Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez"

Átírás

1 Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT FOGALMA... 7 A BNMEGELZÉS ALKOTMÁNYOS KÖVETELMÉNYEI... 8 A megbélyegzés elkerülése... 8 Az arányosság elvének érvényesítése... 8 A kirekesztés elkerülése... 8 PRIORITÁSOK ÉS A CÉLRENDSZER... 8 A KÖZÖSSÉGI BNMEGELZÉS SZÍNTEREINEK FELADATAI... 9 A gyermek- és fiatalkori bnözés megelzése, csökkentése... 9 A városok biztonságának fokozása...10 Családon belüli erszak megelzése...10 Az áldozattá válás megelzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja...10 A bnismétlés megelzése...10 A POLGÁRR MOZGALOM...12 A POLGÁRR MOZGALOM FOGALMA...12 A POLGÁRR SZERVEZET...12 Az egyesülési jog és a társadalmi szervezetek...12 A polgárrség szervezetei...13 A POLGÁRR TEVÉKENYSÉG TERÜLETEI...14 AZ EGYÜTTMKÖDÉS...15 A POLGÁRRSÉG KIALAKULÁSA ÉS FEJLDÉSE 1991-TL NAPJAINKIG...18 A POLGÁRRSÉG FEJLDÉSE...18 A POLGÁRRSÉGRL SZÓLÓ TÖRVÉNY...20 A POLGÁRRSÉG MKÖDÉSE...23 POLGÁRR BNMEGELZÉSI PROGRAMOK ÉS ANNAK EREDMÉNYEI...24 A nagyvárosok biztonságának növelése...24 A polgárrség drogmegelzési programja...26 Az idegenforgalmi körzetek biztonsága...26 A bnmegelzési táborok...26 Polgárr Bnmegelzési Hónap...27 A Szomszédok Egymásért Mozgalom...28 A környezetbiztonsági program...28 A POLGÁRR...30 A POLGÁRRREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK...30 A POLGÁRR JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI...31 A POLGÁRRRE VONATKOZÓ TILTÓ RENDELKEZÉSEK...32 A POLGÁRR JOGI VÉDELME...32 ISMERETEK A BÜNTETJOG KÖRÉBL...35 BNCSELEKMÉNYEK, ELKÖVETK...35 A BNCSELEKMÉNYEK FELISMERÉSE...36 A TÖRVÉNYESSÉG BETARTÁSA POLGÁRR SZOLGÁLATBAN...37 A BÜNTETJOGI FELELSSÉGRE VONÁS AKADÁLYAI...39 A büntethetséget kizáró okok...39 A büntethetséget megszüntet okok...40 A SZABÁLYSÉRTÉSI JOGRÓL...42 SZABÁLYSÉRTÉSEK MEGHATÁROZÁSA...42 NÉHÁNY FONTOSABB, SZABÁLYSÉRTÉSNEK MINSÜL MAGATARTÁS oldal, összesen: 118

3 Tartalomjegyzék POLGÁRI JOGI ALAPKÉRDÉSEK...46 A VAGYON JOGI VÉDELME...46 VAGYONVÉDELEM A MUNKAHELYEN...47 A FELELS RZÉS...48 A POLGÁRR INTÉZKEDÉSEK...51 AZ INTÉZKEDÉS FOGALMA...51 AZ INTÉZKEDÉSI JOGOK...51 A bncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása...51 Saját illetve mások személye, javai vagy közérdek ellen intézett, illetleg ezeket közvetlenül fenyeget jogtalan támadás elhárítása...52 Beavatkozás végszükség helyzetben...53 Birtokvédelem jogos önhatalommal...54 Igazoltatás kezdeményezése...55 Feljelentés bncselekmény vagy szabálysértés miatt...56 INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉGEK...56 Segítségnyújtási kötelezettség sérült vagy közvetlen veszélyben lév személynek...56 Értesítési és közremködési kötelezettségek teljesítése...56 EGYES ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK KÜLÖN SZABÁLYAI...59 A KÖZBIZTONSÁGRA KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES ESZKÖZÖK...59 A MEGKÜLÖNBÖZTET ÉS FIGYELMEZTET JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉKEK FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA...60 A KUTYA ALKALMAZÁSA POLGÁRR SZOLGÁLATBAN...62 KÉPRÖGZÍTÉS KÖZTERÜLETEN, NYILVÁNOS HELYEN...63 A POLGÁRR KÖZTERÜLETI BNMEGELZÉSI SZOLGÁLATA...67 A POLGÁRR SZOLGÁLAT FOGALMA, TARTALMA...67 A POLGÁRR KÖZTERÜLETI SZOLGÁLAT FORMÁI...68 FELKÉSZÜLÉS AZ ÁLLÓ, VAGY MOZGÓ FIGYELSZOLGÁLATRA...69 Feladatok a szolgálat megkezdése eltt...69 A polgárr felszerelése...70 A POLGÁRR SZOLGÁLAT ELLÁTÁSA...71 Jelenlét a közterületeken...71 Jelenlét a mezgazdasági, természetvédelmi területen...72 Kapcsolattartás a polgárokkal...73 Elhagyott, üresen álló építmények ellenrzése...73 Parkoló gépjármvek ellenrzése...74 A helyszínbiztosítás...74 Személy- és tárgyleírás készítése...76 Eljárás lopás, betöréses lopás észlelésekor...77 Eljárás közveszéllyel (pl. robbantással, gyújtogatással) fenyeget bejelentés esetén...78 Eljárás rongálás észlelésekor...79 Tz észlelése...79 Közüzemek meghibásodása...80 Eljárás közlekedési baleset esetén...81 Közremködés eltnt gyermek vagy idskorú felkutatásában...82 Segítségnyújtás kábítószer hatása alatt álló személynek...83 A KÖZLEKEDÉSI POLGÁRRÖKRE VONATKOZÓ SAJÁTOS ISMERETEK...85 AZ OPSZ KÖZLEKEDÉSI TAGOZATÁNAK MUNKÁJA...85 A KÖZLEKEDÉSI POLGÁRRÖK ÁLTALÁNOS FELADATA...85 KÖZLEKEDÉSI POLGÁRRÖK SPECIÁLIS SZAKMAI MUNKÁJA...86 KÖZLEKEDÉSI BNCSELEKMÉNYEK AZ ÉVI IV. TÖRVÉNYBEN (BTK. XIII. FEJEZET)...90 BIZTONSÁGOS ÉLETTÉR A MINDENNAPOK BIZTONSÁGA...98 A DEFENZÍV MAGATARTÁS...98 A LAKÁSOK, GAZDASÁGI ÉPÜLETEK BIZTONSÁGA...98 Védekezés a betöréses lopással szemben...98 A nyílászárók védelme Zárak, zárszerkezetek oldal, összesen: 118

4 Tartalomjegyzék A biztonsági rácsok A kerítések, kertkapuk A lakás, lakóház védelme riasztó berendezésekkel Biztonság a házban, a lakásban A GYERMEKEK MEGÓVÁSA A gyermekkel szembeni szexuális erszak megakadályozása A gyermek kábítószer fogyasztásának elkerülése Néhány szó a dohányzásról A NK VÉDELME AZ IDSEK VÉDELME VÉDELEM A ZSEBTOLVAJOKKAL SZEMBEN SZABADID ELVIGYÁZATOSSÁG NYUGODT SZÓRAKOZÁS AZ ÉRTÉKEK NYILVÁNTARTÁSA BNMEGELZÉSI ALAPFOGALMAK A ÉVI LII. TÖRVÉNY A POLGÁRRSÉGRL oldal, összesen: 118

5 Bevezetés Az Országos Polgárr Szövetség fennállása óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy segítséget nyújtson a polgárr egyesületek tagjai számára a legfontosabb bnmegelzési ismeretek elsajátításához. Különösen a társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájának megjelenését követen értékeldött fel a bnmegelzés szereplinek szakmai tudása és az ehhez szükséges képzés szerepe. A stratégia ugyanis a bnmegelzésben részt vev civil szervezetek és együttmköd személyek így a polgárrség és a polgárrök - tevékenységével, programjaival szemben magas szakmai követelményeket kíván támasztani, s ennek egyik biztosítékaként a képzést és a továbbképzést jelöli meg. A bnmegelzésben való részvétel egyik fontos garanciális követelményének a szakszerségnek tehát csak az a társadalmi önvédelmi szervezet tud megfelelni, amely képes biztosítani tagjai megfelel szakmai képzését, az alapvet bnmegelzési szakismeretek elsajátítását. A polgárrség képzési rendszerében meghatározó helyet foglal el az alapismereti képzés, amely a polgárr mozgalom jellegébl kiindulva a szakmaiság követelménye mellett elssorban az ismeretterjesztést, az állampolgári ismeretek szakirányú bvítését, illetve a polgár- rségen keresztül a lakosság szélesebb rétegei számára is hasznosítható önvédelmi képességek fejlesztését tzte ki célul. Alapismereti képzésben minden polgárr egyesületi tagnak részesülni kell. A képzés célja, hogy a polgárrök a bnmegelzés érdekében végzett társadalmi munkájuk során a) ismerjék fel lakókörnyezetükben, településükön a különböz bnalkalmak kialakulását elsegít veszélyforrásokat, b) legyenek képesek a lakosság körében a bncselekmények elkövetésének, az áldozattá válás lehetségének kockázatát csökkent, önvédelmi jelleg magatartásformák alkalmazásának kezdeményezésére, népszersítésére, c) készség szinten sajátítsák el a biztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek elhárítása érdekében az állampolgárt megillet jogokat és kötelességeket. A most kézbe vett jegyzet azokat a legfontosabb ismereteket foglalja össze, amelyeket elgondolásunk szerint a polgárröknek az alapismereti képzés keretében el kell sajátítaniuk. Elkészítése során arra törekedtünk, hogy a bonyolultabb szakmai kérdéseket is viszonylag egyszeren, könnyen értelmezheten és olvasmányosan próbáljuk megfogalmazni. Szándékunk ezzel az volt, hogy egyrészt a bnmegelzést a szakmai elméleti oldalról is népszersítsük a polgárrök körében, másrészt olyan érveket is a kezükbe adjunk, amelyet a közösségi kapcsolatok során is jól tudnak hasznosítani. Az általános ismeretek eltérbe helyezése miatt ebben a kiadványban nem tárgyalunk részletesen olyan speciális felkészülést igényl kérdéseket, mint a közlekedésbiztonság, a balesetmegelzés, a környezetvédelem, a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés, vagy az áldozatvédelem társadalmi feladatai. Úgy gondoljuk, ez már a polgárrök, polgárr szervezetek szakosodása érdekében szükséges más képzési forma (a szakmai továbbképzés, vagy szakosító képzés) témaköre lehet. Valamennyi fejezet végén ismétl kérdéseket valamint egy gyakorlati feladatot is megfogalmaztunk, amelyek nemcsak az egyesületekben szervezett csoportos felkészülések, hanem az egyéni tanulás, az önképzés során is jó szolgálatot tehetnek az ismeretek elsajátításának ellen- rzésében. Nem titkolt szándékunk ezzel az sem, hogy elsegítsük a leírtak továbbgondolását, 5. oldal, összesen: 118

6 Bevezetés a helyi sajátosságokhoz és lehetségekhez igazodó bvítését, új szituációs bnmegelzési módszerek kialakítását. A jegyzet használatához sok sikert kívánunk, s bízunk abban, hogy azt nemcsak a tanulás, hanem a gyakorlati munka során is haszonnal tudják forgatni a polgárr egyesületek tagjai. Budapest, április A segédlet készíti: Bernáth Mihály Dr. Bíró Gyula (A közlekedési polgárrökre vonatkozó sajátos ismeretek) Köszönjük Kis-Guczi Péter észrevételeit, javaslatait. 6. oldal, összesen: 118

7 A bnmegelzés alapfogalmai!"#!$%&!'()*+)$$()** Az Európai Unió Tanácsa május 28-án hozott döntése értelmében a bnmegelzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minségi javítása, történjék az a bnalkalmak csökkentésével, a bnözést elidéz okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelzésével. A társadalmi bnmegelzés mindenekeltt az állampolgárokat és közösségeiket közvetlenül sért vagy veszélyeztet bncselekmények csökkentésére irányul. Emellett magában foglal a bnözés egyes megjelenési formáival (szervezett bnözés, nemzetközi migrációval összefügg bncselekmények egyes típusai) szemben minden olyan összehangolt vagy célzott tevékenységet, amelyekbe az állampolgárok, azok természetes közösségei, a civil szervezetek, az egyházak bevonhatóak és aktivitásukkal a közbiztonság javítható, ennek érdekében a közösségi összetartozás érzése és cselekvképessége ersíthet. A társadalmi, a közösségi jelleg bnmegelzési reakciók a hagyományos, a lakosság közbiztonsági közérzetét közvetlenül befolyásoló jelenségekkel kapcsolatban bizonyultak hatékonynak. A szervezett bnözés, a nemzetközi szervezett bnözés, a terrorizmus új kihívásaival szemben ugyanakkor elssorban a bnüldöz szervek szakmai fejlesztése, hazai és nemzetközi kooperációja biztosíthat hatékonyabb védelmet. A BNMEGELZÉS RENDSZERE ÁLLAMI INTÉZMÉNYRENDSZER KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYRENDSZER ÜGYÉSZSÉG KORMÁNY BÍRÓSÁG ÖNKORMÁNYZATOK Országos Bnmegelzési Bizottság IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Biztonságos Magyarországért Közalapítvány BELÜGYMINISZTÉRIUM Üzleti közösségek Civil közösségek, egyházak OBMB Titkársága Büntetés-végrehajtás EGYÉB ÁGAZATI SZEREPLK Országos Bnmegelzési Központ Szomszédság, lakóközösség Magánszemélyek Pártfogó Felügyeleti Szolgálat Rendrség Más nyomozó hatóságok 1. ábra: A polgárrség helye a bnmegelzés rendszerében A korszer társadalmi bnmegelzési stratégia a társadalom önvédelmi képességeit fokozó, államilag vezérelt, illetve támogatott szakmai és civil mozgalom. Olyan célkitzések összessége, amelyek biztosítják: a) a bncselekményeket elidéz okok hatásának mérséklését, b) a sértetté válás veszélyének csökkentését, 7. oldal, összesen: 118

8 A bnmegelzés alapfogalmai c) az egész közösség biztonságának növelését, ezáltal d) az élet minségének és egyben az emberi jogok érvényesülésének javítását. A társadalmi bnmegelzési stratégia komplex, össztársadalmi feladat, amely a teljes lakónépesség biztonságának megteremtésével, a bnözés csökkentésével az életminség javítását célozza. Hozzájárul a gazdaság fejldéséhez, a piac biztonságos mködéséhez, a bnözés okozta erkölcsi és anyagi károk csökkentéséhez. A bnmegelzési intézkedések költségeit olyan befektetésnek kell tekinteni, amelynek hozama a közbiztonság érzékelhet javulása.!"#*%)$,-)#%&.$"-' A megbélyegzés elkerülése A bnmegelzés szabályozott keretek között zajló, felelsséggel járó tevékenység, amelynek érvényesítése során tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, követni kell az alkotmányos jogállam elveit. Bnmegelzés címén kényszerít vagy megbélyegzést eredményez módon nem szabad beavatkozni a lakókörnyezet, az ott él emberek életébe. A bnmegelzési programok meghatározásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a bnözéssel kapcsolatos problémák eltéren érintik a nket, a férfiakat, a fiatalokat és az idseket. Figyelembe kell venni a kulturális különbségeket és a kisebbségek eltér kultúráját, szokásait is. Az arányosság elvének érvényesítése A bnmegelzést szolgáló beavatkozások módjának megválasztásakor figyelemmel kell lenni az egyéni autonómia és a közösségi kontroll egyensúlyára. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottságának a bnmegelzéssel kapcsolatos ajánlása az élet- és vagyonbiztonságot az egyik alapvet emberi jogként fogja fel. Ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a bnmegelzési intézkedéseket az emberi jogok, a potenciális áldozatok, az elkövetk és a harmadik személyek szabadságjogainak tiszteletben tartásával, az arányosság elvére figyelemmel kell végrehajtani. A közösség biztonságának megteremtésére irányuló törekvés érvényesítésében gyakran egymásnak feszül közösségi és egyéni - érdekek között kell az egyensúlyt megteremteni. A kirekesztés elkerülése A bnözés megfékezése társadalmilag elfogadott cél. Az ennek érdekében foganatosított intézkedések, valamint a bnözéstl való félelem bizonyos csoportok kirekesztésének ersödésével járhat. Növelheti a bnelkövet fiatalokkal, a börtönviseltekkel, a drogfüggkkel, a hajléktalanokkal, a szegényekkel, a kisebbséghez tartozókkal szembeni elítéleteket. A társadalmi bnmegelzés rendszere a társadalmi igazságosság elvén alapul. Ennek érdekében egyaránt törekedni kell a társadalmi kirekesztés, az elítéletesség elkerülésére és a biztonsághoz fzd érdekek érvényesítésére. /')/'$,#)%"#*0"/+#!/ Közismert, hogy a bnözés és annak erkölcsi, anyagi következményei a társadalom különböz rétegeit, régióit eltér módon érintik. Ezért a társadalmi bnmegelzési stratégiában a közbiztonságot, a közbiztonsági közérzetet veszélyeztet minden jelenségre országosan és helyi szinten ki kell alakítani a hatékony és intézményesíthet reakciókat. Ezen belül a bnözés sajátosságaira, a lakosság aggodalmaira figyelemmel, a nemzetközi követelményeknek meg- 8. oldal, összesen: 118

9 A bnmegelzés alapfogalmai felelen prioritásokat kell megjelölni. A prioritások a társadalmi bnmegelzési stratégia nem kizárólagos, de kétségtelenül a leghangsúlyosabb pontjai, a leghatékonyabbnak ígérkez komplex beavatkozási célcsoportok és területek megjelölése. Az Országgylés a társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájában ezeket a prioritásokat a következkben határozza meg: a) A gyermek- és fiatalkori bnözés csökkentése. b) A városok biztonságának fokozása. c) A családon belüli erszak megelzése. d) Az áldozattá válás megelzése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja. e) A bnismétlés megelzése. A bnmegelzés szerepli Prioritások Gyermek- és fiatalkori bnözés csökkentése A városok biztonságának fokozása A családi erszak megelzése A sértetté válás megelzése A bnismétlés megelzése A bnüldöz és büntet igazságszolgáltatási rendszer szerepli Rendrség és más nyomozó hatóságok Ügyészség Bíróság Büntetésvégrehajtás szervei Pártfogó felügyeleti szolgálat Egészségpolitika Ágazati együttmködésben megvalósítandó feladatok Szociális és családpolitika Ifjúság- és sportpolitika Oktatáspolitika Gyermekvédelem Foglalkoztatáspolitika Területpolitika Kisebbségi politika Önkormányzatok A közösségi bnmegelzés színterének szerepli Gazdasági élet szerepli Civil szféra, egyházak Szomszédság, lakóközösség Magánszemélyek 2. ábra: A bnmegelzés szereplinek feladatai a prioritások tükrében %&!&##"'!"##!1$/'%(*+*$*' A társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiája tételesen meghatározza a bnmegelzés szereplinek feladatait a legfontosabb célkitzések megvalósításában. Az állami intézményrendszer tagjainak és az ágazatoknak a feladatköre rendkívül fontos, hiszen e nélkül maga a bnmegelzési rendszer mködtetése sem képzelhet el. A polgárrség számára a rendszerben elfoglalt helyébl fakadóan a másik oldal, a közösségi intézményrendszer számára ajánlott feladatok azok, amelyeket elssorban számításba kell vennie saját tevékenységének kialakítása, programjai kidolgozása során. Tekintsük át röviden, címszavakban ezeket a lehetséges polgárr feladatokat. A gyermek- és fiatalkori bnözés megelzése, csökkentése Közremködés a bnmegelzési, alkohol és drog-prevenciós programokban. A gyermek- és fiatalkori devianciák megelzését szolgáló programok létesítése, mködtetése. Részvétel a társadalmi pártfogói és utógondozói hálózat munkájában. 9. oldal, összesen: 118

10 A bnmegelzés alapfogalmai A városok biztonságának fokozása A városi biztonsággal kapcsolatos problémák feltárása, a részvétel a problémák megoldására alkalmazható eszközök és módszerek kialakításában. A helyi biztonsággal kapcsolatos közösségi problémamegoldások, konfliktuskezelés ersítése és támogatása. Részvétel a közterületek biztonságának fokozásában. A szomszédsági környezet ellenrzése, a környezet védelme (SZEM). Közösségi problémamegoldások, konfliktuskezelés ersítése és támogatása. A bnmegelzési kommunikáció segítése. Különböz kisközösségi mozgalmak szervezése, támogatása (SZEM, polgárrség, szülk egymásért mozgalom, környezetvédelmi akciók). A városi/kerületi rség munkájában részvétel vagy annak támogatása. Együttmködés fenntartása a bnmegelzés más szereplivel. Családon belüli erszak megelzése Közremködés a települési jelzrendszer mködtetésében. Közremködés a problémamegoldó non-profit vállalkozások, civil szervezetek munkájában. Alternatív szabadids tevékenység szervezése a konfliktusveszélyes környezetben nevelkedk és a támaszt jelent szülk számára. Az áldozattá válás megelzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja Egyes áldozati csoportok segítése. SZEM mozgalom szervezése, mködtetése. A Szülk a gyermekekért, a Szülk egymásért mozgalmak támogatása. A polgárr szolgálatok folyamatos és biztonságos fenntartása. Közremködés a vagyontárgyak tulajdonosi jelölésének népszersítésében. A bnismétlés megelzése Fogadd vissza t! kampány keretében a bnelkövetk reintegrációs közösségi feltételeinek ersítése. Tolerancia növelése. Bekapcsolódás a szociális és mentális problémák orvoslásába. Az utógondozás alatt állók bevonása a közösségi programokba. Önsegít intézmények és csoportok támogatása. Ismétl kérdések: 1. Ismertesse a bnmegelzés nemzetközileg elfogadott fogalmát! 2. Mit nevezünk társadalmi bnmegelzésnek? 3. Mi a társadalmi bnmegelzés elsdleges célja? 4. Sorolja fel a bnmegelzés alkotmányos követelményeit! 5. Mit jelent a bnmegelzésben az arányosság? 6. Mit ért a bnmegelzés alkotmányos követelményei közül a kirekesztés elkerülése alatt? 7. Sorolja fel a társadalmi bnmegelzési stratégia prioritásait! 10. oldal, összesen: 118

11 A bnmegelzés alapfogalmai 8. Sorolja fel a közösségi bnmegelzés legfontosabb szereplit! 9. Határozza meg a polgárrség helyét a közösségi bnmegelzés rendszerében! Gyakorlati feladat: A bnmegelzés prioritásai szerint készítsen egy táblázatot, melyek lakóhelyén a közösség biztonságát, biztonságérzetét leginkább érint problémák. Megállapításait példákkal indokolja! Állítson össze egy listát arról, hogy a bnmegelzés prioritásain belül, a civil szféra számára ajánlott feladatok közül lakóhelyén hol, milyen feladatok megvalósítására volna elsdlegesen szükség? 11. oldal, összesen: 118

12 A polgárr mozgalom 2),/ /)!*)()** A polgárr mozgalom alapvet célja a közösségi bnmegelzésen belül a civil, lakossági közremködés biztosítása a bncselekmények megelzése érdekében. Széleskör társadalmi összefogásra épül, alapja az állampolgárok pozitív érzelmi kötdése szkebb környezetükhöz, tenni akarása a lokális környezet életfeltételeire kedveztlenül ható jelenségek távoltartása, megszüntetése vagy visszaszorítása érdekében. A polgárr mozgalmat az önkéntesség, a törvényesség, az emberi jogok messzemen tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épül felelsségvállalás és a politikasemlegesség jellemzi. A polgárr mozgalom f tevékenységi területei a bnözés elleni fellépés, a bnmegelzés, ezen belül különösen a vagyonvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, a közlekedés biztonsága, a katasztrófavédelem valamint a környezetvédelem társadalmi feladatainak megvalósításában való közremködés. 2),/ /#!/.!$ A polgárrség a polgárr mozgalom célkitzései megvalósítása érdekében az egyesülési jog alapján mköd társadalmi szervezetek összefoglaló megnevezése. Az egyesülési jog és a társadalmi szervezetek Az egyesülési jog mindenkit megillet szabadságjog, a melyet a Magyar Köztársaság elismer és biztosítja annak zavartalan gyakorlását. Az egyesülési jog gyakorlása nem valósíthat meg bncselekményt és bncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre. Társadalmi szervezet minden olyan tevékenység céljából alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal, és amelyet törvény nem tilt. A társadalmi szervezet céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat az adott tevékenységre vonatkozó külön szabályok szerint -, de elsdlegesen gazdaságivállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható. A társadalmi szervezet legfontosabb jellemzi: a) önkéntesen, bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, b) önkormányzattal rendelkezik, c) alapszabályában meghatározott célra alakul, d) nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Nem minsül társadalmi szervezetnek a magánszemélyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, amelynek mködése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága, vagy az egyesülési jogról szóló törvényben meghatározott szervezete. 12. oldal, összesen: 118

13 A polgárr mozgalom A polgárrség szervezetei Polgárr szervezetnek minsül: a) a polgárr mozgalomban részt venni kívánó polgárok vagy a települési önkormányzat kezdeményezésére, településenként, település-részenként vagy több település összefogásával létrehozott önálló polgárr egyesület; b) feladataik összehangolása, tagjaik képzése, érdekeik képviselete, védelme érdekében az egyesületek által a megyében (fvárosban) megalakított területi szövetség; c) az egyesületi, tagszövetségi érdekvédelem, a polgárr mozgalom célkitzéseinek társadalmi képviselete, az egyesületek, tagszövetségek mködését elsegít információk közvetítése, a hazai és külföldi tapasztalatok hasznosítása, népszersítése, más hazai vagy külföldi társadalmi szervezettel, állami vagy gazdasági szervvel történ, kölcsönös elnyökön alapuló együttmködés kialakítása, a polgárr mozgalomban résztvevk képzése, az egyesületek, tagszövetségek anyagi támogatása érdekében a területi szövetségek által létrehozott országos szövetség (OPSZ). Tiszteletbeli tagok Tiszteletbeli tagok Rendes tagok Rendes tagok Pártoló tagok Pártoló tagok Közgylési képviselk Közgylési képviselk KÜLDÖTT KÖZGYLÉS KÜLDÖTT KÖZGYLÉS Felügyel Bizottság Felügyel Bizottság ELNÖKSÉG ELNÖKSÉG Jelöl és Választási Bizottság Jelöl és Választási Bizottság Bnmegelzési Munkabizottság IFJÚSÁGI TAGOZAT Jogi és Etikai Munkabizottság SPORT TAGOZAT KÖZLEKEDÉSI TAGOZAT Gyermek-, Ifjúságvédelmi és és Nbizottság Környezetvédelmi Munkabizottság KÖRÖZÖTT GÉPJÁRM FELDERÍT TAGOZAT munkaszervezet HATÁRR TAGOZAT SZEM TAGOZAT Polgárrség Tudományos Tanácsa Gazdasági igazgató Adminisztratív igazgató Jogtanácsos Szóviv OPSZ Központi Iroda PM Szerkesztség 3. ábra: Az Országos Polgárr Szövetség szervezeti felépítése Polgárr egyesületek céljaik elérése, érdekeik hatékonyabb érvényesítése érdekében a nagyvárosokban, valamint az idegenforgalom, vagy a kiemelt céltámogatások által érintett kistérségekben regionális szövetséget hozhatnak létre. A regionális szövetség nem minsül területi szövetségnek, a mködés, az OPSZ tagság kérdésében más polgárr egyesületet nem befolyásolhat. A polgárr egyesület (regionális szövetség) és a területi szövetség az OPSZ tagságát az országos szövetség által kiadott tanúsítvánnyal igazolja. 13. oldal, összesen: 118

14 A polgárr mozgalom Polgárr szervezettel szemben alapvet követelmény, hogy: a) tegye lehetvé a közbiztonság javításáért és megszilárdításáért önként tenni akaró állampolgárok szervezett és célirányos részvételét a bnözés elleni fellépés, a bnmegelzés, a közlekedés biztonsága, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, a katasztrófavédelem és a környezetvédelem társadalmi feladatainak megvalósításában, b) kapcsolódjon be a célkitzéseivel azonos tevékenységet végz állami, önkormányzati, más társadalmi szervek, szervezetek munkájának népszersítésébe, c) biztosítson teret és lehetséget az állampolgárok közbiztonsági ismereteinek bvítéséhez, d) járuljon hozzá a települések (lakókörnyezet) közbiztonságának fenntartásához, a polgárok személy- és vagyonbiztonságát veszélyeztet cselekmények, események megelzéséhez, ezen keresztül szubjektív biztonságérzetük javításához, e) képviselje az állampolgárok legszélesebb rétegeit a helyi, területi önkormányzati-rend- rségi bnmegelzési és társadalmi bizottságokban, f) érdekképviseleti tevékenységével, tagjai és a lakosság mozgósításával segítse el a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó, a közbiztonság javítására irányuló törekvéseket, g) az állampolgárokat megillet jogi lehetségek legszélesebb kihasználásával nyújtson segítséget a közbiztonság fenntartásával, javításával hivatásszeren foglalkozó szervek munkájához. A polgárr szervezet határolódjon el az erszak, az önbíráskodás, másokat sért provokatív magatartás, a felfegyverkezés, a félkatonai jelleg szervezeti és mködési struktúrák, a politikai érdekeket szolgáló megnyilvánulások minden formájától. A polgárr szervezet a helyileg illetékes önkormányzat hozzájárulásával a település, városrész nevére utalással a POLGÁRRSÉG (például Kecskeméti Polgárrség, Békásmegyeri Polgárrség, Nagyegyháza Polgárrsége) megnevezést is használhatja. 2),/ /$."%-#"$/3$' A polgárr mozgalom célkitzéseinek megvalósítása érdekében a polgárr szervezet tevékenysége kiterjedhet: a) a polgárrök bnmegelzési alapképzésére, folyamatos továbbképzésére, b) rendszeres egyesületi foglalkozások keretében az egyesületi tagok és a lakosság részére közbiztonsági vonatkozású tájékoztató eladások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezésére, c) a közösségi biztonsághoz szükséges állampolgári jogok és kötelességek megismertetésére, d) bnmegelzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi, katasztrófavédelmi kiadványok terjesztésére, e) a közbiztonság megítélésérl, az önkormányzat, a rendrség, más rendvédelmi szervek mködésérl a lakossági vélemények közvetítésére a helyi önkormányzati és állami szervek fórumain, f) az iskolai bnmegelzési nevelmunkában történ részvételre, g) a polgárrök testedzésének támogatására, a tömegsport népszersítésére, h) az egyesület mködési körzetében közbiztonsági célú közterületi álló és mozgó figyel-jelz szolgálat mködtetésére, 14. oldal, összesen: 118

15 A polgárr mozgalom i) lakókörnyezeti közösségek biztonságát, önvédelmi jelleg együttmködését biztosító mozgalmak (például Szomszédok Egymásért - SZEM) támogatására, j) a polgári védelmi tevékenységgel összefügg biztonsági feladatok ellátásában való közremködésre, k) a köztisztaságra, a közegészségügyre, a közterületek igénybevételére, a természet- és környezetvédelemre, a katasztrófa-elhárításra vonatkozó kedveztlen jelenségek feltárására, folyamatos figyelemmel kísérésére, l) lakóközösségek által magánerbl létesített vagy más jelleg vagyonvédelmi biztonsági jelzberendezések diszpécserközpontjainak felügyeletére, szükség esetén az eljárásra jogosult hatóságoknál intézkedések kezdeményezésére, m) intézked rendr, más rendvédelmi szerv tagja vagy közfeladatot ellátó személy részére közvetlen segítség nyújtására, n) lakossági, önkormányzati vagy más rendezvényeken rendezi feladatok ellátására. A felsorolt tevékenységek közül egy polgárr szervezet a helyi lakossági, önkormányzati, közbiztonsági igények figyelembe vételével önállóan választhatja ki azokat, amelyek célkitzéseinek, lehetségeinek leginkább megfelelnek. A kiválasztott tevékenységi területek feladatainak ellátása érdekében a polgárr szervezet az alapszabályában rögzítetteknek megfelelen szakcsoportokat, munkabizottságokat, szekciókat, tagozatokat, stb. (pl.: oktatási, propaganda, médiafelelsi; bnmegelzési; ifjúsági-nevelési; közlekedésbiztonsági, baleset-megelzési; környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, ügyeleti-felügyeleti; közterületi figyel-jelz; vagyon-védelmi, SZEM, stb.) hozhat létre. E szervezeti elemek alapvet rendeltetése, hogy a szervezeten belül lehetséget biztosítson a szakosodásra, összehozza az egyes bnmegelzési szakterületek iránt érdekldket, és teret adjon számukra a közös cselekvésre.!-3$$%&+"# A polgárr szervezet széleskör együttmködést alakít ki a települések biztonságában, a közbiztonság fenntartásában érdekelt állami, önkormányzati szervekkel és társadalmi szervezetekkel. A stratégiai együttmköd partnerekkel kialakított partneri kapcsolat a polgárrség mködésének meghatározó tényezje. A polgárrség kiemelt stratégiai együttmköd partnerei: a) a Belügyminisztérium, b) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, c) az Országos Rendr-fkapitányság, d) a Határrség Országos Parancsnoksága, e) az Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóság, f) az Országos Bnmegelzési Bizottság, g) a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, valamint h) a helyi és a megyei (megyei jogú városi, fvárosi) önkormányzatok. A rendvédelmi szervek segítséget nyújtanak a polgárr egyesületek tagfelvételi munkájához; rendszeresen igénylik a közterületek és nyilvános helyek rendjének, létesítmények vagyonbiztonsági helyzetének folyamatos figyelemmel kisérését, a veszélyt jelent eseményekrl a jelzésadást, a polgárr egyesületek eszközeinek eseti igénybevételét, a polgárrök közremködését a hivatalos eljárások lebonyolításában. Kezdeményezik, szervezik és irányítják a közös bnmegelzési szolgálat ellátását, kérik tevékenységük népszersítését, kiadványaik terjesztését a lakosság körében. 15. oldal, összesen: 118

16 A polgárr mozgalom Az önkormányzatoknak a közbiztonság terén vállalt nagyobb felelssége, intenzívebb bnmegelzési tevékenysége indokolja, hogy a polgárrségek minél nagyobb arányban és ervel járuljanak hozzá az önkormányzati feladatok megvalósításához. Ezen feladatok közül kiemelkedik: a) az aktív részvétel a település közbiztonsági, bnmegelzési stratégiájának kidolgozásában, az abban foglalt programok megvalósításában, b) a közremködés az önkormányzatot terhel, a település és a régió biztonságát érint közfeladatok ellátásában, c) a rendszeres tájékoztatás a lakosságot érint, az önkormányzat intézkedési körébe tartozó közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális, stb. problémákról, javaslattétel és részvétel azok megoldásában. A társadalmi szervezetek közül a polgárrség elssorban azokkal törekszik kölcsönös kapcsolatok kialakítására, tevékenységének összehangolására, amelyek mködése a településfejlesztés, közlekedésbiztonság növelése, a lakosság egészségügyi helyzete, a természet- és a környezetvédelem, a vagyonbiztonság, az állampolgárok érdekeinek érvényesítése, a nevelésügy területére irányul. A gazdasági élet szereplinek megnyerése a bnmegelzés társadalmi feladatainak támogatására kiemelkeden segítheti az önkéntes polgárrségek mködési feltételeinek biztosítását, nagymértékben hozzájárulhat a helyi közbiztonsági kockázatok csökkentéséhez. A kölcsönös segítségnyújtásra irányuló feladatokat, együttmködési megállapodásokat elssorban azokkal a gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal (pl. postai szolgáltatók, közlekedési vállalatok, közüzemek, pénzintézetek, stb.) célszer kialakítani, amelyek mködésének megzavarása jelentsen befolyásolhatja a lakosság biztonságérzetét, ugyanakkor a polgárr szolgálatok célirányos szervezésével a polgárrségek képesek érzékelheten hozzájárulni azok megelz védelméhez. Egyre inkább eltérbe kerül a civil bnmegelzési mozgalmak nemzetközi kapcsolatainak fontossága. Nemcsak országos szinten, de különösen az államhatár menti településeken mköd polgárrségek számára ajánlott a határon túli települések vagy régió hasonló bnmegelzési, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a drogmegelzésben szerepet vállaló civil szervezeteivel a kölcsönös kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Az együttmködés keretében a küls szervezetek: a) közremködnek a polgárrök alapismereti és továbbképzésében, a vezetképzésben, b) infrastruktúrát, tárgyi eszközöket bocsátanak a polgárr egyesületek rendelkezésére, c) szakmai tájékoztató anyagokat biztosítanak, d) pénzügyi támogatást nyújtanak, e) az egyesületeket, szövetségeket tervezetek véleményezésére, javaslattételre kérik fel. Az együttmködés területeit, a közösen illetve az együttmköd fél érdekében ellátandó feladatokat, a felelsöket, határidket illetve a felek által fontosnak ítélt egyéb kérdéseket a polgárr szervezetek írásban, együttmködési megállapodás keretében rögzítik. A polgárr szervezetek általában évenként egy alkalommal áttekintik és értékelik az együttmködési megállapodásban foglaltak teljesülését, szükség esetén kezdeményezik annak felülvizsgálatát, a szükséges módosítások elvégzését. 16. oldal, összesen: 118

17 A polgárr mozgalom Ismétl kérdések: 1. Fogalmazza meg a polgárr mozgalom alapvet célját! 2. Melyek a polgárr mozgalom legfontosabb jellemzi? 3. Melyek a polgárr mozgalom f tevékenységi területei? 4. Ismertesse a polgárrség fogalmát! 5. Mit értünk az egyesülési jog alatt? 6. Határozza meg egy társadalmi szervezet legfontosabb jellemzit! 7. Sorolja fel a polgárr szervezeteket! 8. Ismertessen legalább három, a polgárr szervezettel szemben támasztott alapvet követelményt! 9. Kik a polgárrség stratégiai együttmköd partnerei? 10. Milyen segítséget nyújthatnak küls szervezetek a polgárrség részére az együttmködés keretében? Gyakorlati feladat: A polgárr szervezetek részére ajánlott tevékenységi körökbl válassza ki azokat, amelyek ellátása az Ön megítélése szerint saját lakókörnyezetében fontosak. Készítsen javaslatot arra, hogy az Ön által kiválasztott tevékenységeket a saját polgárr egyesülete hol, milyen módon, formában, illetve milyen tartalommal valósíthatja meg. 17. oldal, összesen: 118

18 A polgárrség kialakulása és fejldése 1991-tl napjainkig ),/ /#"(9 +"# Az Országos Polgárr Szövetség március 28-án alakult Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége néven elssorban a kistelepülések biztonságát, a lakókörnyezeteket veszélyeztet bncselekmények, a közlekedési balesetek megelzése, gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi feladatainak ellátása, valamint a fenti feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervezetek munkájának lakossági segítése érdekében. Valódi, alulról szervezd mozgalom bontakozott ki, gyakorlatilag az akkori, igen kritikusnak érezhet közbiztonsági helyzet következményeként. A lakosság érezte, nemcsak elvárásokat kell támasztania a rendvédelmi szervekkel szemben, de tevlegesen is közre kell mködnie a közbiztonság megóvásában. A polgárrség igen gyorsan országos kiterjedésvé vált, regisztrált tagsága ma már meghaladja a ft, akik több mint 1700 egyesületbe és 20 területi (megyei, fvárosi) szövetségbe tömörülve végzik szabadidejükben, önként vállalt közösségi feladataikat. 4. ábra: Dr. Kopácsi Sándor, az OPSZ alapítója és els elnöke A polgárrség életében megalakulása óta három, jól elkülöníthet fejldési szakasz figyelhet meg és között a polgárrségeket egy alapveten spontán szervezeti fejldés, laza országos szövetségi kapcsolat, területenként eltér bnmegelzési szemlélet és gyakorlat valamint a rendkívül alacsony anyagi támogatottság jellemezte. Nagy felelsséget vállaltak ekkor magukra a megyei és fvárosi polgárr szövetségek valamint az egyesületek vezeti, hogy megalapozzák szinte településenként a civil bnmegelzés társadalmi megbecsülését, elfogadottá tegyék azt lakosság körében. Ennek az idszaknak fontos eredménye, hogy folyamatosan jöttek létre a polgárr egyesületek, a mozgalom terebélyesedett, egyre inkább kereste helyét a bnözés elleni társadalmi fellépés rendszerében és között a mozgalom jelents változásokon ment keresztül. Az OPSZ június 7.-i tisztújító országos küldött közgylése nem csupán az elnök személyében és az elnökség tagjaiban hozott változást, hanem ezzel párhuzamosan a mozgalom szellemisége is megváltozott. A polgárr szervezetek legmagasabb fóruma a mozgalom alapvet célkitzéseként a bncselekmények megelzését jelölte meg azzal, hogy a f figyelmet: a) a lakosság vagyonvédelmére (lakásbetörések, gépkocsi feltörések megelzésére), b) a gyermek- és ifjúságvédelem feladataira, c) a kábítószer fogyasztás visszaszorítására, valamint d) a közlekedés biztonsága érdekében végezhet tájékoztató és nevelmunkára kívánja fordítani. A polgárr szervezetek ezzel egy idben elhatárolták magukat az erszak, az önbíráskodás, a másokat sért provokatív magatartás, a felfegyverkezés és a félkatonai jelleg szervezeti és 18. oldal, összesen: 118

19 A polgárrség kialakulása és fejldése 1991-tl napjainkig mködési struktúrák, a politikai érdekeket szolgáló megnyilvánulások minden formájától. Elvetették a bncselekményekre reagálás elvét, s tevékenységük egészét a prevencióra, az úgynevezett másodlagos bnmegelzési munkára irányították. Annak érdekében, hogy a polgárrség egy egységes szemlélet, jól szervezett, határozott célkitzésekkel rendelkez, egyben a legnagyobb létszámú társadalmi bnmegelzési szervezetté váljon számos új lépés megtételére volt szükség. Még 1997-ben megjelent a polgár- r mozgalom koncepciója, amely alapját képezte az Országos Polgárr Szövetség új Alapszabályának és a polgárr szervezetek els, 1998-ban megjelent mködési szabályzatának lett a polgárrség oktatási éve, amikor megkezddött a polgárrök egységes tematika alapján történ bnmegelzési felkészítése. A már új ismeretekkel rendelkez polgárrök 1999-et a lakosságot leginkább aggasztó közterületi bnözés megelzési évének nyilvánították. 5. ábra: Dr. Túrós András 1997-tl az OPSZ elnöke Az országos, a megyei és fvárosi szövetségek, a települési egyesületek egyre több állami és önkormányzati szervezettel kötöttek együttmködési megállapodást. Folyamatosan bvültek a gazdasági szférától kapott támogatások. Ebben az idszakban vált a polgárrség a Belügyminisztérium, a rendrség, a határrség, az önkormányzatok legnagyobb stratégiai szövetségesévé. Az évek közötti, másodiknak tekintett fejldési szakasz legnagyobb eredménye született meg 2000-ben azzal, hogy a Fvárosi Bíróság a 14.Pk /91/15. számú végzésével az Országos Polgárr Szövetséget az évi CLVI. törvény 22. -ának (3) bekezdése alapján július 6.-tól kiemelkeden közhasznú szervezetté átsorolta. Ennek alapján az Országos Polgárr Szövetség március 25.-én elfogadott módosított alapszabályában foglaltak értelmében a szövetség a) a közrend és közlekedésbiztonság terén a Kszt. 26. c) 15. pont alapján kiemelkeden közhasznú; b) a gyermek- és ifjúságvédelem terén a Kszt. 26. c) 10. pontja alapján, továbbá c) a környezetvédelem terén a Kszt. 26. c) 9. pontja alapján közhasznú tevékenységet folytat. Törvény mondja ki, hogy a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült társadalmi önvédelmi szervezetek tagjainak a közbiztonság javítására irányuló, a rendrséggel együttmködési megállapodás szerint végzett tevékenysége közfeladat. A polgárr közfeladata teljesítése közben ugyancsak törvény alapján részesül március 1.-tl a közfeladatot ellátó személy fokozott jogi védelmében. Az Országos Polgárr Szövetség 2001-ben ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. A év azonban nemcsak az ünneplés, hanem egyben a tisztújítás éve is volt. A közgylés ismételten bizalmat szavazott az Országos Polgárrség eddigi vezetinek, s emellett új négy évre ( ) szóló középtávú stratégiát fogadott el. A stratégia egyik fontos célkitzése volt, hogy a polgárrségnek a települési, illetve kistérségi lakossági biztonsági igények és 19. oldal, összesen: 118

20 A polgárrség kialakulása és fejldése 1991-tl napjainkig elvárások kielégítése, az állami és önkormányzati szervekkel történ hatékony együttmködés biztosítása érdekében: a) az ország egészét átfogó, b) a kiemelkeden közhasznú, a közhasznú tevékenységek és a közfeladatok ellátására minden tekintetben alkalmas, c) szilárd tagsággal rendelkez, d) minségi bnmegelzési munkát biztosító szervezetté kell válnia tl számítjuk így a polgárrség minségi fejlesztési szakaszának megkezdését, s ez nyílván jellegénél fogva a korábbiaknál lassabb ütemben tart mind a mai napig. Ennek a legfontosabb elemei: a) a stratégiai partneri kapcsolatok további ersítése, b) az országos polgárr bnmegelzési programok (pl. drogprogram, idegenforgalmi régiók programja, nagyvárosi bnmegelzési program, az sz iskolakezdés bnmegelzési programja) folyamatos szervezése, elméleti és módszertani fejlesztése, c) a polgárr tevékenység jogi szabályozása, ezzel a szervezet teljes beillesztése a társadalmi bnmegelzés rendszerébe, d) a stabil, folyamatos finanszírozási háttér megteremtése. Az elmúlt években ezen a téren is jelents elrelépések történtek. A mködési feltételek biztosítása terén az Országos Polgárr Szövetség megjelent az állami költségvetés belügyminisztériumi fejezetében. Az egyre bvül lehetségek alapján sikeresen jutott forrásokhoz különösen az Országos Bnmegelzési Tanács illetve Bizottság, a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, a Nemzeti Civil Alapítvány pályázatain ben az Országos Polgárr Szövetség már mintegy 175 millió forintból gazdálkodhatott. Ebben az idszakban nyílt lehetség arra, hogy eddiginél jelentsebb pénzügyi támogatás volt adható: a) a területi szövetségek mködéséhez és programjaik megvalósításához, b) egyes bnmegelzési programok (pl. az idegenforgalmi idény feladatai, nagyvárosi program) lebonyolításához, c) a forráshiányos egyesületek megsegítésére, d) központi rendezvények (pl. ifjúsági bnmegelzési táborok, konferenciák) szervezésére. 2),/ /#"/ #!::$&/."- A Magyar Köztársaság Országgylése február 13.-án 17 óra 25 perckor elfogadta a polgárrségrl szóló évi LII. törvényt. A tény és az esemény minden tekintetben történelmi. Legújabb kori történelmünkben talán elször fordul el, hogy egy társadalmi szervezet tagjai önerbl jutnak el odáig, hogy ügyüket nemcsak a társadalom, de a törvényhozás is felkarolja, és a legmagasabb szint jogszabályban fogalmazza meg elismerését és a jogrendszerbe illesztve ad lehetséget egy mozgalom további építéséhez. A gondolat a törvényalkotásról alig négy évvel ezeltt, 2002-ben született. Az eltelt id alatt számos elképzelés, megoldási javaslat került kidolgozásra, egymástól jelentsen eltér koncepciók születtek, s a nézetek gyakran ütköztek hol zajosabban, hol kevésbé hangosan e nemes cél elérése érdekében. És elérkezett egy pillanat február 13. amikor a tör- 20. oldal, összesen: 118

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2007. június 28-i ülésére Tárgy: A93/2007.(III.8.)

Részletesebben

1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $

1-27 !  # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $ 1-27 " % & ' ( )' ' * +' %, % - /0 /-& 1 //& /2% /2-% /2/% /2234 /25& 6 7 8 9 /2: /2;< /2= /5 /5- /5/& /52< /:7 /:-, /:/< >0?)?%@>0 09?*?% /:2) /:5% /::>%>% 2-27 2DE /:;& /:=8 /:A% /:B@ /:-C& 5 5-8 5/>

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

1989. évi II. TÖRVÉNY. az egyesülési jogról 1

1989. évi II. TÖRVÉNY. az egyesülési jogról 1 1989. évi II. TÖRVÉNY az egyesülési jogról 1 Az Országgylés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának

Részletesebben

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában IKF konferencia 2008. november 28. Esztergom 1 Stratégiai irányaink Roma integráció Mediáció Társadalmi nemek esélyegyenlsége CSR Társadalmi felelsségvállalás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Bodor Ádám úrnak, Kerékpáros Tárcaközi Bizottság Szakmai társelnöke. Budapest. Tisztelt Társelnök Úr!

Bodor Ádám úrnak, Kerékpáros Tárcaközi Bizottság Szakmai társelnöke. Budapest. Tisztelt Társelnök Úr! Bodor Ádám úrnak, Kerékpáros Tárcaközi Bizottság Szakmai társelnöke Budapest Tisztelt Társelnök Úr! A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium koordinálásával mköd Kerékpáros Tárcaközi Bizottság

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

AZ BUDAPESTI ÉS AGGLOMERÁCIÓS POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (tervezet)

AZ BUDAPESTI ÉS AGGLOMERÁCIÓS POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (tervezet) AZ BUDAPESTI ÉS AGGLOMERÁCIÓS POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (tervezet) A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya BEVEZETÉS 1. Az Budapesti és Agglomerációs Polgárőr

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV SOPRON 2008 !"#$%$&'( Jelen Esélyegyenlségi Terv az egyenl bánásmódról és az esélyegyenlség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben, valamint a

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Egyezmény a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Preambulum: Európa szívében fekszik az a 14 002 km 2 kiterjedés terület 1 503 899 lakossal, amely

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Palik Zoltán: Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Mi a civil szervezet? 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Bevezet! A törvényi szabályozás

Bevezet! A törvényi szabályozás Bevezet! A 90-es évek egyik f! feladata a személy és vagyonvédelem jogi alapokra való helyezése volt, a tulajdonviszonyok átrendez!désének egyenes következményeként. Tarthatatlan volt, hogy pl. a személyvédelem

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ...

Nyilatkozat ... 1/A. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai: ... ... ... 1.sz. levélminta 1. sz. melléklete 1. számú melléklet a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelethez Nyilatkozat az 1991. évi IL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja, illetve a 70. c) pontja szerint a felszámolási

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Érdi Városi Polgárőr Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

Érdi Városi Polgárőr Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata A közgyűlés elfogadta: 2006. május 21-én I. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) feladata és hatálya 1.) Az Érdi

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

A polgárőr egyesületek működésének jogi szabályozása

A polgárőr egyesületek működésének jogi szabályozása Makói Polgárőr Egyesület E l n ö k é t ő l Tárgy: Tájékoztató a Makói Polgárőr Egyesület munkájáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a k ó Tisztelt Képviselő-testület! A polgárőrség a tapasztalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT

ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT ÁGAZATI NAGYBANI KERETTANTERVI KIVONAT I. 9. évf. 1. Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. tantárgy 72 óra 1.3.1. A magyarországi fegyveres szervek története 6 óra 1.3.2. Fegyveres szervek alapismerete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem avagy lehet-e és hogyan szerepe a vagyonvédelemnek a versenyképesség növelésében? Bernáth Mihály okl. biztonságszervező szakember Amiben mindenki egyetért...

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A Magyar Gyorsulási Szövetség Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának Mködési Szabályzata (kódex)

A Magyar Gyorsulási Szövetség Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának Mködési Szabályzata (kódex) A Magyar Gyorsulási Szövetség Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának Mködési Szabályzata (kódex) 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. Az MGYSZ alapszabálya alapján létrehozott Katasztrófavédelmi Munkacsoport mködésére

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgálat

Gyermekjóléti szolgálat 0 Gyermekjóléti szolgálat Neve: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat Székhelye: 2541 Lábatlan, Zalka M. ltp. 5 Címe: 2541 Lábatlan, Zalka M ltp. 5 Típusa: Intézményi társulás. Integrált formában

Részletesebben

! " # http://oksz.ofi.hu

!  # http://oksz.ofi.hu Egy demokratikus iskolában a konfliktusokat erszakmentes és konstruktív módon, az iskolaközösség minden tagjával való együttmködés jegyében oldják meg. Minden iskola rendelkezik egy képzett szakemberekbl

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRŐRSÉG

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRŐRSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRŐRSÉG BUDAPEST 2011.05.28. ZÁMBÓ PÉTER Zambo.peter1@chello.hu +36-30-9010218 Magyarország Alaptörvénye* Isten, áldd meg a magyart! NEMZETI HITVALLÁS Felelősséget viselünk utódainkért,

Részletesebben

Beszámoló a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi működéséről

Beszámoló a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi működéséről Beszámoló a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi működéséről Melléklet A Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) elsődleges, és egyben leggyakrabban emlegetett

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15.

Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban. A helyi biztonság - helyi közügy! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Bűnmegelőzés Szekszárd Megyei Jogú Városban! Szekszárd, 2007. szeptember 15. Régi problémák - új típusú gondolkodás Tolnán él egy gazda, a jobb oldali ábrán látható földterület birtokosa. Amikor nyugdíjba

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06.

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. 1 Fenntartás hiánya A kerékpárutak helyi útnak min sülnek és a helyi

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Biztonság: - létbiztonság; - közbiztonság; - anyagi biztonság; - magántulajdon; A biztonság A "biztonság" szó latin megfelelője

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése 1.sz. melléklet: számviteli beszámoló 2.sz. melléklet: költségvetési felhasználás elszámolása 3.sz. melléklet: vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Cselekvési Program. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához.

Cselekvési Program. Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához. III-36/4370/2013. sz. határozat 2. számú melléklete Cselekvési Program Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 2013-2014. évi végrehajtásához I. Átfogó feladatok 1. A cselekvési

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

1 ORSZÁGGYŰLÉSI T E R V E Z E T! KÉPVISELŐ 2007.december 17. Melléklet a./2007.számú önálló képviselői indítványhoz T/ /2008. számú törvényjavaslat 2008. évi.. törvény az önkéntes tűzoltó egyesületekről

Részletesebben

1989. évi II. törvény. az egyesülési jogról1

1989. évi II. törvény. az egyesülési jogról1 1. oldal 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról1 Az Országgyűlés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében - összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya Község Önkormányzat Képvisel-testületének 17/2008. (IX. 15.) Kt. számú önkormányzati rendelete a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok

A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok A civil szervezetek előtt álló gyakorlati feladatok Civil nap 2014. május 3. Schütt Margit Tartalom 1. Bevezető gondolatok 1.1. Civilség fogalma 1.2. Civil szféra helye, céljai (szabályozási és irányítási

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

~l._ G.szám ú előterjesztés

~l._ G.szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l._ G.szám ú előterjesztés Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság részére az Óhegy Polgárőr EgyesületKŐBÁNYA név használata iránti kéreleméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

B e s z á m o l ó a polgárőrség 2005. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a polgárőrség 2005. évi tevékenységéről Levélcím : Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1794 441-1827 441-1821 14-334 13-863 Iktatószám: 43-7/2006. Az Elnökség 6/2006. sz. határozatával. B e s z á m o l ó a polgárőrség

Részletesebben