NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYFIGYELMEZTETÉS NAGYOBBIK JAKAB"

Átírás

1 NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 FEBRUÁR NAGYOBBIK JAKAB

2 ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2014 február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek 1037 SOK MINDEN, AMIT AZ EMBERISÉG MAGÁTÓL ÉRTETÕDÕNEK TART, A FEJE TETEJÉRE LESZ ÁLLÍTVA, ÉS KI LESZ FORDÍTVA, DE ERRE SZÜKSÉG VAN február 1. szombat, 19:53 Drága szeretett leányom, a megpróbáltatások miatt, amelyeket az emberi nemnek el kell viselnie a Megtisztulás folyamán, hiba lenne a megpróbáltatások okozta fájdalmat összetéveszteni a reménytelenség fájdalmával. Sok minden, amit az emberiség magától értetõdõnek tart, a feje tetejére lesz állítva, és ki lesz fordítva, de erre szükség van. Amikor a Megtisztulási folyamat véget ért, egy új hajnal fog megjelenni hirtelen és figyelmeztetés nélkül, és Isten gyermekei elé egy új világ lesz tárva. Azt kérem, hogy senki ne gondolja valaha is közületek, miközben sok fájdalmat kell elviselniük azoknak, akik szeretnek Engem, valamint azoknak is, akik nem, hogy nincs remény. Ehelyett örüljetek, mert az Én Új Paradicsomomban csak szeretet, öröm, béke és boldogság vár rátok. Amikor a világ, valamint a lehetõ legtöbb lélek megtisztul a bûntõl, akkor úgy jövök el, mint a Võlegény, készen arra, hogy üdvözöljelek benneteket. A Nagy és Dicsõséges Napot örömmel, izgalommal és epedezve kell várni, mert a Szívem kitárul és egyesülni fog az egész világgal. Az új Kezdet a kezetekben van. Viseljetek el bármilyen fájdalmat és szenvedést, melyet át fogtok élni, mert az már semmit sem fog számotokra jelenteni, amikor Világosságomba jöttök, mert olyan szeretettel és boldogsággal halmozlak el benneteket, amelyre egész életek során vártatok, de amit mindezidáig nem tudtatok megérteni. Segítsetek Nekem visszahozni Karjaimba azokat a lelkeket, akik elvesztek Számomra. Imádkozzatok egymásért. Legyetek vidámak. Legyetek bizakodóak. Legyetek békében. Bármi is várjon rátok, tudnotok kell, hogy az Én Szeretetem sokkal erõsebb, mint a gyûlölet. A Hatalmam Mindenható. Irgalmam végtelen. A Türelmem pedig nagy. Menjetek békével és szolgáljatok Engem egészen az utolsó napig, mert az azt követõ Nap annak a világnak lesz a kezdete, amelynek nem lesz vége, és ahol nem lesz többé halál. Szeretlek és nagyra becsüllek mindnyájatokat. ÜDVÖSSÉG ANYJA: MINDAZOKNAK, AKIK MÁS HITFELEKEZETEKHEZ TARTOZNAK, SZINTÉN EL KELL KEZDENIÜK IMÁDKOZNI SZENT RÓZSAFÜZÉREMET, MERT AZ MINDENKINEK NAGY VÉDELMET FOG NYÚJTANI február 2. vasárnap, 17:09 Drága gyermekeim, arra kérlek benneteket, hogy minden nap imádkozzátok Legszentebb Rózsafüzéremet, hogy ez a Küldetés védve legyen a sátáni támadásokkal szemben. Legszentebb Rózsafüzérem naponkénti imádkozása által meg fogjátok gyengíteni a Sátán gonoszságait, és azokat, akiket õ befolyásol, amikor megpróbálja távol tartani a lelkeket attól, hogy ezt a különleges Mennyei hívást kövessék. Mindazoknak, akik más hitfelekezetekhez tartoznak, szintén el kell kezdeniük imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert az mindenkinek nagy védelmet fog nyújtani. A Legszentebb Rózsafüzér mindenki számára van, és fõleg azok számára, akik részesülni szeretnének védelmemben mely Ajándékot Istentõl kaptam, hogy megvédjem a lelkeket a gonosztól. Oly sokakat fognak gyötörni közületek, drága gyermekeim, ha nem fogtok engedni nekik. Ellenkezõ esetben pedig elvonnak majd benneteket ettõl a Küldetéstõl. Isten ellenségei minden lehetséges hatalmat fel fognak használni arra, hogy megállítsanak benneteket. Õk ráncigálni fognak benneteket, ordítozva gyalázó szavakkal fognak illetni benneteket, és gonosz dolgokkal fognak megvádolni benneteket. Hagyjátok mindezt figyelmen kívül, és engedjétek meg Nekem, szeretett Édesanyátoknak, az Üdvösség Anyjának, hogy vigaszt nyújtsak nektek, és megadjam nektek mindazt a védelmet, amelyre szükségetek van. Fiamat földi Küldetése során oly sokféle módon árulták el. A falvakban vártak Rá, kövekkel a kezükben. Amikor Õ több száz követõjével együtt ezeken a falvakon áthaladt, leshelyekrõl dobálták rá ezeket a köveket, így senki sem tudhatta, hogy kik voltak azok. Gyûlölték Õt; feljelentették az egyházi hatóságoknál; gonosz hazugságokat terjesztettek Róla és azt mondták, hogy gonosz nyelve van, és hogy káromolta Istent. Mégsem tudták

3 elmagyarázni pontosan, hogy miként vétkezett ezekben a dolgokban. Sok idõt fecséreltek tanítványai unszolására, hogy tagadják meg Õt. Sokan ezt meg is tették. Aztán a Farizeusok figyelmeztették mindazokat, akik a templomokban imádkoztak, hogy amennyiben továbbra is követik Fiamat, soha többé nem léphetnek be Isten Házába. És sokan közülük többé már nem követték Fiamat. Ugyanezek a lelkek keserûen jajveszékeltek és szomorú könnyeket sírtak miután Fiamat Keresztre feszítették, mert csak akkor értették meg, hogy mennyire igazságtalanok voltak Vele szemben. Ugyan ez fog történni ennek a Küldetésnek az esetében is, mely egyengeti az Úr útját és Fiam Második Eljövetelének Nagy Napját. Minden erõfeszítést meg fognak tenni annak érdekében, hogy meggyengítsék a Maradék Egyházat. Minden kísérletet meg fognak tenni azért, hogy meggyengítsenek benneteket elhatározásotokban. Mindent ki fognak tervelni, csakhogy ösztönözzenek benneteket, hogy fordítsatok hátat a saját és mások üdvösségének. Soha nem szabad megengednetek a gonosznak, hogy megzavarja elméteket, meggyengítse a hiteteket, vagy pedig arra ösztönözzön titeket, hogy megtagadjátok Fiamat. Soha ne veszítsétek el Fiamba vetett bizalmatokat, vagy azon Ígéretében, hogy újra eljön, elhozván az Új Kezdetet az ember számára. Õ sohasem fog cserbenhagyni benneteket. Õ megérti azt, hogy mennyire nehéz mindnyájatoknak elviselni a fájdalmat, valamint azokat az áldozatokat, amelyeket Érte hoztok. Ne feledjétek, hogy ti az Övéi vagytok, és ha valóban az Õ részei vagytok, és átadtátok magatokat Neki, akkor részesei lesztek Világosságának is. Isten Fénye, amely jelen van a lelkekben, kiszorítja azt a sötétséget, ami jelen van a többi lelkekben. Amikor a Sátán ilyen módon használja fel a lelkeket, akkor ismertté és érezhetõvé fogja tenni haragját is. Amikor ezzel az Isten által megáldott Küldetéssel szemben kifogásokat emelnek, akkor azok soha nem lesznek ésszerûek vagy megfontoltak. A kimutatott dühöngés egyértelmû jele lesz annak, hogy a Sátán mennyire gyûlöli ezt a Küldetést. Íme, miért is van az, hogy mindnyájatoknak naponta imádkoznotok kell az Én Szent Rózsafüzéremet: hogy ez a Küldetés védve legyen. Bízzatok mindig utasításaimban, mert Engem a Fiam bízott meg azzal, hogy segítsek mindnyájatoknak leküzdeni a rátok nehezedõ nyomást, amelyet az Õ Nevében fogtok elviselni. Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja 1039 MIKÖZBEN EGYRE CSAK NÖVEKSZIK AZOK SZÁMA, AKIK A SÁTÁNT KÖVETIK, ÕK OLYAN MESSZIRE FOGNAK ELMENNI, HOGY AZ ÖRDÖG IRÁNTI IMÁDATUKAT NYILVÁNOSAN IS BEJELENTIK február 3. hétfõ, 21:00 Drága szeretett leányom, ti nem a hitûkrõl fogjátok felismerni tanítványaimat, hanem a munkájukról. Hiába mondjátok, hogy szerettek Engem, hogyha nem élitek a hiteteket gondolataitokban, szavaitokban és cselekedeteitekben. Egyedül csak az általatok termett gyümölcsök miatt mondhatjátok valóban, hogy ti az Én odaadó tanítványaim vagytok. Ha azt mondjátok, hogy szerettek Engem, akkor nem utasíthatjátok el azokat, akik segítségért folyamodnak hozzátok azokat, akiknek sürgõsen szükségük van vigasztalásra. Ti nem tagadhatjátok meg a segítséget azoktól, akiket üldöznek, vagy akik fájdalomban tengõdnek ha ti valóban az Enyéim vagytok. Ti nem beszélhettek kegyetlenül és barátságtalanul a többi lélekrõl, ha hûségesek vagytok tanításaimhoz. Másrészt ti képesek lesztek arra, hogy világosan felismerjétek azokat, akik tisztelettel vannak Irántam, megtermett gyümölcseikrõl. Õk sohasem fognak félni attól, hogy Isten Igaz Szavát hirdessék. Õk mindig az Igazságot fogják mondani, sohasem fognak rosszat mondani másokról; és õk lesznek az elsõk, akik vigasztalást fognak hozni a betegeknek, a rászorulóknak és azoknak, akik az Igazságot keresik. Õk a mások szükségleteit mindig a saját szükségleteik elé fogják helyezni, türelmet fognak tanúsítani, amikor az Én Nevemben támadják õket, és az Irántam való hûségük miatt csendben fognak maradni, amikor üldöztetést kell elszenvedniük. Õk imádkozni fognak mindig mások lelkéért, és Irgalomért fognak könyörögni az egész emberiség számára. Amíg tehát Én nagy vigaszt és örömet találok az ilyen lelkekben, csak arra törekszem, hogy Irgalmamba vonzzam azokat a lelkeket, akiket a megtévesztés fátyla beborított, melyet a sátáni befolyás okozott az életükben. Miközben a Nagy Napra várok, amelyen vissza fogom követelni Trónomat, el kell viselnem a kínszenvedését a fenevad, a Sátán látványának, amint a trónon ülve karját büszkén pihentetve, széttett lábakkal és kecske fejjel fetreng a hízelgésben, amelyet azok mutatnak önként neki, akiket tõrbe csalt. A kecske az õ (a Sátán) fertõzésének a jelképe, mely által felfalja mindazok testét és lelkét, akiket a szexuális erkölcstelenség bûne révén birtokol. Az õ elsõdleges célja, hogy bemocskolja az emberi testet, arra ösztönözvén a lelkeket, hogy az érzékiség által minden módon lealacsonyítsák önmagukat. Az õ befolyása mindenütt jelen van, és a kecske jelképe és annak szarvai minden kézmozdulatban láthatóak lesznek. Arroganciája hamarosan azon jelek által válik láthatóvá, amelyekkel követõit arra fogja ösztönözni, hogy kinyilvánítsák és bizonyítsák iránta való hûségüket az élet minden területén. Miközben egyre csak növekszik azok száma, akik a Sátánt követik, õk olyan messzire fognak elmenni, hogy az ördög iránti imádatukat nyilvánosan is bejelentik, és akik úgy gondolják, hogy ez ártalmatlan, bölcs dolog lenne részükrõl, ha most megállnának. Nekik könyörögniük kell Hozzám, Jézus Krisztushoz, hogy segítsek nekik a gonosz

4 hatalom legyõzésében, amelyet a világban fognak alkalmazni azon hatalom miatt, amelyet a Sátán gyakorol majd ezekben az idõkben. Minden dacos cselekedetért, amelyet Egyházam ellen elkövetnek, Atyám meg fogja büntetni a tetteseket. Minden megszentségtelenítésért, amit Isten Szent Templomaiban visznek végbe, nagymértékben fognak szenvedni. De azon a napon, amikor megszentségtelenítik Testemet, a Szent Eukarisztiát, olyan nagy büntetés fogja érni ellenségeimet, amilyet korábban még sohasem tapasztaltak. Könyörgöm mindazokhoz, akik hisznek Bennem, szeretett Jézus Krisztusukban, hogy legyenek éberek a legnagyobb utálatot illetõen, amelyet ebben az idõben terveznek, hogy elpusztítsák Isten gyermekeit. Azt a gonosz tervet, mely Isten megtagadására csábítja a lelkeket, hogy testestõl-lelkestõl eladják magukat a fenevadnak, már ravaszul kivitelezték a rock zene, a filmek, a politika és a vallás világán keresztül. Eljött az idõ, hogy a világ számára ismertté váljon az Isten Templomában végbemenõ fertõzés. Bár sok ember elutasítaná az ilyen utálatot, ha azt nyíltan tárnák eléjük, az igazság azonban az, hogy sokan közülük ettõl még nem lennének okosabbak. De amikor a sátáni szimbólumokat elhelyezik a templomokban, akkor õk hatalmat fognak gyakorolni az ártatlanok fölött, és a ti imáitok, áldozataitok és szenvedéseitek nélkül, el fogják venni õket Tõlem. Amikor eljön az az idõ a jövõben, ezek a lelkek nem fognak hinni azoknak, akik ismerik az Igazságot. Aztán, amikor megtámadják Isten Jelenlétének magját, a földi Egyházán keresztül, hatása érezhetõ lesz az egész Földön. Aztán Isten Fénye elhalványul, mivel Isten Jelenléte ki fog aludni. Csak sötétség fog szétáradni. Arra kérlek benneteket, hûséges szolgáim, hogy tegyétek kötelességeteket, és maradjatok éberek minden olyan dologgal szemben, amelyekre már figyelmeztetve voltatok. Azoknak a felszentelt szolgáimnak, akik hamarosan világosan meg fogják érteni, ami a szemük elõtt történik, a következõket mondom: Parancsom által foglak utasítani benneteket, hogy tegyetek eleget szent kötelességeiteknek, hogy annyi lelket mentsetek meg, amennyit csak tudtok, miközben hûségesek maradtok Szavamhoz és tápláljátok Nyájamat, amíg Én ismertté nem teszem Magam a Nagy Napon. ISTEN, AZ ATYA: ARRA VÁGYOM, HOGY AZ IGAZSÁGOT NE KÉTSÉGBEN A SZÍVETEKBEN FOGADJÁTOK EL, HANEM SZERETETTEL ÉS BIZALOMMAL február 4. kedd, 15:00 Drága leányom, ma egy különleges nap van, mert végre megkaptam tõled azt az ajándékot, hogy teljesen elfogadod ezt a Küldetést. Amikor Én megérintem egy lélek szívét, akit meghívok arra, hogy hirdesse Szavamat, akkor az egy nyomasztó érzést vált ki a kiválasztott lélekben. Jelenlétem megdöbbenti, de ugyanakkor meg is nyugtatja õt. Ez rettenetes megrázkódtatást okoz, mely teljes bizalmat követel a lélektõl. Ez félelmetes mindazok számára, akik tanúi Beavatkozásomnak, mivel nagy megkülönböztetõ képességet követel, éppen az érzelmek konfliktusa miatt, amelyet az illetõ lélekben vált ki. Az elején a lélek elgyengül a Szentlélek Jelenlétének puszta erejétõl, és a test elnehezül. Az érzékek felélénkülnek, és az értelem eltompul. Nem sokkal ez után, fellép egy természetes vágy, hogy megkérdezze, mi történik, és kétségek támadhatnak benne. De a Szentlélek Jelenléte kifürkészhetetlen, és az is marad addig, amíg Akaratom be nem teljesül, mindaddig, amíg a lélek el nem fogadja, amit elvárnak tõle. Ezután a lélek tisztaság utáni vágya, a megnyugvás óhajával együtt beborítja a lelket. És miközben a lélek vigasztalást és bátorságot keres, a Szentlélek Erejét nem lehet megállítani, megakadályozni vagy feltartóztatni. Az, hogy a lélek hajlandó megengedni, hogy a Szentlélek eszközévé váljon, annak érdekében, hogy az Igazságot hirdesse, azt jelenti, hogy képtelen Isten Szavát befolyásolni, meggátolni, vagy bármilyen módon meghamísítani. Idõrõl idõre azonban az emberi értelem harcol ellene. Miközben a Szentlélek megnyugtatja a lelket, és a lélek már nem fél többé Tõle, mindig ott a remény, hogy amikor ez a Küldetés véget ér, az élete ugyanúgy fog folytatódni, mint korábban. De természetesen, ez nem mindig van így. Tehát e Küldetésemnek, melynek köszönhetõen összegyûjtöm gyermekeimet, és biztonságban elviszem õket a vég nélküli Világomba, nem lesz vége. Ez a Küldetés fennmarad az utolsó Napig. Most, hogy elfogadtad ezt a tényt, és nem vágysz többé más alternatívára, végre békére találhatsz a szívedben, leányom. Gyermekeim, csak akkor fogtok békére találni a szívetekben, ha elfogadjátok végre a világnak adott Ajándékomat: Az Igazság Könyvét. Csak akkor lesztek képesek teljesen megbízni Bennem, amikor elfogadjátok, hogy Én, a Legmagasságosabb Isten Minden, ami Van, és ami Lesz értekezem a világgal ebben az idõben. Arra vágyom, hogy az Igazságot ne kétséggel a szívetekben fogadjátok el, hanem szeretettel és bizalommal. Ha ezt megteszitek, akkor az Én Békémmel és Szeretetemmel árasztalak el benneteket. Csak akkor fogtok eltelni örömmel és boldogsággal. Csak akkor lesztek szabadok. Atyátok, A Legmagasságosabb Isten

5 ÜDVÖSSÉG ANYJA: EZEKHEZ AZ IMÁKHOZ, DRÁGA GYERMEKEIM, NAGY KEGYELMEK VANNAK TÁRSÍTVA (& 133., 134.) február 5. szerda, 15:27 Gyermekem, azoknak a lelkeknek, akik egyszer megismerték Fiamat, és elvándoroltak Tõle, sokkal nehezebb visszatérniük Hozzá, mint azoknak, akik sohasem ismerték Õt. Ha egyszer megtapasztaljátok Jézus Szeretetét, s aztán hátat fordítotok Neki, akkor az egy nagy ûrt hagy az életetekben. Semmi sem helyettesítheti valaha is Jelenlétét. Tehát, amikor egy lélek megpróbál visszatérni Hozzá bár Fiam mindig nagy Szeretettel és Türelemmel várja õket, ez a személy még mindig bizonytalan abban, hogy hogyan kell megnyitnia a szívét. Ha úgy érzitek, hogy elidegenedtetek Fiamtól, nem szabad félnetek soha attól, hogy hívjátok Õt. Nem szabad soha szégyenkeznetek amiatt, hogy a Színe elé kerüljetek, mert Õ Örökké Irgalmas és megbocsát minden bûnösnek, amikor egy bûnbánó lélek erre kéri Õt. Ha hívni szeretnétek Fiamat, akkor csak egyszerûen hívjátok Õt, hogy Irgalmába vigyen benneteket, és a többit bízzátok Rá. Íme, a Keresztes Imahadjárat egy különleges imája (133.) Hívó kiáltás, hogy visszatérjünk Istenhez Drága Jézus, bocsáss meg Nekem, egy elidegenedett léleknek, aki lemondott Rólad, mert vak voltam. Bocsáss meg nekem, hogy Szeretetedet haszontalan és értelmetlen dolgokkal cseréltem fel. Segíts nekem összeszednem bátorságomat, hogy Melletted járhassak, és hogy hálával fogadjam Szeretetedet és Irgalmadat. Segíts nekem, hogy Szentséges Szíved közelében maradjak, és soha ne vándoroljak el újból Tõled. Ámen. Azoknak, akik nem ismerik Fiamat, és akik azt szeretnék, hogy a Legmagasságosabb Isten Trónja elé kerüljenek, a Keresztes Imahadjárat ezen (134.) imáját kell imádkozniuk: Hogy higgyünk Isten Létezésében Ó, Legmagasságosabb Isten, segíts nekem, hogy hinni tudjak Létezésedben. Dobd félre minden kétségemet. Nyisd meg a szemem annak az életnek az Igazságára, amely ezt a földi életet követi, és vezess engem az Örök Élet felé vezetõ úton. Kérlek, engedd, hogy érezzem Jelenlétedet, és még a halálom elõtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát. Ámen. Ezekhez az imákhoz, drága gyermekeim, nagy Kegyelmek vannak társítva, és azoknak, akik ezeket imádkozzák, az Igazság megmutatatásra kerül, és a lelkük olyan nagy szeretettel fog eltelni, amilyet a Földön eddig még sohasem tapasztaltak. Aztán a lelkük megtisztul. Most menjetek abban a tudatban, hogy amikor közel vagytok Istenhez, akkor a nagy békesség Kegyelmével lesztek megáldva. Szeretett Édesanyátok Az Üdvösség Anyja ÜDVÖSSÉG ANYJA: AMIKOR FIAM PAPJAI SZÖRNYÛ SZORONGÁSSAL ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS VISSZAÉLÉSÉVEL FOGNAK SZEMBESÜLNI, HÍVNIUK KELL ENGEM február 6. csütörtök, 16:15 Gyermekem, amikor eljön annak az ideje, hogy Fiam papjai szörnyû szorongással és az igazságszolgáltatás visszaélésével fognak szembesülni, hívniuk kell Engem. Nekem megadatott a Kegyelem, hogy meg tudjam nekik adni a bátorságot, amelyre szükségük lesz, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Különösképpen a Katolikus Egyház papjaira utalok, mert õk többet fognak szenvedni, mint Isten bármelyik más szolgája. Amikor eljön az a nap, és felszólítják õket, hogy tegyenek le egy olyan esküt, amely megtagadja szeretett Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, akkor sohasem szabad kételkedniük azok valódi szándékában, akik ezt elvárják tõlük. Amikor arra kérik õket, hogy tagadják meg a Szent Eucharisztia valódi jelentését, és fogadjanak el egy új értelmezést, akkor tudni fogják, hogy ütött az óra. Ez lesz az a nap, amikor majd elkezdõdik a rothadás, és szemtanúi lesznek a templomok fedelei alatt omladozó falaknak mindenütt a világon. Azt szeretném, hogy minden pap, akinek szembe kell néznie ezzel a szomorú megpróbáltatással, imádkozza a Keresztes Imahadjárat ezen (135.) imáját, hogy megvédje az Igazságot. Ó, Üdvösségnek Szeretett Anyja, segíts nekem a szükség pillanatában. Imádkozz, hogy legyek megáldva azokkal az Ajándékokkal, melyeket a Szentlélek Ereje áraszt ki méltatlan lelkemre, hogy mindenkor képes legyek megvédeni az Igazságot. Támogass engem minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor majd azt kérik tõlem, hogy tagadjam meg az Igazságot, Isten Igéjét és a Legszentebb Eucharisztiát. Segíts nekem, hogy felhasználván a kapott Kegyelmeket, megingathatatlan legyek a Sátán gonoszságaival szemben és mindazokkal a szegény lelkekkel szemben, akiket õ arra használ fel, hogy bemocskolja Fiadat,

6 Jézus Krisztust. Segíts nekem a szükség órájában. A lelkek érdekében add meg nekem azt a bátorságot, hogy Isten minden gyermeke számára kiszolgáltassam a Szentségeket, amikor talán Isten ellenségei megtiltják azt nekem. Ámen. Amikor ezek az idõk kezdetüket veszik, akkor készen kell állnotok, hogy továbbra is folytassátok Isten Munkáját, lendülettel és méltósággal hordozzátok Keresztjét a saját és Isten minden gyermeke lelkének az érdekében. Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja ÜDVÖSSÉG ANYJA: SOKAN AZT FOGJÁK HINNI, HOGY AZ ANTIKRISZTUS EGY NAGYON SZENT EMBER február 7. péntek, 15:50 Gyermekem, ha Fiam, Jézus Krisztus a Földön járna, ebben az idõben Õt újból meggyilkolnák. Egyetlen hivatalos személy sem ismerné el Õt Egyházában. Nevetség tárgyává tennék, aztán félnének Tõle, és annyira megvetnék, hogy éppen úgy, mint annakidején Keresztre feszítenék. Ez alkalommal Fiam kizárólag Lélekben fog eljönni, és Atyám Parancsára nem fog emberként, testi formában megjelenni a Földön. Arra sürgetlek benneteket, hogy ezt az Üzenetet tegyétek világossá mindenki számára, mert sokan fognak jönni az Õ Nevében, de egy közülük prominens személlyé fog emelkedik, és azt fogja mondani, hogy õ az Én Fiam, azonban ez egy hazugság lesz. Az antikrisztus fel fog emelkedni, és olyan erõteljessé fog válni, hogy az arcképét mindenütt látni lehet majd. Szobrokat fognak emelni az õ képmására és az arcképe folyamatosan meg fog jelenni világszerte a televízió képernyõjén. A legnagyobb hatalommal rendelkezõ politikai vezetõk meg fogják õt tapsolni, de mindez nem fog megtörténni addig, amíg õt nyilvánosan nem üdvözlik, és a hamis próféta jóvá nem hagyja, hogy az emberiségre tett befolyását valóban gyakorolni tudja. Ha most Fiam újból ismertté tenné Magát testben, és figyelmet parancsolna, elpusztítanák. Azonban az antikrisztust üdvözölni fogják a világban, és össze fogják téveszteni Jézus Krisztussal. A Biblia minden szavát, mely Fiam Második Eljövetelére vonatkozik, meg fogják változtatni, és el fogják ferdíteni, csakhogy meggyõzzék a világot, hogy az most szemtanúja a visszatérõ Jézus Krisztusnak. Fiam ellenségeit, akik mindenhol elvegyülnek az Õ ártatlan szolgáival Fiam Egyházában, súlyos megtévesztésbe fogják vezetni. Vezetõik át fogják ölelni az antikrisztust, és arra fogják ösztönözni a lelkeket, hogy bálványozzák õt. Befolyása sokakat meg fog rémíteni, akik továbbra is hûségesek maradnak Istenhez, és éppen ezért fontos, hogy védjétek a lelketeket az õ hipnotikus vonzerejével szemben. Az Üdvösség Érme, ha azt magatokon hordjátok, védelemben fog részesíteni benneteket a többi megígért Kegyelmekkel együtt -, az antikrisztus erejével szemben. Félreértés ne essék, az antikrisztus sokakat le fog nyûgözni, és úgy fogják õt tekinteni, mint minden idõk legerõsebb, legnépszerûbb, legkarizmatikusabb és legbefolyásosabb vezetõjét. Sokan azt fogják hinni, hogy az antikrisztus egy nagyon szent ember, és a Fiam Egyházával való összeköttetései által, emberek milliói lesznek hívei annak, amit õk Igazságnak fognak hinni. Ez a látszólagos szentség, örömkönnyeket fog csalni mindazok szemébe, akiknek eddigi életük során nem volt bizalmuk, és nem is hittek Istenben. Õk ezt az embert dicsérettel fogják elhalmozni, és lelkük megmentését az õ érdemének fogják tulajdonítani. Mindenekelõtt az antikrisztust egy nagy vezérnek fogják tekinteni, aki egy megnyerõ, elbûvölõ és szeretetreméltó vonzóerõvel rendelkezik. Aztán idõvel elkezdi bemutatni gyógyító erejét, és sok ember fog jelentkezni, akik tanúsítani fogják, hogy általa gyógyultak meg. S aztán sokan azt is fogják állítani, hogy csodáknak voltak a szemtanúi az õ jelenlétében. Aztán egy sor hamis jelenés fog mindenhol nyilvánosságra kerülni, melynek során egy kép lesz látható a Szentlélek jelérõl. A média egy istenhez hasonlatos képet fog alkotni róla és csak nagyon kevesen mernek majd nyilvánosan szemrehányást tenni neki. Mivel õ sok nyelv ismeretével rendelkezik, ezért nagyon rövid idõn belül milliókat fog elbolondítani. Aztán elkezdõdnek a pletykák, hogy Jézus Krisztus eljött egy második alkalommal is. Ezeket a kósza híreket azok fogják táplálni, hazugságokat terjesztvén, akik fáradhatatlanul az antikrisztusnak dolgoznak, míg végül Fiammal fogják õt összetéveszteni. Mindezek az események most túlzásként hangzanak, de amikor ki fognak bontakozni elõtettek, természetes eseménysorozatnak fognak tûnni, amelyek sokakat lelkesíteni fognak. Aztán, mint minden gonosz hamisság, amit a Sátán a sátáni rituálékon keresztül fordítva mutat be a világnak, az antikrisztust látni lehet majd, amint felmegy a Mennybe. Fiamat, az Õ visszajövetelekor, látni lehet majd, amint a felhõkön leereszkedik, éppen úgy, ahogyan azt megígérte ami pontosan a Mennybe való felemelkedésének az ellenkezõje. Aztán az antikrisztus és mindazok, akik szolgai módon imádták õt, a tüzes tóba lesznek vetve és a béke a tietek lesz, drága gyermekeim. Mert mindazok, akik hûségesek maradnak az Igazsághoz, egy szempillantás alatt elragadtatnak az Új Paradicsomba, amikor az Ég és a Föld eggyé válik. Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja

7 SOHA NEM FOGOM FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNI AZOKAT, AKIK MAGÁNYOSAK, SZOMORÚAK, FÉLNEK, VAGY BIZONYTALANOK ABBAN, HOGY ISTEN LÉTEZIK-E VAGY SEM február 7. péntek, 23:38 Drága szeretett leányom, miközben az Üzenetek terjednek, és felélesztik a szükségét annak, hogy sok embert arra bátorítsanak, hogy Hozzám forduljanak, sok csodáról lehet majd tanúskodni. A hitetlenek, más hitfelekezethez tartozók és azok, akik bûnös életük miatt elvágták magukat Tõlem, meg fognak térni. Ezt megígérem nektek. A csukott szemû embernek a szemei meg fognak nyílni. Azok, akiknek a szívükben gyûlölet van, örömkönnyeket fognak sírni, amikor terhük súlyától meg fognak szabadulni. Az az ember, aki egyáltalán nem ismer Engem, fel fog ismerni. Oly sokan jönnek majd, és hívni fognak Engem, és sokan fogják érezni a Szentlélek Jelenlétét, amikor végre elfogadják azon közbelépésemet, hogy minden bajtól megmentsem a lelküket. Leányom, nyugtasd meg mindazokat, akik szomorúak a miatt, ahogyan Létezésemet ma a világban tagadják. Mondd el nekik, hogy bár minden Nyomom el fog tûnni, Isten Kegyelmével továbbra is meg fogom világítani azok lelkét, akik hívnak Engem. Soha nem fogom elhagyni az enyéimet. Soha nem fogom figyelmen kívül hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak, félnek, vagy bizonytalanok abban, hogy Isten Létezik-e vagy sem. Azáltal, hogy egyszerûen félreteszik büszkeségüket és kérnek egy jelet Jelenlétemrõl, Én válaszolni fogok nekik. Még soha eddig nem avatkoztam be ilyen nagymértékben, mint ahogyan azt most teszem. És mert az a Vágyam, hogy megmentsem az egész emberiséget, mostantól azok szívébe fogok belehasítani, akik eddig megtagadtak Engem, feltéve, ha hívnak, és amikor hívnak Engem. Várom a válaszotokat. Már alig várom azt a szeretetet és örömet, amellyel a megbékélés pillanatában el fogom tölteni a szíveteket és a lelketeket, mert ez a megtérésetek édessége. Ez lesz az az idõ, amikor kinyitjátok a lelketeket, és lehetõvé teszitek, hogy Isten Fénye elhozza számotokra a legnagyobb Ajándékot, amelyet el sem tudnátok képzelni: Az Örök Élet Ajándékát. ÜDVÖSSÉG ANYJA: ATYÁM MEG FOGJA RÁZNI A VILÁGOT, ÚGY FIZIKAILAG, MINT LELKILEG február 8. szombat, 16:00 Drága gyermekem, ahogy a Szentlélek, Isten Ajándéka, leszállt Fiam apostolaira, úgy fog kiáradni ezekben az idõkben mindazokra, akik szeretik Fiamat. Atyámnak sok terve van, amelyeket meg fog valósítani, hogy megmentse minden egyes gyermekét. Ezek a tervek számos csodás eseményt foglalnak magukba, beleértve a különleges Kegyelmi kiáradást, azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyek ezeken az Üzeneteken keresztül adatnak, és még sok más egyéb beavatkozást, hogy Isten gyermekei ne tévedjenek el, rossz utat követvén. Néhány ezekbõl a beavatkozásokból ökológiai büntetések formájában fog megnyilvánulni. Amikor ezek rendszeressé válnak, az ember többé már nem mondhatja, hogy az áradások, a földrengések, a szökõárak, a vulkánkitörések és a hurrikánok azért történnek, mert az ember elhanyagolja a Földet. A Föld Isten irányítása alatt van, mert azt Õ teremtette. Õ fog dönteni a sorsáról senki más, mert az Övé minden Hatalom. Atyám meg fogja rázni a világot, úgy fizikailag, mint pedig lelkileg, miközben a gonosz tervei és cselekedetei minden nemzetben virágzanak. Minden Isten ellen elkövetett megszentségtelenítést az Õ megtorlásai fogják követni, amelyek elviselhetetlen fenyítést fognak elõidézni. Atyám heves küzdelmet fog folytatni az ember bûne ellen; az embernek sohasem szabad alábecsülnie Isten Hatalmát. Isten Szeretetét sohasem szabad magától értetõdõnek tekinteni. Õt sosem szabad gyengének tekinteni, csak azért, mert gyermekei iránti Szeretete kifürkészhetetlen. Az Õ Irgalma nagy, és mindazok, akik szeretik Istent, a megpróbáltatások alatt meg lesznek kímélve, amelyek azért szabadulnak az emberiségre, mert a hamis istenek és az emberiség megszállottsága javára félredobták Istent. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert minden megjövendölt dolog Fiam Második Eljövetelének elõkészítésében most fog elkezdõdni. Az események lefolyása gyors lesz, és a Sátán hadserege olyan kimért léptekkel fogja megrohamozni Fiam Egyházát, hogy azt csak kevesen fogják észrevenni. Ezután pedig már semmivel sem fognak törõdni, mert nem sokkal késõbb már olyan sokan lesznek megtévesztve, és oly sokan lesznek a karmaik között, hogy valódi szándékaikat többé már nem kell rejtegetniük. Nektek, drága gyermekeim, most fel kell készülnötök, maradjatok nyugodtak, tegyetek meg mindent, amire utasítást kaptatok, és imádkozzatok. Maradjatok együtt. Vigyétek el az Igazságot más lelkekhez is; imádkozzatok kitartóan azok megtéréséért, akik nem hisznek Istenben, és mindazokért, akik megsértik Fiam, Jézus Krisztus emlékét. Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja

8 ISTEN, AZ ATYA: NINCS SEMMI, AMIT ÉN NE TENNÉK MEG GYERMEKEIMÉRT. NEM LÉTEZIK OLYAN NAGY ÁLDOZAT február 9. vasárnap, 19:00 Drága leányom, nincs semmi, amit Én ne tennék meg gyermekeimért. Nem létezik olyan nagy áldozat. Én lealacsonyítom Magam, hogy Szívemet a lábaik elé tehessem, viszont õk továbbra is taposni fognak azon. Megalázom Magam, hogy ezen Üzenetek által hívjam õket, õk viszont kigúnyolnak és megvetnek Engem. Megengedtem nekik, hogy megostorozzák és megöljék Fiamat, és õk alábecsülték azt a Nagy Áldozatot, amit értük hoztam, hogy életet adjak nekik és megszabadítsam õket a gonosz rabszolgaságából. Könyörögtem hozzájuk, hogy változtassák meg útjaikat, és õk figyelmen kívül hagytak Engem. Kiválasztott lelkeket küldtem hozzájuk, hogy beszéljenek velük és hirdessék Igémet, és õk az arcukba köptek. Büntetéseket küldtem rájuk, de õk nem tanultak azokból. Ehelyett azt állították, hogy azok csupán a sors iróniái voltak, és nem volt semmi közük Hozzám. Elküldtem nekik Szeretetemet a látnokoknak, a szenteknek és a prófétáknak adott csodás Ajándékok által, és csak néhányan éltek azokkal. Most jól jegyezzétek meg Szavaimat: Az Igazság Könyve a legnagyobb Ajándék, amelyet Én adtam a világnak azóta, hogy megváltásotokra elküldtem egyetlen Fiamat. Én rátok hagyom most ezt az értékes Ajándékot, hogy megnyissa a szíveteket, hogy kiszabadítsa lelketeket a gonosz kísértéseinek a fogságából, és hogy segítsen felkészíteni benneteket Királyságomra. Az Én Erõteljes Beavatkozásom ez alkalommal azt jelenti, hogy az a sebesség, amellyel és ahogyan mától fogva Szavam terjedni fog, sokakat meg fog döbbenti, és meg fog lepni. Amikor minden nyelven beszélni halljátok Szavamat ott, ahol az emberi kéznek csak kevés szervezésben van része, akkor ezzel bizonyítékot fogtok kapni a Szentlélek erejérõl. Gondoskodni fogok arról, hogy Munkám továbbra is fennálljon. Át fogok lépni mindazokon, akik megpróbálják megállítani Kezemet. Félre fogom tolni azokat, akiket a gonosz szelleme vezet, és elfojtom szánalmas hangjukat. Egyetlen kézmozdulattal elhallgattatom azokat, akik megpróbálnak megállítani Engem, mikor Én csupán csak arra vágyom, hogy megmentsek minden egyes lelket. Eltökélt szándékom, hogy nem engedem meg, hogy ezt a Munkát figyelmen kívül hagyják, mert ha Én egyszer ilyen Hatalmat adok egy Küldetésnek, mint ennek, akkor biztosak lehettek abban, hogy az ember hatalma semmi ehhez képest. Legyetek nyugodtak, drága gyermekek, és bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban. Az Én Szeretetem olyan nagy, hogy azt nem lehet meggyengíteni, független attól, hogy milyen súlyosan vétkeztek. Megengedem ezeket a megpróbáltatásokat, gyötrelmeket és azokat a gonosz terveket, hogy Fiam Nyomát eltöröljék, de csak egy rövid idõre. Soha ne féljetek a Terveimtõl, mert azoknak céljuk van, éspedig az, hogy eltöröljön minden gonoszságot, és Szent Akaratomnak megfelelõen elhozza mindnyájatoknak a Dicsõséges életet. Sok mindennek örülhettek. Csak annyit kérek, hogy imádkozzatok, és kövessétek mindazt, amit ebben az idõben ezen a Szent Küldetésemen keresztül adtam nektek, hogy egy végleges és felbecsülhetetlen Ajándékot hozzon mindnyájatok számára, amelyet nektek teremtettem az Új Égben és az Új Földön: az Új Paradicsomot, ugyanolyat, mint amilyen akkor volt, amikor Ádámot és Évát megteremtettem. Amikor gyengének és sebezhetõnek érzitek magatokat, mindig gondoljatok a Szeretetemre, amelyet mindnyájatok iránt érzek, mert az olyan nagy, hogy meghaladja felfogóképességeteket. Szeretett Atyátok, A Legmagasságosabb Isten NEM TUDJÁTOK, HOGY MÁSODIK ELJÖVETELEM MEGTÖRTÉNTE UTÁN A LELKETEK ÖRÖKKÉ LÉTEZNI FOG? február 10. hétfõ, 15:43 Drága szeretett leányom, az Én Idõm közel van, és a Mennyország már készül a nagy lakomára, amikor az Ég a Földdel egyesül, hogy eggyé váljon. Számos elõkészület van most folyamatban, és szeretett Atyám azt tervezi, hogy sok Ajándékot hozzon azok számára, akik Õt nem ismerik. Az angyalok és szentek mind egyesültek, hogy minden lélekért imádkozzanak, abban a reményben, hogy minden ember megkaphassa az Igazságot, különösen azok, akiknek nincs tudomásuk a Mennyország és a Pokol létezésérõl. Amikor Isten Igéje bemutatásra kerül a lelkek számára, akkor azt õk nem mindig fogadják szívesen. Ehelyett kerülik az Igét, holott számukra az Ige üdvösségük egyetlen eszköze. Miért olyan makacs az ember, és miért feltett szándéka, hogy csak abban higgyen, amiben akar, és ami az õ saját önzõ énjét kielégíti? Miért nem sikerül az embernek felismernie az összefüggést az életében elkövetett bûn és az elégedetlenség érzése között, amelyet éppen azért érez, mert nem tudja elfogadni, hogy õ egy semmi? Egyedül csak Atyám Szeretetének köszönhetõ, amelyet a világ és minden gyermeke iránt érez, hogy az ember egészségessé válása érdekében oly sok esélyt kapott. Mégis õ inkább

9 csak egy fél életet élne, ahol Isten az õ életének csak egyes részeiben kapna helyet, és csak ott, ahol az embernek megfelel. Én, Jézus Krisztus, rövidesen meg fogom nyitni azoknak az elméjét, akik ezekben az Üzenetekben nem ismerik fel Isten Szavát. Én meg fogom érinteni, és az Igazság utáni vággyal fogom eltölteni a szívüket. Ha a hamisságok bemutatása miatt tele vagytok tévedésekkel, és a bûnt illetõen, ahogyan azt Isten látja, hazugságokkal etetnek benneteket, akkor Én korlátként fogok állni mellettetek, hogy megvédjelek titeket. Sokakat zavarba fogok ejteni, mert Én egykönnyen nem adom fel, amikor az ember figyelmen kívül hagyja a Szentlélek Ajándékát. Olyan leszek, mint tüske az oldalatokban, mint az alkohol égetõ érzése, amit nyílt sebre öntenek. Csak nagyon kevesen lesznek képesek figyelmen kívül hagyni Engem, de nem mindenki fogja elfogadni Végsõ Ajándékomat az Örök Élet Ajándékát. Sajnos, sokan el fogják utasítani Végsõ Hívásomat, és helyette õk a fenevadat fogják követni, és ez azt jelenti, hogy örökre el fognak veszni. Nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után a lelketek örökké létezni fog? Nektek majd választanotok kell: vagy a Velem való Örök Élet, vagy az ördöggel való örök kárhozat. Középút nincs. Minden ember a döntésének megfelelõ utat fogja választani VÉGÜL ATYÁM SZÖVETSÉGÉNEK BIZONYÍTÉKA MEG LESZ MUTATVA A ZSIDÓKNAK február 11. kedd, 23:41 Drága szeretett leányom, milyen nagyméretû lett ez a Küldetés és milyen gyorsan fog az fejlõdni, mialatt elõkészítem az Én Idõm eljövetelét. Elkezdtem a következõ tervet, hogy Isten minden gyermeke tudomást szerezzen arról a nagyszerû új világról, ami rájuk vár, és ez a felkészítés szakaszonként fog végbemenni. Az elsõ szakasz a megtisztulás. Ez szakadásokat, éghajlati változásokat, zavargásokat és rettenetes hitehagyást fog jelenteni, amelyek majd végigsöpörnek a Földön. Mindezek egyazon idõben fognak végbemenni. Aztán Egyházam el fog esni, és csak a Maradék fog az Igazság mellett kitartani, és Szent Szavamról tanúskodni. Én össze fogom gyûjteni az embereket a világ minden szegletébõl elsõsorban a Keresztényeket. Aztán a többieket is Magamhoz fogom vonzani. Végül, Atyám Szövetségének bizonyítéka meg lesz mutatva a zsidóknak, s aztán, ahogy az meg volt jövendölve, õk el fognak vitetni Isten Királyságába. Sok más hang nyomja el most az Én Hangomat, de mégis az Én hangom lesz az, mely fel fogja kelteni a figyelmet, mert az Én Nyelvem olyan, mint a kard, és a Jelenlétem, mint a cikázó villám. Amikor Én érezhetõvé teszem Jelenlétemet, akkor az a legalázatosabb tartózkodási helyeken fog megtörténni, és a kedves lelkek között lesz megosztva gyengéden, valamint körültekintõen. Elsõ alkalommal fogom megismertetni Jelenlétemet a pogányok körében, akik kérdezõsködni fognak a jövõjük felõl, ami az örökkévalóságot illeti, és elkezdik megnyitni Számomra a szívüket. Mint látjátok, egy lélek sem fog megérintetlen maradni. Néhányan nem fognak Engem üdvözölni, de tudni fogják, hogy itt Vagyok. Az az Idõ, amikor a Szentlélek Ereje által érezhetõvé teszem Jelenlétemet, nagyon közel van. Arra vágyom, hogy megbékéljetek lelketekkel Színem elõtt, és hogy felkészülve fogadjatok Engem, mivel ti nem fogjátok ismerni annak sem az idejét, sem pedig az óráját. Egyetlen dolgot akarok mondani nektek: hogy ez hirtelen lesz. Szeretett 1049 ÜDVÖSSÉG ANYJA: HAMAROSAN AZ ÜDVÖZLÉGY MÁRIA NEM LESZ HALLHATÓ SEM FIAM EGYHÁZÁN BELÜL, SEM PEDIG AZON KÍVÜL február 12. szerda, 22:45 Gyermekem, ahogyan Fiam Képét, Szavát és azon Ígéretét, hogy újra eljön, figyelmen kívül fogják hagyni, majd pedig gyökerestül ki fogják tépni, hasonlóképpen fog történni minden olyan hivatkozással, ami Velem, szeretett Édesanyátokkal kapcsolatos. Hamarosan az Üdvözlégy Mária imádság nem lesz hallható sem Fiam Egyházán belül, sem pedig azon kívül. Gyakori rosszallással kell számolniuk azoknak, akik szent Kegyhelyeimet látogatják, és a Máriás csoportokat, különbözõ okokra hivatkozva minden ok nélkül kritizálni fogják. Nem fognak meghallani semmilyen elismerési javaslatot, amely az Én, a Boldogságos Szûz Mária, Isten Anyja jelenéseim hitelességét érinti. Fiam földi Egyházának újonnan átszervezett burka hamarosan el fog ítélni minden Rám vonatkozó hivatkozást. Az újonnan kinevezett kormányrendszer, amely a jövõben kerül bevezetésre, sok templomban véget fog vetni a Nekem címzett Ájtatosságoknak. Teljesen feledésbe fogok merülni, s aztán azok fognak megvetni Engem, akik

10 azt állítják, hogy az új, modern, mindent magába foglaló egyházat képviselik, amely kevés hasonlóságot fog mutatni azzal a Sziklára épített Egyházzal szemben, amelyet Fiam szeretett Apostola, Péter hozott létre. Amikor azt látjátok, hogy minden Velem, az Isten Szent Anyjával kapcsolatos tisztelettel ilyen módon bánnak, kérlek benneteket, hogy legyetek tudatában annak a ténynek, hogy ezek az új szabályok a gonosz parancsára történnek. A gonosz amennyire megvet Engem, annyira fél is Tõlem. Tudja, hogy a lelkek Irántam tanúsított tisztelete sakkban tartja az õ gonosz útjait, és a Legszentebb Rózsafüzér imádkozása megostorozza és tehetetlenné teszi õt. Ezekkel az eljövendõ napokkal azoknak kell majd szembenézniük, akik szeretnek Engem, és annak is el fog jönni az ideje, amikor az Egyház és a Kegyhelyeim közötti kapcsolatot el fogják vágni. Amikor ez megtörténik, akkor tudnotok kell, hogy ez azért van, hogy Isten gyermekeit elszakítsák az Én befolyásomtól, amelyre abban az idõben nagy szükség lesz, hiszen Én éppen azért vagyok, hogy segítsek Fiamhoz vonzani benneteket. Az Én szerepem az, hogy felkészítselek benneteket Fiam Második Eljövetelének Nagy Napjára. Továbbra is szándékomban áll hívni benneteket, amíg az a Nap el nem érkezik. Én csupán csak arra vágyom, hogy lelkeket vigyek Fiam elé, hogy Õ Örök Üdvösséget adhasson nekik. Mindez a lelkek üdvösségérõl szól, de a gonosz minden erõfeszítést meg fog tenni arra, hogy megakadályozza ennek megvalósulását. Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja 1050 ÖK CSAK SZÁJHÕSKÖDNEK AZZAL KAPCSOLATBAN, AMIT MÁSODIK ELJÖVETELEM JELENT február 12. szerda, 23:00 Drága szeretett leányom, mit gondolt az ember, hogy Én meddig várnék azzal, hogy Második Eljövetelem elõtt újból kommunikáljak vele? Vajon azt hitte, hogy az azt megelõzõ évben, vagy az elõtte való hónapban tenném? Vagy egy héttel azelõtt? Vagy talán azt gondolta, hogy Én nem figyelmeztettem volna õt egyáltalán? Születésem elõtt a világnak meg volt ígérve a Messiás. Atyám a próféták által szólt, hogy az emberiség reményt, bölcsességet kaphasson és azt a Kegyelmet, hogy fogadja el Isten Igéjét, és így, készen álljon érkezésemre. Vajon meghallgatták? Sokan megtették, és készültek az Én Idõmre. De sajnos, amikor Én megszülettem, nem voltak felkészülve. Aztán Keresztelõ Szent János átadta nekik az Igét és figyelmeztette õket, hogy készüljenek fel. Vajon készen álltak? Nem, mert nem hittek neki. És mégis sokan megmenekültek, mert Kereszthalálom által amelyet az váltott ki, hogy elutasítottak Engem, megváltottam õket Atyám Szemében. Akkor nagyon sokan harcoltak Küldetésem ellen, de ennek ellenére mégis nagyon sokan követtek Engem. Atyám minden gyermeke iránti Szeretetének köszönhetõ, hogy a világ most újból felkészítés alatt áll. Ezúttal ez sokkal nehezebb lesz. Mert a Velem kapcsolatos minden tudásuk ellenére, õk még mindig nem hajlandók elfogadni, hogy Isten beavatkozik, és prófétája által készíti fel õket. Minél jobban eltávolodnak Istentõl, annál kevesebbet tudnak meg Ígéreteimrõl. Õk csak szájhõsködnek azzal kapcsolatban, amit Második Eljövetelem jelent, mert valójában sokan közülük egyáltalán semmit sem tudnak arról. Ezúttal nem sok választásuk marad, azon kívül, hogy felismerjék a jeleket, amelyekrõl tanúskodni fognak, mivel Én most fel fogom tárni számukra az összeset. Amikor Én azt mondom, hogy valami meg fog történni, és az bekövetkezik, õk még ennek ellenére is tagadni fogják, hogy a próféciák az Ajkammal kimondott Szó által származnak. Amikor látják, hogy a Föld megbillen, megrázkódik, és egyéb büntetések szakadnak rájuk, õk továbbra is azzal fognak érvelni, hogy ennek tudományos oka van. Amikor a nagy hitehagyás beborítja a Földet, és szétzúzza a Kereszténységet a pogányság javára, vajon akkor is azt fogják mondani, hogy ez egy jó dolog? A válasz: igen. Így tehát, mivel nagyon sokan vannak olyanok, akik egyre kevésbé tisztelik Jelenlétemet, milyen esélye van a világnak, hogy szembeszálljon a Sátánnal? Ez az oka annak, hogy most Atyám felkészít benneteket, hiszen Õ sohasem adja fel, amikor az Õ Nagy Irgalmasságára készíti fel gyermekeit. Az emberiség felkészítése folytatódni fog, és a világ meg fogja kapni az Igazságot annak érdekében, hogy megmentse az embert a végsõ pusztulástól. Az Én Idõm közel van, és az egész emberiségnek idõt kell szánnia, ami a lelkük felkészítéséhez szükséges. Az idõt sohasem szabad eltékozolni akkor, amikor az Én fogadásomra készültök. Nektek sohasem szabad elutasítanotok Isten szavát, amelyet Õ prófétájának ad. Ha ezt megteszitek, akkor Arcul üttök Engem, at. Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus ÜDVÖSSÉG ANYJA: EZ AZ AZ IDÖ, AMIKOR A LELKEKNEK A TISZTÍTÓTÛZ FÁJDALMÁT KELL ELVISELNIÜK A FÖLDÖN február 13. csütörtök, 14:43 Édes gyermekem, miért aggódsz a nehézségek miatt, amelyekkel nap, mint nap szembe kell nézned e Küldetés

11 során? Nem tudod, hogy minden Hatalom Atyám, a Legmagasságosabb Isten Kezében van? Most, amikor az emberiség a végsõ megtisztulás fájdalmait szenvedi, ami lehet, hogy nem egy kellemes dolog, de e nélkül a lelkek nem tisztulnának meg. Ez az az idõ, amikor a lelkeknek a Tisztítótûz fájdalmait kell elviselniük a Földön. Csak azok léphetnek be az Új Paradicsomba amely Isten Királysága-, akik tiszták és a lelkük makulátlan. Tehát ahelyett, hogy félnétek, arra buzdítlak benneteket, hogy fogadjátok el Istennek a világba való Beavatkozását. Törõdjetek bele abba, aminek lennie kell, aminek meg kell történnie és minden olyan közbelépésbe, amelyekre azért van szükség, hogy megvédjenek mindnyájatokat a gonoszságtól és az igazságtalanságoktól, amelyeket azok fognak okozni az emberi nemnek, akik csak önmagukhoz, és akik a Sátán ügynökeihez hûségesek. Fiamnak a vágya, hogy mindenekelõtt azokat a lelkeket egyesítse, akik nem hisznek Istenben. Fiam tudja, hogy azok, akik szeretik Istent, de nem képesek Õt elfogadni, idõvel Hozzá fognak fordulni. Õ bízik azokban, akik Õt valóban szeretik, de mégis elutasítják ezen Üzenetek által történõ Beavatkozását, hogy õk szintén futva fognak majd Hozzá jönni. Azokért aggódik a legjobban, akik nem ismerik Õt, és akik visszautasítják az Õ Kilétének elfogadását. Tehát mindig emlékezzetek arra, hogy ezek az elveszett lelkek lesznek az elsõk, akikre Fiam a legjobban vágyik. Ezek azok az emberek, akik Õt a legjobban megsebzik, akik szörnyû fájdalmat és szenvedést okoznak Neki, és akikért Vérkönnyeket hullatván a Getszemáni kertben szörnyen gyötrõdött. Büntetések küldetnek, és nem csupán, mint büntetés az emberiség bûnei miatt, hanem mint eszközök is, hogy az emberiséget magához térítse, és az alázatban térdre kényszerítse. Csak egy olyan megtisztulási folyamat által tud az ember alkalmassá válni arra, hogy megállhasson Isten Színe elõtt, amikor õt megfosztják majd gõgjétõl, a saját nagyszerûségébe vetett hitétõl és attól a tévhittõl, hogy az õ ereje nagyobb, mint az Istené. Ha egy személy halálos bûn állapotában van, és nem hajlandó megbánni bûneit, akkor õ soha nem lesz képes ellenállni az Isten Fénye okozta fájdalomnak. Tehát, hogy Isten beavatkozik, az egy Irgalmas cselekedet, hogy felkészítse ezeket a lelkeket, hogy õk is osztozhassanak Isten Dicsõségében. Isten Szeretetének és Nagylelkûségének köszönhetõ, hogy megengedi ezeket a nehéz idõket, amelyek már elkezdõdtek. Mindezt nem csupán azért teszi, hogy gonoszságukért megbüntesse gyermekeit, hanem, hogy biztosítsa számukra azt, hogy méltók legyenek az Örök Életre. Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja SZENVEDJETEK CSENDBEN, AMIKOR GYÖTÖRNEK BENNETEKET, AMIKOR A KEGYETLENSÉG KÜLÖNBÖZÕ ALJAS FORMÁITÓL SZENVEDTEK, AMIKOR RÁGALMAZNAK, ÓCSÁROLNAK, VAGY PEDIG AZ ÉN NEVEMBEN KIGÚNYOLNAK BENNETEKET február 14. péntek, 22:00 Drága szeretett leányom, amikor egy ember azt mondja, hogy jártas a tudományokban, akkor annak érdekében, hogy ezt elhiggyétek neki, be kell azt bizonyítania. Amikor egy tanár azt mondja, hogy õ sok dolgot ismer, ti onnan fogjátok megtudni, hogy õ mennyire jó tanár, ha tanulni tudtok tõle. Amikor az Isten embere azt mondja, hogy mindent tud Istenrõl, akkor õ át tudja adni nektek ezt az ismeretet, és ez által ti a tudás birtokába juttok. De amikor az Isten embere azt mondja, hogy õt megihlette a Szentlélek, akkor ti õt egyedül az általa termett gyümölcsökrõl fogjátok felismerni, nem pedig az átadott tudásról. Amikor a Szentlélek Munkálkodik, akkor az bõséges gyümölcsöt fog teremni, mely a következõképpen fog megmutatkozni: azok az emberek, akiket a Szentlélek vonz, közelebb fognak kerülni Istenhez. Õk nagyobb intenzitással fognak szeretni másokat, mint azelõtt. Meg fogják osztani másokkal a szeretetüket. Aztán több idõt akarnak majd imában tölteni, fõleg akkor, amikor mások lelkéért fognak imádkozni, nem pedig a saját szándékaikra. Isten Szeretete mélyebbé és sokkal személyesebbé fog válni. És mivel lehetõvé teszik a Szentléleknek, hogy kiáradjon rájuk, sürgõs szükségét fogják érezni annak, hogy teljesen átadják magukat Isten Akaratának. Azok, akiket a Szentlélek megihlet, nem fognak gyûlöletet mutatni azok iránt, akik õket megvetik. Ehelyett törekedni fognak arra, hogy imáikkal Hozzám könyörögjenek, hogy mentsem meg azt a lelket. Isten Szeretete egyedül csak a Szentlélek Ereje által tud behatolni a lélekbe. A lélek állandó békét és nyugalmat fog érezni a szenvedés ellenére, amelyet elkerülhetetlenül el kell viselnie, minél közelebb kerül Hozzám, Jézusához. Én nem osztom meg az embereket. Az áldottakat Szentséges Szívemhez vonzom azokat, akik elegendõ szeretettel rendelkeznek, mely szeretet az Isten iránti alázat mély érzésébõl születik. Ha egyszer beköltöztek Hozzám, akkor az õ egyetlen vágyuk, hogy lelkeket hozzanak Nekem. Amikor õk Velem egyesülvén, valóban az Enyéim lettek, akkor õk a gyûlölet tárgyává fognak válni. Az irántuk tanúsított gyûlölettel nem sokat fognak törõdni, mert ha elég erõs a szeretetük Irántam, akkor nem fognak elhagyni Engem. Talán idõrõl idõre el fognak esni, mivel a sanyargatás célpontjai lesznek. Érezni fogják az elutasítás fájdalmát, amint azt Én érzem. Ki fogják õket gúnyolni, meg fogják õket fenyíteni, és bolondnak fogják õket nevezni, ahogyan azt Velem is tették. Õk egy súlyos tehernek fogják érezni azt a módot, ahogyan ki fogják õket közösíteni éppen úgy, ahogyan az Velem is történt. A Szentlélektõl kapott tudásukkal és bölcsességükkel gonoszul szembe fognak szállni, és mégis, amit õk az Én Nevemben mondanak, belevésõdik majd mindazok emlékezetébe, akikkel kapcsolatba kerülnek. Tehát, szeretett tanítványaim, gondoljatok Rám, mivel Én köztetek járok. Lehet, hogy nem láttok Engem, nem tudtok

12 megérinteni, vagy Arcom Fényébe nézni, de tudnotok kell, hogy Én veletek vagyok, ahogyan szeretett apostolaimmal is voltam, amikor a Földön jártam. Én nem az intelligenseket, a nagy tudással rendelkezõket vagy a társadalom által elismert személyeket kutatom fel bár Én tárt karokkal fogadom és megölelem õket is, mint Isten minden gyermekét. Én nem keresem a tanultak, a köztetek lévõ magas rangúak, az egyházak és országaitok vezetõinek a jóváhagyását. Én nem keresem a jóváhagyás pecsétjét, amelyre az ember oly hevesen vágyik. Ehelyett Én a szelídeket, az alázatosakat keresem fel és azokat, akik a saját igényeiken túl, mások jólétével törõdnek. Ezek azok a lelkek, akiket az Én Kezem áldott meg. Az Én Szeretetemet tükrözi vissza a mások iránti szeretetük. Õk úgy fogadják el a szenvedést, mint Én, és annak kevés jelentõsége van a számukra. Ezek az emberek a Kereszténység gerincét képezik, és a Szentlélek gyökeret eresztett a lelkükbe Isten minden gyermeke javára. Nem szabad soha szégyenkeznetek a Szentlélek Ajándéka miatt. Szenvedjetek csendben, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség különbözõ aljas formáitól szenvedtek, amikor rágalmaznak, ócsárolnak, vagy pedig az Én Nevemben kigúnyolnak benneteket, mert ha lehajtott fõvel maradtok, akkor az ördög és mindazok a szerencsétlen lelkek, akiket arra használ fel, hogy gyötörjenek titeket, el fogják hibázni azon próbálkozásukat, hogy elvigyenek Tõlem benneteket. Álljatok fel, és szívetek könnyedségével és lelketek tisztaságával nyilvánítsátok ki Irántam való hûségeteket, és Én meg foglak benneteket áldani a béke és a nyugalom Ajándékával. ÜDVÖSSÉG ANYJA: AZ ANTIKRISZTUS ESZKÖZKÉNT FOGJA FELHASZNÁLNI AZ ÚGYNEVEZETT SZTIGMÁIT, HOGY MEGGYÕZZE A VILÁGOT ARRÓL, HOGY Õ, MAGA JÉZUS KRISZTUS február 15. szombat, 17:15 Gyermekem, amikor az antikrisztus hatására a megtévesztés beborítja a lelkeket, az emberek meg lesznek tévesztve azon sok tett, cselekedet és szó által, amelyek tõle fognak származni. Kellemes, megnyugtató valamint higgadt viselkedéssel magabiztosan fog megindokolni minden bûnt, melyet Isten ellen elkövetnek. Még az emberiség ellen elkövetett legaljasabb bûnöket is ügyesen ki fogják magyarázni, mintha annak nem lenne semmi jelentõsége. Sokakat arról fog meggyõzni, hogy az emberi élet kioltása mások javát szolgálja, és hogy az részét képezi a legalapvetõbb emberi jogoknak. Az istenkáromlásokat, amelyek csak úgy ömleni fognak a szájából, jogosnak és megalapozottnak fogják tekinteni. Õ mindent meg fog indokolni, visszafelé idézvén a Szentírást. Azok, akik csüngeni fognak minden szaván, nem fogják eléggé ismerni Isten Szavát ahhoz, hogy képesek legyenek õt cáfolni. Aztán azt a benyomást fogja kelteni, hogy õ állandóan imádkozik, és azt fogja állítani, hogy lelki adományai vannak. Az antikrisztus azok társaságát fogja keresni, akiket úgy tekintenek, mint akik a szeretetszolgálat nagy munkálatait végzik, és azoknak fogja tenni a szépet, akiket szentnek tekintenek Isten Szemében. Idõvel az emberek át fognak térni oda, amelyrõl azt hiszik, hogy az valóban egy felvilágosult egy-világvallás, ahol az antikrisztus nagy szerepet fog játszani. Aztán minden démoni erõt, amelyet a Sátán adott neki, arra fog használni, hogy meggyõzze a világot, hogy õ a szenteknek tulajdonított stigmákkal rendelkezik. Az antikrisztus eszközként fogja felhasználni az úgynevezett stigmáit, hogy meggyõzze a világot arról, hogy õ, maga Jézus Krisztus, és azért jött, hogy megmentse a világot. Majd pedig azt fogja mondani, hogy õ most bejelenti a Második Eljövetelt; azokat viszont, akik imádattal a lábai elé borulnak, Isten Angyala vele együtt elsöpri, és a tüzes tóba veti majd õket. Édesanyátok Az Üdvösség Anyja SEMMI JÓ NEM SZÁRMAZHAT A GYÛLÖLETBÕL, MIVEL AZ CSAK A SÁTÁNTÓL JÖHET február 16. vasárnap, 15:47 Drága szeretett leányom, amikor a gyûlölet belép a lelkekbe, akkor lényük minden részével harcolniuk kell, hogy azt fel lehessen számolni. Ellenkezõ esetben fel fogja falni a szóban forgó lelket, és addig fogja azt rágcsálni, míg csak teljesen fel nem falta. Az ördög bizalmatlanságot, nyugtalanságot, zavarodottságot és félelmet okoz, s aztán addig nem nyugszik, amíg a célba vett lélek tele nem lesz gyûlölettel, úgy önmaga, mint pedig mások iránt. A gyûlölet pusztítást visz végbe a szóban forgó lélekben, és mindazokban, akikkel ez a lélek kapcsolatba kerül. A fertõzött lélek minden taktikát és trükköt fel fog használni, arra bátorítván másokat, hogy kötelezzék el magukat neki, amíg végül a másik lélek szintén megfertõzõdik, és ez így folytatódik tovább. A gyûlölet vírusként terjed és növekszik, mert elárasztja és birtokba veszi a lelket, amíg az adott lélek késztetést nem érez arra, hogy ezt a gyûlöletet másokban is elszaporítsa. Ez a módja annak, ahogyan a gyilkosságot a gyûlölet miatt elkövetik, mivel az egyik ember gyûlöletet érez a másik iránt. A gyûlöletet a hazugságok és a hamisságok táplálják, és az folyamatosan növekszik, amíg csak nagyon

13 sok lelket hatalmába nem kerít, hogy azokból már csak gonoszság áradhat. Semmi jó nem származhat a gyûlöletbõl, mivel az csak a Sátántól jöhet. A Sátán egy hazug, és a kétség magvait ülteti azokba a lelkekbe, akik nem elég elõvigyázatosak. Õ minden alkalommal a büszkeség bûnét használja fel arra, hogy gyûlöletet keltsen a lélekben egy másik személy iránt. A Sátán viszályt szít Isten gyermekei között, akik gyengék az áteredõ bûn miatt, és abban az esetben, ha õk nem az Én követõim, és ha nem tartják be Atyám Igéjét, akkor a megtévesztés áldozatául fognak esni. Soha ne merészeljétek magatokat Isten gyermekeinek vallani, miközben egy másik embert kettévágtok. Soha ne mondjátok, hogy el vagytok telve a Szentlélekkel, miközben a másik lélekrõl azt állítjátok, hogy az ördög szolgája. Soha ne ítéljetek el egy másik személyt a szerint, amit ti bûnnek tartotok, ha ti magatok is megrongáltátok az Arcmásomat. Soha ne helyezzétek fölém magatokat, azt mondván, hogy többet tudtok, mint Én, amikor ti a Sátán irányítását követitek. Akiknek szemeik az Enyémet tükrözik vissza, azok mindent látóak, és nekik imádkozniuk kell ezekért a lelkekért, hogy megkapják azt a Kegyelmet, hogy ki tudják szabadítani magukat a fenevad karmaiból. Az Én elõre vezetõ Utam egyre nehezebb lesz. Csak azok lesznek képesek ezen az úton felkapaszkodni, akik a Szentlélek ereje által kapnak bátorságot. Sajnos, sokan el fognak esni az út mentén a gonosz nagy örömére. Ennek a Küldetésnek a tüskéi szétszaggathatják húsotokat, és a gyûlölet kegyetlen gúnyolódásai átszúrhatják szíveteket, de Én Vagyok Az, Aki élvonalban jár és ezért Én Vagyok Az, Akinek a gyûlölet nehezét kell elviselnie. Mindig emlékezzetek arra, hogy e Küldetés elleni támadások, támadások Ellenem. E Küldetés elleni gyûlölet nem más, mint gyûlölet Ellenem, Jézus Krisztus ellen. Ti nem mondhatjátok azt, hogy egyrészt szerettek Engem, másrészt viszont különbözõ módon gyûlöletet tanúsíttok Irántam. Vagy Velem vagytok, vagy pedig Ellenem. Vagy hisztek Bennem, vagy nem. Ha ti hisztek Bennem, akkor sosem szabad egy másik lelket üldöznötök, mert ha ezt teszitek, akkor ellenségem már elvitt Tõlem benneteket, és akkor már nincs jogotok azt mondani, hogy ti az Enyéim vagytok. HA ELVESZTEK EGY LELKET EGY ÉLETET TÕLEM, AKKOR A SAJÁT ÉLETETEKHEZ VAGYIS AZ ÖRÖK ÜDVÖSSÉGETEKHEZ NEM LESZ JOGOTOK február 17. hétfõ, 00:15 Drága szeretett leányom, amikor elérkezik az utolsó Ítélet Napja, sok olyan lélek lesz, akik meg tagadtak volt Engem, és ezért nagy félelem fog eluralkodni a szívükön. Mert akkorra az Igazság olyan lesz, mint egy kristálytiszta tó, folt nélkül. Olyan világos lesz az Igazság, mintha a tükörbe néznének. És vajon mit fognak látni? Látni fogják az Arcomat, a Szomorúságomat, a Szeretetemet, a Sajnálkozásomat, a Haragomat, és aztán tanúi lesznek Igazságszolgáltatásomnak is, mert akkor már nem lesz visszaút. Most van itt az ideje annak, hogy az emberiség megváltsa önmagát. Én adtam nektek ezt az idõt, hogy ebben az idõben mindnyájan felkészüljetek. Használjátok fel azt okosan és látni fogjátok Isten Dicsõségét. Pazaroljátok csak el az idõt, és akkor soha nem fogjátok meglátni Királyságom Fényét, sem pedig annak Dicsõségét. Ehelyett el kell szenvednetek a Tõlem való örök elszakadást. Ahol a ti egyetlen társaságotok egy falka farkas lesz feldühödött démonok a mélységben, mely a fenevad otthona. Mindazok, akik engednek a gonoszságnak nem számít, hogy milyen mértékû -, egyre távolabb és távolabb fognak esni Tõlem minél jobban tagadjátok Isten Szavát. Ez az idõ azért adatott az emberiség számára, hogy kellõképpen felkészülhessen. Az Én Küldetésem, hogy lehúzzam a pókhálót a szemetekrõl, és hogy megmutassam nektek, mit kell tennetek azért, hogy üdvözölhesselek benneteket Új Paradicsomomban. Lehet, hogy ez a Küldetés a ti egyetlen esélyetek arra, hogy megragadjátok Kezemet, még mielõtt bele zuhannátok a nagy megtévesztés vákuumába. A Sátán kijelentette, hogy továbbra is lopni fogja azokat a lelkeket, akik szeretnek Engem. Õ most ebben az idõben egyedül arra összpontosít, hogy elvonszolja Tõlem azokat a lelkeket, akik valóban szeretnek Engem. Ezért õ minden kétséget, minden hazugságot és istenkáromlást belehelyez azokba a lelkekbe, akik az Igazság szerint élik az életüket. Az õ hatására ezek a lelkek el fognak hagyni Engem. A Sátán most gõgösen gúnyolódik Velem, és minden alkalommal, amikor elragadok tõle egy lelket, arra esküdözik, hogy õ soha nem szûnik meg akadályozni egyetlen olyan földi Küldetést sem, amelyen az Én áldásom nyugszik, hogy megmentse a lelkeket. Nektek nem szabad megvédenetek Engem ellenségeimmel szemben, vagy szembeszállnotok velük. Sohase veszítsétek szem elõl a Legszentebb Bibliát. Ne változtassa meg azt senki! Hagyjátok figyelmen kívül azokat, akik arról próbálnak meggyõzni benneteket, hogy Isten elnézne bármilyen próbálkozást, amely megváltoztatna akár egyetlen Szót (a Biblia), próféciát vagy Parancsolatot mert ez a legnagyobb bûn. Sohase szegjétek meg az Elsõ Parancsolatot. Senki se helyezheti magát Isten fölé. Bárki vétkezzen is közületek, újra és újra vissza kell térnie Hozzám. Soha ne szégyelljetek futva visszajönni Hozzám. Ne engedjétek, hogy a gyûlölet bármilyen formája eltöltsön benneteket. A bûneitek azok, amelyektõl iszonyodom mégis megbocsátom azokat. Szeretlek benneteket, és továbbra is szeretni foglak. Mivelhogy szeretlek benneteket, nektek adtam ezt az idõt, hogy mindnyájatokat összegyûjtselek. Ne engedjétek meg a gonosznak, hogy elszakítson benneteket fivéreitektõl és nõvéreitektõl. Ne hallgassatok semmire és senkire, aki megpróbál

14 elvonni benneteket Munkámtól az Üdvösség e Küldetésétõl. Az Irántam való hûségetek fontos, mert ti vagytok az Én Maradék Hadseregem, amelynek meghatározó szerepe lesz abban, hogy megmentse a világ maradékát attól, hogy ugyanarra a sorsra jusson, mint azok, akik nem voltak hajlandók Noéra hallgatni. Bárki, aki felelõs azért, hogy Tõlem akár egyetlen lelket is elszakított, szenvedni fog érte. Az Én Haragom akkor a legrosszabb, amikor nem éritek be azzal, hogy a saját lelketekre összpontosítsatok, hanem szándékosan megpróbáltok másokat is magatokkal rántani, és Szeretetemtõl és Királyságomtól távol tartani. A következményekre korábban már figyelmeztetve voltatok. Most újra emlékeztetlek benneteket. Ha elvesztek egy lelket egy életet Tõlem, akkor a saját életetekhez vagyis az Örök Üdvösségetekhez többé nem lesz jogotok. AMIKOR ÍTÉLNI JÖVÖK, A VILÁG REMEGNI FOG február 18. kedd, 18:09 Drága szeretett leányom, miközben ez a lelkekért folytatott harc egyre csak fokozódik, elõször sok ember elkezd kételkedni Létezésemben, még mielõtt teljesen elutasítanának Engem. A világ elméjében egy új, hamis helyettesítõt fognak Rólam létrehozni. A Nevemet vakmerõ nyíltsággal fogják használni, de a szavak, amelyeket nekem tulajdonítanak, nem Tõlem valók lesznek. Azt fogják kijelenteni, hogy Isten nem engedi meg, hogy az emberek bûnei elhomályosítsák az Õ Ítéletét. Sokkal inkább, Isten, el fog tekinteni a bûntõl, mert számára annak kevés jelentõsége van, mivel az ember gyenge, és mindig vétkezni fog, nem számit, hogy éppen mi az. Azt fogják nektek mondani, hogy Jézus megbocsát mindenkinek, mert Irgalmassága meghaladja az Õ Ítéletét. Ez egy hazugság lesz, de sok ember el fogja azt hinni, és egyáltalán nem fogják érezni a kötelességét annak, hogy a bûnt elkerüljék, vagy, hogy keressék a megbocsátást, mert addigra már azt fogják gondolni, hogy a bûn valójában nem is létezik. Éppen ezek a lelkek azok, akiknek a legnagyobb szükségük van az imára. Ne tévessze össze senki Irgalmasságomat az Ítéletemmel, mert az két különbözõ dolog. Irgalmasságom csak azoknak lesz megmutatva, akik bûneikért bûnbánatot tartanak. Azonban nem lesz megmutatva azoknak, akik büszkén állnak Színem elõtt, miközben meg sem próbálják keresni Megbocsátásomat. Amikor ítélni jövök, a világ remegni fog. És amikor Irgalmasságom kimerül, Igazságosságom bárdként fog lecsapni. Meg fogom büntetni a gonoszokat, akiken már nem lehet segíteni. Az embernek soha, még egy percre sem szabad figyelmen kívül hagynia Ígéretemet. El fogok jönni, hogy összegyûjtsem Isten minden gyermekét, de sajnos közülük sokan sohasem fognak belépni Paradicsomomba, mert addigra már megtagadtak Engem, tagadták Létezésemet és a bûn létezését. OLYAN NAGY EREJÛ FÖLDRENGÉSEK LESZNEK, HOGY AZOKAT EGYAZON IDÕBEN LEHET MAJD ÉREZNI SZÁMOS ORSZÁGBAN február 20. csütörtök 18:39 Drága szeretett leányom, amikor eljön az idõ Számomra, hogy ismertté tegyem Magam Második Eljövetelemkor, nem fogjátok felismerni a világot, mert annyira meg fog az változni. Az a sebesség, amellyel az emberiség a bûn mélységébe fog esni, sokkolni fog benneteket. A test minden ronda bûne látható lesz, és sokan fogják látni, amint ezeket a bûnöket nyilvános helyeken elkövetik. Nagyon kevés szégyenérzetet fognak a bûn elkövetõi mutatni, akik mint oroszlánok az evés õrületében a romlottság legmélyére fognak süllyedni, amilyet nem látott még a világ Szodoma és Gomora napjai óta. Ilyen lesz az emberiség fertõzöttsége is, amit a gonosz idézett elõ: gyilkosságokat fognak elkövetni mindenhol, és az öngyilkosság széles körben el fog terjedni. Miközben a Sátán felfalja a lelkeket, gondoskodni fog arról, hogy minden, Atyám által meghatározott Törvényt megszegjenek. Hideg szívek, sivár lelkek és a hamis istenekkel meg a gonosz szellemekkel megszállottak fogják felváltani a szeretetet, amely még mindig létezik ebben az idõben a világon. Az Én Nevemet trágár szóbeszéd gyanánt fogják használni és a szívükben el fogják egymást átkozni. Leányom, idõnként az Igazság elviselhetetlen, de Atyám igazságot fog szolgáltatni azoknak az országoknak, amelyek megszentségtelenítik az Õ Igéjét. Minden, Atyám által meghirdetett büntetésre Második Eljövetelem elõtt kerül majd sor. Városok fognak eltûnni a föld színérõl, országokat fog elönteni Atyám Haragjának áradata, és olyan nagy erejû földrengések lesznek, hogy azokat egyazon idõben lehet majd érezni számos országban. Leányom, te most tájékoztatást kaptál azokról a városokról, amelyek nagyon fognak szenvedni. Fel kell Nekem ajánlanod vezeklésül a könnyeidet azok bûneiért, kiknek sorsa a sötétségben rejlik. A ti szenvedésetek nélkül nem tudom megtenni azt, ami szükséges a lelkek megmentése érdekében. Ezért kérlek, hogy legyetek nagylelkûek a szenvedéseteket illetõen, és Én Irgalmas leszek azokkal szemben, akiket a Színem elé helyeztek. A hegyek el fognak süllyedni, a tavak egybe fognak olvadni a tengerekkel, és a szárazföld egyharmaddal lesz kisebb. A csapadék, mely Szomorúságom Könnyeinek felel meg az emberek szívében lévõ gyûlölet miatt,

15 folyamatos lesz egészen addig, amíg Könnyeimet le nem törli a bûnösök megbékélése, akik meg fognak térni. Most már tudnotok kell, hogy azokat az Ajándékokat, amelyeket Édesanyám az évszázadok során adott a világnak, használnotok kell, hogy megvédjétek magatokat. Tudnotok kell azt is, hogy az Üdvösség Érme, mely erõteljesebb minden más éremnél, a ti védelmetek lesz az antikrisztus csalétkével szemben. Minden kísérletet meg fognak tenni, hogy megakadályozzák az Üdvösség Érmének kézbesítését, de semmi sem fogja megállítani azt a Hatalmat, ami ehhez az Ajándékhoz van társítva. Szeretett követõim, ezekben a napokban az imára kell összpontosítanotok, és minden bizalmatokat Belém kell helyeznetek, mert azok, akik Hozzám tartoznak, védelemben fognak részesülni, és a ti érdemetek lesz, hogy a nyomorultakat és a pogányokat irgalomban fogom részesíteni. Nektek sosem szabad elgyengülnötök vagy feladnotok, mert ha mégis megteszitek, akkor a Fényem nélkül amelyre az út minden lépésénél szükségetek van lehetetlen lesz eligazodni számotokra, ha be szeretnétek fejezni ezt az utazást. AMIKOR ISTEN MEGENGEDI A KERESZTÉNYEK ÉS A ZSIDÓK ÜLDÖZÉSÉT, AKKOR ANNAK JÓ OKA VAN február 21 péntek, 18:00 Drága szeretett leányom, az ember egy sebezhetõ és gyenge lény, de õ mégis Isten gyermeke. A mélyen benne gyökerezõ önfenntartás érzése miatt, az ember mindent meg fog tenni, amit a túléléshez fontos megtennie. A nagy fizikai szenvedések idején, a benne lévõ erõ szilánkjai sokkal erõteljesebbekké fognak válni. Nagy erõt lehet majd látni a gyengékben, az éhezõkben, a testi betegségben szenvedõkben, az üldözöttekben és azokban, akik a fanatikusok kezeitõl szenvednek. Közületek a gyengébbek fognak erõsebbekké válni és azok, akik azt gondolják, hogy erõsebbek, a leggyengébbnek fognak bizonyulni. Én elválasztom a gyengéket, a szelídeket, az alázatosakat és az igazakat azoktól, akik önmagukat felmagasztalják és szájhõsködnek Tanításaimmal kapcsolatban, de a szívükben másokat elátkoznak. Most szétválasztom a búzát a konkolytól, és éppen ezért minden ember hite a végsõkig próbára lesz téve. Beleértem mindazokat, akik nem hisznek Istenben, azokat, akik elutasítják az Igaz Istent, és azokat, akik a szívüket az ellenségemnek a gonosznak adták. Minden lélek egyenrangú Színem elõtt, és minden Kegyelmet meg fognak kapni azok, akik ebben az idõben nem ölelnek át Engem. A világ a szeretet állapota szerint lesz próbára téve, ahogyan egyik ember a másik iránt érez, ami az Isten iránti szeretetük valós tükrözése és mércéje. Az idõtöknek határ van szabva, és hogy képesek legyetek kibírni a vezekléssel járó szenvedésnek ezt az útját, el kell fogadnotok, hogy Isten prófétái egyszerûen csak Isten Akaratát nyilvánítják ki számotokra, csupán azért, hogy ti testben és lélekben az Övéi lehessetek. Ne lökjétek vissza Isten felétek nyújtó Kezét. Örüljetek, mert a megpróbáltatások, amelyeket Atyám engedélyezett, Két földi Tanújának nagy egyesülését fogja eredményezni a Keresztények és a Zsidók egyesülését, és ezek mindketten egy nagy megtérés eszközei lesznek. Amikor Isten megengedi a Keresztények és a Zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van. Mert mindazt, amit el kell viselniük, nagy megtéréshez fog vezetni, emberek milliárdjai olyan világos elmével fogják látni Isten Dicsõségét, amelyben nem lesz zûrzavar, ami elrontaná örömüket, amikor végre felismerik az Igazságot. Közel az idõ, hogy az Igazságot annak lássák, ami az valójában, beleértve a jót és a rosszat is. És ezt követõen már semmi sem fog újra fájdalmat okozni nektek. Nem lesz többé Istentõl való elszakadás. A szeretet végül mindent le fog gyõzni. A Szeretet maga Isten, és az Õ Uralma örökkévaló. Nem lesz többé gyûlölet, mert az halott lesz. SOKAN KÖZÜLETEK, AKIK MOST AZT MONDJÁK, HOGY SZERETNEK ENGEM, EL FOGNAK ÁRULNI, AMINT A JÚDÁS TETTE február 22. szombat, 18:35 Drága szeretett leányom, a fájdalomból öröm lesz, a kétségbeesésbõl remény, és az üldöztetésbõl szabadság, ha teljes bizalommal átadtok Nekem és Isten Dicsõségére mindent. Minden teremtmény a Mennyben, a Földön és az Alvilágban térdre fognak hullni az Úr elõtt mindenki, kivétel nélkül. De az ember gyenge és elesett, nem adja meg Istennek a kellõ Dicsõséget még a legjámborabb és legszentebb ember sem mivel nem képes önmagát teljesen átadnia Atyámnak Általam, az Õ egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Mindaddig, amíg a gonosz szelleme létezik a világban, az ember nem méltó arra, hogy Színem elõtt megálljon. Ti nem térdelhettek le Elõttem, amikor tele vagytok önteltséggel. Én nem tudlak meghallani benneteket, amikor mint a zsarnokok, amivé váltatok, kizártok Engem, amikor a Sátán az érzékek bûneivel tölti tele az elméteket. Csak azok egyesülhetnek igazán Velem, akik a Velem való megbékélésük után, tisztává váltak Elõttem. Amikor mint királyok jártok-keltek, és másoknak parancsoltok, miközben földi trónon ültök, ti nem lehettek soha az Én szolgáim. Ha ti valóban Engem szolgáltok, akkor mindig az Igazságot fogjátok mondani, független attól, hogy milyen szerepet töltötök be. Ti mindig tudni fogjátok, hogy amikor az Én Igaz Szavamat hirdetitek, akkor

16 mindig kritikával fognak illetni benneteket. Hamarosan nem fogják az Igaz Szót beszélni azok, akik Egyházam legmagasabb köreibe beszivárogtak, és azt csak színlelik, hogy szeretnek Engem, de valójában gyûlölnek Engem. Aztán nektek, hívõknek, annak érdekében, hogy Bennem és Velem maradjatok, nagy bátorságra lesz szükségetek. Közületek hánynak van meg ez a bátorsága? Közületek hányan lesznek képesek elviselni az üldöztetést, ami be fog következni, amikor ti az Igazságot hirdetitek? Így tehát nehéz szívvel tájékoztatnom kell benneteket, hogy sokan közületek, akik most azt mondják, szeretnek Engem, el fognak árulni, amint azt Júdás is tette. Mert amikor majd Szent Szavamat megváltoztatják, hogy az egy üres és terméketlen edénnyé váljék, közületek sokan el fogják ezt a hamis tant fogadni. Közületek nagyon sokan el fogják utasítani ezt a Küldetést, és hátat fognak fordítani az Üdvösség Kelyhének. Nektek imádkoznotok kell a Keresztes Imahadjárat ezen imáját, hogy segítsen hûségesnek maradni Szavamhoz. A Keresztes Imahadjárat 136. imája: Hogy megtartsuk Szavadat Legdrágább Jézusom, segíts nekem meghallanom, élnem, beszélnem és másokkal megosztanom Szavadat. Adj nekem erõt, hogy fenntartsam az Igazságot még akkor is, ha emiatt üldözni fognak engem. Segíts nekem életben tartanom Szavadat, amikor azt ellenségeid elnyomják. Engedd, hogy érezzem Bátorságodat, amikor elesett vagyok. Tölts el Erõddel, amikor gyenge vagyok. Add meg nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak amikor a Pokol Kapui fölém kerekednek, hogy hûséges maradhassak Legszentebb Akaratodhoz. Ámen. A Pokol minden démona átkozza ezt a Küldetést, mely az utolsó a Földön. Nagy rugalmasságot, óriási bátorságot és Irántam való mély szeretetet fog követelni az, hogy hûségesek maradjatok Hozzám. A leggyengébbek fognak elesni elõször. A langyos hitûek lesznek a következõk, és csak azok fognak állva maradni, akik tiszta szívûek és megingathatatlanok. AMIKOR AZ EMBER AKARATA ÖSSZECSAP AZ ISTEN AKARATÁVAL, MINDKÉT OLDALON NAGY AZ ELVISELT FÁJDALOM február 23. vasárnap, 16:03 Drága szeretett leányom, amikor az ember akarata összecsap az Isten Akaratával, mindkét oldalon nagy az elviselt fájdalom. Atyám megadta az embernek a szabad akarat Ajándékát, és mint ilyen, õ szabadon dönthet élete során, és Isten sohasem fog beavatkozni ebbe a Mennyei Ajándékba. Azonban ez nagyon nehéz út lesz azok számára, akik teljes egészében Nekem szeretnének szolgálni, azzal a szándékkal, hogy segítsenek Nekem mások lelkét megmenteni, és akik Nekem adják szabad akaratuk ajándékát. Amikor Nekem adjátok a szabad akaratotokat, hogy azt tegyétek, amire szükség van a lelkek megmentése érdekében, akkor a szenvedés, amelyet el fogtok viselni, nagyon súlyos lesz. Mivel az akaratotok többé már nem a tietek, és mivel az emberi természet olyan, amilyen, ez azt jelenti, hogy az ember szabad akarata és Isten Akarata között egy harc fog keletkezni. Sokan, akik szeretnek Engem, és az életük során meg szeretnék valósítani Isten Akaratát, mindig küzdeni fognak. Annak érdekében, hogy a lélek eleget tehessen Isten Akaratának, meg kell szabadulnia a büszkeség minden érzésétõl, és annak szükségességétõl, hogy a saját vágyainak tegyen eleget. Ti csak akkor szolgálhatjátok igazán Istent, ha teljesen megbíztok Benne, és minden megpróbáltatást és gyötrelmet mindenki javára ajánlotok fel. Amikor a jó szándékú emberek, akik Istent szolgálják és megpróbálják életüket az Õ utasításai szerint élni, kiesnek a Kegyelembõl, akkor õk szégyellik magukat. A szégyentõl meggyötörve, mert kerülték Istent, és mert önzésük, önbecsülésük és arroganciájuk által cserbenhagyták Õt, elrejtik az arcukat Isten Fénye elõl. Amikor ezek a lelkek az Igazság által megvilágosodnak, hirtelen és minden elõzetes jelzés nélkül, elkezdenek kételkedni a hitükben. Az egyik percben teljes szívbõl szeretik Istent, és teljesen az Õ gondjaira bízzák magukat, a következõ percben pedig már elvágják magukat a Fény Forrásától. Azért van az, hogy ez az ember, az emberi értelmet használván, elõírja Istennek, hogy mit kész megtenni annak érdekében és ez általában az õ saját feltételeit tartalmazza -, hogy Istent szolgálja. Igen, a lélek talán a következõt mondja Istennek: Én szolgálni foglak Téged, de csak azzal a feltétellel, ha ezt vagy azt a szívességet nekem megteszed. Nem tudjátok, hogy nem szolgálhattok egyszerre két Úrnak, mert csak Egyetlen Isten van, és Õ a Parancsnok? Isten az Ura mindannak, ami van, és ami lesz. Az ember azért van, hogy Istent szolgálja, de Isten meg fog tenni mindent, amit csak tud, hogy megvigasztalja gyermekeit. Amikor úgy találjátok, hogy kezdtek kételkedni Istenben, vagy elveszítettétek bizalmatokat az Õ Szeretetében és Ígéretében, akkor a Keresztes Imahadjárat ezen imáját kell imádkoznotok, ami a Meggyógyítás Imája-ként kell, hogy ismerté váljon. A Keresztes Imahadjárat 137. imája: A Meggyógyítás Imája Ó, Mindenható Isten, Legmagaságossabb Isten, nézz le rám, alázatos szolgádra, Szíved szeretetével és szánalmával. Gyógyíts meg engem a Te Fényedben. Emelj vissza Kegyeidbe engem. Tölts el engem Kegyelemmel, hogy alázatos szolgaságban és Legszentebb

17 Akaratod szerint felajánlhassam magam Neked. Szabadíts meg engem a büszkeség bûnétõl és mindattól, ami megbánt Téged, és segíts nekem, hogy mély és állandó vággyal szeresselek Téged, hogy életem minden napján szolgáljalak Téged, örökkön-örökké. Ámen. Kérlek, ne feledjétek, hogy Istennek nagyon könnyû hátat fordítani, és elegendõ, ha csak egyetlen lélek is kétséget ültet a lelketekbe Isten minden gyermeke iránti Jóságával és Nagy Irgalmával szemben. Nagy bátorságot és rugalmasságot követel, hogy hûségesek maradjatok Isten Igéjéhez, de ha nem kéritek a kegyelmet, hogy megfelelõ módon szolgáljatok Neki, önmagatok erejébõl, erre nem lesztek képesek. ÜDVÖSSÉG ANYJA: A POKOLRA VONATKOZÓ MINDEN UTALÁST MEGSZÜNTETTEK, ÉS AZ EMBERT EGY HAMIS BIZTONSÁGÉRZETBE TERELTÉK február 23. vasárnap, 16:28 Gyermekem, mindaddig, amíg a Sátán uralma létezik a Földön, az Igazságot mindig el fogják fojtani. Fiam Kereszthalála óta, az Õ Szavának terjesztésére tett minden próbálkozás meghiúsult. És amióta Fiam, Jézus Krisztus tanítványai által terjed a Kereszténység, sok repedés jelent meg rajta, és az Általa megszabott Tant átalakították. Az Igazságot mindig meghamisították, de ennek ellenére Isten Igéje mindig életben maradt, és Fiam Eucharisztikus Jelenlétét mindeddig megõrizték. A Sátán és a Pokol létezésére vonatkozó Igazságot évtizedek óta elfojtották, és ez káros hatással volt az emberiség üdvösségére. A Pokolra vonatkozó minden utalást megszüntettek, és az embert egy hamis biztonságérzetbe terelték. Tehát most napjainkban csak kevesen hiszik az ördög létezését és a Pokol mélységét. Ez a hazugság az emberiség ostora lett, és a Pokol tagadásának az lett az eredménye, hogy sok lélek elveszett. A halálos bûnt többé már nem tekintik valóságnak, és ezért meg sem próbálják elkerülni azt. Azoknak, akik Fiamat, Jézus Krisztust szolgálják az Õ Egyházában, kötelességük felkészíteni a lelkeket, hogy azok alkalmasak legyenek belépni a Mennyek Országába. A halálos bûn következményeinek a megértésével el lehet a Poklot kerülni, de errõl egyetlen szót sem ejtenek. A lelkek azért vesznek el, mert õk soha nem kaptak megfelelõ oktatást arról, hogyan lehet a bûnt elkerülni, és a bûnbánatra törekedni. Ahhoz, hogy méltók legyetek belépni Fiam Királyságába, idõt kell szánnotok arra, hogy Isten Igéjének megfelelõen éljétek életeteket. Kérlek benneteket, ne hagyjátok figyelmen kívül az Igazságot, mert ha azt teszitek, akkor el fogtok veszni. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az emberiség fogadja el a Sátán létezését, mert mindaddig, amíg ezt nem teszi, soha nem fogja elfogadni igazán Fiamnak a Megváltásról tett Ígéretét. Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja NEKTEK, KÉT TANÚM A FÖLDÖN, HELYT KELL ÁLLNOTOK február 24. hétfõ, 16:00 Drága szeretett leányom, az Én ellenségeim nem a hamis vallások hierarchiáján belül találhatók. Sokan e lelkek közül egyszerûen nem rendelkeznek kellõ ismeretekkel, de amikor Én megismertetem Magam velük, akkor el fognak fogadni Engem. Az összes közül azok a legveszélyesebbek, akik a legnagyobb hitehagyást a háttérbõl fogják irányítani földi Egyházamon belül. Nem mindenki Tõlem való, aki szolgáim öltözékét viseli; de tudnotok kell a következõt: Az Én Órám közel van, és közvetlenül Második Eljövetelem elõtt a hitehagyás csapása le fog ereszkedni, és fel fogja falni földi Egyházamat. Akárcsak, mint a báránybõrbe bújt farkasok, el fogják bolondítani a világot, elhitetvén azt, hogy Isten Háza minden hitfelekezetet elfogad, beleértve azokat is, akik tagadnak Engem, Jézus Krisztust, és arról fognak benneteket meggyõzni, hogy ez az utálat a világ legnagyobb evangelizálása lesz, melyet a világ valaha is látott. És ez nyomban felkelti majd Isten Haragját. Miközben a világot és annak minden vallását beszippantják ebbe az új, hamis egyházba, szabad lesz az út számukra, hogy büszkén kicsinosítsák a törvénytelenség emberét. Miközben azok, akik éberek maradnak Figyelmeztetésemre, és akik továbbra is kiállnak Szavam mellett, szenvednek, Én is erõt fogok adni nektek e szomorú esemény elviselésére. Ezek a csalók, aki becsempészték útjaikat Egyházamba, sokakat meg fognak téveszteni, és milliókat fognak továbbra is becsapni, beleértve minden Keresztény felekezetet, valamint azokat is, akik egyáltalán nem tisztelnek Engem. E csalók mindegyike a hitehagyást fogja terjeszteni, és idõvel egyetlen vallást fognak kialakítani a világ számára. Egyetlen más vallást sem fognak megtûrni, kivéve az új hamis tant a Pokol tanát. A Keresztény és a Zsidó vallás lesz az a két vallás, amelybõl a Maradék ki fog alakulni. Amikor Próféciáim majd könnyeket csalnak a szemetekbe, akkor tudni fogjátok, hogy hûségesek maradtok

18 Hozzám, hoz, mert Én e Küldetésen keresztül acélidegekkel és szilárd elhatározással áldalak meg benneteket. Nektek, két Tanúm a Földön, helyt kell állnotok. Álljatok ellen minden olyan kísértésnek, amelyek el akarnak benneteket távolítani Tõlem, és legyetek mindenkor állhatatosak az Irántam való szeretetetekben. Az Én Maradék Egyházam e Küldetés tagjaiból, valamint azon kívüliekbõl fog megalakulni. Ti, akik most elutasítjátok ezt a Küldetést, de õszintén szerettek Engem, szintén be lesztek vonva földi Maradék hadseregembe. Azon a napon, amikor ez megtörténik, ti fel fogjátok ismerni, hogy az Igazság Könyve valóban egy Mennyei Ajándék volt számotokra, hogy segítsen benneteket végsõ utazásotok során, mely Királyságomhoz és az Örök Élethez vezet. Csak akkor fogtok örülni, és csak akkor lesztek rettenthetetlenek, mert minden bizalmatok meglesz, amire szükség van, hogy Istennek dicsõséget hozzatok. AZ ISTEN, AKIT HIRDETNI FOGNAK, NEM AZ ÉN SZERETETT ATYÁM LESZ február 25. kedd, 15:30 Drága szeretett leányom, az már elõre meg volt jövendölve, hogy a végidõkben az emberiség Isten iránti gyûlölete soha nem látott méreteket fog ölteni. Akkor az emberek már nem lesznek képesek különbséget tenni a jó és a rossz között. Sok zûrzavar fogja beárnyékolni õket, és a lélek sötétsége fog uralkodni bennük, ami alig fog majd békét hozni számukra. Istent meg fogják tagadni. Engem, az Õ egyetlen Fiát, gúnyolni fognak, és tagadni fogják Istenségemet. Azokat, akik szeretnek Engem, kísértésbe fogják hozni, csakhogy elforduljanak mindattól, amit tanítottam nekik. Mindazok, akik megtagadnak Engem, megpróbálják majd igazolni, hogy milyen okból kifolyólag cselekedtek így. A következõ okokra fognak hivatkozni: Jézus fogják mondani csak egy egyszerû névleges vezetõ, egy próféta, aki azért volt küldve, hogy az embereknek megtanítsa az Igazságot. Hamarosan azt fogják hinni, hogy Istenségem egy hazugság volt, és ahhoz, hogy minden vallás egyként egyesülhessen, elegendõ az Isten, egy Jóságos Isten iránti hûség. Az isten, akit hirdetni fognak, nem az Én szeretett Atyám lesz. Ehelyett õk Isten angyalaiként álcázott hamis szellemeket fognak bálványozni. Miközben a világ a Keresztényekkel együtt örvendezni fog, akik hûségesek maradnak Hozzám, valamint a Zsidókkal, akik Atyámhoz maradnak hûségesek, Második Eljövetelem Ideje olyan hirtelen fog leereszkedni, hogy az csak keveseket fog készenlétben találni. Aztán az üldözõk el lesznek hallgattatva, a gonoszok meg lesznek semmisítve, és azok, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe, egyesülni fognak, és az örök dicsõség életét fogják élni. ISTEN, AZ ATYA: AZ ELVESZETT PARADICSOM TÖKÉLETESSÉGE VISSZA LESZ ÁLLÍTVA KORÁBBÍ DICSÕSÉGÉRE február 26. szerda, 16:26 Gyermekeim, figyeljetek Rám miközben Hívlak benneteket, és kinyilatkozom mindnyájatok iránt érzett mély és állandó Szeretetemet. A megpróbáltatások, a szomorúság, a kegyetlenség, a gonoszság, az öröm és a béke közepette valóban minden az Én Kezemben van. Megérett az idõ arra, hogy a Megtisztulás fokozódjék, de semmi más, csak jó származhat ezekbõl az idõkbõl. Úgy nézzetek ezekre az idõkre, mint egy beteg, ágyban fekvõ gyermekre, akit levert egy betegség, s emiatt gyenge, tehetetlen, energia és táplálékhiányban szenved, és nagyon magas láza van. Õ addig nem fog talpra állni, amíg elmúlik a láza, és mégis éppen a láz az, ami megszabadítja õt a betegségtõl. Az ember megtisztítása meg volt jövendölve, és Én ezt azért teszem lehetõvé, hogy megszabadíthassam az emberiséget a betegségtõl, ami azok szívét és lelkét ostorozza, akik nem igazán ismernek Engem. A megosztottság a világban növekedni fog, míg végül az emberek kimerülnek. A háborúk miután kitörtek, és pusztítást végeztek, el fognak tûnni, és béke fog uralkodni. A hitehagyás sok lelket fog beborítani, de késõbb gyermekeim nagytöbbsége látni fogja az Igazságot, és futva jönnek majd Hozzám a szeretet miatt, amelyet az Én szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránt éreznek. Teremtésem tökéletessé fog válni, amikor a Sátánt és minden démont, akik megfertõzik a Földet, már számûzték. A Fény egyre élénkebb lesz, az elveszett Paradicsom tökéletessége vissza lesz állítva korábbi Dicsõségére, az emberiség pedig eggyé fog válni Velem. Az Ígéretemnek, hogy visszaviszlek benneteket Paradicsomomba, melyet mindnyájatok számára alkottam, még mielõtt az elsõt lélegeztétek volna, hamarosan tanúi lesztek. Ez az elsõszülöttségi jog mindnyájatok számára adatott. Készüljetek. Ti a szeretet által lesztek becsalogatva a Paradicsomomba, amelyet Én a szívetekbe fogok helyezni, és a Kegyelmek által, amelyeket a lelketeknek adok. Közületek egyetlen lélek sem mondhatja azt, hogy Én nem adtam meg számotokra minden lehetõséget, figyelmeztetést és haladékot. Imádkozzatok, hogy részesedjetek

19 abban a kegyelemben, hogy elfogadjátok egy vég nélküli világ dicsõséges életét, amelyet már elkészítettem a számotokra. Szeretett Atyátok, A Legmagasságosabb Isten ÜDVÖSSÉG ANYJA: SZERETET ÉS CSAK A SZERETET JÖN ISTENTÕL. GYÛLÖLET CSAK A SÁTÁNTÓL JÖN. NINCS KÖZT SEMMI február 27. csütörtök, 14:48 Gyermekem, nagy a gyûlölet az Üdvösségnek e Küldetésével szemben, mivel a gonosz egyetlen lelket sem akar elveszíteni Isten javára. Amikor Isten egy prófétáján keresztül megszólal, az a Pokolban nagy felháborodást vált ki. Ilyen körülmények között a gonosz minden erõfeszítést megtesz arra, hogy Isten Szavát elhallgattassa. Õ, a Sátán, mindent meg fog tenni, ami csak lehetséges, hogy ellenszenvet támasszon az emberekben minden olyan dologgal szemben, ami megmenthetné az emberek lelkét. Õ addig fogja a gyûlöletet terjeszteni, amíg azok a lelkek, akik eltelnek gyûlöletével, önként az õ ügynökeivé nem válnak, és el nem veszítik cselekedeteik fölötti uralmukat. Eltelve az õ felháborodásával, lehetetlennek fogják találni, hogy szívükben szeretetet érezzenek azok iránt, akiket õk ellenségeiknek vélnek. Aztán elkezdik gyûlölni saját magukat is, és egyre többet vétkeznek Isten ellen, emiatt borzalmas lelki gyötrelemmel fognak eltelni. Végül, amikor az ilyenfajta gyûlölet hatalmába keríti a lelkeket, akkor õk már nem lesznek képesek megszabadulni a Sátántól. Sok imára van szükség az ilyen lelkekért. Amikor egy lélek káromolja Isten Igéjét, akkor õk a fenevad elleni küzdelemmel fognak szembesülni, mely olyan kegyetlen lesz, hogy ez lehetetlenné teszi majd számukra, hogy kiszabadítsák magukat az õ hatalmából. Az Isten elleni átkozódásuk önmaguk átka lesz, és ebben a szakaszban már semmit sem lehet tenni értük. Azok a lelkek, akik tele vannak gyûlölettel, nem Isten szavát beszélik, mert az lehetetlen. A gyûlölet sosem fog azok ajkáról ömleni, akik igazán szeretik Istent. Nektek soha nem szabad alábecsülnötök a Sátán hatalmát, mert õ minden lelket tõrbe tud csalni, független attól, hogy azok mennyire jók. Eleinte õ, a gonosz, nagyon meggyõzõ lesz, amikor hazugságaival tölti el áldozatait. Õ még azt a lelki érzést is felkelti majd bennük, hogy Én, az Isten Anyja vagyok az, aki a lélekkel értekezik. A lélek Isten iránti szeretetét arra fogja felhasználni, hogy a felháborodás egyfajta érzését csepegtesse belé, amit a lélek egy gonosz tett, cselekedet vagy szó által fog kifejezésre juttatni. Néha olyan lelkeket csal tõrbe, akik Isten hûséges szolgái lehetnének. De ha a lélek egyszer is megengedi, hogy a gonosz a gyûlölet bármilyen formájával eltöltse, akkor az a nõ vagy férfi lehetetlennek fogja találni, hogy megszabaduljon tõle. Csak az imádság, a vezeklés nagy cselekedetei, és az alázat ûzheti el tõle. Egy idõ múlva a lélek tudni fogja, hogy valami nyugtalanítja õt, amikor a harag, a rossz közérzet, a szorongás és a békesség teljes hiánya hatalmába keríti a lelket. A gonosz addig nem nyugszik, míg végül a lélek Isten ellen nem fordul, és káromolja Õt. Gyermekek, nektek sosem szabad kapcsolatba kerülnötök azokkal, akik Isten Tökéletességét illetõen kétségeket helyeznek lelketekbe. Ha olyanokkal kerültök kapcsolatba, akik átkozzák Istent, akkor megfertõzõdtök. Ha megfertõzõdtök, akkor olyan gyûlölettel fogtok eltelni, amilyet azelõtt még sohasem éreztetek. Akkor nagy szükségetek lesz a segítségre és a beavatkozásra, mielõtt méltók lennétek arra, hogy újra megálljatok Isten Jelenlétében. Hagyjátok figyelmen kívül a gyûlölet minden formáját, mert az soha nem jöhet Istentõl. Csak egyetlen forrás létezik, amelybõl gyûlölet fejlõdik ki: és ez a Sátán. Ha kapcsolatba kerültök vele és mindazokkal, akiket õ eltölt gyûlölettel, akkor ez a méreg beárad a lelketekbe. Kerüljétek ezt a helyzetet. Maradjatok csendben. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik másokat gyûlölnek. Imádkoznotok kell Szent Rózsafüzéremet, hogy védve legyetek az ilyen kísértésektõl. Azért figyelmeztetlek benneteket ezekre a dolgokra, mert a Sátán ereje oly erõs ebben az idõben, miközben megpróbálja világszerte ellopni azok lelkét, akik hisznek Fiamban, Jézus Krisztusban, és azokét, akik hûségesek Hozzám, az Õ szeretet Édesanyjához. Kérlek, szenteljetek figyelmet Nekem, ebben az idõben ezt az imát imádkozva, hogy megvédjen benneteket a gyûlölettõl. A Keresztes Imahadjárat 138. imája: Védelem a gyûlölettel szemben Ó, Üdvösség Anyja, védj meg engem a gyûlölet minden formájától. Segíts nekem csendben maradnom, amikor gyûlölettel kell szembenéznem. Tarts erõsen engem a Jézus Krisztus iránti hûségemben, amikor a leggyengébb vagyok. Tégy pecsétet az ajkamra. Segíts nekem, hogy hátat fordítsak azoknak, akik olyan szavakat mondanak nekem, amelyek tagadják Fiad Tanításait, és azoknak, akik a hitem miatt kigúnyolnak engem. Imádkozz ezekért a lelkekért, drága Édesanyám, hogy mondjanak ellene a Sátánnak, és hogy érezzék a lelkükben szereteted békéjét és a Szentlélek Uralmát. Ámen. Szeretet, csak Szeretet jön Istentõl. Gyûlölet csak a Sátántól jön. Nincs közte semmi. Nincs középút. Ti vagy a Fiammal vagytok, vagy ellene. Szeretet Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja

20 A VILÁG MEG FOG HAJOLNI, KÉT TÉRDEN FOG TÉRDEPELNI ÉS BÁLVÁNYOZNI FOGJA A FENEVADAT február 28. péntek, 21:24 Drága szeretett leányom, Én hatalmat adok a nemzetek fölött Maradék Egyházamnak és mindazoknak, akik soha nem térnek el Szent Szavamtól, amikor majd a hitehagyás mindenkit elvakít az egyesülés nevében. Ti nagy Kegyeket, nagy Kegyelmeket és hatalmat fogtok kapni, hogy vezetni tudjátok a hívõket, a gyengéket és azokat, akik elvesznek a kietlen pusztában. Ti Igaz Lélekké váltok, az Úr Lelkének egyetlen fennmaradó Maradványa lesztek egy olyan Egyházban, amely meg lesz fosztva Szent Jelenlétemtõl. Jelenlétem csak azokban fog lakozni, akik felhatalmazást kapnak arra, hogy Isten Szavát elõírják, és az Élet forrásához vezessék a szomjazó lelkeket. Amikor a hamis hírnökök, akik azt mondják, hogy üzeneteket és irányítást kapnak a Mennybõl, hamarosan színre lépnek, olyanokká válnak majd, mint a trónon ülõ hercegek, akiket az utálat új templomában hamarosan lelepleznek. Ez az új uralkodó központ a saját elkötelezett szolgáival, jövendõmondóival és azokkal fog díszelegni, akik a sötétség szellemével vannak eltelve amelyek mindegyike az antikrisztusnak fog hízelegni. A világ meg fog hajolni, két térden fog térdepelni, és bálványozni fogja a fenevadat. Egy csöppnyi tiszta szeretet sem fog maradni a szívükben, de tudnotok kell a következõ dolgot: Ha a jobb kezeteket elszakítjátok Istentõl, akkor a bal kezetekkel kezet fogtok rázni a fenevaddal, aki elránt benneteket és elnyel gonosz szorításába. Amikor megnyitjátok lelketeket a gonosznak, akkor õ be fog abba lépni, és egy pillanatnyi nyugalmat sem fog adni nektek. A szabad akaratotoknak köszönhetõen megpróbáltok majd megküzdeni vele, de ahhoz nem lesztek elég erõsek. Ez alatt Maradékaim bátran és Arcom Fényével megjelölve fognak elõretörni, miközben a Föld négy sarkából milliókat fognak összegyûjteni, hogy elvigyék nekik az Igazságot. Õk az Evangéliumot fogják prédikálni, a Szavamat fogják hirdetni, és sohasem fognak eltérni az Igazságtól. Õket meg fogják vetni, ki fogják gúnyolni, üldözni fogják és el fogják árulni méghozzá azok, akik a legközelebb állnak hozzájuk, és ennek ellenére, õk mégsem fogják levenni a szemüket Rólam. A világ nem fogja szívesen fogadni az Igazságot, amikor már belenevelték a hamis jámborságot és a kielégülést, amelyet érezni fog, mert ebben a szakaszban már tagadva lesz a bûn minden formája. Minden háborúnak csak egy gyõztese lehet. Amikor az ember Isten ellen harcol, mindig veszíteni fog. Ha pedig a csaló oldalára áll, ki lesz dobva, és sohasem fogja meglátni Arcom Fényét. Imádkozzatok, kedves Maradékaim azokért, akiket az antikrisztus meg fog téveszteni. Arra vágyom, hogy ezek a lelkek az Én Védelmem alá kerüljenek. Õk nem fognak keresni Engem, de imáitok által Atyám közbe fog lépni, hogy Nagy Irgalmamba jöhessenek.

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012

A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin. Creative Commons - BY -- 2012 A Nagyfigyelmeztetés - 2011 február Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2012 Table of Contents Bevezetés "The Warning" Acta Apostolicae Sedis A Szeretet az út az Üdvösséghez Világméretű Megtérés van

Részletesebben

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/

Erről az Imakönyvről www.thewarningsecond-coming.com http://www.masodikeljovetel.hu/ Erről az Imakönyvről Az imák, és litániák (dőlt kiemeléssel) amelyek ebben a könyvben találhatóak nem emberi eredetűek. Ezek egy egyszerű hétköznapi nőnek adattak, aki férjezett családanya, Európában lakik,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS

2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS 2012 JANUÁR ÉS FEBRUÁR 8. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 január és február Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JANUÁR Szûz

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke. Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 február. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 február Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 SZEPTEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 szeptember Maria Divine Mercy által kapott üzenetek ÉN TIZENKÉT EGYSZERÛ EMBERT VÁLASZTOTTAM

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés február Admin, Admin. Creative Commons - BY

A Nagyfigyelmeztetés február Admin, Admin. Creative Commons - BY Admin, Admin Creative Commons - BY -- 2014 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - 2014 február 1 Sok minden, amit az emberiség természetesnek vesz, a feje tetejére fog állni, de ez elkerülhetetlen 1

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A Keresztes Imahadjárat imái

A Keresztes Imahadjárat imái A Keresztes Imahadjárat imái (1) Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért... 2011. november 17. (2) Ima a globális uralkodókért... 2011. november 18. (3) Szabadítsátok meg a világot a félelemtől... 2011.

Részletesebben

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ

2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ ÉS AZ 2012 JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS 11. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2012 július és augusztus Maria Divine Mercy által kapott üzenetek JÚLIUS

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2013 ÁPRILIS NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE Szen t Jakab (fiatalabb) Szent Ja kab ( fiatalabb) ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2013 április Maria Divine Mercy által kapott

Részletesebben

Medjugorjei üzenetek, 2012.

Medjugorjei üzenetek, 2012. Medjugorjei üzenetek, 2012. Drága gyermekek! Amikor anyai aggodalommal a szívetekbe tekintek, fájdalmat és szenvedést látok; sebzett múltat és szüntelen keresést; látom gyermekeimet, akik boldogok szeretnének

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ

1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER ÉS AZ 1.RÉSZ 2010 NOVEMBER DECEMBER NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2010 november december M.D.Mercy által az elsõ két hónapban kapott üzenetek

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július

A Nagyfigyelmeztetés. Egy titkos prófétával való beszélgetés. 2011. július A Nagyfigyelmeztetés Egy titkos prófétával való beszélgetés 2011. július Megjegyzés: Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon, a 2010. november 8-tól megjelent üzenetek fordítását tartalmazza.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a

Üzenetek Jézus Krisztustól. való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum. Az üzenetek megtalálhatóak a Üzenetek Jézus Krisztustól a Nagyfigyelmeztetésre és a Második Eljövetelre való felkészítésül. A http://www.thewarningsecondcoming.com/ alapján. Jelen dokumentum 2010. november 8 2013. január 31.-ig tartalmazza

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE

7. RÉSZ ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2011 NOVEMBER ÉS DECEMBER 7. RÉSZ NAGY FIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK IGAZSÁG KÖNYVE 2011 november és december Maria Divine Mercy által kapott üzenetek NOVEMBER

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat

SZERDA. Keresztes Imahadjárat 96. imája. Hogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkat SZERDA FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA: Legyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya. Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok! Utasítások az

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS

AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS AZ ÜDVÖSSÉG KÜLDETÉSE (MISSZIÓJA) A TÖRTÉNELEM EME NAGY PILLANATÁBAN, ÉLETÜNK HÁTRALÉVÕ NAPJAIBAN NAGYFIGYELMEZTETÉS ÉS AZ IGAZSÁG KÖNYVE 2014 MÁJUS Simon apostol ISTEN NAGY FIGYELMEZTETÉSE A MAI VILÁGNAK

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 április. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 április Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT.

EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. EZ AZ ÛR AZÉRT LÉTEZIK, MERT NEM KÖVETIK AZ IGAZSÁGOT, VAGY MERT NEM MUTATNAK HÛSÉGET SZERETETT FIAM IRÁNT. az élet minösége EZEK AZ IDÕK JÁRNAK RÁTOK, GYERMEKEK. AHOGY AZ EMBERI FALY TEHETETLENÜL, ÖSSZEZAVARODVA TÉVELYEG, AHOL SEMMI SEM KIELÉGÍTÕ, BELEKAPASZKODNAK MAJD MINDENBE, AMIRÕL ÚGY VÉLIK, HOGY KITÖLTI

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 december. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 december. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 december Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2011 augusztus. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2011 augusztus Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.

ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL. 2012 május. Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A NAGYFIGYELMEZTETÉS ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL 2012 május Ez az e-könyv a www.thewarningsecondcoming.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza. A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható lelki

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben