A gyógyszerek rendelése és kiadása. Általános jellemzk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyógyszerek rendelése és kiadása. Általános jellemzk"

Átírás

1 A gyógyszerek rendelése és kiadása 1 Alapveten fontos kérdés: Külön-külön miniszteri rendelet írja le a rendelhetség-kiadhatóság szakmai feltételeit és a társadalombiztosítási támogatással való rendelhetséget-kiadhatóságot! Harmadik rendelet szól a fokozottan ellenrzött szerekrl! 2 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek rendelésérl és kiadásáról A szakmai szabályok! Általános jellemzk Minden gyógyszerre vonatkozik Tápszerekre viszont nem (EU: a gyógyszer az gyógyszer, a tápszer az tápszer ) többször módosítva 3 4 Semmi kapcsolat az OEP-támogatással való rendelhetséggel! Ez csak a gyógyszerrendelés és - kiadás szakmai szabályait foglalja össze 20 éve: ami vényköteles, az ált. támogatott is volt, vény=utalvány, azaz teljes volt az összefonódás Nyomaiban még ma is fellelhet, fleg az emberek fejében 5 Definíció Orvosi rendelvény (az orvos közleménye a gyógyszer kiadójának/készítjének): orvosi vény 6 1

2 Megrendellap Így rendelhet gyógyszert orvosi ügyelet, mentszolgálat, fekvbeteg-ellátó osztály, szakrendel, szakambulancia Gyógyszer rendelésére jogosult orvos 7 8 Gyógyszer rendelésére jogosult orvos Ki? Orvos, fogorvos, aki diplomához kötött tevékenységre jogosult és bélyegzje van Aki nem folytat ilyen tevékenységet: csak pro familia (hacsak nem sürgs szükség ) = saját maga és hozzátartozója részére 9 Gyógyszer rendelésére jogosult orvos Mit? Fszabályok: magisztrális gyógyszert az indikációjában a törzskönyvezett és FoNo gyógyszert csak szakorvos (az indikáció szerinti): SZ jelzéslt mindig J jelzéslt elször 10 Az orvos által rendelhet gyógyszerek Rendelhet gyógyszerek forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer (az OGYI hivatalos közleménye) magisztrális gyógyszer (olyan gyógyszeranyagból, ami az OGYI által kihirdetett listán szerepel) (egyedi import igénylése: lásd késbb!)

3 Forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek kihirdetése OGYI (az OGYI Közleményekben, honlapján is) valamennyi forgalomban lév gyógyszer évente legalább 1x újonnan forgalomba kerül gyógyszer naptári negyedévente Gyógyszeranyagok listájának kihirdetése OGYI (az OGYI Közleményekben, honlapján is) az anyagok teljes körét évente legalább 1x a lista változását naptári negyedévente Magisztrális gyógyszerek készítéséhez anyagok, honnan válogat az OGYI Az orvosi vény a Gyógyszerkönyvbl ami a FoNo-hoz kell egyéb szükséges, a minség meghatározásával Mi szerepeljen a vényen 1 Az orvos neve A rendel címe, telefonszáma Pro familia rendelés esetén az orvos lakáscíme és telefonszáma Magángyakorlat keretében rendelés: az engedély száma is Eü. Vállalkozás keretében a vállalkozás neve, címe, telefonszáma és az engedélyszám is Mi szerepeljen a vényen 2 A rendelés kelte A beteg neve életkora lakcíme TAJ száma (közgyógy. igazolvány száma) Az orvos aláírása és bélyegzjének olvasható lenyomata

4 Mi szerepeljen a vényen 3 A gyógyszer neve (gyógyszerforma, hatásersség, ha többféle van) a gyógyszer összmennyisége betlvel és számmal (a mérhet mennyiség, pl. mg arab, a számlálható, pl. tabl. római számmal!) Mi szerepeljen a vényen 4 Világos adagolási utasítás Nem lehet: utasítás szerint! De lehet: Az orvosi táska részére, az orvos kezéhez, pro me, suo nomine Ha szükség esetén, akkor a napi maximális dózis is szerepeljen! Eltérések sürgs esetben (Ez nem vonatkozik a 2 példányos vénnyel rendelhet szerekre, lásd késbb) VényLrlap és bélyegz nélkül is Az orvos neve, címe és telefonszáma szerepeljen statim (vagy cito vagy periculum in mora jelzés) 21 A gyógyszer rendelése 22 Rendelési szabályok 1 Egy(féle) gyógyszer egy vényen Neve: OGYI határozat, gyógyszerkönyvi vagy FoNo név vagy rövidítés Csak! Forg. hoz. eng.: lehet nemzetközi szabadnév (plusz a hatóanyagtartalom és gyógyszerforma), vagylagos seu Magi. anyagnév: szinonim Rendelési szabályok 2 Helyettesíthetség letiltható a vényen - a beteggel egyeztetve Helyettesíthet gyógyszerek: OGYI honlap és idnként GYÓGYSZEREINK - OGYI Közlemények! használható

5 Rendelési szabályok 3 (Lényeges) orvosi javítás a vényen: aláírás és bélyegz Ers hatású, belsleges szert a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adag túllépésével: ezt jelöli!, bélyegz és aláírásával igazolja forgalomba hozatali engedéllyel bíró készítmények esetében is lehet megállapított legnagyobb Példa törzskönyvi adagolásra: CONCOR filmtabletta (bisoprolol) Essentialis hypertonia: az ajánlott adag napi 1x 5 mg. Enyhébb hypertonia (diastolés <105 Hgmm) esetén lehet napi 1x 2,5 mg. Szükség esetén napi 1x 10 mg-ra emelhet. További dózisemelés (legfeljebb napi 20 mg-ig) csak kivételes esetekben lehet indokolt adag! Rendelési szabályok 5 Mennyiség: elegend legyen a következ vizsgálatig, azaz: F szabály: egyszeri kiadásra 30 napra Krónikus betegség (a betegnyilvántartásban rögzíteni kell): max. 3 hónapra, vényenként 1-1 hónapi adagot Indokolt esetben, a vény hátoldalára is rávezetve: max. 1 évre (az idpontot is fel kell tüntetni) Nem kell indokolni, ha a 30 napihoz A gyógyszer kiadása közel álló csomagolást rendelt A gyógyszer kiadása 1 Ha vényköteles: csak az itt közölt minimálkövetelményeknek megfelel vényre A 2 példányos vény mindkét példányát alá kell írni, személyi igazolvány- vagy útlevélszám, ezt a gyógyszerész ellenrzi 29 A gyógyszer kiadása 2 Nem szabad kiadni a vényre, ha a rendelési adatok nem a rendelet szerint, vagy javítás és nincs aláírás, bélyegz adagolás nem konkrét, pontos Vény nélkül kiadható + vagy éven alulinak nem adható ki 30 5

6 Milyen adatot pótolhat a gyógyszerész? A beteg lakcíme születési ideje ha azok bizonyíthatóak Más adatot nem! 31 A gyógyszer kiadása 3 Kötelez adagmódosítás, ha meghaladja a megállapított legnagyobb adagot és nincs külön aláírás = a legnagyobb adagot kell kiadni 30 nap feletti adag az idpont megjelölése nélkül: az e közeli dobozt A gyógyszer összmennyiségét nem a rendelet szerint: a legkisebb eredeti csomagolás ill. dosim A forg. hoz. eng.-tl eltér csomagolás a vényen: a legközelebbi nagyobb csomagolást 32 A gyógyszer kiadása 4 Seu, INN vagy meg nem tiltott helyettesíthetséggel rendelés: a készletben lév helyettesíthetk közül a legolcsóbbat kell elsként felajánlani A gyógyszer kiadása 5 A rendelt hatásersségben Ellátási érdekbl eltérhet, de az elírt adagolási rend nem változhat. Ekkor módosítani kell az orvosi utasítást is A gyógyszer kiadása 6 Gyógyszeranyag kiadása Törzskönyvezett szert magiba: akkor készíthet el, ha a hatóanyag nem beszerezhet az készítéskor és a várható tárolás alatt nem bomlik el, segédanyagai nem kedveztlenek (hatás, tárolás) OGYI módszertani levél! 35 Csak, ha FoNo dosim van Egyébként kiadható, de nem gyógyászati célú felhasználásnak minsül (veszélyes anyag- és prekurzorjogszabályok!) 36 6

7 A gyógyszer kiadása 7 Ha a gyógyszerész készítéskorkiadáskor eltér a rendelttl, ezt a vényen feltünteti és kézjegyével igazolja A kiadó (készít) gyógyszerész nevét vagy azonosítható kézjegyét, a gyógyszertár nevét, a kiadás keltét fel kell tüntetni 37 A gyógyszer kiadása 8 Ha nem adható ki, a vényen keltezéssel jelezni kell A rendeléstl (vagy az elztl) számolt 90 napig érvényes a vény A gyógyszertár 30 napig rzi meg a magit 38 A gyógyszer kiadása 9 Ezt igazoló orvosnak, állatorvosnak, gyógyszerésznek vényköteles gyógyszer vény nélkül is teljes áron kivétel a 2 példányosak és a FoNo dosim-nál nagyobb mennyiségben a gyógyszeranyag 39 A gyógyszer kiadása 10 Az Eb.-tv.végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. r. speciális rendelkezése: ha a gyógyszer helyettesíthet, s ezt az orvos a vényen nem zárta ki, a gyógyszerész köteles tájékoztatni a beteget, hogy kedvezbb árú szer is van, s egyetértése esetén ezt (a legolcsóbbat!) adja ki neki 40 Ügyeletben kiadott gyógyszer Ha nem indokolt igénybevétel: díjat lehet felszámítani esetenként (csengetésenként) 300 Ft + 25% ÁFA Indokolt igénybevétel: aznap rendelték cito vagy statim vagy periculum in mora jelzéssel 41 Külföldi vény Orvos vagy gyógyszer-rendelésre ott jogosult által rendelt kiadható (30 napi), ha maga a szer, mennyisége és adagolása, valamint a rendel személy neve, a rendel címe, a rendelés kelte pontosan megállapítható, alá van írva, szerepel a beteg neve és életkora is Kivétel: 2 példányos vények és FoNo dosim-nál több gyógyszeranyag 42 7

8 Tudjuk: Internet-rendelés: csak közfinanszírozásban nem részesül VN Csomagküldés: nem lehet 2- példányos vényl Egyébként a gyógyszerexpediálás minden szabálya érvényes ezekre is! Embergyógyászati szer állatgyógyászati célra való kiadása ugyanaz vonatkozik rá, ami a kifejezetten állatgyógyászati szerekre! Azaz: 88/2004. (V. 15.) FVM rendelet az állatgyógyászati készítményekrl, Állatgyógyászati célra Nem vonatkozik: az egyedi import, a betlvel és számmal, az elírt gyógyszernevek, a dózistúllépés igazolása, a törzskönyvezett magiban szabályok, a 30 napos és a 14 év alattinak nem kiadható szabály Adagolás lehet utasítás szerint Beteg adatai helyett az állat tulajdonosáé (Riska helyett pl. Kovács János), és az állat faja és létszáma Ilyen humán gyógyszer vényét 3 évig kell megrizni 45 2 példányos vények Az úgy nevezett fokozottan ellenrzött szernek minsül gyógyszerek kiadása lásd késbb 46 Megrendel lap Csecsem-, nevelotthonok, iskolák, szociális intézmény, börtön, fogda stb. (= jogosult ) részére a fokozottan ellenrzött szernek minsül szerek kivételével A beteg helyett a jogosult adatai 47 Egy speciális gyógyszerigénylés: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkez gyógyszerek 48 8

9 Egyedi igénylés Mi: más országban engedélyezett, nálunk nem Fajtái: fekvbeteg-gyógyintézeti alkalmazás, adott osztálynak Járóbeteg-alkalmazás, beteg nevére Hogyan: az OGYI, ha a különös méltánylást érdeml Egyedi igénylés Ha EGT-n kívüli országból: az OGYI engedélyét kell kérni Ha EGT-országból: az OGYI szakvéleményét kell kérni, s járóbeteg-ellátás esetében ezt át kell adni a betegnek! betegellátási érdek fennáll Mikor engedélyezi az OGYI Életment vagy Alkalmazása esetén a különös méltánylást érdeml betegellátási érdek fennáll és alkalmazása az intézmény vezetje szerint [is] nélkülözhetetlen Kórházi: az intézet keretébl! 51 Mikor ad az OGYI pozitív szakvéleményt A szer az orvos által megjelölt EGTtagállamban valóban engedélyezett az adott indikációban, Nem függesztették föl a forgalmazását Az orvos által közölt adatok alapján fennáll a különös méltánylást érdeml betegellátási érdek 52 Fekvbeteg egyedi import Fszabályként itt indul Kéri: kórh. forvos (aláírás: int. vez. fgyógyszerész, orvosigazgató) Hogyan: Gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigényl lapon (a rendelet melléklete!), 2 pld-ban Sürgs: más módon írásban, Járóbeteg egyedi import Fszabály: a megkezdett fekvbeteg egyedi import folytatásaként a kezelorvos újabb 1 évre Járóbeteg gyógyszerigényl lap majd évente Egyedi gyógyszerimport meghosszabbítási kérelem járóbeteg részére majd pótolni 9

10 Járóbeteg egyedi import Kivételesen, ha nem kell kórházi beállítás: szakorvos, indoklással, közvetlenül Járóbetegek esetében mindig vényt is mellékelni kell 30 napi gyógyszeradagra! Járóbeteg egyedi import beteghez jutása A rendelet nem szabályozza. Az OEP speciális szerzdést kötkorlátozott számú gyógyszertárral - ezek támogatásának elszámolására. A támogatás nélküli egyedi import gyógyszerek máshova telepítésére van eljárás A gyakorlatban: 1. Fekvbeteg részére Orvos igényel OGYI-tól OGYI engedély vagy szakvélemény vissza az orvosnak Orvos a fekvbeteggyógyszertárnak, az nagyker.-en át beszerzi, stb. 57 A gyakorlatban: 1. Járóbeteg részére Orvos igényel OGYI-tól OGYI engedély vagy szakvélemény vissza az orvosnak Orvos átadja vénnyel a betegnek A beteg gyógyszertárat keres (amely az OEP-pel erre szerzdött) A beteg egyedi méltányossági támogatásért folyamodik az OEPhez A gyógyszertár a szert nagyker.-en át beszerzi, értesíti a beteget 58 Gyógyszerek rendelhetsége a társadalombiztosítás terhére 1/2003. (I. 21.) ESZCSM r. a társadalombiztosítási támogatással rendelhet gyógyszerekrl és a támogatás összegérl Alapelvek a pénzügyminiszterrel egyetértésben a szakmai kiadhatóságról szóló rendelet szabályi érvényesek, most a tb-támogatással való rendelés külön szabályait rögzíti

11 TB-vényLrlap Közfinanszírozás alapjául szolgáló gyógyszer - külön jogszabály szerint elfogadott - árához a járóbeteg-ellátás keretében az OEP csak akkor ad támogatást, ha azt a rendelet 1. sz. melléklete szerinti tb-vényen rendeli! Megrendel lappal egészségügyi rendelkezésre, közgyógyellátásra, HM, üzemi baleset esetén támogatás nem számolható el, az OEP vénylrlapját kell alkalmazni! TB-vényLrlap, 1 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORVOSI VÉNYE Az orvos adatai Név A rendel neve, címe Telefon ÁNTSZ eng. Sz. XXXXXXXX Ágazati az.kód XXXXXXXXX Beteg neve, címe Születési dátum: TB-vényLrlap 2 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORVOSI VÉNYE Az orvos adatai Beteg neve, címe, kora Társadalombizt. azon. jel (TAJ): Jogcímek BNO A kiállítás dátuma Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): EU: BNO: ENY: A kiállítás dátuma Rp.. az átvev aláírása P.H. az orvos aláírása 63 Taxa: Kiadás dátuma, TTT kód, bruttó Ft, tb. Támogatás %, tb. Támogatás Ft 64 Általános HM TB-vényLrlap, 3 Országos Egészségbiztosítási észségbiztosítási Pénztár Pénztár orvosi vénye vénye Orvos Beteg neve, címe, kora Társ. bizt. azonositójel (TAJ) TB-vényLrlap, 4 Kiállítás dátuma Üzemi baleset EÜ rend. EÜ tér. köt. Közgyógy. Jogcímek Rp. P.H. orvos aláírása Teljes ár Kiadás dátuma 65 Nem helyettesíthet 66 11

12 A támogatott gyógyszerek köre OEP-közleményben felsorolva (lásd késbb) Kivéve az egyedi import gyógyszereket (ezt csak olyan patika, amellyel az OEP erre szerzdött) és más jogszabály által meghatározott esetet: az OEP figazgatója egyedi méltányosság Egyedi méltányosság évi LXXXIII. tv. a kötelez egészségbiztosítás ellátásairól Az OEP figazgatója, méltányosságból vagy a kihirdetettnél nagyobb támogatást vagy a nem támogatott gyógyszerhez támogatást ítélhet meg az E. Alapban erre a célra elkülönített összeg erejéig alapján Csak akkor számolható el tb-támogatás, ha 1 az orvos a TAJ-számot, jogcímet egyértelmlen (!) és a BNO-kódot is föltüntette (ha eü.-i jogcímen 90%-osat közgyógyellátottnak, akkor mind a jogcímet, mind a közgyógyellátást ikszelni kell!) a beteg aláírta a vényt Mikor számolható el a vény, 2 EGT-tagországból külföldi beteg Születési dátuma Az országkód Az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betl- és számjele a beteg külföldi biztosítási vagy azonosító száma Csak akkor számolható el tb-támogatás, ha 3 a vényadatokat az erre rendszeresített adathordozón rögzítették (gyógyszerkód, - mennyiség, tb-támogatás, a vény vonalkódja, a TAJ-szám, a BNOkód,az orvos bélyegzszáma /a perszámmal együtt/ és ha ilyen a közgyógyellátási igazolvány száma) 71 Ha hibás a TAJ-szám és ezt a gyógyszerész megállapítja, csak akkor adható ki támogatással, ha bemutatja a kiváltó a TAJ-kártyáját Ekkor a gyógyszerész a helyes adatokat a vény hátlapján rögzíti, mind, mind a beteg aláírja 72 12

13 Ha hibás a TAJ-szám és közgyógyellátott a beteg és ezt a gyógyszerész megállapítja, csak akkor adható ki támogatással, ha bemutatja a kiváltó a közgyógyellátási igazolványát Ekkor a vény hátlapján mind a TAJszámot, mind a közgyógyellátási igazolvány adatait rögzítik és aláírják 73 (folytatás) Ha az orvos a mennyiséget betlvel és számmal nem (egyértelmlen) tüntette fel: csak a legkisebb gyári csomagolás ára számolható el Ha az orvos nemzetközi szabadnéven vagy seu rendelt: a ténylegesen kiadott (és a vényen feltüntetett) gyógyszer támogatása 74 Térítésmentesen gyógyszer csak akkor adható ki, ha Közgyógy. vagy x HM x a vényen van megjelölve 75 Helyettesítés esetén is a kiadott és a vényen feltüntetett gyógyszerre vonatkozó tb-támogatás számolható el Az Eb-tv végrehajtási Korm. rendelete: a beteget a gyógyszer kiadása eltt tájékoztatni kell a térítési díjról 76 Magisztrális vények elszámolása magi, gyógyszertári FoNo vagy Gyógyszerkönyvi készítés: (a gyógyszeranyag (OEP által közzétett ár, lásd késbb) + a nem betéti díjas csomagolóanyag + a készítési díj) ÁFÁ-val képzett bruttó ár 50%-a de minden díjtétel legalább 1 Ft Magisztrális vények elszámolása 2 ha törzskönyvezett gyógyszer benne: ennek támogatását (ha felhasználható a többi is, csak a felhasznált mennyiségé, különben a legkisebb ezt meghaladó csomagolás)

14 Nem betéti díjas (felszámítható) csomagolóanyagok a magi-hoz Az 5. sz. mellékletben (elv: felsorol, de árat nem közöl) Példák: mlanyag vagy papír hintporos doboz fém és mlanyag tubus szemcseppent 6. sz. melléklet Olyan gyógyszeranyagok, amelyekhez - önmagukban kiadva - tb-támogatás nem számolható el Például: acidum citricum, acidum salicylicum, butyrum cacao, glycerinum, natrium benzoicum, oleum helianthi, oleum paraffini, talcum (a gyógyszeres üvegek nem!) sz. melléklet: Magisztrális készítési díjak (példák) Magisztrális készítési díjak - példák, 2 Elegy (nem osztott porkeverék! Pl. diluendum, elixirium, mixtura, klysma): 200 g-ig 140 Ft, e felett minden megkezdett 100 g 70 Ft Osztott por 10-ig 200 Ft, 10 felett poronként 20 Ft Pilula 30 db-ig pilulánként 18 Ft, e felett pilulánként 9 Ft EgykomponensL gyógyszeranyag kimérése 1000 g-ig 60 Ft Ostyalap vagy keményzselatin kapszulába kiadásakor nem számolható fel kimérési díj Megad néhány elre kicsomagolhatót : Cynosbati pseudofructus 100 g, Magnesium sulfuricum 100 g, Sennae folium 50 g A házi oxigénellátás A spec. csomagolások, letéti díjak és a nyújtott támogatás újabb mellékletben a palackok/tartályok visszavételekor a szállító csökkenti a tárgyhavi támogatási igényét, és visszafizeti a letéti díjat a betegnek Példa Oxigénpalack + reduktor: a letéti díj összege Ft, a támogatás mértéke 90%, összege Ft HEIMOX (34L) tartályrendszer ugyanez: Ft, 90% és Ft

15 Orvosi gyógyszerrendelés Csak erre szolgáló, minsített számítógépes szoftver támogatásával, amelyik az adott kategóriában a legolcsóbb szert ajánlja föl 85 Fekvbeteggyógyintézetben a beteg az ottani orvos által rendelt, vagy az otthoni ápolás során kapott, fekvbeteggyógyintézeti orvos által rendelt gyógyszereket térítésmentesen kapja Nem vi(tet)het() be (vele) gyógyszer! 86 Fekvbeteg távozásakor A zárójelentésben a terápiás javaslatot a hatóanyag, a a hatásersség és a gyógyszerforma megjelöléssel kell megadni Azaz: nem szabad védjegyzett gyógyszernevet írni a zárójelentésre! 87 Zárójelben: A rendeletbl hiányzik az melléklet Korábban ezek sorolták fel a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását, ma ezeket az OEP közleménye helyettesíti! 88 Fokozottan ellenrzött szerek rendelése és felhasználása 43/2005. (X. 15.) EüM r. a fokozottan ellenrzött szernek minsül gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történ felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérl 89 Az egészségügyi szolgáltatónak nem kell az ellenrzött szerekre külön tevékenységi engedély (a mlködési engedélyük az is!), de 30 nappal az ellenrzött szerrel való tevékenység megkezdése eltt ezt be kell jelenteniük oda, ahonnan a mlködési engedélyt kapták, a kábítószerfelels megjelölésével 90 15

16 (Külön jelzem majd ha az ábrán mondottak prekurzorokra is vonatkoznak majd. A legtöbb szabály azokra nem vonatkozik) Ellenrzött szer rendelése vényen, 1 2 példányban (ha egyedi méltányosságot igényel, lásd késbb: 3), mindegyiket aláírja és lebélyegzi, Másolat jelzés Készítmény esetében az adagolás: lásd az alkalmazási elírást! Túllépés: minden példányon aláírás és bélyegz Ellenrzött szer rendelése vényen, 2 Egy vényen egyszeri alkalommal max. 15 napra elegend szert (lehetleg a legközelebbi csomagolást) Ha 15 napon túl vagy ismétlden szükséges: csak háziorvos rendelheti (kivéve SZ) 93 Ellenrzött szer rendelése vényen, 3 Ilyenkor a rendel orvos Értesít (a r. melléklete) kitöltésével értesíti a beteg által választott gyógyszertárat: folyamatos rendelés lesz Egyben a háziorvos felveszi a beteget az ellenrzött szer nyilvántartásba (ez is melléklet), a nyilvántartó lapot az orvos havonta beküldi az ÁNTSZ városi Intézetbe 94 Ellenrzött szer rendelése vényen, 4 (Els alkalommal 15 napra szóló ellenrzött gyógyszert ) Ismétld rendelés esetén: a rendelés gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy a rendelt szer a 30 napos mennyiséget ne haladja meg Ellenrzött szer rendelése vényen, 5 A beteg mindig ugyanabban a gyógyszertárban kapja meg az ellenrzött szert (erre az orvos fölhívja a figelmét!) Az orvos új Értesítt állít ki - 3 hónapon túl - más ellenrzött szer kell - nagyobb mennyiségl ellenrzött szer kell - egyenértékl más ellenrzött szert kap a beteg (ezt orvos vagy gyógyszerész kezdeményezi)

17 Ellenrzött szer kiadása, 1 A vény a rendelés keltét követen 3. munkanapon túl nem érvényes Az átvételt az aláírás mellett a személyi igazolvány számával is igazolni kell (Elkérheti a gyógyszerész a kiváltó személyi igazolványát? Igen! Ellenrzött szer kiadása, 2 Ha a választott gyógyszertár mlködése szünetel, errl a beteget értesíteni kell, új gyógyszertár választása (ill. a legközelebbi), ezt a szünetel gyógyszertár értesíti, átküldi az Értesít másolati példányát aláírva és lebélyegezve Az ÁNTSZ megyei tisztifgyógyszerészét errl, a zárvatartás idejérl és a kiadás helyének változásáról értesíti Ellenrzött szer visszavétele A gyógyszert kiadó gyógyszertár erre köteles! 5 példányos nyomtatványt ( EKH Megrendel, szintén mellékletben) kell kitölteni, visszavétel jelzéssel, a megrendel a gyógyszert visszahozó 1-1 pld gyógyszertár, visszahozó, a többit selejtezéskor csatolni kell a jegyzkönyvhöz A visszavett szert a kábítószerszekrényben, de elkülönítve kell rizni 99 Külföldre távozó beteg ellátása ellenrzött szerrel, 1 Ha kevesebb, mint 72 órán át van kint, az ellenrzött szer háziorvosi igazolással (melléklet, minden szerre különkülön) kivihet De ha injekció vagy infúzió: csak az EKH engedélyével (ezt a VPOP-nek is megküldi az EKH) 100 Külföldre távozó beteg ellátása ellenrzött szerrel, 2 Hasonlóképpen az EKH igazolása kell akkor is, ha több szert kell kivinni, mint a DDD 30- szorosa Külföldre távozó beteg ellátása ellenrzött szerrel, 3 Ha több, mint 72 órán át van kint, 30 napig lehet az ÁNTSZ városi Int. Igazolásával (a háziorvosi igazolás egyik pontját k töltik ki), másolata az EKH-nak A városi Intézetbe a betegnek kell a lapot engedélyezés végett eljuttatnia

18 Külföldre távozó beteg ellátása ellenrzött szerrel, 4 Ha K3, P3, P4 szerrl van szó, csak akkor kellenek az elz igazolások, ha a kivinni szándékozott mennyiség több, mint 30xDDD A K1 jegyzéken *-al megjelölt szer nem vihet ki ill. hozható be, akkor sem, ha a kiindulási országban megengedett a használata Külföldrl érkez beteg által behozható ellenrzött szer, 1 Ha kevesebb, mint 72 órás kezelésre elegend van a poggyászában, ehhez elég a kezel orvosa által kiállított nemzetközi igazolás Külföldrl érkez beteg által behozható ellenrzött szer, 2 Ha több, mint 72 órás kezelésre elegend van a poggyászában, de max. 30 napi, akkor a saját ország illetékes hatóságának nemzetközi igazolása, ezt a határon a vámhatóságnak be kell mutatni De ha injekció vagy több, mint 30xDDD: az EKH engedélye kell! Gyógyszertár ellenrzött szert rendel, 1 prekurzor is! Tevékenységi engedéllyel rendelkez gyógyszernagykereskedtl, EKHmegrendelvel (minden példány a gyógyszerész aláír és lebélyegez) Visszaküldés ugyanígy, de abból 2 példányt az EKH is kap, A gyógyszertári példányt 5 évig megrzik Gyógyszertár ellenrzött szert rendel, 2 prekurzor is! Ha egyik gyógyszertár másiknak ellenrzött szert ad át, azt is EKH-megrendel tömbbel teszi Ellenrzött szerek nyilvántartása, elszámolása közforgalmú gyógyszertárban, 1 Minden ellenrzött szernek minsül anyagról és készítményrl és minden P3, P4 hatóanyagról Ellenrzött szer nyilvántartási lapot (melléklet) kell kiállítani Mindegyikrl külön! Bevétel, kiadás (magi is ennek számít)

19 Ellenrzött szerek nyilvántartása, elszámolása közforgalmú gyógyszertárban, 2 Az Ellenrzött szer nyilvántartási lapokat naptári évenként le kell zárni, egyenleget vonni Minden rendelvényt, amire ellenrzött szert adtak ki, 5 évig évente sorszámozva meg kell rizni Az ellenrzött szerek tárolása: biztonsági záras fémszekrény vagy rögzített vaskazetta, elkülönítva 109 Az ellenrzött szerek kálója, 1 prekurzor is Magi alapanyag: por 5%, folyadék 8% maximum Ha törés, kiszóródás: jegyzkönyvet (melléklet) kell fölvenni, 5 évig megrizni, a kárt a nyilvántartási lapon a kiadás rovatba bevezetni, az anyagot a többivel azonosan, de elkülönítve megrizni 110 Az ellenrzött szerek kálója, 2 prekurzor is 111 Az ellenrzött szerek selejtezése, ártalmatlanítása prekurzor is Legalább fél évente Melléklet szerinti jegyzkönyv, lejárt szer esetében is, a nyilvántartási lapon a kiadás rovatba A leselejtezett ellenrzött szert a gyógyszertár a nagykereskednek küldi vissza 112 Ha a káló fölötti hiány ellenrzéskor: az ÁNTSZ megyei tisztifgyógyszerész jegyzkönyvet vesz föl és értesíti a kábítószerrendészetet Fekvbeteggyógyintézetek A kábítószerfelels hacsak mást nem neveznek ki fszabály szerint az intézeti (egyetemi) gyógyszertár vezetje (írásban nevezik ki) A kábítószerfelels évente legalább egyszer minden osztályon ellenriz, a nyilvántartási lapot aláírja Osztályokon (ott is kijelölt kábítószer-felels) az elírt nyomtatványokat kell vezetni 113 Állatorvos rendel ellenrzött szert Nem orvosi táska részére, hanem magánorvosi tevékenysége keretében állatorvosi beadásra kerül gyógyszerkészletének feltöltése Egyébként, ha nem az e rendelet szabályai szerint rendelt, a gyógyszertár megtagadja a kiadást

20 További rendelkezések Ha visszaélés gyanúja, a gyógyszertár vezetje a kábítószer-rendészetnél bejelentést tesz, s értesíti az ÁNTSZ megyei tisztifgyógyszerészét, aki a bekjelentést kivizsgálja OGYI közlések Saját lapjában és a honlapján Minden K és P gyógyszerkészítményt évente 1x Minden újat (és a változásokat) negyedévente Azonosító adatok, hatóanyag(ok) neve és mennyisége, DDD-értéke, K ill. P besorolása, a bevitelét megtiltó országok megjelölése No, ez fárasztó volt!

A receptírás szabályai

A receptírás szabályai A receptírás szabályai Az orvosi vény A recept (vény) az orvos előírása, mellyel a gyógyszeres terápia vagy betegség megelőzése céljából gyógyszert, ill. gyógykezeléshez szükséges sebészeti kötözőszert,

Részletesebben

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.)

Részletesebben

Engedély kell! Gyógyszernagykereskedelem. párhuzamos import. Honnan szerezhet be gyógyszert a nagykeresked-? Gyógyszer-nagyker.

Engedély kell! Gyógyszernagykereskedelem. párhuzamos import. Honnan szerezhet be gyógyszert a nagykeresked-? Gyógyszer-nagyker. Gyógyszernagykereskedelem és párhuzamos import 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet + Engedély kell! Fontos: nem elegend- a cégbejegyzés, gyógyszernagykereskedelmet csak az a gazdálkodó szervezet folytathat,

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás. 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):..

KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás. 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):.. KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve:. 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):.. 1.5. Lakóhelye:... 1.6. Tartózkodási

Részletesebben

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.)

Részletesebben

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 24. -a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól

Részletesebben

Tájékoztató a Háziorvosi igazolás kitöltéséhez (10. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez)

Tájékoztató a Háziorvosi igazolás kitöltéséhez (10. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez) Tájékoztató a Háziorvosi igazolás kitöltéséhez (0. számú melléklet a 63/006. (III. 7.) Korm. rendelethez) Az 993. évi III. törvény A szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról (Továbbiakban: Szoc.

Részletesebben

1.8. Állampolgársága: 1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.8. Állampolgársága: 1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): 3. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 1 KÉRELEM gyógyszer-kiadási támogatás 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve: 1.2. Születési neve: 1.3. Anyja neve:.. 1.4. Születési

Részletesebben

A gyógyszerek ára és társadalombiztosítási. támogatása. Gyógyszerár. Társadalombiztosítói gyógyszer-finanszírozás. A gyógyszerek ára Magyarországon

A gyógyszerek ára és társadalombiztosítási. támogatása. Gyógyszerár. Társadalombiztosítói gyógyszer-finanszírozás. A gyógyszerek ára Magyarországon A gyógyszerek ára és társadalombiztosítási támogatása Társadalombiztosítói gyógyszer-finanszírozás Járóbeteg-ellátás: az OEP gyógyszertámogatási kasszája Fekv&beteg-ellátás: HBCS homogén beteg(ség)csoportok,

Részletesebben

GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ RENDELÉS, ORVOSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ RENDELÉS, ORVOSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ RENDELÉS, ORVOSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG Dr. Simon Judit SE Családorvosi Tanszék KI JOGOSULT GYÓGYSZERT RENDELNI? - minden orvos és fogorvos - orvosi diplomához kötött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 29-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: április 29.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 29-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: április 29. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. április 29-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. április 29. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Gállné Mezősi Szilvia jegyző

Részletesebben

Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére

Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére Segédlet a gyógyszertári nyilvántartások ellenőrzésére Hitelesített nyilvántartások: Vizsgálati napló Munkafüzet Impleálási napló Laboratóriumi napló Kiszerelési napló Belső minőségellenőrzési napló Sterilezési

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

A generikumokról általában. Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár

A generikumokról általában. Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár A generikumokról általában Dr. Győrbíró László SM KMOK Szigethy-Gyula Gyógyszertár Definició Generikus készítmények engedélyezése OEP támogatás ( licit ) Készítmények rendelésére kiadására vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Gyógyszertári ügyvitel előadáson elmondott esettanulmányokhoz jogszabályok. 2015. március 6.

Gyógyszertári ügyvitel előadáson elmondott esettanulmányokhoz jogszabályok. 2015. március 6. Gyógyszertári ügyvitel előadáson elmondott esettanulmányokhoz jogszabályok 2015. március 6. 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint

Részletesebben

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1

6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 6/a. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez 1 Képviselő cég neve, címe:... Beadás dátuma: (OEP tölti ki) Ügyintéző neve, elérhetősége:... Munkahelyi telefon (fax, e-mail, mobiltel.):...

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Gyógyszerrendelés, expediálás Gyakorlati előadás 2014.10.08. 1

Gyógyszerrendelés, expediálás Gyakorlati előadás 2014.10.08. 1 Gyógyszerrendelés, expediálás Gyakorlati előadás 2014.10.08. 1 Gyógyszerrendelés Valamely gyógyszer alkalmazásának orvosi előírása. Gyógyszer-expediálás Az a tevékenység, amelykapcsána gyógyszerész az

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. 50.

Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. 50. Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 49. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülı gyógyszerek rendelésérıl és

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁRCIUS 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyben dolgozókat érintő szabályozások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban Az elmúlt hónapokban több olyan új szabályozás jelent meg, amely nagymértékben megváltoztatja az egészségügyben

Részletesebben

Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez A.) Adatlap. neve: lakóhelye: telefonszám a: neve: lakóhelye: telefonszám a:

Kérelem a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez A.) Adatlap. neve: lakóhelye: telefonszám a: neve: lakóhelye: telefonszám a: VESZPRÉM MEGYEI IDŐSEK OTTHONAINAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4. Tel/Fax: 89/351-001 E-mail: iopkov@iopkov.hu Igazgató: igazgato@iopkov.hu Honlap: www.iopkov.hu Kérelem

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdıellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Módosulnak az expediálás, a patikai profil és a létszámszabályozás előírásai

Módosulnak az expediálás, a patikai profil és a létszámszabályozás előírásai Módosulnak az expediálás, a patikai profil és a létszámszabályozás előírásai A Magyar Közlöny ez évi 130. számában, július 31-én jelent meg, számos az egészségügyi ágazatot szabályozó miniszteri rendeletet

Részletesebben

4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI 23/b. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez Kérelem fogyatékkal él ő személyként a védend ő fogyasztók nyilvántartásába történ ő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

Részletesebben

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve:

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi állapota: (Aláhúzással

Részletesebben

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. NSZSZK-N 001 Napsugár Szociális Szolgáltató Központ - Nappali Intézmény 7400 Kaposvár Béke u. 47. Kérelem a személyes gondoskodást

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

KÉRELEM A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu KÉRELEM A SZEMÉLYES

Részletesebben

a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalom alapján

a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalom alapján Kérelem a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök társadalombiztosítási támogatással történő

Részletesebben

Szociális ellátások - Közgyógyellátás

Szociális ellátások - Közgyógyellátás Szociális ellátások - Közgyógyellátás A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított

Részletesebben

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kábítószerek és pszichotrópanyagok rendelése, expediálása és kezelése

Kábítószerek és pszichotrópanyagok rendelése, expediálása és kezelése Kábítószerek és pszichotrópanyagok rendelése, expediálása és kezelése Gyakorlati előadás 2014.10.08. 1 Kábítószerek és pszichotróp anyagok jegyzékei 66/2012. Kormány rendelet foglalja össze K1, K2 kábítószerek

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszközellátás,

a 7. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszközellátás, 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelet az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tartalom: hatályos: 2013.08.01-1. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP utasítások

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP utasítások VII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2008. NOVEMBER 18. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A Telefon: 298-2404 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól

az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 14.484-1/2006-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól

Részletesebben

56/2013. (VII. 31.) EMMI

56/2013. (VII. 31.) EMMI 65263 Az emberi erőforrások minisztere 56/2013. (VII. 31.) EMMI rendelete az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának Az emberi felhasználásra

Részletesebben

A GYÓGYSZERELLÁTÁS FOLYAMATA MF10. RE

A GYÓGYSZERELLÁTÁS FOLYAMATA MF10. RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A GYÓGYSZERELLÁTÁS FOLYAMATA MF10. RE Készítette: Pöstényi Zoltánné Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta: Prof.

Részletesebben

Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra (A jogosultságot a járási hivatal állapítja meg, a jogosultság megállapítása esetén 2 évre [Szt. 50.

Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra (A jogosultságot a járási hivatal állapítja meg, a jogosultság megállapítása esetén 2 évre [Szt. 50. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra (A jogosultságot a járási hivatal állapítja meg, a jogosultság megállapítása esetén 2 évre [Szt. 50. (4)])" A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata A BTM Kiscelli Múzeum reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata 2016 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

Valamennyi Gyógyszertár részére

Valamennyi Gyógyszertár részére ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Ártámogatási Főosztály 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Telefon: 298-2458, Telefax: 298-2457 Nyt. sz.: 41776-10-2099 Hiv. szám:- Tárgy: tájékoztatás a gyógyszerrendelés

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Lakcím:... TAJ-száma: - - Gyermek TAJ-száma: - - Szül.: év hó nap

Lakcím:... TAJ-száma: - - Gyermek TAJ-száma: - - Szül.: év hó nap 3. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez IGAZOLÁS tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről Igénylő neve:... Szül.: év hó nap Lakcím: TAJ-száma: - - Gyermek TAJ-száma:

Részletesebben

2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai követelménymodul szóbeli feladatai

2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai követelménymodul szóbeli feladatai 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai követelménymodul szóbeli feladatai 1. feladat: Áru érkezett a gyógyszertárba (többek között: Acidum benzoicum, Acidum salicylicum,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

33/2004. (VI. 28.) BM rendelet. a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérl

33/2004. (VI. 28.) BM rendelet. a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérl 1. oldal 33/2004. (VI. 28.) BM rendelet a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjérl Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. -a (1) bekezdésének b)

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

KÉRELEM FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYKÉNT A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁ- SÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL / NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNT

KÉRELEM FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYKÉNT A VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓK NYILVÁNTARTÁ- SÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL / NYILVÁNTARTÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA IRÁNT A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI ( A RÉSZ) A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott azonosító:

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk.

A 164/2008.(XII.20.) FVM rendelettel a veszettség elleni védekezés részletes szabályai részben megváltoztatk. MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA HUNGARIAN VETERINARY CHAMBER TOLNA MEGYEI SZERVEZETE H-7100 Szekszárd, Tormay Béla u.18. Tel.: (36-74 )410-751, Fax: (36-74) 410-751, e-mail: tolnakamara@freemail.hu elnök/president:

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. c) telefonszáma:.. Kérelem időskorúak és demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Gyógyszertári ügyvitel előadáshoz (2015. március 6.) Esettanulmány I.

Gyógyszertári ügyvitel előadáshoz (2015. március 6.) Esettanulmány I. Gyógyszertári ügyvitel előadáshoz (2015. március 6.) Esettanulmány I. Az expediálás során a beteg arra panaszkodik, hogy az előző hónapban, amikor ugyanezt a magasvérnyomás kezelésére szolgáló 30x-os kiszerelésű

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend 102/1995. (VIII.25.) Korm. rend Statisztikai adatok 2013 évi 51 milliárd forinttal szemben idén 54 milliárd forint körüli a táppénz budget, a táppénzjogosultak száma a 2010. évi 3 millió 474 ezerről 2013-ra

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez. Átvevő aláírása: Érintett Önkormányzat neve: Zalaszentmárton

1. számú melléklet az 1/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez. Átvevő aláírása: Érintett Önkormányzat neve: Zalaszentmárton 1. számú melléklet az 1/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez A hivatal részéről történő átvétel ideje:. Átvevő aláírása: Érintett Önkormányzat neve: Zalaszentmárton Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/...

KÉRELEM ÉS ADATLAP. Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő felvételhez I. SZEMÉLYI ADATOK. /Leánykori név:/... Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Kft. 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Érdeklődni: 82/414-778 (130 vagy 134 mellék) KÉRELEM ÉS ADATLAP Az átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézménybe történő

Részletesebben

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata 10 2. számú melléklet A elektronikus igénylési folyamata Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE a visszajelzett hiba alapján új igénylést indít el a javított adatokkal és a hibás igénylést törli Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI

A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI /IDEIGLENES/ Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt A) A FOGYASZTÓ TÖLTI KI 1. A víziközmű szolgáltató

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR értesítés eljárás megindításáról ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: 06/1-350-2001 Iktatószám: E024/512-1/2014. Hiv. sz.: - Tárgy: Értesítés eljárás hivatalbóli

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tájékoztató Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tisztelt Felhasználó! A KAVÍZ Kft. az elmúlt években is kiemelten kezelte,

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt A) A FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez: fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásához Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7400 Kaposvár Béke u. 47. Napsugár Integrált Szociális Intézmény Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye 7400 Kaposvár Rezeda u. 60. Tel.: 82/510-836, 82/510-837

Részletesebben