Vállalkozási mérlegképes könyvelő Államháztartási mérlegképes könyvelő. szakképesítés-ráépülés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő. szakképesítés-ráépülés"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-171/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: október óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 1 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm. példány É Vállalkozási mérlegképes könyvelő Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés Modulzáró vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat időtartama: Felbontás ideje: Pénzügyi feladatok 120 perc október 06. 8:00-óra Segédeszköz: A vizsgán kizárólag nem programozható zsebszámológép használható. P.H október KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É/1

2 I. Igaz hamis állítások (15 pont) Minden helyes döntés és megfelelő indoklás 3 pontot ér. Helyes döntés esetén elfogadható indoklás nélkül 1 pont jár. Helytelen döntés esetén pontszám nem jár. A javítási útmutatóhoz képest további részpontozás nem alkalmazható. Az útmutatótól eltérően más logikus magyarázat is elfogadható. 1. A hitelintézeti törvény alapján pénzügyi intézménynek csak a bank és a szakosított hitelintézet minősül. Az állítás HAMIS..., mert a hitelintézeti törvény alapján a hitelintézetek (bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek) és a pénzügyi vállalkozások minősülnek pénzügyi intézménynek. 2. Az értékpapírok adagolt kibocsátása esetén az ellenértéket részletekben kifizető befektető csak a kifizetett összegnek megfelelő névértékű értékpapír felett rendelkezhet. Az állítás HAMIS..., mert az adagolt kibocsátás a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy az értékpapírok lejárati időpontja azonos. 3. Az államháztartási rendszer két alrendszerrel rendelkezik. Az állítás IGAZ..., mert az államháztartási rendszernek két alrendszerből áll: a központi alrendszerből és az önkormányzati alrendszerből. 4. A részvényárfolyam emelkedését valószínűsítő befektetőnek vételi határidős ügyletet célszerű kötnie! Az állítás IGAZ..., mert árfolyam növekedés esetében a vételi határidős ügyletet kötő fél olcsóbban vásárolhatja meg a részvényt, mint az ügylet teljesítésekor érvényes promptpiaci árfolyam. 5. A lízingszorzó nem veszi figyelembe a pénz időértékét! Az állítás IGAZ..., mert a lízingszorzót a teljes lízingdíj és a teljes ár hányadosa határozza meg (fizetendő teljes lízingdíj/ a lízingtárgy teljes ára). KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É/2

3 II. Kérdések (15 pont) 1. Fogalmazza meg röviden a következő gazdasági kategóriák lényegét! Fogalom Az átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik. Az akkreditív: olyan megállapodás, amely folytán a nyitó bank a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben, hogy számára meghatározott feltételek megvalósulása esetén fizetést teljesít, későbbi időpontban fizetést teljesít, a rá címzett intézvényt elfogadja, felhatalmaz egy másik bankot, hogy fizetést teljesítsen, okmányokat negociáljon, vagy váltót fogadjon el és fizessen. Pénzforgalmi jelzőszám: egyedi azonosító, amely a fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgál. Pont 2 p 2 p 1 p 2. Soroljon fel a bakkölcsönök csoportosítási szempontjai közül ötöt! Az útmutatóban találhatóakon kívül más logikus felsorolás is elfogadható! Minden helyes válasz 1 pontot ér, de legfeljebb 5 pont szerezhető! A bankkölcsönök csoportosítása 1. A kölcsönt felvevő személye 2. A kölcsön futamideje 3. A kölcsön devizaneme 4. A kölcsön kamatozási módja 5. A kölcsön folyósításának ütemezettsége 6. A kölcsön törlesztésének módja 7. A kölcsön fedezete 8. A kölcsön jogi biztosítékai 3. Sorolja fel a kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat! Minden helyes válasz 1 pontot ér, de legfeljebb 5 pont szerezhető! A kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 1. Pénzváltási tevékenység 2. Fizetési rendszer működtetése 3. Pénzfeldolgozási tevékenység 4. Pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon 5. Forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É/3

4 III. Feleletválasztás (20 pont) Olvassa el figyelmesen az alábbi feladatokat és húzza alá az ön által helyesnek ítélt választ. Minden helyes válasz 2 pontot ér, de ez a pontszám csak akkor szerezhető meg, ha nem jelölt meg hibás megoldást. Javítás esetén a javított feladatot lássa el kézjegyével. 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A bank alapításhoz legalább 3 milliárd forint jegyzett tőke szükséges. b) Minden szakosított hitelintézet 1 milliárd forint jegyzett tőkével alapítható. c) Pénzügyi vállalkozás legalább ötvenmillió forint induló tőkével alapítható. d) Kizárólag valutaváltással foglalkozó kft. legalább 3 millió forint törzstőkével alapítható. 2. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani. b) Az államkötvény kizárólag dematerializált úton állítható elő. c) A kötvény névre szóló, követelést megtestesítő értékpapír a) Magyar kibocsátó értékpapírjai csak az Európai Unióban hozhatók forgalomba. 3. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A fizetési számlák közötti pénzforgalom lebonyolítását csak bank végezheti. b) A Magyar Államkincstár pénzforgalmi szolgáltatónak minősül. c) A vállalkozások kizárólag Magyarországon nyithatnak pénzforgalmi számlát. d) A magánszemélyek nem rendelkezhetnek bank által vezetett folyószámlával. 4. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Költségvetési deficit kizárólag államkötvény kibocsátásával finanszírozható. b) Az államadósság és a költségvetési hiány ugyanazt kell érteni. c) A kötelező tartalékráta politika a pénzügypolitika egyik részterületét képezi. d) A monetáris politika a fiskális politika eszközrendszerének része. 5. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Tőzsdei ügyletnek az az ügylet minősül, amelyet a tőzsdei kereskedő a tőzsdén tőzsdei termékre vonatkozóan köt. b) Opciós ügylet csak a tőzsdén jegyzett értékpapírra köthető. c) Az értékpapírpiacon tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. d) Az államkötvények tőzsdei forgalmazása tilos. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É/4

5 6. Válassza ki, hogy mit fejez ki a ROE mutató! a) A vállalkozás teljes eszközállománya által biztosított hozamot fejezi ki. b) A vállalkozás saját tőkéje által biztosított hozamot fejezi ki. c) Megmutatja, hogy a vállalkozás mekkora bevételarányos haszonnal működik. d) Megmutatja, hogy a vállalkozás mekkora költségarányos haszonnal működik. 7. Válassza ki a belső megtérülési rátára vonatkozó helyes megállapítást! a) A belső megtérülési rátánál az elfogadási határérték a tőke alternatív költsége. b) A belső megtérülési ráta számításánál az elfogadási határérték zérus. c) A belső megtérülési ráta számításánál az elfogadási határérték 1,00. d) A belső megtérülési ráta számításánál az elfogadási határérték végtelen. 8. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A pénz és a fizetőeszköz azonos gazdasági kategória. b) Az egészségpénztári kártya készpénzfelvételre is alkalmas technikai eszköz. c) A számlapénz olyan bankpasszíva, amellyel fizetni lehet. d) Az Erzsébet-utalvány készpénz helyettesítő fizetési eszköz. 9. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A tulajdonosi kölcsön rendelkezésre bocsátása belső finanszírozásnak minősül. b) A pótlólagos részvénykibocsátás a részesedésfinanszírozás egyik lehetősége. c) A rövid lejáratú hitelek a tartósan lekötött eszközök finanszírozására szolgálnak. d) A konzervatív finanszírozási mód esetén a befektetett eszközöket is éven belüli lejáratú forrásokkal finanszírozzák. 10. Válassza ki a státusz (mérlegterv) jellemzőjét! a) A vállalkozás eszközeit és forrásait egy időpontra nézve állítja szembe. b) A vállalkozás eszközeit és forrásait egy időszakra nézve állítja szembe. c) A vállalkozás bevételeit és kiadásait egy időpontra nézve állítja szembe. d) A vállalkozás követeléseit és tartozásait egy időpontra nézve állítja szembe. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É/5

6 IV. feladatok (50 pont) Maximális pontszám csak a hibátlan megoldások esetén adható. Számolástechnikai, kerekítési eltérések következtében pontszámot levonni nem lehet. A görgetett hibákért nem lehet többszörös pontlevonást alkalmazni. A javítási útmutatóhoz képest részpontozás nem alkalmazható. 1. Feladat (10 pont) Egy egyéni vállalkozó új telephelyet szeretne létesíteni. A kiszemelt ingatlan eladási ára e Ft. A berendezések és felszerelések e Ftba kerülnének. Ezen felül még e Ft kezdeti költség merül fel az új telephely létesítésével kapcsolatban. Az új telephelyet 5 évig kívánja használni, majd az ingatlan e Ft-ért értékesítésre kerül, a használt eszközöket pedig kiselejtezik. Az iroda működtetése várhatóan évi e Ft adózott nyereséget eredményez. A hasonlóan kockázatos befektetések éves hozama 10%. Feladat: Számítsa ki a beruházás nettó jelenértékét és jövedelmezőségi indexét, majd állapítsa meg, hogy az ismert információk függvényében érdemes-e megvásárolni az új irodát! 1. Feladat megoldása (10 pont) adatok ezer forintban Szöveg Összeg Pont Beruházási költség ( ) p Az adózott nyereség és az ingatlan eladás bevételének jelenértéke x x 1 = x 3, ,1 (1 0,1) 1, p Nettó jelenérték (NPV) ( ) p Jövedelmezőségi index (PI) Az új irodát érdemes megvásárolni, mert a nettó jelenérték pozitív és a jövedelmezőségi index az 1,00 értéket meghaladja. 1,47 2 p 1 p 2. Feladat (4 pont) Egy magánszemély 10 éven keresztül minden év végén Ft-ot helyez el az egyik önkéntes nyugdíjpénztárban. A szerződés alapján a felhalmozott tőkét 10 év múlva egy összegben kifizetik részére. A nyugdíjpénztár által biztosított költségekkel csökkentett éves átlagos hozam 20%. A hozamszint tekintetében hosszútávon változás nem várható. Feladat: Számítsa ki, hogy hány Ft-ot kap a magánszemély a 10. év végén! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É/6

7 2. Feladat megoldása (4 pont) 10 év múlva rendelkezésre álló összeg Pont (1 r) t ,2 1 6, C = r 0,2 0,2 4 p = ,9585 = Ft, vagyis ekkora pénzösszeg áll a magánszemély rendelkezésére a 10. év végén. 3. Feladat (16 pont) Egy vállalkozó Ft 3 éves lejáratú beruházási kölcsönt kért a számlavezető bankjától. A hitelintézet két, de egymástól igen eltérő ajánlatot tett. a) ajánlat: A kölcsön nyilvántartása és törlesztése is magyar forintban történik. A kamatláb 13%, és évente 2%-kal csökken. A kamatfizetés kezdő időpontja a hitelfolyósítás napja. A hitelintézet 3% egyszeri kezelési költséget, Ft hitelbírálati díjat és Ft folyósítási díjat számít fel, amely a folyósítandó kölcsön összegéből levonásra kerül. A kölcsönt évente állandó összegű tőketörlesztéssel kell visszafizetni. b) ajánlat: A kölcsön fix kamatozású. A kamatláb évi 12%. A hitelintézet 1,5% egyszeri kezelési költséget és 1% hitelfolyósítási díjat számít fel, amely a folyósítandó kölcsön összegéből levonásra kerül. A hitelbírálati díj Ft. Az adósságot azonos összegekben kell megfizetni. Feladat: Számítsa ki, hogy melyik az a) vagy a b) ajánlat elfogadása a célszerűbb! 3. Feladat megoldása (16 pont) Az a ajánlat A tőketörlesztés összege = = Ft 3 Adatok forintban Év Tőke- Érvényes Esedékes Év elején Részlet törlesztés kamatláb kamat fennálló hitel Pont % p % p % p Összesen A 3 év alatt megfizetett kamat összege p A kezelési költség ( x 0,03) p Hitelbírálati díj p Hitelfolyósítási díj p A teljes hiteldíj összege p KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É/7

8 A b ajánlat Az évente fizetendő részlet = = = = ,7118 0,12 1,12 0,12 1, , = = Ft (2 p) 1 2,4017 0,2882 0,12 Adatok forintban A 3 év alatt megfizetett kamat összege (3 x ) p Egyszeri kezelési költség ( x 0,015) p Hitelbírálati díj p Hitelfolyósítási díj ( x 0,01) p Teljes hiteldíj összege p A teljes hiteldíj összege alapján az a ajánlat elfogadása a célszerűbb (1 p) 4. Feladat (8 pont) Egy vállalkozás a likvid pénzeszközeit kötvényekbe szeretné fektetni. A legjobb befektetésnek egy 5 éves futamidejű banki kötvény bizonyult. Az értékpapír névértéke Ft, névleges kamatlába a kibocsátás évében 4 % és évente 2%-kal nő. A kibocsátó a kölcsönt 3 év türelmi idő után egyenletes ütemben törleszti, de az esedékes kamatokat évente kifizeti. A vásárlás napjától a lejáratig 2 év van hátra. A befektető által elvárt hozam azonos a piaci kamatlábbal, amely évi 8%. A piaci bruttó eladási árfolyam 117%. Feladat: Számítsa ki a kötvény nettó jelenértékét és állapítsa meg, hogy érdemes-e megvásárolni a kötvényt 2 évvel a lejárat előtt! 4. Feladat megoldása (8 pont) Év Törlesztés Fennálló hitel Névleges kamatláb Kamat Pénzáramlás Pont % % % % p % p n C t Elméleti árfolyam = t 1 (1 r ) t t = = = Ft (3 p) 1,08 1,08 = 2 A kötvény piaci árfolyama = x 1,17 = Ft (1 p) A nettó jelenérték (NPV) = = 828 Ft, tehát nem érdemes megvásárolni a kötvényt. (2 p) KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É/8

9 5. Feladat (8 pont) Egy vállalkozás db műszaki cikkeket vásárol Finnországból. A termékek eladási ára 15 EUR/db. A megrendelés napján érvényes devizaárfolyam 304, ,3600 HUF/EUR. A rakományt egy összegben, euróban kell kifizetni. A fizetés 40 nap múlva esedékes. A teljesítést megelőző héten az euró magyar forinthoz képest devizaponttal erősödött. A vállalkozás nem rendelkezik devizával. A bank a szükséges devizát, a mindenkor érvényes spot árfolyamon bocsátja rendelkezésre. Feladat: Számítsa ki, hogy hány forinttal terhelik meg a vállalkozás pénzforgalmi számláját, és mutassa be az árfolyamváltozás pénzügyi hatását! 5. Feladat megoldása (8 pont) Szöveg Összeg Pont Fizetendő összeg (15 EUR x db) EUR 1 p A bank által alkalmazott árfolyam (310, ,6400) Pénzforgalmi számla terhelése forintban ( x 316,00) Fizetendő összeg az árfolyamváltozás előtt ( x 310,36) 316,00 HUF/EUR 2 p HUF 2 p HUF 1 p Fizetendő összeg az árfolyamváltozás után HUF - Pénzügyi eredmény ( ) vagy ( x 5,6400) 6. Feladat (4 pont) HUF veszteség Egy vállalkozás számviteli mérlegéből a következő információk állnak rendelkezésre: 2 p Eszköz / forrás Adatok ezer forintban Készletek értéke Követelések Pénzeszközök Piacképes értékpapírok Saját tőke Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Feladat: Számítsa ki a likviditási mutatókat! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É/9

10 6. Feladat megoldása (4 pont) Likviditási mutató ( ) / = 2,65 2,7 vagy / = 2,6 Gyorsráta ( )/ = 2,17 vagy ( ) / =2,17 2,2 2 p 2 p Felhasznált irodalom: Dr. Gyulai László Illés Ivánné dr Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva: Pénzügyi ismeretek PERFEKT 2009 Dr. Gyulai László Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr. Sándorné Új Éva: Pénzügyek példatár PERFEKT 2008 Sándorné Új Éva: Pénzügy teszt és példatár Penta Unió 2010 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ É/10

javítási-értékelési útmutató

javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-76/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 04. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Összeállította: Varju Katalin 1

Összeállította: Varju Katalin 1 1) Az R&M bank gyors, rugalmas ügyintézésű hiteleket kínál vállalkozásoknak jelzálog fedezet mellett. Egy vállalkozó 5.000.000 Ft hitelt szeretne felvenni 1 éves lejáratra. A kamat 18%-os, a kezelési költség

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE HOLLÓNÉ DR. KACSÓ ERZSÉBET DEMETER LÁSZLÓ: VÁLLALATI PÉNZÜGYI ALAPOZÓ FELADATOK GYŰJTEMÉNYE A kiadványt, illetve annak részeit másolni, reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni bármilyen formában

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. május 13. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok

3 Az alábbi befektetési lehetőségek közül melyek tartoznak az ún. pénzügyi eszközök közé? A az értékpapírok B az ékszerek C az ingatlanok 1. VIZSGATÁRGY: PÉNZÜGYI ÉS BIZTOSÍTÁSI PIAC SZEREPLŐI 1) PÉNZÜGYI PIACOK SZEREPLŐI, TEVÉKENYSÉGÜK ÉS SZOLGÁLTATÁSAIK Pénzügyi piac fogalma 1 Az alábbiak közül mely tényezők hatnak a kötvények árfolyamára?

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

5/A lecke. A legalapvetőbb pénzügyi számítások: kamatos kamat, jövőérték és jelenérték, értékpapírok hozama és árfolyama, hitelek törlesztő részlete.

5/A lecke. A legalapvetőbb pénzügyi számítások: kamatos kamat, jövőérték és jelenérték, értékpapírok hozama és árfolyama, hitelek törlesztő részlete. 5/A lecke Mibe fektethetünk és milyen hiteleket vehetünk fel? A legalapvetőbb pénzügyi számítások: kamatos kamat, jövőérték és jelenérték, értékpapírok hozama és árfolyama, hitelek törlesztő részlete.

Részletesebben

T e r m é k k ata ló g u s

T e r m é k k ata ló g u s Termék katalógus T a r t a l o m j e g y z é k 3 tartalomjegyzék KötvénytermékeK 5 Kötvények (általános leírás) 6 Államkötvények 10 Kamatozó kincstárjegyek 13 Diszkont kincstárjegyek 16 Margin határidős

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM (vizsgázó olvasható neve) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor az Értékpapírpiaci szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv

Finanszírozási döntések Befektetési döntések hosszú táv 12. tétel A vállalatok pénzügyi döntéseinek fő típusai: a befektetési és a finanszírozási (tőkeszerkezeti) döntések kapcsolatrendszere. A vállalkozások finanszírozási forrásai. A vállalatok mérlegében

Részletesebben

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra?

1. vizsgatárgy: A pénzügyi piacok. 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi piacokra? Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma Melyik állítás nem igaz a pénzügyi

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

T E R M É K K A T A L Ó G U S

T E R M É K K A T A L Ó G U S A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 12. sz. melléklete T E R M É K K A T A L Ó G U S Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2014. június 16.

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik.

A MIFID - Markets in Financial Instruments Directive - tehát a pénzügyi instrumentumok kapcsán nyújtott befektetési szolgáltatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság tervének központi része, hogy 2010-re létrejöjjön az egységes európai likvid piac. Egy a 2000. évben Portugáliában megtartott tanácskozáson (ami a köztudatba a lisszaboni napirend

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben