Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009."

Átírás

1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009.

2 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének január 20-án tartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 1/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött napirendet elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 2/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP ) elsı fordulójára Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerősítése és bıvítése címmel pályázatot nyújtott be. A projekt összköltsége bruttó Ft. A pályázati önerı ennek 15%-a, azaz bruttó Ft. A Képviselı-testület a felmerülı költségeket vállalja, és a szükséges bruttó Ft önerıt a évi költségvetésben a pályázati önerıkeret terhére biztosítja. A szükséges önerı az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt megvalósítására kívánja azt felhasználni. A határozat folytatása a soron következı oldalon! 2

3 A Képviselı-testület nyilatkozik továbbá arról, hogy a projekt összköltségére vonatkozó, tehát a támogatási összeghez tartozó ÁFA fedezését is vállalja, így összesen Ft-ot biztosít a pályázat elsı fordulójához. 3

4 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 3/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött napirendet kiegészítésekkel együtt elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 4/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Széchenyi István Általános Iskola igazgatói posztjára. A megbízás 5 évre szól, július 01-tıl június 30-ig. A pályázónak rendelkeznie kell a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. (1-2) bekezdéseiben meghatározott felsıfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus szakvizsgával (másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettséggel), valamint legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázó erkölcsi bizonyítványát és a szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolatát. A határozat folytatása a soron következı oldalon! 4

5 Bérezés a Kjt. szerint, a magasabb vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 230 %-a. A pályázat benyújtható a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való megjelenéstıl számított 30 napon belül az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban (2351 Alsónémedi, Fı út 58.) vagy levélben (2351 Alsónémedi, Pf.: 1. címen). A Képviselı-testület a pályázatokat a 138/1992. (X. 08.) Korm. rendeletben elıírt véleményeztetési eljárás lefolytatása után, az ott említett határidın belül, a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslattételét követıen, de legkésıbb június 26-ig elbírálja. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. György Balázs polgármesternél vagy Rozgonyi Erik jegyzınél kérhetı a 29/ es telefonszámon. Határidı: június 26. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 5/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 7/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy január 01-tıl az iskola ırzésére határozatlan idejő szerzıdés köt a Zolnai Professional Security Kft-vel, változatlan ırzési díjjal. Határidı: január 01-tıl folyamatos. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem szavazás 6/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a 369/2008. ( ) sz. önkormányzati határozatát kiegészíti azzal, hogy Az Önkormányzat a beruházás tervezési fázisában szeretné a konkrétumokat megismerni olyan idıpontban, hogy annak önkormányzati igény szerinti esetleges módosítására még lehetıség legyen. 5

6 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 7/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 4-5/2009. ( ) sz. határozati javaslatait fontolóra véve felkéri a mezııröket, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a külterületi utak rongálóira (locsolására, felszántására stb.) és a rendelkezésükre álló jogi kereteken belül indítsanak eljárást ellenük. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 8/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 9/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 158/2004. ( ) sz. határozatával elfogadott településszerkezeti terv szükséges módosítását az ipari területeken található erdıterületek beépíthetısége érdekében (a jelenlegi településszerkezeti terv és a szabályozási terv közötti ellentmondás feloldására) az Önkormányzat elvégezteti a Pestterv Kft-vel ,- Ft + ÁFA összegért, a tartalék terhére. 6

7 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 10/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az Alsónémedi Hírmondó hirdetési díjait az alábbiak szerint módosítja: Hirdetés nagysága Bruttó ár fekete-fehér Bruttó ár színes Harmincketted oldal Tizenhatod oldal Nyolcad oldal Negyed oldal Fél oldal Egész oldal Fenti díjakat nem kell alkalmazni a január 30. elıtt leadott és kifizetett hirdetésekre. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 11/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete lakossági megkeresés nyomán úgy döntött, hogy az Orgona utcában két fekvırendırt és hozzá tartozó sebességkorlátozó táblát helyeztet el a Szent István téri játszótéren lévık biztonsága érdekében, valamint gyermekekre figyelmeztetı tábla kitételérıl is intézkedik. A 12-22/2009. ( ) sz. önkormányzati határozatok zárt ülésen születtek! 7

8 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének február 27-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 1 tartózkodó szavazás 23/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött napirendet módosítással és kiegészítéssel együtt elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 24/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szóbeli kiegészítésekkel együtt - elfogadta Dabas Város Rendırkapitányának a évrıl szóló beszámolóját. 8

9 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 3 tartózkodó szavazás 25/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 14/2009. ( ) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve úgy döntött, hogy a évben a rendszeres személyi juttatások 1,5 %-ának megfelelı összegő bérmaradványt engedélyez kiosztani az önkormányzati intézmények részére a Képviselı-testület külön engedélye nélkül. Azon szakfeladatokon, ahol ekkora nagyságrendő bérmaradvány nem keletkezik, ott a Képviselı-testület a bér- és járulékai tartalék terhére a rendszeres személyi juttatások 1,5 %-áig azt kiegészíti. Egyben a Képviselı-testület úgy döntött, hogy további 0,5 %-os bérmaradvány kiosztásának lehetıségét novemberi ülésén megvizsgálja. Határidı: a novemberi testületi ülés. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 26/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 2/2009. ( ), valamint a Pénzügyi Bizottság 9/2009. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve az óvodai 9. csoport mőködtetését biztosítja a nevelési évben is azzal, hogy a mőködtetés felülvizsgálatára a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata után a Képviselı-testület januári ülésén visszatér. Határidı: január 31. Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökei. 9

10 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 27/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 3/2009. ( ), valamint a Pénzügyi Bizottság 10/2009. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve a Széchenyi István Általános Iskolában a es tanévben három 5. osztály indítását engedélyezi, tekintettel az iskola által kimutatott várható osztálylétszámokra. Határidı: es tanév. Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 28/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 6/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve a évben is kiírja pályázatát a helyi civil szervezetek támogatására a tavalyi feltételekkel, mely pályázatok beadási határidejét április 07. (kedd) 12 órai idıpontban meghatározza meg. Határidı: április 24-i testületi ülés. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 29/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete testülete a Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány Alapító Okiratát úgy módosítja, hogy a 10/A. pont elé az alábbi alcím kerül, ill. a 10/A. pont a következıkre változik: A nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezések 10/A.) A Kuratórium valamennyi döntését az érdekeltekkel közölni kell és nyilvánosságra kell hozni. A Közalapítvány mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak és döntéseinek közlése, nyilvánosságra hozatala a Kuratórium Elnökének a feladata, a döntések meghozatalától A határozat folytatása a soron következı oldalon! 10

11 számított 8 napon belül írásban. A nyilvánosságra hozatal módja: az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (2351 Alsónémedi, Szent István tér 8.) Szent István téri épületének faliújságjára kell azokat kifüggeszteni. A Közalapítvány éves tevékenységérıl szóló beszámolót nyilvánosságra kell hozni elfogadását követıen az Alsónémedi Hírmondó június-júliusi számában. A Közalapítvány mőködése során keletkezett iratokba való betekintést a Kuratórium Elnöke biztosítja, akinél ezen igényt írásban kell jelezni. A Kuratórium Elnöke köteles a betekintésre vonatkozó igényt 15 napon belül megvizsgálni, döntésérıl a betekintést kérıt haladéktalanul értesíteni és a kérés teljesíthetısége esetén a megérkezéstıl számított 30 napon belül dokumentált módon teljesíteni. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 30/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 23/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy a Kiss Balázs földterületénél a korábban elkészített vízvisszatartó gát szintjét visszabontatja, melynek költségét a tartalék terhére biztosítja. A visszabontás szintjének megállapítására és a munka felügyeletére a Bizottság javaslata alapján Juhász Rezsı, Kiss Balázs és Zsin Géza bizottsági tagokat, valamint Tüske Pált kéri fel. Felelıs: A határozatban felsorolt személyek. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 31/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 24/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jövıben magánerıs járdaépítésekhez a jogszabályban elıírt engedélyt követelje meg. A határozat folytatása a soron következı oldalon! 11

12 Egyben a Képviselı-testület úgy döntött, hogy a soron következı HÉSZ módosításkor a járdaépítések paramétereit is meghatározza. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazás 32/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 25/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy írásbeli árajánlatok bekérése után lehetıleg egy helyi vállalkozó megbízásával a korábbi felmérés alapján felszólított ingatlanok elıtti és az újonnan feltárt, nem megfelelı kialakítású, illetve egymáshoz helytelenül kapcsolódó járdákat elbontja és azokat szabályosan kialakítja, a tartalék terhére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 33/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 18/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve engedélyezni a évi köztisztviselıi teljesítményértékelések alapján március 01-tıl február 28-ig egy köztisztviselı bérének 20 %-os emelését, két köztisztviselı bérének 10 %-os emelését, melynek fedezetét járulékokkal együtt a 2009-es költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Határidı: február 28. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 12

13 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 34/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 19/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy ,- Ft-tal támogatja Lovas Judit részvételét a Szervátültetettek idei Világjátékán, a tartalék terhére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 tartózkodó szavazás 35/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 20/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, engedélyezi az Opál-ház körfolyosójának festését, ,- Ft-ért a tartalék terhére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2 igen, 9 nem szavazás 36/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elvetette azt a javaslatot, hogy az iparőzési adó mértékét ebben az évben ne csökkentse a Képviselı-testület. 13

14 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 37/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció (KEOP ) elsı fordulójában támogatott tevékenységekre a Nyilvánosság tekintetében bekért árajánlatok alapján megbízza dr. György Balázs polgármestert, hogy a harmadik beérkezett pályázat után a legalacsonyabb árat benyújtót bízza meg a munka elvégzésével. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 38/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció (KEOP ) elsı fordulójában támogatott tevékenységekre a megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés elkészítésére benyújtott árajánlatok alapján az M27 ABSOLVO Consulting céget bízza meg nettó ,- Ft-os díjért. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 39/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció (KEOP ) elsı fordulójában támogatott tevékenységekre a tervezés elkészítésére benyújtott árajánlatok alapján a HUNPLAN Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg nettó ,- Ft-os díjért. 14

15 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 tartózkodó szavazás 40/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy hirdetmény nélküli egyszerő közbeszerzési eljárást indít a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás (KEOP ) keretében Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerősítése és bıvítése címő pályázathoz kapcsolódó projekt menedzsment szolgáltatás beszerzése céljából. Az ajánlattételi határidıt március órában állapítja meg. Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészíttetésére és jóváhagyására, valamint az eljárás megindítására. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a benyújtott árajánlatok alapján a Novum Forum Kft-t bízza meg nettó ,- Ft-os díjért. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 41/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának az alábbiak szerinti módosítását azon naptól, amelyen a négy tagönkormányzati képviselı testület közül az utolsó határozatával elfogadja: az Alapító Okirat További szakfeladatok c. pontja a következıek szerint módosul: Régi szakfeladati besorolás: További szakfeladatok: Egyéb szociális szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Települési vízellátás és vízminıség-védelem Új szakfeladati besorolás: További szakfeladatok: Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Települési vízellátás és vízminıség-védelem 15

16 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 41/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a Kisdunáért Önkormányzati Társulás évi mőködésérıl szóló beszámolóját. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 42/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 43/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi Napok keretében a testvértelepülésrıl idelátogató vendégeket és az İket elszállásoló helyi lakosokat a Betyár Vendéglıben vendégeli meg búcsúvacsorára, szükség szerint a tartalék terhére. Határidı: a évi Széchenyi Napok. Felelıs: a Széchenyi Napok rendezıi. A 44-46/2009. ( ) sz. önkormányzati határozatok zárt ülésen születtek! 16

17 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 47/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött napirendet kiegészítésekkel együtt elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 48/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 8/2009. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola szakértıi vizsgálatáról szóló beszámolót. 17

18 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 49/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 9/2009. ( ) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 25/2009. ( ) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve úgy döntött, hogy abban az esetben engedélyezi a nevelési évben három elsı osztály indítását, amennyiben az elsı osztályba beíratott tanulók létszáma eléri az 54 fıt. Határidı: es tanév indítása. Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 50/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 10/2009. ( ) sz. határozati javaslatára elfogadta a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár évi mőködésérıl szóló beszámolóját. Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 51/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 12/2009. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy a évben is változatlan feltételekkel kiírja a Tiszta udvar, rendes ház, valamint a Legrendezettebb utca pályázatot. A pályázatok beadási határidejét május 29. péntek 12 órában határozza meg, a pályázat elbírálásáról a Kulturális és Oktatási Bizottság június 26-ig dönt. Határidı: június 26. Felelıs: Szántó Erzsébet, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. 18

19 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 52/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 13/2009. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy a évben is hozzájárul a Kihívás Napjára május 20. való nevezéshez, melyhez ,- Ft-os összeggel járul hozzá a tartalék terhére. Határidı: május 20. Felelıs: Szántó Erzsébet, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 53/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 27/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a 0315/50-54 hrsz-ú területeken a lakóterület kialakítása érdekében a visszamaradó külterületi ingatlanok megközelítésére a 0315/7 hrsz-ú terület (Takács Ferenc ingatlana) mögött 4 méter széles út kialakítását engedélyezi, mellyel kapcsolatban az összes (engedélyezési, kialakítási stb.) költséget az érintett ingatlantulajdonosok viselik. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 10 nem szavazás 54/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasította azon képviselıi javaslatot, hogy a nappali járırözéshez használandó gépjármő beszerzésérıl most döntsön a Képviselı-testület. 19

20 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem szavazás 55/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 28/2009. ( ) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve úgy döntött, hogy a település közbiztonságának érdekében nappali járırözést biztosít a április 01. december 31. közötti idıszakra úgy, hogy a Polgárır Egyesület gépkocsijának ilyen célú használatával összefüggı költségeket az Önkormányzat a tartalék terhére megtéríti. A Képviselı-testület egyben felkéri a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy júniusi ülésén értékelje a tapasztalatokat és szükség esetén tegyen javaslatot egy külön gépkocsi vásárlására. Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és Dr. Tüske Zoltán, a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 56/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 24/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzıt és Belágyi Tamás ügyvezetıt az iskolabıvítés finanszírozásának megoldásához a kötvénykibocsátás lehetıségeirıl, feltételeirıl való további tárgyalásokra. Felelıs: Dr. György Balázs polgármester, Rozgonyi Erik jegyzı és Belágyi Tamás ügyvezetı. 20

21 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 57/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 26/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott pénzügyi vezetıje részére ,- Ft/hó összegő megbízásai díjat és annak járulékait, valamint a munkába járás költségeit biztosítja a bér- és járulékai terhére. Egyben a Képviselı-testület hozzájárul a pénzügyi vezetı részére a számítástechnikai eszközök megvásárlásához szükséges összeg biztosításához is, a tartalék terhére. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 58/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 27/2009. ( ) sz. határozati javaslatára tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatalban Horváth Viktorné munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan történı kifizetések az eredeti elıirányzat átcsoportosításával történnek. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 59/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 30/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy elvégezteti az Ady E. utcai szolgálati lakások (ikerlakás) külsı hıszigetelését és külsı nyílászáróinak cseréjét, a tartalék terhére. 21

22 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2 igen, 9 nem, 1 tartózkodó szavazás 60/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 32/2009. ( ) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve úgy döntött, hogy nem választja meg Józanné Vincze Katalint a Pénzügyi Bizottság tagjának. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazás 61/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 32/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy nem tartja szükségesnek új Pénzügyi bizottsági tag választását, így az 5 fıvel mőködik tovább. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 62/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 33/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy nem végezteti el a MAGÉV területébıl megmaradt területrész megvilágítását parkoló kialakítása céljából. 22

23 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 63/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 34/2009. ( ) sz. határozati javaslatát és az iskolai felmérést is figyelembevéve úgy döntött, hogy a HPV-vírus elleni védıoltást biztosítja az Alsónémedi állandó lakóhellyel rendelkezı, 7. évfolyamos lányok részére úgy, hogy az oltási díj 10 %-át a szülıknek kell vállalniuk. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert arra, hogy a legkedvezıbbnek ítélt feltételek mellett kössön szerzıdést az oltóanyag beszerzésére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 64/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 35/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy az Alsónémedi Sportegyesület kérését támogatja, mely arra irányul, hogy korábban a labdafogó háló beszerzésére és felszerelésére kapott ,- Ft-os összegbıl megmaradt ,- Ft-os összeget mosógép vásárlására használhassa fel. 23

24 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 65/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 36/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a Széchenyi István Általános Iskola külsı fali hıszigetelésére, a tetıtéri ablakok cseréjére és a tetıtéri szigetelés megerısítésére a KEOP 5.3.0/A pályázaton az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló ABÉVA Kft. induljon. Amennyiben a Kft. nem nyújthat be pályázatot, akkor az Önkormányzat adja be fenti célok megvalósítása érdekében pályázatát. A pályázat kidolgozására a SYN-DOM Bt-t bízza meg 5 % + ÁFA összegő sikerdíjas konstrukció keretében. A pályázathoz szükséges önerıt az Önkormányzat a tartalék terhére biztosítja. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 66/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta Alsónémedi sportfejlesztési koncepcióját. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 67/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy indul az önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények felújítására kiírt ÖM pályázaton az alábbi fejlesztésekkel: labdarúgópálya körbekerítése, labdarúgópálya világítási rendszerének felújítása, a nézık részére fenntartott padok helyreállítása, cseréje. Határidı: április

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 26-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 26-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 26-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

KIVONAT. 4/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat

KIVONAT. 4/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én megtartott

Részletesebben

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta.

KIVONAT. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága a napirendet módosításokkal és kiegészítéssel együtt elfogadta. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2010. november

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 19/2012.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

KIVONAT. Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testületének január 25-i ülésének jegyzıkönyvébıl. 8/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat

KIVONAT. Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testületének január 25-i ülésének jegyzıkönyvébıl. 8/2011. (01.25) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. KIVONAT Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-i ülésének jegyzıkönyvébıl 8/2011. (01.25) sz. önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Zalaapáti Mővelıdési Ház évi közmővelıdési munkatervét, évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja.

Zalaapáti Mővelıdési Ház évi közmővelıdési munkatervét, évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja. 13/2012. /III. 01./ számú határozat: Zalaapáti Mővelıdési Ház 2012. évi közmővelıdési munkatervét, 2011. évi beszámolóját - az elıterjesztés szerint elfogadja. Felelıs: Pozsegovits Borbála Mőv. Ház vezetı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

47/2010. /VII. 27./ számú határozat:

47/2010. /VII. 27./ számú határozat: 47/2010. /VII. 27./ számú határozat: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselı-testülete A családsegítı és gyermekjóléti feladatok ellátásának átszervezése címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: KEOP-os pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala Az elıterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Kommunális

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-43/2012. Tárgy: Óvoda épület keleti szárnyának hıszigetelésére vonatkozó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének június 25-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének június 25-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 25-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Képviselı-testület rk.jk. Napirend 1.) Jegyzıi pályázat kiírása.

TARTALOMJEGYZÉK. Képviselı-testület rk.jk. Napirend 1.) Jegyzıi pályázat kiírása. TARTALOMJEGYZÉK 48/2011. (01.12) sz. önkormányzati határozat... 2 Napirend 1.) Jegyzői pályázat kiírása.... 3 49/2011. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat... 3 50/2011. (02. 03.) sz. önkormányzati határozat...

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. január 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. január 26-i ülésére Iktatószám: 08-8/547-1/2011. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: Marketing és kommunikációs szolgáltatások átmeneti idıszakra történı beszerzése és közbeszerzési eljárás kiírása Melléklet: 2 db Tisztelt Bizottság!

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének július 7-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Az elıterjesztést

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben