NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem kattintson a megfelelő képzési formára!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem kattintson a megfelelő képzési formára!"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR NYELVŰ, Budapesten folyó) KÉPZÉSEK NAPPALI OSZTATLAN (Építészmérnöki) KÉPZÉS LEVELEZŐ ALAP (BSc/BA) LEVELEZŐ ÉS NAPPALI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSEK LEVELEZŐ ÉS NAPPALI MESTERKÉPZÉSEK IDEGENNYELVŰ (német/francia) ALAPKÉPZÉS KIHELYEZETT (Gépészmérnöki Kar, Zalaegerszeg) ALAPKÉPZÉS SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCSKÉPZÉS

2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ csak ALAP (BSc/BA) VAGY OSZTATLAN, NAPPALI, MAGYAR NYELVŰ, Budapesten folyó képzésekhez Kedves Hallgatónk! Üdvözöljük Önt a BME hallgatóinak sorában, egyben köszöntjük is a magyar felsőoktatás legnagyobb Idegennyelvi Központja (a továbbiakban IK) nevében, ahol mintegy 100 fős nyelvoktatási egység és ezen belül államilag elismert bizonyítványt adó vizsgaközpont áll a hallgatók rendelkezésére. Az alábbiakban tájékoztatjuk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegennyelvi Központjában folyó nyelvoktatásról, hogy megtervezhesse a nyelvi képzésben való részvételét és ennek alapján az I. évfolyam első félévére való jelentkezését. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat, és ha szeretne részt venni a nyelvi képzésben, MIELŐBB, de legkésőbb augusztus 27-ig jelentkezzen be a nyelvoktatásra az INTERNETEN KERESZTÜL címen, a kezdőlapon megtalálható Nyelvi tárgy felvétele elsőéveseknek hivatkozás segítségével. Itt találja meg a nyelvi tárgy felvételére vonatkozó összes információt és a szintmérő teszteket, melyek segítségével önállóan tudja meghatározni saját nyelvi szintjét. Ha augusztus 27-ig nem sikerült bejelentkeznie az Interneten, akkor személyesen keresse fel munkatársainkat az IK oktatásszervezésén, mert ott még pótolhatja jelentkezését: Egry József u. 1., E épület X. em 4. A nyelvi képzésre postai úton vagy telefonon keresztül nem lehet jelentkezni! A jelentkezés alapján történt csoportbeosztást a beiratkozáson is közöljük, de augusztus 29-től a weboldalon, illetve az IK hirdetőtábláján (E épület földszint) is megtekinthető. Figyelem! A csoportbesorolás nem jelent automatikus tárgyfelvételt. Az előző évek gyakorlatától eltérően, a hallgatók a tárgyat a jelentkezésük alapján megkapott tárgy- és kurzuskódok segítségével maguk veszik fel a Neptun rendszerben. Az IK is lehetőséget nyújt a hallgatóknak saját számítógépes termeiben az önálló tárgyfelvételre, törlésre vagy módosításra jelenlévő munkatársai segítségével szeptember 5. 14:00 óráig. de nem vesz fel, módosít vagy töröl nyelvi tárgyat a hallgatók helyett. A tárgyfelvételen szeptember 5. 14:00 óra után módosítani nem lehet. Néhány fontos megjegyzés a nyelvi képzéssel kapcsolatban: - A BME célja, hogy a hallgatót minél több nyelvből használható nyelvtudáshoz segítse hozzá. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat a nyelvi kimeneti feltétel teljesítése érdekében a magyar nyelvű, alapképzéseken (BSc/BA) és az Építészmérnöki Kar osztatlan képzésén 5 féléven át heti 4 nyelvi órát biztosít az egyetemi órarendjébe illeszkedő időpontokban. Nyelvet tanulhat természetesen kevesebb félév alatt heti több órában is, amennyiben az órarendjébe illeszkedő órákon kívül esti időpontokban (17 vagy 18:30 órai kezdés) is kész tanulni. - A nyelvoktatásban való részvétel nem kötelező, de mind a szakmai tanulmányok, mind pedig a jövőbeni pályakezdés szempontjából fontos. A hallgató számára nyilvánvalóan előny, hogy az egyetemen térítés nélkül készülhet fel a nyelvvizsgára, vagy szerezhet magasabb szintű szaknyelvi ismereteket több nyelvből is, párhuzamosan vagy egymást követően. - A BME IK Nyelvvizsgaközpontjában minden hallgató számára lehetőség van államilag elismert általános és szaknyelvi nyelvvizsgákat tenni függetlenül attól, hogy részt vesz-e a nyelvi képzésben a BME-n vagy sem.

3 VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK Ha még nem tett eleget a kimeneti feltételek nyelvi előírásának (azaz nincs általános középfokú C típusú vagy szaknyelvi középfokú C típusú nyelvvizsgája) célszerű az alapoktatás (heti 2x2 óra) kínálatából választania. - Javasoljuk, hogy azt a nyelvet válassza, amelyet korábban magasabb óraszámban tanult már, hogy minél hamarabb teljesíthesse a kimeneti feltételt, azaz megszerezze az általános vagy szaknyelvi középfokú C típusú nyelvvizsgát. Ebben az esetben tehát az a célszerű, hogy ne válasszon új nyelvet kezdő szinten. Ha már rendelkezik a fenti típusú nyelvvizsgával, úgy az alapoktatás kínálatából szaknyelvi vizsgaelőkészítőt, felsőfokú vizsgaelőkészítőt (heti 2x2 óra), vagy nyelvi kredit tárgyat (heti 1x2 óra), esetleg másik nyelvet, illetve ezek kombinációját is választhatja. 1. Nyelvi alapoktatás A nyelvi alapoktatási tárgyak keretében heti 2x2 órában - általános nyelvet vagy - gazdasági illetve műszaki szaknyelvet tanulhat. - Általános nyelvi kurzusokat kezdő, középhaladó, haladó, középfokú nyelvvizsga-előkészítő és felsőfokú nyelvvizsga-előkészítő szinteken indítunk. Minden egyes szint külön nyelvi tárgykóddal rendelkezik, ezért nagyon fontos a megfelelő szintet választani, mert a regisztrációs hét után nem tud változtatni a tárgyfelvételén. - A gazdasági illetve műszaki szaknyelvi kurzusok középfokú szaknyelvi nyelvvizsgára készítenek elő, elkezdésükhöz legalább haladó szintű nyelvtudás szükséges. Minden nyelvi alapoktatási tárgy heti kétszer két órás, teljesítésükért nem jár kreditpont, így az ott szerzett jegyek nem befolyásolják a tanulmányi átlagot. A műszaki szaknyelvet elsősorban a mérnöki képzéseken, gazdasági szaknyelvet a közgazdász, műszaki menedzser és a kommunikációs képzéseken részt vevő hallgatóknak ajánljuk. Az I. évfolyamos hallgató nyelvi alapoktatásban angol, francia, holland, spanyol nyelvből az alábbi táblázatban látható szinteken kezdheti meg tanulmányait. (Amennyiben bizonytalan nyelvi szintjének megítélésében, ellenőrizze önmagát a weboldalon található szintmérő teszten!) A nyelvi alapoktatási tárgyak (heti 2*2 óra) első évfolyamon, alapképzésen: SZINT/TÁRGY SZÜKSÉGES ELŐTANULMÁNY Kezdő elsősorban nincs más nyelvből már középfokú C típusú nyelvvvizsgával rendelkezőknek javasoljuk. általános szaknye Középhaladó (alapfokú nyelvvizsgára előkészítő) Haladó Nyelvvizsga előkészítő (általános középfokú nyelvvizsgára) Felsőfokú vizsgaelőkészítő Nemzetközi nyelvvizsga előkészítő* Műszaki vagy gazdasági szaknyelv 1-2 év középiskolai nyelvtanulás, illetve eddig teljesített kb nyelvóra egyéb úton 2-3 év középiskolai nyelvtanulás, illetve nyelvóra, esetleg alapfokú C típusú nyelvvizsga nyelvóra, vagy már meglévő középfokú A, vagy B típusú nyelvvizsga. ld. szintmérő teszt leírása középfokú C típusú nyelvvizsga középfokú C típusú nyelvvizsga 3-4 év középiskolai nyelvtanulás, illetve nyelvóra, középfokú C típusú nyelvvizsga vagy középfokú nyelvvizsga szintnek megfelelő nyelvtudás * Csak angol (Cambridge nyelvvizsga), francia (TCF nyelvvizsga) és német (Goethe nyelvvizsga) nyelven! A csoportok a jelentkezők létszámának függvényében indulnak, 10 fő alatti jelentkezésnél a kurzus nem indul!

4 2. Nyelvi kredit tárgyak Elsősorban középfokú C típusú nyelvvizsgával már rendelkezőknek, vagy nyelvvizsgával még nem rendelkező, de legalább a középfokú nyelvvizsga szintet megközelítő nyelvtudású (ld. nyelvi szintmérő teszt) hallgatók számára ajánljuk. Nyelvi kredit tárgyaink heti 1x2 órásak és teljesítésük 2 kreditpontot ér. Nyelvi kredit tárgyak: TANTÁRGY NEVE Műszaki nyelv Kommunikációs készségfejlesztés Kultúraközi kommunikáció Menedzserkommunikáció RÖVID LEÍRÁSA A tantárgy célja a műszaki tudományos nyelv funkcionális használatának stilisztikai és szövegalkotási szóhasználati, grammatikai és mondattani sajátosságainak megismerése. A hallgató jártasságot szerez műszaki témakörökben szakszövegek olvasására és jegyzetelésére irányuló készség, a hallás utáni értés, továbbá az íráskészség (fordítás, rezümé, vázlat) valamint a beszédkészség (referátum, vita, érvelés) fejlesztése terén. A tantárgy célja az idegen nyelvű kommunikációhoz és az idegen nyelven folytatott tanulmányokhoz szükséges szóbeli készségek (érvelés, hozzászólás, előadások tartása) és az írásbeli készségek (jegyzetelés, összefoglalás, beszámoló, tömörítés) fejlesztése. A kommunikációs feladatok megoldását autentikus minták és audio vizuális tananyagok segítik. Anyanyelvi és célnyelvi közösségek kultúrája közötti hasonlóságok, különbségek tudatosítása, célnyelvi kultúra/kultúrák iránti érzékenység kialakításával a tantárgy elősegíti az interkulturális kompetencia kialakítását és fejlesztését, kulturális szempontból megfelelő viselkedésformák repertoárjának bővítését. A tantárgy nagyban elősegíti a hallgatói mobilitási programokban való eredményes részvételt. A tantárgy célja az eredményes mérnök-menedzseri tevékenységhez szükséges idegen nyelvi készségek és gyakorlat kialakítása az üzleti nyelv szerkezetének és jellegének megfelelően Egy nyelvi kredit tárgy felvehető egy alapoktatási tárggyal párhuzamosan is, amennyiben az utóbbit az órarendjébe illeszkedő órákon kívül esti időpontokban (17 vagy 18:30 órai kezdés) is kész tanulni. Csak kredit tárgyak közül kettő is felvehető, amennyiben nincs órarendi ütközés. Amennyiben további kérdései vannak, figyelmébe ajánljuk honlapunkon a Gyakori kérdések a nyelvoktatással kapcsolatban menüt, illetve érdeklődhet ben is: vagy augusztus 20. után telefonon a számon. Kérjük, hogy postai úton ne keressen bennünket! Fentiek elolvasása után várjuk jelentkezését a honlapunkon: BME Idegennyelvi Központ

5 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MESTER-, KIEGÉSZÍTŐ, IDEGENNYELVŰ ALAP- (francia /német), VAGY KIHELYEZETT (Zalaegerszeg) képzésekhez Kedves Hallgatónk! Üdvözöljük Önt a BME hallgatóinak sorában, egyben köszöntjük is a magyar felsőoktatás legnagyobb Idegennyelvi Központja (a továbbiakban IK) nevében, ahol mintegy 100 fős nyelvoktatási egység és ezen belül államilag elismert bizonyítványt adó vizsgaközpont áll a hallgatók rendelkezésére. Az IK angol, francia, holland, magyar, indít általános és szaknyelvi kurzusokat. A nyelvi képzésben minden BME hallgató ingyenesen vehet részt, amennyiben a Neptun rendszeren felvette a kiválasztott nyelvi tárgyat. Az induló nyelvi kurzusokról a honlapunkon tájékozódhat (www.nyi.bme.hu). Néhány fontos szempont (a különböző képzések szerint) Kiegészítő és mesterképzések (nappali és levelező egyaránt) feltétlenül csak a regisztrációs héten válasszanak nyelvi kurzust, amikor már ismerik az órarendjüket, mert csak ekkor derül ki, hogy számukra megfelelő időpontban indul-e kurzus. Levelező tagozatosok (minden képzésen) is vehetnek fel nyelvi tárgyat, amennyiben be tudnak járni az órákra. Az idegennyelvű (francia vagy német) képzésekre jelentkező hallgatók mintatantervében számukra speciálisan kidolgozott nyelvi tárgyak szerepelnek, ha ezeken kívül egyéb nyelvi kurzust is szeretnének felvenni, az órarendjük ismeretében keressenek megfelelő időpontban indulót. A területileg kihelyezett (Gépészmérnöki Kar, Zalaegerszeg) képzésre felvételt nyert hallgatók nyelvoktatása nem a BME IK-hoz tartozik, helyben (Zalaegerszegen) kell tájékozódniuk és jelentkezniük. A szakfordító és tolmácsképzés hallgatóival a beiratkozáson közöljük a mintatantervet és a képzés kötelező tárgyait, előzetesen nem kell jelentkezniük az IK-ban. Az alábbi táblázatokban felsoroljuk, hogy milyen nyelvi tárgyak közül választhatnak.

6 1. Nyelvi alapoktatás Minden nyelvi alapoktatási tárgy heti kétszer két órás, teljesítésükért nem jár kreditpont, így az ott szerzett jegyek nem befolyásolják a tanulmányi átlagot. A műszaki szaknyelvet elsősorban a mérnöki képzéseken, gazdasági szaknyelvet a közgazdász, műszaki menedzser és a kommunikáció képzéseken részt vevő hallgatóknak ajánljuk. A nyelvi alapoktatásban angol, francia, holland, spanyol nyelvből az alábbi táblázatban látható szinteken kezdheti meg tanulmányait. (Amennyiben bizonytalan nyelvi szintjének megítélésében, ellenőrizze önmagát a weboldalon található szintmérő teszten!) általános szaknye SZINT/TÁRGY Kezdő elsősorban más nyelvből már középfokú C típusú nyelvvvizsgával rendelkezőknek javasoljuk. Középhaladó (alapfokú nyelvvizsgára előkészítő) Haladó Nyelvvizsga előkészítő (általános középfokú nyelvvizsgára) Felsőfokú vizsgaelőkészítő Nemzetközi nyelvvizsga előkészítő* Műszaki vagy gazdasági szaknyelv SZÜKSÉGES ELŐTANULMÁNY nincs 1-2 év középiskolai nyelvtanulás, illetve eddig teljesített kb nyelvóra egyéb úton 2-3 év középiskolai nyelvtanulás, illetve nyelvóra, esetleg alapfokú C típusú nyelvvizsga nyelvóra, vagy már meglévő középfokú A, vagy B típusú nyelvvizsga. ld. szintmérő teszt leírása középfokú C típusú nyelvvizsga középfokú C típusú nyelvvizsga 3-4 év középiskolai nyelvtanulás, illetve nyelvóra, középfokú C típusú nyelvvizsga vagy középfokú nyelvvizsga szintnek megfelelő nyelvtudás * Csak angol (Cambridge nyelvvizsga), francia (TCF) és német (Goethe nyelvvizsga) nyelven! A csoportok a jelentkezők létszámának függvényében indulnak, 10 fő alatti jelentkezésnél a kurzus nem indul! 2. Nyelvi kredit tárgyak Elsősorban középfokú C típusú nyelvvizsgával már rendelkezőknek, vagy nyelvvizsgával még nem rendelkező, de legalább a középfokú nyelvvizsga szintet megközelítő nyelvtudású (ld. nyelvi szintmérő teszt) hallgatók számára ajánljuk. Nyelvi kredit tárgyaink heti egyszer két órásak és teljesítésük 2 kreditpontot ér.

7 CSAK BSC/BA KÉPZÉSEN: TANTÁRGY NEVE Műszaki nyelv német, olasz és orosz nyelven Kommunikációs készségfejlesztés Kultúraközi kommunikáció Menedzserkommunikáció RÖVID LEÍRÁSA A tantárgy célja a műszaki tudományos nyelv funkcionális használatának stilisztikai és szövegalkotási szóhasználati, grammatikai és mondattani sajátosságainak megismerése. A hallgató jártasságot szerez műszaki témakörökben szakszövegek olvasására és jegyzetelésére irányuló készség, a hallás utáni értés, továbbá az íráskészség (fordítás, rezümé, vázlat) valamint a beszédkészség (referátum, vita, érvelés) fejlesztése terén. A tantárgy célja az idegen nyelvű kommunikációhoz és az idegen nyelven folytatott tanulmányokhoz szükséges szóbeli készségek (érvelés, hozzászólás, előadások tartása) és az írásbeli készségek (jegyzetelés, összefoglalás, beszámoló, tömörítés) fejlesztése. A kommunikációs feladatok megoldását autentikus minták és audio vizuális tananyagok segítik. Anyanyelvi és célnyelvi közösségek kultúrája közötti hasonlóságok, különbségek tudatosítása, célnyelvi kultúra/kultúrák iránti érzékenység kialakításával a tantárgy elősegíti az interkulturális kompetencia kialakítását és fejlesztését, kulturális szempontból megfelelő viselkedésformák repertoárjának bővítését. A tantárgy nagyban elősegíti a hallgatói mobilitási programokban való eredményes részvételt. A tantárgy célja az eredményes mérnök-menedzseri tevékenységhez szükséges idegen nyelvi készségek és gyakorlat kialakítása az üzleti nyelv szerkezetének és jellegének megfelelően CSAK MSC/MA KÉPZÉSEN: TANTÁRGY NEVE RÖVID LEÍRÁSA Európai Uniós szaknyelvi ismeretek Az európai integrációval kapcsolatos idegen nyelvi ismeretek és német, olasz és orosz nyelven készségek elsajátítása. Cél továbbá, hogy a hallgatók a tantárgy nyújtotta kereteken belül felkészüljenek szakirányú tanulmányok folytatására külföldön, illetve ezen ismereteket igénylő állások betöltésére az uniós intézményekben. Projektdokumentáció német, olasz és orosz nyelven Az EU támogatáspolitikájának és az igényelhető támogatásoknak a Strukturális és Kohéziós Alapok, Közösségi Kezdeményezések megismerése, valódi pályázatírási feladatok megoldása, közepes nehézségű pályázatok önálló megoldása. A hallgató részleteiben is megismerje a pályázatírás kihívásait és fortélyait, ezeknek megfelelően legyen képes tudásának rendszerezésére.

8 Ismételten kérjük tehát a felsorolt képzések hallgatóit, hogy akkor keressenek fel bennünket, amikor megkapták az órarendjüket. Előzetesen nem kell jelentkezniük sehol. A Neptunon történő nyelvi tárgyfelvételhez segítséget nyújtunk a regisztrációs héten saját számítógépes termeinkben (E épület IX. emelet), az erre vonatkozó információt honlapunkon olvashatják. Jelentkezni, módosítani vagy törölni csak szeptember 5. péntek 14:00 óráig lehet!. Amennyiben további kérdései vannak, figyelmébe ajánljuk honlapunkon a Gyakori kérdések a nyelvoktatással kapcsolatban menüt, illetve érdeklődhet ben is: vagy augusztus 20. után telefonon a számon. Kérjük, hogy postai úton ne keressen bennünket! Eredményes nyelvtanulást kíván a BME Idegennyelvi Központ

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára!

NYELVI TÁJÉKOZTATÓ. Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegennyelvi Központ NYELVI TÁJÉKOZTATÓ Kérem, kattintson a megfelelő képzési formára! NAPPALI ALAP (BSc/BA), (csak MAGYAR

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa 2010 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2010. július 5.500 példányban Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2009. július 10000 példányban Tartalomjegyzék Checklist 5 1. Gondolatok, információk Információszerzés 7 Hallgatói Képviseletek

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉHEZ Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a felvételi eljárásban, természetesen jeleznie kell továbbtanulási szándékát. E célból egységes jelentkezési lapokat készítettünk,

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

A Nyelvtudásért Egyesület észrevételei. A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig.

A Nyelvtudásért Egyesület észrevételei. A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. A Nyelvtudásért Egyesület észrevételei A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig Fehér könyv 2012 2018 című előterjesztéshez kapcsolódóan Bevezetés A Nyelvtudásért

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Részletes képzési tájékoztató Üdvözöljük! Köszönjük megtisztelő figyelmét, hogy érdeklődik dunaújvárosi iskolánk

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Regisztráció 1. Amennyiben egyetemi tanulmányaimat befejeztem és a diploma megszerzéséhez csak a nyelvvizsga letételére van szükségem, akkor a legmagasabb végzettség megadásánál

Részletesebben

TARTALOM 1 oldal 01 Tartalomjegyzék 2 oldal 02 Kétszintû érettségi 3 oldal 03 A pontszámítás rendszere 4 oldal 04 A vizsgák leírása - Történelem 5 oldal 05 A vizsgák leírása - Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig A NYELVISKOLÁK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK ÁLLÁSPONTJA A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig címmel a Magyar Kormány által kiadott Fehér könyvre vonatkozóan

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ NAPPALI KÉPZÉSEK Képz. szint ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka -rend Fin. Önköltség

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK Készítette: Kurtán Zsuzsa - Silye Magdolna Budapest, 2012. június TARTALOM A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLKITŰZÉSE, MÓDSZEREI EREDMÉNYEK 1. A (SZAK)NYELVOKTATÁS

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben