HMJ-n szereplő jogszabályok listája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HMJ-n szereplő jogszabályok listája"

Átírás

1 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről évi XL. törvény a földgázellátásról évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi CVI. törvény az állami vagyonról évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról évi LXXX. törvény a menedékjogról évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról évi CXXX. törvény a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól évi LXIX. törvény az európai szövetkezetről évi LX. törvény a házipénztár adóról évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról évi LV. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról évi XLIX. törvény a lobbitevékenységről évi X. törvény a szövetkezetekről évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi CLXIV. törvény a kereskedelemről évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól évi CXXI. törvény a luxusadóról évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CII. törvény a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról évi CXXXIII. törvény a társasházakról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról évi CX. törvény a regisztrációs adóról évi C. törvény az elektronikus hírközlésről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról évi LXXXVII. törvény a fogyasztói árkiegészítésről évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről évi XLIX. törvény az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról évi XLII. törvény a földgázellátásról évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról évi XV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról évi XI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról évi CXX. törvény a tőkepiacról évi CXVI. törvény a Nemzeti Földalapról évi CX. törvény a villamos energiáról évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról

2 2001. évi XL. törvény a hírközlésről évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról évi CXVII. törvény az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről évi C. törvény a számvitelről évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról évi LXXVI. törvény a szerzői jogról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól évi XXXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról évi XCIII. törvény az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról évi XXXIV. törvény a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről évi XXIII. törvény a fiatalkorú munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó szabályok kiterjesztéséről a fiatalkorúak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keretében történő foglalkoztatására évi XI. törvény az ügyvédekről évi IV. törvény a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról évi CLVII. törvény a társasházról évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról évi CXXXIX. törvény a menedékjogról évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXVII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról évi CXVI. törvény az atomenergiáról évi CXIV. törvény az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletről évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról évi XLVIII. törvény a közraktározásról évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi CI. törvény a vámtarifáról évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről évi XCV. törvény a devizáról évi XC. törvény az élelmiszerekről évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi XL. törvény a közbeszerzésekről évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról évi LXXI. törvény a választottbíráskodásról

3 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról évi LV. törvény a termőföldről évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról évi XXXIX. törvény az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről évi XXIV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi LXXXVI. törvény a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról évi LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásról évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról évi LV. törvény a magyar állampolgárságról évi X. törvény a termékfelelősségről évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról évi LXXII. törvény a távközlésről évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XC. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról évi LXXXVI. törvény a társasági adóról évi LXXIX. törvény a földadóról évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról évi LXIX. törvény a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről évi LXIII. törvény a befektetési alapokról évi LX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről évi XVIII. törvény a számvitelről évi XVI. törvény a koncesszióról évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi C. törvény a helyi adókról évi XCIII. törvény az illetékekről évi XCI. törvény az adózás rendjéről évi LXXXVI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról évi LXXIV. törvény a kiskereskedelmi, a vendéglátóipari és fogyasztási szolgáltató tevékenységet végző állami vállalatok vagyonának privatizálásáról (értékesítéséről, hasznosításáról) évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi VI. törvény egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről évi V. törvény az egyéni vállalkozásról évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról évi VII. törvény a sztrájkról évi XXIV. törvény a külföldiek magyarországi befektetéseiről évi XI. törvény a központi műszaki fejlesztési alapról évi VI. törvény a gazdasági társaságokról évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi II. törvény az emberi környezet védelméről évi IX. törvény a védjegyről évi III. törvény a szerzői jogról évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA évi 23. törvényerejű rendelet a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétről évi 18. törvényerejű rendelet a letéti jegyről évi 23. törvényerejű rendelet a kincstárjegyről évi 19. törvényerejű rendelet a versenytárgyalásról évi 23. törvényerejű rendelet a gazdálkodó szervezeteknek meghatározott gazdasági tevékenységre történő utasításáról évi 28. törvényerejű rendelet a kötvényről évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról évi 8. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének a külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról évi 1. törvényerejű rendelet a devizagazdálkodásról 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról

4 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 327/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 210/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 17/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XXIV. törvény végrehajtásáról 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről 287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a letéti jegyről 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kincstárjegyről 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötvényről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 224/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 221/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény végrehajtásáról 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 88/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a devizáról szóló évi XCV. törvény végrehajtásáról 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 197/2000. (XI. 27.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 215/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 53/1997. (III. 26.) Korm. rendelet a kizárólagos forgalmazási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 197/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról 15/1996. (I. 31.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a devizáról szóló évi XCV. törvény végrehajtásáról 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 33/1995. (III. 31.) Korm. rendelet a vállalkozó devizaszámlájáról 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet a gázszolgáltatásról szóló évi XLI. törvény végrehajtásáról 163/1994. (XII. 7.) Korm. rendelet a külföldiek forintszámláiról 97/1994. (VI. 22.) Korm. rendelet a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 74/1994. (V. 10.) Korm. rendelet a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XXIV. törvény végrehajtásáról 69/1994. (V. 4.) Korm. rendelet a dömpingellenes és az értékkiegyenlítő vámokra vonatkozó szabályokról 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 48/1994. (IV. 1.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások vagyonának megvásárlását elősegítő támogatásról 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról 4/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről 3/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó-visszatérítéséről 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet az alapítványok gazdálkodási rendjéről 46/1992. (III. 13.) Korm. rendelet a könyvvizsgálat rendjéről 183/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet az értékpapírforgalmazók éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 182/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési kötelezettségének sajátosságairól 181/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet a pénzintézetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről 47/1991. (III. 27.) Korm. rendelet a külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban a devizahatósággal szemben fennálló egyes kötelezettségekről 24/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet az állami vállalatok felügyelő bizottságáról 47/1968. (XII. 18.) Korm. rendelet a termékek minőségének tanúsításáról 52/1990. (III. 21.) MT rendelet a külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos fizetések lebonyolításának rendjéről 46/1990. (III. 13.) MT rendelet egyes kulturális tevékenységek folytatásáról 94/1988. (XII. 22.) MT rendelet a vagyonjegyről 55/1987. (X. 30.) MT rendelet az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról 56/1986. (XII. 10.) MT rendelet az állami biztosításfelügyeletről

5 26/1985. (V. 11.) MT rendelet a mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos eljárásról 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről 56/1981. (XI. 18.) MT rendelet a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről 35/1978. (VII. 6.) MT rendelet a tartós fogyasztási cikkek alkatrész ellátásáról és javítószolgálatáról 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról 9/1994. (IV. 30.) BM rendelet a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. törvény, valamint a 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet végrehajtásáról 2/1981. (I. 23.) BkM rendelet a minőségvédelem egyes kérdéseiről 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről 12/1968. (XI. 12.) BkM rendelet a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézetről 25/2007. (II. 28.) GKM rendelet a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről 11/1991. (IX. 4.) IM rendelet a cégekre vonatkozó közlemények közzétételéről és költségtérítéséről 2/1965. (I. 24.) IM rendelet a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről 1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről 9/1995. (III. 17.) IKM-PM együttes rendelet általános vámpótlék bevezetéséről 2/1992. (I. 13.) IKM rendelet az utazásszervezői és közvetítői tevékenységről 1/1991. (IV. 9.) KüM rendelet a konzuli díjakról 6/1990. (IV. 5.) KeM rendelet az üzletek működéséről 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról 3/1989. (II. 26.) KeM rendelet a külföldiek kereskedelmi képviseleteiről, valamint információs és szerviz irodáiról 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 7/1991. (X. 17.) MüM rendelet a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről 4/1991. (IV. 13.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő egyes támogatásokról 6/1991. (VIII. 12.) NGKM rendelet egyes kivitelre kerülő termékek minőségellenőrzéséről 36/2007. (XII. 29.) PM rendelet a belföldön nem letelepedett adóalany általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 6/2004. (II. 13.) PM rendelet a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről 3/1996. (I. 18.) PM rendelet a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról 6/1993. (II. 9.) PM rendelet az adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról 6/1992. (III. 18.) PM rendelet az január 1-jei rendező mérleg és rendező eredménykimutatás készítéséről 5/1992. (III. 18.) PM rendelet az január 1-jei rendező egyszerűsített mérleg készítéséről 25/1991. (X. 16.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 14/1987. (IV. 13.) PM rendelet az állami biztosításfelügyelet egyes kérdéseiről 39/1976. (XI. 10.) PM-KkM együttes rendelet a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről 12/1990. (V. 23.) AB határozat a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló minisztertanácsi rendelet alkotmányellenességéről 99/1993. (XII. 24.) OGY határozat az évi Vagyonpolitikai Irányelvekről 36/1989. (XII. 9.) OGY határozat a lakossági forint- és devizaszámlák szabad forgalmának minisztertanácsi korlátozása tilalmáról 1075/1995. (VIII. 4.) Korm. határozat a földgáz árszabályozásáról és január 1-jéig terjedő árkiigazításáról 1074/1995. (VIII. 4.) Korm. határozat a villamos energia árszabályozásáról és január 1-jéig terjedő árkiigazításáról 1065/1995. (VII. 6.) Korm. határozat a gázszolgáltatók privatizációs pályázatának alapvető feltételeiről 1022/1995. (III. 13.) Korm. határozat árfolyampolitikai intézkedésekről és a vámpótlék bevezetéséről 1162/1989. (XII. 27.) MT határozat a külföldi részvétellel működő KULTÚRBANK Rt. alapításának jóváhagyásáról 9/2001. (MK 147.) MNB rendelkezés a pénz- és elszámolásforgalom, valamint a pénzfeldolgozás szabályairól 6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés a pénzforgalomról 15/1995. (PK. 18.) MNB rendelkezés a külföldi pénznemben és külföldiekkel forintban végzett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységről 4/1992. (PK. 10.) MNB rendelkezés a külföldi pénznemben és külföldiekkel forintban végzett pénzintézeti tevékenységről 3/1992. (MK 34.) MNB rendelkezés a pénzforgalomról APEH tájékoztató A külföldit megillető osztalék kiegészítő adójáról 1996/166. Adózási kérdés a magyar állam részvételével létesült szervezet és az off-shore feltételek 1996/164. Adózási kérdés a Ta. tv. 4. (3) bekezdés e) pontjában meghatározott a külföldi személy által számlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adóalap-korrekció alkalmazásáról 1996/23. Adózási kérdés külföldi szervezet tekintetében a befektetési jog hozama (árfolyamnyeresége, kamata) adókötelezettséget nem keletkeztet 1995/312. Adózási kérdés külföldi részvételű gazdasági társaság adókedvezményre való jogosultsága megszerzésének törvényi feltételeiről

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations www.1x1forditoiroda.hu

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations www.1x1forditoiroda.hu Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015

A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015 KSHazonosító A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015 Az adatátvétel megnevezése Az adminisztratív adatgyűjtést elrendelő magyar jogszabály száma

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva!

Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva! Hasznos adatok, információk 1. Különbözı törvényeket érintı 2006. évi változások 1.1. Adótörvény változások 2006 év folyamán 1.2. Adó- és járulékváltozások 2006 januártól 1.3. Tárasági adó változásai 2006.

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

2000. évi CXIII. törvény. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról ELSŐ RÉSZ. I.

2000. évi CXIII. törvény. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról ELSŐ RÉSZ. I. - 1-2000. évi CXIII. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet 1. 2. 3. (1) (2) 4. 5. (1) (2) 6. 7. 8. 9. 10. (1)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) 2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése

Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése céljából az Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum Szolgáltatási szerződés Ingatlan rendezéssel ügyek (visszakötés, mérő áthelyezés, szüneteltetés, végleges

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 A 2013.5.19. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 2013. évi törvény egyes törvények a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása 1. Hatályát

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező működési feltételeinek elősegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való

Részletesebben

23/2015. (IV. 28.) EMMI

23/2015. (IV. 28.) EMMI 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1995. évi CXVII. törvény 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 2015.1.1. és 2015.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben