Vállalkozási Szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási Szerződés"

Átírás

1 Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: Budapest, V. ker. Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: Adószám: Bankszámlaszám: mint "Megrendelő" Iktatószám: AK /2010. másrészről az EDIMART Tolmács- és Fordítóiroda Kft. Cím: 1221 Budapest, Temesvári út 32. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: mint szolgáltató, a továbbiakban: "Vállalkozó" együttesen mint Felek között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. A Felek közötti jogviszony tartalmát ezen vállalkozási szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben a Felek közötti vitás kérdésre a szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, elsősorban a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában, másodsorban a Megrendelő ajánlati felhívásában (illetve a Megrendelő által kiadott ajánlatkérési dokumentációban) foglaltak az irányadók. 1. A szerződés tárgya, mennyisége Szakfordítás és szaktolmácsolás az ajánlatkérő részére államigazgatási terület ellenőrzési, pénzügyi, számviteli, közgazdasági, költségvetési, és jogi szakterületein, valamint a fordítások lektorálása, korrektúrázása angol, német, francia és spanyol nyelveken szeptember 1. és december 31. között Megrendelő igényei szerint. Ennek keretében Vállalkozó feladatai: - dokumentumok lektorált szakfordítása és lektorálása magyar nyelvről idegen nyelvre és idegen nyelvről magyar nyelvre, illetve adott esetben idegen nyelvek között, - szinkron, konszekutív és kísérő szaktolmácsolási feladatok ellátása, - a fordítások lektorálása angol, német, francia és spanyol nyelveken, - a fordítások korrektúrázása angol, német, francia és spanyol nyelveken, - a Megrendelő által évi négy alkalommal kiadásra kerülő pénzügyi szakfolyóirat (a továbbiakban: szakfolyóirat) cikkeinek szakfordítása, lektorálása és korrektúrázása. 2. A szerződés értéke 2.1. A jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti, mintegy ,-Ft + ÁFA összegű Vállalkozási díj tartalmazza a szakfordítási, szaktolmácsolási, lektorálási, valamint

2 korrektúrázási tevékenységgel kapcsolatos összes költséget, kiadást, és díjat, illetve az ÁFÁ-t is. Vidéki szaktolmácsolás esetén a Megrendelő gondoskodik a szaktolmácsolás helyszínére történő szállításról, étkezésről, szállásról és viseli azok költségeit Az 1. sz. melléklet szerinti fordítási és lektorálási tevékenység díjazása szóközzel növelt célnyelvi karakterszám alapján történik, és magában foglalja a Vállalkozó összes, a fordítással, lektorálással, valamint korrektúrázással, annak számítógépes formátumú előállításával, valamint a szakfordítók és lektorok igénybe vételével kapcsolatban felmerülő összes díjat, költséget, ráfordítást, valamint az ÁFÁ-t is Az 1. sz. melléklet szerinti korrektúrázási tevékenység díjazása a korrektúrázott szöveg oldalszáma alapján történik, és magában foglalja a Vállalkozó összes, a korrektúrázással és annak számítógépes formátumú előállításával kapcsolatban felmerülő öszszes díjat, költséget, ráfordítást, valamint az ÁFÁ-t is. 3. A szerződés teljesítése 3.1. A teljesítés helye fordítások esetén az Állami Számvevőszék Budapest, V. ker. Apáczai Csere János u. 10. szám alatti székhelye, szaktolmácsolási feladatok esetén a teljesítés helye a megrendelésben szereplő helyszín A Megrendelő az 1. pontban nevesített szakfolyóirat szakfordítása kivételével a szakfordítási és szaktolmácsolási igényre vonatkozó írásos megrendelését (faxon, en, vagy levélben) normál idejű megrendelés esetén általában az elkészítési határidőt megelőzően munkanappal korábban adja fel. A Vállalkozó a megrendelést köteles a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül írásban visszaigazolni, mellyel a konkrét fordítási, szaktolmácsolási, valamint lektorálási feladatra a szerződés a felek között létrejön. Az e pontban szabályozott normál idejű megrendelés esetén a megrendelésben szereplő elkészítés határideje a megrendelés kézhezvételét követő 8 munkanapnál nem lehet rövidebb, és a megrendelés kézhezvételét követő 30 munkanapnál nem lehet hosszabb. Normál megrendelés esetén a munkanaponkénti fordítandó szöveg nem haladja meg a es karakterszámot A Megrendelő 1. pontban nevesített a szakfolyóirat szakfordítási igényre vonatkozó írásos megrendelését (faxon, -en, vagy levélben) normál idejű megrendelés esetén általában az elkészítési határidőt megelőzően 25 munkanappal korábban adja fel. A Vállalkozó a megrendelést köteles a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül írásban visszaigazolni, mellyel a konkrét fordítási, valamint lektorálási feladatra a szerződés a felek között létrejön. Az e pontban szabályozott normál idejű megrendelés esetén a megrendelésben szereplő elkészítés határideje a megrendelés kézhezvételét követő 8 munkanapnál nem lehet rövidebb, és a megrendelés kézhezvételét követő 30 munkanapnál nem lehet hosszabb. Normál megrendelés esetén a munkanaponkénti fordítandó szöveg nem haladja meg a es karakterszámot A Vállalkozó az 1. pontban nevesített szakfolyóirat szakfordítása kivételével a szakfordítási és szaktolmácsolási feladatok vonatkozásában vállalja sürgős határidejű megrendelés esetén a munkaidőn túli, illetve az esetenként hétvégi rendelkezésre állást, az előre nem tervezett fordítási, lektorálási, valamint szaktolmácsolási feladatok 4 munkanapon belüli elvégzését. Sürgősséget jelent továbbá, a 4-8 munkanap közötti elkészítési határidő és a munkanaponkénti es karakterszámot meghaladó megrendelés. A Vállalkozó a megrendelést köteles a kézhezvételtől számított 24 órán 2

3 belül írásban visszaigazolni, mellyel a konkrét fordítási, szaktolmácsolási, valamint lektorálási feladatra a szerződés a felek között létrejön A Vállalkozó az 1. pontban nevesített szakfolyóirat szakfordítási feladatainak vonatkozásában vállalja sürgős határidejű megrendelés esetén a munkaidőn túli, illetve az esetenként hétvégi rendelkezésre állást, az előre nem tervezett fordítási és lektorálási feladatok 4 munkanapon belüli elvégzését. Sürgősséget jelent továbbá, a 4-8 munkanap közötti elkészítési határidő és a munkanaponkénti es karakterszámot meghaladó megrendelés. A Vállalkozó a megrendelést köteles a kézhezvételtől számított 24 órán belül írásban visszaigazolni, mellyel a konkrét fordítási, valamint lektorálási feladatra a szerződés a felek között létrejön A Megrendelő az 1. pontban nevesített szakfolyóirat szakfordítása kivételével a korrektúrázási igényre vonatkozó írásos megrendelését (faxon, -en, vagy levélben) normál idejű megrendelés esetén általában az elkészítési határidőt megelőzően 5 munkanappal korábban adja fel. A Vállalkozó a megrendelést köteles a kézhezvételtől számított 1 munkanapon belül írásban visszaigazolni, mellyel a konkrét korrektúrázási feladatra a szerződés a felek között létrejön A Megrendelő az 1. pontban nevesített szakfolyóirat korrektúrázási igényre vonatkozó írásos megrendelését (faxon, -en, vagy levélben) normál idejű megrendelés esetén általában az elkészítési határidőt megelőzően 5 munkanappal korábban adja fel. A Vállalkozó a megrendelést köteles a kézhezvételtől számított 1 munkanapon belül írásban visszaigazolni, mellyel a konkrét korrektúrázási feladatra a szerződés a felek között létrejön A Vállalkozó az 1. pontban nevesített szakfolyóirat szakfordítása kivételével a korrektúrázási feladatok vonatkozásában vállalja sürgős határidejű megrendelés esetén a munkaidőn túli, illetve az esetenként hétvégi rendelkezésre állást, az előre nem tervezett korrektúrázási feladatok 2-5 munkanapon belüli elvégzését. A Vállalkozó a megrendelést köteles a kézhezvételtől számított 24 órán belül írásban visszaigazolni, mellyel a konkrét korrektúrázási feladatra a szerződés a felek között létrejön A Vállalkozó az 1. pontban nevesített szakfolyóirat korrektúrázási feladatok vonatkozásában vállalja sürgős határidejű megrendelés esetén a munkaidőn túli, illetve az esetenként hétvégi rendelkezésre állást, az előre nem tervezett korrektúrázási feladatok 2-3 munkanapon belüli elvégzését. A Vállalkozó a megrendelést köteles a kézhezvételtől számított 24 órán belül írásban visszaigazolni, mellyel a konkrét korrektúrázási feladatra a szerződés a felek között létrejön A fordítási, lektorálási, valamint a korrektúrázási feladatok teljesítése során a megrendelés tárgyát képező dokumentációt a Megrendelő az írásbeli megrendelésével egy időben elektronikus formátumban (lemezen, CD-n, illetve ben), esetenként nyomtatott formátumban bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. A Vállalkozó a megrendelt munka jellegének, valamint a Megrendelő szakmai elvárásainak maximális figyelembevétele alapján választja ki a feladat teljesítésében résztvevő szakfordítókat, lektorokat, akik rendelkeznek a szükséges szakmai tapasztalatokkal és speciális szakterületi ismeretekkel. Az elkészített anyagot a Vállalkozó köteles a teljesítési határidő lejártáig a megrendelésben meghatározott példányszámban nyomtatott formátumban, továbbá az Office 2003 számítógépes programcsomagnak megfelelő 3

4 elektronikus formátumban (lemezen vagy CD-n, illetve ben) a Megrendelő székhelyére leszállítani. A Vállalkozó a fordításért, lektorálásért, valamint korrektúrázásért kapott díjazás kifizetését követően mindennemű szerzői jogáról és hasznosításáról korlátozás nélkül lemond a Megrendelő javára. A nyomtatott formátumot a szakfordítást és a lektorálást, valamint a korrektúrázást végző személyeknek szignálniuk kell, az elektronikus formátumon pedig fel kell tüntetni a szakfordítást és a lektorálást, illetve a korrektúrázást végző személyek nevét. A szakfordítást és a lektorálást egy adott fordításon belül nem végezheti ugyanazon személy. A Vállalkozó a fordításért, lektorálásért, valamint korrektúrázásért kapott díjazás kifizetését követően mindennemű szerzői jogáról és hasznosításáról korlátozás nélkül lemond a Megrendelő javára A szaktolmácsolási feladatok teljesítése során a Megrendelő írásos (fax, vagy levél) megrendelésében feltünteti a szaktolmácsolási feladat elvégzésének helyét, konkrét időpontját, a szaktolmácsolás nyelvét, a szakterületet, annak jellegét (szinkron, konszekutív, kísérő), és az igényelt szaktolmácsok számát, melyet a Vállalkozó írásban (faxon, -en vagy levélben) igazol vissza Felek a Vállalkozó feladatainak elvégzésével kapcsolatos problémákat, változtatásokat, illetve döntéseket minden esetben követhető és visszakereshető módon, írásban rögzítik Vállalkozó a jelen szerződésben szereplő valamennyi feladatát figyelemmel a Kbt ának (1) bekezdésében foglaltakra, valamint a jelen szerződés preambulumára kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatában megjelölt szakfordítók, szaktolmácsok és lektorok igénybevételével láthatja el Vállalkozó a szakfordítási, lektorálási, korrektúrázási és szaktolmácsolási feladatok ellátása során köteles a Megrendelő által elektronikus, vagy nyomtatott formátumban részére átadott dokumentumokban szereplő, a Megrendelő, illetve a kormányzati szervek hivatalos internetes honlapján elérhető, a Vállalkozó részére Megrendelő által átadott internetes címekről letölthető, valamint A közpénzügyek nagy kézikönyve, (Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2009) és az Angolmagyar pénzügyi szótár, magyar-angol mutatóval (Akadémiai szakszótárak sorozat, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, 2005) kiadványokban szereplő szakkifejezések használatára. A magyar nyelvű szakkifejezések értelmezése vonatkozásában a CompLex jogtár használata az irányadó A jelen szerződés tárgyát képező fordítások igazolt teljesítése a Megrendelő által történő mennyiségi és minőségi átvételt jelent, amiről Megrendelő Mennyiségi és minőségi teljesítés-igazolást ad ki a Vállalkozónak A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező lektorált fordításokat szakmai és tartalmi helytállósági szempontok alapján, tetszés szerint kiválasztott szövegrészek vonatkozásában, azok kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül ellenőrizheti. 4

5 Amennyiben a pont szerinti ellenőrzés megállapításai szerint az adott fordításban szereplő, szakmai és tartalmi helytállósági szempontok alapján lényegesen hibásnak minősített szavak száma az ellenőrzéssel érintett tetszés szerinti A/4-es oldalon eléri a 9 darabot, úgy a Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni és a fordítást javításra visszaküldeni a Vállalkozó részére. Amennyiben ilyen eset kettőnél több ízben fordul elő a szerződés időtartama alatt, úgy a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal elállni a jelen vállalkozási szerződéstől. Lényeges hibának minősül minden olyan fordítás, amely tévesen adja vissza a szakmai kifejezések tartalmát, szövegkontextus szerinti értelmét, valamint a pontban felsorolt dokumentumokban meghatározottaktól eltérő szakkifejezéseket használ. A jelen pont szerinti A/4-es oldalnak minősül a 2000-es karakterszámot meg nem haladó egybefüggő szövegrész Amennyiben a pont szerinti ellenőrzés megállapításai szerint az adott fordításban szereplő, szakmai és tartalmi helytállósági szempontok alapján lényegesen hibásnak minősített szavak száma az ellenőrzéssel érintett tetszés szerinti A/4-es oldalon nem éri el a 9 darabot, úgy a Megrendelő mennyiségi és minőségi teljesítésigazolást állít ki a Vállalkozó részére, melyben szerepelteti a lényegesen hibásnak minősített szavak számát. A jelen pont szerinti A/4-es oldalnak minősül a 2000-es karakterszámot meg nem haladó egybefüggő szövegrész A Vállalkozó a Ptk. szerint garantálja, hogy a teljesítésben közreműködő, a Megrendelő által elfogadott alvállalkozója vagy helyettese minden, jelen szerződésben szabályozott kötelezettséget betart. Az ebből fakadó mindennemű kárért a Vállalkozó korlátlanul és teljes körűen felel a Ptk. szabályai szerint. A Vállalkozó felelős azért, hogy a jelen szerződés teljesítésében közreműködő munkatársait, alvállalkozóit munka-, tűz és balesetvédelmi oktatásban részesítse A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul szóban és írásban értesíteni, és egyben lehetősége szerint saját hatáskörben eljárni azok elhárítására. A Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendi meghatározásánál a Megrendelő utasításait köteles figyelembe venni. 4. Kapcsolattartás Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó a Megrendelővel a Megrendelő által kinevezett megbízott személyeken keresztül tartja a kapcsolatot A Megrendelő megbízottja az 1. pontban nevesített szakfolyóirat szakfordítása kivételével: név: dr. Tóthné Kemény Rita postacím:1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. telefon: fax:

6 A Megrendelő megbízottja az 1. pontban nevesített szakfolyóirat szakfordítása vonatkozásában: név: Dr. Lévai János postacím:1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. telefon: A Vállalkozó kapcsolattartója: név: Balázs Márta postacím: 1113 Budapest, Tas vezér u. 18. II. em. 4. telefon: fax: Titoktartás 5.1. A Vállalkozót a hatályos jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E kötelezettség kiterjed a Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozókra is A Vállalkozó a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szerződés, illetve az azzal kapcsolatos bármely más dokumentáció vagy információ adatait. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel A Vállalkozó tisztában van azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében személyes adat csak annak a hozzájárulásával tárolható, akire az adat vonatkozik. Ezért a Vállalkozó személyes adatot csak a fenti hozzájárulás birtokában gyűjt, illetve tárol. A fentiek szerint tudomására jutott személyes adatot csak célhoz kötötten használja fel, és nem teszi illetéktelenek számára hozzáférhetővé. 6. Fizetési feltételek 6.1. A Megrendelő a szakfordítások, a lektorálások, valamint a korrektúrázások vonatkozásában a számla ellenértékét az igazolt teljesítést követően 5 napon belül kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 25 napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó számú bankszámlájára A 6.1. pont szerinti igazolt teljesítés a jelen szerződés pontjában meghatározott mennyiségi és minőségi átvételt jelenti A Megrendelő a szaktolmácsolás vonatkozásában a számla ellenértékét az igazolt teljesítést követően 5 napon belül kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 25 napon belül átutalással teljesíti Vállalkozó számú bankszámlájára A 6.3. pont szerinti igazolt teljesítés a szaktolmácsolási feladatok határidőben és megfelelő minőségben történő ellátását jelenti, melyet Megrendelő igazol. 6

7 6.5. A Megrendelő az egyes feladatok teljesítéséhez előleget nem biztosít, részszámlázásra nem ad lehetőséget a Vállalkozó számára Figyelemmel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -ának rendelkezéseire, a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződéseknél a teljesítést követően benyújtott számla kiegyenlítése csak köztartozás-mentes szerződő fél számára lehetséges. Amennyiben a Vállalkozó az esedékes kifizetés időpontjában nem szerepel az APEH honlapján az Art. 36/B. -a alapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a kifizetés feltétele az APEH által kiállított nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, megküldése, illetve bemutatása. Az APEH nyilatkozatát az átadáson és a postai úton túl Vállalkozó megküldheti az Állami Számvevőszék es központi fax számára, vagy az címére. Az APEH által elektronikus úton kiadott igazolás csak elektronikus formában hiteles, így azokat a Megrendelő címére kell továbbítani. 7. A felelősség korlátozása 7.1. Felek nem felelnek kötelezettségeik esetleges elmulasztásáért, ha annak oka előre nem látható, el nem hárítható külső tényező (természeti katasztrófa, tűzeset, sztrájk, háború, stb.). Vállalkozó az ilyen jellegű eseményekről és annak várható időtartamáról haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a teljesítése 2 hónapot meghaladó késedelmet szenved, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Felek a felmerült károkat maguk viselik Felek mindegyike korlátlanul felelős a Felek irodáiban okozott személyi és/vagy vagyoni kárért, valamint minden olyan felróható cselekményért, amely valamely közreműködő fél személyzetének maradandó egészségi károsodásához, illetve halálához vezet. 8. A szerződésszegés jogkövetkezményei 8.1. A szerződés 1. pontjában foglalt szakfordítási feladatok nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozó az alábbiak szerint meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek fizetni: Késedelmes teljesítés esetén: - a késedelem első 5 napjára napi 20 % - a késedelem második 5 napjára napi 25 % - ezt követően napi 30 % a szerződés késedelmesen teljesített teljes nettó értékére vetítve A jelen szerződés pontja szerinti hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke - amennyiben az adott fordításban szereplő, szakmai és tartalmi helytállósági szempontok alapján lényegesen hibásnak minősített szavak száma az ellenőrzéssel érintett tetszés szerinti A/4-es oldalon 5-6 darab közötti: 20 % a szerződés hibásan teljesített teljes nettó értékére vetítve. - amennyiben az adott fordításban szereplő, szakmai és tartalmi helytállósági szempontok alapján lényegesen hibásnak minősített szavak száma az ellenőrzéssel érintett 7

8 tetszés szerinti A/4-es oldalon 7-8 darab közötti: 40 % a szerződés hibásan teljesített teljes nettó értékére vetítve Amennyiben a jelen szerződés pontja szerint a Megrendelő az átvételt megtagadja és a fordítást javításra visszaküldi a Vállalkozó részére, akkor a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei a hibás teljesítés mellett ugyanúgy beállnak, mintha a Vállalkozó nem teljesített volna Amennyiben a Vállalkozó a szerződés szerinti időpontban nem, vagy nem megfelelő színvonalon biztosítja a szerződés 1. pontja szerinti szaktolmácsolással kapcsolatban vállalt szolgáltatását, úgy köteles haladéktalanul a szaktolmácsolási feladatokat el nem látó, vagy megfelelő színvonalon el nem látó munkatársa helyett másik szaktolmácsot Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget Megrendelő jogosult a szolgáltatást más szolgáltatótól haladéktalanul megrendelni. Ez esetben a Vállalkozó köteles a helyette igénybe vett szolgáltató által felszámított vállalkozói díjat, továbbá meghiúsulási kötbérként az elmaradt szolgáltatás nettó értékének 20 %-át - külön fizetési felszólítás alapján - 8 napon belül megfizetni a Megrendelőnek. Amennyiben ilyen eset kettőnél több ízben fordul elő a szerződés időtartama alatt, úgy a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal elállni a jelen vállalkozási szerződéstől Nem megfelelő színvonalúnak minősül a szaktolmácsolás, ha annak időtartama alatt egy munkanapra vetítve a rendezvényen részt vevők részéről dokumentált formában konszekutív tolmácsolás esetén legalább 10, szinkrontolmácsolás esetén legalább 20 lényeges kifogásoló észrevétel érkezik a Megrendelőhöz. Lényeges kifogásnak minősül minden olyan észrevétel, amely szerint a tolmácsolás tévesen adta vissza a szakmai kifejezések tartalmát, szövegkontextus szerinti értelmét, valamint a pontban felsorolt dokumentumokban meghatározottaktól eltérő szakkifejezéseket használt A jelen szerződés pontja szerinti hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke - amennyiben a konszekutív tolmácsolásra vonatkozó lényeges kifogásoló észrevételek száma 7-9 darab közötti, illetve a szinkrontolmácsolásra vonatkozó lényeges kifogásoló észrevételek száma közötti: 20 % a szerződés hibásan teljesített teljes nettó értékére vetítve A Megrendelő a szaktolmácsolási feladat elvégzésének időpontja előtt 48 órával korábban mindenféle jogkövetkezmény nélkül mondhatja le a szaktolmácsolási szolgáltatást. Amennyiben a Megrendelő 48 órán belül mondja le a szaktolmácsolási szolgáltatást, úgy a Megrendelő az elmaradt szolgáltatás nettó értékének 20 %-át köteles meghiúsulási kötbérként megfizetni a Vállalkozónak Megrendelő jogosult a 8. pontban szereplő, valamennyi jogcímen érvényesíthető kötbér összegét a vállalkozási díjból visszatartani, illetve annak összegét fizetési meghagyással érvényesíteni Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetendő késedelmi kamatra a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. 9. Záró rendelkezések 8

9 9.1. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján oldják meg Amennyiben a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével, stb. kapcsolatos jogvitájukat is, úgy e jogvitájuk eldöntésére az ügyértéktől, illetve a vita tárgyától függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1 sz. mellékletként csatolt ajánlati kivonat. Amennyiben jogszabályváltozás következtében az ÁFA összege az ajánlati kivonatban feltüntetetthez képest módosul, úgy a Vállalkozó által benyújtott számla a hatályos jogszabályok szerinti ÁFA összegét tartalmazza A szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami a jelen szerződésben nem szabályozott, a Ptk-ban és a hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók. Jelen szerződés 9 lap számozott oldalból és 1 db mellékletből áll. A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Melléklet: 1 db ajánlati kivonat Budapest, július 7. Dr. Kárász János Chemez Edit Balázs Márta gazdasági igazgató főcsoportfőnök-helyettes ügyvezető Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 9

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41 Bankszámlaszám: 10032000-01483257-00000000

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1139 Budapest, Teve u. 4.-6. szám: sz. eredeti példány Megrendelő: Országos Rendőrfőkapitányság Szállító: Copyguru Kft. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Projekt száma: KHA 2010/3.5.2.2

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Törzsszám: 430201 Adóigazgatási szám: 15430207-2-19

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött: az Országgyűlés Hivatala, Jobbik Parlamenti Frakció 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19., Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám:MÁK10032000-00292203-00000000 Képviseletében

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés Iktatószám: AK-05-140/2009. amely létrejött egyrészről: az Állami Számvevőszék székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. Törzskönyvi azonosító szám: 324766 Adószám: 15324762-2-41

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-28/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március

DOKUMENTÁCIÓ. 2012. március DOKUMENTÁCIÓ Budapest, IX. kerületben TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű, Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. projekt keretében laboreszköz beszerzés a labor és konferenciaterem számára

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Bordács Csaba, gazdasági igazgató

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Bordács Csaba, gazdasági igazgató VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott szerződő felek között : MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Képviselője : Bordács Csaba, gazdasági igazgató mint megrendelő,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről :az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről :az OPUS Ingatlanszolgáltató

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SIEItLŐI)h,S. amely létrejött egyrészről az

VÁLLALKOZÁSI SIEItLŐI)h,S. amely létrejött egyrészről az VÁLLALKOZÁSI SIEItLŐI)h,S amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : Magyar Államkincstár 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. részre amely létrejött egyrészről a Pásztó Város Önkormányzata Cím : 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. Adószám :15450827-2-12 Törzsszám: 450823 Számlaszáma : 11741024-15450827-00000000

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

HU-Budapest: Fordítási szolgáltatások 2011/S 102-166473

HU-Budapest: Fordítási szolgáltatások 2011/S 102-166473 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166473-2011:text:hu:html HU-Budapest: Fordítási szolgáltatások 2011/S 102-166473 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Wesselényi

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w.

««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w. I PO 5/6 Ügyiratszám:... Q t \ _,.. r Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...^ijö.íime^fe6:^,..kg,kc^dl.. A szerződés tárgya:...^tó^..mfm'uldü-.tíási..%aw&^ A kötejezettségvállaíás a XQ/SÍ i költségvetés..si/tt/.^/í?

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. másrészről SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Gajdos Róbert elnök), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés

Részletesebben