Feladatok és megoldásaik, javítási információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatok és megoldásaik, javítási információk"

Átírás

1 Feladatok és megoldásaik, javítási információk A döntőre előzetesen elkészítendő feladat (maximum 15 pont) Készítsetek illusztrációt az FGSZ fenntartható fejlődésért végzett tevékenységének bemutatásáról! Háttéranyagot hozzá a Tudástárban elérhető Éves jelentés 2013 kiadvány oldalain találtok. Tetszőleges méretben és technikával készített figyelemfelkeltő, ötletes, informatív pályamunkákat várunk. Az illusztrációt kérjük, hozzátok magatokkal a döntőre, s készüljetek fel a bemutatására. Szókereső (13 pont) Az alábbi táblában földgázszállítással kapcsolatos kifejezéseket (szavakat, betűszavakat) rejtettünk el. Az egymás után következő betűket bármilyen irányban összeköthetitek egyenes vonalban. Keressétek meg a szavakat és írjátok le őket! Egy betű több kifejezésben is szerepelhet. Az összetett szavak tagjai nem jelentenek külön találatot. A szabadon maradt betűket egymás után összeolvasva egy további szakkifejezést kaptok. Adjátok meg a szót és írjátok le, mit tudtok róla. Megoldás 1-1 pont: bután, gázár, KVV, CNG, nyomás, korrodál, vezeték, görény, GET, termelés, FGSZ 1

2 Maradék betűk összeolvasva (1 pont): fűtőérték 5. LÁNGÉSZ KERESTETIK! FGSZ vetélkedő DÖNTŐ Mit tudtok róla? (1 pont) Egy köbméter gáz elégésekor felszabaduló hő, ha a keletkező víz gőz halmazállapotú. Szállítás (11 pont) A földgázt sokféleképpen lehet szállítani, például így is: Tételezzük fel, hogy a ballon középső része egy szabályos henger, a két vége pedig egy-egy félgömb. Vagyis, így néz ki: A hengeres rész hossza 4 m, az átmérője pedig 1,6 m. V gömb = 4/3 * r 3 * π 1. Hány literes LNG tartályban tudnák elszállítani a ballonban lévő gázt, ha azt annyira lehűtenék, hogy cseppfolyóssá válna? (5 pont) A földgáz sűrűsége a ballonban ϱ gáz = 0,75 kg/m 3. A cseppfolyós földgáz sűrűsége 600-szor nagyobb, mint a gáz halmazállapotúé. A számolások eredményét 2 tizedesjegy pontossággal kérjük megadni. Megoldás: a sárgával jelölt értékek és képletek 1-1 pontot érnek. A tartály és a gömb sugara r = 1,6 m / 2 = 0,8 m A tartály hengeres részének térfogata: V henger = r 2* π * m a = 0,8 m * 0,8 m * π * 4 m = 8,0384 m 3, kerekítve: 8,04 m 3 A két félgömb egy egész gömböt ad ki. Annak térfogata: V gömb = 4/3 * r 3 * π = = 4/3 * r * r * r * π = 2,1435 m 3, kerekítve: 2,14 m 3 A teljes tartály térfogata: V tartály = 8,04 m 3 + 2,14 m3 = 10,18 m 3 2

3 Vagy az egyszerű megoldás vagy a levezetés helyes végeredménye ér 1 pontot. Egyszerű megoldás: Ha a cseppfolyós földgáz sűrűsége 600-szor nagyobb a gázénál, akkor az elfoglalt térfogata 600-szor kisebb lesz. Vagyis, a cseppfolyós gáz térfogata = 10,18 m 3 / 600 = 0,01696 m 3 = 16,96 liter, kerekítve 17 liter. Megoldás levezetéssel: A tartályban lévő gáz tömege = 10,18 m 3 * 0,75 kg/m 3 = 7,635 kg, kerekítve: 7,63 kg A cseppfolyós gáz sűrűsége = 0,75 kg/m 3 * 600 = 450 kg/m 3 A cseppfolyós gáz térfogata = 7,63 kg / 450 kg/m 3 = 0,01695 m 3 = 16,95 liter, kerekítve 17 liter. 2. Miután hazaért a kerékpáros, egy 12 kw teljesítményű kazánra kapcsolja rá a ballont. (6 pont) Mennyi ideig fog működni a kazán a ballonban tárolt gázról? A gáz fűtőértéke 50 MJ/kg, a kazán hatásfoka 95 %. 1 kwh = 3,6 MJ Megoldás: a sárgával jelölt értékek és képletek 1-1 pontot érnek. A gáz elégésekor felszabaduló összes hőenergia Q= m* fűtőérték = 7,64 kg * 50 MJ/kg = = 382 MJ A kazán hatásfoka 95%, tehát az gáz elégetésekor felszabaduló hasznos hőenergia 382 MJ * 0,95 = 362,9 MJ Az energia kwh-ban kifejezve E = 362,9 MJ / 3,6 = 100,8 kwh A kazán működési ideje Δt = ΔE / P = 100,8 kwh / 12 kw = 8,4 óra azaz 8 óra 24 perc 3

4 Újságcikk (16 pont) Az 1-1 szavas, betűs javítások és a hosszabb magyarázatnál a vastaggal kiemelt kulcsszavak, illetve bizonyos esetekben a tartalmukkal megegyező kifejezések érnek 1-1 pontot. Egy újság szeretne cikket megjelentetni a gázminőségmérés témában. A feladattal megbízott újságíró az alábbi szöveget küldte át ellenőrzésre publikálás előtt. Keressétek meg és jelöljétek be a hibákat, majd javítsátok ki őket indoklással! Időről időre szárnyra kapnak olyan híresztelések, miszerint baj van a vezetékes földgáz fűtőértékével, gyengébb a gáz, mint a korábbi években. Sokféle magyarázat is kering a jelenség okára vonatkozóan, ilyenek például, hogy a szolgáltatók és/vagy a földgázszállító társaság manipulálják a terméket, különböző anyagokkal (levegővel, vízzel, nitrogénnel) hígítják, hogy rontsák a minőségét. Utánajártunk, mi igaz mindebből. A közszolgáltatású vezetékes földgáz minőségi követelményeit az MSZ 1678-as (1648-as) szabvány határozza meg. A földgáz minőségét a szállítói (szállítási) rendszerüzemeltetői engedélyes, az FGSZ Nyrt (Zrt.). méri, ez a cég a felel a termék állagmegóvásáért. A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MEKH (MKEH)) által hitelesített mintagázzal kalibrált, 0,1 % pontossággal dolgozó gázkromatográfok hétpercenként (négypercenként) vesznek mintát a vezetékben áramló földgázból. Ebből az FGSZ napi, illetve havi átlagot képez, amit közöl a szolgáltató társaságokkal - ez képezi a korrekt elszámolás alapját. A fűtőérték amúgy egy köbdeciméter (köbméter) földgáz tökéletes elégetésekor felszabaduló hőmennyiség, ha az égéstermékben a víz gőz halmazállapotban van jelen, valamint a gáz és az égéshez felhasznált levegő hőmérséklete azonos az égéstermék véghőmérsékletével. Mértékegysége: MJ/m 2 (m 3 ). A Magyarországon forgalmazott földgáz mindenütt azonos égési jellemzőkkel rendelkezik, fűtőértéke 34 MJ/m 3. (A Magyarországon forgalmazott földgáz 2/H és 2/S minőségű lehet, ami az égési jellemzőkben tér el. A földgáz fűtőértéke leggyakrabban 34 MJ/m 3.) A gáz melegítő hatását sok tényező befolyásolja, így például, hogy milyen hőmérsékletű folyadékot kell felmelegíteni vagy, hogy milyen az időjárás. A gázkészülék állapota nem lényeges ebből a szempontból. (Befolyásolja a gázkészülék állapota is, azaz nem mindegy, milyen az égés hatásfoka (gáz-levegő arány), illetve a hőátadó felület állapota (por, vízkövesedés). A hazai szabályozás a fogyasztók érdekében hőmennyiség-alapú. Ha a fűtőérték alacsonyabb, több gázt kell elhasználni ugyanannyi hőmennyiség eléréséhez, emiatt tovább fő a bableves, és mivel több gáz fogyott, a számla is magasabb lesz. (... de többet nem kell fizetni érte, mivel a két változó tényező (a fűtőérték, valamint az elfogyasztott mennyiség) szorzata azonos.) A földgáz összetételének megváltoztatása az FGSZ-nek nem érdeke, mivel nem keresne többet, ha általa manipulált, rosszabb minőségű terméket szállítana. Sőt, ez csökkentené az árbevételét, hisz komoly kiadást jelentene számára a manipulációhoz szükséges technikai eszközök és a hígításra használt bármilyen anyag beszerzése, nem is beszélve a szakembergárda költségéről. A földgáz minőségének ellenőrzésére a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) jogosult, nekik hatóságként is van joguk akár ellenőrzésre, és akár az adott eredmények esetén szankcionálásra. 4

5 Forrás-fogyasztás (11 pont) Acélvidék virágzó iparral rendelkezik, ami miatt sok gázt használ fel, és nagy nyereségre tesz szert. Kezdetben ezt a gázigényét saját termeléséből fedezte, de mára a készletei kifogytak, így gáz vásárlására szorul. Metánföld nagy földgázkészlettel rendelkező termelő ország, amely abból tartja fenn magát, hogy gázzal kereskedik. A két ország megállapodott egymással, hogy Metánföld a hiányzó földgázt lehetőség szerint biztosítja Acélvidék részére, aki ezért tisztességes árat fizet. A Szövetség többi tagja már csak Propánmezőtől tud vásárolni. A földgáz Tranzit provincián keresztül juthat el Metánföldről Acélvidékre a földrajzi elhelyezkedés miatt. Acélvidéknek mindenképpen ki kell elégítenie az igényét, akár Propánmezőtől is vásárolhat, ám jelenleg az onnan érkező gáz magas ára miatt ezt csak akkor teszi, ha Metánföld nem képes biztosítani a szükséges mennyiséget. Tranzit provincia engedélyezi az országon keresztül történő gáz áthaladását azzal a feltétellel, ha mindenki előre leadja a következő hétre vonatkozó gázigényét és a felhasználás típusát. SZÖVETSÉG Fontos tudnivalók Tranzit provinciával kapcsolatosan: Tranzit provincia földgázszállító vezetékének maximális szállítási kapacitása: m 3 /nap Tranzit provincia az energiaigényét megújuló energiából fedezi, így nekik nincs szükségük gázra. Amennyiben a gázigény nagyobb, mint a maximális szállítási kapacitás, akkor az azon túlmutató többlet gázt nem szállítja el Tranzit provincia. Ebben az esetben a maximális kapacitás fontossági sorrend szerint és az igényelt mennyiségek arányaiban oszlik meg. 5

6 1. 2. Fontossági sorrend Lakossági Folyamatosan kell biztosítani Ipari Ideiglenesen részben, vagy egészben felfüggeszthető a szolgáltatás Oka Az emberek nem szenvedhetnek hiányt gázban Az iparban a mennyiséget lehet csökkenteni Tranzit provincia a következő hétre az alábbi gázigényeket rögzítette: Felhasználás Gázigények (m 3 ) típusa Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Acélvidék ipari Rideghegy lakossági Üvegfalva ipari Fenyővölgy lakossági Meseország lakossági Fellegváros ipari Összesen: Az adott héten a termelők az alábbi mennyiségeket tudják biztosítani: Források (m 3 ) Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Metánföld Propánmező Összesen: Mely napon/napokon kap Acélvidék kevesebb gázt, mint az igénye? Megoldás: hétfő, kedd, csütörtök (3 pont) Azokon a napokon, ahol a gázigények összege (vagy a források összege) nagyobb, mint Tranzit provincia maximális kapacitása ( m 3 ), mert ebben az esetben a lakossági igény lesz kielégítve teljes mértékben, az ipari mennyiségek (ahová Acélvidék is tartozik) pedig csak arányaiban lesznek Tranzit provincia által gázzal ellátva. 2. Üvegfalván pénteken nem dolgoznak az emberek. A táblázat alapján legalább hány százalékkal kell Acélvidéknek a gázigényét megemelnie, hogy Tranzit provincia aznap a Szövetség többi tagja gázigényének kielégítése mellett a maximális mennyiséget szállítsa számára? (3 pont, a sárgával jelölt értékek 1-1 pontot érnek.) Megoldás: Tranzit provincia maximális kapacitása: m 3 A maximális kihasználtságig a szükséges mennyiség: Maximális kapacitás pénteki napi gázigény, azaz: ( ) = m m 3 volt Acélvidék gázigénye és m 3 -t még hozzátehet, hogy Tranzit provincia kapacitása maximálisan ki legyen használva. Igénye összesen m 3 kell legyen. Leegyszerűsítve a feladat az, hogy meghatározzuk a m 3 a m 3 -nek hány százaléka / * 100= 160% 6

7 Legalább 60%-kal kell emelnie az igényét Acélvidéknek, hogy a teljes rendszer ki legyen használva. 3. Acélvidék hány köbméter gázt fog kapni a hétfői napon Metánföld forrásából? (5 pont, a sárgával jelölt értékek 1-1 pontot érnek.) Megoldás: Teljes gázigény hétfőn= = m 3 Mivel a teljes gázigény nagyobb, mint Tranzit provincia maximális szállítási kapacitása ( m 3 ), ezért a fontossági sorrend alapján a lakossági igény teljesen ki lesz elégítve (nem megszakítható), majd az ipari mennyiségek (megszakítható) arányaiban oszlanak meg. Lakossági: = m 3 Ezeket teljesen ki kell elégíteni, így marad ipari felhasználásra: = m 3 A maradék m 3 olyan arányban oszlik meg, ahogy az ipari felhasználók leadták a hétfői napi igényeiket: = m 3 lett leadva. Az arányok: Acélvidék / /2 = 50% Üvegfalva / /5 =20% Fellegváros / /10 = 30 % Ennek alapján, a hétfői nap az ipari fogyasztók, amit kapnak a m 3 -ből: Acélvidék * 1/ m 3 Üvegfalva * 1/ m 3 Fellegváros * 3/ m 3 Hétfői napi szállítás Tranzit provincia által Felhasználás típusa Kielégített gázigények (m 3 ) Hétfő Acélvidék ipari Rideghegy lakossági Üvegfalva ipari Fenyővölgy lakossági Meseország lakossági Fellegváros ipari Összesen

8 Több a soknál (térkép) (16 pont) Jelöljétek a mellékelt térképen különböző színű kiemelőfilcekkel az alábbiakat: - pirossal a termelési pontokat (7 pont) - kékkel az FGSZ Zrt. kompresszorállomásait; - zölddel azokat a településeket, amelyek termelési és tárolási pontok is egyben! Megoldás: Térkép megoldása mellékletben. A helyes település nevek, megfelelő színnel 1-1 pontot érnek. (Hajdúszoboszlónál két színnek kell szerepelni.) Termelési pontok: Kompresszorállomások: 1. Algyő 1. Báta 2. Babócsa 2. Beregdaróc 3. Endrőd 3. Hajdúszoboszló 4. Karcag 4. Mosonmagyaróvár 5. Kenderes 5. Nemesbikk 6. Szank 6. Városföld 7. Tiszavasvári Termelés és tárolás is van: 1. Hajdúszoboszló 2. Kardoskút 3. Pusztaederics Ki tud többet Beregdarócról? (maximum 12 pont) Írjatok rövid fogalmazást a beregdaróci kompresszorállomásról, annak múltjáról, jelenéről és jelentőségéről az alábbi adatok, kulcsszavak felhasználásával! (A szövegben való szerepeltetésük nem kötelező, csupán ajánlott, mert a segítségetekre lehet.) 1977, 19,7 Mrd m 3, OKGT, %, villamosmérnök, augusztus 3., 1979, Ős- Tisza, 60 fő, közösség, innováció A fogalmazás értékeléséhez a 100 éves a magyar földgázszállítás kiadvány Beregdaróc Kompresszorállomás és Seszták Imre Kompresszorállomás c. fejezetei nyújtanak segítséget, a feladat célja, hogy saját szavaikkal minél többet visszaadjanak az ott leírtakból. 8

9 Keresztrejtvény (12 pont) minden helyes beírás 1-1 pontot ér 5. LÁNGÉSZ KERESTETIK! FGSZ vetélkedő DÖNTŐ A meghatározások alapján írjátok be a megfelelő szavakat az ábrába! 1. M A G N E T O M E T E R 2. D R A K E 3. Ü V E G H Á Z H A T Á S Ú 4. V É R A D Ó B A R Á T 5. F A J H Ő 6. B O R B Á L A 7. H U L L A D É K 8. Z A L A 9. C S Ő R É G É S Z E T 1. A földgázkutatásban használt eszköz 2. Elsőként végzett profi fúrást 3. E gázok kibocsátását folyamatosan csökkentjük 4. Ilyen díjat nyert hajdúszoboszlói üzemünk 5. Mértékegysége a J / (kg C) 6. Vállalati ünnepségünk névadója 7. Szelektíven gyűjtjük 8. E megyében jártunk 2013-ban az Energikus Település programunkkal ben indult vándorkiállításunk neve MEGOLDÁS: MEGAJOULE (1 pont) Magyarázzátok meg, mi ez! (2 pont) A Joule (jele J) a (hő)energia és a mechanikai munka mértékegysége az SI rendszerben többszöröse a megajoule, jele MJ. 1 pont jár a Joule helyes definíciójáért és 1 pont, ha tudják, hogy a mega hányszorosát jelenti. 9

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE 2014 EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok 2014............................. 06 Vezérigazgatói levél...............................................

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek próbaüzemi időszakra TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az ászf általános rendelkezései... 3 3. A szolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL. GET ADATFORGALMI RENDSZER Tanulmány. Verzió <1.0>

MAGYAR ENERGIA HIVATAL. GET ADATFORGALMI RENDSZER Tanulmány. Verzió <1.0> MAGYAR ENERGIA HIVATAL GET ADATFORGALMI RENDSZER Tanulmány Verzió Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 BEVEZETÉS... 10 1.1 ELŐZMÉNYEK... 10 1.2 A HIVATAL ELVÁRÁSAI ÉS CÉLKITŰZÉS... 11 1.2.1 A jelenlegi

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

19. célterület. I.em.

19. célterület. I.em. I Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 19. célterület A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest Monostori

Részletesebben

Energiakörkép a XXI. század elején

Energiakörkép a XXI. század elején Energiakörkép a XXI. század elején Király Márton MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222 Takarékoskodjunk az energiával! Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL

CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL SZAKDOLGOZAT Gépészmérnöki és Informatikai

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE

MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE ... COVENANT OF MAYORS EUROPEAN UNION MARTFŰ FENNTARTHATÓ ENERGETIKAI AKCIÓTERVE Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. Debrecen 2011 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN Budapest 2009. november Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült az egységes

Részletesebben

Békéscsaba Város Energiastratégiája

Békéscsaba Város Energiastratégiája Békéscsaba Város Energiastratégiája 2014. március 1 Készítette: Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. a Terra Studio Kft. közreműködésével Projektvezető: dr. Kukely György stúdióvezető

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ),

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS A Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

Folytatás a 15. oldalon

Folytatás a 15. oldalon 2. oldal ENERGIA HÍREK XXV. ÉVF 1. SZÁM Hõmennyiségmérés lakásonként A távhõ felhasználóinak régi igénye a lakásonként teljes önállóságot biztosító szolgáltatás. A fûtés esetében ez a megfelelõ mûszaki

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés A korlátos rendszer okozta problémák Összefoglaló Jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszerünk nem része a természetes rendszernek, hanem vetélytársa. Az elmúlt több száz évet a folytonos növekedés jellemezte,

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan

Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan Gyakori kérdések az energia/áram beszerzéssel kapcsolatosan Mi az, hogy villamosenergia liberalizáció? Az árampiac felszabadítását jelenti. Az Európai Unió tanácsa az Unió versenyképességének javítása

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK Készítette: dr Kriston József Budapest, 2001. augusztus 27. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

II. fejezet Hőtan. Többet gőzzel, mint erővel...

II. fejezet Hőtan. Többet gőzzel, mint erővel... II fejezet Hőtan Többet gőzzel, mint erővel Hőtan 2 Hőmérsékleti skálák, hőtágulás Az egészséges ember testhőmérséklete 98,24 F Mekkora ez a hőmérséklet Celsius-fokban? Mekkora ez az érték az abszolút

Részletesebben