Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének május 21-én tartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről"

Átírás

1 Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete József, dr. Gál András, Heves János, Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Koncz Ferenc, dr. Korondi Klára, Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó Viktor, dr. Takács István, Vaszily Miklós, Visi Ferenc Igazoltan távollévők: Uray Attiláné Meghívottak: dr. Bíró László - címzetes főjegyző dr. Gadóczi Bertalan - aljegyző dr. Bobkó Géza - Szántó J. Endre ESZEI igazgató főorvosa dr. Ináncsi Tünde - jogtanácsos Ballók Istvánné - Városgazdasági Osztály vezetője Bodnárné Göndör Magdolna Oktatási, Kulturális és Városmarketing Osztály vezetője Porkoláb Béláné - Közigazgatási Osztály vezetője Klenyárné Hanti Éva - Okmányiroda vezető Czakóné Szikszai Orsolya - Szerencsi Városüzemeltető Kft. ügyvezetője Tóth István - Szerencsi Városgazda Kft. ügyvezetője Sárkány László - Szerencsi Hírek főszerkesztője Árvay Attila - Szerencsi Hírek szerkesztője Fodor Zoltánné - jegyzőkönyv-vezető Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 17 képviselőből 16 jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Uray Attiláné képviselő asszony betegsége miatt van távol. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Visi Ferenc legyen. Javaslatával a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza: 83/2009. (V.21.) Öt. HATÁROZAT Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása Szerencs Város Képviselő-testülete a május 21-i üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg. Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban közölttel, azzal az eltéréssel, hogy nem terjeszti elő a Tesco áruház külső létesítményeinek térítésmentes elfogadására vonatkozó előterjesztést, további vizsgálatok elvégzésére visszaadta az írásos anyagot. Javaslatával a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 1

2 84/2009.(V.21.)Öt. Határozat Tárgy: napirend elfogadása Szerencs Város Képviselő-testülete a május 21-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Napirend: 1.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése Előadók: Porkoláb Béláné, a Közigazgatási osztály vezetője Laczkóné Kottner Erzsébet Gyámhivatal vezető Bodnárné Göndör Magdolna, az Oktatási, Kulturális és Városmarketing Osztály vezetője Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója Tárgyalják: Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendi és Oktatási Bizottság 2.) Tájékoztató a szerencsi Okmányiroda működéséről Előadó: Klenyárné Hanti Éva irodavezető Tárgyalja: Ügyrendi és Oktatási Bizottság 3.) Egyebek - Előterjesztés alapító okiratok módosítására - Előterjesztés az alapfokú, többcélú közös igazgatású intézmény létszámbővítésére - Hozzájárulás a Zempléni Fesztivál megrendezéséhez - Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet kiegészítésére - Javaslat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 4.) Különfélék 1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladati ellátásának átfogó értékelése Porkoláb Béláné, Laczkóné Kottner Erzsébet, Bodnárné Göndör Magdolna és Sipos Attila előterjesztőknek nincs szóbeli kiegészítésük az előterjesztéshez. Sipos Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság nem volt határozatképes, azonban a jelenlévő tagok megtárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra javasolják. Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját. 2

3 Dr. Korondi Klára gratulál az előterjesztőknek, mert a pontosan előkészített anyaguk alapján betekintést kapott munkájukba. Sok sikert kíván a munkatársaknak. Rónavölgyi Endréné szintén megköszöni az e munkaterületen dolgozók munkáját, mely türelmet és empátiát igényel a kollégáktól. Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 85/2009. (V.21.) Öt. HATÁROZAT Tárgy: az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése Szerencs Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, évre vonatkozó átfogó értékelést, melyet elfogadott. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében évre az alábbi ajánlásokat, illetve feladatokat határozza meg: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény változásainak követése helyi rendeletalkotással hatósági feladatok ellátásában a törvényesség betartása, megfelelés az anyagi, eljárási szabályoknak, valamint az ISO minőségbiztosítási rendszer előírásainak, gyermekjóléti szolgáltatásban új módszerek bevezetése, hatékony részvétel a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás által vállalt feladatok ellátásában, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működési feltételeinek szinten tartása, lehetőség szerinti minőségi javítása, a jelzőrendszer hatékony működtetése, pályázati lehetőségek kihasználása, ennek segítségével a munka hatékonyságának, színvonalának javítása. Felelős: Határidő: polgármester jegyző Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály és Gyámhivatal vezetői ESZEI igazgatója Alapszolgáltatási Központ igazgatója évi tevékenységről szóló értékelés időpontja 2. Tájékoztató a szerencsi Okmányiroda működéséről Klenyárné Hanti Éva előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság határozatképtelen volt, azonban a jelenlévők az előterjesztést annak megtárgyalása után elfogadásra javasolják. Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját. 3

4 Dr. Gál András az elismerés hangján szól az iroda által végzett pontos szakmai munkáról. A gimnázium hosszú évek óta hivatalos kapcsolatot tart fenn az Okmányirodával a személyi igazolványok és más egyéb ügyek intézése szempontjából és mindig pontos, és időbeli ügyintézésben volt részük. Danyi László szintén köszönetét fejezi ki az Okmányiroda valamennyi dolgozója számára, akik sokrétű feladatot látnak el, azonban úgy érzi, hogy a többi osztállyal szemben kevesebb figyelmet szentelnek rájuk. Dr. Bíró László bár a képviselő érzéseivel nem tud szembe szállni, azonban a tisztánlátás érdekében szeretné elhelyezni az okmányirodát a hivatal hierarchiájában, és mint új képződményt a közigazgatásban. Az Okmányiroda a jövő közigazgatása. Az a fajta szolgáltató közigazgatás, melyet más területeken is önkormányzati, illetve dekoncentrált szerveknél is szeretnének elérni. Az Okmányiroda az innováció szigete a magyar közigazgatásban a maga jogi hátterével, a hozzárendelt számítástechnikai eszközökkel. Olyan mértékű interaktivitás lehetséges az országos nyilvántartási rendszerekkel, amelyek más területeken még nem tapasztalhatóak. Az Okmányiroda megalakulása óta számos feladatot kapott, amely az előterjesztésből ki sem tűnik. Gratulál az Okmányirodában dolgozó kollégáinak, és érdemes megnézni a jogorvoslati statisztikájukat is. Sőt örömmel tölti el, hogy a főügyészséggel szemben is sikerült jogértelmezési kérdésekben sikerre vinni az okmányiroda vezetésének álláspontját. Rónavölgyi Endréné emlékezteti a jelenlévőket, hogy az Okmányiroda beindulásakor voltak ugyan problémák, de a tapasztalatok szélesedésével ezek fokozatosan megszűntek, és ma már inkább az elismerés hangján szólnak az iroda munkájáról. Szerencs elsőként teremtette meg a lehetőségét annak, hogy elektromosan is regisztrálhasson valaki időpontot az Okmányirodába, illetve ma már elektromos lépcsőjáró segíti az egészségkárosultak, mozgásukban korlátozott személyek bejutását az irodába. A városrehabilitációs pályázat keretében szeretnék megoldani az Okmányiroda elhelyezését az Émász épületében. A továbbiakban kéri, vegyék tudomásul a tájékoztatót. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót. 3. Egyebek - Előterjesztés alapító okiratok módosítására Ballók Istvánné elmondja, hogy az alapító okiratok módosításával törvényi kötelezettségnek tesznek eleget. Az alapítóknak a évi CV. törvény rendelkezései alapján május 15-ig kellett felülvizsgálniuk az alapító okirataikat, és besorolni a költségvetési szerveiket január 1-től a szakfeladat rendszer megváltozik. A központi javaslat az volt, hogy egy alapító okirattal végezzék el a módosítást, és ennek megfelelően már az új szakfeladat rendet is beépítették az alapító okiratokba. Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Visi Ferenc arra kíváncsi, hogy mikor várható a következő alapító okirat módosítás, mert gyakran kerül sor erre? 4

5 Ballók Istvánné: Mivel törvényi változás alapján kerül sor az alapító okiratok módosításra, bármilyen változás történik az intézmények szervezeti felépítésében, feladatrendszerük bővül, akkor szükséges az átvezetés. Törvényi előírás alapján történik a módosítás. Rónavölgyi Endréné további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 86/2009. (V.21.) Öt. Határozat Tárgy: alapító okiratok módosítása Szerencs Város Képviselő-testülete az irányítása alatt álló költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására készült előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. A módosított alapító okiratok jelen határozat mellékleteit képezik az alábbi szerint: 1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal alapító okirata 2. számú melléklet Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okirata 3. számú melléklet Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató alapító okirata 4. számú melléklet Szerencsi Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde alapító okirata 5. számú melléklet Egyesített és Szociális Egészségügyi Intézet alapító okirata 6. számú melléklet Kulturális Központ és Könyvtár alapító okirata 7. számú melléklet Városi Kincstár alapító okirata A módosított alapító okiratokat a bejegyzés és nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár felé továbbítani kell. Határidő: május 30. Felelős: polgármester, jegyző, városgazdasági osztályvezető ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ Költségvetési szerv neve: Szerencs Város Polgármesteri Hivatala 2./ Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út / Létrehozásáról rendelkező jogszabály: évi LXV. tv. 4./ Alapító szerv: Szerencs Város Képviselő-testülete 5./ Alapítás ideje: / Tevékenység jellege szerinti besorolás: Közhatalmi költségvetési szerv 7./ Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 1.sz. melléklet 5

6 8./ Ellátandó közfeladat: A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján ellátja az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatokat. 9./ Illetékességi területe: Szerencs város közigazgatási területe 10./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 11./ Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 12./ Irányító szerv székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út / Irányító szerv vezetője: Polgármester 14./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület pályázat útján a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően jegyzőt nevez ki határozatlan időre. 15./ Képviseletre jogosultak: Képviselője a jegyző, távollétében az aljegyző, mindkettő távollétében a jegyző által megbízott szervezeti egység vezető. 16./ A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy 17./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Köztisztviselői, közalkalmazotti, valamint a Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatás 18./ A Hivatal Szervezete: A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 19./ Alaptevékenysége: Az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása. Alaptevékenységi szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége TEÁOR száma: 8411 Általános közigazgatás Szakfeladatok december 31-ig Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladatok január 1-től Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 6

7 Szakfeladatok december 31-ig Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenység Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Szakfeladatok január 1-től Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Polgári védelmi tevékenység Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Közvilágítási feladatok Közvilágítás Gazdaság- és területfejlesztési feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzati és többcélú kistérségi társulások Finanszírozási műveletek finanszírozása Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Oktatási célok és egyéb feladatok

8 Szakfeladatok december 31-ig Szakfeladatok január 1-től Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Sportcélok és feladatok Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

9 20./ Kiegészítő tevékenysége: Kiegészítő tevékenység szakágazata: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR szám: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakfeladat december 31-ig Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Szakfeladat január 1-től Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 21./ Kisegítő tevékenysége: Kisegítő tevékenység szakágazata: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása TEÁOR száma: 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6020 Televizió-műsor összeállítása, szolgáltatása Kisegítő tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 20% Szakfeladat december 31-ig Szakfeladat január 1-től Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 2. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ Intézmény neve: Szerencs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2./ Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út / Létrehozásáról rendelkező határozat: 69/1995. Kt. hat. 4./ Alapító szerv: Szerencs Város Képviselő-testülete 5./ Alapítás ideje: október / Intézmény tevékenysége jellege szerinti besorolása: Közhatalmi költségvetési szerv 7./ Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 8./ Ellátandó közfeladat: a tűz-, polgári és katasztrófavédelem szabályozásával, igazgatásával kapcsolatos feladatok ellátása 9

10 9./ Illetékességi területe: A 11/2007 (IV.24.) ÖTM rendeletben meghatározottak szerint Szerencs város illetékességi területe és a Riasztás és Segítségnyújtási Terv alapján működési területen kívülre is vonul 10./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, a szerencsi 2383 sz. tulajdoni lapon feltüntetett 2011 hrsz-ú belterületen fekvő 2005 m 2 területű ingatlan, valamint a bekecsi 393. sz. tulajdoni lapon feltüntetett 283. hrsz-ú 1 ha m 2 területű sporttelep (gyakorlópálya), valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek 11./ Intézmény fenntartója: Szerencs Város Önkormányzata 12./ Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Törvényességi felügyeletét a Területi Katasztrófavédelmi szerv látja el. 13./ Irányító szerv székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út / Irányító szerv vezetője: Polgármester 15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Köztisztviselői foglalkoztatás 16./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezetőt pályázat útján választják ki. Az intézményvezetőt a Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a területi Katasztrófavédelmi szerv igazgatójának véleményének kikérése mellett - nevezi ki határozatlan időre. A kiválasztás nyilvános pályázat útján történik. A kinevezett vezető gyakorolja a munkáltatói jogkört az intézmény dolgozói tekintetében. 17./ Az intézmény képviseletére jogosultak: a tűzoltó parancsnok, akadályoztatása esetén az általa megbízott állományon belüli köztisztviselő 18./ Az intézmény alaptevékenysége: Alaptevékenységi szakágazat: Tűzvédelmi tevékenységek TEÁOR száma: 8425 Tűzvédelem Szakfeladatok december 31-ig Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás elszámolása Szakfeladatok január 1-től Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10

11 19./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Kiegészítő tevékenységet nem végez 20./ Az intézmény kisegítő tevékenysége: Kisegítő tevékenységet nem végez 21./ Az intézmény megszüntetése: A jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni, amelyről határozattal dönt. 3. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ Az intézmény neve: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 2./ Az intézmény rövid neve: Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola (amennyiben a gimnáziumi és a szakközépiskolai feladatellátást kell hangsúlyozni) Középiskolai Kollégium (amennyiben a kollégiumi feladatellátás kell hangsúlyozni)egységes Pedagógiai Szak és Szakmai Szolg. (amennyiben a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatási feladatellátást kell hangsúlyozni) 3./ Az intézmény rövidített neve: Bocskai Gimnázium Szerencs (BIG) 4./ OM azonosító: / Az intézmény székhelye: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 3900 Szerencs, Ondi út 1. (gimnáziumi oktatás, szakközépiskolai oktatás, kollégiumi ellátás, pedagógiai szak és szakmai szolgáltatás) 6./ Az intézmény telephelyei: 3900 Szerencs, Kossuth út 19. (Középiskolai Kollégium) 3900 Szerencs, Hegy út 5. (Középiskolai Kollégium) 3881 Sima Fő út Sima Fő út 31. (Ifjúsági Tábor és Konyha) 7./ Létrehozásáról rendelkező határozat: 16/2007. (II.15.) 8./ Az intézmény alapító szerve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9./ Az alapítás ideje: július / Az intézmény fenntartója: Szerencs Város Önkormányzata 3900 Szerencs, Rákóczi út

12 11./ A jogelőd intézmények: Gimnázium: alapításának éve: 1954 (B-A-Z Megyei Tanács Miskolc) Körzeti Nevelési Tanácsadó: alapításának éve: 1986 (Szerencs Város Önkormányzata) Kollégium: alapításának éve: 1994 (Szerencs Város Önkormányzata) 12./ Tevékenység jellege szerinti besorolás: Közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény. Többcélú közös igazgatású összetett közoktatási intézmény, melyben gimnázium, szakközépiskolai intézményegység, kollégiumi intézményegység és pedagógiai szak és szakmai szolgáltató intézményegység működik 13./ Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás: Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely, mind a telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Városi Kincstár látja el. 14./ Ellátandó közfeladat: Általános közép- és alapfokú oktatás, középfokú oktatásban részesülő tanulók kollégiumi nevelése 15./ Működési köre: Szerencs város közigazgatási területe 16./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A székhelyen és a telephelyen lévő ingatlanok: Hrsz.: 1652/2 Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató) Hrsz.: 1689/1 Szerencs, Kossuth u /1 Szerencs, Hegy út 5. Hrsz.: 48 Sima, Fő út 6-7. Hrsz: 10 Sima, Fő út / Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 18./ Irányító szerv székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út / Irányító szerv vezetője: Polgármester 20./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános pályázat útján, határozott időre, a hatályos jogszabályok alapján. 21./ Az intézmény képviseletére jogosultak: Főigazgató, és/vagy az általa megbízott intézményegység vezető. 22./ Az intézmény jogállása:önálló jogi személy 12

13 23./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti foglalkoztatás 24./ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Gimnáziumi és szakközépiskolai képzés: 1050 tanuló Kollégium (Kossuth út 19. sz.) 100 tanuló (Hegy út 5. sz.) 48 tanuló 25./ Évfolyamainak száma: Hat évfolyamos gimnázium: évfolyam Gimnázium évfolyam Szakközépiskola: évfolyam 26./ Az intézmény alaptevékenysége: Alaptevékenységi szakágazat: Általános középfokú oktatás Alapfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás TEÁOR száma: 8531 Általános középfokú oktatás 8520 Alapfokú oktatás 8559 M.n.s. egyéb oktatás Szakfeladatok december 31-ig Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (nyelvi előkészítő osztály 6 évfolyamos gimnázium 4 évfolyamos gimnázium) rendszerű nevelés- Nappali szakközépiskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása Szakfeladatok január 1-től Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) közgazdasági szakközépiskola emelt szintű oktatás: idegennyelv, matematika, informatika rendészeti fakultáció 13. évfolyam marketing és reklám ügyintéző képzés (szakképzés azonosító száma: ) nyelvi előkészítő osztály 6 évfolyamos gimnázium 4 évfolyamos gimnázium Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 13

14 Szakfeladatok december 31-ig Szakfeladatok január 1-től oktatása (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Fogyatékosság típusa: A) érzékszervi: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége B) a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Diáksport Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása Pedagógiai Szakszolgálat (logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás,gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, gyógy-testnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás területén is külön megállapodás alapján Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás,gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, gyógy-testnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás területén is külön megállapodás alapján. Pedagógiai Szakmai Pedagógiai szakmai Szolgáltatás (szaktanácsadás, szolgáltatások pedagógiai tájékoztatás, (szaktanácsadás, pedagógiai pedagógusok képzése, tájékoztatás, pedagógusok továbbképzése, tanulmányi és képzése, továbbképzése, tehetséggondozó versenyek tanulmányi és tehetséggondozó szervezése) A Szerencsi versenyek szervezése) A Többcélú Kistérségi Társulás Szerencsi Többcélú Kistérségi területén is külön Társulás területén is külön megállapodás alapján. megállapodás alapján. Diákotthoni, szálláshelynyújtás kollégiumi Integrált oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Kollégiumi közétkeztetés Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése intézményi Tanulók kollégiumi étkeztetése 14

15 27./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Kiegészítő tevékenység szakágazata: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb vendéglátás TEÁOR szám: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5629 Egyéb vendéglátás Szakfeladatok december 31-ig Gimnáziumi felnőttoktatás (nappali rendszerű felnőttoktatás és esti oktatás) Közoktatásban végzett kiegészítő tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Szakfeladatok január 1-től Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás 28./ Az intézmény kisegítő tevékenysége: Kisegítő tevékenység szakágazata: Üdültetési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás TEÁOR szám: 5520 Üdültetési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kisegítő tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 20% Szakfeladatok december 31-ig Szakfeladatok január 1-től Egyéb szálláshely szolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Üdültetés Üdülői, tábori étkeztetés 29./ A vagyon feletti rendelkezés joga: Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg. ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet 1./ Az intézmény neve: Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde 2./ Az intézmény rövid nevei: Szerencsi Általános Iskola (amennyiben az általános iskolai feladatellátást kell hangsúlyozni) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (amennyiben a művészetoktatási feladatellátást kell hangsúlyozni) Szerencsi Óvoda (amennyiben az óvodai feladatellátást kell hangsúlyozni) 15

16 3./ Az intézmény rövidített neve: Szerencsi Ált Isk. és AMI 4./ OM azonosító: Törzsszáma: Adónyilvántartási száma: Egységes statisztikai számjele: / Az intézmény székhelye:3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.(általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, óvodai nevelés) Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág, (zongora, furulya, fagott, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, vadászkürt, tenorkürt, népi furulya, népi ének, hegedű, gitár, ütő, fuvola, tuba, harsona, gordonka tanszakok) képző-és iparművészeti ág, (grafika, tűzzománckészítő, festészet tanszakok) színművészet-bábművészet ág, (színjáték tanszak) táncművészeti ág, (néptánc tanszak) 6./ Az intézmény telephelyei: Szerencs, Rákóczi út 100. (általános iskolai intézményegység; alapfokú művészetoktatás) Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág, szaxofon: 6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok furulya: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok hegedű: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok klarinét: 6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok képző-és iparművészeti ág, (festészet tanszak, előképző 1) táncművészeti ág, (néptánc tanszak, előképző 1) Szerencs-Ond, Fő út 104. (általános iskolai összevont, alsó tagozatos kihelyezett osztály) Szerencs, Széchenyi út 47. (óvodai intézményegység; alapfokú művészetoktatás) Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág (szolfézs előképző 1) Szerencs, Rákóczi út 128. (óvodai intézményegység és bölcsődei intézményegység; alapfokú művészetoktatás) Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág, (szolfézs előképző 1) Megyaszó, Fő út 24. (alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ág zongora: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok trombita: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok furulya: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok Szerencs-Ond, Kossuth út 14. (óvodai intézményegység) 7./ Létrehozásáról rendelkező határozat: 16/2007. (II.15.) 16

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Intézményi átszervezések Sorszám: IV/4 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III.negyedéves teljesítéséről. 2. Tiszteletdíjak ügye.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben