Kivonat. a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat. a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02"

Átírás

1 FIB203_KIV_V02 Oldal: 1 / 13 Kivonat a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02 Célja: Az MVM PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: A jelen eljárásrend kivonat a hivatkozott eljárásrend azon szabályait, feladatait tartalmazza, melyeket a paksi atomerőmű üzemi területén munkát végző vállalkozóknak, mint szerződéses kötelezettséget be kell tartani munkavégzésük során. Amennyiben az eljárásrendet valamely egyedi szerződés meghivatkozza, az a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A kivonatot és annak módosításait az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján publikálja, az ott megjelenített verzió minden esetben az utolsó, aktuálisan érvényes verziót jelenti. Módosítások jegyzéke: Verziószám: Módosítás rövid leírása: Módosított oldalak: Dátum: V02 Készült a FIB203_ELJ_V03 szerint

2 FIB203_KIV_V02 Oldal: 2 / A folyamat célja KIVONAT a FIB203 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére Az MVM PA Zrt., valamint a működési területén munkát végző vállalkozások, továbbá a munkavállalók fizikai vagyonának, értékeinek védelme az atomerőmű zavartalan, biztonságos üzemeltetése és a rend fenntartása érdekében megfogalmazott szabályok leírása. 2. A folyamat eljárásrendjének és vonatkozó végrehajtási utasításainak összefoglaló leírása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területére, anyagot, tárgyi eszközt beszállítani, illetve onnét kiszállítani csak a rendészeti szervezet tudtával, és jóváhagyásával engedélyezett. Tilos a munkáltató üzemi területére behozni munkába járáshoz, illetve munkavégzéshez nem szükséges olyan dolgokat, amelyek rendszerint nem használatosak munkavégzés közben és nem tartoznak a szokványos ruházati és személyi felszerelési tárgyak közé. Tilos az üzemi területre értékesítés céljából élelmiszerek, ruházati cikkek, műszaki termékek, illetve ilyen cél hiányában is olyan szellemi termékek, reklámok, propagandaanyagok behozatala, melyek a munkavállaló társaságon kívüli üzleti, pártpolitikai tevékenységéhez kapcsolódnak. A szokványos ruházati és személyi felszerelési tárgyak körét meghaladó értékeket a munkáltató által a beléptetési pontok mellett üzemeltetett tároló-szekrényekben kell elhelyezni. E szabályok megszegése esetén a munkáltatót nem terheli vétkességre tekintet nélküli teljes felelősség a bevitt tárgyak tekintetében. Szállítási engedély nélkül szállítható a kommunális (konténeres) hulladék, a zsákos inaktív hulladék, az ásvány- és szódavíz ellátás göngyölegei, a túrajáratos büféáru. Ugyancsak külön írásos engedély nélkül szállíthatók ki és be mobiltelefonok, személyhívók, menedzser-kalkulátorok, zsebszámológépek, diktafonok, külső adathordozók (floppyk, CD-k, DVD, videó- és magnókazetták, pendrive, külső winchester) Egyedi elbírálás alapján a rendészeti szervezet vezető és a vagyonvédelmi szakterület felelősök engedélyével be illetve kiszállított anyagok ( pl. virág, sajtótermék stb.).

3 FIB203_KIV_V02 Oldal: 3 / A személyek, gépjárművek, szállítmányok tételes ellenőrzése Az erőmű területére/ről/ be- és kilépni szándékozóknál a táskák ellenőrzését a rendészeti ellenőrzők végzi. Feliratok figyelmeztetnek arra, hogy a táskát az átjárón való áthaladáskor az áthaladó személy kinyitott állapotban köteles a rendészeti ellenőrzőnek bemutatni. Amennyiben a rendészeti ellenőrző a személy viselkedésében, vagy az általa szállított tárgyak tekintetében rendellenességet észlel, a személyt feltartóztatja, és az arra rendszeresített külön helyiségben csomag és ruházat átvizsgálást kezdeményez. Az MVM PA Zrt. területére anyag és tárgyi eszköz be- ill. kiszállítása az F1, F2, illetve az Északi beléptetési pontokon lehetséges. A szállítást a rendészeti szervezet tudtával és ellenőrzése mellett az erre rendszeresített nyomtatványokkal lehet végrehajtani. A szállítmányok ellenőrzését végző személy egyezteti a jármű rakományát, vagy a személyi beléptetési ponton történő szállítás esetén a bemutatott tárgyat/tárgyakat a szállítási engedélyen szereplő tételekkel. A rendészeti ellenőrző csak szabályosan kitöltött és aláírt, a szükséges azonosítási adatokat tartalmazó szállítási okmányokat fogadhat el kezelésre. Kiszállításnál a beléptetési pontokon azon javítani, módosítani, vagy utólag kiegészítést tenni tilos! A jelentős mennyiségű, nagy tételszámú kiszállításkor a rendészeti szervezet lehetőséget biztosít arra, hogy előzetesen egyeztetett időpontban az ellenőrzés végrehajtása a beléptetési pontokon kívül történjen. Ebben az esetben a szállítmány zárását úgy kell megoldani, hogy abban a beléptetési pontokon történő áthaladásig változás ne történhessen. A gépjármű ellenőrzését a gépjármű vezető jelenlétében és közreműködésével kell végrehajtani. Az ellenőrzést végrehajtó személy határozza meg az ellenőrizni kívánt helyeket, a járművezető pedig köteles azt nyitni illetve megmutatni. A gépjármű vezető a be- illetve kilépés előtt a járművet a tőle elvárható gondossággal köteles átvizsgálni azért, hogy azon nincs-e olyan tárgy vagy eszköz melynek szállítása engedélyhez kötött. Ha ennek ellenére a rendészeti ellenőrző szabálytalanságot tapasztal, azért a felelősség a gépjármű vezetőt terheli. Amennyiben a szállítással megbízott személy a tárgyak, eszközök, anyagok szállításához szükséges okmányokkal nem rendelkezik, a rendészeti ellenőrzők a szállítást felfüggeszti, és a szükséges intézkedéseket megteszi. Megfelelően kitöltött okmányok nélkül a szállítást megkezdeni nem lehet. A szabálytalan kiszállítás kísérletéről a rendészeti szervezet vezetője az illetékes munkahelyi vezetőnél írásban kezdeményezi az eset kivizsgálását és a szükséges felelősségre vonást. A kivizsgálás eredményéről és a felelősségre vonás mértékéről a rendészeti szervezetet értesíteni kell.

4 FIB203_KIV_V02 Oldal: 4 / A szállítási engedélyek aláírási jogosultságának jóváhagyása, engedélyezése Aláírási jogosultság kérhető az őrzött és a felügyelt üzemi területre. Írásbeli kérelem alapján az MVM PA Zrt. és az MVM Cégcsoport alkalmazásában állók aláírási jogosultságát a rendészeti szervezet vezetője jóváhagyja és aktualizálja. A szerződéses partnerek kiszállítási engedélyezésének jogosultságára irányuló kérelmét egyedi elbírálás alapján engedélyezi (maximum 2 fő cégenként, illetve szakágazatonként). Az aláírási jogosultság ellenőrzésének céljából a rendészeti szervezethez aláírás mintát ami nem azonos a kézjeggyel (szignó) kell eljuttatni, melynek egyedi azonosításra alkalmasnak, más személy részére nehezen utánozhatónak kell lennie. Az aláírás megváltoztatása esetén a rendészeti szervezet vezetőjének küldött feljegyzésben soron kívül kezdeményezni kell az aláírás minta cseréjét. A rendészeti szervezet vezetője meghatározza, hogy az engedélyezési jogosultság mely területre érvényes Az állandó szállítási engedéllyel történő szállítás A szakmai szervezet vezetőjének javaslata alapján a rendészeti szervezet vezetője engedélyezheti a napi rendszerességgel ki- illetve beszállított anyagok, eszközök mozgatásához a FIB203_NY01_Állandó ki/be szállítási engedély anyagok, szerszámok, számítástechnikai adathordozók mozgatásához című nyomtatvány használatát, amennyiben az azon feltüntetett mennyiség megegyezik a ténylegesen szállított mennyiséggel, vagy annál kevesebb. A szakmai szervezet vezetője a szállítási engedélyeket azok érvényességének lejárta előtt felülvizsgálja, indokoltság esetén új engedélyt állít ki. Az engedélyek a szállítások indokoltságáig, de maximum a kiállítástól számított egy évig érvényesek Beszállítás szállítási engedéllyel A FIB203_NY02 Szállítási engedéllyel való anyagbeszállítás engedélyezése nincsen vezetői szinthez kötve, viszont a szállítónak az engedély aláírásával minden esetben nyilatkozni kell a szállítás jogosságáról, szabályosságáról és megtörténtéről. A rendészeti ellenőrzők által kezelt engedély az esetleges későbbi kiszállítás során az eredet igazolására szolgáló okmány, ami a

5 FIB203_KIV_V02 Oldal: 5 / 13 kiszállítás végrehajtását nagymértékben megkönnyíti. Az okmány megőrzése a szállítást végző érdeke. Beszállításkor a FIB203_NY02_Szállítási engedély a beléptetési pontokon is kitölthető. A nyomtatványon szereplő rovatok értelemszerű kitöltésével a FIB203_NY02_Szállítási engedélyen fel kell tüntetni: anyagszállítás esetén az anyag azonosítható módon történő leírását (méretek, szín stb.) tárgyi eszköz szállítása esetén a tárgyi eszköz azonosítható módon történő leírását, vagy a tárgyi eszköz leltári, vagy nyilvántartási számát, vámárú szállítása esetén az árukísérő bizonylatot Az MVM PA Zrt. területén belüli szállítások nyilvántartása és ellenőrzése Azért, hogy az őrzött üzemi és a felügyelt terület határán kialakított beléptetési ponton (F3) a külső beléptetési pontokon alkalmazotthoz hasonló szakmai alapossággal lehessen az ellenőrzést végezni, ott a belső szállításokat dokumentálni kell. E célra a FIB203_NY03_Belső szállítási engedély szolgál, amit az F3 beléptetési ponton kell használni az anyagok, eszközök mind MVM PA Zrt.-os, mind külsős szervezet, vagy vállalkozás általi belső mozgatás során. A FIB203_NY03_Belső szállítási engedély hárompéldányos, többszínnyomású, sorszámozott, önindigós kivitelben készül. Hozzáférésére, kitöltésére és kezelésére vonatkozóan az előírások megegyeznek a szállítási engedélynél leírtakkal. A FIB203_NY03_Belső szállítási engedélyt beszállításkor engedélyeztetni nem kell, viszont a szállítónak az engedély aláírásával minden esetben nyilatkozni kell a szállítás jogosságáról, szabályosságáról és megtörténtéről. Az I. zónából történő kiszállításkor szállítási engedély kitöltése nem szükséges, a dozimetriai engedély elegendő. Mivel ezen okmány mind a rendészeti szervezet, mind a szállító számára alkalmas a belső anyagmozgatás utólagos nyomon követésére is, a FIB203_NY03_Belső szállítási engedélyek rendészeti példányát egy évig meg kell őrizni.

6 FIB203_KIV_V02 Oldal: 6 / 13 A FIB203_NY03_Belső szállítási engedéllyel történő anyag, eszköz kiszállításhoz szintén mellékelni kell a beszállítást (eredetet) igazoló okmányt (leltárív, anyagkivétjegy, eladási bizonylat másolat, tárgyi eszköz nyilvántartó másolat, az átvevő raktáros által aláírt és bélyegzett szállítási dokumentum). Ennek hiányában az MVM Cégcsoporthoz tartozó vállalatok esetén az engedélyező és egy tőle magasabb szintű vezető együttes aláírásával, külső cégek szállítása esetén az érintett és az MVM PA Zrt. vagy az MVM Cégcsoporthoz tartozó foglalkoztató szervezetnél aláírási jogkörrel rendelkezők együttes aláírásával végezhető kiszállítás. Technológiáról leszerelt berendezések esetében kiszállítást engedélyezhet főmunkaidőn kívül a bázisvezető is. A külső beléptetési pontokon (F1, F2, Északi) használható FIB203_NY02_Szállítási engedély nem használható FIB203_NY03_Belső szállítási engedélyként, a FIB203_NY03_Belső szállítási engedély nem alkalmas a külső (F1, F2, Északi) beléptetési pontokon történő szállításra, de a FIB203_NY02_Szállítási engedély mellékletét képezheti Kiszállítás szállítási engedéllyel Az anyagok, eszközök üzemi és beruházási területről való kiszállítása nem esik időbeni korlátozás alá. A FIB203_NY02_Szállítási engedély okmányok hárompéldányos, többszínnyomású, sorszámozott, önindigós kivitelben készülnek. Nyomdai úton való előállításukról és a beléptetési pontoknál történő hozzáféréséről a rendészeti szervezet gondoskodik. Az azonos sorszámú szállítási engedély példányait mindenben egyezően úgy kell kitölteni, hogy az írás olvasható, a megnevezés egyértelmű, valamennyi lapon jól látható legyen. A rendészeti ellenőrző csak szabályosan kitöltött és aláírt, a szükséges azonosítási adatokat tartalmazó szállítási okmányokat fogadhat el kezelésre. A kiszállításkor a beléptetési pontokon azon javítani, módosítani, vagy utólag kiegészítést tenni tilos! Az aláírási jogkörrel nem rendelkező külső vállalkozások kiszállításra szóló FIB203_NY02_szállítási engedélyét eredetet igazoló okmány megléte esetén a foglalkoztató partner ilyen aláírási joggal rendelkező vezetője írhatja alá. Az aláírási jogosultsággal rendelkező külsős cégek kijelölt vezetői az alábbiak szerint jogosultak kiszállítást engedélyezni, saját tulajdonú eszközök, anyagok tekintetében:

7 FIB203_KIV_V02 Oldal: 7 / 13 Északi beléptetési ponton át, ha a telep a felügyelt (beruházási) területen van, F2 beléptetési ponton át, ha a telep az őrzött üzemi területen van. Az összes kiszállítási engedély rendészeti példánya mellett szerepeltetni kell a beszállítás (eredet) tényét igazoló okmányt, melyről fénymásolat is elfogadható, amennyiben az engedélyező azt aláírásával hitelesíti. A beszállítás tényét igazoló okmányként a beszállítási engedély mellett el kell fogadni a leltárív, anyagkivétjegy, eladási bizonylat, tárgyi eszköz nyilvántartó másolat, az átvevő raktáros által aláírt és bélyegzett szállítási dokumentumot is. Ezek hiánya esetén a szállítási engedélyen tett MVM PA Zrt-s vagy MVM Cégcsoportos nyilatkozat és az "Engedélyező" rovat kitöltése együttesen teszi lehetővé a kiszállítást. Eredetet igazoló okmány hiánya esetén a származás igazolására jogosultak: Az MVM Cégcsoporthoz tartozó vállalatok esetén az engedélyezőtől magasabb szintű vezető. Az őrzött üzemi területről történő kiszállításkor külsős cégek esetén MVM PA Zrt.-s vagy az MVM Cégcsoporthoz tartozó foglalkoztató szervezetnél aláírási jogosultsággal rendelkezők ( Külsős cég esetén MVM PA Zrt.-s vagy MVM Cégcsoportos foglalkoztató szervezet engedélyezője ). Északi beléptetési ponton át, ha a külsős cég telephelye a felügyelt területen van, az eredet igazolására a cég aláírási jogkörrel rendelkező engedélyezői jogosultak. Veszélyes hulladék eredetének igazolásához a környezetvédelmi területet felügyelő szervezet dolgozóinak aláírása szükséges. Az eredetet igazoló okmány hiányával történő kiszállítást csak az engedélyező és az eredet igazolására jogosultak együttes aláírásával és szervezeti egységük együttes bélyegző lenyomatával ellátott FIB203_NY02_Szállítási engedéllyel lehet végrehajtani. El nem hárítható akadály esetén, halaszthatatlan szállításnál a rendészeti szervezet vezetője bármely szállítás engedélyezésére jogosult. A származás igazolására jogosultak csak a szabályosan és hiánytalanul kitöltött FIB203_NY02_Szállítási engedélyt és a FIB203_NY03_Belső szállítási engedélyt írhatják alá. Az engedélyezés során valamennyi lapot el kell látni a szállításért felelős szervezet bélyegzőlenyomatával. Az engedélyezőnek a nyomtatvány-garnitúra aláírásakor meg kell győződnie arról, hogy a feltüntetett és a ténylegesen kiszállítandó mennyiség egyezik-e, illetve, hogy a kitöltés nem ad-e módot újabb tétel "beszúrására". A szállítólevél és a hozzá esetlegesen tartozó lista (jegyzék) összetartozását a szállítólevél sorszámának feltüntetésével és az engedélyező aláírásával kell biztosítani.

8 FIB203_KIV_V02 Oldal: 8 / Állványanyag kiszállítása szállítási engedéllyel Külsős cégek által az üzemi területre könnyűállvány anyagokat (szerkezeteket) beszállítani, onnan kiszállítani munkanapokon 5 50 és óra között színbejelölésekkel ellátva lehet, mely lehetővé teszi az állványanyagok (szerkezetek) elkülönítését. Az állványanyag ki/be szállítása csak az építészeti tevékenységeket végrehajtó szervezet által a kiszállítás helyszínén ellenjegyzett, érvényes FIB203_NY02_Szállítási engedély birtokában történhet További vagyonvédelmi szabályok A konténerek telepítésének szabályai Külső vállalkozók számára megfelelő szerződések megléte esetén az MVM PA Zrt. engedélyezi és lehetővé teszi, hogy a munkájukhoz meghatározott időszakra, szerszámok és anyagok tárolására és a munkások tartózkodására szolgáló barakkokat (konténereket) használjanak. Ez történhet a saját tulajdonukban levő, az MVM PA Zrt. építész műszaki szervezet által előírt követelményeknek (típus, állapot) megfelelő konténerek beszállítása és letelepítése révén, ill. az MVM PA Zrt.-től bérleti díj ellenében igényelt, bérleti szerződés keretében használat konténerek révén. Külső vállalkozók által beszállított konténert telepíteni csak a munka- és tűzvédelmi, a szolgáltatási, az építészeti és a rendészeti szervezet együttes hozzájárulásával lehet. A telepítés iránti igény benyújtható a munka- és tűzvédelmi szervezetre, vagy a rendészeti szervezetre, a telepítés tervezett időpontját minimum 3 nappal megelőzően. A telepítés iránti igényben meg kell határozni a telepítés javasolt helyét, a munka befejezésének várható időpontját. Az engedélyezést követően az építészeti szervezet telepítési engedélyt és a konténer azonosítására szolgáló genplán kódot ad ki, melyet a tulajdonos cég és a felelős személy nevével, telefonszámával együtt a konténeren jól látható helyen kell elhelyezni. Ideiglenes telepítési engedély a vonatkozó szerződés teljesítésének időpontjáig, de legfeljebb a tárgyév december 15- éig adható. Az engedély indokolt esetben történő meghosszabbítása iránti igényt - annak lejárta előtt - a tulajdonos cégnek a rendészeti szervezethez kell benyújtania. Konténert az MVM PA Zrt. területére az engedély birtokában lehet beszállítani, az abban foglalt szabályokat be kell tartani, kiszállításkor és zónahatáron történő átszállításkor a telepítési engedélyt, genplán kódot a rendészeti ellenőrzőknek le kell adni. A konténerek mozgatása, ismételt telepítése újabb engedélyezési eljárás lefolytatásához kötött. Amennyiben a konténer az üzemcsarnokban vagy az ellenőrzött zónában kerül elhelyezésre, azt a területért felelős szervezet vezetője engedélyezi. Ebben az esetben a konténerek szállítása szállító levéllel történik.

9 FIB203_KIV_V02 Oldal: 9 / A területen belüli vagyonvédelmi tevékenység, célellenőrzések Az atomerőmű, valamint a társaság területén munkát végző személyek, szervezetek vagyonának megóvása nem kizárólag a rendészeti szervezet feladata. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén, valamennyi munkát végző személy, tekintet nélkül a foglalkoztató szervezettől, a betöltött munkakörétől, a munkavégzésének helyétől és idejétől köteles, a rábízott vagyont, értéket megóvni, a biztonságot veszélyeztető körülményeket, cselekményeket, a társaság működése, üzleti tevékenysége során tapasztalt szabálytalanságokat, hiányosságokat munkahelyi felettesének vagy a biztonságért felelős vezetőnek haladéktalanul bejelenteni. A területen tárolt értékek megóvása az eszközt birtokló gazdaszervezet, vállalkozás, személy feladata. Ezen szempontok figyelembevételével a rendészeti szervezet, egyéb feladatai mellett, felügyeleti, szakértői, szakmai véleményezési feladatokat lát el. A vagyonvédelmi szakterület felelősök az MVM PA Zrt. tulajdonában lévő területeken, és az azokon található objektumokban célellenőrzéseket végeznek. Az ellenőrzés során átvilágított területek az előző évben feltárt hiányosságok visszaellenőrzése, a várható problémák megelőzése, jogellenes vagyonelleni tevékenység felderítése céljából történnek kiválasztásra. Az MVM PA Zrt. szervezeteinek, valamint a külső vállalkozásoknak a törvényességet szem előtt tartva, közre kell működniük az ellenőrzés során A vagyonelleni cselekmények bejelentése A paksi atomerőmű területén a munkavállaló kötelessége a tudomására jutott vagyonelleni cselekményeket azonnal jelezni a felettes munkahelyi vezetőjének, vagy a rendészeti szervezetnek. Amennyiben a létesítményben bárki jogsértő magatartásra utaló nyomokat észlel (pl. feltört zár, felfeszített ajtó), vagy erről értesítik és nincs sérült vagy más elhárítandó veszélyhelyzet azonnal értesíteni kell a rendészeti szervezetet. Az érintett helyiségbe, építménybe a nyomok megőrzése és a helyszín változatlanul hagyása érdekében nem szabad belépni. Ne kezdjék meg a károk, hiányzó értékek felmérését addig, amíg azt a rendészeti szervezettel nem egyeztették. A helyiség, létesítmény környezetében is fontos nyomok (pl. lábnyom a talajon, az ablakpárkányon, mászási nyomok a kerítésen) lehetnek, így ügyelni kell arra, hogy azok a helyszíni szemléig szintén ne sérüljenek.

10 FIB203_KIV_V02 Oldal: 10 / 13 Az érintett személy a bejelentést megteheti főmunkaidőben a vagyonvédelmi szakterület felelősök, vagy a rendészeti szervezet telefonszámain, főmunkaidőn kívül az őrség központi telefonszámán. A bejelentett eseményt minden esetben meg kell erősíteni a rendészeti szervezet vezetője részére megküldött feljegyzés formájában. A feljegyzést a káresemény észlelését követő munkanapon kell eljuttatni. A feljegyzésnek tartalmaznia kell: - A káresemény leírását, - A kár tárgyának beazonosíthatóságát szolgáló adatokat és annak becsült értékét, - A kár helyszínét és időpontját, - A károsult nevét, elérhetőségét, - A bejelentő nevét, elérhetőségét, - Korábban szóban tett bejelentés esetén az azt fogadó nevét. A rendészeti szervezethez tett bejelentést a szervezet vezetője továbbítja a vagyonvédelmi szakterület felelős felé, aki a már a tudomására jutást követően megkezdi az esemény kivizsgálását, a vizsgálatot saját hatáskörben elvégzi, a megállapításokat a rendészeti szervezet vezetője felé jelzi A talált tárgyak kezelése Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén, vagy az erőművel összefüggésbe hozható, talált tárgyak esetén azokat az atomerőmű beléptetési pontjain le kell adni. A tárgy átvételét a rendészeti ellenőrző jegyzőkönyvben dokumentálja, és azt a rendészeti szervezet részére átadja. A rendészeti szervezet a tárgy leírását az erőmű intranet rendszerén megjeleníti. A talált tárgyak felügyeletét a vagyonvédelmi szakterület felelős látja el. Megfelelő beazonosítás és dokumentálást követően, az nála átvehető. Törvényben meghatározott bűncselekményi értékhatárt meghaladó értékű tárgyakat a szakterület felelős 8 napon belül a Polgármesteri Hivatalban leadja.

11 FIB203_KIV_V02 Oldal: 11 / A szervezeti egységek belső helyiségeinek zárása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén található helyiségek zárására, nyitására vonatkozó általános szabályok: A helyiségek nyitását megelőzően a nyitásra jogosult személy: - a helyiséghez tartozó nyílászárók és rácsok sértetlenségét minden alkalommal ellenőrzi - jogsértő magatartás vagy jelenség észlelésekor a szervezeti egység vezetőjét és a rendészeti szervezetet haladéktalanul értesíti. Annak a helyiségnek a nyílászáróit, ahol munkavégzés nem folyik, zárva kell tartani. Gondoskodni kell továbbá munkavégzés alatt is annak a helyiségnek a zárva tartásáról, amelyeket rövidebb időre elhagynak, vagy amelyet csak ideiglenesen vesznek igénybe. A zárt területekre bevezető bejáratokat állandóan zárva kell tartani. Záráskor a helyiség zárására jogosult személy köteles: - meggyőződni arról, hogy a zárásra kerülő területen senki nem maradt bent; - nyílt lángot vagy más gyújtóforrást eloltani; - gondoskodni a víz-, és gázcsapok elzárásáról; - bezárni az ablakokat, belső nyílászárókat; - ellenőrizni az elektromos berendezéseket, azokat - a szünetmentes áramforrásra kapcsolt eszközök (Pl.: riasztórendszer, folyamatos üzemű informatikai eszközök, FAX készülék) és a folyamatos üzemű elektromos készülékek (Pl.: hűtőszekrény) kivételével - kikapcsolni, áramtalanítani; - az éjszakai üzemmódban működő riasztó berendezést üzembe helyezni Az értékmegőrző szekrény kezelési rendje Az értékmegőrző szekrények az F1, F2, F3, F4 beléptetési pontokon és az Eü. Laborépület 5.40 szintjén üzemelnek. A szekrény kulcsai a rendészeti ellenőrzőknél vannak elhelyezve. A szekrények kezelése, a kulcs kiadása és visszavétele minden tárolóhelyen ugyanaz. A szekrényeket a munkavállalók legfeljebb 24 óra időtartamra vehetik igénybe. A rendészeti ellenőrzők szolgálatban lévő vezetői minden éjszaka ellenőrzik a tároló-szekrény szabályos, időkorláton belüli használatát. A rendellenes használatáról a rendészeti szervezet felé jelentést tesznek. Időtúllépés esetén a rendészeti szervezet telefonon, sikertelenség esetén

12 FIB203_KIV_V02 Oldal: 12 / 13 levélben kéri fel a használót a tárolószekrény felszabadítására. Amennyiben ezen intézkedések nem vezetnek eredményre, a kulcsot felvevő személy belépője ideiglenesen letiltásra kerül Az öltözőszekrények ellenőrzése Az öltözőszekrények ellenőrzésének célja elsősorban azok rendeltetés szerinti használatának kikényszerítése. Az öltözőszekrény a munkába járással, a munkavégzés utáni tisztálkodással kapcsolatos szokásos dolgok átmeneti tárolására szolgál. Nem lehet benne olyan személyes tulajdonú dolog, aminek az üzemi területre való behozatala tiltott, de nem lehet benne olyan tárgy, anyag sem, aminek a területről való kivitele engedélyhez kötött, s az öltözőszekrény tulajdonosa ezzel az engedéllyel nem rendelkezik. Az öltözőszekrények ellenőrzése csak az adott terület "gazdaszervezete" képviselőjének jelenlétében hajtható végre. A nem személyes holmik átvizsgálásához a szekrény tulajdonosának jelenléte nem feltétlenül szükséges, de a zsebek átvizsgálásához már igen. 3. A folyamat vonatkozó nyomtatványai A tárgyi fejezetben meghivatkozott nyomtatványokat a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Melléklet száma FIB203_NY01 FIB203_NY02 FIB203_NY03 Melléklet megnevezése Állandó ki/be szállítási engedély anyagok, szerszámok, számítástechnikai adathordozók mozgatásához Szállítási engedély Belső szállítási engedély 3.1 A FIB203_NY01 számú nyomtatvány szerepe Ezt a nyomtatványt a napi rendszerességgel ki- illetve beszállított anyagok, eszközök mozgatásához szükséges használni. 3.2 A FIB203_NY02 számú nyomtatvány szerepe Ezt a nyomtatványt az F1, F2 és az Északi beléptetési pontoknál kell használni az anyagok, eszközök ki- illetve beszállításakor.

13 FIB203_KIV_V02 Oldal: 13 / A FIB203_NY03 számú nyomtatvány szerepe Ezt a nyomtatványt az őrzött üzemi és a felügyelt terület határán kialakított beléptetési ponton (F3) kell használni az anyagok, eszközök belső szállításának dokumentálására. 4. A folyamat vonatkozó mellékletei A tárgyi fejezetben meghivatkozott mellékleteket a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Nincs Melléklet száma Melléklet megnevezése 5. Jelen kivonat mellékletei Nincs Száma Megnevezése

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014.

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2014. Készítette: Ellenőrizte: Hatályos: 2014. február 01. Ezen Szabályozás a MIVÍZ Kft. szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék KERESKEDŐI BANKKÁRTYA ELFOGADÁSI SZOLGÁLTATÁS... 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Q&C Webshop Üzletszabályzat

Q&C Webshop Üzletszabályzat A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata Q&C Webshop Üzletszabályzat Hatálya: 2011. június 1.-jétől Készítés dátuma: 2011.05.01. Tartalomjegyzék A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata, szolgáltatásaival

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015.

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. december

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) Méltóság és Biztonság 1 / 8 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek (TÁSZF)

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság

SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság SE Szolgáltatási Szabályzat Operatív Főigazgatóság BUDAPEST 2014 TARTALOM BEVEZETŐ... 4 1. FOGALMAK... 5 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 7 3. BIZTONSÁGTECHNIKAI, LOGISZTIKAI ÉS SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁGI BELSŐ

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c.

XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az eljárást készítette: Krejcár Ottmárné (Intézményi Adatvédelmi Felelős) Varga Tünde (Intézményi Adatvédelmi Megbízott) Dátum: 2013.08.06. A dokumentáció kódja MSZ-10 Változat száma

Részletesebben

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet

190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben