JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, április 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, április 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: április 20. Napirendje: meghívó szerint (mellékelve) Jelenlévők: 16 fő a 21 tagból - a mellékelt jelenléti ív szerint Az ülés levezető elnöke: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Jegyzőkönyvvezető: Bekic Borisz, az SZOÖ titkára Alexov Lyubomír: 09:45 órakor megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy 13 közgyűlési tag van jelen, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a mai napon, 16:00 órakor kerül sor a budapesti szerb iskola húsz éves fennállásának ünnepségére. Bemutatja dr. Gergev Jádránkát. Jegyzőkönyvezetőnek Bekic Boriszt, jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Lásztity Demetert és Sándorovics Lászlót javasolja. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal (egyhangúan) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 41/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a jegyzőkönyvvezető megválasztásáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Bekic Boriszt, az SZOÖ titkárát választja meg. Határidő: április 20. Felelős: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 42/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Lásztity Demetert és Sándorovics Lászlót választja meg. Határidő: április 20. Felelős: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: Csánics úr írásban kérte, hogy a napirendi pontok megszavazása előtt kapjon szók, erre az SZMSZ értelmében joga van. Csánics Sándor: Köszönöm, kérem a szó szerinti jegyzőkönyvezést, meg szeretnem kérdezni dr. Nemes Dénest és a dr. Márton Zsuzsannát nem tudom, milyen jogviszonyban ülnek itt az asztalnál, de csak egy kérdés volt. Kicsit lassú leszek, de igyekszem a 3 percben elmondani mindent. Nem olyan vehemensen amilyen szoktam lenni, ez annak tudható be, hogy 2 napja jöttem ki kórházból és meg nem vagyok jól. Tisztelt Közgyűlés! Kérem Önöket, ez esetben ne azt nézzék, hogy ki mondta, hanem azt, hogy mit mond. Több min egy évvel ezelőtt, arra kértem Скупштина ССМ - 1 -

2 elnök urat, hogy küldje meg nekem a szeptemberi közgyűlés jegyzőkönyvet. Kértem azért, mert a Magyar Államkincstár honlapján szervezetünk hivatalvezetőjének bejegyzése hó 15-ei dátummal szerepel: személy szerint hivatalvezetőnek dr. Nemes Dénes került megjelölésre. E jegyzőkönyv beszédem befejeztével kérem csatolni a jegyzőkönyvhez. Elnök úr szóban akkor erről tájékoztatott, hogy amit keresek, az nem ott van, de megkaptam a jegyzőkönyveket. Budapest Főváros Kormányhivatala Közgyűlésünknek címzett törvénységi felhívásában hivatkozik e jegyzőkönyvre, annak is a 71/2009-es határozatára, amely szerint a közgyűlés dr. Nemes Dénest bízza meg a hivatalvezetői feladatok ellátásával. E jegyzőkönyv a szerb.hu honlapon ma is található hitelesítés nélkül. Ezt követően, ismételten megkértem az elnök úrtól korábban kapott jegyzőkönyvet, ebben az alábbi szerepel, ugyan az a 71/2009 присутни су једногласно одлучили да се оснује Издавачки савет (a jelenlévők egyhangúan döntöttek a Kiadói Tanács létrehozásáról). A hitelesített jegyzőkönyvben szerepel a fenti határozat. Ezt követően, ismét megvizsgáltam a törvényességi felhívásban foglaltakat, amely hogy szeptemberében a napirenden volt a hivatalvezető kérdése. Ebben az szerepel, hogy a Közgyűlés Nemes Dénes irodát bízza meg a hivatalvezetői teendők ellátásával, meg ennek magyar fordításában dr. Nemes Dénes magánszemély szerepel. Szeretem volta tisztán látni, ismét az elnök úrhoz fordultam és kértem a két ülés hangfelvételét, amit a mai napig nem kaptam meg, azzal, hogy az SZMSZ december 5-ei módosítása óta, az csak technikai eszköz. Ezzel szemben az elnök úr is ismeri dr. Péterfalvi Attila állásfoglalását, mely ismét mellékelek, mely szerint a képviselő kérésére a hanganyagokat is ki kell adni, ezt ismernie kellett a megbízott hivatalvezetőnek is. A fentiekből két dolog következik, dr. Nemes Dénes évi hatodik ülésen senki sem nevezte ki a hivatalvezetőnek, ezek után van értelme ismételten megbízni. Valaki, vagy valakik ismételten közokirat hamisítással gyanúsítható e, ebben az esetben sincs mérlegelési joga a Közgyűlésnek. Az 55/2010 számú határozatunk értelmében ez a szabálytalanságok kezelésének eljár csendje, kérem a Közgyűlést jelölje ki a perjelentő személyt, hiszen az érintettek önmaguk ellen nem tehetnek büntetőper jelentést. A másik ami ebből következik, kérem a Közgyűlést, hogy a Márton és Társa Ügyvédi Irodával azonnal szüntesse meg minden viszonyt. Az Ő dolgunk lett volna bennünket a fentiekről időben tájékoztatni. Érdekes, hogy a mai ülésre megküldött anyagban nem szerepel a Budapesti Ügyvédi Kamara Etikai Bizottságának állásfoglalása. Mind ez elkerülhetett volna, ha az érintettek már korábban belátják hibáikat, és ebből időben önként távoznak a közéletünkből. Ezekhez a törvénysértésekhez, esetleg egy bűncselekményhez, én nem kívánok asszisztálni, és egy idézettel szeretem zárni a mondandómat bűnösökhöz cinkos, aki néma. És mellékelnem ez a a. titkár úrnak, azt amit mondtam. Csánics Sándor napirendi előtti felszólalása alatt: (09:53 órakor Rusz Boriszláv érkezik meg az ülésre 14 közgyűlési tag van jelen) (09:55 órakor Bogdán Péter érkezik meg az ülésre 15 közgyűlési tag van jelen) Alexov Lyubomír: Ami a napirend előtt elhangzott, nyilván a Közgyűlésnek kell ez ügyben állást foglalni. Szerb nyelven folytatja. Napirend előtt nem kíván vitát nyitni az elhangzottakról. Az nem lehetséges, hogy azonos határozati számmal két határozat legyen. Javasolja, hogy a gyakorlatnak megfelelően folytatódjon az ülés, van-e egyéb javaslat a napirenddel kapcsolatban. Bogdán Péter: Az SZMSZ módosítása a napirendi javaslatban a 7. napirendi pontként szerepel. Javasolja, hogy legyen ez az 1 napirendi pont. Csánics Sándor: négy javaslatot nyújtottam be. Magyarul folytatja: Én 4 előterjesztésem volt, ebből én állítólag megkéstem, és ezért az elnök úr ezt nem fogadta el, és később küldték csak ki. Én napirendi pontként kérem elfogadni az én által benyújtottakat, nem tudom megkapta mindenki ezt az anyagot, és személy szerinti szavazást kérem. Úgy gondolom, több esetet is tudnák sorolni, amikor az irodavezető is törvény sértően járta el, én úgy gondolom, hogy időben Скупштина ССМ - 2 -

3 adtam be, mielőtt megkaptam az előterjesztés a napirendi pontokhoz, névszerinti szavazást kérem szépen. Rusz Boriszláv: javasolja, ha nem is feltétlenül a mai napon, a pályázatok kérdésének megtárgyalását, elviselhetetlen, hogy a tavalyi támogatásokat még nem kaptuk meg. Nem tudja, mi történt az idén, nagyon keveset kaptunk, 4-ből csak 1-re volt pozitív a válasz. Mik az elvek? Alexov Lyubomír: van-e további javaslat? Rusz Boriszláv: fogadjunk el egy állásfoglalást. Úgy gondolom, hogy nem megfelelő számunkra a társfinanszírozás ezen módja. Nem kapjuk meg a pénzünket. Alexov Lyubomír: valamennyiünknek van személyes tapasztalata e téren. Az egyebekben vitathatnánk meg. Javasolja, hogy Rusz úr javaslata a következő ülésre kerüljön előkészítésre részletesen és kerüljön megfogalmazásra az álláspontunk. Valóban szégyenletes, ahogy kezelik és értékelik ezeket a pályázatokat, a támogatási keretösszeg pedig évről-évre csökken. Tudom, hogy a napirendi pontok elfogadásáról, illetve javaslatokról nincs vita,de hogy pontosabb legyen, amit Csánics úr mondott. Az a szó, hogy állítólag kicsit szándékos, de pontatlan is. Az SZMSZ-ben éppen az elmúlt időszakban történtek miatt került pontos leírásra, amit a Közgyűlés el is fogadott: minimum 20 nappal a Közgyűlés ülését megelőzően kell megküldeni a javaslatokat, hogy a jogászok ellenőrizhessék megfelelőek-e és napirendre kerülhetnek-e. Hogy ne tegyünk adminisztratív akadályokat, 24 órát követően továbbítottuk a beérkezett javaslatokat, megjegyzések nélkül, és anélkül, hogy javasoltuk volna napirendre tűzésüket. Így megismerhették a javaslatokat. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja Rusz Boriszláv javaslatát az EMEpontban.T finanszírozásával kapcsolatban, hogy kerüljön megtárgyalásra az egyben napirendi (10:02 Sztepanov Szlobodánné érkezik meg az ülésre 16 чланова közgyűlési tag van jelen) Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal (egyhangúan) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 43/2013. (2013.IV.20.) számú határozata Rusz Boriszláv javaslatáról - az EMET finanszírozásának módjáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Rusz Boriszláv javaslatát, hogy a 15, napirendi pontban kerüljön megtárgyalásra az EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) finanszírozásának módja, valamint kerüljön részletes kidolgozásra a soron következő ülésen. Határidő: április 20. Felelős: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: április 12-én (pénteken) továbbítottuk Csánics úr 4 javaslatát, amelyet Hivatalunknak megküldött. Szavazásra bocsátja, hogy az Egyebek napirendi pontban kerüljenek-e megtárgyalásra. Két határozati javaslat a nyilvánosságra vonatkozik, egy az összeférhetetlenségről szól, a negyediken pedig csak a határozat felirat szerepel (Nemes vagy Márton Ügyvédi Iroda felelőssége). Csánics Sándor: olvassuk fel ezeket a határozatokat, hogy tudja mindenki, mire szavaz. Vannak, akik nem kapták meg ezeket a határozatokat. Kérem a név szerinti szavazást. Скупштина ССМ - 3 -

4 Alexov Lyubomír: Most olvassuk fel? Mindenki megkapta. Amennyiben a Közgyűlés úgy kívánja/dönt, hogy tűzzük napirendre, akkor természetesen felolvassuk és megtárgyaljuk. A napirend meghozatalakor nem vitázunk lényegi kérdésekről. Csánics Sándor: ha megküldték/továbbították Alexov Lyubomír: Sándor, kérem. Hogy pontosan használd a kifejezéseket: nem ha megküldtétek megküldtük/továbbítottuk! Csánics Sándor: mondom, mert vannak, akik nem kapták meg. Boriszláv nem tudja miről van szó. Alexov Lyubomír: hogy valaki megnyitotta-e és megkapta-e, az két különböző dolog. Legyünk precízek. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 14 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal (név szerinti szavazással - l. melléklet) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 44/2013. (2013.IV.20.) számú határozata Csánics Sándor határozati javaslatairól A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja, hogy Csánics Sándor határozati javaslatai kerüljenek napirendre az Egyebek napirendi pontban. Határidő: április 20. Felelős: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja Bogdán Péter javaslatát, hogy a 7. napirendi pont (Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása), legyen az 1. napirendi pont. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 45/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a napirendi pontok sorrendjének módosításáról (Bogdán Péter javaslatáról) A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Bogdán Péter javaslatát, hogy a 7. napirendi pont (Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása) legyen az 1. napirendi pont, a többi napirendi pont változatlanul hagyása mellett. Határidő: április 20. Felelős: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a módosított napirendet: 1.) A Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2.) A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési előirányzatának módosítása 3.) A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési beszámolója 4.) A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciója 5.) A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakörére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása, hivatalvezető ideiglenes megbízása, Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítása 6.) A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala gazdasági vezetői munkakörére kiírt pályázati felhívás eredménytelenné nyilvánítása és döntés újabb pályázati felhívás közzétételéről 7.) Srpske Nedeljne Novine kiadói jogának gyakorlása, döntés további működési formájáról Скупштина ССМ - 4 -

5 8.) A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei pénzügyi gazdálkodási tárgyú szabályzatainak módosítása - Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzat - Eszközök és Források Értékelési Szabályzata - Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéről Szóló Szabályzat - Kiküldetési Szabályzat - Számviteli Politika - kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, és utalványozás rendjéről szóló szabályzata - Összevont Pénzkezelési Szabályzat 9.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 10.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának ellenőrzése, jóváhagyása 11.) Adonyi Szerb Önkormányzat támogatásmegelőző kölcsön kérelemének elbírálása 12.) Támogatási kérelmek elbírálása 13.) Döntés a Nagymező u. 49. fszt. 7. számú ingatlan hasznosításáról 14.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda felújításának III. ütemére vonatkozó pályázat benyújtása 15.) Egyebek Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 46/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a napirend elfogadásáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az alábbi napirendet: 1.) A Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2.) A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési előirányzatának módosítása 3.) A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési beszámolója 4.) A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciója 5.) A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakörére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása, hivatalvezető ideiglenes megbízása, Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítása 6.) A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala gazdasági vezetői munkakörére kiírt pályázati felhívás eredménytelenné nyilvánítása és döntés újabb pályázati felhívás közzétételéről 7.) Srpske Nedeljne Novine kiadói jogának gyakorlása, döntés további működési formájáról 8.) A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei pénzügyi gazdálkodási tárgyú szabályzatainak módosítása - Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzat - Eszközök és Források Értékelési Szabályzata - Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéről Szóló Szabályzat - Kiküldetési Szabályzat - Számviteli Politika - Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, és utalványozás rendjéről szóló szabályzata Скупштина ССМ - 5 -

6 - Összevont Pénzkezelési Szabályzat 9.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 10.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának ellenőrzése, jóváhagyása 11.) Adonyi Szerb Önkormányzat támogatásmegelőző kölcsön kérelemének elbírálása 12.) Támogatási kérelmek elbírálása 13.) Döntés a Nagymező u. 49. fszt. 7. számú ingatlan hasznosításáról 14.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda felújításának III. ütemére vonatkozó pályázat benyújtása 15.) Egyebek 1. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előterjesztő: Bogdán Péter képviselő Bogdán Péter: véleménye szerint a határtalan vitákat valahogy be kellene határolni, ezért javasolja az SZOÖ SZMSZ-ének módosítását, amely a közgyűlési tagok hozzászólását szabályozza. Csánics Sándor: nem ért egyet ezzel, miért korlátoznánk időben egymást, eddig sem volt így. Dr. Lásztity Demeter: a XII. kerület példáját ismerteti, ahol szabályozták, ki mennyit beszélhet. Lényegében csúnyán végződött. Ha a dolog fontos, meg kell vitatni (rugalmasan). Dr. Lásztity Jovánka: értem, amit Demeter úr mond, de úgy gondolom, hogy az ülések elején rengeteg idő megy el és amikor a lényegi kérdésekhez érkezünk, akkor kapkodva kell szavaznunk. Támogatom Péró (Bogdán Péter) javaslatát, azonban meg kellene határozni a minősített esetek körét lényegi kérdéseket, - ahol el lehetne térni a korlátoktól. Órákig vitatkozunk lényegtelen dolgokról. ( A Közgyűlés tagjai közül többen is felhívják a figyelmét, hogy a módosításai javaslat tartalmazza ezt). Szusity-Markov Xenia: kiegészítené, hogy ne 5 perc, hanem 7-8 perc legyen a vitára attól függően miről van szó (minden részvevőnek a vitában 5 vagy 5 perc áll rendelkezésre). Csánics Sándor: lehet, hogy valakinek valami unalmas, másnak pedig érdekes, itt is eltérőek a vélemények. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 47/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 1. A Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 28. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítások dőltbetűvel szedve jelennek meg): 28. Napirendhez kapcsolódó felszólalás: A napirendhez kapcsolódó felszólalások során a szót a felszólalónak az elnök adja meg. A napirendhez kapcsolódó felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc lehet, amely időkorláttól egyedi esetekben valamely képviselő javaslatára a Közgyűlés egyszerű többséggel eltérhet. Скупштина ССМ - 6 -

7 2. A Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 29. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítások dőltbetűvel szedve jelennek meg): Ügyrendi felszólalás: Ügyrendi felszólalásnak minősül a jelen szabályzat szabályainak betartásával kapcsolatos hozzászólás. A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben a vita lezárása előtt bármelyik képviselő szót kérhet, és ügyrendi javaslatot tehet. A közgyűlés a javaslatról vita nélkül határoz. Az ügyrendi felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc lehet, amely időkorláttól egyedi esetekben valamely képviselő javaslatára a Közgyűlés egyszerű többséggel eltérhet. 3. A Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítások dőlt betűvel szedve jelennek meg): Személyes felszólalás: A képviselő, ha a személyét érintő korábbi felszólalásra kíván észrevételt tenni, soron kívül, személyes felszólalásra kérhet szót. A felszólalásra viszontválasznak, a vitának helye nincs. A személyes felszólalás időtartama legfeljebb 3 perc lehet, amely időkorláttól egyedi esetekben valamely képviselő javaslatára a Közgyűlés egyszerű többséggel eltérhet. 4. A Szerb Országos Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 31. pontját az alábbiakkal egészíti ki: (a módosítások dőltbetűvel szedve jelennek meg): Hallgatóságként jelenlévő személy felszólalása: A Szerb Országos Önkormányzat nyilvános ülésén hallgatóságként jelen lévő személynek minősül az a személy. aki a Közgyűlés ülésén nem meghívottként vesz részt. A hallgatóságként jelenlévő személy napirendi ponthoz kapcsolódóan az adott napirendi pont tárgyalásakor, illetve napirendi ponttól függetlenül valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően szólalhat fel, amennyiben a felszólalást a Közgyűlés engedélyezi. A hallgatóságként jelenlévő személy felszólalásának időtartama legfeljebb 5 perc lehet., amely időkorláttól egyedi esetekben valamely képviselő javaslatára a Közgyűlés egyszerű többséggel eltérhet. 5. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. Határidő: (hatálybalépés) elfogadással egyidejűleg Felelős: elnök, hivatalvezető 2. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési előirányzatának módosítása Előterjesztő: Alexov Lyubomir, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: törekedtünk arra, hogy a tabellák érthetőek és áttekinthetőek legyenek. Rusz Igor: a Pénzügyi es Ellenőrző Bizottság ülésezett és részletesen megvitatta az előterjesztést. A több mint 20 millió forintos maradvány az önkormányzat és intézményeinek hatékony gazdálkodásának eredménye. A PEB javasolja elfogadását. Alexov Lyubomír: a könyvvizsgáló is javasolja elfogadását. Egy megjegyzés: az összeg, amelyet Igor említett, annak csupán egy része szabad pénzeszköz, ugyanis az év végén (december 27-én vagy 28-án) érkeztek pályázati pénzek, amely feladatok most vannak folyamatban (a magyarországi szerb kulturális-történelmi hagyaték/örökség feltérképezése és megóvási tervének kidolgozása, illetve a baranyai temetők rendbetétele). A mérleg azonban pozitív. Скупштина ССМ - 7 -

8 Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési el irányzatának módosítását. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 48/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési előirányzatának módosításáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 4/2012. SZOÖ Kgy. ( ) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja A határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat bevételi előirányzatának főösszegét e Ft-ban, az 1. számú, Szerb Országos Önkormányzat évi bevételi - kiadási előirányzat módosítása elnevezésű mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kiadási előirányzatának főösszegét e Ft-ban, az 1. számú, Szerb Országos Önkormányzat évi bevételi - kiadási előirányzat módosítása elnevezésű mellékletben meghatározottak szerint határozza meg. A határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatainak főösszegét az alábbiak határozza meg: - Szerb Országos Önkormányzat Hivatala e Ft - Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ: e Ft - Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ e Ft - Szerb Intézet e Ft - SNN Szerb Hetilap e Ft - Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda e Ft A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatainak főösszegét az alábbiak határozza meg: - Szerb Országos Önkormányzat e Ft - Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ: e Ft - Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ e Ft - Szerb Intézet e Ft - SNN Szerb Hetilap e Ft - Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda e Ft A határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a költségvetés bevétel-kiadás egyenlegét eft e Ft-ban határozza meg. Határidő: értelem szerint, folyamatos Felelős: Alexov Lyubomír elnök, Rékasy Józsefné gazdasági vezető, intézményvezetők 3. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési beszámolója Előterjesztő: Alexov Lyubomir, az SZOÖ elnöke Скупштина ССМ - 8 -

9 Rusz Igor: tekintettel arra, hogy elfogadtuk a évi költségvetés módosítását, úgy gondolom, hogy külön kérdések itt nem szükségesek. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési beszámolóját. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 49/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési beszámolójáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat évi beszámolóját e Ft mérleg főösszeggel - az előterjesztéshez csatolt mellékletek szerint elfogadja. Határidő: elfogadással egyidejűleg Felelős: Alexov Lyubomír elnök, Rékasy Józsefné gazdasági vezető, mb. hivatalvezető 4. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: Alexov Lyubomir, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: a költségvetési koncepciót eddig mindig az év utolsó ülésén tárgyaltuk meg, amit április hónapban megtenni természetesen lehetetlen, azonban azt írja elő a törvény, hogy április 30-ig el kell fogadni a évi költségvetési koncepciót. Ugyanakkor számos nyitott kérdés van, ezért a legegyszerűbb és az egyetlen módszert alkalmaztuk a koncepció kidolgozásánál. A tavalyi, a 2013.évre vonatkozó koncepciót vettük alapul és azt, ami reálisnak tűnik a jövőre vonatkozóan. Rusz Igor: megerősíti az elnököt, ez csupán egy törvényi kötelezettség, amellyel helyi szinten is találkoztak. Rusz Boriszláv: egy abszurdról van szó. Ez nem csak az országos önkormányzatra vonatkozik, hanem valamennyi helyi és regionális önkormányzatra is. Alexov Lyubomír: sajnos ez így van, az adminisztratív rendszer már a teljesíthetőség határán van, egyes feladatok pedig teljesen szükségtelene és értelmetlenek. Dr. Lásztity Jovánka: az alap probléma abban van, hogy mi nem vagyunk hivatásos politikusok. Nem vonatkozhatnak ránk ugyanazok az előírások, mint az önkormányzatokra, mert nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek ehhez. Valamilyen megoldást kellene javasolni, kivételeket tenni, különösen helyi szinten. (10:40 Lásztity Péró érkezik meg az ülésre Szerb Intézet vezetője) Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a a Szerb Országos Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepcióját. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 50/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciójáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az SZOÖ és intézményei évi költségvetési koncepcióját. Скупштина ССМ - 9 -

10 Határid : április 30 Felel s: Alexov Lyubomír elnök, Rékasy Józsefné gazdasági vezet 5. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakörére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása, hivatalvezető ideiglenes megbízása, Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítása Előterjesztő: Alexov Lyubomir, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: a pályázati felhívásra ezúttal sem volt jelentkező, ezért új pályázati felhívást kell kiírni változatlan feltételekkel. Több határozati javaslat van, amelyeket egyenként teszek fel szavazásra. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot: 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a hivatalvezetői állás betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2 A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az alábbi tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői álláshelyére (az előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívás szövege l. melléklet). Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodó (egyhangú) szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 51/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakörére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázati felhívás közzétételéről 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a hivatalvezetői állás betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2 A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az alábbi tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői álláshelyére. Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: miután az Ügyvédi Kamara összeférhetetlenek mondta ki az ügyvédi tevékenységet és a hivatalvezetői megbízást, dr. Márton Zsuzsanna március 30-tól lemondott és már nem megbízott hivatalvezető, így április 1-től a Hivatalunknak nincs vezetője, ami a hatályos jogszabályok értelmében nem lehetséges. A konzultációkat követően az egyik megoldási forma, hogy ideiglenesen alkalmazzunk valakit. A legegyszerűbbnek az mutatkozik, hogy egy olyan személy legyen, akivel már jogviszonyban állunk. Ezért javasoljuk megbízott hivatalvezetőnek Tatár Sziviát, aki a TÁMOP projektben dolgozik. Az előterjesztésben nem tüntettük fel a juttatását. Bruttó Fr-ra gondoltunk (félállásban), amennyiben elfogadják. Az összeg nem magas, mert amúgy is bejár hozzánk, ezt a munkát is el tudja végezni. Dr. Lásztity Jovánka: elmondja a pozitív tapasztalatait Tatár Sziviával való együttműködéséről a TÁMOP-I projektben. A Kormányhivatal elfogadja ezt a megoldást? Alexov Lyubomír: valamennyi határozati javaslatunkat egyeztettük a Kormányhivatallal. Csupán egynél volt észrevételük, ennél a pontnál nem. Csánics Sándor: százszor hallottam már ezt. Az én feltételem, hogy tisztességesen és törvényesen dolgozzunk. Sok dologra állítottátok azt te is, Nemes Dénes és Márton Zsuzsanna is, Скупштина ССМ

11 hogy törvényes, aztán kiderült, hogy nem törvényes és nem helyes. Ezért nem vagyok biztos abban, hogy ez törvényes. Szusity-Markov Xénia: a jegyzőkönyv és a határozat ismeretében a Kormányhivatal majd elmondja a véleményét. Csánics Sándor: nem jó azt utólag megtudni. Alexov Lyubomír: a törvény pontosan előírja, milyen végzettséggel lehet valaki hivatalvezető. Ez a hölgy rendelkezik ezzel. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a javaslatot, hogy Tatár Szilvia kapjon ideiglenes hivatalvezetői megbízást a fenti feltételeknek megfelelően. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 52/2013. (2013.IV.20.) számú határozata hivatalvezető ideiglenes megbízásáról 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a hivatalvezetői állás betöltésére megbízott hivatalvezetőként Tatár Szilviát alkalmazza, heti 20 órás munkaidőben. 2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése Tatár Szilvia munkabérét bruttó forintban állapítja meg. 3. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy Tatár Szilviával a munkaszerződést kösse meg. Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: a napirendi pont része a Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítása a kiküldött anyagban leírtak szerint. Csánics Sándor: Abszolút mértékben ellenzem azt, hogy ennek az ügyvédi irodának tovább folytassuk a munkaviszonyát. Az évek folyamán bebizonyítottak azt, hogy vagy nem értenek a dolgukhoz, vagy nem akarnak érteni a dolgukhoz, hiszen számtalan olyan határozat született amelyet a Közighivatal megtámadott. Felsorolom: a hivatal vezető kinevezése, az önmagukról, szerb hetilap kinevezése, azt mondtak hogy törvényes, a szerb hetilap státusza, a Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatója kinevezése Borivoj Rusz esetében, előterjesztési javaslat be nem fogadása, hangfelvétel ki nem adása, dr. Péterfalvi Attila, amely pont dr. Nemes Dénes adott ki. Én úgy gondolom, és úgy érzem, hogy valakinek személyes indítatása azt, hogy ez az ügyvédi iroda tovább dolgozzon. Abszolút mértékben törvényellenesen dolgoztak idáig, én ellenem a pert, a szerb heti újság szemben ők képviseltek. Folytassunk továbbra egy olyan ügyvédi irodával, akik az elnök urat, a vezetőséget védik a tagsággal szemben. Abszolút mértékben ezzel nem tudok Nem hozzáértőek, alkalmatlanok és törvénytelenül működtek idáig. Ezek után meghosszabbítani az ő munkaviszonyunkat, én úgy gondolom, hogy bűn volna. Alexov Lyubomír: személyes megszólításként Nemes Dénes kap szót. Nemes Dénes: A Szerb Országos Önkormányzat, mint fenntartó képviseletében jártam a perben, és úgy tűnik, hogy a dolgomat még is értem ellen jogerősen elveszítette, és a jogerősen megítélt perköltséget az Önkormányzatnak, a ,- forintot, meg nem utalta át. Ezen túlmenően, nyolc éve képviseljük az önkormányzatot, és a nyolc év alatt a Közigazgatási, illetve a Kormányhivatal a közgyűlés határozat ragaszkodásakor, ugye, egyszer a szerb nyelv használata miatt, amely pert végig vittünk, és miattunk módosítottak tulajdonképpen a nemzetiségi törvényben a jegyzőkönyvezésnek a szabályát, ezen kívül nyolc év alatt négy határozatról mondták ki azt, hogy törvénytelen, és a négyből is kettőről azt mondta, hogy, egyébként azok már nem kell, hogy bármilyen jogkövetkezménnyel járjanak. Itt jegyzem meg, hogy elévülési időn túl járt el a Скупштина ССМ

12 Közighivatal. Ez azt jelenti, hogy a Kormányhivatal az öt éven túli határozatokat is vizsgálta, amire nem volt semmilyen felhatalmazása és jogköre. Nyilvánvalóan, önmagunkkal kapcsolatban semmilyen szempontból nem kívánok érvelni, köszönöm az eddigieket a Tisztelt Közgyűlésnek, a volt és a jelenlegi tagoknak is. Alexov Lyubomír: valamennyien tanúi vagyunk annak, mennyit javultak az előterjesztések az utóbbi években, amióta Zsuzsanna a hivatalvezető. Úgy gondolom, hogy ebben az átmeneti időszakban, amíg nincs hivatalvezetőnk és valaki részmunkaidőben végzi ezt, szükség van a folytonosság biztosítására, ezért kérem és javaslom a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a szerződés módosítást. Csánics Sándor: A törvénytelenességet nem én követtem el, hanem a szerb újság. Már jogerősen is, helyreigazítást ki kellene volna adniuk, azt nem adtak ki. Másik dolog, azt hogy elvesztettem a pert, nem tetszik igazat mondani. Az öt pontomből kettőnek igazat adott a bíróság. A másik háromban nem mondta, hogy nincs igazam. És ezt a képviselőtestületnek én szeretném tisztelettel közölni, hogy itt voltak azon a gyűlésen amiről szól van, látták az újságot, személyesen részletezem. Aki látta az újságot, itt volt, és hallgatott mindent, én azt mondom, mint képviselő magamról, amennyiben én, önökkel szemben történt volna, és én csináltam volna ezt amit önök, hogy hallgattak mindenről, pedig tudják azt, hogy minden egyes pontban igazam volt, én haza mennék, és ha tükörbe tudnák nézni, belenéznék és szembe köpném magam. Erről ennyit. A másik, hogy elvesztettem a pert, ez abszolút nem igaz. Dr. Lásztity Jovánka: fontos, hogy legyen kihez fordulnunk, különösen akkor, amikor ilyen gyorsan változnak a jogszabályok, főleg az iskolát illetően. Ezért szeretem, hogy itt van a Zsuzsa. Kell a folyamatosság legalább addig, amíg Jadranka nem felel meg a törvényi feltételeknek. Bogdán Péter: Nemes Dénest kérdezi, mennyi határozatunk van évente és ebből mennyi ez a törvénytelen, százalékosan, csak az arányok miatt. Nemes Dénes: Évi száz határozat, és mi nyolc éve dolgozunk itt. Rusz Boriszláv: fontos, hogy miben hibázunk, de a legfontosabb, hogy pontos jogi információink legyen és időben. Tisztázódjon, mi jelent meg és mi nem, a jegyzőkönyveket és az újságot illetően is. Kapjuk tájékoztatást mindenről. Alexov Lyubomír: mindenről kapnak tájékoztatást, a múlt ülésen megkapták a Kormányhivatal által megküldött anyagot is (Rusz Boriszláv nem vett rész ezen az ülésen). Nem minden olyan fehér és fekete, ahogy Csánics úr szeretné beállítani. Az alapprobléma, hogy ót évre visszamenőleg volt az ellenőrzés, mert ha az ellenőrzés folyamatos, akkor a módosítások menet közben elvégezhetők. Azonban a hivatal munkájában is volt egy majd két éves interregnum, amikor nem volt ellenőrzési joguk, ezért halmozódott ez fel. De például az államkincstár is minden gond nélkül bejegyezte Nemes Dénest és Márton Zsuzsannát is, pedig nekik kell erre odafigyelni. Az Ügyvédi Kamara részéről is sokáig nem volt egyértelmű/világos a helyzet, van-e gond vagy nincs, és amikor jelzést kaptunk, elvégeztük a szükséges változásokat és módosításokat. Ilyen szakmai végzettséggel/tudással és precizitással, ahogy a Zsuzsa dolgozott, nehéz másik hivatalvezetőt találni, ezért kérem, hogy maradjunk vele hivatalos kapcsolatban. Az újságot illetően csak egy kérdés van: költségvetési szerv-e vagy sem. Ami a főszerkesztőt illeti, hogy minősített többség szükséges a megválasztásához, hogy a minisztériumban bejegyzésre kerüljön az szabályosan történt. Egy hibát követtünk el, amit a Kormányhivatal meg is állapított, hogy nem vontuk vissza azt a határozatunkat, mely szerint költségvetési szerv. De nem igaz, hogy nincs jogunk az újságra vagy, hogy más hibát elkövettünk volna. Dr. Lásztity Demeter: a vitának már nincs értelme. Szó volt erről az elmúlt ülésen. Durva hibák nem történtek, szerintem a javaslatot mielőbb el kell fogadni Csánics Sándor: Az elnök úr mindenben ködösít. A kis hibákat, amit ő mond, ezek súlyos törvénysértések voltak. A maffiát nem én említettem. Súlyos törvénysértések, nagyon súlyos törvénysértések történtek, és nem pedig kis hibák. Milica Pavlov, had említsem, dr. Milica Pavlov jogász, itt van, mert nem lehetne őt kinevezni. Idáig meg nem hallottam a hangját mindenről, én nagyon szépen szeretnék ha ő is véleményt alkot erről az egész dologról, mint Скупштина ССМ

13 jogász. És a jegyzőkönyv számára ő is véleményt alkotna, Boriszláv is kérte, hogy megszólal, én is szeretnék ha megszólal. Dr, Pavlov Milica: nem kívánok élni vele, szívesebben hallgatom, mint képviselőt, semmint bíróságra járni, mert ez nem is a kezdete, sem nem a vége. Rusz Borivoj: szavaznunk kellene, mert ennek már nincs értelme. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítását. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 53/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosításáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződését, az előterjesztéshez mellékelt tartalommal, és felhatalmazza az elnököt annak megkötésére. Htáridő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a javaslatot, hogy a hivatalvezetői munkakör betöltésével kapcsolatban hozott határozatokról tájékoztassák a Kormányhivatalt Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 54/2013. (2013.IV.20.) számú határozata Kormányhivatal tájékoztatása a hivatalvezetői munkakör betöltéséről A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése megbízza az elnököt, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-004/ /2012. számú törvényességi felhívása vonatkozásában a hivatalvezetői munkakör fenti betöltéséről, illetve a Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződése hivatalvezetői feladatok ellátására vonatkozó módosításáról a Kormányhivatalt tájékoztassa. Htáridő: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök 6. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala gazdasági vezetői munkakörére kiírt pályázati felhívás eredménytelenné nyilvánítása és döntés újabb pályázati felhívás közzétételéről Előterjesztő: Alexov Lyubomir, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: ezzel a pályázattal is ugyanaz a történet. Egy érvényes pályázat sem érkezett. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági vezetői állás betöltésére irányuló pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az alábbi Скупштина ССМ

14 tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a Országos Önkormányzat Hivatala gazdasági vezetői álláshelyére: (az előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívás szövege l. melléklet). Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 55/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala gazdasági vezetői munkakörére kiírt pályázati felhívás eredménytelenné nyilvánításáról és újabb pályázati felhívás közzétételéről 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági vezetői állás betöltésére irányuló pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az alábbi tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a Országos Önkormányzat Hivatala gazdasági vezetői álláshelyére. (az előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívás szövege) Határidő: közzétételre: azonnal Felelős: Alexov Lyubomír elnök, mb. hivatalvezető (11:20 Dr. Lásztity Jovánka távozik az ülésről 15 közgyűlési tag van jelen) 7. napirendi pont: a Srpske nedeljne novine kiadói jogának gyakorlása, döntés további működési formájáról Előterjesztő: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: rendeznünk kell az újság státuszát, vissza kell vonni, hogy az újság költségvetési szerv. A múlt ülésen az volt a javaslat, hogy legyen korlátolt felelősségű társaság. Elhangzott, hogy vizsgáljuk meg az egyéb lehetőségeket. Pavlov Milica készítette elő a javaslatot. A Srpske nedeljen novine további működési formájára három javaslat van: - kiadói korlátolt felelősségű társaság alapítása, - alapítvány létrehozása, -.a kiadói tevékenység szakfeladatként való ellátása. Gorjánác Radovan: az SZOÖ Kulturális Bizottsága áttekintette a problematikát, a három javaslat egyike sem kapott többséget. Véleményem szerint a harmadik variáns a legmegfelelőbb - a kiadói tevékenység szakfeladatként való ellátása, az újság nyilvántartása az SZOÖ Hivatalán keresztül dr. Pavlov Milica: megismétli a három lehetőséget. Az első két esetben jogi személy alakul, a SNN költségvetéséből pénzeszközt kell elkülöníteni az alapításhoz szükséges törzstőkéhez, a bejegyzés jogi eljáráshoz kötött. Az alapítványt nem preferálja, mert január 1-től hatályos az új Civil törvény, a könyvelésük is ár, ami további feladatokat ró a gazdasági részlegre, nem lehet közérdekű alapítvány létrehozni, ez a státusz csak két üzleti év elteltével szerezhető meg. A legegyszerűbb talán a nonprofit kft., azonban a kiadói tevékenység szakfeladatként való ellátását támogatja, az SZOÖ Hivatala Alapító Okiratának módosításával, így minden maradna változatlanul, önállóan működne, ahogy a többi intézmény is. Az SZOÖ SZMSZ-ének módosítása is szükséges. Rusz Igor: A PEB-en is hasonló helyzet állt elő, mint a Kulturális Bizottságban. A bizottság minden tagján más volt a véleménye. Milica elmondta, hogy a közérdekű alapítvány létrehozásának akadályai vannak, tehát marad az 1. és a 3. verzió. Ha nonprofit kft.-t hozunk Скупштина ССМ

15 létre, az újság kiadása lenne a prioritása, de egyéb kiadói tevékenységet is végezhetne. Ha a harmadik verziót választjuk, akkor csak lapkiadási tevékenységünk van. A gazdasági vezetővel való konzultáció alapján a működés tekintetében talán az 1. variáció a legköltségesebb, mert mint kft. kerül könyvelésre. Ha távlati terveket veszünk figyelembe, hogy az újság mellé esetleg egy kiadói ház létrejöhetne, akkor a kft.-t támogatjuk. Nemes Dénes: Pálinkás Máriával én egyeztettem a Kormányhivatal képviseletében, és a Mária felhívta figyelmünket egy 2006-ban hatályba lépett jogszabályra, amely szerint a előtt alapított közalapítványok, amelyeket önkormányzatok hoztak létre, azok a mai napig is működhetnek, természetesen nem közalapítvány néven, hanem normál alapítvány elnevezéssel, de 2006-tól, önkormányzat nem hozhat létre ilyen alapítványt. A Polgári törvénykönyv ennek némileg ellentmond, mert Ptk. azt mondja, hogy magán személy és jogi személy is hozhat létre alapítványt. Ez azt jelenti, hogy mivel az önkormányzatunk is jogi személynek minősül, elvileg nem lenne semmi akadálya annak, hogy létre hozzon, mind ezek ellenére, de valahogy itt a jogszabályok módosítása során, több száz törvényt hoztak csak az elmúlt évben, valahogy ennek a évi 55-os törvénynek, amely ezt a speciális szabályt tartalmazza, a hatályon kívül helyezése nem történt meg. Most az a furcsa jogi helyzet állt elő, hogy bár elvileg minden jogi személy alapíthat alapítványt, kivéve az önkormányzat. Ebből fakadóan, a Kormányhivatal azt az észrevételt tette, miután az előterjesztést előzetesen nekik írásban megküldtünk, amikor erről tárgyalunk és a közgyűlésnek a döntése függvényében értelem szerűen, amennyiben az alapítvány mellett döntünk, hívjunk fel mi a figyelmet, illetve én személy szerint mivel vele tárgyaltam, a szerb közösségben működő és az önkormányzatot alkotó civil szervezetek hozhatnak létre ilyen alapítvány, de az önkormányzat maga nem. Alexov Lyubomír: tehát, más szervezetek nevében nem áll módunkban dönteni, határozatokat hozni. Ha a közgyűlés tagjai azt szeretnék, hogy vizsgáljuk meg milyen feltételekkel és mely szervezetekhez forduljunk, az sem mindegy, hogy ki és milyen felkérést/meghívást kap egy olyan alapítványlétrehozására, amelynek önálló élete lesz majd. Ma nem tudunk dönteni egy ilyen alapítvány létrehozásáról. Tehát az 1. és a 3. variáció marad, de valamilyen megoldást kellene találnunk az újságra. Ha nem fogadjuk el a kft.-t, akkor mindenképpen fogadjuk el a variációt még ha ideiglenesen is csak, és korrigáljuk a hibánkat, továbbá egy későbbi ülésre kerüljön kidolgozásra az alapítvány létrehozásának lehetősége, azzal, hogy a kft.-t támogatom. Dr. Lásztity Demeter: nem szerencsés, hogy három lehetőség áll rendelkezésre, különösen azoknak, akik nem foglalkoztak ezzel, nem tudnak reálisan szavazni. Kéri az elnököt egy munkabizottság létrehozására, amely a legjobb megoldást javasolja majd. Halasszuk el a jövő űlésig. Rusz Bgoriszláv: az újság fontos eszköz és a tágabb közösség eszköze kell hogy legyen. Ha ez a Hivatal újságja, akkor leszűkítjük a teret. Nem szeretném, ha valaki azt mondaná, hogy ez a Szerb Országos Önkormányzat lapja és nem a magyarországi szerbek újságja. Volt egy Kiadói Tanácsunk is, valamikor megszavaztuk, létezik még? dr. Pavlov Milica: talán nem voltam elég precíz. Ez nem jelenti, hogy az újság a hivatalé, hanem ez az a szerv, amely a feladatai közé felveheti a szakfeladatot, egyébként minden változatlan, azonos megítélése van, mint a többi intézménynek. Lásztity úrnak válaszolva említi, hogy a múlt ülésen a Közgyűlés kérte a több variáció kidolgozását. Dr. Lásztity Demeter: nem kaptam választ arra, melyik a jobb, ezért érdekel. Rusz Borivoj:mindenképpen változtatnunk kell, de a legrosszabb időben kell döntenünk. Egy tanácskozáson vettem rész Szegeden a civil szervezetekről. Ők maguk sem tudják, mit akarnak. Az újság megoldásának hasznosnak, jónak és törvényesnek kell lennie. Sándorovics László: álláspontja szerint sem kft., sem alapítvány létrehozásának nincs értelme, ezt a bizottsági ülésen is elmondta. A jogászok ismertették az összegeket, amelye arra az esetre vonatkoznak, ha az újság önkormányzatnál marad. A másik két lehetőségnél a pénzügyi oldal nem kedvező. Úgy gondolja, hogy az újságnak, ahogy eddig is, az önkormányzatnál kell maradniuk, így van lehetőségünk a pénzügyi ellenőrzésre. Bár van, amit rendbe kell tenni, ilyen például az előfizetés, de ez rendezhető. Скупштина ССМ

16 Александар Чанић: Én kezdetetől elleneztem ezt a dolgot, én nem csak formailag ellenzem, én tartalmilag is úgy gondolom, hogy ez a szerb újság ez már, nem mondom többet, nem az én lapom lett. Én megmondtam múltkor is, hogy ez engem a Csauseszku időszakra emlékeztet, az egész tartalmilag, ami benne van. Azt, hogy másokat kizárunk, más véleményét kizárunk, suttogunk, kuslogunk, nem adjunk meg a viszontválaszt lehetőségét senkinek, írunk mindenféle mindent valakikről, megtámadjuk őket, letámadjuk őket, ilyen szerbellenesek, olyan nem tudom micsodák, és abszolút helyet nem biztosító arra, hogy valaki viszontválaszol. Mi lenne ha Kft lenne, egyszemélyes Kft. Abszolút ellenzem, abszolút ellenzem. És egy dologra nem kaptunk még ideig választ. Az elmúlt üléseken az volt a mondandó, hogy abszolút minden rendben van a szerb újsággal, az jogosan van, teljesen törvényesen van bejegyezve, semmi baj nincsen azzal. Ha nincsen semmi baj, miért kell most ezt a cirkuszt csinálni, ezt még idáig senki nem mondta el. dr. Nemes Dénes: összefoglalnám, amit Pavlov Milica és Lásztity Demeter mondott, miért van három javaslat évi 77-es törvény, ami a korábbi nemzetiségi törvény volt Nek., ben módosították. Ez azt jelenti, hogy mind addig, amíg ez a törvény hatályban volt a nemzetiségnek az újságjait, minden kisebbség egy lappal rendelkezik, költségvetési szervnek ismertek el és ekként lehetett kiadni. Gyakorlatilag, a törvény hatályon kívül helyezését követően, az új nemzetiségi törvény hatályba lépését követően, a nemzetiségi sajtó kiadása ugyan úgy nemzetiségi kötelező feladat maradt, mind a többi is (kulturális, oktatási feladatok). Ennek ellenére, amíg a kulturális és oktatási területen maradéktalanul elismerték azt, hogy költségvetési szervi formában működhetnek, az újságoknál ezt nem ismerték el. Ezért volt szükség arra, hogy a nemzetiségi sajtót a továbbiakban az eredeti alapító okirat eltérően más szervezeti formában adjuk ki. Ezt azt jelent, bemutattunk önöknek az előterjesztésben, milyen formában adjak ki a magyarországi nemzetiségek a sajtójukat, és ezen keresztül, hogy milyen lehetőségeink vannak. Amennyiben bármelyik megoldás mellett döntenek, ahhoz, hogy most jogszerűvé tegyük a kiadását, átmeneti megoldást is lehet találni, és nyilvánvaló átmeneti megoldásként a legegyszerűbb a hivatal Alapító Okiratának kettő szakfeladattal való kiegészítése, és a Közgyűlés hozhat értelemszerűen egy olyan döntést is, hogy legkésőbb október 1-ig vagy 31-ig ki kell dolgozni részletesen akár az alapítvány alapításának, akár az egyszemélyes Kft létrehozásának a részletes szabályait. Kft akkor jó ha más feladatokat is lehet teljesíteni, de vannak hátrányai is. Példákkal alátámasztja és magyarázza a Kft esetet. Alexov Lyubomír: látjuk, hogy abszolút eltérő vélemények vannak az újság további működésének strukturális formájáról. Ma viszont mindenképpen döntenünk kellene, hogy eleget tegyünk a Kormányhivatal észrevételének. Kompromisszumos megoldásként javaslom, hogy ma a Közgyűlés provizórikusan fogadja el a 3. variációt, mert ehhez gyakorlatilag csak egy korábbi döntésünk módosítása szükséges. Eddig az újságot önálló intézménynek tekintettük, most legyen szakfeladat, és legkésőbb az őszi ülésig végezzük el a konzultációkat, majd hozzuk vissza a témát a Közgyűlés elé. Addig a közgyűlési tagoknak is lenne idejük eldönteniük, mely irányban haladjunk tovább, legyen-e kft. vagy alapítvány. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Srpske nedeljne novine kiadói jogának gyakorlására, további működési formájára vonatkozó javaslatot. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 12 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 56/2013. (2013.IV.20.) számú határozata az újság (Srpske nedeljne novine) működési formájáról 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Srpske nedeljne novine kiadói jogait a Szerb Országos Önkormányzat Hivatalához telepíti. Скупштина ССМ

17 2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának kiegészítését az Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása és az Egyéb kiadói tevékenység szakfeladatokkal. 3. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának kiegészítését: a Srpske nedeljne novine (Szerb Hetilap) a Hivatalon belül elkülönített költségvetéssel, és alszámlával rendelkező szervezeti egység, azonban nem önálló költségvetési szerv. 4. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megbízott hivatalvezetőt és az Elnökét, hogy a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala egységes szerkezetbe foglalt és módosító okiratát nyújtsa be a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztályához nyilvántartásba vétel érdekében. 5. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az elnökét és a megbízott hivatalvezetőt, hogy a kiadói jog gyakorlásával kapcsolatban szükséges további intézkedéseket, így különösen a megállapodások, a szerződések módosítását, és a nyilvántartási, eljárásjogi intézkedések megtételét, hajtsák végre. Határidő: értelemszerűen a hatályos jogszabályokban előírt határidőben Felelős: Alexov Lyubomír elnök, mb. hivatalvezető Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 72. pontjának módosítását Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 57/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 72. pontjának módosításáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatnak 72. pontját: 72. A Szerb Országos Önkormányzat intézményei: Szerb intézet Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda Szerb Országos Önkormányzat Hivatala Felelős: Alexov Lyubomír elnök, mb. hivatalvezető 8. napirendi pont: A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei pénzügyi gazdálkodási tárgyú szabályzatainak módosítása - Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzat - Eszközök és Források Értékelési Szabályzata - Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéről Szóló Szabályzat - Kiküldetési Szabályzat - Számviteli Politika - kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, és utalványozás rendjéről szóló szabályzata Скупштина ССМ

18 - Összevont Pénzkezelési Szabályzat Előterjesztő: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: a szakmai csoport megvizsgálta a szabályzatokat, amelyekben végrehajtotta a jogszabályváltozások miatt szükséges változtatásokat. Van-e kérdés? Csánics Sándor: úgy gondolom, hogy az anyagot küldjük meg normakontrollra, miután nincs hivatalvezetőnk. Szusity-Markov Xénia: tehát a teljes anyagot küldjük meg normakontrollra, hogy most ne tudnánk szavazni. Alexov Lyubomír: a képviselő kever néhány dolgot, sajátosan értelmez. Nyilván, fölteszem most az ő javaslatát szavazásra. Könyörgöm, a norma-kontroll az egy előzetes dolog, a törvényességi felügyeletet, pedig a Kormányhivatal látja el, ha gondolja, hogy szükséges beavatkozni. Most ne keverjük a fogalmakat, ha valaki norma-kontrollt kér, ez előzetes ellenőrzést kér és ezt hangzott el. Ezért mondtam, hogy fölteszem szavazásra. Képviselő úrnak van egy indítványa, hogy a szabályzatokat, amit különben, nem titok, belső ellenőrünk vezetésével végzett el egy szakember csapat, mellesleg volt már a Kormányhivatalnál, és nem volt észrevétele, de Csánics úr képviselő javaslatára fölteszem ki az, aki most a szavazás elhalasztására és egy Kormányhivatal áltál norma-kontrollt gondol szükségesnek. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja Csánics S. javaslatát, hogy a szabályzatok szavazása legyen elhalasztva és azok legyenek megküldve a Kormányhivatalnak normakontrollra Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 1 igen szavazattal (további szavazásra nincs szükség) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 58/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a szabályzatokra vonatkozó szavazás elhalasztásáról, azok normakontrollra való megküldéséről A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése nem fogadja el, hogy a szabályzatokra vonatkozó szavazás kerüljön elhalasztásra és azok legyenek megküldve a kormányhivatalnak normakontrollra. Felelős: Alexov Lyubomír elnök, mb. hivatalvezető A továbbiakban szavazás következik az eredeti határozati javaslatokról. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéről Szóló Szabályzatot. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal (2 fő nem tartózkodik a teremben) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 59/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéről Szóló Szabályzatról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az 55/2010. Kgy. határozat ( ) számú határozatával elfogadott Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzatát (a határozat szövegében a továbbiakban: szabályzat ) módosítja a mellékelt tartalommal. Скупштина ССМ

19 Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzatot. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal (2 fő nem tartózkodik a teremben) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 60/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzatról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az 56/2010. Kgy. határozat ( ) számú határozatával elfogadott Vagyonkezelési és befektetési szabályzatát (a határozat szövegében a továbbiakban: szabályzat ) módosítja a mellékelt tartalommal. Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatot Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal (2 fő nem tartózkodik a teremben) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 61/2013. (2013.IV.20.) számú határozata az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az 52/2010. Kgy. határozat ) számú határozatával elfogadott Eszközök és források értékelési szabályzatát (a határozat szövegében a továbbiakban: szabályzat ) módosítja a mellékelt tartalommal. Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Kiküldetési Szabályzatot Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal (2 fő nem tartózkodik a teremben) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 62/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzatról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az 54/2010. Kgy. határozat ( ) számú határozatával elfogadott Kiküldetési szabályzatát (a határozat szövegében a továbbiakban: szabályzat ) módosítja a mellékelt tartalommal. Скупштина ССМ

20 Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Számviteli Politika Szabályzatát Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal (2 fő nem tartózkodik a teremben) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 63/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Számviteli Politika Szabályzatról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az 51/2010. Kgy. határozat ( ) számú határozatával elfogadott Számviteli politika szabályzatát (a határozat szövegében a továbbiakban: szabályzat ) módosítja a mellékelt tartalommal. Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, és utalványozás rendjéről szóló Szabályzatot. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal (2 fő nem tartózkodik a teremben) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 64/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló Szabályzatról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 8./2012.(02.25.) Kgy. határozattal elfogadott A Szerb Országos Önkormányzat, valamint a Szerb Országos Önkormányzat intézményeinek kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, és utalványozás rendjéről szóló szabályzata szabályzatát (a határozat szövegében a továbbiakban: szabályzat ) módosítja a mellékelt tartalommal. Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja az Összevont Pénzkezelési Szabályzatot. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal (2 fő nem tartózkodik a teremben) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 65/2013. (2013.IV.20.) számú határozata az Összevont Pénzkezelési Szabályzatról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 88/2012.( ) Kgy. határozattal elfogadott A Szerb Országos Önkormányzat, valamint a Szerb Országos Önkormányzat intézményeinek összevont pénzkezelési szabályzata szabályzatát (a Скупштина ССМ

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2013 ÜLÉSE - Budapest, 2013. február 16. HATÁROZATAI

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK. 1/2013 ÜLÉSE - Budapest, 2013. február 16. HATÁROZATAI SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2013 ÜLÉSE - Budapest, 2013. február 16. HATÁROZATAI 1/2013. (2013.II.16.) számú határozata a jegyzőkönyvvezető megválasztásáról Az SZOÖ Közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 1/2011. SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ( Alalkúló űlés ) Budapest,

JEGYZŐKÖNYV 1/2011. SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ( Alalkúló űlés ) Budapest, JEGYZŐKÖNYV 1/2011. SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ( Alalkúló űlés 2011 2015 ) Budapest, 2011-02-05 Hely: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Dátum: 2011-február-05

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 3/2008 SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL Budapest, 2008. április 19.

JEGYZŐKÖNYV 3/2008 SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL Budapest, 2008. április 19. JEGYZŐKÖNYV 3/2008 SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÜLÉSÉRŐL Budapest, 2008. április 19. Helye: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) Dátum: 2008. április 19.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜLÉSÉRŐL BUDAPEST,

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜLÉSÉRŐL BUDAPEST, JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜLÉSÉRŐL BUDAPEST, 2008.02.23. Helye: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk M. u. 3.) Dátum: 2008.02.23. Napirend: meghívó szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére

Jegyzőkönyv. Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat április 27-ei rendkívüli ülésére Jegyzőkönyv Készült: Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 27-ei rendkívüli ülésére 27/2012.(IV.27.) sz. határozat Jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslat elfogadásáról 28/2012.(IV.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje

ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Ügyrendje Iktató szám: Sz-288/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2012. május 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Pénzügyi és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2013 üléséről Budapest, 2013. november 16.

JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2013 üléséről Budapest, 2013. november 16. JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2013 üléséről Budapest, 2013. november 16. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete február 27-én megtartott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2012. február 27-én megtartott közgyűléséről Közgyűlés helye: Szeged, Osztrovszky u. 6. Időpontja: 2012. február 27.16.30. óra Taglétszám: 80 fő Megjelentek száma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének február 09-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének február 09-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének 2012. február 09-én megtartott üléséről Jelen vannak: Oláh Petra elnökhelyettes Ruszóné Gazsi Alexandra

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről

Orosházi Sakk Egyesület - jegyzőkönyv közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV. közgyűlésről JEGYZŐKÖNYV közgyűlésről,amely készült 2016 év február hó 19. napján 18.30 órai kezdettel, 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatt az Orosházi Sakk Egyesület (továbbiakban az Egyesület ) közgyűléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. február 27. 16.00 órától 17.30 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete. 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Iktatószám: 320-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Képviselő-testülete. 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Iktatószám: 320-1/2015. I. Iktatószám: 320-1/2015. JEGYZŐKÖNYV A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről 1/2015.(II.26.) Jászladányi Roma Nemzetiségi 2/2015.(II.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot:

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. szeptember 6-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 4/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, június 4.

JEGYZŐKÖNYV 4/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, június 4. JEGYZŐKÖNYV 4/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. június 4. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 117/25/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. október 29-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/ BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 24-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (112/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Szerb Országos Önkormányzat közgyűlésének 2/2011. ülésről Budapest, 2011. február 26-én

JEGYZŐKÖNYV a Szerb Országos Önkormányzat közgyűlésének 2/2011. ülésről Budapest, 2011. február 26-én JEGYZŐKÖNYV a Szerb Országos Önkormányzat közgyűlésének 2/2011. ülésről Budapest, 2011. február 26-én Helye: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Dátum: 2011. február

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. november 27-én megtartott ülésének 11/2012. számú j e g y z ő k ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 5/2010. KÖZGYŰLÉS SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Budapest, 2010. április 24.

JEGYZŐKÖNYV 5/2010. KÖZGYŰLÉS SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Budapest, 2010. április 24. JEGYZŐKÖNYV 5/2010. KÖZGYŰLÉS SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT Budapest, 2010. április 24. Helyszín: Szerb Országos Önkormányzat (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) Időpont: 2010. április 24. Napirend: a meghívó

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Árvay Attila, Braun

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT október 13-ai rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT október 13-ai rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-243/2011. 14/2011. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2011. október 13-ai rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 374/2011. (X.13.) B-L.Ö.h. 1 igen szavazattal, 12 nem szavazattal és tartózkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel Német

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el:

Jegyzőkönyv. A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el: Jegyzőkönyv Tárgy: Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal képviselő testületének 2013.április 30. 18.00 kor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal irodájában, Gyöngyössolymos,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben