Chován Péter: A magyar földgázszállító rendszer történeti fejlődése. - kivonat 2 -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Chován Péter: A magyar földgázszállító rendszer történeti fejlődése. - kivonat 2 -"

Átírás

1 Chován Péter: A magyar földgázszállító rendszer történeti fejlődése - kivonat 2 - Az anyag célja összefoglalni a magyar földgázszállító rendszer kiépülésének történetét. Bemutatni a történeti fejlődésen keresztül a fejlődés főbb állomásait, a jelenleg üzemelő gázszállító rendszer geográfiai jellegzetességeit és fizikai adottságait, várható, illetve lehetséges fejlesztési, fejlődési irányokat. A SZÁLLÍTÓRENDSZER LEÍRÁSA A magyar nagynyomású földgázszállító távvezeték-rendszerbe a gáz - a betáplálási pontokon keresztül import forrásokból, hazai gázmezőkből, illetve hazai gáztárolókból kerül be. A nagynyomású vezetékrendszer látja el a gázszolgáltató társaságokat, az erőműveket és a nagyipari fogyasztókat. A rendszer 5784 km hosszúságú acél csővezetékből áll, mely jellemzően 63 bar-ig (egyes esetekben 75 bar-ig) terjedő nyomás alatt működik. A vezetékhálózat egy teljesen integrált gázszállító rendszer, amely betáplálási pontokból, kompresszorállomásokból, vezetéki csomópontokból, nagynyomású vezetékrendszerből, gázátadó állomásokból áll. A rendszer jellemző átmérője mm, üzemnyomása bar, átlagéletkora közel 30 év. Az importból vásárolt, valamint a hazai termelésből, illetve a föld alatti tárolókból származó földgáz mennyiségi és minőségi átvételéről 17 hazai és 4 import betáplálási pont gondoskodik. A távvezeték-rendszeren a kapacitásnövelő nyomásfokozás, illetve a fogyasztók megfelelő mennyiségű és minőségű gázzal való folyamatos ellátása érdekében 6 kompresszorállomás működik: Bátán, Beregdarócon, Hajdúszoboszlón, Mosonmagyaróváron, Nemesbikken és Városföldön. A beregdaróci létesítmény 2011 augusztusa óta egykori vezetője, Seszták Imre villamosmérnök nevét viseli. A földgáz szétosztása és az átadási pontok felé történő továbbítása a vezetékhálózat kapcsolódó pontjain üzemelő csomópontokon történik. A megfelelően szagosított földgáz kiadása a gázátadó állomásokon keresztül valósul meg. A közel 400 kiadási pont legfontosabb feladata, hogy a csatlakozó rendszerüzemeltetők és a közvetlen ipari fogyasztók számára folyamatos és biztonságos ellátást biztosítson. Minden betáplálási és kiadási ponton sor kerül a rendszerben áramló földgáz mennyiségének mérésére, minden átvételi, illetve átadási ponton megtörténik a fölgáz minőségének ellenőrizése. A fogyasztási csúcsok kiegyenlítését a föld alatti gáztárolók biztosítják, amelyekhez a távvezeték-hálózat öt ponton kapcsolódik. A gázszállító rendszer kapcsolódási vázlata a 6. sz. ábrán látható. 1

2 6. sz. ábra Magyar földgázszállító rendszer felépítése 2014 A földgázszállító rendszeren, a siófoki rendszerirányító központban és a 6 db területi távvezetéki üzemben komplett telemechanikai, távfelügyeleti rendszer működik. A földgáz szagosítása a törvényi előírásoknak megfelelően és a fogyasztókkal kötött külön szerződések alapján történik. Az acél távvezeték-hálózat teljes egészére kiterjedő katódvédelmi rendszer üzemel, amelynek feladata a vezetéki korrózió megakadályozása. FÖLDGÁZIPARI MÉRFÖLDKÖVEK 1937: Az első hazai kőolaj- és földgázmező felfedezése a Zala megyei Budafapusztán 1938: Az első gázvezeték átadása (Budafa Újudvar) 1943: A MAORT megépítteti a Bázakerettyét Nagykanizsával összekötő gázvezetéket 1949: Megindul a földgázszállítás a főváros felé (Bázakerettye Budapest) 1949: Megalakul az Ásványolaj- és Földgáz Távvezeték Nemzeti Vállalat Siófok központtal 1954: Megalakul a Kőolajvezeték Vállalat Siófokon 1958: Megindul a szállítás az első (román-magyar) import vezetéken 1968: Diszpécserközpont nyílik a vállalat székhelyén, Siófokon 1974: Kettéválik a Kőolajvezeték Vállalat: létrejön a Gáz- és Olajszállító Vállalat (GOV) és a Kőolajvezetéképítő Vállalat (KVV) 1975: Csatlakozás a szovjet földgázszállító rendszerhez (a Testvériség importvezetéken keresztül) 1991: Megalakul a MOL Rt, megszűnik a GOV. Ezt követően a földgázszállítás szervezete a MOL Rt. szervezeti egységeként működik. 1996: Létrejön az osztrák-magyar interkonnektor (HAG importvezeték) 2004: Megalakul a MOL Földgázszállító Rt. 2008: A Társaság neve FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (röviden: FGSZ Zrt.-re) változik. 2

3 A SZÁLLÍTÓRENDSZER FOLYAMATOS FEJLŐDÉSE, AZ ELMÚLT ÉVEK FEJLESZTÉSEI 11. sz. ábra Az FGSZ Zrt. üzemeltetésében lévő gázvezetékrendszer 2014-ben A nagynyomású földgázszállító vezetékrendszer az évtizedek során folyamatosan bővült, korszerűsödött re a hossza elérte az 5784 km-t. Ebből 530 km-nyi vezeték az elmúlt hét évben épült meg, nagy jelentőségű beruházások eredményeképp. Ezek az alábbiak voltak: Pilisvörösvár Százhalombatta vezeték 2008-ban épült meg a Pilisvörösvár Százhalombatta 55 km hosszú vezetékszakasz, amely amellett, hogy kiszolgálja a térség növekvő mennyiségi és nyomás igényeit, hozzájárul Budapest és környéke gázellátásának biztonságához. Elkészültével megvalósult a budapesti körvezeték bezárása. Importkapacitás bővítő beruházás A 2010-re elkészült szőregi stratégiai földgáztároló feltöltéséhez, valamint a folyamatosan növekvő hazai gázfogyasztási igények kielégítésére az import kapacitás bővítése vált szükségessé. Ennek részeként 2009-re megépült az ukrán-magyar határ és Beregdaróc között egy 5 km hosszú, Beregdaróc és Hajdúszoboszló között egy 125 km-es vezeték, valamint Algyő és Városföld csomópont között egy 80 km hosszú vezeték és egy elszámolási mérőállomás. 3

4 A vezetéképítés szükségessé tette Beregdaróc kompresszorállomáson 3 db, valamint Hajdúszoboszló kompresszorállomáson 2 db új kompresszor telepítését és üzembe helyezését. Nemzetközi összeköttetések: Szeged Arad és Városföld Slobodnica vezeték Az elmúlt években két olyan vezeték is épült, amely a szomszédos országok vezetékrendszerét köti össze a magyarországival. Az egyik a 47 km-es magyar-román, a másik pedig a 205 km hosszúságú magyar-horvát vezeték. Előbbi a Szeged Arad vonalon épült, Csanádpalotán egy nemzetközi mérőállomással. Utóbbi a magyarországi Városföldet köti össze a horvátországi Slobodnica településsel, s a vezeték részeként a magyar és a horvát oldalon egy-egy nemzetközi mérőállomás épült. Emellett 3 új kompresszorral bővült a városföldi kompresszorállomás és csomópont, Bátán pedig új kompresszorállomás épült, szintén 3 darab gázkompresszorral. A két összekötő vezeték rendkívüli jelentőséggel bír, nagyban növelik az ország ellátásbiztonságát. Elkészültükkel ugyanis új szállítási útvonalakon új gázforrásokhoz juthat hozzá Magyarország például a jövőben megépülő krki (Horvátország) LNG-terminál segítségével akár észak-afrikai földgázhoz. JÖVŐBENI TERVEK A Magyar Gáz Tranzit Zrt. beruházása keretében nemrégiben megépült a magyar-szlovák összekötő földgázgázvezeték. Ezen keresztül lehetővé válna az elérése a tervezett lengyelországi LNG-terminálnak, ezáltal pedig további, észak-európai gázforrásoknak. Az FGSZ tervezi a létező nyugati importkapacitások bővítését, valamint a Dunántúl ellátásbiztonságát a HAG-vezetéktől függetlenül szavatoló belső fejlesztéseket. Az FGSZ jövőbeni tervei között szerepel továbbá a majdani magyar-szlovén összekötő vezeték megépítése. A szlovén szállítórendszerhez való kapcsolódás kiteljesítené az importútvonalak diverzifikációját. 4

5 FELHASZNÁLT IRODALOM: [1.] TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal évi tevékenységéről, éves jelentés. [2.] AN INTRODUCTION TO PIPELINE PIGGING By: Robert Davidson, Halliburton Pipeline and Process Services Presented at: PPSA Aberdeen Seminar 2002 [3.] Dr. Tihanyi László: SZÉNHIDROGÉN-SZÁLLÍTÁS I., Egyetemi jegyzet. Miskolc, [4.] Risk Based Pipeline Cleaning By Chován Péter, Pipeline Operators Forum prezentáció, Budapest október 12. [5.] FGSZ Zrt. Éves Jelentés [6.] [7.] Dr. Zsuga János: A nemzetközi hálózati összekötések hatása az ellátás biztonságra. 42. Nemzetközi Gázkonferencia és szakkiállítás, szeptember Siófok [8.] A Földgázszállítás 70 éve- Jubileumi kiadvány. Siófok, [9.] Energiagazdálkodási statisztikai évkönyv ENERGIA KÖZPONT Nonprofit Kft. Budapest, 2009 November [10.] A magyar gázipar [11.]A magyar gázipar másfél évszázada. Történeti kronológia Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület. Budapest,

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK Készítette: dr Kriston József Budapest, 2001. augusztus 27. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék

MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék 1 MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. december 15. Tartalomjegyzék Hírek az MVM-ről A régió ellátásbiztonságát növelik az MVM Csoport új energetikai beruházásai 2-3 Szlovák elemző: jók az MVM esélyei a szlovák

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

REGIONAL EFFECTS OF TRANSPORT CORRIDOR NO. 10 IN VOJVODINA A VAJDASÁG 10-ES KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓJÁNAK REGIONÁLIS HATÁSAI

REGIONAL EFFECTS OF TRANSPORT CORRIDOR NO. 10 IN VOJVODINA A VAJDASÁG 10-ES KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓJÁNAK REGIONÁLIS HATÁSAI Original scientific paper REGIONAL EFFECTS OF TRANSPORT CORRIDOR NO. 10 IN VOJVODINA A VAJDASÁG 10-ES KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓJÁNAK REGIONÁLIS HATÁSAI Áron Kovács, PhD student, scientific research assistent

Részletesebben

ENERGIA NAPLÓ 2012. / 4. szám

ENERGIA NAPLÓ 2012. / 4. szám A Get Energy Magyarország Kft. energetikai tájékoztatója A kiszámíthatóságnak ára van Energiagazdálkodási ajánlatok Energiatárolás és SmartGrid 1 Tisztelt Olvasó! A napokban beköszöntött a jó idő, a legtöbben

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson

Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson Tájékoztató az aktuális helyzetről Miért van szükség az új atomerőművi blokkokra? Az ipar és a lakosság áramigénye az előrejelzések szerint enyhén, de folyamatosan

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVII. évfolyam, 10. szám Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14.

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS ( VBF+ SZERZŐDÉS) amely

Részletesebben

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24.

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS Spedexpo Aradon 8. oldal Biztató évkezdet 24. oldal Malév Air Cargo 30. oldal Philippe Gorjux 140. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG

A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG A HAZAI VÉGSŐ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-ÁR PROGNÓZISÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 2020-IG Budapest 2009. november 1 Készült: a Magyar Energia Hivatal megrendelésére Készítette: Energiakutató Intézet

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Merre tart az elektromos autók piaca?

Merre tart az elektromos autók piaca? www.pwc.com/hu Merre tart az elektromos autók piaca? A plug-in elektromos hibrid és a tisztán elektromos gépjárművek jövője Magyarországon 1. Összefoglaló Tartalom 1.1. A tanulmány célja és fókusza 1.

Részletesebben