B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 879-3/ B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Oláh Lászlóné szervezési előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 28.

2 Tisztelt Képviselő-testület! 2 A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a felelősök jelentései alapján- az alábbiak szerint számolok be: 2/2011. (I.17.) számú határozat: az Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű beruházás megvalósításához szükséges villanyoszlopok áthelyezéséről A Képviselő-testület az Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű beruházás megvalósítása, ill. az egészségház mentővel való megközelíthetősége érdekében szükséges Földes, Deák Ferenc utcában található BB 8, típusú 664 és 792 számú villanyoszlopok áthelyezését az önkormányzat által felvett fejlesztési hitel terhére támogatta. 2.) A műszaki tervek elkészítésére Hajdú Bálint villamos tervező mérnök (4031 Debrecen, Derék u II/7.) ajánlatát elfogadta. Felhatalmazta a polgármestert az ajánlatban szereplő Ft összegű tervezői díj erejéig a tervezési szerződést készíttesse el és írja alá. A hálózat kiváltásának költségét az E-ON Zrt. által megküldött előzetes tájékoztató ajánlatban foglaltak szerint Ft (azaz egymillió forint) összegben elfogadta. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a villanyoszlopok áthelyezésére irányuló szerződést készíttesse el és írja alá. A képviselő-testület külön pontban kéri rögzíteni, hogy utólag, pótmunka vagy egyéb jogcímen benyújtott számla kifizetését a Képviselő-testület nem támogatja. A szerződés az önkormányzat aláírásával a tervezőknek személyesen átadásra került, amit eddig nem küldtek vissza. Az oszlopok áthelyezésére csak a tervek engedélyeztetése után lesz lehetőség. Addig a tervező javaslatára az E-ON-nal a kivitelezés tekintetében nem érdemes a kapcsolatot felvenni. 21/2011. (II.15.) számú határozat: a Földesi Hírlevelet a kiadási költségeinek csökkentéséről A Képviselő-testület a Földesi Hírlevelet az önkormányzat rossz anyagi helyzetére való tekintettel - a kiadási költségek csökkentése érdekében évben 100 Ft/db egységáron kívánja megjelentetni, ill. értékesíteni. Felkérte a Hírlevél főszerkesztőjét, hogy a év első negyedévi lap megjelenésekor a Hírlevél utolsó oldalán jelentessen meg egy, az előfizetés megrendelésére irányuló kivágható szelvényt, melynek leadásával megállapítható lenne az előfizetők száma, és az eredményről tájékoztassa a Képviselő-testületet. Felkérte a jegyzőt, hogy a Hírlevél vételár ellenében történő terjesztésével kapcsolatos pénzügy követelményeket vizsgálja meg és a megállapításokról tájékoztassa a képviselő-testületet. 1.) A végrehajtásról Balázsiné Bíró Valéria Főszerkesztő az alábbiakat jelentette: A korábbi években már készült felmérés, hogy a Földesi Hírlevél ingyenességének megszüntetése esetén milyen érdeklődés lenne a helyi lap iránt. A felmérés alapján megállapítottuk, hogy nem lenne elég előfizető a helyi lapra, ezért a térítési díj ellenében történő forgalmazást a Képviselő-testület elvetette. 2.) A végrehajtásról a Pénzügyi Iroda az alábbiakat jelentette: A Földesi Hírlevél vételár ellenében történő terjesztése vállalkozási tevékenységnek minősül. Ennek következtében kötelező az elkülönített nyilvántartás és utána adót kell fizetnie az önkormányzatnak.

3 3 (Jelenleg nincs vállalkozási tevékenysége az önkormányzatunknak, eddig nem is volt. Az önkormányzatok a bonyolult elszámolási rendszere és adózása miatt többnyire kiszervezik a vállalkozási jellegű tevékenységeiket önkormányzati körön kívülre.) A jogszabályok alapján csak nyereséges vállalkozási tevékenység folytatható. Amennyiben egy tevékenység veszteséges, meg kell szüntetni azt. Esetünkben nagy valószínűséggel veszteséget termelne ez a tevékenység. Esetleg megfontolandó társadalmi szervezetre, egyesületre bízni a terjesztést. 26/2011. (II.15.) számú határozat: az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek racionálisabb hasznosításáról 1. A Képviselő-testület kezdeményezte, hogy Földes Nagyközség Önkormányzata és Marek Ákos Földes Széchenyi u. 26. szám alatti lakos között a Földes Fő u. 2. sz. alatt lévő ún. Mozi épület előterének bérletére kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel módosítsák úgy, hogy a bérleti díj március 1-től havi 5.000,-Ft-ra, azaz: Ötezer forintra emelkedjen. Utasította a polgármestert, hogy a helyiségbérleti szerződés módosíttatásáról és aláírásáról gondoskodjon. 2. az önkormányzati tulajdonban lévő Keleti-főcsatorna mentén lévő nyaraló értékesítésére irányuló kezdeményezést támogatta. Utasította a polgármestert, hogy ingatlan értékesítésének lehetőségét vizsgálja meg és megállapításáról a képviselő-testületet tájékoztassa. 3. Megállapította, hogy a Földes, Fő u. 4. sz. (ún. régi pártház ) alatt lévő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fenntartása az önkormányzatnak rendkívül gazdaságtalan, éves szinten több mint másfél millió forint ráfizetést jelent. Felkérte a polgármestert, hogy az épületben irodahelyiséget bérlő cégek és a körzeti megbízotti rendőri iroda másik épületbe történő áthelyezésének lehetőségét vizsgálja meg, és javaslatát terjessze a képviselő-testület elé. 1. Marek Ákos felmondta a Mozi épület előterének bérletére kötött bérleti szerződést. 2. Önálló előterjesztés készül a Képviselő-testület április 28-án tartandó ülésére. 3. Az önkormányzat nem rendelkezik olyan üres ingatlannal, mely alkalmas lenne valamennyi bérlő elhelyezésére 27/2011. (II.15.) számú határozat: a Földes Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útépítési és útfelújítási ütemtervének kidolgozására ad-hoc bizottság létrehozásáról A Képviselő-testület a Földes Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő utcák útépítési és felújítási ütemtervének elkészítésére ad- hoc bizottság létrehozását határozta el. Az ütemterv elkészítésével megbízott bizottság tagjai: Diószegi Antal alpolgármester, Balázsi Zoltán, pénzügyi bizottság elnöke, Dr. Tamás Gábor szociális bizottság elnöke. Felhatalmazta a létrehozott bizottságot, hogy a Közmű Kft. ügyvezetőjének bevonásával az elkövetkezendő négy évre készítsék el a település önkormányzati tulajdonban lévő utcáira vonatkozóan egy útépítési,- felújítási ütemtervet és terjesszék azt Képviselő-testület elé. Felhatalmazta a létrehozott bizottságot, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő utcák tavaszi rendbetétele érdekében, dolgozzanak ki egy ütemtervet az utcák gréderezésére, az útpadkák megnyesésére és az így keletkezett föld elszállítására. A munkálatokra bekért árajánlatok alapján készítsék el a munkálatikra vonatkozó költségvetést és terjesszék azt a képviselő-testület elé.

4 4 Az ütemterv elkészült és a testület március 23-i Kt. ülésre önálló előterjesztésként megtárgyalta és meghozta a 63/2011. (III.23.) Kt. számú határozatot. A Polgármester és Balázsi Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke vállalták, hogy beszélnek a vállalkozókkal, a munkák elvégzésére ajánlatokat kérnek be. Árajánlat a mai napig nem érkezett a Polgármesteri Hivatalba. 28/2011.(II.15.) számú határozat: a Földes település belterületén található csapadék- és belvízelvezető árkok állapotának felülvizsgálatára adhoc bizottság létrehozásáról A Képviselő-testület a Földes település belterületén található csapadék- és belvízelvezető árkok állapotának felülvizsgálatára ad- hoc bizottság létrehozását határozta el. Az állapotfelméréssel megbízott bizottság tagjai: Diószegi Antal alpolgármester, Balázsi Zoltán, pénzügyi bizottság elnöke, Dr. Tamás Gábor szociális bizottság elnöke. Tóth Imre Földes Közmű Kft. ügyvezetője Felhatalmazta a bizottságot, hogy a csapadék- és belvízelvezető árkok állapotát mérjék fel és határozzák meg, hogy hol és milyen beavatkozásra van szükség, valamint a szükséges munkálatok elvégzésére tegyenek javaslatot, melyet terjesszenek a Képviselő-testület elé. A április 28-ai Képviselő-testületi ülésre önálló előterjesztés készül. 39/2011. (II.15.) számú határozat: a 176/2010. (XII.15.) Kt. számú határozat visszavonásáról, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozási szándék kinyilvánításáról A Képviselő-testület a 176/2010. (XII.15.) Kt. számú határozatát visszavonta és egyidejűleg június 30. napjával kezdeményezte a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ által Földes, Bihartorda, Nagyrábé településeken működtetett nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulás formájában való ellátásának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Utasította a polgármestert, hogy a feladatellátás megszüntetéséhez kapcsolódó dokumentumokat készíttesse el és a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, valamint a társulásban részvevő önkormányzatokat. 2) a támogató szolgálat működtetését Földes, Bihartorda és Biharnagybajom Önkormányzatai intézményfenntartó társulás formájában továbbra is változatlan formában kívánja biztosítani. Utasította a polgármestert, hogy a támogató szolgálat ellátására irányuló intézményfenntartó társulási megállapodást készítesse el és terjessze azt a képviselő-testület elé. 3) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 62. -ban foglalt étkeztetés, 63. -ban foglalt házi segítségnyújtás, 64. -ban foglalt családsegítés, Sztv. 65/F. -ban foglalt nappali ellátás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 39., 40. -ban foglalt gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok folyamatos ellátása érdekében július 1. napjával kezdődő hatállyal a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) való csatlakozását határozta el. Utasította a polgármestert, hogy a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás elnökét a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa.

5 Önálló előterjesztés készül a Képviselő-testület április 28-án tartandó ülésére. 5 56/2011. (III.23.) számú határozat: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. A pályázat benyújtási határideje április 30. A Pénzügyi Iroda határidőre elkészíti és benyújtja a pályázatot. 61/2011. (III.23.) számú határozat: a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról szóló 151/2010. (XI.29.) Kt. számú határozat visszavonásáról, a műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló új szerződések jóváhagyásáról A Képviselő-testület - a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról szóló 151/2010. (XI.29.) Kt. számú határozatát visszavonta. - a Piac épület kialakítása Földesen elnevezésű beruházás műszaki ellenőri feladatainak (építészet, gépészet, villamosság) ellátásával Ifj. Váncsodi Jánost (4130 Derecske, Sirály u. 7. sz., adószám: , ), B-Terv 64 Bt.-t (4029 Debrecen, Bercsényi u. 43. cégjegyzékszám: , adószám: , képviseli: Balogh Endre), Luxeder Endrét (4130 Derecske, Arany János utca 20. sz., adószám: ) bízta meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti műszaki ellenőri feladatok elvégzésére irányuló szerződéseket alá írja. Az aláírt vállalkozói szerződéseket megküldtük az ellenőrök részére további aláírás céljából. Az aláírt vállalkozói szerződések, még nem érkeztek vissza az önkormányzathoz. 64/2011. (III.23.) számú határozat: az önkormányzatokat érintő pályázati lehetőségekről II. A Képviselő-testület az önkormányzatokat érintő pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatót tudomásul vette. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat intézményeit érintő komplex épületenergetikai pályázatok elkészítésére és komplett menedzselésére kérjen be árajánlatokat és azokat terjessze a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület április 28-án tartandó ülésére önálló előterjesztés készül. 66/2011. (III.23.) számú határozat: a Földes Nagyközségi Önkormányzat KEOP-7.1.0/11 Derogációs vízi-közmű projektek előkészítése című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési, beszerzési tevékenység elvégzéséről

6 6 A Képviselő-testület a Földes Nagyközségi Önkormányzat KEOP-7.1.0/11 Derogációs vízi-közmű projektek előkészítése című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési, beszerzési tevékenységek elvégzésével a KPG Consult Kft-t (2700 Cegléd, Csokonai u. 32., adószám: , képviseli Kovács Gábor ügyvezető) bízta meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a kiválasztott cégtől a megbízási szerződés tervezetet bekérje és azt képviselő-testületi jóváhagyás után aláírja. A szerződés-tervezetet megkértük, ami a mai napig nem érkezett meg. 67/2011. (III.23.) számú határozat: az önkormányzati tulajdonban lévő Szabadidőközpont és Termálfürdő hasznosításával kapcsolatos feltételek megállapításáról A Képviselő-testület - a szabadidőközponthoz és a termálfürdőhöz tartozó ingatlanok és a K-29-es kataszteri számú hévízkút használatát, fenntartását és üzemeltetését éves bérleti díjhoz kötötte, melynek megállapított összege 30 millió forint + ÁFA + az éves mindenkori infláció mértéke/év, - a bérbeadás idejét 99 évben határozták meg, - a bérleti szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja május 1., - a bérleti szerződés egyoldalúan december 31. előtt nem mondható fel, - a bérlemények jogszabályi keretek között történő használatáról, hatályban lévő hatósági engedélyekben előírt megfelelő üzemeltetéséről, - a bérleti szerződés megkötésétől bérlő köteles gondoskodni, - a felek állapodjanak meg a bérleti szerződés 5 évenkénti felülvizsgálatában. A Képviselő-testület az ügy összetettségét és fontosságát figyelembe véve fontosnak tatja, hogy arról a Képviselő-testület megfontolt és kiérlelt döntést hozzon, és a bizottság határozati javaslatát biztosítékok beépítésével kiegészítse, módosítsa, - amennyiben lehetséges gazdasági szakjogász bevonása mellett. A képviselő-testületi határozatot április 6-án a Spa Medical Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (befektetők) részére megküldtük, a cég részéről az önkormányzathoz - mai napig- semmiféle válasz nem érkezett. A Képviselő-testület a 83/2011. (III.30.) Kt. számú határozatának megfelelően megtörtént a gazdasági szakjogász felkérése, a szükséges iratokat a jogász rendelkezésére bocsátottuk. 78/2011. (III.30.) számú határozat: a Karácsony Sándor ÁMK sportterem padlózata és vizesblokk felújítására irányuló pályázat benyújtására A Képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.) BM rendeletben foglalt pályázat keretében a Karácsony Sándor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének céljaira nyújtotta be. Ehhez a szükséges, 10%-os önerőt, Ft-ot azaz kettőmillió-százkilencvennyolcezer-ötszáz forintot - az önkormányzat évi költségvetésében elkülönített 10 millió forint összegű tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről, benyújtásáról és az önerő biztosításáról határidőre gondoskodjon.

7 7 A pályázat határidőre benyújtásra került, jelenleg a pályázat hiánypótlása történik. 81/2011. (III.30.) számú határozat: az Önkormányzati tulajdonban lévő,0165 és hrsz. alatti ingatlanon lévő fakitermeléshez való hozzájárulásról A Képviselő-testület Földes Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező Földes külterületén lévő,0165 és hrsz-ú ingatlanok alrészletében lévő, (0165 hrsz m 2 ) (0168 hrsz m 2 ) nagyságú erdő kitermeléséhez hozzájárult. A fakitermeléssel az E ON Zrt-vel keretszerződésben álló Monostor Erdő Bt.-t bízta meg az előzetes ajánlatában szereplő egységárnak megfelelően. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a fakitermelés bejelentéséről az Erdészeti Igazgatóságnál gondoskodjon, valamint az E ON. Zrt. illetékeseit értesítse. Az Erdészeti Igazgatóság felé a bejelentés, illetve, az E-ON illetékeseinek tájékoztatása megtörtént. A Monostor Erdő Bt-vel a fakivágásra irányuló vállalkozási szerződés megkötése folyamatban van. 165/2011. (XII.15.) számú határozat: a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő, Földes belterületén hrsz. alatt fekvő, 664 m 2 nagyságú vendéglő és udvar megnevezésű (Miklós Fogadó) ingatlanának értékesítéséről szóló korábbi testületi határozatokat megerősítette és 2011 tavaszán értékesítésre történő meghirdetését határozta el. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a hirdetmény szövegét 2011 tavaszán terjessze a Képviselőtestület elé. A Képviselő-testület április 28-án tartandó ülésére önálló előterjesztés készül. Földes, április 19. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Oláh Lászlóné s.k. szervezési előadó

8 A Képviselő-testület 8 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (IV.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a felelősök jelentései alapján, a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót azaz a: 165/2010. (XII.15.) számú határozatról 21/2011. (I.17.) számú határozatról 26/2011. (II.15.) számú határozatról 27/2011. (II.15.) számú határozatról 28/2011. (II.15.) számú határozatról 39/2011. (II.15.) számú határozatról 56/2011. (III.23.) számú határozatról 61/2011. (III.23.) számú határozatról 64/2011. (III.23.) számú határozatról 66/2011. (III.23.) számú határozatról 67/2011. (III.23.) számú határozatról 78/2011. (III.30.) számú határozatról és a 81/2011. (III.30.) számú határozatról készített jelentéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. Földes, április 28. Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5.: (54) 531 000 ; 531 031; Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:../2015 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben