Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 28-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28. (3) bekezdése alapján a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a két közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntéseimről az alábbi jelentést adom: A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 5/2015. (II. 16.) közgyűlési határozat: 1./ A Heves Megyei Közgyűlés úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 4. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Heves Megyei Értéktár Bizottságot a következők szerint hozza létre, egyben felhatalmazza alelnökét, hogy a döntéséről tájékoztassa a Hungarikum Bizottságot: 1. Herman István Heves Megyei Közgyűlés alelnök 2. Martonné Adler Ildikó Eger Megyei Jogú Város alpolgármester 3. Baráz Csaba középiskolai tanár, oktatási szakreferens - Bükki Nemzeti Park Igazgatóság; tudományos munkatárs Kaptárkő Egyesület 4. Kovácsné Somogyi Mónika Civil Információs Centrum vezető 5. Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának megbízott tagja 6. Jeszenszky Beatrix Hatvan Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum kiállítási osztályvezetője 7. Dr. Dávid Lóránt Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézet tanszékvezető főiskolai tanára A Heves Megyei Értéktár Bizottság a Közgyűlés által jóváhagyott tagsággal megalakult és megkezdte munkáját.

2 21/2015. (IV. 24.) közgyűlési határozat A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az Egri Törvényszék elnökével a megválasztott ülnökök részére történő megbízólevél átadása végett. A közgyűlés 19/2015. (IV. 24.) számú és 20/2015. (IV.24.) számú határozatával megválasztott bírósági ülnökök személyéről az Egri Törvényszék elnökét tájékoztattam, az Egri Törvényszékre megválasztott 10 fő, valamint az egri Közigazgatási és Munkaügyi Bírságra megválasztott 40 fő és ezen túl 4 fő pedagógus ülnök eskütételére és megbízólevelének átadására május 20. napján a Megyeháza Barkóczy termében került sor a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, valamint Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által választott bírósági ülnökökkel együtt. B) Tájékoztató a két - ülésterv szerinti - közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról Április 14. Április Részt vettem Brüsszelben az Európai Régiók Bizottsága plenáris ülésén. Az ülés kiemelt témája volt az Európai Bizottság által útnak indított 315 milliárd eurós uniós beruházási terv megvitatása. A Régiók Bizottsága által elfogadott vélemény kéri, hogy szenteljenek nagyobb figyelmet a gyengébben teljesítő régióknak, valódi és proaktív koordinációt kér a beruházási terv és az uniós strukturális alapok között, és kéri, hogy Európa helyi és regionális önkormányzatai kapjanak erőteljesebb szerepet a stratégiai projektek azonosításában és megvalósításában. A Bizottság véleményt fogadott el továbbá az erőforrás-hatékonyság elősegítésének lehetőségeiről Európa építőiparában, valamint az uniós tejkvótarendszer megszűnésének az európai régiókban gyakorolt hatásáról, mely témához kapcsolódóan módosító indítványokat tettem. Módosító indítványaim célja volt, hogy ráirányítsam a figyelmet arra, hogy a jövőbeli szabályozás a helyi kistermelők érdekeit legalább olyan mértékben kell, hogy szolgálja, mint a nagytermelőkét. Felhívtam a figyelmet arra, hogy az új helyzet tovább rontja a foglalkoztatási helyzetet, valamint a vidék népességmegtartó képességét. Rámutattam továbbá arra, hogy a vidékfejlesztési politika számára rendelkezésre álló költségvetési eszközök jelentős mértékű csökkenésének eredményeként különösen a keleti tagállamokban elmaradhatnak az üzemek korszerűsítései, amelyek így nem fognak megfelelni a környezetvédelmi előírásoknak, valamint, hogy a nagy mennyiségű uniós export a tagállamokban tovább gyorsítja a tejtermelés koncentrációját. Április 20. Rákossy Balázzsal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős államtitkárával és Oláh Gábor helyettes államtitkárral a Terület és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásával és a kapcsolódó Integrált Területi Programok kidolgozásával kapcsolatban vettem részt egyeztető megbeszélésen a Megyeházán. Április 21. Április 24. Levezettem a Heves Megyei Közgyűlés ülését. A Közgyűlést megelőzően Dr. Barta Viktor főjegyző úrral átadtuk a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjakat. A Heves Megyei Közgyűlés február 16-ai ülésének döntése szerint Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjban részesült Juhász Attila bv. ezredes, bv. főtanácsos, a Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnoka,

3 Április 25. Április 28. Április 30. Május 4-5. Május 7. Május 9. Május 11. Május 12. Május 13. Május 14. a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Rendészeti Igazgatóság, Közrendvédelmi Osztály, Közterületi Támogató Alosztálya, valamint a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája Önkormányzati Rendészeti Osztálya. Részt vettem a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, valamint a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szervezésében zajlott IX. Kéklámpás Nap keretében rendezett programokon Egerben. Egyeztető megbeszélésen fogadtam a Magyar Hírlap munkatársát a lap május végén megjelenő, Heves megyét bemutató számával kapcsolatban. A találkozó során interjút adtam Heves megye értékeiről és áttekintettük a kiadvány tervezett tartalmi elemeit. A Megyeházán fogadtam Juhász Attila bv. ezredes, bv. főtanácsost, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj kitüntetettjét, abból az okból kifolyólag, hogy parancsnok úr hivatali külföldi kiküldetése miatt nem tudott személyesen részt venni az április 24-én rendezett díjátadó ünnepségen. Részt vettem az Európai Régiók Bizottsága, Természeti Erőforrások szakbizottságának ülésén, illetve helyettesítő tagként a Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és Energiaügy szakbizottság ülésén és az üléshez kapcsolódó A régiók szerepe a nemzetközi éghajlatügyi tárgyalásokban című szakmai konferencián Brüsszelben. A Természeti Erőforrások szakbizottság ülésén elsősorban a bizottság munkájának szervezését érintő kérések megvitatására került sor, illetve a bizottság napirendre tűzte és saját kezdeményezésű vélemény kialakításáról döntött Az európai akvakultúra-ágazat jövője témában. A Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és Energiaügy szakbizottság ülésén napirendre tűzte és saját kezdeményezésű vélemény kialakításáról döntött az Európai Bizottság Energiaunió kezdeményezéséről, Az óceánenergiában rejlő lehetőségek fejlesztéséről, valamint A Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás 2020 utáni kezelésére témákról. Levezettem a Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli ülését. Részt vettem a Tisza-tó Napja rendezvénysorozat keretében szervezett - a tavat körbekerülő - kerékpártúrán és a Tiszafüreden a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumban megrendezésre került sajtótájékoztatón. Részt vettem a NORDA Regionális Fejlesztési Ügynökség taggyűlésén Miskolcon. Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízottal a Megyeházán fogadtam a Fiatal Amerikai Politikusok Egyesülete és a CEC Government Relations szervezet koordinálásában Heves megyébe érkezett amerikai politikus delegációt. A találkozó során bemutattam a vendégek részére Heves megyét, valamint tájékoztatást adtam a Heves Megyei Önkormányzat működéséről és a területfejlesztést érintő feladatairól. Farkas Zoltánnal, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának elnökével és Domján Róberttel, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának vezetőjével szakmai megbeszélésen fogadtam a Megyeházán Barabás Csaba urat, Hargita Megye Tanácsa Befektetésösztönzési Irodájának vezetőjét.

4 Május 19. Május 20. Május 26. A megbeszélés során szó esett Heves Megye Integrált Fejlesztési Programjáról, a Heves megyében tevékenykedő kis- és középvállalkozások tevékenységét segítő intézkedésekről, támogatásokról, illetve a Heves megyébe irányuló befektetések ösztönzésének módjairól. Köszöntöttem az Egri Törvényszékre, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, valamint az Egri Járásbíróságra megválasztott bírósági ülnököket a megbízóleveleik átadása, valamint eskütételük alkalmából rendezett ünnepi rendezvényen a Megyeházán. Az Ovikert Program keretében közösen ültetettem palántákat az óvodásokkal az egri Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvodájában. Az Ovikert Programot Stiller Tamás séf hívta életre még májusában. A kezdeményezéshez ma már több mint 20 óvoda csatlakozott, köztük az egri Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvoda. A program legfőbb célja, hogy a gyermekek a saját maguk által gondozott és megtermelt, egészséges zöldségeket fogyasszák, hogy megismerjék a helyes és egészséges táplálkozás alapjait, mindezt játékos formában. Az elnöki keretből forinttal támogattam a kezdeményezést. Május Részt vettem a Magyar Önkormányzatok Szövetsége közgyűlésének Tengelicben megtartott kihelyezett ülésén. Május 28. Részt vettem a Tisza-tó Térségfejlesztési Tanács alelnökével a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ülésén Tiszafüreden, ahol sor került a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács évi költésvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására. Május 29. Június 3-4. Részt vettem a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésén. Részt vettem Brüsszelben az Európai Régiók Bizottsága plenáris ülésén. A Bizottság vitát folytatott le Az Európai Unió működésének javítása: a Lisszaboni Szerződés és azon túl témáról és az Európai Bizottság által előterjesztett Beruházási Tervről. A Bizottság véleményt alakított ki A tengeri környezet jobb védelméről, A méltányos kereskedelem helyi és regionális szintű ösztönzéséről Európában és A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról, mely témához kapcsolódóan módosító indítványokat tettem. Módosító indítványaim célja volt, hogy a munkavállalói mobilitás biztosítását - mint az egyik alapvető uniós jogot nem sértve a vélemény előadójához csatlakozva javasoljam egy olyan helyi szintű eszközrendszer életre hívását, ami a helyi és regionális gazdaságok továbbfejlesztéséhez szükséges képzett munkaerő helyben tartását ösztönzi. Javasoltam továbbá az atipikus foglalkoztatási formák terjedésének segítését, ami jelentős segítséget nyújthatna a munkaerőpiacra való belépést akadályozó tényezők mérsékelésében. Indítványomban rámutattam, hogy az atipikus foglalkoztatási formák elsősorban a kisgyermekes női munkavállalók számára jelenthetnek megoldást a kisgyermeknevelés és a munkahelyi kötelezettségek összehangolására. A Bizottság állásfoglalást alakított ki továbbá a migráció fenntartható uniós megközelítéséről. Szabadságot - a évre szóló éves egyéni szabadságtervben foglaltaktól eltérően június 8-a és 12-e között vettem igénybe az Európai Régiók Bizottságában való szerepvállalásom okán.

5 A Heves Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. (1) bek. d) pontjában biztosított átruházott hatáskörömben a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött kapott rendelkezési jogom alapján az alábbi szervezeteknek nyújtott támogatásokról döntöttem: Szervezet Összeg Szerződés aláírásának dátuma Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége Ft Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Ft Kovászna Megye Tanácsa Ft Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület Ft Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Ft Egyesület Füzesabonyi Természetbarát Egyesület Ft Együtt, Szebb Jövőért Roma- Magyar Egyesület Ft Ózdi Súlyemelő és Fitness Club Ft Koordináta Egyesület Ft Egri ÁFÉSZ Sport Club Ft Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete Ft Kérem a közgyűlést, hogy a lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót fogadja el és ezzel egyidejűleg a fontosabb elnöki feladatokról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről adott tájékoztatót vegye tudomásul. E g e r, június 16. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Határozati javaslat: Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Azonnal

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-2/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 86-3/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről 86/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

XXIV. évfolyam 3. szám 2014. április 30. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXIV. évfolyam 3. szám 2014. április 30. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXIV. évfolyam 3. szám 2014. április 30. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2014. (IV.30.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. a Nemzeti Tehetség Program Fórum üléséről

EMLÉKEZTETŐ. a Nemzeti Tehetség Program Fórum üléséről Helyszín: Oktatási és Kulturális Minisztérium Miniszteri Tárgyaló Időpont: 2009. november 11. EMLÉKEZTETŐ a Nemzeti Tehetség Program Fórum üléséről Jelen vannak: Dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár,

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

XXIV. évf. 5. szám 2013. október 25.

XXIV. évf. 5. szám 2013. október 25. XXIV. évf. 5. szám 2013. október 25. T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 8/2013. (X.25.) ÖR A Zala Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Részletesebben