Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009."

Átírás

1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009.

2 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének január 20-án tartott rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 1/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött napirendet elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 2/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP ) elsı fordulójára Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerősítése és bıvítése címmel pályázatot nyújtott be. A projekt összköltsége bruttó Ft. A pályázati önerı ennek 15%-a, azaz bruttó Ft. A Képviselı-testület a felmerülı költségeket vállalja, és a szükséges bruttó Ft önerıt a évi költségvetésben a pályázati önerıkeret terhére biztosítja. A szükséges önerı az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt megvalósítására kívánja azt felhasználni. A határozat folytatása a soron következı oldalon! 2

3 A Képviselı-testület nyilatkozik továbbá arról, hogy a projekt összköltségére vonatkozó, tehát a támogatási összeghez tartozó ÁFA fedezését is vállalja, így összesen Ft-ot biztosít a pályázat elsı fordulójához. 3

4 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 3/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött napirendet kiegészítésekkel együtt elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 4/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Széchenyi István Általános Iskola igazgatói posztjára. A megbízás 5 évre szól, július 01-tıl június 30-ig. A pályázónak rendelkeznie kell a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. (1-2) bekezdéseiben meghatározott felsıfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus szakvizsgával (másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettséggel), valamint legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázó erkölcsi bizonyítványát és a szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolatát. A határozat folytatása a soron következı oldalon! 4

5 Bérezés a Kjt. szerint, a magasabb vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 230 %-a. A pályázat benyújtható a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való megjelenéstıl számított 30 napon belül az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban (2351 Alsónémedi, Fı út 58.) vagy levélben (2351 Alsónémedi, Pf.: 1. címen). A Képviselı-testület a pályázatokat a 138/1992. (X. 08.) Korm. rendeletben elıírt véleményeztetési eljárás lefolytatása után, az ott említett határidın belül, a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslattételét követıen, de legkésıbb június 26-ig elbírálja. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. György Balázs polgármesternél vagy Rozgonyi Erik jegyzınél kérhetı a 29/ es telefonszámon. Határidı: június 26. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 5/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 7/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy január 01-tıl az iskola ırzésére határozatlan idejő szerzıdés köt a Zolnai Professional Security Kft-vel, változatlan ırzési díjjal. Határidı: január 01-tıl folyamatos. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem szavazás 6/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a 369/2008. ( ) sz. önkormányzati határozatát kiegészíti azzal, hogy Az Önkormányzat a beruházás tervezési fázisában szeretné a konkrétumokat megismerni olyan idıpontban, hogy annak önkormányzati igény szerinti esetleges módosítására még lehetıség legyen. 5

6 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 7/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 4-5/2009. ( ) sz. határozati javaslatait fontolóra véve felkéri a mezııröket, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a külterületi utak rongálóira (locsolására, felszántására stb.) és a rendelkezésükre álló jogi kereteken belül indítsanak eljárást ellenük. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 8/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 9/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 158/2004. ( ) sz. határozatával elfogadott településszerkezeti terv szükséges módosítását az ipari területeken található erdıterületek beépíthetısége érdekében (a jelenlegi településszerkezeti terv és a szabályozási terv közötti ellentmondás feloldására) az Önkormányzat elvégezteti a Pestterv Kft-vel ,- Ft + ÁFA összegért, a tartalék terhére. 6

7 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 10/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az Alsónémedi Hírmondó hirdetési díjait az alábbiak szerint módosítja: Hirdetés nagysága Bruttó ár fekete-fehér Bruttó ár színes Harmincketted oldal Tizenhatod oldal Nyolcad oldal Negyed oldal Fél oldal Egész oldal Fenti díjakat nem kell alkalmazni a január 30. elıtt leadott és kifizetett hirdetésekre. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 11/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete lakossági megkeresés nyomán úgy döntött, hogy az Orgona utcában két fekvırendırt és hozzá tartozó sebességkorlátozó táblát helyeztet el a Szent István téri játszótéren lévık biztonsága érdekében, valamint gyermekekre figyelmeztetı tábla kitételérıl is intézkedik. A 12-22/2009. ( ) sz. önkormányzati határozatok zárt ülésen születtek! 7

8 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének február 27-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 1 tartózkodó szavazás 23/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött napirendet módosítással és kiegészítéssel együtt elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 24/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szóbeli kiegészítésekkel együtt - elfogadta Dabas Város Rendırkapitányának a évrıl szóló beszámolóját. 8

9 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 3 tartózkodó szavazás 25/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 14/2009. ( ) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve úgy döntött, hogy a évben a rendszeres személyi juttatások 1,5 %-ának megfelelı összegő bérmaradványt engedélyez kiosztani az önkormányzati intézmények részére a Képviselı-testület külön engedélye nélkül. Azon szakfeladatokon, ahol ekkora nagyságrendő bérmaradvány nem keletkezik, ott a Képviselı-testület a bér- és járulékai tartalék terhére a rendszeres személyi juttatások 1,5 %-áig azt kiegészíti. Egyben a Képviselı-testület úgy döntött, hogy további 0,5 %-os bérmaradvány kiosztásának lehetıségét novemberi ülésén megvizsgálja. Határidı: a novemberi testületi ülés. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 26/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 2/2009. ( ), valamint a Pénzügyi Bizottság 9/2009. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve az óvodai 9. csoport mőködtetését biztosítja a nevelési évben is azzal, hogy a mőködtetés felülvizsgálatára a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslata után a Képviselı-testület januári ülésén visszatér. Határidı: január 31. Felelıs: Mikusné Végh Magdolna óvodavezetı, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökei. 9

10 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 27/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 3/2009. ( ), valamint a Pénzügyi Bizottság 10/2009. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve a Széchenyi István Általános Iskolában a es tanévben három 5. osztály indítását engedélyezi, tekintettel az iskola által kimutatott várható osztálylétszámokra. Határidı: es tanév. Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 28/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 6/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve a évben is kiírja pályázatát a helyi civil szervezetek támogatására a tavalyi feltételekkel, mely pályázatok beadási határidejét április 07. (kedd) 12 órai idıpontban meghatározza meg. Határidı: április 24-i testületi ülés. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 29/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete testülete a Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány Alapító Okiratát úgy módosítja, hogy a 10/A. pont elé az alábbi alcím kerül, ill. a 10/A. pont a következıkre változik: A nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezések 10/A.) A Kuratórium valamennyi döntését az érdekeltekkel közölni kell és nyilvánosságra kell hozni. A Közalapítvány mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolóinak és döntéseinek közlése, nyilvánosságra hozatala a Kuratórium Elnökének a feladata, a döntések meghozatalától A határozat folytatása a soron következı oldalon! 10

11 számított 8 napon belül írásban. A nyilvánosságra hozatal módja: az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (2351 Alsónémedi, Szent István tér 8.) Szent István téri épületének faliújságjára kell azokat kifüggeszteni. A Közalapítvány éves tevékenységérıl szóló beszámolót nyilvánosságra kell hozni elfogadását követıen az Alsónémedi Hírmondó június-júliusi számában. A Közalapítvány mőködése során keletkezett iratokba való betekintést a Kuratórium Elnöke biztosítja, akinél ezen igényt írásban kell jelezni. A Kuratórium Elnöke köteles a betekintésre vonatkozó igényt 15 napon belül megvizsgálni, döntésérıl a betekintést kérıt haladéktalanul értesíteni és a kérés teljesíthetısége esetén a megérkezéstıl számított 30 napon belül dokumentált módon teljesíteni. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 30/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 23/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy a Kiss Balázs földterületénél a korábban elkészített vízvisszatartó gát szintjét visszabontatja, melynek költségét a tartalék terhére biztosítja. A visszabontás szintjének megállapítására és a munka felügyeletére a Bizottság javaslata alapján Juhász Rezsı, Kiss Balázs és Zsin Géza bizottsági tagokat, valamint Tüske Pált kéri fel. Felelıs: A határozatban felsorolt személyek. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 31/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 24/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a jövıben magánerıs járdaépítésekhez a jogszabályban elıírt engedélyt követelje meg. A határozat folytatása a soron következı oldalon! 11

12 Egyben a Képviselı-testület úgy döntött, hogy a soron következı HÉSZ módosításkor a járdaépítések paramétereit is meghatározza. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazás 32/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 25/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy írásbeli árajánlatok bekérése után lehetıleg egy helyi vállalkozó megbízásával a korábbi felmérés alapján felszólított ingatlanok elıtti és az újonnan feltárt, nem megfelelı kialakítású, illetve egymáshoz helytelenül kapcsolódó járdákat elbontja és azokat szabályosan kialakítja, a tartalék terhére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 33/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 18/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve engedélyezni a évi köztisztviselıi teljesítményértékelések alapján március 01-tıl február 28-ig egy köztisztviselı bérének 20 %-os emelését, két köztisztviselı bérének 10 %-os emelését, melynek fedezetét járulékokkal együtt a 2009-es költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Határidı: február 28. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. 12

13 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 34/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 19/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy ,- Ft-tal támogatja Lovas Judit részvételét a Szervátültetettek idei Világjátékán, a tartalék terhére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 tartózkodó szavazás 35/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 20/2009. ( ) határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, engedélyezi az Opál-ház körfolyosójának festését, ,- Ft-ért a tartalék terhére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2 igen, 9 nem szavazás 36/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elvetette azt a javaslatot, hogy az iparőzési adó mértékét ebben az évben ne csökkentse a Képviselı-testület. 13

14 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 37/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció (KEOP ) elsı fordulójában támogatott tevékenységekre a Nyilvánosság tekintetében bekért árajánlatok alapján megbízza dr. György Balázs polgármestert, hogy a harmadik beérkezett pályázat után a legalacsonyabb árat benyújtót bízza meg a munka elvégzésével. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 38/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció (KEOP ) elsı fordulójában támogatott tevékenységekre a megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés elkészítésére benyújtott árajánlatok alapján az M27 ABSOLVO Consulting céget bízza meg nettó ,- Ft-os díjért. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 39/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukció (KEOP ) elsı fordulójában támogatott tevékenységekre a tervezés elkészítésére benyújtott árajánlatok alapján a HUNPLAN Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg nettó ,- Ft-os díjért. 14

15 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen, 1 tartózkodó szavazás 40/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy hirdetmény nélküli egyszerő közbeszerzési eljárást indít a Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás (KEOP ) keretében Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerősítése és bıvítése címő pályázathoz kapcsolódó projekt menedzsment szolgáltatás beszerzése céljából. Az ajánlattételi határidıt március órában állapítja meg. Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészíttetésére és jóváhagyására, valamint az eljárás megindítására. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a benyújtott árajánlatok alapján a Novum Forum Kft-t bízza meg nettó ,- Ft-os díjért. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 41/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kisdunáért Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának az alábbiak szerinti módosítását azon naptól, amelyen a négy tagönkormányzati képviselı testület közül az utolsó határozatával elfogadja: az Alapító Okirat További szakfeladatok c. pontja a következıek szerint módosul: Régi szakfeladati besorolás: További szakfeladatok: Egyéb szociális szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Települési vízellátás és vízminıség-védelem Új szakfeladati besorolás: További szakfeladatok: Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Települési vízellátás és vízminıség-védelem 15

16 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 41/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta a Kisdunáért Önkormányzati Társulás évi mőködésérıl szóló beszámolóját. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazás 42/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta a Polgármester beszámolóját az elızı ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 43/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Széchenyi Napok keretében a testvértelepülésrıl idelátogató vendégeket és az İket elszállásoló helyi lakosokat a Betyár Vendéglıben vendégeli meg búcsúvacsorára, szükség szerint a tartalék terhére. Határidı: a évi Széchenyi Napok. Felelıs: a Széchenyi Napok rendezıi. A 44-46/2009. ( ) sz. önkormányzati határozatok zárt ülésen születtek! 16

17 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének március 27-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 47/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a kiküldött napirendet kiegészítésekkel együtt elfogadta. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 48/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 8/2009. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve elfogadta a Széchenyi István Általános Iskola szakértıi vizsgálatáról szóló beszámolót. 17

18 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 49/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 9/2009. ( ) sz., valamint a Pénzügyi Bizottság 25/2009. ( ) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve úgy döntött, hogy abban az esetben engedélyezi a nevelési évben három elsı osztály indítását, amennyiben az elsı osztályba beíratott tanulók létszáma eléri az 54 fıt. Határidı: es tanév indítása. Felelıs: Mayer Istvánné igazgató. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 50/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 10/2009. ( ) sz. határozati javaslatára elfogadta a Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár évi mőködésérıl szóló beszámolóját. Felelıs: Geiger Jánosné igazgató. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 51/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 12/2009. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy a évben is változatlan feltételekkel kiírja a Tiszta udvar, rendes ház, valamint a Legrendezettebb utca pályázatot. A pályázatok beadási határidejét május 29. péntek 12 órában határozza meg, a pályázat elbírálásáról a Kulturális és Oktatási Bizottság június 26-ig dönt. Határidı: június 26. Felelıs: Szántó Erzsébet, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. 18

19 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 52/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kulturális és Oktatási Bizottság 13/2009. ( ) sz. határozati javaslatát figyelembevéve úgy döntött, hogy a évben is hozzájárul a Kihívás Napjára május 20. való nevezéshez, melyhez ,- Ft-os összeggel járul hozzá a tartalék terhére. Határidı: május 20. Felelıs: Szántó Erzsébet, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen szavazás 53/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 27/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a 0315/50-54 hrsz-ú területeken a lakóterület kialakítása érdekében a visszamaradó külterületi ingatlanok megközelítésére a 0315/7 hrsz-ú terület (Takács Ferenc ingatlana) mögött 4 méter széles út kialakítását engedélyezi, mellyel kapcsolatban az összes (engedélyezési, kialakítási stb.) költséget az érintett ingatlantulajdonosok viselik. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 igen, 10 nem szavazás 54/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elutasította azon képviselıi javaslatot, hogy a nappali járırözéshez használandó gépjármő beszerzésérıl most döntsön a Képviselı-testület. 19

20 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 igen, 1 nem szavazás 55/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 28/2009. ( ) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve úgy döntött, hogy a település közbiztonságának érdekében nappali járırözést biztosít a április 01. december 31. közötti idıszakra úgy, hogy a Polgárır Egyesület gépkocsijának ilyen célú használatával összefüggı költségeket az Önkormányzat a tartalék terhére megtéríti. A Képviselı-testület egyben felkéri a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy júniusi ülésén értékelje a tapasztalatokat és szükség esetén tegyen javaslatot egy külön gépkocsi vásárlására. Felelıs: Dr. György Balázs polgármester és Dr. Tüske Zoltán, a Településfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 56/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 24/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzıt és Belágyi Tamás ügyvezetıt az iskolabıvítés finanszírozásának megoldásához a kötvénykibocsátás lehetıségeirıl, feltételeirıl való további tárgyalásokra. Felelıs: Dr. György Balázs polgármester, Rozgonyi Erik jegyzı és Belágyi Tamás ügyvezetı. 20

21 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 57/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 26/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott pénzügyi vezetıje részére ,- Ft/hó összegő megbízásai díjat és annak járulékait, valamint a munkába járás költségeit biztosítja a bér- és járulékai terhére. Egyben a Képviselı-testület hozzájárul a pénzügyi vezetı részére a számítástechnikai eszközök megvásárlásához szükséges összeg biztosításához is, a tartalék terhére. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 58/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 27/2009. ( ) sz. határozati javaslatára tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatalban Horváth Viktorné munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan történı kifizetések az eredeti elıirányzat átcsoportosításával történnek. Felelıs: Rozgonyi Erik jegyzı. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 59/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 30/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy elvégezteti az Ady E. utcai szolgálati lakások (ikerlakás) külsı hıszigetelését és külsı nyílászáróinak cseréjét, a tartalék terhére. 21

22 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2 igen, 9 nem, 1 tartózkodó szavazás 60/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 32/2009. ( ) sz. határozati javaslatát is figyelembevéve úgy döntött, hogy nem választja meg Józanné Vincze Katalint a Pénzügyi Bizottság tagjának. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazás 61/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 32/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy nem tartja szükségesnek új Pénzügyi bizottsági tag választását, így az 5 fıvel mőködik tovább. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 62/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 33/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy nem végezteti el a MAGÉV területébıl megmaradt területrész megvilágítását parkoló kialakítása céljából. 22

23 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 63/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 34/2009. ( ) sz. határozati javaslatát és az iskolai felmérést is figyelembevéve úgy döntött, hogy a HPV-vírus elleni védıoltást biztosítja az Alsónémedi állandó lakóhellyel rendelkezı, 7. évfolyamos lányok részére úgy, hogy az oltási díj 10 %-át a szülıknek kell vállalniuk. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert arra, hogy a legkedvezıbbnek ítélt feltételek mellett kössön szerzıdést az oltóanyag beszerzésére. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 64/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 35/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy az Alsónémedi Sportegyesület kérését támogatja, mely arra irányul, hogy korábban a labdafogó háló beszerzésére és felszerelésére kapott ,- Ft-os összegbıl megmaradt ,- Ft-os összeget mosógép vásárlására használhassa fel. 23

24 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 65/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pénzügyi Bizottság 36/2009. ( ) sz. határozati javaslatára úgy döntött, hogy a Széchenyi István Általános Iskola külsı fali hıszigetelésére, a tetıtéri ablakok cseréjére és a tetıtéri szigetelés megerısítésére a KEOP 5.3.0/A pályázaton az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló ABÉVA Kft. induljon. Amennyiben a Kft. nem nyújthat be pályázatot, akkor az Önkormányzat adja be fenti célok megvalósítása érdekében pályázatát. A pályázat kidolgozására a SYN-DOM Bt-t bízza meg 5 % + ÁFA összegő sikerdíjas konstrukció keretében. A pályázathoz szükséges önerıt az Önkormányzat a tartalék terhére biztosítja. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 66/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta Alsónémedi sportfejlesztési koncepcióját. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12 igen szavazás 67/2009. ( ) sz. önkormányzati határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy indul az önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények felújítására kiírt ÖM pályázaton az alábbi fejlesztésekkel: labdarúgópálya körbekerítése, labdarúgópálya világítási rendszerének felújítása, a nézık részére fenntartott padok helyreállítása, cseréje. Határidı: április

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Alapítvány. egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a: Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány,

Tisztelt Olvasó! Alapítvány. egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a: Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete március 26-án tartotta legutóbbi ülését. A napirend elfogadása utáni elsõ mozzanat a községben mûködõ egészségügyi szolgáltatást végzõk (háziorvosok,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben