ESZPERANTÓ. - szolgáltatások, - szervezetek, - címek, adatok Szilvási László Kivonat az "Összefoglaló Eszperantó Nyelvtan" c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZPERANTÓ. - szolgáltatások, - szervezetek, - címek, adatok Szilvási László Kivonat az "Összefoglaló Eszperantó Nyelvtan" c."

Átírás

1 ESZPERANTÓ - szolgáltatások, - szervezetek, - címek, adatok Szilvási László Kivonat az "Összefoglaló Eszperantó Nyelvtan" c. könyvbõl Beköszöntõ Kedves Eszperantista! Ha Ön tanult már idegen nyelvet, bizonyára tapasztalta, hogy akármilyen jól is beszéli Ön az adott nyelvet, tétre menõ kérdésekben mindig hátrányos, alárendelt szerepben van az adott nyelvet anyanyelvként beszélõvel szemben. Nem véletlen, hogy az eszperantó nemzetközi nyelv egyre újabb és újabb híveket szerez magának, hiszen ez nem csak egyenrangú kommunikációt tesz lehetõvé, de nyelvi felépítése, logikussága révén sokkal könnyebb megtanulni, mint más nyelveket. Sajnos viszont, ha az ember nem gyakorolja, az eszperantót is el lehet felejteni. De erre valószínûleg kicsi az esély, hiszen ha már Ön idõt, energiát, pénzt áldozott a nyelv megtanulására, Ön sem akarja, hogy mindez kárba vesszen! Sok módja van a nyelvtudása gyakorlására, hasznosítására, és bízom benne, hogy az eszperantó révén rengeteg élményben, sikerben lesz része. Ahhoz, hogy a nyelvet sikeresen tudja alkalmazni, ismernie kell a mögötte álló mozgalmat, a célokat, a konkrét lehetõségeket. Ennek segítésére állítottuk össze ezt a kiadványt. Természetesen nincs rá módunk, hogy a lehetõségekrõl, szolgáltatásokról teljeskörû listát adjunk, kénytelenek vagyunk csak a legfontosabbakra szorítkozni. Az új lehetõségekrõl az eszperantó sajtóból, az Eventoj-ból folyamatosan tájékozódhat. Célszerû elõfizetni... 1

2 Az eszperantóul beszélõket a közös nyelv, a közös célért végzett munka sok szála köti össze. A gyakorlatban legtöbbször a tegezõ forma használatos, így a továbbiakban mi is ezt használjuk. Ne felejtsd el, csak rajtad múlik, milyen sikerélményeid lesznek az eszperantóval kapcsolatban, csak rajtad múlik, hogyan használod ki a sok lehetõséget! Alapismeretek Szilvási László Az eszperantó mögött nem áll saját állam a gazdaságával, szervezeteivel, tõkéjével így a nyelv hasznosításáról, terjesztésérõl maguknak az eszperantóul beszélõknek kell gondoskodni. Ôk, azaz mi foglalkozunk a nyelv ismertté tételével, tanításával, az oktatási eszközök biztosításával, a szolgáltatások mûködtetésével, az információáramlás biztosításával, a rendezvények / bulik szervezésével és persze mi magunk veszünk ezeken részt. Mit tehetsz Te az eszperantóért? Hogy az eszperantó mennyire sikeres, mennyire ismert, az csak az eszperantistákon, azaz rajtunk (tehát rajtad is) múlik. Ha mindenki csak az országos szervezetek vezetõségére várna, alig-alig történne valami... A városodban, munkahelyeden az eszperantó ismertsége pl. csak Rajtad múlik! Az egyéni eszperantista is (akár a többiektõl elszigetelve) nagyon sokat tehet az ügyért, ötleteket a 30. oldalon találsz. Pénzügyek Az eszperantó mozgalom non-profit alapon mûködik, tevékenységünkért általában nem várunk el jövedelmet, hiszen a célunk a nyelv elterjesztése, és a minél szélesebb körû hasznosítása. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások általában önköltségesek, illetve az esetleges nyereséget a szervezetek fenntartására, a külsõ és belsõ reklámra fordítjuk. A központi szervezetek fenntartásához (helységbérlet, rezsi, alkalmazottak bére, adók, levelezés, reklám, stb.) persze pénz kell, és ezt is nekünk kell elõteremteni. Ezek forrásai a tagdíjak, pályázatokon elnyert összegek, cégek támogatásai, az SZJA 1 %-ok illetve a kiadványok, szolgáltatások esetleges nyereségtartalma. Minden szervezetnek önfenntartónak kell lennie, a Kulturális Eszperantó Szövetségnél például elvárjuk, hogy a tagok vagy saját munkájukkal, vagy anyagiakkal támogasság a szervezetet. Az egyedi pénzeszközök 2

3 összegyûjtésével és a helyi szervezetek egyes nagyobb projektjeinek finanszírozásával elsõsorban az Eszperantó Alapítvány foglalkozik. Ezek sikere is függ tõled! Nyelvtanítás, nyelvvizsga Az eszperantó ugyanolyan jogú mint a nemzeti nyelvek. Minden oktatási intézményben a többi nyelvhez hasonlóan tanítható (a tanulók érdeklõdésén és képesített tanár jelenlétén kívül már csak az iskolavezetés elhatározása kell), tanítják is az országban órarenden belül vagy szakkörként több általános és középiskolában. Eszperantó tanító/tanárképzés a sárospataki Comenius Tanítóképzõ Fõiskolán, illetve az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, az ELTE eszperantó szakán történik. Az eszperantó után ugyanúgy fizethetõ nyelvpótlék, mint más nyelvek esetében. Kérd, igényeld a nyelvpótlékot eszperantó nyelvvizsgád után is! A megítélés az adott munkahelytõl és munkakörtõl függ, de ha nem igényled, biztos, hogy nem fogod kapni... Nyelvvizsgáztatással a budapesti Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (a "Rigó utca") foglalkozik, a többi nyelvvel teljesen megegyezõ rendszerben (alapközép- és felsõfok, akár szakmai anyaggal bõvítve is). Hol használják az eszperantót? Az eszperantó mozgalmon kívül is sok helyen használják már a nyelvet. Ilyen alkalmazás például a magyar telefonkönyv (a többi idegennyelvû információ között az eszperantó is ott van), 9 országban nálunk is a vasúti menetrend is tartalmaz eszperantó tájékoztatót, a Magyar Turisztikai Rt rendszeresen jelentet meg Magyarországról eszperantó nyelvû prospektust (bármely utazási irodában igényelhetsz, ha nincs nekik, kérjenek le egy adagot a Turisztikai Hivataltól), több pénzkiadó automata menüjében ott van a nemzetközi nyelv is, több cég jelentet meg prospektust, reklámot eszperantóul (a te munkahelyednek is segítünk ilyet lefordítani, terjeszteni), és több külföldi rádióállomás sugároz eszperantóul is mûsort (pl. Bécs, Peking, Varsó, stb., az aktuális listát a frekvenziákkal, idõpontokkal a internetes hálólap címen találod). Egyébként az eszperantó legalább olyan jól használható, mint a nemzeti nyelvek - csak más módszereket kell alkalmazni. Ha azt várod, hogy a szállodaportás, vagy az étteremben a picér eszperantóul fog kiszolgálni, valószínüleg egyelõre még csalatkozni fogsz. A fõbb eszperantó szolgáltatások leírását a 12. oldaltól kezdve találod. 3

4 Aktuális információk Az eszperantó világban zajló eseményekrõl, rendezvényekrõl, lehetõségekrõl, pályázatokról, új szolgáltatásokról az eszperantó sajtóból tájékozódhatsz (lásd a 28. oldalon). Minden eszperantistának "illik" legalább egy újságot elõfizetnie a saját érdekében is, mert ez is segíti a nyelvtudás szintentartását...) Javasoljuk, ne csak Te magad fizess elõ egy újságra, de a környezetedben lévõ új tanulókat is gyõzd meg errõl! Mindnyájan azért tanultuk a nyelvet, hogy hasznát vegyük. Feltétlenül menj el legalább 2 eszperantó rendezvényre. Ennek nem csak az az elõnye, hogy begyakorlod a nyelvet, de rengeteg személyes ismerõst szerezhetsz és nagyon jól érezheted magad... (lásd 16. oldal). Keress egy jó szervezetet! Magyarországon kb. 20 önálló eszperantó egyesület, és több csoport / klub mûködik (26. old). Keresd meg azt a "csapatot", amelyik a számodra a legszimpatikusabb, ahol a legjobban érzed magad! 30 éves korig célszerû az Ifjúsági Szövetségbe (is), nyelvtanároknak a pedagógus szervezetbe (is), vasutasoknak a vasutasba is belépni. Ne felejtsd el, hogy egyszerre több szervezetnek is tagja lehetsz! Ha nem találsz a városodban magadhoz illõ társaságot, mi is az akadálya annak, hogy egy új csoportot hozzál létre??? A tankönyvekben lévõ leckék megtanulása után elmondhatod magadról, hogy ismered a nyelv alapjait. A ténylegesen használt nyelv megismeréséhez, szókincsed bõvítéséhez feltétlenül célszerû majd egy nagyszótár vagy "Plena Ilustrita Vortaro, PIV" (eszperantó értelmezõ nagyszótár) beszerzése, rendezvényeken történõ résztvétel, könyvek olvasása, folyóirat elõfizetés, eszperantó rádióadások hallgatása rádión vagy interneten), szakmai kapcsolatok kiépítése, és jelentkezés valamelyik helyi, szakmai vagy országos eszperantó szervezetbe. Egy eszperantó szervezethez történõ jelentkezés azért is hasznos, mert az összejövetelek látogatásával, a kapott tájékoztatók segítségével nyelvtudásod szinten tartható. (Sajnos az eszperantó nyelvtudás is kopik, ha az ember sokáig nem használja.) Ne hagyd elveszni a tudás megszerzésébe fektetett pénzét és energiáját! Két utolsó gyakorlati tanács E könyv 47. oldalán találsz két verset. Az elsõ közülük a "La vojo" olyan szerepet tölt be az eszperantisták között, mint a magyar irodalomban a "Szózat", legalább ezt az egy verset minden eszperantóul tanulónak illik tudnia... 4

5 Amikor ismerõseid, barátaid megtudják, hogy eszperantóul tanulsz, sokszor meg fogják majd kérni, hogy "mondj valamit azon a nyelven"! Javaslom ilyenkor a 47. oldalon található Petõfi verset, vagy annak egy-két versszakát elmondani anélkül, hogy a lefordítanád annak címét. Ha jól hangsúlyozol, meglepõ reakciókban lesz részed... Szilvási László A nemzetközi nyelv kialakulása A múlt század végén a világ kezdett "kinyílni": külföldre már nemcsak az arisztokrácia utazott, de a jómódú polgár is, így egyre többen és egyre gyakrabban találkoztak szembe a soknyelvûség problémájával. Éppen ezért sokan akartak "nemzetközi nyelvet" alkotni, és összesen több mint 500 ilyen célú próbálkozásról tudunk. Volt ezek között olyan, aki füttyel, mások zenével, megint mások képekkel vagy számokkal akarták a problémát megoldani, és sok mûnyelv is született. A legsikeresebb ezek közül a volapük nevû tervezet volt, melyet egy svájci pap, Johann Martin Schleyer alkotott ban. A volapük eleinte óriási sikert aratott: sok országban az újságok tele voltak ennek dicsõítésével, sok százan sõt ezren kezdték el tanulni a volapüköt, de az hihetetlenül nehéz volt. A lelkesedés addig tartott, amíg meg nem rendezték a harmadik nemzetközi volapük kongresszust, ott ugyanis kiderült, hogy senki, még az alkotója sem tudta azt szótár nélkül használni õ is inkább németül beszélt. A volapük látványos bukásának két fõ oka volt: Az egyik a mesterségesen és spontán módon összefabrikált szókészlet (pl. klülik = tiszta, pük = beszéd, fat = apa, vom = nõ, asszony, stb). A másik maga Schleyer volt, aki minden változtatási jogot fenntartott magának, így nem tudott a nyelv szabadon fejlõdni, nem lehetett reformokat végrehajtani. A volapüknek éppen ellentéte lett az eszperantó, melynek alapjait egy lengyel orvos, Ludwig Zamenhof publikálta 1887-ben. Zamenhof nagyapja nyelvész, apja nyelvtanár volt, õ maga is beszélt 7-8 nyelven. Bialystokban, ahol élt, a német, orosz, zsidó és lengyel közösség állandóan konfliktusban volt egymással, és ez váltotta ki az ötletet, hogy talán egy közös nyelv segítségével jobban megértenék egymást. Zamenhof nagyon jó érzékkel a latin szógyökökhöz nyúlt vissza, és ezt látta el egyszerû, logikus nyelvtannal. 5

6 A latin szógyökök miatt tûnik olyan ismerõsnek sok eszperantó szó, és innen származik a sajnos elterjedt félreértés, hogy a szókészlet különféle nyelvekbõl van összeszedve. Az igazság az, hogy a különbözõ nemzeti nyelvek más-más mértékben merítettek a latinból, és ha ezek a gyökök visszaköszönnek, a tájékozatlan ember azt hihetné, hogy ez a szó az angolból, az a franciából, amaz pedig pl. a spanyolból van átvéve, jóllehet legtöbbször a latin volt a kiindulási alap. Zamenhof olyan logikus szóképzési rendszert állított össze, amely lehetõvé teszi, hogy a szótár a töredékére zsugorodjon. Használjuk pl. a "MAL" elõképzõt, amely mindennek az ellentétét jelenti. Így elég megtanulni a bela=szép szógyököt, a "malbela" ennek ellentettjét, azaz a csúnyát fogja jelölni. Ugyanígy képezhetõ az okos-buta, magas-alacsony, barát-ellenség stb. szópárok is. Ilyen elõ- és utóképzõbõl van összesen kb. 40 db, és ezek nagyon nagy mértékben csökkentik a megtanulandó szavak számát. Sok év munkája után Zamenhof 1887-ben publikálta nyelvtervezetét. Mivel kezdõ praktizáló orvos lévén még nem volt pénze, felesége hozományát áldozta az elsõ 1000 könyv kinyomtatására, és tudósokhoz, nyelvészekhez, írókhoz, politikusokhoz történõ szétküldésére. Ô nem azt várta, hogy az emberek azonnal megtanulják nyelvtervezetét, hanem azt kérte, hogy töltsék ki a mellékelt ígérvényt, miszerint ha 1 millió másik ember is így nyilatkozik, akkor majd õk is meg fogják tanulni a nyelvet. A könyv elolvasása után azonban egyre másra jöttek a gratuláló, kérdezõ levelek, és az ígérvények visszaküldése helyett az emberek fellelkesülve elkezdték használni a nyelvet. A volapük kudarca láttán Zamenhof nem merte saját nevén publikálni az elsõ könyvet, így dr. Esperanto (dr. Reménykedõ) álnevet használt, ami végül is rajta maradt a nyelven. Legyünk tudatában, hogy a zamenhofi eszperantó még nem ugyanaz a nyelv, amit ma beszélünk. Annak idején a nyelvtan összesen 16 szabályból állt (lásd 39. old.), rögzítve volt 947 szó, de ez még nem volt teljesen kész nyelv. A mai eszperantó teljesen kiforrott, élõ, a nemzeti nyelvekkel egyenjogú, teljesen kifejlett nyelv, melyeken versek, dalok, regények íródnak, szerelmek szövõdnek, és melyet a mindennapi gyakorlatban is teljeskörûen használunk. 6

7 Miért kell ma az eszperantó? Az eszperantó születésekor a francia volt az általános világnyelv, az arisztokrácia, a kultúra, a diplomácia nyelve. Ehhez hasonló szerepet tölt ma be az angol, de hatása messze túlmutat a francia egykori eredményein. Az angol nem véletlenül lett ugyanis széles körben használt nemzetközi nyelv. Mind az orosz, mind a francia, mind a német állam óriási összegeket költ ma is arra, hogy a nyelvét minél szélesebb körben használják, de az amerikai tõkével nehezen veszik fel a versenyt. A nyelv használata ugyanis elsõsorban gazdasági és profitcélú kérdés! Ahhoz, hogy egy nyelvet megtanulj, meg kell tanulni a hozzá tartozó kultúrát is, ami közvetve ugyan, de kifejezetten az ottani cégek érdekeit szolgálja. (Ezért tanuljuk oroszból pl. Puskint, Majakovszkijt, Csehovot, az orosz történelmet, németbõl Goethe-t, Schillert, Thomas Mann-t, angolból Shakespeare-t, Dickens-t stb, és ezért kell a nyelv tanulása közben a hozzá tartozó nemzet / állam történelmét is megtanulni.) Az angol nyelv nemzetközi elterjesztése egy jól átgondolt, és nagyon erõsen finanszírozott profi marketinges projekt eredménye. A rendszerváltozás (a konkurens orosz nyelv térvesztése) után nem véletlenül lepte el Kelet- Európát sokszáz tanár, hogy szinte ingyen tanítsa a tanárokat az angol nyelvre, nem véletlenül voltak olyan olcsók az amerikai tankönyvek, tanfolyamok, filmek. Alapítványok egész sora foglalkozott azzal, hogy tömegesével juttatta ki az értelmiségieket (véleményvezéreket) amerikai tanulmányútra. Az angol és az amerikai állami költségvetés hihetetlen összegeket fordított és fordít ma is arra, hogy a nyelvet elterjessze... Amikor az angol nyelv már sláger lett Kelet- Európában, jöhetett és jött is az amerikai kultúra (filmek, könyvek, számítógépes játékok), megtelepedtek a tömegfogyasztást kiszolgáló étel-, ital- és szórakoztatóipari cégek, a végén pedig jöttek az amerikai vállalatok, melyek megvették a magyar piacot. Közgazdasági és marketinges szempontból természetes, hogy az amerikai vállalatok nem foglalhatták volna el a mostani pozicióikat, ha a terep kulturális, illetve azt megelõzõen nyelvi szempontból nem lett volna így elõkészítve. A nyelv terjesztése elsõdlegesen gazdasági érdek! A nemzeti nyelvekkel szemben az eszperantó egyik nép kultúráját sem erölteti rá a tanulóra, egyik ország gazdaságának sem nyújt segítséget, és nem támogatja a nyelvi-kulturális gyarmatosítást. Ezzel szemben semlegessége révén egyenrangúságot biztosít, és éppen a széleskörû elterjedtségének köszönhetõen nemzetközi szemléletre, a másság elfogadására, toleranciára ösztönöz. Egy idegen nyelvet szinte sosem lehet anyanyelvi szinten megtanulni. Lehet jól tudni, lehet nagyon jól tudni, sõt lehet kiválóan tudni, de egy anyanyelvûvel nagyon-nagyon nehéz felvenni a versenyt. Ha udvarolni, vagy boltban vásárolni 7

8 kell, mindegy hogy milyen nyelvet használunk. De tétre menõ kérdésekben (mint pl. jogi ügyek, kereskedelmi szerzõdések, sõt komolyabb szakmai viták) okos ember nem ad a másiknak fölösleges elõnyt, és olyan nyelvet választ, melyet mindkettõjüknek tanulniuk kellett. Nem ok nélkül alakult ki a nagyon magas szintû nyelvtudásra a "vitaképes szintû" fogalom... Azt a sokszáz vagy ezer órát, amit mi az idegennyelv tanulására fordítunk, a "nagy nemzetek" polgárai szakmai ismereteik bõvítésére, vagy akár pihenésre fordíthatják. Tulajdonképpen miért is nekem kellene megtanulni valaki másnak az anyanyelvét? Miért is nem õ tanulja meg az enyémet? Tulajdonképpen miért is akarok én elõnyt adni másnak? Vajon alábbvaló volnék én, mint pl. egy német, angol vagy francia anyanyelvû? Az eszperantó mindenki számára esélyegyenlõséget, sõt nyelvi egyenjogúságot biztosít! Összefoglalva: célszerû minél több idegen nyelvet megtanulni, egyrészt mert szükség van rá a napi boldoguláshoz, másrészt mert "ahány nyelvet tudsz, annyi embert érsz". De jó tudni és használni az eszperantót is, hiszen más elõnyei mellett itt egyenjogúnak tudja magát érezni az ember. Mennyire elterjedt az eszperantó? Nagyon! Az eszperantó gyakorlatilag az egész világon elterjedt. Nemigen lehet találni olyan civilizált települést, ahol eszperantóul tudó ne lenne! Az, hogy az eszperantó még nem vált olyan tömegessé, mint amilyen lehetne, illetve amilyen elvárások vannak vele szemben - annak gazdasági, politikai okai vannak (lásd a "Miért kell ma az eszperantó" fejezetet a 6. oldalon). Az eszperantó mögött nem áll saját állam, saját gazdaság, nagy saját tõke, sõt meg kell harcolnia a nagy nemzetek ellenérdekeltségével. De egyre több nemzetközi fórumon ismerik fel, hogy a többiek jogos szembenállása miatt nem lehet elfogadni egyik nemzeti nyelvet sem az általános nemzetközi nyelv szerepére, erre csak egy semleges nyelvnek lehet esélye (az Európa Unió már most is komoly nyelvi gondokkal küzd, és mi lesz a megoldás, ha új és új államok lépnek be...). A kb. 25 éves eszperantó pályafutásom során én azt tapasztaltam, hogy az eszperantóval jobban boldogultam, mint az orosz és angol tudásommal. Persze, aki azt várja, hogy a hotelportás, vagy az étteremben a pincér eszperantóul fogja kiszolgálni, az csalatkozni fog. Az eszperantót legalább olyan jól lehet használni, mint más nyelveket de másképpen, más módszerekkel. A nemzetközi eszperantó mozgalom, az eszperantó szervezetek gondoskodnak a nyelv fennmaradásáról, terjesztésérõl, és a nyelvet már megtanultak kiszolgálásáról. Ezekrõl késõbb lesz részletesebben szó. 8

9 Eszperantó szervezetek Mivel "eszperantó ország" nincs, a nyelv fenntartásáról, terjesztésérõl, hasznosításáról az eszperantó szervezetek gondoskodnak. Vannak helyi jellegû (pl. vállalati, városi), réteg- (pl. ifjúsági), szakmai- (pl. orvos, vasutas), országosés nemzetközi szervezetek. Ezek a szervezetek nem tömörítenek mindenkit, hanem csak azokat, akik a nyelv hasznosítása iránt érdeklõdnek, illetve maguk is tesznek valamit a nyelv fennmaradásáért, mûveléséért. Nemzetközi szervezetek Egy adott országban mûködõ helyi-, réteg- és szakmai szervezeteket általában az ún. országos tagszövetségek fogják össze. Ezek munkáját nemzetközi szinten az "Universala Esperanto-Asocio, UEA" (Eszperantó Világszövetség) hangolja össze. Az UEA központi választmányába (Komitato) a tagszervezetek létszámukkal arányosan (de max. 4) képviselõt küldenek, és tagonként kb. 1 NLG tagdíjat fizetnek. UEA Az UEA-hoz nemcsak az országos tagszövetségen, de közvetlenül is lehet csatlakozni, mint egyéni tag, mert egy-egy országban még esetleg nincs országos szövetség, vagy mert valami okból nem mindenki akar oda tartozni. Az egyéni tag a központi választmányban (Komitato) ülõ képviselõi révén ugyanúgy befolyásolni tudja az UEA mûködését mint a tagszövetségek tagjai, és jogosult különféle kedvezményekre. Kapja például a "Jarlibro"-t (lásd késõbb a 12. oldalon), 30 éves kora alatt a "Kontakto" c. újságot, és jelentõs kedvezményt az évente megrendezett világkongresszusok résztvételi díjából. Az egyéni tagság természetesen pénzbe kerül (ma, 1999-ben magyaroknak ez 10 euro). A tagszövetségek tagjai csak a helyi országos szervezetnek fizetnek (de nem kapják sem a Jarlibro-t, sem a kedvezményt a kongresszusokon). Az UEA központi irodájának címe: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ, Rotterdam, Hollandia. E-levél címe: TEJO Az Ifjúsági Eszperantó Világszövetség (Tutmoda Esperantista Junulara Organizo, TEJO) az UEA integráns része, annak az ifjúsági szekciója. Mûködési felépítése analóg az UEA-val. Lehet az országos ifjúsági szövetségen keresztül csatlakozni hozzá, de lehet egyéni tagságra is jelentkezni. A TEJO-tagság egyúttal UEA-tagságot is jelent, illetve viszont: a 9

10 30 éves kor alatti UEA-tagokat tekintjük automatikusan a TEJO tagjainak. A TEJO központi irodája az UEA-központban van: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ, Rotterdam, Hollandia. E-levél címe: Szakmai szervezetek Az UEA-hoz 30-nál több szakmai szervezet kapcsolódik vagy tagsági, vagy együttmûködési formában. Ezek a szakmai szervezetek gondoskodnak az azonos foglalkozásúak regisztrálásáról, az adott területen a szakmai nyelv kifejlesztésérõl, szakmai anyagok, kiadványok megjelentetésérõl, a szakmán belül a nyelv elterjesztésérõl. Mivel a szakmai szervezeteknél általában nincs fõfoglalkozású alkalmazott, azok tevékenységének színvonala is változó: egyes szervezetek beérik az azonos érdeklõdésûek címregisztrálásával (pl. szövetkezeti mozgalom vagy matematikusok), mások nagyon komoly szakmai tevékenységet is folytatnak (pl. vasutasok, egészségügyiek). Ez persze mindig az adott vezetõség aktivitásától függ. A teljes és éppen aktuális címlistát a Jarlibro-ban lehet megtalálni. Néhány fontosabb szakmai szervezet címe: Esperanta Jura Asocio, EJA (Eszperantó Jogász Szövetség): André Ruysschaert, 4 rue Théodore Eberhard, LU-1452 Luxembourg. Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo, IKEF (Nemzetközi Kereskedelmi és Közgazdász Szakcsoport): Roland Rotsaert, Visspaanstr. 97, BE-8000 Brugge, Belgium. Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI (Eszperantista Tanárok Nemzetközi Ligája): Mauro La Torre, Dip. di Scienze dell'educazione, Terza Universitá de Roma, Via del Castro Pretorio 20, IT Roma, Olaszország. Asocio de Verduloj Esperantistoj, AVE (Természetvédõ Eszperantisták Szövetsége): Manfred Westermayer, Kandelstr. 62, DE Gundelfingen, Németország. Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistoj, TAKE (Eszperantista Építészek Világszervezete): rue de Tiefenbach, FR Wintzenheim, Colmar, Franciaország. Universala Medicina Esperanto-Asocio, UMEA (Orvos-egészségügyiek Nemzeközi Eszperantó Szervezete): S. Yamazoe, Bunkyo-tyo, Maebasi-si, J Japán. 10

11 Internacia Naturkuraca Asocio, INA (Nemzetközi Természetgyógyász Szövetség): Kwangmyong 2 dong 50-5ho, Kwangmyong-shi, Kyongkido, Koreai Köztársaság. Esperanto-Rok-Asocio, EUROKKA (Eszperantó Rockzenész Szövetség): FR Donneville, Francio. Amikaro de Esperanto en Radio, AERA ("Az eszperantó rádióadások barátainak társasága"): Bruno Masala, 2 rue des Vignes, FR Coincy, Franciaország. Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj, ILERA (Eszperantista Rádióamatõrök Nemzetközi Társasága): P.f. 7223, DE Eisenhüttenstadt, Németország. (QRZ vasárnap és hétfõn UT, MHz) Internacia Scienca Asocio Esperantista, ISAE (Nemzetközi Tudományos Eszperantó Társaság): Rudi Hauger, Ringstrasse 13, CH-8172 Niederglatt, Svájc. Monda Turismo, MT (Nemzetközi Turisztikai Szövetség): M. Sklodowskiej-Curie 10, PL Bydgoszcz, Lengyelország. Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, IFEF (Nemzetközi Vasutas Eszperantó Federáció): Ernst Quietensky, Pappenheimgasse 70/3/2/12, AT-1200 Wien, Ausztria. Eªropa Esperanto-Unio, EEU (Az Európa Unió E-szövetségeit tömörítõ szervezet): dr. Umberto Brocatelli, via Giacomo Brodolini 10, IT Róma, Olaszország. Internacia Asocio de Esperantistaj Matematikistoj, IAdEM (Eszperantista Matematikusok Nemzetközi Szövetsége): Vorderdimbach 11, AT-4371 Dimbach, Ausztria. E-levél: Internacia Naturista Organizo Esperantista, INOE (Eszperantista Naturisták Nemzetközi Szervezete): Fenyvesi Ervin, Újvidék u. 58, HU Budapest. Esperanta ak-ligo Internacia, E LI (Nemzetközi Eszperantó Sakk- Liga): dr. Pier Giorgio Soranzo, via Palmanova 18/A, IT Bagnaria Arsa, UD, Olaszország. Esperantlingva Verkista Asocio, EVA (Eszperantó Írók Szövetsége): Spomenka timec, Nova Ves 87, HR-1000 Zágráb, Horvátország. E- levél: 11

12 Akademio de Esperanto, AdE (Eszperantó Akadémia): dr. Renato Corsetti. Colle Rasto, IT Palestrina, Olaszország. Internacia Esperanto-Instituto, IEI (Nemzetközi Eszperantó Intézet): Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Helyi szervezetek Az egyéni eszperantisták klubba, csoportba vagy országos szintû szervezetekbe tömörülhetnek. A helyi eszperantó klubok fõleg a nyelvtudás elmélyítését, az eszperantó kultúra megismerését és élvezetét szolgálják, illetve a "társasági élet" színterei. Az eszperantó csoportok foglalkoznak a helyi szintû propagandával, reklámmal, a nyelv terjesztésével, rendezvények szervezésével, a PRtevékenységgel, vagyis tõlük függ az eszperantó ismertsége és jövõje. Az országos szintû szervezetek próbálják meg összehangolni az elszigetelten élõ egyéni eszperantisták, illetve a csoportok és klubok munkáját, érdekképviseletet látnak el, tartják a kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel, stb. A klubok és a csoportok munkája persze sokszor összemosódik, és ma, az internet korában egyre inkább az országos szervezeteknek kell összefogni az egyéni aktív eszperantistákat is, hiszen a kommunikáció ma már nem helyhez kötött. Eszperantó szolgáltatások A nyelv gyakorlati használatát önálló állam nem lévén az eszperantó szervezetek, illetve azok szolgáltatásai biztosítják. Mivel az eszperantó mozgalom nem profitorientált, ezek a szolgáltatások sokszor ingyenesek, vagy csak önköltségesek. A tényleges lehetõségek listája nagyon széles, a napi sajtó (Eventoj, ret-info, stb.) rendszeresen számol be az új lehetõségekrõl, itt csak a legfontosabbakat soroljuk fel: Jarlibro - Évkönyv Az egyéni UEA és TEJO tagok, valamint az országos tagszervezetek központjai kapják meg a Világszövetség évkönyvét, amely tartalmazza az országos és 12

13 nemzetközi szervezetek címeit, elérhetõségét, a vezetõségi tagok adatait, a szakmai szervezetek leírását és címeit, a nemzetközi fõbb szolgáltatások leírását és adatait - vagyis mindent, ami az érdemi kapcsolatfelvételhez kellhet. A Jarlibro tartalmazza egyúttal a Delegita Reto (lásd lejjebb) teljes címjegyzékét is. Egyéni UEA-tagnak belépni a magyar fõmegbízottnál (lásd 27. old.), TEJOtagnak jelentkezni a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetségnél (22. old.) lehet. Delegita Reto - Szakmai hálózat Az UEA-Jarlibro tartalmazza a világ minden részérõl annak a kb fõnek a címét, aki vállalja, hogy szakmai kérdésekben a hozzá forduló eszperantistáknak ingyen áll a rendelkezésére! Ez az egyik leghasznosabb, és legnépszerûbb szolgáltatás, hiszen valódi hasznot nyújt. A "Delegita Reto" tagjai sorába csak egyéni tagok jelentkezhetnek (2 év tagság után). Ha Te is jelentkezni szeretnél, a nyelv megtanulása után be kell lépni egyéni UEA-tagnak, majd jelentkezni a magyar fõmegbízottnál. Az aktuális címet megtudhatod bármelyik magyar eszperantó egyesületnél, megnézheted az interneten, vagy megkérdezheted a Budapesti Eszperantó Háztól: 1675 Bp. pf. 87. (A jelenlegi fõmegbízott címe a 27. oldalon található.) Pasporta Servo - Vendéglátó Hálózat A Pasporta Servo nevével ellentétben nem útlevelet, hanem ingyenes szállást nyújt a turistáskodó eszperantistáknak. Ez jó az úton lévõnek egyrészt azért, mert megspórolja a szállodaköltséget, másrészt mert családnál lakva lehetõsége van belelátni az adott ország lakóinak tényleges életébe, és van egy személyes "helyi kapcsolata". Jó a szállásadónak is, mert egyrészt folyamatosan gyakorolni tudja a nyelvet, másrészt a "helyébe jön a fél világ". A szolgáltatás NEM kölcsönösségi alapon mûködik, így az is igénybe veheti, aki nem tud szállást adni másoknak. A "Pasporta Servo" címjegyzéke évenként (néha kétévenként) jelenik meg, eszperantó könyvszolgálatoknál, egyesületeknél, rendezvényeken és persze a Budapesti Eszperantó Házban szerezhetõ be, ára kb forint. Ha igénybe akarod venni a vendéglátó szolgáltatást, venned kell egy címlistát, ráírni a neved (ez névre szóló, és nem továbbadható kiadvány), kiválasztani a várost illetve a címet, és telefonon, levélben, interneten meg kell kérdezni, hogy a tervezett idõben tud-e fogadni. A vendéglátó kikötheti, hogy egyszerre maximum hány vendéget fogad, és támaszthat mindenféle feltételt: pl. nemdohányzókat, vagy csak házaspárokat 13

14 fogad, és kikötheti a tartózkodás hosszát is (pl. max. 3 nap). A vendéglátó nem köteles minden igénylõt fogadni, hiszen szívességbõl osztja meg lakását. Van, ahol csak helyet tud felajánlani a hálózsáknak, van ahol külön ágyat vagy külön szobát tud biztosítani, de elõfordult már komplett lakosztály felajánlása is... Ha Te is vendéglátó akarsz lenni, kérj a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetségtõl (1675 Budapest pf. 87.) "Pasporta" belépési nyilatkozatot! Jelentkezésed és címed a következõ évi kiadványban jelenik meg, amibõl persze Te is kapsz egy ingyenes példányt. A szolgáltatás felajánlását évente meg kell újítani, ez biztosítja, hogy a kiadványban szereplõ címek mindig aktuálisak legyenek. Levelezési szolgálatok Levelezõpartnert többféleképpen találhatsz. Egyik sem megy máról holnapra, és rajtad is múlik, milyen partnert találsz. Az egyik lehetõség, hogy az eszperantó újságok (pl. Eventoj) levelezési rovataiból választasz magadnak címet. A másik lehetõség, hogy elküldöd a címed valamelyik eszperantó újságnak megjelentetésre. Sok újságnál ezt hirdetésnek tekintik, és pénzt kérnek érte, de persze vannak ingyenes fórumok is (pl. Eventoj). Ennek a megoldásnak az elõnye, hogy Te magad formálod meg a rólad megjelenõ szöveget, hátránya, hogy meg kell várni a megjelenést. Harmadik lehetõségként írhatsz a "Koresponda Servo Mondskala, KSM" nevû szolgálatnak, megadva saját adataidat, és levelezési címet kérsz megjelölve a kívánt országot, életkort, szakmát stb. Leveledhez mellékelni kell 2 db. nemzetközi postai válaszszelvényt (IRC), amely a nagyobb postahivatalokban szerezhetõ be. Ára: a mindenkori légiposta levél díja. A levelezési szolgálat címe: Koresponda Servo Mondskala, B.P. 6, FR Longeville-en-Barrois, Franciaország. A negyedik lehetõség az Enrike Ellemberg által mûködtetett internetes levelezõ szolgálat igénybevétele. Információt, listákat, címeket a hálólapon találsz, illetve az címen írhatsz neki. Könyvszolgálatok Ma már százszámra jelennek meg eszperantó nyelvû könyvek, zenei kazetták, CD-k. Ezek egy része beszerezhetõ idegennyelvû könyvesboltokban, vagy eszperantó egyesületeknél, vagy helyi szinten egy-egy könyvbizományosnál, de 14

15 a teljes választékot 2 fõ szolgáltatónál találod: Az "UEA-Libroservo" az Eszperantó Világszövetség épületében mûködik (Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Hollandia). Az országos tagszövetségeknél található, 2-3 évente kiadott katalógusból lehet választani, rendelni postai szállításra. Az újonnan megjelent kiadványokat az "Esperanto de UEA" c. lap havonta folyamatosan közli. Fizethetsz banki úton vagy hitelkártyával is (Eurocard, Mastercard vagy Visa), ez utóbbi esetben a rendeléssel együtt meg kell adnod a kártya számát, lejárati idejét és alá kell írnod a megrendelést. A Flandra Esperanto-Ligo könyvszolgálata (Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgium) majdnem ilyen nagy. Az aktuális katalógus és a fizetési feltételek megtalálhatók a címen. A legfrissebb kiadványokról folyamatosan értesítést kapsz, ha feliratkozol a "nova" levelezési listára (a címre küldött levél téma sorába azt kell beírni, hogy "abono nova"). Az Osztrák Nemzeti Könyvtár kebelén belül mûködik az egyik legnagyobb eszperantó nyelvû gyüjteménnyel rendelkezõ Internacia Esperanto-Muzeo, IEM (Nemzetközi Eszperantó Múzeum és Könyvtár), melynek állománya könyvtárközi kölcsönzéssel is elérhetõ. Ha tudod a mû íróját és címét, menj be a kerületi / városi könyvtárba (ahol egyébként is tag vagy), és kérd meg a helyi könyvtárost, hogy "könyvtárközi kölcsönzéssel" hozassa meg neked Bécsbõl a kért mûvet. Az IEM címe: Hofburg, Batthyanystiege, AT-1010 Wien. E- levél: Az interneten található katalógus és keresõprogram címe: /espdb.htm Budapest VIII. Kenyérmezõ u. 2. alatt mûködik a MESZ információs irodája és könyesboltja. Nyitva hétfõn, szerdán és pénteken óra között. A Budapesti Eszperantó Háznál utánvéttel megrendelhetõ könyvek listáját (a 36. oldalon található listánál jóval többet) az interneten találod meg, a cím alatt, és a KEA-tagoknak elõzetes forintfizetés mellett bármely könyvet, kiadványt behozatunk a nagyobb eszperantó könyszolgálatoktól (pl. UEA- vagy Flamand könyvkatalógus) Fordítói hálózat Az eszperantó hídszerepét hasznosítja egy fordítási szolgálat: "Internacia Traduk-Reto pere de Esperanto, ITRE". A megrendelõ országában ülõ ITREtag lefordítja a szöveget eszperantóra, faxon vagy interneten elküldi a célországban lévõ másik ITRE-tagnak, aki a nemzeti nyelvre fordítja azt, majd 15

16 visszaküldi az anyagot a megrendelõnek. Ennek jelentõsége nem az angolnál vagy orosznál, hanem a kis nyelveknél van, hiszen pl. Magyarországon sem olyan könnyû valamit lefordíttatni pl. kazahra vagy malájra. A szolgáltatás nem ingyenes. Bõvebb információ, és bejelentkezés (csak ha tényleg jól tudsz eszperantóul!): ITRE, Daniel Durand, Les Nids, FR Saint Aubin de Luigné, Franciaország. Rendezvénynaptár Évente több mint 500 eszperantó rendezvény van szerte a világon, köztük réteg- (pl. ifjúsági, nyugdíjas), szakmai- (pl. orvosok, vasutasok, pedagógusok) és turisztikai jellegûek. Ezek vagy konzultációs összejövetelek (kongresszusok, konferenciák) vagy tisztán szórakozást, nyelvgyakorlást szolgáló rendezvények. Legfontosabb közülük fiataloknak az IJK, IJS, IJF, IS (bõvebben lásd lejjebb), felnõtteknek az UK. Minden rendezvény nyitott, köztük a kongresszusok is, azaz bárki (Te is) részt vehetsz rajtuk. Universala Kongreso, UK - Eszperantó Világkongresszus. A legnagyobb eszperantó rendezvény, évente más-más országban, melyen kb fõ vesz részt. Itt ülésezik az UEA központi választmánya, itt tartják üléseiket a szakmai szervezetek (emiatt hívjuk kongresszusnak), de ez csak pár száz embert érint. A többi "fesztiválozni" jön, hiszen az UK-nak és az IJK-nak semmi máshoz nem hasonlítható hangulata van. Gyakorlatilag egy kis "eszperantó ország" kel életre egy hétig, ahol minden elõadás, koncert, színházi elõadás eszperantóul zajlik. Internacia Junulara Kongreso, IJK - Ifjúsági Eszperantó Világkongresszus. Jellegében a felnõttre hasonlít (a választmányi ülésen 50 ember dolgozik, a többi sokszáz pedig bulizik, fesztiválozik). Ez is minden évben máshol van megrendezve, és sokszor pótolhatatlan élményt nyújt. Ajánlatos mindenkinek legalább 2 alkalommal elmenni az IJK-ra (vagy UK-ra): az elsõ alkalommal megismered a szokásokat, a társaságot, majd a 2. alkalommal tobzódz az élményekben. A többi rendezvény ezeknél jóval kisebb létszámú. Érdemes feltétlenül tudni még a 3 méltán legismertebb rendezvényrõl: Németországban rendezik meg minden évben december január 3. között az "Internacia Seminario, IS" nevû rendezvényt. Fõleg tinédzserek és huszonévesek látogatják, kb. 300-an. Nagyon jó hangulatú szilveszteri rendezvény. Évente a húsvét elõtti hetet célszerû Olaszországban tölteni az "Internacia 16

17 Junulara Festivalo, IJF" nevû rendezvényen. Nemcsak az olaszosan lezser és tavaszi hangulat miatt, hanem mert ezt a rendezvényt sokszor látogatják a 30- as (rutinosabb) korosztály képviselõi is, és az olasz konyha sem megvetendõ... Az IJK-n kívül a másik híres nyári rendezvény az "Internacia Junulara Semajno, IJS" Magyarországon! Korosztályi megkötés nélkül lehet résztvenni rajta, és kihasználni a lehetõséget, hogy a helyünkbe jönnek a külföldi eszperantisták. Jelentkezési lap az Ifjúsági Eszperantó Szövetségtõl (1675 Bp. pf. 87.) kérhetõ. Bár az eszperantó rendezvények általában önköltségesek (nem profitorientáltak), a nyugati árak még így is sok fiatalnak okoznak gondot. Ennek a megoldására vezették be sok ifjúsági rendezvényen az önellátó (memzorga) kategóriát, amikor csak szimbolikus résztvételi díjat kell fizetni, a kaját mindenki (otthonról hozott forrásból) maga oldja meg, a szervezõk pedig általában gondoskodnak hálózsákos alvási lehetõségrõl, vagy sátorhelyrõl. Teljes eszperantó rendezvénylista: A teljes rendezvénylista dátumokkal, szervezõk címével, stb. havi bontásban az Eventoj c. újságban található, az egész éves lista pedig a internetes hálólapon tekinthetõ meg. Ha csak levelezõ internet kapcsolatod van, a rendezvénylistát normál szövegformátumban megkapod e-levélben, ha küldesz egy (tetszõleges tartalmú) üzenetet a címre. Internet Az internet elterjedése valóságos áldás az eszperantistáknak, hiszen az eddigi hátrányunk (szétszórva élünk a világ ezer táján) most az elõnyünkre fordult. Minden országban, városban, ott vannak a "helyi embereink", és nem gond többé a gyors, operatív kapcsolattartás, a tevékenység összehangolása. 1. Levelezési címtár A kapcsolatfelvétel megkönnyítését szolgálja az "Internacia Esperanta Retadresaro", amely kb e-levél (ímél) címet tartalmaz. Letölteni a címrõl kiindulva lehet. A címjegyzékbe történõ felvételre jelentkezni a címen Derk Ederveen-nél vagy a aligxo/ hálólapon lehet. 17

18 2. Levelezési listák Több tucat eszperantó témájú levelezési lista mûködik. (Ez olyan, mint egy egyszerûsített szétküldésû körlevél. Egy adott e-levél címre küldött levelet az automata kipostázza mindegyik feliratkozott tagnak.) Az eszperantó témájú levelezési listákat és leírásukat a következõ hálólapokon találod meg: Legismertebb az lista, amely a soc.culture.esperanto hírcsoportot tükrözi e-levélen keresztül történõ elérésre. Feliratkozni az címre küldött "subscribe esperanto-l <saját cím>" üzenettel lehet, a listára üzenetet küldeni pedig az címen keresztül lehet. Ha mégsem kívánsz naponta (!) levelet kapni, a bejelentkezéshez hasonló módon tudod megtenni, csak a "subscribe" helyett az "unsubscribe" szót kell beküldeni. A többi lista forgalma ennél azért kisebb. A legtöbb ilyen lista használata ingyenes, kivéve pl. a retinfót (lásd 19. old.). A Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetségnek is van saját, nyílt levelezési listája. Feliratkozáshoz a címre kell "subscribe" tartalmú levelet küldeni. Ha gondod van, fordulj a Budapesti Eszperantó Házhoz szívesen segítünk. 3. Hírcsoportok Bár formailag több is létezik, a legismertebb hírcsoportok a következõk: soc.culture.esperanto (sce) alt.uu.lang.esperanto.misc (aulem) és alt.talk.esperanto (ate) Ezeket a hírcsoportokat (nyílt faliújságokat) a sce kivételével csak akkor tudod elérni, ha teljes internet-hozzáférésed van, tehát pl. Drótpostagalambról vagy Fre -ról nem! 4. Hálólapok Sok tízezer eszperantó nyelvû hálólap (web-lap) található az interneten. A tematikus kereséshez 3 címet érdemes megjegyezni: 18

19 Ez utóbbi címen mûködik a Virtuális Eszperantó Könyvtár, ami mindenféle eszperantó témájú tematikus kereséshez jó kiindulópont! 5. HUN-LIST A kezdetektõl fogva gyûjtjük az elektronikus levélcímmel rendelkezõ magyar eszperantisták címeit, akik számára rendszeresen (heti 1-2 alkalommal) küldünk eszperantó vonatkozású információt (rendezvények, összejövetelek, pályázatok, új kiadványok, segítségkérések, stb). Ha neked is van e-levél címed, küldj egy üzenetet az címre, hogy a listára felvehessünk! (Lehetõleg a neveden kívül add meg a címed és szül. éved is, hogy a megfelelõ infót küldhessük!) A papíralapú információk kiküldésére egyre kevesebb idõ-, energia- és pénz jut, a gyors információkat már ma is fõleg ezen a csatornán küldjük szét. Ne felejts el tájékoztatni, ha az e-levél címed megváltozna! 6. RET-INFO Az eszperantó világban történõ eseményekrõl, új szolgáltatásokról, eszperantó vonatkozású internetes eseményekrõl, pályázatokról a RET- INFO elektronikus hírszolgálatból lehet a legjobb módon tájékoztatni. Ha bejelentkezel, napi 2-6 üzenetet kapsz a választott kategóriától függõen. A ret-info fõ elõnye a gyorsaságon és az olcsóságon kívül, hogy nem kell végigbogarásznod a levelezõlisták és hírcsoportok üzenet-tömegét, az információt már kiválogatva, készen kapod meg. Bõvebb információt a címen találsz, vagy kérd meg közvetlenül a címrõl. Akadémiai konzultáció Különleges nyelvi kérdésekben az Eszperantó Akadémia Nyelvi Kozultációs Szolgálatához lehet fordulni véleményért vagy állásfoglalásért. Új fogalmak, szakkifejezések területén az akadémiai bizottság viszonylag gyorsan állást foglal, bonyolult nyelvi problémák megválaszolása azért több idõt vesz igénybe. A válasz nem az Akadémia hivatalos állásfoglalása lesz, hanem a konzultációs bizottság véleménye. Az Akadémiai Bizottsághoz csak akkor fordulj, ha problémádra sem tapasztalt eszperantisták, sem semmilyen komoly szakkönyv nem ad 19

20 választ. Állásfoglalást a Kozultációs Szolgálat igazgatójának címén lehet kérni: Stefan Maul, Pferseer Str. 15, DE Augsburg, Németország. E-levél: Személyi kódok az UEA-nál Az Eszperantó Világszövetség, UEA a központi számítógépében nyílvántartja a volt és jelen egyéni tagokat, illetve azokat, akikkel egyszer már közvetlen kapcsolatba került. Mivel azonos nevûbõl több is lehet, az azonosításra 4+1 betûs kódokat használ. Ha tehát belépsz egyszer az UEA-ba (TEJO-ba), vagy részt veszel egy ifjúsági vagy felnõtt világkongresszuson, vagy rendelsz valamit az UEA-tól, neked is lesz ilyen UEA-kódod, amit utána a különféle mozgalmi célú befizetéseknél célszerû használnod. Eszperantó rádióadások Eszperantó nyelvû rádióadás fogható rövidhullámon, a mûholdas csatornákon és az interneten. Az URH sávban külföldön sugárzó tucatnyi adót nem említjük, hiszen ezeket Magyarországon úgysem lehet hallgatni. Az adások idõpontja, frekvenciája idõrõl idõre változik, ezeket az eszperantó sajtóból ismerheti meg. Az adott szerkesztõségtõl elég egyszer információt kérnie, utána a változásokról automatikusan küldenek tájékoztatót (a borítékra mindig írja rá, hogy "Esperanto-Redakcio"). Az aktuális idõpontok, frekvenciák illetve az internetes adások címei mindig megtekinthetõk az interneten a hálólapokon. - Ãina Radio Internacia: CN Beijing, Kína - Pola Radio: Skr. 46, PL Warszawa, Lengyelország. - Radio Aªstria Internacia - AT-1136 Wien, Ausztria. - Radio Havano Kubo: Ap. 6240, La Habana, Kuba. - RAI Internacia: C.P. 320 Centro Corr, IT Róma, Olaszország - Radio Vatikana: VA Citta del Vaticano 20

Emlékeztető. a MESZ EK-3 vezetőségi üléséről

Emlékeztető. a MESZ EK-3 vezetőségi üléséről Magyarországi Eszperantó Szövetség 1193 Budapest, Leiningen u. 4. - 675 Budapest, pf. 87. Telefon: 282.88.85 - E-mail: hea.oficejo@eszperanto.hu. Emlékeztető a MESZ EK-3 vezetőségi üléséről Időpont: 2005.

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit a jelen

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. tavaszi nagykatalógus (kiegyenlítő csomag LCD ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker hagymakatalógus (Rendkívüli formátumú csomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Follow up 4 katalógus (Napórás madárfürdő) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében, illetve

Részletesebben

* SPANYOL KLUBTAGSÁGI * RENDSZER. SPANYOL PORTÁL.

* SPANYOL KLUBTAGSÁGI * RENDSZER. SPANYOL PORTÁL. * SPANYOL KLUBTAGSÁGI * RENDSZER. SPANYOL PORTÁL. TARTALOM: 1. MIT NYÚJT A KLUBTAGSÁG A TAGOK SZÁMÁRA, TAGSÁGI FORMÁK 2. TERVEZETT TEMATIKA 3. TAGDÍJAK, BEFIZETÉS 4. KEDVEZMÉNYEK SPANYOL KLUBTAGSÁGI RENDSZER

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Indoor katalógus (Raktári ajándékcsomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

OSZTÁLYOK SZERINTI BONTÁS

OSZTÁLYOK SZERINTI BONTÁS Lovassné Vass Enikő OSZTÁLYOK SZERINTI BONTÁS A, C, és Kny osztályokban heti 3 német óra csoportbontásban B osztály: heti 5 óra csoportbontásban 11. évfolyamtól lehetőség 2 órás fakultációra 9 ok, ami

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Monogramos óra 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Monogramos óra 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Monogramos óra 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit a

Részletesebben

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke

Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása. Glózik Klára, az Egyesület elnöke Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület bemutatkozása Glózik Klára, az Egyesület elnöke 2010. augusztus 31-én alakult a Békés Megyei Egészségturisztikai Klaszter hosszú távú működtetésére 14 alapító

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata

A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata A nürnbergi diákcsereprogram szabályzata 1. A csereprogram leírása 1.1. A csereprogram a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium (1071 Budapest, Városligeti Fasor 17-21.) és a nürnbergi Wilhelm-Löhe-Schule

Részletesebben

TELC nyelvvizsga feladatok

TELC nyelvvizsga feladatok TELC nyelvvizsga feladatok Lehet, hogy a TELC-re kéne menni? Amikor körülötted már mindenki nyelvvizsgára készül, te is elkezdesz parázni és sorra kapod a jobbnál jobb tippeket arra, hogy melyik nyelvvizsgát

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Kincses láda 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Kincses láda 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Kincses láda 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit a jelen

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. őszi nagykatalógus (10, 20, 50 vagy akár 100 részes LED értékcsomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola SZAKDOLGOZAT. Székesfehérvár 2012 SZILVA SZABOLCS TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK

Kodolányi János Főiskola SZAKDOLGOZAT. Székesfehérvár 2012 SZILVA SZABOLCS TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK Kodolányi János Főiskola SZAKDOLGOZAT Székesfehérvár 2012 SZILVA SZABOLCS TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK 1 Kodolányi János Főiskola Turizmus tanszék A MAI ESZPERANTÓ TURIZMUS FELÉPÍTÉSE Konzulens: Dr. Irimiás

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Szezonközi katalógus (Ezüstös viharlámpa) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében, illetve

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M FELHÍVÁS Hosszú előkészületek után 2013 májusában a Pécs Története Alapítvány és a pécsi Kronosz Kiadó megjelenteti a Pécs története című nagymonográfia első kötetét, Pécs története az őskortól a püspökség

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél Általános Információk: MRAE Telephely: Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!!

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely

A MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET HÍREI. Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ műhely Hatósági nyilvántartásba Akkreditációs szám: AL-1959 vételi szám: 05-0165-05 ALAPÍTÁSI ÉV: 1989 3534 Miskolc, Vár. u. 9. (az 1-es villamos végállomásánál) Az ország rangos tudósaival MAGYARSÁGKÖZPONTÚ

Részletesebben

Segítség! FH Wiener Neustadt

Segítség! FH Wiener Neustadt Segítség! FH Wiener Neustadt Sziasztok! Amikor én jelentkeztem Wiener Neustadtba, volt egy lány, aki rengeteget segített. Ő már ott tanult a főiskolán, és mindent elmesélt az ottani életről, a fontos tudnivalókról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE Az IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ) országos gazdasági érdekképviselet pályázati

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program

Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program A projekt: Megnevezése: Gyömrői Közösségi Integrált Tudásportál Kialakítása Program Támogatta: Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 31 KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás I. szakasz: Ajánlatkérő A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI FELHÍVÁS

KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI FELHÍVÁS Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezetének Továbbképző Konferenciája Helyszín: Ramada Resort Aquaworld Budapest 1044 Budapest, Íves út 16. Időpont: 2016. január 16 17. (Szombat Vasárnap) KIÁLLÍTÓI

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 2. őszi nagykatalógus (1-5 ajándékot tartalmazó értékcsomagok) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

Miért szeretnek diákjaink idejárni? Közösségformálás Értékrend Tanítás színvonala Tanítás melletti tevékenységek Környezet, felszereltség

Miért szeretnek diákjaink idejárni? Közösségformálás Értékrend Tanítás színvonala Tanítás melletti tevékenységek Környezet, felszereltség A mi iskolánk Amire büszkék lehetünk Miért szeretnek diákjaink idejárni? Közösségformálás Értékrend Tanítás színvonala Tanítás melletti tevékenységek Környezet, felszereltség Amit fontosnak tartunk Általános

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Szolár szélmalom 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Szolár szélmalom 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Szolár szélmalom 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S

S P O R T E D Z Ő S Z A K K É P E S Í T É S SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar Felnőttképzési Csoport 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44. Csoportvezető: Nagy Dóra Tel.: 487-9247, Fax.: 356-6337 Email: ndori@mail.hupe.hu A nem olimpiai

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett M E G H Í V Ó Tisztelt Vállalkozó Társunk! Tisztelt Szakképzés Gyakorlati Oktatásában végzők! Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP

TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP TAGSÁGI JELENTKEZÉSI LAP Az alábbi űrlap kitöltésével, valamint a tagsági nyilatkozat aláírásával jelentkezhet a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak a sorába. CÉGRE/SZERVEZETRE

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Microsoft Windows XP. Feladatgyűjtemény

Microsoft Windows XP. Feladatgyűjtemény Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Feladatgyűjtemény Útmutató a feladatok megoldásához: A feladatok megoldásához szükség van az Internet Explorer és az Outlook Express programokra. A megoldott

Részletesebben

A Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Hírlevele 2012. október

A Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Hírlevele 2012. október A Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Hírlevele 2012. október Az elektronikus hírlevél segítségével szeretnénk partnereinket időszakonként értesíteni az aktuális eseményekről, rendezvényekről, képzésekről,

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010

A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 1 A magyar lakosság utazási szokásai, 2010 A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából készítette a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató

Részletesebben

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság

Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása. Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Nemzeti értékek és hungarikumok törvényi szabályozása Gyaraky Zoltán titkár Hungarikum Bizottság Közvetlen előzmények 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről Magyar Országgyűlés: 1.

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Tartalmas csomag (gyűjtőből való részesedés) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Tartalmas csomag (gyűjtőből való részesedés) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Tartalmas csomag (gyűjtőből való részesedés) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft.

Részletesebben

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Hungary

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

PÉNZCSINÁLÓ PROGRAM. Működési szabályzat

PÉNZCSINÁLÓ PROGRAM. Működési szabályzat PÉNZCSINÁLÓ PROGRAM Működési szabályzat 1.) Mi az a Pénzcsináló Program? A Pénzcsináló Program (PP) lényegében egy 3 az 1-ben pontgyűjtőprogram, melyben egységes és könnyen átlátható rendszerbe szerveztem

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland

Részletesebben

Régi oldal. Új oldal. Útmutató az új honlaphoz. Regisztráció a Lépéselőny Üzleti Közösségi Portálon

Régi oldal. Új oldal. Útmutató az új honlaphoz. Regisztráció a Lépéselőny Üzleti Közösségi Portálon Mostantól Ön egy még áttekinthetőbb, praktikusabb oldalt használhat, amely számos új funkcióval bővült, hogy még egyszerűbben érhesse el a számára legmegfelelőbb partnereket. Útmutató az új honlaphoz Regisztráció

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Szezonközi katalógus (Vesuvius rovarriasztó lámpa) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

Protokoll és utazásügyintéző konferenciaszervező 54 812 02 0001 54 02 Utazásszervező menedzser Protokoll és utazásügyintéző

Protokoll és utazásügyintéző konferenciaszervező 54 812 02 0001 54 02 Utazásszervező menedzser Protokoll és utazásügyintéző 148-06 Referensi tevékenységek végzése A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben