ESZPERANTÓ. - szolgáltatások, - szervezetek, - címek, adatok Szilvási László Kivonat az "Összefoglaló Eszperantó Nyelvtan" c.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZPERANTÓ. - szolgáltatások, - szervezetek, - címek, adatok Szilvási László Kivonat az "Összefoglaló Eszperantó Nyelvtan" c."

Átírás

1 ESZPERANTÓ - szolgáltatások, - szervezetek, - címek, adatok Szilvási László Kivonat az "Összefoglaló Eszperantó Nyelvtan" c. könyvbõl Beköszöntõ Kedves Eszperantista! Ha Ön tanult már idegen nyelvet, bizonyára tapasztalta, hogy akármilyen jól is beszéli Ön az adott nyelvet, tétre menõ kérdésekben mindig hátrányos, alárendelt szerepben van az adott nyelvet anyanyelvként beszélõvel szemben. Nem véletlen, hogy az eszperantó nemzetközi nyelv egyre újabb és újabb híveket szerez magának, hiszen ez nem csak egyenrangú kommunikációt tesz lehetõvé, de nyelvi felépítése, logikussága révén sokkal könnyebb megtanulni, mint más nyelveket. Sajnos viszont, ha az ember nem gyakorolja, az eszperantót is el lehet felejteni. De erre valószínûleg kicsi az esély, hiszen ha már Ön idõt, energiát, pénzt áldozott a nyelv megtanulására, Ön sem akarja, hogy mindez kárba vesszen! Sok módja van a nyelvtudása gyakorlására, hasznosítására, és bízom benne, hogy az eszperantó révén rengeteg élményben, sikerben lesz része. Ahhoz, hogy a nyelvet sikeresen tudja alkalmazni, ismernie kell a mögötte álló mozgalmat, a célokat, a konkrét lehetõségeket. Ennek segítésére állítottuk össze ezt a kiadványt. Természetesen nincs rá módunk, hogy a lehetõségekrõl, szolgáltatásokról teljeskörû listát adjunk, kénytelenek vagyunk csak a legfontosabbakra szorítkozni. Az új lehetõségekrõl az eszperantó sajtóból, az Eventoj-ból folyamatosan tájékozódhat. Célszerû elõfizetni... 1

2 Az eszperantóul beszélõket a közös nyelv, a közös célért végzett munka sok szála köti össze. A gyakorlatban legtöbbször a tegezõ forma használatos, így a továbbiakban mi is ezt használjuk. Ne felejtsd el, csak rajtad múlik, milyen sikerélményeid lesznek az eszperantóval kapcsolatban, csak rajtad múlik, hogyan használod ki a sok lehetõséget! Alapismeretek Szilvási László Az eszperantó mögött nem áll saját állam a gazdaságával, szervezeteivel, tõkéjével így a nyelv hasznosításáról, terjesztésérõl maguknak az eszperantóul beszélõknek kell gondoskodni. Ôk, azaz mi foglalkozunk a nyelv ismertté tételével, tanításával, az oktatási eszközök biztosításával, a szolgáltatások mûködtetésével, az információáramlás biztosításával, a rendezvények / bulik szervezésével és persze mi magunk veszünk ezeken részt. Mit tehetsz Te az eszperantóért? Hogy az eszperantó mennyire sikeres, mennyire ismert, az csak az eszperantistákon, azaz rajtunk (tehát rajtad is) múlik. Ha mindenki csak az országos szervezetek vezetõségére várna, alig-alig történne valami... A városodban, munkahelyeden az eszperantó ismertsége pl. csak Rajtad múlik! Az egyéni eszperantista is (akár a többiektõl elszigetelve) nagyon sokat tehet az ügyért, ötleteket a 30. oldalon találsz. Pénzügyek Az eszperantó mozgalom non-profit alapon mûködik, tevékenységünkért általában nem várunk el jövedelmet, hiszen a célunk a nyelv elterjesztése, és a minél szélesebb körû hasznosítása. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások általában önköltségesek, illetve az esetleges nyereséget a szervezetek fenntartására, a külsõ és belsõ reklámra fordítjuk. A központi szervezetek fenntartásához (helységbérlet, rezsi, alkalmazottak bére, adók, levelezés, reklám, stb.) persze pénz kell, és ezt is nekünk kell elõteremteni. Ezek forrásai a tagdíjak, pályázatokon elnyert összegek, cégek támogatásai, az SZJA 1 %-ok illetve a kiadványok, szolgáltatások esetleges nyereségtartalma. Minden szervezetnek önfenntartónak kell lennie, a Kulturális Eszperantó Szövetségnél például elvárjuk, hogy a tagok vagy saját munkájukkal, vagy anyagiakkal támogasság a szervezetet. Az egyedi pénzeszközök 2

3 összegyûjtésével és a helyi szervezetek egyes nagyobb projektjeinek finanszírozásával elsõsorban az Eszperantó Alapítvány foglalkozik. Ezek sikere is függ tõled! Nyelvtanítás, nyelvvizsga Az eszperantó ugyanolyan jogú mint a nemzeti nyelvek. Minden oktatási intézményben a többi nyelvhez hasonlóan tanítható (a tanulók érdeklõdésén és képesített tanár jelenlétén kívül már csak az iskolavezetés elhatározása kell), tanítják is az országban órarenden belül vagy szakkörként több általános és középiskolában. Eszperantó tanító/tanárképzés a sárospataki Comenius Tanítóképzõ Fõiskolán, illetve az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, az ELTE eszperantó szakán történik. Az eszperantó után ugyanúgy fizethetõ nyelvpótlék, mint más nyelvek esetében. Kérd, igényeld a nyelvpótlékot eszperantó nyelvvizsgád után is! A megítélés az adott munkahelytõl és munkakörtõl függ, de ha nem igényled, biztos, hogy nem fogod kapni... Nyelvvizsgáztatással a budapesti Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (a "Rigó utca") foglalkozik, a többi nyelvvel teljesen megegyezõ rendszerben (alapközép- és felsõfok, akár szakmai anyaggal bõvítve is). Hol használják az eszperantót? Az eszperantó mozgalmon kívül is sok helyen használják már a nyelvet. Ilyen alkalmazás például a magyar telefonkönyv (a többi idegennyelvû információ között az eszperantó is ott van), 9 országban nálunk is a vasúti menetrend is tartalmaz eszperantó tájékoztatót, a Magyar Turisztikai Rt rendszeresen jelentet meg Magyarországról eszperantó nyelvû prospektust (bármely utazási irodában igényelhetsz, ha nincs nekik, kérjenek le egy adagot a Turisztikai Hivataltól), több pénzkiadó automata menüjében ott van a nemzetközi nyelv is, több cég jelentet meg prospektust, reklámot eszperantóul (a te munkahelyednek is segítünk ilyet lefordítani, terjeszteni), és több külföldi rádióállomás sugároz eszperantóul is mûsort (pl. Bécs, Peking, Varsó, stb., az aktuális listát a frekvenziákkal, idõpontokkal a internetes hálólap címen találod). Egyébként az eszperantó legalább olyan jól használható, mint a nemzeti nyelvek - csak más módszereket kell alkalmazni. Ha azt várod, hogy a szállodaportás, vagy az étteremben a picér eszperantóul fog kiszolgálni, valószínüleg egyelõre még csalatkozni fogsz. A fõbb eszperantó szolgáltatások leírását a 12. oldaltól kezdve találod. 3

4 Aktuális információk Az eszperantó világban zajló eseményekrõl, rendezvényekrõl, lehetõségekrõl, pályázatokról, új szolgáltatásokról az eszperantó sajtóból tájékozódhatsz (lásd a 28. oldalon). Minden eszperantistának "illik" legalább egy újságot elõfizetnie a saját érdekében is, mert ez is segíti a nyelvtudás szintentartását...) Javasoljuk, ne csak Te magad fizess elõ egy újságra, de a környezetedben lévõ új tanulókat is gyõzd meg errõl! Mindnyájan azért tanultuk a nyelvet, hogy hasznát vegyük. Feltétlenül menj el legalább 2 eszperantó rendezvényre. Ennek nem csak az az elõnye, hogy begyakorlod a nyelvet, de rengeteg személyes ismerõst szerezhetsz és nagyon jól érezheted magad... (lásd 16. oldal). Keress egy jó szervezetet! Magyarországon kb. 20 önálló eszperantó egyesület, és több csoport / klub mûködik (26. old). Keresd meg azt a "csapatot", amelyik a számodra a legszimpatikusabb, ahol a legjobban érzed magad! 30 éves korig célszerû az Ifjúsági Szövetségbe (is), nyelvtanároknak a pedagógus szervezetbe (is), vasutasoknak a vasutasba is belépni. Ne felejtsd el, hogy egyszerre több szervezetnek is tagja lehetsz! Ha nem találsz a városodban magadhoz illõ társaságot, mi is az akadálya annak, hogy egy új csoportot hozzál létre??? A tankönyvekben lévõ leckék megtanulása után elmondhatod magadról, hogy ismered a nyelv alapjait. A ténylegesen használt nyelv megismeréséhez, szókincsed bõvítéséhez feltétlenül célszerû majd egy nagyszótár vagy "Plena Ilustrita Vortaro, PIV" (eszperantó értelmezõ nagyszótár) beszerzése, rendezvényeken történõ résztvétel, könyvek olvasása, folyóirat elõfizetés, eszperantó rádióadások hallgatása rádión vagy interneten), szakmai kapcsolatok kiépítése, és jelentkezés valamelyik helyi, szakmai vagy országos eszperantó szervezetbe. Egy eszperantó szervezethez történõ jelentkezés azért is hasznos, mert az összejövetelek látogatásával, a kapott tájékoztatók segítségével nyelvtudásod szinten tartható. (Sajnos az eszperantó nyelvtudás is kopik, ha az ember sokáig nem használja.) Ne hagyd elveszni a tudás megszerzésébe fektetett pénzét és energiáját! Két utolsó gyakorlati tanács E könyv 47. oldalán találsz két verset. Az elsõ közülük a "La vojo" olyan szerepet tölt be az eszperantisták között, mint a magyar irodalomban a "Szózat", legalább ezt az egy verset minden eszperantóul tanulónak illik tudnia... 4

5 Amikor ismerõseid, barátaid megtudják, hogy eszperantóul tanulsz, sokszor meg fogják majd kérni, hogy "mondj valamit azon a nyelven"! Javaslom ilyenkor a 47. oldalon található Petõfi verset, vagy annak egy-két versszakát elmondani anélkül, hogy a lefordítanád annak címét. Ha jól hangsúlyozol, meglepõ reakciókban lesz részed... Szilvási László A nemzetközi nyelv kialakulása A múlt század végén a világ kezdett "kinyílni": külföldre már nemcsak az arisztokrácia utazott, de a jómódú polgár is, így egyre többen és egyre gyakrabban találkoztak szembe a soknyelvûség problémájával. Éppen ezért sokan akartak "nemzetközi nyelvet" alkotni, és összesen több mint 500 ilyen célú próbálkozásról tudunk. Volt ezek között olyan, aki füttyel, mások zenével, megint mások képekkel vagy számokkal akarták a problémát megoldani, és sok mûnyelv is született. A legsikeresebb ezek közül a volapük nevû tervezet volt, melyet egy svájci pap, Johann Martin Schleyer alkotott ban. A volapük eleinte óriási sikert aratott: sok országban az újságok tele voltak ennek dicsõítésével, sok százan sõt ezren kezdték el tanulni a volapüköt, de az hihetetlenül nehéz volt. A lelkesedés addig tartott, amíg meg nem rendezték a harmadik nemzetközi volapük kongresszust, ott ugyanis kiderült, hogy senki, még az alkotója sem tudta azt szótár nélkül használni õ is inkább németül beszélt. A volapük látványos bukásának két fõ oka volt: Az egyik a mesterségesen és spontán módon összefabrikált szókészlet (pl. klülik = tiszta, pük = beszéd, fat = apa, vom = nõ, asszony, stb). A másik maga Schleyer volt, aki minden változtatási jogot fenntartott magának, így nem tudott a nyelv szabadon fejlõdni, nem lehetett reformokat végrehajtani. A volapüknek éppen ellentéte lett az eszperantó, melynek alapjait egy lengyel orvos, Ludwig Zamenhof publikálta 1887-ben. Zamenhof nagyapja nyelvész, apja nyelvtanár volt, õ maga is beszélt 7-8 nyelven. Bialystokban, ahol élt, a német, orosz, zsidó és lengyel közösség állandóan konfliktusban volt egymással, és ez váltotta ki az ötletet, hogy talán egy közös nyelv segítségével jobban megértenék egymást. Zamenhof nagyon jó érzékkel a latin szógyökökhöz nyúlt vissza, és ezt látta el egyszerû, logikus nyelvtannal. 5

6 A latin szógyökök miatt tûnik olyan ismerõsnek sok eszperantó szó, és innen származik a sajnos elterjedt félreértés, hogy a szókészlet különféle nyelvekbõl van összeszedve. Az igazság az, hogy a különbözõ nemzeti nyelvek más-más mértékben merítettek a latinból, és ha ezek a gyökök visszaköszönnek, a tájékozatlan ember azt hihetné, hogy ez a szó az angolból, az a franciából, amaz pedig pl. a spanyolból van átvéve, jóllehet legtöbbször a latin volt a kiindulási alap. Zamenhof olyan logikus szóképzési rendszert állított össze, amely lehetõvé teszi, hogy a szótár a töredékére zsugorodjon. Használjuk pl. a "MAL" elõképzõt, amely mindennek az ellentétét jelenti. Így elég megtanulni a bela=szép szógyököt, a "malbela" ennek ellentettjét, azaz a csúnyát fogja jelölni. Ugyanígy képezhetõ az okos-buta, magas-alacsony, barát-ellenség stb. szópárok is. Ilyen elõ- és utóképzõbõl van összesen kb. 40 db, és ezek nagyon nagy mértékben csökkentik a megtanulandó szavak számát. Sok év munkája után Zamenhof 1887-ben publikálta nyelvtervezetét. Mivel kezdõ praktizáló orvos lévén még nem volt pénze, felesége hozományát áldozta az elsõ 1000 könyv kinyomtatására, és tudósokhoz, nyelvészekhez, írókhoz, politikusokhoz történõ szétküldésére. Ô nem azt várta, hogy az emberek azonnal megtanulják nyelvtervezetét, hanem azt kérte, hogy töltsék ki a mellékelt ígérvényt, miszerint ha 1 millió másik ember is így nyilatkozik, akkor majd õk is meg fogják tanulni a nyelvet. A könyv elolvasása után azonban egyre másra jöttek a gratuláló, kérdezõ levelek, és az ígérvények visszaküldése helyett az emberek fellelkesülve elkezdték használni a nyelvet. A volapük kudarca láttán Zamenhof nem merte saját nevén publikálni az elsõ könyvet, így dr. Esperanto (dr. Reménykedõ) álnevet használt, ami végül is rajta maradt a nyelven. Legyünk tudatában, hogy a zamenhofi eszperantó még nem ugyanaz a nyelv, amit ma beszélünk. Annak idején a nyelvtan összesen 16 szabályból állt (lásd 39. old.), rögzítve volt 947 szó, de ez még nem volt teljesen kész nyelv. A mai eszperantó teljesen kiforrott, élõ, a nemzeti nyelvekkel egyenjogú, teljesen kifejlett nyelv, melyeken versek, dalok, regények íródnak, szerelmek szövõdnek, és melyet a mindennapi gyakorlatban is teljeskörûen használunk. 6

7 Miért kell ma az eszperantó? Az eszperantó születésekor a francia volt az általános világnyelv, az arisztokrácia, a kultúra, a diplomácia nyelve. Ehhez hasonló szerepet tölt ma be az angol, de hatása messze túlmutat a francia egykori eredményein. Az angol nem véletlenül lett ugyanis széles körben használt nemzetközi nyelv. Mind az orosz, mind a francia, mind a német állam óriási összegeket költ ma is arra, hogy a nyelvét minél szélesebb körben használják, de az amerikai tõkével nehezen veszik fel a versenyt. A nyelv használata ugyanis elsõsorban gazdasági és profitcélú kérdés! Ahhoz, hogy egy nyelvet megtanulj, meg kell tanulni a hozzá tartozó kultúrát is, ami közvetve ugyan, de kifejezetten az ottani cégek érdekeit szolgálja. (Ezért tanuljuk oroszból pl. Puskint, Majakovszkijt, Csehovot, az orosz történelmet, németbõl Goethe-t, Schillert, Thomas Mann-t, angolból Shakespeare-t, Dickens-t stb, és ezért kell a nyelv tanulása közben a hozzá tartozó nemzet / állam történelmét is megtanulni.) Az angol nyelv nemzetközi elterjesztése egy jól átgondolt, és nagyon erõsen finanszírozott profi marketinges projekt eredménye. A rendszerváltozás (a konkurens orosz nyelv térvesztése) után nem véletlenül lepte el Kelet- Európát sokszáz tanár, hogy szinte ingyen tanítsa a tanárokat az angol nyelvre, nem véletlenül voltak olyan olcsók az amerikai tankönyvek, tanfolyamok, filmek. Alapítványok egész sora foglalkozott azzal, hogy tömegesével juttatta ki az értelmiségieket (véleményvezéreket) amerikai tanulmányútra. Az angol és az amerikai állami költségvetés hihetetlen összegeket fordított és fordít ma is arra, hogy a nyelvet elterjessze... Amikor az angol nyelv már sláger lett Kelet- Európában, jöhetett és jött is az amerikai kultúra (filmek, könyvek, számítógépes játékok), megtelepedtek a tömegfogyasztást kiszolgáló étel-, ital- és szórakoztatóipari cégek, a végén pedig jöttek az amerikai vállalatok, melyek megvették a magyar piacot. Közgazdasági és marketinges szempontból természetes, hogy az amerikai vállalatok nem foglalhatták volna el a mostani pozicióikat, ha a terep kulturális, illetve azt megelõzõen nyelvi szempontból nem lett volna így elõkészítve. A nyelv terjesztése elsõdlegesen gazdasági érdek! A nemzeti nyelvekkel szemben az eszperantó egyik nép kultúráját sem erölteti rá a tanulóra, egyik ország gazdaságának sem nyújt segítséget, és nem támogatja a nyelvi-kulturális gyarmatosítást. Ezzel szemben semlegessége révén egyenrangúságot biztosít, és éppen a széleskörû elterjedtségének köszönhetõen nemzetközi szemléletre, a másság elfogadására, toleranciára ösztönöz. Egy idegen nyelvet szinte sosem lehet anyanyelvi szinten megtanulni. Lehet jól tudni, lehet nagyon jól tudni, sõt lehet kiválóan tudni, de egy anyanyelvûvel nagyon-nagyon nehéz felvenni a versenyt. Ha udvarolni, vagy boltban vásárolni 7

8 kell, mindegy hogy milyen nyelvet használunk. De tétre menõ kérdésekben (mint pl. jogi ügyek, kereskedelmi szerzõdések, sõt komolyabb szakmai viták) okos ember nem ad a másiknak fölösleges elõnyt, és olyan nyelvet választ, melyet mindkettõjüknek tanulniuk kellett. Nem ok nélkül alakult ki a nagyon magas szintû nyelvtudásra a "vitaképes szintû" fogalom... Azt a sokszáz vagy ezer órát, amit mi az idegennyelv tanulására fordítunk, a "nagy nemzetek" polgárai szakmai ismereteik bõvítésére, vagy akár pihenésre fordíthatják. Tulajdonképpen miért is nekem kellene megtanulni valaki másnak az anyanyelvét? Miért is nem õ tanulja meg az enyémet? Tulajdonképpen miért is akarok én elõnyt adni másnak? Vajon alábbvaló volnék én, mint pl. egy német, angol vagy francia anyanyelvû? Az eszperantó mindenki számára esélyegyenlõséget, sõt nyelvi egyenjogúságot biztosít! Összefoglalva: célszerû minél több idegen nyelvet megtanulni, egyrészt mert szükség van rá a napi boldoguláshoz, másrészt mert "ahány nyelvet tudsz, annyi embert érsz". De jó tudni és használni az eszperantót is, hiszen más elõnyei mellett itt egyenjogúnak tudja magát érezni az ember. Mennyire elterjedt az eszperantó? Nagyon! Az eszperantó gyakorlatilag az egész világon elterjedt. Nemigen lehet találni olyan civilizált települést, ahol eszperantóul tudó ne lenne! Az, hogy az eszperantó még nem vált olyan tömegessé, mint amilyen lehetne, illetve amilyen elvárások vannak vele szemben - annak gazdasági, politikai okai vannak (lásd a "Miért kell ma az eszperantó" fejezetet a 6. oldalon). Az eszperantó mögött nem áll saját állam, saját gazdaság, nagy saját tõke, sõt meg kell harcolnia a nagy nemzetek ellenérdekeltségével. De egyre több nemzetközi fórumon ismerik fel, hogy a többiek jogos szembenállása miatt nem lehet elfogadni egyik nemzeti nyelvet sem az általános nemzetközi nyelv szerepére, erre csak egy semleges nyelvnek lehet esélye (az Európa Unió már most is komoly nyelvi gondokkal küzd, és mi lesz a megoldás, ha új és új államok lépnek be...). A kb. 25 éves eszperantó pályafutásom során én azt tapasztaltam, hogy az eszperantóval jobban boldogultam, mint az orosz és angol tudásommal. Persze, aki azt várja, hogy a hotelportás, vagy az étteremben a pincér eszperantóul fogja kiszolgálni, az csalatkozni fog. Az eszperantót legalább olyan jól lehet használni, mint más nyelveket de másképpen, más módszerekkel. A nemzetközi eszperantó mozgalom, az eszperantó szervezetek gondoskodnak a nyelv fennmaradásáról, terjesztésérõl, és a nyelvet már megtanultak kiszolgálásáról. Ezekrõl késõbb lesz részletesebben szó. 8

9 Eszperantó szervezetek Mivel "eszperantó ország" nincs, a nyelv fenntartásáról, terjesztésérõl, hasznosításáról az eszperantó szervezetek gondoskodnak. Vannak helyi jellegû (pl. vállalati, városi), réteg- (pl. ifjúsági), szakmai- (pl. orvos, vasutas), országosés nemzetközi szervezetek. Ezek a szervezetek nem tömörítenek mindenkit, hanem csak azokat, akik a nyelv hasznosítása iránt érdeklõdnek, illetve maguk is tesznek valamit a nyelv fennmaradásáért, mûveléséért. Nemzetközi szervezetek Egy adott országban mûködõ helyi-, réteg- és szakmai szervezeteket általában az ún. országos tagszövetségek fogják össze. Ezek munkáját nemzetközi szinten az "Universala Esperanto-Asocio, UEA" (Eszperantó Világszövetség) hangolja össze. Az UEA központi választmányába (Komitato) a tagszervezetek létszámukkal arányosan (de max. 4) képviselõt küldenek, és tagonként kb. 1 NLG tagdíjat fizetnek. UEA Az UEA-hoz nemcsak az országos tagszövetségen, de közvetlenül is lehet csatlakozni, mint egyéni tag, mert egy-egy országban még esetleg nincs országos szövetség, vagy mert valami okból nem mindenki akar oda tartozni. Az egyéni tag a központi választmányban (Komitato) ülõ képviselõi révén ugyanúgy befolyásolni tudja az UEA mûködését mint a tagszövetségek tagjai, és jogosult különféle kedvezményekre. Kapja például a "Jarlibro"-t (lásd késõbb a 12. oldalon), 30 éves kora alatt a "Kontakto" c. újságot, és jelentõs kedvezményt az évente megrendezett világkongresszusok résztvételi díjából. Az egyéni tagság természetesen pénzbe kerül (ma, 1999-ben magyaroknak ez 10 euro). A tagszövetségek tagjai csak a helyi országos szervezetnek fizetnek (de nem kapják sem a Jarlibro-t, sem a kedvezményt a kongresszusokon). Az UEA központi irodájának címe: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ, Rotterdam, Hollandia. E-levél címe: TEJO Az Ifjúsági Eszperantó Világszövetség (Tutmoda Esperantista Junulara Organizo, TEJO) az UEA integráns része, annak az ifjúsági szekciója. Mûködési felépítése analóg az UEA-val. Lehet az országos ifjúsági szövetségen keresztül csatlakozni hozzá, de lehet egyéni tagságra is jelentkezni. A TEJO-tagság egyúttal UEA-tagságot is jelent, illetve viszont: a 9

10 30 éves kor alatti UEA-tagokat tekintjük automatikusan a TEJO tagjainak. A TEJO központi irodája az UEA-központban van: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ, Rotterdam, Hollandia. E-levél címe: Szakmai szervezetek Az UEA-hoz 30-nál több szakmai szervezet kapcsolódik vagy tagsági, vagy együttmûködési formában. Ezek a szakmai szervezetek gondoskodnak az azonos foglalkozásúak regisztrálásáról, az adott területen a szakmai nyelv kifejlesztésérõl, szakmai anyagok, kiadványok megjelentetésérõl, a szakmán belül a nyelv elterjesztésérõl. Mivel a szakmai szervezeteknél általában nincs fõfoglalkozású alkalmazott, azok tevékenységének színvonala is változó: egyes szervezetek beérik az azonos érdeklõdésûek címregisztrálásával (pl. szövetkezeti mozgalom vagy matematikusok), mások nagyon komoly szakmai tevékenységet is folytatnak (pl. vasutasok, egészségügyiek). Ez persze mindig az adott vezetõség aktivitásától függ. A teljes és éppen aktuális címlistát a Jarlibro-ban lehet megtalálni. Néhány fontosabb szakmai szervezet címe: Esperanta Jura Asocio, EJA (Eszperantó Jogász Szövetség): André Ruysschaert, 4 rue Théodore Eberhard, LU-1452 Luxembourg. Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo, IKEF (Nemzetközi Kereskedelmi és Közgazdász Szakcsoport): Roland Rotsaert, Visspaanstr. 97, BE-8000 Brugge, Belgium. Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI (Eszperantista Tanárok Nemzetközi Ligája): Mauro La Torre, Dip. di Scienze dell'educazione, Terza Universitá de Roma, Via del Castro Pretorio 20, IT Roma, Olaszország. Asocio de Verduloj Esperantistoj, AVE (Természetvédõ Eszperantisták Szövetsége): Manfred Westermayer, Kandelstr. 62, DE Gundelfingen, Németország. Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistoj, TAKE (Eszperantista Építészek Világszervezete): rue de Tiefenbach, FR Wintzenheim, Colmar, Franciaország. Universala Medicina Esperanto-Asocio, UMEA (Orvos-egészségügyiek Nemzeközi Eszperantó Szervezete): S. Yamazoe, Bunkyo-tyo, Maebasi-si, J Japán. 10

11 Internacia Naturkuraca Asocio, INA (Nemzetközi Természetgyógyász Szövetség): Kwangmyong 2 dong 50-5ho, Kwangmyong-shi, Kyongkido, Koreai Köztársaság. Esperanto-Rok-Asocio, EUROKKA (Eszperantó Rockzenész Szövetség): FR Donneville, Francio. Amikaro de Esperanto en Radio, AERA ("Az eszperantó rádióadások barátainak társasága"): Bruno Masala, 2 rue des Vignes, FR Coincy, Franciaország. Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj, ILERA (Eszperantista Rádióamatõrök Nemzetközi Társasága): P.f. 7223, DE Eisenhüttenstadt, Németország. (QRZ vasárnap és hétfõn UT, MHz) Internacia Scienca Asocio Esperantista, ISAE (Nemzetközi Tudományos Eszperantó Társaság): Rudi Hauger, Ringstrasse 13, CH-8172 Niederglatt, Svájc. Monda Turismo, MT (Nemzetközi Turisztikai Szövetség): M. Sklodowskiej-Curie 10, PL Bydgoszcz, Lengyelország. Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, IFEF (Nemzetközi Vasutas Eszperantó Federáció): Ernst Quietensky, Pappenheimgasse 70/3/2/12, AT-1200 Wien, Ausztria. Eªropa Esperanto-Unio, EEU (Az Európa Unió E-szövetségeit tömörítõ szervezet): dr. Umberto Brocatelli, via Giacomo Brodolini 10, IT Róma, Olaszország. Internacia Asocio de Esperantistaj Matematikistoj, IAdEM (Eszperantista Matematikusok Nemzetközi Szövetsége): Vorderdimbach 11, AT-4371 Dimbach, Ausztria. E-levél: Internacia Naturista Organizo Esperantista, INOE (Eszperantista Naturisták Nemzetközi Szervezete): Fenyvesi Ervin, Újvidék u. 58, HU Budapest. Esperanta ak-ligo Internacia, E LI (Nemzetközi Eszperantó Sakk- Liga): dr. Pier Giorgio Soranzo, via Palmanova 18/A, IT Bagnaria Arsa, UD, Olaszország. Esperantlingva Verkista Asocio, EVA (Eszperantó Írók Szövetsége): Spomenka timec, Nova Ves 87, HR-1000 Zágráb, Horvátország. E- levél: 11

12 Akademio de Esperanto, AdE (Eszperantó Akadémia): dr. Renato Corsetti. Colle Rasto, IT Palestrina, Olaszország. Internacia Esperanto-Instituto, IEI (Nemzetközi Eszperantó Intézet): Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Helyi szervezetek Az egyéni eszperantisták klubba, csoportba vagy országos szintû szervezetekbe tömörülhetnek. A helyi eszperantó klubok fõleg a nyelvtudás elmélyítését, az eszperantó kultúra megismerését és élvezetét szolgálják, illetve a "társasági élet" színterei. Az eszperantó csoportok foglalkoznak a helyi szintû propagandával, reklámmal, a nyelv terjesztésével, rendezvények szervezésével, a PRtevékenységgel, vagyis tõlük függ az eszperantó ismertsége és jövõje. Az országos szintû szervezetek próbálják meg összehangolni az elszigetelten élõ egyéni eszperantisták, illetve a csoportok és klubok munkáját, érdekképviseletet látnak el, tartják a kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel, stb. A klubok és a csoportok munkája persze sokszor összemosódik, és ma, az internet korában egyre inkább az országos szervezeteknek kell összefogni az egyéni aktív eszperantistákat is, hiszen a kommunikáció ma már nem helyhez kötött. Eszperantó szolgáltatások A nyelv gyakorlati használatát önálló állam nem lévén az eszperantó szervezetek, illetve azok szolgáltatásai biztosítják. Mivel az eszperantó mozgalom nem profitorientált, ezek a szolgáltatások sokszor ingyenesek, vagy csak önköltségesek. A tényleges lehetõségek listája nagyon széles, a napi sajtó (Eventoj, ret-info, stb.) rendszeresen számol be az új lehetõségekrõl, itt csak a legfontosabbakat soroljuk fel: Jarlibro - Évkönyv Az egyéni UEA és TEJO tagok, valamint az országos tagszervezetek központjai kapják meg a Világszövetség évkönyvét, amely tartalmazza az országos és 12

13 nemzetközi szervezetek címeit, elérhetõségét, a vezetõségi tagok adatait, a szakmai szervezetek leírását és címeit, a nemzetközi fõbb szolgáltatások leírását és adatait - vagyis mindent, ami az érdemi kapcsolatfelvételhez kellhet. A Jarlibro tartalmazza egyúttal a Delegita Reto (lásd lejjebb) teljes címjegyzékét is. Egyéni UEA-tagnak belépni a magyar fõmegbízottnál (lásd 27. old.), TEJOtagnak jelentkezni a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetségnél (22. old.) lehet. Delegita Reto - Szakmai hálózat Az UEA-Jarlibro tartalmazza a világ minden részérõl annak a kb fõnek a címét, aki vállalja, hogy szakmai kérdésekben a hozzá forduló eszperantistáknak ingyen áll a rendelkezésére! Ez az egyik leghasznosabb, és legnépszerûbb szolgáltatás, hiszen valódi hasznot nyújt. A "Delegita Reto" tagjai sorába csak egyéni tagok jelentkezhetnek (2 év tagság után). Ha Te is jelentkezni szeretnél, a nyelv megtanulása után be kell lépni egyéni UEA-tagnak, majd jelentkezni a magyar fõmegbízottnál. Az aktuális címet megtudhatod bármelyik magyar eszperantó egyesületnél, megnézheted az interneten, vagy megkérdezheted a Budapesti Eszperantó Háztól: 1675 Bp. pf. 87. (A jelenlegi fõmegbízott címe a 27. oldalon található.) Pasporta Servo - Vendéglátó Hálózat A Pasporta Servo nevével ellentétben nem útlevelet, hanem ingyenes szállást nyújt a turistáskodó eszperantistáknak. Ez jó az úton lévõnek egyrészt azért, mert megspórolja a szállodaköltséget, másrészt mert családnál lakva lehetõsége van belelátni az adott ország lakóinak tényleges életébe, és van egy személyes "helyi kapcsolata". Jó a szállásadónak is, mert egyrészt folyamatosan gyakorolni tudja a nyelvet, másrészt a "helyébe jön a fél világ". A szolgáltatás NEM kölcsönösségi alapon mûködik, így az is igénybe veheti, aki nem tud szállást adni másoknak. A "Pasporta Servo" címjegyzéke évenként (néha kétévenként) jelenik meg, eszperantó könyvszolgálatoknál, egyesületeknél, rendezvényeken és persze a Budapesti Eszperantó Házban szerezhetõ be, ára kb forint. Ha igénybe akarod venni a vendéglátó szolgáltatást, venned kell egy címlistát, ráírni a neved (ez névre szóló, és nem továbbadható kiadvány), kiválasztani a várost illetve a címet, és telefonon, levélben, interneten meg kell kérdezni, hogy a tervezett idõben tud-e fogadni. A vendéglátó kikötheti, hogy egyszerre maximum hány vendéget fogad, és támaszthat mindenféle feltételt: pl. nemdohányzókat, vagy csak házaspárokat 13

14 fogad, és kikötheti a tartózkodás hosszát is (pl. max. 3 nap). A vendéglátó nem köteles minden igénylõt fogadni, hiszen szívességbõl osztja meg lakását. Van, ahol csak helyet tud felajánlani a hálózsáknak, van ahol külön ágyat vagy külön szobát tud biztosítani, de elõfordult már komplett lakosztály felajánlása is... Ha Te is vendéglátó akarsz lenni, kérj a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetségtõl (1675 Budapest pf. 87.) "Pasporta" belépési nyilatkozatot! Jelentkezésed és címed a következõ évi kiadványban jelenik meg, amibõl persze Te is kapsz egy ingyenes példányt. A szolgáltatás felajánlását évente meg kell újítani, ez biztosítja, hogy a kiadványban szereplõ címek mindig aktuálisak legyenek. Levelezési szolgálatok Levelezõpartnert többféleképpen találhatsz. Egyik sem megy máról holnapra, és rajtad is múlik, milyen partnert találsz. Az egyik lehetõség, hogy az eszperantó újságok (pl. Eventoj) levelezési rovataiból választasz magadnak címet. A másik lehetõség, hogy elküldöd a címed valamelyik eszperantó újságnak megjelentetésre. Sok újságnál ezt hirdetésnek tekintik, és pénzt kérnek érte, de persze vannak ingyenes fórumok is (pl. Eventoj). Ennek a megoldásnak az elõnye, hogy Te magad formálod meg a rólad megjelenõ szöveget, hátránya, hogy meg kell várni a megjelenést. Harmadik lehetõségként írhatsz a "Koresponda Servo Mondskala, KSM" nevû szolgálatnak, megadva saját adataidat, és levelezési címet kérsz megjelölve a kívánt országot, életkort, szakmát stb. Leveledhez mellékelni kell 2 db. nemzetközi postai válaszszelvényt (IRC), amely a nagyobb postahivatalokban szerezhetõ be. Ára: a mindenkori légiposta levél díja. A levelezési szolgálat címe: Koresponda Servo Mondskala, B.P. 6, FR Longeville-en-Barrois, Franciaország. A negyedik lehetõség az Enrike Ellemberg által mûködtetett internetes levelezõ szolgálat igénybevétele. Információt, listákat, címeket a hálólapon találsz, illetve az címen írhatsz neki. Könyvszolgálatok Ma már százszámra jelennek meg eszperantó nyelvû könyvek, zenei kazetták, CD-k. Ezek egy része beszerezhetõ idegennyelvû könyvesboltokban, vagy eszperantó egyesületeknél, vagy helyi szinten egy-egy könyvbizományosnál, de 14

15 a teljes választékot 2 fõ szolgáltatónál találod: Az "UEA-Libroservo" az Eszperantó Világszövetség épületében mûködik (Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Hollandia). Az országos tagszövetségeknél található, 2-3 évente kiadott katalógusból lehet választani, rendelni postai szállításra. Az újonnan megjelent kiadványokat az "Esperanto de UEA" c. lap havonta folyamatosan közli. Fizethetsz banki úton vagy hitelkártyával is (Eurocard, Mastercard vagy Visa), ez utóbbi esetben a rendeléssel együtt meg kell adnod a kártya számát, lejárati idejét és alá kell írnod a megrendelést. A Flandra Esperanto-Ligo könyvszolgálata (Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgium) majdnem ilyen nagy. Az aktuális katalógus és a fizetési feltételek megtalálhatók a címen. A legfrissebb kiadványokról folyamatosan értesítést kapsz, ha feliratkozol a "nova" levelezési listára (a címre küldött levél téma sorába azt kell beírni, hogy "abono nova"). Az Osztrák Nemzeti Könyvtár kebelén belül mûködik az egyik legnagyobb eszperantó nyelvû gyüjteménnyel rendelkezõ Internacia Esperanto-Muzeo, IEM (Nemzetközi Eszperantó Múzeum és Könyvtár), melynek állománya könyvtárközi kölcsönzéssel is elérhetõ. Ha tudod a mû íróját és címét, menj be a kerületi / városi könyvtárba (ahol egyébként is tag vagy), és kérd meg a helyi könyvtárost, hogy "könyvtárközi kölcsönzéssel" hozassa meg neked Bécsbõl a kért mûvet. Az IEM címe: Hofburg, Batthyanystiege, AT-1010 Wien. E- levél: Az interneten található katalógus és keresõprogram címe: /espdb.htm Budapest VIII. Kenyérmezõ u. 2. alatt mûködik a MESZ információs irodája és könyesboltja. Nyitva hétfõn, szerdán és pénteken óra között. A Budapesti Eszperantó Háznál utánvéttel megrendelhetõ könyvek listáját (a 36. oldalon található listánál jóval többet) az interneten találod meg, a cím alatt, és a KEA-tagoknak elõzetes forintfizetés mellett bármely könyvet, kiadványt behozatunk a nagyobb eszperantó könyszolgálatoktól (pl. UEA- vagy Flamand könyvkatalógus) Fordítói hálózat Az eszperantó hídszerepét hasznosítja egy fordítási szolgálat: "Internacia Traduk-Reto pere de Esperanto, ITRE". A megrendelõ országában ülõ ITREtag lefordítja a szöveget eszperantóra, faxon vagy interneten elküldi a célországban lévõ másik ITRE-tagnak, aki a nemzeti nyelvre fordítja azt, majd 15

16 visszaküldi az anyagot a megrendelõnek. Ennek jelentõsége nem az angolnál vagy orosznál, hanem a kis nyelveknél van, hiszen pl. Magyarországon sem olyan könnyû valamit lefordíttatni pl. kazahra vagy malájra. A szolgáltatás nem ingyenes. Bõvebb információ, és bejelentkezés (csak ha tényleg jól tudsz eszperantóul!): ITRE, Daniel Durand, Les Nids, FR Saint Aubin de Luigné, Franciaország. Rendezvénynaptár Évente több mint 500 eszperantó rendezvény van szerte a világon, köztük réteg- (pl. ifjúsági, nyugdíjas), szakmai- (pl. orvosok, vasutasok, pedagógusok) és turisztikai jellegûek. Ezek vagy konzultációs összejövetelek (kongresszusok, konferenciák) vagy tisztán szórakozást, nyelvgyakorlást szolgáló rendezvények. Legfontosabb közülük fiataloknak az IJK, IJS, IJF, IS (bõvebben lásd lejjebb), felnõtteknek az UK. Minden rendezvény nyitott, köztük a kongresszusok is, azaz bárki (Te is) részt vehetsz rajtuk. Universala Kongreso, UK - Eszperantó Világkongresszus. A legnagyobb eszperantó rendezvény, évente más-más országban, melyen kb fõ vesz részt. Itt ülésezik az UEA központi választmánya, itt tartják üléseiket a szakmai szervezetek (emiatt hívjuk kongresszusnak), de ez csak pár száz embert érint. A többi "fesztiválozni" jön, hiszen az UK-nak és az IJK-nak semmi máshoz nem hasonlítható hangulata van. Gyakorlatilag egy kis "eszperantó ország" kel életre egy hétig, ahol minden elõadás, koncert, színházi elõadás eszperantóul zajlik. Internacia Junulara Kongreso, IJK - Ifjúsági Eszperantó Világkongresszus. Jellegében a felnõttre hasonlít (a választmányi ülésen 50 ember dolgozik, a többi sokszáz pedig bulizik, fesztiválozik). Ez is minden évben máshol van megrendezve, és sokszor pótolhatatlan élményt nyújt. Ajánlatos mindenkinek legalább 2 alkalommal elmenni az IJK-ra (vagy UK-ra): az elsõ alkalommal megismered a szokásokat, a társaságot, majd a 2. alkalommal tobzódz az élményekben. A többi rendezvény ezeknél jóval kisebb létszámú. Érdemes feltétlenül tudni még a 3 méltán legismertebb rendezvényrõl: Németországban rendezik meg minden évben december január 3. között az "Internacia Seminario, IS" nevû rendezvényt. Fõleg tinédzserek és huszonévesek látogatják, kb. 300-an. Nagyon jó hangulatú szilveszteri rendezvény. Évente a húsvét elõtti hetet célszerû Olaszországban tölteni az "Internacia 16

17 Junulara Festivalo, IJF" nevû rendezvényen. Nemcsak az olaszosan lezser és tavaszi hangulat miatt, hanem mert ezt a rendezvényt sokszor látogatják a 30- as (rutinosabb) korosztály képviselõi is, és az olasz konyha sem megvetendõ... Az IJK-n kívül a másik híres nyári rendezvény az "Internacia Junulara Semajno, IJS" Magyarországon! Korosztályi megkötés nélkül lehet résztvenni rajta, és kihasználni a lehetõséget, hogy a helyünkbe jönnek a külföldi eszperantisták. Jelentkezési lap az Ifjúsági Eszperantó Szövetségtõl (1675 Bp. pf. 87.) kérhetõ. Bár az eszperantó rendezvények általában önköltségesek (nem profitorientáltak), a nyugati árak még így is sok fiatalnak okoznak gondot. Ennek a megoldására vezették be sok ifjúsági rendezvényen az önellátó (memzorga) kategóriát, amikor csak szimbolikus résztvételi díjat kell fizetni, a kaját mindenki (otthonról hozott forrásból) maga oldja meg, a szervezõk pedig általában gondoskodnak hálózsákos alvási lehetõségrõl, vagy sátorhelyrõl. Teljes eszperantó rendezvénylista: A teljes rendezvénylista dátumokkal, szervezõk címével, stb. havi bontásban az Eventoj c. újságban található, az egész éves lista pedig a internetes hálólapon tekinthetõ meg. Ha csak levelezõ internet kapcsolatod van, a rendezvénylistát normál szövegformátumban megkapod e-levélben, ha küldesz egy (tetszõleges tartalmú) üzenetet a címre. Internet Az internet elterjedése valóságos áldás az eszperantistáknak, hiszen az eddigi hátrányunk (szétszórva élünk a világ ezer táján) most az elõnyünkre fordult. Minden országban, városban, ott vannak a "helyi embereink", és nem gond többé a gyors, operatív kapcsolattartás, a tevékenység összehangolása. 1. Levelezési címtár A kapcsolatfelvétel megkönnyítését szolgálja az "Internacia Esperanta Retadresaro", amely kb e-levél (ímél) címet tartalmaz. Letölteni a címrõl kiindulva lehet. A címjegyzékbe történõ felvételre jelentkezni a címen Derk Ederveen-nél vagy a aligxo/ hálólapon lehet. 17

18 2. Levelezési listák Több tucat eszperantó témájú levelezési lista mûködik. (Ez olyan, mint egy egyszerûsített szétküldésû körlevél. Egy adott e-levél címre küldött levelet az automata kipostázza mindegyik feliratkozott tagnak.) Az eszperantó témájú levelezési listákat és leírásukat a következõ hálólapokon találod meg: Legismertebb az lista, amely a soc.culture.esperanto hírcsoportot tükrözi e-levélen keresztül történõ elérésre. Feliratkozni az címre küldött "subscribe esperanto-l <saját cím>" üzenettel lehet, a listára üzenetet küldeni pedig az címen keresztül lehet. Ha mégsem kívánsz naponta (!) levelet kapni, a bejelentkezéshez hasonló módon tudod megtenni, csak a "subscribe" helyett az "unsubscribe" szót kell beküldeni. A többi lista forgalma ennél azért kisebb. A legtöbb ilyen lista használata ingyenes, kivéve pl. a retinfót (lásd 19. old.). A Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetségnek is van saját, nyílt levelezési listája. Feliratkozáshoz a címre kell "subscribe" tartalmú levelet küldeni. Ha gondod van, fordulj a Budapesti Eszperantó Házhoz szívesen segítünk. 3. Hírcsoportok Bár formailag több is létezik, a legismertebb hírcsoportok a következõk: soc.culture.esperanto (sce) alt.uu.lang.esperanto.misc (aulem) és alt.talk.esperanto (ate) Ezeket a hírcsoportokat (nyílt faliújságokat) a sce kivételével csak akkor tudod elérni, ha teljes internet-hozzáférésed van, tehát pl. Drótpostagalambról vagy Fre -ról nem! 4. Hálólapok Sok tízezer eszperantó nyelvû hálólap (web-lap) található az interneten. A tematikus kereséshez 3 címet érdemes megjegyezni: 18

19 Ez utóbbi címen mûködik a Virtuális Eszperantó Könyvtár, ami mindenféle eszperantó témájú tematikus kereséshez jó kiindulópont! 5. HUN-LIST A kezdetektõl fogva gyûjtjük az elektronikus levélcímmel rendelkezõ magyar eszperantisták címeit, akik számára rendszeresen (heti 1-2 alkalommal) küldünk eszperantó vonatkozású információt (rendezvények, összejövetelek, pályázatok, új kiadványok, segítségkérések, stb). Ha neked is van e-levél címed, küldj egy üzenetet az címre, hogy a listára felvehessünk! (Lehetõleg a neveden kívül add meg a címed és szül. éved is, hogy a megfelelõ infót küldhessük!) A papíralapú információk kiküldésére egyre kevesebb idõ-, energia- és pénz jut, a gyors információkat már ma is fõleg ezen a csatornán küldjük szét. Ne felejts el tájékoztatni, ha az e-levél címed megváltozna! 6. RET-INFO Az eszperantó világban történõ eseményekrõl, új szolgáltatásokról, eszperantó vonatkozású internetes eseményekrõl, pályázatokról a RET- INFO elektronikus hírszolgálatból lehet a legjobb módon tájékoztatni. Ha bejelentkezel, napi 2-6 üzenetet kapsz a választott kategóriától függõen. A ret-info fõ elõnye a gyorsaságon és az olcsóságon kívül, hogy nem kell végigbogarásznod a levelezõlisták és hírcsoportok üzenet-tömegét, az információt már kiválogatva, készen kapod meg. Bõvebb információt a címen találsz, vagy kérd meg közvetlenül a címrõl. Akadémiai konzultáció Különleges nyelvi kérdésekben az Eszperantó Akadémia Nyelvi Kozultációs Szolgálatához lehet fordulni véleményért vagy állásfoglalásért. Új fogalmak, szakkifejezések területén az akadémiai bizottság viszonylag gyorsan állást foglal, bonyolult nyelvi problémák megválaszolása azért több idõt vesz igénybe. A válasz nem az Akadémia hivatalos állásfoglalása lesz, hanem a konzultációs bizottság véleménye. Az Akadémiai Bizottsághoz csak akkor fordulj, ha problémádra sem tapasztalt eszperantisták, sem semmilyen komoly szakkönyv nem ad 19

20 választ. Állásfoglalást a Kozultációs Szolgálat igazgatójának címén lehet kérni: Stefan Maul, Pferseer Str. 15, DE Augsburg, Németország. E-levél: Személyi kódok az UEA-nál Az Eszperantó Világszövetség, UEA a központi számítógépében nyílvántartja a volt és jelen egyéni tagokat, illetve azokat, akikkel egyszer már közvetlen kapcsolatba került. Mivel azonos nevûbõl több is lehet, az azonosításra 4+1 betûs kódokat használ. Ha tehát belépsz egyszer az UEA-ba (TEJO-ba), vagy részt veszel egy ifjúsági vagy felnõtt világkongresszuson, vagy rendelsz valamit az UEA-tól, neked is lesz ilyen UEA-kódod, amit utána a különféle mozgalmi célú befizetéseknél célszerû használnod. Eszperantó rádióadások Eszperantó nyelvû rádióadás fogható rövidhullámon, a mûholdas csatornákon és az interneten. Az URH sávban külföldön sugárzó tucatnyi adót nem említjük, hiszen ezeket Magyarországon úgysem lehet hallgatni. Az adások idõpontja, frekvenciája idõrõl idõre változik, ezeket az eszperantó sajtóból ismerheti meg. Az adott szerkesztõségtõl elég egyszer információt kérnie, utána a változásokról automatikusan küldenek tájékoztatót (a borítékra mindig írja rá, hogy "Esperanto-Redakcio"). Az aktuális idõpontok, frekvenciák illetve az internetes adások címei mindig megtekinthetõk az interneten a hálólapokon. - Ãina Radio Internacia: CN Beijing, Kína - Pola Radio: Skr. 46, PL Warszawa, Lengyelország. - Radio Aªstria Internacia - AT-1136 Wien, Ausztria. - Radio Havano Kubo: Ap. 6240, La Habana, Kuba. - RAI Internacia: C.P. 320 Centro Corr, IT Róma, Olaszország - Radio Vatikana: VA Citta del Vaticano 20

Eszperantó Egy nyelv a békéért

Eszperantó Egy nyelv a békéért SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET SZAKDOLGOZAT Eszperantó Egy nyelv a békéért Esperanto Lingvo por la paco Készítette: Pataki Zsófia andragógus Témavezető: dr. Újvári Edit egyetemi

Részletesebben

Mire jó nekem az eszperantó?

Mire jó nekem az eszperantó? Mire jó nekem az eszperantó? Gondolatok, ötletek mindazoknak, akik még nem ismerik az eszperantó nyelv nyújtotta lehetőségeket. Összeállította és átnyújtja a Budapesti Orvosegészségügyi Eszperantó Szakcsoport

Részletesebben

Külföldi lehetőségek

Külföldi lehetőségek Külföldi lehetőségek Évről évre egyre inkább nyitott kapukat dönget az, aki stabil nyelvtudással felvértezve határainkon kívül szeretné próbára tenni szakmai és személyes kompetenciáit. Hasábjainkon bemutatjuk,

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia?

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Bélyegmúzeum, 2014. március 22 BEVEZETŐ Az előadás címét adó talán kicsit rezignáltnak tűnő kérdést dr. Somogyi Tamás egy év végi gondolatokat tartalmazó szerkesztői

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy Aktuális Köszönjük! Hôs 1% 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok 3. oldal 4. oldal Szervezetfejlesztés Céges fogalomtár 6. oldal Forrásszerzés, Pénzügy Átalakuló 1%-os törvény

Részletesebben

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG

CIVIL EURÓPA - CIVIL MAGYARORSZÁG Az Európa Ház idôszakos kiadványa Alkotmány a villamoson,,a villamoson ingyenesen lehet utazni! ritkán hallható közlemény a tömegközlekedésben, de az Európa Nap alkalmából május 9-én Budapesten közlekedô

Részletesebben

AHOGYAN NYERJÜK MEG NGLIÁT

AHOGYAN NYERJÜK MEG NGLIÁT AHOGYAN NYERJÜK MEG NGLIÁT 2006 AZ EURÓPAI MOBILITÁS ÉVE Melfort Close AHOGYAN NYERJÜK MEG NGLIÁT Országismereti tankönyv MÁSKÉPPEN Dragonfly @ Balatonfüred HOGYAN NYERJÜK MEG ANGLIÁT @ HOW TO WIN OVER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010.

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA NYELVTANÍTÁS MÁSKÉPPEN AVAGY AZ ÉLET KENYERE ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁNAK BEMUTATÁSA A DIFFERENT

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER E L N Ö K I N T E R J Ú H Í R E K E R A S M U S E F O T T K A C N É M E T H R O B I O K T A T Ó I I N T E R J Ú A N I M Á

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

Fiatal magyar tudósok esélyei

Fiatal magyar tudósok esélyei innoval 0802 08/02/17 16:21 Page 1 I N N O V Á C I Ó S M A G A Z I N 2008. február március 9. szám A Z É R T É K T E R E M T Ő K L A P J A Fiatal magyar tudósok esélyei ÁRA: 470 Ft Rátai Dániel feltaláló

Részletesebben

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9.

AJÁNLÓ. Felelősség és lehetőség Az adózók csaknem fele nem rendelkezett adója egy százalékáról ennek okait vizsgálja írásunk. (9. AJÁNLÓ Tisztelt Olvasó! A jó cselekedetek lapja Lapunk fejléce mellett ez olvasható: A jó cselekedetek lapja. Miért? Mert azt gondolom, az egymás érdekeiért vagy a közjóért való kiállás olyan erény, amely

Részletesebben

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en!

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en! Kedves ÁVF-es Gólyák! Különös érzés Mindenhol új arcok, ismeretlen tekintetek De ezzel mindenki így van, amikor továbblép egy lépcsõfokot. Ismerem az érzést, ami most benned kavarog, hiszen majd három

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O LI E AUKCIÓS HÁZAK ÁL

BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O LI E AUKCIÓS HÁZAK ÁL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Üzleti (B2B) marketing szakirány BIZALOM ÉS BIZTO SÁG TÉMAKÖRE AZ O

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM

Írások a magyar webkultúráról. C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM MAGYAR TARTALOM Írások a magyar webkultúráról C3 Kulturális és Kommunikációs Központ 1997 TARTALOM BEVEZETŐ / Peternák Miklós MOSOLYALBUM? :-) / Drótos László ITTHONI HÁLÓTÁRSAIM / Schiller Róbert MAGYAR

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 GONDOZÁSI KÖZPONT 25 DISZPÉCSER SZOLGÁLAT 31 KRÍZISAUTÓ 40

Részletesebben

Útmutató munkakeresőknek

Útmutató munkakeresőknek Útmutató munkakeresőknek írta: dr. Borbély Szilvia Budapest, 2009 A kiadványt az FKA-KT-71/2008 projekt keretében az NSZFI megbízásából a Munkaerőpiaci Alap terhére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben

tartalom nyitány Közelítő HÖKéletes Interkultúra Terítéken a tudomány Kül-Ügyes Nyitány 4 Nyitány... 3

tartalom nyitány Közelítő HÖKéletes Interkultúra Terítéken a tudomány Kül-Ügyes Nyitány 4 Nyitány... 3 Nyitány 3 Nyitány 4 tartalom Nyitány... 3 Közelítő Arcok a TáTK-ról... 4 Huniversity... 5 TavaSZISZél vizet áraszt... 7 HÖKéletes A Szociológia SzHÉk... 8 A Neptun működésének mikéntje... 9 Interkultúra

Részletesebben

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára 9.0 version Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 7 4.2. SWOT analízis...

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 8.0 version tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv...

Részletesebben

EURÓFA. 3Regio Regia REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

EURÓFA. 3Regio Regia REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012. Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség Szeged 2012 Pont TE kellesz! Szakmai kiadvány az ifjúsági szolgáltató munkatársak számára Impresszum PONT TE KELLESZ! SZAKMAI KIADVÁNY AZ IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben