Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei"

Átírás

1 Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által kiadott ajánlatokra, rendelés-visszaigazolásokra, számlákra, és minden egyéb - az értékesítéssel kapcsolatos - dokumentumra. Az ÁSZF-től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni, mindkét fél jóváhagyásával. II. Rajzok és dokumentumok A Vevőnek az értékesítéssel kapcsolatban átadott műszaki rajzok, minták, leírások - a termékhez előírásszerűen járó használati utasítás, illetve termékismertető kivételével - az SKF Zrt. tulajdonában maradnak, és azokat a termék beépítéséhez, üzemeltetéséhez, valamint karbantartásához való felhasználásukat követően az SKF Zrt. részére vissza kell szolgáltatni. Másolásuk - akár kivonatosan is -, valamint harmadik fél részére való továbbításuk csak az SKF Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával megengedett. III. Árak A). Az ajánlatokban szereplő árak, amennyiben forintban lettek megadva, az ajánlatadás napjától az ajánlati kötöttség időpontjáig érvényes árak. B). Az ajánlatokban szereplő árak, amennyiben devizában lettek megadva, az ajánlatadás napjától az ajánlati kötöttség időpontjáig érvényes árak, amelyek a számla kibocsátás napjával kerülnek forintra átszámításra a K&H Bank Zrt. deviza eladási árfolyama szerint. C). Az ajánlatokban feltüntetett árak SKF Zrt. (1239 Budapest, Európai út 12. BILK logisztikai központ, L1-es épület) raktár paritáson értendők, a beépítés költségeit illetve az ÁFA-t nem tartalmazzák. IV. Fizetési feltételek Az SKF Zrt. fizetési feltételei az ajánlatokban, rendelés-visszaigazolásokban, illetve számlákon kerülnek meghatározásra. A). Az SKF Zrt. jogában áll bankgaranciát, előleget, vagy a teljes vételár előre történő kiegyenlítését, illetve más fizetési biztosítékot kérni a Vevőtől. Az SKF Zrt. egyben fenntartja a jogot, hogy ezekben az esetekben a szerződéstől, vagy annak egy részétől elálljon. B). Késedelmes fizetés esetén az SKF Zrt. a törvény által előírt költségátalány és késedelmi kamat felszámítására jogosult. 1

2 V. Ajánlati kötöttség Az ajánlatok a feltüntetett határidőig, vagy ennek hiányában a kiküldés dátumától számított 30 napig érvényesek. E határidő lejárata után az ajánlatok érvénytelennek tekintendők, és az abban foglaltak az SKF Zrt.-t nem kötelezik. Az SKF Zrt. és a Vevő között akkor jön létre szerződés, amennyiben az ajánlati kötöttség időtartama alatt az SKF Zrt. ajánlatának megfelelően a Vevő ugyanazon feltételekkel írásban megrendeli az árut. VI. Szállítási határidő A szállítási határidőként megadott időtartam a rendelés kézhezvételétől - illetve előleges fizetés esetén az előleg beérkezésétől - értendő. Ez a határidő az ajánlatadás napján az SKF AB raktáraiban levő állapoton alapul. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában megjelölt szállítási határidő eltér az ajánlatban szereplő dátumtól - ez előfordulhat, pl. ha az ajánlatadás és a megrendelés kézhezvétele között hosszabb idő telik el - abban az esetben a megrendelés-visszaigazolásban szereplő határidő a szerződéses szállítási határidő. Az SKF Zrt. természetszerűleg minden tőle telhetőt elkövet a Vevő igénye szerinti szállítás érdekében. Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerülő körülmény okozza a szállítás késedelmét, a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. Amennyiben a Vevő feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodás szerinti időpontban átvenni, úgy köteles azt azonnal írásban közölni az SKF Zrt.-vel, a várható új átvételi határidővel együtt. A Vevő abban az esetben is köteles fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tenni, ha a megállapodás szerinti napon nem tudja átvenni vagy elszállítani a megrendelt termékeket. Ha a Vevő nem veszi át az árut, vagy meghiúsítja a megrendelt szolgáltatás teljesítését, úgy az SKF Zrt. írásban felszólítja a Vevőt a szerződés szerinti teljesítésre, az áru átvételére, valamint az ellenérték megfizetésére, és erre 15 nap határidőt ad. A teljesítési póthatáridő alatti raktározás költségét a Vevőre hárítja az SKF Zrt., amelyről a póthatáridő eltelte, vagy az áru tényleges elszállítása napjáig számlát állít ki. Amennyiben a teljesítési póthatáridő eredménytelenül telt el, úgy kell tekinteni, hogy az SKF Zrt. elállt a megállapodás teljesítésétől, a felek között a szerződés minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik. Az SKF Zrt. a megrendelt áruval szabadon rendelkezhet, ugyanakkor a Vevő köteles az ő érdekkörében felmerült okból meghiúsult megállapodás szerint a vételárnak megfelelő összeget / szolgáltatási díjat kártérítés jogcímén, valamint a meghiúsulással az SKF Zrt.-nek okozott minden további költséget, különösen a raktározási költséget a meghiúsulás, vagyis a póthatáridő eredménytelen elteltét követő naptól számított 8 napon belül - megfizetni. VII. Teljesítés feltételei A teljesítés - ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában - a Vevő telephelyén történik. Az SKF Zrt. (1239 Budapest, Európai út 12. BILK logisztikai központ, L1-es épület) raktárából a Vevő telephelyére történő kiszállítások kondíciói külön megállapodás alapján kerülnek meghatározásra. A mennyiségi és minőségi átvétel - ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában - a Vevő telephelyén történik. 2

3 VIII. Rendelés felmondás A). Ha a rendelés felmondásának kézhezvételekor a rendelés státusza lehetővé teszi, a felmondásnak semmilyen következménye nincs, a rendelést az SKF Zrt. törli. B). Ha a rendelés felmondásának kézhezvételekor a rendelés olyan státuszban van, mikor már törölni nem lehet, - a termék gyártása olyan fázisban van, vagy csak a Vevő írásos megrendelésére gyártják le - a Vevőnek át kell vennie a megrendelt terméket és fennáll a fizetési kötelezettsége. Ha a Vevő a terméket az SKF Zrt. raktárából az átvételre szóló felhívástól számított 30 napon belül nem veszi át, akkor is köteles a teljes vételár összegét megfizetni kártérítés jogcímén, de a termék az SKF Zrt. tulajdonában marad, és azzal a 30 nap elteltével szabadon rendelkezik. IX. Reklamáció A). Mennyiségi reklamáció A mennyiségi átvétel - ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Vevő telephelyén történik. A mennyiségi reklamációt az átvétellel egyidejűleg, az átvétel napján írásban jelezni kell az SKF Zrt. vevőszolgálatának. A későbbiekben történő mennyiségi reklamációt az SKF Zrt.-nek nem áll módjában elfogadni. B). Minőségi reklamáció A minőségi hibát, a hiba felfedezését követően a szavatossági/jótállási időtartam alatt 8 napon belül kell az SKF Zrt. vevőszolgálatának írásban jelezni. 1.) Az áru átvételekor szemmel láthatóan sérült csomagokról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a szállító munkatársa aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyv másolatát a kiállítás napján el kell juttatni az SKF Zrt. vevőszolgálatának. Ennek hiányában szállítás során keletkezett sérüléssel kapcsolatos reklamációt az SKF Zrt. nem fogad el. 2). Ha a termékről beépítése előtt kiderül, hogy az nem a vevőnek felróható okból (pl. nem megfelelő tárolás - hibás, azt kivizsgálás után az SKF Zrt. kicseréli, vagy a vételárat visszatéríti. 3). Ha a termékről csak beépítése után derül ki, hogy nem megfelelően működik, akkor a beépítésre vonatkozó technológiai leírás másolata, a beépítést végző dolgozó nyilatkozata, mely szerint a terméket a vonatkozó technológiai leírás szerint építette be, a Minőség Ellenőrző Osztály átvételi bizonylata, valamint a meghibásodott termék alapján a reklamációt az SKF Zrt. szakértője bírálja el. Szükség esetén az SKF Zrt. szakembere a helyszínen megvizsgálja a termék beépítésének feltételeit. Ha feltételezhető, hogy a termék hibája kárt okozhat környezetében, a Vevőnek mindent meg kell tennie a várható kár csökkentése érdekében, és ezzel egyidejűleg azonnal értesítenie kell az SKF Zrt.-t. Az SKF Zrt. kártérítési felelőssége a hibás alkatrész értékéig és a ki- és beszerelés költségének mértékéig terjed. A Vevő értesítési késedelméből eredő hiba okozta kárért az SKF Zrt. nem felel. Az SKF Zrt. nem felel a beépített/felhasznált hibás termék által okozott esetleges kárért, termelés kiesésért. Amennyiben a Vevő nem fogadja el az SKF Zrt. szakértőjének véleményét, a mindkét fél által elfogadott független szakértő véleménye az irányadó. 3

4 Ennek hiányában a kérdést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően törvényes úton kell eldönteni. Jogos reklamáció esetén a független szakértő díját az SKF Zrt. fizeti, ellenkező esetben pedig a Vevő. Jogos reklamáció esetén az SKF Zrt. díjmentesen kicseréli a hibás alkatrészt, és megtéríti az alkatrész kicserélése során a Vevőnél fellépő, az SKF által elismert, ki- és beszerelési költséget. Nem jogos reklamáció esetén a Vevő köteles megtéríteni az SKF Zrt.-nek a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos minden költséget. A Vevő által szállított alapanyagból, illetve a Vevő által készített rajz alapján történő gyártás esetén az SKF Zrt. köteles írásban figyelmeztetni a Vevőt, amennyiben az alapanyag illetve a rajz nem megfelelő. A figyelmeztetés ellenére fenntartott megbízás esetén az SKF Zrt. a Vevő kockázatára teljesíti a megbízást, így azért felelősséget nem vállal. Nem megfelelő tárolás, kezelés, beépítés, karbantartás, természetszerű kopás esetén az SKF Zrt.-nek nem áll módjában reklamációt elfogadni. Az SKF Zrt. a megfelelő termék kiválasztása vonatkozásában - a felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában - nem vállal felelősséget még abban az esetben sem, ha a kiválasztásnál közreműködött. X. Vis Major Semmilyen vis majorból eredő késedelmes szállításért az SKF Zrt. nem vállal felelősséget. Amennyiben a vis majorból származó akadályoztatás 6 hónapnál hosszabb, a feleknek jogában áll jogkövetkezmények nélkül elállni a szerződéstől. XI. Egyéb feltételek Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Minden egyéb kérdésben a felek törekednek a mindkettőjük számára elfogadható megoldásra. Amennyiben mégsem sikerül megállapodni, a felek alávetik magukat 5 millió Ft (ÁFÁ-val együtt) értékhatárig a Budaörsi Városi Bíróság, illetve ezen értékhatár felett a budapesti székhelyű Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének. XII. Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényessége Az SKF Zrt. jelen Általános Szerződési Feltételei érvénytelenítik a korábban kiadott hasonló dokumentumokat. Minden konkrét szerződéskötéshez, illetve megrendeléshez a megrendelés, illetve a szerződéskötés idején érvényes általános szerződési feltételek vannak hatályban attól függetlenül, hogy esetleg utóbb az ÁSZF az SKF Zrt. részéről változtatásra kerül. Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényességi határideje a következő Általános Szerződési Feltételek kibocsátásáig tart. Budaörs, november 1. 4

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések A Leggett & Platt Automotive Europe (LPAE, a továbbiakban: a Szállító) Általános Szállítási Feltételei gépjárműveknél alkalmazott alkatrészek, prototípusok, gyártási alapanyagok és pótalkatrészek, valamint

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei

Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei Az Olympus Online Áruház Általános Szerződési Feltételei 1 Hatály 2 Szerződéskötés 3 A vevő visszaküldési joga 4 Árak 5 Szállítás 6 Fizetési határidő, fizetés, fizetési késedelem 7 Beszámítás, visszatartás

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF10/06) 1. Általános rész Jelen Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés és minden további szerződés részét képezik, a Vevő ellenkező feltételei vagy egyéb korlátozásai

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet.

A beszállító előszállítást csak a FESTO-AM erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén teljesíthet. FESTO-AM Általános Beszerzési feltételek Dátum Jelen" FESTO-AM Általános Beszerzési Feltételek "2008. november 1-től hatályos és mindaddig érvényes, míg azt a Festo-AM meg nem változtatja vagy vissza nem

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak!

ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től. Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! ÉRVÉNYES 2015.02.11.-től Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy áruházunkban csak és kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak! Árak Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak,

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben