BESZÁMOLÓ. az Orvostechnikai Szövetség évi tevékenységéről március 29.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. az Orvostechnikai Szövetség 2011. évi tevékenységéről. 2012. március 29."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az Orvostechnikai Szövetség évi tevékenységéről március 29.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmapolitikai körülmények és az érdekképviseleti tevékenységünk összefüggései a évben A gyógyászatisegédeszköz-ellátás helyzete és gondjai A kórházi orvostechnikai ellátás feltételrendszere 8 2. A Szövetség működése, kapcsolatrendszere A Szövetségünk működése Az állami és társszervezeti kapcsolatok Elnökség Titkárság Szövetségünk kommunikációja, megjelenésünk a nyilvánosságban Szervezeti változások, helyzet: Gazdálkodás: Az Orvostechnikai Szövetség évi nemzetközi tevékenysége EUCOMED COCIR A szekciók beszámolói a évben végzett munkájukról és az idei évre kitűzött céljaik, legfontosabb feladataik Hallókészülék Szekció Inkontinencia Szekció Képalkotó Diagnosztikai, Telemedikai és Információtechnológiai Szekció Kórház- és Orvoselektronikai Szekció Kötszer Szekció Ortopédiai és Rehabilitációs Szekció Sztóma Szekció 34 2

3 1. Szakmapolitikai körülmények és az érdekképviseleti tevékenységünk összefüggései a évben 1.1. A tagvállalataink gazdálkodását meghatározó alapvető folyamatok Szövetségünk érdekképviseleti tevékenységét a tagvállalataink gazdálkodását befolyásoló pénzügyi és gazdasági feltételrendszer és a kormányzati egészségpolitika finanszírozási és szabályozási jellemzői határozták meg alapvetően. A évi gazdasági folyamatokban az egészségügy állami finanszírozásának szűkössége és szeptembertől kezdődően a forint-euró ill. forint-dollár árfolyam kedvezőtlen szintje nehezítette a tagvállatok gazdálkodását, rontotta jövedelmezőségüket. A gyógyító-megelőző intézményekbe szállító cégek a közbeszerzésben kialakult verseny nyomán az árakban nem tudták kompenzálni az árfolyam-hatásokat. További veszteségek adódtak az egészségügyi intézmények késedelmes fizetéseiből, különösen azért, mert az év vége után közvetlen állami irányítás alá kerülő és a már ebbe a körbe tartozó egészségügyi intézményekben október 1-jétől lényegében fizetési moratóriumot rendeltek el a szállítói tartozások tekintetében. Az is növelte a bizonytalanságot, hogy egyidejűleg az új közbeszerzési pályázatok kiírását is nagymértékben korlátozták. A sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök ellátásában a hetedik éve változatlan árak miatt sem volt lehetséges az árfolyamveszteségek kompenzációja A gyógyászatisegédeszköz-ellátás helyzete és gondjai A gyógyászatisegédeszköz-ellátásban résztvevő tagvállalataink gazdálkodását egyrészt a gazdasági feltételrendszer (infláció, forintárfolyam-változás, betegek-rászorulók fizetési képessége), másrészt a támogatást és az eszközfelhasználást meghatározó jogszabályok és OEP-döntések alakítják. A év elején a gyógyászati segédeszközök esetében bekövetkezett nagymértékű támogatáscsökkenés nyomán kétharmadára csökkent támogatás-felhasználás (a évi 50 Mrd Ft-ról a évben 36 Mrd Ft-ra) után, a szabályozási korrekciók nyomán a év első felére várható volt a támogatási kiadások az évre tervezett 42 milliárd forintos szintjének túllépése. Ezért az előző egészségügyi kormányzat 2009 augusztusától ismét restrikciós 3

4 változtatásokat vezetett be. Ezek nyomán a felhasználás nagymértében visszaesett, és csak a év második felére érte el a tervezett szintet. A évi változtatások főbb elemei: a támogatási kulcsok csökkentése, különösen a kötszerek tekintetében és a kötszerkombinációk alkalmazásának tiltása, az ingyenesség általános eltörlése, a felírható termékek mennyiségének csökkentése, a kihordási idők változtatása-növelése, a felíró orvosok körének szűkítése, az előzetes kontroll bevezetése a nagy értékű művégtagoknál és mozgást segítő eszközöknél. Emellett az egymillió forintos orvoslátogatói regisztrációs díj és a szállítói előminősítés bevezetésének anyagi és bürokratikus terhei is sújtották a vállalkozásokat. Az előző egészségügyi kormányzat a 2010 januárjától életbe lépett törvényi szabályozásváltoztatások, főként szigorítások után, működésének utolsó napján egészségügyi miniszteri rendeletben csak kis mértékben korrigálta az előző évben megszigorított támogatási feltételeket. Ezért fennmaradt a segédeszköz-ellátás szűkített szintje, a gazdálkodók, a szolgáltatók és a betegek megnövekedett terhe. Az új egészségügyi kormányzat 2010-ben csak kisebb, rendeleti szintű korrekciót valósított meg, amely az érdekképviseletekkel történt őszi egyeztetéseken javasolt és részben elfogadott változtatásoknak is csak kisebb körére terjedt ki. A év végén ismét változtatták a segédeszköz támogatás törvényi szabályozásának néhány elemét. Ennek körében pozitív változás volt az egyedi méretvételre egyedileg gyártott termékekre vonatkozó befogadási szabályok életszerű változtatása. Örvendetes, hogy sor került az egyedileg gyártott eszközök rezsi óradíjának és árszintjének mintegy 20%-os növelésére, amely természetesen csak kisebb mértékben kompenzálta a hat éve változatlan árakat. Más termékkörökben sajnos ilyenre nem került sor. Pedig a évi gyógyászati segédeszköz támogatási felhasználás különösen az év első három negyedévének alacsonyabb szintje előre jelezte, hogy legalább egymilliárd forintos megtakarítás lesz a költségvetési törvényben tervezett kerethez képest. Ezzel is összefüggésben a évi költségvetésben az előző évinél mintegy egymilliárd forinttal kevesebb, 44,5 Mrd forint lett betervezve. Mindez előrevetítette, hogy a évben a támogatás felhasználás jóval a tervezett szint fölött fog alakulni, hiszen az említett egyedileg gyártott eszközök áremelésére nem teremtettek fedezetet (lineáris tervezéssel is, erre minimum 2-2,5 Mrd Ft pluszforrás kellett volna), és a segédeszköz-ellátási forrásszükségletek természetes (elsősorban a lakosság öregedése és az ellátottsági arányok 4

5 növekedése miatti) emelkedéséből eredő, növekvő mértékére (reálisan mintegy plusz 3-5%-ra, azaz 1,4-2,2 Mrd Ft-ra) sem teremtettek fedezetet. Mint a következő, tényadatokat tartalmazó diagramból látható, az előbbiekben röviden vázoltakat, azaz összességben 3,4-4,7 Mrd várható növekedést is meghaladó mértékben nőtt a támogatás felhasználás. A évi tényadathoz 44,2 Mrd Ft képest 50,8 Mrd Ft lett, azaz 6,6 Mrd Ft-tal haladta meg azt. Ennek a további mintegy 2 Mrd Ft-os növekedésnek a fő oka az egyedileg gyártott ortopéd cipő támogatási felhasználás vártat jóval meghaladó mértékű növekedése. Forrás: OEP Az Egészségügyi Államtitkárság részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szakmai javaslataira alapozva fontos változtatások terveit munkálta ki a nyár végére. Példaértékű, hogy ezeket a koncepcionális terveket az Államtitkárság a szakmai érdekképviseletek és a betegszervezetek számára megküldte véleményezésre, melyre három ütemben, október közepéig került sor. A változtatások számos pozitív eleme az év végi szokásos, ún. egészségügyi salátatörvényben került megvalósításra. Ebből kiemeljük a betegtájékoztatás írott és elektronikus eszközeinek bővítési lehetőségeit, az OEP által készített és online elérhető gyógyászati segédeszköz katalógus (SEJK) kötelező feltöltését. A törvényi szabályozás változása többségében pozitív volt, kivéve az ún. vaklicit törvényi lehetőségének megteremtését, noha Szövetségünk ezt elutasító szakmai érvei megértésre találtak az Államtitkárság vezetőinél. Ez ugyanis, szemben a gyógyszereknél követett gyakorlattal, szakmailag korrekt módon nem valósítható meg, hiszen az egyes termékcsoportokon belül 5

6 lévő egyes termékek műszaki és terápiás jellegzetességei pontosan nem ismertek (nincs azonos hatóanyag). Ezért egy ilyen módszer alkalmazásai biztosan az ellátás minőségi színvonalának romlásához, a felhasználók jogos panaszainak százezreihez vezetnének. Szövetségünk az ősz folyamán több ízben jelezte, hogy a évi költségvetésben elkerülendő az előző évi tervezési hibát, növekvő támogatási forrásokra van szükség. Ez az OEP és az Államtitkárság részéről érvényesült is a tervezés szakaszában, és még szeptember 22-én is több mint 47 Mrd Ft-ot tartalmazott a költségvetési törvény tervezete. Ezt követően a Kormány úgy döntött, hogy a évben a támogatás 43,3 Mrd Ft lesz. Mindez előrevetítette azokat a szakmai feladatokat, amelyek a 2%-os áfa-emelés miatt reálértékben 51,6 Mrd Ft-os évi felhasználás és a költségvetési forrás közötti különbségéből adódnak. Szövetségünk gyógyászati segédeszköz szákágazatának vezetői az ősz folyamán javaslatot dolgoztak ki és juttattak el az egészségügyi és nemzetgazdasági kormányzathoz a gyógyászati segédeszközök általános forgalmi adójának csökkentésére. Ez mérsékelné a betegterheket és jelentékeny mértékben növelné a támogatási források reálértékét, miközben az áfa bevételek ennek csak mintegy egyötöde mértékében csökkennének. Bár már időben nem a beszámolási időszakhoz tartozik, de kiemeljük, hogy decemberi kezdeményezésünkre az Államtitkárság, dr. Cserháti Péter helyettes államtitkár úr vezetésével, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős vezetőit is bevonva, a OEP, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség (elsősorban az eszköz-kiskereskedelemben működő vállalkozások érdekképviseleti szervezete) és Szövetségünk részvételével példaértékű, koncepcionáló szakmai egyeztetések történtek a év első két hónapjában, a gyógyászati segédeszköz ellátás feltételeinek biztosítása érdekében. A nyolc éve változatlan fogyasztói árakon folyó gyógyászatisegédeszköz-ellátás támogatás meghatározási és finanszírozási rendje nem biztosítja a jó minőségű és korszerű termékellátáshoz és szolgáltatásokhoz szükséges ráfordításokat. Nincs megoldva az árak inflációhoz kötött karbantartása. Ez hosszú távon a termékminőség romlásához, a visszaélések fokozódásához vezethet. Meg kell teremteni a gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapjául szolgáló árai évenkénti rendszeres emelésének jogszabályi feltételeit, annak érdekében, hogy a termelői ár növekedés és a forgalomba hozási valamint forgalmazási költségek inflációs és szabályozási okokból bekövetkező emelkedése, vagy azok jelentékeny része az árakban 6

7 érvényesíthető legyen. E nélkül, azaz a sorozatgyártású termékek nyolc éve fennálló kötött árszintjén az eddigi minőségű ellátás gyakorlatilag nem lehetséges, mert sem a forgalomba hozás, sem a kiskereskedelmi forgalmazás rentabilitása nem biztosítható. Hasonlóan az is törvénymódosítást igényel, hogy a rendkívüli forint árfolyam vagy termelői ár (pl. alapanyagár változás miatti) változások hatásai akár időlegesen és meghatározott mértékig érvényesíthetők legyenek a fogyasztói árakban. A gyógyászati segédeszközöknek a nemzetgazdaság eredményeinek növelésében, a foglalkoztatás segítésében, az adóbevételek fenntartásában vagy növelésében és az egészségmegőrzésben valamint a terápiák segítésében és az ápolási szükségletek kielégítésében betölthető szerepe nincs kihasználva. Ennek egyik fontos oka, hogy a termékbefogadás és a támogatás rendje nem ösztönzi az innovatív és költséghatékony eszközök alkalmazását. Szövetségünk gyógyászati segédeszköz szakágazatának vezetői júniusban részletes szakmai javaslatot készítettek a kormányzat számára a gyógyászati segédeszköz ellátásban és a támogatási rendszerben a rokkantak foglalkoztatását növelését segítő változtatásokra. A segédeszköz-ellátás, támogatás, termékbefogadás szabályozása a vonatkozó gyógyszerszabályozás részeként, annak mintegy margóján létezik. Ezért nem alkalmas a segédeszköz ellátás, alkalmazás és kereskedelem és a betegtájékoztatási szükségletek a gyógyszerekétől eltérő jellegzetességeinek kellő figyelembe vételére. A társadalombiztosítási támogatási rendszerbe történő befogadási eljárás egyszerűsítésére lenne szükség. Egyre inkább elmaradunk a környező országokhoz képest az új termékek befogadásának rendkívül bürokratikus és hosszú eljárása miatt. Nincsenek vizsgálva a segédeszköz kiadásokon kívüli, pl. a fekvőbeteg ellátásra vonatkozó hatások a befogadáskor. Nincsenek lefektetett egészségpolitikai elvek az ár/hatásosság tekintetében, így az OEP saját hatáskörben kényszerül dönteni, nem kellően optimalizálva a termékköröket és a betegellátást. A gyógyászatisegédeszköz-ellátás termékszerkezeti, támogatás politikai fejlesztésére van szükség, amely a korszerű eszközalkalmazással elérhető optimális egészségnyereségen alapulva határozza meg a szükséges forrásokat és az alkalmazásuk költséghatékony rendjét. Az ellátás szabályozás és finanszírozás átalakításával biztosítani kell a minőség megőrzés, fejlesztés gazdasági feltételeit, a megfelelő beteghozzáférést az ellátáshoz. 7

8 Szükség lenne arra, hogy az egészségügyi kormányzat az orvos szakmai kollégium tagozatai, a betegszervezetek és az orvostechnikai szakmai érdekképviseletek bevonásával kidolgozza a gyógyászati segédeszköz alkalmazás, támogatás és finanszírozás fejlesztésének stratégiáját. Olyan, a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozását és forgalmazását támogató, preferenciákra épülő stratégiai terv összeállítása szükséges, amely a demográfiai adatok és az ellátás tényei illetve hiányai figyelembe vételével, a következő öt évre foglalkozik a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, természetesen a gyógyszerellátástól és annak szabályozásától elkülönítve A kórházi orvostechnikai ellátás feltételrendszere A járó-, és a fekvőbeteg-ellátó intézményekbe szállító tagvállalataink gazdálkodása nagymértékben függ a gyógyító intézmények finanszírozásának rendjétől és mértékétől. A év végén juttatott mintegy 32 milliárd forint pluszforrás lélegzethez juttatta az intézményeket és csökkentek a kintlévőségek. Mint az várható volt, az ezt követő hónapokban az előző évet sok esetben el nem érő, a szükségleteket csak részben fedező havi finanszírozás az év második felére újólag kiváltotta az intézmények eladósodási folyamatát. Az új egészségügyi kormányzat ezt felismerve, a gondok részbeni kezelésére elérte, hogy az intézmények ún. adósságkonszolidációjára kerüljön sor az év decemberében. Ezt az adósságállomány immár teljes körű felmérése alapozta meg, amely azt mutatta, hogy 163 intézmény esetében határidőn túli fizetési kötelezettség a harmadik negyedév végén 43,3 Mrd Ft volt. A kórházak adósságállománya az ősz folyamán lényegében stagnált illetve az október-november hónapokban a vártnál valamelyest kisebb mértékben emelkedett. De a várólisták alakulása azt mutatta, hogy ezt az eredményt az intézmények a belső adósság növekedésének terhére tudták csak elérni, hiszen több intézmény esetében jelentősen növekedtek a várólisták. Szövetségünk, érzékelve a különösen az orvostechnikai eszköz beszállítókat sújtó nagymértékű lejárt határidejű tartozásállományt (körünkben ez mintegy Mrd Ft volt, amely relatíve duplája az ágazat beszállítói részesedésének), november 16-án kezdeményezéssel fordult az Államtitkársághoz. Ennek lényege, hogy amennyiben a kórházak december 31-ig kifizetik a tagvállalataink lejárt követeléseinek 90%-át, március 31-ig pedig a fennmaradó 10%-át, akkora a cégek lemondhatnak az ezen összegek 8

9 után felszámított késedelmi kamatokról (az államadósság csökkentésére vagy a kórházi szakdolgozók keresetének kiegészítésére), valamint továbbra is fenntarthatják a konszignációs raktárkészleteiket az intézményekben a lejáró közbeszerzési szerződések esetén is. Az év folyamán többször kezdeményeztük, hogy a kintlévőségek, az adósságok problémaköréről egyeztetésre kerüljön sor az Államtitkárság és a Szövetségünk között, de erre csak januárjában került sor. E tárgyalások során olyan stratégiai partneri együttműködésre vonatkozó írásos ajánlatot kaptunk, amely a novemberi javaslatainkra is egyfajta válaszként értékelhető. Bár nem tartozik a beszámolási időszak körébe, ezért csak jelezzük, hogy a javaslatuk lényege a lejárt tartozásállomány egy éves terminusra történő részletfizetése és a nem közbeszerzés körébe tartozó áruk és szolgáltatások ellenértéke megfizetése 150 napos határideje valamint a késedelmi kamatok elengedése volt. Szövetségünk különösen a beszállító illetve alvállalkozó kis- és közepes vállalatok kirívóan nehéz finanszírozási helyzete miatt más megoldásokra és további tárgyalásokra tett javaslatot. A legfontosabb finanszírozási javaslatunkat, melyet egy decemberben készített részletes szakértői tanulmánnyal támasztottunk alá, január 16-án küldtük el dr. Réthelyi Miklós miniszter úrnak. Ennek lényege, hogy meg kell teremteni a vonatkozó európai uniós direktíva végrehajtásának finanszírozási feltételeit és módszereit, azaz maximum 60 napon belül ki kell egyenlíteni az igazolt teljesítésű áruszállítások és szolgáltatások ellenértékét. Ennek új módszereként részletesen kidolgozott jogi és közgazdasági, valamint megvalósítási tanulmányunkban az ún. nettó finanszírozás megvalósítását javasoltuk. Lényege, hogy a beszállítók az adófizetési kötelezettségeik terhére, azokkal összevezetve juthassanak az őket megillető árbevételhez decemberében, részben az adósságkonszolidációra, pluszforrásokat kaptak az intézmények. A kórházak december közepén mintegy 15 milliárd forintot kaptak az ún. OEPmaradványból (a fel nem használt költségvetési célelőirányzatukból), és december végén további 25 Mrd Ft-ot valamint a Honvédkórház külön 6 Mrd Ft-ot kaptak a kormányzattól, azzal a szándékkal,hogy tiszta lappal, azaz lejárt határidejű tartozás nélkül kezdhessék a következő évet. A közismert végrehajtási anomáliák miatt ez csak részben valósult meg január végén a lejárt határidejű tartozásállomány mintegy 15 Mrd Ft volt, melyből az orvostechnikai ágazat részesedése mintegy 5 Mrd Ft, azaz ennek egyharmada, miközben a beszállítói részesedésünk mintegy 15%. 9

10 A gyógyító-megelőző intézmények finanszírozási rendszerében az ún. degresszív teljesítményvolumen-korlát (TVK) szerinti rend érvényesül. Ezzel lényegében olyan helyzet alakult ki, hogy az egészségügyi ellátó intézmények 2003-as súlyszámban mért teljesítményének csupán mintegy 85%-a került finanszírozásra. Forrás: OEP Mindezek nyomán alakult ki az a helyzet, hogy a gyógyító-megelőző és azon belül a fekvőbeteg-ellátó intézményekben a várólisták megnövekedése, egyes egészségügyi humán és infrastrukturális kapacitások kihasználatlansága mellett az ellátáshoz szükséges eszközök mennyiségét és ezen belül a minőségét ún. keretgazdálkodással korlátozzák. A korlátozások közepette elvégzett beavatkozásokhoz felhasznált eszközöket az intézmények késve és hosszú határidőre fizetik ki. Az ellátó intézmények sokszor fordulnak olyan kéréssel a beszállítókhoz, hogy a korábban ajánlott kedvezmények mellett további kedvezményeket nyújtsanak, például engedjék el a késedelmi kamatot vagy a tőketartozás egy részét és növeljék az intézményekben elhelyezett ún. konszignációs raktárkészleteket. Természetesen ezek egy részét a beszállítók nem tudják teljesíteni, hiszen ez a gazdálkodásuk rentabilitását veszélyeztetné. A fekvőbeteg-ellátási formáról az egynapos sebészeti vagy járóbeteg-ellátási formára történő áttérés növelése csak korlátozott eredményeket hozott, többek között azért is, mert a 10

11 beavatkozások elvégzéséhez szükséges költségesebb technológiák árát nem fedezték az ellátás díjtételei. Továbbra is alapvető jellemző, hogy az orvostechnikai eszközök, az emberi testbe beültethető implantátumok költségeit hasonlóan a humán és más erőforrásokéhoz az ellátás ún. HBCS súlyszám és forintértékben mért díjtételei csak részben fedezik. A szigorú teljesítménykorlátok miatt az ellátó intézmények méretgazdaságos működése nem biztosítható. Az egészségügyi ellátásban alkalmazott új eszközök és technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának szabályozására a év közepén sor került, de ennek hatása még alig érzékelhető (eddig csak hat kérelmet adtak be, és egyet sem fogadtak el). Továbbra is nehézséget jelent, hogy az ellátórendszerben alkalmazott eszközök nyilvántartása csak részben megoldott, a fogyóanyagok, az egyszerhasználatos eszközök és az implantátumok esetében nem egységes. Lényegében az egészségbiztosítási pénztárnak nincs arra vonatkozó nyilvántartása, hogy a HBCS díjtételeken keresztül milyen egyszerhasználatos orvostechnikai eszközöket és implantátumokat finanszíroz. A képalkotó diagnosztikai, telemedikai és információtechnológiai vállalkozásaink piaci keresletét továbbra is a vevők szűkös finanszírozási lehetőségei határozták meg. A címzett és céltámogatások megszűnése, a finanszírozásban az amortizáció hiánya változatlanul, alapvetően hat ki az intézményi keresletre. A feltételezetten ezeket is kiváltó európai uniós beruházási-fejlesztési források részben potenciális lehetőségeket teremtettek, de alapvetően nem változtattak az értékesítés nehézségein illetve korlátain. Az év nagy részében is jellemző volt az európai uniós pályázati támogatások kifizetésének elhúzódása. Az eszközbeszállító cégek számára nagy gondot jelentett az ezek nyomán kialakult, az esedékességtől számított minimum több hónapos fizetési késedelem. Ez különösen a kisebb vállalkozások pénzügyi stabilitását veszélyeztette, ami a későbbi nagyobb, a struktúraváltást segítő projektek ellehetetlenülését is okozhatja. A évben rendelkezésre álló mintegy 150 milliárd forint európai uniós fejlesztési forrás változást hozhat az egészségügyi berendezéseket és az információtechnológiai rendszereket szállító cégek piaci helyzetében, bár az előzőekben vázolt alapvető fejlesztés finanszírozási gondokat csak részben tudja enyhíteni. 11

12 Az egészségügyi intézményrendszer működésében lényeges változtatások jogszabályi és részben szervezeti előkészítésére került sor 2011 őszén. A Semmelweis Terv végrehajtásának keretében január 1-jétől a megyei és a fővárosi kórházak központi államigazgatási irányítás alá kerültek (ma 64 ilyen intézmény van), s a folyamat teljes körűen folytatódik az év során. A felkészülés, az átmenet viszonyai a már jelzett módokon is 2011 őszétől éreztették hatásaikat. Mindezek és más lényeges változtatások (pl. a betegutak regionális szervezése) a gyógyító-megelőző intézményrendszer fél-egy évi tranziens állapotát jelzik előre. A központi államigazgatási intézményirányítás és állami tulajdongyakorlás számos tekintetben eredményezhet olyan változtatásokat, amelyek alapvetően érintik illetve megváltoztathatják az egészségügyi intézmények és a beszállító vállalkozások viszonyrendszerét. Az egyik e körben tartozó legfontosabb változás az ún. központosított közbeszerzés arányának növelése. Kétségtelen, hogy számos területen ezek révén forráskímélés érhető el. De az ellátás színvonalát, a gyógyító munkát veszélyeztető differenciálatlan megoldások és a közvetlen beszállító-kórházi kapcsolatok megszűnése és többféle áttételen történő kapcsolatok kiépülése az elképzeltekkel ellentétes hatásokat eredményezhetnek. 2. A Szövetség működése, kapcsolatrendszere 2.1. Szövetségünk működése Szövetségünk az Alapszabálynak valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelő munkarendben működött. Az Elnökség és a Titkárság érdekképviseleti feladatainak szakmai bázisát a szakágazatok, a szekciók munkája jelentette. A egy éve kialakított három szakágazat szerinti működés bevált. A szakágazatok aktivitása, különösen a kórházi beszállítóké, jelentékeny mértékben nőtt. Ez nagymértékben fokozta Szövetségünk reagáló képességét, érdekképviseleti és ezzel összefüggő kommunikációs aktivitását. A szervezetünk vezetői az ágazat szakmai közéletében aktívan vettek részt. A nyilvánosság fórumain, szakmai rendezvényeken és a nemzetközi szervezetekben képviselték a tagvállalatok érdekeit, véleményét. Sikeres és folytatandó kezdeményezésünk volt az ősz folyamán az orvostechnikai eszköz ellátással foglalkozó szakmai konferencia megrendezése. 12

13 A szekciók beszámolóiból és terveiből látható Szövetségünk széles spektrumot átfogó tevékenysége. Az egyes szekciók eltérő aktivitással, tagjaik érdekeinek és véleményének konszenzusos integrálására és képviseletére törekedtek Az állami és társszervezeti kapcsolatok Az állami szervekkel folytatott kapcsolatainkat az előző évekhez hasonlóan szakmailag megalapozott, korrekt partneri viszonyra törekvés jellemezte. Ez érdekképviseleti funkciónkból is eredően, alapvetően az állami szabályozás és tervek tartalmas véleményezését jelentette. Az év során kezdeményezésekkel, javaslatokkal és átfogó véleményalkotással léptünk fel az egészségügyi kormányzat programjainak és intézkedéseinek befolyásolása, segítése érdekében. Részletes, írásos javaslataink eljuttatása után részt vettünk a gyógyászati segédeszköz támogatási rendszer fejlesztésével foglalkozó egyeztetéseken, az ágazatunkat érintő törvénymódosítások véleményezésében. A legfontosabb törvénymódosítások tekintetében az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának vezetőihez és tagjaihoz juttattuk el véleményünket, előzetes konzultációkon is jelezve azokat. Nagyrészt megvalósult az a fontos célunk, hogy az egészségügyi kormányzattal, az OEP vezetőivel szakmai egyeztetésekre, a problémáink és a javaslataink megtárgyalására kerüljön sor. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezései szerint, stratégiai partnerségi megállapodást kezdeményeztünk a NEFMI-vel. A társ-érdekképviseletekkel az előző évekhez hasonlóan szakmai együttműködésre, tartalmas véleménycserére és egyeztetésekre törekedtünk. Kiemelt jelentőségű számunkra a Magyar Kórházszövetséggel történő együttműködés, ezért kezdeményezésükre részt vettünk a kibővített elnökségi ülésükön illetve a beszállítókkal történő szakmai egyeztetésükön. Tájékoztatást adtunk az egészségügyi ágazat és különösen a beszállítás-finanszírozás gondjairól. Emellett több elnöki megbeszélésre is sor került. Hasonló konzultatív kapcsolatunk volt az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének vezetőivel. Folytattuk a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Szövetségével kialakult együttműködést, de ennek lehetőségei még korántsem tekinthetők kimerítettnek. 13

14 A Medicina 2000 Poliklinika és Járóbeteg Szakellátási Szövetséggel a év végén kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően tartottuk a munkakapcsolatot és a szakdolgozók részvételének anyagi támogatásával is hozzájárultunk a Járóbeteg Szakellátási Konferencia sikeréhez. Rendszeresen egyeztetve, szorosan együttműködtük az érdekképviseleti munkánk során a gyógyászati segédeszköz területen működő szakmai szervezetekkel, különösen a Forgalmazók az Egészségért Szövetséggel. Több, a gyógyászati segédeszköz ellátás területén működő szakmai társ-érdekképviselet tekintetében kölcsönösen megfogalmazódott a szorosabb együttműködés szükségessége. Ennek egyik, a Rehabilitációs Eszközgyártók Szövetségével (REGYÉSZ) már megvalósult, tagszervezeti formájára új kezdeményezéseket célszerű tennünk a évben, beleértve az Alapszabályunk olyan módosítását is, amely még inkább figyelembe veszi a szervezeti tagok önállóságát. A betegszervezetekkel kialakított szakmai kapcsolataink ebben az évben is fontos elemét alkották érdekképviseleti tevékenységünknek. Különösen az egyes szekciók munkájában volt rendszeres a véleményük megismerése, a gondok és tervek megbeszélése. Kiemelkedő jelentőségű volt az együttműködés a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével, a Magyar ILCO Szövetséggel, a SEBINKO Szövetséggel és a Magyar Sebkezelő Társasággal, s hasonlóra törekedtünk a sztóma-ellátásban részesülők egyesületével is Elnökség A tizenegy tagú Elnökség tagjai a szakágazatok keretében és a munkamegosztás szerint illetve kollektíve végezték munkájukat. Az Elnökség a évben három ülést tartott, melyek legfontosabb témakörei az egyes érdekképviseleti feladatok tartalmának meghatározása voltak. Minden elnökségi ülésről részletes információt adtunk minden tag számára. Az egyes szakágazatokhoz tartozó elnökségi tagok a területükhöz tartozó feladatokat, teendőket és véleményeket közösen alakították ki, a különböző állásfoglalások, vélemények megalkotásában az Elnökség tagjai illetve a Titkárság elsősorban a szekcióvezetőkkel működtek együtt. 14

15 2.4. Etikai Bizottság 1. A Szövetség új Etikai Kódexének kidolgozása és elfogadása: az Etikai Bizottság az új etikai kódexre vonatkozó javaslatot terjesztett a Szövetség legutóbbi, március 23-i Közgyűlése elé, amelyet a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadott. Az új etikai kódex megalkotása során a magyar jogszabályi környezetet, a Eucomed etikai szabályzatait és ajánlásait valamint a tagvállalatok érdekeit vettük figyelembe. Az új Etikai Kódex az Orvostechnikai Szövetség imázsépítésének és befolyása növelésének is hatékony eszköze, valamint segíti a munkánk mind szélesebb körű elismerését. 2. Etikai eljárások: A szövetségen belül nem történt etikai vétség, amit vizsgált volna az etikai bizottság. Azonban az Etikai Bizottság Elnöke az egyik tagunk írásbeli megkeresése alapján egy nem tagvállalattal szemben etikai vétség tárgyában egyeztetést kezdeményezett. Az eljárás részeként személyes tárgyalásra is sor került a felek részvételével, objektív tény- és érdek-feltárás keretében. Az etikai vétség részletes átbeszélése megtörtént, a felek közötti megegyezéses megoldást ösztönözve. A sikeres fellépéssel és tárgyalásos támogatással segítettük tagvállalatunk céljának elérését. Ezzel megfeleltünk a Szövetség Etikai Kódexe következő előírásának: 5.3 Hatáskör Az EB hatáskörébe tartozik: az Etikai Kódex rendelkezéseit illetve általánosságban az írott és íratlan jogi, szakmai és erkölcsi szabályokat betartók védelme; indokolatlan, jogtalan vádaskodás esetén a Szövetség tagjainak védelme; A jövőben is célunk személyesen is kiállni egymásért. Egy ilyen ügy megoldása rendkívül hasznos és tanulságos volt. 3. Írásbeli panasztétel, szövetségen kívüli és belüli kommunikáció: hangsúlyozzuk, hogy küldetésünk és célunk továbbra is támogatni és segíteni a cégek etikus üzleti magatartását. Az Etikai Bizottságnak azonban nem áll módjában hallomásból szerzett információkkal foglalkozni, ezért etikai vétség esetén szükséges, hogy konkrét és dokumentumokkal alátámasztott, írásos panasztételre kerüljön sor. Ekkor tudunk hivatalos eljárást indítani, akár külső céggel szemben is, hiszen a Bizottság és az Elnök feladata a tagok támogatása, beleértve a speciális külső kommunikációt is az Etikai Bizottság részéről. 4. Kommunikáció: Szövetségünk nyomatékosan elutasítja a nem etikus, törvényszegő üzleti magatartást. A médiából ismert, komolyabb visszaélésekkel kapcsolatos ügyek nem érintették tagvállalatainkat. Tudomásunk szerint nem került sor az állami szerveknél a Szövetség tagjait érintő, súlyos vétséget vagy jogsértést feltáró vizsgálatra. A kommunikációnkban ezt felhasználjuk, hiszen az Orvostechnikai Szövetség célja az etikus üzleti magatartás terjesztése, példamutató magatartással is. 15

16 2.5. Titkárság A Titkárság a munkáját az Elnökség, a szakágazatok és a szekciók vezetőivel rendszeresen egyeztetve végezte az Alapszabályban és az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. A Titkárság által elvégzett fontosabb feladatok a következők voltak: a gazdasági és egészségügyi-egészségpolitikai folyamatok figyelemmel kísérése; a jogszabály-tervezetek és változások követése, véleményezésük tartalmi előkészítése; a vezető testületek munkájának szervezése, az ülések előkészítése; a külső és belső kommunikáció és kapcsolattartás; konferenciákon való részvétel, előadások előkészítése; az állami és társadalmi szervezeti fórumokon való részvétel; véleményezések, levelezések tartalmi előkészítése; a szakágazatok és szekciók munkájának segítése, a szakértői munka szervezése; a nemzetközi kapcsolatok szervezése és a Eucomeddel való kapcsolattartás; a gazdálkodás, a szerződéses kapcsolatok feladatainak elvégzése; a tagvállalatok munkájának segítése Szövetségünk kommunikációja, megjelenésünk a nyilvánosságban A tagvállalatok érdekeinek kifejezése, véleményünk és javaslataink kommunikációja széleskörűen és több formában alkotta tevékenységünk egyik legfontosabb elemét illetve eszközét. A tagvállalatok vezetőinek és a Szövetség tisztségviselőinek média-, és konferenciaszereplései, elsősorban a gazdasági és egészség szakmai nyilvánosság számára mutatták be gondjainkat és törekvéseinket. Ezek egyben az egészségügyi kormányzathoz is közvetítették a véleményünket, javaslatainkat, kiegészítve, nem egy esetben időlegesen pótolva a velük folytatott közvetlen kommunikációt. Mindezeken a területeken nagymértékben megnövekedett aktivitás jellemezte a munkánkat, miközben azt is érzékeltük, hogy az egészségügyi kormányzat még nem minden területen vagy az általunk kért időben tudott kiemelt figyelmet fordítani a jelzett problémáink megoldására. 16

17 Alapvető jelentőségű, hogy a tagságunkat alkotó cégek vezetői számos interjúban mondták el véleményüket az egészségügyi ágazat gondjairól, a gazdálkodásukat nehezítő körülményekről és az egészségügy fejlesztésének teendőiről. Természetesen bemutatták saját gazdasági eredményeiket, a gondjaikat és egyben érzékeltették azokat a tapasztalatokat és azt a szellemi tőkét, amely az orvostechnikaieszköz-ellátásban többnyire vezető szerepet betöltő cégeink menedzsmentjében felhalmozódott. Ezek jelentették a Szövetségünk kommunikációjának alapját és szakmai bázisát és egyúttal megmutatták szakmai szerveződésünk erejét és jelentőségét. Ezeket rendszeresen bemutattuk a honlapunkon is. Például a Kórház c. folyóiratban a következő tagvállalataink vezetői adtak interjút: B. Braun Avitum Zrt., GE Hungary Kft. Healthcare Üzletág; Hartmann-Rico Hungária Kft., Medimat Kft., Mölnlycke Health Care Kft., Orgware Kft., SIEMENS Zrt., Steelco Kft., SilverWood-IT Kft. Szövetségünk véleménye, szakmapolitikai javaslatai 2011-ben külön kiadványban is megjelentek. Az év során újra megjelentettük az Egészséges Nemzet Gyógyító Technológiák című hírlevelünket, amelyben Hornyák László elnök foglalta össze a Szövetség legfontosabb érdekképviseleti törekvéseit és javaslatainkat. Kommunikációs munkánk fontos területe volt a különböző szakmai konferenciákon való részvétel. Az előző évhez képest szélesebb körben, több konferencián szerepeltek vezetőink. A Világgazdaság egészségügyi konferenciáján és a Szövetségünkkel közösen rendezett, orvostechnikai eszközökkel foglalkozó külön konferenciáján, a Német-Magyar Kereskedelmi Kamara szimpóziumán valamint a META és a Marketing, public relations és reklám az egészségügyben konferencián Hornyák László, Csató András, Zátrok Zsolt és Jóbai Zsolt sikeres előadásokkal képviselték Szövetségünket. Vezetőink több interjút adtak illetve cikket jelentettek meg, bemutatva a kórházi vagy a gyógyászati segédeszköz terület problémáit, helyzetét Szövetségünk javaslatait. Például Hornyák László, Csató András, Jóbai Zsolt és dr. Tóth Zoltán több országos médiában. Az Elnökség az év során több ízben, az írott sajtóban megjelent közleményében fogalmazta meg véleményünket több fontos tárgykörben, melyek nagy sajtóvisszhangot keltettek. 17

18 A Szövetségen belüli kommunikációban a tagoknak közvetlenül nyújtott, megnövekedett számú és bővített tartalmú információk, véleménykérések mellett rendszeresen működtettük a honlapunkat, és az év második felétől újra működtettük a csak a tagok számára hozzáférhető honlap részünket, melyen minden levelezésünk és belső információnk megtalálható A honlapunkon a tagvállalataink vezetőinek tájékozódását segítendő, rendszeres, szakmailag válogatott sajtófigyelő rovatot működtettünk-működtetünk. Az érdekképviseleti vélemények kialakításában és az információcserében kiemelt szerepe volt a szekcióvezetők és az Elnökség tagjai körében megvalósított kétoldalú kommunikációnak. A szekcióvezetőknek juttatott információk, a véleményezési és javaslattételi kommunikáció a szekcióvezetők különböző munkamódszere szerint jutott el a tagokhoz Szervezeti változások, helyzet: A évben a következő tagvállalatok léptek ki a Szövetségből: a FLEXICO Kft., az ISH Informatika Kft. és a REHAB-Rába Kft. Az év során a következő vállalatok kérték felvételüket, és lettek a Szövetség tagjai: az Alcon Hungária Kft., a DIAGON Diagnosztikai Kft., a Roche Magyarország Kft., a SilverWood-IT Kft. és a WOLF Orosi Műszer Kft. A HungaroCare Kft. és a Variotrade Kft. a Közgyűlés előtt kérte felvételét, velük együtt Szövetségünknek jelenleg 61 tagja van. A Boston Scientific Kft. szintén a évben szüntette meg magyarországi képviseletét) Gazdálkodás: A évet lényegében nullszaldósan zártuk. A megnövekedett érdekképviseleti és kommunikációs feladatok miatt szükség volt az előző évben felhalmozott tartalék és a költségvetésen belül fel nem használt előirányzatok felhasználására. Ez is jelzi, hogy a Szövetség megnövekedett aktivitású, az érdekképviseleti követelményeknek megfelelő működése nagyobb forrásokat igényel. A évben részben a Titkárság fejlesztése, részben az érdekképviseleti feladatok ellátásához szükséges projektek finanszírozása érdekében, külön napirend keretében, a három éve változatlan tagdíjak és tagdíj-kategóriák olyan kis mértékű változtatására teszünk javaslatot, amelynek eredményeképpen a tervezett éves tagdíj-bevétel 12,5 %-kal emelkedik. 18

19 2.9. Az Orvostechnikai Szövetség évi nemzetközi tevékenysége EUCOMED A évben is aktívan részt vettünk a Eucomed munkájában. A Eucomed legfontosabb feladatai, projektek a következők voltak a tavalyi évben. 1) Austerity measures, industry mapping a tagországok egészségügyi rendszerének kérdőíves monitorozása A Eucomed kb. félévente felméri a tagországok egészségügyi rendszerének és orvostechnikai ágazatának sajátosságait, melynek során a következő fő szempontok alapján kér rövid adatszolgáltatást illetve -frissítést: a kórházak állami finanszírozása; a közbeszerzési folyamatok; referenciaárak; kintlévőségek; termék-, és technológia befogadás. 2) Medical Device Directive Recast az orvostechnikai eszköz direktíva módosítása A tavalyi évben tovább folytatódott az orvostechnikai eszköz direktíva módosításával kapcsolatos érdekképviseleti munka. A Eucomed a tagvállalatok és tagszövetségek véleményének évi felmérését követően, különösen a következő területeken kíván aktív lobbitevékenység révén változtatásokat elérni: az Európai Gyógyszer Ügynökség hatáskörének bővítése helyett önálló ügynökség létrehozása az orvostechnikai eszközök európai kontrollrendszerének igazgatására; az innovációval, az új technológiák bevezetésével kapcsolatos szabályozás racionalizálása; a tanúsító szervezetek ellenőrzése; az orvosi technológiák ellenőrzése, a piaci bevezetést követő felügyeleti rendszer; transzparencia, egységes európai adatbázis kialakítása. 3) SME report A Eucomed ugyancsak adatszolgáltatást kért a tagszövetségektől az egészségügyben tevékenykedő kis- és közepes vállalkozásokról, azok helyzetéről. A Eucomed célja a kis- és közepes vállalkozások helyzetének megerősítését célzó akcióterv kidolgozása. 19

20 4) A nemzeti tagszövetségek és a Eucomed kapcsolatának fejlesztése A Eucomed vezetése kiemelt jelentőségűnek tartja a nemzeti szövetségek aktivitását az európai ügyekben is, illetve a szövetségekben felhalmozott tudást, melyet még aktívabban kíván használni érdekképviseleti munkája során. Ugyanakkor probléma, hogy a Eucomed összbevételében a nemzeti szövetségek által fizetett tagdíj alacsony aránya gátat szab az akaratuk érvényesítésének. A Eucomed és a nemzeti szövetségek együttműködésének optimalizálása érdekében munkacsoportot alakult, amely folyamatosan egyeztet a nemzeti szövetségek tanácsa (NAN) és a Eucomed vezetése között, a helyzet megoldása érdekében. 5) Az etikai kódex fejlesztése A Eucomed további folyamatos erőfeszítéseket tett és tesz az etikai szabályzataiban megfogalmazott, elvárt etikus üzleti magatartásformák minél szélesebb körben történő terjesztése valamint annak érdekében, hogy a tagországok szövetségeinek etikai szabályozásába ezek minél nagyobb része beépítésre kerüljön. 6) Szervezeti ügyek A Eucomed a szokásos őszi MedTech Forumával egy időben tartotta évi rendes, egyben tisztújító közgyűlését. A tisztújítás eredménye a következő volt: Leköszönő elnökségi (Board) tagok: Holger Heidrich, Rob Jenkins, Mike Kreuzer, Dirk Pekelharing. Újraválasztott elnökségi tagok: Guy Lebeau (elnök), Daniele Bottanelli, Roy Bridges (alelnök), Alain Coudray, Thierry Herbreteau, Carlos Ibares, Meinrad Lugan, Paul Moraviec, Roland Pfleger (alelnök), Thierry Sarda (kincstárnok), Claes Waller. Új elnökségi tagok: Jose Calle Gordo, Klaus Grunau, Anna Lefevre Skjöldebrand, Donald Munro, Renaat Vermeulen. A NAN elnökévé, a leköszönő Mike Kreuzer helyett a tagok Anna Lefevre Skjöldebrandot, a svéd szövetség főtitkár asszonyát választották. A közgyűlés egyik legtöbb vitát kiváltó napirendje a tagdíjak emelése és a költségvetés elfogadása volt. Több nemzeti szövetség, köztük az OSZ is felszólalt az évről-évre növekvő tagdíj ellen, arra hivatkozva, hogy nemzeti szinten főként a jelen gazdasági helyzetben a normál működés növekvő fedezetéhez szükséges tagdíj-emeléseket is nehéz végrehajtani (a legtöbb országban évek óta nem volt tagdíj-emelés). A Eucomed és a nemzeti szövetségek közös munkacsoportja javaslatot fog tenni a tagdíj-rendszer fejlesztésére, a tagok érdekeinek maximális figyelembe vételével. A 20

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE Dr. Margitai Barnabás MBA, MSc FESZ Közgyűlés Budapest, 2012. november 29 FESZ GYSE Forgalmazók az Egészségért Gyártók a Minőségért Misszió A szervezet tagjai hozzásegítsék

Részletesebben

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő

Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások. Banai Péter Benő Az egészségügy 2013. évi költségvetése, várható kilátások Banai Péter Benő Makrogazdasági, költségvetési keretek 1. Magas növekedés és/vagy olcsó adósság-finanszírozás bővülő költségvetési mozgástér 2.

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

szló elnök, Orvostechnikai Szövets

szló elnök, Orvostechnikai Szövets Kis pénz, p kis egészs szségügy... gy... Hornyák k LászlL szló elnök, Orvostechnikai Szövets vetség Röviden az Orvostechnikai Szövets vetségről A Szövetség 1997-ben alakult, 1998 óta tagja az Európai Orvostechnikai

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség

Szép Új Világ Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Szép Új Világ 2015. Szeptember 29. Urbán Zsolt elnök Magyar Reklámszövetség Ok - okozat Az elmúlt években elmaradt az iparág pozicionálása. Ennek következtében a kormány az iparágat nem tekinti komoly

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A magyar egészs. szló elnök,, Orvostechnikai Szövets. vetség

A magyar egészs. szló elnök,, Orvostechnikai Szövets. vetség A magyar egészs szségügy gy kérdk rdései európai összehasonlításbansban az orvostechnikai eszköz z ellátás s szempontjából Hornyák k LászlL szló elnök,, Orvostechnikai Szövets vetség 1 Szakmai körökben

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes

A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása. Molnár Attila Főosztályvezető helyettes A laboratóriumi diagnosztikai tevékenység finanszírozásának változása Molnár Attila Főosztályvezető helyettes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyító-Megelőző Ellátási Főosztály molnar.at@oep.hu

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Kórházi konszolidációra fordítható pályázati források lehetséges keretrendszere. Budapest, november

Kórházi konszolidációra fordítható pályázati források lehetséges keretrendszere. Budapest, november Kórházi konszolidációra fordítható pályázati források lehetséges keretrendszere Budapest, 2016. november A konszolidáció keretében a Kormány 70 milliárd forint összegben biztosít támogatást a fekvőbeteg

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök ÉVES KÖZGYŰLÉS Elnöki beszámoló 2012. május 9. 2014. május 14. 2013. május 14. Hercegh Imre elnök Miről lesz szó? 2014 Tisztújító Közgyűlés Mit végeztünk az elmúlt időszakban? Mit hagyunk hátra a következő

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

A gyógyászati segédeszközök házhoz szállítása szabályainak változása

A gyógyászati segédeszközök házhoz szállítása szabályainak változása A gyógyászati segédeszközök házhoz szállítása szabályainak változása Hornyák László elnök, Orvostechnikai Szövetség FESZ Kongresszus Budapest, 2013. szeptember 27. A gyógyászati segédeszköz támogatási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

A SZERVEZET BEMUTATÁSA

A SZERVEZET BEMUTATÁSA A SZERVEZET BEMUTATÁSA Simontornya 2013. október 17-19. Történelme I. 1931-ben alakult, önkéntes társuláson alapuló független politikamentes társadalmi szervezetként. Akkori neve: Magyarország Klinikáinak

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding megalakulásáról sikerek és buktatók A fekvőbeteg ellátás progresszivitásának kialakítása DR.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding megalakulásáról sikerek és buktatók A fekvőbeteg ellátás progresszivitásának kialakítása DR. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Holding megalakulásáról sikerek és buktatók A fekvőbeteg ellátás progresszivitásának kialakítása DR. TÓTH LAJOS BARNA szakmai főigazgató A KÖRÜLMÉNYEK, MELYEK

Részletesebben

Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására

Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.273/2006. Javaslat Dél- Borsodi Egészségügyi- Szociális Klaszter létrehozására és az ahhoz való csatlakozására Összeállította: Egyeztetve: Jirkovszkyné

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Elnöki beszámoló a SzEK.org 2011. évi tevékenységéről. Kis Ervin Egon 2012. május 24. SzEK.org évi rendes közgyűlés

Elnöki beszámoló a SzEK.org 2011. évi tevékenységéről. Kis Ervin Egon 2012. május 24. SzEK.org évi rendes közgyűlés Elnöki beszámoló a SzEK.org 2011. évi tevékenységéről Kis Ervin Egon 2012. május 24. SzEK.org évi rendes közgyűlés Tagság számokban Tagság: 2008. év vége: 39 tag 2009. év vége: 94 tag 2010. év vége: 143

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1161-186/2012. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 186/2012.számú Képviselő-testületi

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke

Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke Molnár Attila Az EGVE jelölt elnöke 2003 járó díjcsökkentés, szabálykönyv szigorítás, teljesítmény határérték 2004 TVK, egynapos sebészet 2005 Járó és fekvő kassza összenyitása, díjharmonizáció 2006 Labor

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

A jövő egészségügyének kulcsfontosságú tényezőjéről, a járóbeteg-szakellátásról.

A jövő egészségügyének kulcsfontosságú tényezőjéről, a járóbeteg-szakellátásról. A jövő egészségügyének kulcsfontosságú tényezőjéről, a járóbeteg-szakellátásról. Dr Lehoczky Péter Gábor elnök 2014. 09. 11-13 1 Felfogás Magyar Módra - pesszimistán: Továbbra sem volt érdemi változás

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-26/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/25/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN KORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLT SÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016.

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA

MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ELNÖKI BESZÁMOLÓ Szórád Gábor Miről is lesz szó... 1.) Beszámoló az elmúlt hat hónap munkájáról 2.) Jogi személyiségünk jelenlegi állapota 3.) Jogi személyiség elérésének végső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató

AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja. Dr. Németh László ÁEEK főigazgató AZ EHEALTH FEJLESZTÉSEK MEGHATÁROZÓ PROJEKTJEI Avagy a fejlesztések motorja Dr. Németh László ÁEEK főigazgató ÁEEK feladatai No1: Fenntartói feladatkör No2: Középirányítói feladatkör No3: Tulajdonosi joggyakorlás

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben