P I L O T V E R S I O N. Szémanné Szilvássy Terézia. Mezőgazdaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P I L O T V E R S I O N. Szémanné Szilvássy Terézia. Mezőgazdaság"

Átírás

1 P I L O T V E R S I O N Szémanné Szilvássy Terézia MAGYAR ANGOL KÉPES SZAKMAI SZÓTÁR Mezőgazdaság

2 Előszó Elcsépelt igazságnak tűnik, hogy a globalizálódó világban egyre fontosabb a nyelvtudás. Ma már nemcsak a táncdalszövegek megértéséhez, a turistáskodáshoz, a magas szintű tudományos munkához és a diplomáciában van szükség idegen nyelvek ismeretére. Megnyíltak a határok, a munka világában is megjelentek a nemzetközi kapcsolatok. Külföldi munkáltatók keresnek munkaerőt Magyarországon, a magyar szakemberek pedig a határokon túl vállalhatnak munkát. Mindez azonban csak lehetőség marad, ha a munkavállalók nem rendelkeznek általános és a munkakör által megkívánt szakmai nyelvtudással. A Szakiskolai Fejlesztési Program keretében készült szótár-sorozat legfőbb célja, hogy a szakiskolai tanulók, és a későbbi szakképzett munkavállalók kezébe olyan segédeszközt adjon, amelyet a tanórán kívül, a gyakorlati életben is eredményesen forgathatnak. A képes szótár alapgondolata az a felismerés, hogy bizonyos információk képeken pontosabban és világosabban közölhetők vagy könnyebben megérthetők, mint szöveges magyarázat útján. A szótárban szereplő ábrák, képek kiválasztásánál elsődleges szempont volt az, hogy a tanulók által ismert, vagy ahhoz hasonló, könnyen felismerhető képekkel fejezzünk ki egy-egy fogalmat, ezzel is segítve az adott fogalom, tevékenység és az angol szó, kifejezés gyors összekapcsolását, megtanulását. A képes szakmai szótár szókincse alapvetően a szakmai alapozás szakaszához kapcsolható. Tehát nem szerepelnek benne egy-egy szakképesítés speciális szavai, kifejezései. A szótár tematikus felépítésű. A szavak és képek úgynevezett táblákban vannak elhelyezve. Egy tábla egy oldalt jelent. A táblák sorszámozása folyamatos (nem azonos az oldalszámmal). A táblákban szereplő ismeretanyagra a tábla címe utal. Amennyiben egy témakör több táblában került feldolgozásra, erre a témakör után szereplő római számozás utal. A táblán belül találhatók a sorszámozással ellátott magyar angol szavak és a hozzájuk kapcsolódó képek, amelyek a szónak megfelelő sorszámot viselik. Nem minden szóhoz található kép, ezeket külön jelöléssel láttuk el. A szótár második felében a magyar és angol szavak, kifejezések külön-külön betűrendes mutatóban találhatók meg, ahol a szavak, kifejezések után álló félkövér szám 2

3 a tábla számát, a világos szám pedig a szónak, kifejezésnek az adott táblán belüli jelzőszámát jelenti. Bizonyára felmerül a kérdés, hogyan történt a szótárban szereplő szavak kiválasztása, miért éppen ezek a szavak kerültek a szótárba és mások miért maradtak ki. Legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy a szótár tartalmazza a szakmacsoportra leginkább jellemző alapvető szakmai szavakat, ugyanakkor tegye lehetővé a tanulók tudásszintjétől függően a differenciált foglalkozást is. Erős korlátot jelentett az, hogy a szótár elektronikus adathordozón történő megjelentetése miatt az összetartozó szavaknak és képeknek egy oldalon kell elhelyezkednie. Munkánkat azzal a reménnyel adjuk a leendő használók kezébe, hogy ezzel is segítjük a szakmai nyelv oktatását a szakképzésben. Jelölések (kerek zárójelben) <csúcsos zárójelben> dőlt betűvel *-gal jelölve a rokon értelmű szavak és kifejezések a magyarázatok a példák a szóhoz nem kapcsolódik kép 3

4 TARTALOMJEGYZÉK A címek előtt álló arab számok a táblaszámot jelentik 1 NÖVÉNYEK CSOPORTOSÍTÁSA GROUPS NÖVÉNY RÉSZEI I. PARTS OF A PLANT I NÖVÉNY RÉSZEI II. PARTS OF A PLANT II VIRÁGOK I. FLOWERS I VIRÁGOK II. FLOWERS II VIRÁGOK III. FLOWERS III ZÖLDSÉGEK I. VEGETABLES I ZÖLDSÉGEK II. VEGETABLES II ZÖLDSÉGEK III. VEGETABLES III ZÖLDSÉGEK IV. VEGETABLES IV GABONÁK, HASZONNÖVÉNYEK CROPS,CULTIVATED PLANTS GYÜMÖLCSÖK I. FRUIT I GYÜMÖLCSÖK II. FRUIT II FŰSZERNÖVÉNYEK SPICES, HERBS KERTÉSZET I. HORTICULTURE I KERTÉSZET II. HORTICULTURE II ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET MEZŐGAZDASÁGI ESZKÖZÖK HORTICULTURE AGRICULTURAL EQUIPMENT ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET TERMESZTÉSI MÓDOK HORTICULTURE CULTIVATION METHODS ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET TERMESZTÉS HELYEI HORTICULTURE PLACES OF CULTIVATION ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET SZAPORÍTÁS I. HORTICULTURE PROPAGATION I ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET SZAPORÍTÁS II HORTICULTURE PROPAGATION II ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET VETŐMAG I. HORTICULTURE SEED I ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET VETŐMAG II. HORTICULTURE SEED II ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET NÖVÉNY FEJLŐDÉSI SZAKASZAI, FEJLŐDÉS MENETE HORTICULTURE DEVELOPMENT OF PLANTS ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET PALÁNTANEVELÉS I. HORTICULTURE PLANTING I ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET PALÁNTANEVELÉS II. HORTICULTURE PLANTING II ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET ÁSVÁNYI ANYAGOK HORTICULTURE MINERALS ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET TALAJ HORTICULTURE SOIL ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK I. HORTICULTURE AGRICULTURAL EQUIPMENT I ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK II. HORTICULTURE AGRICULTURAL EQUIPMENT II ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET ÖNTÖZÉS HORTICULTURE IRRIGATION

5 32 ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET KÁRTEVŐK, BETEGSÉGEK, TÜNETEK I. HORTICULTURE PESTS, DISEASES, SYMPTOMS I ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET KÁRTEVŐK, BETEGSÉGEK, TÜNETEK II. HORTICULTURE PESTS, DISEASES, SYMPTOMS II ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET NÖVÉNYVÉDELEM HORTICULTURE CONTROL ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET TRÁGYÁZÁS HORTICULTURE FERTILIZATION ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET GAZDÁLKODÁS I. HORTICULTURE FARMING I ZÖLDSÉGTERMESZTÉS, KERTÉSZET GAZDÁLKODÁS II. HORTICULTURE FARMING II MEZŐGAZDASÁG AGRICULTURE ERDÉSZET I. FORESTRY I ERDÉSZET II. FORESTRY II TÉRKÉP ÉGTÁJAK MAP POINTS OF THE COMPASS MUTATÓ MAGYAR MUTATÓ ANGOL

6 Növények csoportosítása Növények földrajzi elterjedése 1-20 növények csoportosítása - groups 1 élelemnövények - feeder grain (corn fooder) 2 takarmánynövények - fooder-plants (crops) 3 élvezeti növények - plants for pleasure 4 gyógynövények - herbal plants 5 ipari növények - industrial crops 6 dísznövények - ornamental (horticultural plants) 7 kultúrnövények - cultivated plants 8 egyéves - annual 9 kétéves - biennial 10 egylaki - monoecious 11 kétlaki - dioecious 12 nyitvatermő - gymnospermous 13 zárvatermő - angiospermous 14 lágyszárú növény - herbaceous plant 15 cserjék - shrubs 16 fák - trees 1 PLANT CULTIVATION Groups Plant geography 17 futónövény - creeper 18 örökzöld - evergreen 19 lombhullató - deciduous (broad-leaved, leafy-forests) 20 tűlevelűek (fenyők) - pines növények földrajzi elterjedése - floral zones 21 trópusi öv - tropical zone 22 trópusi növényzet - tropical plants 23 szubtrópusi öv - subtropical zone 24 babérlombú erdők - lauraceae forests 25 keménylombú erdők - sclerophyllous forests 26 mérsékelt öv - temperate zone 27 lombhullató erdők - deciduous (broadleaved forests, leafy-forests) 28 hideg öv - frigid zone 29 tűlevelű erdők - pine forests 30 tajga - taiga (norther conifer forest) 31 tundra - tundra (permafrost)

7 Növény részei I növény részei - parts of a plant 1 földfeletti részek - aboveground parts 2 szár - stem 3 gumó - enlarged stem (kohlrabi) 4 szár - stalk 5 magszár - seedstalk 6 üreges szár - hollow stalk 7 üreges termés - hollow fruit 8 levél - leaf,leaves 9 erezet - nervation 10 nyeles levél - petiolate leaf 11 hólyagos levél - savoyed leaf 12 enyhén hólyagos levél - semi-savoyed leaf 13 hólyagos - bullate 14 fodros - curled 15 fogazott - serrated 16 vastag levelű - thick-leaved 17 finom levelű - thin-leaved 18 fatörzs - tree trunk 19 törzs - line 20 törzs - strain 21 torzsa - cob 22 fakéreg - bark 2 PLANT CULTIVATION Parts of a plant I 23 ág - branch 24 oldaelágazás - lateral branch 25 oldalhajtás - lateral shoot 26 korona - crown (asparagus) 27 kukoricacső - corncob 28 bajusz <kukorica> - silk <maize> 29 tüske - thorn 30 bimbó - bud, eye 31 virág - flower 32 címer <kukorica> - tassel <corn> 33 porzós virág - staminate flower 34 nővirág - female flower 35 túlnyomóan nővirágos növény - predominantly female plant 36 hímvirág - male flower 37 járulékos rügy - adventitious bud 38 virág részei - parts of a flower 39 csészelevél - sepal (calyx-leaf) 40 sziromlevél - petal 41 bibe stigma (pistil) 42 porzó - stamen 43 virágpor pollen (anther dust)

8 Növény részei II. 1 föld alatti részek - underground parts 2 gyökér - root 3 főgyökér (karógyökér) - taproot 4 gökérzóna mélysége - root zone depth 5 bolytos gyökérzet - fibrous root system 6 járulékos gyökér - adventitious root 7 hagyma - bulb 8 hagyma buroklevél - bulb scales 9 külső buroklevél - outer scale (onion) 10 hagymácska - bulbil 11 hagymaképzés - bulbing 12 fiókhagyma - bottom set 13 tönk (vöröshagyma) - stem (onion) 14 gyökényak - root collar 15 oldalgyökér - side root 3 PLANT CULTIVATION Parts of a plant II 16 gyökérgumó - root tubercle 17 mag - seed 18 hegyes magvú - prickly seeded 19 maghéj - scarification (of seeds) 20 maghéj - seed coat 21 csíra - embryo 22 csíra - germ 23 gyököcske - plumule 24 sziklevél - seed-leaf 25 hüvely <borsó> - pod 26 fa - tree 27 bokor - bush,shrub 28 magonc - crown 29 virágnyílás - anthesis 30 2 lombleveles kor - 2 true leaf stage 16, 21, 22 2, 14 8

9 Virágok I. 1 Egyszikű növények - Monocotyledonous plants 2 Fűfélék - Grasses 3 keskeny, éles, párhuzamos erezetű levelek - narrow, sharp, parallel-running leaves 4 Orchideák - Orchids 5 hatszirmú virág - six-petalled flower 6 Liliomfélék - Lily plants 7 nagy, tölcséralakú virágok - large, funnel-shaped flowers 8 Pálmák - Palms 9 Kétszikű növények - Dicotyledonous plants 10 gyógynövények - medicinal plants 4 PLANT CULTIVATION Flowers I 11 Fészkes virágú növények - Composite flowers 12 gubós növények - Poppy plants 13 gyógy- és évelő lágyszárú növények - herbs and perenniel herbaceous plants 14 Ajakosok - Labiates 15 négyszögletes szárak - four-sided stalks 16 ajakos virágok - lip-shaped flowers 17 fűszernövények - spice flowers 18 parfüm növények - perfume flowers 19 Pillangósok - Fabaceae 20 pillangóalakú párta - butterfly-shaped corolla 1,2, , 5 6, 7 9, 10, , 15, 16 19, 20 9

10 Virágok II. 5 PLANT CULTIVATION Flowers II 1 Boglárkafélék - Crowfoot plants 2 gyógynövények - herbs 3 Keresztes virágúak - Cruciferous plants 4 fürtös virágok - grape-shaped flowers 5 keresztalakú sziromlevelek - cross-shaped petals 6 becőtermés - silique fruit 7 Primulafélék - Primose plants 8 rozettaalakú sziromlevelek - rosette-like petals 9 levéltelen szárak - leafless stalks 10 ernyőszerű virágok - umbel-like flowers 11 Burgonyafélék - Solanum 12 harangalakú virágok - bell-shaped flowers 13 Fásszárú növények - Woody plants 14 fák - rees 15 bokrok - bushes 16 szabadföldi növények - hardies 17 Rózsafélék - Rose plants 18 bogyós termés - pomaceous fruit 19 csonthéjas termés - stone fruit ,19 10

11 Virágok III. 1 kamilla - camomile 2 búzavirág - corn-flower 3 fagyöngy - mistletoe 4 gyöngyvirág - lily of the valley 5 harangvirág - bluebell (harebell) 6 fokföldi ibolya - African violet 7 árvácska - pansy 8 ciklámen - cyclamen 9 szekfű - carnation (pink) 10 tulipán - tulip 11 dália - dahlia 12 jácint - hyacinth 13 jázmin - jasmin 14 kankalin - primrose 15 kardvirág - gladiolus 16 kikerics - crocus 17 kaktusz - cactus 18 krizantém - chrysanthemum 19 viola - stock 20 levendula - lavender 21 liliom - lily 6 PLANT CULTIVATION Flowers III 22 margaréta - marguerite 23 muskátli - geranium 24 nárcisz - narcissus 25 nefelejcs - forget-me-not 26 nőszirom - iris 27 orchidea - orchid 28 orgona - lilac 29 oroszlánszáj - snapdragon 30 őszirózsa - aester 31 petúnia - petunia 32 pipacs - poppy 33 pünkösdi rózsa - peony 34 rozmaring - rosemary 35 rózsa - rose 36 borostyán - ivy 37 szarkaláb - larkspur 38 hibiszkusz - hibiscus 39 nebáncsvirág - balsam (touch-me-not) 40 napraforgó - sunflower 41 gyermekláncfű - dandelion 42 szellőrózsa - wind flower

12 Zöldségek I. 1 hűtőipari fajták - freezing varieties 2 kapásnövény - row crops 3 hagymafélék - bulb crops 4 konyhanövények - culinary herb 5 káposztafélék - cole crops 6 levélzöldségek - leaf vegetables 7 gyökérzöldségfélék - root crops 8 hüvelyesek - legumes 9 salátafélék - salad crops 10 kabakosok - cucurbits 11 zöld részeikért termesztett zöldségek - greens 12 pillangósok - pulses 13 étkezési fajta, friss fogyasztásra való fajta - table variety 14 kacsokkal kapaszkodó növény - climbing plant 15 csemegekukorica - sweet corn 7 PLANT CULTIVATION Vegetables I 16 pattogatnivaló kukorica - popcorn 17 sokcsövű <kukorica> - prolific <corn> 18 articsóka - artichoce 19 vöröshagyma - onion 20 póréhagyma - leek 21 gyönyhagyma - pearl onion 22 metélőhagyma - chive 23 fokhagyma - garlic 24 fokhagymagerezd - clove 25 dughagyma - set (onion) 26 zöldhagyma - spring onion 27 oliva - oliv 28 paradicsom - tomato 29 cseresznyeparadicsom - cherry tomato 30 sütőtök - pumpkin 31 kukorica - corn, maize 32 burgonya - potato 15, , 29, 30, 31 12

13 Zöldségek II. 1 avokádó - avocado 2 konzervborsófajták - canning pea varieties 3 borsó - pea 4 cukorborsó - sugar pea 5 zöldborsó - green pea 6 csicseriborsó - chick 7 bab - bean 8 zöldbab - French bean 9 bokorbab - bush bean 10 lóbab - broad bean 11 limabab - bush lima 12 futóbab - runner bean (climbing French bean) 13 tűzbab - scarlet runner bean 14 zöldbab - string bean 8 PLANT CULTIVATION Vegetables II 15 saláta <fejes> - lettuce 16 fejessaláta - cabbage lettuce 17 jeges típusú fejessaláta - crisphead lettuce Laibachi 18 hagyományos típusú fejessaláta (vajfej) - butterhead lettuce 19 cékla - beetroot 20 fehérrépa - turnip 21 gomba - mushroom 22 csiperkegomba - champignon 23 leveles kel - collard 24 kínai kel - celery cabbage 25 cukkíni - courgette 26 tök - gourd 27 tök - squash 28 tökfélék - gourd family , 16, 23, 24 13

14 Zöldségek III. 1 karalábé - kohlrabi 2 kapor - dill 3 káposzta - cabbage 4 kelkáposzta - kale, savoy 5 vöröskáposzta - red cabbage 6 karfiol - cauliflower 7 grízes karfiolrózsa - riced cauliflower heads 8 petrezselyem - parsley 9 sima levelű petrezselyem - plain-leaved parsley 10 retek - radish 9 PLANT CULTIVATION Vegetables III 11 feketegyökér - black salsify 12 sárgarépa - carrot 13 csomózott sárgarépa - bunched carrots 14 édesrépa - rutabaga 15 köteg - bundle 16 csomó, fürt - bunch 17 ömlesztve tárolt - bulk stored 18 bébirépa - baby corn 19 sóska - sorrel 20 spárga - asparagus 21 torma - horse-radish 12,

15 Zöldségek IV. 10 PLANT CULTIVATION Vegetables IV 1 tök - marrow 2 uborka - cucumber 3 keseredésmentes <uborka> - bitterfree <cucumber> 4 csemege uborka - gherkin 5 zeller - celery 6 halványított zeller - blanched celery 7 halványítás - blanching 8 cseresznyepaprika - cherry pepper 9 zöldpaprika - paprika 10 étkezési paprika - bell pepper 11 paprika (spanyol) - pimiento 12 csípős paprika - hot pepper 13 fűszerpaprika - seasoning paprika 14 paprika <étkezési fajták egy csoportja> - capsicum 15 kelbimbó - brussels sprouts 16 leveles kel - borecole 17 brokkoli - broccoli 18 brokkoli - calabrese 19 rózsa (brokkoli) - bud cluster (broccoli) 20 francia sóska - patience 18, 19 4, 15 15

16 Gabonák, haszonnövények 1-17 gabona - crop 1 búza - wheat 2 egy szem búza - a grain of wheat 3 rozs - rye 4 árpa - barley 5 zab - oats 6 kukorica - maize (corn) 7 rizs - rice 8 barna rizs - brown rice 9 szója - soybean 10 szalma - straw 11 szalmakazal - a stack of straw 12 kazlazás - stacking 13 szalmabála - straw bale 11 PLANT CULTIVATION Crops, cultivated plants 14 szalmatakaró - straw mat 15 szénapajta - barn 16 széna - hay 17 madárijesztő - scarecrow haszonnövények - cultivated plants 18 cikória - chicory 19 lencse - lentin 20 gyapot - cotton 21 kender - hemp 22 len - flax 23 cukorrépa - sugar beet 24 cukornád - sugarcane 25 lóhere - clover 26 lucerna - alfalfa , 14 16

17 Gyümölcsök I. 1 gyümölcsök - fruit 2 gyümölcsfa - fruit-tree 3 érik - ripen 4 érett - ripe (seasoned) 5 félig érett - half-ripe 6 utánérés - after-ripening 7 fogyasztási érettség - edible maturity 8 fogyasztásra még nem teljesen érett dinnye - half-slip melon 9 éretlen - immature 10 túlérett - overmature 11 birsalma - quince 12 citrom - lemon 13 zöld citrom - lime 14 cseresznye - cherry 15 datolya - date 12 PLANT CULTIVATION Fruit I 16 dinnye - melon 17 görögdinnye - water melon 18 sárgadinnye - cantaloup, honeydew melon 19 dió - walnut 20 földimogyoró - peanut 21 gesztenye - chestnut 22 mogyoró - hazelnut 23 mandula - almond 24 egres - gooseberry 25 földieper - straberry 26 szeder - blackberry 27 körte - pear 25 12, 25,

18 Gyümölcsök II. 1 füge - fig 2 ananász - pineapple 3 körte - pear 4 málna - raspberry 5 mandarin - tengarine 6 meggy - sour cherry, morello 7 őszibarack - peach 8 ribizli - red currant 9 sárgabarack - apricot 10 szeder - blackberry 11 szilva - plum 12 szőlő - grape 13 PLANT CULTIVATION Fruit II 13 áfonya - blueberry (cranberry) 14 alma - apple 15 banán - banana 16 körte - pear 17 narancs - orange 18 kókuszdió - coconut 19 kakaó - cocoa 20 tojásgyümölcs - aubergine 21 aszalt gyümölcs - dried fruit 22 mazsola - raisin 23 aszalt szilva - prune 18

19 Fűszernövények 1 fűszer - spice 2 bors - pepper 3 mustár - mustard 4 szegfűszeg - clove 5 ánizs - anise 6 bazsalikom - basil 7 majoranna - majronam 8 vanília - vanilla 9 köménymag - caraway seed 10 pirospaprika - red pepper 11 babérlevél - bay leaf 12 gyömbér - ginger 13 fahéj - cinnamon 14 kapor - dill 15 menta - mint 16 kakukkfű - thyme 17 fodormenta - spearmint 18 édeskömény - sweet anise 14 PLANT CULTIVATION Spices, herbs 19

20 Kertészet I. 1 kertészet - horticulture 2 dísznövénykertészet - ornamental horticulture 3 házikerti termesztés - home gardening 4 növény - plant 5 tenyészni - thrive 6 növényápolás - care of the crop 7 ültetvény - plantation 8 vetésterület - acreage 9 birtok - estate 10 vetésforgó - rotation 11 termőhely kiválasztása - choosing the production site 12 termesztési technológiák - cropping technologies 13 tápfilmes termesztés - nutrient film technique 14 féldeterminált növekedés - semideterminate growth 15 kettős (vagy többes) termesztés - 15 PLANT CULTIVATION Horticulture I sequential cropping 16 zsákos termesztés - plastic bag cultivation 17 kettőstermesztés - succession cropping 18 köztestermesztés - intercropping 19 vetésforgó - crop rotation 20 termeszt, növekedik - grow, grew, grown 21 ültet - set 22 leszed, szüretel - harvest 23 korai szedés - early harvest 24 szedés utáni kezelés - postharvest handling 25 betakarítás utáni veszteségek - postharvest losses 26 betakarítás utáni technológia - postharvest technology

21 Kertészet II. 1 termeszteni - cultivate 2 nevelés, talajművelés - cultivation 3 utókezelés - curing (onions) 4 visszavág - cut back 5 levág - cut off 6 szed - pick 7 szedés - picking 8 kicsíp - pinch out 9 felszed gyökerestől - lift (root crops) 10 tetejezés, levélzet levágása topping 11 fattyazás - suckering 16 PLANT CULTIVATION Horticulture II 12 mesterséges fény - artificial light 13 mesterséges közeg - artificial medium 14 őszi kultúra - autumn crop 15 zacskós izolálás - bag isolation 16 klímaszabályozás - climate control 17 klímaigény - climatic requirements 18 köztesnövény - companion crop 19 kondicionálás - conditioning 20 természetes légmozgás - natural air movement 21 természetes szellőzés - natural ventilation

22 Zöldségtermesztés, kertészet Mezőgazdasági eszközök 1-34 mezőgazdasági eszközök - agricultural equipment 1 ásó - spade 2 ásóvilla - spading fork 3 gereblye - rake 4 kapa - hoe 5 olló - scissors 6 fűrész - saw 7 öntözőkanna - watering can 8 cserépedény - pot 9 agyagcserép - clay pot 10 locsoló - hose 11 locsolófej - sprinkle 12 locsolókanna - watering can 13 metszőolló - clippers 14 vasvilla - garden fork 15 nyesőolló - shears 16 kapu - gate 17 kerítés - fence 18 sövény - hedge 19 üvegharang - cloche 20 gyűjtőtartály - collection container 17 PLANT CULTIVATION Horticulture Agricultural equipment 21 lécláda - crate 22 ültetőfa - dibble 23 tőzegcserép - peat pot 24 szedőedény - picking container 25 palántatálca - plant tray 26 henger - roller 27 hengerezés - rolling 28 karó - stake 29 rácsozat, támaszték, támrendszer - trellis 30 támrendszeres paradicsom - trained tomato plant 31 árnyékoló gyékény, -takaró - shading mat 32 árnyékolni - shade 33 szélvédő - shelter belt 34 talicska - barrow

23 Zöldségtermesztés, kertészet Termesztési módok 1-17 termesztési módok - cultivation methods 1 bent - indoors 2 kint - outdoors 3 védett termesztés - protected culture 4 termesztés fedett területen - protected cultivation 5 üvegházi termesztés - glasshouse culture 6 holland típusú üvegház - Dutch (type) glasshouse 7 hollandágy - double-span frame 8 termesztőhelyiség - growing room 9 fóliaház - plastic house 10 fólia alagút - plastic tunnel 11 váznélküli fólia, kis alagutú - semi-forcing 12 váznélküli fólia - direct covers 13 szabadföldi korai termesztés - early outdoor production 14 szabadföldi - outdoor production 15 kései termény - late-season crop 16 kései szabadföldi termesztés - late field growing late outdoor growing 17 szántóföldi zöldségtermesztés - field vegetable production 18 PLANT CULTIVATION Horticulture Cultivation methods

24 . Zöldségtermesztés, kertészet Termesztés helyei 1 fűtött növényház - heated house 2 központi fűtés - central heating 3 mérsékeltház - temperate glasshouse 4 fóliaház - arch-type plastics house 5 gördíthető üvegház - mobile glasshouse 6 többhajtásos növényház - multispan greenhouse 7 blokk - multispan structure (greenhouse) 8 üvegház - greenhouse 9 gerinc (növényház) - ridge (greenhouse) 10 hidegház - cold house 11 hidegágy - cold frame 12 melegágy - heated frames 13 melegágy - hotbed 14 ágyás - bed 15 cserép - pot 16 előkert - front garden 17 hátsó kert - back garden 18 kilátás - view 19 gyümölcsös - orchard 20 faiskola - nursery 21 közpark - public garden 22 virágkertészet - flower farm 23 gyümölcsös - fruit orchard 24 szőlőskert - vinyard 19 PLANT CULTIVATION Horticulture Places of cultivation

25 Zöldségtermesztés, kertészet Szaporítás I. 1 örökletesség - heritability 2 szaporítóanyag - mother spawn 3 szaporítás - propagation 4 elszaporítás - multiplication 5 additív génhatás - additive gene effect 6 domináns génhatás - dominant gene effect 7 többestermesztés - multiple cropping system 8 vetés előtti - pre-sowing 9 vetés - planting seeds 10 vet - sow, sowed, sown 11 sorba vetés - drilling 12 sorba vetni - sow in drills 13 sortávolság - sowing distance 14 szórva vetés - broadcasting 15 szórva vetni - sow broadcast 20 PLANT CULTIVATION Horticulture Propagation I 16 helyrevetés - direct seeding 17 helyrevetés - sowing in situ 18 sűrű vetés - thick seeding 19 fészkes vetés - planting in hills 20 fészekbe vetés - pit-sowing 21 ágyáskészítés - bed filling 22 elővetemény - crop grown previously 23 elővetemény - forcecrop 24 vetésmélység - depth of sowing 25 sortávolság - row spacing 26 vetés ideje - time of sowing (seeding) 27 kikel - come up 28 kelés - emergence 29 ritkít - thin 30 ritkítás, egyelés - thinning 31 szaporítóláda - flat 32 szaporíóház - propagating house 3 11, 12, 13 25

26 Zöldségtermesztés, kertészet Szaporítás II. 1 elsőfokú szaporulat - certified seed, first generation C1 2 másodfokú szaporulat - certified seed, second generation C2 3 tőosztással szaporítani - propagate by division 4 keresztezéses nemesítés - cross breeding 5 keresztezés - crossing 6 egyszeres keresztezés - single cross 7 visszakeresztezés - backcrossing 8 visszakeresztezéssel ellátott nemzedék - backcross generation 9 próbakeresztezés - testcross 10 oltani - graft 11 beoltás - inoculation 12 beoltani - inoculate 13 oltófülke - inoculation cabinet 14 determinált növekedés - determinate growth 15 csírázik - germinate 16 porozás - dusting 17 kézi beporzás - hand pollinating 18 önbeporzás - self-pollination 19 beltenyésztett törzs - inbred line 20 beltenyésztés - inbreeding 21 öröklődés - inheritance 21 PLANT CULTIVATION Horticulture Propagation II

27 Zöldségtermesztés, kertészet Vetőmag I. 1 elit vetőmag - basic seed 2 minősített vetőmag - certified seed 3 magtermesztés - seed growing 4 előhűtés - precooling 5 előcsíráztatás - pregermination 6 előcsíráztatás (vetőmag) - soaking (seed) 7 drazsírozott vetőmag - coated seed 8 inkrusztált vetőmag - coated seed 9 filmbevonat(vetőmagon) - film 10 inkrusztált vetőmag - filmcoated seed 11 osztályozási szabványok - grade standards 22 PLANT CULTIVATION Horticulture Seed I 12 válogatás <osztályozási szabvány nélkül> - sorting 13 osztályozott vetőmag - graded seed 14 osztályozás - grading 15 drazsé - pellet (seed) 16 drazsé - pill (seed) 17 drazsírozott vetőmag - pelleted seed 18 drazsírozás - pelleting 19 a magot bevonó anyagok (drazsírozás) - seed coverings 20 vetőmagmennyiség - rate of seed sowing (seeding) 27

28 Zöldségtermesztés, kertészet Vetőmag II. 1 használati érték <vetőmag> - real value <seed> 2 magcsávázás - seed dressing 3 vetőmagcsávázószer - seed disinfectant 4 magkezelés - seed dressing 5 vetőmag előáztatás - seed soaking 6 vetőmagtisztaság - seed purity 7 fertőtlenítés gőzzel - steam sterilization 8 szabványosítás - standardization 9 magvizsgálat - seed testing 10 a vetőmag életképessége - seed viability 11 szétnyíló drazsé (vetőmag) - split pill 12 szuperelit vetőmag - superelite (seed) 13 tavaszi vetésű - spring sown 14 vetőburgonya - seed potato 15 csúcsos fejű fajták - pointed-headed varieties (cole crops) 23 PLANT CULTIVATION Horticulture Seed II

29 Zöldségtermesztés, kertészet Növény fejlődési szakaszai, fejlődés menete 1-21 növény fejlődési szakaszai - development of plants 1 nyugalmi állapot - dormancy 2 mag nyugalmi állapota - seed dormancy 3 növekedési időszak - growing period 4 ivaros - zoogamy 5 ivartalan szaporodás - monogenesis 6 homozigóta - homozygous 7 csírázik - germinate 8 csirázóképesség - germinating capacity 9 utódok - progeny -ies 10 termőrefordulás - fruiting 11 termőtestképzés - fructification 12 felmagzani - go to seed 24 PLANT CULTIVATION Horticulture Development of plants 13 folytonos növekedés - indeterminate growth 14 tápanyagok lekötése - immobilization of nutrients 15 köztestermesztés - intercropping 16 átmeneti típus - intermediate type 17 generatív szakasz - reproductive stage 18 virág differenciálódás - flower differentiation 19 virágkezdemény kialakulása - flower initiation 20 virághullás - flower drop 21 terméshullám - flush 11, 12 29

30 Zöldségtermesztés, kertészet Palántanevelés I. 1 palánta - transplant 2 csíranövény, fiatal palánta - seedling 3 hidegre érzékeny növény - tender plant 4 ültet - plant 5 ültetés - planting 6 bakhátas ültetés - ridge planting 7 palántázás - planting plants 8 palántázás - planting transplants 9 tűzdel - prick off, out 10 tűzdelés - pricking off, out 11 tűzdelő pálcika - small dibble 12 tűzdelés - transplanting seedlings 13 növényelrendezés - planting scheme 14 egyedkiválogatás - individual selection 15 ültetési mélység - planting depth 25 PLANT CULTIVATION Horticulture Planting I 16 palántanevelőágy - frames 17 palántázás, átültetés - transplanting 18 palántanevelés - growing transplants 19 palántanevelés - raising young plants 20 palántanevelési munkák - nursery operations 21 palántanevelés - nursery 22 növényfejlődés megtorpanása palántázás után - transplanting shock 23 tőtávolság - plant-to-plant distance 24 ültetősor - planting row 25 ültetési távolság - planting space 26 kiheveri az átültetést - recover from transplanting shock 1,

31 Zöldségtermesztés, kertészet Palántanevelés II. 1 polcos termesztési rendszer - shelf method 2 tápkockaföld - soil block mixture 3 talaj nélküli termesztés - soilless culture 4 ládás termesztési rendszer - tray method 5 tálca, lapos láda - tray 6 magágy, vetőágy, palántaágy - seedbed 7 hajtatás - forcing 8 hajtatóház - forcing house 9 hajtatóágy - low glass 10 kihajtás - sprouting 11 gyökérdugvány - root cutting 12 egyszáras nevelés - single-stem training 13 meggyökeresedni - take root 26 PLANT CULTIVATION Horticulture Planting II 14 idő előtti magszárba menő növény - bolter 15 idő előtti felmagzás - bolting 16 tenyészidő - growing season 17 edzeni - harden 18 hidegtűrő, edzett - hardy 19 főnövény - main crop 20 fejesedés - heading 21 laza fejű - loose headed 22 kemény, tömör fej - compact head 23 életképességét megtartja - maintain viability 24 csúcshőkezelés - peak heating 4, 5 31

32 Zöldségtermesztés, kertészet Ásványi anyagok 1 ásványi anyagok - minerals 2 tápanyag - nutrient 3 tápanyagigény - nutrient requirement 4 tápoldat - nutrient solution 5 tápanyagellátás - nutrient supply 6 tápanyagfelvétel - nutrient uptake 7 táplálás - nutrition 8 felvehető tápanyagok - available nutrients 9 szerves maradványok - organic residues 10 mikrotápanyagok - micronutrients 11 fölösleg - excess 12 gazdag (káliumban stb.) - high in (potash etc.) 13 táplálás - feeding 14 bór - boron 15 klór - chlorine 16 klorotikus - chlorotic 17 vas - iron 18 meszezés - liming 19 mangán - manganese 20 molibdén - molybdenum 21 kálium - klorid-muriate of potash 22 kálium - potash 23 nátrium - sodium 24 kén - sulfur 27 PLANT CULTIVATION Horticulture Minerals 24 32

33 Zöldségtermesztés, kertészet Talaj 1 talaj - soil 2 talajelőkészítés - soil preparation 3 aluviális talaj - alluvial soil 4 meszes talaj - calcareous soil 5 takaróföld - casing soil 6 takarás - casing 7 takaróanyag - casing material 8 talajtakaró anyag - soil mulch 9 talajtakarás - mulching 10 agyagos talaj - clayey soil 11 komposzttalaj - compost pile 12 tőzeg - peat 13 homokos talaj, homoktalaj - sandy soil 14 sorbavetőgép - seed drill 15 szalma táptalaj - straw substrate 16 talaj művelt rétege topsoil 28 PLANT CULTIVATION Horticulture Soil 17 kukoricacsutka táptalaj - corncob substrate 18 földkeverék cserepezéshez - potting mixture 19 földkocka, tápkocka - soil block 20 talajjavítás - soil conditioning 21 talajjavítás - soil improvement 22 talajfertőtlenítés - soil disinfection 23 talajfertőtlenítés gáz halmazállapotú vegyszerrel - soil fumigation 24 talajjavító növények - soil improving crops 25 talajmegmunkálás - tillage 26 földdel feltölteni - bank with soil 27 tömöttség - compactness (soil) 33

zöldség-, fűszer- és gyógynövény termékkatalógus RÉDEI KERTIMAG ZRT. H-2886 RÉDE, LESALJA MAJOR Tel.: +36 34 574 100 www.kertimag.

zöldség-, fűszer- és gyógynövény termékkatalógus RÉDEI KERTIMAG ZRT. H-2886 RÉDE, LESALJA MAJOR Tel.: +36 34 574 100 www.kertimag. zöldség-, fűszer- és gyógynövény termékkatalógus RÉDEI KERTIMAG ZRT. H-2886 RÉDE, LESALJA MAJOR Tel.: +36 34 574 100 www.kertimag.hu tartalom Előszó 4 Vetőmag 5 Vetőmag-feldolgozási és kezelési eljárások

Részletesebben

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért című projekt MAGONC TANODA programja

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért című projekt MAGONC TANODA programja 1 TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0018 KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért című projekt MAGONC TANODA programja Módszertani fejlesztés Iskolai programba illeszthető Komplex szemléletformáló, képzési program 10-14 éves általános

Részletesebben

Publikációs tevékenység

Publikációs tevékenység Publikációs tevékenység 1. Könyv, könyvrészlet, jegyzet/ szerkesztés 1.1 Magyar nyelvű könyv 1. Dimény J. - Helyes L. (1994): Szántóföldi kertészet, Gödöllô, MSZKI Szaktanácsadói Kiadvány 100 p. 2. Helyes

Részletesebben

P I L O T V E R S I O N. Szabóné Nagy Zsuzsa. Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés

P I L O T V E R S I O N. Szabóné Nagy Zsuzsa. Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés P I L O T V E R S I O N Szabóné Nagy Zsuzsa MAGYAR ANGOL KÉPES SZAKMAI SZÓTÁR Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés Előszó Elcsépelt igazságnak tűnik, hogy a globalizálódó világban

Részletesebben

2012-09-30-ai változat

2012-09-30-ai változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a növénytermesztést és az állattenyésztést. A gazdasági ágba tartoznak

Részletesebben

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2711 A földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere TEÁOR'08 (NACE Rev.2) BUDAPEST, 2010 TARTALMI MEGHATÁROZÁSOK 3 Rövidítés magyarázata: m.n.s. máshova nem sorolt

Részletesebben

Az adatok bárminemű felhasználása kizárólag a forrás pontos megjelölésével engedélyezett! 2/95. oldal

Az adatok bárminemű felhasználása kizárólag a forrás pontos megjelölésével engedélyezett! 2/95. oldal Jelen kiadványunkat azoknak ajánljuk, akik szeretnének átfogó képet kapni az ökológiai gazdálkodásról (elsősorban az ökológiai növénytermesztésről), és szeretnék átgondoltan megtervezni az átállást. Reméljük,

Részletesebben

ÖVTJ'2014 Tartalom. állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény. termesztése

ÖVTJ'2014 Tartalom. állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény. termesztése ÖVTJ'2014 Tartalom Kód Megnevezés Ide tartozik: Nem ide tartozik: 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve:

Részletesebben

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNYTERMESZTÉS HELYE ÉS SZEREPE A dohány a magyarországi növénytermesztési ágazatok között a klasszikus kiskultúra szerepét tölti be, tradicionális műveleti elemekkel.

Részletesebben

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

ALMA. Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából ALMA Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal

II. számú melléklet Jogosult növények listája célprogramonként, hasznosítási kódokkal II. számú melléklet célprogramonként, hasznosítási okkal szántóföldi célprogram-csoport célprogramjaihoz Szántóföldi célprogram, Tanyás gazdálkodás célprogram, Ökológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram,

Részletesebben

Nem ebbe a tételbe tartozik: - a mák termesztése, lásd: 011102. - a rizstermesztés, lásd: 011201 - a csemegekukorica termesztése, lásd: 011301

Nem ebbe a tételbe tartozik: - a mák termesztése, lásd: 011102. - a rizstermesztés, lásd: 011201 - a csemegekukorica termesztése, lásd: 011301 Növénytermesztés, 01 állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő növény 011 termesztése Gabonaféle 0111 (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve:

Részletesebben

Kertészeti növények tájfajtáinak kiskertes megőrzése és magfogási praktikái Bócsó Renáta és Juhász Attila

Kertészeti növények tájfajtáinak kiskertes megőrzése és magfogási praktikái Bócsó Renáta és Juhász Attila Kertészeti növények tájfajtáinak kiskertes megőrzése és magfogási praktikái Bócsó Renáta és Juhász Attila A napjainkban is zajló gazdasági, társadalmi és természeti változások hatására a régi és/vagy helyi

Részletesebben

A Kukorica Termésverseny szponzorai

A Kukorica Termésverseny szponzorai 2012 új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás harmóniájának

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós

Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020. Dr. Weisz Miklós Agrár- és vidékfejlesztési támogatások 2015-2020 Dr. Weisz Miklós I.pillér eredeti forrása (millió euró) Magyarország 2015-2020 közötti közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső összeghatárai Az

Részletesebben

Növénytermesztés I. 1

Növénytermesztés I. 1 Növénytermesztés I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 0 NÖVÉNYTERMESZTÉS I. DR. SZABÓ BÉLA DR. VÁGVÖLGYI SÁNDOR

Részletesebben

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról

Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról Tájékoztató a 2015-től induló termeléshez kötött támogatásokról A 2015-től érvényes Közös Agrárpolitikában (KAP) megjelenő számos újdonság között meghatározó és Magyarország számára kiemelt jelentőségű

Részletesebben

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1.

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. oldal gyakorla 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából

Részletesebben

ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN

ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN 15-jakab_01-HAZEMBER 23.qxd 2013.07.12. 12:10 Page 249 Jakab Lászlóné ETNOBOTANIKAI GYÛJTŐÚTON HÁROMSZÉKEN Mottó helyett: Hol a haza? Öt évig éltem kényszerlakhelyen, ahol úgy szenvedtem a honvágytól,

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

Mezőgazdasági növénybiztosítás

Mezőgazdasági növénybiztosítás Mezőgazdasági növénybiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/51 AHE-11536/1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya, területi és időbeli hatálya (kockázatviselési )...

Részletesebben

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát!

1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! 1. Ismertesse az agrometeorológia növények életében betöltött szerepét! Mutassa be a talaj kialakulásának folyamatát! A különböző növényfajok eredményes termesztését az éghajlat elemei mind egyenként,

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam A munkafüzetek és a tudásszintmérő feladatlapok feladatainak megoldásai Készítette: MAKÁDI MARIANN TARACZKÖZI ATTILA MOZAIK Oktatási Stúdió Szeged,

Részletesebben

T E Á O R változás lista

T E Á O R változás lista 1. oldal 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Ez az ágazat két alapvető tevékenységet különböztet meg: a növényi eredetű és az állati eredetű termékek előállítását.

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD KEOP-6.1.0./A

FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD KEOP-6.1.0./A FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD KEOP-6.1.0./A Szerkesztette: Benkőné Di Giovanni Rita Szerzők: Bartha Cecília Dr.Böddiné Dr.Schróth Ágnes Dobóné Tarai Éva Dr. Victor András Lektorálta: Dr. Albert Judit A segédanyag

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben