Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 30-4/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28. (3) bekezdése alapján a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a két közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról az alábbi jelentést adom: A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 51/2016. (IV. 29.) közgyűlési határozat 1./ Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, a megye területfejlesztéssel és vidékfejlesztéssel összefüggő feladatainak ellátásában, nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemeik elismerésére Telekessy István területfejlesztési díjat adományoz: 1. Mátra Jövője Turisztikai Egyesület részére (Javaslattevő: Horváth László, országgyűlési képviselő) 2. Flaskay István, a Hotel Szent István vezetője, az Egri Üzletemberek Egyesületének elnöke részére (Javaslattevő: Dr. Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő) 3. Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára részére (Javaslattevő: Orosz Bálint János, képviselő, Heves Megyei Közgyűlés) 4. Dr. habil Bujdosó Zoltán, főiskolai tanár, a Károly Róbert Főiskola mb. igazgatója részére (Javaslattevő: Helgertné Dr. Szabó Ilona, rektor, Károly Róbert Főiskola, valamint Vona Gábor, országgyűlési képviselő) 2./ Heves Megye Közgyűlése a megye fejlődésének elősegítésében, a megye területfejlesztéssel és vidékfejlesztéssel összefüggő feladatainak ellátásában, nemzetközi hírének növelésében szerzett kimagasló érdemeik elismerésére Telekessy István területfejlesztési életműdíjat adományoz Valaska József, a Mátrai Erőmű Zrt. felügyelőbizottsági tagja részére (Javaslattevő: Dr. Pajtók Gábor, kormánymegbízott, Heves Megyei Kormányhivatal). A Telekessy István területfejlesztési díj átadásra került a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület, Flaskay István,, Szabó Zsolt, Dr. habil Bujdosó Zoltán, valamint Valaska József részére.

2 55/2016. (VI. 28.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta a NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-ben a Heves Megyei Önkormányzatot megillető üzletrész megvásárlásra történő felajánlásáról szóló előterjesztést és akként döntött, hogy hozzájárul az üzletrésznek elsődlegesen a Kft. tagjai, a társaság, valamint a társaság által kijelölt személy, másodlagosan egyéb érdeklődők részére adásvétel útján történő, legalább ,- Ft vételár melletti megvásárlásra történő felajánlásával. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, mint a nevezett üzletrész tulajdonosa képviseletében, az üzletrész értékesítése tárgyában teljes körűen eljárjon, arra vonatkozóan üzletrész-adásvételi szerződést írjon alá és jognyilatkozatot tegyen. A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. tagjai, valamint maga a gazdasági társaság is írásban megkeresésre került a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező üzletrész megvásárlásra történő felajánlása tárgyában. Sem a kft., sem annak tagjai részéről a megvásárlásra vonatkozó jognyilatkozat nem érkezett. 56/2016. (VI. 28.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése akként határoz, hogy - az Egri Törvényszék Cégbírósága Cg /5 számú végzésére tekintettel - elfogadja az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának az egyéb tevékenységi körökkel összefüggő módosító okiratát, továbbá ezen változással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat mellékletét képező tartalommal. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításához szükséges okiratok aláírására. Az Egri Törvényszék Cégbírósága július 13. napján kelt Cg /13. számú végzésével az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. bejegyzését az alapító okirat egyéb tevékenységi körökkel összefüggő módosítását követően elrendelte a cégjegyzékbe. 57/2016. (VI. 28.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 21/2016. (III. 25.) számú határozatát módosítja és azt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan az alábbiak szerint hozza meg: 1./A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) dönt az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg cégjegyzékszámon bejegyzett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. beolvadással történő átalakulásáról. Az Alapító dönt arról, hogy az átalakulás során a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán, cégjegyzékszámon bejegyzett NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.-ből különváló Heves Megyei Önkormányzat tag Ft vagyoni betéttel és az ahhoz tartozó vagyonhányaddal beolvad a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-be. 2./ Az Alapító dönt arról, hogy a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek fordulónapja május 31. napja. 3./ Az Alapító dönt arról, hogy az átalakulás könyvvizsgálatával az INTERPAL Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.-t (3519 Miskolc, Branyiszkó u. 1., Cg , a társaság regisztrációs száma: , személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Pál Tibor kamarai tagsági száma: ) bízza meg.

3 4./ Az Alapító/Tulajdonos megbízza az érintett gazdasági társaságok ügyvezetőit az átalakulási terv és kapcsolódó okiratok elkészítésével, továbbá azzal, hogy a szükséges okiratokat és előterjesztéseket úgy készítsék elő, hogy legkésőbb augusztus 31. napjáig a második alapítói határozatok érdemben meghozhatóak legyenek. 5./ A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén szavazatával a jelen közgyűlési határozatnak megfelelő taggyűlési döntés elfogadását támogassa és annak körében teljes jogkörrel eljárjon. A közgyűlés felhatalmazza továbbá elnökét, hogy jelen határozatban foglaltakról a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa. 65/2016. (VIII. 30.) közgyűlési határozat 1. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán cégjegyzékszámon bejegyzett NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint szétváló társaság május 31. napi fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltártervezetét az Interpal Könyvvizsgáló Kft. (3519 Miskolc, Branyiszkó u. 1., Cg , a társaság kamarai regisztrációs száma: , személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Pál Tibor, kamarai tagsági száma: ) által elkészített független könyvvizsgálói jelentés alapján. 2. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint Alapító elfogadja a beolvadással létrejövő, az Egri Törvényszék Cégbíróságán cégjegyzékszámon bejegyzett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft., mint befogadó társaság május 31. napi fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét az Interpal Könyvvizsgáló Kft. (3519 Miskolc, Branyiszkó u. 1., cg , a társaság kamarai regisztrációs száma: , személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Pál Tibor, kamarai tagsági száma: ) által elkészített független könyvvizsgálói jelentés alapján. 3. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgyis, mint a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Alapítója - elfogadja a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán cégjegyzékszámon bejegyzett NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadásos különválására vonatkozó szétválási tervét és annak részét képező szétválási szerződést és mellékleteit. 4. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint Alapító a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán cégjegyzékszámon bejegyzett NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadásos különválásához kapcsolódóan véglegesen döntött a különváló Heves Megyei Önkormányzat tag befogadásáról azzal, hogy a beolvadás napjaként - összhangban a NORDA Nonprofit Kft., mint Szétváló Társaság tagjainak döntésével november 30. napját határozza meg. 5. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint Alapító elfogadja az Egri Törvényszék Cégbíróságán cégjegyzékszámon bejegyzett Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratot módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Az Alapító megbízza a társaság ügyvezetőjét a beolvadásos kiváláshoz kapcsolódó cégbírósági és egyéb hatósági eljárások teljes körű intézésével.

4 6. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán cégjegyzékszámon bejegyzett NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének székhelyváltozást és telephely megszüntetést tartalmazó módosítását. 7. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén szavazatával a tárgyban hozott közgyűlési határozatoknak megfelelő taggyűlési döntés elfogadását támogassa és annak körében teljes jogkörrel eljárjon, az átalakuláshoz szükséges dokumentumokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye. Amennyiben az átalakulás cégbírósági bejegyzéséhez az átalakuláshoz kapcsolódó dokumentumok módosítása válna szükségessé, a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Közgyűlés által elfogadott elvek figyelembe vételével, azok sérelme nélkül a szükséges módosításokat eszközölje. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá elnökét, hogy jelen határozatban foglaltakról a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a tulajdonostársak képviselőit, valamint az átalakulásban közreműködő személyeket írásban tájékoztassa. A NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. beolvadásos különválása tárgyában hozott - 57/2016. (VI. 28.) közgyűlési határozattal módosított - első tulajdonosi döntés, valamint a 65/2016. (VIII. 30.) közgyűlési határozattal hozott második tulajdonosi döntéseket követően a kft augusztus 30. napján tartott taggyűlése a beolvadásos különválás kapcsán szükséges döntéseket meghozta, azokhoz kapcsolódó dokumentumokat elfogadta és annak keretében a társaság május 31-i mérleg fordulónappal készült vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet alapján a beolvadásos különválás formájában a november 30. nappal történő szétválását rögzítő szétválási terv és szétválási szerződés aláírásra került. 60/2016. (VI. 28.) Közgyűlési határozat Heves Megye Közgyűlése a KEHOP kódszámú Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című felhívás szerinti az Éghajlat-változási Platform létrehozása Heves megyében projektben való részvételét jóváhagyta. A Közgyűlés felhatalmazta Elnökét a beadandó pályázatnak a konzorcium tagjaival történő véglegesítésére, továbbá a pályázat határidőre történő benyújtására. A pályázathoz a Közgyűlés önrészt nem biztosít. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazta Elnökét, hogy a pályázat beadására és megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodásokat, a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja, a támogatási igényt előkészítse, összeállítsa és benyújtsa, amennyiben szükségessé válik a pályázat hiánypótlásához kapcsolódó intézkedéseket tegye meg, illetve a kapcsolódó Támogatási szerződést írja alá a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. A pályázat előkészítését követően a támogatási igény benyújtásra került június 30-án. A támogatási döntés megszületett, a támogatási szerződés előkészítése folyamatban van. 61/2016. (VI. 28.) Közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) c. dokumentum módosítását elfogadta. A Közgyűlés felkérte Elnökét, hogy a módosított Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) dokumentumot minőségbiztosítás céljából küldje meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

5 Heves Megyei Közgyűlés a forrás-felhasználási módok felülvizsgálatát a Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) minőségbiztosítást követő végleges elfogadásakor végzi el. A dokumentum minőségbiztosítási célból történő megküldése június 29-én elektronikus formában a Nemzetgazdasági Minisztérium részére megtörtént. 66/2016. (VIII.30.) Közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) c. dokumentum Nemzetgazdasági Minisztérium minőségbiztosítása által meghatározott észrevételek szerinti módosítását elfogadta. A Közgyűlés felkérte Elnökét, hogy a módosított Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) dokumentumot küldje meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére. A módosított dokumentum postai úton megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság részére augusztus 30-án. B) Tájékoztató a két - ülésterv szerinti - közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról június 4. Részt vettem a Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület és a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete által szervezett I. Egri Szürkemarha Vigasságon június 6. Vezetői egyeztetésen vettem részt június 9. Részt vettem a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén június Részt vettem Brüsszelben a Régiók Bizottsága plenáris ülésén. A Bizottság élelmiszerpazarlásról szóló vitájába bekapcsolódott Vytenis Andriukaitis, Egészségért és Élelmiszerbiztonságért felelős EU biztos. A témához kapcsolódó hozzászólásomban az élelmiszerpazarlás kérdésének megoldásában az önkormányzatokra és a helyi közösségekre háruló legfontosabb kihívásokról és feladatokról szóltam. A napirendi pontok között szerepelt még a radikalizálódás elleni küzdelem, az acélipar, a hulladékgazdálkodás, valamint az EU közötti időszakra vonatkozó költségvetésének felülvizsgálata. A Bizottság véleményt fogadott el továbbá Az EU válasza a demográfiai kihívásra témakörben, melyhez kapcsolódóan módosító indítványokat tettem. A módosító indítványok célja az volt, hogy a figyelmet ráirányítsa arra, hogy a gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségek további felzárkóztatásának és a fiatalok helyben tartásnak elengedhetetlen feltétele ezen területek elérhetőségének biztosítása. Megfelelő elérhetőség hiányában e térségek további lemaradása várható, miután munkahelyteremtő képességük, és ezáltal a népesség megtartó erejük is csökken. Rámutattam továbbá arra, hogy a demográfiai folyamatok kezelésének elengedhetetlen módja a születések ösztönzése, a tagállami szinten bevezetett, jól működő jó gyakorlatok pedig átveendő példaként szolgálhatnak a probléma kezelésére.

6 Támogató nyilatkozatokkal segítettem továbbá Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Keresztes Lóránt, Pécs Város Önkormányzata képviselőjének módosító javaslatait, ezzel segítve azok plenáris ülés elé kerülését és megtárgyalását a következő témákban: A radikalizálódás és az erőszakos szélsőségesség elleni küzdelem: megelőző mechanizmusok helyi és regionális szinten ; Élelmiszer-pazarlás ; A hulladékokról szóló irányelveket módosító jogalkotási javaslatok ; Az EU válasza a demográfiai kihívásra. A kétnapos brüsszeli tanácskozás során sor került az Európai vállalkozói régió díj évi nyerteseinek kihirdetésére is június Részt vettem az Európai Régiók Bizottsága, Gazdaságpolitikai szakbizottságának kihelyezett ülésén és konferenciáján az Innováción alapuló vállalkozói szellem előmozdítása Európában címmel Tarnowban, Lengyelországban. Június 22. Részt vettem az Európai Régiók Bizottsága Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra (SEDEC) szakbizottságának ülésén Brüsszelben. A szakbizottság napirendre tűzte és saját kezdeményezésű vélemény kialakításáról döntött a következő témákban: A szociális jogok európai pillére; Uniós e-kormányzati cselekvési terv ; Az európai ipar digitalizálása; valamint a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálata június 28. Ünnepélyes keretek között átadtam a Telekessy István Területfejlesztési Díjakat, majd levezettem a Heves Megyei Közgyűlés ülését július 7. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal keretében működő Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ és a Kovászna Megye Tanácsa keretében működő Europe Direct Információs Központ együttműködése révén 8 csernátoni és sepsiszentgyörgyi általános iskolást láttam vendégül a megyeházán. Sepsiszentgyörgyön az Ismerjük meg szomszédjainkat - Európa és a többi kontinens vetélkedő segítségével dőlt el, hogy kik azok, akik egy utazást nyertek Heves megyébe. Az Eszterházy Károly Főiskola és a Károly Róbert Főiskola összeolvadásával, valamint a SZIE-ABPK Jászberényi Kar csatlakozásával július 1-jén megalakult az Eszterházy Károly Egyetem. Ebből az alkalomból ünnepségsorozatot rendeztek Egerben, melyen részt vettem július 8-9. Részt vettem a Régiók és Városok 7. Európai csúcstalálkozóján Pozsonyban, ahol az európai önkormányzati képviselők elfogadták a Pozsonyi nyilatkozatot. Európa területi beruházások általi összekapcsolása, valamint a közös együttműködésre való törekvés tartoznak az európai regionális és helyi szervezetek legfőbb prioritásai közé, amelyeket a Nyilatkozatban fektettek le. A több mint 700 résztvevőt vonzó esemény egybeesett az EU szlovák elnöksége indulásával, mely július 1-jén vette kezdetét július 13. Részt vettem az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumon, Mátraverebélyen augusztus 5. Részt vettem a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén, Miskolcon.

7 2016. augusztus 11. Az ukrajnai Rafajnaújfalui Általános Iskola diákjait köszöntöttem a megyeházán. A hatodik és nyolcadik osztályos gyermekek két felnőtt kísérőjükkel öt napot töltöttek Heves megyében. A magyarlakta Rafajnaújfaluból a Recskért Hórukk Egyesület szervezésében érkeztek megyénkbe a diákok. Elnöki keretemből 100 ezer forinttal támogattam a szervezetet, segítve ezzel az Ukrajnában élő gyermekek magyarországi útját augusztus 22. Vezetői egyeztetésen vettem részt augusztus 24. Egyeztető megbeszélést folytattam Dr. Vácity Józseffel, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet megbízott igazgatójával augusztus 26. A megyeháza adott otthont az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériuma évi, egri szakmai tanévnyitó konferenciájának, melyen köszöntő beszédet mondtam augusztus 30. Levezettem a Heves Megyei Közgyűlés soron kívüli ülését. Részt vettem a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén, Miskolcon szeptember 6. Egyeztető megbeszélést folytattam Bujdosó Sándornéval, a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének vezetőjével az idei Idősek világnapja rendezvénnyel kapcsolatban szeptember 8. Sajtótájékoztatón jelentettem be, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2,5 milliárd forint értékben 49 kilométer kerékpárút épül Heves megyében. A TOP projekt keretében 9 önkormányzat részesült támogatásban. A as uniós ciklusban megépülő kerékpárutak jelentősen hozzájárulhatnak Heves megye gazdasági és turisztikai növekedéséhez, valamint könnyebbé és biztonságosabbá tehetik az adott településen élők mindennapjait. Ezek a TOP-os források nem igényelnek önerőt az önkormányzatoktól, a támogatási intenzitás 100 százalékos szeptember 14. Részt vettem a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Közgyűlésének soron következő, budapesti ülésén szeptember 16. Részt vettem az EPP csoport A helyi önkormányzatok szerepe az Európai Unióban a menekültkérdés megoldásában: közös kihívások, közös válaszok témakörben tartott ülésén. A Heves Megyei Közgyűlés munkatervének megfelelően a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás működésére vonatkozó tájékoztató elkészítésére a felkérést megküldtük a gesztori-, titkársági feladatokat jelenleg ellátó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat számára, viszont a közgyűlési napirendek kiküldéséig válasz nem érkezett. A jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodását tekintve a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működni hivatott Társulás az elmúlt időszakban ülést nem tartott, főtevékenysége keretében - többcélú fejlesztési projekt igazgatása érdemi tevékenységet nem végez. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácson keresztül megfelelőn tudja képviselni a térség érdekeit, illetve az elmúlt években több projektet sikerült megvalósítani a Tisza-tó Fejlesztési Kft. közreműködésével, így a jövőben megfontolandó a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulásban való további részvétel fenntartása Szabadságot a évre szóló éves egyéni szabadságtervben foglaltaktól részben eltérően június ig, július ig, augusztus 1-18-ig vettem igénybe.

8 Kérem a közgyűlést, hogy a lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót fogadja el és ezzel egyidejűleg a fontosabb elnöki feladatokról adott tájékoztatót vegye tudomásul. E g e r, szeptember 22. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Heves megye főjegyzője Határozati javaslat: Heves Megye Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke Azonnal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 16-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 16-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 30-2/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés!

28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! 28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28. (3)

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 30-5/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 30-3/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére 84-3/2016/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év II. félévi üléstervére és a 2017. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26.

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26. 1. Elnöki jelentés Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2016. év I. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 26. NAPIREND Jogi és Szervezési Osztály

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-2/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 18/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 18-2/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-4/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről.

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. ELŐTERJESZTÉS a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2015. május 18-án tartandó Küldöttgyűlésének 11. napirendi pontjához Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Önkormányzat Értesítője

Önkormányzat Értesítője 2016. július 08. II. évfolyam 5. szám HEVES MEGYEI Önkormányzat Értesítője I. Személyi rész II. Önkormányzati rendeletek III. Közgyűlési határozatok IV. Tájékoztató Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

Részletesebben

Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti kérelem

Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok) szétválásának bejegyzése iránti kérelem A - A beküldő, a kérelem és a szervezet adatai Ügyszám:.. P k Beküldő adatai: Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. Viselt név

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 30-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 30-i ülése jegyzőkönyvéből 45/2016. (IX.30.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés e 2. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

10-3/2016/222. Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése. H e l y b e n JAVASLAT

10-3/2016/222. Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése. H e l y b e n JAVASLAT 10-3/2016/222 Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések intézkedésre

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 35-6/2016. MELLÉKLET: TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Részletesebben

10-5/2016/222. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n JAVASLAT

10-5/2016/222. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n JAVASLAT 10-5/2016/222 Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n JAVASLAT a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból: 58/2015. (V. 8.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 8-ai rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről Ikt. szám: 25-14/2017/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Tisza-tó

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 30. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 46/2016. (VIII.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13. Jegyzőkönyv Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén Jelen

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására 32-2/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 237/2015. (X.16.) számú határozatával

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 18-4/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/14/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 7-én megtartott

Részletesebben

Hirdetmény. szétválását

Hirdetmény. szétválását Hirdetmény Mohács Város Önkormányzata - mint a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt (székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 17., cégjegyzékszáma: 02-09-061712, képviseli: Hűber Ádám

Részletesebben

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok

A 2014. május 6-i és 2014. május 28-i közgyűlési, Alapítói Határozatok A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetésének 2013. év CLXXVI. tv. 24. (2) bek. (Kivonat az egyesülési tervből) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész értékesítésére Előterjesztő: Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:76. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 150/2013. (IX. 25.) határozata: a 2013. szeptember 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: - Lejárt határidejű

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve A 93/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi ülésterve A közgyűlés minden rendes munkaülésén megtárgyalja: Első napirendi pontként az elmúlt közgyűlésen

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. május 27. XXI. évfolyam 7. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Közgyűlési határozatok 4. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés 135/2011. (V. 27.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 178 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Hercegfalvi

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés november 25-i ülésének határozatai. 69/2016. (XI. 25. számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés november 25-i ülésének határozatai. 69/2016. (XI. 25. számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. november 25-i ülésének határozatai 69/2016. (XI. 25. számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés ülésének tárgysorozatát az alábbiak szerint állapítja meg: Nyílt ülés keretében

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 3764/014 Javaslat szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti

Részletesebben

Jelentés. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Jelentés. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tenkesvíz Kft. Baranya-Víz Zrt.-be történő beolvadása Iktatószám:

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől. 6. sz. napirend. Előterjesztés A Társulási Tanács február 15-i ülésére. TOP projektmenedzsment

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől. 6. sz. napirend. Előterjesztés A Társulási Tanács február 15-i ülésére. TOP projektmenedzsment Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől 6. sz. napirend Előterjesztés A Társulási Tanács 2016. február 15-i ülésére Tárgy: TOP projektmenedzsment Előterjesztő: Tárgyalja: Dr. Árvay István elnök Pénzügyi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 47-5/2016. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. számú napirendi pont 2-57/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés november 25-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés november 25-i ülése jegyzőkönyvéből 61/2016. (XI.25.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről Előadó: Rideg László, a megyei közgyűlés e 2. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-68 /2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít:

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 2. sz. melléklet amely létrejött Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

18-3/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés. Tisztelt Közgyűlés!

18-3/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés. Tisztelt Közgyűlés! 18-3/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

35-37/2016/222. Heves Megyei Közgyűlés. Helyben JAVASLAT

35-37/2016/222. Heves Megyei Közgyűlés. Helyben JAVASLAT 35-37/2016/222 Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződés lezárására

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e l e n t é s a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J e l e n t é s a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról J e l e n t é s a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 19/2011. (II.11.) KT. sz. határozat Békés Megye Képviselő-testülete fenti számú határozatában döntött arról, hogy elrendeli a Békés Megyei

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 19/2012.

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben