Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: december 9-én, 9.15 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága rendkívüli üléséről Jelen vannak: 1. Tokajiné Demecs Katalin, a bizottság elnöke 2. Sebestyén Ferenc, a bizottság alelnöke 3. Sebestyén László, bizottsági tag 4. Soós Antal, bizottsági tag 5. Szórád Róbert, bizottsági tag 6. Domján Sándor, bizottsági tag 7. Krokavecz László, bizottsági tag valamint: - Borbás Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke - Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző - Nagy Tünde könyvvizsgáló, East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt - Hajdúné Gácsi Mária irodavezető, Pénzügyi és Beruházási Iroda - Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda - Dr. Györgyi Lajos irodavezető, Művelődési és Népjóléti Iroda - Dr. Denke Gergely vagyonjogi referens, Pénzügyi és Beruházási Iroda - Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Bejelentéssel távol: 1. Horgosi Zsolt, bizottsági tag 2. Szűcs Lajos, bizottsági tag Tokajiné Demecs Katalin tisztelettel köszönti a bizottság megjelent tagjait, Borbás Zsolt alelnök urat, Dr. Molnár Zoltán aljegyző urat, Nagy Tünde könyvvizsgáló asszonyt és a hivatal munkatársait. Horgosi Zsolt és Szűcs Lajos bejelentéssel van távol. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. A bizottsági meghívót kapták meg először, majd tegnap elektronikus úton az előterjesztéseket. Kéri, hogy aki a meghívóban jelzett napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: 1. Előterjesztés a gazdálkodási folyamatok centralizációjával összefüggő feladatokról, az alapító okiratok és az együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke 2. Előterjesztés a megyei önkormányzat konszolidációjához kapcsolódó egyes feladatokról Előadó: Borbás Zsolt, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Egyebek

2 1. napirendi pont: Előterjesztés a gazdálkodási folyamatok centralizációjával összefüggő feladatokról, az alapító okiratok és az együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Tokajiné Demecs Katalin jelzi, hogy az előterjesztés nyomtatott formában is rendelkezésre áll. Megkérdezi alelnök urat, van-e szóbeli kiegészítése? Szóbeli kiegészítés nincs. Tokajiné Demecs Katalin megkérdezi, hogy a hivatal részéről van-e szóbeli kiegészítés? Hajdúné Gácsi Mária tájékoztatja a bizottságot, hogy december 7-én jelent meg a megyék konszolidációjáról szóló törvényhez a kormányrendelet, amely sok tekintetben hatással van arra, hogy a 108-as közgyűlési határozatot milyen formában hajtják végre. Ennek azért nem teljes körű most a végrehajtása, mert néhány része átcsúszik a jövő évre és más szervezetet fog érinteni. Például ezért nincs benne konkrét létszámcsökkentés, mert ilyen döntést ez a közgyűlés már nem tud meghozni az intézmények vonatkozásában. Tokajiné Demecs Katalin megkérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés? A bizottság tagjai részéről nincs kérdés. Tokajiné Demecs Katalin elmondja, az előterjesztésben szerepel, hogy minden intézménynél 1-4 fős gazdasági csoport fog működni, a hivatal részéről pedig egy 21 fős kincstári részleg fogja irányítani, koordinálni az intézmények gazdálkodási folyamatait. Megkérdezi, ennek tudják-e már a részleteit? Nagyságrendben ez milyen változást jelent? Hajdúné Gácsi Mária válasza: a kincstári forma létrehozása a 8-9 jelenlegi gazdasági központot érinti, mivel a többi intézményben jelenleg is 2-3 fő végzi az analitikus feladatokat, amely most az önállóan működő és gazdálkodó intézmények helyett az önállóan működővé váló intézményeknél is lesz. Arról még nincs ismeretük, hogy a kincstári csoport milyen formátumú lesz a kormányrendelet szerinti megyei intézményfenntartó központban. Ebben a kormányrendeletben szerepel, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter fogja meghatározni normatív utasításban a megyei inézményfenntartó központok szervezeti és működési szabályzatát, amelynek célja ugyanígy a koncentrált gazdálkodás. Az együttműködési megállapodás-forma ugyanaz, ami jelenleg is van az intézmények között. Dr. Molnár Zoltán kiegészítésként elmondja, hogy a megállapodás I.3. pontja a munkajogi részt szabályozza. Létszámcsökkentési döntéshez már nincs joga a megyei közgyűlésnek. Ez a december 31- ei állapot lesz az alapító okiratok szerint. A 21 fő közalkalmazott marad. A 8 intézmény és a hivatal között születik meg a munkáltatói megállapodás a közalkalmazottak kirendelésére vonatkozóan. Ha január 1-jével feláll a megyei intézményfenntartó központ, ők fognak dönteni, a január 1-jei hatálybalépés miatt jelenleg nincs kivel megállapodni. Tokajiné Demecs Katalin elmondja, hogy március 31-ével újabb változás várható, mivel akkor kell a jelenlegi évet gazdálkodási szempontból lezárni. Ehhez a létszámhoz viszonyítva március 31. után milyen változás várható? Hajdúné Gácsi Mária válasza: nem lehet tudni. Tokajiné Demecs Katalin megkérdezi, van-e vélemény, észrevétel? 2

3 További hozzászólás nincs. Tokajiné Demecs Katalin ügyrendi javaslatot tesz: egy szavazással döntsön a bizottság az intézmények alapító okiratainak módosításáról. Kéri, hogy aki egyetért az ügyrendi javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetért azzal, hogy egy szavazással döntsenek az alapító okiratok módosításáról. Tokajiné Demecs Katalin szavazásra teszi fel az előterjesztést és az intézmények alapító okiratainak módosítását. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 113/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a gazdálkodási folyamatok centralizációjával összefüggő feladatokról, az alapító okiratok jóváhagyásáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. Tokajiné Demecs Katalin szavazásra teszi fel a gazdasági centralizáció együttműködési megállapodását. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 114/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a gazdasági centralizáció együttműködési megállapodásának jóváhagyásáról: 2. napirendi pont: Előterjesztés a megyei önkormányzat konszolidációjához kapcsolódó egyes feladatokról Tokajiné Demecs Katalin megkérdezi alelnök urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése? Szóbeli kiegészítés nincs. Tokajiné Demecs Katalin megkérdezi, hogy a hivatal részéről van-e szóbeli kiegészítés? Hajdúné Gácsi Mária kiegészítést elmondja, hogy a konszolidációs törvény sokkal több feladatot tartalmaz, mint amelyek a mostani előterjesztésben szerepelnek. Itt most azokat próbálták előrehozni, amelyek sürgős döntést igényelnek és a mindennapi működésre hatással vannak: - a kötvény hitelállomány rendezése, - milyen vagyoni elemeket kérjen a megyei önkormányzat a kormányrendeletben megengedettek szerint, - a bevételek helyreállítása érdekében értékesítés, mivel a társasági részesedésekről is rendelkezik a törvény. 3

4 A leglényegesebb feladat a hitelek átalakítása, mivel a folyószámlahitel és a munkabérhitel likvidhitel kategória. Ezt az Állami Adósságkezelő Központ így nem tudja átvállalni, mert a likvidhiteleket gyakorlatilag december 31-én vissza kellene fizetni. Semmilyen esély nincs arra, hogy 1,3 milliárd forintot december 31-éig vissza tudnának fizetni. Ezért célszerű működési hitellé átalakítani. December 6-án megkapták az OTP-től az átalakító hitelszerződés-tervezeteket, amelyeket a mai napon a közgyűlés döntésétől függően alá lehet írni és a pénzforgalmi folyamatok tovább tudnak folyni, mint működési hitel kategória. Ezt már át tudja vállalni a konszolidációs folyamatban az állam. A kötvénnyel kapcsolatban két lehetőség volt: átalakítani kölcsönügyletté, vagy megmarad értékpapír formában. Ehhez az kellett, hogy a kötvény lejegyzője, a Raiffeisen Bank nyilatkozzon arról, melyik formát kéri. A Raiffeisen Bank írásban nyilatkozott arról, hogy a kötvényt nem kéri kölcsönügyletté átminősíteni, így ebben az esetben nem kell lebonyolítani közbeszerzési eljárást. A határozati javaslatban foglaltak végrehajthatók a pénzintézettel történt egyeztetés alapján. Tokajiné Demecs Katalin megkérdezi a bizottság tagjait, van-e kérdés? Sebestyén Ferenc megkérdezi, hogy a folyószámlahitel és a munkabérhitel átalakítása jár-e plusz költséggel? Hajdúné Gácsi Mária válasza: nem jár plusz költséggel. A folyószámlahitel és a munkabérhitel likvidhitel, és ezeket működési hitellé alakítják. A feltételek ugyanazok, csak a hitelszerződéseket ki kell egészíteni egy külön szerződéssel, amelyben már hivatkozás van a konszolidációs törvényre. Minden adata és feltétele változatlan, csak a konszolidációs törvény előírása alapján történik meg a likvidhitel működési hitellé történő átalakítása. Dr. Molnár Zoltán hozzáteszi, hogy a konszolidációs törvény december 21-ei legkésőbbi határidővel írja elő az átalakítást. Hajdúné Gácsi Mária elmondja, ez azért sürgős, hogy munkabért tudjanak fizetni. Tokajiné Demecs Katalin az intézményi dolgozók részéről kapott olyan jelzést, hogy még nem kapták meg a munkabérüket. Megkérdezi, ez ennek a folyamatnak a következménye? Mire lehet számítani? Hajdúné Gácsi Mária szerint ez egy sajnálatos egybeesés. December 6-ára volt lehívásra kérve a munkabérhitel a régi bankszámlaszerződés szerint azért, hogy eleget tudjanak tenni december 7-éig a munkabérek kifizetésének. December 1-jén elküldték a lehívó levelet. Az OTP ügyfélreferense december 6-án délelőtt kapta meg az új hitelszerződés-formát, amit már a pénzintézet vezetése aláírt. Azon a napon a megyei önkormányzatnak alá kellett volna írnia ahhoz, hogy a munkabérhitel folyósításra kerüljön. Az új hitelszerződés aláírásához azonban a megyei közgyűlés felhatalmazása kell, mert ez már nem a régi típusú munkabérhitel, hanem működési jellegű munkabérhitel. November 30-án küldték el az ÖNHIKI kérelmet, 230 millió Ft összegre vonatkozóan. December 5-én és 6-án volt az ÖNHIKI kérelmek bírálata. A megyei önkormányzat sajnos csak 11 millió Ft-ot kapott, amely december 7-én reggel érkezett meg a bankszámlára. Ekkor jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium felé, hogy 2 napig komoly likviditási gondjaik vannak, mert a hitelkeret csak pénteken tud megnyílni amennyiben a közgyűlés jóváhagyja a hitelátminősítést és az ÖNHIKI nem elég a bérfizetésre. Ugyanekkor értesítette az intézményeket is a kialakult helyzetről és kérte a türelmüket és a megértésüket. Tudja, hogy ezt nagyon nehéz megérteni. Rendkívüli közgyűlést is csak a mai napra lehetett volna összehívni, mert a szükséges előterjesztések is csak tegnap délutánra készülhettek el. Minden elő van készítve aláírásra, az OTP illetékes ügyintézője áthozza az eredeti szerződéseket, és amikor a közgyűlés jóváhagyja a hitelátminősítést, elnök úr jogi ellenjegyzéssel aláírja, majd azonnal folyósítják a munkabérhitelt, a megyei önkormányzat pedig indítja a munkabéreket csoportos átutalási formában, 220 millió Ft összegben. 4

5 A bérek utalása kétféleképpen történik: van egy OTP-én belüli csoport, ami kb. a dolgozók 2/3-át érinti, és van egy OTP-én kívüli csoport, vagyis más bankoknál vezetett bankszámlával rendelkeznek a dolgozók. Ők sajnos nem fogják a mai napon megkapni a bérüket, csak hétfőn, de az OTP-énél vezetett bankszámlákra a hitelfolyósítást követő félórán belül megérkeznek a bérek. Szórád Róbert szerint a munkavállalók érdekei nem sérülnek, mert a hónap 10. napja a hivatalos fizetésnap, így ebbe a határidőbe beleférnek. Hajdúné Gácsi Mária elmondja, a Munka Törvénykönyve szerinti törvényes határidőbe beleférnek. A megyei önkormányzat költségvetési rendeletében van egy olyan kedvezmény, hogy a hónap 7. napjáig a dolgozók megkapják a munkabérüket, ez ebben az évben most először nem történik meg. Tokajiné Demecs Katalin idézi az előterjesztésből, hogy a megyei önkormányzat épülete úgy van megjelenítve, hogy a VÁB határozata alapján arányos terület igénylése a feladat ellátásához. Megkérdezi, mit jelent az, hogy arányos? Dr. Molnár Zoltán válasza: 1990-ben, amikor felálltak az önkormányzatok, az önkormányzati törvény zárórendelkezései között szerepeltek azok a szabályok, amelyek az önkormányzatok vagyonhoz juttatását tisztázták. Mivel műemlék jellegű épületről volt szó, a Vagyonátadó Bizottság határozata alapján adták át akkori megállapodás szerint az épületben elhelyezett 5 állami szerv és a megyei önkormányzat részére. Az arányos terület nagyságrendileg 75%-25%-os megyei önkormányzati, illetve állami tulajdont jelentett. A közös használatú területek lépcsőház, folyosók a megyei önkormányzat tulajdonába lettek bejegyezve. Az egyéb területekre díszterem, gépkocsik beállóhelyei a VÁB határozat szerint megosztás született. A határozati javaslat felhatalmazásról szól arra vonatkozóan, hogy az elnök úr tárgyalni tudjon az arányokról. A két ünnep között újabb megyei közgyűlésre kerülne sor, ahol a megállapodást jóváhagynák, és a közgyűlés hozná meg a döntést. Tokajiné Demecs Katalin megkérdezi, van-e vélemény, észrevétel? Sebestyén Ferenc a frakció részéről kéri, ezt az előterjesztést minél hamarabb tárgyalják meg, hogy az elnök úr minél előbb tudjon intézkedni és a mai nap folyamán utalásra kerüljön a dolgozók részére a munkabér. Dr. Molnár Zoltán tájékoztatja a bizottságot, hogy ezt az előterjesztést fogja a közgyűlés elsőként tárgyalni. Hajdúné Gácsi Mária hozzáteszi, a napirend megtárgyalása után elnök úrral együtt alá fogják írni a szerződés. Tokajiné Demecs Katalin a munkabérfizetéssel összefüggésben elmondja, hogy a törvényes határidőn belül voltak. A hozzá eljuttatott kérdések miatt azonban úgy érzi, hogy volt egyfajta bizonytalanság és tájékozatlanság a dolgozók részéről. A szóbeli kiegészítésben elhangzott, hogy erről az intézményvezetők tájékoztatást kaptak, és a hivatal részéről megtörtént a szükséges tájékoztatás. Véleménye szerint annak nem lesz érzékelhető következménye, hogy ha a mai napon, illetve hétfőn kapják meg a munkabért. Sajnos ez ennek az átmeneti időszaknak az egyik következménye is. Reméli, hogy ennél nagyobb problémák nem lesznek. Tokajiné Demecs Katalin megkérdezi, van-e további vélemény? További hozzászólás nincs. 5

6 Tokajiné Demecs Katalin szavazásra teszi fel az előterjesztést és a határozati javaslatokat. 115/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a kötvény átalakításáról és a kötvényből eredő adósság állam által történő átvállalásával kapcsolatos intézkedésekről: 116/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a fejlesztési célú hitelből eredő adósság átvállalásáról: 117/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a folyószámlahitel és a megelőlegezési hitel átalakításáról, valamint az ebből eredő adósság átvállalásáról: 118/2011.(XII.09.) PGB számú határozat az átadás-átvétel alól kivételt képező vagyonelemek köréről: 119/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a Remondis Zrt részvényének értékesítéséről: 120/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonásról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet módosításáról: A bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 6

7

8 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság december 9-ei rendkívüli ülésén hozott határozatai ( határozat száma, címe ) 113/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a gazdálkodási folyamatok centralizációjával összefüggő feladatokról, az alapító okiratok jóváhagyásáról 114/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a gazdasági centralizáció együttműködési megállapodásának jóváhagyásáról 115/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a kötvény átalakításáról és a kötvényből eredő adósság állam által történő átvállalásával kapcsolatos intézkedésekről 116/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a fejlesztési célú hitelből eredő adósság átvállalásáról 117/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a folyószámlahitel és a megelőlegezési hitel átalakításáról, valamint az ebből eredő adósság átvállalásáról 118/2011.(XII.09.) PGB számú határozat az átadás-átvétel alól kivételt képező vagyonelemek köréről 119/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a Remondis Zrt részvényének értékesítéséről 120/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonásról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet módosításáról

9 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság december 9-ei rendkívüli ülésén hozott határozatai ( határozat száma, címe, tartalma ) 113/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a gazdálkodási folyamatok centralizációjával összefüggő feladatokról, az alapító okiratok jóváhagyásáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslatok közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 114/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a gazdasági centralizáció együttműködési megállapodásának jóváhagyásáról: 115/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a kötvény átalakításáról és a kötvényből eredő adósság állam által történő átvállalásával kapcsolatos intézkedésekről: 116/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a fejlesztési célú hitelből eredő adósság átvállalásáról: 117/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a folyószámlahitel és a megelőlegezési hitel átalakításáról, valamint az ebből eredő adósság átvállalásáról: 118/2011.(XII.09.) PGB számú határozat az átadás-átvétel alól kivételt képező vagyonelemek köréről: 119/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a Remondis Zrt részvényének értékesítéséről: 120/2011.(XII.09.) PGB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat vagyonásról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször módosított 15/1995.(XII.30.) KR számú rendelet módosításáról: A bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 9

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. április 7-én 19,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Szászik Károly

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!

JEGYZŐKÖNYV A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK! Szám: 235-16/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 23- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben