok végrehajtásáról szóló törvények adatai az államháztartáson kívüli szervezeteknek juttatott támogatásokról a névre címzett előirányzatokat és teljesítéseket kivéve összevontan tájékoztatnak, nem mutatják be tételesen az egyedi támogatásokat, a minisztériumi hatáskörben (pályázattal vagy anélkül) adott támogatásokat. Adatgyűjtésünk szerint a fejezetek a vagyonkezelésükben lévő gazdasági és közhasznú társaságoknak, az alapítók a (köz)alapítványoknak 2002-ben közel 70 Mrd Ft, 2003-ban mintegy 180 Mrd Ft állami támogatást és tőkejuttatást biztosítottak. Az egyéb, állami feladatellátásra kifizetett pénzeszközök - az állami feladatellátásra dologi kiadásként kifizetett források, az állami feladatellátás kapcsán igénybevett tevékenységekre kötött megbízási, szakértői, tanácsadói szerződésekre kifizetett összegek évente Mrd Ft körül alakultak. A fejezetek támogatást mind az érdekeltségükben lévő, mind az érdekeltségükön kívüli szervezeteknek a fejezeti kezelésű előirányzatokból, az évente aktualizált, az Áht. 49. (o) pontja szerint a pénzügyminiszter által jóváhagyott Fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzata alapján nyújtottak nagyobb részben pályáztatással, kisebb részben egyedi döntésekkel. Az egyedi döntéseknél külön eljárási rendet nem dolgoztak ki. A pályázati támogatások rendszere nem volt egységes, tartalmuk fejezetenként és pályázatonként eltért. A fejezetek jellemző módon vissza nem térítendő támogatást nyújtottak. A támogatások felhasználásának ellenőrzése alapján a támogatások egy részének visszafizetésére - 14 szervezet esetében 956 M Ft értékben intézkedtek. A fejezetek részesedés nyilvántartásában egyes esetekben pontatlanságokat tapasztaltunk, az Oktatási Minisztérium /OM/ és az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium /ESzCsM/ nyilvántartása nem tartalmazta teljes 1 A Magyar Televízió Rt. részére építendő székház beruházásáról és normatív finanszírozásának megteremtéséről szóló 2179/2004. (VII. 19.) Korm. határozat a nemzeti kulturális örökség minisztere, illetve a pénzügyminiszter részére március 31-ei határidővel javaslat kidolgozását írta elő a közszolgálati műsorszolgáltatók új működési rendszerére, valamint a műsorperc alapú finanszírozási rendszer kidolgozására. 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK körűen a részesedésként megtestesülő vagyon értékét, a Belügyminisztérium /BM/, és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium /GKM/ mérlegei nem tartalmazták a privatizációs törvény szerint felügyelt szervezetekben való részesedéseket, emiatt nem érvényesült a mérlegvalódiság 1. A hatékonyabb közfeladat-ellátás csak deklarált cél volt, kimutatható megtakarítással nem járt, sőt a szervezetek harmada a vizsgált időszakban veszteségesen gazdálkodott. A kérdőíves felmérésünk adatai alapján az alapítások, részesedésszerzések deklarált célja (a közhasznú társaságok 80 %-ánál, a közalapítványok 60%-ánál, a gazdasági társaságok 30 %-ánál) a közfeladatok hatékonyabb ellátása volt. Az alapítások, társasággá történő átalakítások egy részénél előfordult, hogy az átalakítás a költségvetési törvényekben előírt kötelező létszámcsökkentések végrehajtásának ellensúlyozásaként, vagy a társasági formával járó az alapítók számára - előnyösebb áfa-elszámolási lehetőségek miatt történt. A fejezetek vagyonkezelésében lévő szervezetek harmada gazdálkodott a vizsgált időszakban veszteségesen, illetve forráshiányosan. Évenként Mrd Ft nagyságú veszteség jelentkezett a gazdasági társaságoknál. Folyamatos vagyonvesztés mellett működtek a média-részvénytársaságok, összesen évente 11 Mrd Ft körüli veszteséget felhalmozva. Az állami feladat ellátására létrehozott adatot szolgáltató - társaságok, (köz)alapítványok 2002-ben összesen 82 Mrd Ft bevételt realizáltak, amelynek 40%-át a média-részvénytársaságoké tette ki, 2003-ban az összbevétel 122 Mrd Ft volt, melynek közel 30%-át képviselték a média-részvénytársaságok. A bevételeken belül domináns volt az alapítói, illetve a médiarészvénytársaságoknál a költségvetési és egyéb törvényben biztosított támogatás. Három fejezetnél (GKM, GyISM, OM) több társaság esetében is előfordult, hogy a támogatás/összbevétel arány a vizsgált időszakban meghaladta a 90%- ot, esetükben sem végezték el a működtetés célszerűségére és indokoltságára vonatkozó felülvizsgálatot. A fejezetek általában nem fordítottak figyelmet a közvetett részesedésű társaságokban való részesedés-szerzés feltételeinek meghatározására, ezen szervezetek működésére, gazdálkodására, sem a számukra juttatott közvetett támogatások felhasználására ről 2003-ra a vagyonkezelésben lévő társaságok és a (köz)alapítványok befektetett pénzügyi eszközeinek állománya 70 %-kal növekedett, elsősorban a gazdasági társaságok befektetés-növekménye miatt, a év végi befektetett állomány 67 Mrd Ft volt. A szabad pénzeszközök befektetésénél a reprezentatív mintában szereplő szervezeteknél végzett helyszíni ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel. 1 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 19. (3) bekezdése szerint egyéb tartós részesedéként kell kimutatni az állam vállalkozói vagyonának törvény által tartós vagy ideiglenes jellegűnek minősített tulajdonrészeit. 17

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Államadósság ellenőrzése

Államadósság ellenőrzése Államadósság ellenőrzése Készítette: Pongrácz Éva Szabályozási háttér 2 Magyarország Alaptörvénye Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XIX EU Integráció Cím: 01 Alcím: 00 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat

3. számú napirendi pont. Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat 3. számú napirendi pont Az államháztartásról szóló T/5069. törvényjavaslat Összefoglaló Az államháztartási törvényjavaslatról T/5069. számú Benyújtó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter A törvényjavaslat

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12492. számú törvényjavaslat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi... törvény

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Hallássérültek Identitásáért Egyesület 1222 Budapest, Zentai utca 22. A. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére 8055-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

2012. évi CLVI. törvény

2012. évi CLVI. törvény 2012. évi CLVI. törvény a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Országgyűlés a Nemzeti Média-

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS City College Üzleti Szakképző Közhasznú Társaság 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 4-6. Levelezési cím: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey O. u. 42 Telefon: 06/66/640-304, Fax.: 66/640-305 www.citycollege.hu E-mail:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA

2014 ÉV HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI, POLGÁRMESTERI HIVATALA 248/2013.(XII.19.)HÖ. sz. határozattal jóváhagyott 2014. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) kormány rendelet 29.-32. -ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Beszámoló a BME 2010. évi befektetési tevékenységéről

Beszámoló a BME 2010. évi befektetési tevékenységéről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Átfogó szervezeti egység: Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság E LŐTERJESZTÉS A Szenátus 2011.

Részletesebben