ÔSZ. angol francia német spanyol. a siker megtanulható! ECLS. OKÉV nyilvántartási szám: Akkreditációs lajstromszám: AL-0337

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÔSZ. angol francia német spanyol. a siker megtanulható! ECLS. OKÉV nyilvántartási szám: 07-0156-02 Akkreditációs lajstromszám: AL-0337"

Átírás

1 a siker megtanulható! Akkreditált nyelvvizsgák vizsgahelye ECLS 2004 ÔSZ angol francia német spanyol ORIGO VIZSGAHELY OKÉV nyilvántartási szám: Akkreditációs lajstromszám: AL-0337

2 Bonus nyelvtanfolyamok Üdvözöljük a Bonus Nyelviskolában Budapest központjában Önt is várja az 1998-ban alakult Bonus Nyelviskola. Évente több ezer beiratkozó és vizsgázó választja intézményünket célja eléréshez. A legnagyobb elismerés számunkra, hogy hallgatóink döntô többsége ajánlja ismerôseinek és barátainak nyelviskolánkat. A Bonus Nyelviskola angol, német, spanyol és francia nyelvtanfolyamokat kínál az idegen nyelvet tanulni vágyóknak. Nyelvtanfolyamaink államilag akkreditáltak, azaz nyelvi képzéseink áfamentesek! Iskolánk Akkreditált Felnôttképzési Intézményként mûködik, így tanfolyami díjainkból 30% adókedvezményt igényelhetnek hallgatóink. Szolgáltatásaink színvonalát garantálja, hogy ISO 9001:2000 minôségirányítási rendszer elôírásainak megfelelôen végezzük nyelvoktatási és nyelvvizsgáztatási tevékenységünket. Nyelviskolánkban természetesen a legnépszerûbb hazai és nemzetközi nyelvvizsgák is letehetôk. Az akkreditált ITK Origó (korábbi nevén Rigó utcai nyelvvizsga), a Pitman, valamint a nemzetközileg elismert Trinity nyelvvizsgák vizsgahelyei vagyunk. ORIGO VIZSGAHELY A Bonus Nyelviskola a tanfolyamokon az élô nyelvet és az Ön kívánságait helyezi elôtérbe. A megújulás számunkra egyet jelent saját oktatási módszereink állandó felülvizsgálatával és továbbfejlesztésével. Nálunk a rugalmasság magától értetôdô: akár iskolánk keretei között, akár az Ön munkahelyén személyre szabottan kínálunk tanulási lehetôségeket. Fô célunk, hogy megteremtsük a hatékony és élvezetes nyelvtanulás feltételeit. Amivel nálunk találkozni fog akkreditált nyelvi képzések, áfamentes oktatás akkreditált felnôttképzési intézmény (30% adókedvezmény) helyben megszerezhetô akkreditált nyelvvizsgák auditált minôségbiztosítási rendszer (MSZ EN ISO 9001:2000) kellemes tanulói légkör, jól felszerelt tantermek jól felkészült lendületes tanári kar korrekt tájékoztatás, napi 12 órás ügyfélszolgálat kedvezô tanfolyami díjak célorientált nyelvi programok, kiscsoportos oktatás központi helyszínek, gyors elérhetôség a város minden pontjáról nyelvtanulás a világ 13 országában Szolgáltatásaink általános nyelvtanfolyamok speciális nyelvtanfolyamok egyéni nyelvtanulás nyelvvizsgáztatás nyelvtanulás külföldön

3 2004Ô SZ PITMAN NYELVVIZSGA A BARÁTSÁGOS NYELVVIZSGA A Bonus Nyelviskola több éve Budapest egyik legsikeresebb és legnagyobb Pitman City and Guilds vizsgahelye. Az államilag és nemzetközileg is elismert nyelvvizsga angol, egynyelvû, nemzetközi vizsgáztatók által elbírált vizsgatípus, mely írásbeli és szóbeli részbôl áll. A vizsga 5 szinten tehetô le: Basic, Elementary, Intermediate, Higher Intermediate és Advanced, melyek közül az utóbbi 3 akkreditált. A vizsgázó egy a magyar állam által kiállított bizonyítvány mellett nemzetközileg is elismert diplomát kap Az akkreditált Pitman nyelvvizsga többletpontot jelent a felsôoktatási intézményekbe történô felvételi esetén, kiváltja a nyelvi érettségit és a diplomához is elfogadják. A Pitman nyelvvizsga hosszú ideje Magyarország legnépszerûbb és legsikeresebb nemzetközi nyelvvizsgája. Nyelvvizsgadíjak Szintek Írásbeli (ESOL) Szóbeli (SESOL) Komplett Basic Ft Ft Ft Elementary Ft Ft Ft Intermediate Ft Ft Ft Higher Intermediate Ft Ft Ft Advanced Ft Ft Ft Idôpontok péntek írásbeli péntek szóbeli Jelentkezési határidô: augusztus péntek szóbeli szombat írásbeli Jelentkezési határidô: október péntek írásbeli szombet szóbeli Jelentkezési határidô: november 26. Az írásbeli nyelvvizsgákat a Leövey Klára Gimnáziumban (1096 Budapest, Vendel u. 1.) és az Európa 2000 Szakközépiskolában (1144 Budapest, Gizela u ), míg a szóbeli nyelvvizsgákat a Bonus Nyelviskola tantermeiben (1052 Budapest, Károly krt. 12. és 1053 Budapest, Kálvin tér 5.) tartjuk. ITK ORIGÓ NYELVVIZSGA VOLT RIGÓ UTCAI NYELVVIZSGA Az ITK Origó Magyarország egyik legrégebben mûködô és legismertebb nyelvvizsgarendszere. A korábbi állami nyelvvizsgát, ismertebb nevén Rigó utcai nyelvvizsgát ezen a néven akkreditálták. A Bonus Nyelviskola az Origó vizsga bejelentett vizsgahelye angol, német, spanyol és francia nyelvekbôl. Az ITK Origó nyelvvizsga kiváltja a nyelvi érettségit, többletpontot jelent a felsôoktatási intézményekbe történô felvételi esetén és a diploma megszerzéséhez elengedhetetlen. Nyelvvizsgadíjak Szóbeli (A) Írásbeli (B) Komplex (C) Alapfok 2700 Ft 3700 Ft 6400 Ft Középfok 3700 Ft 5800 Ft 9500 Ft Felsôfok 5300 Ft 7400 Ft Ft Idôpontok * szombat írásbeli ** szombat írásbeli Jelentkezési határidô: augusztus *. szombat írásbeli ** szombat írásbeli Jelentkezési határidô: szeptember 30. * angol nyelv középfok, német, spanyol és francia nyelv alap- és felsôfok ** angol nyelv alap- és felsôfok, német, spanyol és francia középfok Az írásbeli vizsgák helyszíne a Leövey Klára Gimnázium (1096 Budapest, Vendel u. 1.) és az Európa 2000 Szakközépiskola (1144 Budapest, Gizella u ),

4 Bonus nyelvtanfolyamok Általános tanfolyamok Iskolánk angol, német, spanyol és francia nyelv oktatására szakosodott. Nyelvi képzéseink rendelkeznek a Felnôttképzési Akkreditáló Testület program akkreditációjával, azaz a minôségi garancia mellett tanfolyamaink áfamentesek. Angol és német nyelvbôl kezdôtôl a felsôfokig 7 szinten, spanyolból és franciából a középfokig 5 szinten szervezzük kurzusainkat. Általános tanfolyamaink 100 illetve 50 órás modulokból épülnek fel, melyek elvégzése után hallgatóink záróvizsgát tesznek és ennek eredményes megírása esetén oklevelet kapnak. Az órák 45 percesek, a csoportok létszáma átlagosan 7, maximum 12 fô. Kedvezmények Módszereink Tanfolyamainkon a nyelvtan, a szókincsfejlesztés és a nyelvi készségek (beszédkészség, hallás utáni szövegértés, olvasási készség, íráskészség) fejlesztésére egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk. A kommunikatív nyelvoktatási módszernek megfelelôen páros, illetve csoportos kommunikációs feladatok keretében nyílik lehetôség a tanult nyelvtani részek gyakorlására. Gondosan felépített formában történik a szókincs, az íráskészség valamint a kiejtés fejlesztése is. Az órákon az általánosabb témák (vásárlás; család; testrészek stb.) mellett megjelennek a fiatalokat manapság fokozottan foglalkoztató területek is (egészséges táplálkozás; extrém sportok; szerelem; környezetvédelem; vegetarianizmus; állattartás; stb.). Törekszünk továbbá arra, hogy hallgatóink ne csupán az adott nyelvterület kultúráját, életmódját ismerjék meg, hanem a világ más tájaiból és az ott élô emberek mindennapjaiból szintén ízelítôt kapjanak. Tanáraink A minôségi oktatás alapja a jól képzett tanári kar. Ennek garanciája, hogy a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete elôírásának megfelelôen tanáraink megfelelô tanári és pedagógiai végzettséggel rendelkeznek. Munkatársaink szakmai munkáját nagy tapasztalattal rendelkezô tanulmányi vezetôk végzik. Tanáraink rendszeresen részt vesznek belsô és külsô továbbképzéseken % adókedvezmény igényelhetô a tanfolyam díjából - Szórólap bemutatása ellenében 1000 Ft kedvezmény az általános tanfolyamok esetében Ft diákkedvezmény - Törzshallgatói kedvezmény Ft Tankönyvek tananyagok Angol: Matters, Blackbird, Gold Német: Themen Neu, EM, Themenkompass Spanyol: Espanol sin Fronteras, Sentesis Francia: Panorama Minôségbiztosítási tanúsítványaink - Akkreditált Felnôttképzési Intézmény (AL-0337) - ISO 9001:2000 auditált minôségirányítási rendszer - Akkreditált nyelvi programok - Akkreditált nyelvvizsgahely - Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagja - OKÉV regisztrációs szám:

5 2004Ô SZ Általános tanfolyamaink kínálata Szuperintenzív Intenzív Normál Normál Hétvégi Intenzitás 5X5 3x5 2x3 2x3 1x5 Nap H P H, SZ, P K, CS H, SZ Szombat Órakezdés , 17.00, , 17.00, Idôtartam 4 hét 7 hét 16 hét 16 hét 10 hét Heti óraszám Teljes óraszám Ár Ft Ft Ft Ft Ft Ár (diák) Ft Ft Ft Ft Ft Felsôfokú tanfolyamok esetén 3000 Ft felár fizetendô! Részletfizetés A hallgató az elsô részletet ( Ft) a beiratkozáskor fizeti. A fennmaradó összeg az elsô tanítási napon fizetendô. Modul Nyelvvizsgaszint Európai besorolás Kezdô Pitman Elementary* A1 Középhaladó Origó alapfok A2 Haladó 1 Haladó 2 Pitman Intermediate* B1 Középfok Origó középfok / Pitman Higher Intermediate* B2 Felsôfok 1 Pitman Advanced* Felsôfok 2 Origó felsôfok C1 Tanulási szintek A tanuló használja az alapvetô szavakat kifejezéseket. Üdvözlés, bemutatkozás, egyszerû kérdések megválaszolása. A nyelvtanuló alapveto témákról (helyismeret, vásárlás, munka) egyszerû nyelvtani szerkezetekkel kommunikál. Egyszerû utasításokat, kérdéseket, javaslatokat megért és azokra reagál. Magyarul képes összefoglalni egy idegen nyelvû szöveg tartalmát. A tanuló még több témában (szabadidô, utazás) egyszerû, folyamatos szöveget alkot. Gyakorta használt kifejezések segítségével kívánságait, állásfoglalását megfogalmazza. A legfontosabb információkat kiszûri hallott vagy olvasott szövegbôl. A tanuló anyanyelvi beszélôvel hétköznapi témákról folyamatosan beszélget, de lexikai és nyelvtani fordulatai még esetenként hibásak. A fordításban szótár segítségével törekszik a célnyelv szabályai szerint megválasztani a nyelvi eszközöket. Beszélgetésben ill. írott szövegben felismeri a gyakorta használt nyelvtani formákat és szókincsbeli fordulatokat. Biztonságosan, összefüggôen juttatja gondolatait kifejezésre. A hétköznapi társalgási stratégiákban jártas, az elvontabb tartalmú beszélgetésekben ill. szövegfeldolgozásban a lényegi pontokat kiszûri. A felhasználó a nyelvet gördülékenyen alkalmazza. Társalgási szituációkban, munkában, telefonon stb. hatékonyan közlekedik az adott idegen nyelven. Érzékeli és érzékelteti a komolyabb jelentéstartalmakat. Összetett témákban részletes véleményt alkot, a fogalmazásokban biztosan használja a nehezebb nyelvtani struktúrákat. A beszélô szándékának és az adott nyelvi szituációnak megfelelôen választékosan, spontán módon tud fogalmazni speciális nyelvi helyzetekben is. Mind az írott, mind a hallás utáni megértésbôl származó információkat nyelvileg gazdag formában, részletekre kiterjedôen megérti és visszaidézi. Nyelvhasználata individualizálódik. A célnyelvet magabiztosan, tökéletesen alkalmazza. Kezdô Középhaladó Haladó 1 Haladó 2 Középfok Felsôfok 1 Felsôfok 2

6 Bonus nyelvtanfolyamok Egyéni nyelvtanulás Nyelviskolánkban lehetôség van arra, hogy hallgatóink magántanulóként tanuljanak nyelvet. A tanárok csak az Ön nyelvi fejlôdésére koncentrálnak, az órák idôpontját is Ön választhatja meg. Diákjaink tantermi körülmények között tanulnak. Az órákat 24 órával elôre kötbérmentesen lemondhatja. Az egyénileg tanuló hallgatóink is igénybe vehetik 30%-os személyi jövedelemadó kedvezményt. A magánóráinkat angol, német, spanyol és francia nyelven kezdôtôl középfokú szintig indítjuk. Óradíjaink 900 Ft-tól kezdôdôen a megrendelt óramennyiség függvényében változnak. Bérletáraink 6 órás 12 órás 20 órás 1 fô Ft Ft Ft 2 fô Ft Ft Ft 3 fô Ft Ft Ft Speciális Nyelvvizsgaelőkészítő tanfolyamok Iskolánkban számos speciális nyelvvizsga-elôkészítô tanfolyam elvégezhetô. A Bonus Nyelviskolában megszerezhetô államilag elismert nyelvvizsgák mindegyikére indítunk felkészítô tanfolyamokat. Pitman nyelvvizsga-elôkészítô A Bonus Nyelviskola Budapest egyik legsikeresebb akkreditált Pitman vizsgahelye. A felkészítô tanfolyamainkon a hallgatók megismerkednek az írásbeli és a szóbeli vizsga követelményeivel és speciális képzésben részesülnek a sikeres vizsga megszerzésének érdekében. A kurzust vezetô tanárok vizsgáztatói gyakorlattal rendelkeznek, rendszeresen részt vesznek a nyelvvizsgával kapcsolatos továbbképzéseken és folyamatosan közremûködnek nyelvvizsgáinkon. A tanfolyamokat a vizsgaszintekhez igazodva alap-, közép- és felsôfokú szinten indítjuk. A kurzus intenzitása 1X5 óra Trinity nyelvvizsga-elôkészítô A Bonus Nyelviskola a Trinity nyelvvizsga nemzetközi vizsgahelye. A tanfolyamon a hallgatók az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsga követelményeire épülô speciális feladatokkal készülnek az egynyelvû nyelvvizsgára. A tanfolyamokat a vizsgaszintekhez igazodva alap-, közép- és felsôfokú szinteken indítjuk. Intenzitása 1X5 óra. Tanfolyam Nap Idôpont Idôtartam Csoportlétszám Óraszám Nyelv Ár Pitman P hét Max angol Ft Trinity P hét Max angol Ft

7 2004Ô SZ Adókedvezmény a Bonus Nyelviskolában Iskolánk rendelkezik a Felnôttképzési Akkreditáló Testület intézményi akkreditációjával, így minden nyelvtanuló vagy a tanfolyami díjat fizetô közvetlen hozzátartozója 30%, évi maximum Ft adókedvezményben részesülhet. Az adókedvezményt kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe, melyrôl a beiratkozáskor nyilatkozni kell. Az igazolást a tanfolyamok végeztével állítjuk ki és postázzuk hallgatóink részére. Adótörvény Összevont adóalap adóját csökkenti a felnôttképzésrôl szóló törvény szerinti felnôttképzési szerzôdés alapján az adóévben fizetett képzési díj 30%-a. Az adókedvezmény alapját és összegét a felnôttképzésrôl szóló törvény elôírásai szerint akkreditált intézmény által kiállított igazolás bizonyítja. Az adókedvezményt a felnôttképzésben részt vevô magánszemély, házastársa, szülôje, nagyszülôje vagy testvére veheti igénybe akkor, ha a kiállító az igazoláson a felnôttképzésben résztvevô magánszemély kérésére befizetôként feltüntette. Az igazoláson csak egy magánszemély tüntethetô fel. A magánszemély által e alapján igénybe vehetô adókedvezmény(ek) összege adóévenként nem haladhatja meg a 60 ezer Forintot." Bonus Nyelviskola Online Iskolánk megújult internetes weblapjának fô célja, hogy minél részletesebb tájékoztatást nyújtson iskolánk szolgáltatásairól, a megszerezhetô nyelvvizsgákról és segítse hallgatóink nyelvi fejlôdését, illetve felkészülését a nálunk letehetô nyelvvizsgákra. Online szolgáltatásaink letölthetô próbanyelvvizsgák és vizsga követelmények online szintfelmérés hírlevél szolgálat online árajánlatkérés és prospektus rendelés teljes részletességgel bemutatott nyelvvizsgák és tanfolyamok letölthetô kiadványok folyamatos kedvezmények és akciók

8 Dunakorzó 2 Deák tér M M M 4 9 ö t M r t Kálvin tér t Astoria Blaha Lujza tér M M Megközelítés ALAPÍTVA: Budapest Károly krt. 12. I. em Telefon: Nyitva tartás: Hétfô péntek 8 20 h. Bonus Nyelviskola KUPON Tanfolyamainkra történô jelentkezés esetén a kupon bemutatása ellenében ajándék angol egynyelvû szótárt adunk! A kupon kizárólag beiratkozáskor használható fel! OKÉV nyilvántartási szám: Tervezés és fotók: Posztós János, A címlapkép a European Center of English Language Studies tulajdona

Többmintjövó. A Budapesti Cervantes Intézet oktatási terve

Többmintjövó. A Budapesti Cervantes Intézet oktatási terve MAS QUE FUTURO HUNG_Maquetación 1 04/08/10 13:44 Página 1 Többmintjövó A Budapesti Cervantes Intézet oktatási terve Instituto Cervantes Budapest Cervantes Intézet Embajada de España en Hungría Spanyol

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

罗 兰 大 学 孔 子 学 院. ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2010/I.

罗 兰 大 学 孔 子 学 院. ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2010/I. 罗 兰 大 学 孔 子 学 院 ELTE Konfuciusz Intézet 节 目 手 册 PROGRAMOK 2010/I. 2009 legfontosabb eseményei képekben Kedves Barátunk! Az ma már megkérdőjelezhetetlen tény, hogy Kína nemcsak a jövő egyik legbefolyásosabb

Részletesebben

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA EGY- ÉS KÉTNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA A CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA új, államilag elismert (akkreditált) EGY- ÉS KÉTNYELVŰ nyelvvizsga, mely ANGOL és NÉMET nyelven tehető le a Budapesti Corvinus

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem,

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Proud to be IBS. www.ibs-b.hu

Proud to be IBS. www.ibs-b.hu INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL Budapesti campus: 1031 Budapest, Záhony utca 7. Bécsi campus: Linzerstraße 430, Bécs 1140, Ausztria www.ibs-b.hu info@ibs-b.hu További információ a programjainkról, az ösztöndíjakról

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010.

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT. Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA SZAKDOLGOZAT Bayer Katalin Közszolgálati Alapszak 2010. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA NYELVTANÍTÁS MÁSKÉPPEN AVAGY AZ ÉLET KENYERE ALAPÍTVÁNY MUNKÁJÁNAK BEMUTATÁSA A DIFFERENT

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

Belső tréner/oktató képzés

Belső tréner/oktató képzés Belső tréner/oktató képzés Oktatás-módszertani továbbképzés 2010. Belső tréner/oktató képzés Az elmúlt egy év során egyértelműen kirajzolódott egy tendencia, amit a gazdasági válság tovább erősített, ez

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben