Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MÁRCIUS 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: Megjelenik havonta Ára: 1827 Ft TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályok 8/2007. (I. 30.) Korm. r. a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosító 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet kiegészítésérõl /2007. (I. 24.) EüM. r. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerek kereskedelmi árrésérõl /2007. (I. 31.) EüM. r. a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról /2007. (I. 25.) EüM. r. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról OEP-utasítások 2/2007. (Eb. K. 2.) számú OEP-utasítás az OEP Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról /2007. (Eb. K. 2.) számú OEP-utasítás az eszközök és források értékelésének szabályairól szóló 6/2006. (Eb. K. 2.) sz. OEP utasítás módosításáról /2007. (Eb. K. 2.) számú OEP-utasítás a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátások méltányossági alapú ártámogatásáról OEP-közlemények a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által január hónap folyamán meghozott határozatairól a 2007 január hónapban elõlegben részesített közforgalmi gyógyszertárakról Jogszabályok A Kormány 8/2007. (I. 30.) Korm. rendelete a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosító 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet kiegészítésérõl A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének o) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 61. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el: 1. A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosító 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. -ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki: Nem alkalmazható a rendelet a rendvédelmi szervek által 2006-ban elrendelt és megkezdett hivatásos állományba vétel elõtti alkalmassági vizsgálat befejezéséhez szükséges orvosi vizsgálatokra. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

2 306 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám Az egészségügyi miniszter 5/2007. (I. 24.) EüM rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerek kereskedelmi árrésérõl Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ában foglalt, valamint az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény 32. -a (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdésének o) pontjára figyelemmel a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdés szerinti gyógyszerekkel nagykereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: gyógyszer-nagykereskedõ), valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény 3. -ának p) s) pontja szerinti gyógyszertárakra terjed ki. (2) E rendelet alkalmazásában gyógyszer a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2. -ának i) pontja szerinti befogadott gyógyszer, illetve az a gyógyszer, amelynek árához a külön jogszabályban foglaltak szerint vényre történõ rendelés esetén az Egészségbiztosítási Alap támogatást nyújt. 2. (1) A gyógyszer legmagasabb nagykereskedelmi árrése a termelõi (import beszerzési) ár függvényében a) forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezõ, a Magyar Gyógyszerkönyvben, illetve a Szabványos Vényminták Gyûjteményében meghatározott gyógyszer esetében a termelõi (import beszerzési) ár 20 százaléka; b) forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ gyógyszerek, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerint forgalomba hozatalra, illetve egyedi felhasználásra engedélyezett gyógyszerek esetében a következõ táblázat vonatkozó termelõi (import beszerzési) ár sorához tartozó százalékos mérték, illetve forintösszeg: Termelõi (import beszerzési) ár (Ft) a termelõi (import beszerzési) ár százalékában Nagykereskedelmi árrés vagy Ft-ban , , (2) A gyógyszer legmagasabb kiskereskedelmi árrése az (1) bekezdés szerinti árrést magába foglaló nagykereskedelmi eladási ár függvényében a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt gyógyszerek esetében a nagykereskedelmi eladási ár legfeljebb 40 százaléka; b) az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt gyógyszerek esetében a következõ táblázat vonatkozó nagykereskedelmi eladási ár sorához tartozó százalékos mérték, illetve forintösszeg: Nagykereskedelmi ár (Ft) Árrés (%, Ft) Fogyasztói ár (Ft) % Ft % Ft % Ft % Ft 5851 (3) Az árrés alapját képezõ ár az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó termelõi (import beszerzési), illetõleg nagykereskedelmi eladási ár. 3. A 2. -ban megállapított legmagasabb nagykereskedelmi árrés érvényesítésére az a gyógyszer-nagykereskedõ jogosult, aki a) a gyógyszert közvetlenül a gyógyszertárhoz, illetõleg az egészségügyrõl szóló évi CLIV. törvény 3. ga) pontja szerinti gyógyintézethez (a továbbiakban: megrendelõ) juttatja el, b) a szállításokat eltérõ megállapodás hiányában legalább hetenkénti gyakorisággal végzi.

3 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Amennyiben a gyógyszer a megrendelõhöz a gyógyszer-nagykereskedõtõl másik gyógyszer-nagykereskedõ bevonásával jut el, a 2. -ban megállapított legmagasabb nagykereskedelmi árrés a gyógyszer-nagykereskedõk között megállapodással megosztható azzal, hogy a termelõi (import beszerzési) ár százalékában kifejezett nagykereskedelmi árrés együttesen sem haladhatja meg a 2. szerinti mértéket. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a gyógyszerek kereskedelmi árrésérõl szóló 19/2001. (V. 23.) EüM rendelet, valamint az annak módosításáról szóló 70/2003. (XII. 18.) ESZCSM rendelet, valamint az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 39. -a (1) bekezdésében a a forgalomba hozatali engedély jogosultjának egyetértésével szövegrész a hatályát veszti. Dr. Molnár Lajos s. k., egészségügyi miniszter Az egészségügyi miniszter 6/2007. (I. 31.) EüM rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. -a (3) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben, valamint 83. -a (4) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának b) pontjára figyelemmel a következõket rendelem el: 1. A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (2) Olyan gyógyszert, amelynek a közfinanszírozás alapjául a külön jogszabály alapján elfogadott árához (a továbbiakban: ár) a járóbeteg-ellátás keretében a társadalombiztosítás támogatást nyújt, az orvos csak a társadalombiztosítás által e célra rendszeresített az 1. számú melléklet szerinti, a (3) bekezdés szerint kitöltött vényen rendelhet. (3) Társadalombiztosítási támogatás csak olyan a (2) bekezdésben meghatározott vény alapján számolható el, a) amelyen a támogatás alapjául szolgáló jogcímet és amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik a BNO kódot az orvos egyértelmûen megjelölte azzal, hogy az egészségügyi jogcím alapján kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatással rendelhetõ gyógyszer közgyógyellátottnak történõ felírásakor az egészségügyi indokoltság fennállása esetén a közgyógyellátás mellett ezt a jogcímet is jelölni kell, b) amelyen az orvos félreérthetetlenül feltüntette a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ szám), c) amelyen a gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét aláírásával igazolta, d) amelyen a kötelezõen alkalmazandó közösségi szabály és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó beteg esetében az orvos feltüntette a beteg születési dátumát (év/hó/nap), az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betû- és számjelét, a beteg külföldi biztosítási/azonosító számát is, továbbá, e) amelyrõl 2. -ban foglaltak kivételével rögzítették az erre rendszeresített adathordozón a vényen rendelt gyógyszer azonosító kódját, mennyiségét, társadalombiztosítási támogatásának összegét, a vényen szereplõ vonalkód számát, a beteg TAJ számát, továbbá az orvos által feltüntetett BNO kódot, az orvos bélyegzõjének számát (perszámmal együtt) és a d) pont szerinti beteg esetében az ott felsorolt adatokat, valamint közgyógyellátott beteg esetében a közgyógyellátási igazolvány számát (a továbbiakban együtt: vényadat). 2. Az R. a következõ 2. -sal egészül ki: 2. (1) Amennyiben gyógyszerrendelésre nem az egészségügyi szolgáltató székhelyén kerül sor és a gyógyszert az orvos sürgõs szükségben rendeli, valamint annak indokoltságát az 1. számú melléklet szerinti vényen, illetve a beteg dokumentációjában a sürgõsségre utaló statim, cito vagy periculum in mora jelzéssel feltünteti, az 1. (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak közül a BNO kód kitöltésétõl el lehet tekinteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a vényen az orvos a BNO megjelölést X jelzéssel tölti ki. 3. Az R. 3. -ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A (2) bekezdésben meghatározottaktól rendkívüli méltánylást érdemlõ betegellátási érdekbõl lehet eltérni. Ennek fennállása esetén a gyógyszert rendelõ orvos beteg-

4 308 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám naplójában köteles rögzíteni a méltánylás okát. Az orvos a vényen köteles feltüntetni a betegnapló számát és dátumát, valamint azt az idõpontot, ameddig a beteget gyógyszerrel ellátta. A gyógyszertár csak az e rendeletben meghatározott adattartalomnak megfelelõen kiállított vénnyel számolhat el. 4. Az R. 6. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 6. (1) Az orvos által rendelt magisztrális gyógyszerek esetében a társadalombiztosítási támogatás összege ha e jogszabály másként nem rendelkezik a) a Szabványos Vényminták Gyûjteményébe (Formulae Normales, a továbbiakban: FoNo) és a Magyar Gyógyszerkönyvbe felvett gyógyszerek, illetõleg az egyedi forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert nem tartalmazó magisztrális gyógyszerek esetében a (2) (3) bekezdés alapján meghatározott és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által közzétett összeg, valamint a nem betéti díjas csomagolási költség és készítési díj összege áfával képzett (bruttó) árának 50%-a, azzal, hogy egy díjtétel egy forintnál kevesebb nem lehet, b) forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert tartalmazó magisztrális gyógyszerek esetében az összetételben lévõ forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer(ek) külön jogszabály alapján hozott határozatban meghatározott támogatási összege, valamint az a) pont szerint számolt összeg. (2) Az (1) bekezdés szerinti magisztrális gyógyszerek támogatásának megállapítása szempontjából a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehetõ gyógyszeranyag árat a bejelentett és közzétett legalacsonyabb általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) termelõi, import beszerzési árú gyógyszeranyag alapulvételével kell meghatározni. A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehetõ gyógyszeranyagok megnevezését az Országos Gyógyszerészeti Intézet a GYR. 3. -ának (2) bekezdése szerinti közleménye tartalmazza. A támogatás értékének megállapításához szükséges bejelentést a forgalmazó a 2. számú melléklet szerinti adatlapon teheti meg a gyógyszeranyagok forgalmazására jogosító tevékenységi engedély másolatának egyidejû megküldésével. (3) A különbözõ forgalmazók által forgalmazott ugyanazon gyógyszeranyagok közül a legalacsonyabb árú általános forgalmi adót tartalmazó (bruttó) fogyasztói árának legfeljebb 50%-a a támogatás értéke. Az OEP a gyógyszeranyagok közfinanszírozás alapjául szolgáló árhoz nyújtott támogatásának összegét minden naptári év április 1. napján hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi. Árcsökkentés esetén a közlemény módosítását a bejelentést követõ 30 napon belül teszi közzé. A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehetõ gyógyszeranyagárnál alacsonyabb termelõi, import beszerzési árú azonos gyógyszeranyag a fogyasztói ár alapján számított 50%-os mértékû támogatásban részesül. (4) Az OEP (3) bekezdés szerinti közleménye tartalmazza a gyógyszeranyag minõségére utaló jelzést, a gyógyszeranyag nevét, mennyiségi egységét, a közfinanszírozás alapjául szolgáló árhoz nyújtott támogatás összegét és a fizetendõ térítési díjat. (5) A közforgalmú gyógyszertárakban készített magisztrális gyógyszereknél az (1) bekezdésben említett árnál a készítési díjat, nem betéti díjas csomagolásként pedig az e rendelet 5. számú melléklete szerinti csomagolóanyagokat lehet figyelembe venni. (6) Ha magisztrális gyógyszer egyik alkotórészeként az orvos forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert rendelt, és a gyógyszer elkészítése után a visszamaradó gyógyszer felhasználása a gyógyszerbiztonsági szakmai szempontokat is figyelembe véve biztosított, az (1) bekezdés b) pontjában említett ár kiszámításakor a gyógyszer árának a felhasznált mennyiségre vetített összege vehetõ figyelembe. (7) Ha a (6) bekezdésben írt feltétel nem biztosítható, a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer rendelt mennyiségéhez legközelebb álló, de azt meghaladó csomagolású gyógyszer árát lehet figyelembe venni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ár kiszámításánál. (8) Nem számolható el társadalombiztosítási támogatás, ha az orvos a vényen a 6. számú mellékletben felsorolt gyógyszeranyagot önmagában rendeli. (9) Az (1) (8) bekezdés alkalmazása szempontjából a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehetõ készítési díjak összegét a 7. számú melléklet tartalmazza. 5. Az R. az e rendelet melléklete szerinti 2. számú melléklettel egészül ki. 6. (1) Ez a rendelet a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet 4. -a február 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 83/2003. (XII. 26.) ESZCSM rendelet 4. -a. (3) E rendelet ai, valamint az 5. a rendelet kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 3. -ának d) pontjában a (3) bekezdésére szövegrész helyébe a (2) bekezdésére szövegrész lép.

5 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 309 (5) Az R. e rendelet 4. -ával megállapított 6. -ának (2) bekezdése szerinti árbejelentést a forgalmazók elsõ alkalommal február 28-áig nyújthatják be az OEP-hez. Az OEP az R. e rendelet 4. -ával megállapított 6. -ának (3) bekezdése szerinti közleményét elsõ alkalommal április 1. napjáig teszi közzé. (6) A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 53/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 19. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ (4) (5) bekezdés lép, egyidejûleg a jelenlegi (5) (8) bekezdés számozása (6) (9) bekezdésre változik: (4) E rendelet 7. -ával megállapított R a (4) (5) bekezdése szerinti fix csoport képzés hivatalból történõ megállapításának az OEP 2007-ben elsõ alkalommal március 1-ig tesz eleget a következõk szerint. Az OEP február 5-ig honlapján közzéteszi a terápiás és a hatóanyag fix csoportok összetételét, valamint az R. 10. (1) bekezdése szerinti adatokat és errõl a forgalomba hozatali engedély jogosultját tájékoztatja. A forgalomba hozatali engedély jogosultja árváltoztatással február 15-ig élhet. Az árváltoztatási kérelemben megjelölt árajánlatokat az OEP a honlapján közzéteszi. Az OEP az ajánlattételi idõszak lezárását követõen megállapítja a terápiás és hatóanyag fix csoportok új referenciaárait, referenciakészítményeit. (5) Az OEP február 16-án a honlapján közzéteszi azon fix csoportba tartozó gyógyszerek körét, melyek a (4) bekezdés szerinti eljárás eredményeként a Gyftv. 31. (1) bekezdés h) i) pontja alapján a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerek körébõl kizárásra kerülnének, ezzel egyidejûleg felhívja e termékek forgalomba hozatali engedélyének jogosultjait, hogy amennyiben árváltoztatással kívánnak élni, azt 3 munkanapon belül tehetik meg azzal, hogy az ajánlat a (4) bekezdés szerinti eljárás során kialakult referenciaárat nem befolyásolja. Dr. Molnár Lajos s. k., egészségügyi miniszter Melléklet a 6/2007. (I. 31.) EüM rendelethez [2. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez] 1. Típus: Gyógyszeranyag Adatlap gyógyszeranyag közzétételéhez 2. a) Megnevezés:... b) Kiszerelési egység: Gyártó/ import alapanyag esetén forgalmazó gyógyszer-nagykereskedõ: Gyártói, nagykereskedelmi engedély azonosítója: Hatáserõsség: Nincs + ++ # ## 6. TTT kód*: 7. Kereskedelmi vámtarifaszám: Áfa-kulcs: % 9. Kiadhatóság: a) Orvosi rendelvény nélkül kiadható b) Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható 10. Termelõi ár... Ft/kiszerelési egység 11. Lejárati idõ:... (hó) 12. Termékazonosító EAN kód: Cégszerû aláírás: 14. Dátum: * Amennyiben az alapanyag már rendelkezik TTT kóddal.

6 310 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám A Kormány 7/2007. (I. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el: 1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 27. -a a következõ új (4) (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (4) (16) bekezdés számozása (7) (19) bekezdésre módosul: (4) Az aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitások átcsoportosítására irányuló, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 7. -ának (3) bekezdése szerinti kezdeményezés keretében 1 aktív fekvõbeteg-szakellátási ágy helyébe a) 1 krónikus fekvõbeteg-szakellátási ágy, vagy b) a (3) bekezdésben megállapított járóbeteg-szakellátási teljesítményvolumenen belül legfeljebb heti 6 járóbeteg-szakellátási rendelési óra, vagy c) egynapos ellátásra az adott szakma aktív fekvõbeteg-szakellátási ágyra jutó havi országos átlagos teljesítmény 80%-a adható. (5) A (4) bekezdés b) alpontja szerinti kezdeményezés nyomán a megszûnõ aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitástól eltérõ szakmacsoportban járóbeteg-szakellátási kapacitás a megszûnõ aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitás legfeljebb 50%-ának mértékéig hozható létre. Fennmaradó részét a megszûnõ aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitással megegyezõ szakmacsoportban kell kialakítani. (6) Az aktív fekvõbeteg-szakellátásoknak az Eftv ának (10) bekezdése alapján történõ átalakítása során 1 aktív fekvõbeteg-szakellátási ágyért legfeljebb heti 6 járóbeteg-szakellátási rendelési órát lehet figyelembe venni, bármely olyan aktív fekvõbeteg szakmacsoportban, amelyre a szolgáltató december 31-én finanszírozási szerzõdéssel rendelkezett. Az átalakított járóbeteg-szakellátási óraszámhoz tartozó teljesítményvolumen a (3) bekezdésben megállapított járóbeteg-szakellátási teljesítményvolument nem haladhatja meg. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a) az R ának az 1. -sal átszámozott aa) (10) bekezdésében az az (5) bekezdés helyébe az a (8) bekezdés szövegrész, ab) (16) bekezdésében a (12) bekezdésben szövegrész helyébe a (15) bekezdésben szövegrész, ac) (18) bekezdésében a (11) és (12) bekezdés szövegrész helyébe a (14) és (15) bekezdés szövegrész, b) az R. 38. (1) bekezdésében a (11) (15) bekezdés szövegrész helyébe (14) (18) bekezdés szövegrész, c) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. -ának (5) bekezdésében a Kr ának (11) és (15) bekezdése szövegrész helyébe a Kr. (14) és (18) bekezdése szövegrész lép. A miniszterelnök helyett: Kiss Péter s. k., szociális és munkaügyi miniszter OEP-utasítások Az OEP fõigazgatójának 2/2007. (Eb. K. 2.) számú utasítása az OEP Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról (Az érdekeltek külön megkapják.) *** Az OEP fõigazgatójának 3/2007. (Eb. K. 2.) számú utasítása az eszközök és források értékelésének szabályairól szóló 6/2006. (Eb. K. 2.) sz. OEP utasítás módosításáról (Az érdekeltek külön megkapják.) *** Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának 4/2007. (Eb. K. 2.) számú OEP utasítása a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátások méltányossági alapú ártámogatásáról A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 26. -a (1) bekezdésének b)-c) pontjai szerinti gyógyszer, és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszer (a továbbiakban együttesen: gyógyszer), gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás ártámogatásával, valamint a méltányos-

7 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 311 ságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjával kapcsolatos méltányossági kérelmek, valamint az Ebtv a (2) bekezdése szerinti gyógyászati segédeszköz méltányossági kérelmek elbírálásának rendjét a következõk szerint szabályozom: I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya kiterjed az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban OEP), és a megyei Egészségbiztosítási Pénztárakra (a továbbiakban: MEP). II. A méltányossági alapú ártámogatás megítélésének általános feltételei 1. A vonatkozó jogszabályok szerint ártámogatással rendelhetõ: gyógyszer árához a megállapított támogatási mértéket meghaladó, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás árához a jogszabályban megállapított mértéket meghaladó támogatás akkor adható, ha a biztosított orvosi dokumentációval hitelt érdemlõen igazolja azt, hogy kizárólag az igényelt termékkel kezelhetõ, illetve látható el. 2. Társadalombiztosítási ártámogatásban nem részesülõ gyógyszer, gyógyászati segédeszköz árához méltányosságból akkor adható támogatás, ha a biztosított támogatott gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel, megfelelõ eredményességgel nem kezelhetõ, nem gyógyítható, nem rehabilitálható, illetve nem látható el. 3. A méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához akkor adható méltányossági támogatás, ha a gyógyászati segédeszköz rendeltetésszerû használat közben hibásodott meg. Az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejû gyógyászati segédeszközök Ft bruttó vételára felett az egy éves jótállási idõ lejártát követõen nyújtható be méltányossági ártámogatási kérelem (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet) július 1-jét követõen méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához nyújtható méltányossági ártámogatás. 4. Külön jogszabályban foglaltaktól eltérõ gyakorisággal a gyógyászati segédeszköz árához akkor nyújtható támogatás, ha a biztosított ellátásához az adott kihordási idõre rendelhetõ gyógyászati segédeszköz mennyisége orvosi dokumentációval hitelt érdemlõen alátámasztottan nem elegendõ, illetve ha elveszti, vagy eltulajdonítják tõle. A méltányossági eljárás során figyelembe kell venni azt, hogy a biztosított közgyógyellátott-e, vagy sem, illetve azt, hogy a kért gyógyászati segédeszköz használata összefüggésben áll-e üzemi balesettel, vagy foglalkozási megbetegedéssel. III. A méltányossági kérelmek igénybenyújtása 1. A II. fejezet hatálya alá tartozó méltányossági kérelmet jogosultként a biztosított, továbbá az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy* (a továbbiakban együttesen: biztosított) a lakóhely szerint illetékes MEP-hez nyújthatja be írásban. (A biztosított képviseletében kiskorú, cselekvõképtelen, vagy korlátozottan cselekvõképes esetben a biztosított törvényes képviselõje, vagy közeli hozzátartozója [Ptk b) pont] is benyújthat kérelmet.) A MEP a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a biztosítottat, ha a kérelem nem tartalmazza az Ebtv. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11/B. (4) bekezdés, 11/D. (2) bekezdésében foglaltakat. A biztosítottat a hiánypótlásra szóló felszólításban tájékoztatni kell arról, hogy a Vhr. 11/B. (4) és 11/D. (3) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. -ának (2) bekezdése alapján a határidõ elmulasztása esetén az eljárás megszüntetésre kerül. A MEP a javaslatával ellátott kérelmet a kérelem beérkezését, vagy a hiánypótlási határidõ lejártát követõ 8 napon belül kivéve a II/4. pont szerinti kérelmeket felterjeszti az OEP-hez. A felterjesztésben a MEP köteles az OEP-et tájékoztatni arról, hogy a biztosított a hiánypótlásnak 15 napon belül nem tett eleget. 2. A hiánypótlás elmulasztása esetén a Ket ának (2) bekezdése alapján a II./1., 2., 3. pont szerinti kérelmeknél az OEP, a II/4. pont szerinti kérelmeknél a MEP az eljárást Végzés formájában megszünteti. 3. Amennyiben a biztosított a Ket a alapján a hiánypótlásra elõírt határidõ önhibáján kívüli elmulasztása esetén igazolási kérelmet terjeszt elõ, az igazolási kérelem tárgyában a döntés Végzés formájában történik. A II/1., 2., 3. pont szerinti kérelmeknél a Végzés -t az OEP a II/4. pont szerinti kérelmeknél a MEP bocsájtja ki. 4. Amennyiben a II/4. pont szerinti kérelmet a biztosított közvetlenül az OEP-hez nyújtja be, azt az OEP az iktatást követõ napon haladéktalanul megküldi a biztosított lakóhelye szerint illetékes MEP-hez. A kérelem áttételérõl az OEP tájékoztatja a biztosítottat. 5. A méltányossági kérelmek ügyintézési határideje 30 nap. 6. A MEP által az OEP-hez felterjesztett kérelmek, illetve az OEP által a MEP-hez továbbított kérelmek esetében * Egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló évi LXXX. törvény 16. (1) bekezdése szerinti sze-

8 312 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám az ügyintézési határidõ az ügyintézés helyszíne szerinti megérkezés napján kezdõdik. IV. A méltányossági kérelmek tartalma A) Gyógyszerre vonatkozó méltányossági kérelmeknek tartalmaznia kell: 1. A biztosított kérelmét, amely tartalmazza a személyes adatait, a TAJ számát és a kért gyógyszerkészítmény nevét hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a biztosított kizárólag az igényelt készítménnyel kezelhetõ. 3. A biztosítottat kezelõ szakorvos javaslatát, amelybõl megállapítható a kért gyógyszer neve, kiszerelése, pontos dózisa, a gyógyszerváltás indokoltsága (az eddigi terápiák, illetve új kezelések várható hatékonysága), a támogatás idõtartama. 4. A kezelõ szakorvos által külön jogszabály szerint kiállított vényt, Eü. rendelet jogcímen bejelölve, amelyen szerepel a BNO kód. 5. A biztosított nyilatkozatát a saját, és a vele közös háztartásban élõk által a kérelem benyújtását megelõzõ három hónapban megszerzett nettó jövedelemrõl (az egy fõre jutó havi nettó jövedelem: Vhr. 1. (2) bekezdés bb) pont). 6. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott és jóváhagyott/engedélyezett Járóbeteg Gyógyszerigénylõ lapot, az alkalmazási jóváhagyással/engedéllyel együtt. B) Gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelmeknek tartalmaznia kell: 1. A biztosított írásos kérelmét, amely tartalmazza a személyes adatokat, a TAJ számot, és a kért gyógyászati segédeszköz nevét. 2. Három hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a biztosított kizárólag az igényelt termékkel látható el. 3. A II/ pont szerinti kérelmeknél a biztosítottat kezelõ szakorvos javaslatát, amelybõl megállapítható a gyógyászati segédeszköz neve, mennyisége, az eszköz szükségességének indokoltsága, a támogatás idõtartama, valamint az, hogy a biztosított lehetõleg számszerûsített adatokkal miért nem látható el a külön jogszabály szerint támogatott gyógyászati segédeszközzel. 4. A biztosítottat kezelõ szakorvos által külön jogszabály szerint kiállított vényt, Eü. rendelet jogcímen bejelölve, amelyen szerepel a BNO kód, a biztosított/törvényes képviselõje nyilatkozata arról, hogy az eszköz kihordási idején belül azonos típusú és rendeltetésû gyógyászati segédeszközt a biztosított társadalombiztosítási támogatással nem váltott ki. 5. A társadalombiztosítási ártámogatásban nem részesülõ gyógyászati segédeszköz esetén a magyarországi gyártó, vagy forgalmazó termelõi/import beszerzési nettó+áfa árajánlatát, és a gyógyászati segédeszköz kiszolgálási helyét (forgalmazó/gyógyszertár/gyógyászati segédeszköz üzlet/egészségügyi intézmény). 6. Társadalombiztosítási ártámogatásban nem részesülõ gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz megfelelõségét igazoló dokumentációt, valamint az eszköz MSZEN 9999: 2003 szerinti ISO kódját. 7. A méltányosságból engedélyezett gyógyászati segédeszköz javítása esetén a javítást végzõ szolgáltatónak a javításra adott árajánlatát. 8. A 7. pont szerinti méltányossági kérelemnél a biztosítottat kezelõ szakorvos által külön jogszabály szerint kiállított vényt, Eü. rend. jogcímen bejelölve, amelyen szerepel a BNO kód, a javítandó eszköz, és a javítás megnevezése. 9. A II/4. pont szerinti méltányossági kérelmeknél a rendelésre jogosult orvos igazolását arról, hogy a biztosított miért nem látható el az adott kihordási idõre rendelhetõ mennyiséggel; 10. A II/4. pont szerinti méltányossági kérelmek esetén a rendelésre jogosult szakorvos által külön jogszabály szerint kiállított vényt, és ha a kért gyógyászati segédeszköz közgyógyellátás terhére felírható, és a beteg közgyógyellátott, a vényen az Eü. rend. jogcím mellett a Közgyógy jogcímet is be kell jelölni; ha a kért gyógyászati segédeszköz használata üzemi balesettel, vagy foglalkozási megbetegedéssel összefüggésben van, a vényen az Eü. rend. jogcím mellett az Üzemi baleset jogcímet is be kell jelölni. 11. A biztosított nyilatkozatát a saját, és a vele közös háztartásban élõk által a kérelem benyújtását megelõzõ három hónapban megszerzett nettó jövedelemrõl (az egy fõre jutó havi nettó jövedelem: Vhr. 1. (2) bekezdés bb) pont). C) Gyógyászati ellátásra vonatkozó méltányossági kérelmeknek tartalmaznia kell: 1. A biztosított kérelmét, amely tartalmazza a személyes adatait, a TAJ számát és a kért gyógyászati ellátás nevét hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a biztosított a kért gyógyászati ellátásokkal rehabilitálható. 3. A biztosítottat kezelõ szakorvos javaslatát, amelybõl megállapítható a kért gyógyászati ellátások megnevezése, (legfeljebb 4 fajta) a kért kezelések száma (kezelés fajtánként legfeljebb 15). 4. A kezelõ szakorvos által külön jogszabály szerint kiállított vényt Eü rendelet jogcímen bejelölve, amelyen szerepel a BNO kód. 5. A biztosított nyilatkozatát a saját, és a vele közös háztartásban élõk által a kérelem benyújtását megelõzõ három hónapban megszerzett nettó jövedelemrõl (az egy fõre jutó havi nettó jövedelem: Vhr. 1. (2) bekezdés bb) pont).

9 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 313 V. A méltányossági kérelmek ügyintézése 1. A méltányossági kérelemben megjelölt TAJ számra az OEP a II/4. pont szerinti TAJ számra a MEP ellenõrzi a kérelem benyújtását megelõzõ: a) egy éven belüli társadalombiztosítási támogatással kiváltott gyógyszerekre vonatkozó adatokat, szezonális és perennialis allergia esetén a 3 éven belül kiváltott specifikus allergén készítményeket, méh- és darázscsípés esetén az 5 éven belül kiváltott specifikus allergén készítményeket, fekvõbeteg és járóbeteg szakellátási adatokat; b) a kért gyógyászati segédeszközre jellemzõ kihordási idõvel azonos idõre visszamenõlegesen (az egy évnél rövidebb kihordási idejû gyógyászati segédeszközöknél egy évre visszamenõlegesen) a kért eszközzel azonos funkciójú gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történõ kiváltását, fekvõbeteg- és járóbeteg-ellátási adatokat; c) egy éven belüli társadalombiztosítási támogatással igénybe vett gyógyászati ellátásokra vonatkozó adatokat, fekvõbeteg- és járóbeteg-ellátási adatokat, d) a TAJ érvényességét, e) az Eü. rend. jogcím, és az Üzemi baleset jogcím együttes jelölése esetén az üzemi baleset/foglalkozási megbetegedés tényét, f) az Eü. rend. jogcím, és a Közgyógy jogcím együttes jelölése esetén a közgyógyellátási jogosultság fennállásának tényét, g) a felíró orvos szakvizsgáját, amely alapján szakmailag jogosult-e a méltányosságból kért gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás rendelésére. Az adatokhoz való hozzáférést, felhasználói névre szólóan az OEP Informatikai Stratégiai és Fejlesztési Fõosztálya biztosítja. Amennyiben az adatlekérdezés alapján: a) a biztosított a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapban nem feküdt fekvõbeteg-gyógyintézetben, és/vagy nem jelent meg járóbeteg-szakellátáson; b) a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapban a kért gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás indikációi szerinti BNO nem szerepel a fekvõbeteg-, és/vagy járóbeteg-szakellátási jelentésben; c) a biztosított kiváltott már társadalombiztosítási támogatással a kért gyógyászati segédeszközzel azonos funkciójú gyógyászati segédeszközt, és annak kihordási ideje még nem telt le; d) a TAJ érvénytelen; a kérelem elutasításra kerül. 2. A Vhr. 11/E. (1) bekezdése szerinti, az OEP-nél mûködõ tanácsadó testület a kérelmet kivéve a II/4. pont szerintit szakmailag áttekinti, és írásban véleményezi. Véleménye kialakítása során vizsgálja: a kérelem szakmai megalapozottságát, beleértve azt is, hogy nem támogatott termékre vonatkozó kérelem esetén a biztosított miért nem látható el a támogatott termékkel, illetve magasabb támogatási kulcsra vonatkozó kérelemnél a biztosított miért nem látható el az olcsóbb térítési díjú termékkel; a várható eredményességet, hatásosságot; a költséghatékonyságot. Véleménye kialakítása során figyelembe veszi az elfogadott szakmai protokollokat, illetve a szakmai kollégiumok, országos intézetek adott termékre vonatkozó szakmai állásfoglalásait. 3. A II/4. pont szerinti kérelmeket a Vhr. 11/E. (5) bekezdése alapján a MEP ellenõrzõ fõorvosa szakmailag írásban véleményezi. 4. A támogatás irányelveit az OEP fõigazgatója az OEP és a weborvos honlapján keresztül teszi közzé. Amennyiben a nem orvosszakmai vonatkozású támogatási irányelvek alapján méltányossági társadalombiztosítási támogatás nem állapítható meg, az ilyen kérelmeket szakmailag nem kell véleményezni. 5. Az OEP-nél mûködõ tanácsadó testület tagjainak az utasítás 1. a számú melléklete szerinti titoktartási, és 1. b számú melléklete szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie. 6. Amennyiben az 1., 2. és 3. pont alapján a biztosított jogosult a méltányossági ártámogatásra: a) gyógyszer esetén a méltányossági ártámogatás legfeljebb egy esztendõre állapítható meg; b) gyógyászati segédeszköz esetén az eszközre jellemzõ kihordási idõre, kivételesen indokolt esetben a külön jogszabályban megállapított kihordási idõtõl eltérõ, az ellátás biztonságát garantáló határozott idõre állapítható meg; c) gyógyászati ellátás esetén a külön jogszabály szerinti kúra idõtartamára állapítható meg. 7. A II/1., 2., 3. pont szerinti méltányossági kérelmekkel kapcsolatos döntésrõl az OEP, a II/4. pont szerinti méltányossági kérelmekkel kapcsolatos döntésrõl a MEP a Ket. alapján a biztosítottat határozat formájában értesíti. A határozat tartalmaz arról szóló tájékoztatást is, hogy: a) az egyedi importgyógyszer mely gyógyszertárakban; b) a gyógyászati segédeszköz melyik gyártónál/forgalmazónál váltható ki, illetve javíttatható. A döntésrõl tájékoztatást kap a biztosítottat kezelõ szakorvos, illetve a rendelésre jogosult orvos, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a gyártó/forgalmazó, gyó-

10 314 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám gyászati segédeszköz javítása esetén a javítást végzõ szolgáltató. A vény/ek/hez csatolva a gyógyszertár az utasítás 2. a, a gyógyászati segédeszköz forgalmazó/gyártó/javító az utasítás 2. b, c, d, a gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltató a 2. e. számú melléklete szerinti tájékoztatót kapja, amelyen szerepel az engedély száma, a vény/ek/re kiadható mennyiség, a vény/ek/re elszámolható bruttó támogatási összeg, és a bruttó beteg térítési díj. A vény az engedély jogerõre emelkedésétõl számított 30 napig váltható be. 8. Amennyiben az engedély idõtartama alatt kivéve a II/4. pont alattiakat az engedélyezett mennyiség egynél több vényre kerül felírásra az elsõ vény kivételével, amelyet az OEP érvényesít a vényeket a biztosított lakóhelye szerinti illetékes MEP-ek látják el az engedélyezést igazoló bélyegzéssel. Ebben az esetben a biztosított lakóhelye szerint illetékes MEP is értesítést kap az engedélyrõl. A MEP az általa felülbélyegzett vényhez csatolja a vényre kiadható mennyiséget, az elszámolható bruttó támogatási összeget, és a bruttó beteg térítési díjat. A II/4. pont szerinti engedélyekhez tartozó vényeket a biztosított lakóhelye szerint illetékes MEP-ek látják el az engedélyezést igazoló bélyegzéssel. A vény a felülbélyegzés dátumától számított 30 napig váltható be. 9. Az engedélyezõ határozatot, az engedélyezés igazolásával ellátott vényt, a hiánypótlást, az elutasító határozatot, az eljárást megszüntetõ végzést, illetve az igazolási kérelem elfogadásáról szóló végzést tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni a biztosítottnak. VI. Nyilvántartások vezetése A méltányossági kérelmekrõl egyedi nyilvántartó programot kell vezetni. A programok vezetése az Egyedi Méltányossági Ügyek Fõosztály, a II/4. pont szerinti kérelmek esetében a MEP feladata. VII. Ellenõrzés A II/1., 2., 3. pont szerinti méltányossági kérelmek elbírálása elõtt az OEP elrendelheti a biztosított lakóhelye szerinti illetékes MEP-nél, illetve a kezelõ szakorvos rendelési helyszíne szerinti illetékes MEP-nél a helyszíni ellenõrzést. A MEP a helyszíni ellenõrzést elrendelõ levél kézhez vételét követõ 10 munkanapon belül köteles elvégezni az ellenõrzést. Az ellenõrzési jegyzõkönyvet az elkészültét követõ munkanapon köteles az OEP-nek megküldeni. A helyszíni ellenõrzés elrendelésével egy idõben az OEP fõigazgatója a Ket. 33. (7) bekezdése alapján az ügyintézési határidõt 30, kiskorú ügyfél esetén 15 nappal meghosszabbíthatja. VIII. Záró rendelkezések 1. Az utasítás az aláírás napján lép hatályba, ezzel egy idõben a 22/2006. (Eb. K. 6.) számú OEP utasítás hatályát veszti. 2. Az utasítás az Egészségbiztosítási Közlönyben teljes terjedelmében megjelenik. 3. A MEP vezetõje a II/4. pont szerinti méltányossági kérelmekkel kapcsolatban jelen utasítás hatályba lépését követõ 30 napon belül utasításban rendelkezik a helyi sajátosságokkal kiegészített szabályzatról. Budapest, február 13. Major Zoltán

11 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 315 1/a) számú melléklet a 4/2007. (Eb. K. 2.) számú fõigazgatói utasításhoz TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott,. (személyi igazolvány száma:.., anyja neve:, lakcím: ) mint a méltányosságból engedélyezhetõ gyógyszer/gyógyászati segédeszköz/gyógyászati ellátás elbírálásában részt vevõ, kötelezettséget vállalok arra, hogy a kérelmek elbírálása során tudomásomra jutott állam-, szolgálati és üzleti titkot megõrzöm, valamint a tudomásomra jutott személyes és különleges adatokat nyilvánosságra nem hozom, azokkal nem élek vissza. Kötelezettséget vállalok továbbá arra is, hogy illetéktelen személynek és szervnek nem adok tájékoztatást olyan tényekrõl, információkról, adatokról, melyek a kérelmek elbírálása során jutottak tudomásomra és kiszolgáltatásuk az állam, az érintett közigazgatási szervek, azok munkatársa vagy bármely állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen elõnyös következményekkel járna. Budapest, nyilatkozattevõ Tanú: aláírás:.. szig.sz.:. lakcím:.. Tanú: aláírás:. szig.sz.: lakcím:.

12 316 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám 1/b) számú melléklet a 4/2007. (Eb. K. 2.) számú fõigazgatói utasításhoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT Alulírott,.. (személyi igazolvány száma:..., anyja neve:.., lakcím:.) mint a méltányosságból engedélyezhetõ gyógyszer/gyógyászati segédeszköz/gyógyászati ellátás elbírálásában részt vevõ kijelentem, hogy sem velem, sem közeli hozzátartozómmal (Ptk b) pont), sem élettársammal szemben az alábbi összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. Nincs és jelen nyilatkozat aláírását megelõzõ 1 éven belül nem is volt a méltányossági kérelmek tárgyával összefüggõ gazdasági érdekeltségem, így különösen az érintett gazdálkodó szervezetben tulajdonrésszel nem rendelkezem, annál vezetõ tisztségviselõ, felügyelõbizottsági tag nem vagyok, munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állok, attól természetbeni juttatásban, támogatásban, illetõleg más elõnyben nem részesülök. Tudomásul veszem, hogy szakértõként nem adhatok szakvéleményt abban az ügyben, melynek tárgyilagos megítélése részemrõl nem várható el. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a felsorolt összeférhetetlenségi okok valamelyike jelen nyilatkozat aláírását követõen lép fel, azt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatójának haladéktalanul írásban bejelentem. Tudomásul veszem, hogy a kérelmek elbírálására vonatkozó felhatalmazásom az összeférhetetlenségi ok fellépésével egyidejûleg megszûnik. Budapest, nyilatkozattevõ Tanú: aláírás: szig.sz.: lakcím: Tanú: aláírás:. szig.sz.: lakcím:.

13 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 317 2/a) számú melléklet a 4/2007. (Eb. K. 2.) számú fõigazgatói utasításhoz EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Engedélyszám:... Bruttó támogatás összege: Ft Expediálható:. Beteg által fizetendõ bruttó térítési díj:.. Ft Tisztelt Gyógyszertárvezetõ! Az egészségbiztosító a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 26. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a külön jogszabály szerinti támogatással rendelhetõ gyógyszer árához, illetve a támogatással nem rendelhetõ gyógyszer árához méltányosságból támogatást nyújthat. Kérjük, hogy a mellékelt hátlapján aláírt és felülbélyegzett vényen szereplõ készítményt az egyedileg engedélyezett társadalombiztosítási támogatással kiadni szíveskedjék. A gyógyszer a 991 jogcím kódon számolható el. A vényt elkülönítve kell tárolni. Elszámolása havi társadalombiztosítási elszámolási összesítõ táblázaton történik úgy, hogy megjegyzésként feltüntetik, hány darab, milyen forint összegû egyedi támogatási vény van az elszámolt idõszak vényei között. Az elszámolás mellékleteként kérjük a vény adatait az alábbiak szerint feltüntetni, összesíteni: engedély száma, beteg neve, címe, felírt és kiadott gyógyszer neve, mennyisége, ára. A mellékletet a megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz a havi elszámolással együtt szíveskedjék megküldeni. Ezt a tájékoztató levelet minden egyes társadalombiztosítási támogatással kiadott vényhez csatoltan küldjük, ezért az egyedi társadalombiztosítási támogatással kiváltandó vények esetében ettõl eltekinteni nem lehet. Kelt:.. Tisztelettel: PH.. vezetõ (aláírás, név, beosztás)

14 318 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám 2/b) számú melléklet a 4/2007. (Eb. K. 2.) számú fõigazgatói utasításhoz,. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Engedélyszám:... Kiadható:..db/hó Bruttó támogatás összege: Ft Beteg által fizetendõ bruttó térítési díj:.. Ft Tisztelt Gyógyászati Segédeszköz Forgalmazó! Az egészségbiztosító a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 26. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a külön jogszabály szerint támogatással rendelhetõ gyógyászati segédeszköz árához méltányosságból a megállapított támogatási mértéket meghaladó támogatást nyújthat. Kérjük, hogy a mellékelt hátlapján aláírt és felülbélyegzett vényen szereplõ gyógyászati segédeszközt az egyedileg engedélyezett társadalombiztosítási támogatással kiadni szíveskedjék. A vényt elkülönítve kell tárolni. Elszámolása havi társadalombiztosítási elszámolási összesítõ táblázaton történik úgy, hogy megjegyzésként feltüntetik, hány darab, milyen forint összegû egyedi támogatási vény van az elszámolt idõszak vényei között. A gyógyászati segédeszköz az elszámolási rendszerben hozzárendelt TTT kódon, és a 992 jogcím kódon számolható el. Az elszámolás mellékleteként kérjük a vény adatait az alábbiak szerint feltüntetni, összesíteni: engedély száma, beteg neve, címe, felírt és kiadott gyógyászati segédeszköz neve/a felírt, javított és kiadott gyógyászati segédeszköz neve, mennyisége, ára. A mellékletet a megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz a havi elszámolással együtt szíveskedjék megküldeni. Ezt a tájékoztató levelet minden egyes társadalombiztosítási támogatással kiadott vényhez csatoltan küldjük, ezért az egyedi társadalombiztosítási támogatással kiváltandó vények esetében ettõl eltekinteni nem lehet. Kelt:.. Tisztelettel: PH. vezetõ (aláírás, név, beosztás)

15 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 319 2/c) számú melléklet a 4/2007. (Eb. K. 2.) számú fõigazgatói utasításhoz... EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Engedélyszám:... Kiadható:..db/hó Bruttó tám. összege:...ft Beteg által fizetendõ bruttó térítési díj:.. Ft Tisztelt Gyógyászati Segédeszköz Forgalmazó! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 26. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a támogatással nem rendelhetõ gyógyászati segédeszköz árához méltányosságból támogatást nyújthat. Kérjük, hogy a mellékelt hátlapján aláírt és felülbélyegzett vényen szereplõ gyógyászati segédeszközt az egyedileg engedélyezett társadalombiztosítási támogatással kiadni szíveskedjék. A vényt elkülönítve kell tárolni. Elszámolása havi társadalombiztosítási elszámolási összesítõ táblázaton történik úgy, hogy megjegyzésként feltüntetik, hány darab, milyen forint összegû egyedi támogatási vény van az elszámolt idõszak vényei között. A gyógyászati segédeszköz a 995 jogcím kódon számolható el. Az elszámolás mellékleteként kérjük a vény adatait az alábbiak szerint feltüntetni, összesíteni: engedély száma, beteg neve, címe, felírt és kiadott gyógyászati segédeszköz neve/a felírt, javított és kiadott gyógyászati segédeszköz neve, mennyisége, ára. A mellékletet a megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz a havi elszámolással együtt szíveskedjék megküldeni. Ezt a tájékoztató levelet minden egyes társadalombiztosítási támogatással kiadott vényhez csatoltan küldjük, ezért az egyedi társadalombiztosítási támogatással kiváltandó vények esetében ettõl eltekinteni nem lehet. Kelt:. Tisztelettel: PH.. vezetõ (aláírás, név, beosztás)

16 320 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám 2/d) számú melléklet a 4/2007. (Eb. K. 2.) számú fõigazgatói utasításhoz MEGYEI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Engedélyszám:... Kiadható:..db/hó Bruttó tám. összege:...ft Beteg által fizetendõ bruttó térítési díj:.. Ft Tisztelt Gyógyászati Segédeszköz Forgalmazó! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 26. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyógyászati segédeszköz árához méltányosságból a külön jogszabályban foglaltaktól eltérõ gyakorisággal támogatást nyújthat. Kérjük, hogy a mellékelt hátlapján aláírt és felülbélyegzett vényen szereplõ gyógyászati segédeszközt az egyedileg engedélyezett társadalombiztosítási támogatással kiadni szíveskedjék. A vényt elkülönítve kell tárolni. Elszámolása havi társadalombiztosítási elszámolási összesítõ táblázaton történik úgy, hogy megjegyzésként feltüntetik, hány darab, milyen forint összegû egyedi támogatási vény van az elszámolt idõszak vényei között. A gyógyászati segédeszköz az elszámolási rendszerben hozzárendelt TTT kódon, és a 996 jogcím kódon számolható el. Az elszámolás mellékleteként kérjük a vény adatait az alábbiak szerint feltüntetni, összesíteni: engedély száma, beteg neve, címe, felírt és kiadott gyógyászati segédeszköz neve/a felírt, javított és kiadott gyógyászati segédeszköz neve, mennyisége, ára. A mellékletet a megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz a havi elszámolással együtt szíveskedjék megküldeni. Ezt a tájékoztató levelet minden egyes társadalombiztosítási támogatással kiadott vényhez csatoltan küldjük, ezért az egyedi társadalombiztosítási támogatással kiváltandó vények esetében ettõl eltekinteni nem lehet. Kelt:. Tisztelettel: PH. vezetõ (aláírás, név, beosztás)

17 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 321 2/e) számú melléklet a 4/2007. (Eb. K. 2.) számú fõigazgatói utasításhoz ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Engedélyszám:... Kiszolgálható: db.kezelésfajta Bruttó támogatás összege: Ft Beteg által fizetendõ bruttó térítési díj:.. Ft Tisztelt Gyógyászati Ellátást Nyújtó Szolgáltató! Az egészségbiztosító a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 26. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a külön jogszabály szerint támogatással rendelhetõ gyógyászati ellátás árához méltányosságból a megállapított támogatási mértéket meghaladó támogatást nyújthat. Kérjük, hogy a mellékelt hátlapján aláírt és felülbélyegzett vényen szereplõ gyógyászati ellátást az egyedileg engedélyezett társadalombiztosítási támogatással kiszolgálni szíveskedjék. A vényt elkülönítve kell tárolni. Elszámolása havi társadalombiztosítási elszámolási összesítõ táblázaton történik úgy, hogy megjegyzésként feltüntetik, hány darab, milyen forint összegû egyedi támogatási vény van az elszámolt idõszak vényei között. A gyógyászati ellátás az elszámolási rendszerben hozzárendelt TTT kódon, és a 994 jogcím kódon számolható el. Az elszámolás mellékleteként kérjük a vény adatait az alábbiak szerint feltüntetni, összesíteni: engedély száma, beteg neve, címe, felírt és kiadott gyógyászati ellátás neve, mennyisége, ára. A mellékletet a megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz a havi elszámolással együtt szíveskedjék megküldeni. Ezt a tájékoztató levelet minden egyes társadalombiztosítási támogatással kiadott vényhez csatoltan küldjük, ezért az egyedi társadalombiztosítási támogatással kiváltandó vények esetében ettõl eltekinteni nem lehet. Kelt:.. Tisztelettel: PH.... fõosztályvezetõ (aláírás, név)

18 OEP-közlemények Közlemény A törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár január hónap folyamán a következõ határozatokat hozta. A határozatok közzététele a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7., valamint a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeleten (továbbiakban R), és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényen (továbbiakban: KET) alapul. I/a. Az R. 22. (2) bekezdése alapján normál eljárásrend alkalmazásával a társadalombiztosítás támogatásába való befogadásról hozott határozatok: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási száma Határozat száma Finanszírozás kezdete Richter Gedeon Rt. Lisonorm tabletta 30x OGYI-T-9684/ /1/ Jelen határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom. A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül a Fellebbezési Bizottsághoz címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Fõosztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés Ft (azaz egymillió forint) jogorvoslati díjköteles, mely összeg megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az OEP MÁK számú elõirányzat-felhasználási keretszámla javára történõ átutalási megbízással teljesíthetõ. I/b. Az R. 22. (2) bekezdése alapján normál eljárásrend alkalmazásával elutasító határozatok: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Elutasító határozat száma Baxter Hungary Kft. meghatalmazott útján Advate 500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz EU/1/03/271/ /1/2007 1x Schering-Plough Central East AG Magyarországi Kereskedelmi Asmanex Twisthaler 200 µg por inhalációhoz OGYI-T-7477/ /1/2007 Képviselet meghatalmazott útján 60x Schering-Plough Central East AG Magyarországi Kereskedelmi Asmanex Twisthaler 400 µg por inhalációhoz OGYI-T-7478/ /1/2007 Képviselet meghatalmazott útján 30x Abbott Laboratories Magyarország Kft. meghatalmazott útján Humira 40 mg oldatos injekció 2x EU/1/03/256/ /2/2007 Sanofi Aventis Zrt. meghatalmazott útján Lantus 100 NE/ml injekció patronban 5x3 ml EU/1/00/134/ /1/2007 AstraZeneca Kft. Rhinocort Aqua 32 mcg/adag orrspray/nasal-spray OGYI-T-8221/ /1/ ml (120 adag) Novartis Hungária Kft., Pharma meghatalmazott útján Ritalin LA 20 mg retard kapszula 30x OGYI-T-9492/ /1/2007 Novartis Hungária Kft., Pharma meghatalmazott útján Ritalin LA 30 mg retard kapszula 30x OGYI-T-9493/ /1/2007 Novartis Hungária Kft., Pharma meghatalmazott útján Ritalin LA 40 mg retard kapszula 30x OGYI-T-9494/ /1/2007 Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom. 322 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám

19 A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül a Fellebbezési Bizottsághoz címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Fõosztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés Ft (azaz Egymillió forint) jogorvoslati díjköteles, mely összeg megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az OEP MÁK számú elõirányzat-felhasználási keretszámla javára történõ átutalási megbízással teljesíthetõ. II/a. Az R. 22. (1) bekezdése alapján egyszerûsített eljárásrend alkalmazásával a társadalombiztosítás támogatásába való befogadásról hozott határozatok: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Befogadó határozat száma Finanszírozás kezdete Sanofi-aventis Zrt. CoAprovel 300mg/25 mg filmtabletta 28x EU/1/98/086/ /1/ Johnsson and Johnsson Kft. meghatalmazott útjádõben Eprex NE injekció elõretöltött fecsken- OGYI-T-7523/ /1/ x Schering-Plough Central East AG Magyarországi Fugerel tabletta 100x OGYI-T-1324/ /1/ Kereskedelmi Képviselet meghatalmazott út- ján Medicine & Business Kft. meghatalmazott útján Moxostad 0,2 mg filmtabletta 30x OGYI-T-10116/ /1/ Medicine & Business Kft. meghatalmazott útján Moxostad 0,3 mg filmtabletta 30x OGYI-T-10117/ /1/ Medicine & Business Kft. meghatalmazott útján Moxostad 0,4 mg filmtabletta 30x OGYI-T-10118/ /1/ Afamia Trade Kft. meghatalmazott útján Rectodelt 100 mg végbélkúp 2x OGYI-T-5180/ /1/ Afamia Trade Kft. meghatalmazott útján Rectodelt 100 mg végbélkúp 4x OGYI-T-5180/ /1/ Chiron Behring GmbH & Co (Magyarországi Tetanol-pur vakcina fecskendõben 1x tû nélkül OGYI-T-9451/ /1/ Iroda) meghatalmazott útján Medicine & Business Kft. meghatalmazott útján Urostad 0,4 mg retard kemény kapszula 30x OGYI-T-20110/ /1/ Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom. A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül a Fellebbezési Bizottsághoz címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Fõosztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés Ft (azaz kettõszázezer forint) jogorvoslati díjköteles, mely összeg megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az OEP MÁK számú elõirányzat-felhasználási keretszámla javára történõ átutalási megbízással teljesíthetõ. II/b. Az R. 22. (1) bekezdése alapján egyszerûsített eljárásrend alkalmazásával elutasító határozat: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Elutasító határozat száma Valeant Pharma Magyarország Kft. Ziperid 6 mg filmtabletta 20x OGYI-T-20253/ /1/2007 Jelen határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom. 2. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 323

20 A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül a Fellebbezési Bizottsághoz címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Fõosztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés Ft (azaz kettõszázezer forint) jogorvoslati díjköteles, mely összeg megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az OEP MÁK számú elõirányzat-felhasználási keretszámla javára történõ átutalási megbízással teljesíthetõ. III/a. Az R. 22. (1) bekezdése alapján egyszerûsített eljárásrend alkalmazásával galenusi készítményre hozott befogadó határozat: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Határozat száma Finanszírozás kezdete NATURLAND Magyarország Termelõ Sparsorium hexachloropheni FoNo VII. Naturland 50 g OGYI-T-9861/ /1/ NATURLAND Magyarország Termelõ Suppositorium analgeticum forte FoNo VII. Naturland 6x OGYI-T-9847/ /1/ NATURLAND Magyarország Termelõ Suppositorium haemorrhoidale FoNo VII. Naturland 10x OGYI-T-9898/ /1/ NATURLAND Magyarország Termelõ Tabletta analgetica FoNo VII. Naturland 10x OGYI-T-9884/ /1/ NATURLAND Magyarország Termelõ Tabletta antidolorica FoNo VII. Naturland 10x OGYI-T-9885/ /1/ NATURLAND Magyarország Termelõ Tabletta coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland 20x OGYI-T-9886/ /1/ Jelen határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom. A határozat ellen, annak közlését követõ 15 napon belül a Fellebbezési Bizottsághoz címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyszerügyi Fõosztályához benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés Ft (azaz húszezer forint) jogorvoslati díjköteles, mely összeg megfizetése a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg az OEP MÁK számú elszámolási számla javára történõ átutalási megbízással teljesíthetõ. III/b. Az R. 22. (1) bekezdése alapján egyszerûsített eljárásrend alkalmazásával galenusi készítményre hozott elutasító határozat: Kérelmezõ neve Gyógyszer megnevezése Nyilvántartási szám Elutasító határozat száma Cremor refrigerans FoNo VII. Naturland 50 g OGYI-T-9881/ /1/2007 Detergens sulfuratum FoNo VII. Naturland 100 g OGYI-T-9883/ /19/2007 Elixirum thymi compositum FoNo VII. Naturland 150 g OGYI-T-9852/ /2/2007 Glycerinum boraxatum FoNo VII. Naturland 20 g OGYI-T-9903/ /3/ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 2. szám

Az egészségügyi miniszter../2007. (..) EüM rendelete. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről

Az egészségügyi miniszter../2007. (..) EüM rendelete. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről Tervezet Az egészségügyi miniszter./2007. (..) EüM rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről Az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.01-2010.06.02

Hatályosság: 2010.05.01-2010.06.02 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról Hatályosság: 2010.05.01-2010.06.02

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚNIUS 2. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

hatályos: 2016.04.01-2016.04.02

hatályos: 2016.04.01-2016.04.02 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2016.04.01-2016.04.02 A kötelező

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám MAGYAR KÖZLÖNY 43. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 30., szerda Tartalomjegyzék 7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel

Részletesebben

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

5. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2013.07.06 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény

Részletesebben

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról

2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról 2006. évi CXV. törvény egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

Részletesebben

67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 67/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi, gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.28-2011.12.29 Érintett jogszabályok: Az egészségügyi

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2012.06.29 Módosított jogszabályok 1. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2513 2544. OLDAL 2011. augusztus 10. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 485 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról A kötelezı egészségbiztosítás

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 10808 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú

Részletesebben

1-jétől az utolsó napig, b) havi kétszeri elszámolás esetén a hónap ba) 1-jétől 15-éig, bb) 16-ától az utolsó napig, c) havi négyszeri elszámolás

1-jétől az utolsó napig, b) havi kétszeri elszámolás esetén a hónap ba) 1-jétől 15-éig, bb) 16-ától az utolsó napig, c) havi négyszeri elszámolás 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról A Kormány

Részletesebben

10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet

10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítı tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a családok támogatásáról

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 7. szám 2011. július 27. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.15-2010.10.03

Hatályosság: 2010.05.15-2010.10.03 34/2010. (V. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történı befogadásáról, támogatással történı rendelésérıl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérıl szóló

Részletesebben

a j á n l á s a r é s z l e t e s vitájához

a j á n l á s a r é s z l e t e s vitájához T/18094/29. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának Költségvetési és pénzügyi bizottságának a j á n l á s a a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2014. évi 77. 2014. évi 89. számai alapján

Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2014. évi 77. 2014. évi 89. számai alapján Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2014. évi 77. 2014. évi 89. számai alapján MK 2014/89 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 2012. évi LXXIX. Törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1 A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása hatályos: 2012.06.28 Tartalom: A kötelezı

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01 -

Hatályosság: 2010.01.01 - 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról,

Részletesebben

T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Ellenjegyezte: Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter T/6645/104. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6645. számú törvényjavaslat

Részletesebben

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi törvény. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról (Melléklet az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztéshez) 2013. évi törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

1. oldal, összesen: 50. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 50. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 50 A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Részletesebben

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007.

Szabályzat. a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. Érvényes: 2007. Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. december 22-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2007. évi XLVI. törvény

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2007. évi XLVI. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. június 7., csütörtök 70. szám I. kötet Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XLVI. tv. A nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az 1944. évi december

Részletesebben

2011. november 28. - 2011. december 11. A Kormány 1413/2011. (XII. 1.) Korm. Határozata a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról

2011. november 28. - 2011. december 11. A Kormány 1413/2011. (XII. 1.) Korm. Határozata a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról 2011. november 28. - 2011. december 11. MAGYAR KÖZLÖNY 142. szám 2011. december 1. 34 037 oldal A Kormány 1413/2011. (XII. 1.) Korm. Határozata a foglalkoztatáspolitikai szervezetrendszer átalakításáról

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8.

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 8. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

hatályos: 2011.06.30-2015.01.02

hatályos: 2011.06.30-2015.01.02 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet a mentésrıl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2011.06.30-2015.01.02 Az egészségügyrıl

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01.

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. hatályos: 2012.01. 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.01.04 Tartalom: Speciális indikációs körrel rendelhetı gyógyszerek Költséghatékonysági

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 42. szám 10617 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendelete az önkormányzatok és jogi személyiségû társulásaik európai

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Érkezett: 2015 DEC O 3. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett: 2015 DEC O 3. Tisztelt Elnök Úr! w Y Vw.íö óy:k kqk Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 DEC O 3. Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Jogszabályok AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. OKTÓBER 1. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta Ára:

Részletesebben

GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ RENDELÉS, ORVOSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ RENDELÉS, ORVOSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG GYÓGYSZER ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ RENDELÉS, ORVOSSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG Dr. Simon Judit SE Családorvosi Tanszék KI JOGOSULT GYÓGYSZERT RENDELNI? - minden orvos és fogorvos - orvosi diplomához kötött

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu nyhaalp@gmail.com Ikt.sz. /2013

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról Hatályos: 2014.01.01-238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1)

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 52. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. október 22., csütörtök 52. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása Miniszteri

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló A Kormány 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

A belügyminiszter../2015. ( ) BM rendelete. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter../2015. ( ) BM rendelete. az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról 1 A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

2006. évi CXXXII. törvény. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

2006. évi CXXXII. törvény. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2008. április 1-jén hatályos szöveg 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről Az Országgyűlés - az államnak az egészségügyi ellátórendszer megszervezéséért és működtetéséért

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 26. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 26. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 19., kedd Tartalomjegyzék 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelõségét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: 54165-3/2013-JSZOC E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032. Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz.

ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032. Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz. ÉLETERİ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032.. Debrreccen Nagyerrdeii krrtt.. 98.. ssz.. ÉLETERŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 4032. Debrecen Nagyerdei krt. 98. sz. TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010.

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl

59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézetrıl Hatályosság: 2011.04.13 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 8/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2012.02.14-2012.02.14 Tartalom: Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 84. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 18., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 84. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 0. július 8., hétfõ Tartalomjegyzék 4/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 5/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 6/0. (VII. 8.) Korm. rendelet 7/0. (VII. 8.) Korm.

Részletesebben

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot az Életút Egészségpénztár közgyűlése 2014. március 31-i ülésén hagyta jóvá. Jelen

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 782 Ft 2006. ÁPRILIS 13. oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi XLV. törvény a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról... 761 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelet az art mozi-hálózat

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi.

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése 12.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet alkotása a tiltott, közösségellenes magatartásokról,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette:

Kardirex Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: küldöttközgyűlés: 2014. május 07. Hatályos:2014.június 01- Hatályát vesztette: 1 A KARDIREX Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (2014.05.07-én tartott küldöttközgyűlésen

Részletesebben

hatályos: 2015.07.02-2015.12.31

hatályos: 2015.07.02-2015.12.31 34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés

Részletesebben

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! 3ÁÁSJAI- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények 1. Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények 2. 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 3. 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 Budapest, 2012. szeptember 25. Ára: 4935 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 3372 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. MÁJUS 16. ÁRA: 1134 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 79/2007. (IV. 24.) Korm. r. A tûzvédelmi hatósági feladatokat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

T/1037. számú. törvényjavaslat

T/1037. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1037. számú törvényjavaslat a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól Előadó: Dr. Molnár

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 417 726,6 millió forint, kiadási főösszege 1 422 962,7 millió forint, a költségvetés egyenlege -5 236,1 millió

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január

MUNKAANYAG. Budapest, 2014. január BELÜGYMINISZTER BM/687/2014. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) és (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. január 9-én. MUNKAANYAG a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest, 2011. február

Budapest, 2011. február Nemzeti Erőforrás Miniszter 617-5 /2011-JOGI ELŐTERJESZTÉS a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól Budapest, 2011. február

Részletesebben

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelete a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14.

LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14. LX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. augusztus 14. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Kormányrendeletek 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet Az erdõgazdálkodási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. Jogszabályok 4/2009. (IV. 22. CXXXVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. május 8. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 4/2009. (IV. 22.) HM rendelet 5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi

Részletesebben

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben