Tisztelt megjelentek! Kedves Barátaim! EMLÉKEZZÜNK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt megjelentek! Kedves Barátaim! EMLÉKEZZÜNK!"

Átírás

1 Tisztelt megjelentek! Kedves Barátaim! EMLÉKEZZÜNK! A II.világháború végének 1945 május 8-dikának 70. évfordulója alkalmából egy szubjektív megemlékezést szeretnék nyújtani Önöknek Európa, hazánk és szűkebb pátriánk Balatonszemes háborús történetéről. Háborúra emlékezni nem derűs dolog, de szükséges. A háború is a történelem része. A történelem megtanít bennünket arra, hogy a jövőben nagy ívben kerüljünk minden olyan döntést, választást, gondolkodást, ami az ország sorsát bármiféle háború felé sodorhatná. Emlékezni és ünnepelni jöttünk. Ünnepelni azt, hogy vége lett az esztelen háborús pusztításnak az emberi életekben és az anyagi javakban. Vége lett a nemzetiszocialista (náci) német megszállásnak és a nyilas rémuralomnak, ami erőszakkal kényszerítette a magyar lakosságot, hogy a végsőkig kiszolgáljuk a németeket mind a gazdaságunkkal, mind a vérünkkel, illetve alkalmazta a zsidóság, a cigányság és a pacifista erők kiírtásának programját. Nézzük talán a kezdeteket. Európát megosztotta két feltörekvő ideológiára épülő diktatórikus állam, a két legnagyobb nemzet vezetésével. A német a nemzeti szocialista ideológiájával és az orosz, a kommunista ideológiával átitatott Szovjetúnió nevű államalakulat, a cári Oroszországtól örökölt alávetett kisebb nemzetekkel. Mindkét hatalom kereste a helyét és szerepét az Európai és Ázsiai földrészen lévő gazdasági folyamatok befolyásolásában. Az I. világháborút lezáró Párizs környéki békék nem hoztak megnyugvást Európa számára. Nem fejezték ki a tényleges erőviszonyokat. Igazságtalan békekötések voltak és ezek között legminősíthetetlenebb éppen a hazánkat érintő fejezet, ami figyelmen kívül hagyta az ezer éves történelmi jogon túl a tényleges etnikai állapotokat is. Németország hatalmi és gazdasági bázisának kiterjesztésére szövetségeseket keresett. A náci Németország a fasiszta Olaszországban partnerére talált. Ugyancsak szövetségre lépett a távolkeleti Japánnal, aki gazdaságának katonai hódítással kívánt piacot szerezni. E tömböt Tengelyhatalmaknak nevezik. Megállapodásukat 1940 szepterében kötötték amelyhez Magyarország, Románia, Szlovákia, Bulgária, Jugoszlávia és Horvátország is csatlakozott. Németország erejének fokozására minél több európai németajkút kivánt egyesíteni. Első lépésben Ausztriát olvasztotta be a Német Birodalomba. Nem mondott le a szudétanémetség három milliós népességéről sem és még a háború megkezdése előtt Bácska Bánát németajkú lakosságból is több tízezret Németországba telepített. Németország taktikai okokból 1939-ben Barátsági szerződést kötött Jugoszláviával és Szovjetúnióval. Ez utóbbi Molotov Ribbentrop paktumként vált ismertté. Ebben rögzítették 1

2 az aktuális érdekszférák határait, illetve övezeteket. A szövetség ellenére később mindkét országot megtámadta szeptemberében Nagy Brittania, Franciaország és Lengyelország védelmi szerződést kötöttek. Később csatlakozott hozzájuk a németek által megtámadott Szovjetúnió, valamint a japán támadás után USA is. Őket nevezzük Szövetségeseknek. E tömbhöz csatlakozott Norvégia, Belgium, Luxemburg, Hollandia és Görögország is. Az 1938 szeptemberében megkötött Müncheni Egyezmény alapján az év novemberében Magyarország visszakapta Csehszlovákia határközeli magyar-lakta területeit. (Fotók a fogadtatásról!) és márc.15. Kárpátalja is visszakerül Magyarországhoz. Miért lett Magyarország a Tengelyhatalmak szövetségese? A gyalázatos trianoni békediktátum által feldarabolt ország fő törekvése a területi revizió elérése volt. Ebben egyetértett az egész magyar társadalom a szélsőjobbtól egészen a szélsőbalig. Költőink is Ady-tól József Attiláig írásaikban a területi revíziót követelték, amelyhez csak az Olasz Királyságtól és a Német Birodalomtól remélhettünk, és kaptunk is segítséget 1938 és 41 között. Müncheni Egyezmény és a II. bécsi döntés, a trianoni békediktátum következményeit enyhítette, részben támogatta a magyar reviziós törekvéseket Magyarország elcsatolt területei egyes részeinek visszaadásával. Ezzel Magyarországot a Tengelyhatalmak érdekköréhez láncolták. Nem lényegtelen a többszáz éves gazdasági, külpolitikai és kulturális, együttlét sem, amely, ha nem is volt mindig önkéntes, de a kölcsönhatás érvényesült. Hadseregünk tisztikarának jelentős része az I. világháborús együttműködés, a német nyelvtudás okán is erősen kötődött a németekhez. Akkoriban az összes környező ország (még a Szovjetúnió is!) a németek szövetségese volt. Horthy Magyarországa mindkét diktatórikus hatalmi ideológiát elitélte. Börtönbe záratta mind a kommunista Rákosi Mátyást, mind a nyilas, azaz a német nemzeti szocialista eszméket valló Szállasi Ferencet. Közismert a kormányzat antikommunizmusa, ami az es vörös terrorból eredt, de idegenkedett az 1933-ban Németországban hatalomra került nemzetiszocialista törekvésektől is. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter késedelem nélkül kiadott 14500/1933.sz.BM( ) rendeletével betiltotta a német horogkereszt mozgalmi jelvényként történő használatát már Hitler hatalomra jutásának évében. Magyarország határozottan elutasította, hogy a németek Lengyelország ellen Magyarország felől is támadást indíthassanak. Kiállásunkhoz hozzájárult a lengyelekhez kötődő történelmi szimpátiánk. Az augusztusi Molotov-Ribbentrop paktum titkos záradékában rögzítettek szerint a németek szept.1-én, a szovjetek pedig szept.17-én megtámadták Lengyelországot. Ez jelentette a II. világháború hivatalos kezdetét. 2

3 A hősiesen védekező lengyeleket szept. 30-ra tudta legyűrni a két óriási túlerőben lévő nagyhatalom, akik ekkor cinikus fogalmazású közös közleményt adtak ki, miszerint: A lengyel kérdést megoldottuk! Az ezeréves lengyel-magyar barátság szellemében a lengyelek megtámadása ellen Budapesten jogász tüntetés volt. A hazánkba érkező lengyel menekült áradatot az ország vezetése nagy anyagi és politikai terhet és kockázatot vállalva ellátta, a későbbiekben rejtegette őket a német megtorlás elől. Ebből az embermentő szolgálatból sokat vállalt magára gróf Teleki Pál és idősebb Antall József. Az elkövetkező időben Szovjetúnió bekebelezte a Balti államokat és Besszarábiát valamint Finnországot is megtámadta. Németország pedig 1940 tavaszán megtámadta a BENELUX államokat Dániát és Francia országot júliusában az angol légierő megkezdi a német városok elleni módszeres éjszakai terrorbombázásokat. Legkirívóbb esemény az 1945 tavaszán végrehajtott foszforbombás légitámadás, amely lángözönné változtatta Drezdát, ez kiemelkedő háborús rémtett. Egy nap alatt közel annyi civilt öltek meg, mint a hirosimai atombomba. A II. bécsi döntés 1940 augusztusában Észak-Erdélyt 1941 áprilisában Bácskát visszaadja Magyarországnak. Ezzel hazánk területe 174 ezer km 2 lett. A népessége pedig 14,7 millió. A háború jelentős fordulatot vett amikor 1941 jún.22. Németország megtámadta a Szovjetúniót. Ezzel a korábbi szövetségesek ellenségekké váltak jún.27. Magyarország hadat üzent Szovjetúniónak (a kassai bombázásra hivatkozva) A hadműveletekben a II. Magyar hadsereg vesz részt és szenvedi el a harcok és az orosz tél megpróbáltatásait, majd a dón-kanyari pokol pusztítását, ahol a hadsereg nagy része elpusztul, megsebesül, illetve hadifogságba kerűlt szept.2. következett be az első szovjet bombatámadás Budapest lakott területe ellen. A háború gazdasági terhei egyre nagyobb súllyal nehezednek a lakosságra ban bevezették a kötelező beszolgáltatási rendszert. A közellátás és a német hadsereg egyre agresszívebb követeléseinek teljesítése érdekében a szántóföldek értékének egy-egy aranykoronája után 50 kg búzát, vagy más terméket kellett beszolgáltatni jan. 31. Sztálingrádnál Paulus német tábornok kapitulált. Erről értesülve Rommel tábornok a sivatagi Róka megértve, hogy nem verhetetlen a német hadsereg, átállt a Hitler elleni összeesküvők táborába. 3

4 A doni katasztrófa és az egyéb hazai háborús veszteségek, a katonai és civil áldozatok, világossá tették a magyar kormány számára, hogy további háborús részvételünk csak a veszteségeinket növeli. Elkezdődött a háborúból való kiugrás előkészítése. A német hadvezetés ezt észlelve, elrendelte hazánk katonai megszállását, amelyre március 19-én került sor. A megszálló szövetséges német csapatok és a Gestapo hazánkat további katonai és gazdasági szerepvállalásra kényszeritette. Titkosrendőrségük irányításával örizetbe vettek minden németellenes és háborúellenes személyt, és az ideológiájukban megfogalmazott ellenségkép szerint a zsidó lakosságot gettóba gyűjtötték, illetve a vidéki zsidóságot Auswitzbe hurcolták. Kíméletlenül folyt ez a kegyetlenség felhasználva ehhez a magyar csendőrséget. Néhány hét alatt több mint 400 ezer zsidó honfitársunkat szállították ki az országból ápr.3-án elkezdődött az angol és amarikai légirő rendszeres bombázása Magyarország ipari és katonai létesítményei ellen, de a lakott területeket sem kímélték. Anyósom tanúja volt, hogy Mezőtúr külterületén a levegőből a szántóvetőkre géppuskáztak az amerikai felszabadítók. Ebben a modern háborúban civilek százezrei szenvedtek városlakóként a gyilkos bombázások miatt, vagy származásuk alapján kiválasztott civilként haláltáborokba hurcolva aug. 30. A Keleti-Kárpátoknál benyomultak a szovjetek. Magyarország hadszintérré vált szept. 23. Megkezdődött Csonka-Magyarország felszabadítása okt. 10. Horthy fegyverszünetet kötött a szovjetekkel okt. 15. Horthy proklamáció azaz Kiugrási kisérlet a háborúból. Ezt a németek meghiúsították és hatalomra segítették Szálasi Ferencet, a németeket mindenben kiszolgáló nyilasvezért. Ifjabb Horthy Miklóst a németek elrabolják és Mauthausenbe kerül dec. 4. Szovjetek elérték Balatonszemest Székesfehérvár felszabadítása (1944. dec. 23. és 1945 márc.22-között) 90 véres napon keresztül tartott. Siófoké (44. dec.4 és 45. márc. 13. között) 100 napig, Budapesté 51 napig. Összehasonlításként Bécsben a harcok 3 napig, Berlin 12 napig tartottak. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány dec. 21-én megalakul a Debreceni Nagytemplomban. Tagjait Moszkvában Molotov elvtárs jelölte ki. A németek csatatérré tették az országunkat, itt védték a Német birodalmat. Felhasználták és felőrölték Magyarország erőforrásait, emberanyagát és a háború végén magukkal hurcolták ágyutölteléknek a még hadra fogható katonákat és leventéket. Elszállították gyáraink értékes gépparkját, töméntelen élelmiszert, és az ezekhez felhasznált szinte teljes vasúti szállítóeszköz készletet. A lábasjószágot óriási csordákban terelték az utakon magukkal. 4

5 1944. dec.3. Guderian vezérezredes, a német szárazföldi erők vezérkari főnöke elrendeli, hogy a német hadvezetés érdekében mindenféle ipari, közlekedési, elektromos, gáz- és vízművet meg kell bénítani, rombolásukat tervszerűen és alaposan kell végrehajtani. A Magyar érdekekre sajnos nem lehet tekintettel lenni Magyarország felszabadítása közel hét hónapig tartott. Ez hét hónapnyi pusztítást jelentett az országban. Összehasonlításként Ausztria és Németország felszabadítása együttesen egy hónapig tartott. Csodálatos a Magyar Föld és a Magyar Paraszt teljesítménye, hogy belőlünk spájzolt Németország, azután a Szovjetúnió és jutott még az ötvenes évek elejére a padláslesöprőknek is úgy, hogy ha meg is viselte a lakosságot, de számottevő éhinség nem támadt. A szovet hadsereg elképesztő szellemi muníciót kapott például Ilja Ehrenburgtól, a később nálunk is ismert szovjet írótól: Gyilkoljatok, ti nagyszerű szovjet katonák, gyilkoljatok! Nincsen semmi, ami a németekben ártatlan. Kövessétek Sztálin elvtárs utasításait és tiporjátok el a fasiszta állatot a barlangjában. Törjétek meg erőszakkal a német nők faji gőgjét. Sajnos nem tettek különbséget a magyar nőkkel sem. Bizonyítottan min. 300 ezer nő szenvedett el erőszakot tőlük decemberben az Ideiglenes Kormány hadat üzent Németországnak a Nemzetgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül, valamint elismerte a szovjetek jogát a gyárak stb. elszállítására és elismerte a határ módosításokat is január 17. Pest szovjet kézbe kerül. A németek indokolatlanul felrobbantják az összes fővárosi Duna hidat, hisz ekkor már Buda nagy része is szovjet kézen volt. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 12 tagját a szovjetek őrizetbe vették április 4 befejeződik Magyarország felszabadítása ez forulópont Magyarország életében. Megszünt hazánk német megszállása és lett helyette felszabadítónak nevezett szovjet katonai megszállás. Gestapo helyett KGB és AVH és a szovjetek által hatalomra segített diktatórikus kommunista rendszer. Ismételten elvesztettük a visszacsatolt országrészeket.(plusz még három falut.) május 9. az európai hadszintéren véget ér a háború ben a háborút viselő Magyarország embervesztesége Ennek mintegy egy-harmada a zsidó népességből került ki. Az újra megcsonkult területre számolva fő. Ennek egy-negyedére tehető a zsidók száma. 5

6 Önmagában az a tény, 1945 május 8-át követően hogy Európában elhallgattak a fegyverek, megkönnyebbülést hozott mindenki számára. Legalább is időlegesen, amig fokról fokra meg nem ismerték az emberek az Új Világ fonákságait. Rákosi Mátyás 1945 jan.17-én a budapesti helyzetről azt panaszolta Dimitrov elvtársnak, hogy: előfordul, hogy a gyárba igyekvő, vagy onnan visszatérő munkások ezreit tartóztatják fel az utcán, és onnan lágerekbe hurcolják őket a már felszabadított területekről, illetve a háború vége után 900 ezer embert hurcoltak Szovjetúnióba, közülük 300 ezer odaveszett. II. Világháború szeretett településünkön Balatonszemesen Országunkat érintő események, áramlatok nem kerülték el ezt a barátságos, családias üdülőhelyet, községünket sem. Balatonszemes a harmincas évek végén, a negyvenes évek elején élte a fürdőhelyi település csendes, kiegyensúlyozott életét. Nem volt jólét, ahogy máshol sem. A községet a fővárostól vasúttal két óra alatt lehetett elérni. Rendelkezett hajó kikötővel és a kornak megfelelő iskolával, volt orvosi rendelője, gyógyszertára, mentőállomása, tűzoltósága, halászata és malma. A helyi lakosok a mezőgazdaságon kívül az üdültetésből, illetve az üdülőtulajdonosok terménnyel, szolgáltatással való ellátásából külön jövedelemre is szert tehettek. A több mint száz nyaraló család és a szállóvendégként ide látogató üdülő vendégek életmódját szórakozását az általuk létrehozott Fürdőegyesület szervezte, irányította és szabályozta. A háború kitörése különösebb változást nem jelentett a szemesiek életében. A szemesi nyaralótulajdonosok szellemiségét tükrözi Síkabonyi Angyal Pál büntetőjogász professzor akadémikus, felsőházi tag kiállása, mivel visszautasította a felkínált igazságügyminiszteri tárcát a fasizálódó Magyarországon, sőt saját pénzén röpiratot tett közzé a numerus claususról, melynek alkotmányellenességét jogász szemmel bizonyította. Kezdetben csak a menekülők átvonulása jelezte a szemesieknek a háborús szenvedéseket től kezdve itt is voltak lengyel menkültek, akiknek néhány épületét átengedte dr. Hunyady József, de több szemesi család is nyújtott nekik menedéket. Kalauzéknál tartósan lakott egy lengyel család. Szívesen emlékeznek a szemesiek az Alina nevű lengyel lányra, aki a templomban szépen énekelt. Néhányan még 1946-ban is itt éltek. Közülük Dombrovszky Henrik Szemesen talált magának feleséget, itt élte le az életét és itt nyugszik a szemesi temetőben. Sokaknak emlékezetes jellegzetes beszéde, idegen kiejtése. Az átvonuló lengyel menekülteknek a szemesi Hableány szállóban főztek. Az épület előtti kocsikhoz, szekerekhez lányok hordták ki az ételt. Lengyel menekülteket nagy létszámban fogadott be a szomszédos Balatonboglár. Ismert, hogy ott még gimnázium is létrejött 600 tanulóval, a menekült fiatalok oktatására. 6

7 Sajnos hazánk 1944 márc.19-i német megszállását követően nemcsak a magyarok, de a lengyel menekültek sorsa is megnehezült, sokaké tragikussá vált. A Gestapo felszámolta a boglári iskolát és a szálláslehetőségeiket. Ekkor újabb fiatalok kerültek Szemesre. Ilyen volt, egy Helén nevű tanulólány, akinek Tahy Péter szülei adtak szállást. Szemesen szept.17-én vonultak át a bukovinai magyar menekültek. A szemesiek együttérzésük jeléül a Hableány üdülő épületében őket is meleg étellel vendégelték meg és útravalóval búcsúztatták őket. Közülük egy útközben született gyermeket, Gáspár Máriát Schandl József esperes úr keresztelt meg. Menekültek érkeztek a keleti országrészekből is. Szemesiek közülük is sokat befogadtak. A bombázások és a hiányos élelmiszerellátás miatt a nyaralók közül többen Szemesen tartózkodtak, de itt is akadozott az élelmiszerellátás és élelmiszerjegyre volt szükség számos élelem beszerzéséhez. Az így Szemesre költözött családoknál a férj a lakhelyén dolgozott és csak a hétvégeken látogatta meg a hozzátartozóit. Az ideköltözött gyermekek tanítását a szemesi Pálos iskola nem tudta vállalni. Így is 60 gyermekkel kellett egy osztályteremben foglalkoznia. A szülők kérésére 1944 szeptembertől az itt lévő értelmiségiek, pedagógusok középiskolai rendszerű oktatást adtak a éves gyermekeknek a Hableány üdülőben ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem üdülőjében. Mintegy 25 fiatal vette igénybe ezt az oktatási formát. Leidenfrost Barsi Gyula földrajzot és geológiát oktatott, Tichy Aliz matematikát, Wesch Antal német, özv. Háger Pálné, Jolán néni angol, Blanche néni francia nyelvet tanított. A főváros bombázásához vonuló repülők 500-as rajokban húztak el Balatonszemes fölött. Nappal az amerikaiak, éjjel a britek. Átrepülésükkor az ég is elsötétült. Egy alkalommal elhullajtottak egy bombát, amely a Vigadó mellett, Debrődyék előtt a parti sétányra esett. A becsapódás helyén egy bombatölcsér keletkezett, de nagyobb kárt nem okozott. Pálos József vezette szemesi r.k. népiskolában az oktatást az orosz megszállás miatt 1944 nov. 1-től 1945 ápr.23-a között szüneteltetni kellett szeptembertől már a szemesi iskola is fogadni tudta az üdülő családok gyermekeit. Az osztálylétszámok igen megnőttek. Kialakultak 60 fölötti osztálylétszámok is a nyolc osztályos iskolában. Bővült a tanári kar. Pálos Piroska, Tóth Vendel, Tóth Vendelné, Komlós Dezsőné, Virsik István (akit családjával a Felvidékről telepítettek ki) Pálos József igazgatósága mellett. A német katonák még a szovjetek érkezése előtt átvonultak Szemesen. Beszállásolták magukat többek között a Petrus féle Csalogány kocsmába, ahol szemtanú elmondása szerint az ivóban szalmán aludtak. - Rövid ittlétük után távozáskor felseperték a padlót. Élelmezésük a lakosságra hárult, amiben nekünk Kiss Jenő családjának is részt kellett vennie. December 4-én reggel Szántód szovjet kézre került. Német stukák zúgtak Szemes felett. Aznap este 7 órakor a szovjet 20. gárda lövészhadtest egységei a temető irányából érkeztek Balatonszemesre. Szerencsére a közeli balatonparti szakaszon és így községünkben sem 7

8 voltak harci események, de hívatlan vendégeink így is nagy megpróbáltatást jelentettek a szemesiek számára. A Szovjet Főparancsnokság a Hunyady kastélyban volt, a Partmenti Parancsnokságot pedig az üdülőtelepen az Ady Endre utcai Csitri villában rendezték be. A Balaton partján ágyukat ástak be a szovjetek és a parti házakba géppuska állásokat telepítettek. A befagyott Balaton jegén a parttal párhuzamosan, faoszlopokra szögesdrót kerítést alakítottak ki, hogy ezzel akadályozzák meg a túlsóparti ellenség meglepetés szerű támadását a jégen át. A fellelhető szemesi férfiakat málenkíj robotra vitték, azzal a feladattal hogy a lékeljék meg a Balaton jegét, majd tartsák a lékbe a faoszlopokat, amig azok bele nem fagynak. A várható harci tevékenységek miatt kiürítéseket rendeltek el Szemesen. Először, dec.6-án a villatelepet ürítették. A kitelepítetteket balatonőszödi, szemesi szőlőhegyi vagy rádpusztai, teleki és nagycsepelyi családok fogadták be. A következő hosszabb kiürítés, menekülés dec.24-én, illetőleg január első napjainban kezdődött, és áprilisig tartott. Volt, aki Rádpusztára került, mások Kötcse, Látrány, Visz, Túr, Karád, Somogyegres községekbe. A menekülő családokat a helyiek Szóládon, vagy más falvakban együttérzésük jeléűl étellel, itallal kínálták. Balatonfőkajáron kilencszer haladt át a front. Kibombázták Fischer János főkajári és neje Petrus Anna szemesi házaspárt. Ők között Dobozyné dr Erdélyi Zsuzsannáéknál lakhattak. Debrődy Klára néni nagyszülei állandó lakosként költöztek Szemesre. Amikor ki kellett üríteni a villájukat, Pavelkáék 4 hónapig befogadták őket. dr Buday Józsefné szülei betelepítettek egy rendes cigány családot nyaralójukba, így nem államosították a villájukat. Nobilis villában állandó lakó volt Csősz Ferenc tanító és felesége. Így az ő villájukat sem vették el 45 után. Tahy Péterékhez beköltöztették Pauks ezredest és feleségét. Melléjük még egy családot, akik csak a 80-as évek végén távoztak. Az emigrált dr.návay Aladár örnagy orvos államosított villájából lett a szemesi mentőállomás. Sok üres villát fosztogattak a szovjet katonák. Nem kímélték a polgári lakosokat sem. Brutalitásuk áldozata egy idős férfi, aki 70 éves feleségét kívánta megóvni az erőszakoskodástól, és olyan koponyasérülést szenvedett, hogy rövidesen belehalt. Más esetben éjjel 5 szovjet katona tört be egy villába. A cselédlányt megerőszakolták, a 74 éves tulajdonos hölgyet brutális kegyetlenséggel meggyilkolták, a villát is kirabolták. Három hónap múlva a nyomozás avval zárult, hogy: ismeretlen katonák művelték. 8

9 Szovjet katonák közel százan Petrus Ferenc Csalogány nevű kocsmájában szálltak meg, ahogy korábban németek is. Egyik nap a rádió híreit hallgatva két szovjet katona összeveszett. A Miklós nevű GPU-s pofon ütötte az állatorvost, aki italos indulatában agyonlőtte a katonai rendőrt. A kastélyban lévő parancsnokság vizsgálata után az áldozat holttestét elszállították. A szovjet katonák más csoportja a Hableány üdülő és a szomszédos egyetemi üdülő helyiségeiben szállásolta el magát. A GPU-sokat Marton Kálmánékhoz szállásolták be. A szabálysértő katonákat az akkor már üresen álló Bárány féle házban tartották fogva. Kelemen Lala (Lajos) szőlőhegyi pincéjében fiatal nőket bújtatott a szovjet katonák elől. Mikor a katonák közeledtek, a nők tovább menekültek. Egy ilyen alkalommal a katonák Kelemen Lalát lábon lőtték. Orvosi ellátásra Kiss doktor úrhoz szállították. A sérülés életre szóló sántaságot okozott. Debreceniéknél egy hadifogoly orosz festő lakott. Korábbi sérelmét kívánta megtorolni orosz katonák társaságában Petrus Ferenc vendéglősön. Miután a vendéglőst nem találták otthon, mérgükben megrongálták a Csalogány kocsma berendezését. dr.tahy Jakab nővérének Tahy Júliának fia Pásztor Ferenc a II. világháború alatt katolikus papként keményen kiállt híveiért. Elhúrcolták. A Gulágon halt meg. Boldoggá avatása folyamatban van. A szemesi Benedek István a háború alatt a székesfehérvári vasútnál forgalmista volt. Tehervágányoknál egy orosz tiszt erőszakoskodott egy nővel, aki sikítva próbált menekülni. István beavatkozott. Az orosz kezében elsült a pisztoly. A lövedék Pista bácsi koponyacsontját is érintette. Szovjet katonák gyermekszeretetére is hallottam példát, amikor egy szőlőhegyi úton lakó fiúcskát meglovagoltattak. dr.tahy Ádámék budai várbeli házukat bombatalálat érte. Mindenük elpusztult. Ők szerencsére Szemesen tartózkodtak. Második kiürítéskor dec.24-én kellett elhagyniuk Szemest. Őszödön Kovács Szilárd református tiszteletesék fogadták be őket. Imre Győző katonatiszt volt 45 előtt. Szolnoki otthonuk megsemmisült a bombázások miatt. Apósáék nyaralójában, a Munkács villában folytatták életüket. Felesége tanítónőként tudott elhelyezkedni, ő viszont sokáig nem kapott állást katonatiszt múltja miatt. Gyermekek megfelelő étkeztetése érdekében több üdülős család is tartott baromfit, sőt néhény hónapig a napi tejigény biztosítására Nobilisék tehenet is tartottak. Az embertelen megpróbáltatásokat a Szemesen élők becsülhető tartással és gerincesen viselték. Párhuzamos történetek 1944 dec.4-én két család döntött úgy, hogy nem várják be a szovjet csapatok érkezését. 9

10 Imre Győző háromgyerekes családapa feleségével Marianne-nal és Klárival Gáborral és Győzővel, valamint Kiss Jenő hatgyermekes családapa utolsó idős állapotos feleségével Ilonkával és Katóval, Ilussal, Gizivel, Jenővel, Antival, Máriával. Imréék Reggelre tervezett indulása helyett csak déli 12óra után indultak lovas kocsival. Versenyfutás volt az idővel. Meg tudják-e előzni a felszabadítókat? Boglár, majd Fonyódra érkezve a vasutasoktól megtudták, hogy az oroszok beérkeztek Boglárra. Tovább Balatonszentgyörgy. Zala folyó hídja, ami elő volt készítve a felrobbantásra. Még át tudtak jutni a hídon a robbantás előtt. Keszthelyre a kocsijuk hajnali 2 órakor érkezett. Az állomásfőnök segítségével szálláshoz jutottak. Reggel indultak tovább Zalaszentgrót felé. Jól átázottan érkeztek Karmacsra, ahol ismét megszálltak, és Mikulás napjára ébredtek. További mozgalmas, kalandos hetek, hónapok után hazafelé 1945 őszén Győrben a bábaképzőben megszületett a várt baba Gyurika. Kiss Jenőék családja már csak sötétben, délután öt óra körűl tudott elindulni. A nagyszülők maradtak Szemesen házat őrizni. Baracskai nagymama búcsúszava az volt: A Szűzanya terítse rátok a leplét! Mint később kiderült, erre nagy szükség volt. Hétüléses Cirtoen autónkkal elindultunk. Balatonbogláron a domb utáni kereszteződésnél heves géppisztolytűz fogadott bennünket. Ez a szovjet egység a 7-es műút bíztosítását végezte kegyetlen következetességgel. A haláltosztó lövedékek nem csak riasztásra szolgáltak. Átjárták a gépkocsi gumijain kívűl az utasteret is. Nyolc éves Jenő bátyám lába mellett szétlőttek egy lekváros üveget, a lekvár a fehér kamasnijára kenődött és kiszállításunk után a szovjet katonák sem akarták elhinni, hogy nem alvadt vérnyom, és hogy a Teremtő kegyelméből mindenki túlélte a sortüzet és senki sem sebesült meg. Amint világosodott, láthattuk az előttünk járó német dzsippet. Mellette a tiszt és sofőrje a földön holtan. Bakancsuk lehúzva. Így is járhattunk volna. A túlélésünk csodája érzékelhető, ha rátekintünk a nővérem retiküljében lévő aprópénzekre a két átlőtt Horthy 5 pengősre. Elképzelhető, hogy milyen közel volt hozzánk a halál. Édesapám a szovjet tiszt engedélyével egész délelőtt javította az autó kilőtt gumijait, mig Édesanyám a gyermekekkel melegedni tudott a bogláriak jóvoltából. Mikor a javítás elkészült, a parancsnok kölcsönkérte az autónkat. Még nem ért vele vissza. Pár boglári nap után a család gyalog menekült Látrányba, ahol rokonoknál én a várt baba dec.21-én megszülettem. Keresztelésem 28-án volt, majd szilveszter napján Látrányt is ürítették. Menekültünk Karádra, ahol Szili nevű cipészék befogadtak bennünket tavaszig. (képek) Szemesre visszatérésünk után édesapánk a csodálatos megmenekülésünk emlékére keresztet állítatott a házunk elé. Ez ma is ott található a Zrínyi u elején. A fent leírt kalandokat túlélő család 1945-ben. Zsidó honfitársaink sorsának alakulása: 10

11 Zsidó honfitársaink mentésében résztvett a balatonszemesi Schandl József r.k. esperes úr, amikor 1942-ben keresztlevelet adott egy zsidó származású szemesi nőnek. (Schlezinger Erzsébet Máriának). Hasonlóképpen a balatonőszödi Kovács Szilárd ref. tiszteletes úr, aki időszakban hét személynek adott keresztlevelet. (Szántó Lászlónak, Zweig Friderikának, Egres Gábornak, Egres Istvánnak, Szilágyi Máriának, Polgár Zita Klárának Immerglück Istvánnak). Így ezek a személyek az 1944 máj.23-i deportálásra kerülők listájáról kimaradva megmenekültek a haláltól. A Fő utcai Lichtenstadter Mór családjából csak a két fiú Dávid és József maradt életben. Ők Kanadába kerültek.(kép) Lelkiismeretem nem engedi meg, hogy ne szóljak községünkből 1944 májusban elhurcolt, és áldozatul esett honfitársainkról, különös tekintettel arra, hogy sok személyt, szám szerint 60 embert érintett, köztük nagy számban vitathatatlanul ártatlan gyermekek, csecsemők is voltak. 35 felnőtt, 8 fő év közötti kamasz és 17 közülük gyermek, vagy csecsemő. Égbekiáltó! Megemlékezésül bemutatom a neveiket tartalmazó diát, ami tartalmazza kiskorúaknál az életkort is. Balatonőszödről egy édesanyát és három 1 és 7 év közötti gyermekét hurcolták el: Magyarország háborús veszteségei között voltak hősihalált halt Szemesi fiatalok, sebesültek, illetve gyötrelmes hadifogságba kerültek. A sebesültekről és hadifoglyokról általam elérhető nyilvántartás nem maradt fenn. Olasz Lajos bácsi háborús lábsérüléséről személyes beszélgetés alapján van tudomásom. Gyermektragédiát is okozott a háború, amikor a veszélyt nem ismerő kiskorú Pajor János kezében felrobbant a lőszer és fél kezét elveszitette. Méltón kell emlékeznünk a 29 ismert szemesi háborús áldozatra: (főhajtással?) 1. Babodi György 2. Babodi Márton 3. Balogh Ferenc 4. Balogh István 5. V.Bartha Mátyás 6. Báthori Oláh Imre 11

12 7. Benedek Ferenc 8. Benedek Jenő 9. Bodó István 10. Farkas István 11. Havalecz Ferenc 12. Havalecz László 13. Kántor Gábor 14. Kovács István 15. Kovács Kálmán 16. Kovács László 17. Lakatos István 18. Markovics József 19. Németh István 20. Németh József 21. Novotny Miklós 22. Petrus Ferenc 23. Piringer Antal 24. S. Prekáczka István 25. Rajczi Imre 26. Szentiványi János 27. Takács István 28. Tóth Lajos 29. Vasicsek Lajos Emléküket az Önkormányzat szoborparkjában lévő bronz hősi emlékmű őrzi. A háború mérlege: Hat év szenvedés és szűkölködés százmillióknak, hatvan millió halott, több tízmillió sebesült, elpusztított felégetett városok, falvak tízezrei, élelmiszerhiány, több mint tízmillió lakos áttelepítése. 12

13 Mindkét győztes nagyhatalom, az USA és a Szovjetúnió űrhajózását és rakétatechnikáját német rabszolgamérnökök segítségével fejlesztették ki akiket a háború végén raboltak a letaposott Németországban (mint pl. Werner von Braun). A háború befejezése után a pincékbe és óvóhelyekre kényszerült lakosság kirobbanó örömmel fogadta az áhított békét és fanatikus erővel kezdett hozzá a lerombolt ország újjáépítéséhez. Ez a felmerült nehézségek és visszászságok ellenére nagyszerűen sikerült és hazánkat a 1970 es években már a legvidámabb barakk-ként emlegették. Örülnünk kell, hogy jún 19. óta megszűnt az idegen megszállás is és súlyos örökséggel, de hazánk maga irányíthatja további sorsát. Fontos, hogy ebben az építkezésben mindenki a legjobb tudása szerint aktívan vegyen részt. Ez segíthet a régóta áhított szebb jövő eléréséhez. Ehhez mindannyiunk igyekezetét és a Jóisten segítségét kérem. Köszönöm, hogy velem emlékeztek! 13

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA

Magyarország II. világháborús. Rehabilitálni, de kit? Magyarország a II. világháborúban. A magyar politikai elit szerepe DISPUTA DISPUTA Rehabilitálni, de kit? 2006 szeptemberében a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottságának javaslatára a köztársasági elnök a honvédelmi miniszter ellenjegyzésével posztumusz helyreállította

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Hajmáskér, 1905. március 9., 1945. március 28. Nagy József összeállítása, 2013. január 30. Budapest (született Perkátán, 1944) Olvastam a Perkátai

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása. SIMON Gábor

Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása. SIMON Gábor 89 Nyíregyházi civilek szovjet fogságban A polgári lakosság 1944. november 2-i elhurcolása SIMON Gábor Inhabitants of Nyíregyháza in Soviet captivity: Deportation of the civilian population on 2 nd November

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak!

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Immár harmadszor ér az a megtiszteltetés, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mint

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Emlékeim a Sváb-hegy ostromáról

Emlékeim a Sváb-hegy ostromáról SASVÁRI ENDRE Emlékeim a Sváb-hegy ostromáról Hatvan évvel ezelõtt 1944-ben a Sváb-hegy és környéke egészen más képet mutatott, mint napjainkban. Túlnyomóan földszintes családi házak és nagy kertek jellemezték

Részletesebben

1. A cigánykérdés Németországban a 20. század első felében

1. A cigánykérdés Németországban a 20. század első felében 1. A cigánykérdés Németországban a 20. század első felében Az 1930-as években a cigányokkal szembeni faji előítéletek hangot kaptak a nyilvánosság előtt is. A cigányügy megoldását azonban nem a munkalehetőség

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *)

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *) 1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában *) 1. a Magyar Köztársaság által a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségével, Nagybritannia

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903.

Családfa. Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt. Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934. Rosenberg?? 1910-es évek. Roth Bernát 1847 1903. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Roth Bernát 1847 1903 Roth Bernátné (szül. Reisenbach Záli) 1852 1934 Rosenberg?? 1910-es évek Rosenberg?-né (szül?)? 1922 elõtt Apa Roth

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben