Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének május 21-én tartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről"

Átírás

1 Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete József, dr. Gál András, Heves János, Hidegkúti Ákos, Kalina Lajos, Koncz Ferenc, dr. Korondi Klára, Rónavölgyi Endréné, Sipos Attila, Suskó Viktor, dr. Takács István, Vaszily Miklós, Visi Ferenc Igazoltan távollévők: Uray Attiláné Meghívottak: dr. Bíró László - címzetes főjegyző dr. Gadóczi Bertalan - aljegyző dr. Bobkó Géza - Szántó J. Endre ESZEI igazgató főorvosa dr. Ináncsi Tünde - jogtanácsos Ballók Istvánné - Városgazdasági Osztály vezetője Bodnárné Göndör Magdolna Oktatási, Kulturális és Városmarketing Osztály vezetője Porkoláb Béláné - Közigazgatási Osztály vezetője Klenyárné Hanti Éva - Okmányiroda vezető Czakóné Szikszai Orsolya - Szerencsi Városüzemeltető Kft. ügyvezetője Tóth István - Szerencsi Városgazda Kft. ügyvezetője Sárkány László - Szerencsi Hírek főszerkesztője Árvay Attila - Szerencsi Hírek szerkesztője Fodor Zoltánné - jegyzőkönyv-vezető Rónavölgyi Endréné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 17 képviselőből 16 jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Uray Attiláné képviselő asszony betegsége miatt van távol. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Visi Ferenc legyen. Javaslatával a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért, és az alábbi határozatot hozza: 83/2009. (V.21.) Öt. HATÁROZAT Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása Szerencs Város Képviselő-testülete a május 21-i üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjévé Visi Ferenc képviselőt választja meg. Rónavölgyi Endréné javaslatot tesz a mai ülés napirendjére, amely megegyezik a meghívóban közölttel, azzal az eltéréssel, hogy nem terjeszti elő a Tesco áruház külső létesítményeinek térítésmentes elfogadására vonatkozó előterjesztést, további vizsgálatok elvégzésére visszaadta az írásos anyagot. Javaslatával a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 1

2 84/2009.(V.21.)Öt. Határozat Tárgy: napirend elfogadása Szerencs Város Képviselő-testülete a május 21-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Napirend: 1.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése Előadók: Porkoláb Béláné, a Közigazgatási osztály vezetője Laczkóné Kottner Erzsébet Gyámhivatal vezető Bodnárné Göndör Magdolna, az Oktatási, Kulturális és Városmarketing Osztály vezetője Sipos Attila, az Alapszolgáltatási Központ igazgatója Tárgyalják: Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendi és Oktatási Bizottság 2.) Tájékoztató a szerencsi Okmányiroda működéséről Előadó: Klenyárné Hanti Éva irodavezető Tárgyalja: Ügyrendi és Oktatási Bizottság 3.) Egyebek - Előterjesztés alapító okiratok módosítására - Előterjesztés az alapfokú, többcélú közös igazgatású intézmény létszámbővítésére - Hozzájárulás a Zempléni Fesztivál megrendezéséhez - Javaslat az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet kiegészítésére - Javaslat a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 4.) Különfélék 1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladati ellátásának átfogó értékelése Porkoláb Béláné, Laczkóné Kottner Erzsébet, Bodnárné Göndör Magdolna és Sipos Attila előterjesztőknek nincs szóbeli kiegészítésük az előterjesztéshez. Sipos Attila: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság nem volt határozatképes, azonban a jelenlévő tagok megtárgyalták az előterjesztést, és elfogadásra javasolják. Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját. 2

3 Dr. Korondi Klára gratulál az előterjesztőknek, mert a pontosan előkészített anyaguk alapján betekintést kapott munkájukba. Sok sikert kíván a munkatársaknak. Rónavölgyi Endréné szintén megköszöni az e munkaterületen dolgozók munkáját, mely türelmet és empátiát igényel a kollégáktól. Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 85/2009. (V.21.) Öt. HATÁROZAT Tárgy: az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése Szerencs Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján megtárgyalta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló, évre vonatkozó átfogó értékelést, melyet elfogadott. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében évre az alábbi ajánlásokat, illetve feladatokat határozza meg: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény változásainak követése helyi rendeletalkotással hatósági feladatok ellátásában a törvényesség betartása, megfelelés az anyagi, eljárási szabályoknak, valamint az ISO minőségbiztosítási rendszer előírásainak, gyermekjóléti szolgáltatásban új módszerek bevezetése, hatékony részvétel a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás által vállalt feladatok ellátásában, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működési feltételeinek szinten tartása, lehetőség szerinti minőségi javítása, a jelzőrendszer hatékony működtetése, pályázati lehetőségek kihasználása, ennek segítségével a munka hatékonyságának, színvonalának javítása. Felelős: Határidő: polgármester jegyző Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály és Gyámhivatal vezetői ESZEI igazgatója Alapszolgáltatási Központ igazgatója évi tevékenységről szóló értékelés időpontja 2. Tájékoztató a szerencsi Okmányiroda működéséről Klenyárné Hanti Éva előterjesztőnek nincs szóbeli kiegészítése Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság határozatképtelen volt, azonban a jelenlévők az előterjesztést annak megtárgyalása után elfogadásra javasolják. Rónavölgyi Endréné megnyitja a napirend vitáját. 3

4 Dr. Gál András az elismerés hangján szól az iroda által végzett pontos szakmai munkáról. A gimnázium hosszú évek óta hivatalos kapcsolatot tart fenn az Okmányirodával a személyi igazolványok és más egyéb ügyek intézése szempontjából és mindig pontos, és időbeli ügyintézésben volt részük. Danyi László szintén köszönetét fejezi ki az Okmányiroda valamennyi dolgozója számára, akik sokrétű feladatot látnak el, azonban úgy érzi, hogy a többi osztállyal szemben kevesebb figyelmet szentelnek rájuk. Dr. Bíró László bár a képviselő érzéseivel nem tud szembe szállni, azonban a tisztánlátás érdekében szeretné elhelyezni az okmányirodát a hivatal hierarchiájában, és mint új képződményt a közigazgatásban. Az Okmányiroda a jövő közigazgatása. Az a fajta szolgáltató közigazgatás, melyet más területeken is önkormányzati, illetve dekoncentrált szerveknél is szeretnének elérni. Az Okmányiroda az innováció szigete a magyar közigazgatásban a maga jogi hátterével, a hozzárendelt számítástechnikai eszközökkel. Olyan mértékű interaktivitás lehetséges az országos nyilvántartási rendszerekkel, amelyek más területeken még nem tapasztalhatóak. Az Okmányiroda megalakulása óta számos feladatot kapott, amely az előterjesztésből ki sem tűnik. Gratulál az Okmányirodában dolgozó kollégáinak, és érdemes megnézni a jogorvoslati statisztikájukat is. Sőt örömmel tölti el, hogy a főügyészséggel szemben is sikerült jogértelmezési kérdésekben sikerre vinni az okmányiroda vezetésének álláspontját. Rónavölgyi Endréné emlékezteti a jelenlévőket, hogy az Okmányiroda beindulásakor voltak ugyan problémák, de a tapasztalatok szélesedésével ezek fokozatosan megszűntek, és ma már inkább az elismerés hangján szólnak az iroda munkájáról. Szerencs elsőként teremtette meg a lehetőségét annak, hogy elektromosan is regisztrálhasson valaki időpontot az Okmányirodába, illetve ma már elektromos lépcsőjáró segíti az egészségkárosultak, mozgásukban korlátozott személyek bejutását az irodába. A városrehabilitációs pályázat keretében szeretnék megoldani az Okmányiroda elhelyezését az Émász épületében. A továbbiakban kéri, vegyék tudomásul a tájékoztatót. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót. 3. Egyebek - Előterjesztés alapító okiratok módosítására Ballók Istvánné elmondja, hogy az alapító okiratok módosításával törvényi kötelezettségnek tesznek eleget. Az alapítóknak a évi CV. törvény rendelkezései alapján május 15-ig kellett felülvizsgálniuk az alapító okirataikat, és besorolni a költségvetési szerveiket január 1-től a szakfeladat rendszer megváltozik. A központi javaslat az volt, hogy egy alapító okirattal végezzék el a módosítást, és ennek megfelelően már az új szakfeladat rendet is beépítették az alapító okiratokba. Dr. Gál András: Az Ügyrendi és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Visi Ferenc arra kíváncsi, hogy mikor várható a következő alapító okirat módosítás, mert gyakran kerül sor erre? 4

5 Ballók Istvánné: Mivel törvényi változás alapján kerül sor az alapító okiratok módosításra, bármilyen változás történik az intézmények szervezeti felépítésében, feladatrendszerük bővül, akkor szükséges az átvezetés. Törvényi előírás alapján történik a módosítás. Rónavölgyi Endréné további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést, melyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogad, és az alábbi határozatot hozza: 86/2009. (V.21.) Öt. Határozat Tárgy: alapító okiratok módosítása Szerencs Város Képviselő-testülete az irányítása alatt álló költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására készült előterjesztést megtárgyalta és elfogadta. A módosított alapító okiratok jelen határozat mellékleteit képezik az alábbi szerint: 1. számú melléklet Polgármesteri Hivatal alapító okirata 2. számú melléklet Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okirata 3. számú melléklet Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató alapító okirata 4. számú melléklet Szerencsi Általános Iskola, alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde alapító okirata 5. számú melléklet Egyesített és Szociális Egészségügyi Intézet alapító okirata 6. számú melléklet Kulturális Központ és Könyvtár alapító okirata 7. számú melléklet Városi Kincstár alapító okirata A módosított alapító okiratokat a bejegyzés és nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstár felé továbbítani kell. Határidő: május 30. Felelős: polgármester, jegyző, városgazdasági osztályvezető ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ Költségvetési szerv neve: Szerencs Város Polgármesteri Hivatala 2./ Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út / Létrehozásáról rendelkező jogszabály: évi LXV. tv. 4./ Alapító szerv: Szerencs Város Képviselő-testülete 5./ Alapítás ideje: / Tevékenység jellege szerinti besorolás: Közhatalmi költségvetési szerv 7./ Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 1.sz. melléklet 5

6 8./ Ellátandó közfeladat: A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján ellátja az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatokat. 9./ Illetékességi területe: Szerencs város közigazgatási területe 10./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 11./ Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 12./ Irányító szerv székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út / Irányító szerv vezetője: Polgármester 14./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület pályázat útján a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelően jegyzőt nevez ki határozatlan időre. 15./ Képviseletre jogosultak: Képviselője a jegyző, távollétében az aljegyző, mindkettő távollétében a jegyző által megbízott szervezeti egység vezető. 16./ A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy 17./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Köztisztviselői, közalkalmazotti, valamint a Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatás 18./ A Hivatal Szervezete: A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 19./ Alaptevékenysége: Az önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, a döntések végrehajtásával kapcsolatos közhatalmi feladatok ellátása. Alaptevékenységi szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége TEÁOR száma: 8411 Általános közigazgatás Szakfeladatok december 31-ig Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladatok január 1-től Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 6

7 Szakfeladatok december 31-ig Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Területi körzeti igazgatási szervek tevékenysége Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenység Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Szakfeladatok január 1-től Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Polgári védelmi tevékenység Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Közvilágítási feladatok Közvilágítás Gazdaság- és területfejlesztési feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzati és többcélú kistérségi társulások Finanszírozási műveletek finanszírozása Város-, községgazdálkodási m.n.s. Szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Oktatási célok és egyéb feladatok

8 Szakfeladatok december 31-ig Szakfeladatok január 1-től Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Sportcélok és feladatok Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

9 20./ Kiegészítő tevékenysége: Kiegészítő tevékenység szakágazata: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR szám: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakfeladat december 31-ig Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Szakfeladat január 1-től Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 21./ Kisegítő tevékenysége: Kisegítő tevékenység szakágazata: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása TEÁOR száma: 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6020 Televizió-műsor összeállítása, szolgáltatása Kisegítő tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 20% Szakfeladat december 31-ig Szakfeladat január 1-től Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 2. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ Intézmény neve: Szerencs Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2./ Székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út / Létrehozásáról rendelkező határozat: 69/1995. Kt. hat. 4./ Alapító szerv: Szerencs Város Képviselő-testülete 5./ Alapítás ideje: október / Intézmény tevékenysége jellege szerinti besorolása: Közhatalmi költségvetési szerv 7./ Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 8./ Ellátandó közfeladat: a tűz-, polgári és katasztrófavédelem szabályozásával, igazgatásával kapcsolatos feladatok ellátása 9

10 9./ Illetékességi területe: A 11/2007 (IV.24.) ÖTM rendeletben meghatározottak szerint Szerencs város illetékességi területe és a Riasztás és Segítségnyújtási Terv alapján működési területen kívülre is vonul 10./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: A Megyei Önkormányzat tulajdonában álló, a szerencsi 2383 sz. tulajdoni lapon feltüntetett 2011 hrsz-ú belterületen fekvő 2005 m 2 területű ingatlan, valamint a bekecsi 393. sz. tulajdoni lapon feltüntetett 283. hrsz-ú 1 ha m 2 területű sporttelep (gyakorlópálya), valamint a vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek 11./ Intézmény fenntartója: Szerencs Város Önkormányzata 12./ Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Törvényességi felügyeletét a Területi Katasztrófavédelmi szerv látja el. 13./ Irányító szerv székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út / Irányító szerv vezetője: Polgármester 15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Köztisztviselői foglalkoztatás 16./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezetőt pályázat útján választják ki. Az intézményvezetőt a Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a területi Katasztrófavédelmi szerv igazgatójának véleményének kikérése mellett - nevezi ki határozatlan időre. A kiválasztás nyilvános pályázat útján történik. A kinevezett vezető gyakorolja a munkáltatói jogkört az intézmény dolgozói tekintetében. 17./ Az intézmény képviseletére jogosultak: a tűzoltó parancsnok, akadályoztatása esetén az általa megbízott állományon belüli köztisztviselő 18./ Az intézmény alaptevékenysége: Alaptevékenységi szakágazat: Tűzvédelmi tevékenységek TEÁOR száma: 8425 Tűzvédelem Szakfeladatok december 31-ig Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás elszámolása Szakfeladatok január 1-től Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 10

11 19./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Kiegészítő tevékenységet nem végez 20./ Az intézmény kisegítő tevékenysége: Kisegítő tevékenységet nem végez 21./ Az intézmény megszüntetése: A jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni, amelyről határozattal dönt. 3. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ Az intézmény neve: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 2./ Az intézmény rövid neve: Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola (amennyiben a gimnáziumi és a szakközépiskolai feladatellátást kell hangsúlyozni) Középiskolai Kollégium (amennyiben a kollégiumi feladatellátás kell hangsúlyozni)egységes Pedagógiai Szak és Szakmai Szolg. (amennyiben a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatási feladatellátást kell hangsúlyozni) 3./ Az intézmény rövidített neve: Bocskai Gimnázium Szerencs (BIG) 4./ OM azonosító: / Az intézmény székhelye: Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középiskolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 3900 Szerencs, Ondi út 1. (gimnáziumi oktatás, szakközépiskolai oktatás, kollégiumi ellátás, pedagógiai szak és szakmai szolgáltatás) 6./ Az intézmény telephelyei: 3900 Szerencs, Kossuth út 19. (Középiskolai Kollégium) 3900 Szerencs, Hegy út 5. (Középiskolai Kollégium) 3881 Sima Fő út Sima Fő út 31. (Ifjúsági Tábor és Konyha) 7./ Létrehozásáról rendelkező határozat: 16/2007. (II.15.) 8./ Az intézmény alapító szerve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9./ Az alapítás ideje: július / Az intézmény fenntartója: Szerencs Város Önkormányzata 3900 Szerencs, Rákóczi út

12 11./ A jogelőd intézmények: Gimnázium: alapításának éve: 1954 (B-A-Z Megyei Tanács Miskolc) Körzeti Nevelési Tanácsadó: alapításának éve: 1986 (Szerencs Város Önkormányzata) Kollégium: alapításának éve: 1994 (Szerencs Város Önkormányzata) 12./ Tevékenység jellege szerinti besorolás: Közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény. Többcélú közös igazgatású összetett közoktatási intézmény, melyben gimnázium, szakközépiskolai intézményegység, kollégiumi intézményegység és pedagógiai szak és szakmai szolgáltató intézményegység működik 13./ Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolás: Önállóan működő költségvetési szerv, mind a székhely, mind a telephelyek vonatkozásában. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Városi Kincstár látja el. 14./ Ellátandó közfeladat: Általános közép- és alapfokú oktatás, középfokú oktatásban részesülő tanulók kollégiumi nevelése 15./ Működési köre: Szerencs város közigazgatási területe 16./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A székhelyen és a telephelyen lévő ingatlanok: Hrsz.: 1652/2 Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató) Hrsz.: 1689/1 Szerencs, Kossuth u /1 Szerencs, Hegy út 5. Hrsz.: 48 Sima, Fő út 6-7. Hrsz: 10 Sima, Fő út / Irányító szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 18./ Irányító szerv székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út / Irányító szerv vezetője: Polgármester 20./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános pályázat útján, határozott időre, a hatályos jogszabályok alapján. 21./ Az intézmény képviseletére jogosultak: Főigazgató, és/vagy az általa megbízott intézményegység vezető. 22./ Az intézmény jogállása:önálló jogi személy 12

13 23./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti foglalkoztatás 24./ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Gimnáziumi és szakközépiskolai képzés: 1050 tanuló Kollégium (Kossuth út 19. sz.) 100 tanuló (Hegy út 5. sz.) 48 tanuló 25./ Évfolyamainak száma: Hat évfolyamos gimnázium: évfolyam Gimnázium évfolyam Szakközépiskola: évfolyam 26./ Az intézmény alaptevékenysége: Alaptevékenységi szakágazat: Általános középfokú oktatás Alapfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás TEÁOR száma: 8531 Általános középfokú oktatás 8520 Alapfokú oktatás 8559 M.n.s. egyéb oktatás Szakfeladatok december 31-ig Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (nyelvi előkészítő osztály 6 évfolyamos gimnázium 4 évfolyamos gimnázium) rendszerű nevelés- Nappali szakközépiskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása Szakfeladatok január 1-től Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) közgazdasági szakközépiskola emelt szintű oktatás: idegennyelv, matematika, informatika rendészeti fakultáció 13. évfolyam marketing és reklám ügyintéző képzés (szakképzés azonosító száma: ) nyelvi előkészítő osztály 6 évfolyamos gimnázium 4 évfolyamos gimnázium Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 13

14 Szakfeladatok december 31-ig Szakfeladatok január 1-től oktatása (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Fogyatékosság típusa: A) érzékszervi: a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége B) a megismerési funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Diáksport Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása Pedagógiai Szakszolgálat (logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás,gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, gyógy-testnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás területén is külön megállapodás alapján Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás,gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, gyógy-testnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás területén is külön megállapodás alapján. Pedagógiai Szakmai Pedagógiai szakmai Szolgáltatás (szaktanácsadás, szolgáltatások pedagógiai tájékoztatás, (szaktanácsadás, pedagógiai pedagógusok képzése, tájékoztatás, pedagógusok továbbképzése, tanulmányi és képzése, továbbképzése, tehetséggondozó versenyek tanulmányi és tehetséggondozó szervezése) A Szerencsi versenyek szervezése) A Többcélú Kistérségi Társulás Szerencsi Többcélú Kistérségi területén is külön Társulás területén is külön megállapodás alapján. megállapodás alapján. Diákotthoni, szálláshelynyújtás kollégiumi Integrált oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Kollégiumi közétkeztetés Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése intézményi Tanulók kollégiumi étkeztetése 14

15 27./ Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Kiegészítő tevékenység szakágazata: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb vendéglátás TEÁOR szám: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 5629 Egyéb vendéglátás Szakfeladatok december 31-ig Gimnáziumi felnőttoktatás (nappali rendszerű felnőttoktatás és esti oktatás) Közoktatásban végzett kiegészítő tevékenységek Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Szakfeladatok január 1-től Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás 28./ Az intézmény kisegítő tevékenysége: Kisegítő tevékenység szakágazata: Üdültetési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás TEÁOR szám: 5520 Üdültetési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Kisegítő tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 20% Szakfeladatok december 31-ig Szakfeladatok január 1-től Egyéb szálláshely szolgáltatás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Üdültetés Üdülői, tábori étkeztetés 29./ A vagyon feletti rendelkezés joga: Szerencs Város Önkormányzatát illeti meg. ALAPÍTÓ OKIRAT 4. sz. melléklet 1./ Az intézmény neve: Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde 2./ Az intézmény rövid nevei: Szerencsi Általános Iskola (amennyiben az általános iskolai feladatellátást kell hangsúlyozni) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (amennyiben a művészetoktatási feladatellátást kell hangsúlyozni) Szerencsi Óvoda (amennyiben az óvodai feladatellátást kell hangsúlyozni) 15

16 3./ Az intézmény rövidített neve: Szerencsi Ált Isk. és AMI 4./ OM azonosító: Törzsszáma: Adónyilvántartási száma: Egységes statisztikai számjele: / Az intézmény székhelye:3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.(általános iskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, óvodai nevelés) Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág, (zongora, furulya, fagott, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, vadászkürt, tenorkürt, népi furulya, népi ének, hegedű, gitár, ütő, fuvola, tuba, harsona, gordonka tanszakok) képző-és iparművészeti ág, (grafika, tűzzománckészítő, festészet tanszakok) színművészet-bábművészet ág, (színjáték tanszak) táncművészeti ág, (néptánc tanszak) 6./ Az intézmény telephelyei: Szerencs, Rákóczi út 100. (általános iskolai intézményegység; alapfokú művészetoktatás) Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág, szaxofon: 6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok furulya: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok hegedű: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok klarinét: 6 évfolyam, 2 előképző, 4 alapfok képző-és iparművészeti ág, (festészet tanszak, előképző 1) táncművészeti ág, (néptánc tanszak, előképző 1) Szerencs-Ond, Fő út 104. (általános iskolai összevont, alsó tagozatos kihelyezett osztály) Szerencs, Széchenyi út 47. (óvodai intézményegység; alapfokú művészetoktatás) Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág (szolfézs előképző 1) Szerencs, Rákóczi út 128. (óvodai intézményegység és bölcsődei intézményegység; alapfokú művészetoktatás) Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág, (szolfézs előképző 1) Megyaszó, Fő út 24. (alapfokú művészetoktatás, zeneművészeti ág zongora: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok trombita: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok furulya: 8 évfolyam, 2 előképző, 6 alapfok Szerencs-Ond, Kossuth út 14. (óvodai intézményegység) 7./ Létrehozásáról rendelkező határozat: 16/2007. (II.15.) 16

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Efivatala i (Budapest XIV. Pétervárad u. 2.), egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata I A helyi önlcormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június30-i ülésének jegyzőkönyvéből 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

03-01 Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t) MÁK program Készült: 212.1.3 15 óra 32 perc Önkormányzati költségvetési szervek 21. évi tervezése (21.3. időszak) 1.Lap Megye: 13 Körzet: 5 Törzsszám: 731278 NAGYKÖRÖS 21-1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben