Hegedűs Ernő főhadnagy: LÉGIDESZANT A LÉGIERŐ GYALOGSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegedűs Ernő főhadnagy: LÉGIDESZANT A LÉGIERŐ GYALOGSÁGA"

Átírás

1 Hegedűs Ernő főhadnagy: LÉGIDESZANT A LÉGIERŐ GYALOGSÁGA (A LÉGIDESZANT ÉS A GYORSREAGÁLÁSÚ ERŐK ALKALMAZÁSÁNAK HARCÁSZATI ELVEI) (ZMNE Hallgatói Közlemények VII.évf.3.sz.p ) Ennek az írásnak a kitűzött célja az ejtőernyős légideszant, a légi mozgékony, és a légi szállítású alakulatok fogalmának tisztázása, az alakulatok rövid bemutatása, a légideszant helyének és szerepének meghatározása a korszerű harcban. Utóbbi meghatározás főként azért bizonyul nehéz feladatnak napjainkban, mert a légideszant alakulatok harcának körülményeit alapvetően meghatározó légierő szerepe és lehetőségei az 1991-es Öböl-háború tapasztalatai alapján jelentősen megváltoztak. [7] Az Öböl-háborús tapasztalatok alapján fokozottan vizsgálat tárgyát képezi a légierő közvetlen csapattámogató, illetve páncélozott célok elleni képessége, mivel úgy tűnik, hogy ez az a terület, ami egyrészt hozzájárult a légierő alkalmazási területének és szerepének jelentős bővüléséhez, másrészt egyes német szakemberek szerint lehetővé tette a kilencvenes évek folyamán a légideszant alakulatok harcászatának átértékelését. A légideszant csapatok alkalmazásáról elmondható, hogy akárcsak a légierő rendkívüli mértékben függ a technológiai színvonaltól, emellett rendkívül pénzigényes, mivel az alkalmazott fegyverzet és felszerelés speciális. A cikk kísérletet tesz ezeknek a technikai eszközöknek a rövid bemutatására, és annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy mikortól beszélhetünk azoknak az eszközöknek a rendelkezésre állásáról, amelyek lehetővé teszik a légideszant alakulatok megfelelő színvonalú szállítását, a légideszant csapatok korszerű, gépesített harcának megvívását, és az alakulatok támogatását és biztosítását földön és levegőben. A cikk kísérletet tesz a légideszant tevékenységgel kapcsolatos tendenciák vizsgálatára is. Jelentős változást sejtet a légideszant alakulatok alkalmazásának tekintetében a 2002-es orosz haderőreform tervezet [8] is. Az orosz hadsereg ez idáig is mintegy fős, igen jól felszerelt légideszant erőt tartott fenn. A haderőreform keretében az ország távoli helyőrségeinek felszámolását, a szárazföldi erők drasztikus csökkentését, és a centrális területekre csoportosítását tervezik. Mindezt a főre duzzasztott légideszant erők váltanák ki, amelyek gyorsan a válságövezetbe szállíthatóak. A dolgozat kísérletet tesz az ilyen jellegű új típusú légideszant alkalmazások vizsgálatára is. A LÉGIDESZANT ALAKULATOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE Légideszantnak tekinthető minden olyan alakulat, amelyet légi szállítással juttatnak el a harcterületre. A légideszant alakulatok felosztása, fogalmának tisztázása a célterületre juttatás módja szerint a következő: Az ejtőernyős légideszant: egyaránt dobható szállító repülőgépről és helikopterről is, alkalmas kis létszámú, speciális csoportok, és nagytömegű nehéztechnika (harckocsi), illetve nagy létszámú deszant célba juttatására is, azonban ekkor nagy a szétszóródás földet éréskor. A szállító repülőgépek, de főként a helikopterek és az ejtőernyők terhelhetősége korlátozott. Ezért az ilyen típusú légideszant alakulat összes technikai felszerelését úgy kell kifejleszteni, hogy a kis tömeg és az ejtőernyős célba juttathatóság a műszaki szempontok között elsődleges legyen, elősegítendő a légi szállítást és a dobást. Az ilyen alakulat felszerelése, fegyverzete, és ebből fakadóan harceljárása is speciális. A terepre leszálló (légi mozgékony) légideszant: általában helikopterekkel szállított nem ejtőernyős légideszant, amely a célnak megfelelő bármely nyílt terepszakaszra (mező, bokros terület, erdős terepszakasz) képes eljuttatni a deszantot, ahol az vagy kirakással, vagy kötélen ereszkedéssel érhet földet. A helikopterek jellegéből fakadóan a célterület megközelítése kedvezően kis magasságon történhet, azonban hátrány a helikopterek kis hatótávolsága, illetve csekély hasznos terhelése. így az ilyen típusú légideszant alakulat összes technikai felszerelését szintén úgy kell kifejleszteni, hogy a kis tömeg a műszaki szempontok között elsődleges legyen, elősegítendő a légi szállítást. Az ilyen alakulat felszerelése, fegyverzete, és ebből fakadóan harceljárása szintén speciális, hasonlóan az ejtőernyős alakulatokhoz. Ugyanakkor az ilyen alakulatok állományát célszerű kiképezni az ejtőernyős alkalmazásra is, növelve ezzel rugalmasságukat.

2 A repülőtérre leszálló (légi szállítású) légideszant amely a repülőtér birtokbavételét követően közepes vagy nehéz szállítógépekkel érkezik a célterületre. Nagy fel és leszálló úthosszú, nagy szállító kapacitású repülőgépek is alkalmazhatóak, amelyek nagy tömegű, nagy térfogatú deszant szállítására képesek, ( tonna) igen nagy távolságra ( km). Így lehetővé válik bármely hagyományos szárazföldi alakulat légi szállítása. Hátránya, hogy kötődik a repülőtéri infrastruktúrához, és hogy szükséges a repülőtér előzetes birtokbavétele és megtartása. A légi szállítású alakulatok lehetnek szokványos, hagyományos felszereléssel ellátott szárazföldi csapatok is, azonban megjegyzendő, hogy a kimondottan légi szállításra tervezett fegyverzet tömeg és térfogategységre vetített harcászati képességei jóval nagyobbak, szállítása gazdaságosabb, harcászati szempontból hatékonyabb. LÉGIDESZANT ALAKULATOK KIALAKULÁSA, TÖRTÉNETE Az ejtőernyő megjelenését és fejlődését követően Billy Mitchell amerikai tábornok már 1918-ban javasolta az ejtőernyős alakulatok felállítását, illetve a Metz térségében zajló hadműveletek folyamán kidolgozta és megszervezte egy hadosztály szintű légi szállítású deszant bevetését [4] a német vonalak mögött, amire azonban végül nem került sor. Mitchell a légideszant alakulatok felállításával kapcsolatos elképzeléseit összekötötte az önálló légierő létrehozásának gondolatával.1 A harmincas évek folyamán megjelentek, és fejlődésnek indultak a légideszant alakulatok a világ fejlettebb hadseregeiben. Habár a második világháború nagyobb légideszant akciói jelentős, esetenként 30-50%-os veszteségekkel jártak, mégis összevethetővé vált, hogy egy adott cél elérése légideszant alakulatokkal jelentősen kisebb erőket és abszolút veszteséget jelent, mint a hagyományos szárazföldi erők alkalmazása. A világháború nagy légideszant akciói Kréta elfoglalása, és a normandiai partraszállás folyamán bebizonyosodott, hogy ezekhez az akciókhoz teljes légifölény kivívása, illetve a légierő közvetlen csapattámogató tevékenysége szükséges. Bebizonyosodott, hogy döntő fontosságú a légideszant művelet légi úton szervezett folyamatos logisztikai támogatása. Speciális, a szárazföldi erőkétől gyökeresen eltérő fegyverzet és felszerelés jelent meg, könnyű HSN lövegek, speciális kézifegyverek, az ejtőernyős ugrás körülményeihez igazodó gyakorló öltözet, ejtőernyős sisak és bakancs, ejtőernyős tőr, stb. A speciális fegyverzet módosított harceljárást és kiképzést igényelt. A kiképzés szorosan kötődött a légierő tevékenységéhez, mind a légi szállítást és ejtőernyős ugrást, mind a harctevékenység közbeni közvetlen légi támogatást és az utánpótlást tekintve. A légideszant alakulatok alárendeltségét tekintve talán az egyik leglogikusabb megoldás a német hadseregé a harmincas évektől a második világháborúig: az ejtőernyős légideszant erők a légierő közvetlen alárendeltségébe tartoztak, a vitorlázógépes légi szállítású alakulatok pedig a szárazföldi erők alá rendelték. Kiemelt fontosságúvá vált a harcát vívó deszant és a csapattámogató repülők közti szoros és szakszerű együttműködés. Kialakultak tehát a légideszant alkalmazási szabályai és harceljárásai, amelyek szorosan kötődtek a légierő harcához, és képességeihez. Az egyik probléma a kezdeti időszakban éppen a légierő szállítási képességének hiányából fakadt. A harmincas évek folyamán kifejlesztett közepes szállító repülőgépek kapacitása elégtelennek bizonyult az élőerő és a fegyverzettechnikai eszközök szállításakor egyaránt. Kényszermegoldásként szállító vitorlázó gépek építésébe kezdtek, amelyek enyhítettek ugyan a szállítókapacitás problémáján, azonban rendkívül lassúnak, lomhának és sebezhetőnek bizonyultak a levegőben. A második világháború folyamán bebizonyosodott tehát, hogy a légideszantok alkalmazásakor nem megkerülhető a nagyteljesítményű szállító repülőgépek kifejlesztése. Ez a probléma a nagy kapacitású, nagy hatótávolságú szállítógépek hiánya egészen a 70-es évekig megmaradt a légideszant alkalmazásával kapcsolatban. A következő jelentős előrelépést a légideszantok, pontosabban a légi mozgékony alakulatok 1 A tábornok a légierő alkalmazásának jelentős szakértője volt. Mitchell a harmincas évek végén egy általa szervezett hadgyakorlat tapasztalatai alapján megjósolta a haditengerészeti légierő totális térnyerését, és a klasszikus csatahajók teljes kiszorulását a tengeri hadviselésből től a haditengerészet fő csapásmérő erejévé egyértelműen a repülőgép anyahajók váltak. A fő csapást ezek mérték vadász, torpedóvető, és zuhanóbombázó gépeik kombinált támadásaival. A kísérő hajók és a tengeralattjárók csupán kiegészítő szerepet játszottak az anyahajók mellett, így elmondható, hogy a repülőgép a tengeri hadviselésben átvette a vezető szerepet.

3 alkalmazásával kapcsolatban az 50-es, illetve 60-as évek folyamán elterjedő helikopterek jelentették, amelyek szintén az alakulatok szállíthatóságának lehetőségeit bővítették. A koreai háború folyamán jelent meg először a helikopter. A helikopterek rohamcsoportokat szállítottak a nehezen megközelíthető hegyvidéki övezetekbe, futár és szállító feladatokat láttak el. Az amerikai szárazföldi csapatok légi támogatására szolgáló harcászati repülőgépek helyébe egyre inkább a helikopterek léptek, amelyeket ilyen szerepkörben Vietnámban vetettek be először nagyobb mennyiségben. A vietnámi háború következtében rendkívüli mértékben megnőtt a szárazföldi haderőnek alárendelt helikopterek szerepe. Világossá vált, hogy a helikopterek harcászati célú bevetésénél a még elviselhető veszteségekhez is teljes légi fölényre és a helikopterek megszakítás nélküli légi biztosítására van szükség. A helikopter a helyi, különleges katonai és terepviszonyok miatt főként a földi csapatok mozgékonyságának növelésére használták, ezen kívül a földi csapatok támadásakor a tűztámogatás legfontosabb eszközének bizonyult. A helikopterek harceszközzé, repülő tüzelőállássá történt átalakításuk után gépágyúval, hátrasiklás nélküli löveggel, gránátvetővel és rakétákkal felszerelve avatkoztak a harcokba. Vietnamban a helikopterek a háború jellegéből fakadóan az amerikai szárazföldi csapatok gerincét képezték. A légimozgékony alakulatok szállítása mellett a helikopterek a harcászati légierőnél összehasonlíthatatlanul hatásosabban és folyamatosan támogatták a földi csapatokat. A légideszant és légi mozgékony alakulatok szállítása mellett a helikopter másik két szempontból is fontos szerepet tölt be a légideszant csapatok harcának biztosításában. A deszantot vivő szállító helikopterek közvetlen biztosítását harci helikopterek végzik, amelyek egyrészt fegyverzetüket és manőverező képességüket tekintve is képesek az ellenséges helikopterek elleni harcra, másrészt tűzcsapást mérhetnek a légideszant szállítási sávjában tevékenykedő légvédelmi eszközökre, illetve páncélozott célokra. A kimondottan a földi csapatok támogatására, és páncélelhárításra, illetve a helikopterek elleni harcra kifejlesztett harci helikopterek amelyek egyáltalán nem alkalmasak szállító feladatok végrehajtására csak a nyolcvanas években jelentek meg. Nem túl sok ilyen típus létezik: AH-64 Apache. Bell AH-1 Cobra, Eurocopter Tiger, illetve az Agusta 129 Mangusta, a Kamov-50, és a Mi-28. Ezek a helikopterek annyira a legutóbbi idők termékei, hogy némelyik még csak korlátozott darabszámban létezik. A 80-as évek folyamán a fejlett légierővel rendelkező hadseregek megkezdték ezeknek a harci helikoptereknek a rendszerbe állítását, amelyek rendkívül magas védettséggel és tűzerővel rendelkeznek, magas technológiai színvonalat2 mutatnak fel, igen magas költségek mellett. Néhány amerikai katonai teoretikus az új fegyverzettel ellátott harci helikoptereket amelyeket egyre inkább páncélosok ellen alkalmaznak a szárazföldi erők harcászatát forradalmian megváltoztató eszközének tekinti, amely egyenesen megkérdőjelezi a harckocsik hatékony alkalmazásának lehetőségét. A korszerű harci helikopterek alkalmazása feltétlen szükséges a légideszant illetve légi mozgékony alakulatok szállító helikoptereinek más helikopterek elleni biztosítására, a repülési sávban a légvédelem pusztítására, illetve az alakulatok harcának támogatására az ellenséges harckocsikkal szemben. A harci helikopterekhez hasonlóan más, a légideszant müveletekhez nélkülözhetetlen technikai eszköz is csak az utóbbi néhány évtizedben érte el a megfelelő fejlettségi szintet. Habár a megfelelően nagy légi szállító kapacitás megléte a légideszant hadműveletek egyik legfontosabb feltétele, az igazán modern, nagy kapacitású gázturbinás szállítógépek és helikopterek csak a 70-es években jelentek meg, és még a 80-as években is intenzív műszaki fejlődés tapasztalható ezen a területen, egészen napjainkig. A nagyteljesítményű szállító repülőgépek a légi szállítású alakulatok mozgatásához szükségesek, a nagy teherbírású szállítóhelikopterek viszont a terepre leszálló légideszant tevékenységéhez elengedhetetlen. A szállítógépek esetében már viszonylag korán megjelent a C5 Galaxy nehéz szállító repülőgép, amely 100 tonna terhet szállít km távolságra. Ekkora kapacitású szállító repülőgép megépítése technológiai szempontból rendkívül bonyolult, és költséges feladat. Talán a technológiai színvonal különbségének is köszönhető, hogy a 70-es évek orosz hadseregének légideszant és légi szállítású erői messze nem voltak ilyen kedvező helyzetben, mivel a rendelkezésre álló szállítógépek (IL-76, IL-86) mindössze 40 tonna teherbírással és 5000 km hatótávolsággal rendelkeztek. Habár rendelkezésre állt az 2 A harci helikopterek csöves fegyverzetét általában mm-es többcsövű gépágyú. Rakétafegyverzetként 8-12 db irányított páncéltörő rakéta, továbbá levegő-levegő rakéták függeszthetőek. Területcélok ellen alkalmazható a kettő-négy blokkokba töltött nem irányított rakéta, illetve gránátvető. Különféle páncélzatokkal elérték, hogy a harci helikopter szerkezete a 12,7 mm-es páncéltörő lövedéknek is ellenáll. A harci helikopterek tüzelőanyag rendszere fokozottan robbanásbiztos

4 AN-22 nehéz szállító repülőgép, amely 80 tonna terhet képes, azonban ebből a típusból is csak 55 darabot gyártottak, így reménytelenül kevésnek bizonyult az orosz légideszant erők kiszolgálása szempontjából. Az orosz légideszant alakulatok szállítási problémáiról a még a 90-es évek nyugati szakirodalma [5] is említést tesz, mely szerint a hét orosz légideszant hadosztályból a szállító kapacitás szűkössége miatt csupán egy szállítható nagy távolságra, illetve három közepes távolságra. Ugyanakkor a 90-es években megjelent és nagyobb számban elterjedt az orosz Antonov iroda An-124-es nehéz szállítógépe, amely 150 tonna terhet juttat el km távolságra. A légideszant és légiszállítású alakulatok szállítására alkalmas technikai feltételek széles körben tehát csak a közelmúltban jelentek meg, főként a fejlett ipari országok számára, ahol fejlett a légi közlekedés, a légi szállítás, és a repülőipar, illetve a repülőtéri infrastruktúra. A nehéz szállítóhelikopterek, ha lehet, még közvetlenebbül befolyásolják a légideszant illetve a légi mozgékony alakulatok harcát. Mivel ezek az alakulatok nélkülözik leginkább a nehéz technikát, ezért létfontosságú számukra a nagy hasznos terhelésű szállító helikopter. A fejlődés ezen a területen is robbanásszerű volt az utóbbi 30 év folyamán. Amíg az amerikai CH-64 Chinook szállító helikopter 10 tonna hasznos terhelést szállított 2000 km távolságra, addig az 1987-ben rendszerbe állított CH-53E már 16 tonna szállítására képes. Az orosz helikopterek is hasonló gyors fejlődésen mentek keresztül, hiszen amíg a 60-as években rendszerbe állított, deszantok szállítására használt MI-6-os szállító helikopter 12 tonna hasznos terhet szállított 650 km távolságra, addig a húsz évvel később rendszerbe állított MI-26-os már 24 tonnát szállít 2000 km távolságra. Habár a szállító helikopterek gyors fejlődése jelentősen megnövelte a légideszant illetve gyorsreagálású alakulatok alkalmazási lehetőségeit, az áttörést mégis egy gyökeresen új szállítóeszköz, a konvertiplán megjelenése és rendszerbe állítása jelentette a 90-es években. A konvertiplán olyan szállító repülőgép, amely szárnyvégeken elhelyezett hajtómű-gondoláit képes függőleges irányba elforgatni, így helikopterként üzemel a felszállás és leszállás folyamán, ugyanakkor repülőgépként a vízszintes repülésnél. Helikopterekkel lehetetlen átlépni a km/h sebességet. A konvertiplán egyesíti a szállító repülőgép és a helikopter előnyeit: bármely terepszakaszon képes felszállást és leszállást végrehajtani, továbbá vízszintes repülését gazdaságosan, alacsony üzemanyag fogyasztás mellett hajtja végre, ráadásul a km/h tartományban, ami a helikopter sebességének háromszorosa. A konvertiplán és így az azzal szállított légideszant hatósugara jelentős mértékben megnövekszik. A konvertiplán rendszerbe állítása teljesen új lehetőségeket teremt a légideszant illetve a légimozgékony alakulatok alkalmazása területén. Az Egyesült Államok hadserege által rendszerbe állított Bell-Boeing V- 22 Osprey konvertiplán 24 katonát vagy 4,5 tonna terhet szállíthat 1800 km távolságra, 630 km/h sebességgel. Megjegyzendő, hogy a konvertiplán rendszerbe állítása szinte napjainkban történt, és még csak egyetlen cég egyetlen típusa jelent meg a piacon, így jelentős fejlődés várható ezen a területen. A rendelkezésre álló repülőterek kérdése szintén meghatározó jelentőségű a légideszant alakulatok tevékenysége szempontjából. A légideszant alakulatok közül a légi szállítású alakulatok azok, amelyek érzékenyek a repülőtéri infrastruktúrára, mivel a szállítás rendszerint nagy teljesítményű szállítógépekkel, leszálló módszerrel történik. Egyúttal ez az a szállítási módszer, amellyel a legnagyobb tömegű és térfogatú deszantot lehet a célterületre juttatni, ami lehetőséget teremt nehéz technika szállítására, így jelentős harcértéket biztosít. Ezért a légideszant szempontjából figyelemre méltó a repülőterek mennyiségi és minőségi fejlődése a második világháborút követően. A második világháborút követő technikai fejlődés a füves repülőterek eltűnését, betonos repülőterek kiépítését eredményezte. Az új, nagy teljesítményű, gázturbinás repülőgépek különösen a bombázók részére hosszú és nagy teherbírású beton felszállópályás repülőtereket kellett építeni. A hidegháborús időszakban különösen az európai térségben nagy mennyiségű katonai repülőtér épült. Mindemellett a második világháborútól napjainkig a polgári légi forgalom mértéke is legkevesebb egy nagyságrenddel megnövekedett, ami szintén a rendelkezésre álló repülőterek számának növekedését eredményezte, különösen a fejlett ipari országokban. A légideszant műveletek szempontjából a repülőterek potenciális lehetőséget jelentenek mindkét fél számára. A saját erők szempontjából az ellenséges területen lévő repülőterek azok szintén légideszanttal történő megszállását követően jelentős méretű, légi szállítású légideszant bevetésének lehetőségét teremti meg. Ugyanez a lehetőség azonban adott az ellenséges erők számára is, akik a saját területen elhelyezkedő védett vagy elhagyott repülőtereken vethetnek be légideszantot.

5 A LÉGIDESZANT CSAPATOK FONTOSABB TECHNIKAI ESZKÖZEI A légideszantok mozgékonyságát és tűzerejét fokozó technikai eszközök fejlesztése a második világháború óta folyamatosan zajlik. A légideszant alakulatok alkalmazásának egyik fő problémája, hogy amint az alakulat földet ért, mozgékonysága erősen lecsökken, tűzereje nem elégséges. Ezt a problémát légi szállításra és ejtőernyős dobásra alkalmas harckocsik, lövészpáncélosok, önjáró tüzérségi eszközök, és páncélozott szállító jármüvek kifejlesztésével igyekeznek megoldani. Ezek jellemzője a kis tömeg, kis méret, és az átlagosnál igényesebb így drágább műszaki megoldások felsorakoztatása. A légideszant alakulatok számára kifejlesztett könnyű harckocsik közül kiemelkedő az M551 General Sharidan légideszant harckocsi, amely az alumínium testnek köszönhetően mindössze 15 tonna tömegű, légi úton szállítható, és ejtőernyővel dobható, továbbá úszóképes. A 152 mm-es kombinált löveg megfelelő tűzerőt biztosít páncélozott célok ellen, amit tovább fokoz az ugyanebből a csőből indítható lézerirányítású Shillelagh páncéltörő rakéta, amelyből a harckocsi 10 darabot hordoz. Felszerelték egy 7,62-es és egy 12,7-es géppuskával is. A 330LE teljesítményű motor rendkívül mozgékonnyá teszi az 500 km hatótávolságú könnyű harcjármüvet. Az extra műszaki megoldásokat felvonultató harckocsi, illetve a lézerirányítású rakéták is rendkívül költségesek, azonban kiemelkedő paramétereket eredményeznek. Tervezték 105 mm-es önjáró löveg, nehéz aknavető-hordozó, és lángszórós változatainak elkészítését is, de a magas költségek miatt ez végül elmaradt.3 Az orosz légideszant alakulatok harcjárműve a BMD lövészpáncélos. Ez a szárazföldi csapatoknál használatos BMP lövészpáncéloshoz hasonló, azonban minden mérete kisebb. A BMD alkalmas légiszállításra, és ejtőernyős dobásra is. Tornyában egy 73 mm-es simacsövű löveg és 7,62-es párhuzamosított géppuska található, illetve felszerelték irányított páncéltörő rakétával is. Futóműve hidraulikus, így az alváz magassága változtatható. A jármű mindössze 6 főt szállíthat. A harcjármű úszóképes. Közepes szállító repülőgéppel is szállítható. Az orosz légideszant csapatok közvetlen tűztámogatására és páncéltörő képességének fokozására a külön erre a célra fejlesztett ASU-85 önjáró páncéltörő löveget alkalmazzák. Az eszköz mindössze 13,7 tonna tömegű, páncélzata 10 és 40 mm között mozog. Rendkívül alacsony építésű, magassága mindössze 2100 mm. A 85 mm-es páncéltörő löveg mm homogén páncél átütésére képes 1000 méteren, az alkalmazott lövedéktől függően. A jármű nem úszóképes. AN-12 szállítógéppel szállítható. A légideszant csapatok tűztámogatására egy SO-120 típusú 120 mm-es önjáró tarackot/aknavetőt is alkalmaznak az orosz hadseregben. A kimondottan a légideszant erők számára kifejlesztett eszköz mindössze 8 tonna tömegű, csöve 0 és +80 között mozgatható, így képes közvetett, valamint közvetlen tűztámogatásra is, 60 mm homogén páncél átütésére képes. Félautomata töltőrendszere nyolc lövést biztosít percenként. Nagy mozgékonyságát 300 LE teljesítményű motor biztosítja. Hidraulikus felfüggesztésével lehetséges az alváz talajra ültetése a stabilabb, pontosabb tüzelés érdekében. A jármű úszóképes. Közepes szállítógéppel is szállítható. Elsősorban a légideszant és gyorsreagálású csapatok hatékony tűztámogatására fejlesztette ki a francia Giat konszern a 155 mm-es CAESAR önjáró löveget, melynek harci tömege 18,5 tonna, és méretei lehetővé teszik C-130 szállító repülőgéppel történő légi szállítását. Az eszközt 6x6 kerékképletü 3 A légideszant alakulatok páncélozott harcjárműveinek kialakításával kapcsolatban megfigyelhető néhány uralkodó konstrukciós elv. Költséget nem kímélve alkalmaznak magas technológiai színvonalú műszaki megoldásokat (hidraulikus felfüggesztés, alumínium páncélzat) illetve a szokásosnál jóval drágább és bonyolultabb fegyverzettechnikai eszközöket, mint például a lézerirányítású Shillelagh páncéltörő rakéta. A cél főként a szerkezeti tömeg csökkentése, illetve könnyű, de hatékony eszköz előállítása. Megjegyzendő, hogy az utóbbi két évtized páncélozott harcjárművek védettségével kapcsolatos műszaki-fejlesztési eredményei, a reaktív páncél, és az aktív védelmi rendszer, (pl. Aréna és Stora rendszerek.) mind az adott paraméterekkel rendelkező eszközök tömegének csökkenését eredményezik, ami elősegíti a légideszant alkalmazást. Hasonlóképpen a páncélozott harcjárművek új erőforrása, a diesel motornál jelentősen könnyebb gázturbina, a jármüvek tömegének jelentős csökkenését eredményezi, ami elősegítheti a légideszant jellegű alkalmazást.

6 Mercedes-Benz alvázra szerelték. A páncélozott fülke védelmet nyújt a kezelőszemélyzet számára a repeszek és a kézifegyverek tüze ellen. A löveg tűzgyorsasá-ga a félautomata töltőberendezésnek köszönhetően 6-8 lövés percenként, képes egy percen belül tüzelőállást foglalni, és fél percen belül elhagyni azt. Összesen 18 db lövedéket képes magával vinni, melyek közt páncélozott célok elleni Bonus tipusú lövedékek is találhatóak. Maximális lőtávolsága 42 km. A német légideszant (ejtőernyős-vadász) csapatok tűztámogatását 1990 óta a Wiesel-1 harcjárművel oldják meg, amely mindössze 2,8 tonna tömegű, egyik változatát 20 mm-es gépágyúval, a másikat TOW páncéltörő rakétával szerelik. A két változatot kombinálva, egymás mellett alkalmazzák. Éjszakai célzó és tüzvezető rendszerrel rendelkezik. Személyzete 2 illetve 3 fő. A 87 LE teljesítményű turbódiesel motorral 75 km/h sebességre képes. Légi szállításra és ejtőernyős dobásra minden korlátozás nélkül alkalmas. A CH-47 illetve a CH-53 helikopterek két db jármű szállítására képesek. Nem szélesebb, mint egy személyautó, frontális sziluettje mindössze 0,8 m2, ami rendkívül alacsony találati valószínűséget biztosít az ellenség számára. Kimondottan a gyorsreagálású erők támogatása céljából építette az olasz OTO Melara cég a 120 mm-es Rheinmetal simacsövü löveggel felszerelt Centauro páncélvadász változatot. A nyolckerekű harcjármű tömege 25,8 tonna, ami különösen alkalmassá teszi a légi szállításra. A nagy tűzerejű löveget úgy sikerült beépíteni a jármű tornyába, hogy a löveget különböző új technológiák alkalmazásával 700 kg-al könnyítették, illetve reaktív csőszájféket alkalmaztak. A löveghez 40 db lőszert visz magával a harcjármű alapváltozata, a két 7,62 mm-es géppuskához 1100 lőszer tárazható. A hidropneumatikus rugózású harcjármű mozgékonyságát egy 520 LE teljesítményű turbodiesel motor biztosítja. Az oldalirányú, menet közbeni tüzelést egy elektronikus stabilizáló rendszer teszi lehetővé, amely a löveg tűzkiváltásának pillanatában a megfelelő mértékben korrigálja a hidropneumatikus rugózású futómű karakterisztikáját. Az ilyen nagy tűzerejű, magas technológiai színvonalú, viszonylag könnyű eszközök jelentősen növelik a légideszant alakulatok alkalmazási le-hetőségeit. Léteznek a tonnás harcjármű kategóriában lánctalpas eszközök is, például a svéd Ikv-91 könnyű harckocsi, amely 16 tonna tömegű, és 90 vagy 105 mm-es löveggel szerelték, illetve az amerikai Commando Stingray könnyű harckocsi, ez 21 tonna tömegű, 105 mm-es löveggel szerelték, és alkalmas C-130 repülőgépen történő szállításra. Megemlítendő még a német-argentin TAM közepes harckocsi, amelyet a Marder lövészpáncélos alapjára építettek, és egy 105 mm-es löveggel szerelték fel. Ennek tömege azonban már 30,5 tonna. Hazai viszonyokat vizsgálva, megemlítendő, hogy a BMP gyalogsági harcjármű melynek védettségét 30 mm-es erősen döntött páncélzat és rendkívül alacsony felépítés biztosítja, tűzerejét egy 76,2 löveg és páncéltörő rakéta fegyverzet képezi, mozgékonyságát pedig a lánctalpas futómű, a 300 LE motorteljesítmény és az úszóképes kialakítás biztosítja mindössze 12,5 tonna tömegű, ami szintén alkalmassá teszi légi szállításra. A légideszant alakulatok lövészállománya mozgékonyságának fokozására alkalmas a FIAT cég olasz haderő számára kifejlesztett B4 PUMA páncélozott szállító járműve, amely egy 8 fős lövészraj szállítására képes. Az integrált páncéllemez járműtest védelmet nyújt a 7,62-es lőszerrel tüzelő kézifegyverek tüze ellen, illetve kiemelkedő merevséget biztosít a 4x4 kerékképletü jármű számára. A jelentős mozgékonyságot biztosító nagy teljesítményű turbodiesel motor páncélvédettségére külön gondot fordítottak, a gumikerekeket lövedékálló betétekkel, az üzemanyagtartályt robbanásgátló béléssel látták el. A jármű védettsége kompozit, illetve kevlár elemek felhasználásával úgy fokozható, hogy az nem jár a tömeg lényeges növekedésével. A forgókeretre erősített 12,7-es géppuska jelentős tűzerőt biztosít. A felderítő és a légideszant alakulatok számára fejlesztette ki a Panhard cég az Ml 1VBL 7,5 tonna tömegű felderítő járművet, melynek hasznos terhelhetősége 2 tonna egy 5 m2 területű raktérben. A jármüvet úgy alakították ki, hogy szállítható legyen C-130 Herkules szállító repülőgéppel. Különböző kompozit és kerámia réteges szerkezetű páncélokkal elérték a magas szintű, NATO szabvány (4569) szerinti 2. szintű páncélvédettséget, amely különböző feltétpáncélokkal 3. szintűre javítható. A 4x4 kerékképletü jármű számára egy 220 LE teljesítményű turbodiesel motor biztosítja a nagy mozgékonyságot. A légideszant alakulatok tipikus fegyverzete a HSN (hátrasiklás nélküli) löveg. A reaktív elven működő eszköz lövéskiváltáskor egy fúvókán keresztül égésterméket fúj ki a lövéssel ellentétes irányba. Habár ez feltűnő fényjelenséggel jár, ami segíti az ellenséges felderítést, a légideszant alakulatok mégis széles körben használják a fegyvert kis tömege miatt. Egy 105 mm-es hagyományos tarack 2000 kg-os

7 tömegével szemben az ugyanilyen űrméretű HSN löveg mindössze kg. Az orosz légideszant alakulatoknál rendszeresített 107 mm-es, BM-11 típusú HSN löveg tömege 305 kg, három részre szerelhető szét, összerakott állapotban pedig vontatható. Kumulatív lövedékekkel 6600 méterig képes páncélozott célok leküzdésére. A légideszant csapatok számára fejlesztették ki az orosz hadseregben az RPU-14 rakétasorozatvetőt, amely alkalmas légi szállításra, és ejtőernyős ledobásra is. A 16 darab 140 mm-es vetőcsővel rendelkező eszköz tömege töltött állapotban 1500, üresen 900 kg. Vontatható, lőtávolsága 10 km, repesz és romboló, illetve ködfejlesztő gránátokat tüzelhet. Mivel a légideszant alakulatok lövészállománya csak korlátozott tömegű páncéltörő eszközt (rakétát) vihetnek magukkal, felmerültek bizonyos kényszermegoldások a páncéltörő képesség növelésére, jelesül a különböző nehéz romboló (páncéltörő) puskák (Anti Tank Rifles). Ennek eklatáns példája a Steyr 15,2 mm IWS-2000 megnevezésű osztrák fegyver, amely 18 kg tömegű, 1500 m/s sebességgel lövi ki űrméret alatti titán nyíllövedékét, amely 40 mm homogén acélpáncél átütésére képes 1 km távolságból. A távolság csökkenésével ez az érték növekszik. A légideszant alakulatok kézi fegyverei is speciálisak, és sokrétűek, a kisméretű gépkarabélytól a mesterlövész fegyvereken át a különféle támogató fegyverekig. Orosz részről az AK-74S rohampuska, és az igen rövid AKR gépkarabély, illetve a rövid csövű PKM géppuska van használatban. A nyugati oldalon gyakori az FN Minimi 5,56x45 lőszert tüzelő, mindössze 7 kg tömegű géppuska Paratroop változatának használata, illetve a GE Minigun M134 jelzésű, 7,62x51 lőszert tüzelő, rendkívül komoly, 6000/min tűzgyorsasággal rendelkező, igen rövid, négycsövű, mindössze 16 kg tömegű géppuska alkalmazása. A légideszant alakulatokat mivel feladatuk a különböző objektumok pusztítása felszerelik különböző robbantás-technikai, és műszaki felszereléssel, aknákkal, illetve lángszóróval. Mindezek az eszközök a 70-es, 80-as évekre (vagy még később) megjelentek a világ fejlett hadseregeiben, és jelentősen fokozták a légideszant alakulatok mozgékonyságát, védettségét és tüzerejét. A technikai eszközök ilyen mennyiségű megjelenése az eredetileg könnyű lövész jellegű ejtőernyős alakulatokat a gépesített alakulatokhoz hasonlóvá tette, így alkalmazási lehetőségeik jelentősen bővültek. Ez a képességbővülés azonban nem ölt olyan mértéket, hogy a légideszant alakulat ne szorulna a folyamatos, közvetlen légi támogatásra. A LÉGIERŐ ÉS A LÉGIDESZANT CSAPATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A csapattámogató repülőgépek és a szárazföldi erők szoros együttműködése nem újkeletű dolog, és külön kiemelendő, hogy a repülő eszközök ilyen irányú fejlődése a második világháború4 óta, de különösen az elmúlt húsz évben pont ezen a területen tapasztalható a leginkább. Napjaink légideszant harcában a légideszant alakulat harcának megvívásakor folyamatos légi támogatására szorul, különösen a páncélozott eszközök ellen, hiszen. az egyre fokozódó gépesítés ellenére korlátozott számú, korlátozottan nehéz, korlátozott tüz-erejü és páncélelhárító képességű eszközzel gazdálkodhat a harc folyamán. Ezért kiemelt fontosságú a légideszant csapatok és a támogató repülők közötti szoros és szakszerű együttműködés. A légideszant alakulatok a később ismertetésre kerülő új német harcászati elvek alapján szoros együttműködésben vívják harcukat a csapattámogató repülőgépekkel és harci helikopterekkel, ami alkalmazási körük szélesedését eredményezi. Ezért a légierő közvetlen csapattámogató képességét, különös tekintettel a páncélozott célok elleni harcra, a tanulmány 4 A II. világháború folyamán az ún. villámháború" leghatékonyabb eszköze a háború kezdeti szakaszában a páncélosok és a zuhanóbombázók szoros együttműködésben végrehajtott tevékenysége volt, ahol a gyorsan mozgó páncélos ékek folyamatos légi támogatásával megteremtették a nagymélységű védelem áttörésének lehetőségét, biztosítva a páncélosok gyors előretörését az ellenség mélységébe. A harcban a szárazföldi hadsereg és a légierő között állandó és szoros kapcsolat állt fenn. Erre a célra felállított, a földi csapatokkal együtt mozgó megfigyelőrepülésirányító csoportok folyamatosan tájékoztattak a földi harchelyzetről, biztosították a repülőgépek célravezetését, és így lehetővé tették a pontcélok leküzdésére kiválóan bevált zuhanóbombázók leghatásosabb alkalmazását. Folyamatosan fejlesztették a csapattámogató repülőgépek technikáját és harceljárását. A kurszki csata után mindkét fél kiemelt feladatként kezelte a páncélozott célok ellen tevékenykedő csatarepülőgépek" fejlesztését és nagymértékű rendszerbe állítását, mivel ezek igen eredményesnek bizonyultak.

8 részletesen tárgyalja. A második világháborút követően a földi csapatok harcát támogató repülőgépek feladatait nagyrészt a már tárgyalt harci helikopterek vették át. Ezek tevékenységének kiegészítésére mégis kifejlesztettek a második világháborús típusokhoz hasonló jellegű csapattámogató repülőgépeket. Ezek az amerikai A-10 típus5, illetve a szovjet SZU-25. Az A-10 csatarepülőgép és a főként páncélozott célok elleni harcra kifejlesztett a fentiekben már tárgyalt harci helikopterek első éles bevetésére az 1991-es Öböl-háborúban került sor. Alkalmazásuk olyan eredményes volt, hogy nagyban hozzájárult a korszerű háborúról vallott felfogás jelentős átalakulásához. Ez a későbbiekben külön tárgyalásra kerül. A légideszant csapatok és a légierő együttműködése már a légiszállítás végrehajtása folyamán igen szoros. Légideszant alkalmazására csak a helyi légi fölény megszerzése és megtartása mellett kerülhet sor. A légideszant szállítása közben a szállító helikoptereket harci helikopterekkel folyamatosan biztosítani kell. Harci helikopterek és támogató repülőgépek folyamatosan együttműködnek a deszanttal földi harcának megvívásakor. A szállítási feladatok a deszant ledobása után is folyamatosan jelentkeznek, hiszen az ellenség mélységében tevékenykedő deszant ellátását biztosítani kell. A feladat megoldására első megközelítésre alkalmazhatnának valamilyen szokványos, a konkrét légideszant szállítására véletlenszerűen kijelölt szállítórepülő, vagy szállítóhelikopter alakulatot is, a megfelelő légi fedezettel. A gyakorlat azonban azt igazolta, hogy erre a célra a szokványostól eltérő, erősen felfegyverzett, terepkövető lokátorokkal a földközeli repülésre alkalmassá tett szállító repülőgépeket és szállítóhelikoptereket alkalmazzanak, és ezeket olyan szervezeti elembe tömörítsék, amelyik csak és kizárólag a légideszant alakulatok légi szállításával foglalkozik. Ezáltal még akkor is elmondható, hogy a légideszant alakulathoz szervezetileg szorosan hozzárendelődik egy légi szállító repülőalakulat, ha az ilyen jellegű alakulat a légierő alárendeltségében marad. Erre példa az USA Légierő szervezetén belül létrehozott Különleges Hadviselés Parancsnokság, melynek feladata a különleges rendeltetésű (az ellenség mélységében tevékenykedő légideszant) csapatok szállítása és utánpótlással való ellátása. Az alárendeltségébe tartozó ún. különleges hadviselési repülőszázadok MC-130-as szállító repülőgépekkel oldják meg feladataikat, amelybe terepkövető lokátort és egy ún. kis magasságú légi szállítási követő rendszert építettek a kis magasságú repülés, és az utánpótlás pontos ledobása érdekében. Alkalmaznak továbbá terepkövető lokátorral és infra készülékkel felszerelt MH/CH-53E és J nehéz szállító helikoptereket, amelyek műszerezettségüknél fogva képesek 300 km/h sebességgel, mindössze 30 m magasan repülni. A leszálló légideszant leszállítása, a megfelelő leszállóhely kijelölése, és berendezése, illetve üzemeltetése, kis méretű, a kijelölt reptérre ledobott leszállító lokátor vagy irányjeladó használata, meteorológiai adatok felvétele, valamilyen szintű fénytechnika kiépítése és üzemeltetése, a repülő technika esetleges helyszíni kiszolgálása repülés irányítási és repülő műszaki ismereteket követel meg a légideszant alakulat állományának egy részétől. Ez a nagyobb hadseregekben konkrét szervezeti elemekben is megjelenik. Erre példa az Egyesült Államok Különleges Rendeltetésű Erők harcászati (repülés) irányító százada. [5] Mivel a Különleges Erőket legtöbbször légideszantként juttatják el a célterületre, a szárazföldi csapatok kötelékében létrehoztak egy századot, amelyik leszállóhely kijelöléssel és berendezéssel, leszállásnál repülő irányítással, dobott deszant esetén a dobások irányításával foglalkozik. A századból kijelölt csoport valamivel a légideszant érkezése előtt ejtőernyővel érkezik a célterületre, így alaprendeltetése mellett felderítési adatokkal is szolgálhat. A légideszant csapatok és a légierő szoros együttműködése egyes szervezeti formákban egyértelműen megmutatkozik. Az amerikai 82. légideszant hadosztály három ejtőernyősdandárból, egy páncélos zászlóaljból, és egy csapatrepülő dandárból áll. A csapatrepülő dandár AH-64 harci helikopterekkel, továbbá különféle szállító helikopterekkel rendelkezik. Hasonló a helyzet az amerikai Szárazföldi Erő Különleges Rendeltetésű Erőknél (a Zöldsapkások) is, ahol egy csapatrepülő dandár 5 A vastag profilú, egyenes szárnnyal szerelt gép kitűnő kis sebességű repülési tulajdonságokkal rendelkezik. Hét és fél tonna főként páncélozott célok elleni fegyverzet függeszthető tizenegy ponton, emellett 30 mm-es, rendkívül nagy teljesítményű gépágyúja igen hatékonyan alkalmazható páncélozott célok ellen. Erősen páncélozott fülkéje, és egymástól távol eső. két hajtóműve magas szintű harci túlélőképességet garantál. Füves repülőtérről is üzemeltethető, részben kintmaradó futókerekei miatt sérülten is biztonságosan hasra szállhat.

9 biztosítja szállító helikoptereivel a légi szállítást, illetve AH-1 Cobra harci helikopterek a közvetlen légi oltalmazást és a földön harcoló deszant tűztámogatását. A légideszant és a gyorsreagálású alakulatok tehát nem egyszerűen kölcsönveszik a légierőtől a szükséges szállító és támogató kapacitást, hanem saját szervezetükbe integrálják azt. Ez különösen előnyös a kiképzés végrehajtásánál, ahol az ilyen vegyes szervezeti struktúra következtében a szárazföldi és légi alakulatok gyakorolhatják a légideszant harc megvívására jellemző együttműködést. A LÉGIDESZANT CSAPATOK ALKALMAZÁSI ELVEI A légideszant alkalmazási elveinek fejlődését vizsgálva az Öböl-háború külön figyelemre méltó, mivel az egész háború a totális légi uralom, illetve zömében a légierő tevékenységén alapult. Ebben a környezetben különösen hangsúlyos az, hogy a légideszant műveletet a légierő műveleteinek részeként hajtották végre, alkalmazásuknak előfeltétele volt a légi uralom, a folyamatos légitámogatás, és a légi szállítás illetve az utánpótlás, továbbá a szoros együttműködés a harcban. Habár az ejtőernyős, légi mozgékony, és légi szállítású csapatok alkalmazása látszólag a szárazföldi csapatok bevetésére utal, megjegyzendő, hogy egyes katonai teoretikusok véleménye szerint ezeket a csapatokat egyértelműen a légierő alárendeltségében kell alkalmazni6. [7] A légideszant alakulatok alkalmazási elveit tekintve a hetvenes évek óta jelentős változások tapasztalhatóak. Ha a klasszikus, illetve a korai szovjet alkalmazási elveket vesszük, akkor bizonyos passzív, védekező jelleg tapasztalható.[4] A hadtudomány a megoldandó feladatok jellege és paraméterei függvényében megkülönbözteti a hadműveleti és a harcászati légideszantokat Hadműveleti légideszant, minőségben a hadsereg sávjában alkalmazhatnak deszantroham dandárt, vagy ejtőernyős deszant ezredet, valamint légideszant hadosztályt Harcászati légideszant minőségben deszant-roham zászlóaljat vagy a gépesített lövész dandár második lépcsőjéből (tartalékból) megerősített gépesitett lövész zászlóaljat alkalmaznak. Egyes esetekben harcászati légi-deszantként alkalmaznak megerősített deszantroham századot, vagy gépesített lövész századot. A harcászati légideszantok deszantolásának mélysége az arcvonaltól számítva 50 km lehet. A szállító helikopterek a deszantolás megindulási körletébe való átrepülést rejtve, rendszerint század kötelékben, földközeli magasságban, a rádiótilalom szigorú betartása mellett, közös harcrendben hajtja végre. Deszantoláskor az ezred harcrendje két harcászati rendeltetésű csoportból áll: a deszant csoportból, és a biztosító csoportból A deszant csoportban repülnek a szállító helikopterek, ez a csoport oldja meg a fő feladatot, a harcászati légideszant személyi állományának és harci technikájának deszantolását. A biztosító csoportok állományába harci helikopterszázadot osztanak be. A biztosító csoporton belül helyezkedik el közvetlen felderítő és leszállóhelyet megjelölő csoport, az ellenséges légvédelmi eszközöket a repülési útvonalon lefogó csoport, a harci helikopterekből álló oltalmazó csoport az ellenséges helikopterek támadásai ellen. A helyi légifölény kivívását, az ellenséges légvédelmi eszközök lefogását és megsemmisítését az ezred átrepülési sávjában vadászbombázó és csatarepülő század vagy ezred bevetésével is végrehajtják. A vadászbombázó- és csatarepülő kötelékek az átrepülési sávban elsősorban a légvédelmi rakéta komplexumokat pusztítják, továbbá csapásokat mérnek és lefogják a deszantolási körlet irányába haladó ellenséges gépesített lövész és harckocsi alegységeket. A deszant csoport helikopterei a harcászati légideszant kirakását leszállásos módszerrel hajtják végre. Ez az alapvető módszer, mivel ez biztosítja a legrövidebb idő alatti kirakást. Azonban csak akkor 6 Erre a múltban és jelenleg is számos példát találhatunk a világ különböző hadseregeiben. (II. vh. Német szervezés, néhány évig szovjet hadsereg, jelenlegi román hadsereg) Egyes katonai teoretikusok rámutatnak, hogy a légideszant erők a repülőterek közvetlen közelébe települve folytathatnak csak hatékony kiképzést, és reagálási idejük is ekkor kedvező. Tevékenységük folyamán a légideszant csapatok ledobásukat, és kirakásukat tekintve is szoros együttműködésben tevékenykednek a légierővel, repülőirányítási, célravezetési és célmegjelölési feladatokat hajtanak végre. A légideszant csapatok egyenruházata, kézifegyverei, tüzérségi eszközei, alkalmazott harcjárművei, és így harceljárásuk is jelentősen eltérnek a szárazföldi erőknél alkalmazottaktól. Ejtőernyőik és szállítóeszközeik műszaki kiszolgálás és javítás, kiképzés és anyaggazdálkodás szempontjából a légierő hatáskörébe tartoznak. Alkalmazásuk csak rendkívül összetett légi támogatás és szoros együttműködés mellett reális. Szervezetük sok esetben összefonódik a légierő alakulataival, szervezeteivel.

10 alkalmazható ez a módszer, ha a deszantolás körletében van olyan terep, amely alkalmas nagy helikopter kötelékek leszállására. A deszant kirakását, a helikopterek földetérése után, minimális idő alatt a helikopter hajtóművek kikapcsolása nélkül hajtják végre. Abban az esetben, ha a leszállóhelyek nem alkalmasak a helikopterek leszállására, a harcászati légideszant kirakását függeszkedés üzemmódon hajtja végre. Ha a függeszkedés magassága nem haladja meg az egy métert, a deszant a helikoptereket kötél alkalmazása nélkül hagyja el. A személyi állomány kiszállásának ezt a módszerét általában alacsony, bokros növényzettel borított terepen alkalmazzák. A deszant személyi állományának kötél segítségével történő kiszállását erdős-ligetes terepen alkalmazzák. A harcászati légideszant kirakását megelőzően az arcvonal kijelölt szakaszán, illetve a cél-objektum környezetében intenzív tűzelőkészítést folytatnak. A harcbiztosító csoport a kirakó körletbe érkezik és megkezdi a körlet megszállását, már a levegőből megkezdi és földetérés után folytatja az ott található ellenséges erők megsemmisítését a fő biztosító erők és eszközök kirakását. A csoportosítás leszállásának biztosítása az egyik legfontosabb mozzanat a deszantolás végrehajtásának folyamatában. Ekkor van a légideszant a legsebezhetőbb helyzetben. Ezért a kirakó körlet leszállóhelyéhez vezető irányokat az előre szállított biztosító egységekkel és páncélelhárító fegyverekkel körkörösen le kell záratni. A főerőket szállító kötelék leszállása után megkezdődik a deszant kirakása. Egy megerősített gépesített lövésszázad kirakása 5-7, a gépesített lövészzászlóalj kirakása 7-10 perc. A légideszant a kirakást követően a biztosítók fedezete mellett a lehető leggyorsabban elhagyja a leszállóhely területét, és a gyülekezőhely, majd a célobjektum felé mozog, és megkezdi a harcfeladat végrehajtását. A harcászati légideszant harca a klasszikus elvek szerint csak tevékenységének kezdetén támadó jellegű, főként terület illetve objektum birtokbavételére törekszik, azt követően azonban azonnal megkezdi a megszerzett objektum támpontszerű körkörös védelmének megszervezését. A harcászati légideszantokat általában a főirányban mért tüzcsapások után alkalmazzák a biztosítási öv leküzdésekor, a védelem áttörésekor. Az ellenség mélységében a légideszant pusztítja a logisztikai objektumokat, vezetési pontokat, stratégiai fontosságú technikai eszközöket. Ledobhatják a visszavonuló ellenség mögé, hogy lassítsa annak mozgását, megakadályozza a tartalékok előre vonását, vagy elfoglalhat stratégiai fontosságú hidakat, útszakaszokat és átjárókat. A cél meghatározott, kulcsfontosságú objektumok elfoglalása és megtartása a saját erők beérkezéséig. A légideszant harcfeladatának teljesítése a saját harcoló csapatok első lépcsőjével végrehajtott egyesüléssel fejeződik be. A légideszant bevárhatja a saját csapatokat, vagy feladatainak megoldása utána saját csapatok irányába manővert hajthat végre. Harccal közeledhet a saját csapatok felé, esetleg átszivároghat az ellenség arcvonalán. Tovább vizsgálva a légideszant lehetséges alkalmazási területeit, elmondható, hogy szolgálhat tartalékként, amely gyorsan és nagy távolságra mobilizálható, és azonnal bevethető, ha az ellenség áttörte a védelmet. Biztosíthatja a szárnyakat, csökkentve a bekerítés esélyét. Ledobhatják saját, bekerítésben harcoló erők megerősítése érdekében. Mozgékonysága miatt kitűnően alkalmazható ellenséges légideszant felszámolására is. Elfoglalhat ellenséges repülőtereket, megteremtve ezzel a légi szállítású alakulatok alkalmazásának lehetőségét. Ha a légideszant alakulat a saját repülőtér területén települ, nemcsak alkalmazásának reakcióideje és kiképzési körülményei javulnak, hanem részt vehet az ellenséges légideszant elleni küzdelemben, ha az megkísérli a repülőtér elfoglalását. A fentiekben ismertetett, az utóbbi húsz-harminc évre jellemző technikai fejlődés, a különféle légideszant alkalmazásra tervezett harcjárművek széles körű megjelenése azonban új elemeket hozott a légideszant csapatok harcászatába. A KILENCVENES ÉVEK ÚJ NÉMET LÉGIDESZANT ALKALMAZÁSI ELMÉLETEI amelyek a Wiesel harcjárművek rendszerbe állításakor fogalmazott meg a német légideszant és repülő-szállító iskola erre a célra létrehozott törzse már szélesebb, aktívabb szerepet szán a légideszant alakulatoknak.[2] A Wiesel harcjárműveket ejtőernyős páncélvadász zászlóaljba szervezték, és megvizsgálták alkalmazási lehetőségeit, különös tekintettel együttműködésükre a páncélvadász helikopterekkel. A német hadsereg a páncélvadász zászlóaljjal megerősített légideszant alakulatait a védelem fő erejeként kívánja alkalmazni a válságmegoldás időszakában. Megállapítást nyert, hogy a szállítóhelikopter erőket a légideszant alakulat állományába kell integrálni. Egy másik német szakcikk [3] hangsúlyozza a harci helikopterek szerepét a szállító helikopterek biztosításában, illetve a légideszant alakulat részeként létrehozott helikopteregység vegyes feltöltését szállító, harci és egészségügyi helikopterekkel. A német légideszant alakulat nem rendelkezik megfelelő tüzérséggel, ezért kiemelkedő jelentősséggel bír a légierő tűztámogatása, illetve az együttműködés a páncéltörő

11 helikopterekkel. [2] A földi harcát vívó légideszant alakulat pedig felderítési adatokat szolgáltat a helikopterek számára, illetve célokat jelöl meg. A légideszant alakulatok a német elemzés szerint korlátozott védelmi harcra is alkalmasak, arra, hogy megakadályozzák az ellenség korlátlan előretörését. Tehát a légideszantot már nem csak az ellenség erői mögött alkalmazzák, hanem előrevonásának irányában is. Az ellenséget KORLÁTOZOTT CÉLÚ HARCCAL SZÉTBONTAKOZÁSRA, ILLETVE ELÖREVONÁSI IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA KÉSZTETHETI. A védelem peremvonala a biztosítási vonal közti területen egy másik légideszant-páncélvadász század aknavető tüzérségi támogatással, műszaki zárakra támaszkodó védelemmel korlátozott célú harcot folytat. ÚJDONSÁG, HOGY A LÉGIDESZANT KÉPES FELVENNI A NEHÉZFEGYVERZETŰ ELLENSÉG CSAPÁSAIT IS: NAGY EREJŰ ELLENSÉG TÁMADÁSA ESETÉN A HALOGATÓ HARCOT FOLYTATÓ SZÁZADOT A MÉLYSÉGBŐL ELŐREVONT PÁNCÉLTÖRŐ HELIKOPTEREK TŰZZEL TÁMOGATJÁK. Ezen a ponton különböznek a német elképzelések a hetvenes évek orosz, illetve a hagyományos légideszant alkalmazási elvektől. A változás oka lehet a Wiesel harcjármüvek illetve más, korszerű légideszant harcjárművek rendszerbe állítása, a drasztikus változás azonban a technikai hátteret tekintve inkább a légi támogatás oldalon történt. A légideszant alakulatok harceljárásáról a kilencvenes években megfogalmazott német vélemény azért lehet gyökeresen más, mint a klasszikus, mert a nyolcvanas évek folyamán megjelentek a rendkívül nagy teljesítményű, páncélelhárításra tervezett harci helikopterek. (AH- 64 Apache, AH-1 Cobra, Agusta 129, folyamatban: Eurocopter Tiger, a Kamov-50, és a Mi-28) (már korábban megjelent a MI-24, a mi nem kimondottan harci helikopter, inkább a szállító és a harci helikopter keveréke). Ezeknek a helikoptereknek a megjelenése gyökeresen megváltoztatta a hagyományos harckocsik alkalmazásával kapcsolatos elképzeléseket. A hagyományosan erős harckocsizó alakulatokra építő orosz teoretikusok például felhívták a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú harci helikopterek fogyási aránya a harckocsikkal összevetve a harc folyamán 12:1 és 19:1 között mozoghat, a helikopterek javára. [1] Az új típusú helikopterek, illetve a szintén páncélozott célok ellen kifejlesztett A-10 csatarepülőgép a gyakorlatban is bebizonyították rendkívüli képességeiket az 199l-es Öböl-háború folyamán. A LÉGIDESZANT ALAKULATOK HARCÁSZATI LEHETŐSÉGEIT TEHÁT JELENTŐSEN MEGNÖVELTE A PÁNCÉLTÖRŐ HELIKOPTEREKKEL TÖRTÉNŐ KÖZÖS ALKALMAZÁSUK ÉS SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK: A KORÁBBI PASSZÍV HARCÁSZATTAL ELLENTÉTBEN MOST MÁR KORLÁTOZOTT MÉRTÉKBEN FELVEHETIK A HARCOT A NAGY EREJŰ, NEHÉZ TECHNIKÁVAL RENDELKEZŐ ELLENSÉGGEL IS. [2] Az együttműködés mindkét fél számára eredményes. Az együttműködés folyamán a légideszant alakulat felderítési és célmegjelölési adatokat szolgáltat a helikopterek számára. A helikoptereknek így csak korlátozott ideig kell kiemelkedniük a domborzat és a növényzet fedéséből, ugyanakkor megőrzi mozgékonyságát. A légideszant halogató harcának köszönhetően a harci helikopterek egy erősen lecsökkent sebességű, szétbontakozott ellenséggel vehetik fel a harcot, ami javítja a páncélozott célok megjelölésének és megsemmisítésének valószínűségét. Természetesen az ilyen jellegű, szoros együttműködésben végrehajtott feladatok rendkívüli begyakorlottságot igényelnek. A harci helikopterekkel támogatott légideszant-páncélvadász alakulatoknak az ellenség előrevonásának irányában folytatott halogató harca természetesen korlátozott célú, védelmi jellegű harc, amely csak rövid ideig értelmezhető a hagyományos szárazföldi alakulatok jelenléte nélkül. A páncélvadász erők peremvonalban történő alkalmazásának alapvetően az a célja, hogy a támadó ellenséget arcból lekösse, majd erre támaszkodva más erők mélységből történő gyors előrevonása és páncéltörő helikopterek tűztámogatása mellett nagy erejű ellencsapást lehessen mérni az ellenségre. [2] Mivel láthatóan a légierő technikai fejlődése befolyásolta a sok szállal a légierőhöz kötődő légideszant alakulatok harcászatát, és tette lehetővé feladataik és lehetőségeik bővülését, nem megkerülhető a légierő alkalmazásával kapcsolatos, a közelmúltban lezajlott jelentős változások rövid áttekintése sem. Választ kell keresni a légideszantok harcát közvetlenül befolyásoló csapattámogató repülőgépek és helikopterek valós képességeivel kapcsolatban felmerülő kérdésekre is. Az áttörés a repülő eszközök és a légierő alkalmazási elveiben az Öbölháború alatt következett be. Úgy tűnik, a repülő eszközök technikai fejlődése elérte azt a magas szintet, és magas fokú specializálódást, ami lehetővé tette a háború döntő többségének a levegőből történő lefolytatását. A

A LÉGIDESZANTOK ALKALMAZÁSA ÉS MEGHATÁROZÓ HADITECHNIKAI ESZKÖZEIK MINŐSÍTŐ JELLEMZŐI A SZOVJET ÉS AMERIKAI HADERŐ AFGANISZTÁNI MŰVELETEI SORÁN

A LÉGIDESZANTOK ALKALMAZÁSA ÉS MEGHATÁROZÓ HADITECHNIKAI ESZKÖZEIK MINŐSÍTŐ JELLEMZŐI A SZOVJET ÉS AMERIKAI HADERŐ AFGANISZTÁNI MŰVELETEI SORÁN Domián Tibor A LÉGIDESZANTOK ALKALMAZÁSA ÉS MEGHATÁROZÓ HADITECHNIKAI ESZKÖZEIK MINŐSÍTŐ JELLEMZŐI A SZOVJET ÉS AMERIKAI HADERŐ AFGANISZTÁNI MŰVELETEI SORÁN Absztrakt Légideszant minden olyan alakulat,

Részletesebben

A HELIKOPTERES LÉGIMOZGÉKONYSÁG ESZKÖZEINEK, SZERVEZETEINEK ÉS KÉPESSÉGEINEK FEJLŐDÉSE A MAGYAR HADERŐBEN

A HELIKOPTERES LÉGIMOZGÉKONYSÁG ESZKÖZEINEK, SZERVEZETEINEK ÉS KÉPESSÉGEINEK FEJLŐDÉSE A MAGYAR HADERŐBEN Schäffer Krisztián A HELIKOPTERES LÉGIMOZGÉKONYSÁG ESZKÖZEINEK, SZERVEZETEINEK ÉS KÉPESSÉGEINEK FEJLŐDÉSE A MAGYAR HADERŐBEN Absztrakt A technika fejlődése az 1950-es évektől már lehetővé tette a helikopterek

Részletesebben

VI. évfolyam 1. szám - 2011. március. Turcsányi Károly turcsanyi.karoly@zmne.hu. Hegedűs Ernő hegeduserno@freemail.hu

VI. évfolyam 1. szám - 2011. március. Turcsányi Károly turcsanyi.karoly@zmne.hu. Hegedűs Ernő hegeduserno@freemail.hu VI. évfolyam 1. szám - 2011. március Turcsányi Károly turcsanyi.karoly@zmne.hu Hegedűs Ernő hegeduserno@freemail.hu A LÉGIDESZANTOK FEJLŐDÉSE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚTÓL NAPJAINKIG (Megjelent A Légideszant

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E AZ AMERIKAI 173. EJTŐERNYŐSDANDÁR HARCAI VIETNÁMBAN A JUNCTION CITY HADMŰVELET THE BATTLES OF THE 173rd AIRBORNE BRIGADE (U.S.) IN VIETNAM OPERATION JUNCTION CITY A légideszantokról szóló szakirodalomban

Részletesebben

SZAKTÖRTÉNET A BRIT ÉS AZ AMERIKAI LÉGIDESZANT FEGYVERNEM ALKALMAZÁSÁNAK, SZERVEZETÉNEK ÉS HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSE (1939-1945)

SZAKTÖRTÉNET A BRIT ÉS AZ AMERIKAI LÉGIDESZANT FEGYVERNEM ALKALMAZÁSÁNAK, SZERVEZETÉNEK ÉS HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSE (1939-1945) SZAKTÖRTÉNET A BRIT ÉS AZ AMERIKAI LÉGIDESZANT FEGYVERNEM ALKALMAZÁSÁNAK, SZERVEZETÉNEK ÉS HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSE (1939-1945) Turcsányi Károly Hegedűs Ernő 1 II. RÉSZ. A tanulmány I. RÉSZ-ében

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

A LÉGIDESZANTOK FEJLŐDÉSE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN ÉS HATÁSA NAPJAINK LÉGI GÉPESÍTÉSI TÖREKVÉSEIRE

A LÉGIDESZANTOK FEJLŐDÉSE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN ÉS HATÁSA NAPJAINK LÉGI GÉPESÍTÉSI TÖREKVÉSEIRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hegedűs Ernő mk. százados A LÉGIDESZANTOK FEJLŐDÉSE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN ÉS HATÁSA NAPJAINK LÉGI

Részletesebben

A LÉGI GÉPESÍTÉS MEGVALÓSÍTÁSA A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN BEVEZETŐ

A LÉGI GÉPESÍTÉS MEGVALÓSÍTÁSA A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN BEVEZETŐ Turcsányi Károly Hegedűs Ernő A LÉGI GÉPESÍTÉS MEGVALÓSÍTÁSA A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN - alap harckocsik deszantolása szállító repülőgépek leszálló módszerével - BEVEZETŐ A hidegháború lezárultát követő

Részletesebben

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA

HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI SZÁLLÍTÓ HELIKOPTER ALEGYSÉGEK ALKALMAZÁSA Orosz Zoltán HELIKOPTEREK ALKALMAZHATÓSÁGA, A LÉGI KUTATÓ- MENTŐ KÉPESSÉG TECHNIKAI FELSZERELÉSE ÉS A FEJLŐDÉS IRÁNYAI Ebben az évben ünnepeljük a hajtóműves repülés 100. évfordulóját. A Wright fivérek

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

SZAKTÖRTÉNET A LÉGIDESZANTOKRÓL A FEJLŐDÉSTÖRTÉNET ÉS AZ ÉRVÉNYES NATO-USA SZABÁLYZATOK TÜKRÉBEN II. RÉSZ. Turcsányi Károly Hegedűs Ernő 1

SZAKTÖRTÉNET A LÉGIDESZANTOKRÓL A FEJLŐDÉSTÖRTÉNET ÉS AZ ÉRVÉNYES NATO-USA SZABÁLYZATOK TÜKRÉBEN II. RÉSZ. Turcsányi Károly Hegedűs Ernő 1 SZAKTÖRTÉNET A LÉGIDESZANTOKRÓL A FEJLŐDÉSTÖRTÉNET ÉS AZ ÉRVÉNYES NATO-USA SZABÁLYZATOK TÜKRÉBEN II. RÉSZ. Turcsányi Károly Hegedűs Ernő 1 Ha a szavak használata nem helyes, a fogalmak értelme zavaros.

Részletesebben

A KÖZVETLEN TÁMOGATÓ REPÜLŐ ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE ÉS SZEREPE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LÉGIDESZANT CSAPATOK HARCÁRA

A KÖZVETLEN TÁMOGATÓ REPÜLŐ ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE ÉS SZEREPE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LÉGIDESZANT CSAPATOK HARCÁRA Hegedűs Ernő A KÖZVETLEN TÁMOGATÓ REPÜLŐ ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSE ÉS SZEREPE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LÉGIDESZANT CSAPATOK HARCÁRA BEVEZETŐ GONDOLATOK A harmincas évek folyamán, a korszerű

Részletesebben

A LÉGIDESZANT FEGYVERNEM REPÜLŐ ESZKÖZEINEK SPECIÁLIS MŰSZAKI MEGOLDÁSAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ FOLYAMÁN BEVEZETŐ GONDOLATOK

A LÉGIDESZANT FEGYVERNEM REPÜLŐ ESZKÖZEINEK SPECIÁLIS MŰSZAKI MEGOLDÁSAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ FOLYAMÁN BEVEZETŐ GONDOLATOK Hegedűs Ernő A LÉGIDESZANT FEGYVERNEM REPÜLŐ ESZKÖZEINEK SPECIÁLIS MŰSZAKI MEGOLDÁSAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ FOLYAMÁN BEVEZETŐ GONDOLATOK A légideszant csapatok légi szállító eszközei már a második világháború

Részletesebben

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Nagy Norbert hallgató AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Az AHEAD (Advanced Hit Efficienty And Destruction, amely szó szerint lefordítva fokozott találati hatékonyságot és megsemmisítést jelent, de lényegében

Részletesebben

Dr. Szilvássy László okl. mérnök alezredes

Dr. Szilvássy László okl. mérnök alezredes Dr. Szilvássy László okl. mérnök alezredes Lehetséges veszélyek IR légiharc rakéták Vállról indítható rakéták Tűzfegyverek (gépágyúk, géppuskák) Lövegek DR.SZISZILACI.HU 2 Irányítható rakéták csoportosítása

Részletesebben

Pergő Légiharc. Bevezetés. Repülők. Repülőnapló. Írta: Horváth Lajos

Pergő Légiharc. Bevezetés. Repülők. Repülőnapló. Írta: Horváth Lajos Pergő Légiharc Írta: Horváth Lajos Bevezetés Ez egy nagyon egyszerű II. világháborús légiharc-játék szabályának adaptációja. A gyorsaságon és könnyen játszhatóságon van a hangsúly. Ezért a játszhatóság

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési eredményei napjainkban

A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési eredményei napjainkban Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Dr. Szabó Tibor alezredes: A tüzérségi tűzeszközök és lőszerek fejlesztési eredményei napjainkban

Részletesebben

A HADIIPAR HATÁSA A NÉMET ÉS SZOVJET HARCKOCSIK MINŐ- SÉGÉRE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

A HADIIPAR HATÁSA A NÉMET ÉS SZOVJET HARCKOCSIK MINŐ- SÉGÉRE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN Forró Tamás A HADIIPAR HATÁSA A NÉMET ÉS SZOVJET HARCKOCSIK MINŐ- SÉGÉRE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN Abstract A cikk a hadiipar minőségképességének hatását, egyes rendelkezésre álló technológiák mint az öntvénypáncél-gyártás,

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 222/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 222/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET 1 50/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 222/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Börgönd-repülőtér 2003.09.27. BT-80: típusú ejtőernyő A szakmai vizsgálat

Részletesebben

Robotjárművek alkalmazhatósága az integrált határbiztonsági rendszerben

Robotjárművek alkalmazhatósága az integrált határbiztonsági rendszerben Robotjárművek alkalmazhatósága az integrált határbiztonsági rendszerben Lipics László r. őrnagy Kőszegi Rendőrkapitányság Határrendészeti Alosztályvezető 1 "We said why not get a jump start on the initiative

Részletesebben

SZAKTÖRTÉNET A LÉGIDESZANTOKRÓL A FEJLŐDÉSTÖRTÉNET ÉS AZ ÉRVÉNYES NATO-USA SZABÁLYZATOK TÜKRÉBEN I. RÉSZ. Turcsányi Károly Hegedűs Ernő 1

SZAKTÖRTÉNET A LÉGIDESZANTOKRÓL A FEJLŐDÉSTÖRTÉNET ÉS AZ ÉRVÉNYES NATO-USA SZABÁLYZATOK TÜKRÉBEN I. RÉSZ. Turcsányi Károly Hegedűs Ernő 1 SZAKTÖRTÉNET A LÉGIDESZANTOKRÓL A FEJLŐDÉSTÖRTÉNET ÉS AZ ÉRVÉNYES NATO-USA SZABÁLYZATOK TÜKRÉBEN Bevezetés I. RÉSZ. Turcsányi Károly Hegedűs Ernő 1 Ha a szavak használata nem helyes,a fogalmak értelme

Részletesebben

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON Orosz Zoltán A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON A Magyar Honvédség legújabbkori történelmének legjelentősebb változását éli át az elmúlt években.

Részletesebben

A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!)

A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!) A 100. NÉMET ABV FELDERÍTŐ - MENTESÍTŐ DANDÁR (Harcbavetés támogatása mindig és mindenütt!) Lits Gábor 1 Bevezető előzetes A jövő biztonságpolitikai kihívásai a német hadsereg számára főként azt jelentik,

Részletesebben

Mi 24VM LEGENDA SZÜLETIK

Mi 24VM LEGENDA SZÜLETIK Mi 24VM LEGENDA SZÜLETIK Az Egyesült Államok fegyveres ereje a vietnámi háborúban sikeresen alkalmazta a speciális katonai helikoptereket, melyek később más országok fegyveres erejében is feltűnt. Ezek

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET 1 46/2003 MRSZ-BISZ eseményszám MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET Szeged-repülőtér 2003.09.20. Z-99062: gyári számú ZENIT-270: típusú ejtőernyő

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes

Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Dr. SZABÓ TIBOR alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 505 1943, Szolg.: +36 30 6867471 HM vezetékes: 02 29137 Vezetékes fax: HM fax: e-mail: szabo.tibor@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő:

Részletesebben

Kimutatás a 2012. január 1-2015. március 31. közötti időszakról

Kimutatás a 2012. január 1-2015. március 31. közötti időszakról A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében honvédelmi célra feleslegessé vált ingóságok adásvételi szerződései Fsz. 1 Pál Gyula magánszemély szergépek 3 db 365 000 Ft 1843-16/2011. 2012.01.19 HM FHH 2

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-267-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-267-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 14/2014 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-267-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: LHJK Ideje: 2014. július 05. HA-5323

Részletesebben

A LÉGI GÉPESÍTÉS HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSI TENDENCIÁI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A STOL SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEKRE BEVEZETŐ GONDOLATOK

A LÉGI GÉPESÍTÉS HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSI TENDENCIÁI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A STOL SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEKRE BEVEZETŐ GONDOLATOK Hegedűs Ernő A LÉGI GÉPESÍTÉS HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK FEJLŐDÉSI TENDENCIÁI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A STOL SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEKRE BEVEZETŐ GONDOLATOK A légideszantcsapatok fő fejlődési folyamata a második

Részletesebben

2012. tél Első Század. CSEH JóZSEF: A Magyar Néphadsereg fegyverzettel való ellátásának néhány problémája az 1950-es évek elején

2012. tél Első Század. CSEH JóZSEF: A Magyar Néphadsereg fegyverzettel való ellátásának néhány problémája az 1950-es évek elején CSEH JóZSEF: A Magyar Néphadsereg fegyverzettel való ellátásának néhány problémája az 1950-es évek elején A rendelkezésre álló fegyverzet minősége A második világháború, mint közismert, számos katonai

Részletesebben

AZ ARAB-IZRAELI HÁBORÚK TAPASZTALATAI A HADERŐNEMEK ÉS FEGYVERNEMEK ALKLMAZÁSÁNAK TÜKRÉBEN

AZ ARAB-IZRAELI HÁBORÚK TAPASZTALATAI A HADERŐNEMEK ÉS FEGYVERNEMEK ALKLMAZÁSÁNAK TÜKRÉBEN Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Dr. Horváth J. Csaba alezredes: AZ ARAB-IZRAELI HÁBORÚK TAPASZTALATAI A HADERŐNEMEK ÉS FEGYVERNEMEK

Részletesebben

A SAAB CÉG FEJLŐDÉSE, REPÜLÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPE

A SAAB CÉG FEJLŐDÉSE, REPÜLÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPE Vásárhelyi Zoltán A SAAB CÉG FEJLŐDÉSE, REPÜLÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPE Az 1936-os évben a svéd kormány, érezve a közelgő világháború előszelét, az önálló védelmi ipar nagyarányú fejlesztése mellett dönt.

Részletesebben

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Elgondolás az állami repülések végrehajtására szolgáló légterek kijelölésére Tartalom 1. Az új légterek jellege 2. A légterek kiterjedése

Részletesebben

A HARCI HELIKOPTEREK FEGYVERRENDSZERÉNEK MODERNIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

A HARCI HELIKOPTEREK FEGYVERRENDSZERÉNEK MODERNIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Szilvássy László okl. mk. alezredes A HARCI HELIKOPTEREK FEGYVERRENDSZERÉNEK MODERNIZÁCIÓS LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások 1. Egy hajó 18 km-t halad északra 36 km/h állandó sebességgel, majd 24 km-t nyugatra 54 km/h állandó sebességgel. Mekkora az elmozdulás, a megtett út, és az egész

Részletesebben

SÜRGETŐ PROBLÉMÁK A TÜZÉRSÉG HARCÁSZATI-HADMŰVELETI ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN

SÜRGETŐ PROBLÉMÁK A TÜZÉRSÉG HARCÁSZATI-HADMŰVELETI ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN A KONFERENCIA VITAANYAGA Dr. FURJÁN ATTILA alezredes SÜRGETŐ PROBLÉMÁK A TÜZÉRSÉG HARCÁSZATI-HADMŰVELETI ALKALMAZÁSA TERÜLETÉN "A tüzérség a felderítéssel megteremti a tűzharc alapjait és jelentősen hozzájárul

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella ADAÉKOK A KÖZMÚTBÓ (SŐ RÉSZ): A VOT ONI ÉGVÉDMI CSAPATOK ARCTVÉKNYSÉGI FORMÁI BVZTÉS Minden hadelméletben kardinális kérdésnek számítanak a (had)műveletekkel

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

NÉHÁNY ELKÉPZELÉS A PÁNCÉLOS-TECHNIKA FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS/VAGY MODERNIZÁCIÓJA TERÜLETÉN

NÉHÁNY ELKÉPZELÉS A PÁNCÉLOS-TECHNIKA FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS/VAGY MODERNIZÁCIÓJA TERÜLETÉN Dr. Ébert László okl. közgazdász-mérnök NÉHÁNY ELKÉPZELÉS A PÁNCÉLOS-TECHNIKA FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE ÉS/VAGY MODERNIZÁCIÓJA TERÜLETÉN Absztrakt Amióta a páncélos eszközök megjelentek az I. Világháborúban

Részletesebben

LÉGISZÁLLÍTÁS ABV FEGYVEREK HATÁSAINAK KÖRNYEZETÉBEN

LÉGISZÁLLÍTÁS ABV FEGYVEREK HATÁSAINAK KÖRNYEZETÉBEN 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék LÉGISZÁLLÍTÁS ABV FEGYVEREK HATÁSAINAK KÖRNYEZETÉBEN

Részletesebben

SZAKTÖRTÉNET. 2. 1. A légideszantcsapatok légi szállító- és deszanteszközei

SZAKTÖRTÉNET. 2. 1. A légideszantcsapatok légi szállító- és deszanteszközei SZAKTÖRTÉNET A MAGYAR LÉGIDESZANTCSAPATOK ALKALMAZÁSÁNAK, HADITECHNIKAI ESZKÖZEINEK ÉS SZERVEZETÉNEK FEJLŐDÉSE (1933-1945) II. RÉSZ. Turcsányi Károly Hegedűs Ernő 1 A folyóirat előző számában megjelent

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT

Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Juhász József alezredes AZ ALKALMI HARCI KÖTELÉKEK HELYE, SZEREPE, TEVÉKENYSÉGE FEDEZŐBIZTOSÍTÓ ERŐKÉNT című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER Az ÁRPÁD M1 rendszer kifejlesztésének fő célja: a szovjet MASINA tűzvezető rendszer elavult második generációs számítástechnikai eszközeinek kiváltása

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Erdőtüzek légi oltási módjainak egyes kérdéseiről

Erdőtüzek légi oltási módjainak egyes kérdéseiről Hoffmann Imre tű. ezredes Erdőtüzek légi oltási módjainak egyes kérdéseiről Az erdőtüzek elleni védekezés nemzeti ügy. A tűz okozta károk nagyságrendje, azok jelentősége, az események komplexitása, időbeni

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTERENEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI BALKÁNI HADMŰVELETI TERÜLETEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTERENEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI BALKÁNI HADMŰVELETI TERÜLETEN Orosz Zoltán 1 A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTERENEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI BALKÁNI HADMŰVELETI TERÜLETEN Absztrakt Napjainkban a Magyar Honvédség jelentős szervezeti átalakuláson megy keresztül. Létrejött

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

AH-64 APACHE HARCI HELIKOPTER BEVEZETÉS

AH-64 APACHE HARCI HELIKOPTER BEVEZETÉS Szilvássy László AH-64 APACHE HARCI HELIKOPTER BEVEZETÉS A háborúk fegyveres konfliktusok olyan tapasztalatokhoz juttatják a fegyver gyártókat, amelyekhez mesterséges körülmények között egyáltalán nem

Részletesebben

Irta: Polgár Ervin nyá. vezérőrnagy. Lektorálta: Dr. habil. Héjjá István tanszékvezető, egyetemi docens

Irta: Polgár Ervin nyá. vezérőrnagy. Lektorálta: Dr. habil. Héjjá István tanszékvezető, egyetemi docens Irta: Polgár Ervin nyá. vezérőrnagy Lektorálta: Dr. habil. Héjjá István tanszékvezető, egyetemi docens Felelős kiadó: Dr. Szabó Miklós, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora Készült a Zrínyi Miklós

Részletesebben

A TÜZÉRSÉG VEZETÉSÉNEK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN

A TÜZÉRSÉG VEZETÉSÉNEK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN A KONFERENCIA VITAANYAGA Dr. FELHÁZI SÁNDOR mk. alezredes A TÜZÉRSÉG VEZETÉSÉNEK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI NAPJAINKBAN ". minden elmélet első feladata, hogy rendbe szedje az összekavart (összekuszált) fogalmakat

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 01/2014 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-003-4P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín:Sár-hegy Ideje:2014. január

Részletesebben

REPÜLŐFEDÉLZETI FEGYVERRENDSZEREK

REPÜLŐFEDÉLZETI FEGYVERRENDSZEREK REPÜLŐFEDÉLZETI FEGYVERRENDSZEREK Készítette: Dr. Szilvássy László okl. mk. alez. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Tanszék egyetemi docense Repülőfedélzeti fegyverrendszer Tűzfegyverzet beépített

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ATTILA. A II. világháború magyar tábori védelmi vonalai. (elmélet és terepi valóság)

DR. JUHÁSZ ATTILA. A II. világháború magyar tábori védelmi vonalai. (elmélet és terepi valóság) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FOTOGRAMMETRIA és TÉRINFORMATIKA TANSZÉK DR. JUHÁSZ ATTILA A II. világháború magyar tábori védelmi vonalai (elmélet és terepi valóság) műegyetem rkp. 3. K.

Részletesebben

LÉGIDESZANTOK AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN (Eszközeik megérettek a generációváltásra?)

LÉGIDESZANTOK AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN (Eszközeik megérettek a generációváltásra?) IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Hegedűs Ernő MH Logisztikai Ellátó Központ hegeduserno@freemail.hu LÉGIDESZANTOK AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN (Eszközeik megérettek a generációváltásra?) II.

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

SZILVÁSSY LÁSZLÓ BEVEZETÉS A HŐSKOR

SZILVÁSSY LÁSZLÓ BEVEZETÉS A HŐSKOR Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. SZILVÁSSY LÁSZLÓ A HARCI HELIKOPTEREK FEJLŐDÉSE A HŐSKORTÓL NAPJAINKIG BEVEZETÉS Hiszem, hogy az első és meghatározó alapelve a hadviselésnek az, hogy

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

Mi-28N HAVOC HARCI HELKOPTER BEVEZETŐ

Mi-28N HAVOC HARCI HELKOPTER BEVEZETŐ Szilvássy László Mi-28N HAVOC HARCI HELKOPTER BEVEZETŐ A háborúk fegyveres konfliktusok olyan tapasztalatokhoz juttatják a fegyver gyártókat, amelyekhez mesterséges körülmények között egyáltalán nem vagy

Részletesebben

SZÁLLÍTÓREPÜLŐK ALKALMAZÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A MAGYAR HONVÉDSÉG MISSZIÓS FELADAT RENDSZERÉBEN

SZÁLLÍTÓREPÜLŐK ALKALMAZÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A MAGYAR HONVÉDSÉG MISSZIÓS FELADAT RENDSZERÉBEN Orosz Zoltán SZÁLLÍTÓREPÜLŐK ALKALMAZÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A MAGYAR HONVÉDSÉG MISSZIÓS FELADAT RENDSZERÉBEN A rendszerváltás éveiben, 1989-90-ben még csak célkitűzés volt az, ami napjainkra valósággá

Részletesebben

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS Dr. Békési László A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS A Véget ért a MIG-korszak a konferencia címéhez kapcsolódva a Magyarországon elsőként repült és gázturbinás

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 02/2014. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2014-068-4P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Budapest, Óbuda starthely Ideje: 2014.

Részletesebben

Versenykiírás (Tervezet)

Versenykiírás (Tervezet) - 1 - XIII. MEBSZ- MATASZ Bajtársi Találkozó, Versenykiírás (Tervezet) I. Általános rész A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megye szervezete, valamint

Részletesebben

A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA

A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK KEKSZ ERNŐ A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA INSPECTION THE LIMITED CAPABILITY OF MULTI-CHANNELS ANTI

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

HELIKOPTEREK ALKALMAZÁSA A BALKÁNON AZ ALTHEA HADMŰVELET

HELIKOPTEREK ALKALMAZÁSA A BALKÁNON AZ ALTHEA HADMŰVELET Orosz Zoltán HELIKOPTEREK ALKALMAZÁSA A BALKÁNON A Balkán legújabb kori történelmünkben konfliktusok, feszültségek forrása volt, mely kihatott egész Európa történelmére. Már a múlt század kezdetén 1912-13.

Részletesebben

Ejtıernyısök és tartalékos katonák hete

Ejtıernyısök és tartalékos katonák hete - 1 - Ejtıernyısök és tartalékos katonák hete I. Általános rész A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége a Magyar Tartalékosok Szövetségének csongrád megyei szervezete összetett lövészeti és harcászati

Részletesebben

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron KARTONPALLET papír raklap Az ideális raklap a legjobb áron általános termékek Erősített raklapok Szabvány méretű raklapok Keretek Raklap láb Könnyített raklapok Koncepció KARTONPALLET méretpontos, egyedi,

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS. 2005-150 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS. 2005-150 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ MRSZ-REBISZ eseményszám: MRSZ -001-05 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS 2005-150 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ Az esemény helye: Budakeszi Az esemény ideje: 2005. 07.

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS)

HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. FURJÁN ATTILA alezredes HARCÁSZATI-HADMŰVELETI VEZETÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (TOPCCIS) A korszerű hadseregek működéséhez elengedhetetlenül szükséges

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

pek a Magyar Honvéds

pek a Magyar Honvéds ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék Szárazf razföldi robotok és pilóta nélkn lküli li repülőgépek pek a Magyar

Részletesebben

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC Ez a Mi 2-es helikopter egykor a szovjet, majd az ukrán légierőben szolgált, ahol utoljára piros, 31-es fedélzeti számmal repült. A gyári száma 543722084

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-057-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-057-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 06 2011. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-057-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Szeged repülőtér Ideje: 2011. 04. 17. HA - 1238 lajstromjelű

Részletesebben

SZERKEZETTAN II. SZAKOS TIBOR

SZERKEZETTAN II. SZAKOS TIBOR SZERKEZETTAN II. SZAKOS TIBOR Egy kis ismétlés Egy kis ismétlés R-26 Góbé típusú repülőgép törzse A törzs is teljesen fém építésű, két oldala vászon borítású. Az első rész alsó fele, és a hátsó rész felső

Részletesebben

A vitorlázórepülésről

A vitorlázórepülésről A vitorlázórepülésről Tartalom Tartalom 2 Bevezetés 4 Történelmi áttekintés 4 Vitorlázórepülés 5 Versenyzés 5 FELADAT TÍPUSOK 7 FELKÉSZÜLÉS 7 2 a vitorlázórepülés a légi sportok királynője, vagy még inkább

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR TANULÁSI ÚTMUTATÓ TANTÁRGYHOZ A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI SZÁMÁRA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR TANULÁSI ÚTMUTATÓ TANTÁRGYHOZ A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI SZÁMÁRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR TANULÁSI ÚTMUTATÓ A HONVÉDELMI ALAPISMERE- TEK TANTÁRGYHOZ A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI SZÁMÁRA 2009. OKTÓBER 01. 2 A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK

Részletesebben

MI-8/MI-17 SZÁLLÍTÓHELIKOPTEREK ALKALMAZÁSA A MAGYAR LÉGIERŐBEN. A helikopter általános jellemzése:

MI-8/MI-17 SZÁLLÍTÓHELIKOPTEREK ALKALMAZÁSA A MAGYAR LÉGIERŐBEN. A helikopter általános jellemzése: Nagy János - Orosz Zoltán MI-8/MI-17 SZÁLLÍTÓHELIKOPTEREK ALKALMAZÁSA A MAGYAR LÉGIERŐBEN A MI-8 HIP többcélú szállító helikopter, amely alkalmas csapatok és utánpótlás szállítására, valamint nem irányított

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 007-2011 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-067-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Tököl nem nyilvános repülőtér Ideje: 2011. április 22.

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY LOPOCSI ISTVÁN HARCKOCSIK ÉS TÁBORI TÜZÉRESZKÖZÖK KIALAKULÁSA, SZEREPE A KORSZERŰ HARCBAN, FEJLŐDÉSÜK PERSPEKTÍVÁI A KEZDETEK Ahhoz, hogy valamilyen technikai eszköz (akár polgári, akár katonai rendeltetéssel)

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY - 1 - MRSZ-REBISZ eseményszám: 25/2011. MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS 2011-168-4 Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Pécs-Pogány repülőtér Ideje: 2011. augusztus

Részletesebben