Lélek és evolúció segédanyag/ I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélek és evolúció segédanyag/ I."

Átírás

1 Lélek és evolúció segédanyag/ I. Evolúciós alapozó Az evolúció gondolata Közös ős, fajok egymásba alakulása: Kr. e. VI. század: Anaximandrosz, Al-Jahiz, Csuang-Ce XVIII. század: Jean-Babtiste Lamarck, Carl von Linné XIX. Század: Charles Darwin és Alfred Russel Wallace közös előadása a Linné Társaságnál 1859: Charles Darwin: A fajok eredete Lamarcki vonal: az életben szerzett tapasztalatok öröklődnek Darwini vonal: gradualizmus, vagyis a változás léptéke nagyon lassú, emberi szemmel szinte észrevehetetlen 1865: Gregor Mendel az öröklődő tulajdonságok mintázatának mátrixa. Kevés tudományos bizonyíték A darwini és a mendeli modell összeegyeztethetősége 1940-ben válik lehetővé a DNS molekula leírásával (Oswald Avery) A viszonylag szűk területek után az evolúció elmélete a XXI. századra sok területet meghódított a biológián kívül: ökológia, genetika, fiziológia, orvostudomány, pszichológia, számítástechnika (ez utóbbiak alkalmazott területek!) A természtes kiválasztódás evolúciós elméletének alapjai Darwin alaptételei és következtetések: a) a tulajdonságok öröklődnek b) a szaporodási lehetőségek a fajon belül elvileg korlátlanok c) az erőforrások korlátozottak az egyedek között verseny alakul ki az erőforrásokért a több erőforrást birtokló egyedek tulajdonságai jutnak tovább a következő nemzedékbe Az evolúció komplex elmélete és félremagyarázásai Összességében: az evolúció lényege a környezethez való optimális alkalmazkodás, az oda-vissza ható evolúciós kör természetes szelekció Szociáldarwinizmus: az evolúció elvszintű redukálása, önkényes részlet az elméletből, az az erősebb kutya baszik elve (mesterséges szelekció) Nietzsche, Hitler, fajelmélet. A természetes szelekció és a szexuális szelekció Az evolúció-biológusok és az evolúciós pszichológusok nagy része az evolúció hajtóerejének a természetes szelekciót tekinti. Egyes kutatók legújabban (pl. Geoffry Miller) felhívják a figyelmet a szexuális szelekció fontosságára (ld. pl. emberi elme sokszínűsége pávafarok)

2 Az öröklődés Az öröklődésért a gének felelősek. A gén a sejtmagban található DNS molekula bizonyos szekvenciája. Az egyed teljes génkészlete a genotípus. Az adott genotípus és a környezet határozza meg az egyed fenotípusát, az élőlény megfigyelhető jellegzetességeit. (ld. pl. napbarnítottság.) A változatosság Az evolúció során a változó környezeti hatások szükségszerűen generálják a fenotípus változásának igényét is. Ennek kulcsa a mutáció. Mutáció végbemehet sejtosztódás, ivaros szaporodás során. Egy gén vagy annak allélja a másolás során megváltozik, így hatva a fenotípusra is. Ez vagy beválik vagy nem. A mutációk nagyrésze káros és előidézhetik vegyszerek, élelmiszerek, vírusok, sugárzás stb. Erre a szervezet DNS-javító mechanizmussal reagál, amely egyensúlyba igyekszik hozni a káros (pl. rákot okozó) és az előnyös mutációk arányát. (sarlósejtes vérszegénység előnye / hátránya) Másik lehetőség az allél-frekvencia változása A természetes szelekcióról még egyszer Egy populációban a környezethez viszonyítva előnyös tulajdonságokkal rendelkező egyedek nagyobb valószínűséggel találnak maguknak párt, így tulajdonságaik nagyobb valószínűséggel jelennek meg a következő nemzedékben. Ez az ún. fitnesz. Fontos a szelekciós nyomás, ennek három fajtája: stabilizáló, szétválasztó, irányító szelekció A természetes szelekció mellett, illtve részeként működik a nemi v. szexuális szelekció Fontos kérdés, hogy mi a szelekció egysége? Gén? Egyed? Faj? Egyik sem zárja ki a másikat ld. allél-versengés (genetikai sodródás és génáramlás) vagy csoportszelekció (kooperatív és altruista viselkedés) Az adaptáció Az adaptáció tehát egy faj alkalmazkodása a környezeti feltételekhez, illetve a környezeti változásokra való reagálás az allélok gyakoriságának megváltoztatásával vagy mutációval. Pl. antibiotikum-rezisztencia vagy a zsiráf-eset. Az adaptáció a szelekciós nyomására kialakíthat divergens evolúciót (eredetileg azonos funkcióval bíró testrészek funkciójának szétválása ld. szárny, uszony, kéz, pata. Illetve kialakíthat konvergens evolúciót: az eredetileg más funkciót ellátó testrészek hasonló funkcióra tesznek szert egymással nem rokon fajoknál: a különböző repülő élőlények szárnya Egyes testrészek viszont az idő során funkció nélkülivé válnak és elcsökevényesednek (farok, bölcsességfog, férfiak mellbimbója

3 A koevolúció Egyes fajok (pl. szimbiózisban vagy éppen egymással versengésben élők) evolúciója adaptív hatással van a másikra. Ha pl. egy gyíkfaj mérget fejleszt ki a kígyó ragadozó ellen, annak egy idő után erre rezisztenciája fog kialakulni. Az evolúció tehát a fajokon belül és a fajok között is KÖLCSÖNÖS hatás eredménye is. (Hiszen környezetnek felel meg az élővilág is) Versengés, élősködés, kooperáció A versenés elsősrban fajon belül, az egyedek között érvényes, hiszen egyféle erőforrásra van szükségük Fajok közötti versengés elsősorban a táplálék és területszerzés kapcsán alakulhat ki, illetve ragadozó és zsákmányállata között. Élősködés, ha az az egyik félnek jó, a másiknak kifejezetten káros (bélférgek/?/, kakukk /?/) Kooperáció: ha mindkét félnek hasznos (gomba-fenyő gyökér) Az etológia A biológiának az állatok viselkedésével foglalkozó ága. A viselkedés két fő csoportja: öröklött vagy tanult. Fontos ezeknek az aránya is. Fontos a természetes körülmények közötti megfigyelés, amit korábban az állattan (ld. Pavlov) elutasított. Megalapítója Konrad Lorenz ( ). Elméleti kerete az evolúció. Fontos szerepe volt a tanulás modern értelmezésének kialakításában (öröklött alapok, de rugalmas tanulás) Humán etológia Az emberi viselkedés biológiai alapjaival foglalkozik, illetve annak öröklött és tanult komponenseivel. Az etológiából eredően alapvetően evolúcionista szemléletű Számos alapvető emberi viselkedést kezdett vizsgálni evolúciós szempontból Kognitív pszichológia Az emberi elme vizsgálatával foglalkozik. Az idegrendszert számítógéphez hasonló struktúraként képzeli, amelyben bizonyos mentális funkciók bizonyos agyi modulok köré épülnek. Ez az emberi elme moduláris modellje (ld. pl. hallókéreg, mozgató kéreg, látókéreg stb.) A moduláris modell kiválóan magyarázható az evolúciós elmélet keretében Az evolúciós pszichológia A humán etológia és a kognitív pszichológia szintézise. Alapgondolatai mindkét irányzatnál tovább mennek: az emberi törzsfejlődés idejének 99%-át vadászó-halászó

4 életmódban töltöttük. Az emberi viselkedés, természet, mentális felépítés evolúciós örökségünk. Ennek része a rugalmas tanulás képessége is. Az EP sokáig (80-as, 90-es évek) elvont elméleti tudomány volt, amely még saját tudományos kereteit is nehezen határozta meg. Az ezredforduló után az EP egyre nagyobb teret hódít, a tudomány vizsgálati területei egyre bővülnek, s így válnak mindennapi jelenségek magyarázatává, alkalmazott tudománnyá (ld. pl. orvoslás, pszichoterápia). Az EP alapgondolata tehát: az emberi viselkedésrendszer és mentális struktúra az evolúció, így tehát vadászó-halászó életmódunk és környezetünkhöz való alkalmazkodás eredménye. Mentális képességeinket és viselkedési stratégiáinkat a természetes és a szexuális szelekció formálta ilyenné, ebből adódóan személyiségünk és szokásaink jobban megérthetők, ha evolúciós múltunkból indulunk ki. Az evolúciós pszichológia vizsgálati területei Csoportok, rokoni és baráti kapcsolatok. Személyközi vonzalom. Párválasztás, párkapcsolat, szexualitás. Agresszív viselkedés, bántalmazás Stresszorok és szorongó viselkedés Civilizációs betegségek, és azok orvoslási lehetőségei (cukorbetegség, elhízás, szívinfarktus stb.) Mentális zavarok (depresszió, pánik, fóbiák, hiperaktivitás stb.)

5 A hominídák Australopithecus afarensis 4-2,5 millió évvel ezelőtt Lelet: Etiópia (Lucy) Nőstény 35, hím 70 kg nagy szexuális dimorfizmus 110 / 140 cm magas Agytérfogat ml (a csimpánzé ) Már megjelenik a két lábon járás, de még gyakoribb a négy láb Australopithecus africanus 3-2,5 millió évvel ezelőtt Dél-Afrika Agytérfogat, súly, magasság (ld. Afarensis) Itt is erős a szexuális dimorfizmus Kisebb szemfogak (-csökkenő agresszív viselkedés) Homo habilis 2 millió éve Olduvai szurdok, Tunézia, Kenya 120 / 160 cm magas, 30 / 50 kg Csökken a szexuális dimorfizmus, de még erős Agytérfogat ml Teljes két lábon járás Karakteres arckoponya Homo erectus 1,8 millió éve Afrika, Ázsia 45 / 65 kg a szexuális dimorfizmus tovább csökken évvel ezelőtt halt ki Agytérfogat: ml Kezdetleges eszközhasználat, kőeszközök, tűz víz Homo heidelbergensis 150 ezer évvel ezelőttől 30 ezer évvel ezelőttig A homo erectus egyik ágából fejlődött ki (alfaj) Agytérfogat: ml Magas homlok, kerek agykoponya jellemzi Homo sapiens Kb 100 ezer évvel ezelőttől napjainkig (és még meddig?) Afrika Kerek koponya, kis fogak 50/65kg (erősen csökkenő dimorfizmus) Agytérfogat: ml Kezdetleges kultúra megjelenése Neandervölgyi / Cro-magnoni A leszármazási ágak, illetve az alfajok egymásból való levezetése nem tisztázott

6 Az emberi csoportok A nyílt csoport Sok állat él csoportokban, de a csoportot alkotó egyedek versengése jól leírható a természetes szelekció elméletével Egyéni érdekek sokasága a csoportban, ami nagyobb biztonságot nyújt, de a csoporttagok hamar (egy generáció alatt) kicserélődnek, eltűnnek stb. Előnye: több szaporodási lehetőség, több információ Hátránya: erősebb versengés, kevesebb erőforrás / egyed, feltűnőbb megjelnés (ragadozóveszély) A nyílt csoportra nem jellemző ennél erősebb összetartás vagy belső segítségnyújtás (ld. pl véradás) Az emberi viselkedés ettől merőben eltérő, egyes kutatók mégis genetikai redukcionizmussal magyaráznak meg mindent (Dawkins), míg mások a csoportszelekcióval (Csányi) Csoportszelekció Mi is a természetes egyedi szelekció? A csoportszelekció esetében az evolúciós szelekció egysége a csoport. (?) Boyd és Richerson: akkor létezhet CSSZ, ha a csoporton belüli viselkedéses fenotípuskülönbségek csökkennek, a csoportok közötti különbségek viszont nőnek A zárt csoportok A hominídák fejlődésének egyik sarokpontja volt a csoportok zártabbá válása A csoporton belül csökken az agresszió, versengés, nő az együttműködés Megjelenik az egyedektől független csoportidentitás A csoport tagjai bizonyos esetekben képesek saját érdekeiket a csoport érdekében háttérbe szorítani A zárt csoportok egyediek a csoportok közötti különbség nagyon éles (nyílt csoportoknál alig van különbség), a csoport tagok pedig alig különböznek egymástól (ld. szurkolótábor, klub, katonaság) + az egyén a csoporttagok cserélődése esetén is lojális marad ld. csoportidentitás, közös hiedelmek) Közös akciók A zárt csoportok egyik fő jellemzője, hogy szívesen vesznek részt közös akciókban Ez sok közös tevékenység lehet, úgy mint vadászat, gyűjtögetés, felfedező utak, tárgyak készítése A közös akciók az állatok nyitott csoportjaiban is előfordulnak, de ezek általában szervezetlen, ad-hoc akciók, a szerepek inkább genetikailag kódoltak Közös konstrukciók Az ember egyik legmeghatározóbb tulajdonsága a konstrukció Mesterséges (emberi konstrukció által készített) világban élünk: házban lakunk, kocsival, busszal közlekedünk, ágyakban alszunk stb. Az egyszerű konstrukciók a hominídák késői fejlődési szakaszában kezdtek kibontakozni: egyszerű eszközök vagy éppen a nyelv megjelenése (a nyelv egyes óvatos becslések alapján 1,5 millió éves)

7 Az emberi csoportok fontos képessége a rekonstrukció is a különböző információkat agyunk befogadja, részekre bontja, majd újra felépíti, végül egy egészet hoz létre. (reprezentál, képzeletével áthelyez, forgat stb.) Míg a csimpánzok elsődleges reprezentációt, addig az ember képes másodlagos vagy harmadlagos reprezentációk létrehozására (az agyban) Elsődleges repr. pl. a térképszerű-tájékozódás (ld méhek), többszörös reprezentáció egy csoport tagjainak, viszonyainak érzéseinek, hálózatának feltérképezése A különböző szabályok, szabályrendszerek kialakítása is konstrukció A nyelv is közös konstrukció, bázisát a vízi-majom elmélet biztosítja (szabályozható légzés), szükségességét pedig a bonyolult csoportok kialakulásával indokolhatjuk Szinkronizáció A szinkronizáció lényege, hogy a csoport tagjai között a közös tevékenységeknek (akár a konstrukciónak) teret adjon, az egyedeket egymásra hangolja: Menstruáció Empátia Imitáció Hipnózis Ének, zene, tánc Szabálykövetés Nevelés, tanítás Közös hiedelmek A közös hiedelmek kialakítása valójában a szinkronizáció egy fajtája A közös akciók és konstrukciók során jönnek létre a közös hiedelmek. A közös hiedelmeket közösen ápolják a csoport tagjai vagy éppen formálnak, változtatnak rajta A közös hiedelem a kultúra és a vallás alapvető építőköve Ennek alapján az egyéni gondolkodás az emberiség evolúciójában többnyire devianciának számított, sokkal fontosabb volt az összekapcsolódás a túlélés és a csoportszelekció érdekében. Az ősi zárt csoportok jellemzői A csoportkultúrák alakulása több millió évig tartott. Kb. 20 ezer évvel ezelőtt (tehát nem is olyan rég) becslések szerint egész Európában en éltek fős csoportokban. Ez a csoportberendezkedés több százezer évig hasonló volt, evolúciós örökségünk tehát optimálisan alkalmazkodni egy ilyen csoporthoz Nagyon ritkán láttak idegeneket (Xenofóbia), azokat pedig nagy valószínűséggel elüldözték. Négy-öt csoport tarthatott egymással laza kapcsolatot cserék szempontjából (nők, erőforrások) találkozásuk valószínűleg bonyolult ceremóniákhoz kötött volt. A csoportok ilyen felépítése kedvezett leginkább a csoportszelekciónak, világos eredmény lett tehát, hogy egy idő után a szaporulat nagyon gyors lett. Először törzsek, majd nemzetek alakulnak Ebből adódik aztán a városiasodás és az emberiség villanásszerű népesség- és technikai fejlődése, amit az ősi agy nem tudott megfelelően követni Csányi: egyéni csoportok, individualizáció, kulturális evolúció (ld. Később majd)

8 Az ember optimálisan kezelhető (emócionálisan, kognitíve stb.) társlétszáma szorosabb értelemben ember, tágabb értelemben ember (ld. egy kis falu vagy egy kollégium) A mai népességszámnál egyre több a mesterséges kapcsolat (ld. iwiw, facebook), amely kezelhetetlen kapcsolatmennyiség, és nem is jelent valódi kötődéseket Ugyanez a helyzet a közös konstrukciókkal és akciókkal vagy hiedelmekkel is: az ember csatlakozik pártokhoz, szervezetekhez, de ezek olyan nagyok, hogy csak félszívvel teszi, nem alakul ki igazi elköteleződés, nem hogy igazi áldozat egy csoportért ősi értelemben A sorozatok Azért szeretjük a sorozatokat, mert azok szereplői jól definiálható, zárt csoporthoz, családokhoz tartoznak, a közöttük zajló viszonyrendszer nyomonkövethető és érthető az ember számára az ősi csoportberendezkedést idézi, amelyhez ösztönösen vonzódunk A csalók A csalás evolúciós gyökere: a rendkívül koherens csoport-szinkronizáció és akciók a csoport tagjainak egyformán nyújtanak segítséget és hozzájárulást. A csalás az a folyamat, amikor valaki ezeket a javakat elfogadja a lehető legkisebb ellenszolgáltatásért vagy ingyen. Ha csalót nem leplezik le, ez rendkívül sikeres stratégia, hiszen jobban jár, mintha kooperálna. De a hosszútávon a kooperációnak vannak nagyobb előnyei Illetve a csoport tagokban igen érzékeny az ún. csalás-detektor. Önzetlenség, egyéni vagy rokonszelekció Az emberre jellemző az altruista viselkedés. Miért? Magyarázható csoportszelekcióval, de ez sok jelenségre nem tud választ adni (pl. hogy miért a rokonainkon segítünk leginkább?) Magyarázhatja a rokonszelekció: minél közelebbi a genetikai rokonság, illetve megfelelő a kor-reláció, annál inkább segítünk (ld. ajándékozás, öröklés rendszere) A rokonszelekció és az egyéni szelekció együtt is lehet magyarázó keret: rokonainknak segíteni alap, barátainknak, idegeneknek a későbbi megtérülés reményében (nincs teljes önzetlenség) Magyarázó keret lehet még a szexuális szelekció: önzetlennek lenni a saját erőmet mutatja, amivel imponálok a közvetve a másik nemnek.

9 Fizikai vonzerő és evolúció A nő fizikai vonzereje (női fitnessindikátorok) Mellek Elsődleges funkció szoptatás Az embernél más funkció is zsírszövet Állandó teltsége a termékenységet mutatja Önmimikri a fenék Nagysága megszaladási jelenség Sok elmélet próbálja magyarázni A női testforma Súlya, alakja és arányai fontos szexuális hívójelek Zsírdepók a csípőn, a combon horomonok hatására funkciója a gyerekkihordással járó többletenergia biztosítása A derék-csípő arány 0,7 (kutatások) Ezen jelek mind a termékenységet mutatják a férfiszemnek, ezért ezt szépnek látjuk % testzsír az egészséges Az ilyen aránnyal rendelkező nők bizonyítottan kevesebb komplikációval és biztonságosabban szülnek A fogyókúrák veszélyei! A vékony-ideál magyarázatai A bőr A bőr feszessége, simasága, puha tapintása a nők korát, egészségi állapotát jelzik. Fertilitásuk csúcsa éves korukra esik, ekkor legszebb a bőr A férfiak összességében tehát a termékenység jelzéseire buknak (fiatalság, arányosság, feszes bőr, telt mellek) A nők praktikái A nők mindezek tudatában szándékosan manipulálhatják a magukról láttatott képet: fiatalnak, teltnek, nőiesnek látszani: bőrápoló szerek, smink stb. A száj rúzsozása pl. szándékos mimikri: a szeméremajkak vérbő, izgatott állapotát utánozzák A férfitest mint fitnessindikátor Kevésbé fontos inger a nők számára, de persze nem elhanyagolható (főleg a nők rövid távú kapcsolataikban) A klasszikus férfialak: keskenyebb csípő, nagyobb mellkas, szélesebb váll, nagyobb tömegű izomzat Mind a természetes szelekció, mind a szexuális szelekció ilyen arányba tolta a férfitestet. Ősi közegben ez korrelált erőforrás-megszerző képességükkel Derék csípő arány 0,9-1 legyen. Meglepően ez sokkal fontosabb volt a nőknek, mint az izomzat (modern társadalom?)

10 A férfi testmagassága is fontosabbnak bizonyult izomzatánál a magas férfiak magasabb státusz elérésére képesek leginkább kedvelt a cm-rel magasabb Univerzális testjelzések: az arc Már a XIX. Században kiderítették: a kor sok arcából összemontírozott átlag arc vonzó az emberek számára magyarázat a stabilizáló szelekció. Genetikailag bizonyított, hogy a szélsőségektől mentes arc nagyobb heterozigótasággal jár, ami nagyobb genetikai változatosságot jelent (patogén rezisztencia elve) Meglepő, hogy már a néhány napos csecsemők is az ilyen átlagarcokat preferálják. Ezen kívül az átlagosban vonzónak ítélt vonások eltúlzásával készített arcok még inkább tetszést arattak. Az arc nemi vonásai Férfi arc: relatíve hosszú arc, vastag szemöldök, erőteljes középső arcrész, erőteljes, szögletes áll, karakteres pofacsont. Női arc: relatíve magasabban ülő pofacsont, kisebb áll, párnázottabb arc és ajak, relatíve nagyobb szemek. Ezek kultúrafüggetlen tulajdonságok, nagy részüket nemi hormonok alakítják, tehát jó képet mutatnak az egyén hormonális állapotáról, így fertilitásáról, egészségéről. Érdekes kutatás: az arc vonzereje a tényleges fizikai kondícióval és egészségi állapottal korrelál! (nagyobb homeosztatikus egyensúlyt jelez) Az arc és a test egyéb tulajdonságai A női arc neoténiás jellegének (felnőttkor előtti) komputeres eltúlzása növelte az arc vonzerejét. Ez összecseng azzal, hogy a férfiak erősen értékelik a nők fiatal korát, hiszen az erős reproduktív értékkel bír.(az arcon kívül ez bizonyos testrészekre, mint pl. a láb, a kéz nagysága stb. is vonatkozott) Ezt egy másik vizsgálat is bizonyítja: huszonéves fiúk ugyanolyan vonzónak találtak koraserdülő korú lányokat, mint kortársaikat. Többen úgy vélik, hogy a pedofília ezen preferenciák megszaladásából ered (ők ezt túlértékelik, viszont kevésbé érzékenyek a hormonális markerekre) A férfarcnál meglepő dolgok derültek ki. A maszkulinitás növelése egy ideig növelte vonzerejüket (domináns, egészséges, férfias), de egy idő után ez csökkent (agresszív, barátságtalan, fenyegető). Feminizálásuk egy ideig ugyancsak növelte a vonzerőt (megértő, barátságos, empatikus stb.) Ez összecsenghet a korábban már látott alapstratégiákkal: a nők más típusú férfiakat választanak szívesen hosszú és rövidebb távú kapcsolataikhoz. Szimmetria Elsősorban az arcnál, de az egész testre nézve, mindkét nemnél különösen fontos volt a szimmetria. (komputeres szuperszimmetrikus arcok erős vonzereje) Legkézenfekvőbb magyarázat: a páros testrészek méretét és formáját ugyanazon gének alakítják, tehát alapesetben szimmetrikusak. A mutációk, egyéb betegségek, vírusok ronthatnak a szimmetrián, így tehát a szimmetria megléte erős immunrendszert, jó fizikai kondíciót feltételez. A szimmetria még olyan dologra is hatással van, mint a szexuális élet megkezdése: vizsgálatokban bizonyították, hogy a magasabb szimmetriával rendelkező személyek hamarabb kezdenek szexuális életet élni és kortársai szebbnek, helyesebbnek ítélik.

11 Újabb kutatások arra is rávilágítanak, hogy a szimmetrikustól és maszkulin / feminin jellegtől való egyedi, bizonyos vonások irányába eltérő arcot különlegessége teheti vonzóvá a másik nem számára. Testszagok Az állatvilágban pl. egy nőstény megtermékenyíthetőségét megbízhatóan jelzik bizonyos szagok (feromon) Egyes kutatások szerint az embereknél is nagyon fontos a másik testszaga, mert öntudatlanul is sok információt vonunk le belőle a másik genetikai típusáról, egészségéről, nemi hormonjainak arányáról. Bizonyítottan a nők jobbak ebben, míg a férfiakat inkább a vizualitás vezérli, a nők több más jelzésre, így a szagokra is különösen érzékenyek. Záró megjegyzés A fizikai vonzerő fontos, elsősorban a kapcsolat nagyon korai fázisában, az egymásra való felfigyelés tekintetében. De fontos megjegyezni, hogy az emberi párválasztás bonyolultsága, összetettsége és kontextualitása miatt a fizikai jellegtől eltérő, az udvarlás során felsorakoztatott tulajdonságok sokkal fontosabbak lehetnek.

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

Az emberi természet biológiai gyökerei

Az emberi természet biológiai gyökerei CSÁNYI VILMOS Az emberi természet biológiai gyökerei Csányi Vilmos etológus, az MTA rendes tagja Összefoglalás A modern biológia sokszorosan igazolta azt a tényt, hogy az ember is az állatvilághoz tartozik:

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Történelem és Társadalomtudományi Tanszék. Rácz Béla. Őstörténet. Az ősközösségi társadalom története II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszék Rácz Béla Őstörténet Az ősközösségi társadalom története jegyzet Beregszász - 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I.

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE Tartalom Csányi Vilmos előszava A szerző előszava A szerző előszava a második kiadáshoz Bevezetés Híres etológusok munkássága - a kutyára vonatkoztatható állatpszichológia rövid története 1. A KUTYA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Magyar Tudomány. A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István

Magyar Tudomány. A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István Magyar Tudomány A nyelvtudomány a társadalomtudományok tükrében Vendégszerkesztõ: Kenesei István Innovációs stratégiai dilemmák Holokauszt és bioetika Környezeti változások és az emberré válás 2006 4 383

Részletesebben

Bevezetés a biológiába

Bevezetés a biológiába Bevezetés a biológiába 1. előadás: Mi az élet? Jegyzetkezdemény (Müller Viktor) 0. Mi ez a jegyzet? Ez a jegyzetkezdemény gyors hiánypótlás, kidolgozottabb jegyzetre sajnos idén sem jutott időm. Az előadás

Részletesebben

Társadalmi rendszerek és funkciók

Társadalmi rendszerek és funkciók Terestyéni Tamás Társadalmi rendszerek és funkciók Budapest, 2009. június, 40. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-3-6 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben

A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN

A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN MAGYAR EDAGÓGIA 111. évf. 2. szám 141 181. (2011) A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN Kasik László Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel!

PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! PALEOLIT ORVOSLÁS Számolj le a betegségekkel! DR. TÓTH CSABA Jaffa Kiadó Budapest, 2012 Hungarian edition Jaffa Kiadó, 2012 Minden jog fenntartva! A könyvben közölt, tudományosan alátámasztott állítások

Részletesebben

Nevelési Alapismeretek

Nevelési Alapismeretek Tordáné Hajabács Ilona Nevelési Alapismeretek a Népi játék és kismesterségek oktatója tanfolyam hallgatói számára HAGYOMÁNYOK HÁZA Népművészeti Módszertani Műhely 2010 Tartalom Bevezetés...5 A nevelés...6

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ

TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ TANULMÁNYOK A SZENT ISTVÁN-TERVHEZ Kiadta a Professzorok Batthyány Köre. A kiadásért felel: NÁRAY- SZABÓ GÁBOR.AL A TEX-szövegszerkesztést végezte: LOVAS REZSŐ. Információ: www.bla.hu/professzorok/. Kapcsolat:

Részletesebben

A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE

A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE Készítette és összeállította Erdőfi-Szabó Attila, BioLabor Biofizikai és Laboratóriumi Szolgáltatások Kft. www.biolabor.org A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják

Részletesebben

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1

4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 4. fejezet A reprezentációs rendszerek eredete 1 Az l. fejezetben olyan gondolattal találkoztunk, amely sokak számára paradoxon lehet. Egyrészt a nyelv nem alakulhatott ki az állati kommunikációs rendszerekből,

Részletesebben

Duró Zsuzsa: A sakkoktatás pedagógiai-pszichológiai hatásai

Duró Zsuzsa: A sakkoktatás pedagógiai-pszichológiai hatásai Duró Zsuzsa: A sakkoktatás pedagógiai-pszichológiai hatásai doktorandusz Szegedi Tudományegyetem E-mail: dzsuzsa@gportal.hu Napjainkban a sakkozást legtöbben úgy tekintik, mint a szabadidő eltöltésének

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Nyelv és nem. Női és férfi nyelvhasználati különbségek. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék.

Nyelv és nem. Női és férfi nyelvhasználati különbségek. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Nyelv és nem Női és férfi nyelvhasználati különbségek Témavezető: Dr. Kis Tamás Adjunktus Készítette: Kovács Krisztina V.magyar angol

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLVIII. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Második, bővített kiadás TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

Érdekes biológiai jelenségek

Érdekes biológiai jelenségek Tartalom Különféle biológiai jelenségek, például a különböző bőrszínek eredete az embernél, a látás jellemzői, az agyféltekék sajátosságai. Megjegyzés Érthető és viszonylag rövid téma. Semmi világrengető,

Részletesebben

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Oktatási segédanyag Munka- és Szervezetpszichológiai Szakképzés BUDAPEST, 2002 BEVEZETÉS Szinte mindannyian hallottunk már az ismeretségi

Részletesebben

Magyar Tudomány 2006 2

Magyar Tudomány 2006 2 Magyar Tudomány A koponya tudósa, Lenhossék József Az agresszió képi kifejezése Társadalomföldrajz Határkutatás regionális tudományok A tudományos teljesítmény mérése Oktatáspolitika 2006 2 127 Magyar

Részletesebben

MAROSÁN GYÖRGY Mi az ember? egy evolúciós szintézis körvonalai

MAROSÁN GYÖRGY Mi az ember? egy evolúciós szintézis körvonalai MAROSÁN GYÖRGY Mi az ember? egy evolúciós szintézis körvonalai Human being outline of an evolutionary theory The article starts from the ancient problem of the philosophy: why one can identify so many

Részletesebben

Etológia mindenkinek II. Rész

Etológia mindenkinek II. Rész Etológia mindenkinek II. Rész Mielőtt rátérnénk a megerősítők alkalmazására, a klasszikus és az instrumentális kondicionálás néhány speciális elemét tekintsük át, mivel ezek relevánsak az állatokkal végzett

Részletesebben