TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény szeptember 1-jén hatályba lépő a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben meghatározott időhatárok és jogosultsági körök alapján azokat illetheti meg, akik számára az érintett szak képzésiés kimeneti követelményeiben (KKK) meghatározott nyelvi követelmények az oklevél megszerzéséhez általános nyelvvizsgát írnak elő, és az intézmény által szervezett nyelvi vizsgát teljesítik. A főiskola által szervezett nyelvi vizsga napja és a volt hallgató záróvizsgájának napja között legalább 3 évnek (vagy annál több időnek) kell eltelnie. A hallgatónak diplomája megszerzéséhez a főiskola által szervezett külön nyelvi vizsgát kell teljesítenie. Tehát az első, 2012 őszén szervezendő nyelvi vizsgán azok vehetnek részt, akik 2009-ben a tavaszi-nyári záróvizsgán, vagy azt megelőzően sikeresen záróvizsgáztak. Fontos kiemelni, hogy amennyiben a hallgató esetleg egy másik felsőoktatási intézményben is záróvizsgázott, a GDF-en teljesített nyelvi vizsga alapján nem lesz jogosult a másik felsőoktatási intézmény oklevelének átvételére. A törvény értelmében utoljára a 2012/2013. tanévben záróvizsgázók élhetnek ezzel a lehetőséggel, hiszen az intézményi nyelvi vizsga letétele legkésőbb a 2015/2016. tanévben engedélyezett. 1. Általános tudnivalók Fontos kiemelni, hogy ez a nyelvi vizsga NEM, tehát nem ad akkreditált nyelvvizsgáról szóló bizonyítványt, kizárólag a főiskolán sikeres záróvizsgával lezárt képzést igazoló oklevélhez segít hozzájutni azzal, hogy a szakra előírt kiváltható vele. A vizsga speciálisan erre a célra összeállított, fokozatosan nehezedő feladatokat tartalmaz, mind az írásbeli, mind a szóbeli feladatrészben. Az egyes vizsgarészeken pontok szerezhetők, ezek alapján számolható ki a vizsgaszint. A vizsga három különböző szinten teljesíthető: 0-40% nem felelt meg 40-60% megfelelt en 60-80% megfelelt Ien 80% felett megfelelt IIen 1

2 A szakokhoz tartozó teljesítendő szinteket a következő táblázat tartalmazza: Évfolyam Szak Tagozat Nyelvvizsga követelmény 1992 Műszaki informatika 1993 Műszaki informatika 1994 Műszaki informatika 1995 Műszaki informatika 1996 Műszaki informatika 1997 Műszaki informatika Nappali 1997 Műszaki informatika 1998 Műszaki informatika Nappali 1998 Műszaki informatika 1999 Műszaki informatika Nappali 1999 Műszaki informatika 1999 Gazdasági informatika Nappali 2000 Műszaki informatika Nappali 2000 Műszaki informatika 2000 Gazdasági informatika Nappali 2000 Gazdasági informatika 2001 Műszaki informatika Nappali 2001 Műszaki informatika 2001 Gazdasági informatika Nappali 2001 Gazdasági informatika 2002 Műszaki informatika Nappali 2002 Műszaki informatika 2002 Gazdasági informatika Nappali 2002 Gazdasági informatika 2003 Műszaki informatika Nappali típusú általános típusú általános típusú általános típusú általános típusú általános típusú általános típusú általános általános általános általános általános általános A követelmény kiváltásához szükséges, elérendő szint minimuma az intézményi nyelvi vizsgán I I I I I I* I* 2

3 2003 Műszaki informatika 2003 Gazdasági informatika Nappali 2003 Gazdasági informatika 2003 Műszaki menedzser 2004 Műszaki informatika Nappali 2004 Műszaki informatika 2004 Informatikus közgazdász Nappali 2004 Informatikus közgazdász 2004 Műszaki menedzser 2005 Műszaki informatika Nappali 2005 Műszaki informatika 2005 Informatikus közgazdász Nappali 2005 Informatikus közgazdász 2005 Műszaki menedzser tól 2007-től 2006-tól 2012-től Informatikus közgazdász/keresztfélév Mérnök informatikus BSc Gazdálkodási- és menedzsment BA Műszaki menedzser BSc Gazdaságinformatikus BSc általános v. felsőfokú "C" típusú általános általános általános I* I* I* I* I* I* I* I II I I *Az Oktatási Hivatal állásfoglalása alapján a követelmény teljesíthető általános követelményszintjének megfelelő intézményi nyelvi vizsgával. A vizsgán összesen 170 pont érhető el, például a II teljesítéséhez tehát legalább 136 pont összeredmény szükséges. Nem sikeres a vizsga, ha bármelyik vizsgarészből (írásbeli vagy szóbeli) 0 pontot szerez a vizsgázó. 2. Vizsgára jelentkezés, felkészülés: Az intézményi nyelvi vizsgákra és a tanfolyamokra a GDF honlapján, az online jelentkezési lap kitöltésével, és a vizsgadíj megfizetésével lehet jelentkezni. Az utalásnak 1 héttel az esemény (vizsga, tanfolyam) kezdete előtt be kell érkeznie a jelentkezéskor megküldött bankszámlaszámra. A közleménybe kerüljön be az azonosíthatósághoz a Neptun-kód! 3

4 A GDF intézményi nyelvi záróvizsgája csak ANGOL nyelvből tehető le. A nyelvi vizsga díjai: Írásbeli: 9.000Ft Szóbeli: 6.000Ft Az online felkészítő tanfolyam részvételi díja: Ft, mely kedvezményesen tartalmazza az írásbeli vizsga Ft-os díját is. A szóbeli vizsgákra az jelentkezhet, aki az írásbeli vizsgát sikeresen teljesítette ( min. 18 pont;ii. szint min. 52 pont; II min. 87 pont). Az eredmények a vizsgák után 2-3 nappal kihirdetésre kerülnek. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk. A tananyagok feldolgozására javasolt idő két hét, kb. napi 2 óra, de az ILIAS-ban a hozzáférési idő nincs korlátozva. Az ismeretanyag elsajátítása a hallgató egyéni időbeosztásához, saját tanulási üteméhez igazítható, az oktatóval en tartják a kapcsolatot. A tanfolyam elvégzéséhez nem kell bejárni. A felkészítő tanfolyam célja, hogy a hallgatók a vizsgán szereplő feladattípusokat gyakorolják, szituációs helyzetekre készüljenek fel, ill. fogalmazási készségüket fejlesszék, és a vizsgán már gördülékenyebben oldják meg a feladatokat. A tananyag nem alkalmas a hiányzó nyelvtudás pótlására. 3. A vizsga felépítése A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, a kettő eredménye együttesen számít tehát nem tehető le csak írásbeli vagy csak szóbeli vizsgarész. A szóbeli vizsgarészen csak azok a hallgatók vehetnek részt, akik az írásbeli vizsgát sikeresen teljesítették. min. 18 pont I II min. 52 pont min. 87 pont Az írásbeli vizsgarész összesen 120 perces. Az időt a hallgató kedve szerint oszthatja meg az egyes feladatok között. A táblázatban az egyes feladatokra ajánlottan fordítható időt is közöljük: 4

5 A nyelvi vizsga részei Feladat Ajánlott ráfordítható idő Pont szám Összidő/ összpontszám Írásbeli Olvasásértés 3, fokozatosan nehezedő szöveg elolvasása, az ezekhez kapcsolódó igaz/hamis, illetve feleletválasztós kérdések megválaszolása 45 perc 40 Írásbeli összesen: 120 perc, 120 pont Hallás utáni szövegértés 3 rövid, fokozatosan nehezedő szöveg meghallgatása, és az ezekhez kapcsolódó igaz/hamis, illetve feleletválasztós kérdések megválaszolása 15 perc 10 Nyelvhelyesség Feladatlap kitöltése, feleletválasztós és szövegbehelyettesítős nyelvtani illetve szókincsfeladatokkal 30 perc 30 Íráskészség Egy levél és egy rövid esszé írása, két témakör közül választható témakörben 30 perc 40 Szóbeli Képleírás + beszélgetés Egy húzott kép leírása és a kapcsolódó témáról való beszélgetés 10 perc 25 szóbeli összesen: 15perc, 50 pont Szituáció Szerepjáték a vizsgáztatóval néhány mondatos angol nyelvű utasítás elolvasása után 5 perc 25 5

6 4. Értékelési szempontok: Írásbeli vizsgarész, Íráskészség feladat: Értékelési szempont Összpontszám: 40 Feladatmegoldás 5 Koherencia 5 Szókincs 15 Nyelvhelyesség 15 A szóbeli vizsgarész mindkét feladatában a vizsgázók az alábbi értékelési szempontok alapján kapnak pontszámokat: Értékelési szempont Összpontszám: 25 Kommunikációs készség 5 Nyelvhelyesség 5 Szókincs 5 Feladatmegoldás 5 Beszédértés 5 5. Felmentés az egyes vizsgrészek alól Azok a hallgatók, akik az előírt állami követelményt 5 évnél nem régebben, már részben teljesítették (írásbeli vagy szóbeli), felmentést kapnak az intézményi nyelvi vizsga ennek megfelelő vizsgarésze alól. A hiányzó vizsgarész az 1. pontban leírtak alapján, a megfelelő százalékhatárok elérése mellett teljesítendő. A felmentéseket kizárólag ANGOL nyelvből teljesített alapján tudjuk elfogadni, mivel az intézményi nyelvi vizsga is csak ezen a nyelven folyik. 6. Az eredmények rögzítése Az eredményekről a vizsgáztató oktató vizsgalapot állít ki. Sikeres teljesítés esetén a Neptunba az alábbi bejegyzés kerül: Az idegen nyelvi követelményt a évi nemzeti felsőoktatási törvény 107. (2) szerint a GDF által szervezett nyelvi vizsgán teljesítette. A diploma kiállítását követően annak átvételéről a Tanulmányi Hivatal értesítést küld. A diploma kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján (meghatalmazással) vehető át a Záróvizsga Csoport ügyfélfogadási idejében. Postán nem küldik ki. 7. Kapcsolat Az intézményi nyelvi vizsgával kapcsolatos egyéb kérdéseivel forduljon Kádár Ilonához a címen. Budapest,

ELJÁRÁSI REND A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁHOZ A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. (2) bekezdésének felhatalmazása

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK

Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK Ú J, R U GALMAS KÉPZÉ S I LEHET ŐSÉGEK É S UTAK D I PLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2014 szeptemberétől Az ELTE Bárczi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Regisztráció 1. Amennyiben egyetemi tanulmányaimat befejeztem és a diploma megszerzéséhez csak a nyelvvizsga letételére van szükségem, akkor a legmagasabb végzettség megadásánál

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Diplomamentő program nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre Program kód: 14111 1 Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. DIPLOMAMENTŐ PROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A NEPTUN segédlet a hallgatók részére

A NEPTUN segédlet a hallgatók részére A NEPTUN segédlet a hallgatók részére A Nyíregyházi Főiskolán a hallgatókkal kapcsolatos adminisztratív munkák a NEPTUN.NET számítógépes rendszerben (továbbiakban Neptun) folynak. Ezen rendszeren keresztül

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben