Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002"

Átírás

1 Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan felsőoktatási intézmények fejlesztési stratégiáinak minőségügyi megalapozása és módszertani eljárások kidolgozása Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP /

2 Tartalom Az IFUA Horváth & Partners Kft. bemutatása A projekt célja A projekt fázisai Az Intézményfejlesztési Tervek Nemzetközi benchmark Stratégiai módszertani kézikönyv Stratégiai tervezésre vonatkozó ajánlások 2

3 Piacvezető szereplői vagyunk a felsőoktatási intézmények fejlesztését célzó vezetési tanácsadási tevékenységeknek Folyamatszervezés Controlling VIR FEUVE IT SLA SAP bevezetés Szabályozás Költségvetés tervezés Vállalkozás-fejlesztés Folyamatszervezés Controlling VIR FEUVE SAP CO bevezetés Integráció Átvilágítás IT beszerzés spec. Folyamatszervezés Stratégia Controlling VIR Költségcsökkentés Folyamatszervezés Teljesítményértékelés Controlling VIR VIR minőségbiztosítás Folyamatszervezés Átvilágítás Költségcsökkentés Folyamatszervezés Stratégia (BSC) Folyamatszervezés Stratégia VIR VIR Folyamatszervezés Folyamatszervezés Folyamatszervezés VIR VIR VIR IT tendering IT tendering K+F menedzsment Folyamatszervezés Informatikai tanácsadás AVIR minőségbiztosítás VIR útmutató VIR kiadvány AVIR monitoring Vagyonkezelés Stratégiai módszertan fejlesztése 3

4 Tartalom Az IFUA Horváth & Partners Kft. bemutatása A projekt célja A projekt fázisai Az Intézményfejlesztési Tervek Nemzetközi benchmark Stratégiai módszertani kézikönyv Stratégiai tervezésre vonatkozó ajánlások 4

5 A projekt célja Felsőoktatási stratégiaalkotás minőségügyi megalapozása: jelenlegi tervezési keretrendszer (intézményfejlesztési tervek) összefoglaló értékelése; a nemzetközi legjobb gyakorlatok bemutatása; a stratégiai tervezést segítő módszertani kézikönyv összeállítása; az intézményfejlesztési tervek struktúrájára és szabályozási; koncepciójára készített javaslat összeállítása. 5

6 Tartalom Az IFUA Horváth & Partners Kft. bemutatása A projekt célja A projekt fázisai Az Intézményfejlesztési Tervek Nemzetközi benchmark Stratégiai módszertani kézikönyv Stratégiai tervezésre vonatkozó ajánlások 6

7 A projekt négy fázisban valósult meg 1. IFT-k összehasonlító 2. Nemzetközi benchmark 3. Módszertani kézikönyv 4. vizsgálata elemzés végrehajtása összeállítása Javaslat kidolgozása az IFT-k új szabályozási környezetére és tartalmára vonatkozóan Célkitűzés Az IFT-k összehasonlításra és értékelésre kerülnek egy meghatározott szempontrendszer alapján a tekintetben, hogy milyen módon képesek stratégiai menedzsment eszközként szolgálni a felsőoktatási intézmények irányításához. Olyan nemzetközi élenjáró példák összegyűjtése és elemzése, amelyek a módszertani kézikönyv és a jogi szabályozási koncepció kidolgozásához felhasználhatóak. Segítségnyújtás a felsőoktatási intézményeknek az ismert és a felsőoktatási intézmények számára releváns stratégiai menedzsment módszertanok megfelelő alkalmazásában. Olyan tartalmi és szabályozási koncepció összeállítása, amely a jelenleginél jobb esélyt teremthet a felsőoktatási intézmények stratégiai menedzsmentjének működéséhez. Eredmények IFT értékelő tanulmány (Word) IFT értékelő tanulmány főbb megállapításait bemutató prezentáció (workshop tájékoztató anyag, PowerPoint) Nemzetközi benchmark elemzés (Word) Nemzetközi benchmark elemzés főbb megállapításait bemutató prezentáció (workshop tájékoztató anyag, PowerPoint) Stratégiaalkotás a felsőoktatásban c. módszertani kézikönyv (Word) Intézmények stratégiai tervezési feladataival kapcsolatos tartalmi és szabályozási koncepció (Word) Intézmények stratégiai tervezési feladataival kapcsolatos tartalmi és szabályozási koncepció főbb megállapításait bemutató prezentáció (workshop tájékoztató anyag, PowerPoint) 7

8 Tartalom Az IFUA Horváth & Partners Kft. bemutatása A projekt célja A projekt fázisai Az Intézményfejlesztési Tervek Nemzetközi benchmark Stratégiai módszertani kézikönyv Stratégiai tervezésre vonatkozó ajánlások 8

9 Az első projektszakasz célja az intézményfejlesztési tervek, mint stratégiai menedzsment eszközök összehasonlító értékelése volt A munkaszakasz célja az Intézményfejlesztési tervek összehasonlító értékelése a tekintetben, hogy milyen módon képesek stratégiai menedzsment eszközként szolgálni a felsőoktatási intézmények számára: Elsősorban a stratégiai eszközként való tartalmi és formai megfelelőség kérdését vizsgáltuk. Az elemzés tágan értelmezett célja, hogy inputokkal szolgáljon a harmadik és negyedik projektszakaszban elvégzendő feladatokhoz. Az elemzésnek nem célja, hogy az IFT-k megalkotásának és megvalósításának intézményi környezetét, folyamatait feltárja és értékelje. 9

10 Az IFT-kre vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályok, valamint az intézményi értelmezés jelentős eltérést mutatnak az IFT-k céljával, tartalmával kapcsolatban A magyar felsőoktatási intézmények és az ágazati irányítás szereplői az intézményfejlesztési terveket az egyik legfontosabb, kötelező jelleggel előállítandó, stratégiai jellegű dokumentumként értelmezik. A felsőoktatási jogszabályi környezet nem definiálja önállóan a stratégiai irányítás eszközeit, dokumentumait. Ehelyett a szabályok elszórtan, szervezethez, jogosultsághoz, tevékenységekhez kapcsolódva, esetlegesen jelennek meg. Az egységes témakezelés hiánya azt eredményezi, hogy a stratégiai dokumentumok így az intézményfejlesztési tervek szerepe, funkciója, elkészítésének mechanizmusai kitalálatlanok. Az intézményfejlesztési tervek jogszabályban meghatározott célja, funkciója és tartalma lényegesen eltér attól (szűkebben értelmezett), mint ami a valóságban e dokumentumhoz kötődik. Az intézményfejlesztési tervek kidolgozására, elfogadtatására vonatkozóan részletes, de öncélú szabályozást találhatunk. Az elfogadás és az el nem fogadás következményei kidolgozatlanok, a stratégiai tervhez nem kapcsolódnak finanszírozási vagy egyéb jogosultsági mechanizmusok. Az IFT-k ellenőrzésének, számon kérésének rendszere szabályozatlan, ami a tervek megvalósításában várható következetességet minimalizálja az intézményi oldalon. 10

11 STRUKTÚRA PONTOZÁS TÉMA Az IFT-elemzés stratégiai dokumentum értékelési szempontrendszere 7 témát és számos szempontot foglal magában IFT elemzés értékelési szempontjai IFT elemzés 7 fő téma mentén vizsgáltuk az elemzési körbe vont Intézményfejlesztési terveket. Kommunikáció Max 142 pont Helyzetértékelés Az egyes vizsgálati szempontokat pontosan definiáltuk, és az eszerinti megfelelőség alapján 0-2 pont között értékeltük az egyes Intézményfejlesztési terveket: Max 10 pont Stratégiai controlling 5 szempont Max 10 pont 5 szempont Értékelési szempontok 26 szempont Max 52 pont Jövőkép 6 szempont Max 12 pont 2 pont: az adott szempont szerint egyértelműen beazonosítható és nevesített információt tartalmaz; 1 pont: az adott szempont szerint részben beazonosítható, hiányos információt tartalmaz; 0 pont: az adott szempont szerint nem beazonosítható az információ. Mutatószámok Célok Az elemzési körbe bevont Intézményfejlesztési tervek 7 átfogó szempont szerinti értékelésekor az alábbi struktúrát követtük: Kidolgozási útmutató struktúrájának követése. 8 szempont Max 16 pont Akciók 10 szempont Max 20 pont 11 szempont Max 22 pont Az adott értékelési szempont leírásának illeszkedése az Intézményfejlesztési tervbe, mint stratégiai dokumentumba. Az egyes stratégiai jelentőségű témák részletes elemzési szempontrendszer szerinti értékelése, amely végül pontokban is megmutatkozott. 11

12 A hét téma együttes értékelésének főbb megállapításai KIV3 A hét vizsgálati téma szerinti értékelés F5 KIV1 F1 KUT2 KIV4 F2 KIV2 E2 E1 KUT3 KUT4 F4 F3 KUT1 Főbb megállapítások A vizsgált IFT-k helyzetelemzéseikben saját adatokkal értékelnek, a nemzetközi statisztikák és versenytársakkal való relatív összehasonlítási lehetőségével nem élnek. A stratégiai szemlélet hiányzik több IFT-ből is, miszerint a helyzetértékelés adja az alapját a jövőképnek, céloknak, akcióknak, mutatószámoknak és visszamérésnek. Az IFT-ben nem mindig használták tudatosan a küldetést és a jövőképet, előfordult, hogy nem nevesítették azokat. A legtöbb vizsgált IFT-ben szereplő jövőképből hiányzott a célpozíció és a stratégiai időtáv meghatározása. A helyzetelemzésben megjelenő fejlesztési igények többségére nem reagáltak az IFT-kben megfogalmazott célok. A célokhoz nem tartoztak egységesen definíciók, felelősök, ütemezés és priorizálás. A célok BSC módszertani keretrendszerbe foglalása egy esetben történt meg. A célok és akciók némely esetben nem voltak egyértelműen szétválaszthatóak. Többségében az akciókat hiányosan definiálták, ütemezték és rendeltek hozzá felelősöket. Néhány intézmény a mutatószámok megnevezésén túl tény- és célértékeket is meghatározott, a mutatószámok definiálása és a felelősök megnevezése a legtöbb intézménynél hiányzott. Stratégiai helyzetértékelés Jövőkép Stratégiai célok Stratégiai akciók Stratégiai mutatószámok Stratégiai controlling Stratégia kommunikációja KUT1-4: Kutatóegyetemek KIV1-4: Kiváló egyetemek F1-5: Főiskolák E1-2: Egyéb egyetemek Az intézmények fele szerepeltette az IFT rendszeres felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységeket. A legtöbb intézmény a stratégiai célok rendszeres nyomon követését és azok lebontását nem mutatta be az IFT-ben. A legtöbb intézmény a belső érintettekkel való kommunikációs tevékenységeket mutatta be, a külső érintettekkel kevesebben foglalkoztak. Vezetői összefoglalót kevés, kommunikációs célra szánt rövidített verziót egyetlen intézmény sem készített. 12

13 Tartalom Az IFUA Horváth & Partners Kft. bemutatása A projekt célja A projekt fázisai Az Intézményfejlesztési Tervek Nemzetközi benchmark Stratégiai módszertani kézikönyv Stratégiai tervezésre vonatkozó ajánlások 13

14 A tanulmány célja, hogy bemutatásra kerüljenek a stratégiai menedzsment szempontjából élenjáró nemzeti szabályozási és intézményi gyakorlatok Nemzetközi benchmark országok A tanulmány célja, hogy átfogó bemutatásra kerüljenek a stratégiai menedzsment szempontjából élenjáró nemzetközi példák: A jó gyakorlatok bemutatása során célunk a hazai gyakorlatra vonatkozó tanulságok, üzenetek azonosítása. Az élenjáró példák köre kiterjed egyrészt a felsőoktatási intézmények stratégiai menedzsment tevékenységét előremutató módon támogató ágazatirányítási és szabályozási nemzeti példákra, másrészt a kiemelkedő stratégia menedzsmenttel rendelkező felsőoktatási intézményekre. Az elemzés tágan értelmezett célja, hogy inputokkal szolgáljon a harmadik és negyedik projektszakaszban elvégzendő feladatokhoz. Anglia (Egyesült Királyság) Finnország Hongkong Németország Új-Zéland Nemzetközi benchmark felsőoktatási intézmények University of Manchester University of Helsinki City University of Hongkong Leibniz Universität Hannover Auckland University of Technology 14

15 Tartalom Az IFUA Horváth & Partners Kft. bemutatása A projekt célja A projekt fázisai Az Intézményfejlesztési Tervek Nemzetközi benchmark Stratégiai módszertani kézikönyv Stratégiai tervezésre vonatkozó ajánlások 15

16 A módszertani kézikönyv összeállításával segítséget kívánunk nyújtani a felsőoktatási intézményeknek az ismert és releváns stratégiai menedzsment módszertanok megfelelő alkalmazásában A projektszakasz céljai: A felsőoktatási ágazat specifikusságainak megfelelő stratégiaalkotási módszertani gyűjtemény összeállítása, amely alkalmas a későbbi disszeminációra. A bemutatott módszertanok és eszközök étlapként szolgálnak a felsőoktatási intézmények számára. Nem volt cél meghatározni, hogy milyen módszertani elemeket kell a stratégiaalkotás során megjeleníteni. A kézikönyv csupán ajánlásokat tartalmaz, az intézmény döntésétől függ a bemutatott eszközök alkalmazása. 16

17 BELSŐ KÜLSŐ A bemutatott stratégiaalkotási módszertanokat és eszközöket felsőoktatási relevanciájuk alapján választottuk ki Stratégiai menedzsment racionális megközelítése Stratégiai 3. Helyzetelemzés irányok és célok Stratégia 4. kijelölése lebontása Stratégia nyomonkövetése Makrokörnyezet PEST elemzés Szabályozási környezet Trendelemzés Iparági versenykörnyezet Piac azonosítása és elemzése Szegmentálás, célcsoport Vevői igények felmérése Iparági értéklánc, folyamatmodell Versenytárs benchmarking Versenytárs profilok Porter-féle 5 tényezős modell SWOT Jövőkép kialakítása Stratégiai irányok, opciók Stratégiai célok Intézményi stratégia lebontása Stratégiai akciók Stratégiai mutatószámok Részstratégiák Kari stratégiák Felsővezetői riportok Dashboardok, cockpitek Vevői, szállítói riportok Érintett elemzés Elégedettség felmérés Kompetencia értékelés, VRIO Önértékelés Pénzügyi elemzések Üzleti modell értékelés Problémafa Belső elemzések Termék életciklus GE mátrix Fedezetelemzés Portfolió elemzés Stratégiai céltérkép Teljesítményprizma Funkcionális stratégiák Egyéni célok Egyéni teljesítményért. Balanced Scorecard Logikai keretmátrix Szcenárió tervezés Kék óceán stratégiaalkotás 17 Jelmagyarázat: Átfogó módszertanok Egyedi eszközök

18 A módszertanokat és eszközöket egységes struktúra mentén mutattuk be, emellett néhány témában további ajánlásokat is tettünk A stratégiai módszertanok és eszközök egységes struktúrája Cél, output: Az alkalmazás javasolt céljai, az alkalmazás során előálló eredmények. Alkalmazási környezet: Az alkalmazás javasolt esetei, feltételei. Fő folyamati lépések, tartalmi elemek: Az alkalmazás módja, lépései, fő tartalmi elemei, becsült időszükséglete. Példa: Illusztratív és lehetőleg szerint felsőoktatási példák bemutatása. Ha szükséges volt, a példákat a fő tartalmi elemekhez kapcsoltuk. Indokolt esetben eltekintettünk a példáktól. Előnyök, korlátok: Az alkalmazás előnyei, hasznai, illetve hátrányai, korlátai. További ajánlások A stratégiaalkotási projekt megtervezése: Előkészítési feladatok, a megvalósítás kockázatai. A stratégia felülvizsgálata: A felülvizsgálat lehetséges okai és tartalma. A stratégiai menedzsmentet támogató informatikai alkalmazások: Stratégiai szoftver megoldások típusai és funkcionalitásuk. Ajánlott szakirodalom: A stratégiai módszertanok és eszközök részletesebb megismerésére szolgáló szakirodalmak. 18

19 A módszertani kézikönyv összeállításakor a praktikum és a közérthetőség volt a fő alapelv Közérthető, könnyen használható Gyakorlatorientált Felsőoktatásspecifikus Több, mint stratégiaalkotási kézikönyv A módszertanok és eszközök bemutatását a stratégiaalkotási folyamat lépései mentén mutatjuk be. A módszertanokat és eszközöket egységes struktúra mentén mutatjuk be, ez segíti az eligazodást és az összehasonlítást. Csak a megértést támogató mértékben tértünk ki az elméleti háttér ismertetésére. Az alternatív stratégiaalkotási módszertanok esetében csak a korábban bemutatott eszközökhöz kapcsolódó, a felsőoktatás számára releváns elemekre tértünk ki, a módszertan egészének részletekbe menő ismertetésétől eltekintettünk. A módszertanok és eszközök bemutatása a folyamati, tartalmi elemek mellett kitér az eszköz alkalmazásának céljára, az alkalmazási környezetre, egy gyakorlati példa bemutatására, illetve az előnyökre és korlátokra. A módszertanokat és eszközöket gyakorlatorientált magyarázatok és példák felhasználásával mutatjuk be. Minden módszertan és eszköz megértését szemléltető ábrák segítik (összesen 99 ábra található a kézikönyvben). Törekedtünk arra, hogy a módszertanokat és eszközöket felsőoktatás-specifikus magyarázatok és példák felhasználásával mutassuk be. A módszertanok és eszközök bemutatásánál kitértünk arra, milyen esetben és milyen tartalommal lehetséges a felsőoktatási intézményekben való felhasználás, illetve milyen várható előnyei és korlátai vannak az alkalmazásnak. Az egyes szakaszok bevezetőjében kiemeltük a felsőoktatási intézmények körében elterjedt vagy számukra hasznosnak ítélt módszertanokat és eszközöket, illetve ezek alkalmazásának várható eredményeit, pozitív hatásait. A kézikönyv kitér a stratégiaalkotáson túlmutató stratégiai menedzsment tevékenységekre: részstratégiák kialakítása (kari és funkcionális stratégiák kialakítása); az egyéni teljesítményértékelés kapcsolódása a stratégiai célokhoz; a stratégia nyomonkövetése, stratégiai riportok; a stratégiaalkotási projekt megtervezése; a stratégia felülvizsgálata; a stratégiai menedzsmentet támogató informatikai alkalmazások. 19

20 Szegmentálás, célcsoport képzés Szegmentálás célja A piacok szegmentumokra való felosztásával a felsőoktatási intézmények tudatosabban közelíthetnek vevőik irányába és a kiválasztott célcsoport növeli a stratégiai fókuszt. 20

21 Értéklánc és folyamatmodell Az iparági értéklánc vizsgálat célja, hogy az intézmény feltérképezze saját iparágán és intézményén belül a vevők számára értékteremtő tevékenységek láncolatát, és ezek átfogó elemzésén keresztül azonosítsa az alapvető elsődleges folyamatokat. 21

22 Porter 5 tényezős modellje Versenytársak közötti versengést befolyásoló tényezők Versenytársak száma, mérete, elhelyezkedése Képzési portfóliók, tartalmak közötti különbségek Intézmény, márka ismertsége Piaci koncentráció Állami finanszírozás rendszere A szállítók alkupozíciója Szállítók alkupozíciójának tényezői: Középiskolák Végzett hallgatók felkészítése Képzési együttműködések Saját felsőfokú képzések indítása Az új belépők általi fenyegetés Versengés s már működő versenytársak között A helyettesítő termékek vagy szolgáltatások általi fenyegetés Új belépők piacra lépési fenyegetésének tényezői Le nem fedett/újonnan megjelenő/bővülő képzési igények Akkreditációs szabályok Új képzési formák megjelenése Változó szabályozási/finanszírozási rendszer A vevők alkupozíciója Helyettesítők fenyegetésének tényezői Online és távoktatásos képzések térnyerése Alternatív képzési formák (pl. vállalatok in-house képzési programjai) Vevők alkupozíciójának tényezői: Hallgatók Demográfiai trendek Előképzettség, felkészültség szintje Hallgatók mobilitási hajlandósága (belföldi, nemzetközi) Felvételi rendszer következményei (felvételi esélyek, megoszlás) Szabályozó szervek Költségvetési pozíciók Európai szintű döntések, szabályozások, jogforrások Felsőoktatás jogszabályi környezet Államháztartási, működési szabályok Porter 5 tényezős iparági elemzési eszközének lényege, hogy az iparágat befolyásoló öt meghatározó tényező elemzésén keresztül az adott iparág jövedelmezőségével kapcsolatos következtetéseket lehessen levonni. 22

23 Benchmark elemzés A versenytárs benchmarking célja, hogy a meghatározott szempontok szerint kiválasztott benchmark körben összehasonlításra kerüljenek folyamatok vagy teljesítmények, ami segítheti a fejlesztési pontok és a legjobb gyakorlat azonosítását is. 23

24 Versenytárs elemzés, versenytárs profilok A versenytársak elemzése és vizsgálata alapján egységes struktúrában összehasonlíthatóvá válnak az intézmények, ami segítséget nyújthat a versenyelőnyök és hátrányok azonosításához. 24

25 Belső erőforrások és képességek értékelése Típus Kompetenciák Értékes? Ritka? Másolása költséges? Kihasználását a szervezet elősegíti? Értékelés Pénzügyi erőforrások Pályázati támogatások Alapvető kompetencia Pénzügyi stabilitás Alapvető kompetencia Tárgyi erőforrások Technológiai erőforrások Informatikai rendszerek, adatbázisok Fizikai infrastruktúra VIR rendszer Minőségirányítási rendszer Nem alapvető kompetencia, de erősség és megkülönböztető képesség Nem alapvető kompetencia, de erősség Nem alapvető kompetencia, de erősség Nem alapvető kompetencia, de erősség Piaci pozíció Népszerűség Alapvető kompetencia Társadalmi-gazdasági kapcsolatok Alapvető kompetencia Képzési portfolió Nem alapvető kompetencia, de erősség Szervezeti képességek Emberi erőforrások Szervezeti stabilitás Alapvető kompetencia Innovációs képesség Nem alapvető kompetencia, de erősség és megkülönböztető képesség Munkatársi elkötelezettség Alapvető kompetencia Kooperatív szervezeti kultúra Alapvető kompetencia Szakmai kompetenciák Alapvető kompetencia A VRIO modell a szervezet erőforrásainak és képességeinek szisztematikus elemzésével felhívja a szervezet figyelmét azokra a kompetenciákra, amelyek a stratégia szempontjából és a versenytársakhoz viszonyítva kulcsfontosságúak. 25

26 Problémafa, problémák ok-okozati összefüggésének feltárása Kevés a kutatásból származó bevétel PROBLÉMA Nem érkeznek vállalati megbízások 1. Miért? Nem ismerik kapacitásainkat, képességeinket 2. Miért? Nem keressük őket, nem mutatjuk be nekik 3. Miért? 4. Miért? 5. Miért? MEGOLDÁS A kutatók, kutatásszervezők nincsenek motiválva a bevételszerzésre A teljesítményértékelési, bérezési rendszerben nem szempont a forrásbevonás K+F megbízásokban és ezek megszerzésében való közreműködést be kell építeni az érdekeltségi rendszerbe A probléma gyökér oka A problémafa kifejtéséhez használt 5 Miért? módszer a valós problémák gyökerét keresi meg, majd az ezekre adott válaszokkal inputot szolgáltat a stratégiai célok és akciók kijelöléséhez. 26

27 Stratégiai irányok kijelölése opciós táblával Stratégiai téma OPCIÓK Szervezeti önállóság Önállóság megőrzése Külső körülmények által vezérelt integráció Önként vállalt integráció Földrajzi fókusz Jász-Nagykun- Szolnok megye Észak-Alföldi régió Alföldi térségek Kelet- Magyarország Magyarország Nemzetközi Képzésfejlesztés jellege Meglévő képzések tartalomfejlesztése Meglévő területeken új képzések indítása Unikális Népszerű Új területeken új képzések indítása Unikális Népszerű Költségtérítéses képzések árazási stratégiája Költségalapú Versenytárs alapú Piaci alapú Vevői érték alapú K+F tevékenység célcsoportja KKV-k Nagyvállalatok Önkormányzatok Egyéb közigazgatási szervek A stratégiai irányok kijelölésének egyik módja az opciós tábla alkalmazása. Stratégiai témánként a lehetséges választási opciók végiggondolásával, majd kiválasztásával az intézményekben tudatosul, hogy a stratégia a választásokról is szól. 27

28 Stratégiai céltérkép A stratégiai térkép a stratégiai célok összefoglaló ábrája, amely megjeleníti célok közötti összefüggéseket, a hierarchiabeli elhelyezkedéseket és legfontosabb témákat. A stratégia egylapos összefoglalójaként kommunikációra is alkalmazható. 28

29 Stratégiai akciólap Kód: 7. Akció neve: Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek feltételrendszerének javítása Akció célja Akció leírása Stratégiai cél A saját bevételek növelése a K+F+I tevékenység kiterjesztésével. Alkalmazott kutatási tevékenységek felmérése képzési szakonként. Laborok, tanműhelyek eszközellátottságának felmérése, a K+F+I tevékenységek kiajánlási lehetőségeinek szempontjából. 1. Az intézmény bevételeinek növelése 2. Az intézmény pénzügyi stabilitásának biztosítása 3. Fejlesztésorientált gazdálkodás megteremtése 4. Hatékony működés kialakítása Kezdési idő Befejezési határidő Felelős Erőforrásigény Prioritás Kutatás-fejlesztési igazgató 150 nap Kiemelt Feladatok 1. Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek folyamatainak átvilágítása, fejlesztése 2. Kapacitások felmérése (Tudástérkép és kapacitástérkép kialakítása) 3. Helyi és regionális K+F+I igények felmérése 4. K+F+I szolgáltatásokkal kapcsolatos kínálati piacelemzés 5. Intézményi inkubációs környezet kialakítása 6. Innovációs Alap kialakítása 7. Hasznosítási stratégia (vagyonkezelés) kialakítása Felelős Erőforrásigény Kutatásfejlesztési csoportvezető Kutatásfejlesztési csoportvezető Kutatásfejlesztési csoportvezető Kutatásfejlesztési csoportvezető Kutatásfejlesztési igazgató Kezdési idő Befejezési határidő Résztvevők Tanszékvezetők 30 nap Tanszékvezetők 20 nap Marketing csoportvezető, Tanszékvezetők 30 nap Tanszékvezetők 20 nap Gazdasági igazgató Kutatásfejlesztési igazgató Gazdasági igazgató Szakfelelősök, Kutatás-fejlesztési csoportvezető Gazdasági igazgató 30 nap 10 nap 10 nap Eredmény Működő intézményi folyamatok Kapacitás problémák feltárása kezelése Regionális K+F tevékenységek igényeinek ismerete Saját lehetőségek, versenytársak Új kutatási tevékenységek Felhasználás szabályozottsága Hasznosítási feltételek megteremetése A stratégiai akciólap a stratégia megvalósulását támogató intézkedéssorozatok (akciók) strukturált leírása. Tartalmazza a legfontosabb adatokat: akció célja, felelőse, támogatott stratégiai cél, befejezés határideje, feladatok, résztvevők, eredmények. 29

30 Stratégia lebontása Intézményi stratégia Oktatás K+F Szolgáltatás Kar 1 Kari stratégiák Kar 2 Kar 3 Funkcionális stratégiák Marketing Informatika Humán erőforrás Infrastruktúra A stratégiaalkotásnak három szinten javasolt megvalósulnia: intézményi, kari és funkcionális szinten. Az intézményi és a kari stratégiáknak le kell fedniük az oktatási, K+F és a szolgáltatások témáját egyaránt. 30

31 Tartalom Az IFUA Horváth & Partners Kft. bemutatása A projekt célja A projekt fázisai Az Intézményfejlesztési Tervek Nemzetközi benchmark Stratégiai módszertani kézikönyv Stratégiai tervezésre vonatkozó ajánlások 31

32 A projektszakasz célja a felsőoktatási stratégiaalkotás szabályozásának koncepcionális megalapozása volt A projektszakasz céljai: Az intézmények stratégiai tervezési és megvalósítási képességeinek fejlesztését szem előtt tartó szabályozási környezet megalapozása Az intézményi stratégiai tervezési folyamatok ágazati szempontú befolyásolhatóságának vizsgálata Javaslatok megfogalmazása a stratégiai tervezés szabályozási alapelveire és elemeire vonatkozóan 32

33 A stratégiai tervezés lehetséges funkciói eltérő értelmezést nyernek az intézmény és a fenntartó-finanszírozó állam megközelítésében Intézményi értelmezés Kijelöli a szervezet a célpozícióját abban a szektorban/piacon, amelyben tevékenykedik. Segít a szervezetet, a szervezeti egységeket és a munkatársakat elérendő céljainak kijelölésében. Meghatározza azokat a lehetséges területeket, amelyekkel a szervezet nem foglalkozik. Meghatározza az erőforrások felhasználásának legfontosabb területeit. Segít a fejlesztési források hatékony felhasználásában. Segít végiggondolni és megtervezni azokat a tevékenységeket, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. Segít a feladatok és a szervezeti egységek, munkatársak összerendelésében. Segít a munkatársak, vezetők motiválásában, hozzájárul a szervezeti azonosulás növeléséhez. Fenntartó-finanszírozó állami értelmezés Ellenőrizhetővé válhat a fenntartott intézmények cél- és tevékenységrendszere, megítélhető működésük sikeressége. Lehetővé válhat az intézmények teljesítményéhez (output, outcome) kapcsolódó finanszírozás. A célok és a feladatok tükrében tervezhetővé és kontrollálhatóvá válhatnak az erőforrások. Az intézményi stratégiákból megtervezhető az ágazati szintű erőforrás-elosztás/ -fejlesztés. Az intézményi stratégiákból kialakítható egy ágazati stratégia (bottom-up). Az ágazati stratégia megvalósításának lebontását segíthetik az intézményi tervek (top-down). Eszközt jelenthet az intézmények állami forrásokért való versenyeztetéséhez. Segítheti az állami vagyonnal kapcsolatos eredményes gazdálkodást. Az ágazati funkciók önmagukban értelmetlenek, azaz kizárólag akkor állíthatóak elő és használhatóak ki, ha az intézményi oldalon releváns/adekvát stratégiai tervezési és megvalósítási folyamatok mennek végbe. 33

34 A nemzetközi jó gyakorlatok a hazai megoldással ellentétes megoldást alkalmaznak, irányítási-szabályozási eszközök helyett fejlesztési eszközöket alkalmaznak Az államok jellemzően olyan finanszírozási rendszert működtetnek, amelyben csak a reális célokat vállaló és azokat hatékonyan teljesítő intézmények lehetnek sikeresek. Az állam olyan felelősséget és hatásköröket telepít az intézmények vezetéséhez, amelyek kellő motivációt teremtenek a stratégiai tervezéshez. Az állam erőforrásokkal, szolgáltatásokkal támogatja az intézmények stratégiai tervezését és megvalósítását Az ágazati irányítás tehát jellemzően nem a stratégiaalkotás kötelezővé tételével, részletes szabályozásával éri el az intézmények stratégiai menedzsment tevékenységének fejlesztését, hanem olyan indirekt eszközökkel, amelyeknek köszönhetően az egyetemeknek, főiskoláknak érdeke és lehetősége van reális terveket előállítani és megvalósítani. 34

35 A lehetséges állami megközelítések függvényében két javaslatot fogalmaztunk meg A szabályozás kizárólag a stratégiai tervezési folyamatok szakmai, módszertani támogatásával kapcsolatos feladatok azonosítására, a felelős szakmai szervezetek kijelölésére és a támogató szolgáltatások megnevezésére terjed ki. Az intézmények stratégiai tervezési és megvalósítási képességének fejlesztését priorizáló fenntartói attitűd Minimális szabályozási igény IFUA javaslat Intézményi stratégiai tervezési tevékenység szabályozása Az intézmények stratégiai tervezési eszközökkel történő irányítását priorizáló attitűd A szabályozás részletesen kitér a tervek funkcionalitására, elkészítési folyamataira, felelőseire, az ehhez biztosított állami támogatásokra, a kontroll és az ellenőrzés mechanizmusaira, valamint a következményekre. Jelentős szabályozási igény Alternatív javaslat 35

36 Amennyiben az állam irányítási, finanszírozási, ellenőrzési funkciókra kívánja felhasználni az intézmények stratégiai terveit, úgy az alábbi alapvetéseket javasoljuk Ágazati motiváció meghatározásának alapelvei A szabályozás technikájának alapelvei A szabályozás tartalmával kapcsolatos alapvetések A felhasználási célok a stratégia megvalósításához kapcsolódjanak (ne a meglétéhez). A felhasználási célok jelentsenek valódi tétet az intézmények számára. A felhasználási célok ne ütközzenek az intézményi motivációkkal. A motivációs szintet elérő, de a működést nem veszélyeztető mértékben tartalmazzon finanszírozási konzekvenciákat. A felhasználási célok legyenek egyértelműek mindenki számára. A stratégiai tervezés önmaga jogán, összefüggéseiben, önálló jogszabályi helyen szerepeljen, ne eltérő témák kapcsolódó részeként. Törvényi, rendeleti szinten csak a legfontosabb keretek jelenjenek meg, a részletes folyamatok kialakítása a szabályozás helyett alacsonyabb/más eszközökkel történjen. Tartalmi, módszertani, strukturális kérdéseket ne érintsen a szabályozás. Ezekben javasolt meghagyni az intézmények döntési/alkotási szabadságát, illetve felelősségét. A szabályozás tartalmazza: A stratégiai tervezés konkrét felhasználási céljainak meghatározását. A stratégiai tervezés lényeges folyamatainak meghatározását A stratégiai tervezéshez biztosított támogatások meghatározását. A stratégiai tervek megvalósítására vonatkozó monitoring tevékenység kereteinek rögzítését A stratégiai tervezéshez és megvalósításhoz kapcsolódó következményeket. 36

A projekt átfogó bemutatása

A projekt átfogó bemutatása Barcelona Berlin Bucharest Budapest Düsseldorf Dubai Frankfurt Munich Stuttgart Vienna Zurich www.ifua.hu Dr. Drótos György Kádár-Csoboth Péter Kováts Gergely Porubcsánszki Katalin Csóti Dániel Kaló Réka

Részletesebben

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Összeállította: IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés

Részletesebben

Intézményfejlesztési tervek összehasonlító elemzése

Intézményfejlesztési tervek összehasonlító elemzése Intézményfejlesztési tervek összehasonlító elemzése Összeállította: IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

Egyesült Királyság (Anglia)

Egyesült Királyság (Anglia) Barcelona Berlin Bucharest Budapest Düsseldorf Dubai Frankfurt Munich Stuttgart Vienna Zurich www.ifua.hu Kádár-Csoboth Péter Budapest, 2012. február 7. TÁMOP 4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Felsőoktatási stratégiai módszertani kézikönyv

Felsőoktatási stratégiai módszertani kézikönyv Felsőoktatási stratégiai módszertani kézikönyv TÁMOP 4.1.4-08/1-2009-0002 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban kiemelt projekt Felsőoktatási stratégiai módszertani kézikönyv Budapest 2011 Felsőoktatási

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE Mi az üzleti tervezés A józan ész diadala az önámítás felett A tervezés tisztán matematika Nagy számok törvénye Egy egész szám felírható néhány

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁS KREATÍV RÉSZE MI AZ ÜZLETI TERVEZÉS A józan ész diadala az önámítás felett A józan ész diadala az önámítás felett A TERVEZÉS TISZTÁN MATEMATIKA Nagy számok

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola irányításának fejlesztése a TÁMOP 4.1.1 C projekt keretében

A Szolnoki Főiskola irányításának fejlesztése a TÁMOP 4.1.1 C projekt keretében A Szolnoki Főiskola irányításának fejlesztése a TÁMOP 4.1.1 C projekt keretében Szervezetfejlesztési projekt eredményeinek bemutatása Dr. Drótos György Kádár-Csoboth Péter Timár András Ürögi Tamás Szolnok,

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez

Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez Audi Termelési Rendszer (APS) Út elszigetelt hatékonyságnövelő intézkedésektől egy átfogó vállalatirányítási rendszerhez Napi Gazdaság Hatékonyságfejlesztési Koferencia 2009.06.18 Budapest Gerbeaud-Ház

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL dr. Prónay Gábor 15. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2012. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA Aki úgy gondolja, hogy rátalált a saját módszerére,

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft.

Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Út az ITIL-e00n át az ISO/IEC 20000-ig Fujitsu Siemens Computers Kft. Nádas Bence - Menedzselt szolgáltatások vezető, Fujitsu Siemens Computers Kft. 2009. március 18. Vállalatunk A Fujitsu Siemens Computers

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

Standardfejlesztési tevékenység

Standardfejlesztési tevékenység TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Standardfejlesztési tevékenység Vezetés, humánerőforrás,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1-C-12/1/KONV-2012-0013

TÁMOP-4.1.1-C-12/1/KONV-2012-0013 VIR-szolgáltatások riportok,elemzések Központi adattár Adatszolgáltatás Neptun Jdolber DPR PNYR INYR Egyetemi Struktúra, utasítások, szabályzatok Informatikai támogatás Adatrögzítés, operatív lekérdezések

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió DEPURE PROJEKT Regionális közigazgatási klaszter létrehozásának lehetőségei MISKOLCI EGYETEM Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Miskolc, 2006. október

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30.

A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30. A kockázatkezelő feladatai az AEGON gyakorlatában Zombor Zsolt 2013. május 30. aegon.com Védelmi vonalak Kockázat 1. védelmi vonal Mindenki (Aktuáriusok) 2. védelmi vonal Kockázatkezelés, Compliance 3.

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben

Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Létesítménygazdálkodási szabványok a klubmenedzsmentben Berta Zsolt 2011. november 9-11. Miben segítenek a szabványok? Tartalom Létesítménygazdálkodás EN szabványok Létesítménygazdálkodási szabványok A

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. SWOT ANALÍZIS ÉS PORTFOLIÓ ELEMZÉS TANTÁRGYFELELŐS: Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár ELŐADÓ: Salamonnédr. Huszty Anna, egyetemi docens 2007. KÖRNYEZET KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK VÁLLALAT

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja Első Önkormányzati és Befektetői projektbörze Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja ZÁRT RENDSZERBŐL, HITELES ADATOKKAL! Budapest, 2010. 03. 31. A prezentáció célja: Bemutatni cégünk sikeres,

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. programja

A felsőoktatási intézmények. programja A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja PARTNERKÖZPONTÚSÁG, MINŐSÉGÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGKULTÚRA VÁLTÁS Szeged, 2005. december 16. Dr. Szintay István intézetigazgató egyetemi

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ ÖSSZEFOGLALÓ ALSÓNÉMEDI NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZATÁNA SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának pályázata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049: SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management

Master of Arts. International Hotel management. Strategy Management Master of Arts International Hotel management Strategy Management Stratégiai tervezés Stratégiai tervezésen a szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük. A stratégiai tervezés

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

Működéskorszerűsítés. felsőoktatásban Dr. Gábor András. Felsőoktatás-fejlesztési és felsőfokú szakképzési konferencia 2006. május 24.

Működéskorszerűsítés. felsőoktatásban Dr. Gábor András. Felsőoktatás-fejlesztési és felsőfokú szakképzési konferencia 2006. május 24. Működéskorszerűsítés a felsőoktatásban Dr. Gábor András Felsőoktatás-fejlesztési és felsőfokú szakképzési konferencia 2006. május 24. Veszprém Miskolc Eger Szombathely Szolnok HEFOP 3.3 BPR + Minőségfejlesztés

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás Benchmarking és a legjobb gyakorlatok keresése, mint a működésfejlesztés hatékony eszköze Kvalikon Kft. Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató Németh Csongor, üzleti elemző Működésfejlesztés A vezetőknek

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben