Kivonat. a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat. a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02"

Átírás

1 FIB203_KIV_V02 Oldal: 1 / 13 Kivonat a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02 Célja: Az MVM PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: A jelen eljárásrend kivonat a hivatkozott eljárásrend azon szabályait, feladatait tartalmazza, melyeket a paksi atomerőmű üzemi területén munkát végző vállalkozóknak, mint szerződéses kötelezettséget be kell tartani munkavégzésük során. Amennyiben az eljárásrendet valamely egyedi szerződés meghivatkozza, az a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A kivonatot és annak módosításait az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a honlapján publikálja, az ott megjelenített verzió minden esetben az utolsó, aktuálisan érvényes verziót jelenti. Módosítások jegyzéke: Verziószám: Módosítás rövid leírása: Módosított oldalak: Dátum: V02 Készült a FIB203_ELJ_V03 szerint

2 FIB203_KIV_V02 Oldal: 2 / A folyamat célja KIVONAT a FIB203 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére Az MVM PA Zrt., valamint a működési területén munkát végző vállalkozások, továbbá a munkavállalók fizikai vagyonának, értékeinek védelme az atomerőmű zavartalan, biztonságos üzemeltetése és a rend fenntartása érdekében megfogalmazott szabályok leírása. 2. A folyamat eljárásrendjének és vonatkozó végrehajtási utasításainak összefoglaló leírása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területére, anyagot, tárgyi eszközt beszállítani, illetve onnét kiszállítani csak a rendészeti szervezet tudtával, és jóváhagyásával engedélyezett. Tilos a munkáltató üzemi területére behozni munkába járáshoz, illetve munkavégzéshez nem szükséges olyan dolgokat, amelyek rendszerint nem használatosak munkavégzés közben és nem tartoznak a szokványos ruházati és személyi felszerelési tárgyak közé. Tilos az üzemi területre értékesítés céljából élelmiszerek, ruházati cikkek, műszaki termékek, illetve ilyen cél hiányában is olyan szellemi termékek, reklámok, propagandaanyagok behozatala, melyek a munkavállaló társaságon kívüli üzleti, pártpolitikai tevékenységéhez kapcsolódnak. A szokványos ruházati és személyi felszerelési tárgyak körét meghaladó értékeket a munkáltató által a beléptetési pontok mellett üzemeltetett tároló-szekrényekben kell elhelyezni. E szabályok megszegése esetén a munkáltatót nem terheli vétkességre tekintet nélküli teljes felelősség a bevitt tárgyak tekintetében. Szállítási engedély nélkül szállítható a kommunális (konténeres) hulladék, a zsákos inaktív hulladék, az ásvány- és szódavíz ellátás göngyölegei, a túrajáratos büféáru. Ugyancsak külön írásos engedély nélkül szállíthatók ki és be mobiltelefonok, személyhívók, menedzser-kalkulátorok, zsebszámológépek, diktafonok, külső adathordozók (floppyk, CD-k, DVD, videó- és magnókazetták, pendrive, külső winchester) Egyedi elbírálás alapján a rendészeti szervezet vezető és a vagyonvédelmi szakterület felelősök engedélyével be illetve kiszállított anyagok ( pl. virág, sajtótermék stb.).

3 FIB203_KIV_V02 Oldal: 3 / A személyek, gépjárművek, szállítmányok tételes ellenőrzése Az erőmű területére/ről/ be- és kilépni szándékozóknál a táskák ellenőrzését a rendészeti ellenőrzők végzi. Feliratok figyelmeztetnek arra, hogy a táskát az átjárón való áthaladáskor az áthaladó személy kinyitott állapotban köteles a rendészeti ellenőrzőnek bemutatni. Amennyiben a rendészeti ellenőrző a személy viselkedésében, vagy az általa szállított tárgyak tekintetében rendellenességet észlel, a személyt feltartóztatja, és az arra rendszeresített külön helyiségben csomag és ruházat átvizsgálást kezdeményez. Az MVM PA Zrt. területére anyag és tárgyi eszköz be- ill. kiszállítása az F1, F2, illetve az Északi beléptetési pontokon lehetséges. A szállítást a rendészeti szervezet tudtával és ellenőrzése mellett az erre rendszeresített nyomtatványokkal lehet végrehajtani. A szállítmányok ellenőrzését végző személy egyezteti a jármű rakományát, vagy a személyi beléptetési ponton történő szállítás esetén a bemutatott tárgyat/tárgyakat a szállítási engedélyen szereplő tételekkel. A rendészeti ellenőrző csak szabályosan kitöltött és aláírt, a szükséges azonosítási adatokat tartalmazó szállítási okmányokat fogadhat el kezelésre. Kiszállításnál a beléptetési pontokon azon javítani, módosítani, vagy utólag kiegészítést tenni tilos! A jelentős mennyiségű, nagy tételszámú kiszállításkor a rendészeti szervezet lehetőséget biztosít arra, hogy előzetesen egyeztetett időpontban az ellenőrzés végrehajtása a beléptetési pontokon kívül történjen. Ebben az esetben a szállítmány zárását úgy kell megoldani, hogy abban a beléptetési pontokon történő áthaladásig változás ne történhessen. A gépjármű ellenőrzését a gépjármű vezető jelenlétében és közreműködésével kell végrehajtani. Az ellenőrzést végrehajtó személy határozza meg az ellenőrizni kívánt helyeket, a járművezető pedig köteles azt nyitni illetve megmutatni. A gépjármű vezető a be- illetve kilépés előtt a járművet a tőle elvárható gondossággal köteles átvizsgálni azért, hogy azon nincs-e olyan tárgy vagy eszköz melynek szállítása engedélyhez kötött. Ha ennek ellenére a rendészeti ellenőrző szabálytalanságot tapasztal, azért a felelősség a gépjármű vezetőt terheli. Amennyiben a szállítással megbízott személy a tárgyak, eszközök, anyagok szállításához szükséges okmányokkal nem rendelkezik, a rendészeti ellenőrzők a szállítást felfüggeszti, és a szükséges intézkedéseket megteszi. Megfelelően kitöltött okmányok nélkül a szállítást megkezdeni nem lehet. A szabálytalan kiszállítás kísérletéről a rendészeti szervezet vezetője az illetékes munkahelyi vezetőnél írásban kezdeményezi az eset kivizsgálását és a szükséges felelősségre vonást. A kivizsgálás eredményéről és a felelősségre vonás mértékéről a rendészeti szervezetet értesíteni kell.

4 FIB203_KIV_V02 Oldal: 4 / A szállítási engedélyek aláírási jogosultságának jóváhagyása, engedélyezése Aláírási jogosultság kérhető az őrzött és a felügyelt üzemi területre. Írásbeli kérelem alapján az MVM PA Zrt. és az MVM Cégcsoport alkalmazásában állók aláírási jogosultságát a rendészeti szervezet vezetője jóváhagyja és aktualizálja. A szerződéses partnerek kiszállítási engedélyezésének jogosultságára irányuló kérelmét egyedi elbírálás alapján engedélyezi (maximum 2 fő cégenként, illetve szakágazatonként). Az aláírási jogosultság ellenőrzésének céljából a rendészeti szervezethez aláírás mintát ami nem azonos a kézjeggyel (szignó) kell eljuttatni, melynek egyedi azonosításra alkalmasnak, más személy részére nehezen utánozhatónak kell lennie. Az aláírás megváltoztatása esetén a rendészeti szervezet vezetőjének küldött feljegyzésben soron kívül kezdeményezni kell az aláírás minta cseréjét. A rendészeti szervezet vezetője meghatározza, hogy az engedélyezési jogosultság mely területre érvényes Az állandó szállítási engedéllyel történő szállítás A szakmai szervezet vezetőjének javaslata alapján a rendészeti szervezet vezetője engedélyezheti a napi rendszerességgel ki- illetve beszállított anyagok, eszközök mozgatásához a FIB203_NY01_Állandó ki/be szállítási engedély anyagok, szerszámok, számítástechnikai adathordozók mozgatásához című nyomtatvány használatát, amennyiben az azon feltüntetett mennyiség megegyezik a ténylegesen szállított mennyiséggel, vagy annál kevesebb. A szakmai szervezet vezetője a szállítási engedélyeket azok érvényességének lejárta előtt felülvizsgálja, indokoltság esetén új engedélyt állít ki. Az engedélyek a szállítások indokoltságáig, de maximum a kiállítástól számított egy évig érvényesek Beszállítás szállítási engedéllyel A FIB203_NY02 Szállítási engedéllyel való anyagbeszállítás engedélyezése nincsen vezetői szinthez kötve, viszont a szállítónak az engedély aláírásával minden esetben nyilatkozni kell a szállítás jogosságáról, szabályosságáról és megtörténtéről. A rendészeti ellenőrzők által kezelt engedély az esetleges későbbi kiszállítás során az eredet igazolására szolgáló okmány, ami a

5 FIB203_KIV_V02 Oldal: 5 / 13 kiszállítás végrehajtását nagymértékben megkönnyíti. Az okmány megőrzése a szállítást végző érdeke. Beszállításkor a FIB203_NY02_Szállítási engedély a beléptetési pontokon is kitölthető. A nyomtatványon szereplő rovatok értelemszerű kitöltésével a FIB203_NY02_Szállítási engedélyen fel kell tüntetni: anyagszállítás esetén az anyag azonosítható módon történő leírását (méretek, szín stb.) tárgyi eszköz szállítása esetén a tárgyi eszköz azonosítható módon történő leírását, vagy a tárgyi eszköz leltári, vagy nyilvántartási számát, vámárú szállítása esetén az árukísérő bizonylatot Az MVM PA Zrt. területén belüli szállítások nyilvántartása és ellenőrzése Azért, hogy az őrzött üzemi és a felügyelt terület határán kialakított beléptetési ponton (F3) a külső beléptetési pontokon alkalmazotthoz hasonló szakmai alapossággal lehessen az ellenőrzést végezni, ott a belső szállításokat dokumentálni kell. E célra a FIB203_NY03_Belső szállítási engedély szolgál, amit az F3 beléptetési ponton kell használni az anyagok, eszközök mind MVM PA Zrt.-os, mind külsős szervezet, vagy vállalkozás általi belső mozgatás során. A FIB203_NY03_Belső szállítási engedély hárompéldányos, többszínnyomású, sorszámozott, önindigós kivitelben készül. Hozzáférésére, kitöltésére és kezelésére vonatkozóan az előírások megegyeznek a szállítási engedélynél leírtakkal. A FIB203_NY03_Belső szállítási engedélyt beszállításkor engedélyeztetni nem kell, viszont a szállítónak az engedély aláírásával minden esetben nyilatkozni kell a szállítás jogosságáról, szabályosságáról és megtörténtéről. Az I. zónából történő kiszállításkor szállítási engedély kitöltése nem szükséges, a dozimetriai engedély elegendő. Mivel ezen okmány mind a rendészeti szervezet, mind a szállító számára alkalmas a belső anyagmozgatás utólagos nyomon követésére is, a FIB203_NY03_Belső szállítási engedélyek rendészeti példányát egy évig meg kell őrizni.

6 FIB203_KIV_V02 Oldal: 6 / 13 A FIB203_NY03_Belső szállítási engedéllyel történő anyag, eszköz kiszállításhoz szintén mellékelni kell a beszállítást (eredetet) igazoló okmányt (leltárív, anyagkivétjegy, eladási bizonylat másolat, tárgyi eszköz nyilvántartó másolat, az átvevő raktáros által aláírt és bélyegzett szállítási dokumentum). Ennek hiányában az MVM Cégcsoporthoz tartozó vállalatok esetén az engedélyező és egy tőle magasabb szintű vezető együttes aláírásával, külső cégek szállítása esetén az érintett és az MVM PA Zrt. vagy az MVM Cégcsoporthoz tartozó foglalkoztató szervezetnél aláírási jogkörrel rendelkezők együttes aláírásával végezhető kiszállítás. Technológiáról leszerelt berendezések esetében kiszállítást engedélyezhet főmunkaidőn kívül a bázisvezető is. A külső beléptetési pontokon (F1, F2, Északi) használható FIB203_NY02_Szállítási engedély nem használható FIB203_NY03_Belső szállítási engedélyként, a FIB203_NY03_Belső szállítási engedély nem alkalmas a külső (F1, F2, Északi) beléptetési pontokon történő szállításra, de a FIB203_NY02_Szállítási engedély mellékletét képezheti Kiszállítás szállítási engedéllyel Az anyagok, eszközök üzemi és beruházási területről való kiszállítása nem esik időbeni korlátozás alá. A FIB203_NY02_Szállítási engedély okmányok hárompéldányos, többszínnyomású, sorszámozott, önindigós kivitelben készülnek. Nyomdai úton való előállításukról és a beléptetési pontoknál történő hozzáféréséről a rendészeti szervezet gondoskodik. Az azonos sorszámú szállítási engedély példányait mindenben egyezően úgy kell kitölteni, hogy az írás olvasható, a megnevezés egyértelmű, valamennyi lapon jól látható legyen. A rendészeti ellenőrző csak szabályosan kitöltött és aláírt, a szükséges azonosítási adatokat tartalmazó szállítási okmányokat fogadhat el kezelésre. A kiszállításkor a beléptetési pontokon azon javítani, módosítani, vagy utólag kiegészítést tenni tilos! Az aláírási jogkörrel nem rendelkező külső vállalkozások kiszállításra szóló FIB203_NY02_szállítási engedélyét eredetet igazoló okmány megléte esetén a foglalkoztató partner ilyen aláírási joggal rendelkező vezetője írhatja alá. Az aláírási jogosultsággal rendelkező külsős cégek kijelölt vezetői az alábbiak szerint jogosultak kiszállítást engedélyezni, saját tulajdonú eszközök, anyagok tekintetében:

7 FIB203_KIV_V02 Oldal: 7 / 13 Északi beléptetési ponton át, ha a telep a felügyelt (beruházási) területen van, F2 beléptetési ponton át, ha a telep az őrzött üzemi területen van. Az összes kiszállítási engedély rendészeti példánya mellett szerepeltetni kell a beszállítás (eredet) tényét igazoló okmányt, melyről fénymásolat is elfogadható, amennyiben az engedélyező azt aláírásával hitelesíti. A beszállítás tényét igazoló okmányként a beszállítási engedély mellett el kell fogadni a leltárív, anyagkivétjegy, eladási bizonylat, tárgyi eszköz nyilvántartó másolat, az átvevő raktáros által aláírt és bélyegzett szállítási dokumentumot is. Ezek hiánya esetén a szállítási engedélyen tett MVM PA Zrt-s vagy MVM Cégcsoportos nyilatkozat és az "Engedélyező" rovat kitöltése együttesen teszi lehetővé a kiszállítást. Eredetet igazoló okmány hiánya esetén a származás igazolására jogosultak: Az MVM Cégcsoporthoz tartozó vállalatok esetén az engedélyezőtől magasabb szintű vezető. Az őrzött üzemi területről történő kiszállításkor külsős cégek esetén MVM PA Zrt.-s vagy az MVM Cégcsoporthoz tartozó foglalkoztató szervezetnél aláírási jogosultsággal rendelkezők ( Külsős cég esetén MVM PA Zrt.-s vagy MVM Cégcsoportos foglalkoztató szervezet engedélyezője ). Északi beléptetési ponton át, ha a külsős cég telephelye a felügyelt területen van, az eredet igazolására a cég aláírási jogkörrel rendelkező engedélyezői jogosultak. Veszélyes hulladék eredetének igazolásához a környezetvédelmi területet felügyelő szervezet dolgozóinak aláírása szükséges. Az eredetet igazoló okmány hiányával történő kiszállítást csak az engedélyező és az eredet igazolására jogosultak együttes aláírásával és szervezeti egységük együttes bélyegző lenyomatával ellátott FIB203_NY02_Szállítási engedéllyel lehet végrehajtani. El nem hárítható akadály esetén, halaszthatatlan szállításnál a rendészeti szervezet vezetője bármely szállítás engedélyezésére jogosult. A származás igazolására jogosultak csak a szabályosan és hiánytalanul kitöltött FIB203_NY02_Szállítási engedélyt és a FIB203_NY03_Belső szállítási engedélyt írhatják alá. Az engedélyezés során valamennyi lapot el kell látni a szállításért felelős szervezet bélyegzőlenyomatával. Az engedélyezőnek a nyomtatvány-garnitúra aláírásakor meg kell győződnie arról, hogy a feltüntetett és a ténylegesen kiszállítandó mennyiség egyezik-e, illetve, hogy a kitöltés nem ad-e módot újabb tétel "beszúrására". A szállítólevél és a hozzá esetlegesen tartozó lista (jegyzék) összetartozását a szállítólevél sorszámának feltüntetésével és az engedélyező aláírásával kell biztosítani.

8 FIB203_KIV_V02 Oldal: 8 / Állványanyag kiszállítása szállítási engedéllyel Külsős cégek által az üzemi területre könnyűállvány anyagokat (szerkezeteket) beszállítani, onnan kiszállítani munkanapokon 5 50 és óra között színbejelölésekkel ellátva lehet, mely lehetővé teszi az állványanyagok (szerkezetek) elkülönítését. Az állványanyag ki/be szállítása csak az építészeti tevékenységeket végrehajtó szervezet által a kiszállítás helyszínén ellenjegyzett, érvényes FIB203_NY02_Szállítási engedély birtokában történhet További vagyonvédelmi szabályok A konténerek telepítésének szabályai Külső vállalkozók számára megfelelő szerződések megléte esetén az MVM PA Zrt. engedélyezi és lehetővé teszi, hogy a munkájukhoz meghatározott időszakra, szerszámok és anyagok tárolására és a munkások tartózkodására szolgáló barakkokat (konténereket) használjanak. Ez történhet a saját tulajdonukban levő, az MVM PA Zrt. építész műszaki szervezet által előírt követelményeknek (típus, állapot) megfelelő konténerek beszállítása és letelepítése révén, ill. az MVM PA Zrt.-től bérleti díj ellenében igényelt, bérleti szerződés keretében használat konténerek révén. Külső vállalkozók által beszállított konténert telepíteni csak a munka- és tűzvédelmi, a szolgáltatási, az építészeti és a rendészeti szervezet együttes hozzájárulásával lehet. A telepítés iránti igény benyújtható a munka- és tűzvédelmi szervezetre, vagy a rendészeti szervezetre, a telepítés tervezett időpontját minimum 3 nappal megelőzően. A telepítés iránti igényben meg kell határozni a telepítés javasolt helyét, a munka befejezésének várható időpontját. Az engedélyezést követően az építészeti szervezet telepítési engedélyt és a konténer azonosítására szolgáló genplán kódot ad ki, melyet a tulajdonos cég és a felelős személy nevével, telefonszámával együtt a konténeren jól látható helyen kell elhelyezni. Ideiglenes telepítési engedély a vonatkozó szerződés teljesítésének időpontjáig, de legfeljebb a tárgyév december 15- éig adható. Az engedély indokolt esetben történő meghosszabbítása iránti igényt - annak lejárta előtt - a tulajdonos cégnek a rendészeti szervezethez kell benyújtania. Konténert az MVM PA Zrt. területére az engedély birtokában lehet beszállítani, az abban foglalt szabályokat be kell tartani, kiszállításkor és zónahatáron történő átszállításkor a telepítési engedélyt, genplán kódot a rendészeti ellenőrzőknek le kell adni. A konténerek mozgatása, ismételt telepítése újabb engedélyezési eljárás lefolytatásához kötött. Amennyiben a konténer az üzemcsarnokban vagy az ellenőrzött zónában kerül elhelyezésre, azt a területért felelős szervezet vezetője engedélyezi. Ebben az esetben a konténerek szállítása szállító levéllel történik.

9 FIB203_KIV_V02 Oldal: 9 / A területen belüli vagyonvédelmi tevékenység, célellenőrzések Az atomerőmű, valamint a társaság területén munkát végző személyek, szervezetek vagyonának megóvása nem kizárólag a rendészeti szervezet feladata. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén, valamennyi munkát végző személy, tekintet nélkül a foglalkoztató szervezettől, a betöltött munkakörétől, a munkavégzésének helyétől és idejétől köteles, a rábízott vagyont, értéket megóvni, a biztonságot veszélyeztető körülményeket, cselekményeket, a társaság működése, üzleti tevékenysége során tapasztalt szabálytalanságokat, hiányosságokat munkahelyi felettesének vagy a biztonságért felelős vezetőnek haladéktalanul bejelenteni. A területen tárolt értékek megóvása az eszközt birtokló gazdaszervezet, vállalkozás, személy feladata. Ezen szempontok figyelembevételével a rendészeti szervezet, egyéb feladatai mellett, felügyeleti, szakértői, szakmai véleményezési feladatokat lát el. A vagyonvédelmi szakterület felelősök az MVM PA Zrt. tulajdonában lévő területeken, és az azokon található objektumokban célellenőrzéseket végeznek. Az ellenőrzés során átvilágított területek az előző évben feltárt hiányosságok visszaellenőrzése, a várható problémák megelőzése, jogellenes vagyonelleni tevékenység felderítése céljából történnek kiválasztásra. Az MVM PA Zrt. szervezeteinek, valamint a külső vállalkozásoknak a törvényességet szem előtt tartva, közre kell működniük az ellenőrzés során A vagyonelleni cselekmények bejelentése A paksi atomerőmű területén a munkavállaló kötelessége a tudomására jutott vagyonelleni cselekményeket azonnal jelezni a felettes munkahelyi vezetőjének, vagy a rendészeti szervezetnek. Amennyiben a létesítményben bárki jogsértő magatartásra utaló nyomokat észlel (pl. feltört zár, felfeszített ajtó), vagy erről értesítik és nincs sérült vagy más elhárítandó veszélyhelyzet azonnal értesíteni kell a rendészeti szervezetet. Az érintett helyiségbe, építménybe a nyomok megőrzése és a helyszín változatlanul hagyása érdekében nem szabad belépni. Ne kezdjék meg a károk, hiányzó értékek felmérését addig, amíg azt a rendészeti szervezettel nem egyeztették. A helyiség, létesítmény környezetében is fontos nyomok (pl. lábnyom a talajon, az ablakpárkányon, mászási nyomok a kerítésen) lehetnek, így ügyelni kell arra, hogy azok a helyszíni szemléig szintén ne sérüljenek.

10 FIB203_KIV_V02 Oldal: 10 / 13 Az érintett személy a bejelentést megteheti főmunkaidőben a vagyonvédelmi szakterület felelősök, vagy a rendészeti szervezet telefonszámain, főmunkaidőn kívül az őrség központi telefonszámán. A bejelentett eseményt minden esetben meg kell erősíteni a rendészeti szervezet vezetője részére megküldött feljegyzés formájában. A feljegyzést a káresemény észlelését követő munkanapon kell eljuttatni. A feljegyzésnek tartalmaznia kell: - A káresemény leírását, - A kár tárgyának beazonosíthatóságát szolgáló adatokat és annak becsült értékét, - A kár helyszínét és időpontját, - A károsult nevét, elérhetőségét, - A bejelentő nevét, elérhetőségét, - Korábban szóban tett bejelentés esetén az azt fogadó nevét. A rendészeti szervezethez tett bejelentést a szervezet vezetője továbbítja a vagyonvédelmi szakterület felelős felé, aki a már a tudomására jutást követően megkezdi az esemény kivizsgálását, a vizsgálatot saját hatáskörben elvégzi, a megállapításokat a rendészeti szervezet vezetője felé jelzi A talált tárgyak kezelése Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén, vagy az erőművel összefüggésbe hozható, talált tárgyak esetén azokat az atomerőmű beléptetési pontjain le kell adni. A tárgy átvételét a rendészeti ellenőrző jegyzőkönyvben dokumentálja, és azt a rendészeti szervezet részére átadja. A rendészeti szervezet a tárgy leírását az erőmű intranet rendszerén megjeleníti. A talált tárgyak felügyeletét a vagyonvédelmi szakterület felelős látja el. Megfelelő beazonosítás és dokumentálást követően, az nála átvehető. Törvényben meghatározott bűncselekményi értékhatárt meghaladó értékű tárgyakat a szakterület felelős 8 napon belül a Polgármesteri Hivatalban leadja.

11 FIB203_KIV_V02 Oldal: 11 / A szervezeti egységek belső helyiségeinek zárása Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén található helyiségek zárására, nyitására vonatkozó általános szabályok: A helyiségek nyitását megelőzően a nyitásra jogosult személy: - a helyiséghez tartozó nyílászárók és rácsok sértetlenségét minden alkalommal ellenőrzi - jogsértő magatartás vagy jelenség észlelésekor a szervezeti egység vezetőjét és a rendészeti szervezetet haladéktalanul értesíti. Annak a helyiségnek a nyílászáróit, ahol munkavégzés nem folyik, zárva kell tartani. Gondoskodni kell továbbá munkavégzés alatt is annak a helyiségnek a zárva tartásáról, amelyeket rövidebb időre elhagynak, vagy amelyet csak ideiglenesen vesznek igénybe. A zárt területekre bevezető bejáratokat állandóan zárva kell tartani. Záráskor a helyiség zárására jogosult személy köteles: - meggyőződni arról, hogy a zárásra kerülő területen senki nem maradt bent; - nyílt lángot vagy más gyújtóforrást eloltani; - gondoskodni a víz-, és gázcsapok elzárásáról; - bezárni az ablakokat, belső nyílászárókat; - ellenőrizni az elektromos berendezéseket, azokat - a szünetmentes áramforrásra kapcsolt eszközök (Pl.: riasztórendszer, folyamatos üzemű informatikai eszközök, FAX készülék) és a folyamatos üzemű elektromos készülékek (Pl.: hűtőszekrény) kivételével - kikapcsolni, áramtalanítani; - az éjszakai üzemmódban működő riasztó berendezést üzembe helyezni Az értékmegőrző szekrény kezelési rendje Az értékmegőrző szekrények az F1, F2, F3, F4 beléptetési pontokon és az Eü. Laborépület 5.40 szintjén üzemelnek. A szekrény kulcsai a rendészeti ellenőrzőknél vannak elhelyezve. A szekrények kezelése, a kulcs kiadása és visszavétele minden tárolóhelyen ugyanaz. A szekrényeket a munkavállalók legfeljebb 24 óra időtartamra vehetik igénybe. A rendészeti ellenőrzők szolgálatban lévő vezetői minden éjszaka ellenőrzik a tároló-szekrény szabályos, időkorláton belüli használatát. A rendellenes használatáról a rendészeti szervezet felé jelentést tesznek. Időtúllépés esetén a rendészeti szervezet telefonon, sikertelenség esetén

12 FIB203_KIV_V02 Oldal: 12 / 13 levélben kéri fel a használót a tárolószekrény felszabadítására. Amennyiben ezen intézkedések nem vezetnek eredményre, a kulcsot felvevő személy belépője ideiglenesen letiltásra kerül Az öltözőszekrények ellenőrzése Az öltözőszekrények ellenőrzésének célja elsősorban azok rendeltetés szerinti használatának kikényszerítése. Az öltözőszekrény a munkába járással, a munkavégzés utáni tisztálkodással kapcsolatos szokásos dolgok átmeneti tárolására szolgál. Nem lehet benne olyan személyes tulajdonú dolog, aminek az üzemi területre való behozatala tiltott, de nem lehet benne olyan tárgy, anyag sem, aminek a területről való kivitele engedélyhez kötött, s az öltözőszekrény tulajdonosa ezzel az engedéllyel nem rendelkezik. Az öltözőszekrények ellenőrzése csak az adott terület "gazdaszervezete" képviselőjének jelenlétében hajtható végre. A nem személyes holmik átvizsgálásához a szekrény tulajdonosának jelenléte nem feltétlenül szükséges, de a zsebek átvizsgálásához már igen. 3. A folyamat vonatkozó nyomtatványai A tárgyi fejezetben meghivatkozott nyomtatványokat a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Melléklet száma FIB203_NY01 FIB203_NY02 FIB203_NY03 Melléklet megnevezése Állandó ki/be szállítási engedély anyagok, szerszámok, számítástechnikai adathordozók mozgatásához Szállítási engedély Belső szállítási engedély 3.1 A FIB203_NY01 számú nyomtatvány szerepe Ezt a nyomtatványt a napi rendszerességgel ki- illetve beszállított anyagok, eszközök mozgatásához szükséges használni. 3.2 A FIB203_NY02 számú nyomtatvány szerepe Ezt a nyomtatványt az F1, F2 és az Északi beléptetési pontoknál kell használni az anyagok, eszközök ki- illetve beszállításakor.

13 FIB203_KIV_V02 Oldal: 13 / A FIB203_NY03 számú nyomtatvány szerepe Ezt a nyomtatványt az őrzött üzemi és a felügyelt terület határán kialakított beléptetési ponton (F3) kell használni az anyagok, eszközök belső szállításának dokumentálására. 4. A folyamat vonatkozó mellékletei A tárgyi fejezetben meghivatkozott mellékleteket a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Nincs Melléklet száma Melléklet megnevezése 5. Jelen kivonat mellékletei Nincs Száma Megnevezése

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03

Kivonat. a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Kivonat a Nem megfelelőségek kezelése folyamatról IOP004_KIV_V03 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: Jelen kivonat a hivatkozott

Részletesebben

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. FSU204_KIV_V02 Oldal: 1 / 7 Kivonat az FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete folyamatról FSU204_KIV_V02 Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Részletesebben

FEL003_KIV_V01 Oldal: 1 / 5

FEL003_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FEL003_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FEL003_KIV_V01 Oldal: 2 / 5 1. A folyamat célja KIVONAT a FEL003 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére PA Zrt. szervezetei és beszállítói által végzett minőségellenőrzési, anyagvizsgálati

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12 én megtartandó választására

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2013. május 1-től hatályba lépő változások:

2013. május 1-től hatályba lépő változások: Tisztelt Partnerük! A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 71. (4) szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására.

2.2 Az ügyfél vagy a meghatalmazott helyett a nevükben érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselőjük is jogosult panasz benyújtására. HATÁLYOS: 2010. július 1-től PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat ) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs A 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (Az Atv. hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra alkalmasság

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(8) A közgyűlés zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2002.(XI.29. )sz. rendelete az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen

VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE. Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉK FELELŐSÖK TOVÁBBKÉPZÉSE Feladatok, szakszerű gyűjtés, gyűjtőhelyek és gyűjtési időpontok a Debreceni Egyetemen VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSI SZABÁLYZATA Jelenleg a DE-n három különálló

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 2 / 8 1. A folyamat célja KIVONAT a TLF005 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére A folyamat célja a technológiai informatikai rendszereken a meghibásodások

Részletesebben

FSU203_KIV_V01 Oldal: 1 / 5

FSU203_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FSU203_KIV_V01 Oldal: 1 / 5 FSU203_KIV_V01 Oldal: 2 / 5 KIVONAT az FSU203 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A sugárzási viszonyok felügyeletének célja az atomerőmű technológiai

Részletesebben

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE A helyi piac működési rendjéről Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi CXV.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

KGFB kárrendezési szabályzat

KGFB kárrendezési szabályzat Genertel Biztosító Zrt. KGFB kárrendezési szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlása alapján Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Mátyás

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A RIASZTÓRENDSZER HASZNÁLATA, ÜZEMELTETÉSE SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat gépjármű

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I.) Általános rendelkezés Szabályzatunk célja, hogy a Pomázi Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár, a könyvtár funkcióinak és a minőségbiztosítási rendszerének figyelembe vételével

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

A Széchenyi István Városi Könyvtár Panaszkezelési szabályzata

A Széchenyi István Városi Könyvtár Panaszkezelési szabályzata Széchenyi István Városi Könyvtár Telefonszám: 99/511-250 Honlap: www.szivk.hu E-mail cím: konyvtar@szivk.hu A Széchenyi István Városi Könyvtár Panaszkezelési szabályzata Jóváhagyta: Horváth Csaba igazgató

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete. az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2016. május 31. A rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Csomád községben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása TÁJÉKOZTATÓ jelölő szervezetek és jelöltek részére a 2016. december 18. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép.

A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 1. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép. Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2011. (VII.25) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben