Polgármesteri köszönet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri köszönet"

Átírás

1 2013. május és június XIX Polgármesteri köszönet Ezúton fejezem ki köszönetemet, nagyrabecsülésemet, hálámat mindazoknak, akik az árvízi és a belvízi védekezés, valamint a helyreállítási munkák során időt, pénzt nem kímélve kitartóan és önfeláldozóan segítettek abban, hogy a falu helyt állt az árral szemben. Ez a példás összefogás, az önzetlen egymásra figyelés az, amely egy közösséggé formál bennünket. Kívánom, hogy mindanynyian tapasztaljuk meg ezt a hétköznapokban is. Köszönjük Szigetmonostor! A védekezésben résztvevőket ezúton is szeretettel hívjuk augusztus 19- -én a Szent István-napi rendezvénysorozat keretében megrendezett köszönő partira. Mindenkit, aki az ár leküzdésében szerepet vállalt, szeretettel várunk! Molnár Zsolt - Szigetmonostor polgármestere Hangadó Részletek: 18. oldal Idén is Család Ünnep Részletek: 19. oldal Kedves Betegeim! Elértem azt az időt, amikor nyugdíjba vonulhatok július 1-től meg is teszem, így ezután helyettem dr. Guba Ágnes rendel Szigetmonostoron, a megszokott, jól ismert időpontokban. Kérem, fogadják szeretettel és bizalommal! dr. Bazsa Márta Szivattyúznak a miskolci tűzoltók - fotó: P.L. Árvíz - Ahogyan én láttam A víz írt számunkra egy zenés darabot, megpróbáltuk eljátszani, de sajnos nem volt mód főpróbát tartani. Azonnal jött az előadás, még a szereposztás sem sikeredett fényesen. Szerencsére a lakosság tudta, hogy körülbelül mekkora vízre számíthat, és hogy megmeneküljünk a katasztrófától, példa értékűen összefogott. A védekezési időszak nem jó mulatság és férfimunka volt. Kivette részét gyermek- felnőtt, nő és férfi, mindenki tehetsége, energiája szerint. (Az írás folytatása az Újságoló 6. oldalán olvasható el.) Fotópályázat a szigetről 20. oldal

2 május és június Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek A Képviselő-testület a munkaterve szerinti rendes ülését május 16-án tartotta. Az 1. napirendi pont a Fővárosi Vízművek tájékoztatója volt, amelynek tárgyalását a Képviselő-testület a Fővárosi Vízművek kérésére a júniusi rendes ülésére halasztotta. A 2. napirendi pont a Fővárosi Vízművek Zrt-vel és Budapest Főváros Önkormányzatával a vízdíj 1%-a felhasználásáról kötendő megállapodás volt, amelyet az alábbi kiegészítéssel került elfogadásra: A felek jelen megállapodás alapján együttesen fellépnek a vízkészlet használati járulék terhére történő állami támogatás megszerzése érdekében a szigeti önkormányzatok vonatkozásában. A 3. napirendi pont keretében a Képviselő-testület a DMRV Zrt-vel kötött csatornaüzemeltetési szerződés július 1-jei hatállyal történő felmondásáról döntött. A 4. napirendi pontban a házi segítségnyújtás ellátásáról, az 5. napirendi pontban a gyermekjóléti és családsegítő szolgálati feladatokról szóló tájékoztatót fogadta el a Képviselő-testület. A 6. napirendi pont építési tilalom elrendelése volt, amelynek keretében a Képviselő-testület építési tilalmat nem rendelt el, de megbízta a Kulturális, Sport, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a Gyümölcsös, Kenderes és a Vt2 övezet fejlesztésére vonatkozóan a településen jövőkép pályázatot írjon ki, azt összegezze és eredményéről a Képviselő-testületet szeptember 30-i határidővel tájékoztassa. A 7. napirendi pontban az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve került elfogadásra. A 8. napirendi pont a Tulajdoni ügyek tárgyalása volt, amelynek keretében a Képviselő-testület a következőkről döntött: az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Nagyduna sétányon található vizesblokk korábbi zuhanyzó részét bérbe adja kerékpárkölcsönző létesítése céljából; a Duna Komp Kft-vel kötött révüzemeltetési szerződés tárgyalását elnapolta; az Orvosi Rendelő hőszigetelésére vonatkozóan további ajánlatok bekérésére kérte fel a Polgár- Szigetmonostor Fogászat Szeretettel várjuk Betegeinket, ahol ingyenes kezeléseket vehetnek igénybe, pl.: foghúzás, gyökértömés, fogkőleszedés, lézer kezelés, RTG, am. és esztétikai tömések. Ezenkívül teljes körű ellátást biztosít a rendelő: Porcelán koronák és hidak készítése (teljes áron); 60 év felett kiemelt OEP támogatással fogsor készítés. Rendelési idő: Hétfő, Szerda: ig Péntek: ig Telefonos bejelentkezés: Dr. Nyári Éva: Rendelő: Suba Éva asszisztens: (rendelési időn kívül is) Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5. Orvosi Rendelő Hétfő-Szerda: óra között Csütörtök: óra között Péntek: óra között Az orvosi rendelő vezetője: Dr. Bazsa Márta Rendelő telefonszáma: Mobiltelefon: Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5. Szív Gyógyszertár Hétfő-Szerda: óra Csütörtök: óra Péntek: óra Szombat és vasárnap: zárva Vezető: Atzél Gábor Telefonszám: Cím: Szigetmonostor, Bajcsy-Zsilinszky u. 12. Gyermekorvos Dr. Vígh Olga Telefonszám: Cím: Szigetmonostor, Mártírok u. 5.

3 2013. május és június Önkormányzati hírek 3 mestert; kötelezettséget vállalt a tulajdonában lévő Vízkelő rekultivációt követő gondozására, rendben tartására, az illegális hulladéklerakások megakadályozására, az e- setlegesen elhelyezett hulladékok eltávolítására, a terület természeti állapotának megőrzésére, a rendeltetéstől eltérő használat megakadályozására, amelynek érdekében rendszeres járőrözést szervez és szükség esetén azonnal intézkedik; elfogadta a közbeszerzési szakértőnek a Bölcsődéről adott tájékoztatóját; döntött kettő állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről. A 9. napirendi pont a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a 10. napirendi pont bizottságok tájékoztatója, a 11. napirendi pont az Egyebek tárgyalása volt. A Képviselő-testület május 30-án rendkívüli ülést tartott, amelynek keretében döntött a dunakeszi révüzemeltetési szerződés 5+5 év időtartamra való megkötéséről, továbbá felülvizsgálta és módosította a dr. Bazsa Márta háziorvossal kötött szerződést, tekintettel a jogszabályi változásokra, valamint arra, hogy a Doktornő július 1-jétől további háziorvost kíván alkalmazni Bodorné dr. Guba Ágnes Rita személyében június 4-én rendkívüli ülésre került sor, amelynek egyetlen naprendi pontja az árvízvédelem volt. A Képviselő-testület a munkaterve szerinti következő rendes ülését június 27-én tartotta. Az első 7 napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Fővárosi Vízművek Zrt., a Gyermekorvos, a Védőnő, a Háziorvos, a Fogorvos, az Iskolaigazgató valamint az Óvodavezető tájékoztatóját. A 8. napirendi pont a helyi adókról szóló 12/2011. (XI.28.) rendelet módosítása volt a Pest megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján. Tekintettel arra, hogy a rendelet a törvény bizonyos esetekben szó szerinti, bizonyos esetekben pedig pontatlan ismétlése, ennél fogva azokat figyelemmel a szakmai segítségnyújtásban foglaltakra, hatályon kívül kellett helyezni. A módosítás másik részében a Képviselő-testület az adóztatni nem kívánt adótárgyakat mentességi szabályként vette ki az adózási körből. A módosítások érdemi (tartalmi) változást nem jelentenek az eddigi adóztatásban. A 9. napirendi pontban a Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítására került sor az Óvodavezető kérelme alapján. A 10. napirendi pontban a Tulajdoni ügyek tárgyalása során a Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy a Bölcsőde módosított engedélyes tervére vonatkozó szerződést a júliusi rendkívüli ülésre terjessze elő. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Klímapark pályázat támogatási szerződését előkészítse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. A 11. napirendi pont a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a 12. napirendi pont bizottságok tájékoztatója volt. A 13. napirendi pont, az Egyebek keretében a Képviselő-testület a Lehel és Társa Kft-nek a Révház állapotára vonatkozó tájékoztatóját tudomásul vette és az épület felújítására vonatkozóan felkérte a Polgármestert, hogy a lehetséges megoldásokat terjessze a Testület elé. A Képviselő-testület döntött szociális kölcsön nyújtásáról, továbbá elfogadta Pest Megye Területfejlesztési Koncepcióját; a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete kérésére véleményezte az iskolaigazgatói pályázatokat, amely során mindkettő pályázót alkalmasnak ítélte. A Képviselő-testület és bizottságainak ülései nyilvánosak, a Képviselő-testület a munkaterv szerinti rendes ülését minden hónap harmadik csütörtökjén tartja. A munkaterv szerint augusztus hónapban ülésezési szünet lesz. dr.vaczó Tánczos Szilvia jegyző Kertészeti munkát vállal 15 éve a faluban lakó, középfokú kertész. Permetezés, gépi, örökzöld, gyümölcsfák. Bokornyesések, kertápolás, füvesítés, fakivágás. Telefonos információ:

4 május és június Árvíz Árvízi visszatekintés Molnár Zsolt polgármester írása Szigetmonostor megszokta már, hogy árvíz idején öszszefogással zsákot kell pakolni, szállítani, rakni, figyelni, őrködni, buzgárt elfogni, ellennyomó medencét építeni, kenyeret kenni, ebédet és kávét főzni, azokat kihordani, de amit a 2013 júniusi árvíz kívánt a településtől, arra senki nem számított. Ma már eljött a visszatekintés ideje, de nálunk még nem lehet hátra dőlni, még zúgnak a szivattyúk, suhog a víz, szörcsög a felszívó cső, zúg a szúnyog, sürgölődnek a tűzoltók és a vízügyesek. Visszatekintve mégis azt látjuk, hogy minden idők eddigi legnagyobb árvize Szigetmonostor számára is az eddigi legnagyobb kihívást hozta. A település fővédvonala csaknem 10 km hosszú. Teljes hosszában állami védvonal, de a sok éves gyakorlat az, hogy a vízügy szakmai irányításával a település védekezik. A védmű 2,1 km-en, Suránynál, annyira magassághiányos, hogy már a 2006-os árvíz idején is volt olyan szakasz, ahol a zsákok vizet tartottak, most ennél több, mint 30 cm-rel magasabban tetőzött a Duna. Ez a szakasz nyár elején lett volna megemelve, de az árvíz közeledtével, nagyon helyesen, nem fogott neki a kivitelező a több hónapos munkának. Most már, az ár levonultával, el is indultak a gépek a surányi gátra. Sajnos nálunk nem várt esemény is történt; egy minden dokumentum által, utólag már látható módon, 1,2 m-rel magasabban jelzett magas-partot (domb) a valóságban átlépte a Duna, majd tovább mélyítve a laza talajon a betörést, veszélyes gyorsasággal indult meg Horány irányába. A surányi homokzsák gát, melyet a várható tetőzés tudatában, a korábbi évekhez képest kétszer nagyobbra építettünk, majd a Kis-dunai nyúlgát rohamtempóban való felépítése után, melyekhez együtt mintegy homokzsákot kellett megrakni, gőzerővel kellett nekilátni a település egy belterületi útján a Csalogány utcában a nyúlgát építéséhez. Ez a gát is csaknem 2 km-es lett, magassága több száz méter hosszan több mint másfél méteres. Csak ezen a védvonalon a Csalogány utcában és az e mögött létesített biztonsági védvonalon a Vadgalambtól a Hársfáig, a fővédvonalhoz hasonló mennyiségű, homokzsákot kellett megrakni. A hatalmas munka nem sikerült volna a falu teljes összefogása, a kívülről érkező önkéntesek, és hivatásosok segítsége nélkül. Volt olyan két napunk, amikor a védekezésben résztvevők száma elérte, sőt meghaladta az 1200-at. Ezen a területen, amelyet a Duna betörése közvetlenül veszélyeztetett, ki kellett telepíteni Horány egy részét, szám szerint 162 főt, akik közül 31-en voltak az iskolában berendezett befogadó helyen. Több száz katona védte Horányt - fotó: Kis herceg Szigetmonostori önkéntesek - fotó: Kis herceg A védekezés során megtöltöttünk kétszer 6000 m3 homokkal, mintegy db homokzsákot, építettünk 6 km nyúlgátat, a gépek több ezer munkaórát dolgoztak. Nagy segítségünkre volt a katasztrófavédelem szervezetrendszere, melyen keresztül minden segítséget megkaptunk. Mihály Sándor és Ecsedi Sándor, a karcagi és a tiszafüredi tűzoltóság parancsnokai egy hétig váltásban 24 órában segítették a munkánkat. Jámbor Ferenc parancsnok, az utóbbi hetekben többet volt Szigetmonostoron, mint az általa vezetett Szentendrei tűzoltóságon, de igaz ez a Váci kirendeltség teljes vezetésére, az utóbbi hetekben még az állományra is. Számunkra felemelő érzés volt azt látni, hogy az ország más részeiről is érkeztek önkéntesek a segítségünkre. A Csongrád-megyei kormányhivatal munkatársai, a minisztériumi önkéntesek

5 2013. május és június Árvíz a KIM-ből és a VM-ből, a Fővárosi Vízművek munkatársai a központból, a Suhanj alapítvány önkéntesei, a Csömöri református egyházközség tagjai, a MEKDSZ önkéntes fiataljai, magánszemélyek zsíros kenyérrel, kávéval, bablevessel, közösségek, segélyszervezetek fős buszokkal érkeztek és dolgoztak a tűző napon, de további egyéni önkéntesek is együtt lapátoltak velünk a védelmünkben. Mellettük a hivatásos erők is, több százan álltak helyt a gáton, illetve 9-e után, a Duna áttörését követően, Horány egy utcájában, a Csalogány utcában. A tűzoltóság: miskolciak, encsiek, szerencsiek, szentendreiek, majd Gödöllő, Dabas, Monor, Vác tűzoltóságáról, a Terrorelhárító központ-, a honvédség katonái, rendőrök több százan dolgoztak nálunk a legkritikusabb helyzetben. A Duna áttörésekor két helikopter védte meg a települést a nagyobb elöntéstől. Szerte az országból érkeztek önkéntesek - fotó: Kis herceg Ma már elmondható, hogy az áttöréskor földmérővel mérettük be a tetőző Duna szintjét, amelyet összevetettünk a település szintvonalas térképével. Ebben az összevetésben láttuk egyértelműen, hogy a település elöntésének megakadályozása nem az utcákban épített nyúlgátakon múlik, ezzel csak időlegesen tartható távol a víz a településtől, hanem azon, hogy sikerül-e betömni a beömlést, elzárni a Duna útját az áttörésnél. Köszönet a Katasztrófavédelem és a honvédség erőinek, hogy minden segítséget megadtak a beömlés elzárásához. Az ár levonultával azonban, a bent rekedt víz hatására, megjelent a belvíz, kiöntöttek a kutak, majd a szennyvízaknák. A probléma odáig fejlődött, hogy újabb kitelepítést és a fúrt kutak használatának tiltását kellett elrendelni. A belvízmentesítés nemcsak nagy munka, de a türelem próbája is. A felszín alatti víz szivattyúzása veszélyes a lakókörnyezetben, így okosan, és a megfelelő időpont megválasztásával kell a védekezés során eljárni. A hatalmas mennyiségű, többszázezer köbméternyi víz átemeléséhez nagy teljesítményű szivattyú kell, ezt a belvizi védekezés során a katasztrófavédelem, majd a Xilem Water Magyarország kft. ingyenes kölcsönzéssel biztosította számunka. A két kölcsönszivattyú nagyon jól, megbízhatóan dolgozott. Az óránkénti 300 köbméter átemelő teljesítmény, és a könnyű telepíthetőség nagyot lendített a munkánkon. Az események felhívták a figyelmet arra, hogy a kutak és gödrök kiáradása miatt tarthatatlan Horány 40%-ának a vezetékes ivóvízzel való ellátatlansága és csatornázatlansága, erre gyors megoldást kell találnunk, miként az erdei magaspart megemelésére, és olyan kialakítására, hogy bármikor járőrözhető, ellenőrizhető legyen árvíz idején. Nem hanyagolható el az sem, hogy a kutakat, szennyvízgödröket lezárhatóvá, illetve vízzáróvá kell tenni, mivel ezek sok ingatlant öntöttek el. A Duna 32 db ingatlant öntött el, 17-nél a lakásba is bejutott a víz, (ebből 4 ingatlan nincs ártéren), ezen túl két szálloda is elöntésre került. Talajvíz által elöntött ingatlanok száma 101 db, ebből 2-ben a lakásba, egyben a konyhának is használt pincébe, a többinél pincébe, illetve telekre ment be a víz. A tisztító és fertőtlenítőszerek ezen ingatlanok rendbetételéhez szükségesek. Ott, ahol minden elúszott, ott mindenre szükség van. Folyamatban van a károk felmérése. Van, ahol ez még nem történhet meg, mert még mindig a talajvíz által elöntöttek a pincék. Köszönet a sok segítő kéznek, és távolról segítőnek, akik nélkül sem a védekezés, sem a helyreállítás nem lehetett volna, illetve nem lehetne sikeres. A 2013-évi árvízi védekezés a falu minden lakosa számára személyes tapasztalat, álmatlanság, izomláz, izgalom, aggódás, végül siker volt. Szigetmonostor az egyetlen település az országban, ahol az árvíz immár ötödik hete tart, de ezzel együtt örömmel és mindenki szemébe nézve kijelenthetjük, hogy sikeres árvízi védekezésen vagyunk túl. Az utcán bárki bárkinek a szemébe nézhet és tudhatjuk egymásról, hogy ez közös munka, együttes harc volt, mindannyiunk sikere. Még ma is szivattyúzunk, vannak még ma is vízzel telt pincék, elöntött udvarrészek, ezekről a talajvíz csak lassan távozik, de ezeken a helyeken is közelít a nyugalmi állapot. Az árvíz még tart, de már látjuk a végét. A kárfelmérést követően a helyreállítás után hamarosan minden visszatérhet a korábbi kerékvágásba. A tanulságok, a tapasztalatok és az átélt közös munka eredményeként mégis másként telnek majd a mindennapok Szigetmonostoron ezután. Molnár Zsolt polgármester

6 május és június Árvíz Árvíz - ahogyan én láttam Debreczeni Lajos önkormányzati képviselő írása (folytatás) Ha netán valaki utólag úgy érzi, többet is vállalhatott volna, de nem tette oda magát igazán, hát lelke rajta, bár szerintem nem sok ilyen lehetett. Az első nekirugaszkodással időben elkészült a gödi rév feletti gátszakasz magasítása, elkészült a MI mobil gátunk, büszkék is voltunk rá. Gondolhattuk, innentől karba tehetjük kezünket, már csak a figyelés szükséges a hullám levonulásáig. Akkor még nem tudhattuk, a neheze hátra van. Szombaton a kis-duna magasítása, majd az erdei vízbetörés megállítása. Helikopterrel a vízbetörés ellen - fotó: Kis herceg Volt, aki túlvállalta magát és ez is hiba, hiszen senki nem lehet ott egyszerre mindenütt. A feladatokat talán jobban szét lehetett volna teríteni és akkor elkerülhető lett volna például a szombati kis-dunai kapkodás. Aki látta az előző árvizek tetőzését, az emlékezhet, hogy bizony színelt a víz a kis dunai ágon a gátkoronával. Miért is nem kezdtük el időben itt a zsákolást? Ennek kell legyen felelőse, kinek főnökei biztosan jutalmazzák majd a teljesítményt! Az erdőben történt vízbetörésre valóban nem számítottunk, de azt azért nem értem, hogyan fordulhatott elő, hogy a helyszíntől alig 100-méterre gátat építünk, közben elfeledjük környezetében ellenőrizni a terepszinteket? Egy építész rokonomtól hallottam: Az a vízszigetelés, amelyiken egy lyuk van, az már szita! Láthatjuk, így van ez a gátaknál, védvonalaknál is! A figyelmetlenség óriási többletmunkát és kiadást eredményezett! Itt azért megjegyezném, az óhajtott hidunk levezető útja valahol a vízbetörésnél húzódhatott volna, micsoda különbség, van híd, de nincs víz! Gratulálok a híd ellenzőinek. Tudomásom szerint Szigetmonostorra egymilló kétszázezer darab homokzsák lett kiszállítva, gondolom ezt mind nem töltöttük meg, de valahol ott jártunk az egymillió körül a beépítésben. Ennek szinte fele az erdős vízbetörés megfékezéséhez kellett! Ha figyelembe vesszük, hogy országosan kb. tizenkétmillió zsák fogyott, a mi igényünk óriásira sikeredett! Néhol több volt a fontoskodás, miközben elfeledkeztünk a lényegről, gondolok itt például a gátkoronán szembeküldött szállítóautókra. Időnként volt káosz. Az információ áramlás sem volt tökéletes, ebből adódhatott, hogy találgatva már gátszakadásról beszéltek egyesek, mikor az erdőn keresztül egy nem eléggé magas pontot átlépett a víz! A kettő nem ugyanaz, a gátszakadást nehezebben kezeltük volna. A Vízmű is hagyott rendezetlenséget, aminek kezelése külön gondot jelentett. A hiányosságok dacára utólag kimondhatjuk, szerencsésen megúsztuk, főként, ha figyelembe vesszük mi történt a Duna mindkét partján határtól határig, nem beszélve a még érintett országokról! Akinek megúszott a háza, annak számára tragédia volt ami történt, de ha figyelembe vesszük, hogy úszhatott volna az egész település Pócsmegyerrel együtt, hát összekulcsolhatjuk kezeinket egy hosszú imára! Természetesen nem csak a Mindenható segített bennünket, a katonaság, a tűzoltóság, a vízügyesek, a rendőrség, a TEK, és természetesen az önkéntesek tömege (remélem nem hagytam ki senkit). Köszönet mindenkinek, csak így lehetett arányaiban ilyen kevés a kárunk! Későbbiekre nézve sok értékes információt kaptunk, világosan látható a jövőbeni feladat. A víz beszintezte a települést, ma már mindenki számára világos, hol kell a műszerekkel pontosítani, rögzíteni a magassági pontokat, és ahol magassághiányt mutatnak a mérések, ott bizony emelni kell a védvonalakat. Sokan tették fel a kérdést zsákolás közben: Miért nem emelték fel a gát magasságát a gödi rév és Surány között, hiszen köztudottan ezen a szakaszon magassághiány van, amit a korábbi árvizeknél már megtapasztalhattunk? Információm szerint ennek a szakasznak a fejlesztése szerepel a Duna projektben és a kivitelező már tavasszal elkezdte volna a gátépítést, de sajnos a Nemzeti Park (Duna-Ipoly Nemzeti Park DINPI - az aláírók neveit nem szeretném felsorolni, nehogy személyiségi jogokat sértsek, de a következő zsákolásnál kérem tegyék tiszteletüket, hátha kevesebb homokra lesz szükség) képviselői olyan előírásokat tettek, melyekkel megakadályozták,

7 2013. május és június Árvíz hogy a töltésfejlesztés az árvíz érkezése előtt megvalósuljon, annak ellenére, hogy a kivitelezéshez a jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állt. Úgy tudom, hogy a április 19-én felvett helyszíni szemle jegyzőkönyvében leírták, hogy vegetációs idő beindulása, a feltételezett fészkelő helyek veszélyeztetése miatt október 1-ig a töltésfejlesztést akadályozó fák kivágását tiltják, de október 1. után is csak a tájidegen fajok kivágásához járulnak hozzá, őshonos hazai fajok kivágásához nem. Itt azért el kell gondolkodnunk. A töltésfejlesztés a jelenleg meglévő hullámtéri védősáv (töltés előtti 10 m-es sáv) területén valósul meg. A vízügyi előírások szerint ez egy füvesített terület kell legyen, ott semmiféle létesítménynek és más növénynek helye nincs. Hogy lehet, hogy a térségünkben ez a védősáv erdő művelési ágban van, Natura 2000-es védettség alatt áll, ezért szinte lehetetlen ott munkát végezni? Hogy lehet az, hogy az emberi élet védelmét szolgáló létesítmény fejlesztésével szemben a természet prioritást élvez? Nincs erősebb és jobb törvény a másiknál. A természet védelméről szóló törvény nem írhatja felül a vízügyi törvényt. Ezek egyenrangú jogszabályok, mindegyik a maga területére vonatkozik, kell, hogy vonatkozzon. És ebben igenis az ember kell, hogy az elsőbbséget élvezze. Az árvízvédelmi fejlesztés nem öncélú, oktalan természetrombolás, hanem olyan közérdek, melynek a katasztrófák megelőzése érdekében minden más felett elsőbbséget kell élveznie. Erre a évi árvíz nagyon is felhívta a figyelmet, mert néhány énekes madár és pár tucat fa miatt ezen a szakaszon a védekezés kettőszáz, kettőszázötven ezer homokzsák beépítését és rengeteg ember munkáját igényelte! Vélhetően lesznek változások, mert az árvíz alatt Orbán Viktor miniszterelnök is kijelentette, fontosabb az utolsó ember védelme, a sok rosszul felfogott környezetvédelmi akadékoskodás ellenére is! Azt kívánom, legyen elég ereje és ideje rendbe tenni ezeket a dolgokat! Az előadásnak sajnos még nincs vége, szivattyúzunk, miközben furcsa táncot járunk, az úgynevezett szúnyogtáncot. Ezek a fránya apró szárnyasok érdekes mozgásra kényszerítik a lakosságot, és bár megy a gyérítés, hatalmas a szaporodási terület, sajnos van utánpótlásuk bőven. Nagyrészt ez is az erdőben lévő víz számlájára írható! Egyébként július 3-án elkezdődhetett a gátépítés a gödi révtől északra, de a tervezett két kirakó helyett be kell érni eggyel, mert az a néhány őshonos fa bizony nagy akadály, az sem számít, ha esetleg emiatt többletköltségek jelentkeznek! Debreczeni Lajos Sok mindenre rávilágít... Miről is lehet szó, ha nem az árvízről, ami tragédia volt sok szerencsétlenül járt embernek, de sok tanulságot is le lehetett vonni belőle. Már sztereotip, hogy ekkor az emberek félre tesznek minden ellenségeskedést és a legnagyobb haragosok is barátként üdvözlik egymást a homokdomb tetején. A közös akarat, a vagyonuk közös megvédése szinte erőt adott mindenkinek, akik heroikus energiával megküzdöttek a vízzel. Nekünk szigetlakóknak legnagyobb ellenségünk a víz, de most is legyőztük ezt a hétfejű sárkányt Isten segedelmével, és persze a saját kitartásunkkal. A védekezés vezetőinek is csak köszönetet mondhatunk kitartó és szakszerű munkájukért. Ez az év úgy tűnik a megpróbáltatások éve, hiszen volt egy kegyetlen telünk, egy hideg és esős tavaszunk, aztán az árvíz, és most a szúnyogok. A szúnyogok, amikkel úgy tűnik, ez a szuper civilizáció képtelen megbirkózni. Mi jöhet még, kérdezhetjük, vagy a bibliai Jelenések hét pecsétjéből hányadiknál is tartunk? Iszap borít minden partot, erre a nyárra már biztos nem lesz olyan a Duna, mint tavaly, pedig a Dunakanyarnak a szépségét a kellemes sóderes, füves part adja, ahol mindenki igazán ki tudja pihenni magát, bár a szúnyogok pontot tesznek ezen a vidéken a turizmusra. Az árvizet most megúsztuk, most ezzel törődjünk, a többivel majd csak lesz valami. Azonban kissé el kell gondolkodnunk a média szerepén, a pánikkeltésen, hiszen a saját fülünkkel hallottuk nem egyszer, hogy Monostort evakuálni fogják, aztán szintén hallottuk, hogy a 11-es utat két napra lezárják. Ezekből persze semmi nem volt igaz. Ami igaz volt, a sok homokzsák és a kitartó emberfeletti munka, amiben jócskán részt vettek az ötvenöt év felettiek is, holott nem kellett volna. Aztán látván a kissé hullámosan kiépített védőgátat, elgondolkoztató, vajon miért nincs egy egységes kijelölése a gátnak. Egy egységes oszloprendszer kellene, amin a geodéták megjelölnék a vízszintest, hiszen most volt olyan négy zsák magasan felépített védmű, amit el sem ért a víz és volt olyan, amelyiknek majdnem a tetején volt a víz, márpedig a víz tudja legjobban, hogy mi a vízszintes. Na persze, jó lenne, ha a faluban minden utcasarkon is lenne egy oszlop, amin lehetne látni, hogy a falu melyik része milyen magasan helyezkedik el a gáthoz képest. Azt már meg sem említem, hogy a legutóbbi négy árvíz költségéből miért nem a gátat csinálták meg végre? A híd elérhetősége azonban mindennél fontosabb lenne.

8 május és június Árvíz Ha Tahitótfalu alatt betör valahol a víz, bizony a monostoriaknak csak egy marad: a gyorsúszás. Milyen jó is lenne, ha meglenne a lehajtó a Megyeri hídra, amihez egy magasított út vezetne, ezzel a biztonságérzetünk jócskán megnövekedne, nem beszélve az ingatlanok értékéről, na és a fejlődésről. Továbbra is hiányoltuk a riadóláncot. Csak rémhíreket kaptunk, bár a hivatal mindig tájékoztatott mindenkit, aki érdeklődött. Azonban egy hangosbemondónak, egy kiépített riadóláncnak jobban örültünk volna. Hogy mi igaz abból, hogy a szentendrei mobilgát éppen hogy csak kibírta, nem tudom, mint ahogy a többi vaklárma is csak felborzolta az idegeinket, de az biztos, hogy rengeteg felesleges és hamis információ kelt útjára ebben az időben. Mert a hír nem az, hogy minden rendben van, hanem az, hogy meghalt, elöntötte, megölte, meggyilkolta, felakasztotta stb. Ma ez a média, ráadásul az okostelefonok divatos elterjedésével még több ellenőrizhetetlen ostoba információ lát világot minden pillanatban. Egyszóval, sikeres volt a védekezés, de vajon ha azt kérnék a lakosságtól, hogy három napig homokot lapátoljon mindenki, és akkor sokkal jobban fogunk élni, nem biztos, hogy ilyen energiával tenné ezt mindenki, mert még mindig erősebb bennünk, a nekem jó legyen a többi le van... elv. Név és cím a Szerkesztőségben Spagetti tészta és az árvíz Molnár Zsolt polgármester gondolatai Egy szál tésztát könnyen elroppant egy gyermek is, nem is csodálkozunk ezen. Nem is várunk mást a tésztától. Egy kiló tészta eltörése nem jelent gondot, de azért marokra fogva nem olyan könnyű feladat, egy gyermeknek már nem is sikerülne ez. Mégis talán mindenki hallott arról, hogy egy kiló tésztából készült híd terhelési világrekordja 570 kg, vagyis több mint fél tonna. Ez a híd könnyedén elbírná Overdoset, a híres lovat, zsokéjával, meg egy cementes zsákkal együtt, de egy hátsó ülés nélküli Polski Fiat is átgördülhetne rajta (ha ráférne). egy kiló lehet. Mi mégis az, ami alapján ilyen teljesítményre képes egy kiló tészta? A kulcs a szerkezetben, a rendezettségben és a kötőanyagban van. A megfelelő ragasztó megválasztása és a tésztaszálak megfelelő helyre igazítása teszi képessé, a szinte elképzelhetetlen, az öt mázsa feletti súly megtartására. Védelmi Bizottsági ülés - fotó: Kis herceg A Terror Elhárítási Központ kétéltűi - fotó: Kis herceg Hogyan jön ez az árvízhez? Ezt akkor érthetjük meg, ha a tésztahíd építő világbajnokság alapvető szabályait is tudjuk. A híd építése során csakis hétköznapi, kereskedelmi forgalomban kapható tészta használható fel, a híd súlya Több mint egy hónapja, június 3-án lett kihirdetve az első fokú árvízvédelmi készültség, de már akkor tudtuk, hogy az emelkedő Duna rekord nagyságba nő, eddig nem tapasztalt próbatétel elé állítva a védműveket, és bennünket védekezőket is. Ma már tudjuk, kiálltuk a próbát, az a Duna víz, amely a homokzsákjainkat áztatta, ma már a Fekete-tengerben hullámzik.

9 2013. május és június Gondolatok 9 Hogyan sikerülhetett? Minden a kötőanyagon és a rendezettségen múlt, mint a tésztahídnál. Az az erő, amely százakat vezetett a homokzsákok mellé, az a kitartás, amely ha kellett 24 órás munkára indított sokakat, az a belülről fakadó állhatatosság, amely nem engedett haza a kényelmes fotelbe senkit a zsákok mellől, volt a kötőanyag, az összetartó erő. Ez volt az, amely a gátaknál is erősebben tartotta a Duna elképzelhetetlenül nagy víztömegét a gáton túl. Az ilyen kötőanyag tud a törékeny egyénekből erős közösséget, Dunát megfékező erőt formálni. A másik pillér pedig az, hogy mindenki a helyén legyen, ez is így volt. A védekezés során csak a kiszabott feladat számított, nem a beosztás, a vagyoni helyzet, a Eljött a nyár, benépesült Horány, örömmel látjuk Szigetmonostor szépülését. fejlődését. És mellette ott a kontraszt, Horány visszafejlődése. Alig várjuk, hogy végre lebontsák az eddig népszerű, a komp melletti vegyesboltot. Igaz, hogy tudomásom szerint lenne rá bérlő, de az a több ezer nyári lakó nem érdemel meg az önkormányzattól annyit. Elégedjen meg az adójáért kapott földutakkal... (Nem is kapott mást.) Fizetjük szépen a házadót, telekadót, (sokkal többet, mint az ófalu lakói. Miért? Várjuk erről az ombudsman véleményét) idegenforgalmi adót. Egyre több állandó horányi lakos fizeti a gépjárműadót, SZJA hozzájárulást. Pedig lehetne valamit tenni, nem csak rombolni. Jól esne a nyári lakosoknak egy egyszerű rámpa, (csónak legurító), ahol a kisebb csónakokat, halászladikokat a töltésről vízre tudnánk tenni. Biztosan kevesebbe kerülne, mint a vegyesbolt lebontása. Talán még népszerűbbé tenné az üdülőterületet, többen fizetnék a sokféle adót. végzettség, a tradíció vagy egyéb, máskor elő-elő jövő szempontok, hanem az, hogy ahova állítattam, azt a feladatot kell elvégeznem a tőlem telhető legjobban. A Dunának ellenálló Szigetmonostoron ez jelentette a szerkezetet ettől volt tartása a védelemnek. Jó érzés ma Szigetmonostoron végigsétálni, mert tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, tudhatjuk, hogy a teher súlya alatt ez a közösség nem roppanhat össze. Van kötőanyag, és van szerkezet! Legyünk büszkék erre és tartsuk meg ezt! Szükségünk lesz még erre! Molnár Zsolt polgármester A horányi fejőstehén bőgése Építjük a csatorna hálózatot ben nem, de talán 2015-re lesz belőle valami, ha addig szorgalmasan fizetjük a csatorna hozzájárulást. Igaz, hogy amikor a Fővárosi Vízművek finanszírozta a falu csatornázását, akkor Horány valahogy kifelejtődött. De ezt már mi, másodrendű lakosok már megszoktuk. Szívesen abbahagyná a horányi fejőstehén a bőgését, ha legalább ami jó és már megvan, nem rombolnák le. Hagynák a vegyesbolt működését, (Sok alkalmi árus a bolt mellett rájött, hogy megéri. Az önkormányzatnak nem?), és legalább az evezéshez, horgászáshoz hozzásegítő csónaklegurító rámpát építenének! Talán egyszer, ha befejeződik a csatornaépítés, járhatóbb, pormentes utat is megérjük. Néha a fejőstehént is etetni kell! Családsegítő Szolgálat Játékok Napja Szigetmonostoron Egy horányi mindent fizető fejőstehén. ( Név és cím a szerkesztőségben) Családi konfliktusokkal küzdenek? Csalódás, féltékenység keseríti a mindennapjaikat? Aggódnak azért, hogy a gyermekek hogyan vészelik át a feszült időszakokat? Munkahely elvesztése miatt a családtagok viselkedése megváltozott? Kihűlt a családi tűzhely? Szeretné megérteni, mi történik Önökkel? Keressünk együtt megoldást. Várjuk Önöket! Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Személyes jelentkezés: 2000 Szentendre Szentlászlói út 89 Telefonon: 26/ vagy 20/ A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében július 24-én Játékok Napja kerül megrendezésre Szigetmontoron, a labdarúgó pályán. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a díjmentes eseményre! Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

10 május és június Fejltesztés, beruházás Dunakanyari csatornázási társulás Beszámoló az elmúlt egy év történéseiről A KEOP-1.2.0/B/ azonosító számú, Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése tárgyú projekt életében, az elmúlt kb. egy éves időszakban, az alábbi események történtek. Közbeszerzések: A Támogatási Szerződés aláírását követően, (2011. december 19.) a Társulás a Közbeszerzési Szakértő céggel megkezdte a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzések előkészítését. Első körben a műszaki ellenőr, a projektmenedzsment és a jogi feladatok ellátására irányuló eljárás dokumentumai kerültek benyújtásra a Támogató Szervezethez, majd a Közbeszerzési Főfelügyelőséghez minőségbiztosítás céljából. A jogász eljárásban a nyertes pályázó a Rideg Ügyvédi Iroda lett, akivel a szerződés november 8-án aláírásra került október elején a mérnök, majd néhány héttel később megjelent a projektmenedzsmenti felhívás. A mérnöki eljárásban két ajánlattevő nyújtott be pályázatot. A nyertes az UTIBER-KÖMI-EUROUT konzorcium lett, Ft ajánlati árral. A szerződés március 19-én aláírásra került. A nyertessel a kooperációk megkezdődtek, a tendertervek átadásra kerültek. A projektmenedzsment kiválasztásánál a Társulási Tanács nyertest hirdetett, azonban az egyik pályázó a Közbeszerzési Döntőbírósághoz fordult jogorvoslati kérelmével. Amennyiben a bíróság nem fogadja el a benyújtott kérelmet, úgy a nyertessel a szerződés aláírásra kerülhet. A PR (Nyilvánosság biztosítása) eljárás nyertese a Szentendre Kulturális Kft. A szerződéskötés május 28-án megtörtént. A cég megkezdte munkáját, melyek közül a legfontosabb a projekt weblapjának kialakítása, lakosság folyamatos tájékoztatása médián, fórumokon keresztül. A kivitelező közbeszerzési dokumentumai feladásra kerültek, a pályázatok benyújtásának határideje július 22. Ezután kezdődhet a beérkezett ajánlatok értékelése, a nyertes kiválasztása. Szerződéskötés szeptember hónapban várható. A kiviteli tervek elkészítése a kivitelező feladata, mely szerződéskötés után kezdhető meg. A 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet beruházásunkat kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította. Ez nagymértékben megkönnyíti és meggyorsítja a közigazgatási hatóságokhoz benyújtott dokumentumok elbírálásának határidejét (pl. kiviteli tervek engedélyeztetése). A döntést 30 napon belül meg kell hozni a hatóságoknak. A szakhatósági állásfoglalások kibocsátásának határideje tíz nap. Ez idáig két alkalommal esett át a Társulás ellenőrzésen a Támogató Szervezet, valamint a NAV által. A helyszíni szemle során vizsgálták az addig keletkezett dokumentumokat, közbeszerzéseket, könyvelést. Örömünkre szolgál, hogy mind az Energia Központ, mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jelentésében nem tudott hiányosságról beszámolni, mindent rendben talált. DCST Társulási Tanácsa: Felügyelő Bizottság, Közbeszerzési Bíráló Bizottság, Projektiroda: A Társulás vezető döntéshozó szerve, az érintett települések polgármestereiből álló Társulási Tanács. Minden egyes döntést igénylő kérdés felmerülése esetén, a Tanács összehívásra kerül. Ez idáig 25 alkalommal üléseztek, ahol számtalan napirend került megtárgyalásra. Az üléseken 84 db határozat született. Felügyelő Bizottság: Társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szerve, mely a települések által delegált tagokból áll (5 fő). Fő feladata a projektiroda munkájának, a Társulás pénzfelhasználásának az ellenőrzése. FB ülést 9 alkalommal tartottunk. Projektiroda: Feladata a Csatornázási Társulás működtetése, adminisztrációjának a vonatkozó jogszabályok szerinti elvégzése, kapcsolattartás a településekkel, Támogató Szervezettel, egyéb résztvevőkkel, valamint a projektmenedzsment kiválasztásáig minden egyéb feladat, mely szükséges az előrehaladáshoz. Közbeszerzési Bíráló Bizottság: A közbeszerzési eljárások során, döntési javaslatot tesz a Társulás Tanácsa elé. Tagjait szintén a települések delegálták (5 fő). Jelenleg épp a közbeszerzések időszakában vagyunk, így sok feladat hárul rájuk. Az elmúlt egy évben 11 Bíráló Bizottsági Ülés volt, melyen összesen 25 döntési javaslat született. Az imént felvázoltakból látszik, hogy sok ember összehangolt munkájára volt/van/lesz szükség ahhoz, hogy a beruházás végén elmondhassuk, hogy egy sikeres projektet zártunk. Németh Miklós DCST elnök Bornemisza Miklós projektiroda vezető

11 2013. május és június Társadalom 11 Szeretnék köszönetet mondani június 22-én Horányban, a Csalogány utcában történt, a felső vezeték leszakadt a kerítésünkre. Amikor hazaérkeztem, kapunyitáskor hirtelen egy erős fájdalom hasitott bele a bal karomba. Azt hitte a párom, hogy megcsípet valami, bekisért a házba, mert roszul lettem. Amikor visszanéztem a kerítésre, akkor észleltem, hogy valami a kerítésen át belóg a telkünkre. Ekkor már sejtettem, hogy valami leszakadt. Lassan tudatosult bennünk, hogy a leszakadt vezeték által áramütés ért. Azonnal hívtuk az ügyeletes orvost, be akartunk menni hozzá, de ő mondta, hogy azonnal hívjunk mentőt. Úgy gondoltam, hogy a szédülésem idővel elmúlik, így nem hívom ki a mentőt. A leszakadt kábel ügyében segítséget szerettem volna kérni, de a rendelkezésre álló telefonszámok közül egyiken keresztül sem tudtam elérni senkit sem. Tudtuk, hogy Szigetmonostoron, a faluban Szent Iván-napi rendezvény van, ezért autóba ültünk és odamentünk segítségkérés reményében és ha a helyszínen még mentő is van, akkor meg is tudom vizsgáltatni magam, magam és a családom megnyugtatása végett. A Faluházba érkezve, a kapuban fogadó polgárőr történetünket megismerve azonnal riadóztatta társait, akik három perc múlva a házunknál is voltak. Hamarosan a szigetmonostori körzeti megbízott rendőr is megérkezett. Nagyon kedvesek volt, sok ilyen emberre lenne szükség. Ők hívtak mentőt és az ELMŰ szakembereit is kihívták. Amíg az ügy le nem zárult, végig ott maradtak velünk, próbálták sürgetni a villamossági szakembereket, hogy mielőbb állítsák helyre a kerítésre leszakadt vezetéket. Amennyiben a polgárőrség emberei nem cselekednek, nagyobb baj is lehetett volna, ugyanis mi az történtek hatására teljesen leblokkoltunk. Még a mai napig nem tudtam feldolgozni teljesen az eseményeket. Nagyon szépen köszönöm a Szigetmonostori Polgárőrségnek, a körzeti megbízott rendőrnek és a gyorsan megérkező mentősöknek a segítségüket. Köszönöm a Honvéd Kórház SBO osztály dolgozóinak is a huszonnégyórás megfigyelés során végzett fárasztó, kimerítő munkájukat, és kedves mosolyukat! Lezsan Andrea

12 május és június Környezet, egészség Savanyú gyümölcsök és fűszerek Németh Dániel írása - Szigetmonostori Kertbarát Kör Ismét július lett. Megint előttünk egy nyár reménnyel, még megfejtetlen titkokkal, színekkel, illatokkal, meganyyi élettel telve. A tavalyi évvel szemben vízben most nincs hiány, talán már elegünk is van belőle, de ennek ellenére ne veszítsük el a jókedvünket és a hosszú, forró nyári napokba vetett bizalmunkat. Ha tehetjük és jó idő van, irány a kert. A munka feledtet és menet közben örömünket leljük majd a borsószüretben, egy szál bazsalikom leszakításában, cseresznyeszedés alkalmával a jó öreg cseresznyefán lógva, vagy egy csokor pipacs begyűjtése közben az útszéli mezőkön, miközben a többi vadvirággal együtt lengeti őket a szél... Gyerekkoromban sokat nyaraltunk vidéki nagyszüleimnél, ahol hatalmas volt a kert és a domboldalon, ahol tollasoztunk, fociztunk, a kerítés mellett ribizli és egresbokrok sorakoztak. Akkor láttam először fehér ribizlit, az volt a kedvencem, de szigorúan csak az egres után. Esténként mindenkinek szednie kellett egy tál gyümölcsöt, hogy este egészséges legyen a nasi. Talán ezért maradt meg bennem a savanyú gyümölcsök iránti vonzódás, a mai napig kedvenceim ezek a gyümölcsök, áfonya, egres, josta, mindegyik ribizli (a fekete is), szeder, ráadásul a meggyet sokkal jobban szeretem, mint a cseresznyét. Minden fanyar gyümölcsben érték van, mindegyik másért finom és egészséges. A húsos som például rengeteg C- vitamint tartalmaz, valamint nyomelemeket, a belőle készült termékek komoly téli energiaforrások a szervezetnek. A növény maga könnyen beszerezhető, gondozható, évek alatt 2-3 méteres bokorrá fejlődik. A som akkor a legmegfelelőbb a szüretelésre, ha megcsípte a fagy (november), ilyenkor ízvilága még jobban kiteljesedik. A ribizlifélék kedvelt gyümölcsök, tipikusan azok a növények, melyekkel nem kell csinálni semmit. Igénytelenek és szívósak. Persze érdemes odafigyelni rájuk, a helyes metszésre, a 4-es szabály (minden évben 4 új vesszőt hagyunk meg, a 4 évnél idősebbeket kivágjuk) betartására, a növényvédelemre és a locsolásra. A feketeribizli nem tűri a tűző napot, inkább alpesi klímán tartsuk párás, nedvesebb, félárnyékos helyen. Az egreseket nem mindenki kedveli, pedig a legjobb nyári ízeket tudja felvonultatni. Utóbbi években megjelent a piros egres, sokak azért szerették meg a gyümölcsöt, mert a vörös fajták édesek, puhábbak, nagyon hasonlóak a josta ízéhez. Ráadásul a magastörzsű változatok szebbek is valaki szerint és kényelmesebb a szedés. A gond csak az, hogy a gyengécske törzses egreseket az oltásnál el szokta törni a szél, vagy megtámadja az amerikai lisztharmat, így a növénytől máris búcsút vehetünk. A törzses ribiszkéket pedig előszeretettel károsítja az üvegszárnyú ribiszkelepke, melynek lárvája bent él a növény bélszövetében és rágja azt, ezzel a gyümölcs pusztulását okozza. Akármennyire is csábító, azt javaslom, maradjunk a klasszikus megoldásoknál, ültessünk bokor egrest és ribizlibokrot, akkor ezek a kártételek elkerülhetők. Meggyfa - forrás: Internet A meggyfa hálás növény. Gyorsan termőre fordul, bőven terem és ha ügyelünk a moníliára bimbós állapotban, nem sok gondunk lesz vele. Gyümölcse rendkívül magas vitaminokban, nyomelemekben, egy jó kis meggyes lepény július derekán...szerintem mindenki el tudja képzelni. A meggyfa nem igényel metszést, de az egymást akadályozó, keresztező, befelé növő, beteg, vagy lelógó ostorhajtásokat távolítsuk el. Fajtákban nincs hiány, ajánlom a Meteor- t, a Pándy- t. A fűszernövényeket szinte minden kertbarát szereti, valaki gyűjti őket, míg más csak az általa használtakat tartja otthon. Érdemes figyelemmel kísérni az újdonságokat, mivel jobb kertészetekben mindig van valami, amit érdemes kipróbálni. Például létezik már bazsalikomból is vagy nyolc féle, többek közt bordó levelű is, ahogyan kakukkfűből is van bőven választék, de van már ananász-, vagy banánillatú menta, nagy divat a medvehagyma, rukkola, megjelent a csabaíre. A fűszereket érdemes inkább kertészetben megvenni, mint multikban, mivel ott egynyári változatokat tartanak

13 2013. május és június Környezet, egészség 13 és némelyik igen gyorsan tönkremegy, míg a kertészetekben inkább vannak évelő változatok, amit csak egyszer kell megvenni, megmaradnak, mi több, úgy elszaporodnak, hogy a negyedik szomszédasszonnyal is tudunk csereberélni növényeket, annyi lesz. Készíthetünk számukra fűszerspirált, vagy emelt ágyást, de népszerűek a sziklákkal körbeépített kis fű-szerkertek, vagy járólapok helyének beültetése fűszernövényekkel. Akinek nincs kertje, kicsiben is megvalósíthata elképzelését az erkélyen balkonládás-, vagy dézsás kivitelben, eredménnyel! A többletet szárítsuk meg, tegyük papírzacskóba, vagy frissen, zölden fagyasszuk le, élmény lesz vele főzni a téli időszakban, mikor kint szakad a hó. Élvezzük, telepítsük és használjuk ezeket a növényeket, ezáltal kertünk is szépül, zöldül. A savanyú gyümölcsökből készülnek különösképpen a legfantasztikusabb ízvilágú lekvárok, sütemények. Ha van a kertünkben ilyen gyümölcs, becsüljük meg őket, ha nincs, akkor telepítsünk! Meglátjuk majd magunk is, érdemes. A Szigetmonostori Kertbarát Kör minden hónap első szombatján, délután 17 órakor tartja klubestjeit a Faluházban (Árpád u. 15.), amely a nyári, kora őszi időszakban kiindulópontnak, illetve gyülekezési helynek is szolgál, mivel onnan minden alkalommal kertlátogatásra megyünk lelkes kertbarátainkhoz, hogy a találkozót ott tarthassuk meg. Kérdéseivel, észrevételeivel, ötleteivel forduljon hozzánk, segítünk elboldogulni a kertben. Emberek! Zöldüljünk! Németh Dániel - Kertbarát Kör elnök Telefon: Mail:

14 május és június Környezet, egészség Csak természetesen! Fotópályázat a Szentendrei-sziget természeti értékeiről Csak természetesen! címmel a Szigetmonostori Kertbarát Kör és Szigetmonostor Faluház fotópályázatot hirdet, az alábbiak szerint: I. Kategóriák: 1. A Szentendrei-sziget természeti értékei; 2. Növényportrék a Szentendrei-szigetről; 3. Szép kertek, kertrészletek a Szentendrei-szigeten II. Nevezés: A pályázat nyílt (bárki nevezhet szigeten innen és túl egyaránt), a fényképeket digitális formában, az alábbi címre kérjük beküldeni: Kivételes esetben, ha valaki nem rendelkezne digitális fényképezőgéppel, analóg géppel készült fotókat is elfogadunk. Levelezési cím: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor, Árpád u. 15. A nevezés díjtalan, egy pályázó akár több kategóriában is indulhat, maximum 2 db fotóval. A pályaműveket Szigetmonostor Faluház a kiírás napjától folyamatosan fogadja, a beküldési határidőig, november 6-ig. A pályázaton kizárólag április 6. és november 6. között készült fotókkal lehet indulni. A pályaműveken fel kell tüntetni: a kép készítésének idejét, a kép készítésének helyét, a kép esetleges címét, valamint a pályázó elérhetőségeit. Formai követelmények: fájl típus: JPEG; A feltöltött képek követelményei: legalább 3 mega-pixel, rövidebbik oldal legalább 1000 pixel, a fájlok mérete legfeljebb 10 MB. A pályázaton képkezelő programokkal kezelt képek is részt vehetnek, az utómunkát azonban célszerű az esztétikum határain belül tartani. III. Zsűrizés és eredményhirdetés: A három kategóriában beküldött pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, a pályázat végső beküldési határidejét követő két hétben. A pályázat eredményhirdetésének és a beküldött pályamunkákból összeállított kiállítás megnyitójának helyszíne és időpontja: Szigetmonostor Faluház (2015 Szigetmonostor, Árpád u. 15.), november óra IV. Nyeremények: A pályázaton indulók oklevelet kapnak. Kategóriánként az I-III. helyezést elérő pályázók, Várbíró Kinga Szentendrei-szigeti keramikusművész egyegy alkotását kapják. Kategóriánként az I. helyezettek a szigetmonostori Bacchus Vendéglő, a Gyümölcsös-Kertvendéglő, és a Rosinante Stílusos Vidéki Szálloda felajánlásából egy-egy két személyes vacsoradíjban részesülnek. V. Szerzői jogok: A pályázaton résztvevők a pályamű- (vek) beküldésével automatikusan elfogadják a kiírás feltételeit, és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a kép(ek)et Szigetmonostor Faluház használhassa a település hivatalos weboldalán (www.szigetmonostor.hu), az intézmény facebook oldalán és a település havi lapjában, az Újságolóban, a szerző nevének feltüntetése mellett. A pályázó a kép beküldésével kijelenti, hogy a kép-(ek)et ő készítette, és rendelkezik a közlés jogával. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott kép elkészítésével és nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót, a szerzőt terheli. VI. Kapcsolat, információ: Németh Dániel (Szigetmonostori Kertbarát Kör elnöke), Telefon: ; Bálint-Szabó Valéria (közművelődési asszisztens), Telefon.: ; Beküldési cím és információ: Levelezési cím: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor, Árpád u. 15. A pályázat letölthető a weboldalon. VII. A pályázat fő támogatói: Bacchus Vendéglő; Gyümölcsös-Kertvendéglő; Rosinante Stílusos Vidéki Szálloda; Szigetmonostor Község Önkormányzata; Szigetmonostor Faluház; Szigetmonostori Kertbarát Kör Szigetmonostori Kertbarát Kör és Szigetmonostor Faluház Az aktuális szigetmonostori hírek szállítója:

15 2013. május és június Kultúra, művészet 15 Parlagfű kisokos Ismeretterjesztés a parlagfű ellen Kisiskolásoknak szóló ingyenes ismeretterjesztő kiadvány foglalkozik a parlagfű terjedésével és a hatékony védekezés lehetőségeivel. A színes foglalkoztató füzetet a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) készítette. A Parlagfű kisokos játékos, vidám történeten keresztül ismerteti meg a 8-10 éves korosztállyal a jelenleg hazánkban legelterjedtebb és legfőbb allergén gyomnövényt. Bemutatja a növény fejlődését, az általa okozott pollenallergia tüneteit, valamint arra is rámutat, ki, mit tehet a gyom további szaporodásának megakadályozásáért. Az ismeretterjesztésre, a tájékoztatásra, szemléletformálásra, vagyis a megelőzés fontosságára hangsúlyt helyező foglalkoztató füzet az alábbi linkről tölthető le: Újságoló szerkesztősége Strófa - Az irodalmi rovat Rovatszerkesztő: Németh Dániel és Szirony György Kedves Olvasók! Július lett, javában benne vagyunk a nyárban. Ebben a számban kifejezetten nyári témával jelentkezünk. Mire a kezünkbe kerül a lap, talán már a Duna is lecsillapodott. Ha módunkban áll, pihenjünk meg, ha alkalom nyílik rá, kulturálódjunk és olvassunk. Fogadják szeretettel júniusi összeállításunkat nyári hangulatra kapcsolva. Írásokat fogadunk és közlünk a e- mail címen. Olvassunk sokat! Kikapcsol, feledteti a gondokat. Irány a kert! Csak mi, egy nyugágy, (nap) szemüveg, jeges kávé és az Újságoló. Szent Iván napja Június 24. Keresztelő Szent János (Virágos Szent János) ünnepe. A napfordulókat már a keresztény vallás létrejötte előtt megünnepelték Egyiptomban és néhány közelkeleti népnél. A keresztény világban a nyári napfordulóra eső Keresztelő Szent János ünnepe az 5. sz.-ban lett általánossá. A szent tiszteletére gyújtott Szent Iván-i tüzet kapcsolatba hozták a napfordulóval, a tudós fényszimbolika egyházi magyarázatának kiindulópontja János evangéliuma (3:30) lett: Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. A keresztény ünnep magába olvasztotta mindazokat a hiedelmeket és rítusokat, amelyek különböző népeknél a nyári napfordulóhoz kapcsolódtak. Hazánkban a 16. sz. óta biztosan, de valószínűleg már régebben is örömtüzet gyújtottak ezen az ünnepen. A magyar régiségben a június hónapot Szent Iván havának nevezték. A tűzgyújtást tűzcsóvák forgatása (lobogózás) és hazánk egyes területein, főleg Nyitra megyében hosszú éneksorozat: a Szent Iván éji ének éneklése kísérte. Más mágikus cselekmények és hiedelmek vízzel, növényekkel, füvekkel, virágokkal, gyümölcsökkel kapcsolatosak. Már Bod Péter említette a 18. században azt a más népeknél is ismert hiedelmet, hogy ilyenkor a kutak és források vize körül füstöt támasztottak, hogy a sárkányok és kígyók mérgét elűzzék, továbbá üszögöket vittek a káposztás kertbe, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye. Az ünnep estéjén kötött koszorúnak egyes vidékeken különös erőt tulajdonítottak, s ezt a ház elejére szokták akasztani tűzvész ellen. Az olyan anyának, akinek elhalt gyermeke, Szent Iván napja előtt nem szabad gyümölcsöt ennie. A tűzugrálás alkalmából tűzbe dobott gyümölcsnek is fontos szerepe volt, mágikus tárgyként használták. A tűzben sült almát a gyermekeknek szórták, hogy egészségesek maradjanak; Szeged vidékén a fog- és hasfájás orvossága volt, Baranyában a sírokra is tettek a sült almából. Csongrádon azt tartották, hogy a tűzbe azért kell almát dobni, hogy az elhunyt rokonok is élvezzenek a gyümölcsből. A Szerelemvarázsló szerelmi praktikák és jóslások is fűződnek e naphoz, éppúgy mint az esővarázslás alkalmához. A Szent Iván naphoz fűződő hiedelmek és szokások egyrészt a szomszéd népektől kerültek hozzánk, másrészt egyházi közvetítéssel. Érdekes, hogy a népi kultúrában a szlávos Szent Iván név használatos e nap és rítusai jelölésére.

16 május és június Kultúra, művészet Dsida Jenő: Június Az érés dicsérete Helyét gyümölcsnek adja a szirom. A déli égen elterül a hőség A termő kor jön: érés, felelősség és nem lehetek virág egy síron. Csók- szirmom nem lesz, hogy csokorba kössék a lányok. Vinnem kell, amíg bírom a teleket és ha nevem leírom. Komoly szó kell elé, nem cifra bőség. Csak néha jön, hogy szívem elbecéz egy- egy derengő, árva, gyermeteg emléket (mely úgy csillog, mint a réz egy ó- kapun). Gyors nyári fergeteg jön messziről. Szemem távolba néz s tavaszt sirat s egy régi gyermeket. Gősi Ágnes: Árvíz Vad táncát járja most a tájon tajtékos sárga árja kavarog. Táncra perdül, s nem kérdi akar- e. Kényszerű táncba visz mindent. Vad kavargás, mi útjába kerül. Majd lassan csendesül, tajtékja sárga hullámmá szelídül. Szirony György és Németh Dániel Pár gondolat a hűséges társról Aki még nem vette a bátorságot, hogy maga mellé fogadjon egy társat, aki egyébként négylábú, talán nem is értheti milyen örömet jelenhet egy kutya, de most történetesen erről van szó! A világbajnok és gazdája - forrás: D. Bea Nem túl régen Budapesten kutya világkiállítás volt, ahol Debreczeni Bea, Néró névre hallgató öt és fél éves ír szetter fiú kutyája fajta világszépe díjat érdemelte ki! Könnyen kijelenthetnék, mi ebben a hír, hiszen valószínű az adott pillanatban csak éppen Néró volt a legfésültebb, és a pillanatnyi kiállása levette a zsűrit a lábáról. Azért ez így túl egyszerű lenne, hiszen Néró már ban is aratott, a fiatal osztályban Európa győztes trófeát zsebelte be. Hogy milyen hosszú út vezetett idáig, csak az tudhatja, aki kedvencét nevelte, fésülgette, és elvezette a csúcsra. Kedves itt lakó, és átutazó! Ha itt helyben a Kossuthtér és utca sarkán közlekedsz, nézz be a zöld kapun, talán a világbajnok, vagy netán a társa néz vissza rád. A magam részéről gratulálok a kutyusnak és a gazdinak. Csak így tovább! Debreczeni Lajos Testből font jelbeszéd Alig hevertük ki az évszázad árvízétől való védekezés napokig tartó homokzsák töltés-rakodás-szállítás izomlázát, két egymást követő napon (2013. június én) tartalmas, emlékezetes estét tölthettünk a Faluházban. Annak ellenére, hogy a Weöres-est táncosaival, versmondóival és zenészeivel a homokzsáktöltés során is találkoztunk, ők erre a két estére készültek és előadtak. A száz évvel ezelőtt született Weöres Sándor gondolatai ritmusosan rögzített sorokban szárnyaltak az estén, előadóik összeszedett, élvezetes előadásában. A zene és tánc harmonikusan illeszkedve a Weöres-i gondolatokhoz szép látványt és élményt nyújtott a hallgatóságnak. Köszönjük a Zöldsziget Táncegyüttes és a Szigeti Veszedelem Zenekar színvonalas előadását, valamint köszönjük minden közreműködőnek az emlékezetes két estét! Horváth Ágnes

17 2013. május és június Kultúra, művészet 17 A méz - Egészségmegőrzés Besze Judit természetgyógyász írása A mézet a hosszú élet titkának tartották őseink. A méhészeti termékek hatással vannak az egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére. Svéd természettudós Linne nevéhez fűződik, aki a méhet tudományosan Apis mellifera névre keresztelte, ami mézkészítőt jelent, mert rájött mekkora szerepük van a méheknek a méz készítésében. A méhek által gyűjtött és készített termékek növényi eredetű: virágméz, propolisz, virágpor. Állati eredetű: méhpempő, méhviasz, méh-méreg, erdei (harmat mézek). Vegyes eredet: lépes méz, méh-kenyér. A méz élettani hatása A méz a virágok nektárjának, növényi nedveknek a méhek által átalakított terméke. A méz kiváló szénhidrát forrás, gazdag ásványi anyagokban, vitaminokat is tartalmaz, illóolajokat, stb., de szőlőcukorból és gyümölcscukorból tevődik össze. Miért fontos ez? A szőlőcukor könnyen emészthető, gyorsan felszívódó cukor, mely azonnal termel energiát, a sportolók tekintetében nagyon fontos, cukorbetegek is ehetik módjával, hiszen a lényege, hogy,,egy lépésben hat, nem terheli a májat és a hasnyálmirigyet. Az apiterápia az elmúlt időszakban bebizonyította létjogosultságát, a természetes gyógymódok között, de hatékonyságuk mellett sem,,csodaszerek. A méz a vitaminokkal, a friss zöldségekkel és gyümölcsökkel ugyan nem veheti fel a versenyt, ám ez utóbbiak idővel folyamatosan veszítenek hatásukból, ellenben a méz szakszerűen tárolva, akár 2 évig is képes megőrizni tartalmát: B1, B2, C, B6, PP. A méz élő táplálék. Sok szó esik erről az egészséges táplálkozások esetében. A méz érdekes módon az utolsó kapocs a hús nélküli táplálkozásban. Az enzimeket a méhek főként garatmirigyükben termelik és juttatják a mézbe, ezek, mint fontos katalizátorok biztosítják a méz értékes összetevőinek beépülését az emberi szervezetbe. Azonkívül a méhpempőt a méhkirálynő folyamatos táplálására használják, a méhcsecsemők (álcák) is kaphatnak belőle. A méhviaszt rágótövi mirigyükkel termelik, ebből építik fel a lakásukat, amely lépsejtekből áll, ezekben fejlődnek a picik (egyedek) és ezekben tárolják a mézet és a virágport is. A méhméreg gyógyhatása ismerős, örülj neki, hogy megcsípett, nem leszel reumás, hallottuk gyerekkorunkban. Méh mint harci eszköz. A X. században Henri császár; 1445-ben Nándorfehérvárnál törökök ellen; 1646-ban németeknek a svédek ellen hatásos fegyvernek bizonyult, mert fejvesztve menekültek, olvashatjuk a történelem könyvekben. Az volt a szerencséjük, nem voltak még állatvédők, mert kaptak volna a fejükre, már akik túlélték a méhekkel is a harcot, azóta is csodálkoznak, bizonyos nyavalyák elkerülték őket. Apiterápia a természetes készítményeken túl, ezek hatóanyagait számos formában alkalmazza : Kenőcsök, tabletták, oldatok, tinktúrák, kivonatok ben Méz a háztartásban címen Nemesszeghy Kálmán méhész-cukrász írt ma is alkalmazható recepteket. Allergia előfordulhat, ezért óvatosan kell kezelni a virágport is, volt aki fotókkal bizonyította, kinőtt a haja, a feje tetején, igaz, Béres-cseppet is szedett mellé, bár a szakirodalom is megemlíti hajnövesztő hatását a virágpornak. Akinek van elég türelme és az ősz haj zavarja, de festeni meg nem akarja, bátran kipróbálhatja, ártani, nem fog vele magának. Mézes-káposzta a sajgó térdre hátha valaki még nem ismeri, reggelig bedunsztolva, és mehet a földekre dolgozni fájdalom nélkül. Propolisz: Maga a természet a növényi hatóanyagok legaktívabb közvetítője. Minőségét, biológiai aktivitását befolyásolja a gyűjtési hely, idő és a növény, amelyről származik, azonkívül, a begyűjtés, kezelés, tárolás. Ezek után nem csodálkozunk a hatásán sem és az árán sem. A propoliszt a fák rügyéből és nedvéből nyerik, kaptárak fertőtlenítésére is használják a méhek. Csodás gyógyulásokat is köszönhetnek neki, persze hit nélkül, hosszútávon semmi sem működik. (Az Újságoló következő számában folytatjuk.) Besze Judit

18 május és június Programajánló

19 2013. május és június Programajánló 19

20 május és június Programajánló

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Czombos Ferenc alpolgármester Gyöngyösi Péter képviselő Rádi Györgyi Magdolna képviselő Sinkó József képviselő (4 fő képviselő-testületi tag)

Czombos Ferenc alpolgármester Gyöngyösi Péter képviselő Rádi Györgyi Magdolna képviselő Sinkó József képviselő (4 fő képviselő-testületi tag) ,. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 06-án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 19-i rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. március 1-jén tartandó ülésének 3. számú A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó.

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2011. április 28-i ülés.9. sz. napirendi pontja Tárgy: Javaslat a "Virágos Új Kőbánya" pályázat kiírására Tisztelt Kerületfejlesztési és

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. július 03-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

7/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 7/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. április 3-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Tervezz játékot! Lehet logikai, kártya, táblás, akár szerepjáték. játékhoz egyedi kiegészítő. Szelfi fotópályázat diákoknak

Tervezz játékot! Lehet logikai, kártya, táblás, akár szerepjáték. játékhoz egyedi kiegészítő. Szelfi fotópályázat diákoknak PÁLYÁZAT A homoludens.hu Egyesület célja, hogy minél többen ismerjék meg a hagyományos társasjátékozás örömét. Pályázhatnak XIII. kerületi lakosok és a kerületben élő és/vagy tanuló diákok. Részletes információ:

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT Videó-, és fotópályázat kiírásához

PÁLYÁZATI ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT Videó-, és fotópályázat kiírásához PÁLYÁZATI ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT Videó-, és fotópályázat kiírásához Tartalomjegyzék 1. Általános tudnivalók: 2 2. Pályázati feltételek és kategóriák: 2 2.1. Videó pályázat 2 2.2. Fotó pályázat 2 3. Pályázat

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; döntés a hidegségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról. A Tündérrózsa Óvoda költségvetése

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephely-létesítési kérelmének elbírálása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephely-létesítési kérelmének elbírálása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. június 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: A) Döntés 2015-ben induló pályázatokon

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2010. április 15-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről.

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572/2011. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak!

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak! Pályázati kiírás Egy kórterem is lehet MENŐ! Rajzold meg a legszuperebb kórházi szobát a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeinek! Rajzpályázat 6-9 és 10-14 éveseknek (Beérkezési határidő: 2013. október

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2014.március

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről 227 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki Tamás

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2011.március 29-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bolyki

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 20-én tartott üléséről. 1/2014.(I.20.) sz. kt. határozat 2/2014.(I.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről 267 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa Versenykiírása 2013 1 MKOSZ Streetball 3x3 Budapest Kupa MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Magyar Kosárlabdázók Országos

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: 7801/2011 22. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24-i képviselőtestületi ülés j e g y z ő k ö n y v e Határozatok száma: 6. 11. 2 Jegyzőkönyv Készült: a Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 11/2-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Faluház Öcs Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 12 igen szavazattal elfogadta. Sóki László képviselő megérkezett!

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 12 igen szavazattal elfogadta. Sóki László képviselő megérkezett! 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 18-án 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 1. Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester

NAPIRENDI PONTOK: 1. Ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos döntés meghozatala (írásos előterjesztés) Előterjesztő: a polgármester Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 31.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-2 /2012. (I. 31.) számú határozatok d.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből könyvből 1/2013. (I. 17.) számú Kt. határozat a közétkeztetési szolgáltató kiválasztása a pályázatra érkezett ajánlatok alapján 1) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az általa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái 2010. február 04. (csütörtök) - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról - 2010.

Részletesebben

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben