Módosulnak az expediálás, a patikai profil és a létszámszabályozás előírásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosulnak az expediálás, a patikai profil és a létszámszabályozás előírásai"

Átírás

1 Módosulnak az expediálás, a patikai profil és a létszámszabályozás előírásai A Magyar Közlöny ez évi 130. számában, július 31-én jelent meg, számos az egészségügyi ágazatot szabályozó miniszteri rendeletet érintő 56/2013. (VII. 31.) EMMI sz. rendelet az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Módosul o az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet, o az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet, o a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet, o az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet, o a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet, o a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet, o a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet, o az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet, o a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet, o a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet, és hatályát veszti az egyes állati eredetű szövetek felhasználásával gyártott orvostechnikai eszközökről szóló 52/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet. Mivel a rendelet a napi gyógyszertári tevékenységet meghatározó több jogszabályt is módosít, ráadásul különböző hatálybalépési időpontokban, a változtatásokat célszerű ezért időrendben és ezen belül jogszabályonként áttekinteni augusztus 1-i hatállyal bekövetkezett főbb változások 1. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása értelmében fokozottan ellenőrzött szernek minősülnek a clonazepam tartalmú készítmények. Így augusztus 1-től minden clonazepam hatóanyag tartalmú készítmény esetében el kell kérni a személyi igazolványt és a számát rá kell vezetni a vényre és az átvevőnek azt alá kell írnia! (pótlás az eredeti tájékoztatóhoz) 1

2 az orvosnak fel kell hívnia a beteg figyelmét, hogy a fel nem használt kábítószer tartalmú gyógyszereket bármely gyógyszertárba vissza kell vinnie, ahol ezt tőle visszavenni kötelesek. A gyógyszertárakban ezeket a készítményeket a fokozottan ellenőrzött szerek tárolására szolgáló helyen, a jó készletektől elkülönítetten kell tárolni. A visszavétel dokumentációja változatlan. A beteg által visszahozott gyógyszereket a készletnyilvántartó kartonokon szerepeltetni nem kell; a több gyógyszerészes gyógyszertárakban a személyi jogos a fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartásáért felelős gyógyszerészt kell kinevezzen, amennyiben ezt a tevékenységet nem személyesen kívánja végezni. Ehhez hasonlóan, az igazgató, a kórházak és klinikák osztályain felelős orvost, vagy gyógyszerészt kell megbízzon írásban; változik a kábítószerek állatorvosi vényre történő kiszolgáltatásának szabályozása is. Fenti időponttól kezdődően fokozottan ellenőrzött gyógyszer csak az állatgyógyászati termékekről szóló, 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet szabályai szerint rendelt, továbbá annak 9. számú mellékletében feltüntetett állatorvosi vényre adható ki, és csak annak, aki a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló, 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amely tényről a kiadó meggyőződni köteles A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló, 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása értelmében a hűtött helyen történő tárolást igénylő gyógyszerkészítmények tárolása annyiban változik, hogy az nemcsak hűtőszekrényben, hanem az azonos paramétereket biztosító helyiségben is megengedett, a gyógyszertár címének bejelentése a GYEMSZI és az ÁNTSZ felé nemcsak a működés megkezdésekor, hanem annak változásakor is kötelező, a közforgalmú gyógyszertár kivonásokkal kapcsolatos értesítési és dokumentációs kötelezettsége, az ellátott kézi gyógyszertáron túl a fiókgyógyszertárra is kiterjed, a vény nélkül is kiadható készítmények postai csomagküldésére a házhozszállítással azonos előírások érvényesek. 3. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló, 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása értelmében a gluténérzékenységben szenvedők részére készült speciális élelmiszertermékekkel bővül a gyógyszertárban (is) forgalmazható termékek köre, 1 A 66/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése szerint ilyen hatósági bizonyítvány állatgyógyászati intézménynek, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazójának, a magán-állatorvosnak, valamint állatorvost alkalmazó telepnek, állatkertnek, vadasparknak adható ki. 2

3 a fiókgyógyszertárak forgalmazási profilja a gyógyszerkönyvi gyógyszeranyagokkal bővül, korrigálva az eddigi életszerűtlen szabályozást. 4. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló, 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása értelmében a vények érvényessége, az eddigi nehezen követhető 90 napról három hónapra változik. Pl. a január 5.-én felírt vény legkésőbb április 5.-én váltható ki, függetlenül a közbeeső hónapok napjainak számától szeptember 1-i hatállyal bekövetkező főbb változások 5. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló, 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása értelmében változnak a 3 vényen 3 hónapra történő ellátás szabályai. E szerint a bruttó Ft fogyasztói árat meg nem haladó fogyasztói árú gyógyszerek vényei az érvényességi időn belül, tetszőleges időpontban, akár egyszerre is beválthatóak lesznek, a rendelésre és kiadhatóságra vonatkozó jelenlegi szabályok csak az 50 ezer forintot meghaladó bruttó fogyasztói árú gyógyszerek körében maradnak fenn. Ezen készítményeket az orvosi receptíró programoknak a vényen jelölniük kell, azaz ezeken a vényeken a kiadhatóság legkorábbi időpontja továbbra is feltüntetésre kerül és a soron következő 30 napra elegendő gyógyszer legfeljebb a megjelölt időpont előtti 7. naptól expediálható; az Ft-ot meg nem haladó bruttó fogyasztói árú gyógyszerek esetében egy vényen továbbra is legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszer rendelhető, de a gyári csomagolás figyelembe vételével ez meghaladható. Azonban a három vényen felírt összes mennyiség a háromhavi adagot nem lépheti túl. Az egy vényen a 30 napot meghaladó mennyiség rendelésének tényét az orvosnak továbbra is fel kell tüntetni; a gyógyszer-gazdaságossági törvény 21. (4) bekezdése bevezette a termékhiánnyal érintett gyógyszer fogalmát 2, amelyre vonatkozóan a évi XCV. törvény (az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény) 16. (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a forgalomba hozót bejelentési kötelezettség terheli. 3 Amennyiben nem ilyen 2 Gyftv. 21. (4): Amennyiben a közfinanszírozott gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a már forgalomban lévő készítményt átmenetileg vagy tartósan Magyarország területén nem tudja, vagy nem kívánja forgalmazni, azonban a) a gyógyszer hiánya a kezelt betegeknél súlyos egészségkárosodást vagy életminőség-romlást okoz, és b) a gyógyszerrel azonos hatóanyagú, gyógyszerformájú és hatáserősségű gyógyszer Magyarország területén nincs forgalomban, az állami egészségügyi, katasztrófa- és védelmi készlet kezelője jogosult a külön jogszabályban meghatározottak szerint a gyógyszert olyan jogi személytől, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől beszerezni, amely Magyarország területén kívül gyógyszerek nagy- vagy kiskereskedelmi forgalmazására engedéllyel rendelkezik. 3 GyTv 16. (2): Ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja Magyarországon a gyógyszerrel a folyamatos ellátást nem tudja biztosítani és a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátásról szóló évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 21. (4) bekezdésében foglalt gyógyszerhiány esete 3

4 termékhiánnyal érintett gyógyszer kiadására kerül sor és a vényen a felíró orvos 30 napot meghaladó mennyiséget rendelt úgy, hogy nem tüntette fel azt az időpontot (időtartamot), ameddig a beteget gyógyszerrel ellátta, a 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet kell kiadni. Amennyiben termékhiánnyal érintett gyógyszer kiadására kerül sor, a felírt gyógyszermennyiséghez legközelebbi összmennyiségű gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységek is kiadhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentebb leírt szabályokat a szeptember 1. előtt felírt vények esetében is alkalmazni kell, ha a kiváltásra augusztus 31. után kerül sor. 6. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló, 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása értelmében változnak a közforgalmú gyógyszertárak személyi működési feltételeit szabályozó rendelkezések. Mint ismeretes, 2011-ben jelentek meg a közforgalmú gyógyszertárak személyi működési feltételeit szabályozó rendelkezések azzal, hogy bevezetésükre szeptemberben kerül sor, azonban az akkori egyeztetéseken az államtitkárság a kamara kérésére vállalta, hogy a hatályba lépést megelőzően az akkor megjelent szabályozás felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgálat idén tavasszal megtörtént és az aktuális ágazati létszámstatisztikák kiértékelésének eredményei alapján, valamint a szakmai szervezetekkel történt egyeztetést követően pontosításra kerültek a rendelkezések. E szerint a szeptemberi hatályba lépést megelőzően megszűnnek egyes 2011-ben állított normatívák, így o az egy gyógyszerész által felügyelhető (szak)asszisztensek számának szabályozása, o a heti 20 órát meghaladó időtartamú betegség-specifikus gyógyszerészi gondozás többlet-létszám előírása és o a három, vagy több kézigyógyszertárat ellátó gyógyszertárak számára előírt plusz szaklétszámra vonatkozó szabályok; változnak a nyitvatartási időhöz, valamint a vényszámhoz kötött szabályok határai, így o a szaklétszám tekintetében a jelenleg legfeljebb heti órás nyitvatartási sáv felső határa 70 órára növekszik, ezzel párhuzamosan a plusz munkaerő alkalmazásának kötelezettsége a heti 67 óra helyett heti 70 óra felett lép be, o a gyógyszertárban foglalkoztatott szakdolgozók éves munkaóráinak 30%-áig a létszámminimum azonos képzettségű munkavállalói csoportokon belül helyettesítéssel is biztosítható, áll fenn vagy az előreláthatólag bekövetkezik, a forgalomba hozatali engedély jogosultja ezt a tényt, valamint ennek időtartamát, az ezen idő alatt is elérhető mennyiség nagyságrendjét a vele szerződéses jogviszonyban álló gyógyszer-nagykereskedőkkel, a gyógyszerészeti államigazgatási szervvel és az egészségbiztosítási szervvel haladéktalanul tudatni köteles 4

5 o a nyitvatartási sáv felső határának átlépése esetén az előző sáv alsó időhatárának egész számra kerekített 5%-os mértékéig a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló gyógyszerésznek és (szak)asszisztensnek a túlmunkájával is teljesíthető a létszám-előírás, amennyiben az a Munka Törvénykönyve előírásainak megfelelően nem haladja meg a max. 250 óra túlmunka/dolgozó/év határt. Pl.: heti 62 órás nyitva tartás esetén az előző sáv óra, az alsó sávhatár (48 óra) 5%-a 2,4 óra, ami egész számra kerekítve 2 óra. Így a létszámszabályozásnak még megfelel a gyógyszertár, ha a heti órás sávhatárnak megfelelő létszámmal működik és a foglalkoztatottak túlmunkájával biztosítja a szükséges szaklétszámot; o a vényszámhoz kötött kötelező szaklétszám az eredetileg gyógyszerkiadásra jogosult dolgozónkénti havi ről havi db-ra emelkedik, o az egyes gyógyszertárak forgalmának éven belüli lehetséges jelentős változása miatt módosításra került a vényforgalmi adatok bázisidőszakára vonatkozó szabályozás. Ennek megfelelően a létszám minimum számítása nem az előző év, hanem az előző lezárt év naptári féléve alapján történik. Pl.: 2013 I. féléve a év II. félévi vényszámok alapján. A változások szakmapolitikai értékelésére visszatérünk, azonban az már most is kijelenthető, hogy (1) a 2011-es megállapodásnak megfelelően a szabályozás módosításra került, (2) a módosítások mérsékelték a követelményeket és rugalmasabbá tették a szabályozást október 25-i hatállyal bekövetkező főbb változások 7. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló, 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása értelmében uniós jogharmonizációs kötelességünk teljesítéseként szabályozásra kerülnek a nem belföldi gyógyszerkiváltásra tervezett vények alaki kötöttségei. Erről elsősorban a betegek tájékoztatásának teljessé tétele miatt szükséges megemlékezni. Amennyiben a beteg jelzi a gyógyszert rendelő orvosnak, hogy a gyógyszert nem Magyarországon kívánja kiváltani, a vényen az orvosnak - lehetőség szerint a kiváltás országában ismert nyelven - fel kell tüntetnie: az orvos nevét, szakképesítését, munkahelyének címét, telefonszámát címét és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát, a rendelés keltét, a beteg nevét és születési idejét, a rendelni kívánt gyógyszer nemzetközi szabadnevét, melynek során egyértelműen meg kell határozni a hatóanyagtartalmat, a gyógyszerformát, a mennyiséget és a hatáserősséget, 5

6 a nemzetközi szabadnév feltüntetésén túl a gyógyszer nevét, a gyógyszerforma, a hatáserősség és a mennyiség megjelölésével, ha az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. (2) bekezdés 14. és 15. pontja szerinti gyógyszer (biológiai gyógyszer és hasonló biológiai gyógyszer) rendelésére kerül sor, vagy amennyiben az orvos azt orvos-szakmai szempontból szükségesnek tartja, és ennek indokát rávezeti a vényre, egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára, az orvos sajátkezű aláírását vagy kézjegyét és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát. Budapest, augusztus 4. Dr. Bartus György, dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila 6

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan Tartalom: - Gyógyszerrendelés, expediálás gyakorlati anyag kiegészítései - Gyógyszertárak működési feltételei és szakmai-ügyviteli

Részletesebben

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet. Gyógyszer rendelésére jogosult orvos Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 24. -a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól

Részletesebben

90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám

90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám 90 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 1. szám 2. Hatályát veszti a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. október

Részletesebben

Változik a gyógyszerellátás szabályozása

Változik a gyógyszerellátás szabályozása Változik a gyógyszerellátás szabályozása Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy évente kétszer salátatörvény keretei között módosulnak az egészségügyet szabályozó törvények. A 2013. első félévében előkészített

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/9065. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9065. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2012. november 2012. évi törvény az

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2449 2512. OLDAL 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Sze mé lyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.

Részletesebben

Kábítószerek és pszichotrópanyagok rendelése, expediálása és kezelése

Kábítószerek és pszichotrópanyagok rendelése, expediálása és kezelése Kábítószerek és pszichotrópanyagok rendelése, expediálása és kezelése Gyakorlati előadás 2014.10.08. 1 Kábítószerek és pszichotróp anyagok jegyzékei 66/2012. Kormány rendelet foglalja össze K1, K2 kábítószerek

Részletesebben

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.04.04-2012.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.04.04-2012.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.04.04-2012.06.30 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 37. szám 6953 A Kormány 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl, valamint

Részletesebben

A Kormány 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 63706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 1. melléklet a 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 1. NER veszélyhelyzeti ellenőrzési pontok A B C D E 1. Határszakasz Vasúti Közúti Vízi Légi 2. Ausztria

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 -

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - 2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - Tartalom: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi

Részletesebben

Gyógyszer-finanszírozás, támogatás

Gyógyszer-finanszírozás, támogatás Gyógyszer-finanszírozás, támogatás Dr. Hankó Balázs Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2015. március 6. Kormányzat 1. Gyógyszertámogatás

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9.

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9. Egyéb termékek (Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, kozmetikumok, orvostechnikai eszközök, speciális gyógyászati célra szánt- tápszerek és étrend-kiegészítők) Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu

Részletesebben

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről 64/2003. (X. 31.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetéséről A gazdasági reklámtevékenységről szóló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2011. március Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről. Értelmező rendelkezések

142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről. Értelmező rendelkezések 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről A Kormány a New Yorkban 1961. március 30-án kelt, és az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 6377 6472. OLDAL 2012. november 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

JELENTÉS. az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről. 0707 2007. május

JELENTÉS. az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről. 0707 2007. május JELENTÉS az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzéséről 0707 2007. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben