Lélek és evolúció segédanyag/ I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélek és evolúció segédanyag/ I."

Átírás

1 Lélek és evolúció segédanyag/ I. Evolúciós alapozó Az evolúció gondolata Közös ős, fajok egymásba alakulása: Kr. e. VI. század: Anaximandrosz, Al-Jahiz, Csuang-Ce XVIII. század: Jean-Babtiste Lamarck, Carl von Linné XIX. Század: Charles Darwin és Alfred Russel Wallace közös előadása a Linné Társaságnál 1859: Charles Darwin: A fajok eredete Lamarcki vonal: az életben szerzett tapasztalatok öröklődnek Darwini vonal: gradualizmus, vagyis a változás léptéke nagyon lassú, emberi szemmel szinte észrevehetetlen 1865: Gregor Mendel az öröklődő tulajdonságok mintázatának mátrixa. Kevés tudományos bizonyíték A darwini és a mendeli modell összeegyeztethetősége 1940-ben válik lehetővé a DNS molekula leírásával (Oswald Avery) A viszonylag szűk területek után az evolúció elmélete a XXI. századra sok területet meghódított a biológián kívül: ökológia, genetika, fiziológia, orvostudomány, pszichológia, számítástechnika (ez utóbbiak alkalmazott területek!) A természtes kiválasztódás evolúciós elméletének alapjai Darwin alaptételei és következtetések: a) a tulajdonságok öröklődnek b) a szaporodási lehetőségek a fajon belül elvileg korlátlanok c) az erőforrások korlátozottak az egyedek között verseny alakul ki az erőforrásokért a több erőforrást birtokló egyedek tulajdonságai jutnak tovább a következő nemzedékbe Az evolúció komplex elmélete és félremagyarázásai Összességében: az evolúció lényege a környezethez való optimális alkalmazkodás, az oda-vissza ható evolúciós kör természetes szelekció Szociáldarwinizmus: az evolúció elvszintű redukálása, önkényes részlet az elméletből, az az erősebb kutya baszik elve (mesterséges szelekció) Nietzsche, Hitler, fajelmélet. A természetes szelekció és a szexuális szelekció Az evolúció-biológusok és az evolúciós pszichológusok nagy része az evolúció hajtóerejének a természetes szelekciót tekinti. Egyes kutatók legújabban (pl. Geoffry Miller) felhívják a figyelmet a szexuális szelekció fontosságára (ld. pl. emberi elme sokszínűsége pávafarok)

2 Az öröklődés Az öröklődésért a gének felelősek. A gén a sejtmagban található DNS molekula bizonyos szekvenciája. Az egyed teljes génkészlete a genotípus. Az adott genotípus és a környezet határozza meg az egyed fenotípusát, az élőlény megfigyelhető jellegzetességeit. (ld. pl. napbarnítottság.) A változatosság Az evolúció során a változó környezeti hatások szükségszerűen generálják a fenotípus változásának igényét is. Ennek kulcsa a mutáció. Mutáció végbemehet sejtosztódás, ivaros szaporodás során. Egy gén vagy annak allélja a másolás során megváltozik, így hatva a fenotípusra is. Ez vagy beválik vagy nem. A mutációk nagyrésze káros és előidézhetik vegyszerek, élelmiszerek, vírusok, sugárzás stb. Erre a szervezet DNS-javító mechanizmussal reagál, amely egyensúlyba igyekszik hozni a káros (pl. rákot okozó) és az előnyös mutációk arányát. (sarlósejtes vérszegénység előnye / hátránya) Másik lehetőség az allél-frekvencia változása A természetes szelekcióról még egyszer Egy populációban a környezethez viszonyítva előnyös tulajdonságokkal rendelkező egyedek nagyobb valószínűséggel találnak maguknak párt, így tulajdonságaik nagyobb valószínűséggel jelennek meg a következő nemzedékben. Ez az ún. fitnesz. Fontos a szelekciós nyomás, ennek három fajtája: stabilizáló, szétválasztó, irányító szelekció A természetes szelekció mellett, illtve részeként működik a nemi v. szexuális szelekció Fontos kérdés, hogy mi a szelekció egysége? Gén? Egyed? Faj? Egyik sem zárja ki a másikat ld. allél-versengés (genetikai sodródás és génáramlás) vagy csoportszelekció (kooperatív és altruista viselkedés) Az adaptáció Az adaptáció tehát egy faj alkalmazkodása a környezeti feltételekhez, illetve a környezeti változásokra való reagálás az allélok gyakoriságának megváltoztatásával vagy mutációval. Pl. antibiotikum-rezisztencia vagy a zsiráf-eset. Az adaptáció a szelekciós nyomására kialakíthat divergens evolúciót (eredetileg azonos funkcióval bíró testrészek funkciójának szétválása ld. szárny, uszony, kéz, pata. Illetve kialakíthat konvergens evolúciót: az eredetileg más funkciót ellátó testrészek hasonló funkcióra tesznek szert egymással nem rokon fajoknál: a különböző repülő élőlények szárnya Egyes testrészek viszont az idő során funkció nélkülivé válnak és elcsökevényesednek (farok, bölcsességfog, férfiak mellbimbója

3 A koevolúció Egyes fajok (pl. szimbiózisban vagy éppen egymással versengésben élők) evolúciója adaptív hatással van a másikra. Ha pl. egy gyíkfaj mérget fejleszt ki a kígyó ragadozó ellen, annak egy idő után erre rezisztenciája fog kialakulni. Az evolúció tehát a fajokon belül és a fajok között is KÖLCSÖNÖS hatás eredménye is. (Hiszen környezetnek felel meg az élővilág is) Versengés, élősködés, kooperáció A versenés elsősrban fajon belül, az egyedek között érvényes, hiszen egyféle erőforrásra van szükségük Fajok közötti versengés elsősorban a táplálék és területszerzés kapcsán alakulhat ki, illetve ragadozó és zsákmányállata között. Élősködés, ha az az egyik félnek jó, a másiknak kifejezetten káros (bélférgek/?/, kakukk /?/) Kooperáció: ha mindkét félnek hasznos (gomba-fenyő gyökér) Az etológia A biológiának az állatok viselkedésével foglalkozó ága. A viselkedés két fő csoportja: öröklött vagy tanult. Fontos ezeknek az aránya is. Fontos a természetes körülmények közötti megfigyelés, amit korábban az állattan (ld. Pavlov) elutasított. Megalapítója Konrad Lorenz ( ). Elméleti kerete az evolúció. Fontos szerepe volt a tanulás modern értelmezésének kialakításában (öröklött alapok, de rugalmas tanulás) Humán etológia Az emberi viselkedés biológiai alapjaival foglalkozik, illetve annak öröklött és tanult komponenseivel. Az etológiából eredően alapvetően evolúcionista szemléletű Számos alapvető emberi viselkedést kezdett vizsgálni evolúciós szempontból Kognitív pszichológia Az emberi elme vizsgálatával foglalkozik. Az idegrendszert számítógéphez hasonló struktúraként képzeli, amelyben bizonyos mentális funkciók bizonyos agyi modulok köré épülnek. Ez az emberi elme moduláris modellje (ld. pl. hallókéreg, mozgató kéreg, látókéreg stb.) A moduláris modell kiválóan magyarázható az evolúciós elmélet keretében Az evolúciós pszichológia A humán etológia és a kognitív pszichológia szintézise. Alapgondolatai mindkét irányzatnál tovább mennek: az emberi törzsfejlődés idejének 99%-át vadászó-halászó

4 életmódban töltöttük. Az emberi viselkedés, természet, mentális felépítés evolúciós örökségünk. Ennek része a rugalmas tanulás képessége is. Az EP sokáig (80-as, 90-es évek) elvont elméleti tudomány volt, amely még saját tudományos kereteit is nehezen határozta meg. Az ezredforduló után az EP egyre nagyobb teret hódít, a tudomány vizsgálati területei egyre bővülnek, s így válnak mindennapi jelenségek magyarázatává, alkalmazott tudománnyá (ld. pl. orvoslás, pszichoterápia). Az EP alapgondolata tehát: az emberi viselkedésrendszer és mentális struktúra az evolúció, így tehát vadászó-halászó életmódunk és környezetünkhöz való alkalmazkodás eredménye. Mentális képességeinket és viselkedési stratégiáinkat a természetes és a szexuális szelekció formálta ilyenné, ebből adódóan személyiségünk és szokásaink jobban megérthetők, ha evolúciós múltunkból indulunk ki. Az evolúciós pszichológia vizsgálati területei Csoportok, rokoni és baráti kapcsolatok. Személyközi vonzalom. Párválasztás, párkapcsolat, szexualitás. Agresszív viselkedés, bántalmazás Stresszorok és szorongó viselkedés Civilizációs betegségek, és azok orvoslási lehetőségei (cukorbetegség, elhízás, szívinfarktus stb.) Mentális zavarok (depresszió, pánik, fóbiák, hiperaktivitás stb.)

5 A hominídák Australopithecus afarensis 4-2,5 millió évvel ezelőtt Lelet: Etiópia (Lucy) Nőstény 35, hím 70 kg nagy szexuális dimorfizmus 110 / 140 cm magas Agytérfogat ml (a csimpánzé ) Már megjelenik a két lábon járás, de még gyakoribb a négy láb Australopithecus africanus 3-2,5 millió évvel ezelőtt Dél-Afrika Agytérfogat, súly, magasság (ld. Afarensis) Itt is erős a szexuális dimorfizmus Kisebb szemfogak (-csökkenő agresszív viselkedés) Homo habilis 2 millió éve Olduvai szurdok, Tunézia, Kenya 120 / 160 cm magas, 30 / 50 kg Csökken a szexuális dimorfizmus, de még erős Agytérfogat ml Teljes két lábon járás Karakteres arckoponya Homo erectus 1,8 millió éve Afrika, Ázsia 45 / 65 kg a szexuális dimorfizmus tovább csökken évvel ezelőtt halt ki Agytérfogat: ml Kezdetleges eszközhasználat, kőeszközök, tűz víz Homo heidelbergensis 150 ezer évvel ezelőttől 30 ezer évvel ezelőttig A homo erectus egyik ágából fejlődött ki (alfaj) Agytérfogat: ml Magas homlok, kerek agykoponya jellemzi Homo sapiens Kb 100 ezer évvel ezelőttől napjainkig (és még meddig?) Afrika Kerek koponya, kis fogak 50/65kg (erősen csökkenő dimorfizmus) Agytérfogat: ml Kezdetleges kultúra megjelenése Neandervölgyi / Cro-magnoni A leszármazási ágak, illetve az alfajok egymásból való levezetése nem tisztázott

6 Az emberi csoportok A nyílt csoport Sok állat él csoportokban, de a csoportot alkotó egyedek versengése jól leírható a természetes szelekció elméletével Egyéni érdekek sokasága a csoportban, ami nagyobb biztonságot nyújt, de a csoporttagok hamar (egy generáció alatt) kicserélődnek, eltűnnek stb. Előnye: több szaporodási lehetőség, több információ Hátránya: erősebb versengés, kevesebb erőforrás / egyed, feltűnőbb megjelnés (ragadozóveszély) A nyílt csoportra nem jellemző ennél erősebb összetartás vagy belső segítségnyújtás (ld. pl véradás) Az emberi viselkedés ettől merőben eltérő, egyes kutatók mégis genetikai redukcionizmussal magyaráznak meg mindent (Dawkins), míg mások a csoportszelekcióval (Csányi) Csoportszelekció Mi is a természetes egyedi szelekció? A csoportszelekció esetében az evolúciós szelekció egysége a csoport. (?) Boyd és Richerson: akkor létezhet CSSZ, ha a csoporton belüli viselkedéses fenotípuskülönbségek csökkennek, a csoportok közötti különbségek viszont nőnek A zárt csoportok A hominídák fejlődésének egyik sarokpontja volt a csoportok zártabbá válása A csoporton belül csökken az agresszió, versengés, nő az együttműködés Megjelenik az egyedektől független csoportidentitás A csoport tagjai bizonyos esetekben képesek saját érdekeiket a csoport érdekében háttérbe szorítani A zárt csoportok egyediek a csoportok közötti különbség nagyon éles (nyílt csoportoknál alig van különbség), a csoport tagok pedig alig különböznek egymástól (ld. szurkolótábor, klub, katonaság) + az egyén a csoporttagok cserélődése esetén is lojális marad ld. csoportidentitás, közös hiedelmek) Közös akciók A zárt csoportok egyik fő jellemzője, hogy szívesen vesznek részt közös akciókban Ez sok közös tevékenység lehet, úgy mint vadászat, gyűjtögetés, felfedező utak, tárgyak készítése A közös akciók az állatok nyitott csoportjaiban is előfordulnak, de ezek általában szervezetlen, ad-hoc akciók, a szerepek inkább genetikailag kódoltak Közös konstrukciók Az ember egyik legmeghatározóbb tulajdonsága a konstrukció Mesterséges (emberi konstrukció által készített) világban élünk: házban lakunk, kocsival, busszal közlekedünk, ágyakban alszunk stb. Az egyszerű konstrukciók a hominídák késői fejlődési szakaszában kezdtek kibontakozni: egyszerű eszközök vagy éppen a nyelv megjelenése (a nyelv egyes óvatos becslések alapján 1,5 millió éves)

7 Az emberi csoportok fontos képessége a rekonstrukció is a különböző információkat agyunk befogadja, részekre bontja, majd újra felépíti, végül egy egészet hoz létre. (reprezentál, képzeletével áthelyez, forgat stb.) Míg a csimpánzok elsődleges reprezentációt, addig az ember képes másodlagos vagy harmadlagos reprezentációk létrehozására (az agyban) Elsődleges repr. pl. a térképszerű-tájékozódás (ld méhek), többszörös reprezentáció egy csoport tagjainak, viszonyainak érzéseinek, hálózatának feltérképezése A különböző szabályok, szabályrendszerek kialakítása is konstrukció A nyelv is közös konstrukció, bázisát a vízi-majom elmélet biztosítja (szabályozható légzés), szükségességét pedig a bonyolult csoportok kialakulásával indokolhatjuk Szinkronizáció A szinkronizáció lényege, hogy a csoport tagjai között a közös tevékenységeknek (akár a konstrukciónak) teret adjon, az egyedeket egymásra hangolja: Menstruáció Empátia Imitáció Hipnózis Ének, zene, tánc Szabálykövetés Nevelés, tanítás Közös hiedelmek A közös hiedelmek kialakítása valójában a szinkronizáció egy fajtája A közös akciók és konstrukciók során jönnek létre a közös hiedelmek. A közös hiedelmeket közösen ápolják a csoport tagjai vagy éppen formálnak, változtatnak rajta A közös hiedelem a kultúra és a vallás alapvető építőköve Ennek alapján az egyéni gondolkodás az emberiség evolúciójában többnyire devianciának számított, sokkal fontosabb volt az összekapcsolódás a túlélés és a csoportszelekció érdekében. Az ősi zárt csoportok jellemzői A csoportkultúrák alakulása több millió évig tartott. Kb. 20 ezer évvel ezelőtt (tehát nem is olyan rég) becslések szerint egész Európában en éltek fős csoportokban. Ez a csoportberendezkedés több százezer évig hasonló volt, evolúciós örökségünk tehát optimálisan alkalmazkodni egy ilyen csoporthoz Nagyon ritkán láttak idegeneket (Xenofóbia), azokat pedig nagy valószínűséggel elüldözték. Négy-öt csoport tarthatott egymással laza kapcsolatot cserék szempontjából (nők, erőforrások) találkozásuk valószínűleg bonyolult ceremóniákhoz kötött volt. A csoportok ilyen felépítése kedvezett leginkább a csoportszelekciónak, világos eredmény lett tehát, hogy egy idő után a szaporulat nagyon gyors lett. Először törzsek, majd nemzetek alakulnak Ebből adódik aztán a városiasodás és az emberiség villanásszerű népesség- és technikai fejlődése, amit az ősi agy nem tudott megfelelően követni Csányi: egyéni csoportok, individualizáció, kulturális evolúció (ld. Később majd)

8 Az ember optimálisan kezelhető (emócionálisan, kognitíve stb.) társlétszáma szorosabb értelemben ember, tágabb értelemben ember (ld. egy kis falu vagy egy kollégium) A mai népességszámnál egyre több a mesterséges kapcsolat (ld. iwiw, facebook), amely kezelhetetlen kapcsolatmennyiség, és nem is jelent valódi kötődéseket Ugyanez a helyzet a közös konstrukciókkal és akciókkal vagy hiedelmekkel is: az ember csatlakozik pártokhoz, szervezetekhez, de ezek olyan nagyok, hogy csak félszívvel teszi, nem alakul ki igazi elköteleződés, nem hogy igazi áldozat egy csoportért ősi értelemben A sorozatok Azért szeretjük a sorozatokat, mert azok szereplői jól definiálható, zárt csoporthoz, családokhoz tartoznak, a közöttük zajló viszonyrendszer nyomonkövethető és érthető az ember számára az ősi csoportberendezkedést idézi, amelyhez ösztönösen vonzódunk A csalók A csalás evolúciós gyökere: a rendkívül koherens csoport-szinkronizáció és akciók a csoport tagjainak egyformán nyújtanak segítséget és hozzájárulást. A csalás az a folyamat, amikor valaki ezeket a javakat elfogadja a lehető legkisebb ellenszolgáltatásért vagy ingyen. Ha csalót nem leplezik le, ez rendkívül sikeres stratégia, hiszen jobban jár, mintha kooperálna. De a hosszútávon a kooperációnak vannak nagyobb előnyei Illetve a csoport tagokban igen érzékeny az ún. csalás-detektor. Önzetlenség, egyéni vagy rokonszelekció Az emberre jellemző az altruista viselkedés. Miért? Magyarázható csoportszelekcióval, de ez sok jelenségre nem tud választ adni (pl. hogy miért a rokonainkon segítünk leginkább?) Magyarázhatja a rokonszelekció: minél közelebbi a genetikai rokonság, illetve megfelelő a kor-reláció, annál inkább segítünk (ld. ajándékozás, öröklés rendszere) A rokonszelekció és az egyéni szelekció együtt is lehet magyarázó keret: rokonainknak segíteni alap, barátainknak, idegeneknek a későbbi megtérülés reményében (nincs teljes önzetlenség) Magyarázó keret lehet még a szexuális szelekció: önzetlennek lenni a saját erőmet mutatja, amivel imponálok a közvetve a másik nemnek.

9 Fizikai vonzerő és evolúció A nő fizikai vonzereje (női fitnessindikátorok) Mellek Elsődleges funkció szoptatás Az embernél más funkció is zsírszövet Állandó teltsége a termékenységet mutatja Önmimikri a fenék Nagysága megszaladási jelenség Sok elmélet próbálja magyarázni A női testforma Súlya, alakja és arányai fontos szexuális hívójelek Zsírdepók a csípőn, a combon horomonok hatására funkciója a gyerekkihordással járó többletenergia biztosítása A derék-csípő arány 0,7 (kutatások) Ezen jelek mind a termékenységet mutatják a férfiszemnek, ezért ezt szépnek látjuk % testzsír az egészséges Az ilyen aránnyal rendelkező nők bizonyítottan kevesebb komplikációval és biztonságosabban szülnek A fogyókúrák veszélyei! A vékony-ideál magyarázatai A bőr A bőr feszessége, simasága, puha tapintása a nők korát, egészségi állapotát jelzik. Fertilitásuk csúcsa éves korukra esik, ekkor legszebb a bőr A férfiak összességében tehát a termékenység jelzéseire buknak (fiatalság, arányosság, feszes bőr, telt mellek) A nők praktikái A nők mindezek tudatában szándékosan manipulálhatják a magukról láttatott képet: fiatalnak, teltnek, nőiesnek látszani: bőrápoló szerek, smink stb. A száj rúzsozása pl. szándékos mimikri: a szeméremajkak vérbő, izgatott állapotát utánozzák A férfitest mint fitnessindikátor Kevésbé fontos inger a nők számára, de persze nem elhanyagolható (főleg a nők rövid távú kapcsolataikban) A klasszikus férfialak: keskenyebb csípő, nagyobb mellkas, szélesebb váll, nagyobb tömegű izomzat Mind a természetes szelekció, mind a szexuális szelekció ilyen arányba tolta a férfitestet. Ősi közegben ez korrelált erőforrás-megszerző képességükkel Derék csípő arány 0,9-1 legyen. Meglepően ez sokkal fontosabb volt a nőknek, mint az izomzat (modern társadalom?)

10 A férfi testmagassága is fontosabbnak bizonyult izomzatánál a magas férfiak magasabb státusz elérésére képesek leginkább kedvelt a cm-rel magasabb Univerzális testjelzések: az arc Már a XIX. Században kiderítették: a kor sok arcából összemontírozott átlag arc vonzó az emberek számára magyarázat a stabilizáló szelekció. Genetikailag bizonyított, hogy a szélsőségektől mentes arc nagyobb heterozigótasággal jár, ami nagyobb genetikai változatosságot jelent (patogén rezisztencia elve) Meglepő, hogy már a néhány napos csecsemők is az ilyen átlagarcokat preferálják. Ezen kívül az átlagosban vonzónak ítélt vonások eltúlzásával készített arcok még inkább tetszést arattak. Az arc nemi vonásai Férfi arc: relatíve hosszú arc, vastag szemöldök, erőteljes középső arcrész, erőteljes, szögletes áll, karakteres pofacsont. Női arc: relatíve magasabban ülő pofacsont, kisebb áll, párnázottabb arc és ajak, relatíve nagyobb szemek. Ezek kultúrafüggetlen tulajdonságok, nagy részüket nemi hormonok alakítják, tehát jó képet mutatnak az egyén hormonális állapotáról, így fertilitásáról, egészségéről. Érdekes kutatás: az arc vonzereje a tényleges fizikai kondícióval és egészségi állapottal korrelál! (nagyobb homeosztatikus egyensúlyt jelez) Az arc és a test egyéb tulajdonságai A női arc neoténiás jellegének (felnőttkor előtti) komputeres eltúlzása növelte az arc vonzerejét. Ez összecseng azzal, hogy a férfiak erősen értékelik a nők fiatal korát, hiszen az erős reproduktív értékkel bír.(az arcon kívül ez bizonyos testrészekre, mint pl. a láb, a kéz nagysága stb. is vonatkozott) Ezt egy másik vizsgálat is bizonyítja: huszonéves fiúk ugyanolyan vonzónak találtak koraserdülő korú lányokat, mint kortársaikat. Többen úgy vélik, hogy a pedofília ezen preferenciák megszaladásából ered (ők ezt túlértékelik, viszont kevésbé érzékenyek a hormonális markerekre) A férfarcnál meglepő dolgok derültek ki. A maszkulinitás növelése egy ideig növelte vonzerejüket (domináns, egészséges, férfias), de egy idő után ez csökkent (agresszív, barátságtalan, fenyegető). Feminizálásuk egy ideig ugyancsak növelte a vonzerőt (megértő, barátságos, empatikus stb.) Ez összecsenghet a korábban már látott alapstratégiákkal: a nők más típusú férfiakat választanak szívesen hosszú és rövidebb távú kapcsolataikhoz. Szimmetria Elsősorban az arcnál, de az egész testre nézve, mindkét nemnél különösen fontos volt a szimmetria. (komputeres szuperszimmetrikus arcok erős vonzereje) Legkézenfekvőbb magyarázat: a páros testrészek méretét és formáját ugyanazon gének alakítják, tehát alapesetben szimmetrikusak. A mutációk, egyéb betegségek, vírusok ronthatnak a szimmetrián, így tehát a szimmetria megléte erős immunrendszert, jó fizikai kondíciót feltételez. A szimmetria még olyan dologra is hatással van, mint a szexuális élet megkezdése: vizsgálatokban bizonyították, hogy a magasabb szimmetriával rendelkező személyek hamarabb kezdenek szexuális életet élni és kortársai szebbnek, helyesebbnek ítélik.

11 Újabb kutatások arra is rávilágítanak, hogy a szimmetrikustól és maszkulin / feminin jellegtől való egyedi, bizonyos vonások irányába eltérő arcot különlegessége teheti vonzóvá a másik nem számára. Testszagok Az állatvilágban pl. egy nőstény megtermékenyíthetőségét megbízhatóan jelzik bizonyos szagok (feromon) Egyes kutatások szerint az embereknél is nagyon fontos a másik testszaga, mert öntudatlanul is sok információt vonunk le belőle a másik genetikai típusáról, egészségéről, nemi hormonjainak arányáról. Bizonyítottan a nők jobbak ebben, míg a férfiakat inkább a vizualitás vezérli, a nők több más jelzésre, így a szagokra is különösen érzékenyek. Záró megjegyzés A fizikai vonzerő fontos, elsősorban a kapcsolat nagyon korai fázisában, az egymásra való felfigyelés tekintetében. De fontos megjegyezni, hogy az emberi párválasztás bonyolultsága, összetettsége és kontextualitása miatt a fizikai jellegtől eltérő, az udvarlás során felsorakoztatott tulajdonságok sokkal fontosabbak lehetnek.

Evolúció és emberi csoportok

Evolúció és emberi csoportok Evolúció és emberi csoportok Alapelvek, alapfogalmak A természtes kiválasztódás evolúciós elméletének alapjai Darwin alaptételei és következtetések: a) a tulajdonságok öröklődnek b) a szaporodási lehetőségek

Részletesebben

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet

Evolúció. Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Evolúció Dr. Szemethy László egyetemi docens Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézet Mi az evolúció? Egy folyamat: az élőlények tulajdonságainak változása a környezethez való alkalmazkodásra Egy

Részletesebben

Természetes szelekció és adaptáció

Természetes szelekció és adaptáció Természetes szelekció és adaptáció Amiről szó lesz öröklődő és variábilis fenotípus természetes szelekció adaptáció evolúció 2. Természetes szelekció Miért fontos a természetes szelekció (TSZ)? 1. C.R.

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója

TARTALOM. 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója GÉNEK ÉS VISELKEDÉS TARTALOM 1. Bevezetés 2. A viselkedés genetikája 3. A viselkedés evolúciója 1. BEVEZETÉS Ok és Okozat 1 Agy Viselkedés DNS Környezet Test: mereven huzalozott szabályok; agy: plasztikus

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

Milyen tudományokra támaszkodik?

Milyen tudományokra támaszkodik? 3. Újabb eredmények Glosszogenetika Milyen tudományokra támaszkodik? Biológia (szociobiológia), etológia, anatómia Pszichológia Pszicholingvisztika Szemiotika Neurológia (agy evolúciójának kutatása) Nyelvészet

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

II. Biológiai perspektíva

II. Biológiai perspektíva II. Biológiai perspektíva Személyiség: idegrendszeri és hormonális rendszerek működésének következménye. 2 témakör: A személyiség örökletes meghatározottsága (öröklődés, evolúció, személyiség kapcsolata)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia

Az etológia módszere és fogalmai. A Humánetológia Humánetológia Darwin evolúcióelmélete A fajok eredete (1859) az egyedek különböznek, és ezek a különbségek öröklődnek az egyedek versengenek A természetes kiválasztódás az a folyamat melynek során bizonyos

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Kérdések, feladatok: 1. Milyen tényezők járulhatnak a populációk génállományának megváltozásához?

Kérdések, feladatok: 1. Milyen tényezők járulhatnak a populációk génállományának megváltozásához? III. BESZÁMOLÓ A populációk genetikai egyensúlya Az ideális populációra mely külső hatásoktól mentes a genetikai egyensúly jellemző. A reális populációkban folyamatos változás jellemző. Ennek következtében

Részletesebben

A genetikai sodródás

A genetikai sodródás A genetikai sodródás irányított, nem véletlenszerű Mindig a jobb nyer! természetes szelekció POPULÁCIÓ evolúció POPULÁCIÓ A kulcsszó: változékonyság a populáción belül POPULÁCIÓ nem irányított, véletlenszerű

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013

Szelekció. Szelekció. A szelekció típusai. Az allélgyakoriságok változása 3/4/2013 Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz Szelekció Ok: több egyed születik, mint amennyi túlél és szaporodni képes a sikeresség mérése: fitnesz

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK

A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK kutyakonyv_korr.qxd 2006.11.01. 18:35 Page 191 A LEGFONTOSABB FOGALMAK ÉS MEGHATÁROZÁSAIK Adaptáció (adaptation) A szó szerinti jelentése: hozzáidomulás. Biológiai értelemben akkor nevezünk adaptívnak

Részletesebben

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék

Sportoló nők és az agresszió. Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Sportoló nők és az agresszió Gadanecz Péter Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológia Tanszék Agyunk evolúciós programozottsága Nemi szerepek Állatvilág: pl. főemlősök domináns

Részletesebben

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI TARTALOM Prológus: Comparare necesse est (Az eredeti angol kiadáshoz) 13 Elõszó a magyar kiadáshoz 17 1. fejezet A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI 1.1 Bevezetés 19 1.2 A behaviorizmustól

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

A szexualitás evolúciója és az emberi szexualitás

A szexualitás evolúciója és az emberi szexualitás A szexualitás evolúciója és az emberi szexualitás Prof. Dr. Kéri Szabolcs szkeri@cogsci.bme.hu A kurzus Prof. Dr. Pléh Csaba anyagán alapul, amelyet Dr. Demeter Gyula és Dr. Pajkossy Péter módosított Vázlat

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Etológia. Irányzatok a biológiában. Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék

Etológia. Irányzatok a biológiában. Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék Etológia Irányzatok a biológiában Pongrácz Péter, PhD Etológia Tanszék Etológia helye a biológia vizsgálódás szintjei szerint Szerveződési szintek Populációk Egyedek Neurális szabályozás Sejtek DNS Tudományág

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014

BIOLÓGIA TANMENET. XII. évfolyam 2013/2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET XII. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita 1. óra Év eleji

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal Intelligens Rendszerek Elmélete Dr. Kutor László Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html login: ire jelszó: IRE0 IRE / A természet általános kereső algoritmusa:

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET A PSZICHOLÓGIÁBAN KURZUS BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK Dr Pléh Csaba, Ivády Rozália Eszter e-mail: ivady@cogsci.bme.hu 2007/2008 1. félév. Péntek 13.15.-14.45. ST 320-as terem TEMATIKA:

Részletesebben

Tudománytörténeti visszatekintés

Tudománytörténeti visszatekintés GENETIKA I. AZ ÖRÖKLŐDÉS TÖRVÉNYSZERŰSÉGEI Minek köszönhető a biológiai sokféleség? Hogyan történik a tulajdonságok átörökítése? Tudománytörténeti visszatekintés 1. Keveredés alapú öröklődés: (1761-1766,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Genetika 2. előadás. Bevezető

Genetika 2. előadás. Bevezető Genetika 2. előadás Genetikai alapelvek: hogyan öröklődnek a tulajdonságok Mendeli genetika Bevezető Mi okozza a hasonlóságokat és különbségeket a családtagok között? Gének: biológiai információ alapegysége

Részletesebben

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban

A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban A hasonlóság és a vonzerő szerepe a párválasztásban Kocsor Ferenc 12 Juhász Szabolcs Rezneki Rita Bereczkei Tamás 1 1 PTE BTK, Pszichológiai Intézet 2 PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet 1 1 Vázlat A

Részletesebben

Az evolúciós gondolat fejlődése

Az evolúciós gondolat fejlődése Evolúciós pszichológia vagy társadalom-pszichológia? Az evolúciós gondolat fejlődése Darwin: in the distant future the study of human psychology would be based on an evolutionary footing (The Origin of

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék

Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés. Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humánetológia Humán viselkedési komplex és kötődés Miklósi Ádám, Etológia Tanszék Humán viselkedési komplex (Csányi 1999) Nem szekvenciális, hanem párhuzamos folyamatok az evolúcióban, egymástól részben

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes.

Hátterükben egyetlen gén áll, melynek általában számottevő a viselkedésre gyakorolt hatása, öröklési mintázata jellegzetes. Múlt órán: Lehetséges tesztfeladatok: Kitől származik a variáció-szelekció paradigma, mely szerint az egyéni, javarészt öröklött különbségek között a társadalmi harc válogat? Fromm-Reichmann Mill Gallton

Részletesebben

Nyelv és zene az evolúció tükrében. Mészáros Anna Debreceni Egyetem BTK (MA)

Nyelv és zene az evolúció tükrében. Mészáros Anna Debreceni Egyetem BTK (MA) Nyelv és zene az evolúció tükrében Mészáros Anna Debreceni Egyetem BTK (MA) meeszaaros.anna@gmail.com Protonyelv-elméletek Generatív nyelvészet: az állatoktól a nyelv különböztet meg bennünket Derek Bickerton:

Részletesebben

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA 1. Nukleinsavak keresztrejtvény (12+1 p) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. A nukleinsavak a.-ok összekapcsolódásával kialakuló polimerek. 2. Purinvázas szerves bázis, amely az

Részletesebben

Együttműködés evolúciója

Együttműködés evolúciója Együttműködés evolúciója Modell Eléggé hasonló, hogy tanulmányozásával valamit megértsünk a modellezett rendszer viselkedéséből. Alapkérdés Darwini dilemma Miért vállal egy egyed költséges (c 0) cselekedetet,

Részletesebben

EVOLÚCIÓ, AZ EMBER EVOLÚCIÓJA Szathmáry Eörs

EVOLÚCIÓ, AZ EMBER EVOLÚCIÓJA Szathmáry Eörs 1 EVOLÚCIÓ, AZ EMBER EVOLÚCIÓJA Szathmáry Eörs Az evolúció biológiai indíttatású értelmezése a replikátorok populációjában lezajló, generációkon átívelő folyamatot jelenti, melynek során a replikátorokat

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szakközépiskola Tesztlapok Biológia - egészségtan tantárgy 12. évfolyam Készítette: Perinecz Anasztázia Név: Osztály: 1. témakör: Az élet kódja.

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN Az állatok közti kommunikáció történhet fajon belül, sőt fajok között is. A fizikai közeg sokkal változatosabb, mint az embernél. Az állatvilágban a legtöbb kommunikáció látás,

Részletesebben

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal. A genetikus algoritmus működése. Az élet információ tárolói

Intelligens Rendszerek Elmélete. Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal. A genetikus algoritmus működése. Az élet információ tárolói Intelligens Rendszerek Elmélete dr. Kutor László Párhuzamos keresés genetikus algoritmusokkal http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/ire.html login: ire jelszó: IRE07 IRE 5/ Természetes és mesterséges genetikus

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Populációgenetika és evolúció

Populációgenetika és evolúció Populációgenetika és evolúció 1 Koncepció 2 Populációgenetika 3 A változatosság eredete 4 A változatosság fenntartása 5 Adaptív evolúció 6 Fenotípus evolúció Populációgenetika és evolúció 1/42 Jellegek

Részletesebben

Fajfenntartó viselkedés

Fajfenntartó viselkedés Fajfenntartó viselkedés Az állatok viselkedésének egyik alapvető megnyilvánulása a szaporodással kapcsolatos viselkedés. Ez az ivarérettséget elért egyedekre jellemző és a legtöbb fajnál meghatározott

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

Törzsfejlődés - evolúció

Törzsfejlődés - evolúció Biológiai összefoglaló Törzsfejlődés - evolúció Dr. habil.. Kőhidai László SE, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Budapest Az evolúció definíciója: Új fajok természetes úton való kialakulása, melynek

Részletesebben

Szex és párkapcsolatok. Szószedet

Szex és párkapcsolatok. Szószedet Szex és párkapcsolatok Szószedet Tartalom Barátság és párkapcsolatok 3 Testrészek 4 Szexualitás 6 Szex és önkielégítés 8 Biztonságos szex ésfogamzásgátlás 10 Erőszak 12 2 Barátság és párkapcsolat Barát

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány?

Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Az állatok szociális szerveződése, csoport vagy magány? Csoport sok egyed együtt, fontosak az egyedek közötti kapcsolatok a csoport szervezettségében fokozatok vannak Az önző egyedeket csoportba kényszerítő

Részletesebben

Evolúció Az evolúció általános aspektusai

Evolúció Az evolúció általános aspektusai Evolúció Az evolúció általános aspektusai Teremtés vagy Evolúció: csak az előadáson hangzik el (fakultatív anyag) 0 00 1 Az evolúciós gondolat egy evolúciós elképzelés bizonyossága attól függ, hogy milyen

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.08. Orvosi biometria (orvosi biostatisztika) Statisztika: tömegjelenségeket számadatokkal leíró tudomány. A statisztika elkészítésének menete: tanulmányok (kísérletek)

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben

Kutyagondolatok nyomában

Kutyagondolatok nyomában Kutyagondolatok nyomában Gyorsuló tudomány Sorozatszerkesztõ: Szívós Mihály A sorozat kötetei: Pataki Béla: A technológia menedzselése (2005) Máté András: Magyar matematikusok és a filozófia (elõkészületben)

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta

Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság - itthon vagy külföldön? Kőrössy Judit Kékesi Márk Csabai Márta Boldogság kutatás 1960-as évek: mai értelemben vett boldogság kutatások kezdete 1980-as évek: szubjektív jóllét fogalma 1990-es

Részletesebben

Tartalom. 3. A búskomor Homo sapiens A depresszió tüneteinek evolúciós pszichológiai értelmezése (Birkás Béla)... 57 ELŐSZÓ... 13

Tartalom. 3. A búskomor Homo sapiens A depresszió tüneteinek evolúciós pszichológiai értelmezése (Birkás Béla)... 57 ELŐSZÓ... 13 Tartalom ELŐSZÓ............................................... 13 A KÖTET SZERZŐI........................................ 15 I. RÉSZ BEVEZETÉS 1. Pszichológiai adaptáció és maladaptáció A lelki működés

Részletesebben

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET

TIENS EGÉSZSÉG KÖR ELMÉLET 1 Tartalom: Az egészségről mi az egészség az egészség alatti állapot veszélyei az egészség faktorai A kínai egészségmegőrző kultúra története módszerei és lényege A egészség kör elmélet tisztítás, pótlás,

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013

TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET BIOLÓGIA XII. ÉVFOLYAM 2012/2013 Készítette: ZÁRDAI-CSINTALAN ANITA 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra A genetika alaptörvényei A gén fogalma. A fenotípus és a genotípus.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája Ember állat interakciók Társállatok etológiája 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban Gazdasági és állatvédelmi szempontok Mi tekinthető társállatnak? Kulturális és ökológiai

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 1. SLIDE Negyedik előadás A POZITÍV LEÍRÁS ÉS A KAUZÁLIS ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Háttéranyag: Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011), 2. tanulmány, 128-144. old. Kornai

Részletesebben

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat 10.2.2010 genmisk1 1 Áttekintés Mendel és a mendeli törvények Mendel előtt és körül A genetika törvényeinek újbóli felfedezése és a kromoszómák Watson és Crick a molekuláris biológoa központi dogmája 10.2.2010

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 11. osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Összeállította:

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

A a normál allél (vad típus), a a mutáns allél A allél gyakorisága 50% a allél gyakorisága 50%

A a normál allél (vad típus), a a mutáns allél A allél gyakorisága 50% a allél gyakorisága 50% Lehetséges tesztfeladatok: Tudjuk, hogy egy családban az anya Huntington érintett (heterozigóta), az apa nem. Ugyanakkor az apa heterozigóta formában hordozza a Fenilketonúria mutáns allélját (az anya

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben