4 A KERESNYELVEK NYELVÉSZETI IRÁNYZATA. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály Szombathely, BDF KIT, tanév, I. félév.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4 A KERESNYELVEK NYELVÉSZETI IRÁNYZATA. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály Szombathely, BDF KIT, 2006-07.tanév, I. félév."

Átírás

1 4 A KERESNYELVEK NYELVÉSZETI IRÁNYZATA Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály Szombathely, BDF KIT, tanév, I. félév.

2 1. TARTALOMJEGYZÉK 4.1. Áttekintés, alapfogalmak, történet 4.2. A keresnyelvek típusai a nyelv szabályozottsága szerint 4.3. Tipizálás további kritériumok szerint 4.4. A keresnyelvek alkalmazása és fejlesztése

3 4.1. ÁTTEKINTÉS, ALAPFOGALMAK, TÖRTÉNET A keresnyelv fogalma, forrásai Az alapvet követelmények kérdése A természetes nyelvi indexelés terjedése

4 A keresnyelv fogalma, forrásai Keresnyelv információkeres nyelv, rövidítve IKNY. Az információk feldolgozását, tárolását, keresését lehetvé tev nyelv, mely épülhet természetes nyelvre (pl. magyar, angol stb.)., vagy mesterséges nyelvre (szakemberek által kidolgozott, bevezetett nyelvek) és a kett kombinációjára (pl. mesteséges rendszerben névalosztások)

5 A keresnyelv fogalmai, forrásai folyt. : mesterséges nyelvre épül keresnyelvek Mesterséges nyelvre épülnek az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO), a Dewey Decimal Classification (DDC) A Kongresszusi Könyvtár osztályozási rendszere stb.

6 a keresnyelv fogalma, forrásai folyt.: a természetes nyelvre épül keresnyelv fogalma, példái A természetes nyelvre épít keresnyelv Olyan normalizált nyelv, melynek a természetes nyelvhez hasonlóan van --morfológiája /jól meghatározott, körülhatárolt szókincse/, --szintaxisa /a természetes nyelvre épül szókincse szavaiból létrehozható értelmes szóláncok kialakításának meghatározott szabályrendszere/. Természetes nyelvre épül keresnyelvek példái: Kulcsszavas nyelvek, pl. KWIC-index (kulcsszó szövegkörnyezetben) Tárgyszavas nyelvek, pl. Új Könyvek tárgyszórendszere Deszkiptoros nyelvek, pl. OSZK tezaurusz- köztaurusz stb.

7 A keresnyelvekkel szembeni alapvet követelmények Ön szerint melyik a jobb keresnyelv: az ETO, vagy egy természetes nyelvi IKNY, pl. az Új Könyvek tárgyszónyelve? Ennek megválaszolásához ismételjük át, mik az alapvet elvárások az osztályozási indexelési rendszerekkel szemben: /1/ Segítsenek kialakítani az azonos vagy hasonló témájú dokumentumok csoportjait, osztályait! /2/ Segítsenek leírni az egyedi információkat! /3/ Segítsenek megszervezni az ismeretek tartalmi-tematikai szerkezetét tükröz rendszert! /4/ Segítsenek kimutatni az újdonságokat, novumokat!

8 A keresnyelvekkel szembeni részletes, összesen 12 követelmény 1. a fogalmak egyértelm jelölése, 2. a fogalmak /keresnyelvi szavak/ áttekinthetsége, 3. a keresés mélységben rugalmassága, 4. az indexkifejezések közötti értelmi összefüggések jelölése

9 A keresnyelvvel szembeni részletes követelmények folyt. 5. a forrásokban rögzített egyszeri összefüggések, tényállások jelölése 6. Specifikusság - az eredeti szöveg olyan mélységben való osztályozása, ahogy a szerz megírta. 7. a precedens-nélküliség érvényesítése, a szövegekben megjelen újdonságok leírása, 8. relációmegelz transzformáció: az eredeti szöveg relációinak átmentése a szurrogátumba.

10 A keresnyelvvel szembeni részletes követelmények folyt. 9. új fogalmak, indexkifejezések gyors, rugalmas felvétele, 10. sokszempontú, kombinált kereshetség, 11. egyszer, könny, kényelmes használat, 12. költséghatékony feldolgozás/keresési módszerek

11 Természetes nyelvi indexelés tört. A természetes nyelvet alapul vev indexelési/keresési irányzat a II. vh után indult és az 50-es években vett lendületet. (1) Mortiber Taube USA, 1953-ban létrehozta az uniterm rendszert. Az uni egyet, egyedit, a term pedig terminust, szót, kifejezést jelent. Az uniterm 2 f jellemzje: (a) az uniterm olyan egyedi osztályozó, indexel fogalom, mely már nem bontható tovább az értelme lényegi megváltozása nélkül, illetve az ezt kifejez indexel szó, kifejezés. (b)forrása maga az eredeti dokumentum, ahonnan kötetlenül, szabályozatlanul emelik be a keresrendszerbe (szerzk által használt szavak) (2) Hans Peter Luhn az USA-ban 1958-ban létrehozta a KWICindexet.

12 Mik a természetes nyelven alapuló keresnyelvek sikerének f okai? 1, kiválóan alkalmazhatók az egyedi információk feltárására, az ujdonságok kimutatására 2, könnyen, gyorsan használhatók, 3, a természetes nyelv problémáit (szinonima, homonima stb.) a fejlesztk egyre hatékonyabban kezelik 3. többféle megközelítést (feltárást, keresést) tesznek lehetvé ugyanazon a nyelvi alapon 4. Ily módon diverzifikált és kombinált fejlesztésiszabályozási stratégiák érvényesülhetnek az internetes, adatbázisos, OPAC-os környezetekben.

13 4.2. A KERESNYELVEK TÍPUSAI A SZABÁLYOZOTTSÁG SZERINT Tipizálási kérdések Szabályozatlan nyelv keresnyelvek Átmenetek Szabályozott nyelv keresnyelvek szabályozási szintek és példák A keresnyelv mondattana, az indextétel összeállítása

14 Tipizálási kérdések, a szabályozás szintjei Három alapvet kérdéshez kötdik a tipizálás: (1) Mekkora mérték egy keresnyelv használatában összességében, általánosságban a kontroll, a szabályozás, a kötöttség? (2) Mekkora mérv nyelvi szabályozásnak vetjük alá az egyes keresnyelvi szavakat? (3) A nyelvi szabályozás mellett alávetjük-e ezeket a szavakat logikai szabályozásnak is? A fentiek figyelembevételével a két f keresnyelvi típus: (1) szabályozatlan, (2) szabályozott. Ezekhez kapcsolódik (3) a kett közötti átmenet

15 folyt. A két f típus a nyelvi szabályozás szintje szerint (1)Szabályozatlan IKNY-ek - gyakorlatilag semmi vagy minimális a kontroll, - A természetes nyelv szavait nem vetjük alá szabályozásnak, ellenrzésnek. - (Abszolút) kötetlenül, szabadon választhatunk a természetes nyelvi szavak - kulcsszavak, szövegszavak között (2)A szabályozott nyelv IKNY-ek -A természetes nyelv szavait bizonyos mérték (esetleg abszolút) szabályozásnak vetjük alá. - A kötött, adott fogalomra kötelezen használandó szavakat, nyelvi és logikai kapcsolatokat tartalmazza (3) A kett közötti átmenetek (lásd külön).

16 Szabályozatlan nyelv IKNY-ek A feldolgozó szakember az osztályozási kifejezéseket változtatás nélkül emeli ki a dokumentum címébl, referátumából, szövegébl szabályozott, ellenrzött szótár alkalmazása nélkül A felhasználó a keresszavakat és kifejezéseket szabadon, szabályozott, ellenrzött szótár alkalmazása nélkül fogalmazza meg, és keresi vagy keresteti

17 Átmeneti keresnyelvek Indokai Bizonyos fogalmak /pl. az új gazdasági, mszaki fogalmak/ tükrözésére vagy még nem alakultak ki szabványos, kötött kifejezések, vagy bizonyos fajta fogalmak egyáltalán nem is kerülnek be az abszolút kötött IKNY-szótárakba, pl. rendszernevek, típusnevek - ALEPH, Hewlett Packard a cím és a referátum szövegébl kigyjtött kifejezések, melyek a tanulmány stb. szerzjének szóhasználatát tükrözik ( szabad tárgyszavak identifikátorok), melyek esetleg nincsenek benne semmilyen szabványos, ellenrzött IKNY-szótárban, (de bekerülhetnek abba)

18 Szabályozott nyelv keresnyelvek Bennük rögzített szabályrendszerek biztosítják az alaktani és jelentéstani egyértelmséget, s határozzák meg a szóalakokat és ezek használatát, indextételbe való koordinálását. A szabályozás nyelvi és logikai szinten valósul meg: NYELVI SZABÁLYOZÁS célja, hogy az IKNY alakilag és jelentésbelileg egyértelm, következetes legyen, tehát a szabályozatlan természetes nyelv hátrányait kiküszöböljük. LOGIKAI SZABÁLYOZÁS célja, hogy a nyelvi szabályozáson túl az osztályozási kifejezések egymás közti kapcsolatait is meghatározzuk és beépítsük az IKNY-einkbe

19 A keresnyelv mondattana, az indextétel összeállítása Az ismeretreprezentálást, tudásreprezentálást indexelésnek is nevezzük, ami a tudást tárgyilag leképez indextétel összeállítását, az indexkifejezésekkel való ellátását jelent. Az indextétel összetett egység - az eredeti dokumentum, kognitívum tárgyi-tematikus reprezentációjára. Az indextétel indexkifejezésekbl áll. Ezek a szabályozottság mértéke szerint lehetnek kulcsszavak, tárgyszavak, deszkriptorok.

20 Az indextétel összefüggése az indexkifejezések elzetes és utólagos egymáshoz rendelésével Indexkifejezés és indextétel összefüggése: Az indexkifejezések - keresnyelvi szavak - az indextételnek egy-egy jellemzjét, oldalát mutatják. Az indexkifejezések összességében alkotják az indextételt. Az indexkifejezések egymáshoz rendelésének módjai: A prekoordinált rendszerben az indexkifejezéseket szintaktikai szabályok szerint fzzük indextételbe, azokat egymáshoz kapcsoljuk: keresnyelvi mondatokat képezünk (pl. UK tárgyszórendszer alapján). A posztkoordinált rendszerben az indexkifejezéseket külön-külön adjuk meg, az egyes keresnyelvi szavak a felhasználónál kapcsolódnak össze keresési stratégiájában, keresési igényei szerint (pl. BDF Központi Könyvtár)

21 4.3. A KERESNYELVEK TIPIZÁLÁSA TOVÁBBI MEGKÖZELÍTÉSEK SZERINT Bevezetés az osztályozási kifejezések közötti függség szerint hierarchikus, mellérendel a feltárás mélysége szerint generalizáló individualizó a szerkezetük szerint prekoordinált- posztkoordinált a tartalmuk szerint - egyetemesek, szakterületiek (speciálisak) az automatizálás mértéke szerint nem-automatikus, félautomatikus, automatikus a földrajzi elterjedés szerint - nemzetközi, nemzeti, helyi-regionális

22 4.4. A KERESNYELVEK ALKALMAZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE /2. Helyzetkép és trendek Keresnyelvek/eszközök és kombinációik /5. Felmérések, tapasztalatok- A természetes nyelven alapuló keresnyelvek megfelelése a követelményeknek Az integráció követelménye horizontális és vertikális

23 4.4.1 Helyzetkép a keresrendszerek fejldésére ható trendek Technológiai tényezk (az automatizálás, az integrált könyvtári rendszerek, a webes szolgáltatások,) Komplex tényezk (a hálózati együttmködés), Emberi tényezk (a minségi források kiválasztásának igénye). Az ezredfordulóra a világméret Internet kialakulásával gyökeresen átalakult mind az osztályozási, mind pedig az információkeres tevékenység. Teljesen új szakmai csoportok kezdtek foglalkozni a hálózaton belül használt rendez és keresrendszerek készítésével.

24 4.4.1 Helyzetkép (folyt)- a természetes alapú keresnyelvek alkalmazása (1) Tárgyszavazás (manuálisan) - a 19. század derekától (2) Kulcsszavas indexelés (manuálisan) - a 19. századtól (pl. név, tárgymutató) (3) Kulcsszavas indexelés (félautomatikusan) az 1950-es évek végétl (KWIC-index stb.) (4) Kulcsszavas és tárgyszavas (deszkriptoros) indexelés (automatikusan adatbázisokban) az 1960-as évektl, majd OPAC-okban 1980-as évektl (5) Internetes indexel rendszerek es évektl (6) Új szemantikai eljárások és módszerek - a 2000-es években Több dudás is megfér egy csárdában. (Paczolay)

25 Keresnyelvek és kombinációk Válas György szerint többféle keresnyelv alkalmazása szükséges egy rendszerben, és a konkrét keresésnél kell eldönteni, hogy az alábbiak közül melyiket vagy melyek kombinációját használjuk. 1) tezaurusz; 2) "szabad" tárgyszavas keresés; 3) hierarchikus osztályozási rendszer; 4) speciális adatmezk kötött formátumú keresése; 5) szabad szöveges keresés. (VÁLAS, 1999.) Mindehhez tudatosítani kell a különféle IKNY-ek sajátos elnyeit és lehetségeit.

26 4.4.4./5 A kötetlen, szabályozatlan keresnyelvek megfelelése a követelményeknek - elnyök Szókincse az aktuális, "él" (szak)nyelvbl táplálkozik, azt tükrözi, az új témakörök szabadon, gyorsan kereshetk benne, az osztályozás mélysége a téma tárgyalásának mélységével mindig egybeesik. könnyen megtanulható és használható, elég a nyelvet, betrendet ismerni. A betrendben gyorsan követhetk a tudományos és egyéb eredmények, a terminológia változásai, ha elég pontosan tudjuk, mire is vagyunk kíváncsiak, Egyaránt alkalmasak egyedi információk és csoportok leírására, Szabadszavas keresés olyan a szövegben szerepl információkhoz is "utat nyit", amelyek a szigorúan ellenrzött IKNY útján gyakorlatilag nem elérhetk (pl. személynevek, földrajzi nevek, specifikus tárgyi megnevezések, márkanevek, géptípus nevek, szoftvernevek). A szavak kombinációi jól kereshetk a keresés pontosítása érdekében /posztkoordináció/ A szavak viszonylag kényelmesen böngészhetk (pl. adatbázisokban nyelvi, kiadás, kiadó, tárgyi, földrajzi, személynév stb. indexek szerint)

27 4.4.4./5 A kötetlen, szabályozatlan keresnyelvek miben nem felelnek a követelményeknek? mivel a természetes nyelv soha nem egyértelm, a kereskifejezések egyértelmvé tétele nagy körültekintést igényel - nehéz a homonima-, szinonimaproblémát kezelni, csak igen terjengõsen lehet osztályozni, a kulcsszavas keresésnál fontos lehet a kulcsszavak közvetlen szövegkörnyezete, mely annak jelentését is meghatározza. a szövegekben gyakoriak az összetett szavak, amelyeket nem könny megragadni, s így megtalálni sem, a fogalmi struktúra kidolgozatlan, a felhasználót nem segítik (eléggé) a kulcsszavak közötti összefüggések meglátásában, az egyes tárgykörök fogalmai teljesen szétszóródnak a betrendben, a felhasználó nem kap semmilyen képet a tudományok, szakterületek egészére stb. vonatkozóan..1. Alapfogalmak, történet, elterjedés

28 4.4.4./.5 Hogyan lehet a hátrányokat kiküszöbölni - a szókapcsolatok elemzésének példája A hátrányok kiküszöbölésére a vizsgálatot kiterjesztették a szókapcsolatok elemzésére is. Gyakran egy fogalom nyelvi megfelelje ugyanis nem egyetlen szó, hanem valamilyen szintagma (szókapcsolat, kifejezés), pl. "információs társadalom", " élethosszig tartó tanulás", "nyitott és távoktatás "stb. Ezek keresése a helyzeti operátorok segítségével történhet, pl. információs(1w) társadalom a Dialog rendszerben való keresésnél azt jelenti, hogy a természetes szövegbl azokat a szókapcsolatokat választjuk ki, amelyekben az információs illetve a társadalom kifejezések 1w (w= word, szó) azaz egy szó távolságra állnak csak egymástól. A Google-ban idézjelek ( -k) közé téve biztosíthatjuk egy szókapcsolat, kifejezés egyértelm keresését stb.

29 4.4.6 Az integráció követelménye horizontális és vertikális Horizontális integráció egy keresrendszerben érhetk el a különböz információforrások adatai, vagy legalábbis egy felhasználói felületen. Az OPAC-okban pl. helyet kapnak a legkülönfélébb dokumentumtípusok szurrogátumai (hagyományos, AV-, elektronikus dokumentumok). A használt keresnyelvek nem mindig ugyanazok (könyvek, idszaki kiadványok, szakdolgozatok stb. esetén eltérhetnek, ami gyakran indokolható is) Vertikális integráció a feldolgozási láncban egy mveletet csak egyszer kell elvégezni, a késbbiekben annak kimenetét a következ mvelet bemeneteként használják ( pl. integrált könyvtári rendszerben, közös, osztott katalogizálási rendszerekben). Ehhez elengedhetetlen a keresnyelvek egymásraépül, közös fejlesztése, egységes elvek, szempontok, szabályok alkalmazása.

30 KÉRDÉSEK - Alapfogalmak Mik a természetes nyelven alapuló keresnyelvek fejldésének f hajtóeri? Mik voltak a f állomásai? Hogyan értelmezi a nyelvészeti irányzat a IKNYeket? Mit jelent a specifikusság elve? Mit jelent a precedens-nélküliség elve? Mit jelent a relációmegelz transzformáció? Mik az uniterm f jellemzi?

31 KÉRDÉSEK keresnyelvek szabályozottsága Mik a nyelvi szabályozottság szintjei, hozzon példákat is! Mi volt Luhn négy kiinduló hipotézise? Mik a szabályozatlan IKNY f jellemzi - elnyei és hátrányai? Mik a szabályozott nyelv IKNY-ek f jellemzi elnyei és hátrányai?

32 KÉRDÉSEK további hat felosztási szempont Hogyan, milyen szempontok szerint csoportosíthatók az IKNY-ek? Az osztályozási kifejezések függsége szerinti rendszereknek mik a f jellemzik? A feltárás mélysége szerint milyen rendszerek vannak és mik a f jellemzik? A szerkezetük szerint milyen rendszerek vannak és mik a f jellemzik? A tartalmuk szerint milyen rendszerek vannak és mik a f jellemzik? Az automatizálás mértéke szerint milyen rendszerek vannak és mik a f jellemzik? A földrajzi elterjedés szerint milyen rendszerek vannak és mik a f jellemzik?

33 KÉRDÉSEK a keresnyelvek alkalmazása és fejlesztése Milyen tényezk befolyásolják az IKNY-ek fejldését? Milyen kombinációk lehetségesek az IKNYek között? Mit jelent az integráció, milyen két ága van? Alapfogalmak, történet, elterjedés

34 1. MEGJEGYZÉSEK..

5. INDEXELÉS. Összeáll. dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT, 2006-07. tanév, 1. félév

5. INDEXELÉS. Összeáll. dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT, 2006-07. tanév, 1. félév 5. INDEXELÉS Összeáll. dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT, 2006-07. tanév, 1. félév TARTALOMJEGYZÉK 5. 1. AZ INDEX FOGALMA, TIPIZÁLÁSA 5.2. AZ INDEXEK RÉSZLETES TIPIZÁLÁSA 5.3. A KULCSSZÓINDEX FOGALMA, TÖRTÉNETE,

Részletesebben

6. TÁRGYSZAVAZÁS. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. Szombathely: BDF KIT, tanév, 1. félév

6. TÁRGYSZAVAZÁS. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. Szombathely: BDF KIT, tanév, 1. félév 6. TÁRGYSZAVAZÁS Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. Szombathely: BDF KIT, 2006-07.tanév, 1. félév TARTALOM 6.1. ALAPFOGALMAK, TÖRTÉNET, ELTERJEDÉS 6.2. TÁRGYSZAVAK ÉS RENDSZERBE SZERVEZÉSÜK 6.3.NYELVI ÉS LOGIKAI

Részletesebben

7. AZ INFORMÁCIÓS TEZAURUSZOK. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT. 2006-07. tanév I. félév

7. AZ INFORMÁCIÓS TEZAURUSZOK. Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT. 2006-07. tanév I. félév 7. AZ INFORMÁCIÓS TEZAURUSZOK Oktató: dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT. 2006-07. tanév I. félév TARTALOMJEGYZÉK 7.1. ALAPFOGALMAK 7.2. A TEZAURUSZ RÉSZEI 7.3. MAGYARORSZÁGI TEZAURUSZOK TÖRTÉNETE, ALKALMAZÁSA

Részletesebben

10 A KERESNYELVEK KUTATÁSA, FEJLESZTÉSE, ALKALMAZÁSA- HELYZETKÉP ÉS TRENDEK. Összeáll. dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT, 2006-07. tanév, 1.

10 A KERESNYELVEK KUTATÁSA, FEJLESZTÉSE, ALKALMAZÁSA- HELYZETKÉP ÉS TRENDEK. Összeáll. dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT, 2006-07. tanév, 1. 10 A KERESNYELVEK KUTATÁSA, FEJLESZTÉSE, ALKALMAZÁSA- HELYZETKÉP ÉS TRENDEK Összeáll. dr. Pálvölgyi Mihály. BDF KIT, 2006-07. tanév, 1. félév TARTALOMJEGYZÉK 10.1. A KERESNYELVEK ALKALMAZÁSI TRENDJEI 10.2.

Részletesebben

9. ADATBÁZISOK ÉS ONLINE KATALÓGUSOK. Összeállította: Dr. Pálvölgyi Mihály 2006-07.tanév I. félév

9. ADATBÁZISOK ÉS ONLINE KATALÓGUSOK. Összeállította: Dr. Pálvölgyi Mihály 2006-07.tanév I. félév 9. ADATBÁZISOK ÉS ONLINE KATALÓGUSOK Összeállította: Dr. Pálvölgyi Mihály 2006-07.tanév I. félév TARTALOM 9.1. AZ ADATBÁZISOK TÖRTÉNETI ELZMÉNYEI 9.2. AZ ADATBÁZISOK FOGALMA, TÍPUSAI 9.3. FELTÁRÁSI STRATÉGIA,

Részletesebben

Ungváry Rudolf: Relex Relációkat és lexikai egységeket kezelő névtérszerkesztő a weben

Ungváry Rudolf: Relex Relációkat és lexikai egységeket kezelő névtérszerkesztő a weben Ungváry Rudolf: Relex Relációkat és lexikai egységeket kezelő névtérszerkesztő a weben Rendeltetés: Több felhasználó számára hozzáférhető kliens-szerver alkalmazás névterek, tezauruszok, taxonómiák és

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

ADATBÁZIS = az információk logikai kapcsolataikkal együtt tárolt (visszakeresésre alkalmas) halmaza

ADATBÁZIS = az információk logikai kapcsolataikkal együtt tárolt (visszakeresésre alkalmas) halmaza T u dnivalók adatbázisró l ADATBÁZIS = az információk logikai kapcsolataikkal együtt tárolt (visszakeresésre alkalmas) halmaza Adatbázis leírási jellemzői: Egyed: minden olyan dolog (objektum), amely minden

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

Ungváry Rudolf: Tezauruszok mint kisvilágok. Kapcsoltság a fogalmak között

Ungváry Rudolf: Tezauruszok mint kisvilágok. Kapcsoltság a fogalmak között Ungváry Rudolf: Tezauruszok mint kisvilágok. Kapcsoltság a fogalmak között A tezaurusz (IKNY-i szótár) fogalmak hálózataként is vizsgálható - nem véletlenszerű, hanem skálafüggetlen hálózatok (Barabási)

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Online információkeresés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Online információkeresés Dr. Nyéki Lajos 2016 Dokumentum és információ A dokumentum az ismeretek lelőhelye, hordozója. Az információkeresés viszont nem dokumentumokra irányul. A dokumentumgyűjtemények

Részletesebben

Különgyűjtemények a könyvtárakban

Különgyűjtemények a könyvtárakban Különgyűjtemények a könyvtárakban Állomány rendezés Az egységes gyűjtemény részgyűjteményekre való felosztása Az állomány hasonló méretű állománytestekre van felosztva Központi gyűjteményrész (törzsgyűjtemény)

Részletesebben

Digitális tartalombővítés és távmunka bevezetése a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban

Digitális tartalombővítés és távmunka bevezetése a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban Digitális tartalombővítés és távmunka bevezetése a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban Dr. Egyházy Tiborné, Vizi Szilárd, Tóth Gábor hazitibo@almos.vein.hu, vizisz@freemail.hu, tothgab@almos.vein.hu Veszprémi

Részletesebben

A Magyar Digitális Képkönyvtár projekt (MDK)

A Magyar Digitális Képkönyvtár projekt (MDK) A Magyar Digitális Képkönyvtár projekt (MDK) Bánkeszi Katalin Dávid Adrienne Moldován István OSZK Elektronikus Dokumentum Központ Networkshop, 2009. április 15. A Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) bemutatása

Részletesebben

KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20

KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20 INTERNET 1/42 KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20 FORRÁS: TARR BENCE : KERESÉS AZ INTERNETEN PANEM KIADÓ, 2001 ISBN 963 545 326 4 INTERNET 2/42

Részletesebben

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek Keresés az Interneten Navigáció az Interneten: Keresőrendszerek, keresési tippek Egyszerű keresőrendszerek Tematikus keresőrendszerek, katalógusok Portálok Adatbázisok, online folyóiratok Elektronikus

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Dobrowiecki Tadeusz, Mészáros Tamás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék MI Almanach a projekt

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával

Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával Sztöchiometriai egyenletrendszerek minimális számú aktív változót tartalmazó megoldásainak meghatározása a P-gráf módszertan alkalmazásával * Pannon Egyetem, M szaki Informatikai Kar, Számítástudomány

Részletesebben

PIAC_ Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése. Szakmai fórum február 29.

PIAC_ Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése. Szakmai fórum február 29. PIAC_13-1-2013-0117 Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése Szakmai fórum 2016. február 29. A LEXPERT Nemzetközi Határozatkereső projekt célja Egy olyan új alkalmazás létrehozása, amely - naprakészen

Részletesebben

A HunTéka elektronikus könyvtár modulja

A HunTéka elektronikus könyvtár modulja A HunTéka elektronikus könyvtár modulja A HunTéka integrált könyvtári rendszer 2002-ben debütált az MTA SZTAKI és az ikron Kft. több éves közös fejlesztésének eredményeként. Jelenleg több mint 44 intézményben

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24.

Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24. Miért nem? Miért igen? Sinkó Márta Modell Divatiskola Budapest, 2010. 02. 24. Két könyvtár egyesítése: Modell Divatiskola Könyvtára 18 396 db 459 doboz Simon Ferenc Cipő- és Bőripari Szakközépiskola Könyvtára

Részletesebben

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét.

A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 1. Az informatika alapgondolata A korszerű infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazásával csak kis mértékben javíthatjuk az emberi agy információ tároló és feldolgozó képességét. 2. Az egészségügyi

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/

Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/ Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/ Az EBSCO (Elton B. Stephens Company) folyóiratel fizetési és adatbázisszogáltató cég több mint félévszázados múltra tekint vissza. 250

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Adatkeresés az interneten. Cicer Norbert 12/K.

Adatkeresés az interneten. Cicer Norbert 12/K. Adatkeresés az interneten Cicer Norbert 12/K. Internetes keresőoldalak Az internet gyakorlatilag végtelen adatmennyiséget tartalmaz A dokumentumokat és egyéb adatokat szolgáltató szerverek száma több millió,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

MOKKA - ODR adattartalmak : tapasztalatok, lehetőségek. MOKKA-ODR fórum MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, július. 10.

MOKKA - ODR adattartalmak : tapasztalatok, lehetőségek. MOKKA-ODR fórum MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, július. 10. MOKKA - ODR adattartalmak : tapasztalatok, lehetőségek MOKKA-ODR fórum MKE 41. vándorgyűlés Debrecen, 2009. július. 10. Miről lesz szó? MOKKA = rekordok betöltése és letöltése MOKKA/ODR országos rendszerré

Részletesebben

Beszédfelismerés alapú megoldások. AITIA International Zrt. Fegyó Tibor

Beszédfelismerés alapú megoldások. AITIA International Zrt. Fegyó Tibor Beszédfelismerés alapú megoldások AITIA International Zrt. Fegyó Tibor fegyo@aitia.hu www.aitia.hu AITIA Magyar tulajdonú vállalkozás Célunk: kutatás-fejlesztési eredményeink integrálása személyre szabott

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

Hozzávalók keresése és csatolása

Hozzávalók keresése és csatolása Hozzávalók keresése és csatolása VUE támogatja digitális tartalmak hozzáadását saját gépről, WEB-ről, távoli rendszerekből, mint az FTP oldalak, digitális forrásokból és Google szerverekről. A tartalmak

Részletesebben

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA TOKAJ-HEGYALJA ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Dr. Dankó László a közgazdaságtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem Marketing Intézet Nemzetközi Marketing Tanszék A tanulmány

Részletesebben

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Háttér A Menekültjog Európai Adatbázisa (European Database of Asylum Law, EDAL) egy 11 EU tagállam menekültjogi esetjogát tartalmazó online adatbázis. Az EDAL összefoglalja

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Bevezetés Az amerikai Voyager integrált könyvtári rendszer magyar installálásának eredménye a Corvina rendszer. A Corvina-t használó könyvtárak

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Informatika tanári mesterszak

Informatika tanári mesterszak Informatika tanári mesterszak Az informatika tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei a szak szerkezetét a következképp határozzák meg: Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 5 ): A NAT,

Részletesebben

Információs rendszerek (gyakorlat) A tárgyi keresés: a szimpatikus tárgyszó és a titokzatos deszkriptor

Információs rendszerek (gyakorlat) A tárgyi keresés: a szimpatikus tárgyszó és a titokzatos deszkriptor Információs rendszerek (gyakorlat) A tárgyi keresés: a szimpatikus és a titokzatos deszkriptor Mielőtt hozzákezd a fejezet feladatainak megoldásához, ismételje át a tárgyszavazás és az információs tezauruszok

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,

Részletesebben

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs

Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika. Networkshop 2014 Pécs Bánki Zsolt István Csáki Zoltán Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtár és Informatika Networkshop 2014 Pécs A szemantikus web építőelemeinek számító terminológiákat (Linked Open Data ajánlásoknak) megfelelő formátumban

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

Információk rendszerezése a könyvtárban 2007.09.17-18.

Információk rendszerezése a könyvtárban 2007.09.17-18. Könyv dokumentum információ Könyvtár típusai, jellemzői, feladatai Információk rendszerezése a könyvtárban 2007.09.17-18. Kiss Danuta Könyvtári szakinformátor NyME Központi Könyvtára danuta.kiss@emk.nyme.hu

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató Gödöllői Agrárközpont (GAK) Közhasznú Társaság Informatikai Csoport Tartalomszolgáltatási Tájékoztató 2003 / II. Kiadás Gödöllő, 2003. július 1. 1. EU AGRÁRINFO WWW.EU-INFO.HU Az EU agrár jogi szabályozásának,

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

ELO kliens funkciók összehasonlítása

ELO kliens funkciók összehasonlítása funkciók összehasonlítása összehasonlítás Java Web mobil Platform független Kliens telepítés szükséges (és Webstart) Unicode képes Vonalkód támogatása Dokumentumok egyenkénti vagy összefűzött szkennelése

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul (levelező); Teljesítendő: min. 5k BALFIL Filozófiatörténet; teljesítendő

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar:

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Specializarea: Biblioteconomie şi ştiinńa informării Forma de învăńământ: zi Linia maghiară Anul universitar: 2008-2009 Semestru:

Részletesebben

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Salomvári György vezető közoktatási szakértő Közoktatási Osztály Az előadás tematikája 1. A KIR rövid története

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BEKE ANDRÁS, FONETIKAI OSZTÁLY BESZÉDVIZSGÁLATOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA BESZÉDTUDOMÁNY Az emberi kommunikáció egyik leggyakrabban használt eszköze a nyelv. A nyelv hangzó változta, a beszéd a nyelvi kommunikáció

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN. Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit

AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN. Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit AZ ESÉLYTEREMTŐ PEDAGÓGIA INTÉZMÉNYI IMPLEMENTÁCIÓJA TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ KÉPZÉSI PROGRAMFEJLESZTÉS A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMEN Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián, Bodnár Éva, Sass Judit 2016.04.22.

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Középpontban a vevi elégedettség

Középpontban a vevi elégedettség Progresszív Szakmai Díjak Az év partnerkapcsolata kategória Középpontban a vevi elégedettség A Délhús Rt. 2005. elején stratégiai döntést hozott a részben az értékesítési csapat, részben a menedzsment

Részletesebben

gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv

gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv A WSDM weboldaltervezési módszer a gyakorlatban nagy.gusztav@gamf.kefo.hu Nagy Gusztáv Webfejlesztés Technikai feladatok: (X)HTML oldalak szerkesztése CSS adatbázis tervezés, megvalósítás programozás Ezekrıl

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

Keresés a számítógépes katalógusokban, bibliográfiákban. Bevezetés

Keresés a számítógépes katalógusokban, bibliográfiákban. Bevezetés Keresés a számítógépes katalógusokban, bibliográfiákban Bevezetés A 90-es években Magyarországon is felváltották a cédula katalógust a számítógépes katalógusok. Ez az olvasók számára több el nnyel is járt.

Részletesebben

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26.

A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer. Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer Előadó: Fauszt Zoltán Budapest, 2007. április 26. A Neptun.Net kifejlesztése A verzióváltás okai A korábbi technológia elavult Nem volt bővíthető A fejlesztés

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények 1. sz. melléklet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS A) Műszaki követelmények A körkereső szoftvernek (a továbbiakban Szoftver) az alábbi követelményeknek kell megfelelnie

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

SZTE Eötvös Loránd Kollégium. 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből

SZTE Eötvös Loránd Kollégium. 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből 2010/2011 tavaszi félév SZTE Eötvös Loránd Kollégium 1. Dombi József: Fuzzy elmélet és alkalmazásai 2011. március 3. 19:00 2. Móra György: Információkinyerés természetes nyelvű szövegekből 2011. március

Részletesebben

Szektortudat-fejlesztés. Ismeretek és ismérvek a szektorról. A szektorhoz való tartozás elnyei és a sikeres szektorépítés lehetségei.

Szektortudat-fejlesztés. Ismeretek és ismérvek a szektorról. A szektorhoz való tartozás elnyei és a sikeres szektorépítés lehetségei. Szektortudat-fejlesztés. Ismeretek és ismérvek a szektorról. A szektorhoz való tartozás elnyei és a sikeres szektorépítés lehetségei. Zalatnay László tréner 2 állítás: Az emberi társadalom összes problémája

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete

A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete A Magyar Rektori Konferencia víziója a KKK-k átdolgozásáról, a fejlesztés menete (KKK = Képzési Kimenti Követelmények) Sándorné dr. Kriszt Éva nyomán rövidítve és átdolgozva A tudás megszerzésének útja

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Dr. Horváth Zsuzsanna RAABE tanévnyitó konferencia 2011. augusztus

Dr. Horváth Zsuzsanna RAABE tanévnyitó konferencia 2011. augusztus A Nemzeti alaptanterv tervezett változásai Dr. Horváth Zsuzsanna RAABE tanévnyitó konferencia 2011. augusztus Az előadás vázlata A tartalmi szabályozás kérdései A NAT-kiegészítés főbb elemei A NAT szerepe

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1

Az irányítástechnika alapfogalmai. 2008.02.15. Irányítástechnika MI BSc 1 Az irányítástechnika alapfogalmai 2008.02.15. 1 Irányítás fogalma irányítástechnika: önműködő irányítás törvényeivel és gyakorlati megvalósításával foglakozó műszaki tudomány irányítás: olyan művelet,

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

A képkezelő berendezésekre vonatkozó uniós GPP-követelmények

A képkezelő berendezésekre vonatkozó uniós GPP-követelmények A képkezelő berendezésekre vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelem szempontjait figyelembe vevő, azaz zöld közbeszerzés (Green Public Procurement, a továbbiakban: GPP) önkéntesen alkalmazott

Részletesebben

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

IKT megoldások az ipar szolgálatában

IKT megoldások az ipar szolgálatában IKT megoldások az ipar szolgálatában Charaf Hassan, egyetemi tanár, tanszékvezető 1 IKT Trendek A mobileszközök és szenzorok erősödése A felhőszolgáltatások elterjedése Hálózati megoldások robusztussága

Részletesebben

Három az egyben. Közös keresõ az elektronikus könyvtárban

Három az egyben. Közös keresõ az elektronikus könyvtárban Moldován István Három az egyben Közös keresõ az elektronikus könyvtárban http://mek.oszk.hu/kozoskereso Az internetes szolgáltatások természetes jellemzője egyrészt a sokféleség, a sokszínűség, másrészt

Részletesebben