T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal év I. félévi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. év I. félévi tevékenységéről"

Átírás

1 83/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal I. félévi tevékenységéről jelen tájékoztató útján számolok be a Tisztelt Közgyűlés részére. Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) tervezése A Területfejlesztési és Területrendezési Osztály legfontosabb feladata Heves megye Integrált Területi Programjának ( ) tervezése, véglegesítése volt. Jogszabályi környezet: A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény rögzíti, továbbá a következő kormányhatározatok jelölték ki: a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, a közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III.8.) számú határozat, a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1322/2013.(VI.12.) Korm. határozat, a közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014 (XII.3.) Korm. határozat mely újból meghatározta a megyékre dedikált keretet (Heves megyében ez az összeg 41,69 milliárd Ft) a 272/2014 (XI.5.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a

2 közötti európai uniós fejlesztési ciklus végrehajtási rendjét. Ez meghatározza a megyei önkormányzatok szerepét is. A Rendelet 19. -a szerint: A területi szereplő feladatai a) összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, b) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást, c) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához d) végrahajtja az integrált területi programot Az ITP végleges változatának tervezési elvárásait a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága az Irányító Hatósági feladatokat ellátó szervezet /továbbiakban: IH/ által összeállított Útmutató a megyék integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához 2.0 verzió című dokumentum tartalmazta. Lényeges változás a korábbiakhoz képest, hogy az Európai Bizottság elvárásának eleget téve a végleges ITP-nek már nem képezi a részét konkrét projektlista. A R a meghatározza azokat a tartalmi elemeket, melyeket a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság az ITP-t elfogadó határozatában rögzíteni fog: a) az elfogadott ITP megnevezését, b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezését, c) az ITP teljes 7 éves forráskeretét, d) az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat, e) az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt. II. Az Integrált Területi Programhoz kapcsolódó jogszabályokon túl az alábbi, a területfejlesztéshez kapcsolódó jogszabályok jelentek meg: 1. A Kormány 1085/2015. (III. 3.) Korm. határozata a programozási időszak operatív programjai monitoring bizottságai létrehozásának előkészítéséről 2. A Kormány 1087/2015. (III. 3.) Korm. határozata a KÖZOP azonosító számú ( 31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kn tengelyterhelésre történő megerősítése című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről 3. A Kormány 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról 4. A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról 5. A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról 6. A Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 7. A Kormány 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról 2

3 8. A Kormány 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozata Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról 9. A Kormány 1263/2015. (IV. 30.) Korm. határozata a évi gazdaságélénkítés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről 10. A Kormány 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program évre szóló éves fejlesztési keretének Tervezést kísérő eljárások: A as fejlesztések vonatkozásában a legfontosabb megyei területfejlesztési dokumentumnak a Heves Megyei Integrált Területi Program (ITP) tekinthető. Ezen dokumentum legfőbb jellemzője az, hogy a rendelkezésre álló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit (indikátorvállalások) és ütemezését alátámasztja a as költségvetési időszakra vonatkozóan. Az ITP-t a megyei önkormányzatok tervezik és közreműködnek a végrehajtásban a megyei jogú városokon kívüli területekre. A 2013 októberében, a megyei önkormányzat által lefolytatott projektgyűjtés során összegyűjtött projektötletek képezték az alapját a Heves Megye Területfejlesztési Programja ( ) illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei forrásának felhasználását meghatározó, a Heves Megyei Közgyűlés által 2014 szeptemberében indikatív jelleggel elfogadott Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) tervdokumentumoknak. A megyei tervezés lezárásának alapfeltétele a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Európai Unió általi elfogadása volt. A magyar Kormány részéről december 18-án került sor a TOP végleges verziójának (6.0) hivatalos megküldésére, a brüsszeli elfogadás 2015 februárjában történt meg. A tervezést befolyásoló jogszabályi háttér is módosult tavaly év végén. Az egyik legfontosabb változása, hogy a közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) korm. határozat szerint Heves megye forráskerete 52,77 milliárd Ft-ra változott, ebből a Heves megyei Önkormányzat tervezési kompetenciájába tartozó összeg 35,27 md Ft-ról 41,69 md Ft-ra, Eger MJV forrásnagysága 10,44 md Ft-ról 11,08 md Ft-ra nőtt. Megjelent továbbá a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) korm. rendelet, ami többek között szabályozza a területi kiválasztási rendszer működését és az integrált területi program elfogadásának menetét. Az ITP-vel kapcsolatban elvárás volt, hogy megalapozott igényeken alapuljon. A 2013-ban elvégzett projektgyűjtés során beérkezett projektötletek csak részben igazodtak a TOP legfrissebb verziójának tartalmához illetve a évi önkormányzati választások miatt a megye településeinek egy részében módosultak a helyi önkormányzatok személyi összetételei, így a korábban jelzett fejlesztési elképzelések is változtak. 3

4 Mindezeket figyelembe véve a Heves Megye Integrált Területi Programja ( ) tervdokumentum véglegesítését megelőzően 2015 januárjában a lehetőséget biztosítottunk a települési önkormányzatok számára a korábban benyújtott projektlistáik felülvizsgálatára, frissítésére. A kitöltött adatlapokat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 6.0) prioritásait, intézkedéseit figyelembe véve a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökséggel közösen aktualizálva lettek, ennek megfelelően létrejött az ITP megalapozását szolgáló adatbázis. Az ITP tartalmával kapcsolatos elvárások: Az ITP intézkedésenkénti forráskeretekkel dolgozik (nem projektorientált). A rendelkezésre álló forrásokat a területi szereplőknek forrás-felhasználási módok szerint volt szükséges megosztani, ezekhez pedig szintén forráskereteket kellett meghatározni (mindez nem igényelte konkrét beavatkozások ismeretét). A megyei területfejlesztési program valamint az integrált városfejlesztési stratégia hangsúlyaitól függően szükséges volt meghatározni a TOP adott területi szereplőjére jutó forráskerete felhasználásának belső arányait. Ennek lépései az alábbiak voltak: 1. TOP prioritástengelyen belüli, intézkedések között forrásmegosztás meghatározása (belső arány) 2. Intézkedéseken belül forrás-felhasználási módok definiálása: a) a megye kiemelt fejlesztési célterületének kerete b) a megye kiemelt fejlesztési céljaira fordított keret c) kiemelt kedvezményezetti csoportra vonatkozó keret d) egyéb, megyei szereplők által felhasználható keret Indikátorvállalás az ITP-n belül: Az Integrált Területi Programban rögzíteni kellett, hogy az egyes intézkedésekre allokált forrásokhoz kapcsolódóan mennyi indikátor teljesülését vállalja a területi szereplő. Ezt a megyei önkormányzatoknak annak ellenére vállalniuk kellett, hogy nem lesznek projektgazdai/kedvezményezetti szerepben, így közvetlen ráhatásuk nem lesz a projektek megvalósulására. Elvárás volt az is, hogy legalább forrásarányosan kerüljenek meghatározásra az indikátorok. Különösen fontos volt az ún. kulcsindikátorok kérdése, mert ezek esetében nem csak a tervezési időszak végére, hanem már 2018-ig is kell vállalásokat tenni, amelyek teljesülését Brüsszel vizsgálni fogja. A kulcsindikátorok megfelelő teljesülése esetén hozzájuthatunk a teljes tervezési keretösszeghez, nagy elmaradás esetén viszont szankció léphet életbe. Az ITP ütemezése, időbeli hatálya: Az ITP tervezés és végrehajtás időkerete: (n+3 szabály alkalmazásával) ITP-ben rögzítésre került, hogy a területi szereplő évente milyen összeget kíván felhasználni (kötelezettségvállalás), ez adatot szolgáltat az éves fejlesztési keret adott évi tervezéséhez 4

5 Az ITP dokumentum IH által javasolt tartalmi felépítése: 1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok 2. Az ITP célrendszere és integráltsága 3. Az ITP forrásallokációja 4. Az ITP indikátorvállalásai 5. Az ITP ütemezése 6. Mellékletek A fent meghatározottakon kívül beépítésre került egy helyzetfeltáró fejezet, melyben a TOP intézkedéseihez kapcsolódóan mutattuk be Heves megye legfontosabb jellemzőit. Szakmai konzultációk: január Heves Megyei Integrált Területi Program tervezéséhez kapcsolódó HEVES MEGYEI FEJLESZTÉSI TERVEK ÉS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ( ) fórumsorozat megrendezése, melynek állomásai a következők voltak: o Eger o Gyöngyös o Füzesabony, Heves o Hatvan február 3. Megyei Fejlesztések és Nemzetközi Ügyek Bizottsága ülése február 4. egyeztetés az Irányító Hatósággal az ITP tartalmáról és tervezésének ütemezéséről február 9. megyei tervezők egyeztetése Karcagon február-március a Heves Megyei Integrált Területi Program tervezéséhez kapcsolódó megyei tervezési konzultációs sorozat megrendezése, melynek helyszínei a következők voltak: o Pétervására o Bélapátfalva o Gyöngyös o Heves o Hatvan február 19. az Országos Foglalkoztatási Alap szervezésében workshop a foglalkoztatási paktum témájában február 19. megyei tervezők egyeztetése Debrecenben április 2. egyeztetés az Irányító Hatósággal az ITP tartalmi kérdéseiben illetve az elfogadás ütemezéséről április 10. Heves Megyei Integrált Területi Program egyeztetési változatának megküldése az Irányító Hatóságnak április 20. egyeztetés a Heves Megyei Integrált Területi Program tervezésével kapcsolatban Rákossy Balázs államtitkárral és Oláh Gábor helyettes-államtitkárral április 21. szakmai konzultáció az Irányító Hatósággal Decentralizált hazai források kereteiből támogatott pályázati rendszer szerződésállományához kapcsolódó feladatok: A Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény január 1-i módosítása értelmében a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésre kerültek. A Tftv. módosításának 28. -a alapján a megszűnő regionális fejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. A Tftv. meghatározza a megyei önkormányzatok feladatait. 5

6 A fejezeti előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI.12.) NFM rendelet szerint a Területfejlesztési célelőirányzat terhére a miniszter forrást biztosíthat a területfejlesztési intézményrendszeri feladatok vonatkozásában a megyei önkormányzatok részére, a Tftv.-ben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai projektjeik végrehajtásához január 1-én 324 db le nem zárt folyamatban lévő élő decentralizált hazai forrású támogatási szerződés volt még Heves megye vonatkozásában. A 324 db pályázatból 2014 évben 101 db pályázat esetében került sor Közgyűlés általi zárásra, mivel a jogszabály változás értelmében azon támogatások esetén, ahol kizárólag fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget vállalt a támogatott, ezen kötelezettségek időtartama a projekt befejezését követő hónaptól számított 10 évről 5 évre változott. Fentieken túl évben további 119 db olyan szerződésmódosítást nem igényelő pályázat volt, amely lezárhatóvá vált. Ezen pályázatok mindegyike esetében megtörténtek a záró ellenőrzések. A záró ellenőrzési jegyzőkönyvek a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését állapították meg, illetve a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága a banki felhatalmazó levelek törléséről szóló nyilatkozatokat kiállította. Mindezeket figyelembe vételével a Heves Megyei Közgyűlés április 24-én a 119 db pályázat lezárásáról hozta meg határozatát. A Heves Megyei Közgyűlés jelen (2015. június 26-i) ülésén további 46 db pályázat esetében hozhat határozatot miután első negyedévében a záró helyszíni ellenőrzések a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését állapították meg. "Lendületben a megye!" - Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért! TÁMOP Heves Megye Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében december 30-ával meghirdetésre kerülő a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú, a Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása című pályázati felhívásra január 29-én pályázatot nyújtott be. A pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat benyújtója, egyben a Konzorciumvezető a Heves Megyei Önkormányzat többségi tulajdonában és irányítása alatt álló Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nkft., míg a pályázatban a Heves Megyei Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként vesz részt, azzal, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a projekt rá eső részét a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevonásával valósítja meg. A pályázat a Támogató, Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről április 9-én kelt támogató levélben foglaltak alapján Ft támogatásban részesült, amelynek eredményeként május 7-én Támogatási szerződéskötésre került sor. A projekt összköltsége: Ft, ebből a Heves Megyei Önkormányzatra eső támogatás nagysága Ft. A projekt március 1 és november 15-e között valósul meg Heves megye egész területén. A Heves Megyei Önkormányzat Hivatala a pályázati útmutató alapján a vonatkozó közgyűlési döntésnek megfelelően az alábbi feladatokat látja el: 6

7 Új módszerek kidolgozása a megyei fejlesztő programokban Az új módszerek kidolgozása, amely a szociális gazdaságot támogatja és a lakosság lelki és fizikai egészségét fejleszti a felzárkóztatást elősegítő programokban. 1. tudásbázis létrehozása - felmérésekkel alátámasztott, friss adatok a térség szociális, gazdasági és társadalmi helyzetéről, 2. egyeztetések, műhelyfoglalkozások, partnerségi találkozók szervezése a helyi szervezetekkel a megye felzárkóztatását segítő stratégiájának és a gazdaságélénkítő programjának kidolgozása érdekében, a lakosság lelki és fizikai egészségére fókuszálva, 3. jó gyakorlatok gyűjtése a megye több helyszínéről, ahol új módszerek bevezetésével kapcsolatban voltak már kezdeményezések, 4. a tapasztalatok alapján megyei új módszerek kidolgozása a lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztésére, felzárkóztató program ötletek kidolgozása. A fentieken túl a Heves Megyei Önkormányzat projektelemének megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásának személyi feltételeit az Önkormányzat Hivatala biztosítja. ÁROP /A pályázat zárása A Heves Megyei Önkormányzat az ÁROP /A kódszámon nyilvántartott projektje finanszírozta a megyei területfejlesztési koncepció, a megyei területfejlesztési program és részben a megyei integrált területi program tervezését. A projekt során az összes mérföldkövet az első lehetséges határidőre teljesítettük. A záró kifizetési igénylést és záró beszámolót 2014 októberében nyújtottuk be a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztályára. A kifizetési igény áttekintésére és felülvizsgálatára többszöri írásos megkeresésünket követően 2015 májusában került sor. A záró kifizetési igényhez kapcsolódóan a Közreműködő Szervezet napján hiánypótlásra szólította fel a Heves Megyei Önkormányzatot. A hiánypótló levélben foglalt összes észrevételt javítottuk, pótoltuk. A hiánypótlásban benyújtott dokumentumok alapján a Közreműködő Szervezet napján újabb korrekcióra hívta fel a Heves Megyei Önkormányzatot a záró kifizetési igényléshez kapcsolódóan, melyet június 1-jén szintén teljesítettünk. A projekt zárásához kapcsolódóan várható egy, a projekt teljes megvalósulását áttekintő záró helyszíni ellenőrzés, melyet követően kerülhet sor a záró kifizetési igénylésben szereplő támogatási igény kiutalására. Pénzügyi Osztály - A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya változatlan struktúrában látta el általános és egyedi feladatait 2015 I. félévében. A pénzügyi osztály látta el a pénzügyi feladatokon túl a humánerőforrás gazdálkodással és adminisztrációval kapcsolatos feladatokat, továbbá a különböző karbantartási és ellátási feladatok megszervezéséért is felelt. - Az általános pénzügyi feladatokon túl (számlakezelés, utalások előkészítése, könyveléstechnikai feladatok, folyamatos pénztárkezelés, havi, negyedéves adatszolgáltatások) a következő feladatokat látta el a Pénzügyi Osztály: 7

8 o Az osztály előkészítette a Heves Megyei Önkormányzat 2015.évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét. Megszervezte a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági üléseket. o A 2015.évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadását követően az eredeti előirányzatok rögzítésre kerültek a könyvelési rendszerben, illetve a Magyar Államkincstár felé az elemi költségvetés elkészítése megtörtént. o A évre vonatkozó költségvetés módosítását előirányozó rendelet módosításokat előkészítettük. A rendelet módosítások elfogadását követően gondoskodtunk a módosítások átvezetéséről a könyvelési rendszerben. o Folyamatosan könyvelésre került az Önkormányzat, a Hivatal, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlaforgalma. o a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közfoglalkoztatási programjának lebonyolításával összefüggésben elkészítettük a közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók kinevezéseit, kezeltük személyi anyagaikat. Kötelező adatszolgáltatást végeztünk a Magyar Államkincstár felé. Elkészítettük a programok pénzügyi elszámolását. o Elkészítettük az időszakos mérlegjelentéseket, illetve pénzforgalmi jelentéseket, melyek megalapozásaként a mérlegsorok értékelésre kerültek, a szükséges állományváltozásokat könyveltük. o Elkészítettük a évre vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet. A beszámoló elkészítését megelőzően a szükséges eszköz és forrásbeli változások átvezetésre kerültek a megfelelő mérlegsorokon, valamint a szállító és vevőállomány egyeztetése megtörtént. o Elkészítettük a Magyar Államkincstár rendszerében a beszámolót, valamint határidőben beküldtük a Magyar Államkincstár felé. o A tárgyi eszközök nyilvántartásának kezelését folyamatosan végeztük. o Egyeztetéseket folytattunk az épületüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan a Kormányhivatal megfelelő osztályaival. Ellenőriztük a részünkre kiállított üzemeltetési költségeket tartalmazó számlák összegszerűségbeli jogosságát. o Elkészítettük a kötelező havi, negyedéves gazdaságstatisztikai jelentéseket. Elvégeztük a számfejtési feladatokat a képviselői tiszteletdíjak vonatkozásában. Elkészítettük a NAV felé a szükséges bevallásokat. - A pénzügyi osztály munkája során napi szintű kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságával, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a Kormányhivatal egyes szakirodáival. 8

9 - Az Osztály munkatársai a Heves Megyei Területi Választási Iroda tagjaiként folyamatosan ellátják az időközi önkormányzati választások pénzügyi elszámolásával kapcsolatos teendőket (Egerszalók, Szúcs). Jogi és Szervezési Osztály A Jogi és Szervezési Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva a I. félévében különösen az alábbi feladatokat látta el: - A Jogi és Szervezési Osztály évben is ellátta a képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív teendőket. - A Jogi és Szervezési Osztály 2015-ben is félévente aktuális feladatként ellátta az önkormányzati törzsadattárban rögzített adatok frissítését. - Ügykörében eljárva az Osztály folyamatosan szerkeszti és teszi közzé Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjét. Tekintve, hogy a közgyűlés és szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelettel némileg módosultak a megyei önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó szabályok, erről a vonatkozó jogszabályok alapján az Országos Széchenyi Könyvtár értesítésre került. - A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések alapján az Osztály folyamatosan feltölti a Heves Megyei Közgyűlés által alkotott önkormányzati rendeleteket, valamint a július 1. napját megelőzően hatályba lépett, de június 30. napját követően megváltoztatott önkormányzati rendeletek módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Nemzeti Jogszabálytárba. Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM rendelet 2. -a értelmében január 1-től a Főjegyző az Osztály útján küldi meg a Kormányhivatalhoz a közgyűlés és bizottságai ülésének jegyzőkönyveit is. - Az Osztály amellett, hogy ebben a félévben is folyamatosan ellátta a Heves Megyei Önkormányzat szerveinek működése kapcsán az iktatási feladatokat, a keletkező irattári anyag kezelését, beleértve e tevékenységbe azok jogszabályi keretek között zajló selejtezését, és levéltárba helyezését is, előkészítette az iratkezelésről szóló, a megváltozott jogszabályi környezethez igazodó, új főjegyzői utasítást. A Szabályzat jóváhagyás céljából megküldésre került a Heves Megyei Kormányhivatal részére, amely azt - egyetértése esetén - a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára részére fogja továbbítani. - A Jogi és Szervezési Osztály jogtanácsosai jelenleg négy peres eljárásban (közülük egy jelenleg szünetel) látja el a megyei önkormányzat képviseletét. A perek közül három még a megyei önkormányzatok vonatkozásában január 01. napjával törvény erejénél fogva bekövetkezett jogutódlást megelőző időszakban indult és a kórházi feladatellátáshoz köthető ún. műhiba per. Ezeknél a pereknél a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján az érintett bíróságok felé a jogutódlás ténye bár valamennyi eljárás vonatkozásában bejelentére került, de annak átvezetése tárgyában némileg ellentmondásosnak mutatkozó bírói gyakorlat alakult ki. 9

10 Ennek véget vetni látszik a Kúria fentírt perekkel megegyező tényállás tárgyában hozott Pfv.III /2014/5. számú ítélete, melyben megállapításra került, hogy az adott perben alperes önkormányzat jogutódja a Magyar Állam. Erre tekintettel ismételten kérelmeztük jogutódlás tárgyában hozott korábbi bírói döntés saját hatáskörben történő hatályon kívül helyezése mellett, a jogutódlás megállapítását és a Heves Megyei Önkormányzat perből történő elbocsátását. Az utóbb indult negyedik peres eljárás szintén egy volt megyei fenntartású köznevelési intézmény közműhálózat bővítéséhez kapcsolódó, a szolgáltató által indított eljárás. Ez utóbbiban az Egri Járásbíróság előtt már kérelmezésre került a jogutódlás megállapítása hivatkozva a fenti Kúriai ítéletre is. - A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatait a Tanács 4/2014.(XII.18.9 számú határozata alapján január 01. fordulónappal a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet együttműködve a Hivatal érintett osztályaival a Jogi és Szervezési Osztály készítette elő, csatolva ahhoz a Tanács működésére vonatkozó dokumentumokat, adatokat, fontosabb információkat. - A Jogi és Szervezési Osztály részt vesz a Lendületben a megye Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért tárgyú TÁMOP kódszámú pályázattal kapcsolatos jogi feladatok ellátásában. - Az Osztály gondoskodik a Heves Megyei Önkormányzat által a Hivatal és volt intézményeinek dolgozói részére korábban nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatásokból adódó kölcsönök vonatkozásában keletkező hátralékok behajtásáról. Ezen feladatokból adódóan az Osztály rendszeresen kapcsolatot tart a tartozásokat nyilvántartó hitelintézetekkel, fizetési késedelem esetén írásban megkeresi az érintett adósokat, a visszafizetett tartozások tekintetében előkészíti a megszűnt tartozást biztosító jelzálogjogok törléséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási engedélyeket, a lejárt követelések behajtásáról pedig jogi úton gondoskodik. Ennek megfelelően legutóbb hét adós lejárt tartozása vonatkozásában került sor fizetési meghagyás kibocsátására, melyek a kötelezettek ellentmondásának hiányában jogerőre emelkedtek. A jogerős fizetési meghagyások alapján két eset kivételével, végrehajtási eljárás indult a tartozásoknak elsődlegesen az adósok jövedelméből történő letiltása érdekében. A kivételként említett két esetben a korábbi gyakorlatot követve közgyűlési döntés és annak alapján hatályba lépő megállapodások előkészítését végezte el az Osztály. - A Jogi és Szervezési Osztály ügykörében eljárva közreműködött a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság beszámolójának, a Heves Megyei Polgárőrszövetség tájékoztatójának és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatójának a Közgyűlés elé terjesztésében. - Szintén ügyköri feladatot ellátva a Jogi és Szervezési Osztály folyamatosan előkészíti a megyei önkormányzat szerződéseinek tervezetét, a Hivatal részére megküldött szerződéstervezeteket pedig véleményezi. - A Heves Megyei Önkormányzat Lendületben a megye Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért tárgyú TÁMOP kódszámú pályázat keretében figyelemmel a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 40. (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra is - támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. 10

11 Ezen pályázat keretében az Önkormányzat Új módszerek bevezetése a felzárkóztatást elősegítő programokba tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 122/A. szerint. A közbeszerzési eljárás tárgya új módszerek bevezetése a felzárkóztatást elősegítő programokba, a Heves Megyei Önkormányzat konzorciumi partner Hivatalának feladatellátását támogató szakmai koordináció, mentoring biztosítására irányuló szolgáltatás megrendelése. A közbeszerzési eljárás Kbt. rendelkezéseinek megfelelő - teljes körű lebonyolítását a Jogi és Szervezési Osztály látta el. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel került sor a Vállalkozási szerződés megkötésére év I. félévében a Jogi és Szervezési Osztály elkészítette a Heves Megyei Önkormányzat évben lefolytatott közbeszerzési eljárásaira vonatkozó statisztikai összegezést, valamint a évi közbeszerzési tervet. - A Heves Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat I. félévben eddig összesen 2 testületi ülést tartott, melyeket az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Hivatal részéről feladatkörében eljárva a Jogi és Szervezési Osztály készített elő együttműködve a Pénzügyi Osztállyal. Az eddig megtartott üléseken került sor a nemzetiségi önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, évi költségvetésének elfogadására, valamint újabb közfoglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtását megalapozó döntések meghozatalára. A nemzetiségi közgyűlés ezeken túl az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság mellett működő bírósági ülnököket választott. - A Heves Megyei Önkormányzat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló Lendületben a megye - Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért elnevezéssel TÁMOP kódszámon támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, melynek eredményeképpen május 7. napján került sor a Támogatási szerződés megkötésére. Figyelemmel a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) kormányrendeletben, az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII.30.) kormányrendeletben foglaltakra, valamint a piaci ár igazolására szolgáló Közreműködő szervezet által korábbiakban kiadott tájékoztatókra, pályázati útmutatóra is a Heves Megyei Önkormányzat Információtechnológiai eszközök beszerzése a Heves Megyei Önkormányzat részére tárgyában - figyelemmel az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben rögzített eljárási szabályokra is - közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, piaci ár igazolására szolgáló eljárást folytatott le. Tárgyi eljárás teljes körű lebonyolítását a Jogi és Szervezési Osztály látta el. Az eljárás vonatkozásában 3 írásos ajánlat beszerzését, majd az ajánlatok értékelését követően választotta ki az Önkormányzat az eljárás nyertesét az Express-Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t. - Az Osztály folyamatosan ellátta a Hivatal informatikai rendszereinek üzemeltetését és karbantartását, a Hivatalban működő munkaállomások javítását, karbantartását. Az Osztály szervezési feladatai körében a megyei önkormányzat internetes oldalán közzétett közérdekű adatokat folyamatos frissíti. 11

12 A Közgyűlés és bizottságai tagjainak személyében történt változások kapcsán az Osztály gondoskodott az új tagok laptoppal történő ellátásáról, valamint folyamatosan karbantartja a képviselők és a bizottsági tagok igényei alapján a kiadott eszközöket. Az I. félév során a rendelkezésre álló költségvetési keret ismeretében megtörtént továbbá a Hivatal információtechnológiai eszközeinek állapotfelmérése, melynek célja egyrészről a cserére szoruló eszközök feltérképezése, másrészről a Hivatali hálózat biztonságának fokozása volt. Ennek keretében beszerzésre került egy multifunkciós nyomtató, amely a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály, valamint a Pénzügyi Osztály nyomtatási, iratmásolási igényeit hivatott kiszolgálni a régi elavult és már csak jelentős költségekkel javítható korábbi berendezés helyett, míg a hálózat felmérésének eredményeként újabb hálózati elemek beépítésével a Hivatal belső hálózata még biztonságosabbá vált. - Az Osztály előkészítette a Hivatali célú gépkocsi, a vezetékes -, illetve mobiltelefonok és mobilinternet, valamint információtechnológiai eszközök használatáról szóló 3/2012. (VI. 01.) Főjegyzői utasítás módosítását, melynek értelmében a Hivatal mobiltelefon flottájához történő csatlakozás kibővült a hivatali dolgozókon túl azok fejenként legfeljebb négy hozzátartozójának csatlakozási lehetőségével. Ezzel a hivatali dolgozók hozzátartozói részére is egy kedvezőbb mobiltelefon tarifa igénybe vétele vált lehetővé, mivel a flottán belüli ingyenes telefonhívásokon kívül, a flottán kívüli hívások tekintetében is az előfizetésből eredő kedvezőbb díjak igénybe vétele biztosított. A lehetőség a Hivatallal fennálló köztisztviselői (munkavállalói) jogviszonyra tekintettel adott, annak megszűnése automatikusan együtt jár a flotta igénybevételének megszűnésével a hozzátartozókra is kiterjedő hatállyal. A módosítás értelmében a dolgozók a főjegyző csatlakozási engedélye alapján a Hivatallal a mobiltelefon használatból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére megállapodást kötelesek kötni. A dolgozók jogán csatlakozott magánszemélyek és a hivatal csatlakozott dolgozói a teljes számlaérték megfizetésére vállalnak kötelezettséget. - Főjegyzői megbízás alapján a Jogi és Szervezési Osztály minden dolgozója változatlanul tagja a Heves Megyei Területi Választási Irodának (továbbiakban: TVI). ennek alapján az Osztály dolgozói részt vettek a január 25. napján Egerben tartott ruszin nemzetiségi időközi választás, május 17. napján Egerszalókon és május 31. napján Szúcson tartott időközi polgármester választás lebonyolításában, míg a Szűcsiben június 07. napjára kitűzött roma nemzetiségi időközi választást jelöltek hiányában megtartani nem lehetett. A fentieken túl a TVI előkészítő feladatokat látott el a Heves Megyei Területi Választási Bizottság részére egy hevesi helyi népszavazás kezdeményezése tárgyában benyújtott jogorvoslat tárgyában, valamint két új megyei közgyűlési képviselő tekintetében, az érintettek mandátumának igazolása kapcsán. A TVI folyamatosan figyelemmel kíséri továbbá a helyi választási irodák vezetésében bekövetkező személyi változásokat, és gondoskodik az újonnan kinevezett jegyzők irodavezetői eskütételéről. - A Jogi és Szervezési Osztály készítette elő a Hivatal megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel kiegészítésre szoruló Ügyrendjének a Közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága által 16/2015. (IV. 14.) számú határozatával jóváhagyott módosítását. 12

13 évben az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a megyei, illetve a megyei jogú városi közgyűlés és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg. A Heves Megyei Közgyűlés által az Egri Törvényszékre 10 fő, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 40 fő és ezen túl 4 fő pedagógus ülnök megválasztásának előkészítését, a jelölések gyűjtését a Jogi és Szervezési Osztály koordinálta. A megválasztott bírósági ülnökök eskütételére szintén az Osztály szervezésében május 20-án került sor. Elnöki Kabinet Folyamatosan ellátott feladatok: - Az elnöki és alelnöki protokoll- és eseménynaptár naprakész kezelése, események időpontjainak egyeztetése. - Az elnöknek, alelnököknek érkező felkérések és meghívók megválaszolása, köszönetnyilvánítások, kapcsolatfelvételt kezdeményező levelek megírása. - Protokolltalálkozók, rendezvények sajtónyilvánosságának biztosítása, sajtóközlemények összeállítása, sajtótájékoztatók szervezése, reprezentatív ajándékcsomagok összeállítása, sajtókérdések megválaszolása - A Heves Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományozásának előkészítése és lebonyolítása Heves Megye Önkormányzatának kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló rendelete alapján. - A weboldal kezelése, aktualizálása. - Reprezentatív és szóró-ajándéktárgyak beszerzése, raktározása, kiadása - A Megyeháza Barkóczy termében zajló rendezvények koordinálása, teremhasználati engedélyek adminisztrálása és kapcsolattartás a programgazdákkal. - A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ koordinálása, az ügyfélszolgálat működtetése, tájékoztató kiadványok rendelése, kezelése és eljuttatása a célcsoportok részére. - Az Európai Régiók Bizottságával kapcsolatos feladatok ellátása - A Heves Megyei Értéktár Bizottsággal kapcsolatos feladatok ellátása Eseti feladatok: Január Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztetését Verpeléten, ahol tájékozódott az Asiafood Kft. leégett üzemét ért károkról, illetve a cég jövőt érintő terveiről. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi gazdasági évnyitó rendezvényén. Előkészítettük és lebonyolítottuk az ED Iroda munkatársának Egerben a Bartakovics Művelődési Házban tartott előadását az Európai Unióról a Dobó Katica Nyugdíjas Egyesület kérésére. 13

14 Koordináltuk hat megye - Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok elnökeinek részvételével zajlott találkozót a Megyeházán. A megyei elnökök mellett a hat megye főjegyzői, jegyzői, valamint területfejlesztési szakemberei tanácskoztak. Szabó Róbert elnök úr részére egyeztetést szerveztünk Dr. Mező Ferenccel, az Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével az Integrált Területi Programok véglegesítésével kapcsolatban. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr telefonos interjúját, melyben a Dió Rádió hallgatóit tájékoztatta a hat megye részvételével zajlott megyei egyeztetésről. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyűlésén Budapesten. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr hivatali egyezetését a Megyei Integrált Területfejlesztési Programmal kapcsolatban. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr interjúját, melyben a Dió Rádióhallgatóit tájékozatta a Széchenyi Program Iroda szervezésében zajlott Fejlesztési Tervek és Pályázati Lehetőségek Heves Megyében ( ) című rendezvénysorozatról. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Tisza-tó Fejlesztési Kft. ülésén Szolnokon. Részt vettünk a Széchenyi Program Iroda szervezésében zajlott Fejlesztési Tervek és Pályázati Lehetőségek Heves Megyében ( ) című rendezvénysorozat előkészítésében és lebonyolításában. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Régiók Bizottsága alakuló frakció ülésén Brüsszelben. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr találkozóját a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet területi képviselőivel a Megyeházán. Az Európai Bizottság Juvenes Translatores (fiatal fordítók) európai uniós versenyén Magyarországról Rapcsák Dalma, az egri Neumann János Középiskola és Kollégium tanulója készítette a legjobb versenyfordítást. A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ szervezésében Szabó Róbert elnök úr a Megyeházán köszöntötte a magyar győztest és felkészítő tanárát. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr megbeszélését a Megyeházán Török Zoltánnal, a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjével. A hónap folyamán elkészítettük a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ terveit elsősorban a tavasszal lebonyolítandó rendezvényekről, felvettük a kapcsolatot partner szervezetekkel egyeztetés céljából. 14

15 Február Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Budapesten az Európai Unió Régiók Bizottsága nemzeti delegációjának első közös ülésén, melyet a Miniszterelnökség Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága rendezett. Az ED iroda munkatársa Európai Uniós tanórát tartott az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Gimnáziumában. Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást az Eötvös Lóránd Fizikai Társulattal, mely támogatás a Mátrai Tibor középiskolai fizikaverseny lebonyolítását tette lehetővé. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr találkozóját Hevér Lászlóné asszonnyal, Gyöngyöspata polgármesterével a települést érintő fejlesztési elképzelések tárgyában. Koordináltuk a Heves Megyei Hírlap gondozásában és Heves Megye Önkormányzatának támogatásával megjelent Heves Megyei Almanach 2014 megjelenését, előkészítettük az ünnepélyes sajtótájékoztatóját. Az Almanach szűkebb hazánk minden települését bemutató kiadvány, amelyet immár negyedik alkalommal készült el. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Brüsszelben a Régiók Bizottsága alakuló plenáris ülésén, illetve alakuló bizottsági ülésein. Interjút szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére, melyen Keller Richárd újságíró kérdéseire válaszolva tájékoztatta az Eger Hírek hírportál olvasóit az Európai Régiók Bizottság munkájáról, a Bizottság tagjává történt kinevezése kapcsán. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr egyeztetését Vágner Ákossal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Non-profit Kft. vezető szaktanácsadó, cégvezetőjével az Európai Régiók Bizottsága, Természeti Erőforrások szakbizottságának Közös Agrárpolitikát és vidékfejlesztést érintő napirendjeiről. Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés februári ülésének előkészítését. Elkészítettük az elnöki beszámolót, az Europe Direct Tájékoztató Központ évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Heves Megyei Értéktár Bizottság létrehozására és a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díj adományozására vonatkozó javaslatokat. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Rendőr-Főkapitányság évi munkáját értékelő és a évi legfőbb feladatokat meghatározó munkaértekezletén. Előkészítettük Szabó Róbert elnök részvételét a NORDA Regionális Fejlesztési Ügynökség ülésén Miskolcon, melynek témája az Ügynökség közreműködésének megvitatása volt az Integrált Területi Programok kidolgozásában. A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ munkatársai EU információs standot működtettek a Bartakovics Művelődési Házban a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége rendezvénye alkalmával. 15

16 Támogatási szerződést készítettünk elő a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének, mellyel a évi rendezvények megvalósításához járultunk hozzá. Vágner Ákossal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Non-profit Kft. vezető szaktanácsadó, cégvezetőjével együttműködésben előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részére az Európai Régiók Bizottsága Természeti erőforrások szakbizottsága üléséhez kapcsolódóan A tejágazat jövője című vélemény tervezettel kapcsolatos módosító javaslatokat. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztetését Göndör J. Tiborral, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjével. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztetését Ócsai Lászlóval, Adács község polgármesterével a települést érintő fejlesztési elképzelések tárgyában. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Európai Régiók Bizottsága, Gazdaságpolitikai szakbizottságának ülésén Brüsszelben. Elkészítettük a Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ évről szóló beszámolóját az Európai Bizottság részére. Március Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége közgyűlésének ülésén. Az Örökzöld Nyugdíjas Klub rendezvényéhez kapcsolódóan Európai Unióval kapcsolatos kiadványokat és ajándéktárgyakat biztosítottunk. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Európai Régiók Bizottsága, Természeti Erőforrások szakbizottságának ülésén Brüsszelben. Az ED iroda szervezésében információs standot működtettünk a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Szakközépiskolában egy középiskolásoknak rendezett versenyen, valamint az Eszterházy Károly Főiskola által rendezett Varázstorony Vetélkedőn. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Jáger József, a Heves Megyei Közgyűlés elhunyt tagjának temetésén Zagyvaszántón. Jáger József a Heves Megyei Közgyűlés tagja megüresedett mandátumának betöltéséhez szükséges előkészületeket megtettük. Megrendeztük a Heves Megyei Értéktár Bizottság márciusi alakuló ülését, melyen a 7 fős tagság elnökének Herman Istvánt a Heves Megyei Önkormányzat alelnökét választotta. A Bizottság döntésével megerősítette a korábbi szakmai grémium döntéseit. Közreműködtünk az Értéktár Tükör első számának elkészítésében és megjelenésében. Közreműködtünk a Heves Megyei Értéktárat bemutató kampány film elkészítésében. Közreműködtünk a Heves Megyei Értéktár arculatának elkészítésében. 16

17 Megszerveztük Sághi Attila, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnökének és munkatársainak bemutatkozó látogatását Szabó Róbert elnök úrnál a Megyeházán. Előkészítettük és koordináltuk a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesülettel kötött támogatási megállapodást, mely támogatásból az egyesület számára nélkülözhetetlen hangosító eszközök vásárlása valósulhat meg. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Európai Régiók Bizottsága, Természeti Erőforrások szakbizottságának Cselekvési terv az Európai Unión belüli ökológiai termelés jövőéért: a régiókon a sor című szemináriumán Zwolléban, Hollandiában. Tamás Sándor és Borboly Csaba elnök urak meghívására előkészítettük Szabó Róbert elnök úr hivatalos látogatását Dr. Pajtók Gáborral, Heves megye kormánymegbízottjával és Dr. Barta Viktorral, Heves megye főjegyzőjével Kovászna és Hargita megyében. Koordináltuk részvételüket március 15-én az es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett központi ünnepségen Kézdivásárhelyen. Az elnöki keretből támogatás nyújtását készítettük elő Kovászna Megye Tanácsa részére a Székely Nemzeti Múzeum kezelésében lévő eredeti Gábor Áron rézágyú lafetta elkészítésének céljából, melynek átadására március 15-én került sor. A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ munkatársa a Gyöngyöspatai Általános Iskolában és a gyöngyösi Arany János Általános Iskolában tartott tájékoztatókat az Európai Unióról. Támogatási megállapodást készítettünk elő a Heves Megyei Diák és Szabadidősport Egyesülettel a júniusban, Egerben megrendezésre kerülő Labdajátékok Összevont Diákolimpiai Országos Döntőjének előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztető megbeszélését Farkas Zoltánnal, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács alelnökével és Dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselővel Kiskörén a térség polgármestereivel a térséget érintő fejlesztési elképzelések tárgyában. A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ szervezésében Heves és Kovászna megyei területfejlesztési szakemberek részvételével rendeztünk konferenciát és szakmai tapasztalatcserét a Megyeházán, melynek témája a as időszakban megvalósított projektek valamint a közötti időszakra tervezett projektötletek bemutatása volt. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén Miskolcon. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztetésével Andrew T. Adam von Redey úrral, a Kanadai Tengerentúli- Európai Kapcsolatok Tanácsa Közép-és Kelet-Európai kapcsolatokért felelős jogtanácsosával, igazgatóval, valamint Farkas Zoltánnal, a Heves Megyei Vállalkozásés Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnökével. A hatvani csata napjának programsorozata keretében, Hatvan adott otthont a Heves Megye Napja rendezvénynek és egyúttal a Heves Megye Nagykövete díjátadónak. A Kabinet feladata volt a rendezvény előkészítése és a Heves Megye Nagykövete címek átadásának megszervezése, amelyet a közgyűlés döntése értelmében Kovács Kati, előadóművész, Klausmann Viktor, újságíró és Kő Pál, szobrászművész viselhetnek egy éven át. 17

18 Közreműködtünk az Értéktár Tükör magazin márciusi számának szerkesztésében. A kiadvány részletesen bemutatja, s fotókkal illusztrálja a Heves megyei értékeket, valamint a Magyar Értéktár és a Heves Megyei Értéktár felépítését, a Heves Megyei Értéktár Bizottság elnökét, tagjait, továbbá felhívja az olvasók, a megyében élők figyelmét arra, hogy kezdeményezzék a települési értéktárak létrehozását. A Heves Megyei Tükör Értéktár különszáma az olvasóknak is lehetőséget biztosít arra, hogy javaslatot tegyenek, mely értékek méltóak arra, hogy részét képezzék a települési, majd a megyei értéktárnak. Április Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztető megbeszélését a Megyeházán Fodor Beátával, a Heves Megyei Hírlap főszerkesztő-kiadóigazgatójával. Részt vettünk a Heves Megyei Értéktár népszerűsítésének költségeihez való hozzájárulásként kapott támogatás részelszámolásának elkészítésében. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Apollo Tyres új magyarországi gyárának alapkőletétele alkalmából rendezett ünnepélyes díszvacsorán Budapesten. Az Eszterházy Károly Főiskolán rendezett Karrier Expón az ED Tájékoztató Központ egy információs standdal vett részt. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztető megbeszélését a Megyeházán Bedécs Máriával, a Csillagfalu Közhasznú Egyesület elnökével a Csillagfalu program megvalósulásához szükséges feltételekről és a program Heves megye integrált területi programjához való illesztéséről. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Orbán Viktor miniszterelnök úr társaságában az Apollo Tyres új magyarországi gyárának ünnepélyes alapkőletételén Gyöngyöshalászon. Orbán Viktor miniszterelnök úr Egerben tett látogatása kapcsán előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Modern Városok Program Eger együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásán a Városháza Dísztermében. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Brüsszelben az Európai Régiók Bizottsága plenáris ülésén. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr és Herman István alelnök úr egyeztető megbeszélését Rákossy Balázzsal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős államtitkárával és Oláh Gábor helyettes államtitkárral a Területi Operatív Program végrehajtásával és a kapcsolódó Integrált Területi Programok kidolgozásával kapcsolatban a Megyeházán. Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés áprilisi ülésének előkészítését. Elkészítettük az elnöki beszámolót, a Telekessy István területfejlesztési díj adományozására és a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat. Elkészítettük a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjében az Elnöki Kabinet feladatellátására vonatkozó részt. Előkészítettük a Heves megye turisztikai helyzetét bemutató, valamint Heves Megyei Rendőr-főkapitányság évi tevékenységéről szóló tájékoztatókat. 18

19 A Közgyűlést megelőzően megszerveztük és lebonyolítottuk a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjak átadását. A Heves Megyei Közgyűlés február 16-ai ülésének döntése szerint Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjban részesült Juhász Attila bv. ezredes, bv. főtanácsos, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Rendészeti Igazgatóság, Közrendvédelmi Osztály, Közterületi Támogató Alosztálya, valamint a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája Önkormányzati Rendészeti Osztálya. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, valamint a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szervezésében zajlott IX. Kéklámpás Nap keretében rendezett programokon Egerben. Az ED iroda munkatársai a Miniszterelnökség "Fejlesztések Nyílt Napja" című programja alkalmával Poroszlón működtettek egy információs standot. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr egyeztető megbeszélését Habis Lászlóval Eger Megyei Jogú Város polgármesterével Heves Megye Integrált Területi Programja és Eger Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Programjának kapcsolódási lehetőségeiről. Támogatási megállapodást készítettünk elő a Koordináta Egyesület számára, mellyel a júniusában megrendezésre kerülő országos történelemverseny lebonyolítását támogatta Szabó Róbert elnök úr az elnöki keretből. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr találkozóját a Magyar Hírlap munkatársával a lap Heves megyét bemutató számával kapcsolatban. A találkozó során interjú készült a megye értékeiről. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr találkozóját Juhász Attila bv. ezredessel, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokával a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj kitüntetettjével, abból az okból kifolyólag, hogy parancsnok úr hivatali célú külföldi kiküldetése miatt nem tudott személyesen részt venni az április 24-én rendezett díjátadó ünnepségen. Május Megszerveztük az ED Tájékoztató Központ egész napos programját Hatvanban az Európai Bizottság Magyarországi Képviselet által támogatott program keretén belül Európa-nap alkalmából. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Európai Régiók Bizottsága, Természeti Erőforrások szakbizottságának ülésén, illetve helyettesítő tagként a Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és Energiaügy szakbizottság ülésén, valamint A régiók szerepe a nemzetközi éghajlatügyi tárgyalásokban című szakmai konferencián Brüsszelben. Támogatási megállapodást készítettünk elő és koordináltunk, mellyel az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesületnek nyújtott támogatást Szabó Róbert elnök úr az elnöki keretből a évi Roma-Magyar Nap lebonyolítása céljából. 19

20 Az Eszterházy Károly Főiskolán rendezett Európai Ifjúsági Hét alkalmával az ED iroda munkatársa tartott előadást a fiatalok lehetőségeiről az Európai Unióban. Az ED Tájékoztató Központ Egerben a Gárdonyi téren rendezett Eger Megyei Jogú Város munkatársaival együttműködve egy nagyszabású Európa-napot. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége közgyűlésének ülésén Budapesten. Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés májusi rendkívüli ülésének előkészítését. Támogatási szerződést készítettünk elő az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club versenyzőjével a Súlyemelő Európa-bajnokságon való részvétel támogatása céljából az elnöki keretből. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Tisza-tó Napja rendezvénysorozat keretében szervezett - a tavat körbeölelő - kerékpártúrán és a Tiszafüreden a Tisza-tavi Kerékpáros Centrumban megrendezésre került sajtótájékoztatón. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a NORDA Regionális Fejlesztési Ügynökség ülésén Miskolcon. Előkészítettük Szabó Róbert elnök és Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott találkozóját a Megyeházán a Fiatal Amerikai Politikusok Egyesülete és a CEC Government Relations szervezet koordinálásában Heves megyébe érkezett amerikai politikusok delegációjával. A találkozó során tolmácsolást biztosítottunk a vendégek részére. Találkozót szerveztünk Szabó Róbert elnök úr, Farkas Zoltán, a Heves Megyei Vállalkozásés Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának elnöke és Domján Róbert, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának vezetője részére a Megyeházán Barabás Csabával, Hargita Megye Tanácsa Befektetésösztönzési Irodájának vezetőjével. A megbeszélés során szó esett Heves Megye Integrált Fejlesztési Programjáról, a Heves megyében tevékenykedő kis- és középvállalkozások tevékenységét segítő intézkedésekről, támogatásokról, illetve a Heves megyébe irányuló befektetések ösztönzésének módjairól. Elnöki keretre vonatkozó támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk a Füzesabonyi Természetbarát Egyesülettel a évi TeSzedd, Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemétgyűjtési akció lebonyolításának támogatásáról. A Jogi és Szervezési Osztállyal együttműködésben közreműködtünk az Egri Törvényszékre, az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra, valamint az Egri Járásbíróságra megválasztott bírósági ülnökök megbízóleveleinek átadása, valamint eskütételük alkalmából rendezett ünnepi rendezvény megszervezésében a Megyeházán. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Európai Régiók Bizottsága kihelyezett ülésén Milánóban. 20

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 83-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-2/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés!

28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! 28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28. (3)

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont 51-61/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László BESZÁMOLÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 18-2/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés PÉNZÜGYI ÉS TÁRSADALMI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-786 Telefax: (46) 352-525 http://www.baz.hu Ikt. sz.: III.1878-16/2015.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2015. évi munkaterve 2015. február 13. (péntek) 1. Javaslat a bizottság 2015. évi munkatervére Előadó: Molnár Imre, az Ügyrendi Bizottság elnöke

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-17/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról (Összeállította:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2014. november 20-i ülésére Előterjesztés Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással Sorszám: IV/8 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Juhász Csilla jogász Véleményező bizottság:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban Szolnok, Városháza, 2013. november 20. Széchenyi Programiroda Őszi

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 18/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója:

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Oktatási,

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. évi munkaterve

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. évi munkaterve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. évi munkaterve 2014. január 16. (Miskolc, Megyeháza Díszterme) 1. Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2013. évi nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK 2014-2020 TÓTH TAMÁS FŐOSZTÁLYVEZETŐ SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY 2014-2020 áltanos tervezési helyzete Tervezési folyamat OP-k első körös benyújtása az Európai Bizottságnak 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben