Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez"

Átírás

1 Segédlet a polgárr egyesületek tagjai bnmegelzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárr Szövetség kiadványa 2006.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 5 A BNMEGELZÉS ALAPFOGALMAI... 7 A BNMEGELZÉS NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT FOGALMA... 7 A BNMEGELZÉS ALKOTMÁNYOS KÖVETELMÉNYEI... 8 A megbélyegzés elkerülése... 8 Az arányosság elvének érvényesítése... 8 A kirekesztés elkerülése... 8 PRIORITÁSOK ÉS A CÉLRENDSZER... 8 A KÖZÖSSÉGI BNMEGELZÉS SZÍNTEREINEK FELADATAI... 9 A gyermek- és fiatalkori bnözés megelzése, csökkentése... 9 A városok biztonságának fokozása...10 Családon belüli erszak megelzése...10 Az áldozattá válás megelzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja...10 A bnismétlés megelzése...10 A POLGÁRR MOZGALOM...12 A POLGÁRR MOZGALOM FOGALMA...12 A POLGÁRR SZERVEZET...12 Az egyesülési jog és a társadalmi szervezetek...12 A polgárrség szervezetei...13 A POLGÁRR TEVÉKENYSÉG TERÜLETEI...14 AZ EGYÜTTMKÖDÉS...15 A POLGÁRRSÉG KIALAKULÁSA ÉS FEJLDÉSE 1991-TL NAPJAINKIG...18 A POLGÁRRSÉG FEJLDÉSE...18 A POLGÁRRSÉGRL SZÓLÓ TÖRVÉNY...20 A POLGÁRRSÉG MKÖDÉSE...23 POLGÁRR BNMEGELZÉSI PROGRAMOK ÉS ANNAK EREDMÉNYEI...24 A nagyvárosok biztonságának növelése...24 A polgárrség drogmegelzési programja...26 Az idegenforgalmi körzetek biztonsága...26 A bnmegelzési táborok...26 Polgárr Bnmegelzési Hónap...27 A Szomszédok Egymásért Mozgalom...28 A környezetbiztonsági program...28 A POLGÁRR...30 A POLGÁRRREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK...30 A POLGÁRR JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI...31 A POLGÁRRRE VONATKOZÓ TILTÓ RENDELKEZÉSEK...32 A POLGÁRR JOGI VÉDELME...32 ISMERETEK A BÜNTETJOG KÖRÉBL...35 BNCSELEKMÉNYEK, ELKÖVETK...35 A BNCSELEKMÉNYEK FELISMERÉSE...36 A TÖRVÉNYESSÉG BETARTÁSA POLGÁRR SZOLGÁLATBAN...37 A BÜNTETJOGI FELELSSÉGRE VONÁS AKADÁLYAI...39 A büntethetséget kizáró okok...39 A büntethetséget megszüntet okok...40 A SZABÁLYSÉRTÉSI JOGRÓL...42 SZABÁLYSÉRTÉSEK MEGHATÁROZÁSA...42 NÉHÁNY FONTOSABB, SZABÁLYSÉRTÉSNEK MINSÜL MAGATARTÁS oldal, összesen: 118

3 Tartalomjegyzék POLGÁRI JOGI ALAPKÉRDÉSEK...46 A VAGYON JOGI VÉDELME...46 VAGYONVÉDELEM A MUNKAHELYEN...47 A FELELS RZÉS...48 A POLGÁRR INTÉZKEDÉSEK...51 AZ INTÉZKEDÉS FOGALMA...51 AZ INTÉZKEDÉSI JOGOK...51 A bncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása...51 Saját illetve mások személye, javai vagy közérdek ellen intézett, illetleg ezeket közvetlenül fenyeget jogtalan támadás elhárítása...52 Beavatkozás végszükség helyzetben...53 Birtokvédelem jogos önhatalommal...54 Igazoltatás kezdeményezése...55 Feljelentés bncselekmény vagy szabálysértés miatt...56 INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉGEK...56 Segítségnyújtási kötelezettség sérült vagy közvetlen veszélyben lév személynek...56 Értesítési és közremködési kötelezettségek teljesítése...56 EGYES ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK KÜLÖN SZABÁLYAI...59 A KÖZBIZTONSÁGRA KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES ESZKÖZÖK...59 A MEGKÜLÖNBÖZTET ÉS FIGYELMEZTET JELZÉST ADÓ KÉSZÜLÉKEK FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA...60 A KUTYA ALKALMAZÁSA POLGÁRR SZOLGÁLATBAN...62 KÉPRÖGZÍTÉS KÖZTERÜLETEN, NYILVÁNOS HELYEN...63 A POLGÁRR KÖZTERÜLETI BNMEGELZÉSI SZOLGÁLATA...67 A POLGÁRR SZOLGÁLAT FOGALMA, TARTALMA...67 A POLGÁRR KÖZTERÜLETI SZOLGÁLAT FORMÁI...68 FELKÉSZÜLÉS AZ ÁLLÓ, VAGY MOZGÓ FIGYELSZOLGÁLATRA...69 Feladatok a szolgálat megkezdése eltt...69 A polgárr felszerelése...70 A POLGÁRR SZOLGÁLAT ELLÁTÁSA...71 Jelenlét a közterületeken...71 Jelenlét a mezgazdasági, természetvédelmi területen...72 Kapcsolattartás a polgárokkal...73 Elhagyott, üresen álló építmények ellenrzése...73 Parkoló gépjármvek ellenrzése...74 A helyszínbiztosítás...74 Személy- és tárgyleírás készítése...76 Eljárás lopás, betöréses lopás észlelésekor...77 Eljárás közveszéllyel (pl. robbantással, gyújtogatással) fenyeget bejelentés esetén...78 Eljárás rongálás észlelésekor...79 Tz észlelése...79 Közüzemek meghibásodása...80 Eljárás közlekedési baleset esetén...81 Közremködés eltnt gyermek vagy idskorú felkutatásában...82 Segítségnyújtás kábítószer hatása alatt álló személynek...83 A KÖZLEKEDÉSI POLGÁRRÖKRE VONATKOZÓ SAJÁTOS ISMERETEK...85 AZ OPSZ KÖZLEKEDÉSI TAGOZATÁNAK MUNKÁJA...85 A KÖZLEKEDÉSI POLGÁRRÖK ÁLTALÁNOS FELADATA...85 KÖZLEKEDÉSI POLGÁRRÖK SPECIÁLIS SZAKMAI MUNKÁJA...86 KÖZLEKEDÉSI BNCSELEKMÉNYEK AZ ÉVI IV. TÖRVÉNYBEN (BTK. XIII. FEJEZET)...90 BIZTONSÁGOS ÉLETTÉR A MINDENNAPOK BIZTONSÁGA...98 A DEFENZÍV MAGATARTÁS...98 A LAKÁSOK, GAZDASÁGI ÉPÜLETEK BIZTONSÁGA...98 Védekezés a betöréses lopással szemben...98 A nyílászárók védelme Zárak, zárszerkezetek oldal, összesen: 118

4 Tartalomjegyzék A biztonsági rácsok A kerítések, kertkapuk A lakás, lakóház védelme riasztó berendezésekkel Biztonság a házban, a lakásban A GYERMEKEK MEGÓVÁSA A gyermekkel szembeni szexuális erszak megakadályozása A gyermek kábítószer fogyasztásának elkerülése Néhány szó a dohányzásról A NK VÉDELME AZ IDSEK VÉDELME VÉDELEM A ZSEBTOLVAJOKKAL SZEMBEN SZABADID ELVIGYÁZATOSSÁG NYUGODT SZÓRAKOZÁS AZ ÉRTÉKEK NYILVÁNTARTÁSA BNMEGELZÉSI ALAPFOGALMAK A ÉVI LII. TÖRVÉNY A POLGÁRRSÉGRL oldal, összesen: 118

5 Bevezetés Az Országos Polgárr Szövetség fennállása óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy segítséget nyújtson a polgárr egyesületek tagjai számára a legfontosabb bnmegelzési ismeretek elsajátításához. Különösen a társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájának megjelenését követen értékeldött fel a bnmegelzés szereplinek szakmai tudása és az ehhez szükséges képzés szerepe. A stratégia ugyanis a bnmegelzésben részt vev civil szervezetek és együttmköd személyek így a polgárrség és a polgárrök - tevékenységével, programjaival szemben magas szakmai követelményeket kíván támasztani, s ennek egyik biztosítékaként a képzést és a továbbképzést jelöli meg. A bnmegelzésben való részvétel egyik fontos garanciális követelményének a szakszerségnek tehát csak az a társadalmi önvédelmi szervezet tud megfelelni, amely képes biztosítani tagjai megfelel szakmai képzését, az alapvet bnmegelzési szakismeretek elsajátítását. A polgárrség képzési rendszerében meghatározó helyet foglal el az alapismereti képzés, amely a polgárr mozgalom jellegébl kiindulva a szakmaiság követelménye mellett elssorban az ismeretterjesztést, az állampolgári ismeretek szakirányú bvítését, illetve a polgár- rségen keresztül a lakosság szélesebb rétegei számára is hasznosítható önvédelmi képességek fejlesztését tzte ki célul. Alapismereti képzésben minden polgárr egyesületi tagnak részesülni kell. A képzés célja, hogy a polgárrök a bnmegelzés érdekében végzett társadalmi munkájuk során a) ismerjék fel lakókörnyezetükben, településükön a különböz bnalkalmak kialakulását elsegít veszélyforrásokat, b) legyenek képesek a lakosság körében a bncselekmények elkövetésének, az áldozattá válás lehetségének kockázatát csökkent, önvédelmi jelleg magatartásformák alkalmazásának kezdeményezésére, népszersítésére, c) készség szinten sajátítsák el a biztonság fenntartása, a veszélyhelyzetek elhárítása érdekében az állampolgárt megillet jogokat és kötelességeket. A most kézbe vett jegyzet azokat a legfontosabb ismereteket foglalja össze, amelyeket elgondolásunk szerint a polgárröknek az alapismereti képzés keretében el kell sajátítaniuk. Elkészítése során arra törekedtünk, hogy a bonyolultabb szakmai kérdéseket is viszonylag egyszeren, könnyen értelmezheten és olvasmányosan próbáljuk megfogalmazni. Szándékunk ezzel az volt, hogy egyrészt a bnmegelzést a szakmai elméleti oldalról is népszersítsük a polgárrök körében, másrészt olyan érveket is a kezükbe adjunk, amelyet a közösségi kapcsolatok során is jól tudnak hasznosítani. Az általános ismeretek eltérbe helyezése miatt ebben a kiadványban nem tárgyalunk részletesen olyan speciális felkészülést igényl kérdéseket, mint a közlekedésbiztonság, a balesetmegelzés, a környezetvédelem, a kábítószer-fogyasztás elleni fellépés, vagy az áldozatvédelem társadalmi feladatai. Úgy gondoljuk, ez már a polgárrök, polgárr szervezetek szakosodása érdekében szükséges más képzési forma (a szakmai továbbképzés, vagy szakosító képzés) témaköre lehet. Valamennyi fejezet végén ismétl kérdéseket valamint egy gyakorlati feladatot is megfogalmaztunk, amelyek nemcsak az egyesületekben szervezett csoportos felkészülések, hanem az egyéni tanulás, az önképzés során is jó szolgálatot tehetnek az ismeretek elsajátításának ellen- rzésében. Nem titkolt szándékunk ezzel az sem, hogy elsegítsük a leírtak továbbgondolását, 5. oldal, összesen: 118

6 Bevezetés a helyi sajátosságokhoz és lehetségekhez igazodó bvítését, új szituációs bnmegelzési módszerek kialakítását. A jegyzet használatához sok sikert kívánunk, s bízunk abban, hogy azt nemcsak a tanulás, hanem a gyakorlati munka során is haszonnal tudják forgatni a polgárr egyesületek tagjai. Budapest, április A segédlet készíti: Bernáth Mihály Dr. Bíró Gyula (A közlekedési polgárrökre vonatkozó sajátos ismeretek) Köszönjük Kis-Guczi Péter észrevételeit, javaslatait. 6. oldal, összesen: 118

7 A bnmegelzés alapfogalmai!"#!$%&!'()*+)$$()** Az Európai Unió Tanácsa május 28-án hozott döntése értelmében a bnmegelzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minségi javítása, történjék az a bnalkalmak csökkentésével, a bnözést elidéz okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelzésével. A társadalmi bnmegelzés mindenekeltt az állampolgárokat és közösségeiket közvetlenül sért vagy veszélyeztet bncselekmények csökkentésére irányul. Emellett magában foglal a bnözés egyes megjelenési formáival (szervezett bnözés, nemzetközi migrációval összefügg bncselekmények egyes típusai) szemben minden olyan összehangolt vagy célzott tevékenységet, amelyekbe az állampolgárok, azok természetes közösségei, a civil szervezetek, az egyházak bevonhatóak és aktivitásukkal a közbiztonság javítható, ennek érdekében a közösségi összetartozás érzése és cselekvképessége ersíthet. A társadalmi, a közösségi jelleg bnmegelzési reakciók a hagyományos, a lakosság közbiztonsági közérzetét közvetlenül befolyásoló jelenségekkel kapcsolatban bizonyultak hatékonynak. A szervezett bnözés, a nemzetközi szervezett bnözés, a terrorizmus új kihívásaival szemben ugyanakkor elssorban a bnüldöz szervek szakmai fejlesztése, hazai és nemzetközi kooperációja biztosíthat hatékonyabb védelmet. A BNMEGELZÉS RENDSZERE ÁLLAMI INTÉZMÉNYRENDSZER KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYRENDSZER ÜGYÉSZSÉG KORMÁNY BÍRÓSÁG ÖNKORMÁNYZATOK Országos Bnmegelzési Bizottság IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Biztonságos Magyarországért Közalapítvány BELÜGYMINISZTÉRIUM Üzleti közösségek Civil közösségek, egyházak OBMB Titkársága Büntetés-végrehajtás EGYÉB ÁGAZATI SZEREPLK Országos Bnmegelzési Központ Szomszédság, lakóközösség Magánszemélyek Pártfogó Felügyeleti Szolgálat Rendrség Más nyomozó hatóságok 1. ábra: A polgárrség helye a bnmegelzés rendszerében A korszer társadalmi bnmegelzési stratégia a társadalom önvédelmi képességeit fokozó, államilag vezérelt, illetve támogatott szakmai és civil mozgalom. Olyan célkitzések összessége, amelyek biztosítják: a) a bncselekményeket elidéz okok hatásának mérséklését, b) a sértetté válás veszélyének csökkentését, 7. oldal, összesen: 118

8 A bnmegelzés alapfogalmai c) az egész közösség biztonságának növelését, ezáltal d) az élet minségének és egyben az emberi jogok érvényesülésének javítását. A társadalmi bnmegelzési stratégia komplex, össztársadalmi feladat, amely a teljes lakónépesség biztonságának megteremtésével, a bnözés csökkentésével az életminség javítását célozza. Hozzájárul a gazdaság fejldéséhez, a piac biztonságos mködéséhez, a bnözés okozta erkölcsi és anyagi károk csökkentéséhez. A bnmegelzési intézkedések költségeit olyan befektetésnek kell tekinteni, amelynek hozama a közbiztonság érzékelhet javulása.!"#*%)$,-)#%&.$"-' A megbélyegzés elkerülése A bnmegelzés szabályozott keretek között zajló, felelsséggel járó tevékenység, amelynek érvényesítése során tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, követni kell az alkotmányos jogállam elveit. Bnmegelzés címén kényszerít vagy megbélyegzést eredményez módon nem szabad beavatkozni a lakókörnyezet, az ott él emberek életébe. A bnmegelzési programok meghatározásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a bnözéssel kapcsolatos problémák eltéren érintik a nket, a férfiakat, a fiatalokat és az idseket. Figyelembe kell venni a kulturális különbségeket és a kisebbségek eltér kultúráját, szokásait is. Az arányosság elvének érvényesítése A bnmegelzést szolgáló beavatkozások módjának megválasztásakor figyelemmel kell lenni az egyéni autonómia és a közösségi kontroll egyensúlyára. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottságának a bnmegelzéssel kapcsolatos ajánlása az élet- és vagyonbiztonságot az egyik alapvet emberi jogként fogja fel. Ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a bnmegelzési intézkedéseket az emberi jogok, a potenciális áldozatok, az elkövetk és a harmadik személyek szabadságjogainak tiszteletben tartásával, az arányosság elvére figyelemmel kell végrehajtani. A közösség biztonságának megteremtésére irányuló törekvés érvényesítésében gyakran egymásnak feszül közösségi és egyéni - érdekek között kell az egyensúlyt megteremteni. A kirekesztés elkerülése A bnözés megfékezése társadalmilag elfogadott cél. Az ennek érdekében foganatosított intézkedések, valamint a bnözéstl való félelem bizonyos csoportok kirekesztésének ersödésével járhat. Növelheti a bnelkövet fiatalokkal, a börtönviseltekkel, a drogfüggkkel, a hajléktalanokkal, a szegényekkel, a kisebbséghez tartozókkal szembeni elítéleteket. A társadalmi bnmegelzés rendszere a társadalmi igazságosság elvén alapul. Ennek érdekében egyaránt törekedni kell a társadalmi kirekesztés, az elítéletesség elkerülésére és a biztonsághoz fzd érdekek érvényesítésére. /')/'$,#)%"#*0"/+#!/ Közismert, hogy a bnözés és annak erkölcsi, anyagi következményei a társadalom különböz rétegeit, régióit eltér módon érintik. Ezért a társadalmi bnmegelzési stratégiában a közbiztonságot, a közbiztonsági közérzetet veszélyeztet minden jelenségre országosan és helyi szinten ki kell alakítani a hatékony és intézményesíthet reakciókat. Ezen belül a bnözés sajátosságaira, a lakosság aggodalmaira figyelemmel, a nemzetközi követelményeknek meg- 8. oldal, összesen: 118

9 A bnmegelzés alapfogalmai felelen prioritásokat kell megjelölni. A prioritások a társadalmi bnmegelzési stratégia nem kizárólagos, de kétségtelenül a leghangsúlyosabb pontjai, a leghatékonyabbnak ígérkez komplex beavatkozási célcsoportok és területek megjelölése. Az Országgylés a társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiájában ezeket a prioritásokat a következkben határozza meg: a) A gyermek- és fiatalkori bnözés csökkentése. b) A városok biztonságának fokozása. c) A családon belüli erszak megelzése. d) Az áldozattá válás megelzése, az áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja. e) A bnismétlés megelzése. A bnmegelzés szerepli Prioritások Gyermek- és fiatalkori bnözés csökkentése A városok biztonságának fokozása A családi erszak megelzése A sértetté válás megelzése A bnismétlés megelzése A bnüldöz és büntet igazságszolgáltatási rendszer szerepli Rendrség és más nyomozó hatóságok Ügyészség Bíróság Büntetésvégrehajtás szervei Pártfogó felügyeleti szolgálat Egészségpolitika Ágazati együttmködésben megvalósítandó feladatok Szociális és családpolitika Ifjúság- és sportpolitika Oktatáspolitika Gyermekvédelem Foglalkoztatáspolitika Területpolitika Kisebbségi politika Önkormányzatok A közösségi bnmegelzés színterének szerepli Gazdasági élet szerepli Civil szféra, egyházak Szomszédság, lakóközösség Magánszemélyek 2. ábra: A bnmegelzés szereplinek feladatai a prioritások tükrében %&!&##"'!"##!1$/'%(*+*$*' A társadalmi bnmegelzés nemzeti stratégiája tételesen meghatározza a bnmegelzés szereplinek feladatait a legfontosabb célkitzések megvalósításában. Az állami intézményrendszer tagjainak és az ágazatoknak a feladatköre rendkívül fontos, hiszen e nélkül maga a bnmegelzési rendszer mködtetése sem képzelhet el. A polgárrség számára a rendszerben elfoglalt helyébl fakadóan a másik oldal, a közösségi intézményrendszer számára ajánlott feladatok azok, amelyeket elssorban számításba kell vennie saját tevékenységének kialakítása, programjai kidolgozása során. Tekintsük át röviden, címszavakban ezeket a lehetséges polgárr feladatokat. A gyermek- és fiatalkori bnözés megelzése, csökkentése Közremködés a bnmegelzési, alkohol és drog-prevenciós programokban. A gyermek- és fiatalkori devianciák megelzését szolgáló programok létesítése, mködtetése. Részvétel a társadalmi pártfogói és utógondozói hálózat munkájában. 9. oldal, összesen: 118

10 A bnmegelzés alapfogalmai A városok biztonságának fokozása A városi biztonsággal kapcsolatos problémák feltárása, a részvétel a problémák megoldására alkalmazható eszközök és módszerek kialakításában. A helyi biztonsággal kapcsolatos közösségi problémamegoldások, konfliktuskezelés ersítése és támogatása. Részvétel a közterületek biztonságának fokozásában. A szomszédsági környezet ellenrzése, a környezet védelme (SZEM). Közösségi problémamegoldások, konfliktuskezelés ersítése és támogatása. A bnmegelzési kommunikáció segítése. Különböz kisközösségi mozgalmak szervezése, támogatása (SZEM, polgárrség, szülk egymásért mozgalom, környezetvédelmi akciók). A városi/kerületi rség munkájában részvétel vagy annak támogatása. Együttmködés fenntartása a bnmegelzés más szereplivel. Családon belüli erszak megelzése Közremködés a települési jelzrendszer mködtetésében. Közremködés a problémamegoldó non-profit vállalkozások, civil szervezetek munkájában. Alternatív szabadids tevékenység szervezése a konfliktusveszélyes környezetben nevelkedk és a támaszt jelent szülk számára. Az áldozattá válás megelzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja Egyes áldozati csoportok segítése. SZEM mozgalom szervezése, mködtetése. A Szülk a gyermekekért, a Szülk egymásért mozgalmak támogatása. A polgárr szolgálatok folyamatos és biztonságos fenntartása. Közremködés a vagyontárgyak tulajdonosi jelölésének népszersítésében. A bnismétlés megelzése Fogadd vissza t! kampány keretében a bnelkövetk reintegrációs közösségi feltételeinek ersítése. Tolerancia növelése. Bekapcsolódás a szociális és mentális problémák orvoslásába. Az utógondozás alatt állók bevonása a közösségi programokba. Önsegít intézmények és csoportok támogatása. Ismétl kérdések: 1. Ismertesse a bnmegelzés nemzetközileg elfogadott fogalmát! 2. Mit nevezünk társadalmi bnmegelzésnek? 3. Mi a társadalmi bnmegelzés elsdleges célja? 4. Sorolja fel a bnmegelzés alkotmányos követelményeit! 5. Mit jelent a bnmegelzésben az arányosság? 6. Mit ért a bnmegelzés alkotmányos követelményei közül a kirekesztés elkerülése alatt? 7. Sorolja fel a társadalmi bnmegelzési stratégia prioritásait! 10. oldal, összesen: 118

11 A bnmegelzés alapfogalmai 8. Sorolja fel a közösségi bnmegelzés legfontosabb szereplit! 9. Határozza meg a polgárrség helyét a közösségi bnmegelzés rendszerében! Gyakorlati feladat: A bnmegelzés prioritásai szerint készítsen egy táblázatot, melyek lakóhelyén a közösség biztonságát, biztonságérzetét leginkább érint problémák. Megállapításait példákkal indokolja! Állítson össze egy listát arról, hogy a bnmegelzés prioritásain belül, a civil szféra számára ajánlott feladatok közül lakóhelyén hol, milyen feladatok megvalósítására volna elsdlegesen szükség? 11. oldal, összesen: 118

12 A polgárr mozgalom 2),/ /)!*)()** A polgárr mozgalom alapvet célja a közösségi bnmegelzésen belül a civil, lakossági közremködés biztosítása a bncselekmények megelzése érdekében. Széleskör társadalmi összefogásra épül, alapja az állampolgárok pozitív érzelmi kötdése szkebb környezetükhöz, tenni akarása a lokális környezet életfeltételeire kedveztlenül ható jelenségek távoltartása, megszüntetése vagy visszaszorítása érdekében. A polgárr mozgalmat az önkéntesség, a törvényesség, az emberi jogok messzemen tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épül felelsségvállalás és a politikasemlegesség jellemzi. A polgárr mozgalom f tevékenységi területei a bnözés elleni fellépés, a bnmegelzés, ezen belül különösen a vagyonvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, a közlekedés biztonsága, a katasztrófavédelem valamint a környezetvédelem társadalmi feladatainak megvalósításában való közremködés. 2),/ /#!/.!$ A polgárrség a polgárr mozgalom célkitzései megvalósítása érdekében az egyesülési jog alapján mköd társadalmi szervezetek összefoglaló megnevezése. Az egyesülési jog és a társadalmi szervezetek Az egyesülési jog mindenkit megillet szabadságjog, a melyet a Magyar Köztársaság elismer és biztosítja annak zavartalan gyakorlását. Az egyesülési jog gyakorlása nem valósíthat meg bncselekményt és bncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre. Társadalmi szervezet minden olyan tevékenység céljából alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal, és amelyet törvény nem tilt. A társadalmi szervezet céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat az adott tevékenységre vonatkozó külön szabályok szerint -, de elsdlegesen gazdaságivállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható. A társadalmi szervezet legfontosabb jellemzi: a) önkéntesen, bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, b) önkormányzattal rendelkezik, c) alapszabályában meghatározott célra alakul, d) nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Nem minsül társadalmi szervezetnek a magánszemélyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, amelynek mködése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága, vagy az egyesülési jogról szóló törvényben meghatározott szervezete. 12. oldal, összesen: 118

13 A polgárr mozgalom A polgárrség szervezetei Polgárr szervezetnek minsül: a) a polgárr mozgalomban részt venni kívánó polgárok vagy a települési önkormányzat kezdeményezésére, településenként, település-részenként vagy több település összefogásával létrehozott önálló polgárr egyesület; b) feladataik összehangolása, tagjaik képzése, érdekeik képviselete, védelme érdekében az egyesületek által a megyében (fvárosban) megalakított területi szövetség; c) az egyesületi, tagszövetségi érdekvédelem, a polgárr mozgalom célkitzéseinek társadalmi képviselete, az egyesületek, tagszövetségek mködését elsegít információk közvetítése, a hazai és külföldi tapasztalatok hasznosítása, népszersítése, más hazai vagy külföldi társadalmi szervezettel, állami vagy gazdasági szervvel történ, kölcsönös elnyökön alapuló együttmködés kialakítása, a polgárr mozgalomban résztvevk képzése, az egyesületek, tagszövetségek anyagi támogatása érdekében a területi szövetségek által létrehozott országos szövetség (OPSZ). Tiszteletbeli tagok Tiszteletbeli tagok Rendes tagok Rendes tagok Pártoló tagok Pártoló tagok Közgylési képviselk Közgylési képviselk KÜLDÖTT KÖZGYLÉS KÜLDÖTT KÖZGYLÉS Felügyel Bizottság Felügyel Bizottság ELNÖKSÉG ELNÖKSÉG Jelöl és Választási Bizottság Jelöl és Választási Bizottság Bnmegelzési Munkabizottság IFJÚSÁGI TAGOZAT Jogi és Etikai Munkabizottság SPORT TAGOZAT KÖZLEKEDÉSI TAGOZAT Gyermek-, Ifjúságvédelmi és és Nbizottság Környezetvédelmi Munkabizottság KÖRÖZÖTT GÉPJÁRM FELDERÍT TAGOZAT munkaszervezet HATÁRR TAGOZAT SZEM TAGOZAT Polgárrség Tudományos Tanácsa Gazdasági igazgató Adminisztratív igazgató Jogtanácsos Szóviv OPSZ Központi Iroda PM Szerkesztség 3. ábra: Az Országos Polgárr Szövetség szervezeti felépítése Polgárr egyesületek céljaik elérése, érdekeik hatékonyabb érvényesítése érdekében a nagyvárosokban, valamint az idegenforgalom, vagy a kiemelt céltámogatások által érintett kistérségekben regionális szövetséget hozhatnak létre. A regionális szövetség nem minsül területi szövetségnek, a mködés, az OPSZ tagság kérdésében más polgárr egyesületet nem befolyásolhat. A polgárr egyesület (regionális szövetség) és a területi szövetség az OPSZ tagságát az országos szövetség által kiadott tanúsítvánnyal igazolja. 13. oldal, összesen: 118

14 A polgárr mozgalom Polgárr szervezettel szemben alapvet követelmény, hogy: a) tegye lehetvé a közbiztonság javításáért és megszilárdításáért önként tenni akaró állampolgárok szervezett és célirányos részvételét a bnözés elleni fellépés, a bnmegelzés, a közlekedés biztonsága, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, a katasztrófavédelem és a környezetvédelem társadalmi feladatainak megvalósításában, b) kapcsolódjon be a célkitzéseivel azonos tevékenységet végz állami, önkormányzati, más társadalmi szervek, szervezetek munkájának népszersítésébe, c) biztosítson teret és lehetséget az állampolgárok közbiztonsági ismereteinek bvítéséhez, d) járuljon hozzá a települések (lakókörnyezet) közbiztonságának fenntartásához, a polgárok személy- és vagyonbiztonságát veszélyeztet cselekmények, események megelzéséhez, ezen keresztül szubjektív biztonságérzetük javításához, e) képviselje az állampolgárok legszélesebb rétegeit a helyi, területi önkormányzati-rend- rségi bnmegelzési és társadalmi bizottságokban, f) érdekképviseleti tevékenységével, tagjai és a lakosság mozgósításával segítse el a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó, a közbiztonság javítására irányuló törekvéseket, g) az állampolgárokat megillet jogi lehetségek legszélesebb kihasználásával nyújtson segítséget a közbiztonság fenntartásával, javításával hivatásszeren foglalkozó szervek munkájához. A polgárr szervezet határolódjon el az erszak, az önbíráskodás, másokat sért provokatív magatartás, a felfegyverkezés, a félkatonai jelleg szervezeti és mködési struktúrák, a politikai érdekeket szolgáló megnyilvánulások minden formájától. A polgárr szervezet a helyileg illetékes önkormányzat hozzájárulásával a település, városrész nevére utalással a POLGÁRRSÉG (például Kecskeméti Polgárrség, Békásmegyeri Polgárrség, Nagyegyháza Polgárrsége) megnevezést is használhatja. 2),/ /$."%-#"$/3$' A polgárr mozgalom célkitzéseinek megvalósítása érdekében a polgárr szervezet tevékenysége kiterjedhet: a) a polgárrök bnmegelzési alapképzésére, folyamatos továbbképzésére, b) rendszeres egyesületi foglalkozások keretében az egyesületi tagok és a lakosság részére közbiztonsági vonatkozású tájékoztató eladások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezésére, c) a közösségi biztonsághoz szükséges állampolgári jogok és kötelességek megismertetésére, d) bnmegelzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi, katasztrófavédelmi kiadványok terjesztésére, e) a közbiztonság megítélésérl, az önkormányzat, a rendrség, más rendvédelmi szervek mködésérl a lakossági vélemények közvetítésére a helyi önkormányzati és állami szervek fórumain, f) az iskolai bnmegelzési nevelmunkában történ részvételre, g) a polgárrök testedzésének támogatására, a tömegsport népszersítésére, h) az egyesület mködési körzetében közbiztonsági célú közterületi álló és mozgó figyel-jelz szolgálat mködtetésére, 14. oldal, összesen: 118

15 A polgárr mozgalom i) lakókörnyezeti közösségek biztonságát, önvédelmi jelleg együttmködését biztosító mozgalmak (például Szomszédok Egymásért - SZEM) támogatására, j) a polgári védelmi tevékenységgel összefügg biztonsági feladatok ellátásában való közremködésre, k) a köztisztaságra, a közegészségügyre, a közterületek igénybevételére, a természet- és környezetvédelemre, a katasztrófa-elhárításra vonatkozó kedveztlen jelenségek feltárására, folyamatos figyelemmel kísérésére, l) lakóközösségek által magánerbl létesített vagy más jelleg vagyonvédelmi biztonsági jelzberendezések diszpécserközpontjainak felügyeletére, szükség esetén az eljárásra jogosult hatóságoknál intézkedések kezdeményezésére, m) intézked rendr, más rendvédelmi szerv tagja vagy közfeladatot ellátó személy részére közvetlen segítség nyújtására, n) lakossági, önkormányzati vagy más rendezvényeken rendezi feladatok ellátására. A felsorolt tevékenységek közül egy polgárr szervezet a helyi lakossági, önkormányzati, közbiztonsági igények figyelembe vételével önállóan választhatja ki azokat, amelyek célkitzéseinek, lehetségeinek leginkább megfelelnek. A kiválasztott tevékenységi területek feladatainak ellátása érdekében a polgárr szervezet az alapszabályában rögzítetteknek megfelelen szakcsoportokat, munkabizottságokat, szekciókat, tagozatokat, stb. (pl.: oktatási, propaganda, médiafelelsi; bnmegelzési; ifjúsági-nevelési; közlekedésbiztonsági, baleset-megelzési; környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, ügyeleti-felügyeleti; közterületi figyel-jelz; vagyon-védelmi, SZEM, stb.) hozhat létre. E szervezeti elemek alapvet rendeltetése, hogy a szervezeten belül lehetséget biztosítson a szakosodásra, összehozza az egyes bnmegelzési szakterületek iránt érdekldket, és teret adjon számukra a közös cselekvésre.!-3$$%&+"# A polgárr szervezet széleskör együttmködést alakít ki a települések biztonságában, a közbiztonság fenntartásában érdekelt állami, önkormányzati szervekkel és társadalmi szervezetekkel. A stratégiai együttmköd partnerekkel kialakított partneri kapcsolat a polgárrség mködésének meghatározó tényezje. A polgárrség kiemelt stratégiai együttmköd partnerei: a) a Belügyminisztérium, b) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, c) az Országos Rendr-fkapitányság, d) a Határrség Országos Parancsnoksága, e) az Országos Katasztrófavédelmi Figazgatóság, f) az Országos Bnmegelzési Bizottság, g) a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, valamint h) a helyi és a megyei (megyei jogú városi, fvárosi) önkormányzatok. A rendvédelmi szervek segítséget nyújtanak a polgárr egyesületek tagfelvételi munkájához; rendszeresen igénylik a közterületek és nyilvános helyek rendjének, létesítmények vagyonbiztonsági helyzetének folyamatos figyelemmel kisérését, a veszélyt jelent eseményekrl a jelzésadást, a polgárr egyesületek eszközeinek eseti igénybevételét, a polgárrök közremködését a hivatalos eljárások lebonyolításában. Kezdeményezik, szervezik és irányítják a közös bnmegelzési szolgálat ellátását, kérik tevékenységük népszersítését, kiadványaik terjesztését a lakosság körében. 15. oldal, összesen: 118

16 A polgárr mozgalom Az önkormányzatoknak a közbiztonság terén vállalt nagyobb felelssége, intenzívebb bnmegelzési tevékenysége indokolja, hogy a polgárrségek minél nagyobb arányban és ervel járuljanak hozzá az önkormányzati feladatok megvalósításához. Ezen feladatok közül kiemelkedik: a) az aktív részvétel a település közbiztonsági, bnmegelzési stratégiájának kidolgozásában, az abban foglalt programok megvalósításában, b) a közremködés az önkormányzatot terhel, a település és a régió biztonságát érint közfeladatok ellátásában, c) a rendszeres tájékoztatás a lakosságot érint, az önkormányzat intézkedési körébe tartozó közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális, stb. problémákról, javaslattétel és részvétel azok megoldásában. A társadalmi szervezetek közül a polgárrség elssorban azokkal törekszik kölcsönös kapcsolatok kialakítására, tevékenységének összehangolására, amelyek mködése a településfejlesztés, közlekedésbiztonság növelése, a lakosság egészségügyi helyzete, a természet- és a környezetvédelem, a vagyonbiztonság, az állampolgárok érdekeinek érvényesítése, a nevelésügy területére irányul. A gazdasági élet szereplinek megnyerése a bnmegelzés társadalmi feladatainak támogatására kiemelkeden segítheti az önkéntes polgárrségek mködési feltételeinek biztosítását, nagymértékben hozzájárulhat a helyi közbiztonsági kockázatok csökkentéséhez. A kölcsönös segítségnyújtásra irányuló feladatokat, együttmködési megállapodásokat elssorban azokkal a gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal (pl. postai szolgáltatók, közlekedési vállalatok, közüzemek, pénzintézetek, stb.) célszer kialakítani, amelyek mködésének megzavarása jelentsen befolyásolhatja a lakosság biztonságérzetét, ugyanakkor a polgárr szolgálatok célirányos szervezésével a polgárrségek képesek érzékelheten hozzájárulni azok megelz védelméhez. Egyre inkább eltérbe kerül a civil bnmegelzési mozgalmak nemzetközi kapcsolatainak fontossága. Nemcsak országos szinten, de különösen az államhatár menti településeken mköd polgárrségek számára ajánlott a határon túli települések vagy régió hasonló bnmegelzési, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a drogmegelzésben szerepet vállaló civil szervezeteivel a kölcsönös kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Az együttmködés keretében a küls szervezetek: a) közremködnek a polgárrök alapismereti és továbbképzésében, a vezetképzésben, b) infrastruktúrát, tárgyi eszközöket bocsátanak a polgárr egyesületek rendelkezésére, c) szakmai tájékoztató anyagokat biztosítanak, d) pénzügyi támogatást nyújtanak, e) az egyesületeket, szövetségeket tervezetek véleményezésére, javaslattételre kérik fel. Az együttmködés területeit, a közösen illetve az együttmköd fél érdekében ellátandó feladatokat, a felelsöket, határidket illetve a felek által fontosnak ítélt egyéb kérdéseket a polgárr szervezetek írásban, együttmködési megállapodás keretében rögzítik. A polgárr szervezetek általában évenként egy alkalommal áttekintik és értékelik az együttmködési megállapodásban foglaltak teljesülését, szükség esetén kezdeményezik annak felülvizsgálatát, a szükséges módosítások elvégzését. 16. oldal, összesen: 118

17 A polgárr mozgalom Ismétl kérdések: 1. Fogalmazza meg a polgárr mozgalom alapvet célját! 2. Melyek a polgárr mozgalom legfontosabb jellemzi? 3. Melyek a polgárr mozgalom f tevékenységi területei? 4. Ismertesse a polgárrség fogalmát! 5. Mit értünk az egyesülési jog alatt? 6. Határozza meg egy társadalmi szervezet legfontosabb jellemzit! 7. Sorolja fel a polgárr szervezeteket! 8. Ismertessen legalább három, a polgárr szervezettel szemben támasztott alapvet követelményt! 9. Kik a polgárrség stratégiai együttmköd partnerei? 10. Milyen segítséget nyújthatnak küls szervezetek a polgárrség részére az együttmködés keretében? Gyakorlati feladat: A polgárr szervezetek részére ajánlott tevékenységi körökbl válassza ki azokat, amelyek ellátása az Ön megítélése szerint saját lakókörnyezetében fontosak. Készítsen javaslatot arra, hogy az Ön által kiválasztott tevékenységeket a saját polgárr egyesülete hol, milyen módon, formában, illetve milyen tartalommal valósíthatja meg. 17. oldal, összesen: 118

18 A polgárrség kialakulása és fejldése 1991-tl napjainkig ),/ /#"(9 +"# Az Országos Polgárr Szövetség március 28-án alakult Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége néven elssorban a kistelepülések biztonságát, a lakókörnyezeteket veszélyeztet bncselekmények, a közlekedési balesetek megelzése, gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi feladatainak ellátása, valamint a fenti feladatokat ellátó állami és önkormányzati szervezetek munkájának lakossági segítése érdekében. Valódi, alulról szervezd mozgalom bontakozott ki, gyakorlatilag az akkori, igen kritikusnak érezhet közbiztonsági helyzet következményeként. A lakosság érezte, nemcsak elvárásokat kell támasztania a rendvédelmi szervekkel szemben, de tevlegesen is közre kell mködnie a közbiztonság megóvásában. A polgárrség igen gyorsan országos kiterjedésvé vált, regisztrált tagsága ma már meghaladja a ft, akik több mint 1700 egyesületbe és 20 területi (megyei, fvárosi) szövetségbe tömörülve végzik szabadidejükben, önként vállalt közösségi feladataikat. 4. ábra: Dr. Kopácsi Sándor, az OPSZ alapítója és els elnöke A polgárrség életében megalakulása óta három, jól elkülöníthet fejldési szakasz figyelhet meg és között a polgárrségeket egy alapveten spontán szervezeti fejldés, laza országos szövetségi kapcsolat, területenként eltér bnmegelzési szemlélet és gyakorlat valamint a rendkívül alacsony anyagi támogatottság jellemezte. Nagy felelsséget vállaltak ekkor magukra a megyei és fvárosi polgárr szövetségek valamint az egyesületek vezeti, hogy megalapozzák szinte településenként a civil bnmegelzés társadalmi megbecsülését, elfogadottá tegyék azt lakosság körében. Ennek az idszaknak fontos eredménye, hogy folyamatosan jöttek létre a polgárr egyesületek, a mozgalom terebélyesedett, egyre inkább kereste helyét a bnözés elleni társadalmi fellépés rendszerében és között a mozgalom jelents változásokon ment keresztül. Az OPSZ június 7.-i tisztújító országos küldött közgylése nem csupán az elnök személyében és az elnökség tagjaiban hozott változást, hanem ezzel párhuzamosan a mozgalom szellemisége is megváltozott. A polgárr szervezetek legmagasabb fóruma a mozgalom alapvet célkitzéseként a bncselekmények megelzését jelölte meg azzal, hogy a f figyelmet: a) a lakosság vagyonvédelmére (lakásbetörések, gépkocsi feltörések megelzésére), b) a gyermek- és ifjúságvédelem feladataira, c) a kábítószer fogyasztás visszaszorítására, valamint d) a közlekedés biztonsága érdekében végezhet tájékoztató és nevelmunkára kívánja fordítani. A polgárr szervezetek ezzel egy idben elhatárolták magukat az erszak, az önbíráskodás, a másokat sért provokatív magatartás, a felfegyverkezés és a félkatonai jelleg szervezeti és 18. oldal, összesen: 118

19 A polgárrség kialakulása és fejldése 1991-tl napjainkig mködési struktúrák, a politikai érdekeket szolgáló megnyilvánulások minden formájától. Elvetették a bncselekményekre reagálás elvét, s tevékenységük egészét a prevencióra, az úgynevezett másodlagos bnmegelzési munkára irányították. Annak érdekében, hogy a polgárrség egy egységes szemlélet, jól szervezett, határozott célkitzésekkel rendelkez, egyben a legnagyobb létszámú társadalmi bnmegelzési szervezetté váljon számos új lépés megtételére volt szükség. Még 1997-ben megjelent a polgár- r mozgalom koncepciója, amely alapját képezte az Országos Polgárr Szövetség új Alapszabályának és a polgárr szervezetek els, 1998-ban megjelent mködési szabályzatának lett a polgárrség oktatási éve, amikor megkezddött a polgárrök egységes tematika alapján történ bnmegelzési felkészítése. A már új ismeretekkel rendelkez polgárrök 1999-et a lakosságot leginkább aggasztó közterületi bnözés megelzési évének nyilvánították. 5. ábra: Dr. Túrós András 1997-tl az OPSZ elnöke Az országos, a megyei és fvárosi szövetségek, a települési egyesületek egyre több állami és önkormányzati szervezettel kötöttek együttmködési megállapodást. Folyamatosan bvültek a gazdasági szférától kapott támogatások. Ebben az idszakban vált a polgárrség a Belügyminisztérium, a rendrség, a határrség, az önkormányzatok legnagyobb stratégiai szövetségesévé. Az évek közötti, másodiknak tekintett fejldési szakasz legnagyobb eredménye született meg 2000-ben azzal, hogy a Fvárosi Bíróság a 14.Pk /91/15. számú végzésével az Országos Polgárr Szövetséget az évi CLVI. törvény 22. -ának (3) bekezdése alapján július 6.-tól kiemelkeden közhasznú szervezetté átsorolta. Ennek alapján az Országos Polgárr Szövetség március 25.-én elfogadott módosított alapszabályában foglaltak értelmében a szövetség a) a közrend és közlekedésbiztonság terén a Kszt. 26. c) 15. pont alapján kiemelkeden közhasznú; b) a gyermek- és ifjúságvédelem terén a Kszt. 26. c) 10. pontja alapján, továbbá c) a környezetvédelem terén a Kszt. 26. c) 9. pontja alapján közhasznú tevékenységet folytat. Törvény mondja ki, hogy a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült társadalmi önvédelmi szervezetek tagjainak a közbiztonság javítására irányuló, a rendrséggel együttmködési megállapodás szerint végzett tevékenysége közfeladat. A polgárr közfeladata teljesítése közben ugyancsak törvény alapján részesül március 1.-tl a közfeladatot ellátó személy fokozott jogi védelmében. Az Országos Polgárr Szövetség 2001-ben ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. A év azonban nemcsak az ünneplés, hanem egyben a tisztújítás éve is volt. A közgylés ismételten bizalmat szavazott az Országos Polgárrség eddigi vezetinek, s emellett új négy évre ( ) szóló középtávú stratégiát fogadott el. A stratégia egyik fontos célkitzése volt, hogy a polgárrségnek a települési, illetve kistérségi lakossági biztonsági igények és 19. oldal, összesen: 118

20 A polgárrség kialakulása és fejldése 1991-tl napjainkig elvárások kielégítése, az állami és önkormányzati szervekkel történ hatékony együttmködés biztosítása érdekében: a) az ország egészét átfogó, b) a kiemelkeden közhasznú, a közhasznú tevékenységek és a közfeladatok ellátására minden tekintetben alkalmas, c) szilárd tagsággal rendelkez, d) minségi bnmegelzési munkát biztosító szervezetté kell válnia tl számítjuk így a polgárrség minségi fejlesztési szakaszának megkezdését, s ez nyílván jellegénél fogva a korábbiaknál lassabb ütemben tart mind a mai napig. Ennek a legfontosabb elemei: a) a stratégiai partneri kapcsolatok további ersítése, b) az országos polgárr bnmegelzési programok (pl. drogprogram, idegenforgalmi régiók programja, nagyvárosi bnmegelzési program, az sz iskolakezdés bnmegelzési programja) folyamatos szervezése, elméleti és módszertani fejlesztése, c) a polgárr tevékenység jogi szabályozása, ezzel a szervezet teljes beillesztése a társadalmi bnmegelzés rendszerébe, d) a stabil, folyamatos finanszírozási háttér megteremtése. Az elmúlt években ezen a téren is jelents elrelépések történtek. A mködési feltételek biztosítása terén az Országos Polgárr Szövetség megjelent az állami költségvetés belügyminisztériumi fejezetében. Az egyre bvül lehetségek alapján sikeresen jutott forrásokhoz különösen az Országos Bnmegelzési Tanács illetve Bizottság, a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány, a Nemzeti Civil Alapítvány pályázatain ben az Országos Polgárr Szövetség már mintegy 175 millió forintból gazdálkodhatott. Ebben az idszakban nyílt lehetség arra, hogy eddiginél jelentsebb pénzügyi támogatás volt adható: a) a területi szövetségek mködéséhez és programjaik megvalósításához, b) egyes bnmegelzési programok (pl. az idegenforgalmi idény feladatai, nagyvárosi program) lebonyolításához, c) a forráshiányos egyesületek megsegítésére, d) központi rendezvények (pl. ifjúsági bnmegelzési táborok, konferenciák) szervezésére. 2),/ /#"/ #!::$&/."- A Magyar Köztársaság Országgylése február 13.-án 17 óra 25 perckor elfogadta a polgárrségrl szóló évi LII. törvényt. A tény és az esemény minden tekintetben történelmi. Legújabb kori történelmünkben talán elször fordul el, hogy egy társadalmi szervezet tagjai önerbl jutnak el odáig, hogy ügyüket nemcsak a társadalom, de a törvényhozás is felkarolja, és a legmagasabb szint jogszabályban fogalmazza meg elismerését és a jogrendszerbe illesztve ad lehetséget egy mozgalom további építéséhez. A gondolat a törvényalkotásról alig négy évvel ezeltt, 2002-ben született. Az eltelt id alatt számos elképzelés, megoldási javaslat került kidolgozásra, egymástól jelentsen eltér koncepciók születtek, s a nézetek gyakran ütköztek hol zajosabban, hol kevésbé hangosan e nemes cél elérése érdekében. És elérkezett egy pillanat február 13. amikor a tör- 20. oldal, összesen: 118

Segédlet a polgárőr egyesületek tagjai bűnmegelőzési alapismereti képzéséhez

Segédlet a polgárőr egyesületek tagjai bűnmegelőzési alapismereti képzéséhez POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Segédlet a polgárőr egyesületek tagjai bűnmegelőzési alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség kiadványa 2006. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 A BŰNMEGELŐZÉS

Részletesebben

1-27 ! " # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $

1-27 !  # # ! $ $ %!$ & '$ !! #' +#' $ %,$! -. $ 1-27 " % & ' ( )' ' * +' %, % - /0 /-& 1 //& /2% /2-% /2/% /2234 /25& 6 7 8 9 /2: /2;< /2= /5 /5- /5/& /52< /:7 /:-, /:/< >0?)?%@>0 09?*?% /:2) /:5% /::>%>% 2-27 2DE /:;& /:=8 /:A% /:B@ /:-C& 5 5-8 5/>

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága. Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS. 2007. június 28-i ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének Jogi, Ügyrendi és Bnmegelzési Bizottsága Iktsz.: 37.348-7/2007. ELTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2007. június 28-i ülésére Tárgy: A93/2007.(III.8.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

1989. évi II. TÖRVÉNY. az egyesülési jogról 1

1989. évi II. TÖRVÉNY. az egyesülési jogról 1 1989. évi II. TÖRVÉNY az egyesülési jogról 1 Az Országgylés az egyesülési szabadság érvényesülése érdekében összhangban az Alkotmány, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FERT TAVI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések A FELSDUNAI VÍZI POLGÁRR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet pénzügyi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BNMEGELZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI STRATÉGIÁJA 2 I. Bevezetés 1. A stratégia célja A korszer társadalmi bnmegelzés szellemében megfelel keretet biztosítson Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete Biztonság: - létbiztonság; - közbiztonság; - anyagi biztonság; - magántulajdon; A biztonság A "biztonság" szó latin megfelelője

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

1". RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS

1. RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS 1". RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS A rendezvénybiztosítás a személyvédelemhez, a test!ri munkához közel álló biztonsági szakterület. A legnagyobb különbség az, hogy itt nem egy konkrét, vagy kisebb szám> személy

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 2 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában IKF konferencia 2008. november 28. Esztergom 1 Stratégiai irányaink Roma integráció Mediáció Társadalmi nemek esélyegyenlsége CSR Társadalmi felelsségvállalás

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

Valkó Gyula ny.á.r.alezredes: A polgárőrség szerepe és tevékenységének keretei megalakulásától napjainkig

Valkó Gyula ny.á.r.alezredes: A polgárőrség szerepe és tevékenységének keretei megalakulásától napjainkig Valkó Gyula ny.á.r.alezredes: A polgárőrség szerepe és tevékenységének keretei megalakulásától napjainkig 2009-ben az Országos Polgárőr Szövetség tájékoztatót adott az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK s... / 1992. (!l Lo. ) számú rendelete a közterület-felügyeletről rendelet / Dr. Czeidli István VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../1992. ( ) számú rendelete a közterület-felügyeletről

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem avagy lehet-e és hogyan szerepe a vagyonvédelemnek a versenyképesség növelésében? Bernáth Mihály okl. biztonságszervező szakember Amiben mindenki egyetért...

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Az Országgyűlési képvisel ő Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Helyben É :-;.ozefi : 2 1 29. Bizottsági módosító javaslat! Tisztelt Elnök Úr! Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A költségvetési szerv fogalma

A költségvetési szerv fogalma 2 3. Közintézmények A négy szektor 3 A költségvetési szerv fogalma Az államháztartás részét képező jogi személy, amely közfeladatot alaptevékenységként haszonszerzési cél nélkül, ellátási kötelezettséggel,

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2011. (05.26.) sz. határozata

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Az Alfa Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. évről. A Fővárosi Bíróság 2009. szeptember hó 24-én kelt 12. Pk. 60.217/2009. sz. végzésével a13451.. sorszám alatt nyilvántartásba vett Alfa

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben