Pintér István: Magyarok amerikai koszton. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1972.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pintér István: Magyarok amerikai koszton. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1972."

Átírás

1 Pintér István: Magyarok amerikai koszton. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, oldal: Szent-lványi: Nem. Én nevekről nem hallottam. Béky-ről és Szügyiről nem hallottam, csak arról volt szó, hogy a kisgazdapárt megbízásából... És akkor én már nem érdeklődtem a dolog iránt, és megmondtam Salátának, ez kisgazdapárti dolog, a tied, nem érdekel engem. Amint a múltkor is vallottam, Arany csak azt mondotta, hogy Raffay kimegy, és visz magával anyagot. Elnök: Hogy Szügyinek, azt nem tudta? Szent-lványi: Azt tudtam, hogy katonának. Elnök (Aranyhoz): Megmondotta ön azt is, hogy egyénileg kinek? Arany: Nem tudok visszaemlékezni rá. Elnök: Lehet, hogy csak azt mondotta, hogy egy katonának? Arany: Lehetséges. Elnök (Szent-Iványihoz): Önök annyira pontatlanul érdeklődtek a dolgok iránt, hogy az ilyesmi lehetséges legyen? Tessék leülni! (Aranyhoz.) Mi történt, mielőtt még Raffay kiment, Raffaytól levél érkezett? Beszéljen ennek a részleteiről és arról, hogyan jutott ki Raffay? Arany: Erre vonatkozólag a következőket adhatom elő: Elnök: Először azt precizírozzuk, milyen megbízással ment ki Raffay? Hogy összekötő legyen, kik között? Arany: A kisgazdapárt és Szügyi tábornok, illetve az angolszászok között." Ötvenhét százalék és Fulton Raffayt egy Tassonyi nevű tiszt vitte magával Ausztria angolok megszállta övezetébe. Ott egy Buckingham nevű angol hírszerzővel tárgyalt a legtöbbször. Gyulay László vallomásában elismerte, hogy rendszeres összeköttetés-...

2 oldalak: Zákó MHBK"-ja kémeket szállít Hennyey sikertelen tárgyalásai nem vezettek eredményre. Egyetlen centet sem sikerült kicsikarnia. (Noha ő azért természetesen, megkapta a fizetését a Szabad Európa Bizottság New York-i központjától.) Annál eredményesebben működött együtt Zákó András, egy másik tábornok, de más NATO-országokkal. Zákóéknak sikerült pénzhez jutniuk, s nem is kevéshez. Aligha tévedünk, ha arra gyanakszunk: Zákóék és a Magyar Nemzeti Bizottmány emberei között a gyűlölködésig fajuló, kibékíthetetlen ellentét egyáltalán nem abból származott, hogy Zákó megszegte a katonai fegyelmet", hanem abból, hogy ő is, Farkas Ferenc is olyan pénzforrásokhoz jutott, amelyeket nem volt hajlandó megosztani másokkal. {148} Zákó András a hírszerzés műfajában mindenesetre külön klasszist képviselt. Legalábbis a maga módján. A volt vezérőrnagy aki a magyarországi háborús bűnösök listáján is szerepelt, de az amerikai hatóságok magyar hivatalos kérésre sem adták ki meglehetősen változatos pályafutást mondhatott magáénak. Annak idején még a Monarchiában kezdte, akikor avatták tisztté. Horthyék román származása miatt eredeti neve: Zacu ki akarták zárni a hadseregből. Végül is alkalmazták, sőt a vezérkari kémszolgálathoz osztották be, mert tudott románul, s vállalkozott arra, hogy átmegy Romániába kémkedni. Ott elfogták, több évi börtönbüntetésre ítélték. Kiszabadulása után Horthy-Magyarországon vezérkari iskolát végzett. Szoros kapcsolatot tartott a nyilasokkal, de ez nem zavarta őt abban, hogy régi barátjával, Kisbarmaki Farkas Ferenc tábornokkal együtt elősegítse Horthyék fegyverszüneti tárgyalásait a Szovjetunióval. Az október 15-i kiugrása" kísérlet kudarca után azután Zákó Farkassal együtt az elsők közt esküdött fel Szálasira. Jutalmul kinevezték a VKF 2. osztálya vezetőjének, vagyis a hírszerzés főnökének. Sulyok Dezső jellemzése szerint: A lázadó ezredesek közül (a nyilas puccsról van szó. A szerk.), nevezetesebb szerepe volt reszneki Zákó András ezredesnek, akit tevékenységének honorálásáért Szálasi november 1-én tábornokká léptetett elő. Tíz éven át volt Beregffy-Berger Károly vezérkari ezredesnek, a Szálasi-rezsim honvédelmi miniszterének és vezérkari főnökének bizalmasa. Beregffy vitte magával a Ludovika Akadémiára, ahol már ban teljesen náci kurzus érvényesült. Majd Beregffy nevezte ki őt a debreceni hadtest vezérkari főnökévé. A Kőszegre menekült nyilas kormány mellett Beregffy legodaadóbb munkatársa és tanácsadója volt, mint a Vezérkari Főnökség 2. Osztályának (hírszerzés) vezetője. Ebben a legmagasabb bizalmi beosztásban végigszolgálta a Szálasi-rezsimet, egészen annak végső összeomlásáig." A háború után az amerikai övezetben kezdett új életet{149}. A többi között újra nősült. Egy emigráns társának feleségét szerette el. A férj, gróf Zierotini László volt huszárszázados, mint testőr és személyi tolmács, minden útjára elkísérte Zákót, aki így férkőzött az asszonyhoz. Idáig azonban ez csak magánügy. Az már lényegesebb folt Zákó jellemén, hogy az elsők között szegődött az amerikai hírszerzés szolgálatába. A kémek, diverzánsok kiválogatásában segített. Az ő feladata volt, hogy a száműzöttként élő volt tisztek között alkalmas személyeket keressen, akik hajlandók az életveszélyes vállalkozásra, a magyarországi bevetésre. A látszat kedvéért megalakította a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége" (MHBK) nevű szervezetet. Az MHBK rendszeresen összejöveteleket szervezett, ezeken meglehetősen ostoba, nem túlságosan ártalmas politizálás folyt csak. Az MHBK leglényegesebb tevékenységét az úgynevezett különleges csoport" végezte. S jóllehet, az amerikaiakkal folytatott üzleti kapcsolatai meglehetősen, kellemesen alakultak, Zákó és cégtársai között nemritkán dúltak viták. Az egyik ilyen összecsapás alkalmával amikor a Franciaországban működő Zákó-ügynökök és a főnök" között kitört a viszály a franciaországiak, nem egészen tartva magukat az ilyen üzletemberek között szokásos eljáráshoz, közzétettek bizonyos leveleiket. A dolog Zákót nagyon kellemetlenül érinthette, hiszen ezeket a franciaországi alvállalataihoz intézett leveleket nem véletlenül látta el bőségesen a Szigorúan titkos!" Bizalmas!" jelzésekkel. S hogy ezek a jelzéseik nemcsak egyszerű fontoskodásból kerültek a levél fejlécére, azt bizonyítja, ha idézünk belőle: Ismeretes, hogy 1949-ben, folyamatos tárgyalások után, a vezetésem alatt működő Magyar Harcosok Bajtársi Közössége központja megegyezést költött az Egyesült Államok,

3 majd egy évvel később a Német Szövetségi Köztársaság illetékes szerveivel. Kezdetben a törzsiben nézeteltérések voltak emiatt. Egyesek nem helyeselték az ilyen irányú tevékenységünket, nem értették meg, helyesebben{150} nem akarták megérteni, hogy ölbe tett kézzel nem várhatunk arra, hogy nyugati barátaink szabaddá tegyék hazánkat. Az egység a központban rövid idő alatt létrejött, s ma már, mondhatom, hosszú évek óta egyöntetűen azon fáradozunk, hogy közreműködésünk eredményes legyen. Komoly segítséget adunk és adtunk azoknak a szerveknek, amelyek hivatottak a harc vitelére. Segítségünk elsősorban a hazánk felszabadításáért bátran küzdő bajtársak felkutatásában, felkészítésében s az arra illetékesek tájékoztatásában áll Sokan emlékeztek és egyesek közületek részt is vettek számos hőstett végrehajtásában az ausztriai és németországi szervezetünk közreműködésével. Azzal is tisztában kell lennetek, hogy e munka komoly áldozatokat követelt, és a jövőben is követelni fog tőlünk. Több mint egy évtizedes munkásságunk alatt, eredményeink mellett, sajnos, közel százra nőtt azoknak a száma, akik életüket adták hazájukért. Jobb kiválasztással, alaposabb felkészítéssel, átgondoltabb tervekkel azonban az áldozatok számát a jövőben a minimálisra tudjuk csökkenteni. Az elmúlt idők hibáiból abból, hogy nem mindig vettük alapul az e munkáihoz szükséges rátermettséget, nem fordítottunk maximális figyelmességet a felkészítésre levontuk a tanulságot..." Mint minden ilyen szakmának, Zákóénak is megvan a maga tolvajnyelve. Az üzleti leveleik" is ezen a hangon íródnak. A megrendelőket például a harc vitelére hivatott szerveiknek" nevezi, az általa eladottakat hősöknek", s azokat, akik ráfizettek az üzletre, olyanoknak, akik életüket adták hazájukért". A lényeg: Zakó 1949 óta az Egyesült Államok, 1950 óta pedig a Német Szövetségi Köztársaság kémközpontjárnak, a Gehlen-szervezetnek az ügynökeként működött, és sok kémet és diverzánst szállított ezeknek a cégeknek". {151} Gondtalan és jól jövedelmező állás" Az MHBK-n belüli veszekedés során már több más okmány is nyilvánosságra került, például az úgynevezett Bánihegyi-ügy kapcsán. Bánhegyi Sándor aki tagja volt az MKBK különleges csoportjának", amely futárokat;, hírszerzőket bocsátott a nyugati kémszervezetek rendelkezésére összeveszett megbízóival, és nyilvánosan kiadott röpirataiban alaposan kipakolt. Kitálalta, hogy Franciaország területén kapott kiképzést, majd bevetették Magyarországra. Az első útja sikerült is, amikor azonban visszatért, rájött, hogy kisemmizték, az általa megszolgált piszkos pénz legnagyobb részét Zákóék vágták zsebre. Röpiratában kifejtette: az MHBK vezetőinek a hatalom- és pénzszerzési vágya volt a különleges szolgálat célja, és nem a haza java". Zákó szintén nyilvánosan volt kénytelen válaszolni Bánhegyi leleplezésére, s legfeljebb annyit tehetett meg, hogy tagadta a maga személyes felelősségét. Bűnbaknak odaállította Lovász Olivér volt vezérkari őrnagyot, a különleges csoport volt vezetőjét, akivel közben már ugyancsak anyagi okok miatt ellentétei támadtak. Azt azonban Zákó is kénytelen volt elismerni, hogy Lovász Olivér őrnagyot annak idején a bajtársi szánalom és segíteni akarás juttatta be a jól jövedelmező, gondtalan állásba". Aztán: A különleges csoport MHBK-tagokból állt, de egy idegen megbízó szerv égisze és közvetlen irányítása alatt végezte munkáját. Az MHBK-val való összefüggés lényegileg a következő volt: az MHBK-tagok személyileg az MHBK fegyelme alá tartoznak, és az MHBK tette lehetővé, hogy ez a csoport megalakuljon és működhessék." Tehát: az MHBK igenis megszervezte ezt a kémszervezetet, vezetője Zákó egyik bizalmasa lett gondtalan és jól jövedelmező állásban". Az esztendők során nem egy, Zákó által Magyarországra átdobott ügynök vesztett rajta, s nyerte el jól {152} megérdemelt büntetését. Pedig idehaza bajtársaik" várták őket. Zákó ugyanis, még mint a nyilas VKF 2. vezetője, a háború utolsó hónapjaiban megalakította az úgynevezett kopjás szervezetet". Az volt a célja, hogy a felszabadult területeken a szovjet katonai alakulatokat hátba támadják, az új közigazgatást bomlasszák. A kopjások tízes csoportokat hoztak létre, ezek vezetői összesítették az összegyűjtött híranyagot, előkészítették a terrorakciókat, és megkezdték a fegyverek gyűjtését. Irányításukra még 1946-ban hazatért Nyugatról Kopándi József ezredes, akit Zákó jelölt ki a maga szűkebb köréből. Eligazította: A csapatok kint maradnak Nyugaton, az Egyesült Államok kormánya addig segít tartani a magyar csapatokat, mert szükség van olyan alakulatokra, akik majd részt fognak venni Magyarország felszabadításában, az amerikai csapatok oldalán. De odahaza is fel kell erre készülni, a hazafias szellemet ébren kell tartani, tömöríteni az embereket és velük az összeköttetést biztosítani. Tájékoztatni kell bennünket az otthoni helyzetről..."

4 A kémkedést éveken át folytatták ban már azon vitatkoztak, hogy az amerikaiak bevonulása után megengednek-e majd két-három nap szabad rablást vagy sem. Ebben az időben olyan hírek jutottak el hozzájuk, hogy az amerikaiak rövidesen megindítják a támadást. Erre a szervezkedést meggyorsították. Baján, a Pandur-szigeten, az egyik csoport raktárt rendezett be géppisztolyok, géppuskák, aknák, kézigránátok s több ezer töltény számára. Rádió adó- és vevőkészülékük is volt, ezzel próbáltak kapcsolatot teremteni a Szabad Európa Rádióval. Mások eközben csendben meghúzódtak, s az alkalomra vártak. Így például Berecz Ignác, akiit 1928-ban avattak tisztté, s aztán mint kopjás" itthon maradt, nem tartott alakulatával Nyugatra, 1945-ben mindjárt befurakodott a kommunista pártba. A következő esztendőkben már a Nemzeti Parasztpárt egyik községi titkára lett. A Lenin Kohászati Művekben kezdett dolgozni munkaügyi előadóként. {153} Társadalmi munkát" a MÖHOSZ-ban végzett ily módon fegyverek kerültek a kezébe decemberébem aztán vezető szerephez jutott a miskolci ellenforradalmi vérengzésekben. A legtöbb Zákó-ügynök azonban nem sokkal Magyarországira érkezése után lebukott. Érthető, hogy mivel a vállalkozás enyhén szólva kockázatos volt, az alkalmazottak kevesellték a fizetést. Bérfeszültség" támadt az alvállalkozók, a főtisztségviselők és a diverzáns-segédmunkások között, s ez rontotta a cég hitelét. Pedig Zákó azt tervezte, hogy újabb megrendelővel bővíti üzletét. (Az újabb ügyfél egyszer már dolgoztatott vele, de aztán más partnereket keresett.) Ez a cég" nem más, mint a francia kémszervezet, a Deuxiéme Bureau. Amikor a franciaországi alkalmazottak veszekedtek, Zákó, az MHBK feje igyekezett őket csendre inteni, hogy ne rontsák az üzletet: Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a franciaországi főcsoport eddig ezen a téren vajmi keveset tudott felmutatni. Amíg bajtársaink vérüket is áldozzák hazánk felszabadításáért, ti nevetséges, említésre nem méltó dolgokon vitatkoztok, gyengítitek saját soraitokat, ahelyett hogy a közös ellenség ellen vívott harcra koncentrálnátok erőfeszítéseiteket. A jelenlegi helyzetben fel kell hívnom figyelmeteket, hogy 1959-ben a franciákkal is tárgyaltunk megegyezés létrehozásáról. A kezdeti lépések megtétele után amikor már veletek is konkrétan tárgyalni kellett volna elálltak szándékuktól, látva belső nehézségeiteket, a véget nem érő vitatkozást. Mindezt azért közlöm veletek, értsétek meg végire, befogadó országaink illetékes szerveinek szüksége van szervezetünkre..." {154} Bandi bácsi a Hotel Kaiserhofban Ez a levél azonban már vagy öt esztendővel a magyarországi ellenforradalmi lázadás leverése után kelt nyarán és kora őszén a kedvező kilátások elhomályosították a különböző emigránsok közötti érdekellentéteket. Zákó is úgy járt-kelt Bécsben ahová Münchenből helyezte át székhelyét, hogy a kritikus időben közelebb legyen a célországhoz", mint egy valódi parancsnok. A Hadak Útján, Zákóék emigrációban megjelenő lapja, 1956 novemberében ezt írta: A magyarországi események híre úgyszólván órák alatt talpra állította az egész magyar emigrációt. A korábbi politikai ellentéteket félretéve, szinte a világ minden magyarját egyetlen szent akarat töltötte be: ha lehet, fegyverrel megsegíteni a magyar szabadsághősöket, ha nem lehet, akkor minden összeköttetés megmozdításával felrázni a világ közvéleményét... Az MHBK köz-ponti törzse önmagát is kibővítette, és Zákó András vezérőrnagy vezetése alatt rendkívüli vezetési szervet hívott életre, mely a legsürgősebb feladatok megvitatása után riadótörzset alakított.... A hírekre számosan, a lelkesedéstől fűtve, azonnal elindultak Ausztria felé, sokan fennakadtak az országhatárokon, vagy a közbeeső nagyobb városokban rekedtek. Október 28-tól kezdve sok-sok száz egyéni és csoportos jelentkezésről jöttek hírek nemcsak Európában, hanem a tengerentúlról is. A társemigrációk nemcsak együttérzésükről biztosították a magyarságot, hanem a vasfüggöny mögötti nemzetek tagjai közül igen sokan jelentkeztek minden országban a magyar szabadságharcban való részvételre... Az MHBK-hoz a tengerentúlról érkezett távirat, hogy száz kanadai bajtárs és ottani lelkes magyar repülőgépen Ausztriába indul, hogy részt vegyen a szabadságharcban." Zákó valóságos főhadiszállást rendezett be a bécsi Hotel Kaiserhofban. Amint Szabó Miklós, ez időben még a {155} magyar emigrációs vezetőség egyik tagja, hazatérte után emlékirataiban leírta: Engem egy alkalommal Bolya Tibor mérnök rejtélyes üzenettel keresett fel. Bolya és közöttem meglehetősen jó kapcsolat volt. Az üzenet így szólt: "Bandi bácsi nagyon szeretne veled beszélni". Én természetesen ilyen misztikus hívásnak nem akartam

5 eleget tenni, ő viszont adott szavára hivatkozva, nem mondta meg, hogy ki az a Bandi bácsi. Végül barátságunkra való hivatkozással rávett, hogy a találkozóra menjek el. A dolog annyira gyanús volt, hogy közvetlen munkatársaim, Vető György, Rákóczi János és még néhányan, egy másik kocsin követtek bennünket. A kocsi a Hotel Kaiserhofhoz vitt, és ott bevezettek a földszint egyik helyiségébe. Már a folyosóikon feltűnt nekem, hogy az ott levő szobákból nagy nyüzsgést okozva, bilgeris és tiszti csizmás férfiak jönnek-mennek. A szoba, amelyikbe bevittek, az első benyomásra kísértetiesen emlékeztetett az 1944-es különítmények irodáira. Többen elém jöttek, és katonásan bemutatkoztak. A nevek közül egyre emlékszem. Az illető Zákó tábornok segédtisztje: Abonyi-Naródy Ferenc, volt vezérkari tiszt. Ö elmondotta nekem, hogy Zákó tábornok úr kéretett ide, és szeretne velem megbeszélést folytatni. Néhány perccel később Zákó András is megérkezett. Eléggé rövid beszélgetés közben elmondotta, hogy szabadcsapatot szerveztek a forradalom támogatására, s úgy véli, hogy bár politikai céljaik nem egyeznek az enyémmel, most a kommunizmus elleni harc érdekében jó lenne összefogni. Ezt az összefogást azonban nem is annyira velem, mint inkább Nagy Ferenccel kívánja létesíteni, arra kérve engem, hogy legyek ebben segítségére. Az egész szervezetük annyira terrorista benyomást keltett, hogy függetlenül tőlem, az említett munkatársaimnak, akiknek fogalmuk sem volt, hogy ez Zákóék főhadiszállása, ugyanez volt a benyomásuk." Zákó egyébként legalábbis az Amerikai Magyar Népszava december 8-i tudósítása szerint a kritikus napokban Győrött is járt, mégpedig fegyveres kíséretével" {156} együtt. Később aztán, még 1957 folyamán, nemcsak arra nem gondolhatott, hogy Magyarországon tevékenykedjék, hanem el kellett hagynia a semleges Ausztria területét is. A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének vezetősége úgy oldotta meg a dolgot, hogy ausztriai csoportját átkeresztelte Szent László Bajtársi Közösség"-re, Zákó maga pedig Münchent választotta állandó lakhelyéül, s a határmenti osztrák Salzburgban csak ideiglenes lakást tartott fenn. Régi munkáját azonban a megváltozott viszonyok között is folytatta. A magyarországi főmegbízott nem vállalta... Az ötvenes évek végén elhatározta, hogy magyarországi helyettesít és megbízottait nevez ki. Választása Billnitzer Ernőre, a horthysta hadsereg egykori altábornagyára esett. Saját kezűleg írt hozzá levelet, rejtett, csak előhívás után látható írással írta egy leplezésül szolgáló, semmitmondó levél sorai közé: Ernőkém, én azt akarom, hogy te légy a mi legfőbb megbízottunk otthon. Kérlek, vállald el az én otthoni helyettesem tisztségéit." Az egykori alttábornagy, akit Zákó legfőbb magyarországi megbízottjának és helyettesének jelölt ki, a régi hadsereg legtekintélyesebb és az akkori katonaeszményhez" legjobban ragaszkodó egyéniségei közé tartozott óta volt katona, az első világháborúban századosi rendfokozatig vitte, 1943-ban ezredes, és különleges érdemeket" szerzett azzal, hogy a Szovjetunió elleni rabló-háborúban megszervezte a rohamtüzérséget. Elismerésül 1944 júliusában kinevezték vezérőrnaggyá. Amikor Budapestet körülzárták a szovjet csapatok, Billnitzer, jóllehet parancsot kapott rá, hogy legszűkebb törzsével együtt repülőgépen hagyja el az ostromlott várost, a budapesti katlanban maradt, és az utolsó pillanatig folytatta az esztelen és bűnös harcot. Ekkor lett altábornagy. Népellenes {157} tevékenységéért később hosszú börtönbüntetésre ítélték, amelynek legnagyobb részét kitöltötte, és 1956 tavaszán szabadult. Ö tehát Zákóék szempontjából olyan embernek látszott, akire támaszkodni lehet. Mégis, Billnitzer az ügyészségre ment, s a magyar hatóságok tudomására hozta, mire akarja őt rávenni Zákó. Mintegy huszonöt esztendővel ezelőtti a közöttünk levő ismeretség kezdete" magyarázta a volt altábornagy, Ez azonban csak a hadseregben, a magasabb parancsnoki körökben szokásos és szükséges hivatalos kapcsolatokra szorítkozott, baráti viszony sohasem alakult ki köztünk. Arról természetesen tudtam, hogy Zákó a kémelhárítók egyik fontos és bizalmi embere, sőt, végül a VKF 2. vezetője is lett. Mint oly sok régi tiszttársamról, róla sem tudtam sokáig. Aztán a börtönben hallottam ismét felőle. Egy cellába kerültem egy Németh nevű volt műszaki zászlóssal, akit kémkedésért halálra ítéltek, és a felebbviteli tárgyalást várta. Ez a Németh elmondotta, hogy őt Zákó szervezte be és képeztette ki kémfeladatok teljesítésére. Zákó szervezete juttatta át illegálisan a határon, ahol hozzálátott feladata teljesítéséhez. De rajtavesztett. Ügyének nyomozása során Németh előtt világossá vált, hogy Zákó csúnyán kijátszotta őt. Zákó csak azzal törődött, hogy a fejpénzt megkaparintsa. Pedig tudta, hogy ügynökére itthon lebukás vár."

6 Ezután több mint tíz esztendő telt el addig, amíg Zákó jelentkezett Billnitzernél. Közben az egykori horthysta altábornagy többször olvasott a lapokban egykori tábornoktársáról, annak Nyugat-Németországból folytatott ellenséges tevékenységéről. Kettőjük között Ámon Pál, egykori magyar királyi tüzérezredes közvetítésével jött létre a kapcsolat. Ámon 1956-ig Magyarországon élt, és többször meglátogatta az akkor Piliscsabán lakó Billnitzert. Természetesen politikáról is beszélgettek, s Ámon azt tapasztalhatta, hogy az egykori altábornagy elégedetlen a helyzettel. Ámon, miután Nyugat-Németországba jutott, néhány üdvözlő lapot küldött Billnitzernek. Az egyiken {158} Zákó üdvözletét is tolmácsolta, természetesen csak keresztnevén nevezte az MHBK vezetőjét. Ezt követték Zákó első személyes üdvözletei, majd a különböző utasításokat tartalmazó levelek. Zákó, miután megbízta Billnitzert azzal, hogy legfőbb magyarországi megbízottja és itteni helyettese legyen, több levelében részletes utasításokat is küldött, s egyben kifejtette politikai elképzeléseit. Magyarországi rezidenséinek mint azt Zákó egy levelében közölte mindenekelőtt az lett volna a feladata, hogy vegye számba a volt katonatiszteket és azokat az ismerőseit, akikre adandó esetiben számítani lehet. Zákó egy másik levelében katonai adatokat kért: Ernőkém! Most egy igen fontos dolog: van-e még olyan teljesen megbízható barát, aki szolgál a néphadseregben? Ugyanis bizonyos körök egészen hatalmas összeget fizetnének bizonyos fegyverutasításokért, és esetleg magáért a kisebb fegyverekért (új pisztoly, karabély). A legújabb páncélosok, radarés rádiókészülékek műszaki leírására (könyvre), lőszerre lenne szükség." Az MHBK vezetője hiába kért ilyesmit, nem kapott. Billnitzer mint említettük önfeljelentést tett, és ezzel a Btk (5) bekezdésének értelmében büntetlenséget biztosított magának. Elhatározását így indokolta: Morálisan összeférhetetlennek találtam a becsülettel, hogy saját hazám ellen kémtevékenységet fejtsek ki. Jóvátehetetlen bűnt követtem volna el, ha adataimmal, bármilyen kis mértékben is, hozzájárultam volna egy újabb világháború előkészítésiéhez, benne saját hazám pusztulásához. Két világháborút éltem át, és a hosszú börtönévek alatt volt időm gondolkodni azon, mi a háború, mit jelent a nemzetnek. De egy harmadik világháború nemcsak hogy a magyar nemzeti érdekeket nem szolgálná, de még azon egyes emberekét sem, akik a múltban voltak valakik, és abban reménykedtek, hogy a jövő visszahozza részükre a múltat. Az ő jövőjüket is a béke, a nyugalom, a békés beilleszkedés szolgálja." {159}

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

- 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség

- 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség - 2. rész - Kifogáskezelés Az ősi ellenség Nagy Attila cikke 1. Mitől rettegnek az üzletkötők a legjobban? Hol hullik el a legtöbb üzletkötő? Mi az a munka, amit fóbiásan igyekeznek elkerülni, és ha lehet

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

A fekete és a fehér árnyalatain túl

A fekete és a fehér árnyalatain túl KÁNTÁS BALÁZS A fekete és a fehér árnyalatain túl Értékelés Ungváry Krisztián Tettesek vagy áldozatok Feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből című tanulmánykötetéről Ungváry Krisztián válogatott

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

1956 a szabadságharc katonapolitikája

1956 a szabadságharc katonapolitikája KIRÁLY BÉLA 1956 a szabadságharc katonapolitikája Király Béla hadtörténész az MTA külsô tagja 1912-ben született Kaposvárott. Tanulmányait 1930 1935 között a Ludovika Akadémián, 1940 1942 között a Honvéd

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21.

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Egy ártatlanul kivégzett ember felmentése. (A dr. Ságvári Endre letartóztatásával összefüggésben koholt vád alapján elítélt Kristóf

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra Iskolakultúra 2000/6 7 Liskó Ilona Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról tanulmány 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot, amely nemcsak az oktatás tartalmának

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK4, , önértékelés NYEK 4. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK4, , önértékelés NYEK 4. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK4, 2015.03.30, önértékelés NYEK 4. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy az

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei

A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Koncz Gábor A pataki kollégium visszavételének (1989 1990) történelmi körülményei Immár negyedszázad távlatából, messziről vagy kívülről nézve, összemosódnak a hónapok, egymásba csúsznak az évek eseményei.

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA A jó gyakorlatok megosztása kiscsoportos munka keretében történt, az alábbi előre megadott témák mentén: Munkaerő-piaci igények, vállalati együttműködés, gyakorlati képzés Tanulási

Részletesebben

Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez

Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez Baráth Magdolna Betekintő 2013/4. Adalékok a határvédelem/határőrség második világháború utáni újjászervezéséhez Az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti egyezményben a magyar csapatokat

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. -

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I F R A N Y Ó R E M I G I U S F E L S É G S É R T É S I PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I FRANYÓ REMIGIUS FELSÉGSÉRTÉSI P E R E. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

Részletesebben

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Hajmáskér, 1905. március 9., 1945. március 28. Nagy József összeállítása, 2013. január 30. Budapest (született Perkátán, 1944) Olvastam a Perkátai

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért VÉRTES LÁSZLÓ Huzella Tivadar az etikáért, a békéért Dr. Huzella Tivadar professzor az egyetemes orvostudomány elismert képviselője, aki egyidejűleg az etika, a béke, az emberiség feltétlen tisztelője.

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Ágoston István csendőr alezredes

Ágoston István csendőr alezredes Ágoston István csendőr alezredes Ágoston István csendőr százados korában. Született: Szekszárd, 1896.05.18. Édesapja: Ágoston István törvényszéki bíró, táblabíró, végül az ítélő tanács elnöke (szül. Görbő,

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 2010. évben létszáma és keresetbe tartozó juttatásai XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 1 1 2 Honvédelmi Minisztérium igazgatása miniszter, miniszterelnök-helyettes 13 222 1 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

Részletesebben

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005)

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) A 90-es évek első felében Budapest korrekt, ám ugyanakkor távolságtartó Oroszország-politikája teljes mértékben érthető volt. Egyrészt az

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Nagyobb mozgástérre van szükség a magánbiztonsági ágazatban

Nagyobb mozgástérre van szükség a magánbiztonsági ágazatban A honvédelemnek nemzeti ügynek kell lennie Nem lesz olcsó játék a drónelhárítás Nagyobb mozgástérre van szükség a magánbiztonsági ágazatban Tükröm, tükröm, mondd meg, milyen a magánbiztonság társadalmi

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

A jövő útja az önkéntes ág PÉNZTÁRI. Rendkívüli és rendes közgyűlés történelmi döntések. XIII. évfolyam, 1. szám 2012.

A jövő útja az önkéntes ág PÉNZTÁRI. Rendkívüli és rendes közgyűlés történelmi döntések. XIII. évfolyam, 1. szám 2012. PÉNZTÁRI XIII. évfolyam, 1. szám 2012. január A TULAJDONOSOK HÍRMAGAZINJA Rendkívüli és rendes közgyűlés történelmi döntések A jövő útja az önkéntes ág AZ ELMÚLT ÉV SZEPTEMBERÉBEN RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRE

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy

Részletesebben

Két jelentés Észak-Koreából

Két jelentés Észak-Koreából Múltunk, 2007/1. 133 137. 133 [ ] FALUDI PÉTER Két jelentés Észak-Koreából A magyar észak-koreai kapcsolatok levéltári anyagának feldolgozása során a Magyar Országos Levéltárból került elô a phenjani magyar

Részletesebben

Anémet uralommal szembeni ellenállás

Anémet uralommal szembeni ellenállás DISPUTA Tisztesség és becsület a II. világháborúban Zsidókat mentõ magyar katonatisztek Anémet uralommal szembeni ellenállás sokféle formát öltött Hitler Európájában, s az olyan katonatisztek, mint az

Részletesebben

Az élő hadtörténelem óra

Az élő hadtörténelem óra Az élő hadtörténelem óra A komáromi várlátogatás Június másodikán, ismét megrendezésre került a már lassan szokásosnak mondható éves, hadtörténelmi indíttatású tanulmányi kirándulás Komárom városába és

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK2, , önértékelés NYEK 2. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK2, , önértékelés NYEK 2. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK2, 2015.03.30, önértékelés NYEK 2. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 4 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy az

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS!

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS! b e l ü g y m i n i s z t é r i u m SZIGORÚAN TITKOS! 10-23/1/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ PARANCSA Budapest, 1979. évi február hó 13-án. ÁBTL - 4.2-10

Részletesebben

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 Palasik Mária A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 A Belügyminisztérium Könyvkiadója 1980-ban kiadott Állambiztonsági értelmező kéziszótárának meghatározása szerint a hírszerzés a már

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK7, , önértékelés NYEK 7. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK7, , önértékelés NYEK 7. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK7, 2015.03.30, önértékelés NYEK 7. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 3 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy az

Részletesebben

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS TARTALOM Bevezetés... 3 Sorstípusok... 4 Táborok... 5 Felszabadulás, hazatérés... 10 2 BEVEZETÉS 1945 kora nyarától kezdve a hazatérő deportáltak egy

Részletesebben