SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése"

Átírás

1 SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti szellemi énjének igazságát és egyszerûségét. A Szcientológia sajátos axiómákból áll, amelyek megadják a lét alapját képezõ elveket és okokat, valamint a humán tudományok területén folytatott átfogó megfigyelésekbõl, amelyek szó szerint az élet egészére érvényes filozófiai tudásanyagot képeznek. Ez a kiterjedt tudásanyag a tárgy kétféle alkalmazását eredményezte: elõször egy technológiát, amellyel az ember növelheti szellemi éberségét, és elérheti azt a szabadságot, amelyet számos nagy filozófiai tanítás keresett; és másodszor jelentõs számú alapelvet, amelyeket az emberek életük javítására használhatnak. Valójában, ezzel a második alkalmazási móddal a Szcientológia nem kevesebbet nyújt, mint gyakorlati módszereket életünk minden területének javítására módszereket új életmódok teremtésére. És innen származik ez az anyag is, amelynek az elolvasására készül. Az itt bemutatásra kerülõ, L. Ron Hubbard mûveibõl összeállított adatok csak egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyek A Szcientológia kézikönyvében találhatóak. A kézikönyv, amely egy átfogó útmutató, a Szcientológia sok alkalmazási módszerét mutatja be, amelyekkel az élet számos más területét is javíthatjuk. Ebben a füzetben a szerkesztõk az adatokat rövid bevezetõvel, gyakorlati feladatokkal és a sikeres alkalmazás példáival egészítették ki. A legközelebbi Szcientológia egyháznál vagy missziónál megértésének növelését szolgáló tanfolyamok, illetve további anyagok állnak rendelkezésre, amelyekkel bõvítheti tudását. A címek listája elérhetõ: A Szcientológia számos új, az emberrel és az élettel kapcsolatos jelenséget ír le, ezért lehetséges, hogy találkozik majd olyan kifejezésekkel ezeken az oldalakon, amelyeket nem ismer. Ezek meghatározása megtalálható ott, ahol elõször elõfordulnak a szövegben, valamint a füzet végén található szójegyzékben. A Szcientológia arra való, hogy használják. Ez egy gyakorlati filozófia, olyan valami, amit az ember végez. Ezeknek az adatoknak az alkalmazásával ön képes megváltoztatni az állapotokat. Ezt a tudást emberek milliói használják, akik mind tenni akarnak valamit a maguk körül látott állapotokkal kapcsolatban. Õk tudják, hogy az élet jobbá tehetõ. És tudják, hogy a Szcientológia mûködik. Használja a füzetben található adatokat önmaga és mások segítésére, és ön is tudni fogja. NEMZETKÖZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ

2 Miért van az, hogy némelyik ember gyakrabban beteg, mint mások? Miért hajlamosak egyesek a balesetekre? És van-e annak valami oka, hogy sokan egyfajta érzelmi mérleghintán élik az életüket: egyszer jól megy nekik, aztán meg rosszul? Erre megvan a magyarázat, és annak semmi köze az istenekhez, a végzethez, vagy a csillagok állásához. Voltaképpen az e jelenségek hátterében rejlõ okot és a jelenségek megoldásait a Szcientológiában már kifejtették. L. Ron Hubbard képes volt átlátni az emberi viselkedés komplexitásán, és felfedezte az emberekben élõ elnyomás jelenségét megmagyarázó mögöttes tényezõket mivel ezeket a látszólag véletlenszerû eseményeket a mások általi elnyomás okozza. Ebben a füzetben L. Ron Hubbard írásaiból vett szemelvényekbõl megtudja majd, hogyan ismerje fel azokat az embereket, akik rosszat akarnak önnek, és azokat, akikkel érdemes barátkoznia. Felfedezi majd, miért van az, hogy egyeseknek rosszul megy sora, és hogy hogyan segítheti õket hozzá jólétük visszanyeréséhez. Megtudja, hogy mi mûködteti ezt a romboló, ám mindennapos helyzetet, és hogy hogyan hárítható el. Ezek olyan adatok, amelyek azonnal kézzelfogható változást hozhatnának az ön életébe, éppúgy, ahogyan mások életét is megváltoztatták. 2

3 AZ ANTISZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉG V annak bizonyos jellemvonások és szellemi beállítottságok, amelyeknek eredményeképpen egy faj kb. 20%-a hevesen szembefordul bármely jobbító tevékenységgel vagy csoporttal. Az ilyen beállítottságú emberekrõl ismeretes, hogy antiszociális hajlamaik vannak. Amikor egy ország jogi vagy politikai szerkezete olyanná alakul, hogy az ilyen személyiséget részesíti elõnyben bizalmi állásban, akkor az ország minden civilizáló szervezete elnyomás alá kerül, a bûnözés barbarizmusa és gazdasági kényszer következik be. A bûnöket és a bûncselekményeket antiszociális személyiség követi el. Az elmegyógyintézetek lakói általában ilyen személyiséggel való kapcsolatukra vezetik vissza állapotukat. Így a kormányzat, a rendõri tevékenység és a szellemi egészség területén hogy megnevezzünk néhányat azt látjuk, fontos képesnek lennünk ezt a személyiségtípust leleplezni és elkülöníteni, hogy a társadalmat és az egyéneket megvédjük az olyan romboló következményektõl, amelyek akkor állnak be, ha egy ilyen személyt szabadjára engednek, hogy másoknak kárt okozzon. Minthogy õk a népességnek csak 20%-át alkotják, és mivel csak 2,5% igazán veszélyes, látható, hogy már nagyon kevés erõfeszítéssel is jelentõsen megjavíthatnánk a társadalom állapotát. Az ilyen személyiségeknek természetesen jól ismert, sõt kimagasló példái Napóleon és Hitler. Dillinger (amerikai bankrabló és gyilkos), Pretty Boy Floyd (bankrabló és gyilkos), John Reginald Christie (hat nõ, köztük felesége gyilkosa) és más nagy hírû bûnözõk ismert példái az antiszociális személyiségnek. De a történelmi figurák ilyen szereposztása mellett elhanyagoljuk a kevésbé kimagasló példákat, és nem vesszük észre, hogy hétköznapi módon, gyakran felfedetlenül, de manapság is léteznek ilyen személyiségek. 3

4 Egy faj viszonylag kis részének körülbelül 20 százalékának antiszociális tulajdonságai vannak. Ez a 20 százalék számarányához viszonyítva aránytalanul sok bajt okoz a fennmaradó 80 százaléknak. Ha kinyomozzuk egy üzlet hanyatlásának okát, valahol elkerülhetetlenül felfedezzük a munkatársak sorai között oly lázasan tevékenykedõ antiszociális személyiséget. A felbomló családokban általában azt találjuk, hogy egyik vagy másik érintettnek ilyen személyisége van. Ahol az élet nehézzé és sikertelenné válik, egy képzett megfigyelõ gondos vizsgálódásai egy vagy több ilyen személyiség tevékenységét fedik fel. Minthogy 80 százalékunk boldogulni próbál, és csak 20 százalék próbál akadályozni bennünket, sokkal könnyebb életünk lehetne, ha az ilyen személyiség pontos megnyilvánulásairól jól lennénk informálva. Így képesek lennénk õket felismerni, és sok kudarctól és keserûségtõl kímélhetnénk meg magunkat. Fontos tehát megvizsgálnunk és felsorolnunk az antiszociális személyiség tulajdonságait. Mivel oly sokak mindennapi életére van befolyással, elengedhetetlen, hogy a rendes emberek e tárgykörben tájékozottabbá váljanak. 4

5 Tulajdonságok Az antiszociális személyiség tulajdonságai a következõk: 1. Csak nagyon nagy általánosságokban beszél. Állandóan olyan kifejezéseket használ, hogy Azt mondják... ; Mindenki úgy gondolja... ; Mindenki tudja... különösen ha valamit híresztel. Ha megkérdezik, ki az a mindenki, akkor általában kiderül, hogy csak egy forrás van, és az antiszociális személy ennek alapján állította azt, amit õ az egész társadalom teljes véleményének tüntet fel. Ez neki természetes, hiszen az õ szemében az egész társadalom egy nagy rosszindulatú általánosság, amely különösképpen az antiszociális egyén ellen tevékenykedik. 2. Az ilyen személy fõleg rossz hírekkel, kritikus vagy rosszindulatú megjegyzésekkel, leértékeléssel és általános elnyomással foglalkozik. Egykor az ilyen személyt pletykafészeknek, vészmadárnak vagy rémhírterjesztõnek nevezték. Figyelemre méltó, hogy az ilyen személy nem továbbít jó híreket vagy elismerõ megjegyzéseket. 3. Az antiszociális személy rossz irányba ferdíti a kommunikációt, amikor üzenetet vagy hírt továbbít. A jó híreket megállítja, és csak a rossz híreket adja tovább gyakran kiszínezve. Ezenkívül egy ilyen személy úgy tesz, mintha csak továbbadná a valójában kitalált rossz híreket. 4. Az antiszociális személyiség egyik jellemzõje és ez egyike a vele kapcsolatos szomorú dolgoknak, hogy a kezelés vagy a jobbítás nem hat rá. 5. Egy ilyen személyiség körül megfélemlített vagy beteg társakat és barátokat találunk, akik ha még nem kergette ténylegesen elmebetegségbe õket ügyetlenül viselkednek az életben, kudarcot vallanak, sikertelenek. Az ilyen emberek bajt okoznak másoknak. Az antiszociális személyiség közeli társának amikor kezelik vagy oktatják nincsenek tartós nyereségei, hanem rögtön visszaesik, vagy elveszti tudása elõnyeit, mivel a másik személy elnyomó hatása alatt áll. Testi kezelésnél az ilyen társak általában nem gyógyulnak meg a várt idõn belül, hanem rosszabbul lesznek, és nehezen épülnek fel. 5

6 Amíg egy antiszociális kapcsolat befolyása alatt állnak, eléggé haszontalan dolog kezelni, segíteni vagy képezni õket. A legtöbb elmebeteg az ilyen antiszociális kapcsolatok miatt elmebeteg, és ugyanezen okból nem áll talpra egykönnyen. Igazságtalan módon az antiszociális személyiséget ritkán látjuk ténylegesen elmegyógyintézetben. Csak barátai és családtagjai vannak ott. 6. Az antiszociális személyiség rendszeresen rossz célpontot választ. Ha szögekre hajt, és defektet kap, egy társát szidja, vagy valami olyat, ami nem az a forrás, ami a bajt okozta. Ha a szomszédban túl hangos a rádió, belerúg a macskába. Ha nyilvánvalóan A az ok, az antiszociális személyiség elkerülhetetlenül B-t, C-t vagy D-t hibáztatja. 7. Az antiszociális személy nem tud befejezni egy akcióciklust. Minden akciónak van egy sorrendje, amin az keresztülmegy, amelynek során az akció elkezdõdik, folytatódik, amíg szükséges, és azután terv szerint befejezõdik. A Szcientológiában ezt akcióciklusnak hívják. Az antiszociális személy körül felgyülemlenek a befejezetlen feladatok. 8. Sok antiszociális személy a legriasztóbb bûnöket is szemrebbenés nélkül bevallja, ha rákényszerítik, de a legcsekélyebb felelõsséget sem érzi velük kapcsolatban. Cselekedeteiknek kevés vagy semmi köze saját akaratukhoz. A dolgok csak úgy megtörténtek. Nincsen érzékük az ok-okozati összefüggésekhez, és ezért képtelenek lelkiismeret furdalást vagy szégyent érezni. 9. Az antiszociális személy csak romboló csoportokat támogat, és kirohan minden építõ vagy jobbító csoport ellen, és támadja azokat. 10. Ez a személyiségtípus csak ártalmas cselekedeteket helyesel, és hadakozik az építõ vagy segítõ cselekedetek, illetve megmozdulások ellen. 6

7 A mûvész különösen gyakran vonzza mágnesként az antiszociális személyiségû embereket, akik valami olyat látnak a mûvészetében, amit el kell pusztítani, és ezzel burkoltan barátként meg is próbálkoznak. 11. Mások segítése olyan tevékenység, amitõl az antiszociális személyiség csaknem tombolni tudna dühében, ám ugyanakkor a segítség köntösében ártó tevékenységeket elõszeretettel támogatja. 12. Az antiszociális személyiségnek nincsen érzéke a tulajdonhoz, és úgy véli, hogy az az elképzelés, hogy bárki bármit is birtokol, csak ámítás, amit az emberek bolondítására találtak ki, mivel semmit sem lehet igazából birtokolni. Az alapvetõ ok Annak az alapvetõ oka, hogy az antiszociális személyiség úgy viselkedik, ahogy viselkedik, a másoktól való leplezett rettegés. Egy ilyen személy számára minden más lény ellenség olyan ellenség, akit titokban vagy nyíltan el kell pusztítani. Az a rögeszméje, hogy maga a túlélés mások visszafogásán és az emberek tudatlanságban tartásán múlik. Ha bárki azt ígérné, hogy másokat erõsebbé vagy okosabbá tesz, az antiszociális személyiség a személyes fenyegettetés legvégsõ haláltusáját szenvedné végig. Okfejtése szerint, ha az õt körülvevõ gyenge vagy ostoba emberekkel már ilyen sok baja van, akkor ha bárki is megerõsödne, vagy okosabbá válna, neki vége is lenne. Az ilyen személyiség a rettegésig bizalmatlan. Ez általában álcázott és leplezett. Amikor egy ilyen személyiség megbolondul, olyankor számára a világ tele lesz marslakókkal vagy FBI-ügynökökkel, és minden egyes ember, akivel találkozik, tulajdonképpen marslakó vagy FBI-ügynök. Az ilyen emberek zöme azonban az õrültségnek semmi külsõ jelét nem mutatja. Egészen ésszerûnek tûnnek. Nagyon meggyõzõek tudnak lenni. Ugyanakkor a fentebb megadott felsorolás olyan dolgokból áll, amelyeket egy ilyen személyiség nem képes felfedezni önmagában. Ez olyannyira igaz, hogy ha ön úgy vélte, hogy valamelyik személyiségjegyben önmagára talált, 7

8 akkor ön egész biztosan nem antiszociális. Az önkritika olyan luxus, amit az antiszociális személy nem engedhet meg magának. Nekik igazuk kell hogy legyen, mert saját megítélésük szerint állandó veszélyben vannak. Ha valamelyiküknek bebizonyítaná, hogy tévedett, még súlyos betegségbe is taszíthatná. Csak az épeszû, kiegyensúlyozott személy próbál javítani a viselkedésén. Megkönnyebbülés Ha a keresés és kiderítés módszerét megfelelõen alkalmazva kigyomlálná a múltjából azokat az antiszociális személyiségeket, akiket ismer, és azután megszakítaná velük a kapcsolatot, nagy megkönnyebbülést tapasztalhatna. Hasonlóképpen, ha a társadalom éppúgy elismerné errõl a személyiségtípusról, hogy beteg lény, ahogy most elkülöníti a himlõsöket, akkor társadalmi és gazdasági fellendülés állhatna be. Amíg a népesség 20 százalékának megengedik, hogy uralja és károsítsa a fennmaradó 80 százalék életét és kezdeményezéseit, addig nem valószínû, hogy a dolgok jobbra fordulnak. Ahogy napjaink politikai gyakorlata a többségi szabály, ugyanúgy kellene mindennapi életünkben kifejezésre jutnia a többség józanságának a társadalmilag betegek közbeavatkozása és rombolása nélkül. Ebben az a sajnálatos, hogy ezek az emberek nem hagynák, hogy segítsenek rajtuk, és nem reagálnának a kezelésre, ha valaki megkísérelne segíteni rajtuk. Ha az emberek megértenék az ilyen személyekre vonatkozó adatokat, és képesek lennének felismerni ezeket a személyeket, az jelentõs változást hozhatna a társadalomban és az életükben. 8

9 Az antiszociális személyiség rejtetten retteg másoktól. Mindenki mást ellenségnek tart, akit burkoltan vagy nyíltan el kell pusztítani. Az antiszociális személyiség egyik jele az, hogy elsõsorban kritikus vagy rosszindulatú megjegyzései vannak, leértékel, és általánosan elnyom. Ne izgasd magad, nem születhet mindenki tehetségesnek. 9

10 A SZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉG Az ember szorongásai közepette hajlik a boszorkányüldözésre. Mindössze meg kell jelölni a fekete sapkát viselõ embereket mint gazembereket, és máris kezdõdhet a fekete sapkát viselõ emberek lemészárlása. Ez a jellegzetesség nagyon megkönnyíti az antiszociális személyiség számára, hogy zûrzavaros vagy veszélyes környezetet idézzen elõ. Természettõl fogva az ember ezen emberi állapotában nem bátor és nyugodt. De nem is szükségszerûen gazember. Még az antiszociális személyiség is a maga elferdült módján meglehetõsen biztos abban, hogy a legjobb cél érdekében cselekszik, és általában saját magát látja az egyetlen jó embernek a környéken, aki mindenki javára tevékenykedik; az egyetlen hiba a számításában az, hogy ha mindenki mást megöl, akkor senki sem marad, akit meg lehetne védeni a vélt gonoszoktól. A környezetében és az embertársaival szemben tanúsított viselkedése az egyetlen dolog, ami útbaigazít az antiszociális és a szociális személyek felismerésében. Önmagukkal kapcsolatos indítékuk hasonló: önfenntartás és túlélés. Csak éppen különbözõ módokon próbálják elérni azt. Így, mivel az ember természettõl fogva se nem nyugodt, se nem bátor, bizonyos mértékben mindenki hajlamos elõvigyázatosnak lenni a veszélyes emberekkel szemben, és ennél fogva boszorkányüldözések indulhatnak el. Ezért a szociális személyiség azonosítása még az antiszociális személyiségénél is fontosabb. Ily módon az ember elkerüli azt, hogy az ártatlanokat lõje le puszta elõítéletbõl, ellenszenvbõl, vagy valami pillanatnyi helytelen viselkedés miatt. A szociális személyiséget legkönnyebben ellentétével, az antiszociális személyiséggel összehasonlítva határozhatjuk meg. Ez a megkülönböztetés könnyen elvégezhetõ, és soha nem szabadna olyan tesztet összeállítani, ami csak az antiszociálist különíti el. Ugyanazon a teszten meg kell jelennie az emberi cselekedetek felsõ és alsó tartományának is. A teszt, ami csak az antiszociális személyiséget leplezi le, anélkül hogy képes lenne a szociális személyiséget is azonosítani, önmagában egy elnyomó teszt lenne. Olyan lenne, mint igen -t vagy nem -et válaszolni arra a kérdésre, hogy: Veri-e még a feleségét? Bárkit, aki kitöltené a tesztet, 10

11 bûnösnek találhatnának. Talán ez a mechanizmus megfelelhetett az inkvizíció idejében, de a modern szükségleteket nem elégíti ki. Minthogy a társadalom kizárólag a szociális személyek erõfeszítései által mûködik, boldogul és él, ismernünk kell õket, mivel õk, és nem az antiszociálisok az értékes emberek. Ezek azok az emberek, akiknek jogokkal és szabadsággal kell rendelkezniük. Kizárólag azért fordítunk figyelmet az antiszociálisokra, hogy megvédjük és segítsük a szociális személyeket a társadalomban. Minden többségi elv, civilizáló szándék és még az emberi faj is elbukik, hacsak nem képes az ember az antiszociális személyiséget azonosítani, és útját állni, valamint segíteni és támogatni a szociális személyiséget a társadalomban. Szociális viselkedés nélkül egyáltalán nincs társadalom, csak barbarizmus, ahol veszélyben van minden ember, akár jó, akár rossz. Annak, hogy megmutatjuk, hogyan ismerhetõk fel az ártalmas emberek, az az árnyoldala, hogy õk ezután a tisztességes emberekre vonatkoztatják ezeket a jellemvonásokat, hogy halálra üldöztessék és kiirttassák õket. Minden nagy civilizáció hattyúdala az a dallam, melyet az antiszociális személy által az utolsó tisztességes ember elpusztítására használt nyilak, csatabárdok vagy lövedékek játszanak. Egy kormány csak akkor veszélyes, ha az antiszociális személyek szolgálatába áll és nekik dolgozik. A végeredmény az, hogy minden szociális személyiséget kiirtanak, és ennek eredményeképpen összeomlik Egyiptom, Babilon, Róma, Oroszország vagy a Nyugat. Jellemvonásaiból észre fogja venni, hogy az antiszociális személyiségnél az intelligencia nem vezet minket nyomra. Lehetnek okosak, ostobák vagy átlagosak. Így azok, akik rendkívül intelligensek, számottevõ, akár államfõi magasságokba is emelkedhetnek. Hasonlóképpen, a fontosság és a mások fölé való emelkedés képessége vagy vágya nem utal az antiszociális személyekre. Azonban ha fontossá válnak vagy felemelkednek, meglehetõsen láthatóvá válnak cselekedeteik kiterjedt következményei által. De éppen ilyen valószínûséggel lehetnek jelentéktelen emberek, vagy lehetnek nagyon alacsony sorban, nem kívánva semmi jobbat. Így egyedül a megadott tizenkét jellemvonás az, ami azonosítja az antiszociális személyiséget. És ugyanezen tizenkettõ ellentéte az egyedüli ismertetõjele a szociális személyiségnek, ha az ember õszinte akar lenni velük kapcsolatban. 11

12 Egy antiszociális személyiség azonosítása vagy megjelölése nem tehetõ meg tisztességesen és pontosan anélkül, hogy az ember szintén át ne tekintené ugyanazon vizsgálat során a vizsgált személy életének pozitív oldalát is. Stressz hatására minden ember reagálhat az antiszociális magatartás pillanatnyi fellángolásával. Ez még nem teszi õt antiszociális személyiséggé. A valódi antiszociális személyiség esetében az antiszociális jellemvonások vannak többségben. A szociális személyiség esetében a szociális jellemvonások vannak többségben. Így, mielõtt tényleg antiszociálisnak vagy szociálisnak nyilvánítanánk valakit, az embernek a jót és a rosszat együtt kell megvizsgálnia. Ilyen ügyek áttekintésekor az a legjobb, ha átfogó tanúvallomások és bizonyítékok állnak rendelkezésünkre. Egy vagy két elszigetelt példa semmit sem határoz meg. Az embernek át kell vizsgálnia mind a tizenkét szociális és mind a tizenkét antiszociális jellemvonást, és valós bizonyíték, nem pedig vélemény alapján dönteni. A szociális személyiség tizenkét alapvetõ jellemvonása a következõ: 1. A szociális személyiség pontos a körülmények elmondásával kapcsolatban. Kovács János mondta... ; A Képes Újság közölte..., és ahol fontos vagy lehetséges, megadja az adatok forrását. Lehet, hogy használ általánosságot, mint õk vagy az emberek, de nyugtalanító természetû minõsítõ állításokkal vagy véleményekkel kapcsolatosan csak ritkán. 2. A szociális személyiség alig várja, hogy jó híreket továbbíthasson, és vonakodik a rossz hírek továbbításától. Lehet, hogy nem is veszi a fáradságot bírálat továbbítására, ha az nem lényeges. Jobban érdekli az, hogy a másikkal éreztesse, szeretik és szükség van rá, mint hogy nem szeretik, és hajlamos inkább a biztatás irányába, mint a bírálat irányába tévedni. 3. A szociális személyiség különösebb változtatás nélkül adja át a kommunikációt, és ha kihagy valamit, hajlamos a bántó dolgokat kihagyni. Nem szereti megsérteni az emberek érzéseit. Idõnként téved, és ez abból áll, hogy visszatartja azokat a rossz híreket vagy utasításokat, amelyek kritizálónak vagy nyersnek tûnnek. 12

13 4. Kezelés és jó útra való térítés nagyon jól hatnak a szociális személyiségre. Jóllehet, az antiszociális emberek néha megígérik, hogy megjavulnak, de nem teszik. Csak a szociális személyiség tud könnyen megváltozni vagy javulni. Gyakran elég, ha rámutatnak a szociális személyiség nemkívánatos viselkedésére, ahhoz, hogy teljesen helyrehozza. A szociális személyiség irányításához nincs szükség büntetõ törvénykönyvre, vagy erõszakos büntetésre. 5. Egy szociális személyiség barátai és társai általában egészségesek, boldogok, és jó a moráljuk. Egy igazán szociális személyiség gyakran a puszta jelenlétével elõidézi az egészség és szerencse jobbra fordulását. De legalábbis nem csökkenti társaiban az egészség vagy a morál fennálló szintjét. Ha beteg, a szociális személyiség várható módon gyógyul, illetve épül fel, és úgy találták, hogy nyitott a sikeres kezelésre. 6. A szociális személyiség hajlamos megfelelõ célpontot választani arra, hogy helyrehozzon valamit. Inkább megjavítja a defektes gumit, mintsem hogy nekiesne a szélvédõnek. A technikai tudományokban ezért képes dolgokat megszerelni és mûködtetni. 7. A szociális személyiség, ha lehetséges, rendszerint befejezi a megkezdett akcióciklusokat. 8. A szociális személyiség szégyelli a bûneit, és húzódozik attól, hogy bevallja õket. Felelõsséget vállal a hibáiért. 9. A szociális személyiség támogatja az alkotó csoportokat, és hajlik arra, hogy tiltakozzon a romboló csoportok ellen, vagy ellenálljon nekik. 10. A szociális személyiség tiltakozik a romboló tevékenységek ellen. Támogatja az építõ és segítõ tevékenységeket. 11. A szociális személyiség segít másoknak, és aktívan ellenáll a másoknak ártó cselekedeteknek. 12. A szociális személyiség számára a tulajdon valakinek a tulajdona, és megakadályozza, illetve helyteleníti, hogy azt ellopják, vagy visszaéljenek vele. 13

14 Az alapmotiváció A szociális személyiség természettõl fogva a legnagyobb jó alapján mûködik. Nem üldözik képzelt ellenségek, de amennyiben vannak felismeri a valós ellenségeket. A szociális személyiség azt akarja, hogy túléljen, és mások is túléljenek, míg az antiszociális személyiség valójában burkoltan mások bukását akarja. Alapvetõen a szociális személyiség azt akarja, hogy mások elégedettek legyenek és boldoguljanak, míg az antiszociális személyiség igen leleményesen eléri, hogy másoknak igazán rosszul menjenek a dolgaik. A szociális személyiségnek alapvetõen nem annyira sikerei, mint inkább indítékai a nyomravezetõk. Ha a szociális személyiség sikeres, gyakran céltáblája az antiszociális személynek, és ezért elbukhat. De szándékai szerint másokat is részesíteni akar sikerében, míg az antiszociálisok csak mások balsorsát értékelik. Hacsak nem vagyunk képesek felfedezni a szociális személyiséget, és mentesíteni az indokolatlan megszorítástól, valamint felfedezni az antiszociális személyiséget is, és megszorítani õt, társadalmunk tovább fog szenvedni az elmebajtól, bûnözéstõl, háborútól, és sem az emberiség, sem a civilizáció nem marad fenn. A Szcientológia által elérhetõ összes technikai jártasság közül ez a megkülönböztetés a legfontosabb, mivel ha ez kudarcot vall, semmilyen más jártasságnak nem lesz folytatása, ugyanis mûködési alapja a civilizáció többé nem létezik, hogy továbbvigye. Ne tegye tönkre a szociális személyiséget, és ne mulassza el gyengíteni az antiszociális személyeket arra irányuló erõfeszítéseikben, hogy nekünk többieknek ártsanak! Csak azért, mert egy ember a társai fölé emelkedik, vagy fontos szerepet kap, még nem válik antiszociális személyiséggé. Csak azért, mert egy ember képes irányítani másokat, vagy dominál felettük, még nem válik antiszociális személyiséggé. Ezen cselekedetek indítéka és a tettek következményei azok, amik megkülönböztetik az antiszociális személyt a szociálistól. Ha nem értjük meg és nem alkalmazzuk a kétféle személyiségtípus igazi jellemzõit, továbbra is bizonytalanságban leszünk azt illetõen, hogy kik az ellenségeink, és eközben feláldozzuk barátainkat. Minden ember követett már el erõszakos tetteket vagy mulasztást, amelyért megróhatnák. Az egész emberiségben nincs egyetlen tökéletes emberi lény sem. De vannak olyanok, akik megpróbálnak jót tenni, és olyanok is, akik a rosszra szakosodtak, és ezen tények és jellemvonások alapján felismerheti õket. 14

15 A szociális személyiséget az a vágy mozgatja, hogy segítsen másoknak, és a lehetõ legjobbat tegye a lehetõ legtöbb ember számára. Az emberiség zöme szociális személyiségekbõl áll. 15

16 ALAPVETÕ FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A szociális személyiség gyakran annyira belesüllyed a saját nehézségeibe, hogy a javulást nem látja lehetségesnek. Számára a kedvezõtlen fordulatok és gyötrelmek csak az élet vagy ahogyan a dolgoknak lenniük kell. Fogalma sincs róla, hogy antiszociális személyek, mint olyanok, léteznek, vagy hogy az életet egy (vagy több) ilyen személy teszi nyomorúságossá a számára. Ahhoz, hogy rádöbbenjünk, hogy létezik ilyen állapot, meg kell értenünk, mi is ez az állapot. A következõkben az antiszociális személyiségek és a befolyásuk alatt álló emberek felismerésével és kezelésével kapcsolatos alapvetõ fogalmak és meghatározások találhatók. Ahhoz, hogy az egyéni elnyomást sikeresen célba vegyük és kezeljük, ezeket meg kell érteni. Elnyomó személy: (rövidítése SP, angolul Suppressive Person) Egy olyan személy, aki arra törekszik, hogy elnyomjon vagy szétzúzzon bármely jobbító cselekedetet vagy csoportot. Egy elnyomó személy elnyomja a többi embert a környezetében. Ez az a személy, akinek a viselkedése szándékosan rendkívül ártalmas. Az elnyomó személy vagy elnyomó az antiszociális személyiség másik elnevezése. Lehetséges bajforrás: (rövidítése PTS, angolul Potential Trouble Source) Egy olyan személy, aki valamilyen módon kapcsolatban áll egy elnyomó személlyel, és annak ártalmas hatása alatt áll. Azért hívják lehetséges bajforrásnak, mert sok bajt jelenthet önmaga és mások számára. Azt, hogy valaki lehetséges bajforrás, nem az mutatja, hogy az illetõ megfélemlítettnek látszik, vagy hogy nem vidám, vagy baja van a fõnökével. Ezek a dolgok nem mutatják meg, hogy valaki PTS-e. Annak nagyon pontos mutatói vannak. A PTS kapcsolatban áll egy SP-vel, aki ellenséges vele szemben. Az elnyomó személy akadályozza a lehetséges bajforrást a mûködésben élete során. Így tehát a lehetséges bajforrásnak mehetnek jól a dolgok az életben vagy valamilyen tevékenységben, de amikor találkozik az elnyomó személlyel, aki valahogy leértékeli vagy lekicsinyli õt vagy az erõfeszítéseit, és az elnyomó személy hatása alá kerül, az illetõ rosszabbul lesz. 16

17 A lehetséges bajforrás életében vannak idõszakok, amikor jól megy neki. Azt beszélik, hogy el fognak bocsátani! De amikor az elnyomó személy hatása alá kerül......kezd rosszul menni neki. Lehet, hogy megbetegszik, vagy balesetek történnek vele, és egészében véve rosszabbul megy sora. 17

18 A lehetséges bajforrásnak jól megy, aztán rosszul megy, jól megy, aztán rosszul megy. Amikor nem megy jól, olyankor néha beteg. Egy ilyen állapotban levõ személy hullámvasutazik. A hullámvasutazás kifejezés javulást és romlást jelent a személy javul, romlik, javul, romlik. Nevét egy vidámparki vasútról kapta, ami emelkedik, aztán meredeken lecsúszik. A lehetséges bajforrás egy másik mutatója, hogy elnyomás jelenlétében a személy hibákat követ el. Amikor egy személy hibázik, vagy ostoba dolgokat mûvel, az azt bizonyítja, hogy egy elnyomó személy van a közelben. A PTS embereknek típusai is vannak. Az alapvetõ típusok a következõk. A PTS I-es típusa A PTS személyek elsõ típusa az, aki jelenlegi környezetében érintkezésben vagy kapcsolatban áll egy elnyomó személlyel. Kapcsolat alatt azt értjük, hogy a közelében van, vagy valamilyen módon kommunikációban áll vele, legyen az társadalmi, családi vagy üzleti kapcsolat. Egy mûvésznek lehet egy körülötte lebzselõ barátja, aki valójában a munkáját és törekvéseit leértékelõ elnyomó személy. A mûvész megbetegedhet, vagy feladhatja munkáját. Az I-es típusú PTS jelenlegi környezetében van egy elnyomó személy, aki megpróbálja szétzúzni és leértékelni õt. 18

19 Egy vezetõ, akinek egy munkatársa elnyomó személy, hullámvasutazik, és azon kaphatja magát, hogy hibázik a munkájában, kudarcok érik, vagy megbetegszik. Az is lehetséges, hogy a személy jobbító tevékenységben vesz részt, hogy fejlessze képességeit, javítsa saját életét és másokét. Egy ilyen egyén kapcsolatban állhat egy elnyomó személlyel. Az SP támadja az ilyen jobbító tevékenységeket és azokat, akik ebben részt vesznek, mivel az elnyomó retteg attól, hogy bárki is erõsebb vagy jobb képességû lesz. Így azok, akik közvetlen kapcsolatban (például házastársi vagy családi kötelékben) állnak olyanokkal, akiknek a jobbító tevékenységekkel szembeni ellenségessége ismeretes, PTS-ek. A gyakorlatban ezekre a személyekre akkora folyamatos nyomással gyakorolnak hatást mások, akiknek indokolatlanul nagy a befolyása rájuk nézve, hogy nagyon gyengén haladnak vagy javulnak, és érdeklõdésüket kizárólag annak szentelik, hogy az ellenséges elemrõl bebizonyítsák: nincs igaza. Ne pazarold az idõdet azzal, hogy javítani próbálsz magadon! Az emberek képtelenek jobbá válni, mint amilyenek. Aki közvetlen kapcsolatban áll valakivel, aki önjobbító törekvéseit ellenzi, az PTS. ESTI ISKOLA 19

20 A II-es típusú PTS-t valaki vagy valami a jelenlegi környezetében egy elnyomó személyre emlékezteti. A tényleges elnyomó nincs jelen, befolyása mégis érezhetõ. A PTS II-es típusa A PTS második típusánál valaki vagy valami a személy jelenlegi környezetében egy múltbeli elnyomást restimulál. Amikor a személy restimulált állapotban van, egy rossz múltbeli emlék lép újra mûködésbe azoknak a jelenbeli hasonló körülményeknek a hatására, amelyek megközelítik a múltbeli körülményeket, és a személy azt a fájdalmat és azokat az érzelmeket élheti át, amelyeket a múltbeli emlék tartalmaz. Egy II-es típusú PTS esetében a személynek még csak látnia sem kell az elnyomó személyt ahhoz, hogy PTS-szé váljon, hanem azzá válhat valami olyan dolognak a puszta látványától, amely az elnyomóra emlékezteti. Például, ha valakit egy postás nyomott el, és lát egy postaládát, amikor a postás nincs is a közelben, ez már elég lehet ahhoz, hogy hullámvasutazást indítson el az illetõnél. 20 A II-es típusú PTS-nek mindig van egy látszólagos elnyomója, aki nem az elnyomó maga; a PTS összetéveszti a kettõt, és csak a restimuláció miatt viselkedik PTS-ként, nem pedig elnyomás miatt. Fontos tudni, hogy az elnyomó mindig egy személy, lény vagy lények egy csoportja. Az elnyomó nem egy körülmény, egy probléma vagy egy következtetés, döntés vagy elhatározás, amit az egyén maga hozott. A II-es típusú PTS-t jól meghatározott Szcientológia eljárásmódokkal kezelik. Ezek pontos, komplett kérdéssorozatok, amelyeket a Szcientológia egy képzett gyakorlója azért tesz fel, illetve utasítások, amelyeket azért ad ki, hogy a személynek segítsen kideríteni dolgokat saját magáról, és javítani az állapotán. A Szcientológia eljárások, amelyekben a II-es típusú PTS részesül, segítenek a személynek az elnyomó megtalálásában, és abban, hogy az SP-nek a PTS-re gyakorolt indokolatlan befolyását teljesen lecsökkentsék.

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata Mottó: A legnagyobb kockázat nem vállalni kockázatot A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata DEMIIN XVI. Katonai Zsolt 1 Ez a gép teljesen biztonságos míg meg nem nyomod ezt a gombot 2 A kockázatelemzés

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása

Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása Dr. Balogh László: Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása (In: Balogh-Bóta-Dávid-Páskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához,

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

Gettósodás, mint szociális probléma

Gettósodás, mint szociális probléma Gettósodás, mint szociális probléma Michal Vašečka Workshop Területi és etnikai különbségek formái Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon Ostrava, 2012. május 3-4. Gettó Wacquant a gettó jelenséget

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Az INV projekt legfontosabb eszközei

Az INV projekt legfontosabb eszközei Az INV projekt legfontosabb eszközei o Kézikönyv o Tréning útmutató o Felvételi és megfigyelő lapok o Önreflexiós regiszterek (1.+ 2.) o Műszaknapló o Videók ( Pillangócirkusz + oktatóvideók) Felvételi

Részletesebben

Kozmikus baklövés. A játék

Kozmikus baklövés. A játék Kozmikus baklövés A Kozmikus baklövés eredetileg Amerika békés északnyugati erdejeiből származik. Két utazó találkozott ott a játékkal, és annyira megtetszett nekik, hogy elhatározták, mindenhol megosztják

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében. Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach

A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében. Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach Mi a coaching? A coaching angol eredetű szó, amely edzést jelent. A coaching

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

NIKE RETAIL LOSS PREVENTION

NIKE RETAIL LOSS PREVENTION NIKE RETAIL LOSS PREVENTION VESZTESÉGMEGELŐZÉSI ÚTMUTATÓ A Nike, Inc. működésének lényege olyan lehetőségek keresésének és megragadásának megszervezése, amelyek lehetővé teszik, hogy erősségeink és szakértelmünk

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései

A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A gyógyszerpiac liberalizálása hasonlóan az egészségügy privatizációjához mind a mai napig aktuális, a közvéleményt is foglalkoztató kérdés. Az

Részletesebben

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek

Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek 32 Hogy azt válasszam, akit szeretnék, és azt kapjam, akit megérdemlek Kisnémet Mónika Nincs kockázat a szerelemben, és ezt te is meg fogod tanulni. Az emberek évezredek óta keresik és megtalálják egymást.

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az emberi agresszió, mely bár nagyrészt rossz, azért meglehetnek a hasznai is. Az agresszió biológiai és társadalmi háttere, ahogyan a körülmények alakítják a viselkedést, a viselkedés pedig a

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is!

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! ELSZÖKTEM OTTHONRÓL Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! 116 000 Ki akar elszökni otthonról? Ha már elszöktél otthonról? Legfontosabb a biztonságod!

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette:

ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ. Készítette: ÉLETKEZDÉSI TERV GAZDAG NAGYBÁCSITÓL ÍZELÍTŐ Készítette: A Magánpénzügyi Akadémia - vagyonteremtés önerőből - A Magánpénzügyi Akadémia küldetése: közérthetővé tenni a pénzügyeket, ezzel az évtized végére

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat?

A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT. Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 3 WALTER MISCHEL PILLECUKORTESZT Hogyan fejlesszük önuralmunkat? A SIKER MOTORJA: HISZEM, HOGY KÉPES VAGYOK RÁ! 5 Judynak, Rebeccának, Lindának A SIKER MOTORJA:

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 1. A POZITÍV ÉRZÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 15 Ha valaki számunkra kellemes dolgot cselekszik, úgy vehetjük rá a legbiztosabban ennek folytatására, ha visszajelezzük:

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Skinoren krém Skinoren krém Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert,

Részletesebben

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ Készült: Jacques Crevoisier előadása alapján (UEFA, Nyon, 2013) A média: A kommunikációs készség ugyanolyan fontos, mint a technikai készségek. A kérdések is

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok:

II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző 1.1. Pedagógusainktól elvárt alapfeladatok: II. NEVELÉSI PROGRAM 1 Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka főbb jellemző Iskolánkban a nevelő-oktató-szakképző pedagógiai munka a nevelőtestület konszenzusával elfogadott (az iskolafenntartó által

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Csiki Paula A mentorált tanuló neve: Sz. Á. Évfolyam/életkor: 7. évfolyam, 13 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Á. kiváló tanuló, magatartásával sincs probléma.

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI

A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI A SIKERES KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 3. A KELLEMETLEN ÉRZÉSEK KIFEJEZÉSE Prof. Ian R. H. Falloon 29 Ahhoz hogy a számunkra kellemetlen, stresszt okozó helyzeteket jól tudjuk kivédeni és kezelni, elõször pontosan

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

Haladási utasítások Programozási nyelvek

Haladási utasítások Programozási nyelvek 12. foglalkozás Haladási utasítások Programozási nyelvek Summary A számítógépek programozását általában nyelv felhasználásával, amely utasítások egy korlátozott szótára, amelynek engedelmeskedniük kell.

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EFT VIZSGÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EFT VIZSGÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ EFT VIZSGÁRÓL A vizsga írásbeli és gyakorlati részből áll. Az írásbeli vizsga EFT1 és EFT2-ből 10-10 kérdést tartalmaz, amely felöleli az elméleti anyagot. A kérdésekre (röviden!), kifejtendő

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek?

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? ARI18/06MAY Segít a javulásban Kezelési terv, útmutató és heti napló antipszichotikus kezelést kezdô betegek részére

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ 6. ÉVFOLYAM JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2003 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Olvasás javítókulcs 6. évfolyam Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ OLVASÁS 1. BLOKK

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

SZKA_210_38. Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán)

SZKA_210_38. Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán) SZKA_210_38 Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán) TANULÓI MENNYIBE KERÜL A BECSÜLET? (AZ ÉRTÉKEK PIACÁN) 10. ÉVFOLYAM 437 38/1 ILYEN VAGYOK EGYÉNI FELADATLAP 438 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

A legördögibb válási csapda

A legördögibb válási csapda A legördögibb válási csapda Írta: Dr. Mészáros Ádám www.valasinfo.hu Dr. Mészáros Ádám A legördögibb válási csapda Ha Ön most azt gondolja, hogy egy nagyszerű válási jogi tanáccsal látom el Önt, akkor

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Méhnyakszűrés: A kolposzkópiás vizsgálat. Frissített útmutató

Méhnyakszűrés: A kolposzkópiás vizsgálat. Frissített útmutató Méhnyakszűrés: A kolposzkópiás vizsgálat Frissített útmutató Page 2 Miért kell a kolposzkópia klinikára mennem? További vizsgálatra van szükség, mivel a méhnyakszűrés a méhnyakon sejtelváltozásokat mutatott.

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben