Polgármesteri köszönet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri köszönet"

Átírás

1 2013. május és június XIX Polgármesteri köszönet Ezúton fejezem ki köszönetemet, nagyrabecsülésemet, hálámat mindazoknak, akik az árvízi és a belvízi védekezés, valamint a helyreállítási munkák során időt, pénzt nem kímélve kitartóan és önfeláldozóan segítettek abban, hogy a falu helyt állt az árral szemben. Ez a példás összefogás, az önzetlen egymásra figyelés az, amely egy közösséggé formál bennünket. Kívánom, hogy mindanynyian tapasztaljuk meg ezt a hétköznapokban is. Köszönjük Szigetmonostor! A védekezésben résztvevőket ezúton is szeretettel hívjuk augusztus 19- -én a Szent István-napi rendezvénysorozat keretében megrendezett köszönő partira. Mindenkit, aki az ár leküzdésében szerepet vállalt, szeretettel várunk! Molnár Zsolt - Szigetmonostor polgármestere Hangadó Részletek: 18. oldal Idén is Család Ünnep Részletek: 19. oldal Kedves Betegeim! Elértem azt az időt, amikor nyugdíjba vonulhatok július 1-től meg is teszem, így ezután helyettem dr. Guba Ágnes rendel Szigetmonostoron, a megszokott, jól ismert időpontokban. Kérem, fogadják szeretettel és bizalommal! dr. Bazsa Márta Szivattyúznak a miskolci tűzoltók - fotó: P.L. Árvíz - Ahogyan én láttam A víz írt számunkra egy zenés darabot, megpróbáltuk eljátszani, de sajnos nem volt mód főpróbát tartani. Azonnal jött az előadás, még a szereposztás sem sikeredett fényesen. Szerencsére a lakosság tudta, hogy körülbelül mekkora vízre számíthat, és hogy megmeneküljünk a katasztrófától, példa értékűen összefogott. A védekezési időszak nem jó mulatság és férfimunka volt. Kivette részét gyermek- felnőtt, nő és férfi, mindenki tehetsége, energiája szerint. (Az írás folytatása az Újságoló 6. oldalán olvasható el.) Fotópályázat a szigetről 20. oldal

2 május és június Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek A Képviselő-testület a munkaterve szerinti rendes ülését május 16-án tartotta. Az 1. napirendi pont a Fővárosi Vízművek tájékoztatója volt, amelynek tárgyalását a Képviselő-testület a Fővárosi Vízművek kérésére a júniusi rendes ülésére halasztotta. A 2. napirendi pont a Fővárosi Vízművek Zrt-vel és Budapest Főváros Önkormányzatával a vízdíj 1%-a felhasználásáról kötendő megállapodás volt, amelyet az alábbi kiegészítéssel került elfogadásra: A felek jelen megállapodás alapján együttesen fellépnek a vízkészlet használati járulék terhére történő állami támogatás megszerzése érdekében a szigeti önkormányzatok vonatkozásában. A 3. napirendi pont keretében a Képviselő-testület a DMRV Zrt-vel kötött csatornaüzemeltetési szerződés július 1-jei hatállyal történő felmondásáról döntött. A 4. napirendi pontban a házi segítségnyújtás ellátásáról, az 5. napirendi pontban a gyermekjóléti és családsegítő szolgálati feladatokról szóló tájékoztatót fogadta el a Képviselő-testület. A 6. napirendi pont építési tilalom elrendelése volt, amelynek keretében a Képviselő-testület építési tilalmat nem rendelt el, de megbízta a Kulturális, Sport, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a Gyümölcsös, Kenderes és a Vt2 övezet fejlesztésére vonatkozóan a településen jövőkép pályázatot írjon ki, azt összegezze és eredményéről a Képviselő-testületet szeptember 30-i határidővel tájékoztassa. A 7. napirendi pontban az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve került elfogadásra. A 8. napirendi pont a Tulajdoni ügyek tárgyalása volt, amelynek keretében a Képviselő-testület a következőkről döntött: az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Nagyduna sétányon található vizesblokk korábbi zuhanyzó részét bérbe adja kerékpárkölcsönző létesítése céljából; a Duna Komp Kft-vel kötött révüzemeltetési szerződés tárgyalását elnapolta; az Orvosi Rendelő hőszigetelésére vonatkozóan további ajánlatok bekérésére kérte fel a Polgár- Szigetmonostor Fogászat Szeretettel várjuk Betegeinket, ahol ingyenes kezeléseket vehetnek igénybe, pl.: foghúzás, gyökértömés, fogkőleszedés, lézer kezelés, RTG, am. és esztétikai tömések. Ezenkívül teljes körű ellátást biztosít a rendelő: Porcelán koronák és hidak készítése (teljes áron); 60 év felett kiemelt OEP támogatással fogsor készítés. Rendelési idő: Hétfő, Szerda: ig Péntek: ig Telefonos bejelentkezés: Dr. Nyári Éva: Rendelő: Suba Éva asszisztens: (rendelési időn kívül is) Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5. Orvosi Rendelő Hétfő-Szerda: óra között Csütörtök: óra között Péntek: óra között Az orvosi rendelő vezetője: Dr. Bazsa Márta Rendelő telefonszáma: Mobiltelefon: Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5. Szív Gyógyszertár Hétfő-Szerda: óra Csütörtök: óra Péntek: óra Szombat és vasárnap: zárva Vezető: Atzél Gábor Telefonszám: Cím: Szigetmonostor, Bajcsy-Zsilinszky u. 12. Gyermekorvos Dr. Vígh Olga Telefonszám: Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5.

3 2013. május és június Önkormányzati hírek 3 mestert; kötelezettséget vállalt a tulajdonában lévő Vízkelő rekultivációt követő gondozására, rendben tartására, az illegális hulladéklerakások megakadályozására, az e- setlegesen elhelyezett hulladékok eltávolítására, a terület természeti állapotának megőrzésére, a rendeltetéstől eltérő használat megakadályozására, amelynek érdekében rendszeres járőrözést szervez és szükség esetén azonnal intézkedik; elfogadta a közbeszerzési szakértőnek a Bölcsődéről adott tájékoztatóját; döntött kettő állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről. A 9. napirendi pont a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a 10. napirendi pont bizottságok tájékoztatója, a 11. napirendi pont az Egyebek tárgyalása volt. A Képviselő-testület május 30-án rendkívüli ülést tartott, amelynek keretében döntött a dunakeszi révüzemeltetési szerződés 5+5 év időtartamra való megkötéséről, továbbá felülvizsgálta és módosította a dr. Bazsa Márta háziorvossal kötött szerződést, tekintettel a jogszabályi változásokra, valamint arra, hogy a Doktornő július 1-jétől további háziorvost kíván alkalmazni Bodorné dr. Guba Ágnes Rita személyében június 4-én rendkívüli ülésre került sor, amelynek egyetlen naprendi pontja az árvízvédelem volt. A Képviselő-testület a munkaterve szerinti következő rendes ülését június 27-én tartotta. Az első 7 napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Fővárosi Vízművek Zrt., a Gyermekorvos, a Védőnő, a Háziorvos, a Fogorvos, az Iskolaigazgató valamint az Óvodavezető tájékoztatóját. A 8. napirendi pont a helyi adókról szóló 12/2011. (XI.28.) rendelet módosítása volt a Pest megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján. Tekintettel arra, hogy a rendelet a törvény bizonyos esetekben szó szerinti, bizonyos esetekben pedig pontatlan ismétlése, ennél fogva azokat figyelemmel a szakmai segítségnyújtásban foglaltakra, hatályon kívül kellett helyezni. A módosítás másik részében a Képviselő-testület az adóztatni nem kívánt adótárgyakat mentességi szabályként vette ki az adózási körből. A módosítások érdemi (tartalmi) változást nem jelentenek az eddigi adóztatásban. A 9. napirendi pontban a Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítására került sor az Óvodavezető kérelme alapján. A 10. napirendi pontban a Tulajdoni ügyek tárgyalása során a Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a Bölcsőde módosított engedélyes tervére vonatkozó szerződést a júliusi rendkívüli ülésre terjessze elő. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Klímapark pályázat támogatási szerződését előkészítse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. A 11. napirendi pont a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a 12. napirendi pont bizottságok tájékoztatója volt. A 13. napirendi pont, az Egyebek keretében a Képviselő-testület a Lehel és Társa Kft-nek a Révház állapotára vonatkozó tájékoztatóját tudomásul vette és az épület felújítására vonatkozóan felkérte a Polgármestert, hogy a lehetséges megoldásokat terjessze a Testület elé. A Képviselő-testület döntött szociális kölcsön nyújtásáról, továbbá elfogadta Pest Megye Területfejlesztési Koncepcióját; a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete kérésére véleményezte az iskolaigazgatói pályázatokat, amely során mindkettő pályázót alkalmasnak ítélte. A Képviselő-testület és bizottságainak ülései nyilvánosak, a Képviselő-testület a munkaterv szerinti rendes ülését minden hónap harmadik csütörtökjén tartja. A munkaterv szerint augusztus hónapban ülésezési szünet lesz. dr.vaczó Tánczos Szilvia jegyző Kertészeti munkát vállal 15 éve a faluban lakó, középfokú kertész. Permetezés, gépi, örökzöld, gyümölcsfák. Bokornyesések, kertápolás, füvesítés, fakivágás. Telefonos információ:

4 május és június Árvíz Árvízi visszatekintés Molnár Zsolt polgármester írása Szigetmonostor megszokta már, hogy árvíz idején öszszefogással zsákot kell pakolni, szállítani, rakni, figyelni, őrködni, buzgárt elfogni, ellennyomó medencét építeni, kenyeret kenni, ebédet és kávét főzni, azokat kihordani, de amit a 2013 júniusi árvíz kívánt a településtől, arra senki nem számított. Ma már eljött a visszatekintés ideje, de nálunk még nem lehet hátra dőlni, még zúgnak a szivattyúk, suhog a víz, szörcsög a felszívó cső, zúg a szúnyog, sürgölődnek a tűzoltók és a vízügyesek. Visszatekintve mégis azt látjuk, hogy minden idők eddigi legnagyobb árvize Szigetmonostor számára is az eddigi legnagyobb kihívást hozta. A település fővédvonala csaknem 10 km hosszú. Teljes hosszában állami védvonal, de a sok éves gyakorlat az, hogy a vízügy szakmai irányításával a település védekezik. A védmű 2,1 km-en, Suránynál, annyira magassághiányos, hogy már a 2006-os árvíz idején is volt olyan szakasz, ahol a zsákok vizet tartottak, most ennél több, mint 30 cm-rel magasabban tetőzött a Duna. Ez a szakasz nyár elején lett volna megemelve, de az árvíz közeledtével, nagyon helyesen, nem fogott neki a kivitelező a több hónapos munkának. Most már, az ár levonultával, el is indultak a gépek a surányi gátra. Sajnos nálunk nem várt esemény is történt; egy minden dokumentum által, utólag már látható módon, 1,2 m-rel magasabban jelzett magas-partot (domb) a valóságban átlépte a Duna, majd tovább mélyítve a laza talajon a betörést, veszélyes gyorsasággal indult meg Horány irányába. A surányi homokzsák gát, melyet a várható tetőzés tudatában, a korábbi évekhez képest kétszer nagyobbra építettünk, majd a Kis-dunai nyúlgát rohamtempóban való felépítése után, melyekhez együtt mintegy homokzsákot kellett megrakni, gőzerővel kellett nekilátni a település egy belterületi útján a Csalogány utcában a nyúlgát építéséhez. Ez a gát is csaknem 2 km-es lett, magassága több száz méter hosszan több mint másfél méteres. Csak ezen a védvonalon a Csalogány utcában és az e mögött létesített biztonsági védvonalon a Vadgalambtól a Hársfáig, a fővédvonalhoz hasonló mennyiségű, homokzsákot kellett megrakni. A hatalmas munka nem sikerült volna a falu teljes összefogása, a kívülről érkező önkéntesek, és hivatásosok segítsége nélkül. Volt olyan két napunk, amikor a védekezésben résztvevők száma elérte, sőt meghaladta az 1200-at. Ezen a területen, amelyet a Duna betörése közvetlenül veszélyeztetett, ki kellett telepíteni Horány egy részét, szám szerint 162 főt, akik közül 31-en voltak az iskolában berendezett befogadó helyen. Több száz katona védte Horányt - fotó: Kis herceg Szigetmonostori önkéntesek - fotó: Kis herceg A védekezés során megtöltöttünk kétszer 6000 m3 homokkal, mintegy db homokzsákot, építettünk 6 km nyúlgátat, a gépek több ezer munkaórát dolgoztak. Nagy segítségünkre volt a katasztrófavédelem szervezetrendszere, melyen keresztül minden segítséget megkaptunk. Mihály Sándor és Ecsedi Sándor, a karcagi és a tiszafüredi tűzoltóság parancsnokai egy hétig váltásban 24 órában segítették a munkánkat. Jámbor Ferenc parancsnok, az utóbbi hetekben többet volt Szigetmonostoron, mint az általa vezetett Szentendrei tűzoltóságon, de igaz ez a Váci kirendeltség teljes vezetésére, az utóbbi hetekben még az állományra is. Számunkra felemelő érzés volt azt látni, hogy az ország más részeiről is érkeztek önkéntesek a segítségünkre. A Csongrád-megyei kormányhivatal munkatársai, a minisztériumi önkéntesek

5 2013. május és június Árvíz a KIM-ből és a VM-ből, a Fővárosi Vízművek munkatársai a központból, a Suhanj alapítvány önkéntesei, a Csömöri református egyházközség tagjai, a MEKDSZ önkéntes fiataljai, magánszemélyek zsíros kenyérrel, kávéval, bablevessel, közösségek, segélyszervezetek fős buszokkal érkeztek és dolgoztak a tűző napon, de további egyéni önkéntesek is együtt lapátoltak velünk a védelmünkben. Mellettük a hivatásos erők is, több százan álltak helyt a gáton, illetve 9-e után, a Duna áttörését követően, Horány egy utcájában, a Csalogány utcában. A tűzoltóság: miskolciak, encsiek, szerencsiek, szentendreiek, majd Gödöllő, Dabas, Monor, Vác tűzoltóságáról, a Terrorelhárító központ-, a honvédség katonái, rendőrök több százan dolgoztak nálunk a legkritikusabb helyzetben. A Duna áttörésekor két helikopter védte meg a települést a nagyobb elöntéstől. Szerte az országból érkeztek önkéntesek - fotó: Kis herceg Ma már elmondható, hogy az áttöréskor földmérővel mérettük be a tetőző Duna szintjét, amelyet összevetettünk a település szintvonalas térképével. Ebben az összevetésben láttuk egyértelműen, hogy a település elöntésének megakadályozása nem az utcákban épített nyúlgátakon múlik, ezzel csak időlegesen tartható távol a víz a településtől, hanem azon, hogy sikerül-e betömni a beömlést, elzárni a Duna útját az áttörésnél. Köszönet a Katasztrófavédelem és a honvédség erőinek, hogy minden segítséget megadtak a beömlés elzárásához. Az ár levonultával azonban, a bent rekedt víz hatására, megjelent a belvíz, kiöntöttek a kutak, majd a szennyvízaknák. A probléma odáig fejlődött, hogy újabb kitelepítést és a fúrt kutak használatának tiltását kellett elrendelni. A belvízmentesítés nemcsak nagy munka, de a türelem próbája is. A felszín alatti víz szivattyúzása veszélyes a lakókörnyezetben, így okosan, és a megfelelő időpont megválasztásával kell a védekezés során eljárni. A hatalmas mennyiségű, többszázezer köbméternyi víz átemeléséhez nagy teljesítményű szivattyú kell, ezt a belvizi védekezés során a katasztrófavédelem, majd a Xilem Water Magyarország kft. ingyenes kölcsönzéssel biztosította számunka. A két kölcsönszivattyú nagyon jól, megbízhatóan dolgozott. Az óránkénti 300 köbméter átemelő teljesítmény, és a könnyű telepíthetőség nagyot lendített a munkánkon. Az események felhívták a figyelmet arra, hogy a kutak és gödrök kiáradása miatt tarthatatlan Horány 40%-ának a vezetékes ivóvízzel való ellátatlansága és csatornázatlansága, erre gyors megoldást kell találnunk, miként az erdei magaspart megemelésére, és olyan kialakítására, hogy bármikor járőrözhető, ellenőrizhető legyen árvíz idején. Nem hanyagolható el az sem, hogy a kutakat, szennyvízgödröket lezárhatóvá, illetve vízzáróvá kell tenni, mivel ezek sok ingatlant öntöttek el. A Duna 32 db ingatlant öntött el, 17-nél a lakásba is bejutott a víz, (ebből 4 ingatlan nincs ártéren), ezen túl két szálloda is elöntésre került. Talajvíz által elöntött ingatlanok száma 101 db, ebből 2-ben a lakásba, egyben a konyhának is használt pincébe, a többinél pincébe, illetve telekre ment be a víz. A tisztító és fertőtlenítőszerek ezen ingatlanok rendbetételéhez szükségesek. Ott, ahol minden elúszott, ott mindenre szükség van. Folyamatban van a károk felmérése. Van, ahol ez még nem történhet meg, mert még mindig a talajvíz által elöntöttek a pincék. Köszönet a sok segítő kéznek, és távolról segítőnek, akik nélkül sem a védekezés, sem a helyreállítás nem lehetett volna, illetve nem lehetne sikeres. A 2013-évi árvízi védekezés a falu minden lakosa számára személyes tapasztalat, álmatlanság, izomláz, izgalom, aggódás, végül siker volt. Szigetmonostor az egyetlen település az országban, ahol az árvíz immár ötödik hete tart, de ezzel együtt örömmel és mindenki szemébe nézve kijelenthetjük, hogy sikeres árvízi védekezésen vagyunk túl. Az utcán bárki bárkinek a szemébe nézhet és tudhatjuk egymásról, hogy ez közös munka, együttes harc volt, mindannyiunk sikere. Még ma is szivattyúzunk, vannak még ma is vízzel telt pincék, elöntött udvarrészek, ezekről a talajvíz csak lassan távozik, de ezeken a helyeken is közelít a nyugalmi állapot. Az árvíz még tart, de már látjuk a végét. A kárfelmérést követően a helyreállítás után hamarosan minden visszatérhet a korábbi kerékvágásba. A tanulságok, a tapasztalatok és az átélt közös munka eredményeként mégis másként telnek majd a mindennapok Szigetmonostoron ezután. Molnár Zsolt polgármester

6 május és június Árvíz Árvíz - ahogyan én láttam Debreczeni Lajos önkormányzati képviselő írása (folytatás) Ha netán valaki utólag úgy érzi, többet is vállalhatott volna, de nem tette oda magát igazán, hát lelke rajta, bár szerintem nem sok ilyen lehetett. Az első nekirugaszkodással időben elkészült a gödi rév feletti gátszakasz magasítása, elkészült a MI mobil gátunk, büszkék is voltunk rá. Gondolhattuk, innentől karba tehetjük kezünket, már csak a figyelés szükséges a hullám levonulásáig. Akkor még nem tudhattuk, a neheze hátra van. Szombaton a kis-duna magasítása, majd az erdei vízbetörés megállítása. Helikopterrel a vízbetörés ellen - fotó: Kis herceg Volt, aki túlvállalta magát és ez is hiba, hiszen senki nem lehet ott egyszerre mindenütt. A feladatokat talán jobban szét lehetett volna teríteni és akkor elkerülhető lett volna például a szombati kis-dunai kapkodás. Aki látta az előző árvizek tetőzését, az emlékezhet, hogy bizony színelt a víz a kis dunai ágon a gátkoronával. Miért is nem kezdtük el időben itt a zsákolást? Ennek kell legyen felelőse, kinek főnökei biztosan jutalmazzák majd a teljesítményt! Az erdőben történt vízbetörésre valóban nem számítottunk, de azt azért nem értem, hogyan fordulhatott elő, hogy a helyszíntől alig 100-méterre gátat építünk, közben elfeledjük környezetében ellenőrizni a terepszinteket? Egy építész rokonomtól hallottam: Az a vízszigetelés, amelyiken egy lyuk van, az már szita! Láthatjuk, így van ez a gátaknál, védvonalaknál is! A figyelmetlenség óriási többletmunkát és kiadást eredményezett! Itt azért megjegyezném, az óhajtott hidunk levezető útja valahol a vízbetörésnél húzódhatott volna, micsoda különbség, van híd, de nincs víz! Gratulálok a híd ellenzőinek. Tudomásom szerint Szigetmonostorra egymilló kétszázezer darab homokzsák lett kiszállítva, gondolom ezt mind nem töltöttük meg, de valahol ott jártunk az egymillió körül a beépítésben. Ennek szinte fele az erdős vízbetörés megfékezéséhez kellett! Ha figyelembe vesszük, hogy országosan kb. tizenkétmillió zsák fogyott, a mi igényünk óriásira sikeredett! Néhol több volt a fontoskodás, miközben elfeledkeztünk a lényegről, gondolok itt például a gátkoronán szembeküldött szállítóautókra. Időnként volt káosz. Az információ áramlás sem volt tökéletes, ebből adódhatott, hogy találgatva már gátszakadásról beszéltek egyesek, mikor az erdőn keresztül egy nem eléggé magas pontot átlépett a víz! A kettő nem ugyanaz, a gátszakadást nehezebben kezeltük volna. A Vízmű is hagyott rendezetlenséget, aminek kezelése külön gondot jelentett. A hiányosságok dacára utólag kimondhatjuk, szerencsésen megúsztuk, főként, ha figyelembe vesszük mi történt a Duna mindkét partján határtól határig, nem beszélve a még érintett országokról! Akinek megúszott a háza, annak számára tragédia volt ami történt, de ha figyelembe vesszük, hogy úszhatott volna az egész település Pócsmegyerrel együtt, hát összekulcsolhatjuk kezeinket egy hosszú imára! Természetesen nem csak a Mindenható segített bennünket, a katonaság, a tűzoltóság, a vízügyesek, a rendőrség, a TEK, és természetesen az önkéntesek tömege (remélem nem hagytam ki senkit). Köszönet mindenkinek, csak így lehetett arányaiban ilyen kevés a kárunk! Későbbiekre nézve sok értékes információt kaptunk, világosan látható a jövőbeni feladat. A víz beszintezte a települést, ma már mindenki számára világos, hol kell a műszerekkel pontosítani, rögzíteni a magassági pontokat, és ahol magassághiányt mutatnak a mérések, ott bizony emelni kell a védvonalakat. Sokan tették fel a kérdést zsákolás közben: Miért nem emelték fel a gát magasságát a gödi rév és Surány között, hiszen köztudottan ezen a szakaszon magassághiány van, amit a korábbi árvizeknél már megtapasztalhattunk? Információm szerint ennek a szakasznak a fejlesztése szerepel a Duna projektben és a kivitelező már tavasszal elkezdte volna a gátépítést, de sajnos a Nemzeti Park (Duna-Ipoly Nemzeti Park DINPI - az aláírók neveit nem szeretném felsorolni, nehogy személyiségi jogokat sértsek, de a következő zsákolásnál kérem tegyék tiszteletüket, hátha kevesebb homokra lesz szükség) képviselői olyan előírásokat tettek, melyekkel megakadályozták,

7 2013. május és június Árvíz hogy a töltésfejlesztés az árvíz érkezése előtt megvalósuljon, annak ellenére, hogy a kivitelezéshez a jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állt. Úgy tudom, hogy a április 19-én felvett helyszíni szemle jegyzőkönyvében leírták, hogy vegetációs idő beindulása, a feltételezett fészkelő helyek veszélyeztetése miatt október 1-ig a töltésfejlesztést akadályozó fák kivágását tiltják, de október 1. után is csak a tájidegen fajok kivágásához járulnak hozzá, őshonos hazai fajok kivágásához nem. Itt azért el kell gondolkodnunk. A töltésfejlesztés a jelenleg meglévő hullámtéri védősáv (töltés előtti 10 m-es sáv) területén valósul meg. A vízügyi előírások szerint ez egy füvesített terület kell legyen, ott semmiféle létesítménynek és más növénynek helye nincs. Hogy lehet, hogy a térségünkben ez a védősáv erdő művelési ágban van, Natura 2000-es védettség alatt áll, ezért szinte lehetetlen ott munkát végezni? Hogy lehet az, hogy az emberi élet védelmét szolgáló létesítmény fejlesztésével szemben a természet prioritást élvez? Nincs erősebb és jobb törvény a másiknál. A természet védelméről szóló törvény nem írhatja felül a vízügyi törvényt. Ezek egyenrangú jogszabályok, mindegyik a maga területére vonatkozik, kell, hogy vonatkozzon. És ebben igenis az ember kell, hogy az elsőbbséget élvezze. Az árvízvédelmi fejlesztés nem öncélú, oktalan természetrombolás, hanem olyan közérdek, melynek a katasztrófák megelőzése érdekében minden más felett elsőbbséget kell élveznie. Erre a évi árvíz nagyon is felhívta a figyelmet, mert néhány énekes madár és pár tucat fa miatt ezen a szakaszon a védekezés kettőszáz, kettőszázötven ezer homokzsák beépítését és rengeteg ember munkáját igényelte! Vélhetően lesznek változások, mert az árvíz alatt Orbán Viktor miniszterelnök is kijelentette, fontosabb az utolsó ember védelme, a sok rosszul felfogott környezetvédelmi akadékoskodás ellenére is! Azt kívánom, legyen elég ereje és ideje rendbe tenni ezeket a dolgokat! Az előadásnak sajnos még nincs vége, szivattyúzunk, miközben furcsa táncot járunk, az úgynevezett szúnyogtáncot. Ezek a fránya apró szárnyasok érdekes mozgásra kényszerítik a lakosságot, és bár megy a gyérítés, hatalmas a szaporodási terület, sajnos van utánpótlásuk bőven. Nagyrészt ez is az erdőben lévő víz számlájára írható! Egyébként július 3-án elkezdődhetett a gátépítés a gödi révtől északra, de a tervezett két kirakó helyett be kell érni eggyel, mert az a néhány őshonos fa bizony nagy akadály, az sem számít, ha esetleg emiatt többletköltségek jelentkeznek! Debreczeni Lajos Sok mindenre rávilágít... Miről is lehet szó, ha nem az árvízről, ami tragédia volt sok szerencsétlenül járt embernek, de sok tanulságot is le lehetett vonni belőle. Már sztereotip, hogy ekkor az emberek félre tesznek minden ellenségeskedést és a legnagyobb haragosok is barátként üdvözlik egymást a homokdomb tetején. A közös akarat, a vagyonuk közös megvédése szinte erőt adott mindenkinek, akik heroikus energiával megküzdöttek a vízzel. Nekünk szigetlakóknak legnagyobb ellenségünk a víz, de most is legyőztük ezt a hétfejű sárkányt Isten segedelmével, és persze a saját kitartásunkkal. A védekezés vezetőinek is csak köszönetet mondhatunk kitartó és szakszerű munkájukért. Ez az év úgy tűnik a megpróbáltatások éve, hiszen volt egy kegyetlen telünk, egy hideg és esős tavaszunk, aztán az árvíz, és most a szúnyogok. A szúnyogok, amikkel úgy tűnik, ez a szuper civilizáció képtelen megbirkózni. Mi jöhet még, kérdezhetjük, vagy a bibliai Jelenések hét pecsétjéből hányadiknál is tartunk? Iszap borít minden partot, erre a nyárra már biztos nem lesz olyan a Duna, mint tavaly, pedig a Dunakanyarnak a szépségét a kellemes sóderes, füves part adja, ahol mindenki igazán ki tudja pihenni magát, bár a szúnyogok pontot tesznek ezen a vidéken a turizmusra. Az árvizet most megúsztuk, most ezzel törődjünk, a többivel majd csak lesz valami. Azonban kissé el kell gondolkodnunk a média szerepén, a pánikkeltésen, hiszen a saját fülünkkel hallottuk nem egyszer, hogy Monostort evakuálni fogják, aztán szintén hallottuk, hogy a 11-es utat két napra lezárják. Ezekből persze semmi nem volt igaz. Ami igaz volt, a sok homokzsák és a kitartó emberfeletti munka, amiben jócskán részt vettek az ötvenöt év felettiek is, holott nem kellett volna. Aztán látván a kissé hullámosan kiépített védőgátat, elgondolkoztató, vajon miért nincs egy egységes kijelölése a gátnak. Egy egységes oszloprendszer kellene, amin a geodéták megjelölnék a vízszintest, hiszen most volt olyan négy zsák magasan felépített védmű, amit el sem ért a víz és volt olyan, amelyiknek majdnem a tetején volt a víz, márpedig a víz tudja legjobban, hogy mi a vízszintes. Na persze, jó lenne, ha a faluban minden utcasarkon is lenne egy oszlop, amin lehetne látni, hogy a falu melyik része milyen magasan helyezkedik el a gáthoz képest. Azt már meg sem említem, hogy a legutóbbi négy árvíz költségéből miért nem a gátat csinálták meg végre? A híd elérhetősége azonban mindennél fontosabb lenne.

8 május és június Árvíz Ha Tahitótfalu alatt betör valahol a víz, bizony a monostoriaknak csak egy marad: a gyorsúszás. Milyen jó is lenne, ha meglenne a lehajtó a Megyeri hídra, amihez egy magasított út vezetne, ezzel a biztonságérzetünk jócskán megnövekedne, nem beszélve az ingatlanok értékéről, na és a fejlődésről. Továbbra is hiányoltuk a riadóláncot. Csak rémhíreket kaptunk, bár a hivatal mindig tájékoztatott mindenkit, aki érdeklődött. Azonban egy hangosbemondónak, egy kiépített riadóláncnak jobban örültünk volna. Hogy mi igaz abból, hogy a szentendrei mobilgát éppen hogy csak kibírta, nem tudom, mint ahogy a többi vaklárma is csak felborzolta az idegeinket, de az biztos, hogy rengeteg felesleges és hamis információ kelt útjára ebben az időben. Mert a hír nem az, hogy minden rendben van, hanem az, hogy meghalt, elöntötte, megölte, meggyilkolta, felakasztotta stb. Ma ez a média, ráadásul az okostelefonok divatos elterjedésével még több ellenőrizhetetlen ostoba információ lát világot minden pillanatban. Egyszóval, sikeres volt a védekezés, de vajon ha azt kérnék a lakosságtól, hogy három napig homokot lapátoljon mindenki, és akkor sokkal jobban fogunk élni, nem biztos, hogy ilyen energiával tenné ezt mindenki, mert még mindig erősebb bennünk, a nekem jó legyen a többi le van... elv. Név és cím a Szerkesztőségben Spagetti tészta és az árvíz Molnár Zsolt polgármester gondolatai Egy szál tésztát könnyen elroppant egy gyermek is, nem is csodálkozunk ezen. Nem is várunk mást a tésztától. Egy kiló tészta eltörése nem jelent gondot, de azért marokra fogva nem olyan könnyű feladat, egy gyermeknek már nem is sikerülne ez. Mégis talán mindenki hallott arról, hogy egy kiló tésztából készült híd terhelési világrekordja 570 kg, vagyis több mint fél tonna. Ez a híd könnyedén elbírná Overdoset, a híres lovat, zsokéjával, meg egy cementes zsákkal együtt, de egy hátsó ülés nélküli Polski Fiat is átgördülhetne rajta (ha ráférne). egy kiló lehet. Mi mégis az, ami alapján ilyen teljesítményre képes egy kiló tészta? A kulcs a szerkezetben, a rendezettségben és a kötőanyagban van. A megfelelő ragasztó megválasztása és a tésztaszálak megfelelő helyre igazítása teszi képessé, a szinte elképzelhetetlen, az öt mázsa feletti súly megtartására. Védelmi Bizottsági ülés - fotó: Kis herceg A Terror Elhárítási Központ kétéltűi - fotó: Kis herceg Hogyan jön ez az árvízhez? Ezt akkor érthetjük meg, ha a tésztahíd építő világbajnokság alapvető szabályait is tudjuk. A híd építése során csakis hétköznapi, kereskedelmi forgalomban kapható tészta használható fel, a híd súlya Több mint egy hónapja, június 3-án lett kihirdetve az első fokú árvízvédelmi készültség, de már akkor tudtuk, hogy az emelkedő Duna rekord nagyságba nő, eddig nem tapasztalt próbatétel elé állítva a védműveket, és bennünket védekezőket is. Ma már tudjuk, kiálltuk a próbát, az a Duna víz, amely a homokzsákjainkat áztatta, ma már a Fekete-tengerben hullámzik.

9 2013. május és június Gondolatok 9 Hogyan sikerülhetett? Minden a kötőanyagon és a rendezettségen múlt, mint a tésztahídnál. Az az erő, amely százakat vezetett a homokzsákok mellé, az a kitartás, amely ha kellett 24 órás munkára indított sokakat, az a belülről fakadó állhatatosság, amely nem engedett haza a kényelmes fotelbe senkit a zsákok mellől, volt a kötőanyag, az összetartó erő. Ez volt az, amely a gátaknál is erősebben tartotta a Duna elképzelhetetlenül nagy víztömegét a gáton túl. Az ilyen kötőanyag tud a törékeny egyénekből erős közösséget, Dunát megfékező erőt formálni. A másik pillér pedig az, hogy mindenki a helyén legyen, ez is így volt. A védekezés során csak a kiszabott feladat számított, nem a beosztás, a vagyoni helyzet, a Eljött a nyár, benépesült Horány, örömmel látjuk Szigetmonostor szépülését. fejlődését. És mellette ott a kontraszt, Horány visszafejlődése. Alig várjuk, hogy végre lebontsák az eddig népszerű, a komp melletti vegyesboltot. Igaz, hogy tudomásom szerint lenne rá bérlő, de az a több ezer nyári lakó nem érdemel meg az önkormányzattól annyit. Elégedjen meg az adójáért kapott földutakkal... (Nem is kapott mást.) Fizetjük szépen a házadót, telekadót, (sokkal többet, mint az ófalu lakói. Miért? Várjuk erről az ombudsman véleményét) idegenforgalmi adót. Egyre több állandó horányi lakos fizeti a gépjárműadót, SZJA hozzájárulást. Pedig lehetne valamit tenni, nem csak rombolni. Jól esne a nyári lakosoknak egy egyszerű rámpa, (csónak legurító), ahol a kisebb csónakokat, halászladikokat a töltésről vízre tudnánk tenni. Biztosan kevesebbe kerülne, mint a vegyesbolt lebontása. Talán még népszerűbbé tenné az üdülőterületet, többen fizetnék a sokféle adót. végzettség, a tradíció vagy egyéb, máskor elő-elő jövő szempontok, hanem az, hogy ahova állítattam, azt a feladatot kell elvégeznem a tőlem telhető legjobban. A Dunának ellenálló Szigetmonostoron ez jelentette a szerkezetet ettől volt tartása a védelemnek. Jó érzés ma Szigetmonostoron végigsétálni, mert tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, tudhatjuk, hogy a teher súlya alatt ez a közösség nem roppanhat össze. Van kötőanyag, és van szerkezet! Legyünk büszkék erre és tartsuk meg ezt! Szükségünk lesz még erre! Molnár Zsolt polgármester A horányi fejőstehén bőgése Építjük a csatorna hálózatot ben nem, de talán 2015-re lesz belőle valami, ha addig szorgalmasan fizetjük a csatorna hozzájárulást. Igaz, hogy amikor a Fővárosi Vízművek finanszírozta a falu csatornázását, akkor Horány valahogy kifelejtődött. De ezt már mi, másodrendű lakosok már megszoktuk. Szívesen abbahagyná a horányi fejőstehén a bőgését, ha legalább ami jó és már megvan, nem rombolnák le. Hagynák a vegyesbolt működését, (Sok alkalmi árus a bolt mellett rájött, hogy megéri. Az önkormányzatnak nem?), és legalább az evezéshez, horgászáshoz hozzásegítő csónaklegurító rámpát építenének! Talán egyszer, ha befejeződik a csatornaépítés, járhatóbb, pormentes utat is megérjük. Néha a fejőstehént is etetni kell! Családsegítő Szolgálat Játékok Napja Szigetmonostoron Egy horányi mindent fizető fejőstehén. ( Név és cím a szerkesztőségben) Családi konfliktusokkal küzdenek? Csalódás, féltékenység keseríti a mindennapjaikat? Aggódnak azért, hogy a gyermekek hogyan vészelik át a feszült időszakokat? Munkahely elvesztése miatt a családtagok viselkedése megváltozott? Kihűlt a családi tűzhely? Szeretné megérteni, mi történik Önökkel? Keressünk együtt megoldást. Várjuk Önöket! Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Személyes jelentkezés: 2000 Szentendre Szentlászlói út 89 Telefonon: 26/ vagy 20/ A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében július 24-én Játékok Napja kerül megrendezésre Szigetmontoron, a labdarúgó pályán. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a díjmentes eseményre! Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

Fejlesztési koncepció. Advent a Szabadság téren. Szilveszter. Karácsony Monostoron. A polgármester fóruma

Fejlesztési koncepció. Advent a Szabadság téren. Szilveszter. Karácsony Monostoron. A polgármester fóruma 2014. november-december XX. 11-12. Advent a Szabadság téren Bolyán Péter önkormányzati képviselő írása A képviselő-testület egy emberként állt a kezdeményezés mellé, hogy a karácsonyi várakozás egyik központi

Részletesebben

Átkelés a Határcsárdánál - fotó: Kis herceg

Átkelés a Határcsárdánál - fotó: Kis herceg 2013. január XIX. 1. Lerombolt híd Molnár Zsolt polgármester írása Elvágta az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség a szálat a Megyeri-híd és a kishidunk között. Ez volt a reményt éltető köldökzsinór

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny Ára: 100 Ft XXVI. évfolyam 2. szám 2013. február SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP MAGYAR KULTÚRA NAPJA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN A kultúra több területét érintve ünnepeltek a szegváriak január 22-én. A Tűzköves Színjátszók

Részletesebben

23. évfolyam 6. szám 2012. június http://www.god.hu

23. évfolyam 6. szám 2012. június http://www.god.hu SZŐD-NEVELEK GÖDHÖZ CSATLAKOZIK HÁROMMILLIÓ FORINT JÁRDAÉPÍTÉSRE RÉGI ÉS ÚJABB HAGYOMÁNYOK BÓCSÁN ITT A STRANDSZEZON IRÁNY A DUNA- PART! HASZNOS NÖVÉNYEINK AMATŐR RÖPLABDATORNA A HUZELLÁBAN 23. évfolyam

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár Közélet Kultúra Mindennapok 2011. február 10. 120 forint Amíg mi élünk, ez a ház hazavár A málenkij robot áldozataira és Nagyon örülök, hogy életemben feladatomul kaptam - és talán nem csak e nap alkalmából

Részletesebben

Búcsú a monori helyi járattól

Búcsú a monori helyi járattól XVII. évfolyam 6. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Búcsú a monori helyi járattól Monori helyi tömegközlekedés kisebb megszakításokkal, élt nagyjából harminc évet. Koraszülöttként jött a világra, és

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS Játék Nagykovácsiért OVI bál Szépkorú köszöntése Szabadidőpark Kedvenc helyem Nagykovácsiban Kiszelné Mohos Katalin polgármester A főszerkesztő,

Részletesebben

ÍGY KELL JÁRNI. Volt egyszer egy kisváros valahol a Dél-Dunántúlon, ahol

ÍGY KELL JÁRNI. Volt egyszer egy kisváros valahol a Dél-Dunántúlon, ahol XXIII. évfolyam 5. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2013. május ÍGY KELL JÁRNI Volt egyszer egy kisváros valahol a Dél-Dunántúlon, ahol az emberek mindig elégedetlenek voltak. Ha meleg

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Nagy kutya tépte a kis kutyát a Földváry téren

Nagy kutya tépte a kis kutyát a Földváry téren XXII/36 * 2013. július 12. péntek Üvegfonó művész Nagy kutya tépte a kis kutyát a Földváry téren 7. old. A robbantó- és a telefonzsinór a legjobb! 2. old. Szemét: olcsóbban! Fontos önkormányzati döntések

Részletesebben

Rólunk - Nekünk. Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről.

Rólunk - Nekünk. Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről. Rólunk - Nekünk Negyedévente megjelenő lap Böhönyeiektől, Böhönyeieknek, Böhönyéről. IV. évfolyam XIII. szám. 2010. június 10. Életem regénye Buni Ferencné visszaemlékezései Nem hadjáratot kell nyerni,

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén 80.000 olvasónk van! Dr. Nagy László Vác új rendőrkapitánya Dr. Ármós Sándor dandártábornok,

Részletesebben

A békekonferencia vezetõi az aláírás

A békekonferencia vezetõi az aláírás XVIII. évf. 6. sz. A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM, 1920. június 4-én A békekonferencia vezetõi az aláírás idõpontját június 4-én délelõtt 10 órára tûzték ki. Az ország hangulata nyomasztó volt, a sajtó hangja

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény XXIV. évfolyam 4. szám Tolnán is a Fidesz KDNP-t támogatták a legtöbben voksaikkal az április 6-án rendezett országgyűlési választáson. A város 13 választókörzetében összesen 5502-en jelentek meg a szavazáson,

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Zámori sikerek a Diákolimpia Pest megyei döntőjén 2015. ÁPRILIS A tartalomból Közös ügyeink dolgozik a testület (4. old.) Forradalmunk és szabadságharcunk

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. 2 hét 26 000 vélemény. 3.

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. 2 hét 26 000 vélemény. 3. SZE N XXIX. évf. 3. szám 2015. február 16. 3 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 2 hét 26 000 vélemény A Szentendrei

Részletesebben

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa DÉ LE GYHÁZI H Í R E K XVII. évf. 188. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2010. április Kellemes húsvéti ünnepeket! Ibolya játszótér, Délegyháza II-es tó 2010. április Délegyházi

Részletesebben

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Közpénz és talicska Vezércikk Kultúra vagy közélet? NOVÁK LAJOS legutóbbi képviselő-testületi A ülésen három sorsdöntő döntés született, az egyik szerint újra lehetetlenné

Részletesebben