ESZPERANTÓ. - szolgáltatások, - szervezetek, - címek, adatok Szilvási László Kivonat az "Összefoglaló Eszperantó Nyelvtan" c.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZPERANTÓ. - szolgáltatások, - szervezetek, - címek, adatok Szilvási László Kivonat az "Összefoglaló Eszperantó Nyelvtan" c."

Átírás

1 ESZPERANTÓ - szolgáltatások, - szervezetek, - címek, adatok Szilvási László Kivonat az "Összefoglaló Eszperantó Nyelvtan" c. könyvbõl Beköszöntõ Kedves Eszperantista! Ha Ön tanult már idegen nyelvet, bizonyára tapasztalta, hogy akármilyen jól is beszéli Ön az adott nyelvet, tétre menõ kérdésekben mindig hátrányos, alárendelt szerepben van az adott nyelvet anyanyelvként beszélõvel szemben. Nem véletlen, hogy az eszperantó nemzetközi nyelv egyre újabb és újabb híveket szerez magának, hiszen ez nem csak egyenrangú kommunikációt tesz lehetõvé, de nyelvi felépítése, logikussága révén sokkal könnyebb megtanulni, mint más nyelveket. Sajnos viszont, ha az ember nem gyakorolja, az eszperantót is el lehet felejteni. De erre valószínûleg kicsi az esély, hiszen ha már Ön idõt, energiát, pénzt áldozott a nyelv megtanulására, Ön sem akarja, hogy mindez kárba vesszen! Sok módja van a nyelvtudása gyakorlására, hasznosítására, és bízom benne, hogy az eszperantó révén rengeteg élményben, sikerben lesz része. Ahhoz, hogy a nyelvet sikeresen tudja alkalmazni, ismernie kell a mögötte álló mozgalmat, a célokat, a konkrét lehetõségeket. Ennek segítésére állítottuk össze ezt a kiadványt. Természetesen nincs rá módunk, hogy a lehetõségekrõl, szolgáltatásokról teljeskörû listát adjunk, kénytelenek vagyunk csak a legfontosabbakra szorítkozni. Az új lehetõségekrõl az eszperantó sajtóból, az Eventoj-ból folyamatosan tájékozódhat. Célszerû elõfizetni... 1

2 Az eszperantóul beszélõket a közös nyelv, a közös célért végzett munka sok szála köti össze. A gyakorlatban legtöbbször a tegezõ forma használatos, így a továbbiakban mi is ezt használjuk. Ne felejtsd el, csak rajtad múlik, milyen sikerélményeid lesznek az eszperantóval kapcsolatban, csak rajtad múlik, hogyan használod ki a sok lehetõséget! Alapismeretek Szilvási László Az eszperantó mögött nem áll saját állam a gazdaságával, szervezeteivel, tõkéjével így a nyelv hasznosításáról, terjesztésérõl maguknak az eszperantóul beszélõknek kell gondoskodni. Ôk, azaz mi foglalkozunk a nyelv ismertté tételével, tanításával, az oktatási eszközök biztosításával, a szolgáltatások mûködtetésével, az információáramlás biztosításával, a rendezvények / bulik szervezésével és persze mi magunk veszünk ezeken részt. Mit tehetsz Te az eszperantóért? Hogy az eszperantó mennyire sikeres, mennyire ismert, az csak az eszperantistákon, azaz rajtunk (tehát rajtad is) múlik. Ha mindenki csak az országos szervezetek vezetõségére várna, alig-alig történne valami... A városodban, munkahelyeden az eszperantó ismertsége pl. csak Rajtad múlik! Az egyéni eszperantista is (akár a többiektõl elszigetelve) nagyon sokat tehet az ügyért, ötleteket a 30. oldalon találsz. Pénzügyek Az eszperantó mozgalom non-profit alapon mûködik, tevékenységünkért általában nem várunk el jövedelmet, hiszen a célunk a nyelv elterjesztése, és a minél szélesebb körû hasznosítása. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások általában önköltségesek, illetve az esetleges nyereséget a szervezetek fenntartására, a külsõ és belsõ reklámra fordítjuk. A központi szervezetek fenntartásához (helységbérlet, rezsi, alkalmazottak bére, adók, levelezés, reklám, stb.) persze pénz kell, és ezt is nekünk kell elõteremteni. Ezek forrásai a tagdíjak, pályázatokon elnyert összegek, cégek támogatásai, az SZJA 1 %-ok illetve a kiadványok, szolgáltatások esetleges nyereségtartalma. Minden szervezetnek önfenntartónak kell lennie, a Kulturális Eszperantó Szövetségnél például elvárjuk, hogy a tagok vagy saját munkájukkal, vagy anyagiakkal támogasság a szervezetet. Az egyedi pénzeszközök 2

3 összegyûjtésével és a helyi szervezetek egyes nagyobb projektjeinek finanszírozásával elsõsorban az Eszperantó Alapítvány foglalkozik. Ezek sikere is függ tõled! Nyelvtanítás, nyelvvizsga Az eszperantó ugyanolyan jogú mint a nemzeti nyelvek. Minden oktatási intézményben a többi nyelvhez hasonlóan tanítható (a tanulók érdeklõdésén és képesített tanár jelenlétén kívül már csak az iskolavezetés elhatározása kell), tanítják is az országban órarenden belül vagy szakkörként több általános és középiskolában. Eszperantó tanító/tanárképzés a sárospataki Comenius Tanítóképzõ Fõiskolán, illetve az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, az ELTE eszperantó szakán történik. Az eszperantó után ugyanúgy fizethetõ nyelvpótlék, mint más nyelvek esetében. Kérd, igényeld a nyelvpótlékot eszperantó nyelvvizsgád után is! A megítélés az adott munkahelytõl és munkakörtõl függ, de ha nem igényled, biztos, hogy nem fogod kapni... Nyelvvizsgáztatással a budapesti Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (a "Rigó utca") foglalkozik, a többi nyelvvel teljesen megegyezõ rendszerben (alapközép- és felsõfok, akár szakmai anyaggal bõvítve is). Hol használják az eszperantót? Az eszperantó mozgalmon kívül is sok helyen használják már a nyelvet. Ilyen alkalmazás például a magyar telefonkönyv (a többi idegennyelvû információ között az eszperantó is ott van), 9 országban nálunk is a vasúti menetrend is tartalmaz eszperantó tájékoztatót, a Magyar Turisztikai Rt rendszeresen jelentet meg Magyarországról eszperantó nyelvû prospektust (bármely utazási irodában igényelhetsz, ha nincs nekik, kérjenek le egy adagot a Turisztikai Hivataltól), több pénzkiadó automata menüjében ott van a nemzetközi nyelv is, több cég jelentet meg prospektust, reklámot eszperantóul (a te munkahelyednek is segítünk ilyet lefordítani, terjeszteni), és több külföldi rádióállomás sugároz eszperantóul is mûsort (pl. Bécs, Peking, Varsó, stb., az aktuális listát a frekvenziákkal, idõpontokkal a internetes hálólap címen találod). Egyébként az eszperantó legalább olyan jól használható, mint a nemzeti nyelvek - csak más módszereket kell alkalmazni. Ha azt várod, hogy a szállodaportás, vagy az étteremben a picér eszperantóul fog kiszolgálni, valószínüleg egyelõre még csalatkozni fogsz. A fõbb eszperantó szolgáltatások leírását a 12. oldaltól kezdve találod. 3

4 Aktuális információk Az eszperantó világban zajló eseményekrõl, rendezvényekrõl, lehetõségekrõl, pályázatokról, új szolgáltatásokról az eszperantó sajtóból tájékozódhatsz (lásd a 28. oldalon). Minden eszperantistának "illik" legalább egy újságot elõfizetnie a saját érdekében is, mert ez is segíti a nyelvtudás szintentartását...) Javasoljuk, ne csak Te magad fizess elõ egy újságra, de a környezetedben lévõ új tanulókat is gyõzd meg errõl! Mindnyájan azért tanultuk a nyelvet, hogy hasznát vegyük. Feltétlenül menj el legalább 2 eszperantó rendezvényre. Ennek nem csak az az elõnye, hogy begyakorlod a nyelvet, de rengeteg személyes ismerõst szerezhetsz és nagyon jól érezheted magad... (lásd 16. oldal). Keress egy jó szervezetet! Magyarországon kb. 20 önálló eszperantó egyesület, és több csoport / klub mûködik (26. old). Keresd meg azt a "csapatot", amelyik a számodra a legszimpatikusabb, ahol a legjobban érzed magad! 30 éves korig célszerû az Ifjúsági Szövetségbe (is), nyelvtanároknak a pedagógus szervezetbe (is), vasutasoknak a vasutasba is belépni. Ne felejtsd el, hogy egyszerre több szervezetnek is tagja lehetsz! Ha nem találsz a városodban magadhoz illõ társaságot, mi is az akadálya annak, hogy egy új csoportot hozzál létre??? A tankönyvekben lévõ leckék megtanulása után elmondhatod magadról, hogy ismered a nyelv alapjait. A ténylegesen használt nyelv megismeréséhez, szókincsed bõvítéséhez feltétlenül célszerû majd egy nagyszótár vagy "Plena Ilustrita Vortaro, PIV" (eszperantó értelmezõ nagyszótár) beszerzése, rendezvényeken történõ résztvétel, könyvek olvasása, folyóirat elõfizetés, eszperantó rádióadások hallgatása rádión vagy interneten), szakmai kapcsolatok kiépítése, és jelentkezés valamelyik helyi, szakmai vagy országos eszperantó szervezetbe. Egy eszperantó szervezethez történõ jelentkezés azért is hasznos, mert az összejövetelek látogatásával, a kapott tájékoztatók segítségével nyelvtudásod szinten tartható. (Sajnos az eszperantó nyelvtudás is kopik, ha az ember sokáig nem használja.) Ne hagyd elveszni a tudás megszerzésébe fektetett pénzét és energiáját! Két utolsó gyakorlati tanács E könyv 47. oldalán találsz két verset. Az elsõ közülük a "La vojo" olyan szerepet tölt be az eszperantisták között, mint a magyar irodalomban a "Szózat", legalább ezt az egy verset minden eszperantóul tanulónak illik tudnia... 4

5 Amikor ismerõseid, barátaid megtudják, hogy eszperantóul tanulsz, sokszor meg fogják majd kérni, hogy "mondj valamit azon a nyelven"! Javaslom ilyenkor a 47. oldalon található Petõfi verset, vagy annak egy-két versszakát elmondani anélkül, hogy a lefordítanád annak címét. Ha jól hangsúlyozol, meglepõ reakciókban lesz részed... Szilvási László A nemzetközi nyelv kialakulása A múlt század végén a világ kezdett "kinyílni": külföldre már nemcsak az arisztokrácia utazott, de a jómódú polgár is, így egyre többen és egyre gyakrabban találkoztak szembe a soknyelvûség problémájával. Éppen ezért sokan akartak "nemzetközi nyelvet" alkotni, és összesen több mint 500 ilyen célú próbálkozásról tudunk. Volt ezek között olyan, aki füttyel, mások zenével, megint mások képekkel vagy számokkal akarták a problémát megoldani, és sok mûnyelv is született. A legsikeresebb ezek közül a volapük nevû tervezet volt, melyet egy svájci pap, Johann Martin Schleyer alkotott ban. A volapük eleinte óriási sikert aratott: sok országban az újságok tele voltak ennek dicsõítésével, sok százan sõt ezren kezdték el tanulni a volapüköt, de az hihetetlenül nehéz volt. A lelkesedés addig tartott, amíg meg nem rendezték a harmadik nemzetközi volapük kongresszust, ott ugyanis kiderült, hogy senki, még az alkotója sem tudta azt szótár nélkül használni õ is inkább németül beszélt. A volapük látványos bukásának két fõ oka volt: Az egyik a mesterségesen és spontán módon összefabrikált szókészlet (pl. klülik = tiszta, pük = beszéd, fat = apa, vom = nõ, asszony, stb). A másik maga Schleyer volt, aki minden változtatási jogot fenntartott magának, így nem tudott a nyelv szabadon fejlõdni, nem lehetett reformokat végrehajtani. A volapüknek éppen ellentéte lett az eszperantó, melynek alapjait egy lengyel orvos, Ludwig Zamenhof publikálta 1887-ben. Zamenhof nagyapja nyelvész, apja nyelvtanár volt, õ maga is beszélt 7-8 nyelven. Bialystokban, ahol élt, a német, orosz, zsidó és lengyel közösség állandóan konfliktusban volt egymással, és ez váltotta ki az ötletet, hogy talán egy közös nyelv segítségével jobban megértenék egymást. Zamenhof nagyon jó érzékkel a latin szógyökökhöz nyúlt vissza, és ezt látta el egyszerû, logikus nyelvtannal. 5

6 A latin szógyökök miatt tûnik olyan ismerõsnek sok eszperantó szó, és innen származik a sajnos elterjedt félreértés, hogy a szókészlet különféle nyelvekbõl van összeszedve. Az igazság az, hogy a különbözõ nemzeti nyelvek más-más mértékben merítettek a latinból, és ha ezek a gyökök visszaköszönnek, a tájékozatlan ember azt hihetné, hogy ez a szó az angolból, az a franciából, amaz pedig pl. a spanyolból van átvéve, jóllehet legtöbbször a latin volt a kiindulási alap. Zamenhof olyan logikus szóképzési rendszert állított össze, amely lehetõvé teszi, hogy a szótár a töredékére zsugorodjon. Használjuk pl. a "MAL" elõképzõt, amely mindennek az ellentétét jelenti. Így elég megtanulni a bela=szép szógyököt, a "malbela" ennek ellentettjét, azaz a csúnyát fogja jelölni. Ugyanígy képezhetõ az okos-buta, magas-alacsony, barát-ellenség stb. szópárok is. Ilyen elõ- és utóképzõbõl van összesen kb. 40 db, és ezek nagyon nagy mértékben csökkentik a megtanulandó szavak számát. Sok év munkája után Zamenhof 1887-ben publikálta nyelvtervezetét. Mivel kezdõ praktizáló orvos lévén még nem volt pénze, felesége hozományát áldozta az elsõ 1000 könyv kinyomtatására, és tudósokhoz, nyelvészekhez, írókhoz, politikusokhoz történõ szétküldésére. Ô nem azt várta, hogy az emberek azonnal megtanulják nyelvtervezetét, hanem azt kérte, hogy töltsék ki a mellékelt ígérvényt, miszerint ha 1 millió másik ember is így nyilatkozik, akkor majd õk is meg fogják tanulni a nyelvet. A könyv elolvasása után azonban egyre másra jöttek a gratuláló, kérdezõ levelek, és az ígérvények visszaküldése helyett az emberek fellelkesülve elkezdték használni a nyelvet. A volapük kudarca láttán Zamenhof nem merte saját nevén publikálni az elsõ könyvet, így dr. Esperanto (dr. Reménykedõ) álnevet használt, ami végül is rajta maradt a nyelven. Legyünk tudatában, hogy a zamenhofi eszperantó még nem ugyanaz a nyelv, amit ma beszélünk. Annak idején a nyelvtan összesen 16 szabályból állt (lásd 39. old.), rögzítve volt 947 szó, de ez még nem volt teljesen kész nyelv. A mai eszperantó teljesen kiforrott, élõ, a nemzeti nyelvekkel egyenjogú, teljesen kifejlett nyelv, melyeken versek, dalok, regények íródnak, szerelmek szövõdnek, és melyet a mindennapi gyakorlatban is teljeskörûen használunk. 6

7 Miért kell ma az eszperantó? Az eszperantó születésekor a francia volt az általános világnyelv, az arisztokrácia, a kultúra, a diplomácia nyelve. Ehhez hasonló szerepet tölt ma be az angol, de hatása messze túlmutat a francia egykori eredményein. Az angol nem véletlenül lett ugyanis széles körben használt nemzetközi nyelv. Mind az orosz, mind a francia, mind a német állam óriási összegeket költ ma is arra, hogy a nyelvét minél szélesebb körben használják, de az amerikai tõkével nehezen veszik fel a versenyt. A nyelv használata ugyanis elsõsorban gazdasági és profitcélú kérdés! Ahhoz, hogy egy nyelvet megtanulj, meg kell tanulni a hozzá tartozó kultúrát is, ami közvetve ugyan, de kifejezetten az ottani cégek érdekeit szolgálja. (Ezért tanuljuk oroszból pl. Puskint, Majakovszkijt, Csehovot, az orosz történelmet, németbõl Goethe-t, Schillert, Thomas Mann-t, angolból Shakespeare-t, Dickens-t stb, és ezért kell a nyelv tanulása közben a hozzá tartozó nemzet / állam történelmét is megtanulni.) Az angol nyelv nemzetközi elterjesztése egy jól átgondolt, és nagyon erõsen finanszírozott profi marketinges projekt eredménye. A rendszerváltozás (a konkurens orosz nyelv térvesztése) után nem véletlenül lepte el Kelet- Európát sokszáz tanár, hogy szinte ingyen tanítsa a tanárokat az angol nyelvre, nem véletlenül voltak olyan olcsók az amerikai tankönyvek, tanfolyamok, filmek. Alapítványok egész sora foglalkozott azzal, hogy tömegesével juttatta ki az értelmiségieket (véleményvezéreket) amerikai tanulmányútra. Az angol és az amerikai állami költségvetés hihetetlen összegeket fordított és fordít ma is arra, hogy a nyelvet elterjessze... Amikor az angol nyelv már sláger lett Kelet- Európában, jöhetett és jött is az amerikai kultúra (filmek, könyvek, számítógépes játékok), megtelepedtek a tömegfogyasztást kiszolgáló étel-, ital- és szórakoztatóipari cégek, a végén pedig jöttek az amerikai vállalatok, melyek megvették a magyar piacot. Közgazdasági és marketinges szempontból természetes, hogy az amerikai vállalatok nem foglalhatták volna el a mostani pozicióikat, ha a terep kulturális, illetve azt megelõzõen nyelvi szempontból nem lett volna így elõkészítve. A nyelv terjesztése elsõdlegesen gazdasági érdek! A nemzeti nyelvekkel szemben az eszperantó egyik nép kultúráját sem erölteti rá a tanulóra, egyik ország gazdaságának sem nyújt segítséget, és nem támogatja a nyelvi-kulturális gyarmatosítást. Ezzel szemben semlegessége révén egyenrangúságot biztosít, és éppen a széleskörû elterjedtségének köszönhetõen nemzetközi szemléletre, a másság elfogadására, toleranciára ösztönöz. Egy idegen nyelvet szinte sosem lehet anyanyelvi szinten megtanulni. Lehet jól tudni, lehet nagyon jól tudni, sõt lehet kiválóan tudni, de egy anyanyelvûvel nagyon-nagyon nehéz felvenni a versenyt. Ha udvarolni, vagy boltban vásárolni 7

8 kell, mindegy hogy milyen nyelvet használunk. De tétre menõ kérdésekben (mint pl. jogi ügyek, kereskedelmi szerzõdések, sõt komolyabb szakmai viták) okos ember nem ad a másiknak fölösleges elõnyt, és olyan nyelvet választ, melyet mindkettõjüknek tanulniuk kellett. Nem ok nélkül alakult ki a nagyon magas szintû nyelvtudásra a "vitaképes szintû" fogalom... Azt a sokszáz vagy ezer órát, amit mi az idegennyelv tanulására fordítunk, a "nagy nemzetek" polgárai szakmai ismereteik bõvítésére, vagy akár pihenésre fordíthatják. Tulajdonképpen miért is nekem kellene megtanulni valaki másnak az anyanyelvét? Miért is nem õ tanulja meg az enyémet? Tulajdonképpen miért is akarok én elõnyt adni másnak? Vajon alábbvaló volnék én, mint pl. egy német, angol vagy francia anyanyelvû? Az eszperantó mindenki számára esélyegyenlõséget, sõt nyelvi egyenjogúságot biztosít! Összefoglalva: célszerû minél több idegen nyelvet megtanulni, egyrészt mert szükség van rá a napi boldoguláshoz, másrészt mert "ahány nyelvet tudsz, annyi embert érsz". De jó tudni és használni az eszperantót is, hiszen más elõnyei mellett itt egyenjogúnak tudja magát érezni az ember. Mennyire elterjedt az eszperantó? Nagyon! Az eszperantó gyakorlatilag az egész világon elterjedt. Nemigen lehet találni olyan civilizált települést, ahol eszperantóul tudó ne lenne! Az, hogy az eszperantó még nem vált olyan tömegessé, mint amilyen lehetne, illetve amilyen elvárások vannak vele szemben - annak gazdasági, politikai okai vannak (lásd a "Miért kell ma az eszperantó" fejezetet a 6. oldalon). Az eszperantó mögött nem áll saját állam, saját gazdaság, nagy saját tõke, sõt meg kell harcolnia a nagy nemzetek ellenérdekeltségével. De egyre több nemzetközi fórumon ismerik fel, hogy a többiek jogos szembenállása miatt nem lehet elfogadni egyik nemzeti nyelvet sem az általános nemzetközi nyelv szerepére, erre csak egy semleges nyelvnek lehet esélye (az Európa Unió már most is komoly nyelvi gondokkal küzd, és mi lesz a megoldás, ha új és új államok lépnek be...). A kb. 25 éves eszperantó pályafutásom során én azt tapasztaltam, hogy az eszperantóval jobban boldogultam, mint az orosz és angol tudásommal. Persze, aki azt várja, hogy a hotelportás, vagy az étteremben a pincér eszperantóul fogja kiszolgálni, az csalatkozni fog. Az eszperantót legalább olyan jól lehet használni, mint más nyelveket de másképpen, más módszerekkel. A nemzetközi eszperantó mozgalom, az eszperantó szervezetek gondoskodnak a nyelv fennmaradásáról, terjesztésérõl, és a nyelvet már megtanultak kiszolgálásáról. Ezekrõl késõbb lesz részletesebben szó. 8

9 Eszperantó szervezetek Mivel "eszperantó ország" nincs, a nyelv fenntartásáról, terjesztésérõl, hasznosításáról az eszperantó szervezetek gondoskodnak. Vannak helyi jellegû (pl. vállalati, városi), réteg- (pl. ifjúsági), szakmai- (pl. orvos, vasutas), országosés nemzetközi szervezetek. Ezek a szervezetek nem tömörítenek mindenkit, hanem csak azokat, akik a nyelv hasznosítása iránt érdeklõdnek, illetve maguk is tesznek valamit a nyelv fennmaradásáért, mûveléséért. Nemzetközi szervezetek Egy adott országban mûködõ helyi-, réteg- és szakmai szervezeteket általában az ún. országos tagszövetségek fogják össze. Ezek munkáját nemzetközi szinten az "Universala Esperanto-Asocio, UEA" (Eszperantó Világszövetség) hangolja össze. Az UEA központi választmányába (Komitato) a tagszervezetek létszámukkal arányosan (de max. 4) képviselõt küldenek, és tagonként kb. 1 NLG tagdíjat fizetnek. UEA Az UEA-hoz nemcsak az országos tagszövetségen, de közvetlenül is lehet csatlakozni, mint egyéni tag, mert egy-egy országban még esetleg nincs országos szövetség, vagy mert valami okból nem mindenki akar oda tartozni. Az egyéni tag a központi választmányban (Komitato) ülõ képviselõi révén ugyanúgy befolyásolni tudja az UEA mûködését mint a tagszövetségek tagjai, és jogosult különféle kedvezményekre. Kapja például a "Jarlibro"-t (lásd késõbb a 12. oldalon), 30 éves kora alatt a "Kontakto" c. újságot, és jelentõs kedvezményt az évente megrendezett világkongresszusok résztvételi díjából. Az egyéni tagság természetesen pénzbe kerül (ma, 1999-ben magyaroknak ez 10 euro). A tagszövetségek tagjai csak a helyi országos szervezetnek fizetnek (de nem kapják sem a Jarlibro-t, sem a kedvezményt a kongresszusokon). Az UEA központi irodájának címe: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ, Rotterdam, Hollandia. E-levél címe: TEJO Az Ifjúsági Eszperantó Világszövetség (Tutmoda Esperantista Junulara Organizo, TEJO) az UEA integráns része, annak az ifjúsági szekciója. Mûködési felépítése analóg az UEA-val. Lehet az országos ifjúsági szövetségen keresztül csatlakozni hozzá, de lehet egyéni tagságra is jelentkezni. A TEJO-tagság egyúttal UEA-tagságot is jelent, illetve viszont: a 9

10 30 éves kor alatti UEA-tagokat tekintjük automatikusan a TEJO tagjainak. A TEJO központi irodája az UEA-központban van: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ, Rotterdam, Hollandia. E-levél címe: Szakmai szervezetek Az UEA-hoz 30-nál több szakmai szervezet kapcsolódik vagy tagsági, vagy együttmûködési formában. Ezek a szakmai szervezetek gondoskodnak az azonos foglalkozásúak regisztrálásáról, az adott területen a szakmai nyelv kifejlesztésérõl, szakmai anyagok, kiadványok megjelentetésérõl, a szakmán belül a nyelv elterjesztésérõl. Mivel a szakmai szervezeteknél általában nincs fõfoglalkozású alkalmazott, azok tevékenységének színvonala is változó: egyes szervezetek beérik az azonos érdeklõdésûek címregisztrálásával (pl. szövetkezeti mozgalom vagy matematikusok), mások nagyon komoly szakmai tevékenységet is folytatnak (pl. vasutasok, egészségügyiek). Ez persze mindig az adott vezetõség aktivitásától függ. A teljes és éppen aktuális címlistát a Jarlibro-ban lehet megtalálni. Néhány fontosabb szakmai szervezet címe: Esperanta Jura Asocio, EJA (Eszperantó Jogász Szövetség): André Ruysschaert, 4 rue Théodore Eberhard, LU-1452 Luxembourg. Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo, IKEF (Nemzetközi Kereskedelmi és Közgazdász Szakcsoport): Roland Rotsaert, Visspaanstr. 97, BE-8000 Brugge, Belgium. Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI (Eszperantista Tanárok Nemzetközi Ligája): Mauro La Torre, Dip. di Scienze dell'educazione, Terza Universitá de Roma, Via del Castro Pretorio 20, IT Roma, Olaszország. Asocio de Verduloj Esperantistoj, AVE (Természetvédõ Eszperantisták Szövetsége): Manfred Westermayer, Kandelstr. 62, DE Gundelfingen, Németország. Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistoj, TAKE (Eszperantista Építészek Világszervezete): rue de Tiefenbach, FR Wintzenheim, Colmar, Franciaország. Universala Medicina Esperanto-Asocio, UMEA (Orvos-egészségügyiek Nemzeközi Eszperantó Szervezete): S. Yamazoe, Bunkyo-tyo, Maebasi-si, J Japán. 10

11 Internacia Naturkuraca Asocio, INA (Nemzetközi Természetgyógyász Szövetség): Kwangmyong 2 dong 50-5ho, Kwangmyong-shi, Kyongkido, Koreai Köztársaság. Esperanto-Rok-Asocio, EUROKKA (Eszperantó Rockzenész Szövetség): FR Donneville, Francio. Amikaro de Esperanto en Radio, AERA ("Az eszperantó rádióadások barátainak társasága"): Bruno Masala, 2 rue des Vignes, FR Coincy, Franciaország. Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj, ILERA (Eszperantista Rádióamatõrök Nemzetközi Társasága): P.f. 7223, DE Eisenhüttenstadt, Németország. (QRZ vasárnap és hétfõn UT, MHz) Internacia Scienca Asocio Esperantista, ISAE (Nemzetközi Tudományos Eszperantó Társaság): Rudi Hauger, Ringstrasse 13, CH-8172 Niederglatt, Svájc. Monda Turismo, MT (Nemzetközi Turisztikai Szövetség): M. Sklodowskiej-Curie 10, PL Bydgoszcz, Lengyelország. Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, IFEF (Nemzetközi Vasutas Eszperantó Federáció): Ernst Quietensky, Pappenheimgasse 70/3/2/12, AT-1200 Wien, Ausztria. Eªropa Esperanto-Unio, EEU (Az Európa Unió E-szövetségeit tömörítõ szervezet): dr. Umberto Brocatelli, via Giacomo Brodolini 10, IT Róma, Olaszország. Internacia Asocio de Esperantistaj Matematikistoj, IAdEM (Eszperantista Matematikusok Nemzetközi Szövetsége): Vorderdimbach 11, AT-4371 Dimbach, Ausztria. E-levél: Internacia Naturista Organizo Esperantista, INOE (Eszperantista Naturisták Nemzetközi Szervezete): Fenyvesi Ervin, Újvidék u. 58, HU Budapest. Esperanta ak-ligo Internacia, E LI (Nemzetközi Eszperantó Sakk- Liga): dr. Pier Giorgio Soranzo, via Palmanova 18/A, IT Bagnaria Arsa, UD, Olaszország. Esperantlingva Verkista Asocio, EVA (Eszperantó Írók Szövetsége): Spomenka timec, Nova Ves 87, HR-1000 Zágráb, Horvátország. E- levél: 11

12 Akademio de Esperanto, AdE (Eszperantó Akadémia): dr. Renato Corsetti. Colle Rasto, IT Palestrina, Olaszország. Internacia Esperanto-Instituto, IEI (Nemzetközi Eszperantó Intézet): Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Helyi szervezetek Az egyéni eszperantisták klubba, csoportba vagy országos szintû szervezetekbe tömörülhetnek. A helyi eszperantó klubok fõleg a nyelvtudás elmélyítését, az eszperantó kultúra megismerését és élvezetét szolgálják, illetve a "társasági élet" színterei. Az eszperantó csoportok foglalkoznak a helyi szintû propagandával, reklámmal, a nyelv terjesztésével, rendezvények szervezésével, a PRtevékenységgel, vagyis tõlük függ az eszperantó ismertsége és jövõje. Az országos szintû szervezetek próbálják meg összehangolni az elszigetelten élõ egyéni eszperantisták, illetve a csoportok és klubok munkáját, érdekképviseletet látnak el, tartják a kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel, stb. A klubok és a csoportok munkája persze sokszor összemosódik, és ma, az internet korában egyre inkább az országos szervezeteknek kell összefogni az egyéni aktív eszperantistákat is, hiszen a kommunikáció ma már nem helyhez kötött. Eszperantó szolgáltatások A nyelv gyakorlati használatát önálló állam nem lévén az eszperantó szervezetek, illetve azok szolgáltatásai biztosítják. Mivel az eszperantó mozgalom nem profitorientált, ezek a szolgáltatások sokszor ingyenesek, vagy csak önköltségesek. A tényleges lehetõségek listája nagyon széles, a napi sajtó (Eventoj, ret-info, stb.) rendszeresen számol be az új lehetõségekrõl, itt csak a legfontosabbakat soroljuk fel: Jarlibro - Évkönyv Az egyéni UEA és TEJO tagok, valamint az országos tagszervezetek központjai kapják meg a Világszövetség évkönyvét, amely tartalmazza az országos és 12

13 nemzetközi szervezetek címeit, elérhetõségét, a vezetõségi tagok adatait, a szakmai szervezetek leírását és címeit, a nemzetközi fõbb szolgáltatások leírását és adatait - vagyis mindent, ami az érdemi kapcsolatfelvételhez kellhet. A Jarlibro tartalmazza egyúttal a Delegita Reto (lásd lejjebb) teljes címjegyzékét is. Egyéni UEA-tagnak belépni a magyar fõmegbízottnál (lásd 27. old.), TEJOtagnak jelentkezni a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetségnél (22. old.) lehet. Delegita Reto - Szakmai hálózat Az UEA-Jarlibro tartalmazza a világ minden részérõl annak a kb fõnek a címét, aki vállalja, hogy szakmai kérdésekben a hozzá forduló eszperantistáknak ingyen áll a rendelkezésére! Ez az egyik leghasznosabb, és legnépszerûbb szolgáltatás, hiszen valódi hasznot nyújt. A "Delegita Reto" tagjai sorába csak egyéni tagok jelentkezhetnek (2 év tagság után). Ha Te is jelentkezni szeretnél, a nyelv megtanulása után be kell lépni egyéni UEA-tagnak, majd jelentkezni a magyar fõmegbízottnál. Az aktuális címet megtudhatod bármelyik magyar eszperantó egyesületnél, megnézheted az interneten, vagy megkérdezheted a Budapesti Eszperantó Háztól: 1675 Bp. pf. 87. (A jelenlegi fõmegbízott címe a 27. oldalon található.) Pasporta Servo - Vendéglátó Hálózat A Pasporta Servo nevével ellentétben nem útlevelet, hanem ingyenes szállást nyújt a turistáskodó eszperantistáknak. Ez jó az úton lévõnek egyrészt azért, mert megspórolja a szállodaköltséget, másrészt mert családnál lakva lehetõsége van belelátni az adott ország lakóinak tényleges életébe, és van egy személyes "helyi kapcsolata". Jó a szállásadónak is, mert egyrészt folyamatosan gyakorolni tudja a nyelvet, másrészt a "helyébe jön a fél világ". A szolgáltatás NEM kölcsönösségi alapon mûködik, így az is igénybe veheti, aki nem tud szállást adni másoknak. A "Pasporta Servo" címjegyzéke évenként (néha kétévenként) jelenik meg, eszperantó könyvszolgálatoknál, egyesületeknél, rendezvényeken és persze a Budapesti Eszperantó Házban szerezhetõ be, ára kb forint. Ha igénybe akarod venni a vendéglátó szolgáltatást, venned kell egy címlistát, ráírni a neved (ez névre szóló, és nem továbbadható kiadvány), kiválasztani a várost illetve a címet, és telefonon, levélben, interneten meg kell kérdezni, hogy a tervezett idõben tud-e fogadni. A vendéglátó kikötheti, hogy egyszerre maximum hány vendéget fogad, és támaszthat mindenféle feltételt: pl. nemdohányzókat, vagy csak házaspárokat 13

14 fogad, és kikötheti a tartózkodás hosszát is (pl. max. 3 nap). A vendéglátó nem köteles minden igénylõt fogadni, hiszen szívességbõl osztja meg lakását. Van, ahol csak helyet tud felajánlani a hálózsáknak, van ahol külön ágyat vagy külön szobát tud biztosítani, de elõfordult már komplett lakosztály felajánlása is... Ha Te is vendéglátó akarsz lenni, kérj a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetségtõl (1675 Budapest pf. 87.) "Pasporta" belépési nyilatkozatot! Jelentkezésed és címed a következõ évi kiadványban jelenik meg, amibõl persze Te is kapsz egy ingyenes példányt. A szolgáltatás felajánlását évente meg kell újítani, ez biztosítja, hogy a kiadványban szereplõ címek mindig aktuálisak legyenek. Levelezési szolgálatok Levelezõpartnert többféleképpen találhatsz. Egyik sem megy máról holnapra, és rajtad is múlik, milyen partnert találsz. Az egyik lehetõség, hogy az eszperantó újságok (pl. Eventoj) levelezési rovataiból választasz magadnak címet. A másik lehetõség, hogy elküldöd a címed valamelyik eszperantó újságnak megjelentetésre. Sok újságnál ezt hirdetésnek tekintik, és pénzt kérnek érte, de persze vannak ingyenes fórumok is (pl. Eventoj). Ennek a megoldásnak az elõnye, hogy Te magad formálod meg a rólad megjelenõ szöveget, hátránya, hogy meg kell várni a megjelenést. Harmadik lehetõségként írhatsz a "Koresponda Servo Mondskala, KSM" nevû szolgálatnak, megadva saját adataidat, és levelezési címet kérsz megjelölve a kívánt országot, életkort, szakmát stb. Leveledhez mellékelni kell 2 db. nemzetközi postai válaszszelvényt (IRC), amely a nagyobb postahivatalokban szerezhetõ be. Ára: a mindenkori légiposta levél díja. A levelezési szolgálat címe: Koresponda Servo Mondskala, B.P. 6, FR Longeville-en-Barrois, Franciaország. A negyedik lehetõség az Enrike Ellemberg által mûködtetett internetes levelezõ szolgálat igénybevétele. Információt, listákat, címeket a hálólapon találsz, illetve az címen írhatsz neki. Könyvszolgálatok Ma már százszámra jelennek meg eszperantó nyelvû könyvek, zenei kazetták, CD-k. Ezek egy része beszerezhetõ idegennyelvû könyvesboltokban, vagy eszperantó egyesületeknél, vagy helyi szinten egy-egy könyvbizományosnál, de 14

15 a teljes választékot 2 fõ szolgáltatónál találod: Az "UEA-Libroservo" az Eszperantó Világszövetség épületében mûködik (Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Hollandia). Az országos tagszövetségeknél található, 2-3 évente kiadott katalógusból lehet választani, rendelni postai szállításra. Az újonnan megjelent kiadványokat az "Esperanto de UEA" c. lap havonta folyamatosan közli. Fizethetsz banki úton vagy hitelkártyával is (Eurocard, Mastercard vagy Visa), ez utóbbi esetben a rendeléssel együtt meg kell adnod a kártya számát, lejárati idejét és alá kell írnod a megrendelést. A Flandra Esperanto-Ligo könyvszolgálata (Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgium) majdnem ilyen nagy. Az aktuális katalógus és a fizetési feltételek megtalálhatók a címen. A legfrissebb kiadványokról folyamatosan értesítést kapsz, ha feliratkozol a "nova" levelezési listára (a címre küldött levél téma sorába azt kell beírni, hogy "abono nova"). Az Osztrák Nemzeti Könyvtár kebelén belül mûködik az egyik legnagyobb eszperantó nyelvû gyüjteménnyel rendelkezõ Internacia Esperanto-Muzeo, IEM (Nemzetközi Eszperantó Múzeum és Könyvtár), melynek állománya könyvtárközi kölcsönzéssel is elérhetõ. Ha tudod a mû íróját és címét, menj be a kerületi / városi könyvtárba (ahol egyébként is tag vagy), és kérd meg a helyi könyvtárost, hogy "könyvtárközi kölcsönzéssel" hozassa meg neked Bécsbõl a kért mûvet. Az IEM címe: Hofburg, Batthyanystiege, AT-1010 Wien. E- levél: Az interneten található katalógus és keresõprogram címe: /espdb.htm Budapest VIII. Kenyérmezõ u. 2. alatt mûködik a MESZ információs irodája és könyesboltja. Nyitva hétfõn, szerdán és pénteken óra között. A Budapesti Eszperantó Háznál utánvéttel megrendelhetõ könyvek listáját (a 36. oldalon található listánál jóval többet) az interneten találod meg, a cím alatt, és a KEA-tagoknak elõzetes forintfizetés mellett bármely könyvet, kiadványt behozatunk a nagyobb eszperantó könyszolgálatoktól (pl. UEA- vagy Flamand könyvkatalógus) Fordítói hálózat Az eszperantó hídszerepét hasznosítja egy fordítási szolgálat: "Internacia Traduk-Reto pere de Esperanto, ITRE". A megrendelõ országában ülõ ITREtag lefordítja a szöveget eszperantóra, faxon vagy interneten elküldi a célországban lévõ másik ITRE-tagnak, aki a nemzeti nyelvre fordítja azt, majd 15

16 visszaküldi az anyagot a megrendelõnek. Ennek jelentõsége nem az angolnál vagy orosznál, hanem a kis nyelveknél van, hiszen pl. Magyarországon sem olyan könnyû valamit lefordíttatni pl. kazahra vagy malájra. A szolgáltatás nem ingyenes. Bõvebb információ, és bejelentkezés (csak ha tényleg jól tudsz eszperantóul!): ITRE, Daniel Durand, Les Nids, FR Saint Aubin de Luigné, Franciaország. Rendezvénynaptár Évente több mint 500 eszperantó rendezvény van szerte a világon, köztük réteg- (pl. ifjúsági, nyugdíjas), szakmai- (pl. orvosok, vasutasok, pedagógusok) és turisztikai jellegûek. Ezek vagy konzultációs összejövetelek (kongresszusok, konferenciák) vagy tisztán szórakozást, nyelvgyakorlást szolgáló rendezvények. Legfontosabb közülük fiataloknak az IJK, IJS, IJF, IS (bõvebben lásd lejjebb), felnõtteknek az UK. Minden rendezvény nyitott, köztük a kongresszusok is, azaz bárki (Te is) részt vehetsz rajtuk. Universala Kongreso, UK - Eszperantó Világkongresszus. A legnagyobb eszperantó rendezvény, évente más-más országban, melyen kb fõ vesz részt. Itt ülésezik az UEA központi választmánya, itt tartják üléseiket a szakmai szervezetek (emiatt hívjuk kongresszusnak), de ez csak pár száz embert érint. A többi "fesztiválozni" jön, hiszen az UK-nak és az IJK-nak semmi máshoz nem hasonlítható hangulata van. Gyakorlatilag egy kis "eszperantó ország" kel életre egy hétig, ahol minden elõadás, koncert, színházi elõadás eszperantóul zajlik. Internacia Junulara Kongreso, IJK - Ifjúsági Eszperantó Világkongresszus. Jellegében a felnõttre hasonlít (a választmányi ülésen 50 ember dolgozik, a többi sokszáz pedig bulizik, fesztiválozik). Ez is minden évben máshol van megrendezve, és sokszor pótolhatatlan élményt nyújt. Ajánlatos mindenkinek legalább 2 alkalommal elmenni az IJK-ra (vagy UK-ra): az elsõ alkalommal megismered a szokásokat, a társaságot, majd a 2. alkalommal tobzódz az élményekben. A többi rendezvény ezeknél jóval kisebb létszámú. Érdemes feltétlenül tudni még a 3 méltán legismertebb rendezvényrõl: Németországban rendezik meg minden évben december január 3. között az "Internacia Seminario, IS" nevû rendezvényt. Fõleg tinédzserek és huszonévesek látogatják, kb. 300-an. Nagyon jó hangulatú szilveszteri rendezvény. Évente a húsvét elõtti hetet célszerû Olaszországban tölteni az "Internacia 16

17 Junulara Festivalo, IJF" nevû rendezvényen. Nemcsak az olaszosan lezser és tavaszi hangulat miatt, hanem mert ezt a rendezvényt sokszor látogatják a 30- as (rutinosabb) korosztály képviselõi is, és az olasz konyha sem megvetendõ... Az IJK-n kívül a másik híres nyári rendezvény az "Internacia Junulara Semajno, IJS" Magyarországon! Korosztályi megkötés nélkül lehet résztvenni rajta, és kihasználni a lehetõséget, hogy a helyünkbe jönnek a külföldi eszperantisták. Jelentkezési lap az Ifjúsági Eszperantó Szövetségtõl (1675 Bp. pf. 87.) kérhetõ. Bár az eszperantó rendezvények általában önköltségesek (nem profitorientáltak), a nyugati árak még így is sok fiatalnak okoznak gondot. Ennek a megoldására vezették be sok ifjúsági rendezvényen az önellátó (memzorga) kategóriát, amikor csak szimbolikus résztvételi díjat kell fizetni, a kaját mindenki (otthonról hozott forrásból) maga oldja meg, a szervezõk pedig általában gondoskodnak hálózsákos alvási lehetõségrõl, vagy sátorhelyrõl. Teljes eszperantó rendezvénylista: A teljes rendezvénylista dátumokkal, szervezõk címével, stb. havi bontásban az Eventoj c. újságban található, az egész éves lista pedig a internetes hálólapon tekinthetõ meg. Ha csak levelezõ internet kapcsolatod van, a rendezvénylistát normál szövegformátumban megkapod e-levélben, ha küldesz egy (tetszõleges tartalmú) üzenetet a címre. Internet Az internet elterjedése valóságos áldás az eszperantistáknak, hiszen az eddigi hátrányunk (szétszórva élünk a világ ezer táján) most az elõnyünkre fordult. Minden országban, városban, ott vannak a "helyi embereink", és nem gond többé a gyors, operatív kapcsolattartás, a tevékenység összehangolása. 1. Levelezési címtár A kapcsolatfelvétel megkönnyítését szolgálja az "Internacia Esperanta Retadresaro", amely kb e-levél (ímél) címet tartalmaz. Letölteni a címrõl kiindulva lehet. A címjegyzékbe történõ felvételre jelentkezni a címen Derk Ederveen-nél vagy a aligxo/ hálólapon lehet. 17

18 2. Levelezési listák Több tucat eszperantó témájú levelezési lista mûködik. (Ez olyan, mint egy egyszerûsített szétküldésû körlevél. Egy adott e-levél címre küldött levelet az automata kipostázza mindegyik feliratkozott tagnak.) Az eszperantó témájú levelezési listákat és leírásukat a következõ hálólapokon találod meg: Legismertebb az lista, amely a soc.culture.esperanto hírcsoportot tükrözi e-levélen keresztül történõ elérésre. Feliratkozni az címre küldött "subscribe esperanto-l <saját cím>" üzenettel lehet, a listára üzenetet küldeni pedig az címen keresztül lehet. Ha mégsem kívánsz naponta (!) levelet kapni, a bejelentkezéshez hasonló módon tudod megtenni, csak a "subscribe" helyett az "unsubscribe" szót kell beküldeni. A többi lista forgalma ennél azért kisebb. A legtöbb ilyen lista használata ingyenes, kivéve pl. a retinfót (lásd 19. old.). A Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetségnek is van saját, nyílt levelezési listája. Feliratkozáshoz a címre kell "subscribe" tartalmú levelet küldeni. Ha gondod van, fordulj a Budapesti Eszperantó Házhoz szívesen segítünk. 3. Hírcsoportok Bár formailag több is létezik, a legismertebb hírcsoportok a következõk: soc.culture.esperanto (sce) alt.uu.lang.esperanto.misc (aulem) és alt.talk.esperanto (ate) Ezeket a hírcsoportokat (nyílt faliújságokat) a sce kivételével csak akkor tudod elérni, ha teljes internet-hozzáférésed van, tehát pl. Drótpostagalambról vagy Fre -ról nem! 4. Hálólapok Sok tízezer eszperantó nyelvû hálólap (web-lap) található az interneten. A tematikus kereséshez 3 címet érdemes megjegyezni: 18

19 Ez utóbbi címen mûködik a Virtuális Eszperantó Könyvtár, ami mindenféle eszperantó témájú tematikus kereséshez jó kiindulópont! 5. HUN-LIST A kezdetektõl fogva gyûjtjük az elektronikus levélcímmel rendelkezõ magyar eszperantisták címeit, akik számára rendszeresen (heti 1-2 alkalommal) küldünk eszperantó vonatkozású információt (rendezvények, összejövetelek, pályázatok, új kiadványok, segítségkérések, stb). Ha neked is van e-levél címed, küldj egy üzenetet az címre, hogy a listára felvehessünk! (Lehetõleg a neveden kívül add meg a címed és szül. éved is, hogy a megfelelõ infót küldhessük!) A papíralapú információk kiküldésére egyre kevesebb idõ-, energia- és pénz jut, a gyors információkat már ma is fõleg ezen a csatornán küldjük szét. Ne felejts el tájékoztatni, ha az e-levél címed megváltozna! 6. RET-INFO Az eszperantó világban történõ eseményekrõl, új szolgáltatásokról, eszperantó vonatkozású internetes eseményekrõl, pályázatokról a RET- INFO elektronikus hírszolgálatból lehet a legjobb módon tájékoztatni. Ha bejelentkezel, napi 2-6 üzenetet kapsz a választott kategóriától függõen. A ret-info fõ elõnye a gyorsaságon és az olcsóságon kívül, hogy nem kell végigbogarásznod a levelezõlisták és hírcsoportok üzenet-tömegét, az információt már kiválogatva, készen kapod meg. Bõvebb információt a címen találsz, vagy kérd meg közvetlenül a címrõl. Akadémiai konzultáció Különleges nyelvi kérdésekben az Eszperantó Akadémia Nyelvi Kozultációs Szolgálatához lehet fordulni véleményért vagy állásfoglalásért. Új fogalmak, szakkifejezések területén az akadémiai bizottság viszonylag gyorsan állást foglal, bonyolult nyelvi problémák megválaszolása azért több idõt vesz igénybe. A válasz nem az Akadémia hivatalos állásfoglalása lesz, hanem a konzultációs bizottság véleménye. Az Akadémiai Bizottsághoz csak akkor fordulj, ha problémádra sem tapasztalt eszperantisták, sem semmilyen komoly szakkönyv nem ad 19

20 választ. Állásfoglalást a Kozultációs Szolgálat igazgatójának címén lehet kérni: Stefan Maul, Pferseer Str. 15, DE Augsburg, Németország. E-levél: Személyi kódok az UEA-nál Az Eszperantó Világszövetség, UEA a központi számítógépében nyílvántartja a volt és jelen egyéni tagokat, illetve azokat, akikkel egyszer már közvetlen kapcsolatba került. Mivel azonos nevûbõl több is lehet, az azonosításra 4+1 betûs kódokat használ. Ha tehát belépsz egyszer az UEA-ba (TEJO-ba), vagy részt veszel egy ifjúsági vagy felnõtt világkongresszuson, vagy rendelsz valamit az UEA-tól, neked is lesz ilyen UEA-kódod, amit utána a különféle mozgalmi célú befizetéseknél célszerû használnod. Eszperantó rádióadások Eszperantó nyelvû rádióadás fogható rövidhullámon, a mûholdas csatornákon és az interneten. Az URH sávban külföldön sugárzó tucatnyi adót nem említjük, hiszen ezeket Magyarországon úgysem lehet hallgatni. Az adások idõpontja, frekvenciája idõrõl idõre változik, ezeket az eszperantó sajtóból ismerheti meg. Az adott szerkesztõségtõl elég egyszer információt kérnie, utána a változásokról automatikusan küldenek tájékoztatót (a borítékra mindig írja rá, hogy "Esperanto-Redakcio"). Az aktuális idõpontok, frekvenciák illetve az internetes adások címei mindig megtekinthetõk az interneten a hálólapokon. - Ãina Radio Internacia: CN Beijing, Kína - Pola Radio: Skr. 46, PL Warszawa, Lengyelország. - Radio Aªstria Internacia - AT-1136 Wien, Ausztria. - Radio Havano Kubo: Ap. 6240, La Habana, Kuba. - RAI Internacia: C.P. 320 Centro Corr, IT Róma, Olaszország - Radio Vatikana: VA Citta del Vaticano 20

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Szezonközi katalógus (Ezüstös viharlámpa) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében, illetve

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél Általános Információk: MRAE Telephely: Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!!

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 2. őszi nagykatalógus (1-5 ajándékot tartalmazó értékcsomagok) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

TELC nyelvvizsga feladatok

TELC nyelvvizsga feladatok TELC nyelvvizsga feladatok Lehet, hogy a TELC-re kéne menni? Amikor körülötted már mindenki nyelvvizsgára készül, te is elkezdesz parázni és sorra kapod a jobbnál jobb tippeket arra, hogy melyik nyelvvizsgát

Részletesebben

* SPANYOL KLUBTAGSÁGI * RENDSZER. SPANYOL PORTÁL.

* SPANYOL KLUBTAGSÁGI * RENDSZER. SPANYOL PORTÁL. * SPANYOL KLUBTAGSÁGI * RENDSZER. SPANYOL PORTÁL. TARTALOM: 1. MIT NYÚJT A KLUBTAGSÁG A TAGOK SZÁMÁRA, TAGSÁGI FORMÁK 2. TERVEZETT TEMATIKA 3. TAGDÍJAK, BEFIZETÉS 4. KEDVEZMÉNYEK SPANYOL KLUBTAGSÁGI RENDSZER

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint)

EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) Kulturális Eszperantó Szövetség HU-1193 Budapest, Leiningen u. 4. 6PK.63770 19654690-9499-549-01 nyilvánt.szám statisztikai szám EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (a 224 /2000 Kormány rendelet szerint) A beszámolási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata

A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata 1. A csereprogram leírása 1.1. A csereprogram a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium (1071 Budapest, Városligeti Fasor 17-21.) és a nürnbergi Wilhelm-Löhe-Schule

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Eszperantó Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2006

Eszperantó Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2006 Eszperantó Alapítvány Közhasznúsági jelentés, 2006 I. A szervezet alapadatai: Megnevezés: Eszperantó Alapítvány Székhely: 1193 Budapest, Leiningen u. 4. Adószám: 19664761-1-43 Alapítási dátum: 1991. április

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett M E G H Í V Ó Tisztelt Vállalkozó Társunk! Tisztelt Szakképzés Gyakorlati Oktatásában végzők! Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv

Kincskereső Könyvelő Klub. Moodle felhasználói kézikönyv Kincskereső Könyvelő Klub Moodle felhasználói kézikönyv TARTALOMJEGYZÉK 1. Kincskereső Könyvelő Klub bemutatása... 3 2. Belépés az oldalra... 3 3. Kincskereső Könyvelő Klub oldala... 4 3.1 Kincskereső

Részletesebben

Fénykép helye, vagy mellékletként digitális formában. Személyi adatok: Vezetéknév: Keresztnév (nevek): Leánykori név:

Fénykép helye, vagy mellékletként digitális formában. Személyi adatok: Vezetéknév: Keresztnév (nevek): Leánykori név: Felvételi kérelem a Magyar Nemzeti Rend Pártba (Minden adat megadása önkéntes! Az adatok abszolút bizalmas kezelését a párt garantálja. A hiányzó adatok a felvételi eljárást befolyásolhatják. A kitöltött

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely Hatósági nyilvántartásba Akkreditációs szám: AL-1959 vételi szám: 05-0165-05 ALAPÍTÁSI ÉV: 1989 3534 Miskolc, Vár. u. 9. (az 1-es villamos végállomásánál) Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével!

Kérjük, hogy Ön is támogassa munkánkat ennek a kérdőívnek a kitöltésével! Kedves Tagtársunk! A 2015. március 22-én megrendezett közgyűlésen az MHE vezetőségében teljes tisztújításra került sor, az előző vezetőség és ellenőrző bizottság lemondott és helyettük új vezető tisztségviselők

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Social media Facebook

Social media Facebook Social media Facebook A social media hazánkban is kezd nagyon széles ívben elterjedni. Manapság egyik legnépszerűbb közösségi portál a facebook. Magyarországon már 1,3 millió felhasználója van, akiknek

Részletesebben

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut.

MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN. Fiatalokat célzó rendezvénymárkánk, afféle anyabrand, melynek égisze alatt több rendezvénysorozat is fut. 1 MAGUNKRÓL A MÚLT ÉS A JELEN Budapesti székhelyű cégünk immár 6 éve foglalkozik a 16-28 közötti korosztályt célzó rendezvények szervezésével. Jókai téri irodánkból évente közel 200 rendezvény megszervezését

Részletesebben

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. TEOLÓGIA SZAK FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Melyik tagozatra adja be jelentkezését? nappali levelező Amennyiben mindkettőt megjelöli,

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az Informatikai Igazgatóság által működtetett levelezőlistákról

5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az Informatikai Igazgatóság által működtetett levelezőlistákról 5/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói utasítás az által működtetett levelezőlistákról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M FELHÍVÁS Hosszú előkészületek után 2013 májusában a Pécs Története Alapítvány és a pécsi Kronosz Kiadó megjelenteti a Pécs története című nagymonográfia első kötetét, Pécs története az őskortól a püspökség

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

STUDENT STOP! NYELVISKOLA

STUDENT STOP! NYELVISKOLA STUDENT STOP! NYELVISKOLA valamint délután 17:30 óra között). Intenzív tanfolyamok haladóknak a novemberi és a decemberi nyelvvizsga időszakra heti kétszer négy órában! Valamennyi intenzív tanfolyam tervezett

Részletesebben

keep talking E-talking Network TM You are not alone

keep talking E-talking Network TM You are not alone keep talking E-talking Network TM You are not alone Minden HR vezető rémálma, avagy hogyan tanítsuk meg angolul és németül beszélni a dolgozókat gyorsan, hatékonyan és garantált minőségben? keep talking

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27.

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ Siófok, 2011. március 25-27. http://www.diamond-congress.hu/sejt2011 A Magyar Genetikusok Egyesülete és a Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben a XXXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását.

2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben a XXXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Tisztelt Cím! Kedves Kolléga! Értesítem, hogy az MTA Agrárműszaki Bizottsága 2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

2014. július szeptember EPSA Hírlevél

2014. július szeptember EPSA Hírlevél Kedves Önérvényesítők! Ez az Önérvényesítők Európai Platformjának hírlevele. Az Önérvényesítők Európai Platformját röviden EPSA-nak hívják. Ebben a számban sok érdekes hírt szeretnénk megosztani veled.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV.

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV. HALLATLAN ALAPÍTVÁNY OKTATÁSI KÖZPONT ÉS JELNYELVI VIDEOTOLMÁCS-SZOLGÁLAT BUDAPEST Leírás, hogyan lehet videó jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2013 Könnyen érthető Szolgáltatási rendet készítette az ÉFOÉSZ.

Részletesebben

Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben

Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben Elektronikus aláírás és titkosítás beállítása MS Outlook 2010 levelezőben Verziószám 2.0 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2013. november 6. 1 Változáskövetés Verzió Dátum Változás leírása

Részletesebben

Felhasználói útmutató Tartalom

Felhasználói útmutató Tartalom Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2-12. ÉVFOLYAM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége Sztojanovits Kristóf termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 29. A lovas turizmus

Részletesebben

Most kiadásainak 20%- át és wellness hétvégéjét is mi álljuk!

Most kiadásainak 20%- át és wellness hétvégéjét is mi álljuk! Most kiadásainak 20%- át és wellness hétvégéjét is mi álljuk! Az akció leírása: Amennyiben 2013. november 15. és december 31. között egészségpénztárban elszámolható költéséről számlát kér és azt, vagy

Részletesebben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban 1/5. Intézményi oldal Ezen az oldalon adhatók meg a regisztráló intézmény adatai. Úgy kell kitölteni, hogy ezzel

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben

Vásárok Fesztiválok. A Full csoport regisztráció előnyei. (További részletek a honlapunk Regisztrációk oldalán.)

Vásárok Fesztiválok. A Full csoport regisztráció előnyei. (További részletek a honlapunk Regisztrációk oldalán.) Vásárok Fesztiválok A Full csoport regisztráció előnyei - Nem kell órákat ülnie a számítógép előtt, hogy rendezvényeket keressen, - Rendszeresen tájékoztató hírleveleket kap a vásárokhoz, fesztiválokhoz,

Részletesebben

Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével. A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma

Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével. A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma 1 Emlőrák az onkológus és a reumatológus szemével A Magyar Szenológiai Társaság és a Magyar Reumatológusok Egyesülete Közös Tudományos Fóruma Tapolca 2011. május 6-7. MEGHÍVÓ A Malom-tó és a vízimalom

Részletesebben

Számla feltöltési opciók

Számla feltöltési opciók Számla feltöltési opciók Előrebocsátom, ez az infóanyag hosszú lesz, de saját érdeked, hogy végigolvasd, az STP feltöltési opciókról szól. Nagyon sok kérdést kapok STP feltöltéssel kapcsolatban. Sokan

Részletesebben

A türelem dollárt terem! Pénz a neten. Tartalomjegyzék

A türelem dollárt terem! Pénz a neten. Tartalomjegyzék A türelem dollárt terem! Pénz a neten Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Ami a befektetéshez kell... 3 A HYIP oldalak általános használata... 4 HYP fiók belső oldal... 5 Befektetés egy példával illusztrálva...

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Állami és önkormányzati adatbázisok

Állami és önkormányzati adatbázisok On-line adatbázisok Adatbázis Az valamilyen alkalmazáshoz tartozó (általában nagy mennyiségű) rendezett adatok összessége, gyűjteménye. Az adatbázisban több szempont szerint lehet keresni, kérdéseket feltenni,

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

25/2008. SZÁMÚ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI UTASÍTÁS Közlési szabályzat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben

25/2008. SZÁMÚ MEGYEI MÚZEUMIGAZGATÓI UTASÍTÁS Közlési szabályzat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményeiben PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA - FERENCZY MÚZEUM 2001 Szentendre, Pf. 49 Ügyiratszám: A/192/1/2008 /Fax +36 06-26 310-790, 310-244 Ügyintéző: Bertók Judit SZJ 193. Adósz: 15440196-2-13 Hivatk.sz.: Szlasz.:

Részletesebben

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés Fontos tudnivaló Ha a fizetés nem teljesül, következménye sincs. Ha például az ügyfél elindítja bankkártyás fizetést, de nem adja meg a kártyaadatait, visszalép, nem utal vagy bármi egyéb módon megszakítja

Részletesebben

Ön miben jobb, mint a többiek?

Ön miben jobb, mint a többiek? A Földön élő két bármelyik ember genetikai kódja között kevesebb, mint 0,0003% a különbség. Enriques, J. As the Future Catches You: How Genomics&Other Forces are Changing Your Life, Work, Health&Wealth,

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam.

Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam. Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam. Hogyan állítsam be az Outlook-ot ingyenes e-mail címhez? 10. lecke Hogyan állítsam be az Outlook-ot, ha

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT HAJTSD VÉGRE EZT A TERVET & ÉS MÁR EL IS INDULTÁL A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON Gratulálunk a döntésedhez, amellyel az általunk RAIN-nek nevezett

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Rádió Klub ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE. 1. oldal

Hódmezővásárhelyi Rádió Klub ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE. 1. oldal Hódmezővásárhelyi Rádió Klub ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A SZERVEZET BEMUTATÁSA... 3 1.1. Általános adatok...

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június

Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu 2014. Június. Martoncompetition.hu. Dátum: 2014. június Zeneakadémia esettanulmány Martoncompetition.hu Dátum: 2014. június 1 Zeneakadémia Világra szól! A jól ismert szlogenhez méltó, világra szóló kampánnyal kívánta beharangozni a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Részletesebben