NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság évi. Éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló"

Átírás

1 Statisztik ai számjel: Cégjegyzékszám: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u évi Éves beszámoló Budapest, március 28.

2

3

4

5

6

7

8

9 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: A vállalkozás rövidített neve: NUTEX Befektetési Nyrt. NUTEX Nyrt. A vállalkozás alakulásának kelte: április 30. A cégbejegyzés kelte: A vállalkozás székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53. A vállalkozás honlapja: A vállalkozás tevékenysége: Vagyonkezelés (holding) Cégjegyzék szám: Adószám: KSHszám: Tulajdonos ok: A társaság nyilvánosan muködo részvénytársaság. A társaság képviseletére jogosultak: Dr. Galamb Vilmos vezeto tisztségviselo (igazgatótanácsi tag) 3535 Miskolc, Erdo u. 5. Csereklei Gábor vezeto tisztségviselo (igazgatótanácsi tag) 1144 Budapest, Gvadányi u. 13. Wayne Mitchell Hachie vezeto tisztségviselo (igazgatótanácsi tag) CA V7H2L2 North Vancouver BC, Riverbank Place 2310

10 Kopros Dóra vezeto tisztségviselo (igazgatótanácsi tag) 1142 Budapest, Rákospatak park 1. A Társaság számára a számviteli törvény kötelezo könyvvizsgálatot ír elo. Könyvv izsgálatért felelos: MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft Budapest, Boráros tér 7/I. 2. em. 2. Nyilvántartási szám: Nagy Judit (an: Felber Judit) Tagsági szám: Éves díj: Ft A beszámoló összeállításáért felelos: Vér Krisztina Regisztrációs szám:

11 A társaság leányvállalatai: ENEREX Botanicals Ltd. CAVancouver, West Georgia Street A HUMET North America Inc 70,7%os tulajdonában van. Phoenix Nutraceuticals Ltd. CAVancouver, Ewst Georgia Street Az ENEREX Botanicals 100%os tulajdonában van. Health Connections.ca Ltd. CAVancouver, West Georgia Street Az ENEREX Botanicals 100%os tulajdonában van. Az Enerexcsoport eredménye és saját tokéje évben a következoképpen alakult: a csoport adózott eredménye e Ft, a jegyzett toke e Ft, a toketartalék e Ft, az eredménytartalék e Ft. A csoport saját tokéje december 31én e Ft. NTX Holding Ltd. 1 ½ Miles Northern Highway, Belize City, Belize A Nutex Nyrt. 100%os leányvállalata. Adózott eredménye évben e Ft, a jegyzett toke 2 e Ft, a toketartalék e Ft, az eredménytartalék 0 e Ft. A cég saját tokéje december 31én e Ft. Megoldás Patika Kft Budapest, Ülloi út 91/a Az NTX Holding Ltd. 51%os tulajdonában van. A évi adózott eredménye e Ft nyereség, e Ft jegyzett tokével és e Ft eredménytartalékkal rendelkezik. Így a cég saját tokéje december 31én e Ft. Az NTX Corporation a NUTEX Nyrt. 100 %os tulajdonában álló, az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság a tárgyévben érdemi gazdasági tevékenységet nem folytatott. A Társaság, mint tozsdén jegyzett anyavállalat az IFRS szabályok szerinti konszolidált beszámolót készít, mely közzétételre kerül a Céginformációs Szolgálat honlapján.

12 2. A számv iteli politika és az alkalmazott értékelési eljárások fobb jellemzoi Könyvvezetés pénzneme: Könyvelési rend: forint kettos könyvvitel Üzleti év: január december 31. Eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás változata: Mérleg változata: A számviteli törvény 3. (6) 1. pontja szerinti mérlegkészítés idopontja: A kötelezo beszámolás formája: összköltség eljárás A A január 31. éves beszámoló Mérleg tagolása: felvett új tételek: nincsenek. összevont tételek: nincsenek. Eredménykimutatás tagolása felvett új tételek: nincsenek. összevont tételek: nincsenek. A Társaság évi zárómérlege a számvitelrol szóló évi C. törvény eloírásainak alapul vételével készült el. Az éves zárás és a mérlegkészítés idopontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel.

13 Eszközök besorolása, értékelése A számviteli törvény 23. (4) bekezdése szerint a termeloeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján soroljuk be. A forgóeszközök között mutatjuk ki mindazokat az eszközöket, amelyek nem tartósan szolgálják a társaság tevékenységét, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb idoszak alatt elhasználódnak, illetve elhagyják a társaságot. Az értékpapírok beszerzésének célját az Igazgatótanács határozza meg és ennek alapján vesszük állományba a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között. Módosításra (átcsoportosításra) is csak az Igazgatótanács döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintoen legkésobb mérlegkészítéskor. Az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések elszámolási módját és információ bázisát az eszközök értékelési szabályzata tartalmazza. A társaság nem él az értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés visszaírásának lehetoségével.

14 Befektetett eszközök besorolása, értékelése Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenését a bekerüléskor az elhasználódási ido figyelembevételével megtervezett, a várható hasznos élettartam alapján meghatározott lineáris kulcsok alkalmazásával havonta elszámoljuk. Az értékcsökkenési leírás kezdete az üzembe helyezés napja, elszámolása napra arányosan történik. Az immateriális javak közül az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti vagyonértéku jogok, szellemi termékek bekerülési értékét, valamint az 100 ezer forint egyedi érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékét teljes összegben használatba vételkor számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Továbbiakban csak analitikus nyilvántartást vezetünk róluk. Az immateriális javak és tárgyi eszközök maradványértéke 0, ha az várhatóan nem jelentos, azaz nem éri el a bekerülési érték 10 százalékát. A terven felüli értékcsökkenés meghatározásánál a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözetét akkor tekintjük jelentosnek, ha annak összege magasabb, mint az egy évi terv szerinti értékcsökkenés összege. Tartósnak tekintünk minden olyan változást, ami egy éven túli változást mutat. A befektetett pénzügyi eszközök a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A befektetett pénzügyi eszközök állománya egyeztetéssel igazolt.

15 Immateriális javak a) Tartalma: alapításátszervezés aktivált értéke, kísérleti fejlesztés aktivált értéke, szoftverek. b) Értékeléseelszámolása: érték. A nyilvántartás alapja a beszerzési érték, az apport érték, a sajátos bekerülési Az értékelés módja: egyedi. c) Az alkalmazott leírási kulcsok: Megnevezés % Alapításátszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 20 2 ill. 5 Szoftverek 33 Egyéb szellemi termékek 20

16 Tárgyi eszközök a) Tartalma: Ingatlan és vagyoni értéku jog Muszaki berendezés, Egyéb berendezés Beruházások, felújítások b) Értékeléseelszámolása: A nyilvántartás alapja a beszerzési érték, az apport érték, sajátos bekerülési értékek. Az értékelés módja: egyedi. A 200 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti számítástechnikai eszközök értékét 2 év alatt számoljuk el értékcsökkenésként. c) Az alkalmazott leírási kulcsok: Megnevezés % 100 E Ft alatt E Ft között 50 éves kulcsok szerint berendezés 14,5 számítástechnika 33 jármu 20

17 Forgóeszközök besorolása, értékelése Köv etelések a) Tartalma: vevo, egyéb követelés b) Értékelése elszámolása: A nyilvántartás alapja a könyv szerinti érték. Az értékelés módja: egyedi. Kisösszegu követelésnek tekintjük azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás költségeit nem haladja meg a követelés összege. Értékvesztés elszámolása: az Igazgatótanács határozza meg és ennek alapján vesszük állományba. A követelés jellegu tételeknél alkalmazott értékvesztéselszámolási kulcsok: 50%. c) Behajthatatlan követelés Behajthatatlan követelések vonatkozásában a végrehajtási költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, ha az 500 ezer forint alatti követelés végrehajtási költsége eléri a követelés összegének 50 százalékát, illetve az 500 ezer forint feletti követelés végrehajtási költsége eléri a követelés összegének 70 százalékát. Céltartalék képzése A társaság céltartalékot csak a számviteli törvény 41. ában eloírt kötelezettségekre képez.

18 Árfolyamhasználat, átértékelési különbözet A devizás eszközök és források értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam. Év végén valamennyi devizás eszköz és kötelezettség átértékelésre kerül.

19 Minosítések A hibák minosítése Jelentos összegu hiba: ha a hiba feltárásának évében az ellenorzések során ugyanazon évet érintoen megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tokét növelocsökkento értékének együttes (elojeltol független) összege meghaladja az ellenorzött üzleti év mérlegfoösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfoösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Nem jelentos összegu hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különbözo ellenorzések során, egy adott üzleti évet érintoen (évenként különkülön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tokét növelocsökkento értékének együttes (elojeltol független) összege nem haladja meg a jelentos összegu hiba értékhatárát. A jelentos összegunek minosülo hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentos összegunek minosített hibákat és hibahatásokat a feltárást követoen külön fokönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, évszámmal elkülönítetten. A kiegészíto mellékletben be kell mutatni az ellenorzés során feltárt jelentos összegu hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelo tételeknél összevontan szereplo hatását, évenkénti megbontásban. Nem jelentos összegu hibák eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás megfelelo tárgyévi adatai tartalmazzák.

20 A jelentos és tartós minosítése Az értékvesztés elszámolása szempontjából jelentosnek és tartósnak tekintjük a befektetett és forgóeszközök között nyilvántartott tulajdoni részt jelento befektetések könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteség jellegu különbözetet, a vevok és adósok minosítése és a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján megállapított követelés könyv szerinti értéke és a követelés várható megtérülési összege közötti veszteség jellegu különbözetet, vásárolt készleteknél a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözetét, ha a könyv szerinti érték magasabb. a fenti esetek mindegyikére egységesen jelentos összegunek tekintjük az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több mint 10 százaléka. tartósnak minosül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövobeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minosül fennállásának idotartamától függetlenül akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekintheto. Rendkív üli tételek A rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások tételei közül azokat tekintjük az eredményre gyakorolt hatásuk szempontjából jelentosnek, amelyek a szokásos vállalkozási eredmény 5 százalékát meghaladják.

21 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozását a mellékelt táblázat tartalmazza. A kísérletifejlesztés értékcsökkenésének elszámolásakor nem a számviteli törvény által meghatározott 5 év alatti leírást alkalmazza a társaság, hanem évi 2 illetve 5%ot számol el értékcsökkenésként. Ennek oka az immateriális javak hosszú távra történo bérbeadása. 2. Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök állományváltozását a mellékelt táblázat tartalmazza. (adatok e Ft) Elozo év Tárgyév NTX Holding Tartós részesedés kapcsolt váll.: Elozo év Tárgyév NTX Holding Tartós kölcsön kapcsolt v áll.:

22 3. Követelések Követelések részletezése (adatok e Ftban): Elozo év Tárgyév Vevok Szállítók Társasági adó 0 60 Iparuzési adó Általános forgalmi adó Egyéb címen kapott követelés Egyéb rvkel kapcsolatos köv Egyéb követelések összesen: Egyéb köv. cégvezetoi elszámolás Adott kölcsönök Mindösszesen: Értékpapírok A társaság forgatási célú értékpapírral nem rendelkezik. 5. Aktív idobeli elhatárolások Aktív idobeli elhatárolás részletezése (adatok e Ftban) Elozo év Tárgyév Immat javakhoz kapcsolódó árbev Internet Összesen:

23 6. Saját toke A vállalkozás saját tokéje a tárgyévben az alábbiak szerint alakult: ezer Ft Megnevezés Nyi t ó Növekedés Csök kenés Át vezet és Záró Jegyzett toke Toketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmények Saj át t oke összesen Lekötött tartalékként kimutatott e Ft összeg a kísérleti fejlesztés aktivált értékével egyezoen kerül kimutatásra. 7. Céltartalékképzés A vállalkozás a év során céltartalékot nem képzett a számviteli törvény eloírásai szerint. 8. Kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztatás Hátrasorolt kötelezettségek a mérlegben nem szerepelnek. Hosszú lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok e Ftban) : Elozo év Tárgyév Átváltoztatható kötvény Összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése (adatok e Ftban): Szállítók NTX kölcsön HUF Concorde Értékpapír számla 1 1 ERSTE HUF bankszámla 8 0

24 OTP CAD bankszámla 4 0 ERSTE EUR bankszámla ERSTE USD bankszámla Szja Szakképzési hj Eho Eba Nyba 0 50 ÁFA Gépjármuadó 9 9 Munkabér Üzemviteli kölcsön Osztalék Egyéb kölcsön Társasági adó Egyéb kötelezettség Szociális hozzájárulási adó Késedelmi pótlék Egyéb kötelezettség tokeem Egyéb kötelezettség tokeem Röv id lejáratú kötelezettség össz.: Kötelezettségek mindösszesen:

25 9. Passzív idobeli elhatárolások Passzív idobeli elhatárolás részletezése ( adatok e Ftban) Elozo év Tárgyév Kamat Tozsdei költségek Könyvvizsgálat, könyvelés Egyéb igénybevett szolgáltatások Összesen: Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az eredménykimutatás nem tartalmaz össze nem hasonlítható adatokat. A cég az üzleti évben árbevétel e Ft árbevételt ér el, melybol e Ft export Értékesítés nettó árbevétele e Ebbol export e Egyéb bevételek részletezése (adatok e Ftban): Tárgyév Egyéb bevétel 39 Összesen: 39

26 A kiemelt költségtényezok a köv etkezok v oltak (adatok e Ftban): Elozo év Tárgyév Igénybe vett szolgáltatások értéke ebbol: bérleti díj könyvvizsgálat Értékcsökkenési leírás Személyi jellegu ráfordítások Egyéb ráfordítások részletezése (adatok e Ftban): Kártérítés, kötbér, késedelmi kamat 254 ebbol hatóságokkal szembeni: 253 Iparuzési adó 315 Kerekítés 2 Összesen: 571 Értékv esztés alakulása A tárgyévben értékvesztés elszámolása nem történt. Eredmény kategóriák alakulása (adatok e Ftban): Elozo év Tárgyév Üzemi tevékenység eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Adózás elotti eredmény Adózott eredmény Osztalék Mérleg szerinti eredmény

27 Rendkív üli tételek évben rendkívüli tételek nem merültek fel. Társasági adóhoz és különadóhoz kapcsolódó kiegészítés (adatok e Ftban): Adózás elotti eredmény Adózás elotti eredményt csökkento tételek Értékcsökkenés Összesen: Adózás elotti eredményt növelo tételek Értékcsökkenés Bírság, adóbírság 253 Befektetett pü. eszk. árfolyamkül Összesen: Adóalap Jövedelem minimum sz. adóalap 512 Társasági adó 51 Adózott eredmény A vállalkozás nem vett igénybe adókedvezményt. Létszám és személyi jellegu juttatások részletezése A vállalkozás éves átlagos állományi létszáma 1 fo, a kifizetett bruttó bér e Ft. Személyi jellegu egyéb kifizetések (adatok e Ftban): Személyi jellegu kifizetéseket a mérleg nem tartalmaz.

28 Kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók A Társaság a tárgyidoszakban mind kölcsönnyújtóként, mind kölcsönfelvevoként is kötelembe került a NTX Holding Ltd. leányvállalatával. A kölcsön pontos összegét a kiegészíto melléklet megfelelo sorai tartalmazzák. Tájékoztató kiegészítések A környezetvédelemmel kapcsolatos kérdés a társaságnál nem merült fel. A korábbiakban kivált társaság (H1Holding Kft.) kötelezettségeiért a hatályos jogszabályok értelmében a NUTEX Befektetési Nyrt., mint jogelod társaság egyetemlegesen felel. A Társaság alaptokéjének összetétele december 31én: Részvénysorozat Név érték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) " F" sorozat (szavazatelsobbségi) " E" sorozat (törzsrészvény) Alaptoke nagysága A CashFlow kimutatás, a befektetett eszközök mozgástáblája ill. a pénzügyi mutatók mellékletben találhatók. Budapest, március 28.

29 CASH FL OWK imutatás2013 Adatok E Ftban Ssz. Tétel m egnevezése Elozo év Tárgyév a I II III IV. b Szokásos tevékenységbol szár mazó pénzeszköz változás (M uködési cash flow, sor ok) Adózás elotti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 0 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye és egyéb pénzügyileg nem relaizált eredményhatása ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív idobeli elhatárolások változása ± Vevokövetelés változása ± Forgóeszközök (vevokövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) Aktív idobeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendo adó (nyereség után) Fizetett, fizetendo osztalék, részesedés 0 0 Egyéb pénzmozgással nem járó pénzügyi eredmény ± 1 1 Befektetési tevékenységbol szár mazó pénzeszközváltozás (Befeket ési cash f low, sor ok) 0 0 Befektetett eszközök beszerzése 0 0 Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék részesedés Pénzügyi muveletekbol szár mazó pénzeszközváltozás (Finanszír ozási cash flow, sor ok) Részvénykibocsátás, tokebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesíto értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele ill. nyújtott kölcsönökbol befolyt összegek Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tokekivonás (tokeleszállítás) 0 0 Kötvény és hitelviszonyt megtestesíto értékpapír visszafizetése 0 0 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 0 0 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 0 Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 0 Pénzeszközök változása (± I.± I I.± II I.sorok) ±

30 AZ EREDMÉN Y ÉS A JÖVEDELMEZOSÉG ALAKULÁSA December 31. AZ EREDMÉNY FOBB ÖSSZETEVOI ELOZO ÉV adatok eftban TÁRGY ÉV Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi muveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elotti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁ S ELOZO ÉV TÁRGY ÉV Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi tev. eredménye Er. A 322,58% 55,36% Értékesítés nettó árbevétele Er. I. Tokearányos adózott eredmény Adózott eredmény Er. F 22,20% 2,5% Saját toke D. Eszközhatékonyság Adózott eredmény Er. F 18,96% 2,09% Teljes eszközállomány A+B+C

31 A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA (" A" ) December 31. Megnevezés Elozo év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Nettó árbevétel Saját termelésu készletek állományváltozása Saját eloállítású eszközök aktivált értéke Bruttó árbevétel (termelési érték) Egyéb bevétel Összes árbevétel % % Anyagköltség 0% Igénybevett szolgáltatások értéke % % Egyéb szolgáltatások értéke 822 2% 566 4% Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegu ráfordítások összesen % % Bérköltség % % Személyi jellegu egyéb kifizetések 926 2% Bérjárulékok % 855 5% Személyi jellegu ráfordítások összesen % % Értékcsökkenési leírás % % Egyéb ráfordítások % 571 4% Összes költség és ráfordítás % % Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye % %

32 A PÉNZÜGYI H ELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI December 31. MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELOZO ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 0,93 0,85 Rövid lejáratú köt. F.III. Likviditási gyorsráta Pénzeszközök + ért.pap.+követelések Rövid lejáratú köt. B.IV.+B.III.+B.II. F.III. 0,93 0,85 Készpénzlikviditás Pénzeszközök + ért.pap. B.IV.+B.III. 0,01 0,1 Rövid lejáratú köt. F.III. Nettó muködo toke Forgóeszk. B F.III eft eft Rövid lejáratú köt. Vevokintlevoség Záró vevoállomány B.II , ,49 napokban Átlagos napi árbevétel Er.I./365 Készletállomány Zárókészlet B.I. 0,00 0,00 napokban Átlagos napi ELÁBÉ Er."A".08/365 * Kereskedo cégeknél, ha "Összköltség" típusú eredménykimutatást készít Készletállomány Készletek B.I. Átlagos napi közvetlen napokban ktg. Er."B".II/365 * Termelo cégeknél, ha "Forgalmi költség" típusú eredménykimutatást készít

33 A VAGYONI H ELYZET ÉS A TOKESZERKEZET MUTATÓI December 31. MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELOZO ÉV TÁRGY ÉV Tokeszerkeszeti mutató Saját toke D 602,36% 529,6% Kötelezettségek F Saját toke jegyzett toke aránya Saját toke D 2642,53% 2 578,2% Jegyzett toke D.I. Befektetett eszközök Saját toke D 88,8% 88,54% fedezettsége Befektetett eszközök A Vagyonszerkezet Befektetett eszközök A 2504,85% 1 972,9% Forgóeszközök B Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A 96,16% 94,62% Teljes eszközállomány A+B+C

34 ezer Ftban MEGN EVEZÉS Tartós részesedés H umet NA Inc. Tartós részesedés NTX H olding Tartósan adott kölcsön Humet NA Inc. Befektett pénzügyi eszközök összesen NYITÓ BRUTTÓ É Folyósítás Apportálás Egyéb növekedés (árf, átért) Növekedés összesen Folyósítás Értékesítés Értékvesztés Egyéb csökkenés (árf, átért) Csökkenés összesen Átsorolás értékpapírok NYITÓ N ETTÓ ÉRTÉK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK

35 AZ I MMATERI ÁLI S JAVAK ÁLLOMÁN YVÁLTOZÁSA ezer Ftban MEGN EVEZÉS ALAPÍ TÁS ÁTSZERVEZÉS KI SÉRLETI FEJLESZTÉS VAGYONI ÉRTÉKU JOGOK SZELLEMI TERMÉKEK ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK I MMAT.JAVAKRA ADOTT ELOLEGEK ÉRTÉKH ELYE SBÍ TÉS I MMATERI ÁLI S JAVAK ÖSSZESEN NYI TÓ BRUTTÓ É. Vásárlás Apportálás Eloállítás Térítés nélkül átvett Értékhelyesbítés Egyéb növekedés Növekedés összesen Selejtezés Eladás Apportba adás Térítés nélkül átadott Értékhelyesbítés Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É Nyitó é.cs Terv szerinti é.cs Terven felüli é.cs. Növekedés összesen Selejtezés Eladás Apportba adás Térítés nélkül átadott Egyéb csökkenés Csökkenés összesen Záró é. cs NYI TÓ NETTÓ ZÁRÓ NETTÓ

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben