Szemelvények a Publikus Kulcsú Infrastruktúra (PKI) alkalmazásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szemelvények a Publikus Kulcsú Infrastruktúra (PKI) alkalmazásáról"

Átírás

1 Infrastruktúra (PKI) alkalmazásáról MTA Információtechnológiai Alapítvány 2002

2 Szerzői és szomszédos jogok védelme A kiadvány elsődleges célja, hogy segítse a BKÁE hallgatói az informatikai ismeretek elsajátításában. Természetesen minden más, a téma iránt érdeklődő tanuló számára hasznos ismereteket nyújthatnak. A kiadványt kizárólag a tanulóknak, a tanulás segítésére szántuk. A kiadvány más célú felhasználása, különösen profitszerző tevékenységhez történő felhasználása tilos. A kiadványról, vagy annak bármely részéről másolatot készíteni, vagy az előírt céltól eltérő bármely más módon az abban foglaltakat felhasználni csak a jogtulajdonos engedélyével szabad., 2. oldal, összesen: 24

3 Tartalomjegyzék Az Interneten senki nem tudhatja, ki van a kapcsolat túloldalán A klasszikus megoldás: a titkosírás Digitális kódolás Szimmetrikus kulcsú kriptográfia Példa a kódolási folyamatra Aszimmetrikus kulcsú kriptográfia Példa a kódolási folyamatra Aszimmetrikus kulcsú kriptográfia. Nyilvános kulcsú kódolás, titkosírás Példa a kódolási folyamatra Aszimmetrikus kulcsú kriptográfia. Digitális, elektronikus aláírás Példa a digitális aláírási folyamatra Digitális tanúsítványok Megbízható harmadik fél A nyilvános kulcsú infrastruktúra Az elektronikus szavazás az elektronikus kormányzás megvalósítása érdekében: e- demokrácia, e-szavazás, kiber-szavazás Előfeltételek Biztonsági kérdések Folyamatok Az elektronikus aláírás belügyi használatának lehetőségeiről Az információs társadalom szolgáltatásai Nemzetközi példák oldal, összesen: 24

4 4. oldal, összesen: 24

5 1 1.1 Az Interneten senki nem tudhatja, ki van a kapcsolat túloldalán Az emberiség történelme során biztonsági rendszereket hozott létre, ahhoz, hogy azonosítani lehessen a kommunikációban részt vevő személyeket (pl. azonosító okmányok, aláírás), biztosítsák, hogy kizárólag a meghatározott címzetthez jusson el az információ (pl. ajánlott levél), továbbá, hogy az információt ne lehessen megváltoztatni (pl. mindkét fél és tanúk aláírásával, több példányban hitelesített szöveg), és egyik fél se tudja letagadni a tényt (pl. tértivevény, vagy a közjegyző által hitelesített aláírások), vagy, hogy mikor történt a megállapodás, a levél feladása, stb. (pl. a levelek, okmányok időbélyegzése). A legtöbb esetben a biztonsági rendszerek a személyek fizikai azonosításán alapulnak, a mindenki által elfogadott, tiszteletben tartott állami hatóságok által kiállított hiteles személyi okmányok (jobbára belügyminisztériumi, rendőrségi) olyan információkat tartalmaznak, amelyek összevetése alapján eldönthető, hogy egybehangzóan az okmányban rögzítettel, a személy az, akinek mondja magát. Jelenleg az Internet használatával a tevékenységek növekvő számban átkerülnek az elektronikus, virtuális világba. Az elektronikus kereskedelem, elektronikus kormányzat elterjedését az akadályozza, hogy sem a gépe előtt ülő felhasználó, sem a rendszert üzemeltető adminisztrátor nem lehet biztos abban ki is a kommunikációs partnere. A földrajzi, időbeli korlátok nem akadályozzák a globális kommunikációt, az elektronikus kereskedelmet. A fő probléma abban rejlik, hogy a virtuális világban nincs közvetlen kapcsolat a résztvevő felek között. Az Internetre jellemzően a megfelelő biztonsági intézkedések hiányában a felek csak reménykedhetnek a továbbított adatok sérthetetlenségében, hitelességében, letagadhatatlanságukban és bizalmasságuk megőrzésében. Így szükségessé vált ezzel összefüggésben, a biztonsági rendszerek megváltoztatása is. Olyan elektronikus okmányra van szükség, amely a fizikai, hagyományos személyi okmányokhoz hasonló funkciókkal rendelkezik, azonban további előnye, hogy a fizikai jelenlét nélkül is garanciát nyújt annak a személynek az azonosságára, aki rendelkezik vele. Miként oldható meg ez a feladat? A kriptográfia (titkosírás) eszköztárából két alapvető elemet lehet alkalmazni a digitális tanúsítást és az elektronikus aláírást A klasszikus megoldás: a titkosírás Az elektronikus aláírás és a digitális tanúsítás elvének pontos megértéséhez a kriptográfia legalapvetőbb kérdéseivel kell először megismerkedni. Amint már említettük, a történelem során mindig szükség volt az információk védelmére. Ismereteink szerint a kriptográfiai a Római Birodalomban keletkezett Julius Caesar korában (Kr. e ). A legenda szerint Caesar a légióival egy igen egyszerű, de hatékony titkosírási algoritmus használatával kommunikált. Caesar 5. oldal, összesen: 24 AVE CAESAR. MHQOMQE MD.

6 rendszerében az ábécé minden betűjének helyére egy meghatározott számmal eltolt ábécé betűit írták. Például 13 pozícióval eltolva a 40 karakteres magyar ábécé-t az A kódja GY, a B -é H, a C -é I, és így tovább. (A 25 karakteres angol ABC esetében ez rendre M, N és O lenne.). Ennek megfelelően a HOLNAP INDULOK üzenet a Julius Caesar féle titkosírással ŐŰTÚGYA PÚLDZTŰSZ formájú, amit az avatatlan nem érthet, (A hosszú magánhangzók és kettős mássalhangzók miatt gyakorlatilag a beavatottnak is próbálkoznia kellene, tehát az sem mindegy tudjuk-e, melyik ábécét, algoritmust használjuk). HOLNAP INDULOK Nyílt üzenet Kulcs (13 betűvel told el az ABC-t) ŐŰTÚGYAPÚLD ZTÜSZ HOLNAP INDULOK Nyílt üzenet Titkosírásos üzenet A Julius Caesar által bevezetett titkosírási módszer kriptográfiai kulcs -ot alkalmaz. Az üzenet kódolásához, titkosításához használt kulcs 13 pozícióval kell eltolni az ábécét, ugyanez a kulcs szükséges a megfejtéshez. A kulcsot a futárok, például versbe rejtve megtanulták. A Julius Caesar féle titkosítás a szimmetrikus kulcsú kriptográfia példája, amelyben ugyanazt a titkos kulcsot használják az üzenet titkosítására és megfejtésére. A titkosírás különösen a külügyi szolgálatoknál, majd az első, de főként a második világháború idején a vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció rejtjelezése, sifrírozása kapcsán fejlődött, részben automatizálódott, azonban a számítógépek megjelenésével a kriptográfiai eljárások majd a mai, Interneten használt módszerek sokkal összetettebbek. Az alap ugyanaz, a kulcs kódolja az üzenetet. Ez azt is jelenti, hogy minden titkosírás megfejthető, kérdés csupán az, mennyi idő és energia árán. 1.2 Digitális kódolás Julius Caesar római imperátor példájával bemutattuk a digitális kódolást. A kódolás elve igen egyszerű: adott egy szöveges üzenet, azaz egy könnyen megismerhető üzenet, amelyhez egy kódolási algoritmust és kódoló kulcsot alkalmazunk, aminek eredményeként egy kódolt üzenetet kapunk, amelyet csak az tud dekódolni, megfejteni, aki ismeri a kódoláshoz használt algoritmust és az alkalmazott kulcsot. Az algoritmus és a végrehajtási protokoll nyílt, csak a kód titkos. A digitális kódolásban kétféle alapváltozatot különböztetünk meg: szimmetrikus kulcsú kódolás és az aszimmetrikus kulcsú kódolás. A következőkben Anna és Béla példáján megnézzük, mit tartalmaznak ezek. 6. oldal, összesen: 24

7 1.2.1 Szimmetrikus kulcsú kriptográfia Egyetlen kulcsot használnak az üzenet kódolásához és dekódolásához. Ez az eset a korábban megismert Julius Caesar féle kódolásnak felel meg Példa a kódolási folyamatra Anna megírt egy Bélának szánt üzenetet, de azt 1. Kódolt üzenet szeretné, hogy Bélán kívül senki más ne olvashassa. Ezért úgy dönt, hogy egy kulccsal kódolni fogja. Ahhoz, hogy Béla dekódolhassa a üzenetet ismernie kell ezt a kulcsot. Anna 2. A kódolt üzenetet és a kulcsot elküldjük a címzettnek 3. A megfejtett üzenet Béla megkapja az üzenetet és a más úton Béla ugyancsak megkapott kulccsal dekódolja azt. A szimmetrikus kulcsú titkosírás legnagyobb előnye a gyorsaság, a kódolás sebessége, ezért ez a típusú algoritmus a legmegfelelőbb nagy mennyiségű adat kódolására. A szimmetrikus kulcsú titkosírás hátránya, hogy a kódoláshoz használt kulcsot el kell juttatni minden érintetthez. Ha bárkinek sikerül elfognia az üzenetet és a kulcsot is megszerezte, akkor képes a dekódolására. Ez az oka, hogy célszerű az aszimmetrikus kulcsokon alapuló titkosírási rendszer használatát megfontolni, amellyel a következőkben foglalkozunk Aszimmetrikus kulcsú kriptográfia A titkosírási rendszer ilyen megoldásában minden felhasználónak egy kulcs párral kell rendelkeznie: Privát kulcs: a tulajdonosa kizárólagos rendelkezése alatt áll, senki más nem használhatja, vagy ismerheti meg. Nyilvános kulcs: minden felhasználó, illetve érintett fél ismeri. A párt alkotó kulcsok egymás kiegészítői: amit az egyikkel kódolnak, csak a másikkal lehet megfejteni és megfordítva. A kulcsokat összetett matematikai módszerek alkalmazásával állítják elő, úgy, hogy az ismert, illetve rendelkezésre álló eszközökkel az egyik kulcs visszaállítása a másikból aránytalanul nagy energiát és időt igényeljen a kódolt információ értékéhez képest Példa a kódolási folyamatra Annának és Bélának is megvannak a saját kulcs párjai: egy privát kulcs, amelyet csak a tulajdonosa ismerhet és egy nyilvános kulcs, amely a rendszer minden használója számára rendelkezésre áll. Privát Nyilvános A A Anna kulcs párja Privát B B Nyilvános Béla kulcs párja 7. oldal, összesen: 24

8 Szemelvények a Publikus Kulcsú Anna megírt egy Bélának szánt üzenetet, de azt szeretné, hogy Bélán kívül senki más ne olvashassa. Ezért Anna az üzenetét Béla, mindenki számára hozzáférhető, nyilvános 1. Az üzenetet Béla nyilvános kulcsával kódolja. kulcsával B kódolja Anna elküldi az üzenetét, azonban a kulcsot Nyilvános nem kell elküldenie. Anna 2. A kódolt üzenetet Csak Béla képes megfejteni Anna üzenetét, tekintve, hogy ő az egyetlen, aki rendelkezik a elküldi a címzettnek kódoláshoz használt nyilvános kulcs privát 3. Béla saját privát kulcsával párjával. fejti meg az üzenetet B A nyilvános kulcsú titkosítás előnye, hogy Privát szükségtelenné teszi a kulcs elküldését, és így Béla a rendszer sokkal biztonságosabb. A rendszer hátránya a műveletek lassúsága. A hátrány csökkentésére az aszimmetrikus titkosírás kidolgozását követően hamarosan a nyilvános kulcsú algoritmust és a szimmetrikus kulcsokat együtt kezdték alkalmazni Aszimmetrikus kulcsú kriptográfia. Nyilvános kulcsú kódolás, titkosírás Az aszimmetrikus kulcsok használata lelassítja a kódolási folyamatot. Az üzenetek kódolására a gyakorlatban a nyilvános kulcsú algoritmust a 1. Az üzenetet a szimmetrikus szimmetrikus kulcsú algoritmussal együtt kulccsal kódolja használják a hátrány csökkentésére. A következőkben megvizsgáljuk, hogyan történik a Alkalmi kulcs tökéletesen garantált biztonságú üzenet kódolása. Anna Példa a kódolási folyamatra 2. Az alkalmi kulcsot Béla Annának és Bélának is megvannak a saját kulcs aszimmetrikus nyilvános kulcsával párjaik. B kódolja Nyilváno Anna megír egy üzenetet Bélának. Az üzenetet Anna a szimmetrikus kulcsú kriptográfiai rendszerrel kódolja. A kulcs, amellyel a kódolást végzi, minden alkalommal véletlenszerűen generálódik, ezért ez az un. alkalmi kulcs (session key). A kódolásra használt szimmetrikus, alkalmi kulcs biztonságos továbbításához ezt Anna Béla nyilvános kulcsával az aszimmetrikus kriptográfia módszerével kódolja. 4. Az alkalmi kulcsot Béla aszimmetrikus privát kulcsával dekódolja B Privát 3. A kódolt üzenetet és a kódolt kulcsot elküldi a címzettnek 5. Az üzenetet megfejti az alkalmi kulccsal Béla 8. oldal, összesen: 24 MTA Információtechnológiai Alapítvány 2002

9 Béla megkapja a kódolt - titkosírással készült üzenetet, az alkalmi kulccsal együtt, melyet az ő nyilvános kulcsával kódoltak. A megfordított folyamat kivitelezéséhez Béla elsőként saját privát kulcsával megfejti az alkalmi kulcsot. Miután rendelkezésére áll az alkalmi kulcs meg tudja fejteni az üzenetet. A rendszer segítségével biztosított a bizalmasság: kizárólag csak az tudja elolvasni az üzenetet, akinek szánták, és a teljesség, érintetlenség: az üzenetet nem lehet megváltoztatni a kódolást követően. A szigorú azonosítás, azaz az autentikáció és a letagadhatatlanság problémája azonban nem oldódott ezzel meg. Nézzük mi ennek a módja Aszimmetrikus kulcsú kriptográfia. Digitális, elektronikus aláírás A nyilvános kulcsú titkosírás egyik legfőbb előnye, hogy módszert biztosít a digitális aláírás kifejlesztésére. A digitális aláírás használatával az üzenet kézbesítését követően lehetőség van az információ eredetének, küldőjének ellenőrzésére, sőt annak igazolására is, hogy az üzenet tartalma megírása óta semmit nem változott. A digitális aláírás egyértelműen igazolja a készítő-küldő azonosságát, (autentikáció) és a dokumentum teljességét, érintetlenségét. Sőt a dokumentum elkészítésének, aláírásának letagadhatatlanságát is garantálja, mivel a dokumentumot készítő az üzenet digitális aláírásával a későbbiekben nem vitathatja ezt. A digitális aláírás ugyanazt a célt szolgálja, mint a saját kezű aláírás. A saját kezű aláírást azonban egyszerű hamisítani, míg a digitális aláírás hamisítása az aláíró privát kulcsának megszerzése, felfedése nélkül lehetetlen. A digitális aláírás a fentiekben említett viszonyon alapul, amely szerint a felhasználó privát kulcsának használatával kódolt dokumentum csak a hozzá tartozó nyilvános kulccsal fejthető meg. Ily módon biztosított, hogy a nyilvános kulccsal dekódolt üzenetet kizárólag a hozzá tartozó privát kulccsal kódolták. A digitális aláírás tehát az aláírandó üzenet privát kulccsal történő kódolása, szemben a titkosírással, mikor a kódolásra a nyilvános kulcs kerül alkalmazásra. Az eddigiekben a technikai alapokat ismertettük. A csalás, visszaélések minimálisra csökkentését és a rendszer megbízható működését a nyilvános kulcsú infrastruktúra szervezeti, illetve ennek jogszabályi háttere biztosítja. Ezek, törvényben meghatározott feltételei esetén, elektronikus aláírásnak nevezzük az aszimmetrikus kulcsú kriptográfia ilyen módú alkalmazását. A nyilvános kulcsú algoritmusok legfőbb hátránya, a lassúság már említésre került: tény, hogy igen lassú az eljárás, ami a kódolandó üzenet méretével arányosan növekszik. A probléma megoldására a digitális aláírás un. hash függvényt alkalmaz. A hash függvény egy matematikai művelet, amelyet bármilyen méretű adathalmazon végrehajtva, egy újabb adathalmazt eredményez - amit néha az eredeti adatok kivonatának, lenyomatának ujjnyomának neveznek - ez azonban az eredeti mérettől független, fix hosszúságú. További jellemzője, hogy egyértelműen meghatározott összefüggésben van az eredeti adattal, így gyakorlatilag nem lehetséges két különböző dokumentumot találni ugyanazzal az ujjnyomattal Példa a digitális aláírási folyamatra HASH 1. Az üzenet rövid, rögzített hosszúságú lenyomata 2. Anna privát kulcsával kódolt lenyomat a digitális aláírás Privát A 9. oldal, összesen: 24 + = 3.Az üzenet, mint elektronikus dokumentum

10 Annának is, Bélának is megvannak a megfelelő kulcsai. Anna megírt Bélának egy üzenetet. Bélának le kell tudni ellenőrizni, hogy valóban Anna írta, küldte az üzenetet. Ezért Anna aláírva küldi el: 1. Anna a hash függvény segítségével elkészíti üzenete ujjnyomatát. 2. Az ujjnyomatot saját privát kulcsával kódolja. Ezzel elkészítette az üzenet digitális aláírását. 3. Az elektronikus aláírás törvény szerint az 4. Az elektronikus dokumentumot üzenet a hozzákapcsolt digitális aláírással elküldi a címzettnek együtt képezi az elektronikus dokumentumot. 5. Béla ismét előállítja a lenyomatot az üzenetből HASH 7. A két eredményt 4. Anna az üzenettel együtt, (hozzá yil A Egyeznek? kapcsolva, vagy külön) elküldi digitális 6. A digitális aláírást vá dekódolja Anna aláírását. nyilvános kulcsával Béla megkapja az üzenetet a digitális aláírással. Először is le kell ellenőriznie az aláírás valódiságát ahhoz, hogy hitelesnek fogadja el az üzenetet és azonosítsa a szerzőjét. (az üzenet teljessége és az autentikáció). 5. A megkapott üzeneten Béla is elvégzi a hash függvény műveletet. 6. Béla dekódolja az üzenet ujjnyomatát Anna mindenki számára rendelkezésre álló nyilvános kulcsával. 7. Összehasonlítja a dekódolt és a saját maga által előállított ujjnyomatot. Amennyiben a kettő ugyanaz, Béla biztos lehet, hogy Anna volt az, aki az üzenetet írta és az üzenet az aláírása óta semmit nem változott. Az ismertetett rendszer biztosítja az azonosítást, autentikációt: a digitális aláírás ekvivalens a saját kezű fizikai aláírással egy dokumentumon. A dokumentum teljességét: az üzenetet nem lehet megváltoztatni észrevétlenül. Az eredet letagadhatatlanságát: az üzenet aláírója nem tagadhatja le az aláírás tényét és ezzel azt, hogy az üzenet tőle származik. N összehasonlítja Digitális tanúsítványok Az előbbiekből megállapítható, hogy a kódolási műveletek és a nyilvános kulcsú titkosíráson alapuló digitális aláírás eredményessége csak akkor garantálható, ha a felhasználók biztosak abban, hogy a privát kulcsokat csak a tulajdonosa ismeri, használja, és a nyilvános kulcsokhoz minden más érintett hozzáférhet, azonban a különböző felhasználók nyilvános kulcsai nem téveszthetők össze. A privát kulcsok generálására, tárolására az egyediség és a kizárólagos használat garantálása céljából a számítógépektől elkülöníthető, hordozható hardver eszközöket, intelligens kártyát, USB-csatlakozós eszközt, PCMCIA kártyát, stb. használnak az alacsony biztonságot nyújtó szoftveres megoldással szemben. Bármilyen műveletet végezzenek is, a privát kulcs nem hagyhatja el egyetlen Privát Digitális tanúsítvány 10. oldal, összesen: 24 A Nyilvános A Anna kulcs párja Privát Név: Anna e-levél cím: stb., pl más jellemzők, Nyilvános kulcs: 1f 0a a 5a1c cc ab 1b f1 13 e8 Ez a nyilvános kulcs Annáé X.Y. A Biztonságos kulcs tároló eszközök Nyilvános A

11 pillanatra sem a hordozó eszközt, ezzel megakadályozható, hogy a privát kulcsot másolják, megkettőzzék. A kulcsokat hordozó hardver eszközök védettek, sőt a privát kulcs minden egyes használata előtt ismételt jogosítás szükséges. A védelemre az elterjedt PIN (személyi azonosító számot) használják, illetve a kritikusabb esetekben további biometriai azonosítókat, ezzel elérhető, hogy ha a kártyahordozó illetéktelen kezekbe kerül, akkor se tudjanak visszaélni vele. Másrészt digitális tanúsítványokkal biztosítják, hogy minden meghatározott nyilvános kulcs a hozzá tartozó privát kulcs birtokosának azonosító adataival együtt legyen hozzáférhető az érdeklődők számára. A digitális tanúsítvány egy elektronikus okmány, amely összekapcsolja a nyilvános kulcsot azzal, akinek kiadták a kulcs párt. A digitális tanúsítvány a nyilvános kulcson és a tulajdonos azonosítóján (megkülönböztetett nevén) kívül más attribútumokat is tartalmazhat: a tanúsítvány és ezzel a kulcs pár biztonsági okokból fontos érvényességének kezdő és befejező dátumát, sőt meghatározhatja mire használható a nyilvános kulcs, pl. milyen összegű kötelezettségvállalás aláírására. A tanúsítványt alkalmazó felhasználó a különböző attribútumoknak köszönhetően, további részleteket tudhat meg, amelyek a tanúsítvány és a rendszer megbízhatóságába vetett bizalmát erősítik Megbízható harmadik fél Miután a digitális tanúsítvány fogalma bevezetésre került, újabb kétség merül fel: miként lehet meggyőződni arról, hogy a tanúsítványt érvényességi időtartamán belül nem semmisítették-e meg, miként lehet tudomást szerezni a hamísításáról. A tanúsítvány használhatósága abban a bizalomban van, hogy a tanúsítványban lévő nyilvános kulcs tulajdonosa a tanúsítványban megnevezett személy. A nyilvános kulcsú környezetben a tanúsítvány érvényessége meghatározó elem, mivel tudni kell, hogy az, aki megkapja az üzenetet valóban az elérni kívánt címzett-e. A megoldás, ami alapján megbízhatunk egy számunkra ismeretlen felhasználó tanúsítványában a kölcsönös bizalmat élvező, megbízható harmadik fél intézményesítése. Az ötlet abban áll, hogy két felhasználó megbízhat közvetlenül egymásban, amennyiben mindkettő kapcsoltban áll egy harmadik féllel, aki bizonyíthatja ezen felhasználók megbízhatóságát. A megbízható harmadik fél szerepvállalása egy kiterjedt nyilvános kulcsú környezetben alapvető, hiszen nem képzelhető el, hogy a kódolt, vagy aláírt információk cseréjét megelőzően a felhasználóknak bármilyen kapcsolatuk lett volna. Sőt, a különböző felhasználók nyilvános kulcsainak (illetve digitális tanúsítványainak) terjesztésére a legjobb módszer az összes felhasználó bizalmát élvező közvetítő feladatává tenni egy mindenki által hozzáférhető adatbázisban a tanúsítványok publikálását. Végezetül egy ismeretlen felhasználó digitális tanúsítványában akkor bízhatunk meg, ha a tanúsítványt egy, a bizalmunkat élvező harmadik fél garantálja. A mód miként a harmadik fél garantálja a tanúsítvány A megbízható harmadik fél Csilla Anna és Béla nem ismerik egymást, de mindketten megbíznak Csillában A tanúsítvány sorszáma: Név: Anna e-levél cím: Nyilvános A stb., pl más attribútumok, Nyilvános kulcs: 1f 0a a 5a1c cc ab 1b f1 13 e8 Érvényesség: 03/05/02-tól 03/05/05-ig CA neve: Csilla hitelesítésszolgáltató Csilla aláírása: 15 2f 36 1a Megbízható digitális tanúsítvány 11. oldal, összesen: 24 Ha Csilla digitálisan aláírta Anna tanúsítványát, Béla ellenőrizni tudja annak érvényességét és bízhat benne. Ez megfordítva Annára is igaz.

12 hitelességét, az hogy a harmadik fél a tanúsítványt saját digitális aláírásával látja el. Így bármely, a bizalmunkat élvező harmadik fél által aláírt, digitális tanúsítványban megbízunk. A nyilvános kulcsú infrastruktúrában Hitelesítés Szolgáltató néven ismert az a megbízható harmadik fél, amelyik digitálisan aláírja a felhasználók tanúsítványait A nyilvános kulcsú infrastruktúra A megbízható harmadik félen alapuló, bizalomközpontú modell képezi az alapját a nyilvános kulcsú infrastruktúrának (PKI). A nyilvános kulcsú infrastruktúra - műszaki, szervezeti és jogszabályi tényezők által biztosított - lehetőség a nyilvános kulcsú titkosírás módszerének alkalmazásával a biztonságos elektronikus kommunikáció és elektronikus kereskedelem megvalósítására. Az aszimmetrikus kulcs pár generálását, hiteles közzétételét, menedzselését és használatát biztosító PKI alkalmazásokat ajánlások, protokollok, szabványok és jogszabályokkal szabályozott szolgáltatások alapján működtetik. Néhány a PKI-ban ismert szolgáltatások közül: Felhasználók regisztrálása Kulcsgenerálás és tanúsítvány kibocsátás Tanúsítvány visszavonása: a korábban kiadott tanúsítvány visszavonása kompromittálódás, a tulajdonos halála, stb. miatt. Tanúsítvány és visszavonási lista terjesztése. A bizalom megtartása: segítségnyújtás, a tanúsítványok érvényességének és a tanúsítványokkal végezhető műveletek értékelése, a tanúsítványok frissítése. A lejárt kulcsok hosszú távú őrzése ( év). Kulcs letét és visszaállítás: ez csak a kódoló kulcsokra vonatkozik, az aláírókra nem. Különösen a funkcióhoz kötött tanúsítványoknál fontos, hogy a kulcs megsemmisülése esetén is dekódolható legyen az üzenet, dokumentum. A nyilvános kulcsú infrastruktúra Kliens oldal CA hitelesítő szervezet RA regisztrációs szervezet Adattár, címtár LDAP, CRL Tanúsítványhasználó Hardver támogatás Kulcs és tanúsítvány menedzsment Tanúsítvány kibocsátó Frissítés, letétek + Informatikai és fizikai védelem Egy adott bizalmi tartomány infrastruktúrájában többféle funkciójú harmadik fél is működhet, amelyek minden felhasználójuk bizalmát élvezik. A harmadik felek között meghatározó a Hitelesítés Szolgáltató, amelynek alárendeltje a Regisztrációs Szervezet, bár ez esetenként külön is működhet, több, kihelyezett, helyi kirendeltséggel. A PKI kiegészítő szolgáltatása, mint megbízható harmadik fél, a Digitális Idő- és Dátumbélyegzés Szolgáltató, amely akár önálló szolgáltató is lehet. A különböző biztonsági tartományok Hitelesítés Szolgáltatói egymás működését és ezzel a felhasználók tanúsítványainak kölcsönös elismerését egymás kereszttanúsításával 12. oldal, összesen: 24

13 biztosíthatják, amennyiben Tanúsítási Irányelveik egymás számára kölcsönösen elfogadhatóak. 13. oldal, összesen: 24

14 Az elektronikus szavazás az elektronikus kormányzás megvalósítása érdekében: e-demokrácia, e-szavazás, kiber-szavazás 14. oldal, összesen: 24

15 Előfeltételek Az elektronikus szavazás (e-szavazás, kiber-szavazás) megvalósításának egyik előfeltétele egy kiépített nyilvános kulcsú infrastruktúra, amely működhet akár az Interneten (ez a kevésbé költséges megoldás), akár valamilyen magán jellegű távközlési hálózaton. Az egyik nagy ívű, és nagy erőforrás igényű, de politikailag, társadalmilag sikeres fejlesztés az állampolgári kártya, ami szokásos személyazonosításra és elektronikus személyazonosításra is szolgálna. Azonban az állampolgári kártya megléte nem kizárólagos előfeltétele az e-szavazás megvalósításának. Országos vagy önkormányzati választásoknál egy egyszer felhasználható, eldobható, anyagában papír alapú, de elektronikus eszközt tartalmazó megoldás is megfelelő. Ez a megoldás különösen a kísérleti választásoknál működhet, esetleg egyes időközi választásoknál kísérleti jelleggel. Az elektronikus szavazás lehetőségei 1) Intelligens kártyára, hardver eszközre, elektronikus médiumra, hordozó eszközre szükség van a) Állampolgári kártya; b) Csak az adott választásra felhasználható kártya; 2) Info-kommunikációs feltételek a) Internet hozzáférés; b) Tele házak, elektronikus kioszkok, egy-ajtós közigazgatási ügyintézés, helyi posta hivatalok, okmányirodák, szavazókörzetek; c) Megszemélyesítést, hitelesítést ellátó szolgáltatók. 15. oldal, összesen: 24

16 Biztonsági kérdések 2 Biztonsági kérdések Amikor a szavazat valamilyen távközlési csatornán, Interneten keresztül utazik, gondoskodni kell arról, hogy nem olvassa el senki, nem változtatja meg és nem fogja el illetéktelenül az üzenetet. Az SSL (biztonságos üzenet-átviteli eljárás) protokoll alkalmas arra, hogy az illetéktelen üzenet elfogást megakadályozza, valamint az illetékes szolgáltató gépet nem lehet egy hamis szolgáltatóval helyettesíteni. A választópolgár személyének hitelesítése a személyi azonosító okmányoknál már bevált módszerrel történhet, kiegészítve azzal, hogy egy alkalmas hordozó eszközre egy a választásnál használható digitális aláírást és/vagy egy nyilvános-magán kulcspárt bocsátanak a rendelkezésére. A szavazat számláló központban is biztosítható a hitelesség, a szavazási eljárás és az adatok sérthetetlensége. Miután a szavazatot leadták, annak siffrirozásra megtörténik, a szavazat számlálás anélkül folyhat, hogy az egyéni választópolgár adatait vissza kellene fejteni, Bármilyen rendkívüli esetben az adatokhoz a hozzáférés két vagy több választási tisztségviselő elektronikus kulcsának alkalmazásával történhet. Az elektronikus szavazási urna erősen védett, nem törhető fel az elektronikus betörők által, védelmét a magas fokú választópolgár hitelesítési és ellenőrzési eljárások, a siffrirozási, kriptográfiai eljárások, és a digitális aláírás alkalmazása biztosítja. Elektronikus szavazat csak a választópolgár érvényes digitális aláírásával hitelesítve keletkezhet. A következő ábra bemutatja az elektronikus szavazás nagyvonalú architektúrális vázlatát: Hardver eszközök Hitelesítő kiszolgáló Biztonságos Kommunikáció Választási kiszolgáló Választópolgár Otthoni PC Elektronikus kioszk Teleház Okmányiroda Szavazóhelyiség Szavazatok Kulcskezelő kiszolgáló 16. oldal, összesen: 24

17 Folyamatok 3 Folyamatok e-szavazás előkészítése Választópolgár Helyi választási hatóság Választási hatóság KH <Hitelesítő szervezet> Polgár PIN Személy azonosításra szolgáló állampolgári kártya Névjegyzékbe felvétel Választási jogosultság ellenőrzése Választási digitáliis aláírás, kulcspárok kibocsátása Digitális azonosítók felötltése Választási digitális azonosítók, kulcsok Személy azonosításra szolgáló állampolgári kártya Polgár 17. oldal, összesen: 24

18 Folyamatok e-szavazás Választópolgár Helyi választási hatóság Választási hatóság KH <Hitelesítő szervezet> Polgár PIN Kártya Személy azonosítás Polgár "Digitális szavazólap" PIN Kártya Szavazat fogadása A Szavazat hitelességének ellenőrzése Szavazat feldolgozása tárolása stb. 18. oldal, összesen: 24

19 Az elektronikus aláírás belügyi használatának lehetőségeiről 4 Az elektronikus aláírás belügyi használatának lehetőségeiről Az információs társadalom szolgáltatásai A nyílt információs rendszerek, internetes számítógépes hálózatok használatának széleskörű elterjedésével sem a gépe előtt ülő felhasználó, sem a rendszert üzemeltető adminisztrátor nem lehet biztos abban ki is a kommunikációs partnere. Az Internetre jellemzően a megfelelő biztonsági intézkedések hiányában a felek csak bízhatnak a továbbított adatok sérthetetlenségében, hitelességében, letagadhatatlanságukban és bizalmasságuk megőrzésében. Mindez korunk nagy technológiai trendjének az elektronikus kereskedelemnek az elterjedését akadályozza. Az elektronikus kereskedelem és a szűkebb jelentésű elektronikus kormányzás lényegében az információs társadalom idő és földrajzi korlátok nélküli biztonságos kommunikációja, információcseréje alapján működik. A résztvevő felek milyensége függvényében szervezetszervezet, szervezet-felhasználó, illetve kormányzat-szervezet, kormányzat-állampolgár viszonylatokat különböztetünk meg a kommunikációs partnerkapcsolatokban. Legmagasabb formája, amely két szervezet között - akár két közigazgatási szervezet között is - minden tevékenység, a teljes információforgalom, elektronikus formáját jelenti az e-business. (Még mindig nincs jó magyar szó rá, mivel így próbálják megkülönbözetni ezt a tevékenységet az e- kereskedelemnek megfelelő e-commerce -től, amit kizárólag a termékek és javak hagyományos tulajdonos cseréjére, kereskedelmére alkalmaznak.). Az elektronikus kereskedelem, e-business elterjedéséhez szükséges bizalmat, biztonságot az elektronikus aláírás, illetve ennek működéséhez szükséges nyilvános kulcsú infrastruktúra biztosítja. Az elektronikus aláírás egyedi jellemzőjét biztosító privát kulcs és a hitelességét biztosító tanúsítvány hordozója elterjedten egy intelligens kártya, míg mások tanúsítványait, illetve ezek érvényességét az un. név- vagy címtárakban lehet automatikusan leellenőrizni. Az elektronikus aláírás használatát, annak előnyeit, lehetőségeit vizsgálva lényegében tehát az intelligens kártyák, a nyilvános kulcsú infrastruktúrák és a név/címtárak alkalmazásairól kell szólni. Az elektronikus aláírás használatának széleskörű elterjesztése politikai célkitűzéssé vált az Európai Unióban az USA és a G-7-es országok kezdeményezésére. Az Európai Parlament és Bizottság decemberében elfogadott elektronikus aláírás irányelveit követően a évi XXXV. törvény előírásai szerint hazánkban is törvényi szinten került szabályozásra az elektronikus aláírás használata. Az intelligens kártyákkal, elektronikus aláírás használatával történő azonosítás, az elektronikus kereskedelem és elektronikus kormányzat megvalósításának ösztönzésére az EU tagállamok 2000-ben az eeurope akcióterv kidolgozása során többek között meghatározták azokat a közigazgatási alapszolgáltatásokat, melyek Internetes biztosítását, illetve annak minőségét, elterjedtségét az adott ország fejlettségének mérésére használnák. A szolgáltatások a következők (a belügyi vonatkozásúak kövérebb betűkkel), melyek bevezetése, használata aligha oldható meg az e-business technikai háttere, az elektronikus aláírás, intelligens kártyák alkalmazása nélkül: A) Az állampolgárok felé Jövedelemadó on-line intézése: nyilatkozat, adóbevallás. Munkaügyi irodák álláskereső szolgáltatásai. Társadalombiztosítási ügyek on-line intézése. Személyi okmányok (útlevél, gépjármű jogosítvány) on-line igénylése. Gépjármű nyilvántartás lekérdezése, intézése. Építési engedélykérés. 19. oldal, összesen: 24

20 Az elektronikus aláírás belügyi használatának lehetőségeiről Rendőrségi feljelentések on-line intézése. Közkönyvtárak (katalógusok, kereső rendszerek megléte.) Hatósági bizonyítványok (születési, házassági, erkölcsi): kérés, kiadás. Felvétel felsőfokú oktatásra. Lakcímváltozás bejelentése. Egészségügyi szolgáltatások. B) A magán vállalatok felé Az alkalmazottak szociális támogatása. Vállalkozói adó: nyilatkozat, bevallás. ÁFA: nyilatkozat, bevallás. Gépjármű nyilvántartás lekérdezése, intézése. Új cég bejegyzése. Statisztikai adatok bejelentése. Vámnyilatkozatok. Környezettel kapcsolatos engedélyek. Közbeszerzés. Egyes országokban további témák a gyermekvédelem, gyámügy, diákösztöndíj, szociális támogatás, iskolai eredmények, az egészségileg hátrányos helyzetűek különféle támogatása, ingatlan nyilvántartás, cégnyilvántartás, kisvállalkozások egyablakos ügyintézése, a lakossági, állampolgársági ügyek, út és szállítási engedélyek, iparügy, kommunális ügyek. Mindezeket a különböző portálok fogják össze. A megvalósítás kapcsán elterjedőben van a 7x24 órás közigazgatás, amelyhez azonban újfajta közigazgatási struktúrára és új képességekkel rendelkező köztisztviselőkre van szükség. A megbízható információk, a személyes adatok védelme minden esetben feltételezi az elektronikus aláírás alkalmazását. Az elektronikus aláírás bevezetésének előkészítésekor meg kell vizsgálni milyen információkat, milyen szinten kell védeni. Kik, hol és mikor fogják az adott információs rendszert használni, miként mérhetők össze a kockázatok és a bevezetéssel járó költségek, a haszon. A kockázati tényezők között egyre jelentősebb a belső, zárt hálózatokat sem kímélő illetéktelen használat és terrortámadás. Láthatóan az intelligens kártyák a felhasználó hiteles azonosításához, az elektronikus aláíráshoz, a tranzakciók bizalmasságához, letagadhatatlanságához szükséges tanúsítványok hordozásán kívül még további információk (pl. munkahelyi juttatások, egészségügyi adatok) és jogosultságok tárolására is alkalmasak, azokhoz csak a tulajdonos férhet hozzá, ha biztosítja, hogy kártyája mindig az ellenőrzése alatt marad Nemzetközi példák A konkrét megvalósítások között az egyik legsikeresebb a svéd on-line gépjármű nyilvántartás, amelyre az elektronikus aláírás nyújtotta megbízhatóságnak köszönhetően az autókereskedő, biztosítási ügynök akár szombat éjszaka is be tud jelentkezni intelligens kártyájával, így az állampolgár új autójával hazafelé menet a rendőrnek érvényes és helyben, akár telefonon is leellenőrizhető okmányokat, biztosítást tud felmutatni. A gépjármű tulajdonosának változásakor azonban az átírást a polgárok maguk is, on-line elintézhetik. Más országokban, (például egyes USA, vagy német városokban) a közigazgatási portálokon különböző űrlapok találhatók, melyek kitöltésével az eboltástól, a gyámügyi, a gépjármű nyilvántartáson át a születési bizonyítvány kérésig sok mindent el lehet intézni a nap bármely órájában anélkül, hogy fel kéne keresni egy ügyfélszolgálati irodát. Amennyiben a kérvényen személyes adatok is szerepelnek természetesen megfelelő védelmet kell biztosítani. Erre 20. oldal, összesen: 24

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC SZAKDOLGOZAT DIGITÁLIS ALÁÍRÁS MEGVALÓSÍTÁSA VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN Ravasz Csaba mérnök informatikus jelölt 2009 Összefoglalás Ma már természetes dolognak

Részletesebben

NetLock Ügyfél Tájékoztató (ÜT)

NetLock Ügyfél Tájékoztató (ÜT) NetLock Ügyfél Tájékoztató (ÜT) 1 FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁSA 2 1.1 NYILVÁNOS KULCSÚ TITKOSÍTÁS 2 1.2 A NYILVÁNOS KULCSÚ TITKOSÍTÁS MÜKÖDÉSE 2 1.3 TANÚSÍTVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ALAPOK 2 1.4 PUBLIKUS

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

Az információs társadalom meghatározása

Az információs társadalom meghatározása Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.). A törvény X. fejezete foglalkozik

Részletesebben

DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN *

DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN

Részletesebben

Biztonságos elektronikus kereskedelmi rendszer létrehozása PKI alapokon

Biztonságos elektronikus kereskedelmi rendszer létrehozása PKI alapokon Biztonságos elektronikus kereskedelmi rendszer létrehozása PKI alapokon Szerz: Krasznay Csaba Konzulens: Dr. Magyar Gábor BME Távközlési és Telematikai Tanszék Kisteleki Róbert MÁV Informatika Kft. Nyilatkozat

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL (2000) Készítette: Ügyvédi Iroda TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM?... 1 2. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM LEGFONTOSABB JOGI KÉRDÉSEI... 3

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

Informatikai biztonsági részstratégia

Informatikai biztonsági részstratégia [MITS] Informatikai biztonsági részstratégia [IBRS] II. kötet NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Készült: az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízása alapján 2003. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 10 2. INFORMATIKAI

Részletesebben

PKI alapok. Általános felépítés, működés. A PKI rendszer általános felépítését az alábbi ábra mutatja be:

PKI alapok. Általános felépítés, működés. A PKI rendszer általános felépítését az alábbi ábra mutatja be: PKI alapok Korunk informatikájának kulcs kérdésévé vált az adatbiztonság és a hitelesség. A számítógépes hálózatok fejlődése (Internet), az elektronikus kereskedelem és pénzforgalom kialakulása, olyan

Részletesebben

4.7 Adat és kommunikációs kapcsolat titkosítása

4.7 Adat és kommunikációs kapcsolat titkosítása Az egyik legjobb automatizált low-high impact security scanner a nessus honlapja: http://www.nessus.org Hivatalos Microsoft automatizált low impact security scanner (pár medium impact funkcióval): http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx

Részletesebben

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA 3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA Az elektronikus kormányzatra való áttérést az országok többségében a régi, megcsontosodott bürokrácia,

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

Mi alapján fogadhatunk el egy elektronikus aláírást? 1

Mi alapján fogadhatunk el egy elektronikus aláírást? 1 Mi alapján fogadhatunk el egy elektronikus aláírást? 1 Dr. Berta István Zsolt istvan.berta@microsec.hu Microsec Kft. Az elektronikus aláírás elméleti alapjai régóta ismertek. E matematikai, kriptográfiai

Részletesebben

Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál

Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál ÓBUDAI EGYETEM Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál OE-KGK Hallgató neve: Braun József 2010. Hallgató törzskönyvi száma: KGK-T-NZ-031-06

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006.

VERZIÓSZÁM: V.2.0 KIADÓ: 2006. A MINŐSÍTETT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL ÉS IDŐBÉLYEGZŐVEL ELLÁTOTT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGDÍJBEVALLÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL, ELKÜLDÉSÉVEL, FOGADÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Elektronikus fizetési csatornák alkalmazási lehetőségei az Internetes jegyzetkereskedelemben Konferencia tanulmány

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

Beszámolója. a 2014. évi tevékenységéről B/3002. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Beszámolója. a 2014. évi tevékenységéről B/3002. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Beszámolója a 2014. évi tevékenységéről B/3002 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Budapest, 2015 Bevezető Köszöntöm az Olvasót! A 2014.

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ MÁTÉ CSABA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * A TÁMOP projekt keretében

Részletesebben

Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT

Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása Készítette:

Részletesebben

Ajánlás. Eljárásrendi követelményekre. elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára

Ajánlás. Eljárásrendi követelményekre. elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Ajánlás Eljárásrendi követelményekre elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára Nemzeti Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei

A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei A Magyar Telekom Szervertanúsítvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei Verziószám: 2.0 Hatályos: 2006. október 15.-től 1 Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK...3 1. A szolgáltató adatai...4 1.

Részletesebben

Az elektronikus szavazási eljárás egyes kérdései

Az elektronikus szavazási eljárás egyes kérdései G. Karácsony Gergely Az elektronikus szavazási eljárás egyes kérdései i. Bevezetés Szinte valamennyi demokratikus állam a választási részvételi hajlandóság folyamatos csökkenésével küzd (így például hazánkban

Részletesebben