Vaganyfektetes es ka rba nta rrtas

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vaganyfektetes es ka rba nta rrtas"

Átírás

1

2 Vaganyfektetes es ka rba nta rrtas A legszelesebb termekkfnalat... A hordozhat6 gepekt61 egeszen a nagygepes technol6giaig. Kompakt sincsavaroz6 gep Pneumat1kus nyomatekszabalyozas minden tipusu sincsavarhoz. 2 forgasi sebesseg * Karbantartasi celu mechanikus sincsavaroz6 gep Mechan ikus meghajtas olajterben, fordit6val es kupos ku plunggal 2 forgasi sebesseg, beallithat6 meghuzasi nyomatek, es a teij es k1csavarozasi nyomatek tbbb mint 90 dan.m DK3 Nagy teljesitmenyii sintisztit6 gep Nagy hatekonysagu gep a sin aramkor visszaa llitasara akar UJ. rozsdas vagy v1zes sineken A kerek nyomasa pneumatikusan szabalyozhat6. Kiterti sincsiszohi F1nom csiszolasa a kiter6, a csucs- illetve a vezeto sinnek m1nden tipusu k1ter6ben. A CSI SZOI6k6 ± 30 szbgben cillithat6. ~ GMSl Ktinnyii karbidlapos sinfur6 gep Egyszeru es gazdasagos a konnyen cserell1et6 karbidlapok mind a 4 oldala hasznalhat6, igy akar 100 furat is keszithet6 vele Gyors es pontos: fu r mm UIC 60 vasuti sin 40 masodperc alatt kifurhat6. Ttibbcelu ellat6keszlet Tbbb mint 7 szerszamot tud ellatni, kuibnb6z6 csiszol6kbvek szeles felhasznalasl lehet6segek (vag6korong, tarcsa, abraziv es mikr6 csiszol6kovek), fur6 egyseg. 2 Kulonbdz6 jellemzdk vagy opci6k allnak rendelkezesre.

3 ~IP~ 2., , _ ~!_2002 \ Hidraulikus sincsavaroz6 gep 2 csavaroz6 fejjel A 2 fejes kivitel lehetove teszi a folyamatos csavarmeghuzast a sin mindket oldalan. Nagy hidraulikus teljes ftmeny meg alacson sebessegnel is. Opciona lis lehet6seg: TPH 154: 1 csavaroz6 fejjel. Sfncsavaroz6 gep 2 csavaroz6 fejjel Programozhat6 nyomatek beallftas, mely lehet6ve teszi a rugal mas lek6tesek k6vetelmenyeinek val6 megfelelest. A 2 fejes kivitel lehetove teszi a folyamatos csavarmeghuzast a sin mindket oldalan. Opcionalis lehet6seg T 2000: 1 csavaroz6 fejj el. 70 Hz elektromos alaverii keszlet Megfelel6 a folyamatos alaver6 - agyazatrendez6 feladatokh oz talpfa, betona lj vagy fem aljakhoz. 3.5 kva, 3-fazisu, 4 kimeneteiu elektromos generator 42, 130 vagy 220 V 70Hz-es kezi alaver6 gepek vibraci6csokkent6 fogantyukkal ~ MP 2.,... 3 Sfnprofil csiszol6 biztos ftja a tbkeletes sfnfej csiszolast. A vezet6gbrg6k garantaljak a Iinam megmu nkalast vizszintes pozici6b61 f0gg61eges pozici6ba. A hosszu gbrgotav biztositja a csiszolashoz a megfelel6 referenciafei Uietet. Ergonomikus: a cs1szol6 barm ilyen szbgben rbgzithet6 tart6karral. Hullamossag csiszol6 F1n om csiszolasi feladatokhoz a sinfejl1ez vagy feluleti hul lamzas, bordazat lecsiszolasara. Ket kiegeszit6 keszlet: a 16-gbrgos keszlet tbkeletes feiuietet b1ztosit a hibas feiuieten kivuii referenciahelyrol. Sfnprofil csiszol66 A sin teljes felliletet kepes lecsiszolni egy munkafolyamatban: - Fut6fellilet, - Mindket oldal, - Mindket radiusz. Kezi, tim\ 116 agyazatrendezii alaverii gep. Egyedi tervezes, egyedula ll6 mu nkakepesseg: ez az alavero gep lehet6ve tesz i, hogy magas minosegu alaverest vegezzen, kisebb, k6nnyu munkaterlileteken. A gep sajat belsoegesu motorral rendelkezik, igy bnall6an hasznalhat6 barhol, nem szukseges generator keszlet, sem kabel. Hidraulikus dudorletol6 Sinenfut6 kbnn yuszerkeze to a termit-h egesztesi varrat letolasara. Felhasznal6barat: A kesz Uiek kbzvetlenui a varratra helyez l1 et6, az ont6minta leszerelese nelkui. Letol6 er6: 11 OkN kn -ig. '' ~ ~ Hidraulikus sfnfeszitii A semleges h6mersekletn ek megfe lel6 hosszra val6 feszfteshez szukseges szerszam sin hegeszteshez. Szinten hasznalhat6 sinek feszli ltsegmentesitesere Vasuti forgalom akadalymentesen mozoghat. TH 70: 700 kn TH 120: kn 3 '' KiJ/6nbdz6 jellemz6k vagy opci6k allnak rendelkezesre.

4 A legszelesebb termekkinalat... A hordozhat6 gepekt61 egeszen a nagygepes technol6giaig. Sinkopogtat6 Dupla kalapacsos megoldassal biztositja a megfelelo CWR-t, nyc1ias1 es a feszu ltsegmentesites1 eljaras soran. Kbnnyu kocsi szerkezetre szerelt kiv itel, egy szemely altai kezelhet6. LWR Mobil sinlerak6 rendsze Beall ithat6 es robosztu s, az LWR mob il sinlerak6 rendszer kifejezetten a sinek lerakasara szolgal LWR kocsikr61 a palya menten. Hidraulikus varialhat6 betonalj tavktiztart6 I pozicional6 a monoblokk vagy dupla-blokkos betonalj fektetesi kbvetelmenyekhez. Ez a szerkezet hi draulikus kotr6gepre szerelhet6 es 5 betonaljat tud megfogni egyszerre. Sin es kitero alavero egyseg ket-utas rakod6geppel 2 kuibnall6 alavero fejegyseg beall ithat6 melyseg es pozici6 kontrollal, iker talpfak is kiterok alavereset is el tudja vegezni. I ket-utas rakod6gepre felszerelve, lehet6ve tesz1 a koze lfekvo es kitero elteresek alavereset is. Kiinnyiiszerkezetii sinemelo gep Onj ar6 kivite l, lehet6ve teve az egyemberes mukbdtetest. A sin beallitasara szolgal tavi ranyit6 seg itsegevel, ahol ez a megoldas nem oldl1at6 meg alaver6 geppel. (peldaul MBS AC, BRAD vagy BRIVIS AC) Sinemelo es beallit6 gep Oldaliranyban beallitja es eltolja a sineket (barmilyen tipus) egy mu nkafolyamatban. IVIegemeli a sineket alavereshez, aljcserehez vagy alatetlemez cserehez es karbantartasi mu nkakhoz. '' KU!dnbdz6 jellemzok vagy opci6k allnak rendelkezesre.

5 llertikalis sinkapcsolat kiegyenesitii Alacsony kapcsol6dasi pontok kiegyenesitesehez a lekoto lemez leszerelese nelkoi es tompa hegesztesekhez. Hajlitasi kapacitas 1,1 00 kn. * Ktinnyuszerkeze!U horizontal is sinhajlit6 Hajlitasi es llorizontalis kiegyenesites1 feladatokhoz a hagyomanyos ViQilOI as phoenix sinekhez. HaJ iitasi kapacitas: 750 kn. * Horizontalis sinhajlit6 Hajlitasi es kiegyenesites1 fe ladatokhoz hagyomanyos vignol as phoenix sinekhez. 1\!leghajlitja es elforditja az iveket a sin illetve a gep ford itasa nelku I. Sincsiszol6 gep A VMR 445-os tipusu sincsiszolo gep egy modern, robosztus, onjaro jarmu kitejezetten rnagas minosegu es hatekonysagu sincsiszolasi munkakhoz Az UIC 712 szabvanynak rnegfelelo sinhibak Javitasara es csokkentesere adapt31t gep. Aljcserelo gep (fa, ikerblokk vagy monoblokk betona lj akhoz) Mindbssze 2 perc alatt fehiietve le tud al lni a sinr61, am i lehet6ve tesz i, hogy rovi d vaganyzarak eseten is hasznal ni lehessen Opcionalisan goo -ban forgathato fej is rendelhet6. Ketutas alavero gep Alaveresi feladatokhoz egyenes szakaszokban pontokn al es keresztezodesekben. Elonyosen hasznalhat6 forga lmas szakaszokon, onall6 palyakon vagy aijcsere folyamatok kbzben. Egyeb lehetseges modell AC : sin es k1tero alavero gep. Modularis kiterocsenho rendszer Barrn ilyen hosszusagu kiterok kicserelesere. Radio taviranyitasu rendszer a kiterok mozgatasara es motonzalt kocsik a teljes k1ter6 vagy reszegyseg mozgatasara. Hordoz6allvany a S&C egysegek cserejere Teljesen rnechanizalt radio taviranyitasu hordoallvany rendszer mely a keresztez6desi egysegek valamint kiter6 reszegysegek bontasara es installalasara alkalmas. Alkalrnas a nagysebessegu vonalakon torten o hasznalatra, a fe lhasznalo egyszerre 4 PMC egyseget tud kezelni es iranyitani egy taviranyit6 egyseggel llaganyfek!etii egyseg Ez a rendszer modu laris es k0 1bnb6z6 hosszusagu vaganypanelekhez adaptalhato 36 meter hosszu panel 3 db PEM XL egysegge l keze lh et6. Lehet6seg van 2 rendsze rrel dolgozn i maximum 24 meteres panelekkel. '' K0/6nb6z6 je!lemz6k vagy opci6k allnak rendelkezesre

6 A legszelesebb termekkfmilat... II es tartas A hordozhat6 gepekt61 egeszen a nagygepes technol6giaig. Multifunkciomilis motorkocsi es nagy teherbini su motorkocsi daruval es szallit6 platformmal. KeMas (kiitiittpalya - betontit) jannuvek A teijes termekskala 11T-t6119 T-ig, ellen6rzes1 es karbantartasi munkakhoz. Daruval szereh egyseg vagy vevoi keresnek megfelelo kivitel Mentesi, tereprendezesi, hid vagy alag ut ellen6rzesi, t1sztitasi kiv1telek is rendelhet6ek Egyedi jarmuvek: Hidellen6rz6 motorkocsi Nbvenyzetirt6 -vag6 kocs i, Alagutellen6rz6 motorkocsi, o cserjeirt6 motorkocsi, h6tol6. Jarmuvek: szemelyszallit6 es palyae llen6rz6 motorkocsi Utanfut6k - tnllerek: o Utanfut6k- trelerek dbnthet6 vagy o MunkaterUiet tobb felhasznalasi lehetoseg: fix platform mal, 4, 10, 15, 20 lis - dbnthet6 vagy f1x platformok, vam\lhat6 25T terllelhet6seggel, utanfut6k meretben es terhelhet6seggel. felhajl6rampaval, mobil - daruk tobb kulonbozo kiegeszit6kkel, stb. munkateruleti utanfut6, agyazat tartaly, nbvenyzetirt6, stb MERO ES FELM ERO ESZKOZOK A tradiciomilis m(fszerekt61 egeszen a digitalis mer6 es adattaro/6 rendszerekig a vagany es fels6vezetek ellen6rzeshez Vaganyokhoz: Nyomtav es tulemeles. o Vi zualis ellen6rzes. Egyeb kbtbttpalya mer6 es fe lmer6 eszkbzbk. Sinekhez: Sinkopas meres. H6merseklet erzekel6k. 104,5 -!A 175,0-10,4 - o, o - ~ Vagany es kiter6 nyomtav es tu le meles meresre alkalmas mer6muszer. Vagany nyomtav es tulemeles mer6 keszulek. Kbtbttpalya geometria mer6rendszerek. o Vaganygeometria mer6rendszerek. Ultrahangos vaganydiagnoszt1kai eszkbzbk. ELEKTRONIKUS VAGANYMERO RENDSZEREK Nyomtav es fe lsovezetek beallit6 es meroeszkozok. Komfort es vibraci6 mer6 eszkbzbk Hordozl1at6 mer6 kocsi a vaganyok es kiter6k geometriajanak digitalis meresere. 6 Hordozl1at6 elektronikus sinegyenesseg mero.

7 A tradicionalis muszerekt61 egeszen a digitalis mer6 es adattaro/6 rendszerekig a vagany es fels6vezetek ellenorzeshez bnjar6 vaganygeometria telmero rendszer Kezi vaganymer6 rendszer - elektronikus kezi elotolasu kocsi a vagany parametereir1ek meghatarozasara I Ultrahangos meroegyseg a termi-hegesztes vizsgalatara

8 Folyamatos tej/esztes a mobilitasert, es karbantart ~s A teljes termekskala A felsovezetek hal6zat epitesehez, ellen6rzesehez es karbantartasahoz ketutas (vagany - betonut) szerel6 egysegek, ketutas JarmOvek, nagyteljesitmenyq motorkoc:-:k, egyedi teljesitmennyel es hajt6er6vel, alacsony kornyezetszennyezessel, 0 drgrtalis merorendszerek.. Megoldasok melyek minden kovetelmenyt kielegitenek: ketutas utanfut6k, modularis csusz6talpak. komplett vagonrendszerek melyek elektronikusan szabalyozott elofeszitest tesznek lehet6ve 4,500 dan erovel a fels6vezetek rendszer feltekercselesehez es vagy fektetesehez. tervezes SzakBrtelem a vagany es talpfa gyartasban: el6rehaladott tervezes es magas teljesftmeny(j eszkdzok Automatizalt es tavoli vezerles ami a Geismar altai gyartott Jellemzi Automatikus MAS csiszol6technikaval es PHR nyom6egyseggel, kifejezetten a hosszusinek hegesztesere kifejlesztve, ez a rendszer a mag as min6s8g8nek k6szonhet6en kielegiti a nemzetkozi kovetel menyeket, mint peldaul TGV, Thalys, Eurostar, AVE Vag anyokhoz: Sincsiszol6 es sinhegeszt6 gepek Sintalp csrszol6 es szerelo gepek o Sinl1ajlit6 gepek. o Sinhegesztes vizsgal6 nyom6gepek Talpfakhoz: Talpfa bevag6 gepek. Talpfafur6 gepek. Sinvag6 es fu r6 gepek. Sin deformaci6 mer6gepek. Talpfa formal6 gepek. Talpfacsrszol6 es mar6 gepek. Sinekhez: Kulcsrakesz rendszerek es gyaregysegek Sinhegeszt6 Uzemek. Sinhegeszt6 vonatok. Sinfelujit6 Uzemek. Sinkeresztez6desek es vagany gyart6 es fe1crjit6 Uzemek o Szigetelt sincsatlakoz6 gyart6uzemek Talpfagyart6 uzemek. Talpfa impregnal6 uzem. AcelalJ gyart6 es felujit6 Uzem IETE: DES A I" C I E NS ETA B LISSEMENTS L. GE ISMA R VVWW.GEISMAR.COM Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) ~ ismar.com 5, rue d'aitkirch Colmar cedex France Tel. : +33 (0) Fax: +33 (0) E-mai l:

Tekintse meg új, katalógusban még nem szereplő termékeinket

Tekintse meg új, katalógusban még nem szereplő termékeinket Tekintse meg új, katalógusban még nem szereplő termékeinket Robert Bosch Kft. 0. Budapest, Gyömrői út 0. www.dremel.hu 9 Vág, Csiszol és Mar: egy szerszám, többféle felhasználás Lágy indítás: rángatózás

Részletesebben

Würth szabadalom P 12 0001. A rendszernek köszönhetõen maximális a helykihasználás. Tartalma könnyen áttekinthetõ. Rugalmasságot kölcsönöz

Würth szabadalom P 12 0001. A rendszernek köszönhetõen maximális a helykihasználás. Tartalma könnyen áttekinthetõ. Rugalmasságot kölcsönöz 2 Szerszámok 2 0 Mûhelyfelszerelés, szerszámtárolás 2 Levegõs gépek 2 2 Elektromos gépek 2 3 Csavarhúzók és bitek 2 4 Fogók 2 5 Szerelõkulcsok 2 6 Dugókulcsok, dugókulcskészletek 2 7 Kalapácsok, reszelõk

Részletesebben

MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS SE

MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS SE IV. VÁROSI V VILLAMOSVASÚTI PÁLYA P NAP MISKOLC, 2011. 04. 20. MÁV V ZRT. D.20. UTASÍTÁS VASÚTI SÍNEK S HEGESZTÉSE SE SZÉCHENYI ISTVÁN N EGYETEM Dr. Horvát t Ferenc főiskolai tanár 1. AZ UTASÍTÁS FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

KATALÓGUS HEGESZTÉS LÁNGVÁGÁS. www.varstroj.si

KATALÓGUS HEGESZTÉS LÁNGVÁGÁS. www.varstroj.si KATALÓGUS HEGESZTÉS LÁNGVÁGÁS www.varstroj.si Hegesztőkészülékek A vállalat bemutatása 2 Hegesztési eljárások bemutatása 3 Készülékek bevont elektródával való hegesztésre 4 VAREX hegesztőtranszformátorok

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt.

98% VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével. Kiválasztási útmutató. www.danfoss.hu/vlt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kiválasztási útmutató VLT nagy teljesítményű frekvenciaváltók az Ön alkalmazási igényeinek figyelembevételével 98% Hatásfok Jobb energiafelhasználás és csökkenő költségek

Részletesebben

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai Magyarország 12 Az energiamegtakarítás új útjai 18 Rendszerintegrátor találkozó TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? 08 ügyvezetői üzenet 2 ügyvezetői üzenet 3 KEDVES OLVASÓ! Örömmel számolhatok be

Részletesebben

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás

Hegesztő és plazmavágó berendezések. 6. kiadás Hegesztő és plazmavágó berendezések 6. kiadás 2 Hegesztés- és vágástechnológia Az ESAB több mint 100 éve vezető szerepet játszik a hegesztés- és vágástechnológiák megújításában. Folyamatosan dolgozunk

Részletesebben

UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN

UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN HASZNÁLATI UTASÍTÁS Wilker Kft H-2600 Vác Diadal tér. 2. Tel: 06 27 316 500 Ajánlott az alábbi információk részletes tanulmányozása, a kazán megbízható és rendeltetésszer

Részletesebben

54 Ez a metró más, mint a többi

54 Ez a metró más, mint a többi I. ÉVFOLYAM, 2014/2 Fotó: Siemens WWW.INNORAIL.HU 54 Ez a metró más, mint a többi BUDAPEST, 2015. OKTÓBER 14 16. 73 A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSA 14 ÉLETCIKLUS-MENEDZSMENT 34 BUDAPEST

Részletesebben

A LEGKEDVEZÕBB KÖLTSÉGÛ TÖMBÖS EDM-GÉPEK

A LEGKEDVEZÕBB KÖLTSÉGÛ TÖMBÖS EDM-GÉPEK FORM 20 FORM 30 A LEGKEDVEZÕBB KÖLTSÉGÛ TÖMBÖS EDM-GÉPEK 2 ITartalom Fõbb jellemzõk A mechanika A vezérlés 4 6 10 A generátor Munkaelõkészítés GF AgieCharmilles 12 13 14 FORM 20 FORM 30 A legkedvezõbb

Részletesebben

891 ELEKTRÓDÁK 885 KIEGÉSZÍTÕK MIG/MAG HEGESZTÉS TIG HEGESZTÉS GÁZ HEGESZTÉS HEGESZTÉSEKHEZ. Oldal...735, 737, 742, 743, 940 MIG HUZALOK

891 ELEKTRÓDÁK 885 KIEGÉSZÍTÕK MIG/MAG HEGESZTÉS TIG HEGESZTÉS GÁZ HEGESZTÉS HEGESZTÉSEKHEZ. Oldal...735, 737, 742, 743, 940 MIG HUZALOK 880 TIG HEGESZTÉS 880 MIG/MAG HEGESZTÉS 885 GÁZ HEGESZTÉS 885 KIEGÉSZÍTÕK HEGESZTÉSEKHEZ Oldal........734-737 Oldal........738-741 Oldal.......................742 Oldal...735, 737, 742, 743, 940 885 KIEGÉSZÍTÕK

Részletesebben

ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk

ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk Változtatás jogát fenntartjuk 1/21 Előszó a felhasználói kézikönyvhöz Előszó és tartalomjegyzék A felhasználói kézikönyv célja, hogy megkönnyítse a szivattyú/zsírzóberendezés

Részletesebben

T h e D e n t a l C o m p a n y. SIRONA KÉZIDARABOK A GYAKORLATBAN Minden mûvelethez a megfelelõ eszköz.

T h e D e n t a l C o m p a n y. SIRONA KÉZIDARABOK A GYAKORLATBAN Minden mûvelethez a megfelelõ eszköz. CAD/CAM RENDSZEREK KÉZIDARABOK HIGIÉNIAI RENDSZEREK KEZELŐEGYSÉGEK RÖNTGEN RENDSZEREK SIRONA KÉZIDARABOK A GYAKORLATBAN Minden mûvelethez a megfelelõ eszköz. T h e D e n t a l C o m p a n y A Sirona kézidarabok

Részletesebben

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési-

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- UH 206-101d HU és karbantartási leírás Megjegyzés: A szövegben el forduló mennyiségmér kifejezés amennyiben nincs

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 12. Katalógus Katalógus Tartalomjegyzék Kiválasztási útmutató... Ismertető... 4 Jellemzők... 6 Rendelési számok... 0 Méretek és felszerelési javaslatok... 4 Kapcsolási rajzok... 8 Motorindítók... 0 Funkciók... Kiválasztási

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-03 Műszaki követelményrendszer infrastruktúra alrendszer és annak

Részletesebben

Csővágás és sorjázás Széles választék egyetlen forrásból. Tartós kivitel. Kiemelkedő tulajdonságok a maximális termelékenység érdekében.

Csővágás és sorjázás Széles választék egyetlen forrásból. Tartós kivitel. Kiemelkedő tulajdonságok a maximális termelékenység érdekében. Csővágás és sorjázás Széles választék egyetlen forrásból. Tartós kivitel. Kiemelkedő tulajdonságok a maximális termelékenység érdekében. Típus Csősorjázók Modellek száma in. Csőkapacitás mm Oldal Sorjázók

Részletesebben

1.2. Alkalmazási terület. PremiumSTRAIL - a prémium rendszer. InnoSTRAIL - a gazdaságos burkolatrendszer. PedeSTRAIL

1.2. Alkalmazási terület. PremiumSTRAIL - a prémium rendszer. InnoSTRAIL - a gazdaságos burkolatrendszer. PedeSTRAIL 1.2. Alkalmazási terület PremiumSTRAIL - a prémium rendszer - minden közúti és vasúti terhelésre alkalmas, nincs korlátozása - aljosztástól függő rendszer 60 cm-es aljosztás szükséges - 120, vagy 60 cm-es

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Felhasználói útmutató. Gierth HF 200 ML

Felhasználói útmutató. Gierth HF 200 ML Felhasználói útmutató Gierth HF 200 ML Gierth GmbH Röntgen- és orvosi elektronikai szakkereskedés, tanácsadás, forgalmazás, javítás. Am Südspeicher 4, D 01587 Riesa Tel.: +49 18 05 / 44 37 44, Fax: +49

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

SITRANS F M MAGFLO Elektromágneses áramlásmérők Fedezze fel a Siemens megoldásait. sitrans f

SITRANS F M MAGFLO Elektromágneses áramlásmérők Fedezze fel a Siemens megoldásait. sitrans f SITRANS F M MAGFLO Elektromágneses áramlásmérők Fedezze fel a Siemens megoldásait sitrans f s Mi teszi a MAGFLO áramlásmérőket egyszerűen jobbá? A MAGFLO áramlásmérők segítenek Önnek egyszerűbben megoldani

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL

MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL www.monroe-eu.com MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL TARTALOMJEGYZÉK I -MŰSZAKI ÁTTEKINTÉS 1. A FELFÜGGESZTÉSI RENDSZER.................................

Részletesebben

evohome több zónás rendszer evohome www.honeywelluk.com

evohome több zónás rendszer evohome www.honeywelluk.com evohome több zónás rendszer Az evohome egy kifinomult fűtési rendszer, amellyel lakóingatlanban legfeljebb 12 fűtési zónát hozhat létre és szabályozhat egyedileg. Az evohome a háztartási melegvíz ellátást

Részletesebben