Tisztelt megjelentek! Kedves Barátaim! EMLÉKEZZÜNK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt megjelentek! Kedves Barátaim! EMLÉKEZZÜNK!"

Átírás

1 Tisztelt megjelentek! Kedves Barátaim! EMLÉKEZZÜNK! A II.világháború végének 1945 május 8-dikának 70. évfordulója alkalmából egy szubjektív megemlékezést szeretnék nyújtani Önöknek Európa, hazánk és szűkebb pátriánk Balatonszemes háborús történetéről. Háborúra emlékezni nem derűs dolog, de szükséges. A háború is a történelem része. A történelem megtanít bennünket arra, hogy a jövőben nagy ívben kerüljünk minden olyan döntést, választást, gondolkodást, ami az ország sorsát bármiféle háború felé sodorhatná. Emlékezni és ünnepelni jöttünk. Ünnepelni azt, hogy vége lett az esztelen háborús pusztításnak az emberi életekben és az anyagi javakban. Vége lett a nemzetiszocialista (náci) német megszállásnak és a nyilas rémuralomnak, ami erőszakkal kényszerítette a magyar lakosságot, hogy a végsőkig kiszolgáljuk a németeket mind a gazdaságunkkal, mind a vérünkkel, illetve alkalmazta a zsidóság, a cigányság és a pacifista erők kiírtásának programját. Nézzük talán a kezdeteket. Európát megosztotta két feltörekvő ideológiára épülő diktatórikus állam, a két legnagyobb nemzet vezetésével. A német a nemzeti szocialista ideológiájával és az orosz, a kommunista ideológiával átitatott Szovjetúnió nevű államalakulat, a cári Oroszországtól örökölt alávetett kisebb nemzetekkel. Mindkét hatalom kereste a helyét és szerepét az Európai és Ázsiai földrészen lévő gazdasági folyamatok befolyásolásában. Az I. világháborút lezáró Párizs környéki békék nem hoztak megnyugvást Európa számára. Nem fejezték ki a tényleges erőviszonyokat. Igazságtalan békekötések voltak és ezek között legminősíthetetlenebb éppen a hazánkat érintő fejezet, ami figyelmen kívül hagyta az ezer éves történelmi jogon túl a tényleges etnikai állapotokat is. Németország hatalmi és gazdasági bázisának kiterjesztésére szövetségeseket keresett. A náci Németország a fasiszta Olaszországban partnerére talált. Ugyancsak szövetségre lépett a távolkeleti Japánnal, aki gazdaságának katonai hódítással kívánt piacot szerezni. E tömböt Tengelyhatalmaknak nevezik. Megállapodásukat 1940 szepterében kötötték amelyhez Magyarország, Románia, Szlovákia, Bulgária, Jugoszlávia és Horvátország is csatlakozott. Németország erejének fokozására minél több európai németajkút kivánt egyesíteni. Első lépésben Ausztriát olvasztotta be a Német Birodalomba. Nem mondott le a szudétanémetség három milliós népességéről sem és még a háború megkezdése előtt Bácska Bánát németajkú lakosságból is több tízezret Németországba telepített. Németország taktikai okokból 1939-ben Barátsági szerződést kötött Jugoszláviával és Szovjetúnióval. Ez utóbbi Molotov Ribbentrop paktumként vált ismertté. Ebben rögzítették 1

2 az aktuális érdekszférák határait, illetve övezeteket. A szövetség ellenére később mindkét országot megtámadta szeptemberében Nagy Brittania, Franciaország és Lengyelország védelmi szerződést kötöttek. Később csatlakozott hozzájuk a németek által megtámadott Szovjetúnió, valamint a japán támadás után USA is. Őket nevezzük Szövetségeseknek. E tömbhöz csatlakozott Norvégia, Belgium, Luxemburg, Hollandia és Görögország is. Az 1938 szeptemberében megkötött Müncheni Egyezmény alapján az év novemberében Magyarország visszakapta Csehszlovákia határközeli magyar-lakta területeit. (Fotók a fogadtatásról!) és márc.15. Kárpátalja is visszakerül Magyarországhoz. Miért lett Magyarország a Tengelyhatalmak szövetségese? A gyalázatos trianoni békediktátum által feldarabolt ország fő törekvése a területi revizió elérése volt. Ebben egyetértett az egész magyar társadalom a szélsőjobbtól egészen a szélsőbalig. Költőink is Ady-tól József Attiláig írásaikban a területi revíziót követelték, amelyhez csak az Olasz Királyságtól és a Német Birodalomtól remélhettünk, és kaptunk is segítséget 1938 és 41 között. Müncheni Egyezmény és a II. bécsi döntés, a trianoni békediktátum következményeit enyhítette, részben támogatta a magyar reviziós törekvéseket Magyarország elcsatolt területei egyes részeinek visszaadásával. Ezzel Magyarországot a Tengelyhatalmak érdekköréhez láncolták. Nem lényegtelen a többszáz éves gazdasági, külpolitikai és kulturális, együttlét sem, amely, ha nem is volt mindig önkéntes, de a kölcsönhatás érvényesült. Hadseregünk tisztikarának jelentős része az I. világháborús együttműködés, a német nyelvtudás okán is erősen kötődött a németekhez. Akkoriban az összes környező ország (még a Szovjetúnió is!) a németek szövetségese volt. Horthy Magyarországa mindkét diktatórikus hatalmi ideológiát elitélte. Börtönbe záratta mind a kommunista Rákosi Mátyást, mind a nyilas, azaz a német nemzeti szocialista eszméket valló Szállasi Ferencet. Közismert a kormányzat antikommunizmusa, ami az es vörös terrorból eredt, de idegenkedett az 1933-ban Németországban hatalomra került nemzetiszocialista törekvésektől is. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter késedelem nélkül kiadott 14500/1933.sz.BM( ) rendeletével betiltotta a német horogkereszt mozgalmi jelvényként történő használatát már Hitler hatalomra jutásának évében. Magyarország határozottan elutasította, hogy a németek Lengyelország ellen Magyarország felől is támadást indíthassanak. Kiállásunkhoz hozzájárult a lengyelekhez kötődő történelmi szimpátiánk. Az augusztusi Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradékában rögzítettek szerint a németek szept.1-én, a szovjetek pedig szept.17-én megtámadták Lengyelországot. Ez jelentette a II. világháború hivatalos kezdetét. 2

3 A hősiesen védekező lengyeleket szept. 30-ra tudta legyűrni a két óriási túlerőben lévő nagyhatalom, akik ekkor cinikus fogalmazású közös közleményt adtak ki, miszerint: A lengyel kérdést megoldottuk! Az ezeréves lengyel-magyar barátság szellemében a lengyelek megtámadása ellen Budapesten jogász tüntetés volt. A hazánkba érkező lengyel menekült áradatot az ország vezetése nagy anyagi és politikai terhet és kockázatot vállalva ellátta, a későbbiekben rejtegette őket a német megtorlás elől. Ebből az embermentő szolgálatból sokat vállalt magára gróf Teleki Pál és idősebb Antall József. Az elkövetkező időben Szovjetúnió bekebelezte a Balti államokat és Besszarábiát valamint Finnországot is megtámadta. Németország pedig 1940 tavaszán megtámadta a BENELUX államokat Dániát és Francia országot júliusában az angol légierő megkezdi a német városok elleni módszeres éjszakai terrorbombázásokat. Legkirívóbb esemény az 1945 tavaszán végrehajtott foszforbombás légitámadás, amely lángözönné változtatta Drezdát, ez kiemelkedő háborús rémtett. Egy nap alatt közel annyi civilt öltek meg, mint a hirosimai atombomba. A II. bécsi döntés 1940 augusztusában Észak-Erdélyt 1941 áprilisában Bácskát visszaadja Magyarországnak. Ezzel hazánk területe 174 ezer km 2 lett. A népessége pedig 14,7 millió. A háború jelentős fordulatot vett amikor 1941 jún.22. Németország megtámadta a Szovjetúniót. Ezzel a korábbi szövetségesek ellenségekké váltak jún.27. Magyarország hadat üzent Szovjetúniónak (a kassai bombázásra hivatkozva) A hadműveletekben a II. Magyar hadsereg vesz részt és szenvedi el a harcok és az orosz tél megpróbáltatásait, majd a dón-kanyari pokol pusztítását, ahol a hadsereg nagy része elpusztul, megsebesül, illetve hadifogságba kerűlt szept.2. következett be az első szovjet bombatámadás Budapest lakott területe ellen. A háború gazdasági terhei egyre nagyobb súllyal nehezednek a lakosságra ban bevezették a kötelező beszolgáltatási rendszert. A közellátás és a német hadsereg egyre agresszívebb követeléseinek teljesítése érdekében a szántóföldek értékének egy-egy aranykoronája után 50 kg búzát, vagy más terméket kellett beszolgáltatni jan. 31. Sztálingrádnál Paulus német tábornok kapitulált. Erről értesülve Rommel tábornok a sivatagi Róka megértve, hogy nem verhetetlen a német hadsereg, átállt a Hitler elleni összeesküvők táborába. 3

4 A doni katasztrófa és az egyéb hazai háborús veszteségek, a katonai és civil áldozatok, világossá tették a magyar kormány számára, hogy további háborús részvételünk csak a veszteségeinket növeli. Elkezdődött a háborúból való kiugrás előkészítése. A német hadvezetés ezt észlelve, elrendelte hazánk katonai megszállását, amelyre március 19-én került sor. A megszálló szövetséges német csapatok és a Gestapo hazánkat további katonai és gazdasági szerepvállalásra kényszeritette. Titkosrendőrségük irányításával örizetbe vettek minden németellenes és háborúellenes személyt, és az ideológiájukban megfogalmazott ellenségkép szerint a zsidó lakosságot gettóba gyűjtötték, illetve a vidéki zsidóságot Auswitzbe hurcolták. Kíméletlenül folyt ez a kegyetlenség felhasználva ehhez a magyar csendőrséget. Néhány hét alatt több mint 400 ezer zsidó honfitársunkat szállították ki az országból ápr.3-án elkezdődött az angol és amarikai légirő rendszeres bombázása Magyarország ipari és katonai létesítményei ellen, de a lakott területeket sem kímélték. Anyósom tanúja volt, hogy Mezőtúr külterületén a levegőből a szántóvetőkre géppuskáztak az amerikai felszabadítók. Ebben a modern háborúban civilek százezrei szenvedtek városlakóként a gyilkos bombázások miatt, vagy származásuk alapján kiválasztott civilként haláltáborokba hurcolva aug. 30. A Keleti-Kárpátoknál benyomultak a szovjetek. Magyarország hadszintérré vált szept. 23. Megkezdődött Csonka-Magyarország felszabadítása okt. 10. Horthy fegyverszünetet kötött a szovjetekkel okt. 15. Horthy proklamáció azaz Kiugrási kisérlet a háborúból. Ezt a németek meghiúsították és hatalomra segítették Szálasi Ferencet, a németeket mindenben kiszolgáló nyilasvezért. Ifjabb Horthy Miklóst a németek elrabolják és Mauthausenbe kerül dec. 4. Szovjetek elérték Balatonszemest Székesfehérvár felszabadítása (1944. dec. 23. és 1945 márc.22-között) 90 véres napon keresztül tartott. Siófoké (44. dec.4 és 45. márc. 13. között) 100 napig, Budapesté 51 napig. Összehasonlításként Bécsben a harcok 3 napig, Berlin 12 napig tartottak. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány dec. 21-én megalakul a Debreceni Nagytemplomban. Tagjait Moszkvában Molotov elvtárs jelölte ki. A németek csatatérré tették az országunkat, itt védték a Német birodalmat. Felhasználták és felőrölték Magyarország erőforrásait, emberanyagát és a háború végén magukkal hurcolták ágyutölteléknek a még hadra fogható katonákat és leventéket. Elszállították gyáraink értékes gépparkját, töméntelen élelmiszert, és az ezekhez felhasznált szinte teljes vasúti szállítóeszköz készletet. A lábasjószágot óriási csordákban terelték az utakon magukkal. 4

5 1944. dec.3. Guderian vezérezredes, a német szárazföldi erők vezérkari főnöke elrendeli, hogy a német hadvezetés érdekében mindenféle ipari, közlekedési, elektromos, gáz- és vízművet meg kell bénítani, rombolásukat tervszerűen és alaposan kell végrehajtani. A Magyar érdekekre sajnos nem lehet tekintettel lenni Magyarország felszabadítása közel hét hónapig tartott. Ez hét hónapnyi pusztítást jelentett az országban. Összehasonlításként Ausztria és Németország felszabadítása együttesen egy hónapig tartott. Csodálatos a Magyar Föld és a Magyar Paraszt teljesítménye, hogy belőlünk spájzolt Németország, azután a Szovjetúnió és jutott még az ötvenes évek elejére a padláslesöprőknek is úgy, hogy ha meg is viselte a lakosságot, de számottevő éhinség nem támadt. A szovet hadsereg elképesztő szellemi muníciót kapott például Ilja Ehrenburgtól, a később nálunk is ismert szovjet írótól: Gyilkoljatok, ti nagyszerű szovjet katonák, gyilkoljatok! Nincsen semmi, ami a németekben ártatlan. Kövessétek Sztálin elvtárs utasításait és tiporjátok el a fasiszta állatot a barlangjában. Törjétek meg erőszakkal a német nők faji gőgjét. Sajnos nem tettek különbséget a magyar nőkkel sem. Bizonyítottan min. 300 ezer nő szenvedett el erőszakot tőlük decemberben az Ideiglenes Kormány hadat üzent Németországnak a Nemzetgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül, valamint elismerte a szovjetek jogát a gyárak stb. elszállítására és elismerte a határ módosításokat is január 17. Pest szovjet kézbe kerül. A németek indokolatlanul felrobbantják az összes fővárosi Duna hidat, hisz ekkor már Buda nagy része is szovjet kézen volt. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 12 tagját a szovjetek őrizetbe vették április 4 befejeződik Magyarország felszabadítása ez forulópont Magyarország életében. Megszünt hazánk német megszállása és lett helyette felszabadítónak nevezett szovjet katonai megszállás. Gestapo helyett KGB és AVH és a szovjetek által hatalomra segített diktatórikus kommunista rendszer. Ismételten elvesztettük a visszacsatolt országrészeket.(plusz még három falut.) május 9. az európai hadszintéren véget ér a háború ben a háborút viselő Magyarország embervesztesége Ennek mintegy egy-harmada a zsidó népességből került ki. Az újra megcsonkult területre számolva fő. Ennek egy-negyedére tehető a zsidók száma. 5

6 Önmagában az a tény, 1945 május 8-át követően hogy Európában elhallgattak a fegyverek, megkönnyebbülést hozott mindenki számára. Legalább is időlegesen, amig fokról fokra meg nem ismerték az emberek az Új Világ fonákságait. Rákosi Mátyás 1945 jan.17-én a budapesti helyzetről azt panaszolta Dimitrov elvtársnak, hogy: előfordul, hogy a gyárba igyekvő, vagy onnan visszatérő munkások ezreit tartóztatják fel az utcán, és onnan lágerekbe hurcolják őket a már felszabadított területekről, illetve a háború vége után 900 ezer embert hurcoltak Szovjetúnióba, közülük 300 ezer odaveszett. II. Világháború szeretett településünkön Balatonszemesen Országunkat érintő események, áramlatok nem kerülték el ezt a barátságos, családias üdülőhelyet, községünket sem. Balatonszemes a harmincas évek végén, a negyvenes évek elején élte a fürdőhelyi település csendes, kiegyensúlyozott életét. Nem volt jólét, ahogy máshol sem. A községet a fővárostól vasúttal két óra alatt lehetett elérni. Rendelkezett hajó kikötővel és a kornak megfelelő iskolával, volt orvosi rendelője, gyógyszertára, mentőállomása, tűzoltósága, halászata és malma. A helyi lakosok a mezőgazdaságon kívül az üdültetésből, illetve az üdülőtulajdonosok terménnyel, szolgáltatással való ellátásából külön jövedelemre is szert tehettek. A több mint száz nyaraló család és a szállóvendégként ide látogató üdülő vendégek életmódját szórakozását az általuk létrehozott Fürdőegyesület szervezte, irányította és szabályozta. A háború kitörése különösebb változást nem jelentett a szemesiek életében. A szemesi nyaralótulajdonosok szellemiségét tükrözi Síkabonyi Angyal Pál büntetőjogász professzor akadémikus, felsőházi tag kiállása, mivel visszautasította a felkínált igazságügyminiszteri tárcát a fasizálódó Magyarországon, sőt saját pénzén röpiratot tett közzé a numerus claususról, melynek alkotmányellenességét jogász szemmel bizonyította. Kezdetben csak a menekülők átvonulása jelezte a szemesieknek a háborús szenvedéseket től kezdve itt is voltak lengyel menkültek, akiknek néhány épületét átengedte dr. Hunyady József, de több szemesi család is nyújtott nekik menedéket. Kalauzéknál tartósan lakott egy lengyel család. Szívesen emlékeznek a szemesiek az Alina nevű lengyel lányra, aki a templomban szépen énekelt. Néhányan még 1946-ban is itt éltek. Közülük Dombrovszky Henrik Szemesen talált magának feleséget, itt élte le az életét és itt nyugszik a szemesi temetőben. Sokaknak emlékezetes jellegzetes beszéde, idegen kiejtése. Az átvonuló lengyel menekülteknek a szemesi Hableány szállóban főztek. Az épület előtti kocsikhoz, szekerekhez lányok hordták ki az ételt. Lengyel menekülteket nagy létszámban fogadott be a szomszédos Balatonboglár. Ismert, hogy ott még gimnázium is létrejött 600 tanulóval, a menekült fiatalok oktatására. 6

7 Sajnos hazánk 1944 márc.19-i német megszállását követően nemcsak a magyarok, de a lengyel menekültek sorsa is megnehezült, sokaké tragikussá vált. A Gestapo felszámolta a boglári iskolát és a szálláslehetőségeiket. Ekkor újabb fiatalok kerültek Szemesre. Ilyen volt, egy Helén nevű tanulólány, akinek Tahy Péter szülei adtak szállást. Szemesen szept.17-én vonultak át a bukovinai magyar menekültek. A szemesiek együttérzésük jeléül a Hableány üdülő épületében őket is meleg étellel vendégelték meg és útravalóval búcsúztatták őket. Közülük egy útközben született gyermeket, Gáspár Máriát Schandl József esperes úr keresztelt meg. Menekültek érkeztek a keleti országrészekből is. Szemesiek közülük is sokat befogadtak. A bombázások és a hiányos élelmiszerellátás miatt a nyaralók közül többen Szemesen tartózkodtak, de itt is akadozott az élelmiszerellátás és élelmiszerjegyre volt szükség számos élelem beszerzéséhez. Az így Szemesre költözött családoknál a férj a lakhelyén dolgozott és csak a hétvégeken látogatta meg a hozzátartozóit. Az ideköltözött gyermekek tanítását a szemesi Pálos iskola nem tudta vállalni. Így is 60 gyermekkel kellett egy osztályteremben foglalkoznia. A szülők kérésére 1944 szeptembertől az itt lévő értelmiségiek, pedagógusok középiskolai rendszerű oktatást adtak a éves gyermekeknek a Hableány üdülőben ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem üdülőjében. Mintegy 25 fiatal vette igénybe ezt az oktatási formát. Leidenfrost Barsi Gyula földrajzot és geológiát oktatott, Tichy Aliz matematikát, Wesch Antal német, özv. Háger Pálné, Jolán néni angol, Blanche néni francia nyelvet tanított. A főváros bombázásához vonuló repülők 500-as rajokban húztak el Balatonszemes fölött. Nappal az amerikaiak, éjjel a britek. Átrepülésükkor az ég is elsötétült. Egy alkalommal elhullajtottak egy bombát, amely a Vigadó mellett, Debrődyék előtt a parti sétányra esett. A becsapódás helyén egy bombatölcsér keletkezett, de nagyobb kárt nem okozott. Pálos József vezette szemesi r.k. népiskolában az oktatást az orosz megszállás miatt 1944 nov. 1-től 1945 ápr.23-a között szüneteltetni kellett szeptembertől már a szemesi iskola is fogadni tudta az üdülő családok gyermekeit. Az osztálylétszámok igen megnőttek. Kialakultak 60 fölötti osztálylétszámok is a nyolc osztályos iskolában. Bővült a tanári kar. Pálos Piroska, Tóth Vendel, Tóth Vendelné, Komlós Dezsőné, Virsik István (akit családjával a Felvidékről telepítettek ki) Pálos József igazgatósága mellett. A német katonák még a szovjetek érkezése előtt átvonultak Szemesen. Beszállásolták magukat többek között a Petrus féle Csalogány kocsmába, ahol szemtanú elmondása szerint az ivóban szalmán aludtak. - Rövid ittlétük után távozáskor felseperték a padlót. Élelmezésük a lakosságra hárult, amiben nekünk Kiss Jenő családjának is részt kellett vennie. December 4-én reggel Szántód szovjet kézre került. Német stukák zúgtak Szemes felett. Aznap este 7 órakor a szovjet 20. gárda lövészhadtest egységei a temető irányából érkeztek Balatonszemesre. Szerencsére a közeli balatonparti szakaszon és így községünkben sem 7

8 voltak harci események, de hívatlan vendégeink így is nagy megpróbáltatást jelentettek a szemesiek számára. A Szovjet Főparancsnokság a Hunyady kastélyban volt, a Partmenti Parancsnokságot pedig az üdülőtelepen az Ady Endre utcai Csitri villában rendezték be. A Balaton partján ágyukat ástak be a szovjetek és a parti házakba géppuska állásokat telepítettek. A befagyott Balaton jegén a parttal párhuzamosan, faoszlopokra szögesdrót kerítést alakítottak ki, hogy ezzel akadályozzák meg a túlsóparti ellenség meglepetés szerű támadását a jégen át. A fellelhető szemesi férfiakat málenkíj robotra vitték, azzal a feladattal hogy a lékeljék meg a Balaton jegét, majd tartsák a lékbe a faoszlopokat, amig azok bele nem fagynak. A várható harci tevékenységek miatt kiürítéseket rendeltek el Szemesen. Először, dec.6-án a villatelepet ürítették. A kitelepítetteket balatonőszödi, szemesi szőlőhegyi vagy rádpusztai, teleki és nagycsepelyi családok fogadták be. A következő hosszabb kiürítés, menekülés dec.24-én, illetőleg január első napjainban kezdődött, és áprilisig tartott. Volt, aki Rádpusztára került, mások Kötcse, Látrány, Visz, Túr, Karád, Somogyegres községekbe. A menekülő családokat a helyiek Szóládon, vagy más falvakban együttérzésük jeléűl étellel, itallal kínálták. Balatonfőkajáron kilencszer haladt át a front. Kibombázták Fischer János főkajári és neje Petrus Anna szemesi házaspárt. Ők között Dobozyné dr Erdélyi Zsuzsannáéknál lakhattak. Debrődy Klára néni nagyszülei állandó lakosként költöztek Szemesre. Amikor ki kellett üríteni a villájukat, Pavelkáék 4 hónapig befogadták őket. dr Buday Józsefné szülei betelepítettek egy rendes cigány családot nyaralójukba, így nem államosították a villájukat. Nobilis villában állandó lakó volt Csősz Ferenc tanító és felesége. Így az ő villájukat sem vették el 45 után. Tahy Péterékhez beköltöztették Pauks ezredest és feleségét. Melléjük még egy családot, akik csak a 80-as évek végén távoztak. Az emigrált dr.návay Aladár örnagy orvos államosított villájából lett a szemesi mentőállomás. Sok üres villát fosztogattak a szovjet katonák. Nem kímélték a polgári lakosokat sem. Brutalitásuk áldozata egy idős férfi, aki 70 éves feleségét kívánta megóvni az erőszakoskodástól, és olyan koponyasérülést szenvedett, hogy rövidesen belehalt. Más esetben éjjel 5 szovjet katona tört be egy villába. A cselédlányt megerőszakolták, a 74 éves tulajdonos hölgyet brutális kegyetlenséggel meggyilkolták, a villát is kirabolták. Három hónap múlva a nyomozás avval zárult, hogy: ismeretlen katonák művelték. 8

9 Szovjet katonák közel százan Petrus Ferenc Csalogány nevű kocsmájában szálltak meg, ahogy korábban németek is. Egyik nap a rádió híreit hallgatva két szovjet katona összeveszett. A Miklós nevű GPU-s pofon ütötte az állatorvost, aki italos indulatában agyonlőtte a katonai rendőrt. A kastélyban lévő parancsnokság vizsgálata után az áldozat holttestét elszállították. A szovjet katonák más csoportja a Hableány üdülő és a szomszédos egyetemi üdülő helyiségeiben szállásolta el magát. A GPU-sokat Marton Kálmánékhoz szállásolták be. A szabálysértő katonákat az akkor már üresen álló Bárány féle házban tartották fogva. Kelemen Lala (Lajos) szőlőhegyi pincéjében fiatal nőket bújtatott a szovjet katonák elől. Mikor a katonák közeledtek, a nők tovább menekültek. Egy ilyen alkalommal a katonák Kelemen Lalát lábon lőtték. Orvosi ellátásra Kiss doktor úrhoz szállították. A sérülés életre szóló sántaságot okozott. Debreceniéknél egy hadifogoly orosz festő lakott. Korábbi sérelmét kívánta megtorolni orosz katonák társaságában Petrus Ferenc vendéglősön. Miután a vendéglőst nem találták otthon, mérgükben megrongálták a Csalogány kocsma berendezését. dr.tahy Jakab nővérének Tahy Júliának fia Pásztor Ferenc a II. világháború alatt katolikus papként keményen kiállt híveiért. Elhúrcolták. A Gulágon halt meg. Boldoggá avatása folyamatban van. A szemesi Benedek István a háború alatt a székesfehérvári vasútnál forgalmista volt. Tehervágányoknál egy orosz tiszt erőszakoskodott egy nővel, aki sikítva próbált menekülni. István beavatkozott. Az orosz kezében elsült a pisztoly. A lövedék Pista bácsi koponyacsontját is érintette. Szovjet katonák gyermekszeretetére is hallottam példát, amikor egy szőlőhegyi úton lakó fiúcskát meglovagoltattak. dr.tahy Ádámék budai várbeli házukat bombatalálat érte. Mindenük elpusztult. Ők szerencsére Szemesen tartózkodtak. Második kiürítéskor dec.24-én kellett elhagyniuk Szemest. Őszödön Kovács Szilárd református tiszteletesék fogadták be őket. Imre Győző katonatiszt volt 45 előtt. Szolnoki otthonuk megsemmisült a bombázások miatt. Apósáék nyaralójában, a Munkács villában folytatták életüket. Felesége tanítónőként tudott elhelyezkedni, ő viszont sokáig nem kapott állást katonatiszt múltja miatt. Gyermekek megfelelő étkeztetése érdekében több üdülős család is tartott baromfit, sőt néhény hónapig a napi tejigény biztosítására Nobilisék tehenet is tartottak. Az embertelen megpróbáltatásokat a Szemesen élők becsülhető tartással és gerincesen viselték. Párhuzamos történetek 1944 dec.4-én két család döntött úgy, hogy nem várják be a szovjet csapatok érkezését. 9

10 Imre Győző háromgyerekes családapa feleségével Marianne-nal és Klárival Gáborral és Győzővel, valamint Kiss Jenő hatgyermekes családapa utolsó idős állapotos feleségével Ilonkával és Katóval, Ilussal, Gizivel, Jenővel, Antival, Máriával. Imréék Reggelre tervezett indulása helyett csak déli 12óra után indultak lovas kocsival. Versenyfutás volt az idővel. Meg tudják-e előzni a felszabadítókat? Boglár, majd Fonyódra érkezve a vasutasoktól megtudták, hogy az oroszok beérkeztek Boglárra. Tovább Balatonszentgyörgy. Zala folyó hídja, ami elő volt készítve a felrobbantásra. Még át tudtak jutni a hídon a robbantás előtt. Keszthelyre a kocsijuk hajnali 2 órakor érkezett. Az állomásfőnök segítségével szálláshoz jutottak. Reggel indultak tovább Zalaszentgrót felé. Jól átázottan érkeztek Karmacsra, ahol ismét megszálltak, és Mikulás napjára ébredtek. További mozgalmas, kalandos hetek, hónapok után hazafelé 1945 őszén Győrben a bábaképzőben megszületett a várt baba Gyurika. Kiss Jenőék családja már csak sötétben, délután öt óra körűl tudott elindulni. A nagyszülők maradtak Szemesen házat őrizni. Baracskai nagymama búcsúszava az volt: A Szűzanya terítse rátok a leplét! Mint később kiderült, erre nagy szükség volt. Hétüléses Cirtoen autónkkal elindultunk. Balatonbogláron a domb utáni kereszteződésnél heves géppisztolytűz fogadott bennünket. Ez a szovjet egység a 7-es műút bíztosítását végezte kegyetlen következetességgel. A haláltosztó lövedékek nem csak riasztásra szolgáltak. Átjárták a gépkocsi gumijain kívűl az utasteret is. Nyolc éves Jenő bátyám lába mellett szétlőttek egy lekváros üveget, a lekvár a fehér kamasnijára kenődött és kiszállításunk után a szovjet katonák sem akarták elhinni, hogy nem alvadt vérnyom, és hogy a Teremtő kegyelméből mindenki túlélte a sortüzet és senki sem sebesült meg. Amint világosodott, láthattuk az előttünk járó német dzsippet. Mellette a tiszt és sofőrje a földön holtan. Bakancsuk lehúzva. Így is járhattunk volna. A túlélésünk csodája érzékelhető, ha rátekintünk a nővérem retiküljében lévő aprópénzekre a két átlőtt Horthy 5 pengősre. Elképzelhető, hogy milyen közel volt hozzánk a halál. Édesapám a szovjet tiszt engedélyével egész délelőtt javította az autó kilőtt gumijait, mig Édesanyám a gyermekekkel melegedni tudott a bogláriak jóvoltából. Mikor a javítás elkészült, a parancsnok kölcsönkérte az autónkat. Még nem ért vele vissza. Pár boglári nap után a család gyalog menekült Látrányba, ahol rokonoknál én a várt baba dec.21-én megszülettem. Keresztelésem 28-án volt, majd szilveszter napján Látrányt is ürítették. Menekültünk Karádra, ahol Szili nevű cipészék befogadtak bennünket tavaszig. (képek) Szemesre visszatérésünk után édesapánk a csodálatos megmenekülésünk emlékére keresztet állítatott a házunk elé. Ez ma is ott található a Zrínyi u elején. A fent leírt kalandokat túlélő család 1945-ben. Zsidó honfitársaink sorsának alakulása: 10

11 Zsidó honfitársaink mentésében résztvett a balatonszemesi Schandl József r.k. esperes úr, amikor 1942-ben keresztlevelet adott egy zsidó származású szemesi nőnek. (Schlezinger Erzsébet Máriának). Hasonlóképpen a balatonőszödi Kovács Szilárd ref. tiszteletes úr, aki időszakban hét személynek adott keresztlevelet. (Szántó Lászlónak, Zweig Friderikának, Egres Gábornak, Egres Istvánnak, Szilágyi Máriának, Polgár Zita Klárának Immerglück Istvánnak). Így ezek a személyek az 1944 máj.23-i deportálásra kerülők listájáról kimaradva megmenekültek a haláltól. A Fő utcai Lichtenstadter Mór családjából csak a két fiú Dávid és József maradt életben. Ők Kanadába kerültek.(kép) Lelkiismeretem nem engedi meg, hogy ne szóljak községünkből 1944 májusban elhurcolt, és áldozatul esett honfitársainkról, különös tekintettel arra, hogy sok személyt, szám szerint 60 embert érintett, köztük nagy számban vitathatatlanul ártatlan gyermekek, csecsemők is voltak. 35 felnőtt, 8 fő év közötti kamasz és 17 közülük gyermek, vagy csecsemő. Égbekiáltó! Megemlékezésül bemutatom a neveiket tartalmazó diát, ami tartalmazza kiskorúaknál az életkort is. Balatonőszödről egy édesanyát és három 1 és 7 év közötti gyermekét hurcolták el: Magyarország háborús veszteségei között voltak hősihalált halt Szemesi fiatalok, sebesültek, illetve gyötrelmes hadifogságba kerültek. A sebesültekről és hadifoglyokról általam elérhető nyilvántartás nem maradt fenn. Olasz Lajos bácsi háborús lábsérüléséről személyes beszélgetés alapján van tudomásom. Gyermektragédiát is okozott a háború, amikor a veszélyt nem ismerő kiskorú Pajor János kezében felrobbant a lőszer és fél kezét elveszitette. Méltón kell emlékeznünk a 29 ismert szemesi háborús áldozatra: (főhajtással?) 1. Babodi György 2. Babodi Márton 3. Balogh Ferenc 4. Balogh István 5. V.Bartha Mátyás 6. Báthori Oláh Imre 11

12 7. Benedek Ferenc 8. Benedek Jenő 9. Bodó István 10. Farkas István 11. Havalecz Ferenc 12. Havalecz László 13. Kántor Gábor 14. Kovács István 15. Kovács Kálmán 16. Kovács László 17. Lakatos István 18. Markovics József 19. Németh István 20. Németh József 21. Novotny Miklós 22. Petrus Ferenc 23. Piringer Antal 24. S. Prekáczka István 25. Rajczi Imre 26. Szentiványi János 27. Takács István 28. Tóth Lajos 29. Vasicsek Lajos Emléküket az Önkormányzat szoborparkjában lévő bronz hősi emlékmű őrzi. A háború mérlege: Hat év szenvedés és szűkölködés százmillióknak, hatvan millió halott, több tízmillió sebesült, elpusztított felégetett városok, falvak tízezrei, élelmiszerhiány, több mint tízmillió lakos áttelepítése. 12

13 Mindkét győztes nagyhatalom, az USA és a Szovjetúnió űrhajózását és rakétatechnikáját német rabszolgamérnökök segítségével fejlesztették ki akiket a háború végén raboltak a letaposott Németországban (mint pl. Werner von Braun). A háború befejezése után a pincékbe és óvóhelyekre kényszerült lakosság kirobbanó örömmel fogadta az áhított békét és fanatikus erővel kezdett hozzá a lerombolt ország újjáépítéséhez. Ez a felmerült nehézségek és visszászságok ellenére nagyszerűen sikerült és hazánkat a 1970 es években már a legvidámabb barakk-ként emlegették. Örülnünk kell, hogy jún 19. óta megszűnt az idegen megszállás is és súlyos örökséggel, de hazánk maga irányíthatja további sorsát. Fontos, hogy ebben az építkezésben mindenki a legjobb tudása szerint aktívan vegyen részt. Ez segíthet a régóta áhított szebb jövő eléréséhez. Ehhez mindannyiunk igyekezetét és a Jóisten segítségét kérem. Köszönöm, hogy velem emlékeztek! 13

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 )

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) A bal oldali oszlopban a teljes interjúból kiválasztott részletek és az egyes részletek megértését segítő, vágások közé illesztett feliratok (dőlt betűvel)

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

100 ÉVES A DEBRECENI REPÜLÉS

100 ÉVES A DEBRECENI REPÜLÉS 100 ÉVES A DEBRECENI REPÜLÉS A repülés iránt érdeklõdõk ha máshonnan nem, a szórványos sajtóhírekbõl tudják, hogy az idén ünnepeljük a magyar repülés centenáriumát. Azt már kevesebben, hogy Adorján János

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab.

Családfa. Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944. Klein Izraelné (szül.? Gitta) 1854 1944. Klein Izrael 1852 1944. Hollander Jakab. Családfa Apai nagyapa Hollander Jakab 1850-es évek 1933 Apai nagyanya Hollander Jakabné (szül.? Ella) 1850-es évek 1944 Anyai nagyapa Klein Izrael 1852 1944 Anyai nagyanya Klein Izraelné (szül.? Gitta)

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme folyótól északra

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Elbánál találkozik USA-UK-SZU Tartsay Vilmos százados

Elbánál találkozik USA-UK-SZU Tartsay Vilmos százados FOGALMAK Vörös Hadsereg Berlint elfoglalja Clement Attlee ÉVSZÁMOK lengyel kérdés Hitler öngyilkos Harry Truman 1 9 3 9 Lengyelország sérthetetlensége Németo. kapitulál Robert Oppenheimer 39. aug. 24 Hitler

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa.

Családfa. Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944. Mundszer??-? Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Brandl Heinrich? 1928 vagy 1929 Brandl Júlia (szül.? Júlia)? 1944 Mundszer??-? Mundszer Hedvig (szül.? Hedvig)?? Apa Brandl Ferenc 1895

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. Schwarz Lipót 1865 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa Schwarz Lipót 1865 1929 Anya Schwarz Lipótné (szül. Friedmann Regina) 1860-as évek 1944 Testvérek Schwarz Jenő 1891 1944 Markovics Ernőné

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS TARTALOM Bevezetés... 3 Sorstípusok... 4 Táborok... 5 Felszabadulás, hazatérés... 10 2 BEVEZETÉS 1945 kora nyarától kezdve a hazatérő deportáltak egy

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39 Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Kohn Jakab? 1930-as évek Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina)? 1930-as évek Anyai nagyapa Ornstein Mór? 1938/39 Anyai nagyanya

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére. Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22.

Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére. Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22. Lovas Emlékmenet az I.világháború áldozatainak tiszteletére Kisújszállás-Nagycenk 2014. június 12-22. Az 1800-ban a jászkunokból toborzott Nádor huszárok emlékére alakult a Nagykun Nádor Huszár Bandérium

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról Elemzés a 21-es év teljesítménytúráiról Tartalomjegyzék oldal A teljesítménytúrák száma 21-ben szakágak szerint Új túrák 21-ben 2 Teljesítménytúrák száma hetente 3 Teljesítménytúrák tájegységek szerint

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó...

2012. szeptember II. évfolyam 1. szám. Tartalom. Múlt-jöv... Egy keresztel nyomában. Tanévnyitó. (Iván Csilla) Miért jó... 2012. szeptember II. évfolyam 1. szám Tartalom Múlt-jöv...Egykeresztelnyomában Tanévnyitó (IvánCsilla) Miértjó... (VasárosAlexa) Szüretifelvonulásonjártunk (BalázsRóbert) Újraitt... (MarancsicsFanni) Megemlékezésszeptember20-ról

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL Katona Ilona marketing igazgató Magyar Turizmus Rt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság Veszprém, 2005. április 08. Az Észak-alföldi régió kiemelt turisztikai

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 3507/00097 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi. Dr. Mályusz Levente BME Építéskivitelezési Tanszék

Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi. Dr. Mályusz Levente BME Építéskivitelezési Tanszék Építoipar és az ingatlanpiac fobb jellemzoi BME, Építéskivitelezési Tanszék Az európai építési piac Építési-szerelési tevékenység md euróban Németország 250,00 200,00 227,35 221,90 212,80 212,37 214,71

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben