A gyógyszerek rendelése és kiadása. Általános jellemzk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyógyszerek rendelése és kiadása. Általános jellemzk"

Átírás

1 A gyógyszerek rendelése és kiadása 1 Alapveten fontos kérdés: Külön-külön miniszteri rendelet írja le a rendelhetség-kiadhatóság szakmai feltételeit és a társadalombiztosítási támogatással való rendelhetséget-kiadhatóságot! Harmadik rendelet szól a fokozottan ellenrzött szerekrl! 2 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek rendelésérl és kiadásáról A szakmai szabályok! Általános jellemzk Minden gyógyszerre vonatkozik Tápszerekre viszont nem (EU: a gyógyszer az gyógyszer, a tápszer az tápszer ) többször módosítva 3 4 Semmi kapcsolat az OEP-támogatással való rendelhetséggel! Ez csak a gyógyszerrendelés és - kiadás szakmai szabályait foglalja össze 20 éve: ami vényköteles, az ált. támogatott is volt, vény=utalvány, azaz teljes volt az összefonódás Nyomaiban még ma is fellelhet, fleg az emberek fejében 5 Definíció Orvosi rendelvény (az orvos közleménye a gyógyszer kiadójának/készítjének): orvosi vény 6 1

2 Megrendellap Így rendelhet gyógyszert orvosi ügyelet, mentszolgálat, fekvbeteg-ellátó osztály, szakrendel, szakambulancia Gyógyszer rendelésére jogosult orvos 7 8 Gyógyszer rendelésére jogosult orvos Ki? Orvos, fogorvos, aki diplomához kötött tevékenységre jogosult és bélyegzje van Aki nem folytat ilyen tevékenységet: csak pro familia (hacsak nem sürgs szükség ) = saját maga és hozzátartozója részére 9 Gyógyszer rendelésére jogosult orvos Mit? Fszabályok: magisztrális gyógyszert az indikációjában a törzskönyvezett és FoNo gyógyszert csak szakorvos (az indikáció szerinti): SZ jelzéslt mindig J jelzéslt elször 10 Az orvos által rendelhet gyógyszerek Rendelhet gyógyszerek forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer (az OGYI hivatalos közleménye) magisztrális gyógyszer (olyan gyógyszeranyagból, ami az OGYI által kihirdetett listán szerepel) (egyedi import igénylése: lásd késbb!)

3 Forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek kihirdetése OGYI (az OGYI Közleményekben, honlapján is) valamennyi forgalomban lév gyógyszer évente legalább 1x újonnan forgalomba kerül gyógyszer naptári negyedévente Gyógyszeranyagok listájának kihirdetése OGYI (az OGYI Közleményekben, honlapján is) az anyagok teljes körét évente legalább 1x a lista változását naptári negyedévente Magisztrális gyógyszerek készítéséhez anyagok, honnan válogat az OGYI Az orvosi vény a Gyógyszerkönyvbl ami a FoNo-hoz kell egyéb szükséges, a minség meghatározásával Mi szerepeljen a vényen 1 Az orvos neve A rendel címe, telefonszáma Pro familia rendelés esetén az orvos lakáscíme és telefonszáma Magángyakorlat keretében rendelés: az engedély száma is Eü. Vállalkozás keretében a vállalkozás neve, címe, telefonszáma és az engedélyszám is Mi szerepeljen a vényen 2 A rendelés kelte A beteg neve életkora lakcíme TAJ száma (közgyógy. igazolvány száma) Az orvos aláírása és bélyegzjének olvasható lenyomata

4 Mi szerepeljen a vényen 3 A gyógyszer neve (gyógyszerforma, hatásersség, ha többféle van) a gyógyszer összmennyisége betlvel és számmal (a mérhet mennyiség, pl. mg arab, a számlálható, pl. tabl. római számmal!) Mi szerepeljen a vényen 4 Világos adagolási utasítás Nem lehet: utasítás szerint! De lehet: Az orvosi táska részére, az orvos kezéhez, pro me, suo nomine Ha szükség esetén, akkor a napi maximális dózis is szerepeljen! Eltérések sürgs esetben (Ez nem vonatkozik a 2 példányos vénnyel rendelhet szerekre, lásd késbb) VényLrlap és bélyegz nélkül is Az orvos neve, címe és telefonszáma szerepeljen statim (vagy cito vagy periculum in mora jelzés) 21 A gyógyszer rendelése 22 Rendelési szabályok 1 Egy(féle) gyógyszer egy vényen Neve: OGYI határozat, gyógyszerkönyvi vagy FoNo név vagy rövidítés Csak! Forg. hoz. eng.: lehet nemzetközi szabadnév (plusz a hatóanyagtartalom és gyógyszerforma), vagylagos seu Magi. anyagnév: szinonim Rendelési szabályok 2 Helyettesíthetség letiltható a vényen - a beteggel egyeztetve Helyettesíthet gyógyszerek: OGYI honlap és idnként GYÓGYSZEREINK - OGYI Közlemények! használható

5 Rendelési szabályok 3 (Lényeges) orvosi javítás a vényen: aláírás és bélyegz Ers hatású, belsleges szert a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adag túllépésével: ezt jelöli!, bélyegz és aláírásával igazolja forgalomba hozatali engedéllyel bíró készítmények esetében is lehet megállapított legnagyobb Példa törzskönyvi adagolásra: CONCOR filmtabletta (bisoprolol) Essentialis hypertonia: az ajánlott adag napi 1x 5 mg. Enyhébb hypertonia (diastolés <105 Hgmm) esetén lehet napi 1x 2,5 mg. Szükség esetén napi 1x 10 mg-ra emelhet. További dózisemelés (legfeljebb napi 20 mg-ig) csak kivételes esetekben lehet indokolt adag! Rendelési szabályok 5 Mennyiség: elegend legyen a következ vizsgálatig, azaz: F szabály: egyszeri kiadásra 30 napra Krónikus betegség (a betegnyilvántartásban rögzíteni kell): max. 3 hónapra, vényenként 1-1 hónapi adagot Indokolt esetben, a vény hátoldalára is rávezetve: max. 1 évre (az idpontot is fel kell tüntetni) Nem kell indokolni, ha a 30 napihoz A gyógyszer kiadása közel álló csomagolást rendelt A gyógyszer kiadása 1 Ha vényköteles: csak az itt közölt minimálkövetelményeknek megfelel vényre A 2 példányos vény mindkét példányát alá kell írni, személyi igazolvány- vagy útlevélszám, ezt a gyógyszerész ellenrzi 29 A gyógyszer kiadása 2 Nem szabad kiadni a vényre, ha a rendelési adatok nem a rendelet szerint, vagy javítás és nincs aláírás, bélyegz adagolás nem konkrét, pontos Vény nélkül kiadható + vagy éven alulinak nem adható ki 30 5

6 Milyen adatot pótolhat a gyógyszerész? A beteg lakcíme születési ideje ha azok bizonyíthatóak Más adatot nem! 31 A gyógyszer kiadása 3 Kötelez adagmódosítás, ha meghaladja a megállapított legnagyobb adagot és nincs külön aláírás = a legnagyobb adagot kell kiadni 30 nap feletti adag az idpont megjelölése nélkül: az e közeli dobozt A gyógyszer összmennyiségét nem a rendelet szerint: a legkisebb eredeti csomagolás ill. dosim A forg. hoz. eng.-tl eltér csomagolás a vényen: a legközelebbi nagyobb csomagolást 32 A gyógyszer kiadása 4 Seu, INN vagy meg nem tiltott helyettesíthetséggel rendelés: a készletben lév helyettesíthetk közül a legolcsóbbat kell elsként felajánlani A gyógyszer kiadása 5 A rendelt hatásersségben Ellátási érdekbl eltérhet, de az elírt adagolási rend nem változhat. Ekkor módosítani kell az orvosi utasítást is A gyógyszer kiadása 6 Gyógyszeranyag kiadása Törzskönyvezett szert magiba: akkor készíthet el, ha a hatóanyag nem beszerezhet az készítéskor és a várható tárolás alatt nem bomlik el, segédanyagai nem kedveztlenek (hatás, tárolás) OGYI módszertani levél! 35 Csak, ha FoNo dosim van Egyébként kiadható, de nem gyógyászati célú felhasználásnak minsül (veszélyes anyag- és prekurzorjogszabályok!) 36 6

7 A gyógyszer kiadása 7 Ha a gyógyszerész készítéskorkiadáskor eltér a rendelttl, ezt a vényen feltünteti és kézjegyével igazolja A kiadó (készít) gyógyszerész nevét vagy azonosítható kézjegyét, a gyógyszertár nevét, a kiadás keltét fel kell tüntetni 37 A gyógyszer kiadása 8 Ha nem adható ki, a vényen keltezéssel jelezni kell A rendeléstl (vagy az elztl) számolt 90 napig érvényes a vény A gyógyszertár 30 napig rzi meg a magit 38 A gyógyszer kiadása 9 Ezt igazoló orvosnak, állatorvosnak, gyógyszerésznek vényköteles gyógyszer vény nélkül is teljes áron kivétel a 2 példányosak és a FoNo dosim-nál nagyobb mennyiségben a gyógyszeranyag 39 A gyógyszer kiadása 10 Az Eb.-tv.végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. r. speciális rendelkezése: ha a gyógyszer helyettesíthet, s ezt az orvos a vényen nem zárta ki, a gyógyszerész köteles tájékoztatni a beteget, hogy kedvezbb árú szer is van, s egyetértése esetén ezt (a legolcsóbbat!) adja ki neki 40 Ügyeletben kiadott gyógyszer Ha nem indokolt igénybevétel: díjat lehet felszámítani esetenként (csengetésenként) 300 Ft + 25% ÁFA Indokolt igénybevétel: aznap rendelték cito vagy statim vagy periculum in mora jelzéssel 41 Külföldi vény Orvos vagy gyógyszer-rendelésre ott jogosult által rendelt kiadható (30 napi), ha maga a szer, mennyisége és adagolása, valamint a rendel személy neve, a rendel címe, a rendelés kelte pontosan megállapítható, alá van írva, szerepel a beteg neve és életkora is Kivétel: 2 példányos vények és FoNo dosim-nál több gyógyszeranyag 42 7

8 Tudjuk: Internet-rendelés: csak közfinanszírozásban nem részesül VN Csomagküldés: nem lehet 2- példányos vényl Egyébként a gyógyszerexpediálás minden szabálya érvényes ezekre is! Embergyógyászati szer állatgyógyászati célra való kiadása ugyanaz vonatkozik rá, ami a kifejezetten állatgyógyászati szerekre! Azaz: 88/2004. (V. 15.) FVM rendelet az állatgyógyászati készítményekrl, Állatgyógyászati célra Nem vonatkozik: az egyedi import, a betlvel és számmal, az elírt gyógyszernevek, a dózistúllépés igazolása, a törzskönyvezett magiban szabályok, a 30 napos és a 14 év alattinak nem kiadható szabály Adagolás lehet utasítás szerint Beteg adatai helyett az állat tulajdonosáé (Riska helyett pl. Kovács János), és az állat faja és létszáma Ilyen humán gyógyszer vényét 3 évig kell megrizni 45 2 példányos vények Az úgy nevezett fokozottan ellenrzött szernek minsül gyógyszerek kiadása lásd késbb 46 Megrendel lap Csecsem-, nevelotthonok, iskolák, szociális intézmény, börtön, fogda stb. (= jogosult ) részére a fokozottan ellenrzött szernek minsül szerek kivételével A beteg helyett a jogosult adatai 47 Egy speciális gyógyszerigénylés: Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkez gyógyszerek 48 8

9 Egyedi igénylés Mi: más országban engedélyezett, nálunk nem Fajtái: fekvbeteg-gyógyintézeti alkalmazás, adott osztálynak Járóbeteg-alkalmazás, beteg nevére Hogyan: az OGYI, ha a különös méltánylást érdeml Egyedi igénylés Ha EGT-n kívüli országból: az OGYI engedélyét kell kérni Ha EGT-országból: az OGYI szakvéleményét kell kérni, s járóbeteg-ellátás esetében ezt át kell adni a betegnek! betegellátási érdek fennáll Mikor engedélyezi az OGYI Életment vagy Alkalmazása esetén a különös méltánylást érdeml betegellátási érdek fennáll és alkalmazása az intézmény vezetje szerint [is] nélkülözhetetlen Kórházi: az intézet keretébl! 51 Mikor ad az OGYI pozitív szakvéleményt A szer az orvos által megjelölt EGTtagállamban valóban engedélyezett az adott indikációban, Nem függesztették föl a forgalmazását Az orvos által közölt adatok alapján fennáll a különös méltánylást érdeml betegellátási érdek 52 Fekvbeteg egyedi import Fszabályként itt indul Kéri: kórh. forvos (aláírás: int. vez. fgyógyszerész, orvosigazgató) Hogyan: Gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigényl lapon (a rendelet melléklete!), 2 pld-ban Sürgs: más módon írásban, Járóbeteg egyedi import Fszabály: a megkezdett fekvbeteg egyedi import folytatásaként a kezelorvos újabb 1 évre Járóbeteg gyógyszerigényl lap majd évente Egyedi gyógyszerimport meghosszabbítási kérelem járóbeteg részére majd pótolni 9

10 Járóbeteg egyedi import Kivételesen, ha nem kell kórházi beállítás: szakorvos, indoklással, közvetlenül Járóbetegek esetében mindig vényt is mellékelni kell 30 napi gyógyszeradagra! Járóbeteg egyedi import beteghez jutása A rendelet nem szabályozza. Az OEP speciális szerzdést kötkorlátozott számú gyógyszertárral - ezek támogatásának elszámolására. A támogatás nélküli egyedi import gyógyszerek máshova telepítésére van eljárás A gyakorlatban: 1. Fekvbeteg részére Orvos igényel OGYI-tól OGYI engedély vagy szakvélemény vissza az orvosnak Orvos a fekvbeteggyógyszertárnak, az nagyker.-en át beszerzi, stb. 57 A gyakorlatban: 1. Járóbeteg részére Orvos igényel OGYI-tól OGYI engedély vagy szakvélemény vissza az orvosnak Orvos átadja vénnyel a betegnek A beteg gyógyszertárat keres (amely az OEP-pel erre szerzdött) A beteg egyedi méltányossági támogatásért folyamodik az OEPhez A gyógyszertár a szert nagyker.-en át beszerzi, értesíti a beteget 58 Gyógyszerek rendelhetsége a társadalombiztosítás terhére 1/2003. (I. 21.) ESZCSM r. a társadalombiztosítási támogatással rendelhet gyógyszerekrl és a támogatás összegérl Alapelvek a pénzügyminiszterrel egyetértésben a szakmai kiadhatóságról szóló rendelet szabályi érvényesek, most a tb-támogatással való rendelés külön szabályait rögzíti

11 TB-vényLrlap Közfinanszírozás alapjául szolgáló gyógyszer - külön jogszabály szerint elfogadott - árához a járóbeteg-ellátás keretében az OEP csak akkor ad támogatást, ha azt a rendelet 1. sz. melléklete szerinti tb-vényen rendeli! Megrendel lappal egészségügyi rendelkezésre, közgyógyellátásra, HM, üzemi baleset esetén támogatás nem számolható el, az OEP vénylrlapját kell alkalmazni! TB-vényLrlap, 1 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORVOSI VÉNYE Az orvos adatai Név A rendel neve, címe Telefon ÁNTSZ eng. Sz. XXXXXXXX Ágazati az.kód XXXXXXXXX Beteg neve, címe Születési dátum: TB-vényLrlap 2 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORVOSI VÉNYE Az orvos adatai Beteg neve, címe, kora Társadalombizt. azon. jel (TAJ): Jogcímek BNO A kiállítás dátuma Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): EU: BNO: ENY: A kiállítás dátuma Rp.. az átvev aláírása P.H. az orvos aláírása 63 Taxa: Kiadás dátuma, TTT kód, bruttó Ft, tb. Támogatás %, tb. Támogatás Ft 64 Általános HM TB-vényLrlap, 3 Országos Egészségbiztosítási észségbiztosítási Pénztár Pénztár orvosi vénye vénye Orvos Beteg neve, címe, kora Társ. bizt. azonositójel (TAJ) TB-vényLrlap, 4 Kiállítás dátuma Üzemi baleset EÜ rend. EÜ tér. köt. Közgyógy. Jogcímek Rp. P.H. orvos aláírása Teljes ár Kiadás dátuma 65 Nem helyettesíthet 66 11

12 A támogatott gyógyszerek köre OEP-közleményben felsorolva (lásd késbb) Kivéve az egyedi import gyógyszereket (ezt csak olyan patika, amellyel az OEP erre szerzdött) és más jogszabály által meghatározott esetet: az OEP figazgatója egyedi méltányosság Egyedi méltányosság évi LXXXIII. tv. a kötelez egészségbiztosítás ellátásairól Az OEP figazgatója, méltányosságból vagy a kihirdetettnél nagyobb támogatást vagy a nem támogatott gyógyszerhez támogatást ítélhet meg az E. Alapban erre a célra elkülönített összeg erejéig alapján Csak akkor számolható el tb-támogatás, ha 1 az orvos a TAJ-számot, jogcímet egyértelmlen (!) és a BNO-kódot is föltüntette (ha eü.-i jogcímen 90%-osat közgyógyellátottnak, akkor mind a jogcímet, mind a közgyógyellátást ikszelni kell!) a beteg aláírta a vényt Mikor számolható el a vény, 2 EGT-tagországból külföldi beteg Születési dátuma Az országkód Az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betl- és számjele a beteg külföldi biztosítási vagy azonosító száma Csak akkor számolható el tb-támogatás, ha 3 a vényadatokat az erre rendszeresített adathordozón rögzítették (gyógyszerkód, - mennyiség, tb-támogatás, a vény vonalkódja, a TAJ-szám, a BNOkód,az orvos bélyegzszáma /a perszámmal együtt/ és ha ilyen a közgyógyellátási igazolvány száma) 71 Ha hibás a TAJ-szám és ezt a gyógyszerész megállapítja, csak akkor adható ki támogatással, ha bemutatja a kiváltó a TAJ-kártyáját Ekkor a gyógyszerész a helyes adatokat a vény hátlapján rögzíti, mind, mind a beteg aláírja 72 12

13 Ha hibás a TAJ-szám és közgyógyellátott a beteg és ezt a gyógyszerész megállapítja, csak akkor adható ki támogatással, ha bemutatja a kiváltó a közgyógyellátási igazolványát Ekkor a vény hátlapján mind a TAJszámot, mind a közgyógyellátási igazolvány adatait rögzítik és aláírják 73 (folytatás) Ha az orvos a mennyiséget betlvel és számmal nem (egyértelmlen) tüntette fel: csak a legkisebb gyári csomagolás ára számolható el Ha az orvos nemzetközi szabadnéven vagy seu rendelt: a ténylegesen kiadott (és a vényen feltüntetett) gyógyszer támogatása 74 Térítésmentesen gyógyszer csak akkor adható ki, ha Közgyógy. vagy x HM x a vényen van megjelölve 75 Helyettesítés esetén is a kiadott és a vényen feltüntetett gyógyszerre vonatkozó tb-támogatás számolható el Az Eb-tv végrehajtási Korm. rendelete: a beteget a gyógyszer kiadása eltt tájékoztatni kell a térítési díjról 76 Magisztrális vények elszámolása magi, gyógyszertári FoNo vagy Gyógyszerkönyvi készítés: (a gyógyszeranyag (OEP által közzétett ár, lásd késbb) + a nem betéti díjas csomagolóanyag + a készítési díj) ÁFÁ-val képzett bruttó ár 50%-a de minden díjtétel legalább 1 Ft Magisztrális vények elszámolása 2 ha törzskönyvezett gyógyszer benne: ennek támogatását (ha felhasználható a többi is, csak a felhasznált mennyiségé, különben a legkisebb ezt meghaladó csomagolás)

14 Nem betéti díjas (felszámítható) csomagolóanyagok a magi-hoz Az 5. sz. mellékletben (elv: felsorol, de árat nem közöl) Példák: mlanyag vagy papír hintporos doboz fém és mlanyag tubus szemcseppent 6. sz. melléklet Olyan gyógyszeranyagok, amelyekhez - önmagukban kiadva - tb-támogatás nem számolható el Például: acidum citricum, acidum salicylicum, butyrum cacao, glycerinum, natrium benzoicum, oleum helianthi, oleum paraffini, talcum (a gyógyszeres üvegek nem!) sz. melléklet: Magisztrális készítési díjak (példák) Magisztrális készítési díjak - példák, 2 Elegy (nem osztott porkeverék! Pl. diluendum, elixirium, mixtura, klysma): 200 g-ig 140 Ft, e felett minden megkezdett 100 g 70 Ft Osztott por 10-ig 200 Ft, 10 felett poronként 20 Ft Pilula 30 db-ig pilulánként 18 Ft, e felett pilulánként 9 Ft EgykomponensL gyógyszeranyag kimérése 1000 g-ig 60 Ft Ostyalap vagy keményzselatin kapszulába kiadásakor nem számolható fel kimérési díj Megad néhány elre kicsomagolhatót : Cynosbati pseudofructus 100 g, Magnesium sulfuricum 100 g, Sennae folium 50 g A házi oxigénellátás A spec. csomagolások, letéti díjak és a nyújtott támogatás újabb mellékletben a palackok/tartályok visszavételekor a szállító csökkenti a tárgyhavi támogatási igényét, és visszafizeti a letéti díjat a betegnek Példa Oxigénpalack + reduktor: a letéti díj összege Ft, a támogatás mértéke 90%, összege Ft HEIMOX (34L) tartályrendszer ugyanez: Ft, 90% és Ft

15 Orvosi gyógyszerrendelés Csak erre szolgáló, minsített számítógépes szoftver támogatásával, amelyik az adott kategóriában a legolcsóbb szert ajánlja föl 85 Fekvbeteggyógyintézetben a beteg az ottani orvos által rendelt, vagy az otthoni ápolás során kapott, fekvbeteggyógyintézeti orvos által rendelt gyógyszereket térítésmentesen kapja Nem vi(tet)het() be (vele) gyógyszer! 86 Fekvbeteg távozásakor A zárójelentésben a terápiás javaslatot a hatóanyag, a a hatásersség és a gyógyszerforma megjelöléssel kell megadni Azaz: nem szabad védjegyzett gyógyszernevet írni a zárójelentésre! 87 Zárójelben: A rendeletbl hiányzik az melléklet Korábban ezek sorolták fel a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatását, ma ezeket az OEP közleménye helyettesíti! 88 Fokozottan ellenrzött szerek rendelése és felhasználása 43/2005. (X. 15.) EüM r. a fokozottan ellenrzött szernek minsül gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történ felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérl 89 Az egészségügyi szolgáltatónak nem kell az ellenrzött szerekre külön tevékenységi engedély (a mlködési engedélyük az is!), de 30 nappal az ellenrzött szerrel való tevékenység megkezdése eltt ezt be kell jelenteniük oda, ahonnan a mlködési engedélyt kapták, a kábítószerfelels megjelölésével 90 15

16 (Külön jelzem majd ha az ábrán mondottak prekurzorokra is vonatkoznak majd. A legtöbb szabály azokra nem vonatkozik) Ellenrzött szer rendelése vényen, 1 2 példányban (ha egyedi méltányosságot igényel, lásd késbb: 3), mindegyiket aláírja és lebélyegzi, Másolat jelzés Készítmény esetében az adagolás: lásd az alkalmazási elírást! Túllépés: minden példányon aláírás és bélyegz Ellenrzött szer rendelése vényen, 2 Egy vényen egyszeri alkalommal max. 15 napra elegend szert (lehetleg a legközelebbi csomagolást) Ha 15 napon túl vagy ismétlden szükséges: csak háziorvos rendelheti (kivéve SZ) 93 Ellenrzött szer rendelése vényen, 3 Ilyenkor a rendel orvos Értesít (a r. melléklete) kitöltésével értesíti a beteg által választott gyógyszertárat: folyamatos rendelés lesz Egyben a háziorvos felveszi a beteget az ellenrzött szer nyilvántartásba (ez is melléklet), a nyilvántartó lapot az orvos havonta beküldi az ÁNTSZ városi Intézetbe 94 Ellenrzött szer rendelése vényen, 4 (Els alkalommal 15 napra szóló ellenrzött gyógyszert ) Ismétld rendelés esetén: a rendelés gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy a rendelt szer a 30 napos mennyiséget ne haladja meg Ellenrzött szer rendelése vényen, 5 A beteg mindig ugyanabban a gyógyszertárban kapja meg az ellenrzött szert (erre az orvos fölhívja a figelmét!) Az orvos új Értesítt állít ki - 3 hónapon túl - más ellenrzött szer kell - nagyobb mennyiségl ellenrzött szer kell - egyenértékl más ellenrzött szert kap a beteg (ezt orvos vagy gyógyszerész kezdeményezi)

17 Ellenrzött szer kiadása, 1 A vény a rendelés keltét követen 3. munkanapon túl nem érvényes Az átvételt az aláírás mellett a személyi igazolvány számával is igazolni kell (Elkérheti a gyógyszerész a kiváltó személyi igazolványát? Igen! Ellenrzött szer kiadása, 2 Ha a választott gyógyszertár mlködése szünetel, errl a beteget értesíteni kell, új gyógyszertár választása (ill. a legközelebbi), ezt a szünetel gyógyszertár értesíti, átküldi az Értesít másolati példányát aláírva és lebélyegezve Az ÁNTSZ megyei tisztifgyógyszerészét errl, a zárvatartás idejérl és a kiadás helyének változásáról értesíti Ellenrzött szer visszavétele A gyógyszert kiadó gyógyszertár erre köteles! 5 példányos nyomtatványt ( EKH Megrendel, szintén mellékletben) kell kitölteni, visszavétel jelzéssel, a megrendel a gyógyszert visszahozó 1-1 pld gyógyszertár, visszahozó, a többit selejtezéskor csatolni kell a jegyzkönyvhöz A visszavett szert a kábítószerszekrényben, de elkülönítve kell rizni 99 Külföldre távozó beteg ellátása ellenrzött szerrel, 1 Ha kevesebb, mint 72 órán át van kint, az ellenrzött szer háziorvosi igazolással (melléklet, minden szerre különkülön) kivihet De ha injekció vagy infúzió: csak az EKH engedélyével (ezt a VPOP-nek is megküldi az EKH) 100 Külföldre távozó beteg ellátása ellenrzött szerrel, 2 Hasonlóképpen az EKH igazolása kell akkor is, ha több szert kell kivinni, mint a DDD 30- szorosa Külföldre távozó beteg ellátása ellenrzött szerrel, 3 Ha több, mint 72 órán át van kint, 30 napig lehet az ÁNTSZ városi Int. Igazolásával (a háziorvosi igazolás egyik pontját k töltik ki), másolata az EKH-nak A városi Intézetbe a betegnek kell a lapot engedélyezés végett eljuttatnia

18 Külföldre távozó beteg ellátása ellenrzött szerrel, 4 Ha K3, P3, P4 szerrl van szó, csak akkor kellenek az elz igazolások, ha a kivinni szándékozott mennyiség több, mint 30xDDD A K1 jegyzéken *-al megjelölt szer nem vihet ki ill. hozható be, akkor sem, ha a kiindulási országban megengedett a használata Külföldrl érkez beteg által behozható ellenrzött szer, 1 Ha kevesebb, mint 72 órás kezelésre elegend van a poggyászában, ehhez elég a kezel orvosa által kiállított nemzetközi igazolás Külföldrl érkez beteg által behozható ellenrzött szer, 2 Ha több, mint 72 órás kezelésre elegend van a poggyászában, de max. 30 napi, akkor a saját ország illetékes hatóságának nemzetközi igazolása, ezt a határon a vámhatóságnak be kell mutatni De ha injekció vagy több, mint 30xDDD: az EKH engedélye kell! Gyógyszertár ellenrzött szert rendel, 1 prekurzor is! Tevékenységi engedéllyel rendelkez gyógyszernagykereskedtl, EKHmegrendelvel (minden példány a gyógyszerész aláír és lebélyegez) Visszaküldés ugyanígy, de abból 2 példányt az EKH is kap, A gyógyszertári példányt 5 évig megrzik Gyógyszertár ellenrzött szert rendel, 2 prekurzor is! Ha egyik gyógyszertár másiknak ellenrzött szert ad át, azt is EKH-megrendel tömbbel teszi Ellenrzött szerek nyilvántartása, elszámolása közforgalmú gyógyszertárban, 1 Minden ellenrzött szernek minsül anyagról és készítményrl és minden P3, P4 hatóanyagról Ellenrzött szer nyilvántartási lapot (melléklet) kell kiállítani Mindegyikrl külön! Bevétel, kiadás (magi is ennek számít)

19 Ellenrzött szerek nyilvántartása, elszámolása közforgalmú gyógyszertárban, 2 Az Ellenrzött szer nyilvántartási lapokat naptári évenként le kell zárni, egyenleget vonni Minden rendelvényt, amire ellenrzött szert adtak ki, 5 évig évente sorszámozva meg kell rizni Az ellenrzött szerek tárolása: biztonsági záras fémszekrény vagy rögzített vaskazetta, elkülönítva 109 Az ellenrzött szerek kálója, 1 prekurzor is Magi alapanyag: por 5%, folyadék 8% maximum Ha törés, kiszóródás: jegyzkönyvet (melléklet) kell fölvenni, 5 évig megrizni, a kárt a nyilvántartási lapon a kiadás rovatba bevezetni, az anyagot a többivel azonosan, de elkülönítve megrizni 110 Az ellenrzött szerek kálója, 2 prekurzor is 111 Az ellenrzött szerek selejtezése, ártalmatlanítása prekurzor is Legalább fél évente Melléklet szerinti jegyzkönyv, lejárt szer esetében is, a nyilvántartási lapon a kiadás rovatba A leselejtezett ellenrzött szert a gyógyszertár a nagykereskednek küldi vissza 112 Ha a káló fölötti hiány ellenrzéskor: az ÁNTSZ megyei tisztifgyógyszerész jegyzkönyvet vesz föl és értesíti a kábítószerrendészetet Fekvbeteggyógyintézetek A kábítószerfelels hacsak mást nem neveznek ki fszabály szerint az intézeti (egyetemi) gyógyszertár vezetje (írásban nevezik ki) A kábítószerfelels évente legalább egyszer minden osztályon ellenriz, a nyilvántartási lapot aláírja Osztályokon (ott is kijelölt kábítószer-felels) az elírt nyomtatványokat kell vezetni 113 Állatorvos rendel ellenrzött szert Nem orvosi táska részére, hanem magánorvosi tevékenysége keretében állatorvosi beadásra kerül gyógyszerkészletének feltöltése Egyébként, ha nem az e rendelet szabályai szerint rendelt, a gyógyszertár megtagadja a kiadást

20 További rendelkezések Ha visszaélés gyanúja, a gyógyszertár vezetje a kábítószer-rendészetnél bejelentést tesz, s értesíti az ÁNTSZ megyei tisztifgyógyszerészét, aki a bekjelentést kivizsgálja OGYI közlések Saját lapjában és a honlapján Minden K és P gyógyszerkészítményt évente 1x Minden újat (és a változásokat) negyedévente Azonosító adatok, hatóanyag(ok) neve és mennyisége, DDD-értéke, K ill. P besorolása, a bevitelét megtiltó országok megjelölése No, ez fárasztó volt!

Kábítószerek és pszichotrópanyagok rendelése, expediálása és kezelése

Kábítószerek és pszichotrópanyagok rendelése, expediálása és kezelése Kábítószerek és pszichotrópanyagok rendelése, expediálása és kezelése Gyakorlati előadás 2014.10.08. 1 Kábítószerek és pszichotróp anyagok jegyzékei 66/2012. Kormány rendelet foglalja össze K1, K2 kábítószerek

Részletesebben

A gyógyszerek ára és társadalombiztosítási. támogatása. Gyógyszerár. Társadalombiztosítói gyógyszer-finanszírozás. A gyógyszerek ára Magyarországon

A gyógyszerek ára és társadalombiztosítási. támogatása. Gyógyszerár. Társadalombiztosítói gyógyszer-finanszírozás. A gyógyszerek ára Magyarországon A gyógyszerek ára és társadalombiztosítási támogatása Társadalombiztosítói gyógyszer-finanszírozás Járóbeteg-ellátás: az OEP gyógyszertámogatási kasszája Fekv&beteg-ellátás: HBCS homogén beteg(ség)csoportok,

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

A receptírás szabályai

A receptírás szabályai A receptírás szabályai Az orvosi vény A recept (vény) az orvos előírása, mellyel a gyógyszeres terápia vagy betegség megelőzése céljából gyógyszert, ill. gyógykezeléshez szükséges sebészeti kötözőszert,

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva a 19/2015. (2015.05.28.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2015. június 1-től BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatási Szabályzat,

Részletesebben

Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA v. 3.0. Felhasználói útmutató

Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA v. 3.0. Felhasználói útmutató v. 3.0 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2010 Tartalomjegyzék Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás ORKA 1. A PROGRAM FELADATA...3 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...4 3. REGISZTRÁCIÓ...4 4. BEJELENTKEZÉS...7 5.

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2013.07.06 1. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni?

I. Sürgôs/szükséges ellátás. II. Teljes ellátás. III. Gyógykezelési célú utazás. IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? Bevezetés 2 I. Sürgôs/szükséges ellátás 3 II. Teljes ellátás 6 III. Gyógykezelési célú utazás 8 IV. Hol mennyi önrészt kell fizetni? 10 1 Bevezetés A z Európai Unió akcióprogramokra épülô közös szociálpolitikája

Részletesebben

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII.

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII. 64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

VIII. EGYÉB TERÜLETEKEN BIZTOSÍTOTT JOGOSULTSÁGOK:

VIII. EGYÉB TERÜLETEKEN BIZTOSÍTOTT JOGOSULTSÁGOK: a)167 árához b)170 azt d)171 az e)172 egyes f)173 a VIII. EGYÉB TERÜLETEKEN BIZTOSÍTOTT JOGOSULTSÁGOK: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján biztosított jogosultságok

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

Közgyógyellátás. Az Szt. szerint:

Közgyógyellátás. Az Szt. szerint: Közgyógyellátás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma:

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben