JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, április 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, 2013. április 20."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2013 üléséről Budapest, április 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: április 20. Napirendje: meghívó szerint (mellékelve) Jelenlévők: 16 fő a 21 tagból - a mellékelt jelenléti ív szerint Az ülés levezető elnöke: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Jegyzőkönyvvezető: Bekic Borisz, az SZOÖ titkára Alexov Lyubomír: 09:45 órakor megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy 13 közgyűlési tag van jelen, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a mai napon, 16:00 órakor kerül sor a budapesti szerb iskola húsz éves fennállásának ünnepségére. Bemutatja dr. Gergev Jádránkát. Jegyzőkönyvezetőnek Bekic Boriszt, jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Lásztity Demetert és Sándorovics Lászlót javasolja. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal (egyhangúan) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 41/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a jegyzőkönyvvezető megválasztásáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése jegyzőkönyvvezetőnek Bekic Boriszt, az SZOÖ titkárát választja meg. Határidő: április 20. Felelős: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 42/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Lásztity Demetert és Sándorovics Lászlót választja meg. Határidő: április 20. Felelős: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: Csánics úr írásban kérte, hogy a napirendi pontok megszavazása előtt kapjon szók, erre az SZMSZ értelmében joga van. Csánics Sándor: Köszönöm, kérem a szó szerinti jegyzőkönyvezést, meg szeretnem kérdezni dr. Nemes Dénest és a dr. Márton Zsuzsannát nem tudom, milyen jogviszonyban ülnek itt az asztalnál, de csak egy kérdés volt. Kicsit lassú leszek, de igyekszem a 3 percben elmondani mindent. Nem olyan vehemensen amilyen szoktam lenni, ez annak tudható be, hogy 2 napja jöttem ki kórházból és meg nem vagyok jól. Tisztelt Közgyűlés! Kérem Önöket, ez esetben ne azt nézzék, hogy ki mondta, hanem azt, hogy mit mond. Több min egy évvel ezelőtt, arra kértem Скупштина ССМ - 1 -

2 elnök urat, hogy küldje meg nekem a szeptemberi közgyűlés jegyzőkönyvet. Kértem azért, mert a Magyar Államkincstár honlapján szervezetünk hivatalvezetőjének bejegyzése hó 15-ei dátummal szerepel: személy szerint hivatalvezetőnek dr. Nemes Dénes került megjelölésre. E jegyzőkönyv beszédem befejeztével kérem csatolni a jegyzőkönyvhez. Elnök úr szóban akkor erről tájékoztatott, hogy amit keresek, az nem ott van, de megkaptam a jegyzőkönyveket. Budapest Főváros Kormányhivatala Közgyűlésünknek címzett törvénységi felhívásában hivatkozik e jegyzőkönyvre, annak is a 71/2009-es határozatára, amely szerint a közgyűlés dr. Nemes Dénest bízza meg a hivatalvezetői feladatok ellátásával. E jegyzőkönyv a szerb.hu honlapon ma is található hitelesítés nélkül. Ezt követően, ismételten megkértem az elnök úrtól korábban kapott jegyzőkönyvet, ebben az alábbi szerepel, ugyan az a 71/2009 присутни су једногласно одлучили да се оснује Издавачки савет (a jelenlévők egyhangúan döntöttek a Kiadói Tanács létrehozásáról). A hitelesített jegyzőkönyvben szerepel a fenti határozat. Ezt követően, ismét megvizsgáltam a törvényességi felhívásban foglaltakat, amely hogy szeptemberében a napirenden volt a hivatalvezető kérdése. Ebben az szerepel, hogy a Közgyűlés Nemes Dénes irodát bízza meg a hivatalvezetői teendők ellátásával, meg ennek magyar fordításában dr. Nemes Dénes magánszemély szerepel. Szeretem volta tisztán látni, ismét az elnök úrhoz fordultam és kértem a két ülés hangfelvételét, amit a mai napig nem kaptam meg, azzal, hogy az SZMSZ december 5-ei módosítása óta, az csak technikai eszköz. Ezzel szemben az elnök úr is ismeri dr. Péterfalvi Attila állásfoglalását, mely ismét mellékelek, mely szerint a képviselő kérésére a hanganyagokat is ki kell adni, ezt ismernie kellett a megbízott hivatalvezetőnek is. A fentiekből két dolog következik, dr. Nemes Dénes évi hatodik ülésen senki sem nevezte ki a hivatalvezetőnek, ezek után van értelme ismételten megbízni. Valaki, vagy valakik ismételten közokirat hamisítással gyanúsítható e, ebben az esetben sincs mérlegelési joga a Közgyűlésnek. Az 55/2010 számú határozatunk értelmében ez a szabálytalanságok kezelésének eljár csendje, kérem a Közgyűlést jelölje ki a perjelentő személyt, hiszen az érintettek önmaguk ellen nem tehetnek büntetőper jelentést. A másik ami ebből következik, kérem a Közgyűlést, hogy a Márton és Társa Ügyvédi Irodával azonnal szüntesse meg minden viszonyt. Az Ő dolgunk lett volna bennünket a fentiekről időben tájékoztatni. Érdekes, hogy a mai ülésre megküldött anyagban nem szerepel a Budapesti Ügyvédi Kamara Etikai Bizottságának állásfoglalása. Mind ez elkerülhetett volna, ha az érintettek már korábban belátják hibáikat, és ebből időben önként távoznak a közéletünkből. Ezekhez a törvénysértésekhez, esetleg egy bűncselekményhez, én nem kívánok asszisztálni, és egy idézettel szeretem zárni a mondandómat bűnösökhöz cinkos, aki néma. És mellékelnem ez a a. titkár úrnak, azt amit mondtam. Csánics Sándor napirendi előtti felszólalása alatt: (09:53 órakor Rusz Boriszláv érkezik meg az ülésre 14 közgyűlési tag van jelen) (09:55 órakor Bogdán Péter érkezik meg az ülésre 15 közgyűlési tag van jelen) Alexov Lyubomír: Ami a napirend előtt elhangzott, nyilván a Közgyűlésnek kell ez ügyben állást foglalni. Szerb nyelven folytatja. Napirend előtt nem kíván vitát nyitni az elhangzottakról. Az nem lehetséges, hogy azonos határozati számmal két határozat legyen. Javasolja, hogy a gyakorlatnak megfelelően folytatódjon az ülés, van-e egyéb javaslat a napirenddel kapcsolatban. Bogdán Péter: Az SZMSZ módosítása a napirendi javaslatban a 7. napirendi pontként szerepel. Javasolja, hogy legyen ez az 1 napirendi pont. Csánics Sándor: négy javaslatot nyújtottam be. Magyarul folytatja: Én 4 előterjesztésem volt, ebből én állítólag megkéstem, és ezért az elnök úr ezt nem fogadta el, és később küldték csak ki. Én napirendi pontként kérem elfogadni az én által benyújtottakat, nem tudom megkapta mindenki ezt az anyagot, és személy szerinti szavazást kérem. Úgy gondolom, több esetet is tudnák sorolni, amikor az irodavezető is törvény sértően járta el, én úgy gondolom, hogy időben Скупштина ССМ - 2 -

3 adtam be, mielőtt megkaptam az előterjesztés a napirendi pontokhoz, névszerinti szavazást kérem szépen. Rusz Boriszláv: javasolja, ha nem is feltétlenül a mai napon, a pályázatok kérdésének megtárgyalását, elviselhetetlen, hogy a tavalyi támogatásokat még nem kaptuk meg. Nem tudja, mi történt az idén, nagyon keveset kaptunk, 4-ből csak 1-re volt pozitív a válasz. Mik az elvek? Alexov Lyubomír: van-e további javaslat? Rusz Boriszláv: fogadjunk el egy állásfoglalást. Úgy gondolom, hogy nem megfelelő számunkra a társfinanszírozás ezen módja. Nem kapjuk meg a pénzünket. Alexov Lyubomír: valamennyiünknek van személyes tapasztalata e téren. Az egyebekben vitathatnánk meg. Javasolja, hogy Rusz úr javaslata a következő ülésre kerüljön előkészítésre részletesen és kerüljön megfogalmazásra az álláspontunk. Valóban szégyenletes, ahogy kezelik és értékelik ezeket a pályázatokat, a támogatási keretösszeg pedig évről-évre csökken. Tudom, hogy a napirendi pontok elfogadásáról, illetve javaslatokról nincs vita,de hogy pontosabb legyen, amit Csánics úr mondott. Az a szó, hogy állítólag kicsit szándékos, de pontatlan is. Az SZMSZ-ben éppen az elmúlt időszakban történtek miatt került pontos leírásra, amit a Közgyűlés el is fogadott: minimum 20 nappal a Közgyűlés ülését megelőzően kell megküldeni a javaslatokat, hogy a jogászok ellenőrizhessék megfelelőek-e és napirendre kerülhetnek-e. Hogy ne tegyünk adminisztratív akadályokat, 24 órát követően továbbítottuk a beérkezett javaslatokat, megjegyzések nélkül, és anélkül, hogy javasoltuk volna napirendre tűzésüket. Így megismerhették a javaslatokat. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja Rusz Boriszláv javaslatát az EMEpontban.T finanszírozásával kapcsolatban, hogy kerüljön megtárgyalásra az egyben napirendi (10:02 Sztepanov Szlobodánné érkezik meg az ülésre 16 чланова közgyűlési tag van jelen) Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal (egyhangúan) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 43/2013. (2013.IV.20.) számú határozata Rusz Boriszláv javaslatáról - az EMET finanszírozásának módjáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Rusz Boriszláv javaslatát, hogy a 15, napirendi pontban kerüljön megtárgyalásra az EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) finanszírozásának módja, valamint kerüljön részletes kidolgozásra a soron következő ülésen. Határidő: április 20. Felelős: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: április 12-én (pénteken) továbbítottuk Csánics úr 4 javaslatát, amelyet Hivatalunknak megküldött. Szavazásra bocsátja, hogy az Egyebek napirendi pontban kerüljenek-e megtárgyalásra. Két határozati javaslat a nyilvánosságra vonatkozik, egy az összeférhetetlenségről szól, a negyediken pedig csak a határozat felirat szerepel (Nemes vagy Márton Ügyvédi Iroda felelőssége). Csánics Sándor: olvassuk fel ezeket a határozatokat, hogy tudja mindenki, mire szavaz. Vannak, akik nem kapták meg ezeket a határozatokat. Kérem a név szerinti szavazást. Скупштина ССМ - 3 -

4 Alexov Lyubomír: Most olvassuk fel? Mindenki megkapta. Amennyiben a Közgyűlés úgy kívánja/dönt, hogy tűzzük napirendre, akkor természetesen felolvassuk és megtárgyaljuk. A napirend meghozatalakor nem vitázunk lényegi kérdésekről. Csánics Sándor: ha megküldték/továbbították Alexov Lyubomír: Sándor, kérem. Hogy pontosan használd a kifejezéseket: nem ha megküldtétek megküldtük/továbbítottuk! Csánics Sándor: mondom, mert vannak, akik nem kapták meg. Boriszláv nem tudja miről van szó. Alexov Lyubomír: hogy valaki megnyitotta-e és megkapta-e, az két különböző dolog. Legyünk precízek. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 14 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal (név szerinti szavazással - l. melléklet) elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 44/2013. (2013.IV.20.) számú határozata Csánics Sándor határozati javaslatairól A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja, hogy Csánics Sándor határozati javaslatai kerüljenek napirendre az Egyebek napirendi pontban. Határidő: április 20. Felelős: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja Bogdán Péter javaslatát, hogy a 7. napirendi pont (Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása), legyen az 1. napirendi pont. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 45/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a napirendi pontok sorrendjének módosításáról (Bogdán Péter javaslatáról) A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja Bogdán Péter javaslatát, hogy a 7. napirendi pont (Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása) legyen az 1. napirendi pont, a többi napirendi pont változatlanul hagyása mellett. Határidő: április 20. Felelős: Alexov Lyubomír, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a módosított napirendet: 1.) A Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2.) A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési előirányzatának módosítása 3.) A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési beszámolója 4.) A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciója 5.) A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakörére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása, hivatalvezető ideiglenes megbízása, Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítása 6.) A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala gazdasági vezetői munkakörére kiírt pályázati felhívás eredménytelenné nyilvánítása és döntés újabb pályázati felhívás közzétételéről 7.) Srpske Nedeljne Novine kiadói jogának gyakorlása, döntés további működési formájáról Скупштина ССМ - 4 -

5 8.) A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei pénzügyi gazdálkodási tárgyú szabályzatainak módosítása - Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzat - Eszközök és Források Értékelési Szabályzata - Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéről Szóló Szabályzat - Kiküldetési Szabályzat - Számviteli Politika - kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, és utalványozás rendjéről szóló szabályzata - Összevont Pénzkezelési Szabályzat 9.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 10.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának ellenőrzése, jóváhagyása 11.) Adonyi Szerb Önkormányzat támogatásmegelőző kölcsön kérelemének elbírálása 12.) Támogatási kérelmek elbírálása 13.) Döntés a Nagymező u. 49. fszt. 7. számú ingatlan hasznosításáról 14.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda felújításának III. ütemére vonatkozó pályázat benyújtása 15.) Egyebek Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 46/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a napirend elfogadásáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az alábbi napirendet: 1.) A Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2.) A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési előirányzatának módosítása 3.) A Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési beszámolója 4.) A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciója 5.) A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakörére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása, hivatalvezető ideiglenes megbízása, Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítása 6.) A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala gazdasági vezetői munkakörére kiírt pályázati felhívás eredménytelenné nyilvánítása és döntés újabb pályázati felhívás közzétételéről 7.) Srpske Nedeljne Novine kiadói jogának gyakorlása, döntés további működési formájáról 8.) A Szerb Országos Önkormányzat és intézményei pénzügyi gazdálkodási tárgyú szabályzatainak módosítása - Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzat - Eszközök és Források Értékelési Szabályzata - Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendjéről Szóló Szabályzat - Kiküldetési Szabályzat - Számviteli Politika - Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-igazolás, érvényesítés, és utalványozás rendjéről szóló szabályzata Скупштина ССМ - 5 -

6 - Összevont Pénzkezelési Szabályzat 9.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 10.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának ellenőrzése, jóváhagyása 11.) Adonyi Szerb Önkormányzat támogatásmegelőző kölcsön kérelemének elbírálása 12.) Támogatási kérelmek elbírálása 13.) Döntés a Nagymező u. 49. fszt. 7. számú ingatlan hasznosításáról 14.) A Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda felújításának III. ütemére vonatkozó pályázat benyújtása 15.) Egyebek 1. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előterjesztő: Bogdán Péter képviselő Bogdán Péter: véleménye szerint a határtalan vitákat valahogy be kellene határolni, ezért javasolja az SZOÖ SZMSZ-ének módosítását, amely a közgyűlési tagok hozzászólását szabályozza. Csánics Sándor: nem ért egyet ezzel, miért korlátoznánk időben egymást, eddig sem volt így. Dr. Lásztity Demeter: a XII. kerület példáját ismerteti, ahol szabályozták, ki mennyit beszélhet. Lényegében csúnyán végződött. Ha a dolog fontos, meg kell vitatni (rugalmasan). Dr. Lásztity Jovánka: értem, amit Demeter úr mond, de úgy gondolom, hogy az ülések elején rengeteg idő megy el és amikor a lényegi kérdésekhez érkezünk, akkor kapkodva kell szavaznunk. Támogatom Péró (Bogdán Péter) javaslatát, azonban meg kellene határozni a minősített esetek körét lényegi kérdéseket, - ahol el lehetne térni a korlátoktól. Órákig vitatkozunk lényegtelen dolgokról. ( A Közgyűlés tagjai közül többen is felhívják a figyelmét, hogy a módosításai javaslat tartalmazza ezt). Szusity-Markov Xenia: kiegészítené, hogy ne 5 perc, hanem 7-8 perc legyen a vitára attól függően miről van szó (minden részvevőnek a vitában 5 vagy 5 perc áll rendelkezésre). Csánics Sándor: lehet, hogy valakinek valami unalmas, másnak pedig érdekes, itt is eltérőek a vélemények. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 47/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 1. A Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 28. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítások dőltbetűvel szedve jelennek meg): 28. Napirendhez kapcsolódó felszólalás: A napirendhez kapcsolódó felszólalások során a szót a felszólalónak az elnök adja meg. A napirendhez kapcsolódó felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc lehet, amely időkorláttól egyedi esetekben valamely képviselő javaslatára a Közgyűlés egyszerű többséggel eltérhet. Скупштина ССМ - 6 -

7 2. A Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 29. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítások dőltbetűvel szedve jelennek meg): Ügyrendi felszólalás: Ügyrendi felszólalásnak minősül a jelen szabályzat szabályainak betartásával kapcsolatos hozzászólás. A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben a vita lezárása előtt bármelyik képviselő szót kérhet, és ügyrendi javaslatot tehet. A közgyűlés a javaslatról vita nélkül határoz. Az ügyrendi felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc lehet, amely időkorláttól egyedi esetekben valamely képviselő javaslatára a Közgyűlés egyszerű többséggel eltérhet. 3. A Szerb Országos Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítások dőlt betűvel szedve jelennek meg): Személyes felszólalás: A képviselő, ha a személyét érintő korábbi felszólalásra kíván észrevételt tenni, soron kívül, személyes felszólalásra kérhet szót. A felszólalásra viszontválasznak, a vitának helye nincs. A személyes felszólalás időtartama legfeljebb 3 perc lehet, amely időkorláttól egyedi esetekben valamely képviselő javaslatára a Közgyűlés egyszerű többséggel eltérhet. 4. A Szerb Országos Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzat 31. pontját az alábbiakkal egészíti ki: (a módosítások dőltbetűvel szedve jelennek meg): Hallgatóságként jelenlévő személy felszólalása: A Szerb Országos Önkormányzat nyilvános ülésén hallgatóságként jelen lévő személynek minősül az a személy. aki a Közgyűlés ülésén nem meghívottként vesz részt. A hallgatóságként jelenlévő személy napirendi ponthoz kapcsolódóan az adott napirendi pont tárgyalásakor, illetve napirendi ponttól függetlenül valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően szólalhat fel, amennyiben a felszólalást a Közgyűlés engedélyezi. A hallgatóságként jelenlévő személy felszólalásának időtartama legfeljebb 5 perc lehet., amely időkorláttól egyedi esetekben valamely képviselő javaslatára a Közgyűlés egyszerű többséggel eltérhet. 5. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadja. Határidő: (hatálybalépés) elfogadással egyidejűleg Felelős: elnök, hivatalvezető 2. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési előirányzatának módosítása Előterjesztő: Alexov Lyubomir, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: törekedtünk arra, hogy a tabellák érthetőek és áttekinthetőek legyenek. Rusz Igor: a Pénzügyi es Ellenőrző Bizottság ülésezett és részletesen megvitatta az előterjesztést. A több mint 20 millió forintos maradvány az önkormányzat és intézményeinek hatékony gazdálkodásának eredménye. A PEB javasolja elfogadását. Alexov Lyubomír: a könyvvizsgáló is javasolja elfogadását. Egy megjegyzés: az összeg, amelyet Igor említett, annak csupán egy része szabad pénzeszköz, ugyanis az év végén (december 27-én vagy 28-án) érkeztek pályázati pénzek, amely feladatok most vannak folyamatban (a magyarországi szerb kulturális-történelmi hagyaték/örökség feltérképezése és megóvási tervének kidolgozása, illetve a baranyai temetők rendbetétele). A mérleg azonban pozitív. Скупштина ССМ - 7 -

8 Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési el irányzatának módosítását. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 48/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési előirányzatának módosításáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a 4/2012. SZOÖ Kgy. ( ) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja A határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat bevételi előirányzatának főösszegét e Ft-ban, az 1. számú, Szerb Országos Önkormányzat évi bevételi - kiadási előirányzat módosítása elnevezésű mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat kiadási előirányzatának főösszegét e Ft-ban, az 1. számú, Szerb Országos Önkormányzat évi bevételi - kiadási előirányzat módosítása elnevezésű mellékletben meghatározottak szerint határozza meg. A határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 3. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat intézményeinek bevételi előirányzatainak főösszegét az alábbiak határozza meg: - Szerb Országos Önkormányzat Hivatala e Ft - Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ: e Ft - Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ e Ft - Szerb Intézet e Ft - SNN Szerb Hetilap e Ft - Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda e Ft A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat intézményeinek kiadási előirányzatainak főösszegét az alábbiak határozza meg: - Szerb Országos Önkormányzat e Ft - Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ: e Ft - Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ e Ft - Szerb Intézet e Ft - SNN Szerb Hetilap e Ft - Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda e Ft A határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a költségvetés bevétel-kiadás egyenlegét eft e Ft-ban határozza meg. Határidő: értelem szerint, folyamatos Felelős: Alexov Lyubomír elnök, Rékasy Józsefné gazdasági vezető, intézményvezetők 3. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési beszámolója Előterjesztő: Alexov Lyubomir, az SZOÖ elnöke Скупштина ССМ - 8 -

9 Rusz Igor: tekintettel arra, hogy elfogadtuk a évi költségvetés módosítását, úgy gondolom, hogy külön kérdések itt nem szükségesek. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési beszámolóját. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 49/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési beszámolójáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a Szerb Országos Önkormányzat évi beszámolóját e Ft mérleg főösszeggel - az előterjesztéshez csatolt mellékletek szerint elfogadja. Határidő: elfogadással egyidejűleg Felelős: Alexov Lyubomír elnök, Rékasy Józsefné gazdasági vezető, mb. hivatalvezető 4. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: Alexov Lyubomir, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: a költségvetési koncepciót eddig mindig az év utolsó ülésén tárgyaltuk meg, amit április hónapban megtenni természetesen lehetetlen, azonban azt írja elő a törvény, hogy április 30-ig el kell fogadni a évi költségvetési koncepciót. Ugyanakkor számos nyitott kérdés van, ezért a legegyszerűbb és az egyetlen módszert alkalmaztuk a koncepció kidolgozásánál. A tavalyi, a 2013.évre vonatkozó koncepciót vettük alapul és azt, ami reálisnak tűnik a jövőre vonatkozóan. Rusz Igor: megerősíti az elnököt, ez csupán egy törvényi kötelezettség, amellyel helyi szinten is találkoztak. Rusz Boriszláv: egy abszurdról van szó. Ez nem csak az országos önkormányzatra vonatkozik, hanem valamennyi helyi és regionális önkormányzatra is. Alexov Lyubomír: sajnos ez így van, az adminisztratív rendszer már a teljesíthetőség határán van, egyes feladatok pedig teljesen szükségtelene és értelmetlenek. Dr. Lásztity Jovánka: az alap probléma abban van, hogy mi nem vagyunk hivatásos politikusok. Nem vonatkozhatnak ránk ugyanazok az előírások, mint az önkormányzatokra, mert nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek ehhez. Valamilyen megoldást kellene javasolni, kivételeket tenni, különösen helyi szinten. (10:40 Lásztity Péró érkezik meg az ülésre Szerb Intézet vezetője) Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a a Szerb Országos Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepcióját. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 50/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciójáról A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az SZOÖ és intézményei évi költségvetési koncepcióját. Скупштина ССМ - 9 -

10 Határid : április 30 Felel s: Alexov Lyubomír elnök, Rékasy Józsefné gazdasági vezet 5. napirendi pont: a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakörére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása, hivatalvezető ideiglenes megbízása, Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítása Előterjesztő: Alexov Lyubomir, az SZOÖ elnöke Alexov Lyubomír: a pályázati felhívásra ezúttal sem volt jelentkező, ezért új pályázati felhívást kell kiírni változatlan feltételekkel. Több határozati javaslat van, amelyeket egyenként teszek fel szavazásra. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot: 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a hivatalvezetői állás betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2 A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az alábbi tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői álláshelyére (az előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívás szövege l. melléklet). Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodó (egyhangú) szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 51/2013. (2013.IV.20.) számú határozata a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői munkakörére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és új pályázati felhívás közzétételéről 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a hivatalvezetői állás betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 2 A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése az alábbi tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala hivatalvezetői álláshelyére. Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: miután az Ügyvédi Kamara összeférhetetlenek mondta ki az ügyvédi tevékenységet és a hivatalvezetői megbízást, dr. Márton Zsuzsanna március 30-tól lemondott és már nem megbízott hivatalvezető, így április 1-től a Hivatalunknak nincs vezetője, ami a hatályos jogszabályok értelmében nem lehetséges. A konzultációkat követően az egyik megoldási forma, hogy ideiglenesen alkalmazzunk valakit. A legegyszerűbbnek az mutatkozik, hogy egy olyan személy legyen, akivel már jogviszonyban állunk. Ezért javasoljuk megbízott hivatalvezetőnek Tatár Sziviát, aki a TÁMOP projektben dolgozik. Az előterjesztésben nem tüntettük fel a juttatását. Bruttó Fr-ra gondoltunk (félállásban), amennyiben elfogadják. Az összeg nem magas, mert amúgy is bejár hozzánk, ezt a munkát is el tudja végezni. Dr. Lásztity Jovánka: elmondja a pozitív tapasztalatait Tatár Sziviával való együttműködéséről a TÁMOP-I projektben. A Kormányhivatal elfogadja ezt a megoldást? Alexov Lyubomír: valamennyi határozati javaslatunkat egyeztettük a Kormányhivatallal. Csupán egynél volt észrevételük, ennél a pontnál nem. Csánics Sándor: százszor hallottam már ezt. Az én feltételem, hogy tisztességesen és törvényesen dolgozzunk. Sok dologra állítottátok azt te is, Nemes Dénes és Márton Zsuzsanna is, Скупштина ССМ

11 hogy törvényes, aztán kiderült, hogy nem törvényes és nem helyes. Ezért nem vagyok biztos abban, hogy ez törvényes. Szusity-Markov Xénia: a jegyzőkönyv és a határozat ismeretében a Kormányhivatal majd elmondja a véleményét. Csánics Sándor: nem jó azt utólag megtudni. Alexov Lyubomír: a törvény pontosan előírja, milyen végzettséggel lehet valaki hivatalvezető. Ez a hölgy rendelkezik ezzel. Alexov Lyubomír: szavazásra bocsátja a javaslatot, hogy Tatár Szilvia kapjon ideiglenes hivatalvezetői megbízást a fenti feltételeknek megfelelően. Alexov Lyubomír: megállapítja, hogy az SZOÖ Közgyűlésének tagjai 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadták az alábbi határozatot: Az SZOÖ Közgyűlésének 52/2013. (2013.IV.20.) számú határozata hivatalvezető ideiglenes megbízásáról 1. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a hivatalvezetői állás betöltésére megbízott hivatalvezetőként Tatár Szilviát alkalmazza, heti 20 órás munkaidőben. 2. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése Tatár Szilvia munkabérét bruttó forintban állapítja meg. 3. A Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az elnököt, hogy Tatár Szilviával a munkaszerződést kösse meg. Felelős: Alexov Lyubomír elnök Alexov Lyubomír: a napirendi pont része a Márton & Társa Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítása a kiküldött anyagban leírtak szerint. Csánics Sándor: Abszolút mértékben ellenzem azt, hogy ennek az ügyvédi irodának tovább folytassuk a munkaviszonyát. Az évek folyamán bebizonyítottak azt, hogy vagy nem értenek a dolgukhoz, vagy nem akarnak érteni a dolgukhoz, hiszen számtalan olyan határozat született amelyet a Közighivatal megtámadott. Felsorolom: a hivatal vezető kinevezése, az önmagukról, szerb hetilap kinevezése, azt mondtak hogy törvényes, a szerb hetilap státusza, a Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ igazgatója kinevezése Borivoj Rusz esetében, előterjesztési javaslat be nem fogadása, hangfelvétel ki nem adása, dr. Péterfalvi Attila, amely pont dr. Nemes Dénes adott ki. Én úgy gondolom, és úgy érzem, hogy valakinek személyes indítatása azt, hogy ez az ügyvédi iroda tovább dolgozzon. Abszolút mértékben törvényellenesen dolgoztak idáig, én ellenem a pert, a szerb heti újság szemben ők képviseltek. Folytassunk továbbra egy olyan ügyvédi irodával, akik az elnök urat, a vezetőséget védik a tagsággal szemben. Abszolút mértékben ezzel nem tudok Nem hozzáértőek, alkalmatlanok és törvénytelenül működtek idáig. Ezek után meghosszabbítani az ő munkaviszonyunkat, én úgy gondolom, hogy bűn volna. Alexov Lyubomír: személyes megszólításként Nemes Dénes kap szót. Nemes Dénes: A Szerb Országos Önkormányzat, mint fenntartó képviseletében jártam a perben, és úgy tűnik, hogy a dolgomat még is értem ellen jogerősen elveszítette, és a jogerősen megítélt perköltséget az Önkormányzatnak, a ,- forintot, meg nem utalta át. Ezen túlmenően, nyolc éve képviseljük az önkormányzatot, és a nyolc év alatt a Közigazgatási, illetve a Kormányhivatal a közgyűlés határozat ragaszkodásakor, ugye, egyszer a szerb nyelv használata miatt, amely pert végig vittünk, és miattunk módosítottak tulajdonképpen a nemzetiségi törvényben a jegyzőkönyvezésnek a szabályát, ezen kívül nyolc év alatt négy határozatról mondták ki azt, hogy törvénytelen, és a négyből is kettőről azt mondta, hogy, egyébként azok már nem kell, hogy bármilyen jogkövetkezménnyel járjanak. Itt jegyzem meg, hogy elévülési időn túl járt el a Скупштина ССМ

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20.

JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. JEGYZŐKÖNYV 6/2011. amely készült a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlésén Budapest, 2011. október 20. Helyszíne: Szerb Országos Önkormányzat székhelye (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Időpontja: 2011.

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

MCSSZ OIB jegyzőkönyv 2004.06.27.

MCSSZ OIB jegyzőkönyv 2004.06.27. JEGYZŐKÖNYV MCSSZ Országos Intézőbizottság (OIB) ülése /2004.06.27./ Jelen vannak: Solymosi Balázs, Binó Imre, Husz Endre, Hada Tibor, Fehér György, Gilicze Andrásné, Hegyi László, Szekér Lajos, v. Fehér

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben