SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése"

Átírás

1 SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti szellemi énjének igazságát és egyszerûségét. A Szcientológia sajátos axiómákból áll, amelyek megadják a lét alapját képezõ elveket és okokat, valamint a humán tudományok területén folytatott átfogó megfigyelésekbõl, amelyek szó szerint az élet egészére érvényes filozófiai tudásanyagot képeznek. Ez a kiterjedt tudásanyag a tárgy kétféle alkalmazását eredményezte: elõször egy technológiát, amellyel az ember növelheti szellemi éberségét, és elérheti azt a szabadságot, amelyet számos nagy filozófiai tanítás keresett; és másodszor jelentõs számú alapelvet, amelyeket az emberek életük javítására használhatnak. Valójában, ezzel a második alkalmazási móddal a Szcientológia nem kevesebbet nyújt, mint gyakorlati módszereket életünk minden területének javítására módszereket új életmódok teremtésére. És innen származik ez az anyag is, amelynek az elolvasására készül. Az itt bemutatásra kerülõ, L. Ron Hubbard mûveibõl összeállított adatok csak egy részét képezik azoknak az eszközöknek, amelyek A Szcientológia kézikönyvében találhatóak. A kézikönyv, amely egy átfogó útmutató, a Szcientológia sok alkalmazási módszerét mutatja be, amelyekkel az élet számos más területét is javíthatjuk. Ebben a füzetben a szerkesztõk az adatokat rövid bevezetõvel, gyakorlati feladatokkal és a sikeres alkalmazás példáival egészítették ki. A legközelebbi Szcientológia egyháznál vagy missziónál megértésének növelését szolgáló tanfolyamok, illetve további anyagok állnak rendelkezésre, amelyekkel bõvítheti tudását. A címek listája elérhetõ: A Szcientológia számos új, az emberrel és az élettel kapcsolatos jelenséget ír le, ezért lehetséges, hogy találkozik majd olyan kifejezésekkel ezeken az oldalakon, amelyeket nem ismer. Ezek meghatározása megtalálható ott, ahol elõször elõfordulnak a szövegben, valamint a füzet végén található szójegyzékben. A Szcientológia arra való, hogy használják. Ez egy gyakorlati filozófia, olyan valami, amit az ember végez. Ezeknek az adatoknak az alkalmazásával ön képes megváltoztatni az állapotokat. Ezt a tudást emberek milliói használják, akik mind tenni akarnak valamit a maguk körül látott állapotokkal kapcsolatban. Õk tudják, hogy az élet jobbá tehetõ. És tudják, hogy a Szcientológia mûködik. Használja a füzetben található adatokat önmaga és mások segítésére, és ön is tudni fogja. NEMZETKÖZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ

2 Miért van az, hogy némelyik ember gyakrabban beteg, mint mások? Miért hajlamosak egyesek a balesetekre? És van-e annak valami oka, hogy sokan egyfajta érzelmi mérleghintán élik az életüket: egyszer jól megy nekik, aztán meg rosszul? Erre megvan a magyarázat, és annak semmi köze az istenekhez, a végzethez, vagy a csillagok állásához. Voltaképpen az e jelenségek hátterében rejlõ okot és a jelenségek megoldásait a Szcientológiában már kifejtették. L. Ron Hubbard képes volt átlátni az emberi viselkedés komplexitásán, és felfedezte az emberekben élõ elnyomás jelenségét megmagyarázó mögöttes tényezõket mivel ezeket a látszólag véletlenszerû eseményeket a mások általi elnyomás okozza. Ebben a füzetben L. Ron Hubbard írásaiból vett szemelvényekbõl megtudja majd, hogyan ismerje fel azokat az embereket, akik rosszat akarnak önnek, és azokat, akikkel érdemes barátkoznia. Felfedezi majd, miért van az, hogy egyeseknek rosszul megy sora, és hogy hogyan segítheti õket hozzá jólétük visszanyeréséhez. Megtudja, hogy mi mûködteti ezt a romboló, ám mindennapos helyzetet, és hogy hogyan hárítható el. Ezek olyan adatok, amelyek azonnal kézzelfogható változást hozhatnának az ön életébe, éppúgy, ahogyan mások életét is megváltoztatták. 2

3 AZ ANTISZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉG V annak bizonyos jellemvonások és szellemi beállítottságok, amelyeknek eredményeképpen egy faj kb. 20%-a hevesen szembefordul bármely jobbító tevékenységgel vagy csoporttal. Az ilyen beállítottságú emberekrõl ismeretes, hogy antiszociális hajlamaik vannak. Amikor egy ország jogi vagy politikai szerkezete olyanná alakul, hogy az ilyen személyiséget részesíti elõnyben bizalmi állásban, akkor az ország minden civilizáló szervezete elnyomás alá kerül, a bûnözés barbarizmusa és gazdasági kényszer következik be. A bûnöket és a bûncselekményeket antiszociális személyiség követi el. Az elmegyógyintézetek lakói általában ilyen személyiséggel való kapcsolatukra vezetik vissza állapotukat. Így a kormányzat, a rendõri tevékenység és a szellemi egészség területén hogy megnevezzünk néhányat azt látjuk, fontos képesnek lennünk ezt a személyiségtípust leleplezni és elkülöníteni, hogy a társadalmat és az egyéneket megvédjük az olyan romboló következményektõl, amelyek akkor állnak be, ha egy ilyen személyt szabadjára engednek, hogy másoknak kárt okozzon. Minthogy õk a népességnek csak 20%-át alkotják, és mivel csak 2,5% igazán veszélyes, látható, hogy már nagyon kevés erõfeszítéssel is jelentõsen megjavíthatnánk a társadalom állapotát. Az ilyen személyiségeknek természetesen jól ismert, sõt kimagasló példái Napóleon és Hitler. Dillinger (amerikai bankrabló és gyilkos), Pretty Boy Floyd (bankrabló és gyilkos), John Reginald Christie (hat nõ, köztük felesége gyilkosa) és más nagy hírû bûnözõk ismert példái az antiszociális személyiségnek. De a történelmi figurák ilyen szereposztása mellett elhanyagoljuk a kevésbé kimagasló példákat, és nem vesszük észre, hogy hétköznapi módon, gyakran felfedetlenül, de manapság is léteznek ilyen személyiségek. 3

4 Egy faj viszonylag kis részének körülbelül 20 százalékának antiszociális tulajdonságai vannak. Ez a 20 százalék számarányához viszonyítva aránytalanul sok bajt okoz a fennmaradó 80 százaléknak. Ha kinyomozzuk egy üzlet hanyatlásának okát, valahol elkerülhetetlenül felfedezzük a munkatársak sorai között oly lázasan tevékenykedõ antiszociális személyiséget. A felbomló családokban általában azt találjuk, hogy egyik vagy másik érintettnek ilyen személyisége van. Ahol az élet nehézzé és sikertelenné válik, egy képzett megfigyelõ gondos vizsgálódásai egy vagy több ilyen személyiség tevékenységét fedik fel. Minthogy 80 százalékunk boldogulni próbál, és csak 20 százalék próbál akadályozni bennünket, sokkal könnyebb életünk lehetne, ha az ilyen személyiség pontos megnyilvánulásairól jól lennénk informálva. Így képesek lennénk õket felismerni, és sok kudarctól és keserûségtõl kímélhetnénk meg magunkat. Fontos tehát megvizsgálnunk és felsorolnunk az antiszociális személyiség tulajdonságait. Mivel oly sokak mindennapi életére van befolyással, elengedhetetlen, hogy a rendes emberek e tárgykörben tájékozottabbá váljanak. 4

5 Tulajdonságok Az antiszociális személyiség tulajdonságai a következõk: 1. Csak nagyon nagy általánosságokban beszél. Állandóan olyan kifejezéseket használ, hogy Azt mondják... ; Mindenki úgy gondolja... ; Mindenki tudja... különösen ha valamit híresztel. Ha megkérdezik, ki az a mindenki, akkor általában kiderül, hogy csak egy forrás van, és az antiszociális személy ennek alapján állította azt, amit õ az egész társadalom teljes véleményének tüntet fel. Ez neki természetes, hiszen az õ szemében az egész társadalom egy nagy rosszindulatú általánosság, amely különösképpen az antiszociális egyén ellen tevékenykedik. 2. Az ilyen személy fõleg rossz hírekkel, kritikus vagy rosszindulatú megjegyzésekkel, leértékeléssel és általános elnyomással foglalkozik. Egykor az ilyen személyt pletykafészeknek, vészmadárnak vagy rémhírterjesztõnek nevezték. Figyelemre méltó, hogy az ilyen személy nem továbbít jó híreket vagy elismerõ megjegyzéseket. 3. Az antiszociális személy rossz irányba ferdíti a kommunikációt, amikor üzenetet vagy hírt továbbít. A jó híreket megállítja, és csak a rossz híreket adja tovább gyakran kiszínezve. Ezenkívül egy ilyen személy úgy tesz, mintha csak továbbadná a valójában kitalált rossz híreket. 4. Az antiszociális személyiség egyik jellemzõje és ez egyike a vele kapcsolatos szomorú dolgoknak, hogy a kezelés vagy a jobbítás nem hat rá. 5. Egy ilyen személyiség körül megfélemlített vagy beteg társakat és barátokat találunk, akik ha még nem kergette ténylegesen elmebetegségbe õket ügyetlenül viselkednek az életben, kudarcot vallanak, sikertelenek. Az ilyen emberek bajt okoznak másoknak. Az antiszociális személyiség közeli társának amikor kezelik vagy oktatják nincsenek tartós nyereségei, hanem rögtön visszaesik, vagy elveszti tudása elõnyeit, mivel a másik személy elnyomó hatása alatt áll. Testi kezelésnél az ilyen társak általában nem gyógyulnak meg a várt idõn belül, hanem rosszabbul lesznek, és nehezen épülnek fel. 5

6 Amíg egy antiszociális kapcsolat befolyása alatt állnak, eléggé haszontalan dolog kezelni, segíteni vagy képezni õket. A legtöbb elmebeteg az ilyen antiszociális kapcsolatok miatt elmebeteg, és ugyanezen okból nem áll talpra egykönnyen. Igazságtalan módon az antiszociális személyiséget ritkán látjuk ténylegesen elmegyógyintézetben. Csak barátai és családtagjai vannak ott. 6. Az antiszociális személyiség rendszeresen rossz célpontot választ. Ha szögekre hajt, és defektet kap, egy társát szidja, vagy valami olyat, ami nem az a forrás, ami a bajt okozta. Ha a szomszédban túl hangos a rádió, belerúg a macskába. Ha nyilvánvalóan A az ok, az antiszociális személyiség elkerülhetetlenül B-t, C-t vagy D-t hibáztatja. 7. Az antiszociális személy nem tud befejezni egy akcióciklust. Minden akciónak van egy sorrendje, amin az keresztülmegy, amelynek során az akció elkezdõdik, folytatódik, amíg szükséges, és azután terv szerint befejezõdik. A Szcientológiában ezt akcióciklusnak hívják. Az antiszociális személy körül felgyülemlenek a befejezetlen feladatok. 8. Sok antiszociális személy a legriasztóbb bûnöket is szemrebbenés nélkül bevallja, ha rákényszerítik, de a legcsekélyebb felelõsséget sem érzi velük kapcsolatban. Cselekedeteiknek kevés vagy semmi köze saját akaratukhoz. A dolgok csak úgy megtörténtek. Nincsen érzékük az ok-okozati összefüggésekhez, és ezért képtelenek lelkiismeret furdalást vagy szégyent érezni. 9. Az antiszociális személy csak romboló csoportokat támogat, és kirohan minden építõ vagy jobbító csoport ellen, és támadja azokat. 10. Ez a személyiségtípus csak ártalmas cselekedeteket helyesel, és hadakozik az építõ vagy segítõ cselekedetek, illetve megmozdulások ellen. 6

7 A mûvész különösen gyakran vonzza mágnesként az antiszociális személyiségû embereket, akik valami olyat látnak a mûvészetében, amit el kell pusztítani, és ezzel burkoltan barátként meg is próbálkoznak. 11. Mások segítése olyan tevékenység, amitõl az antiszociális személyiség csaknem tombolni tudna dühében, ám ugyanakkor a segítség köntösében ártó tevékenységeket elõszeretettel támogatja. 12. Az antiszociális személyiségnek nincsen érzéke a tulajdonhoz, és úgy véli, hogy az az elképzelés, hogy bárki bármit is birtokol, csak ámítás, amit az emberek bolondítására találtak ki, mivel semmit sem lehet igazából birtokolni. Az alapvetõ ok Annak az alapvetõ oka, hogy az antiszociális személyiség úgy viselkedik, ahogy viselkedik, a másoktól való leplezett rettegés. Egy ilyen személy számára minden más lény ellenség olyan ellenség, akit titokban vagy nyíltan el kell pusztítani. Az a rögeszméje, hogy maga a túlélés mások visszafogásán és az emberek tudatlanságban tartásán múlik. Ha bárki azt ígérné, hogy másokat erõsebbé vagy okosabbá tesz, az antiszociális személyiség a személyes fenyegettetés legvégsõ haláltusáját szenvedné végig. Okfejtése szerint, ha az õt körülvevõ gyenge vagy ostoba emberekkel már ilyen sok baja van, akkor ha bárki is megerõsödne, vagy okosabbá válna, neki vége is lenne. Az ilyen személyiség a rettegésig bizalmatlan. Ez általában álcázott és leplezett. Amikor egy ilyen személyiség megbolondul, olyankor számára a világ tele lesz marslakókkal vagy FBI-ügynökökkel, és minden egyes ember, akivel találkozik, tulajdonképpen marslakó vagy FBI-ügynök. Az ilyen emberek zöme azonban az õrültségnek semmi külsõ jelét nem mutatja. Egészen ésszerûnek tûnnek. Nagyon meggyõzõek tudnak lenni. Ugyanakkor a fentebb megadott felsorolás olyan dolgokból áll, amelyeket egy ilyen személyiség nem képes felfedezni önmagában. Ez olyannyira igaz, hogy ha ön úgy vélte, hogy valamelyik személyiségjegyben önmagára talált, 7

8 akkor ön egész biztosan nem antiszociális. Az önkritika olyan luxus, amit az antiszociális személy nem engedhet meg magának. Nekik igazuk kell hogy legyen, mert saját megítélésük szerint állandó veszélyben vannak. Ha valamelyiküknek bebizonyítaná, hogy tévedett, még súlyos betegségbe is taszíthatná. Csak az épeszû, kiegyensúlyozott személy próbál javítani a viselkedésén. Megkönnyebbülés Ha a keresés és kiderítés módszerét megfelelõen alkalmazva kigyomlálná a múltjából azokat az antiszociális személyiségeket, akiket ismer, és azután megszakítaná velük a kapcsolatot, nagy megkönnyebbülést tapasztalhatna. Hasonlóképpen, ha a társadalom éppúgy elismerné errõl a személyiségtípusról, hogy beteg lény, ahogy most elkülöníti a himlõsöket, akkor társadalmi és gazdasági fellendülés állhatna be. Amíg a népesség 20 százalékának megengedik, hogy uralja és károsítsa a fennmaradó 80 százalék életét és kezdeményezéseit, addig nem valószínû, hogy a dolgok jobbra fordulnak. Ahogy napjaink politikai gyakorlata a többségi szabály, ugyanúgy kellene mindennapi életünkben kifejezésre jutnia a többség józanságának a társadalmilag betegek közbeavatkozása és rombolása nélkül. Ebben az a sajnálatos, hogy ezek az emberek nem hagynák, hogy segítsenek rajtuk, és nem reagálnának a kezelésre, ha valaki megkísérelne segíteni rajtuk. Ha az emberek megértenék az ilyen személyekre vonatkozó adatokat, és képesek lennének felismerni ezeket a személyeket, az jelentõs változást hozhatna a társadalomban és az életükben. 8

9 Az antiszociális személyiség rejtetten retteg másoktól. Mindenki mást ellenségnek tart, akit burkoltan vagy nyíltan el kell pusztítani. Az antiszociális személyiség egyik jele az, hogy elsõsorban kritikus vagy rosszindulatú megjegyzései vannak, leértékel, és általánosan elnyom. Ne izgasd magad, nem születhet mindenki tehetségesnek. 9

10 A SZOCIÁLIS SZEMÉLYISÉG Az ember szorongásai közepette hajlik a boszorkányüldözésre. Mindössze meg kell jelölni a fekete sapkát viselõ embereket mint gazembereket, és máris kezdõdhet a fekete sapkát viselõ emberek lemészárlása. Ez a jellegzetesség nagyon megkönnyíti az antiszociális személyiség számára, hogy zûrzavaros vagy veszélyes környezetet idézzen elõ. Természettõl fogva az ember ezen emberi állapotában nem bátor és nyugodt. De nem is szükségszerûen gazember. Még az antiszociális személyiség is a maga elferdült módján meglehetõsen biztos abban, hogy a legjobb cél érdekében cselekszik, és általában saját magát látja az egyetlen jó embernek a környéken, aki mindenki javára tevékenykedik; az egyetlen hiba a számításában az, hogy ha mindenki mást megöl, akkor senki sem marad, akit meg lehetne védeni a vélt gonoszoktól. A környezetében és az embertársaival szemben tanúsított viselkedése az egyetlen dolog, ami útbaigazít az antiszociális és a szociális személyek felismerésében. Önmagukkal kapcsolatos indítékuk hasonló: önfenntartás és túlélés. Csak éppen különbözõ módokon próbálják elérni azt. Így, mivel az ember természettõl fogva se nem nyugodt, se nem bátor, bizonyos mértékben mindenki hajlamos elõvigyázatosnak lenni a veszélyes emberekkel szemben, és ennél fogva boszorkányüldözések indulhatnak el. Ezért a szociális személyiség azonosítása még az antiszociális személyiségénél is fontosabb. Ily módon az ember elkerüli azt, hogy az ártatlanokat lõje le puszta elõítéletbõl, ellenszenvbõl, vagy valami pillanatnyi helytelen viselkedés miatt. A szociális személyiséget legkönnyebben ellentétével, az antiszociális személyiséggel összehasonlítva határozhatjuk meg. Ez a megkülönböztetés könnyen elvégezhetõ, és soha nem szabadna olyan tesztet összeállítani, ami csak az antiszociálist különíti el. Ugyanazon a teszten meg kell jelennie az emberi cselekedetek felsõ és alsó tartományának is. A teszt, ami csak az antiszociális személyiséget leplezi le, anélkül hogy képes lenne a szociális személyiséget is azonosítani, önmagában egy elnyomó teszt lenne. Olyan lenne, mint igen -t vagy nem -et válaszolni arra a kérdésre, hogy: Veri-e még a feleségét? Bárkit, aki kitöltené a tesztet, 10

11 bûnösnek találhatnának. Talán ez a mechanizmus megfelelhetett az inkvizíció idejében, de a modern szükségleteket nem elégíti ki. Minthogy a társadalom kizárólag a szociális személyek erõfeszítései által mûködik, boldogul és él, ismernünk kell õket, mivel õk, és nem az antiszociálisok az értékes emberek. Ezek azok az emberek, akiknek jogokkal és szabadsággal kell rendelkezniük. Kizárólag azért fordítunk figyelmet az antiszociálisokra, hogy megvédjük és segítsük a szociális személyeket a társadalomban. Minden többségi elv, civilizáló szándék és még az emberi faj is elbukik, hacsak nem képes az ember az antiszociális személyiséget azonosítani, és útját állni, valamint segíteni és támogatni a szociális személyiséget a társadalomban. Szociális viselkedés nélkül egyáltalán nincs társadalom, csak barbarizmus, ahol veszélyben van minden ember, akár jó, akár rossz. Annak, hogy megmutatjuk, hogyan ismerhetõk fel az ártalmas emberek, az az árnyoldala, hogy õk ezután a tisztességes emberekre vonatkoztatják ezeket a jellemvonásokat, hogy halálra üldöztessék és kiirttassák õket. Minden nagy civilizáció hattyúdala az a dallam, melyet az antiszociális személy által az utolsó tisztességes ember elpusztítására használt nyilak, csatabárdok vagy lövedékek játszanak. Egy kormány csak akkor veszélyes, ha az antiszociális személyek szolgálatába áll és nekik dolgozik. A végeredmény az, hogy minden szociális személyiséget kiirtanak, és ennek eredményeképpen összeomlik Egyiptom, Babilon, Róma, Oroszország vagy a Nyugat. Jellemvonásaiból észre fogja venni, hogy az antiszociális személyiségnél az intelligencia nem vezet minket nyomra. Lehetnek okosak, ostobák vagy átlagosak. Így azok, akik rendkívül intelligensek, számottevõ, akár államfõi magasságokba is emelkedhetnek. Hasonlóképpen, a fontosság és a mások fölé való emelkedés képessége vagy vágya nem utal az antiszociális személyekre. Azonban ha fontossá válnak vagy felemelkednek, meglehetõsen láthatóvá válnak cselekedeteik kiterjedt következményei által. De éppen ilyen valószínûséggel lehetnek jelentéktelen emberek, vagy lehetnek nagyon alacsony sorban, nem kívánva semmi jobbat. Így egyedül a megadott tizenkét jellemvonás az, ami azonosítja az antiszociális személyiséget. És ugyanezen tizenkettõ ellentéte az egyedüli ismertetõjele a szociális személyiségnek, ha az ember õszinte akar lenni velük kapcsolatban. 11

12 Egy antiszociális személyiség azonosítása vagy megjelölése nem tehetõ meg tisztességesen és pontosan anélkül, hogy az ember szintén át ne tekintené ugyanazon vizsgálat során a vizsgált személy életének pozitív oldalát is. Stressz hatására minden ember reagálhat az antiszociális magatartás pillanatnyi fellángolásával. Ez még nem teszi õt antiszociális személyiséggé. A valódi antiszociális személyiség esetében az antiszociális jellemvonások vannak többségben. A szociális személyiség esetében a szociális jellemvonások vannak többségben. Így, mielõtt tényleg antiszociálisnak vagy szociálisnak nyilvánítanánk valakit, az embernek a jót és a rosszat együtt kell megvizsgálnia. Ilyen ügyek áttekintésekor az a legjobb, ha átfogó tanúvallomások és bizonyítékok állnak rendelkezésünkre. Egy vagy két elszigetelt példa semmit sem határoz meg. Az embernek át kell vizsgálnia mind a tizenkét szociális és mind a tizenkét antiszociális jellemvonást, és valós bizonyíték, nem pedig vélemény alapján dönteni. A szociális személyiség tizenkét alapvetõ jellemvonása a következõ: 1. A szociális személyiség pontos a körülmények elmondásával kapcsolatban. Kovács János mondta... ; A Képes Újság közölte..., és ahol fontos vagy lehetséges, megadja az adatok forrását. Lehet, hogy használ általánosságot, mint õk vagy az emberek, de nyugtalanító természetû minõsítõ állításokkal vagy véleményekkel kapcsolatosan csak ritkán. 2. A szociális személyiség alig várja, hogy jó híreket továbbíthasson, és vonakodik a rossz hírek továbbításától. Lehet, hogy nem is veszi a fáradságot bírálat továbbítására, ha az nem lényeges. Jobban érdekli az, hogy a másikkal éreztesse, szeretik és szükség van rá, mint hogy nem szeretik, és hajlamos inkább a biztatás irányába, mint a bírálat irányába tévedni. 3. A szociális személyiség különösebb változtatás nélkül adja át a kommunikációt, és ha kihagy valamit, hajlamos a bántó dolgokat kihagyni. Nem szereti megsérteni az emberek érzéseit. Idõnként téved, és ez abból áll, hogy visszatartja azokat a rossz híreket vagy utasításokat, amelyek kritizálónak vagy nyersnek tûnnek. 12

13 4. Kezelés és jó útra való térítés nagyon jól hatnak a szociális személyiségre. Jóllehet, az antiszociális emberek néha megígérik, hogy megjavulnak, de nem teszik. Csak a szociális személyiség tud könnyen megváltozni vagy javulni. Gyakran elég, ha rámutatnak a szociális személyiség nemkívánatos viselkedésére, ahhoz, hogy teljesen helyrehozza. A szociális személyiség irányításához nincs szükség büntetõ törvénykönyvre, vagy erõszakos büntetésre. 5. Egy szociális személyiség barátai és társai általában egészségesek, boldogok, és jó a moráljuk. Egy igazán szociális személyiség gyakran a puszta jelenlétével elõidézi az egészség és szerencse jobbra fordulását. De legalábbis nem csökkenti társaiban az egészség vagy a morál fennálló szintjét. Ha beteg, a szociális személyiség várható módon gyógyul, illetve épül fel, és úgy találták, hogy nyitott a sikeres kezelésre. 6. A szociális személyiség hajlamos megfelelõ célpontot választani arra, hogy helyrehozzon valamit. Inkább megjavítja a defektes gumit, mintsem hogy nekiesne a szélvédõnek. A technikai tudományokban ezért képes dolgokat megszerelni és mûködtetni. 7. A szociális személyiség, ha lehetséges, rendszerint befejezi a megkezdett akcióciklusokat. 8. A szociális személyiség szégyelli a bûneit, és húzódozik attól, hogy bevallja õket. Felelõsséget vállal a hibáiért. 9. A szociális személyiség támogatja az alkotó csoportokat, és hajlik arra, hogy tiltakozzon a romboló csoportok ellen, vagy ellenálljon nekik. 10. A szociális személyiség tiltakozik a romboló tevékenységek ellen. Támogatja az építõ és segítõ tevékenységeket. 11. A szociális személyiség segít másoknak, és aktívan ellenáll a másoknak ártó cselekedeteknek. 12. A szociális személyiség számára a tulajdon valakinek a tulajdona, és megakadályozza, illetve helyteleníti, hogy azt ellopják, vagy visszaéljenek vele. 13

14 Az alapmotiváció A szociális személyiség természettõl fogva a legnagyobb jó alapján mûködik. Nem üldözik képzelt ellenségek, de amennyiben vannak felismeri a valós ellenségeket. A szociális személyiség azt akarja, hogy túléljen, és mások is túléljenek, míg az antiszociális személyiség valójában burkoltan mások bukását akarja. Alapvetõen a szociális személyiség azt akarja, hogy mások elégedettek legyenek és boldoguljanak, míg az antiszociális személyiség igen leleményesen eléri, hogy másoknak igazán rosszul menjenek a dolgaik. A szociális személyiségnek alapvetõen nem annyira sikerei, mint inkább indítékai a nyomravezetõk. Ha a szociális személyiség sikeres, gyakran céltáblája az antiszociális személynek, és ezért elbukhat. De szándékai szerint másokat is részesíteni akar sikerében, míg az antiszociálisok csak mások balsorsát értékelik. Hacsak nem vagyunk képesek felfedezni a szociális személyiséget, és mentesíteni az indokolatlan megszorítástól, valamint felfedezni az antiszociális személyiséget is, és megszorítani õt, társadalmunk tovább fog szenvedni az elmebajtól, bûnözéstõl, háborútól, és sem az emberiség, sem a civilizáció nem marad fenn. A Szcientológia által elérhetõ összes technikai jártasság közül ez a megkülönböztetés a legfontosabb, mivel ha ez kudarcot vall, semmilyen más jártasságnak nem lesz folytatása, ugyanis mûködési alapja a civilizáció többé nem létezik, hogy továbbvigye. Ne tegye tönkre a szociális személyiséget, és ne mulassza el gyengíteni az antiszociális személyeket arra irányuló erõfeszítéseikben, hogy nekünk többieknek ártsanak! Csak azért, mert egy ember a társai fölé emelkedik, vagy fontos szerepet kap, még nem válik antiszociális személyiséggé. Csak azért, mert egy ember képes irányítani másokat, vagy dominál felettük, még nem válik antiszociális személyiséggé. Ezen cselekedetek indítéka és a tettek következményei azok, amik megkülönböztetik az antiszociális személyt a szociálistól. Ha nem értjük meg és nem alkalmazzuk a kétféle személyiségtípus igazi jellemzõit, továbbra is bizonytalanságban leszünk azt illetõen, hogy kik az ellenségeink, és eközben feláldozzuk barátainkat. Minden ember követett már el erõszakos tetteket vagy mulasztást, amelyért megróhatnák. Az egész emberiségben nincs egyetlen tökéletes emberi lény sem. De vannak olyanok, akik megpróbálnak jót tenni, és olyanok is, akik a rosszra szakosodtak, és ezen tények és jellemvonások alapján felismerheti õket. 14

15 A szociális személyiséget az a vágy mozgatja, hogy segítsen másoknak, és a lehetõ legjobbat tegye a lehetõ legtöbb ember számára. Az emberiség zöme szociális személyiségekbõl áll. 15

16 ALAPVETÕ FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A szociális személyiség gyakran annyira belesüllyed a saját nehézségeibe, hogy a javulást nem látja lehetségesnek. Számára a kedvezõtlen fordulatok és gyötrelmek csak az élet vagy ahogyan a dolgoknak lenniük kell. Fogalma sincs róla, hogy antiszociális személyek, mint olyanok, léteznek, vagy hogy az életet egy (vagy több) ilyen személy teszi nyomorúságossá a számára. Ahhoz, hogy rádöbbenjünk, hogy létezik ilyen állapot, meg kell értenünk, mi is ez az állapot. A következõkben az antiszociális személyiségek és a befolyásuk alatt álló emberek felismerésével és kezelésével kapcsolatos alapvetõ fogalmak és meghatározások találhatók. Ahhoz, hogy az egyéni elnyomást sikeresen célba vegyük és kezeljük, ezeket meg kell érteni. Elnyomó személy: (rövidítése SP, angolul Suppressive Person) Egy olyan személy, aki arra törekszik, hogy elnyomjon vagy szétzúzzon bármely jobbító cselekedetet vagy csoportot. Egy elnyomó személy elnyomja a többi embert a környezetében. Ez az a személy, akinek a viselkedése szándékosan rendkívül ártalmas. Az elnyomó személy vagy elnyomó az antiszociális személyiség másik elnevezése. Lehetséges bajforrás: (rövidítése PTS, angolul Potential Trouble Source) Egy olyan személy, aki valamilyen módon kapcsolatban áll egy elnyomó személlyel, és annak ártalmas hatása alatt áll. Azért hívják lehetséges bajforrásnak, mert sok bajt jelenthet önmaga és mások számára. Azt, hogy valaki lehetséges bajforrás, nem az mutatja, hogy az illetõ megfélemlítettnek látszik, vagy hogy nem vidám, vagy baja van a fõnökével. Ezek a dolgok nem mutatják meg, hogy valaki PTS-e. Annak nagyon pontos mutatói vannak. A PTS kapcsolatban áll egy SP-vel, aki ellenséges vele szemben. Az elnyomó személy akadályozza a lehetséges bajforrást a mûködésben élete során. Így tehát a lehetséges bajforrásnak mehetnek jól a dolgok az életben vagy valamilyen tevékenységben, de amikor találkozik az elnyomó személlyel, aki valahogy leértékeli vagy lekicsinyli õt vagy az erõfeszítéseit, és az elnyomó személy hatása alá kerül, az illetõ rosszabbul lesz. 16

17 A lehetséges bajforrás életében vannak idõszakok, amikor jól megy neki. Azt beszélik, hogy el fognak bocsátani! De amikor az elnyomó személy hatása alá kerül......kezd rosszul menni neki. Lehet, hogy megbetegszik, vagy balesetek történnek vele, és egészében véve rosszabbul megy sora. 17

18 A lehetséges bajforrásnak jól megy, aztán rosszul megy, jól megy, aztán rosszul megy. Amikor nem megy jól, olyankor néha beteg. Egy ilyen állapotban levõ személy hullámvasutazik. A hullámvasutazás kifejezés javulást és romlást jelent a személy javul, romlik, javul, romlik. Nevét egy vidámparki vasútról kapta, ami emelkedik, aztán meredeken lecsúszik. A lehetséges bajforrás egy másik mutatója, hogy elnyomás jelenlétében a személy hibákat követ el. Amikor egy személy hibázik, vagy ostoba dolgokat mûvel, az azt bizonyítja, hogy egy elnyomó személy van a közelben. A PTS embereknek típusai is vannak. Az alapvetõ típusok a következõk. A PTS I-es típusa A PTS személyek elsõ típusa az, aki jelenlegi környezetében érintkezésben vagy kapcsolatban áll egy elnyomó személlyel. Kapcsolat alatt azt értjük, hogy a közelében van, vagy valamilyen módon kommunikációban áll vele, legyen az társadalmi, családi vagy üzleti kapcsolat. Egy mûvésznek lehet egy körülötte lebzselõ barátja, aki valójában a munkáját és törekvéseit leértékelõ elnyomó személy. A mûvész megbetegedhet, vagy feladhatja munkáját. Az I-es típusú PTS jelenlegi környezetében van egy elnyomó személy, aki megpróbálja szétzúzni és leértékelni õt. 18

19 Egy vezetõ, akinek egy munkatársa elnyomó személy, hullámvasutazik, és azon kaphatja magát, hogy hibázik a munkájában, kudarcok érik, vagy megbetegszik. Az is lehetséges, hogy a személy jobbító tevékenységben vesz részt, hogy fejlessze képességeit, javítsa saját életét és másokét. Egy ilyen egyén kapcsolatban állhat egy elnyomó személlyel. Az SP támadja az ilyen jobbító tevékenységeket és azokat, akik ebben részt vesznek, mivel az elnyomó retteg attól, hogy bárki is erõsebb vagy jobb képességû lesz. Így azok, akik közvetlen kapcsolatban (például házastársi vagy családi kötelékben) állnak olyanokkal, akiknek a jobbító tevékenységekkel szembeni ellenségessége ismeretes, PTS-ek. A gyakorlatban ezekre a személyekre akkora folyamatos nyomással gyakorolnak hatást mások, akiknek indokolatlanul nagy a befolyása rájuk nézve, hogy nagyon gyengén haladnak vagy javulnak, és érdeklõdésüket kizárólag annak szentelik, hogy az ellenséges elemrõl bebizonyítsák: nincs igaza. Ne pazarold az idõdet azzal, hogy javítani próbálsz magadon! Az emberek képtelenek jobbá válni, mint amilyenek. Aki közvetlen kapcsolatban áll valakivel, aki önjobbító törekvéseit ellenzi, az PTS. ESTI ISKOLA 19

20 A II-es típusú PTS-t valaki vagy valami a jelenlegi környezetében egy elnyomó személyre emlékezteti. A tényleges elnyomó nincs jelen, befolyása mégis érezhetõ. A PTS II-es típusa A PTS második típusánál valaki vagy valami a személy jelenlegi környezetében egy múltbeli elnyomást restimulál. Amikor a személy restimulált állapotban van, egy rossz múltbeli emlék lép újra mûködésbe azoknak a jelenbeli hasonló körülményeknek a hatására, amelyek megközelítik a múltbeli körülményeket, és a személy azt a fájdalmat és azokat az érzelmeket élheti át, amelyeket a múltbeli emlék tartalmaz. Egy II-es típusú PTS esetében a személynek még csak látnia sem kell az elnyomó személyt ahhoz, hogy PTS-szé váljon, hanem azzá válhat valami olyan dolognak a puszta látványától, amely az elnyomóra emlékezteti. Például, ha valakit egy postás nyomott el, és lát egy postaládát, amikor a postás nincs is a közelben, ez már elég lehet ahhoz, hogy hullámvasutazást indítson el az illetõnél. 20 A II-es típusú PTS-nek mindig van egy látszólagos elnyomója, aki nem az elnyomó maga; a PTS összetéveszti a kettõt, és csak a restimuláció miatt viselkedik PTS-ként, nem pedig elnyomás miatt. Fontos tudni, hogy az elnyomó mindig egy személy, lény vagy lények egy csoportja. Az elnyomó nem egy körülmény, egy probléma vagy egy következtetés, döntés vagy elhatározás, amit az egyén maga hozott. A II-es típusú PTS-t jól meghatározott Szcientológia eljárásmódokkal kezelik. Ezek pontos, komplett kérdéssorozatok, amelyeket a Szcientológia egy képzett gyakorlója azért tesz fel, illetve utasítások, amelyeket azért ad ki, hogy a személynek segítsen kideríteni dolgokat saját magáról, és javítani az állapotán. A Szcientológia eljárások, amelyekben a II-es típusú PTS részesül, segítenek a személynek az elnyomó megtalálásában, és abban, hogy az SP-nek a PTS-re gyakorolt indokolatlan befolyását teljesen lecsökkentsék.

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése

SZCIENTOLÓGIA. Egy jobb világ építése SZCIENTOLÓGIA Egy jobb világ építése A Szcientológia, amelyet L. Ron Hubbard alapított és fejlesztett ki, alkalmazott vallási filozófia, amely pontos útvonalat nyújt, ami révén mindenki visszanyerheti

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

titkolt tudás kezdőknek

titkolt tudás kezdőknek titkolt tudás kezdőknek Titkolt tudás kezdőknek írta: Montalk 2008 www.montalk.net tom@montalk.net TITKOLT TUDÁS KEZDŐKNEK Montalk 2008 montalk.net ISBN 978-1-60702-602-0 Magyar fordítás: Viszocsánszki

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV

MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV 1 MI TÖRTÉNT MA A SULIBAN? SZÜLŐI KÉZIKÖNYV Ez a kézikönyv a szülőknek és minden felnőttnek szól, akik tenni szeretnének a gyermekek közötti erőszak csökkentéséért KIADÓ: UNICЕF Bеlgrád, Szerb Köztársaság

Részletesebben

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005. Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok Róbert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével Budapest, 2010 Minden gyakorlati idealistának

Részletesebben

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné.

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné. Bevezetés Manapság a változás a sikeres üzleti menedzsment egyetlen legfontosabb eleme. Ahhoz, hogy versenyképes tudjon maradni az egyre agresszívabb piacon, a szervezeteknek (és a bennük dolgozó egyéneknek)

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8

TARTALOM. Bevezetés...4 Ching Hai Legfelsõbb Mester rövid életrajza...8 TARTALOM 1 TARTALOM Bevezetés...4 rövid életrajza.....8 A túlvilág rejtélye.........16 elõadása 1992. június 26. ENSZ New York Beavatás: a Quan Yin módszer...61 Az öt szabály...64 Miért legyünk vegetáriánusok?...66

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 388. oldal

Tartalomjegyzék: 388. oldal Tartalomjegyzék: 388. oldal Egyszer valaki ezt mondta: nem érdemes megírni a könyvet. Felesleges, hiszen úgysem tudom megváltoztatni az embereket. Ez tökéletesen igaz! A beteg, aki megfásult és belefáradt

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

Jacques Martel. Lelki eredetű betegségek lexikona

Jacques Martel. Lelki eredetű betegségek lexikona _bi_2010.dec. -Jacques Martel- 1 Jacques Martel Lelki eredetű betegségek lexikona A magyar fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jacques Martel: Le grand dictionnaire des malaises et des maladies

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben

Egy bátor tréner könyvét tartom a kezemben, aki dacolva napjaink trendjeivel a csupasz valóságra irányítja a figyelmet.

Egy bátor tréner könyvét tartom a kezemben, aki dacolva napjaink trendjeivel a csupasz valóságra irányítja a figyelmet. Egy bátor tréner könyvét tartom a kezemben, aki dacolva napjaink trendjeivel a csupasz valóságra irányítja a figyelmet. TeszieztÉrtünkésMagáért.AcéljabármifurcsaaSIKER! Legyünk mindannyian sikeresek a

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Fordította. Sarankó Márta

Fordította. Sarankó Márta Fordította Sarankó Márta ERHARD F. FREITAG AZ ERŐ BENNED VAN! A tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erhard F. Freitag: Kraftzentrale UnterbewuRtsein

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T SZAKDOLGOZAT Fontos Anikó 2006 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány VEZETŐI EREDMÉNYESSÉG HUMÁNPOLITIKAI

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 VIII. évf. 5. szám 2007. október A TARTALOMBÓL: Szenvedélyeink Az Elengedésrõl Bevezetés a szenvedélybetegségek fogalomkörébe A szociális munkás

Részletesebben

Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására

Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek

Részletesebben

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk?

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? 1 2 NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? Kézikönyv segítő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS

Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS Daniel Kahneman GYORS ÉS LASSÚ GONDOLKODÁS A fordítás alapja: Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011 Copyright Daniel

Részletesebben