Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 28-2/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28. (3) bekezdése alapján a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról, az alábbi jelentést adom: A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 4/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés akként dönt, hogy Ft, azaz egymillió forint összegű, kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a Heves Megyei Önkormányzat tagi részvételével működő Tisza-tó Fejlesztési Kft. részére, a Tisza-tó Fejlesztési Kft évi feladattervéhez szükséges támogatási források rendelkezésre állását követő 10. napig, de legkésőbb december 31. napjáig akár egyösszegű, akár több részletben történő visszafizetés mellett. Tekintettel arra, hogy a kölcsönnyújtó Heves Megyei Önkormányzat a kölcsönvevő Tisza-tó Fejlesztési Kft. tagja, ezért a kölcsön visszafizetésének biztosítására külön biztosíték kikötését a közgyűlés arra tekintettel nem tartja indokoltnak, hogy a kölcsön folyósítása, a tagi kölcsön nyújtása kifejezetten erre figyelemmel történt. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében jelen határozatban foglaltak végrehajtása során eljárjon, a tagi kölcsönszerződést és az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláírja. A tagi kölcsönszerződés aláírásra került, a tagi kölcsön átutalása február 19. napján megtörtént. 7/2015.(II.16.) Közgyűlési határozat 1. A Heves Megyei Közgyűlés a területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatására irányuló TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 191/2014. (XII.15.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 2. A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként való részvételét és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatban való közreműködését jóváhagyja.

2 A Heves Megyei Önkormányzat Hivatala a pályázati útmutató C1. Támogatható tevékenységek köre pontban szereplő, a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos támogatható tevékenységek közül A szociális gazdaság fejlesztését támogató, a lakosság lelki és fizikai egészségét fejlesztő új módszerek alkalmazása az egyéni fejlesztésben, a közösségi (óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális, lakóhelyi) fejlesztő programokban vesz részt az alábbiakban részletezettek szerint: Új módszerek kidolgozása a megyei fejlesztő programokban Az új módszerek kidolgozása, amely a szociális gazdaságot támogatja és a lakosság lelki és fizikai egészségét fejleszti a felzárkóztatást elősegítő programokban. 1. tudásbázis létrehozása - felmérésekkel alátámasztott, friss adatok a térség szociális, gazdasági és társadalmi helyzetéről. 2. egyeztetések, műhelyfoglalkozások, partnerségi találkozók szervezése a helyi szervezetekkel a megye felzárkóztatását segítő stratégiájának és a gazdaságélénkítő programjának kidolgozása érdekében, a lakosság lelki és fizikai egészségére fókuszálva. 3. jó gyakorlatok gyűjtése a megye több helyszínéről, ahol új módszerek bevezetésével kapcsolatban voltak már kezdeményezések. 4. a tapasztalatok alapján megyei új módszerek kidolgozása a lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztésére, felzárkóztató program ötletek kidolgozása. Továbbá a Heves Megyei Önkormányzat projektelemének megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásának személyi feltételeit az Önkormányzat Hivatala biztosítja. A pályázathoz a Közgyűlés önrészt nem biztosít. 3. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a pályázat megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodást, a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja illetve amennyiben szükségessé válik a pályázat hiánypótlásához kapcsolódó intézkedéseket tegye meg a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. A pályázat megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodást, a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatokat, dokumentumokat a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke aláírta. A Heves Megyei Önkormányzat Hivatala által a projektben ellátandó feladatok a Közgyűlési határozat tartalmának megfelelően kerültek meghatározásra. A benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Heves Megyei Önkormányzat Ft, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nkft. pedig Ft támogatásban részesült a pályázatban vállalt feladatai teljesítéséhez. B) Tájékoztató a két - ülésterv szerinti - közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról Február 3. Február 4. A Miniszterelnökség Kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkársága szervezésében részt vettem Budapesten az Európai Unió Régiók Bizottsága nemzeti delegációjának első közös ülésén. Február 6. Egyeztető megbeszélésen fogadtam Hevér Lászlóné asszonyt, Gyöngyöspata polgármesterét a települést érintő fejlesztési elképzelésekről történő tárgyalás céljából.

3 Február 10. Február Február 16. Február 17. Február 18. Február 19. Február 23. Február 24. Február 26. Február 27. Március 3. Március 5. Március 7. Március 9. Március 10. Ünnepélyes keretek között sajtótájékoztatón mutattam be a Heves Megyei Hírlap gondozásában és Heves Megye Önkormányzatának támogatásával megjelent Heves Megyei Almanach 2014 kiadványt. Az Almanach szűkebb hazánk minden települését bemutató kiadvány, amelyet immár negyedik alkalommal jelentetünk meg. Részt vettem Brüsszelben a Régiók Bizottsága alakuló plenáris ülésén, illetve alakuló bizottsági ülésein. Levezettem a Heves Megyei Közgyűlés ülését. Keller Richárd újságíró kérdéseire válaszolva interjúban tájékoztattam az Eger Hírek hírportál olvasóit az Európai Régiók Bizottsága munkájáról, a Bizottság tagjává történt kinevezésem kapcsán. Egyeztetést folytattam Vágner Ákossal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Non-profit Kft. vezető szaktanácsadó, cégvezetőjével az Európai Régiók Bizottsága, Természeti Erőforrások szakbizottságának Közös Agrárpolitikát és vidékfejlesztést érintő napirendjeiről. Részt vettem a Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság évi munkáját értékelő és a évi legfőbb feladatokat meghatározó munkaértekezletén. Részt vettem a NORDA Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosainak egyeztetésén Miskolcon, melynek témája az Ügynökség közreműködésének megvitatása volt az Integrált Területi Programok kidolgozásában. Egyeztetést folytattam Göndör J. Tiborral, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjével. Egyezetést folytattam Ócsai Lászlóval, Adács község polgármesterével a települést érintő fejlesztési elképzelésekről. Részt vettem az Európai Régiók Bizottsága, Gazdaságpolitikai szakbizottságának ülésén Brüsszelben. Részt vettem a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége közgyűlésének ülésén. Részt vettem az Európai Régiók Bizottsága, Természeti Erőforrások szakbizottságának ülésén Brüsszelben. Részt vettem Jáger József, a Heves Megyei Közgyűlés elhunyt tagjának temetésén Zagyvaszántón. Egyeztetést folytattam Herman István alelnökkel a Heves Megyei Értéktár Bizottságot érintő kérdésekről. A Heves Megyei Értéktár Bizottság március 12. tartotta alakuló ülését, melyen a 7 fős tagság elnökének ifj. Herman Istvánt a Heves Megyei Önkormányzat alelnökét választotta. A Bizottság döntésével megerősítette a korábban a megyei értékek azonosítása kapcsán hozott döntéseket. Jelenleg a Heves Megyei Értéktár népszerűsítése zajlik, mellyel az Értéktár Bizottság a megyénkben található értékek felterjesztésére szeretné ösztönözni a lakosságot. Bemutatkozó látogatáson fogadtam Sághi Attilát, a Megyeházán a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnökét és munkatársait.

4 Március Március Március 18. Március 20. Részt vettem az Európai Régiók Bizottsága, Természeti Erőforrások szakbizottságának Cselekvési terv az Európai Unión belüli ökológiai termelés jövőéért: a régiókon a sor című szemináriumán Zwolléban, Hollandiában. Dr. Pajtók Gáborral, Heves megye kormánymegbízottjával és Dr. Barta Viktorral, Heves megye főjegyzőjével hivatalos látogatáson vettem részt Kovászna megyében Tamás Sándor elnök úr, valamint Hargita megyében Borboly Csaba elnök úr meghívására. Március 15-én részt vettem az es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett központi ünnepségen Kézdivásárhelyen és megkoszorúztam a város főterén álló Gábor Áron emlékművet. Az ünnepséget Gábor Áron új talapzatra állított rézágyújának bemutatása tette különlegessé, melyre a Vigadó Művelődési Ház földszinti kiállító termében került sor. Itt köszöntöttem az egybegyűlteket. Gábor Áron egyetlen fennmaradt rézágyúja ez alkalommal új, időt álló talapzatot lafettát kapott a Heves megyeiek részadományának és Pohárdi József apci ágyúöntő mester munkájának köszönhetően. Borboly Csaba elnök úr felkérésére Hargita Megye Tanácsának rendkívüli ülésének alkalmából köszöntöttem a képviselő testület tagjait, stúdióbeszélgetésben mutattam be Heves megyét a helyi televízió Aktuális című műsorában, illetve Borboly Csaba elnök úrral egyeztetést folytattam a két megye együttműködéséről. Hivatali egyeztető megbeszélésen vettem részt a megyei Integrált Területi Programmal kapcsolatban. Farkas Zoltánnal, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács alelnökével és Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselővel egyeztető megbeszélésen vettem részt Kiskörén a térség polgármestereivel a térséget érintő fejlesztési elképzelésekről. Március 23. A Megyeházán Heves és Kovászna megyei területfejlesztési szakemberek részvételével zajlott konferenciát megelőzően Henning Lászlóval, Kovászna Megye Tanácsának alelnökével sajtótájékoztatón ismertettem a Kovászna megyei területfejlesztési szakemberek látogatásának célját, majd köszöntöttem a konferencia résztvevőit. Március 27. Március 28. Részt vettem a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén Miskolcon. Farkas Zoltánnal, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnökével munkaebéden vettem részt Andrew T. Adam von Redey úrral, a Kanadai Tengerentúli- Európai Kapcsolatok Tanácsa Közép-és Kelet-Európai kapcsolatokért felelős jogtanácsosával, igazgatóval. A hatvani csata napjának programsorozata keretében, Hatvan adott otthont a Heves Megye Napja rendezvénynek és egyúttal a Heves Megye Nagykövete díjátadónak. A rendezvény keretében átadtam a Heves Megye Nagykövete címeket, amelyet a közgyűlés döntése értelmében Kovács Kati, előadóművész, Klausmann Viktor, újságíró és Kő Pál, szobrászművész viselhetnek egy éven át. A díjátadót követően a Csík Zenekar egész estés, élő koncertjét élvezhette a közönség a hatvani Népkertben.

5 Április 1. Egyeztető megbeszélésen vettem részt a Megyeházán Fodor Beátával, a Heves Megyei Hírlap főszerkesztő-kiadóigazgatójával és Kiss Barna, hirdetési tanácsadóval. Április 7. Április 9. Részt vettem az Apollo Tyres új magyarországi gyárának alapkőletétele kapcsán rendezett ünnepélyes díszvacsorán Budapesten. Egyeztető megbeszélésen fogadtam a Megyeházán Bedécs Máriát, a Csillagfalu Közhasznú Egyesület elnökét a Csillagfalu program megvalósulásához szükséges feltételekről történő tárgyalás céljából és a program Heves megye terület és településfejlesztési operatív programjához való illesztéséről. A programot dél-heves leghátrányosabb területének középpontjában, Átányban tervezik megvalósítani. Április 10. Orbán Viktor miniszterelnök úrral részt vettem az Apollo Tyres új magyarországi gyárának ünnepélyes alapkőletételén Gyöngyöshalászon. Orbán Viktor miniszterelnök úr Egerben tett látogatása kapcsán részt vettem a Modern Városok Program Eger együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásán a Városháza Dísztermében. Április 13. Egyeztető megbeszélésen fogadtam Terenyeiné Sebők Katalint, a Markhot Ferenc Kórház ápolási igazgatóját a szakterületet érintő fejlesztési elképzelésekről történő tárgyalás céljából. Szabadságot - a évre szóló éves egyéni szabadságtervben foglaltaknak megfelelően - az elnöki jelentés időtartamát felölelő időszakban nem vettem igénybe. Kérem a közgyűlést, hogy a lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót fogadja el és ezzel egyidejűleg a fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. E g e r, április 14. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Határozati javaslat: Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Azonnal

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás)

6. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Közgyűlésének 2014. június 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. Jelen vannak:, a közgyűlés elnöke,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor

2013. február március. VOSZ Elnökségi ülés. Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. FEBR. MÁRC. 18. ÉVF. 2. SZÁM VOSZ Elnökségi ülés Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést kapott Demján Sándor Pályázat vizsgabizottsági

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben